Förbundsstämma Moderatern a i Sk ån e. Förbu n dsstäm m a 13 april Törrin gelu n d Sv edala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstämma 2013. Moderatern a i Sk ån e. Förbu n dsstäm m a 13 april 2013. Törrin gelu n d Sv edala"

Transkript

1 Moderatern a i Sk ån e Förbu n dsstäm m a 13 april 2013 Törrin gelu n d Sv edala

2 In n eh ållsförteck n in g Innehållsförteckning... 2 Program... 4 Procedurregler... 5 Röstlängd... 6 Föredragningslista Verksamhetsberättelse Årsbokslut Revisionsberättelse Årsbokslut Revisionsberättelse Beslutsförslag angående årsbokslut Proposition 1 ang. Äldrepolitik Proposition 2 ang. Arbetsförmedlingen behövs närmare arbetsmarknaden Proposition 3 ang. Inför patientrörlighetsdirektivet nationellt Proposition 4 ang. En rikssjukvård byggd på kompetens och konkurrens Proposition 5 ang. Infrastruktur för ökad tillväxt Proposition 6 ang. Regionförstoring Proposition 7 ang. Medlemsavgift för åren 2015 respektive Proposition 8 ang. Förslag till stadgar för förbundet Motion 1 ang. Sker i Danmark och Sverige Motion 2 ang. Avskaffandet av broavgiften för samåkande Motion 3 ang. Barnkonventionen Motion 4 ang. Beska inte sparande Motion 5 ang. Bättre sjukvård för psykiskt sjuka Motion 6 ang. Förstatliga kvinnojourerna Motion 7 ang. Vårt centralstyrda parti är i otakt med många trogna väljare Motion 8 ang. Försvaret av Sverige Motion 9 ang. Infrastruktursatsningar Södra Skåne Motion 10 ang. Kundvalssystem inom Musik & Kulturskoleverksamhet - Barns möjlighet till kulturutövande Motion 11 ang. Körkort sänker trösklar till arbetsmarknaden Motion 12 ang. Maxtaxa för barn- och ungdomar i färdtjänsten Motion 13 ang. Angående migrations- och integrationspolitik

3 Motion 14 ang. Näringslivsnätverk Motion 15 ang. Politiska beslut som rör sjukvården Motion 16 ang. Svenska som andraspråk - ett slöseri av mänskligt kapital och kommunala resurser Motion 17 ang. Sveriges nationalsång Motion 18 ang. Särskilda Insats/kampanjgrupper i utanförskapsområden Motion 19 ang. Tunnel från södra Sverige till nordöstra Tyskland Motion 20 ang. Ökad avdragsrätt för välgörenhetsbidrag Motion 21 ang. Reform av arbetslöshetsförsäkringen Motion 22 ang. EMU Valberedningens förslag Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för Moderata Kvinnor i Skåne

4 P rogram Registrering och fika Stämmans öppnande. Förhandlingar Information sjukvården i Region Skåne Lunch Anförande av vice partiordförande och biståndsminister Gunilla Carlsson ca Fortsa stämmoförhandlingar. 4

5 P rocedu rregler Yttran den Samtliga ombud, medlemmar i förbundet samt särskilt inbjudna gäster äger rätt yttra sig på stämman. Samtliga yttranden skall göras från talarstolen. Stämman äger rätt besluta om tidsbegränsning om så begärs. Begäran om ordet Begäran om ordet skall ske till stämmopresidiet. Begäran skall lämnas in skriftligen på för ändamålet avsedd lapp. Samtliga stämmoblanketter finns utlagda i stämmosalen. Beslu t Endast föreningarnas valda ombud, tjänstgörande ättare för dessa samt förbundsstyrelsens ledamöter äger rätt delta i beslut på stämman. Beslut fas med acklamation. Votering kan begäras och sker med handuppräckning om inget annat yrkas. I ponvalfrågor är votering alltid sluten. Vid votering skall ponligt röstkort användas. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom i ponvalfrågor där lotten avgör. I beslut om stadgeförändringar erfordras två tredjedelars majoritet. Hu v u dförslag Det är förbundsstyrelsens förslag till stämman som är huvudförslag. Yrk an den Yrkanden skall för tas upp till behandling lämnas skriftligen till stämmopresidiet. R eserv ation er För tas upp till behandling och till protokollet skall reservationer lämnas skriftligen till stämmopresidiet innan stämmans avslutande. Reservationen ska vara utformad till förmån för ett yrkande. J u sterin g av röst län gd Ombud som anländer efter föredragningslistans paragraf rörande fastställande av röstlängd eller ättare som inträder i ombuds ställe skall meddela detta skriftligen till stämmopresidiet. 5

6 R östlän gd Förbu n dssty relsen 15 1 Lars-Ingvar Ljungman led 2 Åsa Herbst led 3 Håkan Fäldt led 4 Pontus Lindberg led 5 Håkan Rosenkvist led 6 Mats Helmfrid led 7 Karin Axelsson led 8 Patrick Reslow led 9 Patric Åberg led 10 Magnus Jälminger led 11 Anna Palm led 12 Michael Sandin 13 Louise Meijer (MUFordförande) led 14 Ulrica Fors Stenmarck (MQordförande) led 15 Käthe Berggren (MSSordförande) led Bark åk ra 2 16 Bengt Ståhl omb 17 Christina Hanståhl omb Utses av styrelsen Bju v 1 18 Bertil Olsson omb Ninnie Lindell Bea Lundh Lisbeth Madsen Ann-Charotte Hammar Johnsson Sven-Yngve Pson Göran Palmkvist Zofia Svensson Bjärn u m - V an k iv a 1 19 Richard Bernsheim omb Karin Paulsson Bengt Troedsson Brom ölla 1 20 Johan Larsson omb Lotta Hellström Henry Johansson Rolf Mårtensson Malin Friberg Brösarp 1 21 omb Bu rlöv 2 22 omb 23 omb Båstad - Bjäre 3 24 Benkt Ragnarsson omb 25 Jan-Erik Englund omb 26 Gunilla Linghoff omb Susanna Heiskanen Cen tru m Malm ö 3 27 Tomas Petson omb 28 Ulrika Wennerberg omb Norvenius 29 Margareta Appel omb Ulf Staafgård Greta Rafstedt Nicola Rabi Linda Liberg Ramtin Masoumi City m oderatern a 3 Helsin gborg 30 Marie Weibull Kornias omb 6

7 31 Hans Bosson omb 32 Kristofer Kruuse omb André Varga Sven Borgvald Carl-Johan Carlborg Catarina Ruler Liljestrand Gertrud Ekenberg 43 Anna Linell omb 44 Lynn Thulin omb 45 Peo Lindholm omb Urban Widmark Göran Blomberg Margreth Segtein Douglas Roth Dalby 1 33 Louise Rehn WInsborg omb Roger Lööf Hästv eda 1 46 Ernst Hlow omb Lars Johsson Degeberga 1 34 Sylvia Olander omb Eslöv 2 35 Jonas Falk omb 36 Daniel Sonesson omb Förslöv - Grev ie 1 37 omb Gen arp 1 38 Rikard Anehus omb Leif Pson Höllv ik en 3 47 Gustav Schyllert omb 48 Christer Tedestål omb 49 Anna Mannfalk omb Mikael Ståhlfors Lena Wendt Lars Olin Hörby 2 50 Eva Lindholm omb 51 Lars Lindwall omb Lars-Göran Ritmer Martin Nilsson Gunilla Jansson Hjärnarp 1 39 omb Hu saren 1 40 Bertil Ekelund omb Anna Gustafsson Hu sie- V :a Sk räv lin ge 1 41 Robert Lenir omb Ing-Marie Hultberg Hässleh olm 4 42 Pär Palmgren omb Höör 2 52 Björn Andreasson omb 53 Camilla Källström omb Krister Olsson Johan Svahnberg K iv ik - Gärsnäs 1 54 Stefan Lamme omb K lippan 4 55 Hans-Bertil Sinclair omb 56 Björn Samuelsson omb 57 Kenneth Dådring omb 58 Jesper Hansen omb 7

8 Bengt Svensson Kristina Jonsson Christer Pson K ristian stad C Maria Stenergard omb 60 Fredrik Axelsson omb Bo Silverbern Caroline Hedenström K ristian stad Norra 2 61 Stefan Haskå omb 62 Torgil Rundcrantz omb Bo Ericsson K ristian stad Södra 1 63 Bengt Mohlin omb Ewa Jakobsen K u llaby gden 5 64 Göran Bengtsson omb 65 Margareta Ölwe omb 66 Péter Kovács omb 67 And Ståhl omb 68 Gustaf Wingådh omb Lars Linderot And Melin Gunvor Andson Anita Söderlind Peter Schölander K äv lin ge 2 69 Johan Ericsson omb 70 Pia Almström omb Resterande styrelsen Lan dsk rona 2 71 Erik Raita omb 72 Fredrik Erlandsson omb Lim h am n 5 73 Göran Wiberg omb 74 Karin Olsson omb 75 Lars Hedåker omb 76 Johan Ohlson omb 77 Danica Srnic omb Torgil Larsson Marianne Flygare Philip Scolari Peter Ollén John Eklöf Cornelia Röjner Margith Lindgren Håkan Lindgren Christian Asker And Ydstedt Anna Adell Olle Ydstedt Lom m a- Bjärred 4 78 Mozhgan Zachrison omb 79 And Berngarn omb 80 Carin Hansson omb 81 Elisabeth Svensson omb Lena Archenholtz Lars Arheden Attila Beck Sofia Forsgren-Böhmer Claes Hedlund Christian Idström Kristina Kinnman-Starck Elisabeth Rosenquist And Rydström Thomas Håkansson Lu n d 7 82 Ulla Stålberg omb 83 Edith Escobar omb 84 Birger Swahn omb 85 Christer Wallin omb 86 Adrian Borin omb 87 Jan O Carlsson omb 8

9 88 Daniel Nilsson omb Carl Ling Ronny Johannessen Rolf Hallgren Tamas Ostvath Thomas Falkenstedt Martin Asker Annika Annerby Jansson Louise Burman Nicole Lindbom Nicolas Burman Börje Anehamre Karl Axel Axelsson Birgitta Hansson Berit Dahlbäck Urban Swahn Mårten Hansson Arne Jansson Laila Gribel Marianne Wallin Ann-Christine Larsson Rune Rydén Elisabeth Lindquist Maria- Filborna 2 89 Rima Axelsson Alamin omb 90 Martina Röhmer omb Maria Hägg Marcus Waltermark Mellta Helsin gborg 2 91 Mathias Johansson omb 92 Lars-Göran Ljunggren omb Sophia Nevalainen Margaret Forssell Mu n k a- Lju n gby 1 93 Daniel Jönsson omb Ola Carlsson Nordv ästra 2 Helsin gbor g 94 Peter Danielsson omb 95 Mats Sander omb Patrik Bellner Bo Lambertsson Pson Norra och Östra Färs 1 96 Gunborg Johansson omb Mona Rosell-Jönsson On slu nda 1 97 Carl Malmqvist omb Lillemor Ramsby Osby 1 98 Maria Svensson omb Lars-Erik Svensson P torp 1 99 omb P etri Torbjörn Tegnhammar omb 101 Ktin Svenonius omb Dajana Zon R au s Sven-And Christensson omb 103 Johan Rausgård omb 104 Carl Herbertsson omb Marie Rosenquist Lena Jacobsson Lars Jacobsson R y debäck - Mörarp Carin Wredström omb 106 Hans Borg omb Peter Knutsson Sigvard Ohlsson Martin Brolin Peter Cederwall 9

10 Jenny Åström Jansson Sim risham n Sven Olsson omb 108 Karin Fellström omb 109 Christer Akej omb Sjöbo- Blen tarp Berit Lundström omb Stefan Lundgren Sk anör - Falsterbo Agneta Löfberg omb 112 Carina Gerthel omb 113 Britt Lindahl omb 114 Kristina Fredin omb 115 Jan Nyberg omb Gisela Cavalli Björkman Gunilla Frankson Lillemor Pson Gunilla Björck Lennart Blendz Christer Ohm Gert Lindal Anna Kjellkner And Almér And Hansson Sk u ru p And Kristiansen omb 117 Björn Hortevall omb Enligt KF-listan Slottsstaden Caroline Wessel omb 119 John Karlsson omb 120 Lena Hamilton omb 121 Anja Sonesson omb Robert Maricic Staffan storp Carl Sonesson omb 123 Ewa Thalén Finné omb 124 Christian Sonesson omb 125 Henrik Lethin omb 126 Nino Vidovic omb Liliana Lindström Nils-Ove Mårtensson Bertil Pson Berit Lagergren Shkurte Xhemajli Line Weckström Morgan Jonsson And Olin Margareta Pauli Sv alöv Olof Röstin omb Charlotte Wachtmeister Thomas Löfgren Torsten Vigre Sv edala Daniel Peden omb 129 Linda Allansson Wester omb Sverker Nordgren Lennart Wikström Sy dv äst Malm ö Ragnhild Ståleker omb Söder- Ox ie Uno Hansson omb 132 Tony Rahm omb Södra Sandby Göran Brinck omb Resterande styrelsen Sösdala - Torm estorp Rolf Tronäss omb Per Åke Olsson 10

11 Tom elilla Mikael Brorsson omb Margith Svensson Marianne Åkerblad John Johansson Trelleborg Inger Hansson omb 137 Bertil Tomelius omb 138 Matilda Malmgren omb 139 Eric Samuelsson omb Gunnar Hedin Linda Strandfjäll Mårten Bönnemark Mikael Rubin Ty rin ge Johan Berglund omb Mats Erlingsson Tågaborg Lena Bjerne omb 142 Lars Mämpel omb 143 Jens Falkvall omb 144 Moana Widell omb Andrée Lagerlöf Eleonora Johansson Ebbe Nilsson 148 Tommy Andson omb 149 Curt Hansson omb 150 Katarina Johansson omb 151 Cecilia Fahlborg omb Åh u s omb 153 omb Åstorp Henrik Danielsson omb 155 Pontus Pålsson omb Ulf G Pson Sven Ekelund Göran Hassel Lotta Kallerup Fredrik Karlsson Stefan Fredriksson And Hansson Eva Nilsson Än gelh olm Elisabeth S Kullenberg omb 157 Hans Wallmark omb 158 Esa Jäskeleinen omb 159 Britt-Inger Tinnert omb 160 Mona Sturesson omb Jonny Hagman V eberöd Klas Svanberg omb Per Jakobsson Örk ellju n ga Lennart Svensson omb 162 Carina Zachau omb V ellin ge- Mån storp Carina Wutzler omb Östra Göin ge Siv Larsson omb V ittsjö Anita Johannesson omb Ystad 4 MUF Sk ån e Marcus Lantz omb 165 John Eklöf omb 166 Agnes Skyman omb 11

12 167 Albin Schyllert omb 168 Peter Lindqvist omb 169 Kenny Hansson omb 170 Sara Chermiti omb 171 Noria Manouchi omb 172 Dan Ishaq omb 173 Ludvig Ceimertz omb 174 Helena Nanne omb 175 Josefine Hegbrant omb 176 Linus Eriksson omb 177 Charles Ye omb 178 Alexis Hekmatfar omb 179 Magda Lukaszewicz omb 180 Emelie Nyberg omb 181 Bill Gärtner omb 182 Felix Solberg omb 183 Julia Pson omb 184 Ola Holstein omb 185 Eric Åhlander omb 186 Aron Jonsson Regnéll omb 187 Lina Mölltedt omb 188 Victor Elf omb 189 Evelina Msson omb 190 Erik Sjögren omb 191 Adéle Olander omb 192 Nils Hjalmarsson omb 193 Oscar Magnusson omb 194 Jonathan R Jönsson omb 195 Martina Roslund omb 196 Hannah Qvarsebo omb 197 John Karlsson omb 198 Emily Strömbäck omb 199 Elna Larsson omb 200 Setenay Özbeck omb 201 Kasper Gieldon omb 202 Fredrik Häck Björklund omb 203 Sebastian Süllman omb 204 Bob Ericsson omb 205 Michelle Morgan omb 206 Alexander Svensson omb 207 Fredrik Holmgren omb 208 Liv Viktorsson Tillberg omb 209 Emil Eriksson omb 210 Gustav Carlberg omb 211 Erik Smith omb 212 Philippa Rosander omb 213 Fredrik Ström omb 214 Elias Eriksson omb 215 Emil Svensson omb Andreas Langhammar Johan Wittgren Frida Wallgren Uljanna Torstensson Linda Andson Björn Olsson Nicolin Jerhammar Ida Ederlöf Tilde Henriksson Sofia Jönsson Joy Nilsson Erik Olin Alexander Lundborg Caroline Wessel Johan Svahnberg Martin Karlström Nils Paulsson August Carlsson Anna Gustafsson Oskar Skäremo Carl Flivik Jonathan Nyqvist Nils Larsson Mias Andson Hugo Norinder Oscar Röstin Albert Bengtsson Christopher Svensson Ludwig Lehrnecke Jane Ange Musekura Mathilda Widerberg Lina Hallberg Moa Brink 12

13 Isac Bernhart Ludvig Nevhage Carl Åhlander Emma Martinsson Lina Cronquist Sandra Rosén Johanna Elm Ellen Rosén Simon Röstin Victor Mathiasson Axel Möller Daniel Kolm Fajer Fajson Emma Li Doverbäck 13

14 Föredragn in gslista 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande och två vice ordförande leda förhandlingarna 3. Val av sekreterare föra stämmans protokoll 4. Val av två justerare, tillika rösträknare 5. Föredragningslistans godkännande 6. Fastställande av procedurregler 7. Fastställande av röstlängd 8. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysande 9. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 10. Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen 13. Val av ordförande och tre vice ordförande i förbundsstyrelsen 14. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen, varav en tillika ansvarig för Moderata Senior verksamhet samt ättare för denne 15. Val av ordförande, vice ordförande samt 2:e vice ordförande för Moderatkvinnorna i Skåne 16. Val av två revisorer och två revisorsättare 17. Val av 29 ombud jämte ättare till partistämman 18. Val av sex representanter till partiråd utöver förbundsordföranden jämte ättare 19. Val av fem ombud jämte ättare till Studieförbundet Medborgarskolans distriktsstämma 20. Val av riksdagsnomineringskommittéer 21. Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och ättare i valberedningen 22. Proposition nr 1 ang. Äldrepolitik 23. Proposition nr 2 ang. Arbetsförmedlingen behövs närmare arbetsmarknaden 24. Proposition nr 3 ang. Inför patientrörlighetsdirektivet nationellt 25. Proposition nr 4 ang. En rikssjukvård byggd på kompetens och konkurrens 26. Proposition nr 5 ang. Infrastruktur för ökad tillväxt 27. Proposition nr 6 ang. Regionförstoring 28. Proposition nr 7 ang. Medlemsavgift för åren 2015 respektive Proposition nr 8 ang. Förslag till stadgar för förbundet 30. Motionerna nr Övriga ärenden 32. Stämman avslutas 14

15 Verk sam h etsberättelse Moderaterna i Skåne avseende perioden Organisationsnummer

16 Sty relsen Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Skåne har under verksamhetsåren haft följande sammansättning: Ordförande: Lars-Ingvar Ljungman, Vellinge Vice ordförande Åsa Herbst, Ängelholm 2:e vice ordförande Håkan Fäldt, Malmö 3:e vice ordförande Pontus Lindberg, Kristianstad Ledamöter Patric Åberg, Östra Göinge Anna Palm, Höör Karin Axelsson, Hässleholm Patrick Reslow, Malmö Håkan Rosenkvist, Simrishamn Michael Sandin, Staffanstorp Mats Helmfrid, Lund Magnus Jälminger, Helsingborg I styrelsen har också MUF:s distriktsordförande, MSS-ansvarig samt MQ-ordförande ingått som självskrivna ledamöter med respektive vice ordförande som ättare. Till styrelsen har följande poner varit adjungerade: Regionstyrelsens ordförande i Region Skåne Ordförande för Skånebänken i Riksdagen Ordförande i Kommunförbundet Skåne Styrelsen har avhållit16 protokollförda sammanträden under perioden. Förbu n dssty relsein t ern at Den 31 augusti 1 september 2011 samlades den nyvalda förbundsstyrelsen på pensionat Enehall i Båstad för ett internat. Under internatet disskuterades bland annat regionalt och lokalt utvecklingsarbete samt påbörjade arbetet med den verksamhetsplan som förbundsstyrelsen senare kom anta. Verksamhetsplanen syftar till långsiktigt bygga förtroende inom en rad frågor inför valen Mer om detta under avsnittet verksamhetsplan. V erk sam h etsplan Förbundsstyrelsen antog den 14/ en verksamhetsplan som man till stor del kom arbeta utifrån. Denna går under namnet Verksamhetsplan för Moderaterna i Skåne och finns tillgå på förbundskansliet. Syftet med denna var fördjupa sig och utveckla politiken inom nio utvalda områden som man valde kalla utvecklingsområden. Dessa var: - Valbarhet 16

17 - Ledarskap - Röststöd - Äldre - Barn och unga - Miljö - Jobb och företagande - Livskvalitet - Grundtrygghet Inom dessa utvecklingsområden bildades sedan arbetsgrupper där medlemmar och företrädare från våra skånska föreningar inbjöds delta. Förbundsstyrelsen var representerad i samtliga i egenskap av ansvarig och biträdande ansvarig för grupperna. Dessa arbetsgrupper har arbetat under åren och har nått olika långt. Några har nått så långt som presentera en färdig proposition till förbundsstämman. Även toppkandidatutbildningen som går läsa mer under rubriken Skånemoderaternas toppkandidatutbildning är ett exempel på ett resultat av verksamhetsplanen. Medlem m ar och fören in gar Slutsiffran för Skåneförbundet 2011 när det gäller antalet medlemmar var 8100, varav 6156 medlemmar i partiet och 1944 i Moderata Ungdomsförbundet. Motsvarande siffror för 2012 var 7730, varav 5731 medlemmar i partiet och 1999 i Moderata Ungdomsförbundet. Under 2012 nyvärvades 430 medlemmar till partiet. Förbundet har 68 partiföreningar fördelade på 33 kommuner. K an sli och pon al Förbundets fast anställda ponal har under verksamhetsperioden varit: Nuvarande: Mikael Larsson, chefsombudsman Anställd av RO Lars Johansson, partiombudsman (tjl 20%) Anställd av RO Anne Marie Melin, medlemsadministration Förbundsanställd Monica Ajdin, ekonomi och administration Förbundsanställd Daniel Runemalm, partiombudsman Förbundsanställd And Lunderquist, ombudsman Förbundsanställd Caroline Wessel, ombudsman (fr.o.m ) Förbundsanställd Axel Skröder, kampanjansvarig (fr.o.m ) 17

18 Förbundsanställd Matilda Brondin, MUF-ombudsman (fr.o.m ) Förbundsanställd Tidigare: Caroline Wessel, MUF-ombudsman ( ) Förbundsanställd Marko Terzic, MUF-ombudsman (t.o.m ) Förbundsanställd Därutöver med placering på förbundskansliet Camilla Andson, utvecklingssamordnare Anställd av Riksorganisationen Ola Wemmert, extra resurs Stäm m or och k on feren ser P artistäm m a Partistämma ägde rum den oktober 2011 i Örebro. Skåne hade 29 ombud, av sammanlagt 200, på plats. Partistämman beslutada bland annat om ett nytt idéprogram och nya stadgar. Förbu n dsråd Ett förbundsråd genomfördes den 17 april 2012 på Frostavallen i Höör. Kallade ombud var förenings- och kretsordförande, MUF-ordförande, MUFs distriktsstyrelse samt Förbundsstyrelsen. På rådet fastställdes bland annat nomineringsregler inför riksdag- och regionvalet Sk ån em ötet Skånemötet har genomförts årligen och har varit en nytappning av det som tidigare kallats skånekonferensen. Inbjudna har varit föreningsordföranden, moderata företrädare och aktiva medlemmar. Utgångspunkten har varit skapa ett skånskt komplement till sverigemötet med fokus på vårt lokala utvecklingsarbete. Uppslutningen har varit god och deltagarantalet har sträckt sig mellan mellan poner. Ordföran defok u s Den september 2012 samlades föreningsordföranden från hela landet för en dygnskonferens på en Finlandsfärja. Skåne var representerat av 41 föreningsordförande på denna konferens där fokus låg på politik, föreningsutveckling, medlemsvärvning och nyrekrytering. 18

19 Utbildn in g Sk ån em oderater n as toppk an didatu tbildn in g Under perioden har Skånemoderaterna initierat och genomfört en toppkandidatutbildning, vars syfte har varit utbilda ett antal poner och rusta dem för kunna besätta tyngre politiska uppdrag efter valet Med tyngre uppdrag menas exempelvis regionfullmäktigeledamöter och ordförandepost eller vice ordförandepost i kommunala nämnder och bolag. Ansökningsförfarande har bestått av två steg. I det första steget fick den sökande i sina handlingar ange kontaktuppgifter, meriter, eventuella politiska uppdrag samt skriva ett ponligt brev. En urvalskommitté, bestående av ledamöter ur förbundsstyrelsen, har sedan prioriterat bland de över 90 inkomna ansökningarna och tagit ut dem som gått till steg 2. I steg 2 har de sökande genomgått en längre intervju och efteråt har urvalskommittén bland dem som gick vidare från steg 1r tagit ut 30 poner som erbjöds en plats i utbildningen. Ett antal kandidater har fallit ifrån under resans gång och totalt har 24 poner genomgått hela utbildningen. Själva utbildningen har bestått av fyra fysiska träffar med utbildningsinnehåll bestående av bland annat retorik och debeknik, politik, mötesteknik, kampanj och valrörelse samt skrivteknik. Utöver detta har det förekommit hemuppgifter, motionsskrivande, en lunch med statsministern samt medverkan i skånemoderaternas förbundsstämma. Moderat - in tro Moderat-intro är en utbildning som riktar sig till nya medlemmar och ger en grundläggande kunskap inom ideologi, Moderaternas arbete i kommun- och regionfullmäktige samt riksdagen. Fokus har även legat på Moderaternas organisation samt hur man vidare kan engagerar sig. Ett 50-tal nya medlemmar har genomgått heldagsutbildningen. Med sik te på 2014 Camilla Andson, som arbetar som utvecklingssamordnare från RO med placering på förbundskansliet, har under verksamhetsåren genomfört en rad utbildningar under namnet Med sikte på Fokus för utbildningen har legat i främja det lokala utvecklingsarbetet, men även hur man på ett nytänkande sätt med hjälp av så kallad storytelling, kan på ett nytt sätt förmedla de frågor vi vill nå ut med. Intresset har varit stort och de flesta kommuner har besökts och utbildats. Så även den moderata regionfullmäktigegruppen. In form ation och w ebb Webbsida 19

20 Hemsidan har under perioden varit kontinuerligt uppdaterad och med relevant information för medlemmar och väljare. Mycket av den information, så som utbildningar, inbjudningar, viktiga datum, statsrådsbesök och enkäter har spridits via hemsidan. Den 13 augusti bytte skånemoderaternas hemsida dock utseende. Med en helt ny plform gjordes en modernisering av vår hemsida som bättre håller måttet gemtemot dagens moderna hemsidor och krav på nå ut via sociala medier. Många av föreningarna har redan anslutit sig till den nya plformen för sina lokala hemsidor In tran ät Intranätet har under perioden varit ett stort stöd. Både för kansliet lätt kunna sprida relevant information till olika grupper och även för Skånes medlemmar lätt kunna hitta den information de behöver. Intranätet kommer dock succesivt börja användas mindre då mycket av de funktioner som vi använt oss av där kommer flyttas över till vårt nya intranät OPUS som är en del av mailsystemet FirstClass-moderat. E- postu tsk ick Förbundets interninformation samt all information i valrörelsen har distribuerats elektroniskt. Vår interninformation når varje vecka ca skånemoderater. Detta gör informationen är snabb och tillgänglig. Sk ån em oderatern as app för sm artph on es Skånemoderaterna har under perioden lanserat en applikation för smartphones. Den finns tillgå både för iphone- och Androidtelefoner. Syftet med appen är både vara en informationskanal för våra medlemmar men även ett sätt knyta till oss poner som delar vår politik men ännu ej tagit steget bli medlem. I appen kan man hitta information om hur man blir medlem, kontaktuppgifter till förbundet och lokala föreningar, nyheter från moderaterna både lokalt och nationellt, svara på frågor samt följa våra företrädares twitterflöde. Blå Sk ån e Skånemoderaternas medlemstidning Blå Skåne har utkommit med fyra nummer per år. Varje nummer har innehållit för medlemmarna relevant och aktuell information. Våra nätverk Moderatkvinnorna och Moderata Seniorer har i varje nummer funnits med. Strävan har varit utveckla och förbättra tidningen för höja informationsoch läsvärdet, både vad gäller layout och textinnehåll. Mittuppslaget har under perioden disponerats av MUF Skåne som haft sin medlemstidning Blå Bladet på detta uppslag. Sk ån eforu m Alla kommunalråd och oppositionsråd, gruppledare i kommunerna, regionstyrelsens ledamöter och regionråd, politiska sekreterare, riksdagsledamöter samt ombudsmän träffas regelbundet i detta forum. Antalet möten är cirka fyra till fem per år och 20

21 däremellan förs diskussioner via en särskild mapp på First Class BBS-moderat. Syftet med Skåneforum är samverka politiskt i de frågor där detta är lämpligt, mötas mellan de olika politiska nivåerna samt ta upp skåneövergripande frågor till diskussion. Hörn träffar Förbundskansliet har under en vecka i mars 2012 åkt ut till olika hörn av förbundet för informera om förbundet, dess verksamhet, utbildning, information, kampanj och svarat på frågor. Detta gjorde man följande datum och platser. 12 mars - Kristianstad 13 mars - Ystad 14 mars - Helsingborg 15 mars Malmö R ik sdag och regerin g R ik sdagsledam öter och deras u tsk ott Riksdagsledamöterna har under perioden arbetat i sina respektive utskott och prioriterat besöksverksamhet. Varje ledamot har kunnat förfoga över en halv politisk sekreterartjänst. Dessa politiska sekreterare har varit ett stöd vid framtagning av underlag, research, besöksverksamhet och annat. Förbundskansliet och de politiska sekreterarna har, tillsammans med ledamötena, haft regelbunden kontakt under perioden. För förstärka sammarbetet mellan de skånska kommunerna och de skånska riksdagsledamöterna gjorde utvecklingssamordnaren och regionchefen för de politiska sekreterarna i riksdagen en Skåneturné. De besökte Skånes samtliga 33 kommuner och träffade våra moderata företrädare för diskutera hur man kan stärka samarbetet dem emellan. R egerin gen Flertalet statsråd har gjort besök i Skåne. Skånes egen minister, migrationsminister Tobias Billström, har flitigt besökt Skåne för delta i konferensen, medlemsträffar, besök med mera. Sk ån ebän k en De moderata ledamöterna från Skåne träffas regelbundet. Ordförande för Skånebänken har varit Ewa Thalén Finné fram t.o.m. hösten 2012 då hon lämnade det uppdraget till förmån för bli vice gruppledare i moderaternas riksdagsgrupp. Ordförande för Skånebänken har därefter varit Olof Lavesson. 21

22 R egion Regionen styrs av en femklöver, bestående av moderaterna, folkpartiet, miljöpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet. Moderaterna är största parti i regionfullmäktige. Under perioden har man haft ett gott samarbete och drivit igenom mycket av den politik man gått till val på Förbundet är genom förbundsordföranden och partiombudsmännen representerade i regionfullmäktigegruppen. Chefsombudsmannen är adjungerad till gruppstyrelsen. In för v alen 2014 R ek ry terin g och n om in erin g Rekryteringskommittéerna, som är fyra till antalet (Norra och Östra, Västra, Malmö och Södra), har bildats och arbetar med ta fram kandidater till Riksdagsvalet V alledark on feren s En första valledarkonferens arrangerade den 25 februari 2013 på förbundskansliet i Malmö. Där samlades ett 50-tal valledare, förbundsstyrelseledamöter och representanter från regiongruppen för lyssna till representanter från riksorganisationen som föredrog deras tankar och planer kring valstrategi, den centrala valplanen, kampanj samt press och sociala medier. Även Skånes valplan presenterades och diskiterades för första gången. Moderata Sen iorer I Skåne finns det ett nätverk av moderata seniorer, som leds av ett seniorråd. Seniorerna är representerade i förbundsstyrelsen med ordförande som ordinarie ledamot och vice ordförande som ättare. Den 1 mars 2012 antog förbundsstyrelsen en ny arbetsordning för moderata seniorer i Skåne. Detta förtydligade och förbättrade organisationen i Skåne och fungerar även som inspiration för andra seniorråd runt om i landet. Som ett resultat av den nya arbetsordningen träffas nu, ett antal gånger per år, seniorrepresentanter från Skånes alla kommuner vid ett stort seniorrådsmöte. Detta för stärka sammarbetet mellan kommunerna, lyssna till aktuella talare samt utveckla politik ur ett seniorppektiv. Seniorrådsmötena har varit välbesökta och mycket uppskade. Moderata seniorer har under verksamhetsperioden forts anordna sina välbesökta vår- och höstträffar varje år. De har även varit representerade på Moderata senior riksårsmöte. Käthe Berggren har varit ordförande för MSS och Karl-Gustav Högberg vice ordförande under verksamhetsperioden. Moderata K v in n or i Sk ån e Moderata kvinnor i Skåne har skrivit en egen verksamhetsberättelse. Se bilaga 1. 22

23 Moderata Un gdom sförbu n det Distriktets medlemssiffra var 2059 medlemmar vid årsskiftet vilket innebär distriktet ökar sitt medlemsantal med 55 medlemmar. Detta följer också den positiva medlemsutvecklingen i Moderata Ungdomsförbundet för 2012 vars slutsiffra blev medlemmar. Louise Meijer, med Noria Manouchi som ättare, har ingått som ledamot i Skånemoderaternas förbundsstyrelse under perioden. För den som önskar läsa MUF:s fullständiga verksamhetsberättelse finns den tillgänglig på distriktskansliet. Slu tord Så har då två år gått sedan vi sågs på Förbundsstämman i Kristianstad 2011 och det är dags summera inför en ny stämma. De gångna åren har varit typiska mellanvalsår. Vi är det ledande politiska partiet i Skåne och som sådant har vi ansvaret i de flesta av Skånes kommuner och i Region Skåne. Ett ansvar som vi oftast delar med våra alliansvänner i lite olika konstellationer. Att vara störst och ledande innebär ta ansvar för det dagliga. Vi måste ha respekt för det vi beslutar påverkar många människors vardag. Samtidigt måste vi också ha förmåga utveckla vår politik inför morgondagen. Vi är ett lyssnande parti. Vi hör vad våra väljare säger och vi kommer med svaren på de frågor som ställs inför framtiden. Det är så vi lägger grunden till en valframgång En annan grund är vårt ekonomiska resultat. De år som gått har genererat ett övkott som gör vi går in i valrörelserna (glöm inte EU-valet!) 2014 med mer resurser än någonsin. Dessa kommer behövas eftom vi kommer möta en socialdemokrati på desperat jakt efter valframgångar. Detta gör vi kan förutse en mycket hård och lång valrörelse. Det är nu det börjar! Med denna stämma lägger vi grunden för framgångsrika val 2014 och ett än blåare Skåne! Lars-Ingvar Ljungman Förbundsordförande 23

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Verksamhetsberättelse för Moderaterna i Lunds kommunskrets Verksamhetsåret 2015 Styrelsen På Lundakretsens årsmöte

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-26 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: ÅMÅL Plats: Mötesplats Fasetten, Trollhättan Dnr: 201-16687-2010 Rösträkningen och

Läs mer

MODERATA UNGDOMSLISTVALSEDL AR I SKÅNE TILL REGIONVALET 2014

MODERATA UNGDOMSLISTVALSEDL AR I SKÅNE TILL REGIONVALET 2014 MODERATA UNGDOMSLISTVALSEDL AR I SKÅNE TILL REGIONVALET 2014 Ungdomslista valkrets Nordost 1. Erica Buneck, 27 år, kriminologstudent, Kristianstad 2. Ludvig Ceimertz, 22 år, soldat, Kristianstad 3. Kenny

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-20:45 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

FÖRSLAG TILL UNGDOMSLISTOR REGIONVALET

FÖRSLAG TILL UNGDOMSLISTOR REGIONVALET FÖRSLAG TILL UNGDOMSLISTOR REGIONVALET Nordost 1. Erica Buneck, 27 år, kriminologstudent, Kristianstad 2. Ludvig Ceimertz, 22 år, soldat, Kristianstad 3. Kenny Hansson, 18 år, studerande, Hässleholm 4.

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ( 11) Sammanträde Sammanträdesdatum: 2014-10-20 Samman trädestid: Klockan 18.00-18.25 Plats: Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup Paragrafer: 147-153 Ordinarie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-06 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.20 Beslutande Douglas Roth, ordförande, Lennart Westdahl, Bo-Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow, Gunnel Persson,

Läs mer

Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg

Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg Program 18.00 - Fika samt ombudsregistrering 18.30 - Välkomna till Borås. 18.35 - Stämmoförhandlingar. 19.00 - Stämmotalare Västtrafiks ordförande

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus 2*30 m 9.3 Marisel Björkman-73 1988 9.3 Sofia Nilsson-72 1988 9.3 Hanna Jonasson-79 1993 9.4 Emma Hansson-93 2007 9.5 Malin Johansson-90 2007 9.6 Emelie Andersson-83

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05. Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S)

Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05. Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S) LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S) Plats

Läs mer

Konferensen vänder sig till alla moderata medlemmar med eller utan förtroendeuppdrag i kommun, region, riksdag och föreningar.

Konferensen vänder sig till alla moderata medlemmar med eller utan förtroendeuppdrag i kommun, region, riksdag och föreningar. Välkommen till Skånemötet 2016! Tema: Lokal politikutveckling 22-23 oktober 2016 på Elite Hotel Ideon i Lund Konferensen vänder sig till alla moderata medlemmar med eller utan förtroendeuppdrag i kommun,

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2014-09-15 09-24 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: MUNKFORS Plats: Dnr: 201-6183-2014 Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Medborgarskolans förbundsstämma 2016

Medborgarskolans förbundsstämma 2016 1(5) PM till föredragningslista vid Medborgarskolans förbundsstämma 2016 1 Stämman öppnas Förbundsordförande Leif Carlsson öppnar stämman. 2 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för förbundsstämman

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7 Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.45 Beslutande Anette Hallberg (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S),

Läs mer

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT Österlenspelen 11-12 december 2010 RESULTAT HERRSINGEL A 9 deltagare Korsavadshallen POOL A Linus Conrad, Carlskrona - Dennis Schön, Aura 20 10.15 21-17, 21-15 Dennis Schön, Aura - Karl Fredlund, Christianstad

Läs mer

2010-04-18 1, MS 12 KM

2010-04-18 1, MS 12 KM Resultat Ystad Terrängen 2010-04-18 Klass 1, MS 12 KM 1 348 Tommy Olofsson 76 BJÖRNSTORPS IF 39.18 2 306 Andreas Svensson 82 YIF 47.41 3 307 Robin Lagerqvist 86 YIF 49.14 4 305 Jonni Gend 87 YIF 49.24

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-10-22 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-21.40 Beslutande Douglas Roth, Mikael Koenen, Lena Wallentheim, Mona Hilbertsson, Bo- Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow,

Läs mer

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare.

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare. LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF SKÅNE PROTOKOLL Nr 1/2015 Valberedningen LRF Skåne Datum Tid 09.00-11.00 Plats Närvarande Förhinder LRF-kontoret Höör Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 Senior 1 Leif Nilsson Eslöv 93 94 95 97 379 2 Tore Bengtsson Tvååker 95 93 98 93 379 3 Anders Andersson Morup 97 98 93 91 379 4 Terho Visuri Eslöv 98 89 93 96 376 5 Bertil

Läs mer

GmDAG 4.00j G.Mevel o14 - User licence granted to RYSSBERGETS IK

GmDAG 4.00j G.Mevel o14 - User licence granted to RYSSBERGETS IK Page 1/8 K - FEMALE 1 SÖDERGREN Sandra #467 11 00:51:42 4'00 FIF Gnistan 2 ERLINGSON Caroline #497 22 00:55:39 4'19 Ryssbergets IK 3 JENSEN Tilde #620 41 00:57:54 4'29 Stigmännen Karlshamns OK 4 PERSSON

Läs mer

19, 20, 21, Hjalmar Lundin

19, 20, 21, Hjalmar Lundin 3 2017-01-17 tis Alicia Hörnberg 0660-77344 Emma Holma 070-897 68 99 Hanna Hultén 0730-261262 0660-433810 2017-01-18 ons Hans Jørgen Skogheim 0709740 Julius Sondell 070-2123028 Anders Sondell 066033 070-3192379

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

Resultat. Färs & Frosta Cup Kävlinge 7-8 februari 2009

Resultat. Färs & Frosta Cup Kävlinge 7-8 februari 2009 Resultat L9 1 Marcus Ekdahl Åkarps Sportskyttar 419.6 2 Hampus Bokelund Össjö Skf 419.0 3 Niklas Jogmark Eslövs Skg 409.4 4 Olof Gränsbo Vellinge Ssk 408.5 5 Dennis Oscarsson Åkarps Sportskyttar 405.8

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2 Resultat i R-vapen Vet Y Stand M 1 Sören Wahlberg FOK Borås 47/34 91 S 2 Per Modin Torna Hällestad 47/33 108 S 3 Peter Hjortstam Alingsås Ksf 46/33 85 B 4 Kent Magnusson Kungsbacka Wiske Pk 43/28 105 5

Läs mer

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014 Startlista, par/lag SN Golfen 204 Datum 204-07-0, 0700 Bana ÖÖ_Jönåkers GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0700 072 07 0736 P Granström/R Lundström 5 A X Per Granström Kiladalens

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

RESULTAT CREW CHALLENGE FESTIVALEN 2006. 104 Morgan Nygren MK Team Westom Saab 7 7 7 7 7 35 A

RESULTAT CREW CHALLENGE FESTIVALEN 2006. 104 Morgan Nygren MK Team Westom Saab 7 7 7 7 7 35 A CREW / MK TEAM WESTOM SENIORER PLAC. NR NAMN / ANMÄLARE 1 52 Andreas Dahlberg Team Pekka Power RESULTAT KLUBB BIL O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 TOT FINAL Mora MK Saab 7 7 7 7 7 35 A 2 67 Robert Engelbrektsson Lidköpings

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya 08:00 - Törning / Törning 31,7 27 56 TÖRNING, Håkan Golfklubb 8,4 7 48 TÖRNING, Eva Golfklubb 23,3 20 - Bäckbom / Bäckbom 21,8 19 48 BÄCKBOM, Catrin Golfklubb 22,1 20 56 BÄCKBOM, Patrik Golfklubb +0,3-1

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 28 mars hålsbanan

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 28 mars hålsbanan 18hålsbanan Tid Hål Tee Namn Klubb GolfID HCP SHCP 09:00 1 Kristina HageHansson / Georg Hansson 46,7 20 Röd HAGEHANSSON, Kristina Söderslätts Golfklubb 560714023 23,7 28 Gul HANSSON, Georg Söderslätts

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård Mötet öppnades av Nils-Arvid Andersson som hälsade de närvarande

Läs mer

Sparbanken Cup, Kristianstad

Sparbanken Cup, Kristianstad Klass L9 1 Dennis Oscarsson Åkarp spk 49 50 50 50 50 50 50 50 399 2 Isaac Högfeldt Ängelholm sks 50 50 50 50 48 50 50 50 398 3 Sara Trulsson Knislinge Skf 50 50 50 50 50 50 49 49 398 4 Maja Persson Hässlehoms

Läs mer

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN STATISTIK ÖVER DISTANSER 1988 / 1989 ----- 2011 / 2012 DISTANSER Tider inom parentes är utlandstid 300 m 1 David Andersson 94 12-01-21 Trollhättan 25,05 2 Mattias Olofsson 78

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 MODERATA SAMLINGSPARTIET I TYRESÖ. tyresom.se

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 MODERATA SAMLINGSPARTIET I TYRESÖ. tyresom.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 MODERATA SAMLINGSPARTIET I TYRESÖ tyresom.se Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Moderaterna i Tyresö får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2014. Årsmötet

Läs mer

ÄSPÖLOPPET samlad resultatlista 1 Kalle Johansson Halmstad A heat 2 Erik Johansson Göteborg A heat 3 FilipDahlgren Garphyttan

ÄSPÖLOPPET samlad resultatlista 1 Kalle Johansson Halmstad A heat 2 Erik Johansson Göteborg A heat 3 FilipDahlgren Garphyttan ÄSPÖLOPPET 20111126 samlad resultatlista 1 Kalle Johansson Halmstad 17.37 A heat 2 Erik Johansson Göteborg 18.01 A heat 3 FilipDahlgren Garphyttan 18.48 A heat 4 Ola Martner Göteborg 18.58 A heat 5 Anders

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2 Bore Cup 2016 Deltävling 2 Deltävling 2 Män 135 1 Albin Ridefelt 91 Män 38 2 Daniel Lindholm 80 Män 102 3 Jonatan Alvaeus 90 Män 40 4 Magnus Lindberg 47 5 Mattias Gärdsback 90 Män 78 Män 126 7 Merih Hagos

Läs mer

F1 Klippans PK

F1 Klippans PK RESULTATLISTA F1 Klippans PK 2008-01-20 Resultat i A-vapen Klass 1 Träff/Fig Poäng 1 Eddie Karlsson Lunds PK 36/21 6 B 100:- 2 Peter Kastell Ängelholms PK 31/21 9 40:- 3 Michael Blomqvist Lunds PK 31/19

Läs mer

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km RESULTATLISTOR för Måttsundsloppet 2000 2000-02-05 Resultat DH 8 motion ======= 1 8 Martin Bergström Strömnäs GIF 9:12. 0 2 9 Sara Westman Sävast Ski Team 9:39.27 3 10 Jesper Lindgren Byske SK 11:14 2.02

Läs mer

M 100m. Antal deltagare: 2. M 200m. Antal deltagare: 1. M 800m. Christopher Martinsson 90 KFUM Kristianstad. Antal deltagare: 6.

M 100m. Antal deltagare: 2. M 200m. Antal deltagare: 1. M 800m. Christopher Martinsson 90 KFUM Kristianstad. Antal deltagare: 6. M 100m Göte Henriksson Folke Lindskog M 200m Folke Lindskog M 800m Henrik Rosenborg Nicklas Petersson Jonatan Björnberg Christopher Martinsson Hjalmar Hallberg Jojje Arvidsson M Längd Sebastian Lundh P19

Läs mer

Dag Uppropstid Start Lag Bana Förnamn Efternamn Förening Klass Fredag 18:30 18: Fredag 18:30 18: Fredag 18:30 18: Fredag 18:30

Dag Uppropstid Start Lag Bana Förnamn Efternamn Förening Klass Fredag 18:30 18: Fredag 18:30 18: Fredag 18:30 18: Fredag 18:30 Fredag 18:30 18:40 1 2 Fredag 18:30 18:40 1 3 Fredag 18:30 18:40 1 4 Fredag 18:30 18:40 1 5 Lars-Ola Cimmerbeck Sjuhäradsbygdens SSK RM Fredag 18:30 18:40 1 6 Fredag 18:30 18:40 1 7 Roland Johansson Sjuhäradsbygdens

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll 10/8 2008 (Inom parentes: Platssiffra sträcka i klass,/totalt) Plats Startnr Förare/Kartläsare Ungdomsrally 1 2 Mattias Adielsson / Peter

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 45 47 Datum 2017-05-29 1 (4) Protokoll från kollektivtrafiknämndens sammanträde Tid: 2017-05-29 09.30 10.40 Plats: Hässleholm, Skånetrafiken Beslutande Stefan Svalö (S),

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA 1 GREEN, Tilda 2 RYDQVIST, Louise 3 GREEN, Sara 4 GREEN, Selma T5 GREEN, Wilma T5 JOHANSSON, Matilda 7 SVENSSON, Tilda 8 PETERSSON, Ebba Dam +11 76 79 155 Dam +13 76 81 157 Dam +14 82 76 158 Dam +42 95

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

OL-SKEET SM, Bredareds SSK Jun ior Plac Efternamn Förnamn Licens Klubb Klass S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sär S:a Semi Sär Brons Sär Guld Sär

OL-SKEET SM, Bredareds SSK Jun ior Plac Efternamn Förnamn Licens Klubb Klass S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sär S:a Semi Sär Brons Sär Guld Sär OL-SKEET SM, Bredareds SSK 2014 07 05-06 Junior Plac Efternamn Förnamn Licens Klubb Klass S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sär S:a Semi Sär Brons Sär Guld Sär 1 Rogne Martin 627053 Forshaga JSK Jun 23 21 24 20 21 109

Läs mer

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson Totalresultat Norrcupen 2013 Reviderad 2013-10-06 18:00 Tack för den här säsongen! Hoppats ni haft kul! Jag har inte hört något negativt angående årets regler/upplägg, betyder det att ni är nöjda eller

Läs mer

Kategori: Kat.3 Kat. 3

Kategori: Kat.3 Kat. 3 1 Ola Brodén PC 1032 7 786 140 116 50 92 193 77 68 50 1 Andreas Beer PC 1025 7 786 140 116 50 92 193 77 68 50 3 Roger Fridolf Helsingborg RK 1004 8 728 91 91 65 60 32 50 40 249 50 4 Bobby Seger Padel Crew

Läs mer

SR:s öppna sprintmästerskap

SR:s öppna sprintmästerskap Lopp 101 Åtta med styrman damer senior A 500m 1 Uppsala Akademiska RS 1 Johanna Andersson 01:55,0 2 Sofia Dahlbäck 3 Ida Andersson 4 Alma Jula 5 Helena Helhke 6 Anna Malvina Svennung 7 Anna Jentzen 8 Maria

Läs mer

Startlista Vårträffen 2010 Sida

Startlista Vårträffen 2010 Sida Startlista Vårträffen 2010 Sida 1 H80 2660 meter 2 anmälda 1 18215 Gunnar Olofsson IF Hansa-Hoburg 10:18 18062 Sture Larsson Visborgs OK 10:21 H75 3150 meter 3 anmälda 1 423344 Sauli Jacobsson Gotlands

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling träffens Resultat Jubileumsstationen NR 9 Belönas med 1000 Kronor till 1 Peter Andersson SAAB PK 67 Poäng Resultat i A-vapen Klass 1 1 Christoffer Sjösten Växjö PK 6 9 7 7 8 11 2 7 57p 16 2 Lennart Andersson

Läs mer

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster Herr Grand Master -75 Höger Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr Grand Master -75 Vänster Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid 2009-04-19 Plats Hotell Scandic, Södertälje Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden, Berryl Arvehell,

Läs mer

DN Debatt. Helt orealistiskt att hinna omställningen till årsskiftet

DN Debatt. Helt orealistiskt att hinna omställningen till årsskiftet DN Debatt. Helt orealistiskt att hinna omställningen till årsskiftet Regeringen sviker. Regeringens förslag om sänkta ersättningar till kommunerna för mottagandet av ensamkommande barn och unga är tänkt

Läs mer

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng Resultat Öppen 1 130 Bengt Davidsson Skärblacka 158 2 1 Stefan Arfvedsson Finspång 157 3 69 Mats Gustavsson Finspång 156 4 79 Tomas Persson Vingåker 156 5 100 Hans Björling Norrköping 156 6 92 Rolf Gillstam

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia Datum 2014-11-25 Plats C305 Tid 17:30 Mötestyp Årsstämma Kallade Sektionens medlemmar samt sekretariat Närvarande: Erik Malmberg Arvid Nordström Erik Åström Betél Isak Malin Segerud Ion Väyrynen Karin

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Protokoll. Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista

Protokoll. Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista Protokoll Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: 2017-02-13 Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista 1 Mötets öppnande Ordförande Nils Nilsson hälsade alla välkomna

Läs mer