Förbundsstämma Moderatern a i Sk ån e. Förbu n dsstäm m a 13 april Törrin gelu n d Sv edala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstämma 2013. Moderatern a i Sk ån e. Förbu n dsstäm m a 13 april 2013. Törrin gelu n d Sv edala"

Transkript

1 Moderatern a i Sk ån e Förbu n dsstäm m a 13 april 2013 Törrin gelu n d Sv edala

2 In n eh ållsförteck n in g Innehållsförteckning... 2 Program... 4 Procedurregler... 5 Röstlängd... 6 Föredragningslista Verksamhetsberättelse Årsbokslut Revisionsberättelse Årsbokslut Revisionsberättelse Beslutsförslag angående årsbokslut Proposition 1 ang. Äldrepolitik Proposition 2 ang. Arbetsförmedlingen behövs närmare arbetsmarknaden Proposition 3 ang. Inför patientrörlighetsdirektivet nationellt Proposition 4 ang. En rikssjukvård byggd på kompetens och konkurrens Proposition 5 ang. Infrastruktur för ökad tillväxt Proposition 6 ang. Regionförstoring Proposition 7 ang. Medlemsavgift för åren 2015 respektive Proposition 8 ang. Förslag till stadgar för förbundet Motion 1 ang. Sker i Danmark och Sverige Motion 2 ang. Avskaffandet av broavgiften för samåkande Motion 3 ang. Barnkonventionen Motion 4 ang. Beska inte sparande Motion 5 ang. Bättre sjukvård för psykiskt sjuka Motion 6 ang. Förstatliga kvinnojourerna Motion 7 ang. Vårt centralstyrda parti är i otakt med många trogna väljare Motion 8 ang. Försvaret av Sverige Motion 9 ang. Infrastruktursatsningar Södra Skåne Motion 10 ang. Kundvalssystem inom Musik & Kulturskoleverksamhet - Barns möjlighet till kulturutövande Motion 11 ang. Körkort sänker trösklar till arbetsmarknaden Motion 12 ang. Maxtaxa för barn- och ungdomar i färdtjänsten Motion 13 ang. Angående migrations- och integrationspolitik

3 Motion 14 ang. Näringslivsnätverk Motion 15 ang. Politiska beslut som rör sjukvården Motion 16 ang. Svenska som andraspråk - ett slöseri av mänskligt kapital och kommunala resurser Motion 17 ang. Sveriges nationalsång Motion 18 ang. Särskilda Insats/kampanjgrupper i utanförskapsområden Motion 19 ang. Tunnel från södra Sverige till nordöstra Tyskland Motion 20 ang. Ökad avdragsrätt för välgörenhetsbidrag Motion 21 ang. Reform av arbetslöshetsförsäkringen Motion 22 ang. EMU Valberedningens förslag Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för Moderata Kvinnor i Skåne

4 P rogram Registrering och fika Stämmans öppnande. Förhandlingar Information sjukvården i Region Skåne Lunch Anförande av vice partiordförande och biståndsminister Gunilla Carlsson ca Fortsa stämmoförhandlingar. 4

5 P rocedu rregler Yttran den Samtliga ombud, medlemmar i förbundet samt särskilt inbjudna gäster äger rätt yttra sig på stämman. Samtliga yttranden skall göras från talarstolen. Stämman äger rätt besluta om tidsbegränsning om så begärs. Begäran om ordet Begäran om ordet skall ske till stämmopresidiet. Begäran skall lämnas in skriftligen på för ändamålet avsedd lapp. Samtliga stämmoblanketter finns utlagda i stämmosalen. Beslu t Endast föreningarnas valda ombud, tjänstgörande ättare för dessa samt förbundsstyrelsens ledamöter äger rätt delta i beslut på stämman. Beslut fas med acklamation. Votering kan begäras och sker med handuppräckning om inget annat yrkas. I ponvalfrågor är votering alltid sluten. Vid votering skall ponligt röstkort användas. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom i ponvalfrågor där lotten avgör. I beslut om stadgeförändringar erfordras två tredjedelars majoritet. Hu v u dförslag Det är förbundsstyrelsens förslag till stämman som är huvudförslag. Yrk an den Yrkanden skall för tas upp till behandling lämnas skriftligen till stämmopresidiet. R eserv ation er För tas upp till behandling och till protokollet skall reservationer lämnas skriftligen till stämmopresidiet innan stämmans avslutande. Reservationen ska vara utformad till förmån för ett yrkande. J u sterin g av röst län gd Ombud som anländer efter föredragningslistans paragraf rörande fastställande av röstlängd eller ättare som inträder i ombuds ställe skall meddela detta skriftligen till stämmopresidiet. 5

6 R östlän gd Förbu n dssty relsen 15 1 Lars-Ingvar Ljungman led 2 Åsa Herbst led 3 Håkan Fäldt led 4 Pontus Lindberg led 5 Håkan Rosenkvist led 6 Mats Helmfrid led 7 Karin Axelsson led 8 Patrick Reslow led 9 Patric Åberg led 10 Magnus Jälminger led 11 Anna Palm led 12 Michael Sandin 13 Louise Meijer (MUFordförande) led 14 Ulrica Fors Stenmarck (MQordförande) led 15 Käthe Berggren (MSSordförande) led Bark åk ra 2 16 Bengt Ståhl omb 17 Christina Hanståhl omb Utses av styrelsen Bju v 1 18 Bertil Olsson omb Ninnie Lindell Bea Lundh Lisbeth Madsen Ann-Charotte Hammar Johnsson Sven-Yngve Pson Göran Palmkvist Zofia Svensson Bjärn u m - V an k iv a 1 19 Richard Bernsheim omb Karin Paulsson Bengt Troedsson Brom ölla 1 20 Johan Larsson omb Lotta Hellström Henry Johansson Rolf Mårtensson Malin Friberg Brösarp 1 21 omb Bu rlöv 2 22 omb 23 omb Båstad - Bjäre 3 24 Benkt Ragnarsson omb 25 Jan-Erik Englund omb 26 Gunilla Linghoff omb Susanna Heiskanen Cen tru m Malm ö 3 27 Tomas Petson omb 28 Ulrika Wennerberg omb Norvenius 29 Margareta Appel omb Ulf Staafgård Greta Rafstedt Nicola Rabi Linda Liberg Ramtin Masoumi City m oderatern a 3 Helsin gborg 30 Marie Weibull Kornias omb 6

7 31 Hans Bosson omb 32 Kristofer Kruuse omb André Varga Sven Borgvald Carl-Johan Carlborg Catarina Ruler Liljestrand Gertrud Ekenberg 43 Anna Linell omb 44 Lynn Thulin omb 45 Peo Lindholm omb Urban Widmark Göran Blomberg Margreth Segtein Douglas Roth Dalby 1 33 Louise Rehn WInsborg omb Roger Lööf Hästv eda 1 46 Ernst Hlow omb Lars Johsson Degeberga 1 34 Sylvia Olander omb Eslöv 2 35 Jonas Falk omb 36 Daniel Sonesson omb Förslöv - Grev ie 1 37 omb Gen arp 1 38 Rikard Anehus omb Leif Pson Höllv ik en 3 47 Gustav Schyllert omb 48 Christer Tedestål omb 49 Anna Mannfalk omb Mikael Ståhlfors Lena Wendt Lars Olin Hörby 2 50 Eva Lindholm omb 51 Lars Lindwall omb Lars-Göran Ritmer Martin Nilsson Gunilla Jansson Hjärnarp 1 39 omb Hu saren 1 40 Bertil Ekelund omb Anna Gustafsson Hu sie- V :a Sk räv lin ge 1 41 Robert Lenir omb Ing-Marie Hultberg Hässleh olm 4 42 Pär Palmgren omb Höör 2 52 Björn Andreasson omb 53 Camilla Källström omb Krister Olsson Johan Svahnberg K iv ik - Gärsnäs 1 54 Stefan Lamme omb K lippan 4 55 Hans-Bertil Sinclair omb 56 Björn Samuelsson omb 57 Kenneth Dådring omb 58 Jesper Hansen omb 7

8 Bengt Svensson Kristina Jonsson Christer Pson K ristian stad C Maria Stenergard omb 60 Fredrik Axelsson omb Bo Silverbern Caroline Hedenström K ristian stad Norra 2 61 Stefan Haskå omb 62 Torgil Rundcrantz omb Bo Ericsson K ristian stad Södra 1 63 Bengt Mohlin omb Ewa Jakobsen K u llaby gden 5 64 Göran Bengtsson omb 65 Margareta Ölwe omb 66 Péter Kovács omb 67 And Ståhl omb 68 Gustaf Wingådh omb Lars Linderot And Melin Gunvor Andson Anita Söderlind Peter Schölander K äv lin ge 2 69 Johan Ericsson omb 70 Pia Almström omb Resterande styrelsen Lan dsk rona 2 71 Erik Raita omb 72 Fredrik Erlandsson omb Lim h am n 5 73 Göran Wiberg omb 74 Karin Olsson omb 75 Lars Hedåker omb 76 Johan Ohlson omb 77 Danica Srnic omb Torgil Larsson Marianne Flygare Philip Scolari Peter Ollén John Eklöf Cornelia Röjner Margith Lindgren Håkan Lindgren Christian Asker And Ydstedt Anna Adell Olle Ydstedt Lom m a- Bjärred 4 78 Mozhgan Zachrison omb 79 And Berngarn omb 80 Carin Hansson omb 81 Elisabeth Svensson omb Lena Archenholtz Lars Arheden Attila Beck Sofia Forsgren-Böhmer Claes Hedlund Christian Idström Kristina Kinnman-Starck Elisabeth Rosenquist And Rydström Thomas Håkansson Lu n d 7 82 Ulla Stålberg omb 83 Edith Escobar omb 84 Birger Swahn omb 85 Christer Wallin omb 86 Adrian Borin omb 87 Jan O Carlsson omb 8

9 88 Daniel Nilsson omb Carl Ling Ronny Johannessen Rolf Hallgren Tamas Ostvath Thomas Falkenstedt Martin Asker Annika Annerby Jansson Louise Burman Nicole Lindbom Nicolas Burman Börje Anehamre Karl Axel Axelsson Birgitta Hansson Berit Dahlbäck Urban Swahn Mårten Hansson Arne Jansson Laila Gribel Marianne Wallin Ann-Christine Larsson Rune Rydén Elisabeth Lindquist Maria- Filborna 2 89 Rima Axelsson Alamin omb 90 Martina Röhmer omb Maria Hägg Marcus Waltermark Mellta Helsin gborg 2 91 Mathias Johansson omb 92 Lars-Göran Ljunggren omb Sophia Nevalainen Margaret Forssell Mu n k a- Lju n gby 1 93 Daniel Jönsson omb Ola Carlsson Nordv ästra 2 Helsin gbor g 94 Peter Danielsson omb 95 Mats Sander omb Patrik Bellner Bo Lambertsson Pson Norra och Östra Färs 1 96 Gunborg Johansson omb Mona Rosell-Jönsson On slu nda 1 97 Carl Malmqvist omb Lillemor Ramsby Osby 1 98 Maria Svensson omb Lars-Erik Svensson P torp 1 99 omb P etri Torbjörn Tegnhammar omb 101 Ktin Svenonius omb Dajana Zon R au s Sven-And Christensson omb 103 Johan Rausgård omb 104 Carl Herbertsson omb Marie Rosenquist Lena Jacobsson Lars Jacobsson R y debäck - Mörarp Carin Wredström omb 106 Hans Borg omb Peter Knutsson Sigvard Ohlsson Martin Brolin Peter Cederwall 9

10 Jenny Åström Jansson Sim risham n Sven Olsson omb 108 Karin Fellström omb 109 Christer Akej omb Sjöbo- Blen tarp Berit Lundström omb Stefan Lundgren Sk anör - Falsterbo Agneta Löfberg omb 112 Carina Gerthel omb 113 Britt Lindahl omb 114 Kristina Fredin omb 115 Jan Nyberg omb Gisela Cavalli Björkman Gunilla Frankson Lillemor Pson Gunilla Björck Lennart Blendz Christer Ohm Gert Lindal Anna Kjellkner And Almér And Hansson Sk u ru p And Kristiansen omb 117 Björn Hortevall omb Enligt KF-listan Slottsstaden Caroline Wessel omb 119 John Karlsson omb 120 Lena Hamilton omb 121 Anja Sonesson omb Robert Maricic Staffan storp Carl Sonesson omb 123 Ewa Thalén Finné omb 124 Christian Sonesson omb 125 Henrik Lethin omb 126 Nino Vidovic omb Liliana Lindström Nils-Ove Mårtensson Bertil Pson Berit Lagergren Shkurte Xhemajli Line Weckström Morgan Jonsson And Olin Margareta Pauli Sv alöv Olof Röstin omb Charlotte Wachtmeister Thomas Löfgren Torsten Vigre Sv edala Daniel Peden omb 129 Linda Allansson Wester omb Sverker Nordgren Lennart Wikström Sy dv äst Malm ö Ragnhild Ståleker omb Söder- Ox ie Uno Hansson omb 132 Tony Rahm omb Södra Sandby Göran Brinck omb Resterande styrelsen Sösdala - Torm estorp Rolf Tronäss omb Per Åke Olsson 10

11 Tom elilla Mikael Brorsson omb Margith Svensson Marianne Åkerblad John Johansson Trelleborg Inger Hansson omb 137 Bertil Tomelius omb 138 Matilda Malmgren omb 139 Eric Samuelsson omb Gunnar Hedin Linda Strandfjäll Mårten Bönnemark Mikael Rubin Ty rin ge Johan Berglund omb Mats Erlingsson Tågaborg Lena Bjerne omb 142 Lars Mämpel omb 143 Jens Falkvall omb 144 Moana Widell omb Andrée Lagerlöf Eleonora Johansson Ebbe Nilsson 148 Tommy Andson omb 149 Curt Hansson omb 150 Katarina Johansson omb 151 Cecilia Fahlborg omb Åh u s omb 153 omb Åstorp Henrik Danielsson omb 155 Pontus Pålsson omb Ulf G Pson Sven Ekelund Göran Hassel Lotta Kallerup Fredrik Karlsson Stefan Fredriksson And Hansson Eva Nilsson Än gelh olm Elisabeth S Kullenberg omb 157 Hans Wallmark omb 158 Esa Jäskeleinen omb 159 Britt-Inger Tinnert omb 160 Mona Sturesson omb Jonny Hagman V eberöd Klas Svanberg omb Per Jakobsson Örk ellju n ga Lennart Svensson omb 162 Carina Zachau omb V ellin ge- Mån storp Carina Wutzler omb Östra Göin ge Siv Larsson omb V ittsjö Anita Johannesson omb Ystad 4 MUF Sk ån e Marcus Lantz omb 165 John Eklöf omb 166 Agnes Skyman omb 11

12 167 Albin Schyllert omb 168 Peter Lindqvist omb 169 Kenny Hansson omb 170 Sara Chermiti omb 171 Noria Manouchi omb 172 Dan Ishaq omb 173 Ludvig Ceimertz omb 174 Helena Nanne omb 175 Josefine Hegbrant omb 176 Linus Eriksson omb 177 Charles Ye omb 178 Alexis Hekmatfar omb 179 Magda Lukaszewicz omb 180 Emelie Nyberg omb 181 Bill Gärtner omb 182 Felix Solberg omb 183 Julia Pson omb 184 Ola Holstein omb 185 Eric Åhlander omb 186 Aron Jonsson Regnéll omb 187 Lina Mölltedt omb 188 Victor Elf omb 189 Evelina Msson omb 190 Erik Sjögren omb 191 Adéle Olander omb 192 Nils Hjalmarsson omb 193 Oscar Magnusson omb 194 Jonathan R Jönsson omb 195 Martina Roslund omb 196 Hannah Qvarsebo omb 197 John Karlsson omb 198 Emily Strömbäck omb 199 Elna Larsson omb 200 Setenay Özbeck omb 201 Kasper Gieldon omb 202 Fredrik Häck Björklund omb 203 Sebastian Süllman omb 204 Bob Ericsson omb 205 Michelle Morgan omb 206 Alexander Svensson omb 207 Fredrik Holmgren omb 208 Liv Viktorsson Tillberg omb 209 Emil Eriksson omb 210 Gustav Carlberg omb 211 Erik Smith omb 212 Philippa Rosander omb 213 Fredrik Ström omb 214 Elias Eriksson omb 215 Emil Svensson omb Andreas Langhammar Johan Wittgren Frida Wallgren Uljanna Torstensson Linda Andson Björn Olsson Nicolin Jerhammar Ida Ederlöf Tilde Henriksson Sofia Jönsson Joy Nilsson Erik Olin Alexander Lundborg Caroline Wessel Johan Svahnberg Martin Karlström Nils Paulsson August Carlsson Anna Gustafsson Oskar Skäremo Carl Flivik Jonathan Nyqvist Nils Larsson Mias Andson Hugo Norinder Oscar Röstin Albert Bengtsson Christopher Svensson Ludwig Lehrnecke Jane Ange Musekura Mathilda Widerberg Lina Hallberg Moa Brink 12

13 Isac Bernhart Ludvig Nevhage Carl Åhlander Emma Martinsson Lina Cronquist Sandra Rosén Johanna Elm Ellen Rosén Simon Röstin Victor Mathiasson Axel Möller Daniel Kolm Fajer Fajson Emma Li Doverbäck 13

14 Föredragn in gslista 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande och två vice ordförande leda förhandlingarna 3. Val av sekreterare föra stämmans protokoll 4. Val av två justerare, tillika rösträknare 5. Föredragningslistans godkännande 6. Fastställande av procedurregler 7. Fastställande av röstlängd 8. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysande 9. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 10. Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen 13. Val av ordförande och tre vice ordförande i förbundsstyrelsen 14. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen, varav en tillika ansvarig för Moderata Senior verksamhet samt ättare för denne 15. Val av ordförande, vice ordförande samt 2:e vice ordförande för Moderatkvinnorna i Skåne 16. Val av två revisorer och två revisorsättare 17. Val av 29 ombud jämte ättare till partistämman 18. Val av sex representanter till partiråd utöver förbundsordföranden jämte ättare 19. Val av fem ombud jämte ättare till Studieförbundet Medborgarskolans distriktsstämma 20. Val av riksdagsnomineringskommittéer 21. Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och ättare i valberedningen 22. Proposition nr 1 ang. Äldrepolitik 23. Proposition nr 2 ang. Arbetsförmedlingen behövs närmare arbetsmarknaden 24. Proposition nr 3 ang. Inför patientrörlighetsdirektivet nationellt 25. Proposition nr 4 ang. En rikssjukvård byggd på kompetens och konkurrens 26. Proposition nr 5 ang. Infrastruktur för ökad tillväxt 27. Proposition nr 6 ang. Regionförstoring 28. Proposition nr 7 ang. Medlemsavgift för åren 2015 respektive Proposition nr 8 ang. Förslag till stadgar för förbundet 30. Motionerna nr Övriga ärenden 32. Stämman avslutas 14

15 Verk sam h etsberättelse Moderaterna i Skåne avseende perioden Organisationsnummer

16 Sty relsen Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Skåne har under verksamhetsåren haft följande sammansättning: Ordförande: Lars-Ingvar Ljungman, Vellinge Vice ordförande Åsa Herbst, Ängelholm 2:e vice ordförande Håkan Fäldt, Malmö 3:e vice ordförande Pontus Lindberg, Kristianstad Ledamöter Patric Åberg, Östra Göinge Anna Palm, Höör Karin Axelsson, Hässleholm Patrick Reslow, Malmö Håkan Rosenkvist, Simrishamn Michael Sandin, Staffanstorp Mats Helmfrid, Lund Magnus Jälminger, Helsingborg I styrelsen har också MUF:s distriktsordförande, MSS-ansvarig samt MQ-ordförande ingått som självskrivna ledamöter med respektive vice ordförande som ättare. Till styrelsen har följande poner varit adjungerade: Regionstyrelsens ordförande i Region Skåne Ordförande för Skånebänken i Riksdagen Ordförande i Kommunförbundet Skåne Styrelsen har avhållit16 protokollförda sammanträden under perioden. Förbu n dssty relsein t ern at Den 31 augusti 1 september 2011 samlades den nyvalda förbundsstyrelsen på pensionat Enehall i Båstad för ett internat. Under internatet disskuterades bland annat regionalt och lokalt utvecklingsarbete samt påbörjade arbetet med den verksamhetsplan som förbundsstyrelsen senare kom anta. Verksamhetsplanen syftar till långsiktigt bygga förtroende inom en rad frågor inför valen Mer om detta under avsnittet verksamhetsplan. V erk sam h etsplan Förbundsstyrelsen antog den 14/ en verksamhetsplan som man till stor del kom arbeta utifrån. Denna går under namnet Verksamhetsplan för Moderaterna i Skåne och finns tillgå på förbundskansliet. Syftet med denna var fördjupa sig och utveckla politiken inom nio utvalda områden som man valde kalla utvecklingsområden. Dessa var: - Valbarhet 16

17 - Ledarskap - Röststöd - Äldre - Barn och unga - Miljö - Jobb och företagande - Livskvalitet - Grundtrygghet Inom dessa utvecklingsområden bildades sedan arbetsgrupper där medlemmar och företrädare från våra skånska föreningar inbjöds delta. Förbundsstyrelsen var representerad i samtliga i egenskap av ansvarig och biträdande ansvarig för grupperna. Dessa arbetsgrupper har arbetat under åren och har nått olika långt. Några har nått så långt som presentera en färdig proposition till förbundsstämman. Även toppkandidatutbildningen som går läsa mer under rubriken Skånemoderaternas toppkandidatutbildning är ett exempel på ett resultat av verksamhetsplanen. Medlem m ar och fören in gar Slutsiffran för Skåneförbundet 2011 när det gäller antalet medlemmar var 8100, varav 6156 medlemmar i partiet och 1944 i Moderata Ungdomsförbundet. Motsvarande siffror för 2012 var 7730, varav 5731 medlemmar i partiet och 1999 i Moderata Ungdomsförbundet. Under 2012 nyvärvades 430 medlemmar till partiet. Förbundet har 68 partiföreningar fördelade på 33 kommuner. K an sli och pon al Förbundets fast anställda ponal har under verksamhetsperioden varit: Nuvarande: Mikael Larsson, chefsombudsman Anställd av RO Lars Johansson, partiombudsman (tjl 20%) Anställd av RO Anne Marie Melin, medlemsadministration Förbundsanställd Monica Ajdin, ekonomi och administration Förbundsanställd Daniel Runemalm, partiombudsman Förbundsanställd And Lunderquist, ombudsman Förbundsanställd Caroline Wessel, ombudsman (fr.o.m ) Förbundsanställd Axel Skröder, kampanjansvarig (fr.o.m ) 17

18 Förbundsanställd Matilda Brondin, MUF-ombudsman (fr.o.m ) Förbundsanställd Tidigare: Caroline Wessel, MUF-ombudsman ( ) Förbundsanställd Marko Terzic, MUF-ombudsman (t.o.m ) Förbundsanställd Därutöver med placering på förbundskansliet Camilla Andson, utvecklingssamordnare Anställd av Riksorganisationen Ola Wemmert, extra resurs Stäm m or och k on feren ser P artistäm m a Partistämma ägde rum den oktober 2011 i Örebro. Skåne hade 29 ombud, av sammanlagt 200, på plats. Partistämman beslutada bland annat om ett nytt idéprogram och nya stadgar. Förbu n dsråd Ett förbundsråd genomfördes den 17 april 2012 på Frostavallen i Höör. Kallade ombud var förenings- och kretsordförande, MUF-ordförande, MUFs distriktsstyrelse samt Förbundsstyrelsen. På rådet fastställdes bland annat nomineringsregler inför riksdag- och regionvalet Sk ån em ötet Skånemötet har genomförts årligen och har varit en nytappning av det som tidigare kallats skånekonferensen. Inbjudna har varit föreningsordföranden, moderata företrädare och aktiva medlemmar. Utgångspunkten har varit skapa ett skånskt komplement till sverigemötet med fokus på vårt lokala utvecklingsarbete. Uppslutningen har varit god och deltagarantalet har sträckt sig mellan mellan poner. Ordföran defok u s Den september 2012 samlades föreningsordföranden från hela landet för en dygnskonferens på en Finlandsfärja. Skåne var representerat av 41 föreningsordförande på denna konferens där fokus låg på politik, föreningsutveckling, medlemsvärvning och nyrekrytering. 18

19 Utbildn in g Sk ån em oderater n as toppk an didatu tbildn in g Under perioden har Skånemoderaterna initierat och genomfört en toppkandidatutbildning, vars syfte har varit utbilda ett antal poner och rusta dem för kunna besätta tyngre politiska uppdrag efter valet Med tyngre uppdrag menas exempelvis regionfullmäktigeledamöter och ordförandepost eller vice ordförandepost i kommunala nämnder och bolag. Ansökningsförfarande har bestått av två steg. I det första steget fick den sökande i sina handlingar ange kontaktuppgifter, meriter, eventuella politiska uppdrag samt skriva ett ponligt brev. En urvalskommitté, bestående av ledamöter ur förbundsstyrelsen, har sedan prioriterat bland de över 90 inkomna ansökningarna och tagit ut dem som gått till steg 2. I steg 2 har de sökande genomgått en längre intervju och efteråt har urvalskommittén bland dem som gick vidare från steg 1r tagit ut 30 poner som erbjöds en plats i utbildningen. Ett antal kandidater har fallit ifrån under resans gång och totalt har 24 poner genomgått hela utbildningen. Själva utbildningen har bestått av fyra fysiska träffar med utbildningsinnehåll bestående av bland annat retorik och debeknik, politik, mötesteknik, kampanj och valrörelse samt skrivteknik. Utöver detta har det förekommit hemuppgifter, motionsskrivande, en lunch med statsministern samt medverkan i skånemoderaternas förbundsstämma. Moderat - in tro Moderat-intro är en utbildning som riktar sig till nya medlemmar och ger en grundläggande kunskap inom ideologi, Moderaternas arbete i kommun- och regionfullmäktige samt riksdagen. Fokus har även legat på Moderaternas organisation samt hur man vidare kan engagerar sig. Ett 50-tal nya medlemmar har genomgått heldagsutbildningen. Med sik te på 2014 Camilla Andson, som arbetar som utvecklingssamordnare från RO med placering på förbundskansliet, har under verksamhetsåren genomfört en rad utbildningar under namnet Med sikte på Fokus för utbildningen har legat i främja det lokala utvecklingsarbetet, men även hur man på ett nytänkande sätt med hjälp av så kallad storytelling, kan på ett nytt sätt förmedla de frågor vi vill nå ut med. Intresset har varit stort och de flesta kommuner har besökts och utbildats. Så även den moderata regionfullmäktigegruppen. In form ation och w ebb Webbsida 19

20 Hemsidan har under perioden varit kontinuerligt uppdaterad och med relevant information för medlemmar och väljare. Mycket av den information, så som utbildningar, inbjudningar, viktiga datum, statsrådsbesök och enkäter har spridits via hemsidan. Den 13 augusti bytte skånemoderaternas hemsida dock utseende. Med en helt ny plform gjordes en modernisering av vår hemsida som bättre håller måttet gemtemot dagens moderna hemsidor och krav på nå ut via sociala medier. Många av föreningarna har redan anslutit sig till den nya plformen för sina lokala hemsidor In tran ät Intranätet har under perioden varit ett stort stöd. Både för kansliet lätt kunna sprida relevant information till olika grupper och även för Skånes medlemmar lätt kunna hitta den information de behöver. Intranätet kommer dock succesivt börja användas mindre då mycket av de funktioner som vi använt oss av där kommer flyttas över till vårt nya intranät OPUS som är en del av mailsystemet FirstClass-moderat. E- postu tsk ick Förbundets interninformation samt all information i valrörelsen har distribuerats elektroniskt. Vår interninformation når varje vecka ca skånemoderater. Detta gör informationen är snabb och tillgänglig. Sk ån em oderatern as app för sm artph on es Skånemoderaterna har under perioden lanserat en applikation för smartphones. Den finns tillgå både för iphone- och Androidtelefoner. Syftet med appen är både vara en informationskanal för våra medlemmar men även ett sätt knyta till oss poner som delar vår politik men ännu ej tagit steget bli medlem. I appen kan man hitta information om hur man blir medlem, kontaktuppgifter till förbundet och lokala föreningar, nyheter från moderaterna både lokalt och nationellt, svara på frågor samt följa våra företrädares twitterflöde. Blå Sk ån e Skånemoderaternas medlemstidning Blå Skåne har utkommit med fyra nummer per år. Varje nummer har innehållit för medlemmarna relevant och aktuell information. Våra nätverk Moderatkvinnorna och Moderata Seniorer har i varje nummer funnits med. Strävan har varit utveckla och förbättra tidningen för höja informationsoch läsvärdet, både vad gäller layout och textinnehåll. Mittuppslaget har under perioden disponerats av MUF Skåne som haft sin medlemstidning Blå Bladet på detta uppslag. Sk ån eforu m Alla kommunalråd och oppositionsråd, gruppledare i kommunerna, regionstyrelsens ledamöter och regionråd, politiska sekreterare, riksdagsledamöter samt ombudsmän träffas regelbundet i detta forum. Antalet möten är cirka fyra till fem per år och 20

21 däremellan förs diskussioner via en särskild mapp på First Class BBS-moderat. Syftet med Skåneforum är samverka politiskt i de frågor där detta är lämpligt, mötas mellan de olika politiska nivåerna samt ta upp skåneövergripande frågor till diskussion. Hörn träffar Förbundskansliet har under en vecka i mars 2012 åkt ut till olika hörn av förbundet för informera om förbundet, dess verksamhet, utbildning, information, kampanj och svarat på frågor. Detta gjorde man följande datum och platser. 12 mars - Kristianstad 13 mars - Ystad 14 mars - Helsingborg 15 mars Malmö R ik sdag och regerin g R ik sdagsledam öter och deras u tsk ott Riksdagsledamöterna har under perioden arbetat i sina respektive utskott och prioriterat besöksverksamhet. Varje ledamot har kunnat förfoga över en halv politisk sekreterartjänst. Dessa politiska sekreterare har varit ett stöd vid framtagning av underlag, research, besöksverksamhet och annat. Förbundskansliet och de politiska sekreterarna har, tillsammans med ledamötena, haft regelbunden kontakt under perioden. För förstärka sammarbetet mellan de skånska kommunerna och de skånska riksdagsledamöterna gjorde utvecklingssamordnaren och regionchefen för de politiska sekreterarna i riksdagen en Skåneturné. De besökte Skånes samtliga 33 kommuner och träffade våra moderata företrädare för diskutera hur man kan stärka samarbetet dem emellan. R egerin gen Flertalet statsråd har gjort besök i Skåne. Skånes egen minister, migrationsminister Tobias Billström, har flitigt besökt Skåne för delta i konferensen, medlemsträffar, besök med mera. Sk ån ebän k en De moderata ledamöterna från Skåne träffas regelbundet. Ordförande för Skånebänken har varit Ewa Thalén Finné fram t.o.m. hösten 2012 då hon lämnade det uppdraget till förmån för bli vice gruppledare i moderaternas riksdagsgrupp. Ordförande för Skånebänken har därefter varit Olof Lavesson. 21

22 R egion Regionen styrs av en femklöver, bestående av moderaterna, folkpartiet, miljöpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet. Moderaterna är största parti i regionfullmäktige. Under perioden har man haft ett gott samarbete och drivit igenom mycket av den politik man gått till val på Förbundet är genom förbundsordföranden och partiombudsmännen representerade i regionfullmäktigegruppen. Chefsombudsmannen är adjungerad till gruppstyrelsen. In för v alen 2014 R ek ry terin g och n om in erin g Rekryteringskommittéerna, som är fyra till antalet (Norra och Östra, Västra, Malmö och Södra), har bildats och arbetar med ta fram kandidater till Riksdagsvalet V alledark on feren s En första valledarkonferens arrangerade den 25 februari 2013 på förbundskansliet i Malmö. Där samlades ett 50-tal valledare, förbundsstyrelseledamöter och representanter från regiongruppen för lyssna till representanter från riksorganisationen som föredrog deras tankar och planer kring valstrategi, den centrala valplanen, kampanj samt press och sociala medier. Även Skånes valplan presenterades och diskiterades för första gången. Moderata Sen iorer I Skåne finns det ett nätverk av moderata seniorer, som leds av ett seniorråd. Seniorerna är representerade i förbundsstyrelsen med ordförande som ordinarie ledamot och vice ordförande som ättare. Den 1 mars 2012 antog förbundsstyrelsen en ny arbetsordning för moderata seniorer i Skåne. Detta förtydligade och förbättrade organisationen i Skåne och fungerar även som inspiration för andra seniorråd runt om i landet. Som ett resultat av den nya arbetsordningen träffas nu, ett antal gånger per år, seniorrepresentanter från Skånes alla kommuner vid ett stort seniorrådsmöte. Detta för stärka sammarbetet mellan kommunerna, lyssna till aktuella talare samt utveckla politik ur ett seniorppektiv. Seniorrådsmötena har varit välbesökta och mycket uppskade. Moderata seniorer har under verksamhetsperioden forts anordna sina välbesökta vår- och höstträffar varje år. De har även varit representerade på Moderata senior riksårsmöte. Käthe Berggren har varit ordförande för MSS och Karl-Gustav Högberg vice ordförande under verksamhetsperioden. Moderata K v in n or i Sk ån e Moderata kvinnor i Skåne har skrivit en egen verksamhetsberättelse. Se bilaga 1. 22

23 Moderata Un gdom sförbu n det Distriktets medlemssiffra var 2059 medlemmar vid årsskiftet vilket innebär distriktet ökar sitt medlemsantal med 55 medlemmar. Detta följer också den positiva medlemsutvecklingen i Moderata Ungdomsförbundet för 2012 vars slutsiffra blev medlemmar. Louise Meijer, med Noria Manouchi som ättare, har ingått som ledamot i Skånemoderaternas förbundsstyrelse under perioden. För den som önskar läsa MUF:s fullständiga verksamhetsberättelse finns den tillgänglig på distriktskansliet. Slu tord Så har då två år gått sedan vi sågs på Förbundsstämman i Kristianstad 2011 och det är dags summera inför en ny stämma. De gångna åren har varit typiska mellanvalsår. Vi är det ledande politiska partiet i Skåne och som sådant har vi ansvaret i de flesta av Skånes kommuner och i Region Skåne. Ett ansvar som vi oftast delar med våra alliansvänner i lite olika konstellationer. Att vara störst och ledande innebär ta ansvar för det dagliga. Vi måste ha respekt för det vi beslutar påverkar många människors vardag. Samtidigt måste vi också ha förmåga utveckla vår politik inför morgondagen. Vi är ett lyssnande parti. Vi hör vad våra väljare säger och vi kommer med svaren på de frågor som ställs inför framtiden. Det är så vi lägger grunden till en valframgång En annan grund är vårt ekonomiska resultat. De år som gått har genererat ett övkott som gör vi går in i valrörelserna (glöm inte EU-valet!) 2014 med mer resurser än någonsin. Dessa kommer behövas eftom vi kommer möta en socialdemokrati på desperat jakt efter valframgångar. Detta gör vi kan förutse en mycket hård och lång valrörelse. Det är nu det börjar! Med denna stämma lägger vi grunden för framgångsrika val 2014 och ett än blåare Skåne! Lars-Ingvar Ljungman Förbundsordförande 23

MODERATA UNGDOMSLISTVALSEDL AR I SKÅNE TILL REGIONVALET 2014

MODERATA UNGDOMSLISTVALSEDL AR I SKÅNE TILL REGIONVALET 2014 MODERATA UNGDOMSLISTVALSEDL AR I SKÅNE TILL REGIONVALET 2014 Ungdomslista valkrets Nordost 1. Erica Buneck, 27 år, kriminologstudent, Kristianstad 2. Ludvig Ceimertz, 22 år, soldat, Kristianstad 3. Kenny

Läs mer

FÖRSLAG TILL UNGDOMSLISTOR REGIONVALET

FÖRSLAG TILL UNGDOMSLISTOR REGIONVALET FÖRSLAG TILL UNGDOMSLISTOR REGIONVALET Nordost 1. Erica Buneck, 27 år, kriminologstudent, Kristianstad 2. Ludvig Ceimertz, 22 år, soldat, Kristianstad 3. Kenny Hansson, 18 år, studerande, Hässleholm 4.

Läs mer

Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg

Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg Program 18.00 - Fika samt ombudsregistrering 18.30 - Välkomna till Borås. 18.35 - Stämmoförhandlingar. 19.00 - Stämmotalare Västtrafiks ordförande

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare.

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare. LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF SKÅNE PROTOKOLL Nr 1/2015 Valberedningen LRF Skåne Datum Tid 09.00-11.00 Plats Närvarande Förhinder LRF-kontoret Höör Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård Mötet öppnades av Nils-Arvid Andersson som hälsade de närvarande

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.00-12.15

Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.00-12.15 Arbetsutskottet 2011-03-15 1 (14) Plats och tid Närvarande Ledamöter Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.00-12.15 Stefan Lundgren (m), ordförande Maria Winberg Nordström (fp) Bo Polsten (fp),

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF S I D A 1 av (6) Närvarande: Metodistkyrkan Gunilla Ikponmwosa

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia Datum 2014-11-25 Plats C305 Tid 17:30 Mötestyp Årsstämma Kallade Sektionens medlemmar samt sekretariat Närvarande: Erik Malmberg Arvid Nordström Erik Åström Betél Isak Malin Segerud Ion Väyrynen Karin

Läs mer

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera:

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera: Plats: Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30 2010-04-16 1 (4) Beslutande medlemmar: FVO=fiskevårdsområde FVF=fiskevårdsförening Bromölla kommun (Åke Hammarstedt) CEJN AB (Ilpo Axenhus) Immelns

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad.

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets distriktsstämma i Torghuset, Smålandsstenar, den 14 april 2015 kl. 10.00 11.30 Närvarande: ca 180 personer 1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande

Läs mer

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 1 Stämmans öppnande Erik Georgii, ordförande i arbetslöshetskassan, öppnade stämman.

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

MODER ATA R IK SDAGSV ALSEDLAR I SK ÅNE TILL V ALET 2014

MODER ATA R IK SDAGSV ALSEDLAR I SK ÅNE TILL V ALET 2014 MODER ATA R IK SDAGSV ALSEDLAR I SK ÅNE TILL V ALET 2014 V alk rets Norra och Östra 1. Hans Wallmark, 49 år, riksdagsledamot/redaktör, Vejbystrand 2. Maria Malmer Stenergard, 33 år, jur kand, kronofogde,

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand Tylöhus 2013 06 23 Årsmötesprotokoll Fört vid årsmöte i Tyluddens fritidsby ekonomiska förening 2013 06 23 Tylösand 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen Pontus Kastrup välkomnar och förklarar

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen.

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen. Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 21 maj 2013 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.25 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Servicenämnden PROTOKOLL 29 34 Datum 2015-08-27 1 (4) Protokoll från servicenämndens sammanträde Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Plats: Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Beslutande Daniel Hedén (S), ordförande

Läs mer

FÖRSLAG TILL RIKSDAGSVALSEDLAR

FÖRSLAG TILL RIKSDAGSVALSEDLAR FÖRSLAG TILL RIKSDAGSVALSEDLAR Valkrets Norra och Östra Följande sex kandidater skall få förekomma på de sex främsta placeringarna på valsedeln. Dessa förs fram till nomineringsstämmans rangordnande omröstning,

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland

Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Protokoll: Distriktets årsmöte Plats & tid: Örestrand 2007-04-14 Närvarande: 52 ombud från församlingar 24 ombud från SMU-föreningar 6 ledamöter ur distriktsstyrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna.

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna. HSB Mitt Protokoll Sundsvall, 2011-04-09 Ordinarie föreningsstämma 1. Öppnande 2. Ordförande 3. Protokollförare 4. Närvarande fullmäktige och röstlängd (bil.) Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2013

Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2013 Unga Synskadade Stockholm (USS) Plats: Långholmen Hotell & Konferens Datum: 2013-03-10 Slag av sammanträde: Årsmötesprotokoll Protokollsförare: Johan Häglerud Justerare: Jennifer

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen

Stadshuset, sessionssalen Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2015-05-27 kl. 13:00 Sluttid: 14:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Stadshuset, sessionssalen

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte, Kraftvärmeverket Torsvik, Jönköping, 2015-04-24

Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte, Kraftvärmeverket Torsvik, Jönköping, 2015-04-24 Protokoll, sid 1 (5) Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte, Kraftvärmeverket Torsvik, Jönköping, 2015-04-24 1. Sammanträdet öppnas Förbundets ordförande Christer Holmberg hälsade

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer