Förbundsstämma Moderatern a i Sk ån e. Förbu n dsstäm m a 13 april Törrin gelu n d Sv edala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstämma 2013. Moderatern a i Sk ån e. Förbu n dsstäm m a 13 april 2013. Törrin gelu n d Sv edala"

Transkript

1 Moderatern a i Sk ån e Förbu n dsstäm m a 13 april 2013 Törrin gelu n d Sv edala

2 In n eh ållsförteck n in g Innehållsförteckning... 2 Program... 4 Procedurregler... 5 Röstlängd... 6 Föredragningslista Verksamhetsberättelse Årsbokslut Revisionsberättelse Årsbokslut Revisionsberättelse Beslutsförslag angående årsbokslut Proposition 1 ang. Äldrepolitik Proposition 2 ang. Arbetsförmedlingen behövs närmare arbetsmarknaden Proposition 3 ang. Inför patientrörlighetsdirektivet nationellt Proposition 4 ang. En rikssjukvård byggd på kompetens och konkurrens Proposition 5 ang. Infrastruktur för ökad tillväxt Proposition 6 ang. Regionförstoring Proposition 7 ang. Medlemsavgift för åren 2015 respektive Proposition 8 ang. Förslag till stadgar för förbundet Motion 1 ang. Sker i Danmark och Sverige Motion 2 ang. Avskaffandet av broavgiften för samåkande Motion 3 ang. Barnkonventionen Motion 4 ang. Beska inte sparande Motion 5 ang. Bättre sjukvård för psykiskt sjuka Motion 6 ang. Förstatliga kvinnojourerna Motion 7 ang. Vårt centralstyrda parti är i otakt med många trogna väljare Motion 8 ang. Försvaret av Sverige Motion 9 ang. Infrastruktursatsningar Södra Skåne Motion 10 ang. Kundvalssystem inom Musik & Kulturskoleverksamhet - Barns möjlighet till kulturutövande Motion 11 ang. Körkort sänker trösklar till arbetsmarknaden Motion 12 ang. Maxtaxa för barn- och ungdomar i färdtjänsten Motion 13 ang. Angående migrations- och integrationspolitik

3 Motion 14 ang. Näringslivsnätverk Motion 15 ang. Politiska beslut som rör sjukvården Motion 16 ang. Svenska som andraspråk - ett slöseri av mänskligt kapital och kommunala resurser Motion 17 ang. Sveriges nationalsång Motion 18 ang. Särskilda Insats/kampanjgrupper i utanförskapsområden Motion 19 ang. Tunnel från södra Sverige till nordöstra Tyskland Motion 20 ang. Ökad avdragsrätt för välgörenhetsbidrag Motion 21 ang. Reform av arbetslöshetsförsäkringen Motion 22 ang. EMU Valberedningens förslag Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för Moderata Kvinnor i Skåne

4 P rogram Registrering och fika Stämmans öppnande. Förhandlingar Information sjukvården i Region Skåne Lunch Anförande av vice partiordförande och biståndsminister Gunilla Carlsson ca Fortsa stämmoförhandlingar. 4

5 P rocedu rregler Yttran den Samtliga ombud, medlemmar i förbundet samt särskilt inbjudna gäster äger rätt yttra sig på stämman. Samtliga yttranden skall göras från talarstolen. Stämman äger rätt besluta om tidsbegränsning om så begärs. Begäran om ordet Begäran om ordet skall ske till stämmopresidiet. Begäran skall lämnas in skriftligen på för ändamålet avsedd lapp. Samtliga stämmoblanketter finns utlagda i stämmosalen. Beslu t Endast föreningarnas valda ombud, tjänstgörande ättare för dessa samt förbundsstyrelsens ledamöter äger rätt delta i beslut på stämman. Beslut fas med acklamation. Votering kan begäras och sker med handuppräckning om inget annat yrkas. I ponvalfrågor är votering alltid sluten. Vid votering skall ponligt röstkort användas. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom i ponvalfrågor där lotten avgör. I beslut om stadgeförändringar erfordras två tredjedelars majoritet. Hu v u dförslag Det är förbundsstyrelsens förslag till stämman som är huvudförslag. Yrk an den Yrkanden skall för tas upp till behandling lämnas skriftligen till stämmopresidiet. R eserv ation er För tas upp till behandling och till protokollet skall reservationer lämnas skriftligen till stämmopresidiet innan stämmans avslutande. Reservationen ska vara utformad till förmån för ett yrkande. J u sterin g av röst län gd Ombud som anländer efter föredragningslistans paragraf rörande fastställande av röstlängd eller ättare som inträder i ombuds ställe skall meddela detta skriftligen till stämmopresidiet. 5

6 R östlän gd Förbu n dssty relsen 15 1 Lars-Ingvar Ljungman led 2 Åsa Herbst led 3 Håkan Fäldt led 4 Pontus Lindberg led 5 Håkan Rosenkvist led 6 Mats Helmfrid led 7 Karin Axelsson led 8 Patrick Reslow led 9 Patric Åberg led 10 Magnus Jälminger led 11 Anna Palm led 12 Michael Sandin 13 Louise Meijer (MUFordförande) led 14 Ulrica Fors Stenmarck (MQordförande) led 15 Käthe Berggren (MSSordförande) led Bark åk ra 2 16 Bengt Ståhl omb 17 Christina Hanståhl omb Utses av styrelsen Bju v 1 18 Bertil Olsson omb Ninnie Lindell Bea Lundh Lisbeth Madsen Ann-Charotte Hammar Johnsson Sven-Yngve Pson Göran Palmkvist Zofia Svensson Bjärn u m - V an k iv a 1 19 Richard Bernsheim omb Karin Paulsson Bengt Troedsson Brom ölla 1 20 Johan Larsson omb Lotta Hellström Henry Johansson Rolf Mårtensson Malin Friberg Brösarp 1 21 omb Bu rlöv 2 22 omb 23 omb Båstad - Bjäre 3 24 Benkt Ragnarsson omb 25 Jan-Erik Englund omb 26 Gunilla Linghoff omb Susanna Heiskanen Cen tru m Malm ö 3 27 Tomas Petson omb 28 Ulrika Wennerberg omb Norvenius 29 Margareta Appel omb Ulf Staafgård Greta Rafstedt Nicola Rabi Linda Liberg Ramtin Masoumi City m oderatern a 3 Helsin gborg 30 Marie Weibull Kornias omb 6

7 31 Hans Bosson omb 32 Kristofer Kruuse omb André Varga Sven Borgvald Carl-Johan Carlborg Catarina Ruler Liljestrand Gertrud Ekenberg 43 Anna Linell omb 44 Lynn Thulin omb 45 Peo Lindholm omb Urban Widmark Göran Blomberg Margreth Segtein Douglas Roth Dalby 1 33 Louise Rehn WInsborg omb Roger Lööf Hästv eda 1 46 Ernst Hlow omb Lars Johsson Degeberga 1 34 Sylvia Olander omb Eslöv 2 35 Jonas Falk omb 36 Daniel Sonesson omb Förslöv - Grev ie 1 37 omb Gen arp 1 38 Rikard Anehus omb Leif Pson Höllv ik en 3 47 Gustav Schyllert omb 48 Christer Tedestål omb 49 Anna Mannfalk omb Mikael Ståhlfors Lena Wendt Lars Olin Hörby 2 50 Eva Lindholm omb 51 Lars Lindwall omb Lars-Göran Ritmer Martin Nilsson Gunilla Jansson Hjärnarp 1 39 omb Hu saren 1 40 Bertil Ekelund omb Anna Gustafsson Hu sie- V :a Sk räv lin ge 1 41 Robert Lenir omb Ing-Marie Hultberg Hässleh olm 4 42 Pär Palmgren omb Höör 2 52 Björn Andreasson omb 53 Camilla Källström omb Krister Olsson Johan Svahnberg K iv ik - Gärsnäs 1 54 Stefan Lamme omb K lippan 4 55 Hans-Bertil Sinclair omb 56 Björn Samuelsson omb 57 Kenneth Dådring omb 58 Jesper Hansen omb 7

8 Bengt Svensson Kristina Jonsson Christer Pson K ristian stad C Maria Stenergard omb 60 Fredrik Axelsson omb Bo Silverbern Caroline Hedenström K ristian stad Norra 2 61 Stefan Haskå omb 62 Torgil Rundcrantz omb Bo Ericsson K ristian stad Södra 1 63 Bengt Mohlin omb Ewa Jakobsen K u llaby gden 5 64 Göran Bengtsson omb 65 Margareta Ölwe omb 66 Péter Kovács omb 67 And Ståhl omb 68 Gustaf Wingådh omb Lars Linderot And Melin Gunvor Andson Anita Söderlind Peter Schölander K äv lin ge 2 69 Johan Ericsson omb 70 Pia Almström omb Resterande styrelsen Lan dsk rona 2 71 Erik Raita omb 72 Fredrik Erlandsson omb Lim h am n 5 73 Göran Wiberg omb 74 Karin Olsson omb 75 Lars Hedåker omb 76 Johan Ohlson omb 77 Danica Srnic omb Torgil Larsson Marianne Flygare Philip Scolari Peter Ollén John Eklöf Cornelia Röjner Margith Lindgren Håkan Lindgren Christian Asker And Ydstedt Anna Adell Olle Ydstedt Lom m a- Bjärred 4 78 Mozhgan Zachrison omb 79 And Berngarn omb 80 Carin Hansson omb 81 Elisabeth Svensson omb Lena Archenholtz Lars Arheden Attila Beck Sofia Forsgren-Böhmer Claes Hedlund Christian Idström Kristina Kinnman-Starck Elisabeth Rosenquist And Rydström Thomas Håkansson Lu n d 7 82 Ulla Stålberg omb 83 Edith Escobar omb 84 Birger Swahn omb 85 Christer Wallin omb 86 Adrian Borin omb 87 Jan O Carlsson omb 8

9 88 Daniel Nilsson omb Carl Ling Ronny Johannessen Rolf Hallgren Tamas Ostvath Thomas Falkenstedt Martin Asker Annika Annerby Jansson Louise Burman Nicole Lindbom Nicolas Burman Börje Anehamre Karl Axel Axelsson Birgitta Hansson Berit Dahlbäck Urban Swahn Mårten Hansson Arne Jansson Laila Gribel Marianne Wallin Ann-Christine Larsson Rune Rydén Elisabeth Lindquist Maria- Filborna 2 89 Rima Axelsson Alamin omb 90 Martina Röhmer omb Maria Hägg Marcus Waltermark Mellta Helsin gborg 2 91 Mathias Johansson omb 92 Lars-Göran Ljunggren omb Sophia Nevalainen Margaret Forssell Mu n k a- Lju n gby 1 93 Daniel Jönsson omb Ola Carlsson Nordv ästra 2 Helsin gbor g 94 Peter Danielsson omb 95 Mats Sander omb Patrik Bellner Bo Lambertsson Pson Norra och Östra Färs 1 96 Gunborg Johansson omb Mona Rosell-Jönsson On slu nda 1 97 Carl Malmqvist omb Lillemor Ramsby Osby 1 98 Maria Svensson omb Lars-Erik Svensson P torp 1 99 omb P etri Torbjörn Tegnhammar omb 101 Ktin Svenonius omb Dajana Zon R au s Sven-And Christensson omb 103 Johan Rausgård omb 104 Carl Herbertsson omb Marie Rosenquist Lena Jacobsson Lars Jacobsson R y debäck - Mörarp Carin Wredström omb 106 Hans Borg omb Peter Knutsson Sigvard Ohlsson Martin Brolin Peter Cederwall 9

10 Jenny Åström Jansson Sim risham n Sven Olsson omb 108 Karin Fellström omb 109 Christer Akej omb Sjöbo- Blen tarp Berit Lundström omb Stefan Lundgren Sk anör - Falsterbo Agneta Löfberg omb 112 Carina Gerthel omb 113 Britt Lindahl omb 114 Kristina Fredin omb 115 Jan Nyberg omb Gisela Cavalli Björkman Gunilla Frankson Lillemor Pson Gunilla Björck Lennart Blendz Christer Ohm Gert Lindal Anna Kjellkner And Almér And Hansson Sk u ru p And Kristiansen omb 117 Björn Hortevall omb Enligt KF-listan Slottsstaden Caroline Wessel omb 119 John Karlsson omb 120 Lena Hamilton omb 121 Anja Sonesson omb Robert Maricic Staffan storp Carl Sonesson omb 123 Ewa Thalén Finné omb 124 Christian Sonesson omb 125 Henrik Lethin omb 126 Nino Vidovic omb Liliana Lindström Nils-Ove Mårtensson Bertil Pson Berit Lagergren Shkurte Xhemajli Line Weckström Morgan Jonsson And Olin Margareta Pauli Sv alöv Olof Röstin omb Charlotte Wachtmeister Thomas Löfgren Torsten Vigre Sv edala Daniel Peden omb 129 Linda Allansson Wester omb Sverker Nordgren Lennart Wikström Sy dv äst Malm ö Ragnhild Ståleker omb Söder- Ox ie Uno Hansson omb 132 Tony Rahm omb Södra Sandby Göran Brinck omb Resterande styrelsen Sösdala - Torm estorp Rolf Tronäss omb Per Åke Olsson 10

11 Tom elilla Mikael Brorsson omb Margith Svensson Marianne Åkerblad John Johansson Trelleborg Inger Hansson omb 137 Bertil Tomelius omb 138 Matilda Malmgren omb 139 Eric Samuelsson omb Gunnar Hedin Linda Strandfjäll Mårten Bönnemark Mikael Rubin Ty rin ge Johan Berglund omb Mats Erlingsson Tågaborg Lena Bjerne omb 142 Lars Mämpel omb 143 Jens Falkvall omb 144 Moana Widell omb Andrée Lagerlöf Eleonora Johansson Ebbe Nilsson 148 Tommy Andson omb 149 Curt Hansson omb 150 Katarina Johansson omb 151 Cecilia Fahlborg omb Åh u s omb 153 omb Åstorp Henrik Danielsson omb 155 Pontus Pålsson omb Ulf G Pson Sven Ekelund Göran Hassel Lotta Kallerup Fredrik Karlsson Stefan Fredriksson And Hansson Eva Nilsson Än gelh olm Elisabeth S Kullenberg omb 157 Hans Wallmark omb 158 Esa Jäskeleinen omb 159 Britt-Inger Tinnert omb 160 Mona Sturesson omb Jonny Hagman V eberöd Klas Svanberg omb Per Jakobsson Örk ellju n ga Lennart Svensson omb 162 Carina Zachau omb V ellin ge- Mån storp Carina Wutzler omb Östra Göin ge Siv Larsson omb V ittsjö Anita Johannesson omb Ystad 4 MUF Sk ån e Marcus Lantz omb 165 John Eklöf omb 166 Agnes Skyman omb 11

12 167 Albin Schyllert omb 168 Peter Lindqvist omb 169 Kenny Hansson omb 170 Sara Chermiti omb 171 Noria Manouchi omb 172 Dan Ishaq omb 173 Ludvig Ceimertz omb 174 Helena Nanne omb 175 Josefine Hegbrant omb 176 Linus Eriksson omb 177 Charles Ye omb 178 Alexis Hekmatfar omb 179 Magda Lukaszewicz omb 180 Emelie Nyberg omb 181 Bill Gärtner omb 182 Felix Solberg omb 183 Julia Pson omb 184 Ola Holstein omb 185 Eric Åhlander omb 186 Aron Jonsson Regnéll omb 187 Lina Mölltedt omb 188 Victor Elf omb 189 Evelina Msson omb 190 Erik Sjögren omb 191 Adéle Olander omb 192 Nils Hjalmarsson omb 193 Oscar Magnusson omb 194 Jonathan R Jönsson omb 195 Martina Roslund omb 196 Hannah Qvarsebo omb 197 John Karlsson omb 198 Emily Strömbäck omb 199 Elna Larsson omb 200 Setenay Özbeck omb 201 Kasper Gieldon omb 202 Fredrik Häck Björklund omb 203 Sebastian Süllman omb 204 Bob Ericsson omb 205 Michelle Morgan omb 206 Alexander Svensson omb 207 Fredrik Holmgren omb 208 Liv Viktorsson Tillberg omb 209 Emil Eriksson omb 210 Gustav Carlberg omb 211 Erik Smith omb 212 Philippa Rosander omb 213 Fredrik Ström omb 214 Elias Eriksson omb 215 Emil Svensson omb Andreas Langhammar Johan Wittgren Frida Wallgren Uljanna Torstensson Linda Andson Björn Olsson Nicolin Jerhammar Ida Ederlöf Tilde Henriksson Sofia Jönsson Joy Nilsson Erik Olin Alexander Lundborg Caroline Wessel Johan Svahnberg Martin Karlström Nils Paulsson August Carlsson Anna Gustafsson Oskar Skäremo Carl Flivik Jonathan Nyqvist Nils Larsson Mias Andson Hugo Norinder Oscar Röstin Albert Bengtsson Christopher Svensson Ludwig Lehrnecke Jane Ange Musekura Mathilda Widerberg Lina Hallberg Moa Brink 12

13 Isac Bernhart Ludvig Nevhage Carl Åhlander Emma Martinsson Lina Cronquist Sandra Rosén Johanna Elm Ellen Rosén Simon Röstin Victor Mathiasson Axel Möller Daniel Kolm Fajer Fajson Emma Li Doverbäck 13

14 Föredragn in gslista 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande och två vice ordförande leda förhandlingarna 3. Val av sekreterare föra stämmans protokoll 4. Val av två justerare, tillika rösträknare 5. Föredragningslistans godkännande 6. Fastställande av procedurregler 7. Fastställande av röstlängd 8. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysande 9. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 10. Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen 13. Val av ordförande och tre vice ordförande i förbundsstyrelsen 14. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen, varav en tillika ansvarig för Moderata Senior verksamhet samt ättare för denne 15. Val av ordförande, vice ordförande samt 2:e vice ordförande för Moderatkvinnorna i Skåne 16. Val av två revisorer och två revisorsättare 17. Val av 29 ombud jämte ättare till partistämman 18. Val av sex representanter till partiråd utöver förbundsordföranden jämte ättare 19. Val av fem ombud jämte ättare till Studieförbundet Medborgarskolans distriktsstämma 20. Val av riksdagsnomineringskommittéer 21. Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och ättare i valberedningen 22. Proposition nr 1 ang. Äldrepolitik 23. Proposition nr 2 ang. Arbetsförmedlingen behövs närmare arbetsmarknaden 24. Proposition nr 3 ang. Inför patientrörlighetsdirektivet nationellt 25. Proposition nr 4 ang. En rikssjukvård byggd på kompetens och konkurrens 26. Proposition nr 5 ang. Infrastruktur för ökad tillväxt 27. Proposition nr 6 ang. Regionförstoring 28. Proposition nr 7 ang. Medlemsavgift för åren 2015 respektive Proposition nr 8 ang. Förslag till stadgar för förbundet 30. Motionerna nr Övriga ärenden 32. Stämman avslutas 14

15 Verk sam h etsberättelse Moderaterna i Skåne avseende perioden Organisationsnummer

16 Sty relsen Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Skåne har under verksamhetsåren haft följande sammansättning: Ordförande: Lars-Ingvar Ljungman, Vellinge Vice ordförande Åsa Herbst, Ängelholm 2:e vice ordförande Håkan Fäldt, Malmö 3:e vice ordförande Pontus Lindberg, Kristianstad Ledamöter Patric Åberg, Östra Göinge Anna Palm, Höör Karin Axelsson, Hässleholm Patrick Reslow, Malmö Håkan Rosenkvist, Simrishamn Michael Sandin, Staffanstorp Mats Helmfrid, Lund Magnus Jälminger, Helsingborg I styrelsen har också MUF:s distriktsordförande, MSS-ansvarig samt MQ-ordförande ingått som självskrivna ledamöter med respektive vice ordförande som ättare. Till styrelsen har följande poner varit adjungerade: Regionstyrelsens ordförande i Region Skåne Ordförande för Skånebänken i Riksdagen Ordförande i Kommunförbundet Skåne Styrelsen har avhållit16 protokollförda sammanträden under perioden. Förbu n dssty relsein t ern at Den 31 augusti 1 september 2011 samlades den nyvalda förbundsstyrelsen på pensionat Enehall i Båstad för ett internat. Under internatet disskuterades bland annat regionalt och lokalt utvecklingsarbete samt påbörjade arbetet med den verksamhetsplan som förbundsstyrelsen senare kom anta. Verksamhetsplanen syftar till långsiktigt bygga förtroende inom en rad frågor inför valen Mer om detta under avsnittet verksamhetsplan. V erk sam h etsplan Förbundsstyrelsen antog den 14/ en verksamhetsplan som man till stor del kom arbeta utifrån. Denna går under namnet Verksamhetsplan för Moderaterna i Skåne och finns tillgå på förbundskansliet. Syftet med denna var fördjupa sig och utveckla politiken inom nio utvalda områden som man valde kalla utvecklingsområden. Dessa var: - Valbarhet 16

17 - Ledarskap - Röststöd - Äldre - Barn och unga - Miljö - Jobb och företagande - Livskvalitet - Grundtrygghet Inom dessa utvecklingsområden bildades sedan arbetsgrupper där medlemmar och företrädare från våra skånska föreningar inbjöds delta. Förbundsstyrelsen var representerad i samtliga i egenskap av ansvarig och biträdande ansvarig för grupperna. Dessa arbetsgrupper har arbetat under åren och har nått olika långt. Några har nått så långt som presentera en färdig proposition till förbundsstämman. Även toppkandidatutbildningen som går läsa mer under rubriken Skånemoderaternas toppkandidatutbildning är ett exempel på ett resultat av verksamhetsplanen. Medlem m ar och fören in gar Slutsiffran för Skåneförbundet 2011 när det gäller antalet medlemmar var 8100, varav 6156 medlemmar i partiet och 1944 i Moderata Ungdomsförbundet. Motsvarande siffror för 2012 var 7730, varav 5731 medlemmar i partiet och 1999 i Moderata Ungdomsförbundet. Under 2012 nyvärvades 430 medlemmar till partiet. Förbundet har 68 partiföreningar fördelade på 33 kommuner. K an sli och pon al Förbundets fast anställda ponal har under verksamhetsperioden varit: Nuvarande: Mikael Larsson, chefsombudsman Anställd av RO Lars Johansson, partiombudsman (tjl 20%) Anställd av RO Anne Marie Melin, medlemsadministration Förbundsanställd Monica Ajdin, ekonomi och administration Förbundsanställd Daniel Runemalm, partiombudsman Förbundsanställd And Lunderquist, ombudsman Förbundsanställd Caroline Wessel, ombudsman (fr.o.m ) Förbundsanställd Axel Skröder, kampanjansvarig (fr.o.m ) 17

18 Förbundsanställd Matilda Brondin, MUF-ombudsman (fr.o.m ) Förbundsanställd Tidigare: Caroline Wessel, MUF-ombudsman ( ) Förbundsanställd Marko Terzic, MUF-ombudsman (t.o.m ) Förbundsanställd Därutöver med placering på förbundskansliet Camilla Andson, utvecklingssamordnare Anställd av Riksorganisationen Ola Wemmert, extra resurs Stäm m or och k on feren ser P artistäm m a Partistämma ägde rum den oktober 2011 i Örebro. Skåne hade 29 ombud, av sammanlagt 200, på plats. Partistämman beslutada bland annat om ett nytt idéprogram och nya stadgar. Förbu n dsråd Ett förbundsråd genomfördes den 17 april 2012 på Frostavallen i Höör. Kallade ombud var förenings- och kretsordförande, MUF-ordförande, MUFs distriktsstyrelse samt Förbundsstyrelsen. På rådet fastställdes bland annat nomineringsregler inför riksdag- och regionvalet Sk ån em ötet Skånemötet har genomförts årligen och har varit en nytappning av det som tidigare kallats skånekonferensen. Inbjudna har varit föreningsordföranden, moderata företrädare och aktiva medlemmar. Utgångspunkten har varit skapa ett skånskt komplement till sverigemötet med fokus på vårt lokala utvecklingsarbete. Uppslutningen har varit god och deltagarantalet har sträckt sig mellan mellan poner. Ordföran defok u s Den september 2012 samlades föreningsordföranden från hela landet för en dygnskonferens på en Finlandsfärja. Skåne var representerat av 41 föreningsordförande på denna konferens där fokus låg på politik, föreningsutveckling, medlemsvärvning och nyrekrytering. 18

19 Utbildn in g Sk ån em oderater n as toppk an didatu tbildn in g Under perioden har Skånemoderaterna initierat och genomfört en toppkandidatutbildning, vars syfte har varit utbilda ett antal poner och rusta dem för kunna besätta tyngre politiska uppdrag efter valet Med tyngre uppdrag menas exempelvis regionfullmäktigeledamöter och ordförandepost eller vice ordförandepost i kommunala nämnder och bolag. Ansökningsförfarande har bestått av två steg. I det första steget fick den sökande i sina handlingar ange kontaktuppgifter, meriter, eventuella politiska uppdrag samt skriva ett ponligt brev. En urvalskommitté, bestående av ledamöter ur förbundsstyrelsen, har sedan prioriterat bland de över 90 inkomna ansökningarna och tagit ut dem som gått till steg 2. I steg 2 har de sökande genomgått en längre intervju och efteråt har urvalskommittén bland dem som gick vidare från steg 1r tagit ut 30 poner som erbjöds en plats i utbildningen. Ett antal kandidater har fallit ifrån under resans gång och totalt har 24 poner genomgått hela utbildningen. Själva utbildningen har bestått av fyra fysiska träffar med utbildningsinnehåll bestående av bland annat retorik och debeknik, politik, mötesteknik, kampanj och valrörelse samt skrivteknik. Utöver detta har det förekommit hemuppgifter, motionsskrivande, en lunch med statsministern samt medverkan i skånemoderaternas förbundsstämma. Moderat - in tro Moderat-intro är en utbildning som riktar sig till nya medlemmar och ger en grundläggande kunskap inom ideologi, Moderaternas arbete i kommun- och regionfullmäktige samt riksdagen. Fokus har även legat på Moderaternas organisation samt hur man vidare kan engagerar sig. Ett 50-tal nya medlemmar har genomgått heldagsutbildningen. Med sik te på 2014 Camilla Andson, som arbetar som utvecklingssamordnare från RO med placering på förbundskansliet, har under verksamhetsåren genomfört en rad utbildningar under namnet Med sikte på Fokus för utbildningen har legat i främja det lokala utvecklingsarbetet, men även hur man på ett nytänkande sätt med hjälp av så kallad storytelling, kan på ett nytt sätt förmedla de frågor vi vill nå ut med. Intresset har varit stort och de flesta kommuner har besökts och utbildats. Så även den moderata regionfullmäktigegruppen. In form ation och w ebb Webbsida 19

20 Hemsidan har under perioden varit kontinuerligt uppdaterad och med relevant information för medlemmar och väljare. Mycket av den information, så som utbildningar, inbjudningar, viktiga datum, statsrådsbesök och enkäter har spridits via hemsidan. Den 13 augusti bytte skånemoderaternas hemsida dock utseende. Med en helt ny plform gjordes en modernisering av vår hemsida som bättre håller måttet gemtemot dagens moderna hemsidor och krav på nå ut via sociala medier. Många av föreningarna har redan anslutit sig till den nya plformen för sina lokala hemsidor In tran ät Intranätet har under perioden varit ett stort stöd. Både för kansliet lätt kunna sprida relevant information till olika grupper och även för Skånes medlemmar lätt kunna hitta den information de behöver. Intranätet kommer dock succesivt börja användas mindre då mycket av de funktioner som vi använt oss av där kommer flyttas över till vårt nya intranät OPUS som är en del av mailsystemet FirstClass-moderat. E- postu tsk ick Förbundets interninformation samt all information i valrörelsen har distribuerats elektroniskt. Vår interninformation når varje vecka ca skånemoderater. Detta gör informationen är snabb och tillgänglig. Sk ån em oderatern as app för sm artph on es Skånemoderaterna har under perioden lanserat en applikation för smartphones. Den finns tillgå både för iphone- och Androidtelefoner. Syftet med appen är både vara en informationskanal för våra medlemmar men även ett sätt knyta till oss poner som delar vår politik men ännu ej tagit steget bli medlem. I appen kan man hitta information om hur man blir medlem, kontaktuppgifter till förbundet och lokala föreningar, nyheter från moderaterna både lokalt och nationellt, svara på frågor samt följa våra företrädares twitterflöde. Blå Sk ån e Skånemoderaternas medlemstidning Blå Skåne har utkommit med fyra nummer per år. Varje nummer har innehållit för medlemmarna relevant och aktuell information. Våra nätverk Moderatkvinnorna och Moderata Seniorer har i varje nummer funnits med. Strävan har varit utveckla och förbättra tidningen för höja informationsoch läsvärdet, både vad gäller layout och textinnehåll. Mittuppslaget har under perioden disponerats av MUF Skåne som haft sin medlemstidning Blå Bladet på detta uppslag. Sk ån eforu m Alla kommunalråd och oppositionsråd, gruppledare i kommunerna, regionstyrelsens ledamöter och regionråd, politiska sekreterare, riksdagsledamöter samt ombudsmän träffas regelbundet i detta forum. Antalet möten är cirka fyra till fem per år och 20

21 däremellan förs diskussioner via en särskild mapp på First Class BBS-moderat. Syftet med Skåneforum är samverka politiskt i de frågor där detta är lämpligt, mötas mellan de olika politiska nivåerna samt ta upp skåneövergripande frågor till diskussion. Hörn träffar Förbundskansliet har under en vecka i mars 2012 åkt ut till olika hörn av förbundet för informera om förbundet, dess verksamhet, utbildning, information, kampanj och svarat på frågor. Detta gjorde man följande datum och platser. 12 mars - Kristianstad 13 mars - Ystad 14 mars - Helsingborg 15 mars Malmö R ik sdag och regerin g R ik sdagsledam öter och deras u tsk ott Riksdagsledamöterna har under perioden arbetat i sina respektive utskott och prioriterat besöksverksamhet. Varje ledamot har kunnat förfoga över en halv politisk sekreterartjänst. Dessa politiska sekreterare har varit ett stöd vid framtagning av underlag, research, besöksverksamhet och annat. Förbundskansliet och de politiska sekreterarna har, tillsammans med ledamötena, haft regelbunden kontakt under perioden. För förstärka sammarbetet mellan de skånska kommunerna och de skånska riksdagsledamöterna gjorde utvecklingssamordnaren och regionchefen för de politiska sekreterarna i riksdagen en Skåneturné. De besökte Skånes samtliga 33 kommuner och träffade våra moderata företrädare för diskutera hur man kan stärka samarbetet dem emellan. R egerin gen Flertalet statsråd har gjort besök i Skåne. Skånes egen minister, migrationsminister Tobias Billström, har flitigt besökt Skåne för delta i konferensen, medlemsträffar, besök med mera. Sk ån ebän k en De moderata ledamöterna från Skåne träffas regelbundet. Ordförande för Skånebänken har varit Ewa Thalén Finné fram t.o.m. hösten 2012 då hon lämnade det uppdraget till förmån för bli vice gruppledare i moderaternas riksdagsgrupp. Ordförande för Skånebänken har därefter varit Olof Lavesson. 21

22 R egion Regionen styrs av en femklöver, bestående av moderaterna, folkpartiet, miljöpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet. Moderaterna är största parti i regionfullmäktige. Under perioden har man haft ett gott samarbete och drivit igenom mycket av den politik man gått till val på Förbundet är genom förbundsordföranden och partiombudsmännen representerade i regionfullmäktigegruppen. Chefsombudsmannen är adjungerad till gruppstyrelsen. In för v alen 2014 R ek ry terin g och n om in erin g Rekryteringskommittéerna, som är fyra till antalet (Norra och Östra, Västra, Malmö och Södra), har bildats och arbetar med ta fram kandidater till Riksdagsvalet V alledark on feren s En första valledarkonferens arrangerade den 25 februari 2013 på förbundskansliet i Malmö. Där samlades ett 50-tal valledare, förbundsstyrelseledamöter och representanter från regiongruppen för lyssna till representanter från riksorganisationen som föredrog deras tankar och planer kring valstrategi, den centrala valplanen, kampanj samt press och sociala medier. Även Skånes valplan presenterades och diskiterades för första gången. Moderata Sen iorer I Skåne finns det ett nätverk av moderata seniorer, som leds av ett seniorråd. Seniorerna är representerade i förbundsstyrelsen med ordförande som ordinarie ledamot och vice ordförande som ättare. Den 1 mars 2012 antog förbundsstyrelsen en ny arbetsordning för moderata seniorer i Skåne. Detta förtydligade och förbättrade organisationen i Skåne och fungerar även som inspiration för andra seniorråd runt om i landet. Som ett resultat av den nya arbetsordningen träffas nu, ett antal gånger per år, seniorrepresentanter från Skånes alla kommuner vid ett stort seniorrådsmöte. Detta för stärka sammarbetet mellan kommunerna, lyssna till aktuella talare samt utveckla politik ur ett seniorppektiv. Seniorrådsmötena har varit välbesökta och mycket uppskade. Moderata seniorer har under verksamhetsperioden forts anordna sina välbesökta vår- och höstträffar varje år. De har även varit representerade på Moderata senior riksårsmöte. Käthe Berggren har varit ordförande för MSS och Karl-Gustav Högberg vice ordförande under verksamhetsperioden. Moderata K v in n or i Sk ån e Moderata kvinnor i Skåne har skrivit en egen verksamhetsberättelse. Se bilaga 1. 22

23 Moderata Un gdom sförbu n det Distriktets medlemssiffra var 2059 medlemmar vid årsskiftet vilket innebär distriktet ökar sitt medlemsantal med 55 medlemmar. Detta följer också den positiva medlemsutvecklingen i Moderata Ungdomsförbundet för 2012 vars slutsiffra blev medlemmar. Louise Meijer, med Noria Manouchi som ättare, har ingått som ledamot i Skånemoderaternas förbundsstyrelse under perioden. För den som önskar läsa MUF:s fullständiga verksamhetsberättelse finns den tillgänglig på distriktskansliet. Slu tord Så har då två år gått sedan vi sågs på Förbundsstämman i Kristianstad 2011 och det är dags summera inför en ny stämma. De gångna åren har varit typiska mellanvalsår. Vi är det ledande politiska partiet i Skåne och som sådant har vi ansvaret i de flesta av Skånes kommuner och i Region Skåne. Ett ansvar som vi oftast delar med våra alliansvänner i lite olika konstellationer. Att vara störst och ledande innebär ta ansvar för det dagliga. Vi måste ha respekt för det vi beslutar påverkar många människors vardag. Samtidigt måste vi också ha förmåga utveckla vår politik inför morgondagen. Vi är ett lyssnande parti. Vi hör vad våra väljare säger och vi kommer med svaren på de frågor som ställs inför framtiden. Det är så vi lägger grunden till en valframgång En annan grund är vårt ekonomiska resultat. De år som gått har genererat ett övkott som gör vi går in i valrörelserna (glöm inte EU-valet!) 2014 med mer resurser än någonsin. Dessa kommer behövas eftom vi kommer möta en socialdemokrati på desperat jakt efter valframgångar. Detta gör vi kan förutse en mycket hård och lång valrörelse. Det är nu det börjar! Med denna stämma lägger vi grunden för framgångsrika val 2014 och ett än blåare Skåne! Lars-Ingvar Ljungman Förbundsordförande 23

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1 Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta Förbundsstämma 2015 1 In n eh ållsför t eck n in g Program 2 Föredragningslista 3 Förslag till procedurregler

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

Göteborg Förbundsstämma 2015

Göteborg Förbundsstämma 2015 r a g n i l d n a h o m Stäm r e n o i t Mo Göteborg Förbundsstämma 2015 Välkommen till Förbundsstämman 2015 Att sammanfa ett år som det vårt förbund nu ska lägga till handlingarna är en utmaning. Vi

Läs mer

Propositioner. och yttranden

Propositioner. och yttranden positioner oc ch yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 20 n Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS 24 25 MAJ 2013

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS 24 25 MAJ 2013 Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS 24 25 MAJ 2013 A MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD Handlingar till Förbundsstämma 24 25 maj 2013 1 OM BOKEN Utgiven av Moderata Samlingspartiet

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Handlingar till Förbundsstämma 8-9 maj 2015 Moderaterna i Stockholms stad 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013 Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013 B MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN Handlingar till Förbundsstämma 26 maj 2013 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 1 OM BOKEN

Läs mer

Innehållsförteckning del 2

Innehållsförteckning del 2 Innehållsförteckning del 2 Måndag den 31 oktober FÖRMIDDAGENS FÖRHANDLINGAR sid 3 Full sysselsättning arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkring (forts behandling sid 7 arbetsmiljö, arbetsliv och

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

MST RIKSÅRSMÖTE 2015 HANDLINGAR

MST RIKSÅRSMÖTE 2015 HANDLINGAR MST RIKSÅRSMÖTE 2015 HANDLINGAR MST Riksårsmöte 2015, Handlingar 2015-04-02 Version 1.0 Layout: Henrik Berg, Moderata Ungdomsförbundet 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RAMPROGRAM 5 FÖREDRAGNINGSLISTA 6 PROCEDURREGLER

Läs mer

Blå Skåne. Valupptakten 2006. MUF Skåne vill också byta statsminister! Idala gård - Här möts Skåne & Italien. Medlemstidningen för moderater i Skåne

Blå Skåne. Valupptakten 2006. MUF Skåne vill också byta statsminister! Idala gård - Här möts Skåne & Italien. Medlemstidningen för moderater i Skåne Blå Skåne Medlemstidningen för moderater i Skåne Valupptakten 2006 MUF Skåne vill också byta statsminister! Idala gård - Här möts Skåne & Italien Nr. 3 september 2006 Det är allvar nu! Nu går valrörelsen

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Handlingar till Förbundsstämma 30 maj 2015 Moderaterna i Stockholms län 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #1 2014 En moderat skolresa ETT SKOLPOLITISKT TEMANUMMER AV MODERATERNA I ÖSTERGÖTLAND

en tidning från nya moderaterna i östergötland #1 2014 En moderat skolresa ETT SKOLPOLITISKT TEMANUMMER AV MODERATERNA I ÖSTERGÖTLAND om en tidning från nya moderaterna i östergötland #1 2014 En moderat skolresa ETT SKOLPOLITISKT TEMANUMMER AV MODERATERNA I ÖSTERGÖTLAND #1 2014 ALLA BEHÖVS om LEDARE En skola på rätt väg Den här tidningen

Läs mer

Flerkärnighet i Skåne

Flerkärnighet i Skåne Flerkärnighet i Skåne Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortstruktur strukturbild för Skåne Projektansvarig Charlotte Lindström, Avdelningen för regional utveckling, Region Skåne Projektledare

Läs mer

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Region Ordinarie ombud Ersättare i vald ordning Förbundsstyrelsen 11 ombud Barbro Engman Björn Johansson Bo Nilsson Carina Hultberg Clara Lindblom Esa Norojärvi

Läs mer

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Innehållsförteckning Ramprogram 7 Ombudsfördelning 8 Ombudsförteckning 9 Föredragningslista Procedurregler Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Läs mer

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Välkommen till UNF:s 26:e kongress i Lund den 23-28 juni 2015!

Välkommen till UNF:s 26:e kongress i Lund den 23-28 juni 2015! Välkommen till UNF:s 26:e kongress i Lund den 23-28 juni 2015! Två år har gått sedan förra kongressen samlades i Borås för staka ut den fortsa riktningen för UNF som organisation. Det har varit två fartfyllda

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet. Inför CR 11-12 juni 2013

Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet. Inför CR 11-12 juni 2013 2012 Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet Inför CR 11-12 juni 2013 Verksamhetsberättelse är en populärversion av verksamhetsberättelsen med årsredovisning 2012. De kompletta handlingarna med

Läs mer