Hus söker Hiss Sommardesignkontoret Linköping 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hus söker Hiss Sommardesignkontoret Linköping 2009"

Transkript

1 Hus söker Hiss

2 är en unik satsning från SVID, Stiftelen Svensk Idustridesign, med syftet att sammanföra studenter och näringsliv att öka kunskapen om design bland företag och kommuner. Årets sommardesignkontor i Linköping var ett samarbete mellan SVID, Institutionen för Datavetenskap på Linköpings universitet (IDA), Santa Anna IT Research Institute och Prodelox. Det var tredje året i rad som ett kontor anordnades i Linköping med syfte att dels erbjuda möjlighet för designstudenter att jobba med skarpa uppdrag, och dels att skapa intresse och kunskap om design i regionen. Årets upplaga har öppnat ett unikt samarbete mellan LiU:s designforskning, Santa Annas designstudio och ett antal uppdragsgivare. Designkompetens från Prodelox och Antrop har bidragit och sammantaget har en stor mängd aktörer involverats vilket ökat insikten i strategiskt arbete med design. SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Sveavägen 34, 6 tr Stockholm

3 Innehåll 01 Om 1 02 Uppdraget 4 03 Arbetsprocessen 6 04 Analys och Resultat 8 Utgångspunkter 8 Målgrupp 9 Persona 12 Behov och önskemål 17 Granskning av interiör och exteriör 17 Marknadsundersökning 19 Workshops 21 Specifika problemområden Riktningar för koncept 29 Inledning 29 Förvaringsutrymme 30 Inför användning av trapphiss 31 Trapphiss 31 Efter användning av trapphiss Rekommendationer för det fortsatta arbetet 34 Referenser English summary Projektteam 36

4 02 Uppdraget Många medelålders flerfamiljshus i Sverige, byggdes utan hiss. Denna exkludering av vertikal transport mellan våningsplan minskar förutsättningarna för kvarboende. De individer som inte klarar av att ta sig upp och ner för trappor själva, kan bli tvungna att flytta från sin bostad. Detta är vanligt förekommande hos den äldre generationen som kan vänta sig nedsatt fysisk hälsa i samband med ålderdom. Möjlighet till vertikal transport i dessa fastigheter kan öka attraktiviteten som boendealternativ i allmänhet och en lösning på detta ligger i bostadsbolagens intresse. Att installera en hiss i efterhand är dock en kostsam investering och leder vidare till att boendekostnaden ökar markant, vilket kan vara svårt att motivera. Speciellt eftersom olika individer har olika förutsättningar, behov och önskemål om hur de vill bo. Detta uppdrag har sitt ursprung från ett flertal tidigare forskningsarbeten i tjänstedesign, via Linköpings universitet, där man önskar finna en lösning för vertikal transport mellan våningsplan i hisslösa fastigheter. Uppdraget Hus söker hiss handlar om att ta fram riktlinjer till vilka faktorer som bör beaktas vid utformning av en lösning för vertikal transport. Dessa riktlinjer ska sedan kunna fungera som en bas för vidareutveckling av en lösning som ska kunna visas upp för bostadsbolag. Detta för att lättare kunna sälja in ett mindre kostsamt alternativ som visar hur en lösning skulle kunna se ut samt fungera i sitt sammanhang. Kostnadskrav: Lösning som kostar max SEK 4

5 5

6 03 Arbetsprocessen UTGÅNGSPUNKTER Arbetsprocessen startades med att utifrån den ursprungliga uppdragsspecifikationen omformulera en ny brief. Detta för att klargöra vad som önskades av uppdragsgivaren. Under detta moment klargjordes de grundproblem som uppdraget bygger på. MÅLGRUPP Utifrån de utgångspunkter som togs fram delades målgruppen in i en primärgrupp och en sekundärgrupp. Detta gjordes i samband med en mindre observationsstudie för att få information om vad för slags individer som bor i dessa typer av fastigheter. Persona användes för att lära känna primär och sekundärmålgruppen. En observationsstudie och informella intervjuer utfördes för att ta reda på vilken den aktuella målgruppen är. För att samla in data för persona användes information från tidigare studier. En stor del av data är hämtades från rapporten Greta och Torsten Två persona för äldre användare av Hälsans nya verktyg. Samt från rapport från Hjälpmedelinstitutet. För att få ytterligare information till persona anordnades en workshop som kallas Vykort. Denna workshop användes för att få information om målgruppens vardag, levnadsstil och attityder till sitt boende. Efter detta moment sammanställdes målgruppens behov och önskemål och en prioritering av dessa gjordes. 6

7 GRANSKNING AV INTERIÖR OCH EXTERIÖR Interna och externa förutsättningar undersöktes för att senare kunna ge idéer och förslag på lösningar. Dokumentationer och rapporter granskades. Egna fotografier togs även av intern och extern miljö. Workshops för brainstorming anordnades med deltagarna på. MARKNADSUNDERSÖKNING Efter att ha tagit reda på interna och externa förutsättningar gjordes även en marknadsanalys för att få information om vilka lösningar för vertikal transport som redan finns på marknaden. Dessa lösningar utvärderades. I marknadsanalysen ingick även en utvärdering av tidigare konceptförslag som i Linköping 2007 har lagt fram, samt lösningsförslag som studenter från Linköpings universitet har utformat. Efter marknadsanalysen gjordes en avgränsning och ett val att fokusera på att ta fram riktlinjer för vidareutveckling av interna lösningsförslag. Workshop Efter analysen och utvärderingen av befintliga lösningar samt tidigare konceptförslag, anordnades två olika workshops för att gå djupare in på interna lösningsförslag. Dessa två workshops kallades Fill-in-story samt Två stationer Nästa steg i processen var att avgränsa arbetet mot mer specifika inriktningar. 7

8 04 Analys och Resultat UTGÅNGSPUNKTER I tolkningsfasen av uppdragsspecifikationen och framtagandet av en rebreif klargjordes två utgångspunkter som orsakar problem kring hisslösa fastighetsbestånd. Det främsta problemet är att det finns en kategori av människor som kan bli tvungna att flytta från dessa bostäder på grund av att de har svårigheter att ta sig mellan våningsplanen. Detta eftersom de har funktionshinder. En grupp som ligger i denna riskzon är äldre människor som med tiden får sämre hälsa i samband med ålderdom. Dock finns det här ett parallellt problem som handlar om att bostadsbolagen har svårt att finansiera en kompletterande hissinstallation. Vid en komplettering av en hiss i fastigheten blir genast samtliga boende drabbade av en ökad boendekostnad. Eftersom boende i dessa fastigheter kan vara av olika åldrar och har olika behov och önskemål, är det inte säkert att bostadsbolagen kan motivera för en ökad bostadskostnad, för att kunna finansiera en hissinstallation. Utifrån dessa utgångspunkter beslutades det att fokus i arbetet bör ligga på att se till de äldres problematiska situation kring att ta sig upp och ner för våningsplan. För att kunna sälja in ett koncept till ett bostadsbolag bör även övriga boendes önskemål tas i beaktande. Detta för att skapa förutsättningar för att en lösning lättare ska kunna accepteras. 8

9 MÅLGRUPP Utifrån ovanstående utgångspunkter som fastställdes kom vi fram till att dela in målgruppen som är boende i fastigheter utan hiss, i två olika segment. En primär målgrupp samt en sekundär målgrupp. Den primära målgruppen är män och kvinnor i åldrarna 65 till 90 år, med nedsatta funktionshinder som har problem att förflytta sig mellan våningsplan. Den sekundära målgruppen är resterande boende mellan 25 och 64 år. Vi valde att göra en mindre observationsstudie i bostadsområdet Årsta i Stockholm. Detta är ett bostadsområde som präglas av fastigheter byggda på 40-talet. Observationerna skedde i en fastighet som saknar hiss. Tanken med denna studie var att kunna urskilja vilka som kan tänkas bo i sådana typer av fastigheter. Observationen gav information om ålderspridning samt vilka problem som kan uppkomma i fastigheter utan hiss. Det resultat som framkom ur observationerna var att ålderspridningen är stor. Deras olika attityder till sina bostäder och information om deras levnadsstil kom fram i informella intervjuer. De problem som upptäcktes under observationerna och intervjuerna var att det är svårt för de individer inom primärmålgruppen som är rollatoranvändare att ta sig upp och ner för trappor, utan stödet som rollatorn ger. Det blev också tydligt att sekundärgruppen har ett behov av transport av varor så som tunga matkassar, väskor och tvättkassar. 9

10 Primär målgrupp Greta Sekundär målgrupp Bengt Lisa Oskar 10

11 Tidigare rapporter och dokumentationer lästes för att få en bild av målgruppen och material till persona. I rapportern Greta och Torsten Två personor för äldre användare av Hälsans nya verktyg insamlades information om primärmålgruppen och deras behov. I tidningsartiklar fick vi reda på att problem i trapphus är att rollatorägare placerar sina rollatorer inne i trapphuset för att de är rädda för att få dessa stulna. Rollatorer är dyra och stölder av dem har ökat de senaste åren i Sverige. Placeringen i trappuppgången uppskattas inte av sekundärgruppen då de upplevs vara i vägen. För att få ytterligare information om primärgruppens vardag anordnades en workshop kallad Vykort. Fyra stycken personer som ingick i den primära målgruppen kontaktades. Två av dessa personer bor i en fastighet med hiss, de två andra personerna bor i en fastighet utan hiss. Deltagarna fick ett antal vykort och på dessa vykort skulle deltagarna kort och koncist beskriva sin vardag. Personerna fick tillhandahålla några färdigformulerade meningar att utgå ifrån och utveckla dessa för att beskriva deras levnadsstil och attityder till sin bostad. Bilden visar insamlade vykort från workshop Det resultat vi kom fram till var att deltagarna tycker det är viktigt att trapphuset hålls rent och snyggt. Med detta menade de, efter att följdfrågor ställts, att det är viktigt att det är fri passage i trapphuset. Det ska inte finnas saker som ligger och skräpar som gör det svårt att ta sig förbi. Det är också viktigt att trappuppgången känns inbjudande. 11

12 PERSONA Följande persona är en sammanställning av samtlig information som framgick i datasamlingen av målgruppen. Persona innehåller även egna reflektioner. Primär målgrupp är Torsten och Greta. Sekundär målgrupp är Carina och Bengt, Lisa och Oskar Greta Greta 77 år och hon är gift med Torsten, 81. De är pensionärer sen flera år tillbaka. Deras intressen är att umgås med sina barn och barnbarn. PRO-aktiviteter är något som de uppskattar och de försöker komma ut dagligen för att besöka vänner som bor i kvarteret. Greta är ägare av en rollator och denna är hon fäst vid. Rollatorn underlättar hennes vardag när hon ska ta sig utanför bostaden för att träffa sina vänner, eller handla på ICA Nära. Både Torsten och Greta känner att de har fått nedsatt fysisk hälsa under de senaste åren. Greta ser sämre och har lite ont i en höft. Hon är rädd för att ramla eftersom hon bröt lårbenshalsen för ett år sedan. Torsten har remautism och hör allt sämre på höger öra. Han upplever att han blir fortare trött när han rör sig. Ibland lånar han Gretas rollator när han ska ut och gå, för då kan han sätta sig ner när han känner för det. Det som är det värsta med rollatorn är att han genast känner sig så gammal när han använder den, mest på grund av dess utseende. Torsten och Greta tar ibland in rollatorn in i entréplanet, detta har de börjat med sen de fick höra att grannens rollator blev stulen. När det gäller teknik har Greta en mobiltelefon som hon fått av sin dotter. Denna använder hon ibland när hon är i matbutiken och glömmer vad hon ska handla. Då ringer hon hem till Torsten som påminner henne. Mobiltelefonen har tydliga knappar med stora siffror för henne som ser dåligt. Den är också lättförstålig, vilket hon tycker är bra, eftersom hon är nybörjare av sådana moderniteter. Greta hjälper Torsten att lära sig hur han ska använda den. Deras dotter tycker att de ska skaffa sig en dator, men där tycker Torsten att gränsen är nådd. 12

13 Bengt Bengt är 52 respektive och är gift med Carina 56 år. Carina är affärsbiträde och Bengt är nybliven pensionär. De har 2 barn och ett barnbarn som de gärna spenderar tid med. Barnen kommer ofta och hälsar på under veckosluten. Carina och Bengt tycker om att ha middagsbjudningar och bjuder ofta in vänner och bekanta på middag. Det blir ofta mycket att handla och Carina och Bengt hjälps ofta åt att bära upp de tunga matkassarna upp till lägenheten. När det är fint väder går de gärna på promenader i bostadsområdet. De gillar att röra på sig och anser sig ha hälsan i behåll. Bengt erkänner dock att han nyss har blivit tvungen att köpa ett par glasögon eftersom han ser sämre. Under sommaren flyttar de till sin stuga i Strömstad, då är det många tunga väskor som ska bäras från lägenheten ut till bilen. När det gäller teknik är Carina och Bengt ägare av en PC. Den används då och då när de ska kolla om de har fått mail. De har även en varsin mobiltelefon. 13

14 Lisa Lisa är 35 år. Hon är gymnasielärare. Hon är ensamstående mamma till Filippa 2 år. Hon lever ett stressigt liv och hon har svårt att få tiden att räcka till. Mycket tid går åt att se efter Filippa, skjutsa och hämta på dagis, tvätta, diska och laga mat. Filippa kladdar ofta ner sig och Lisa blir tvungen att tvätta flera gånger i veckan. Det blir då jobbigt att springa upp och ner för trapporna mellan tvättarna med tvättpåsarna. När Filippa är hos sin pappa varannan vecka tycker Lisa om att umgås med vänner, gå på bio och ta en joggingrunda i motionsspåret. Lisa är aktiv i bostadsföreningen och har mycket att säga till om under mötena. Speciellt när det gäller förändringar i bostadsområdet. Något hon skulle önska är en lättillgänglig förvaringsplats för Filippas barnvagn då den inte används. Lisa tycker att det känns jobbigt att ta in barnvagnen i trapphuset. Lisa och Filippa är nyinflyttade. Det Lisa inte tyckte om med den förra bostaden var att det kändes som ett ålderdomshem med den där stora, otympliga rullstolsliften i trappan som Filippa alltid klängde på, vilket inte alls var barnsäkert. Teknik är något som ingår i Lisas vardag. Som lärare undervisar hon i olika dataprogram. Hon har alltid med sig mobiltelefon. Internet använder hon sig av flera gånger om dagen. 14

15 Oskar Oskar är 23 år och studerar till ekonom. Han har precis flyttat in i sin bostad, viket han tycker är skönt eftersom han hade tröttnat på boendet i korridor på Universitetet. Oskars stora passion är fotboll och han tränar flera kvällar i veckan. Han gillar när saker och ting går snabbt och han gillar att röra på sig. I trapphuset tar Oskar ofta två trappsteg i taget, för det går mycket fortare att ta sig upp då. För några månader sen fick han dock en knäskada när han spelade fotboll. Han fick gå med gips i flera veckor. Under denna period var det svårt att komma upp för trappan, speciellt eftersom det står rollatorer och ibland stora barnvagnar placerade innanför porten. Detta tycker han är otroligt störande. Teknik är som väntat inget främmande för Oskar. Teknik är inget han reflekterar över, det är snarare en självklarhet i hans vardag. 15

16 Analys av persona För att kunna urskilja skillnader och likheter i behov och önskemål mellan primärgrupp och sekundärgrupp analyserades de persona som togs fram. Det vi kom fram till var att den primära målgruppen ligger i riskzonen att bli tvungna att flytta om inte problemet med vertikal transport åtgärdas. Individerna i denna grupp har varierande problem och behov som bottnar i nedsatt fysisk hälsa. Vissa klarar sig knappt utan stöd när de tar sig upp och ner för trappor. Det finns även individer i denna grupp som rent av är i behov av transport av sig själva på grund av olika fysiska problem. För personerna i den sekundära målgruppen är vertikal transport inget måste för att klara av att ta sig upp och ner för trappan. Snarare skulle vertikal transport underlätta vardagliga aktiviteter, exempelvis för förflyttning av tunga matkassar, tvättpåsar, väskor etc. En del av sekundärgruppen utgör en köpstark grupp när det gäller investering av lägenhet. De har också vassa armbågar och tycker gärna till kring förändringar i området. En stor skillnad som har uppmärksammats mellan primärgruppen och sekundärgruppen är hastigheten när det gäller att förflytta sig. Primärgruppen har generellt sett sämre rörlighet och det tar längre tid att förflytta sig. För sekundärgruppen går det lättare på grund av bättre fysisk hälsa. Sekundärgruppen rör sig även snabbare på grund av att de har en mer stressig levnadsstil. De är vana att allt ska gå snabbt, medan den äldre generationen har mer tid och är inte lika begränsade i mån av tid. Det råder även skillnader i tekniska kunskaper. Definierade skillnader mellan primär och sekundär målgrupp Akuta behov gällande förflyttning av människor kontra underlättning av vardagliga aktiviteter och därmed förflynning av väskor, kassar, tvättpåsar. Rörlighet. Hur snabbt man rör sig /vill röra sig. Syn, hörsel. Känslan av trygghet och säkerhet vid förflyttning. Kunskap i teknik Definierade likheter mellan primärgrupp och sekundärgrupp Förflyttning av varor. Behov av lösning som inte associeras till ålderdom eller handikapp. Få undan rollatorer eller barnvagnar från i trappuppgången. 16

17 BEHOV OCH ÖNSKEMÅL Då det framkom att det råder skillnader och likheter i gruppernas behov, förutsättningar och önskemål, följer nedan en sammanställning av dessa. Detta för att för att lättare kunna ta fram faktorer som bör beaktas vid utformning av en alternativ lösning för vertikal transport. Sammanställningen har utgått från att sätta primärgruppens behov i första hand, samt de likheter vi sett mellan grupperna. Transport av både människor och varor (med varor menas matkassar, väskor och tvättpåsar). Designen av ett koncept bör inte associeras till handikapp eller ålderdom. Individerna ska ha möjlighet att välja i vilken hastighet de vill förflytta sig. Lättförstålig teknik. Funktioner som tar hänsyn till nedsatt hörsel och syn. Utformningen bör smälta in och vara anpassad till rådande miljö. En ren och öppen trappuppgång. GRANSKNING AV INTERIÖR OCH EXTERIÖR Interna och externa förutsättningar granskades. Dessa bör man ha i åtanke vid utformning av ett konceptförslag för vertikal transport i hisslösa, medelålders fastighetsbestånd. Interna förutsättningar Smala trappor. Dessa trappor är både raka och svängda. Viloplan finns mellan varje våningsplan. Detta göra att trappan i trapphuset delas in i flera små, med ca 9 steg i varje deltrappa. På våningsplanen sitter tätsittande dörrar in till de olika lägenheterna. Bristande belysning under kvällstid när dagsljus inte släpps in i trapphuset. Svårt att hitta lysknappen som tänder trapphuset. Externa förutsättningar Tätsittande balkonger, vertikalt sett Tätsittande fönster, både vertikalt och horisontellt sett. 17

18 Workshop Ala idéer för interna samt externa lösningar ritades upp på pappersark. Dessa utvärderades senare utifrån de ekonomiska kraven samt om de skulle vara möjliga att genomföra.

19 MARKNADSUNDERSÖKNING Tidigare lösningar utvärderades utifrån sammanställningen av de behov och önskemål som man bör ta hänsyn till vid framtagandet av ett konceptförslag. Dessa utvärderades även efter externa och interna förutsättningar. Följande lösningar är några av de som granskades. Befintliga Interna och externa lösningar på marknaden Stol-trapphissar Fördelar De flesta går att fälla ihop, vilket är en fördel i trånga utrymmen. De nyare modellerna har relativt tydliga instruktioner för att visa hur man ska färdas på dem. Nyare modeller har tydliga funktioner hur man ska bruka den Nackdelar Dessa stolars uttryck kan associeras till handikapp och funktionshinder. De är ofta individanpassade vilket gör att flera behov inte kan tillfredställas. På grund av att de finns att hitta inuti enfamiljshus utformas de inte för att passa in i ett mer offentligt sammanhang. De har ingen funktion för att ta upp varor samtidigt som den transporterar en människa. Rullstolsliftar Fördelar De fyller behovet att få upp tunga och stora saker. Nackdelar De är stora och klumpiga samt associeras till handikapp och funktionshinder och smälter inte in i omgivningen. Tidigare interna och externa lösningsförslag som 2007 har utformat. Hisstrappsteg Varje hisstrappsteg åker upp allteftersom personen går upp i trappan. Detta gör att personen bara behöver gå framåt i rak riktning tills denne kommer upp till viloplan eller våningsplan. Fördelar Denna lösning behöver inte förstöra trapphuset De som inte behöver lösningen kan passera vid sidan av. Kan passa in i olika typer av hus med olika typer av trappor. Kan eventuellt vara lätta att byta ut om något trappsteg går sönder. Trappan kan användas ifall något trappsteg skulle gå sönder. Nackdelar Kan vara svårunderhållet. Om trappstegen är sammankopplade kan det vara svårt att reparera. Kan vara svårt för en äldre människa med balanssvårigheter att ta sig upp trappstegen rör sig. 19

20 Trappinlägg Ett extra trappsteg läggs på befintliga trappsteg. Detta gör trappstegshöjden lägre. För att få denna funktion måste trappinläggen placeras i ett zick-zack mönster i trappan. Fördelar Man utnyttjar befintliga trappsteg Kräver liten skötsel då det är en analog lösning. Billig Lättförstålig Den som inte behöver använda sig av lösningen kan gå emellan stegen. Främjar motion. Nackdelar Löser inget problem med att få upp varor. Krångligt och tidskrävande att gå i zick-zack upp eller ner för trappan Balkong som hiss Balkongen används som hiss som går direkt in till lägenheten Fördelar Användarna kommer direkt in i sin lägenhet via balkongen Nackdelar Svårt att kunna få vertikal transport till lägenheten, då balkongerna är tätsittande och inte kan passera förbi varandra. Om ovanstående problem skulle kunna lösas uppstår ett nytt problem som är insyn in i de andra lägenheterna, vilket troligtvis inte uppskattas av grannarna. 20

21 WORKSHOP Efter utvärderingen av befintliga lösningar och tidigare konceptförlag togs ett beslut om att titta närmare på interna konceptförslag. Detta beslut grundandes på komplexiteten med arkitekturen och brist på idéförslag, som togs fram vid workshops, att gå vidare med. Två typer av workshops gjordes, Fyll i luckor i syfte att titta närmare på problem med vertikal transport inom fastighetens väggar. De personer som var deltagare i dessa workshops var vi på. Workshop Fyll i luckor Fyll i luckor uppgiften handlar om att deltagarna får en lyssna på en historia. Denna historia berättar om olika scenarion som sker när en personer från sammanställd persona ska använda sig av en lösning som benämns som X. Dessa scenarion förklaras till viss del i historien, men har dock luckor. I dessa luckor får deltagarna fylla i det efterkommande händelseförloppet och skissa upp hur olika situationer och problem ska lösas. I historien berättas det om Greta som ska använda sig av X. Luckorna som deltagarna skulle fylla i handlar om bland annat om följande: Hur Greta ska kalla på X Hur Greta får feedback att X är i bruk och någon håller på att använda den på ett annat våningsplan. Samt hur hon får hon information om att X är på väg för att stå till hennes tjänst. Vad som sker då Oskar vill använda X samtidigt. Hur det fungerar att transportera upp kassar samtidigt som Greta kan stötta sig på den när hon tar sig upp för trappan. Hur Greta anger vilket våningsplan hon vill till. Hur andra personer på andra våningsplan ska veta att Greta är på väg upp för att undvika krock i trappan. Workshop Två stationer Den andra workshopen gick ut på att ta fram idéer i två olika stationer. I den första stationen skulle deltagarna visualisera en transportenhet som kan ta upp människor eller varor upp för trappan. Denna transportenhet skulle även kunna fungera som ett stöd för att kunna ta sig upp själv av egen maskin. För denna station byggdes en modell av ett trapphus och diverse material som modellera, tyg, papper och piprensare, kunde användas för att visualisera lösningen. Den andra stationen gick ut på att bygga vidare på förslag kring en intressant infallsvinkel angående en hisslösning som installeras i befintliga sopnedkast. Anledningen till att vi ansåg att denna idé var intressant var att sopnedkast som finns i dessa typer av fastigheter har stängts på grund av miljöaspekter, eftersom sopsortering uteblir, samt arbetsmiljöaspekter. Workshopen gick ut på att komma fram till hur detta utrymme skulle kunna användas. Deltagarna fick med skisser förklara detta samt rita upp hur fronten på lösningen skulle kunna se ut, i skala 1:1. 21

22 22

23 Utvärdering av workshop 1. Sopnedkastlösning En transporthiss av varor som sätts in i befintligt sopnedkast. Detta eftersom många sopnedkast i dessa typer av fastigheter har stängts på grund av arbetsmiljömässiga skäl samt för att sopsortering inte är möjligt. Fördelar Använder sig av befintliga förutsättningar Nackdelar Svårt att utvidga ytrymmet i sopnedkastet då många sopnedkast är gjutna. Dessa sitter ofta i halvtrappor vilket gör att man ändå måste gå i trappor för att komma åt varuhissen. Detta gynnar inte de individer i primärmålgruppen som inte kan ta sig upp eller ner för trappor utan hjälpmedel. 2. Transportväska på trappräcket En trasportenhet som sitter fäst på trappräcket. Två pinnar sitter fast i räcket som man kan hålla sig i när man går upp för trappan och dessa kan användas som stöd. I en medföljade påse kan man lägga saker för att slippa bära tex. matkassar. Fördelar Behöver inte vara dyr. Man får upp varor samtidigt som man får stöd av hantagen. 3. Transportenhet i taket En transportenhet likt en trappstolshiss som sitter i en skena i taket. Fördelar Eftersom skenan sitter i taket kan den trappstolsliknande lösningen hissas upp i taket och göms undan när den inte används. Nackdelar Då stolen sitter fast i vajrar från taket kan det bli svajigt. Detta kan upplevas som obehagligt. 4. Gemensam hiss En personhiss installeras på gården i anslutning till flera hus. Fördelar Detta göra att fler fastigheter kan dela på samma hiss och dela på kostnaden Nackdelar Behöver inte bli billigare att dela på hissen då det krävs finansiella resurser att bygga länkar till varje lägenhet Svårlöst på grund av externa förutsättningar. 5. Lysande trappräcke Nackdelar Löser inte problemet att trasportera människor Eftersom lösningen måste sitta i trappans ytterspår på grund av trappor som är svängda kan de bli brant att gå i trappans innerspår. 23

24 1. Varuhiss i befintligt sopnedkast 2. Transportväska på trappräcket 3. Transportenhet i taket 4. Gemensam hiss 24

25 Avgränsning I utvärderingen av befintliga lösningar och tidigare konceptförslag blev det tydligt att det i dagsläget inte finns någon optimal lösning för vertikal transport i hisslösa fastigheter. Dock var stol-trapphissar den produktkategori som vi såg hade störst potential. Detta kunde vi se efter nogrann utvärdering utifrån work-shops, persona och ekonomiska krav. Därför fattades det ett beslut om att gå vidare med denna lösning och närmare undersöka hur en modifiering av stol-trapphissar skulle kunna vara möjlig. Detta för att kunna formulera en specifikation för vidareutveckling och förbättring av dessa produkter. 25

26 SPECIFIKA PROBLEMOMRÅDEN De kommande valen av specifika inriktningar/problem grundar sig på insamling av data som kommit fram i framställningen av persona, som handlar om de boendes behov, önskemål, upplevda problem och levnadsstil. Valen baseras även utifrån interna förutsättningar som vi var tvungna att ta hänsyn till som tex. planlösning och andra faktorer i den interna omgivningen. Beslut har också fattas utifrån vad som inte fungerar med befintliga lösningar och tidigare konceptförslag. I framtagandet av dessa inriktningar har hänsyn tagits till de grundläggande utgångspunkterna i uppdraget som handlar om en fokusering på primärgruppen samt tanken att försöka öka acceptansen av en lösning genom att sträva efter att utforma ett konceptförslag som kan anses attraktivt även ur sekundärgruppens perspektiv. Nedan följer de inriktningar som vi valde att utgå ifrån för framtagandet av idéer till ett konceptförslag. Begränsat utrymme Det har framgått i undersökningen av interna förutsättningar att det finns begränsningar i utrymmet i trapphusen i dessa flerfamiljshus. Trapporna är smala och våningsplanen är trånga. Det finns också viloplan mellan våningsplanen som försvårar problemlösningen med vertikal transport i trapphuset. Detta eftersom trappan inte löper i ett stycke utan delas in i flera små trappor med ca 9 trappsteg i varje deltrappa. På varje våningsplan finns oftast två till fyra dörrar in till de olika lägenheterna, som sitter bredvid varandra. Dessa begränsar även möjligheterna för att en transportlösning kan färdas längs med trappornas innerkant, då lägenhetsdörrarna kommer i vägen. Skymmande objekt Det framkom i vår datainsamling från både artiklar och intervjuer att det inte upplevs som positivt då skymmande objekt är i vägen i trapphuset. Detta både för att det stör helhetsintrycket i trapphuset samt för att det blir svårare att ta sig fram. Barnvagnar och rollatorer var här vanliga ting som blockerar i trapphusets entréplan. Trygghet och säkerhet Rollatorer Som ovan nämns är dessa vanliga ting som blockerar passage i entréplanet. Anledningen till detta fenomen är att rollatorer är dyra och stölder av dem har ökat de senaste åren i Sverige. Därför tas dessa in inomhus i entréplanet för att förhindra stöld. Rollatorer kom flera gånger på tal under informella intervjuer med primärmålgruppen och i diverse tidningsartiklar och rapporter bland annat från Hjälpmedelsinstitutet. Det visade sig att rollatorer används flitigt av många olika individer i primärgruppen som har olika nivåer av fysisk nedsatthet. Anledningen till att de används i många olika sammanhang är att de skapar ökad känsla för trygghet och säkerhet. Detta bland annat på grund av bristande balanssinne, nedsatt syn och smärta i ben och leder. Det nära förhållandet till rollatorerna bygger på att utan dem klarar primärmålgruppen inte av att ta sig till olika platser och det blir svårare att klara av vardagliga aktiviteter. De ger möjlighet till sittplats då orken sviktar och en ökat självförtroende då den bidrar till att man i egen takt kan klara sig själv och utan att ta hjälp från någon annan person. Rollatorn används också som en avlastning, 26

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck.

Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck. Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck. Ett smart sätt att hålla koll på din el konsumtion och kostnad allt visas i realtid. Samtidigt som du bidrar

Läs mer

Äldres behov i centrum (ÄBIC) och Behov Av Stöd (BAS)

Äldres behov i centrum (ÄBIC) och Behov Av Stöd (BAS) Äldres behov i centrum (ÄBIC) och Behov Av Stöd (BAS) Ann-Kristin Granberg Elizabeth Åhsberg 2014-06-02 och 03 ÄBIC och BAS? Gemensamt Stöd för biståndshandläggare Behovsinriktat arbetssätt Gemensamt språk

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Hur kan man organisera?

Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Hur kan man organisera? Healthcare in Housing space & organization Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Vad I fysiska miljön behöver utvecklas? Hur kan man organisera? Bakgrund Demografiska situationen

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

Fastighetsboxar till alla flerfamiljshus 2011. Så här gör du för att installera boxar i din fastighet. no:1

Fastighetsboxar till alla flerfamiljshus 2011. Så här gör du för att installera boxar i din fastighet. no:1 Fastighetsboxar till alla flerfamiljshus 2011. Så här gör du för att installera boxar i din fastighet. no:1 Från brevinkast till fastighetsboxar nu börjar övergången. Före år 2011 ska alla flerfamiljshus

Läs mer

Cartesias nya karttjänst

Cartesias nya karttjänst SOMMAR DESIGN KONTORET Cartesias nya karttjänst Sommardesignkontoret Lycksele/Norsjö 2009 2 Innehållsförteckning 1. Om SDK 2. Uppdraget 3. Arbetsprocess 4. Analys 4.1. Expertanalys av nuvarande karttjänst

Läs mer

Mats Karlsson 2008 04 25

Mats Karlsson 2008 04 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 10 veckor på Åland Utvärderingsrapport från praktikperiod på Stiftelsen Hemmet, Åland Mats Karlsson 2008 04 25 Denna rapport beskriver praktiktiden 21 januari

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING A11 Ateljé Y Radhus på Höjden URBAN COMPACT LIVING Radhus på Höjden Max Märkel 2012 Arkitektur Lunds Universitet A11 Ateljé Y kvarteret kråkelyckan

Läs mer

Screeningverktyget HOUSING ENABLER

Screeningverktyget HOUSING ENABLER Screeningverktyget HOUSING ENABLER Kartläggningsformulär Datum. Användarens namn Bostadens adress...... Identifikationskod BOSTADSSTANDARD (enligt Boverket, 2008) Följande nödvändiga bostadsfunktioner

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Stödjande miljöer för en åldrande befolkning

Stödjande miljöer för en åldrande befolkning http://www.med.lu.se/case Stödjande miljöer för en åldrande befolkning PROFESSOR SUSANNE IWARSSON Om ålder Medellivslängden i Sverige: Män 78 år, kvinnor 84 år Återstående förväntade levnadsår vid 65

Läs mer

Samlade systrar 70 Inblick

Samlade systrar 70 Inblick 70 Inblick Samlade systrar Text: Sara Brinkberg Foto: Maria Macri xx Det händer att tjejer tar hissen upp till åttonde våningen i Fryshuset i Stockholm för att knacka på. Eller att föräldrar och skolkuratorer

Läs mer

Undersökning Starke Arvid Hållningsväst

Undersökning Starke Arvid Hållningsväst Undersökning Starke Arvid Hållningsväst Deltagare i studien: personer i blandade åldrar, olika kön samt med olika träningsbakgrund. Syfte: Undersökningen syftade till att ta reda på hur användaren upplever

Läs mer

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Introduktion Detta pass innehåller ett antal styrkeövningar som du kan göra hemma utan någon särskild utrustning. De flesta övningarna är för ben och bålstabilitet,

Läs mer

Vi blir också äldre 14 november 2013. Ida Kåhlin Doktorand, MScOT, Arbetsterapeut Linköpings universitet

Vi blir också äldre 14 november 2013. Ida Kåhlin Doktorand, MScOT, Arbetsterapeut Linköpings universitet Vi blir också äldre 14 november 2013 Ida Kåhlin Doktorand, MScOT, Arbetsterapeut Linköpings universitet Delaktig (även) på äldre dar - om delaktighet och åldrande bland personer med utvecklingsstörning

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Lux Lunds Universitet

Lux Lunds Universitet Lux Lunds Universitet Bild 1: Tegelfasadens varma uppljus framställs som en fond i bakgrunder till den inramade atriumgården. Det varma ljuset samspelar fint med det lågt sittande ljuset under bänken som

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Att flytta i 80-års åldern -spelar boendemiljön nån roll?

Att flytta i 80-års åldern -spelar boendemiljön nån roll? www.med.lu.se/case Att flytta i 80-års åldern -spelar boendemiljön nån roll? Marianne Granbom leg. arbetsterapeut och doktorand Centre of Ageing and Supportive Environments Forskargruppen Aktivt och hälsosamt

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Tre månader i Modena

Tre månader i Modena Tre månader i Modena Jag läser sjuksköterskeprogrammet på Hälsouniversitetet i Linköping och jag har spenderat 12 veckor i italienska Modena. Universitetet där heter Università degli studi di Modena e

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

Kandidatutbildning i industridesign, MIUN, Sundsvall. Examensutställning 2008

Kandidatutbildning i industridesign, MIUN, Sundsvall. Examensutställning 2008 Kandidatutbildning i industridesign, MIUN, Sundsvall Examensutställning 2008 Design för framtiden! Jag vill med de inledande orden i denna utställningsfolder tacka avgångsstudenterna för åren på utbildningen.

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Anta utmaningen och bli ELvis!

Anta utmaningen och bli ELvis! Bli Anta utmaningen och bli ELvis! Tänk dig att du får en elranson i ditt hem som tvingar dig att ändra dina elvanor. Om du använder för mycket el så blir det kostsamt men lyckas du hålla dig till din

Läs mer

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08 Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan Kontur arkitektkontor ab Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm telefon +46 8 411 54 10 kontor@kontur.se www.kontur.se INNEHÅLL Försättsblad Innehåll Byggnaden, förändring,

Läs mer

STOPPARNA BLÖDNINGS- Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, Sweden www.pfizer.se, tel nr: 08-55052000

STOPPARNA BLÖDNINGS- Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, Sweden www.pfizer.se, tel nr: 08-55052000 BLÖDNINGS- STOPPARNA Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, Sweden www.pfizer.se, tel nr: 08-55052000 REFEU117. Publiceringsdatum: november 2013. VAD ÄR HEMOFILI? Inuti i kroppen har alla pojkar

Läs mer

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad VAD KAN VI GÖRA Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad Se över våra egna bostäder, garage, insynsskydd m.m. (T.ex. fönsterlås, larm, altandörrar). Tänk på att fönster och altandörrar oftast

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

rafiskt hus modern karaktär med

rafiskt hus modern karaktär med med rafiskt hus modern karaktär På den branta tomten i stadsdelen Fresnaye i Kapstaden, Sydafrika, skapade arkitektbyrån Saota ett hus i flera våningsplan med spännande grafiskt uttryck. text mia storm

Läs mer

Modern funkis med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus

Modern funkis med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus själva och lät fiskarhedenvillan bygga det åt dem. Text Nathalie Carlsson

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Adelin Nzomwita Juni 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Internetteknologi

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Energi Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt.

Läs mer

Moderatorkompendium Snabbkurs i tjänstedesign

Moderatorkompendium Snabbkurs i tjänstedesign Moderatorkompendium Snabbkurs i tjänstedesign Syfte med workshoppen: Ni kommer att under en dag få prova på Tjänstedesign som metod genom att förbättra en enkel vardagshändelse med hjälp av några vanliga

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Tränarskolans Ledord Pedagogiska tips till tränaren

Tränarskolans Ledord Pedagogiska tips till tränaren Tränarskolans Ledord Pedagogiska tips till tränaren B-R-A På baskursnivå finns det tre ledord, dessa var bollkontaktsgrad, rolighetsgrad och aktivitetsgrad (B-R-A). Dessa tre ledord ska även finnas med

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det.

Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det. Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det. Av: Stina Kallin Räcket till verandan i okantad panel. Diskuterat frma hur

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Flera våningar. ArchiCAD 16. Delmoment:! Skapa nya våningsplan, kopiera och klistra in i våningsplan,

Flera våningar. ArchiCAD 16. Delmoment:! Skapa nya våningsplan, kopiera och klistra in i våningsplan, ArchiCAD 16 Övningsuppgift 4 Flera våningar Delmoment:! Skapa nya våningsplan, kopiera och klistra in i våningsplan, sätta in trappor, göra hål i bjälklag, placera ut räcken. 2013 www.cadedu.se! Med kopieringsrätt

Läs mer

TRAPPHUS TYP 1 LIKAOLIKA

TRAPPHUS TYP 1 LIKAOLIKA TRAPPHUS TYP 1 TRAPPHUS TYP 1 KREATIVT OCH PERSONLIGT En fastighetsbox ska vara funktionell för både brevbäraren och alla boende i huset. Boxarna ska kunna nås så smidigt som möjligt i förhållande till

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Från kontor till modern funkis Luise Ljungby och Rasmus Kjær hade bott mitt emot det gamla kontoret som tillhörde Århus universitet i ett år när det blev till salu. Trots att de bara hade bott i sitt dåvarande

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle!

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle! Samhällsbyggnad Gävle Uteserveringar i Gävle Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Uteserveringar Idag är uteserveringar en given del av sommarstaden Gävle. Folklivet på våra

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK Stilguide ALLT FÖR EN DAG PÅ BRYGGAN Shopping HETASTE GRILLARNA I SOMMAR Trend SENASTE NYTT FRÅN MILANO EN DAG PÅ BRYGGAN GRILLARNA I SOMMAR NYTT FRÅN MILANO Stilguide Shopping Trend NUMMER 005 2013 ALLT

Läs mer

Trygga badrum. Gör badrum mer tillgängliga med små förändringar

Trygga badrum. Gör badrum mer tillgängliga med små förändringar Trygga badrum Gör badrum mer tillgängliga med små förändringar Bygg badrum som fungerar för äldre Vi lever allt längre och andelen äldre ökar varje år. De flesta vill bo kvar i sin bostad så länge som

Läs mer

Matematik sommarskola

Matematik sommarskola Matematik sommarskola Metodkategori 4. Individuellt anpassat stöd/utbildning Problemet: Elever från grundskolan saknar i högre grad betyg i matematik än i andra kärnämnen. Detta leder till att de ej är

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst!

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Praktisk inflyttningsinformation till dig som hyresgäst hos oss på Lorentzon. Varmt välkommen till din nya bostad hos oss på Lorentzon.

Läs mer

STÅ OCH GÅ SÄKERT ENKLA TIPS FÖR ATT UNDVIKA ATT FALLA HEMMA

STÅ OCH GÅ SÄKERT ENKLA TIPS FÖR ATT UNDVIKA ATT FALLA HEMMA STÅ OCH GÅ SÄKERT ENKLA TIPS FÖR ATT UNDVIKA ATT FALLA HEMMA MINSKA FALLRISKEN Fallolyckor i hemmet är vanliga och de flesta har någon gång ramlat. När man blir äldre blir man också skörare och får lättare

Läs mer

c/o 25 Klassisk & hög

c/o 25 Klassisk & hög c/o 15 Klassisk Markerat takutsprång och äkta genomgående spröjs gör detta hus till en äkta klassisk länga i litet format. Utifrån bildar fasader, fönster och tak i enhetlig matt kulör en fin helhet. Inifrån

Läs mer

Stå och gå säkert. Enkla tips för att undvika att falla hemma H A G F O R S K O M M U N

Stå och gå säkert. Enkla tips för att undvika att falla hemma H A G F O R S K O M M U N Stå och gå säkert Enkla tips för att undvika att falla hemma H A G F O R S K O M M U N Minska fallrisken Fallolyckor i hemmet är vanliga och de flesta har någon gång ramlat. När man blir äldre blir man

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

DIGITALA PRODUKTER. DinBox Sverige AB Växel: 08-698 39 00 info@dinbox.se www.dinbox.se 2

DIGITALA PRODUKTER. DinBox Sverige AB Växel: 08-698 39 00 info@dinbox.se www.dinbox.se 2 DIGITALA PRODUKTER FÖRBÄTTRAD BOENDEUPPLEVELSE MINSKADE KOSTNADER DinBox har tagit fram det nya sättet att kommunicera med de boende. De får en snabbare service och upplever dessutom en modern boendemiljö

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Flexit - det enkla utställningssystemet för tygbilder En produkt av Big Image Systems

Flexit - det enkla utställningssystemet för tygbilder En produkt av Big Image Systems Flexit - det enkla utställningssystemet för tygbilder En produkt av Big Image Systems Hur & varför kom Flexit till? På Big Image jobbar vi med en enda sak, men på tusen olika sätt. Det är stora bilder

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Kompetenscenter för hälsa. "Dä bar å åk!" Så undviker Du att falla och skadas. - Olycksfallsprevention bland äldre -

Kompetenscenter för hälsa. Dä bar å åk! Så undviker Du att falla och skadas. - Olycksfallsprevention bland äldre - Kompetenscenter för hälsa "Dä bar å åk!" Så undviker Du att falla och skadas - Olycksfallsprevention bland äldre - V i har under de senaste decennierna blivit både friskare och äldre. Det är väl härligt

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Bakgrund. Genomförande 2009-11-25

Bakgrund. Genomförande 2009-11-25 Lokala brottsförebyggande rådet Sofie Ceder, samordnare Tel: 0457-61 89 61 E-post: sofie.ceder@ronneby.se Till Ansvariga verksamhetschefer Bakgrund Det lokala brottsförebyggande rådet (Brå) genomför två

Läs mer

Kurs: Omvårdnadsvetenskap C, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa OM1723, omtentamen

Kurs: Omvårdnadsvetenskap C, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa OM1723, omtentamen Kurs: Omvårdnadsvetenskap C, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa OM1723, omtentamen Datum: 2011 04 09 Tid: 4 timmar Lärare: Agneta Anderzén Carlsson För betyget godkänd (G) krävs godkänd nivå på alla

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Idrott och hälsa. Emma Holström Borås

Idrott och hälsa. Emma Holström Borås Idrott och hälsa Emma Holström Borås Dylan Williams fem nyckelsstrategier 1. Tydliggör mål och kunskapskrav 2. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet 3. Återkoppling som för lärandet framåt 4. Aktivera

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Primärvården. Tips, råd och träning för gravida

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Primärvården. Tips, råd och träning för gravida ÖREBRO LÄNS LANDSTING Primärvården Tips, råd och träning för gravida Tips och råd Under graviditeten förändras din hållning. På grund av att magen växer får man oftast en ökad svank som kan ge trötthetsvärk

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet i

Tillgänglighet och delaktighet i Socialdemokraterna i Värmdö Värmdö 2010 Tillgänglighet och delaktighet i Värmdö Socialdemokraternas program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i Värmdö 2010-2014 2

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie

Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie Innehållsförteckning Inledning Metod Resultat och diskussion Lathund utlåning Lathund återlämning Flödeschema utlåning Flödeschema återlämning För övrigt Ny utlåningsmaskin Ny återlämningsmaskin Detaljer

Läs mer

Tv:ns utveckling. Jonathan T och Jonatan B 9b

Tv:ns utveckling. Jonathan T och Jonatan B 9b Tv:ns utveckling Jonathan T och Jonatan B 9b DEN FÖRSTA TV:N Den första Tv-apparaten var en radio med en Tv-enhet bestående av ett neonrör och en snurrande skiva som kunde visa en bild i rödskala stor

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion För en tryggare arbetsmiljö Arbetsmiljörisker vid produktion Till dig som bygger montrar på Stockholmsmässan Vi på Stockholmsmässan vill skapa en så säker och trygg arbetsmiljö som möjligt, både för våra

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer