FLYTTBART K. KRONA AFFÄRSPLAN 2005 MALMÖ HYPER ISL.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FLYTTBART K. KRONA AFFÄRSPLAN 2005 MALMÖ HYPER ISL."

Transkript

1 NYCKELN TILL EN GOD FLYTT FRAMSIDA FLYTTBART K. KRONA STOCKHOLM GÖTEBORG AFFÄRSPLAN 2005 MALMÖ HYPER ISL. CREW 11 SVERIGE ÄR FLYTTBART! FLYTTBART CONCEPT & DEVELOPMENT. CREW 11. HYPERISLAND SVETLANA BOGATCHEVA. NIKLAS KARLSSON. ROBERT LINDIN. SANDRA SOSA. ANTON ROBSARVE. JOHN WOLST.

2 INDEX 1. AFFÄRSKONCEPT INTRODUKTION AFFÄRSIDÉ AFFÄRSMODELL MÅL VISION ORGANISATION ÄGARE STRUKTUR LEDNINGSGRUPP STYRELSE MEDARBETARE REVISOR LOKALER TJÄNSTER Tjänstbeskrivning Självhjälp Bronspaketet Silverpaketet Guldpaketet MARKNADSPLAN MARKNADEN Marknaden Nuläge Marknaden Framtid Trender KUNDER Persona KONKURRENTANALYS MARKNADSSTRATEGIER Prissättning Försäljning Distribution Marknadsföring PRODUKTION PRODUKTIONSORGANISATION FUNKTIONSBESKRIVNING PORTALFUNKTIONER Login Nyhetsbrev Samarbetspartners EKONOMISK ÖVERSIKT INTÄKTSSTRUKTUR RESULTATBUDGET INVESTERINGAR OCH KAPITALBEHOV FINANSIERING GENOMFÖRANDE TIDSPLAN PROBLEMINVENTERING SWOT Styrkor Möjligheter Svagheter Hot...18 BILAGOR

3 1. AFFÄRSKONCEPT 1.1 INTRODUKTION Att flytta idag är ett stort och omfattande projekt som innebär mycket arbete och många kontakter med olika företag och myndigheter. Enligt faktabladet Omvärldsfakta Nr1, 2005 av Arena för tillväxt (www.arenafortillvaxt.com) flyttar varje år av Sveriges drygt 9 miljoner invånare inom Sverige. I genomsnitt flyttar svensken hela 11 gånger i sitt liv vilket är en hög siffra om man jämför med andra länder i Europa. Många Svenskar ser även en flytt och allt arbete en flytt innebär som något stort och jobbigt. Detta i samband med Internet starka position och den hela tiden ökande användarvänlighet utgör grunden för Flyttbart :s affärsidé. 1.2 AFFÄRSIDÉ Flyttbart är ett företag som vet allt vad en flytt innebär. Flyttbart säljer en helt ny webbaserad flyttjänst som hjälper privatpersoner med allt som känns svårt och jobbigt före, under och efter en flytt samtidigt som den spar tid åt kunden. Kunden kan själv välja i vilken utsträckning den vill ha hjälp och för detta har Flyttbart fyra olika paketlösningar. 1.3 AFFÄRSMODELL Flyttbart :s Affärsmodell baseras på flera olika inkomstskällor. Som en stor flyttportal kommer Flyttbart att sälja annonsplatser på sin webbportal. Flytbart skall ha en stor sökbar databas med bland annat flyttfirmor och mäklare. Företag som vill rankas högre eller synas mer i vår databas kommer kunna göra det mot betalning. Flyttbart kommer även att ta provision från vissa företag som Flyttbart rekommenderar. Flyttbart kommer även att få in pengar på de tre olika Paketlösningarna som kunden betalar för. 1.4 MÅL Flyttbart har som mål att: - Vara marknadens främsta flyttportal. - Ha en kundtillfredställelse på 90%. - Att 15% av varje svensk använder sig av någon av Flyttbart :s tjänster. - Att om ett år kunna erbjuda flyttjänster åt företag. - Uppvisa en god lönsamhet samt skapa ett värde för aktieägare. 1.5 VISION Flyttbart har som vision att bli en självklar del i varje flytt inom Sverige. Att om några år kunna erbjuda hjälp åt företag som vill flytta sin verksamhet inrikes eller till utlandet men även bistå privatpersoner i deras flytt utomlands. 02

4 2. ORGANISATION 2.1 ÄGARE Flyttbart är ett privatägt aktiebolag och ägs av bolagets sex initiativtagare. Majoritetsposten av företaget, 51 procent, ägs av tre personer, vilka var och en har en lika stor del av majoriteten (17 %) Dessa tre personer är: John Wolst; VD, Svetlana Bogatcheva; Marknadsförings- & Personalchef och Anton Robsarve; Ekonomichef & Driftansvarig. Resterande 49 procent är jämt fördelade hos de resterande tre initiativtagare (16,3 %); Niklas Karlsson, Robert Lindin och Sandra Sosa. Dessa är i sin tur så kallade. Silent partners och har på så sätt inga aktiva roller inom Flyttbart. De har heller ingen aktiv del i företagets beslutsfattning. 2.2 STRUKTUR För administration av företaget finns VD, Marknadsförings- & Personalansvarig samt Ekonomioch Driftansvarig. Utöver detta kommer företaget att bestå av ett mindre antal handläggare samt en sekreterare, vars huvudsakliga uppgift är att slussa kunder till handläggarna. 03

5 2.3 LEDNINGSGRUPP John Wolst VD Svetlana Bogatcheva Marknadsförings-, Personalchef Anton Robsarve Ekonomichef, Driftansvarig 2.4 STYRELSE Roland Wolst, Ordförande. Gunnar Hökmark, Ordförande för Fastighetsmäklarförbundet Jesper Gravestam, Tidigare försäljningsdirektör på Viasat, numera egen företagare. Lars Sundman, VD för DHL Express i Sverige Åsa Persson, Ekonomikonsult med ekonomichefsposition för InfoMer. Svetlana Bogatcheva, Ledningsgruppsrepresentant, Marknadsförings- & Personalchef Anton Robsarve, Ledningsgruppsrepresentant, Ekonomichef & Driftansvarig Lista över potentiella styrelseledamöter som vi gärna skulle se i Flyttbart :s styrelse i framtiden: Peter Bamford, Chef för Marknadsföringsaktiviteter och kommersiella aktiviteter, Vodafone. Johan Kinnander, Nordenchef för Googles annons-, försäljnings- och supportorganisation. Arne Liljedahl, Vice VD Nordea Bank. 2.5 MEDARBETARE Flyttbart kommer att starta sin verksamhet med åtta anställda och räknar med att anställa fler i takt med att företaget växer sig starkare. Flyttbart kommer även att ha större personalstyrka då efterfrågan av Flyttbart :s tjänster kommer att öka under vissa månader. Verksamheten drivs till största del online och per automatik vilket resulterar i att Flyttbart inte är i behov av ett högt personalantal. De mer personligt anpassade tjänsterna som Flyttbart erbjuder handläggs av ett fåtal handläggare som har direkt kontakt med kunderna. 04

6 Personalstyrka:» VD: 1 st» Personal-/driftansvarig: 1 st» Ekonomi-/marknadsföringsansvarig: 1 st» Utbildningsansvarig: 1 st» Handläggare: 3 st» Sekreterare/telefonsupport: 1 st Utbildningsansvariga blir först tränade av aktiva initiativtagare i Flyttbart, för att i sin tur lära ut hela konceptet och processen gällande kundkontakt, kontakt med samarbetspartners och myndigheter till våra befintliga och blivande handläggare. Utbildningsansvariga kommer att fortsätta att träna upp nyanställda i takt med att vi växer som företag. Flyttbart har som mål att könsfördelningen på företagets anställda skall vara lika. Det vill säga 50 % kvinnor och 50 % män. Flyttbart satsar även väldigt hårt på kontinuitet och ser våra anställda som en investering vilka utgör stommen i vårt koncept. Flyttbart kommer inte att ha några särskilda krav på utbildning utan kommer att använda sig av ett anpassat anställningsprov. Detta anställningsprov skall framvisa den blivande anställdes sociala kompetens, branschkunnighet och förhandlingsskicklighet. 2.6 REVISOR Flyttbart kommer i den mån det behövs kontakta en av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag Deloitte. Detta kommer främst vara aktuellt i samband med bokslut och deklaration. 2.7 LOKALER Flyttbart :s kontor på 130 m 2 ligger på Kungsholmstorg på Kungsholmen i centrala Stockholm. Kontoret är charmigt och ljust och består av 4 kontorsrum och ett avskilt pentry. Tänkbar service, så som banker, postkontor, affärer, biografer, gym, apotek, restauranger osv. finns inom promenadavstånd. Även ett flertal buss- och tunnelbanelinjer är inom gångavstånd. 3. TJÄNSTER 3.1 Tjänstbeskrivning Flyttjänsten Flyttbart erbjuder kommer vara uppdelad i fyra olika nivåer. En nivå för varje person, plånbok och unikt tillfälle. Flyttbart ser att kunderna är olika, vissa gillar att sköta allt själv, andra gillar att bara lämna ifrån sig sina bekymmer och slippa tänka på dem. Tanken är att Flyttbart ska fånga upp så många personer som möjligt. Därför har Flyttbart Flera olika paketlösningar. Självklart är utformningen av tjänsten tänkt att få kunden att vilja ta ett steg till och att steget ska vara lätt att ta. Man kan se Flyttbart :s flyttjänst som en transportsträcka med olika stationer (paketlösningar) att hoppa på och av, förhoppningen är att våra kunder ska vilja åka hela vägen till Guldpaketet. 05

7 06

8 3.1.1 Självhjälp Denna tjänst är helt gratis. Tanken är att den trots det ska vara väldigt omfattande för att dra så mycket trafik till sidan som möjligt. Stommen i denna tjänst är en databas som listar flyttfirmor, hyresvärdar, kommunala hemsidor, telefonoperatörer, bredbandsoperatörer, eloperatörer, företag med olika uppvärmningsalternativ för blivande villa ägare (bergvärme, jordvärme etc.) och kontaktuppgifter till myndigheter (CSN, Försäkringskassan, Adressändring m.m.). Flyttbart :s Självhjälp skall ha en FAQ (Frequently Asked Questions) med svar på de vanligaste frågeställningarna/problemställningarna kring en flytt. Tjänsten ska även innehålla enklare guider där det beskrivs hur man går tillväga när man tar kontakt med ett energibolag och vad man behöver tänka på osv Bronspaketet Denna tjänst innehåller allt som Självhjälpstjänsten innefattar, plus ett par tilläggstjänster där den första av dem är att kunden får möjlighet att genomgå en steg-för-steg -process där denne/dessa svarar på ett antal flyttrelaterade frågor och svaren på dessa bygger en profil baserad på kundens behov i flyttskedet och där profilen i sig är till för att bistå kundens särskilda behov. För att få tillgång till denna tjänst måste kunden skapa ett användarkonto på vilket även möjligheten att spara profiler, från den process kunden nyss genomgått, ges. Som kund kan man välja olika ingångar i denna process, (privatperson, studerande eller familj) för att på så sätt kunna få en mer specifik profil. Kunden har då även möjligheten att få alla blanketter som behövs till sin flytt, byten av abonnemang och ansökning om bidrag m.m. hemskickade till vald hemadress. Eller om kunden så önskar, möjligheten att ladda hem dem i ett utskriftsvänligt paket. Bronspaketet är ett direktköp där Flyttbart andänder sig av ett elektroniskt betalningssätt som till exempel: sms, betalnummer, paypal eller kreditkort Silverpaketet Detta paket innehåller allt som de två tidigare paketen innehåller plus ett par tilläggstjänster och extra hjälp. Här gör kunden först en beställning via Internet eller telefon. Beställningen tas emot av en sekreterare som sedan tilldelar kunden en personlig handläggare. Handläggaren hjälper sedan kunden utifrån dennes önskemål att ta fram en personligt utformad profil där kundens behov tas till handa. Handläggaren tar sedan alla relevanta kontakter med hyresvärdar, flyttfirmor, myndigheter, operatörer m.m. och tar fram alla för just den kunden relevanta blanketter. Kunden får sen en mapp med blanketter och telefonnummer på lediga lägenheter, bredbandsabonnemang och så vidare hemskickat eller till sig via post eller e-post. Kunden får sedan själv genomföra ifyllnaden av blanketter och bestämma just vilket abonnemang eller vilken lägenhet denne vill ha. 07

9 3.1.4 Guldpaketet Detta paket innehåller allt. Med allt menas att från det att kunden gör sin beställning och får sin handläggare tills det att allt är ordnat så lyfter denne i princip inte ett finger. Handläggaren bygger en profil som han sedan använder för att bygga ett offertförslag för kunden att ta ställning till. Efter att kunden tagit ställning till offertförslaget och genomfört sitt köp ordnar handläggaren lämplig bostad, abonnemang, bidrag och allt annat som är väsentligt för kunden utifrån kundens behov. 4 MARKNADSPLAN 4.1 MARKNADEN Marknaden Nuläge Som det ser ut nu uppskattas omsättningen i flyttbranschen till mellan 1,5 och 2 miljarder kronor per år enligt Artikeln Sommar -tid att byta bostad publicerad i Dagens Industri den 5/ av Thomas Dietl. Det var svenskar som flyttade år 2004 och så har det sett ut de senaste åren. I genomsnitt flyttar svensken 11 gånger i sitt liv, vilket är en mycket hög siffra om man jämför med andra europeiska länder. De som flyttar mest är unga som studerar. Detta enligt faktabladet Omvärldsfakta Nr1, 2005 av Arena för tillväxt (www.arenafortillvaxt.com). Var folk väljer att bo har blivit allt mer viktigt för enskilda individer och familjer. Man värdesätter faktorer som trygghet, god service och god miljö. Många väljer att flytta ut i glesbygden nära tätorter och detta bidrar till det ökade pendlandet. Enligt Dagens Industriartikeln flyttar de flesta svenskar under sommarmånaderna, vilket gör att de flesta flyttfirmorna erbjuder rabatter för personer och familjer som väljer att flytta under resten av året. Flyttbart :s olika målgrupper är företag och privatpersoner, så som familjer, studenter, ensamstående och pensionärer. Flyttbart skall rikta in sig på privatpersoner det första året Marknaden Framtid Svenskarna kommer i framtiden att fortsätta flytta ungefär lika mycket som vi har gjort de senaste fem åren. Svenskar som flyttat från Sverige till ett annat land kommer med stor sannolikhet att flytta tillbaka. Av de svenskar som flyttade utomlands under 80- och 90-talen kommer 70% att flytta tillbaka till Sverige. Detta enligt boken Sveriges framtida befolkning, Befolkningsframskrivning för åren av Statistiska Centralbyrån Möjliga hot. För att förhindra konkurrenter att växa sig starka på marknaden kommer vi att se till att ha en bra kundrelation och ha nöjda kunder. Flyttbart kommer även att se till att informationen på portalen hålls aktuell, att portalen utvecklas att tjänster ses över ofta. 08

10 4.1.3 Trender Enligt arbetsrapporten Boendeflyttare och jobbflyttare, orsaker och drivkrafter till nya flyttmönster i det postindustriella samhället från ITPS (Institutet för tillväxtpolitiska studier) skriven av Mats Johansson, Ola Nygren och Bo Wictorin så väljer många unga att flytta på grund av studier, men många vill till storstäder på grund av tristess och en längtan till storstäderna. Detta är inget nytt fenomen men det har vuxit mycket under 90-talet. Fler som dras till storstäder är människor i yngre medelåldern, som tycker att småstäderna mist mycket av sin tidigare charm. Här handlar det om att byta vy, många flyttar oftast kortare sträckor inom kommuner eller grannstäder. Barnfamiljer och människor i medelåldern väljer mest att bo i tätortsnära glesbygd. Många äldre väljer numera att flytta till tätorter för att få den service de behöver. 4.2 KUNDER Flyttbart :s kunder har alla en sak gemensamt och det är att de står inför en flytt. Det första året kommer Flyttbar :s kunder vara privatpersoner i blandade åldrar. De är spridda över hela Sverige. Betalningsförmågan kommer vara varierande beroende på målgruppen. De olika huvudmålgrupper Flyttbart inriktar sig på är: studenter, familjer, ensamstående och pensionärer (Se bilaga, diagram Flyttkategorier) Persona Nedan följer två exempel på vanliga behov hos Flyttbart :s kunder. EX 1» Jens Larsson, 20 år, Bor hemma hos sina föräldrar Leif och Anna-Lena. Jens Larsson bor nu i Bankeryd utanför Jönköping och tog studenten förra året. Han har alltid bott hemma hos sina föräldrar. Efter studenten började Jens jobba på en mjölkfabrik i trakten där han bor men vill nu börja plugga igen. Jens skall börja läsa till Nätverksingenjör på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona och står nu inför sin första flytt. Jens tycker det skall bli kul att flytta och få sitt eget boende men han tycker samtidigt att det verkar krångligt med allt kringarbete och känner inte att han riktigt vet vad man behöver tänka på i samband med en flytt och start av högskolestudier. Det han vet är sådant hans föräldrar och kompisar berättat för honom samt det han läst på flyttportaler på Internet. Det Jens tycker är krångligast med flytten är att få en överblick av de fastighetsägare som finns i Karlskrona samt att ringa till alla och kolla om de har någon lägenhet ledig. Ofta när han ringer och söker lägenhet får han svaret: - Just nu har vi ingen lägenhet av det slag du söker ledig, men ring senare i veckan så kanske vi fått in något. 09

11 EX 2» Familjen Stark» Johanna Stark 31 år» Erik Stark 30 år» Lisa Stark 6 år» Andreas Stark 4 år Familjen Stark består av pappa Erik, mamma Johanna, storasyster Lisa och lillebror Andreas. Johanna jobbar som försäljare inom mobila telefonibranschen och har fått ett jobberbjudande som säljchef på ett företag i Stockholm. Detta har gjort att familjen tagit beslutet att flytta. Familjen bor nu i en lägenhet i Norrköping men skall flytta till ett hus i Täby utanför Stockholm. Erik jobbar i en H&M butik i Norrköping men ska nu börja jobba i en av H&M:s butiker i Stockholm. Lisa går nu på dagis men skall precis börja förskolan. Andreas går även han på dagis. Familjen Stark ser flytten som en utmaning och med denna många möjligheter. Men samtidigt finns det saker de oroar sig för. De är måna om att den sociala omgivningen dit de flyttar ska vara bra, att deras barn skall få en bra uppväxt. Familjen Stark tycker det är viktigt med bra dagis och skolor samt att det skall finnas mycket andra barn som Lisa och Andreas kan leka med. Familjen stark har inget emot att ha en bit att åka då de ska till jobbet bara de får bo på ett ställe där de trivs. Familjen stark har varit med om en flytt tidigare och vet i vilken mån man behöver engagera sig och hur mycket jobb en flytt omfattar. De vet även hur det är att få nya grannar och hur det är att komma till en ny miljö och lära känna nya människor. De är båda ense om att det vore skönt med en hjälpande hand i dessa situationer. 4.3 KONKURRENTANALYS Befintliga konkurrenter till Flyttbart är i dagsläget Bostadsportalen och Flyttportalen. Varken Bostadsportalen eller flyttportalen använder sig dock av någon direkt marknadsföring men de är relativt enkla att hitta om man använder en sökmotor som till exempel Google (www.google.com). Jämför man bostadsportalen med Flyttbart :s gratistjänst Självhjälp är innehållet väldigt likt. Den stora skillnaden är att Flyttbart tar det några steg längre med hjälp av Brons, Silver och Guld-paketet. Bostadsportalen I samband med att Flyttbart lanseras kan motdrag komma från bostadsportalen, eftersom det uttryckligen står i deras vision att de vill utöka deras utbud av tjänster. Motdraget som kan tänkas är ökad marknadsföring och nya tjänster. När det gäller produktfunktionen så ligger bostadsportalen mycket bra till, deras portal är mycket bra strukturerad. Reklamen är relevant och designen på hela portalen är mycket förtroendegivande och professionell. En stor nackdel är dock att man inte får något ansikte som representerar företaget Bostadsportalen, det enda man möts av är en e-post adress. När det gäller marknadsföring har Bostadsportalen en smart funktion, det är deras tipsa en vän funktion som är lätt att hitta och mycket lätt att använda. 10

12 Flyttportalen Flyttportalen har en ganska invecklad funktion som låter privatpersoner lägga ut en annons på deras flytt, på hemsidan räknar kunden ut hur mycket som ska flyttas och hur långt. Med denna information får sedan flyttfirmor lägga ett bud på hur mycket de skulle ta betalt för en flytt. Flyttportalens information som de erbjuder angående flyttfrågor är mycket tunn och kortfattad. Flyttportalens styrka ligger i att de har många flyttfirmor i sitt nätverk. I samband med lansering av Flyttbart förväntas inte något motdrag från flyttportalen eftersom de redan har en fullt utvecklad tjänst som de erbjuder sina kunder. Flyttportalens nätverk täcker inte hela Sverige något som är en av deras svaga punkter. Designen på portalen är helt förkastlig, informationen är ostrukturerad och komplicerad. Startsidan är mycket förvirrande. Något de båda företagen har gemensamt är att alla deras tjänster är gratis. 4.4 MARKNADSSTRATEGIER Prissättning Då våra undersökningar visar att Flyttbart inte har några direkta konkurrenter som erbjuder exakt samma tjänst/tjänster, kommer Flyttbart att ha relativt fritt svängrum och ganska fri prissättning. Detta gör att Flyttbart kan koncentrera sig mer på kundanpassad prissättning. Flyttbart kommer att använda sig av en prissättning som fungerar på ett sådant sätt att ju mer hjälp kunden efterfrågar och ju mindre denne/dessa önskar göra själv, desto mer kommer tjänsten att kosta. Flyttbart kan även komma att använda sig av säsongspriser då man har reducerade priser under mindre flytt-täta perioder (Se bilaga, diagram Flyttsäsonger). Detta för att pressa marknaden att sprida ut landets flyttar och minska risken för Flyttbart att bli fullbokade under mer flytt-täta perioder. Flyttbart kommer även att nyttja former av målgruppsanpassad prissättning så som till exempel pensionärspriser där lägre priser erbjuds för äldre människor och på så sätt breddar målgruppen. Den billigaste självhjälpstjänsten kommer endast att finnas tillgänglig via webbportalen och kommer att ha ett fast pris oavsett målgrupp eller andra övriga faktorer. Vid större förfrågningar och affärer kommer det att vara aktuellt med volymrabatt. Detta är dock något som kommer att ske vid ett senare skede, när vår vision att kunna administrera hela paket även för större företag eventuellt infriats Försäljning När det gäller Flyttbart :s billigare tjänster sker köpet direkt på webbportalen och betalning sker via elektronisk betalning som till exempel SMS, BankID, PayPal eller kreditkort. När det gäller de större och lite dyrare tjänsterna kommer själva beställning som också att göras via webbportalen men är även möjlig via telefon. Därefter kommer beställaren kontaktas av en handläggare/säljare, vilken lämnar ett offertförslag och betalning sker sedan via faktura. Denna handläggare agerar beställarens kontaktman tills hela flytten/köpet är genomfört. 11

13 Genom att locka kunder till Flyttbart :s webbportal via gratisinformation ökar vi även trafiken på sidan. Tanken är sedan att steget till att registrera sig och ta hjälp av fl yttbart :s billigaste självhjälpstjänst skall vara litet. Väl som en registrerad medlem kan kunden klicka sig fram till en lista över allt gällande själva flytten. Denna tjänst är kopplad direkt till Flyttbart och går inte via några samarbetspartners direktförsäljning. Här säljer Flyttbart presentation och uppstrukturering av information. När kunden är i inne i denna process ska nästa trappsteg vara inbjudande att ta, dvs. att när kunden har fått en lista över allt gällande flytten så ska ett erbjudande om att få allt fixat utan någon egen ansträngning dyka upp. Denna tjänst sammanför ett flertal andra existerande tjänster med anknytning till flyttbranschen via samarbetspartners och erbjuds som en enkel paketlösning till kunderna från Flyttbart. Sammanfattningsvis kan man säga att Flyttbart :s försäljningsstrategi är att gratisinformation ska vara ingången till en portal där man ska tas genom en process där det ska vara enkelt och inbjudande att hela tiden ta nästa steg vidare i processen Distribution Distribution av tjänsterna ska ske genom Flyttbart :s webbportal, vilken även är utgångspunkten för hela Flyttbart :s koncept. Tjänsterna kommer dock även att finnas tillgängliga via telefon, för dem som ännu inte tagit steget in i den digitala världen. Våra samarbetspartners kommer att agera distributörer åt oss men samtidigt kommer även Flyttbart att vara distributörer av deras tjänster. Flyttbart :s underleverantörer kommer vara flyttfirmor, mäklarfirmor, fastighetsbolag, Internet- och telefonleverantörer samt diverse statliga myndigheter som till exempel CSN, Skattemyndigheten och Försäkringskassan Flyttbart är på ett vis återförsäljare för de nämnda underleverantörerna men kommer inte själva, behöva eller ha någon återförsäljare Marknadsföring Till en början kommer Flyttbart arbeta för att nå ut i så många informationskanaler som möjligt, med TV och stortavlor som främsta medium. Detta för att uppmärksamma folk på att Flyttbart finns samt bygga och stärka varumärket och även introducera allmänheten att Flyttbart är något nytt och erbjuder någonting som de faktiskt behöver. När Flyttbart nått skedet då grunden för varumärket är satt hos allmänheten kommer marknadsföringsstrategin att gå över i nästa steg. Här kommer Flyttbart rikta in sig på att informera om kvalitén av bolagets tjänster, jämfört med konkurrenter. Fokus kommer även att ligga på att bibehålla och stärka vår position på marknaden. Även här kommer vi använda oss av flera informationskanaler även om annonsering på Internet kommer utgöra största delen. Målet kommer vara att nå ut till våra samtliga målgrupper, dock kommer reklamen under denna period att gå ut via mer specificerade forum för att få upp de potentiella kunder som i detta skede kan tänkas se sig om efter en tjänst liknande vår egen. 12

14 5. PRODUKTION 5.1 PRODUKTIONSORGANISATION Tjänsterna Flyttbart erbjuder kan delas in i tre kategorier. Flyttbart fungerar i första hand som en länk mellan kunden och Flyttbart :s samarbetspartners så som flyttfirmor och bostadsförmedlingar. Flyttbart tar även hand om pappersarbete åt kunden. Detta i form av ifyllnad av blanketter och avtal för erhållande av till exempel bidrag och abonnemang. Till sista kategorin hör Flyttbart :s informationstjänst som bygger på samarbetspartners information. Flyttbart utnyttjar samarbetet med till exempel flyttguider och kommunala nätverk för att få denna tjänst att fungera. På Flyttbart :s kontor sköts kundernas pappersarbete, därifrån tas även alla kontakt med allt som har med Flyttbart :s verksamhet att göra. Det vill säga flyttfirmor, fastighetsförmedlingar, informationsdatabaser och annonsörer. Olika flyttfirmor sköter om den fysiska flytten av egendom från kundens dåvarande bostad till den nya på Flyttbart :s begäran. Flyttbart fördelar kunderna mellan flyttfirmor beroende på flyttväg. 5.2 FUNKTIONSBESKRIVNING Bostadsanskaffnings-tjänst Kunden berättar om sina önskemål gällande nya bostaden och Flyttbart levererar dem till samarbetspartners inom bostadsförmedlingen. Möbel och egendomsflytt Efter att bostadskontrakt är uppgjort och det är dags för kunden att flytta, kontaktar Flyttbart sina partners inom flyttjänsten och ser till att flytten går smidigt. Då kunden väljer Flyttbart till att sköta alla ärenden, får kunden bifoga nödvändig information för ifyllnad av dokument, till exempel på sådan information kan vara kopior av: betyg, pass och personuppgifter. Kunden får sedan hem färdigt ifyllda ansökningar och behöver bara underteckna och skicka tillbaka till Flyttbart som sedan skickar vidare alla papper till respektive myndigheter. Adressändring Flyttbar förmedlar kundens uppgifter till adressändringstjänsten. Abonnemang Kunden anger antingen önskade operatörer eller låter Flyttbart teckna det bäst alternativet utifrån kundens önskemål. Försäkringar Kunden anger antingen önskad försäkring eller låter Flyttbart söka samt teckna den mest passande, utifrån kundens önskemål. 13

15 Information om kundens nya bostadsområde Med hjälp av Flyttbart :s samarbetspartners inom kommuninformationsområdet ges grundlig information om kundens nya bostadsområde. Information så som närliggande skolor, dagis, sportanläggningar, inköpsställen med mera. 5.3 PORTALFUNKTIONER Login För kunderna som använder sig av Flyttbart :s betaltjänster skapas ett användarnamn och lösenord på fl yttbart :s webbportal. Kunden fyller sedan i personuppgifter och önskemål om till exempel utflyttnings- respektive inflyttningsdatum på sin personliga sida Nyhetsbrev Flyttbart :s medlemmar får ständiga nyhetsbrev om nya tjänster och erbjudanden. Flyttbar håller reda på kundernas olika skeden i flyttprocessen och skickar ut erbjudanden i rätt tidpunkt Samarbetspartners Flyttbart :s tjänster bygger på samarbetet med olika partners. Dessa relationer är mycket viktiga för företaget. Flyttbart strävar därför efter att ha så bra relationer som möjligt med våra samarbetspartners. Potentiella partners man skulle kunna titta närmare på skulle vara:» Sveriges National Atlas (www.sna.se)» SYO Guide (www.syoguiden.com)» Gula sidorna (www.gulasidorna.se)» Försäkringskassan (www.fk.se)» CSN (www.csn.se)» Tele 2 (www.tele2.se)» Telia (www.telia.se)» E-on (www.eon.se)» Vattenfall (www.vattenfall.se)» Blocket (www.blocket.se)» CR Express (www.crexpress.se)» Alfa Quality Moving (www.alfa-moving.se)» Adressändring (www.adressandring.se)» Flytta.se (www.flytta.se)» Allt om försäkringar (www.alltomforsakringar.se)» Svensk Fastighetsförmedling (www.svenskfast.se)» Studentlya (www.studentlya.nu)» Boplats Sverige (www.boplatssverige.se)» Bostadsportalen (www.bostadsportalen.com)» HemNet (www.hemnet.se) 14

16 6. EKONOMISK ÖVERSIKT De första fyra månaderna kommer att vara en uppbyggnadsfas där marknadsundersökningar, byggande av databas och insamling av annonser kommer att vara i fokus. Portalen kommer att lanseras i mitten utav maj och vi räknar med att nå break-even i juli. 6.1 INTÄKTSSTRUKTUR Flyttbart kommer att ha flera inkomstkällor uppdelat på fyra områden. Samarbetsavtal med företag Flyttbart kommer att ha olika samarbetsavtal med olika företag där företag som betalar rankas högre i våra listor, vi rekommenderar deras tjänster etc. Annonser på portalen Flyttbart kommer att ha traditionell Internetreklam i form av banners på portalen, en intäkt som står i direkt relation till portalens besökare. Portaltjänster Företaget kommer att erbjuda en gratistjänst och en mer avancerad bronstjänst till ett lågt pris. Tjänsterna kommer att vara helt automatiserad och kräver inget extra arbete från företagets sida. Gratistjänsten finns till både för annons- och samarbetsavtalintäkterna men även att locka in folk till de dyrare tjänsterna. Konsulttjänster Hit hör silver och guldpaketen, båda paketen kräver mänsklig inblandning ifrån företagets sida. Silverpaketet kommer att ha ett fast pris och handläggningstiden ligger på mellan min, guldpaket kommer att debiteras efter timpris. 6.2 RESULTATBUDGET Resultatprognosen är baserad på Flyttbarts grundscenario där de viktigaste antagandena återfinns i bilaga 5, i bilaga 2-3 hittas budgeten som ligger till grund för prognosen. Första året beräknas Flyttbart att kunna uppvisa en vinst på , följande år beräknas företaget kunna uppvisa en vinst på och år 2009 beräknas vinster vara 7,2 miljoner. 15

17 Resultat tusen sek INVESTERINGAR OCH KAPITALBEHOV Flyttbarts största kapitalbehov är ligger i maj det första året när reklamkampanjen sätter igång. Företaget kommer att behöva startkapital i januari till investeringar i utformning av portalen och databasen ( ), marknadsundersökning (50 000). Startkapitalet kommer även att ändvändas till löner, lokaler etc. Företaget beräknas att bli självförsörjande början av FINANSIERING Flyttbart har ett kapitalbehov på ca kr under år 2006 första 5 månader. Företaget har gjort en tänkbar finansierings modell för där företagets grundare går in med , för de övriga kr kommer 50 % ifrån riskkapital, 30 % ifrån ALMI och 20 % ifrån banklån. 16

18 7. GENOMFÖRANDE 7.1 TIDSPLAN 2006 Flytta in i lokal - 15 jan - 20 jan - 1 feb - 15 feb Anställa medarbetare Marknadsundersökning klar - 15 mars - 20 mars Utbilda medarbetare - 1 april - 20 april Portalen klar - 2 maj Lansera portalen - 15 maj Kampanj - 15 juni 17

19 7.2 PROBLEMINVENTERING» Stort beroende av våra samarbetspartners.» Hot ifrån större företag som kan gå in i marknaden och ta över den» Att kunder inte förstår nyttan med tjänsterna. 7.3 SWOT Styrkor» Inga direkta konkurrenter.» Bred målgrupp.» Marknaden finns och efterfrågan är stor, detta stödjas av flyttstatistiken som berättar att inom 20 år kommer 70 % av alla utflyttade till utlandet att återvända, vilket ger stöd och möjlighet att förverkliga våra visioner.» Flertal intäktsmodeller såsom annonsering, provision och kunderna.» Flera potentiella samarbetspartners.» Relativt låga produktions-, material- samt personalkostnader Möjligheter» Flyttbart kommer med en ny sorts service och har möjlighet att ta en stor del av marknaden som första aktör i sitt egna unika område.» Bra möjligheter att utvidga företaget och expandera marknadsområdet.» Flyttbart :s arbetsmetoder och rutiner kan i framtiden effektiviseras för att minska kostnader och genomföringstider.» Möjlighet att integrera våra tjänster i andra marknader.» Säkra Flyttbart :s egen position på marknaden genom att låsa samarbetspartners till oss Svagheter» Det kommer att ta tid att få igång hela systemet med samarbetspartners samt få in önskad mängd trafik på webbportalen.» Flyttbart är ett nytt företag och kan framstå som oerfarna och utifrån det, oprofessionella.» Flyttbart är beroende av sina samarbetspartners och förhållandet till dem.» Flyttbart har, för tillfället, endast ett fysisk kontor.» Med tanke på att Flyttbart är webbaserad finns det en risk att vi inte når ut till alla målgrupper som t.ex. pensionärer Hot» Det finns en risk för att flytt-marknadens betydliga aktörer idag, med större medel och nätverk, kan stjäla Flyttbart :s koncept och börja erbjuda sina kunder tjänster motsvarande de Flyttbart utvecklat.» Att Flyttbart kunder inte ser nyttan med tjänsterna och/eller inte tycker att tjänsterna är prisvärda.» Att företag inte förstår fördelarna med att gå in i samarbete med oss. 18

20 BILAGOR Följande sidor innehåller samtliga bilagor till vilka det hänvisas i den löpande texten. 19

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Bankuellt Nr 8 Februari 2013

Bankuellt Nr 8 Februari 2013 Bankuellt Nr 8 Februari 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Under 2012 hände något historiskt. Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor på en ort som varit utan bankkontor

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Bread & Breakfast AB. Affärsplan Grupp 15 B&B

Bread & Breakfast AB. Affärsplan Grupp 15 B&B Bread & Breakfast AB Affärsplan Grupp 15 Vi ska erbjuda olika former av surdegsbröd och andra konditoriprodukter. Det ska finnas möjlighet att kunna köpa våra produkter i vårt konditori, och vårt bröd

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG Arbetsmaterial Har du fått detta arbetsmaterial i din hand så funderar du förstås på att starta eget företag. Vi på ALMI Företagspartner ser som vår uppgift att ge dig verktygen

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET INTERNET NR 1 JANUARI 2003 FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET Vitsen med Internet - Det finns olika mognadsstadier för hur ett företag använder Internet. Vi kan se

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

NätSmart. Matkassen. som löser vardagspusslet. logistiken Del 2: Lager och packning sid 23. Effektivisera

NätSmart. Matkassen. som löser vardagspusslet. logistiken Del 2: Lager och packning sid 23. Effektivisera Kvartal fyra: Plus 77 procent stora SEOguiden Del 1: Allt börjar med sökordsanalysen FRÅGA EXPERTEN: Vad gäller vid rea? NätSmart NUMMER 9 FEBR APRIL 2012 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Ebutik utnämnd till

Läs mer

Social Marketing Agency UF Affärsplan

Social Marketing Agency UF Affärsplan Social Marketing Agency UF Affärsplan Period 2012-2013 2012-11-20 Styrelsemedlemmar: Sebastian Ahlbäck Ida Nordin Kent Berglund Johannes Runeson Län: Dalarna Kommun: Vansbro Skola: VUC Handledare: Cayenne

Läs mer

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad Stockholm behöver Emma En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad 1 Innehåll Inledning 3 Del 1: Ung, ny och bostadssökande 5 - Steg 1: Bostadskö 8 - Steg 2: Privata hyresvärdar 11 - Steg 3: Hyra i

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag Uppdaterad version 2015/2016 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa VÄRDE 79 KR I samarbete med: + EXTRAMATERIAL 10 stöd att söka NÄR idéer SKA utvecklas

Läs mer

Dalasmått. Affiliate. Test: Proffsen betygsätter fem olika webbutiker SID 16. Emylittle gör kläder för de allra minsta SID 6

Dalasmått. Affiliate. Test: Proffsen betygsätter fem olika webbutiker SID 16. Emylittle gör kläder för de allra minsta SID 6 FYNDIQ: Det nya fyndvaruhuset på nätet GUSTAF OSCARSON: Tydliga mål är nyckeln till framgång EN DAG MED: Proffsgarderoben.se NUMMER 3 SEPT NOV 2010 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Affiliate Nätsmart reder

Läs mer

Strategisk Marknadskommunikation för FlexiDrive Sverige AB

Strategisk Marknadskommunikation för FlexiDrive Sverige AB Strategisk Marknadskommunikation för FleiDrive Sverige AB Institutionen för produktionsekonomi Kandidateamensarbete av Carl Bertilsson HT 2011 Handledare Ola Aleanderson Sammanfattning FleiDrive är ett

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer