FLYTTBART K. KRONA AFFÄRSPLAN 2005 MALMÖ HYPER ISL.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FLYTTBART K. KRONA AFFÄRSPLAN 2005 MALMÖ HYPER ISL."

Transkript

1 NYCKELN TILL EN GOD FLYTT FRAMSIDA FLYTTBART K. KRONA STOCKHOLM GÖTEBORG AFFÄRSPLAN 2005 MALMÖ HYPER ISL. CREW 11 SVERIGE ÄR FLYTTBART! FLYTTBART CONCEPT & DEVELOPMENT. CREW 11. HYPERISLAND SVETLANA BOGATCHEVA. NIKLAS KARLSSON. ROBERT LINDIN. SANDRA SOSA. ANTON ROBSARVE. JOHN WOLST.

2 INDEX 1. AFFÄRSKONCEPT INTRODUKTION AFFÄRSIDÉ AFFÄRSMODELL MÅL VISION ORGANISATION ÄGARE STRUKTUR LEDNINGSGRUPP STYRELSE MEDARBETARE REVISOR LOKALER TJÄNSTER Tjänstbeskrivning Självhjälp Bronspaketet Silverpaketet Guldpaketet MARKNADSPLAN MARKNADEN Marknaden Nuläge Marknaden Framtid Trender KUNDER Persona KONKURRENTANALYS MARKNADSSTRATEGIER Prissättning Försäljning Distribution Marknadsföring PRODUKTION PRODUKTIONSORGANISATION FUNKTIONSBESKRIVNING PORTALFUNKTIONER Login Nyhetsbrev Samarbetspartners EKONOMISK ÖVERSIKT INTÄKTSSTRUKTUR RESULTATBUDGET INVESTERINGAR OCH KAPITALBEHOV FINANSIERING GENOMFÖRANDE TIDSPLAN PROBLEMINVENTERING SWOT Styrkor Möjligheter Svagheter Hot...18 BILAGOR

3 1. AFFÄRSKONCEPT 1.1 INTRODUKTION Att flytta idag är ett stort och omfattande projekt som innebär mycket arbete och många kontakter med olika företag och myndigheter. Enligt faktabladet Omvärldsfakta Nr1, 2005 av Arena för tillväxt (www.arenafortillvaxt.com) flyttar varje år av Sveriges drygt 9 miljoner invånare inom Sverige. I genomsnitt flyttar svensken hela 11 gånger i sitt liv vilket är en hög siffra om man jämför med andra länder i Europa. Många Svenskar ser även en flytt och allt arbete en flytt innebär som något stort och jobbigt. Detta i samband med Internet starka position och den hela tiden ökande användarvänlighet utgör grunden för Flyttbart :s affärsidé. 1.2 AFFÄRSIDÉ Flyttbart är ett företag som vet allt vad en flytt innebär. Flyttbart säljer en helt ny webbaserad flyttjänst som hjälper privatpersoner med allt som känns svårt och jobbigt före, under och efter en flytt samtidigt som den spar tid åt kunden. Kunden kan själv välja i vilken utsträckning den vill ha hjälp och för detta har Flyttbart fyra olika paketlösningar. 1.3 AFFÄRSMODELL Flyttbart :s Affärsmodell baseras på flera olika inkomstskällor. Som en stor flyttportal kommer Flyttbart att sälja annonsplatser på sin webbportal. Flytbart skall ha en stor sökbar databas med bland annat flyttfirmor och mäklare. Företag som vill rankas högre eller synas mer i vår databas kommer kunna göra det mot betalning. Flyttbart kommer även att ta provision från vissa företag som Flyttbart rekommenderar. Flyttbart kommer även att få in pengar på de tre olika Paketlösningarna som kunden betalar för. 1.4 MÅL Flyttbart har som mål att: - Vara marknadens främsta flyttportal. - Ha en kundtillfredställelse på 90%. - Att 15% av varje svensk använder sig av någon av Flyttbart :s tjänster. - Att om ett år kunna erbjuda flyttjänster åt företag. - Uppvisa en god lönsamhet samt skapa ett värde för aktieägare. 1.5 VISION Flyttbart har som vision att bli en självklar del i varje flytt inom Sverige. Att om några år kunna erbjuda hjälp åt företag som vill flytta sin verksamhet inrikes eller till utlandet men även bistå privatpersoner i deras flytt utomlands. 02

4 2. ORGANISATION 2.1 ÄGARE Flyttbart är ett privatägt aktiebolag och ägs av bolagets sex initiativtagare. Majoritetsposten av företaget, 51 procent, ägs av tre personer, vilka var och en har en lika stor del av majoriteten (17 %) Dessa tre personer är: John Wolst; VD, Svetlana Bogatcheva; Marknadsförings- & Personalchef och Anton Robsarve; Ekonomichef & Driftansvarig. Resterande 49 procent är jämt fördelade hos de resterande tre initiativtagare (16,3 %); Niklas Karlsson, Robert Lindin och Sandra Sosa. Dessa är i sin tur så kallade. Silent partners och har på så sätt inga aktiva roller inom Flyttbart. De har heller ingen aktiv del i företagets beslutsfattning. 2.2 STRUKTUR För administration av företaget finns VD, Marknadsförings- & Personalansvarig samt Ekonomioch Driftansvarig. Utöver detta kommer företaget att bestå av ett mindre antal handläggare samt en sekreterare, vars huvudsakliga uppgift är att slussa kunder till handläggarna. 03

5 2.3 LEDNINGSGRUPP John Wolst VD Svetlana Bogatcheva Marknadsförings-, Personalchef Anton Robsarve Ekonomichef, Driftansvarig 2.4 STYRELSE Roland Wolst, Ordförande. Gunnar Hökmark, Ordförande för Fastighetsmäklarförbundet Jesper Gravestam, Tidigare försäljningsdirektör på Viasat, numera egen företagare. Lars Sundman, VD för DHL Express i Sverige Åsa Persson, Ekonomikonsult med ekonomichefsposition för InfoMer. Svetlana Bogatcheva, Ledningsgruppsrepresentant, Marknadsförings- & Personalchef Anton Robsarve, Ledningsgruppsrepresentant, Ekonomichef & Driftansvarig Lista över potentiella styrelseledamöter som vi gärna skulle se i Flyttbart :s styrelse i framtiden: Peter Bamford, Chef för Marknadsföringsaktiviteter och kommersiella aktiviteter, Vodafone. Johan Kinnander, Nordenchef för Googles annons-, försäljnings- och supportorganisation. Arne Liljedahl, Vice VD Nordea Bank. 2.5 MEDARBETARE Flyttbart kommer att starta sin verksamhet med åtta anställda och räknar med att anställa fler i takt med att företaget växer sig starkare. Flyttbart kommer även att ha större personalstyrka då efterfrågan av Flyttbart :s tjänster kommer att öka under vissa månader. Verksamheten drivs till största del online och per automatik vilket resulterar i att Flyttbart inte är i behov av ett högt personalantal. De mer personligt anpassade tjänsterna som Flyttbart erbjuder handläggs av ett fåtal handläggare som har direkt kontakt med kunderna. 04

6 Personalstyrka:» VD: 1 st» Personal-/driftansvarig: 1 st» Ekonomi-/marknadsföringsansvarig: 1 st» Utbildningsansvarig: 1 st» Handläggare: 3 st» Sekreterare/telefonsupport: 1 st Utbildningsansvariga blir först tränade av aktiva initiativtagare i Flyttbart, för att i sin tur lära ut hela konceptet och processen gällande kundkontakt, kontakt med samarbetspartners och myndigheter till våra befintliga och blivande handläggare. Utbildningsansvariga kommer att fortsätta att träna upp nyanställda i takt med att vi växer som företag. Flyttbart har som mål att könsfördelningen på företagets anställda skall vara lika. Det vill säga 50 % kvinnor och 50 % män. Flyttbart satsar även väldigt hårt på kontinuitet och ser våra anställda som en investering vilka utgör stommen i vårt koncept. Flyttbart kommer inte att ha några särskilda krav på utbildning utan kommer att använda sig av ett anpassat anställningsprov. Detta anställningsprov skall framvisa den blivande anställdes sociala kompetens, branschkunnighet och förhandlingsskicklighet. 2.6 REVISOR Flyttbart kommer i den mån det behövs kontakta en av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag Deloitte. Detta kommer främst vara aktuellt i samband med bokslut och deklaration. 2.7 LOKALER Flyttbart :s kontor på 130 m 2 ligger på Kungsholmstorg på Kungsholmen i centrala Stockholm. Kontoret är charmigt och ljust och består av 4 kontorsrum och ett avskilt pentry. Tänkbar service, så som banker, postkontor, affärer, biografer, gym, apotek, restauranger osv. finns inom promenadavstånd. Även ett flertal buss- och tunnelbanelinjer är inom gångavstånd. 3. TJÄNSTER 3.1 Tjänstbeskrivning Flyttjänsten Flyttbart erbjuder kommer vara uppdelad i fyra olika nivåer. En nivå för varje person, plånbok och unikt tillfälle. Flyttbart ser att kunderna är olika, vissa gillar att sköta allt själv, andra gillar att bara lämna ifrån sig sina bekymmer och slippa tänka på dem. Tanken är att Flyttbart ska fånga upp så många personer som möjligt. Därför har Flyttbart Flera olika paketlösningar. Självklart är utformningen av tjänsten tänkt att få kunden att vilja ta ett steg till och att steget ska vara lätt att ta. Man kan se Flyttbart :s flyttjänst som en transportsträcka med olika stationer (paketlösningar) att hoppa på och av, förhoppningen är att våra kunder ska vilja åka hela vägen till Guldpaketet. 05

7 06

8 3.1.1 Självhjälp Denna tjänst är helt gratis. Tanken är att den trots det ska vara väldigt omfattande för att dra så mycket trafik till sidan som möjligt. Stommen i denna tjänst är en databas som listar flyttfirmor, hyresvärdar, kommunala hemsidor, telefonoperatörer, bredbandsoperatörer, eloperatörer, företag med olika uppvärmningsalternativ för blivande villa ägare (bergvärme, jordvärme etc.) och kontaktuppgifter till myndigheter (CSN, Försäkringskassan, Adressändring m.m.). Flyttbart :s Självhjälp skall ha en FAQ (Frequently Asked Questions) med svar på de vanligaste frågeställningarna/problemställningarna kring en flytt. Tjänsten ska även innehålla enklare guider där det beskrivs hur man går tillväga när man tar kontakt med ett energibolag och vad man behöver tänka på osv Bronspaketet Denna tjänst innehåller allt som Självhjälpstjänsten innefattar, plus ett par tilläggstjänster där den första av dem är att kunden får möjlighet att genomgå en steg-för-steg -process där denne/dessa svarar på ett antal flyttrelaterade frågor och svaren på dessa bygger en profil baserad på kundens behov i flyttskedet och där profilen i sig är till för att bistå kundens särskilda behov. För att få tillgång till denna tjänst måste kunden skapa ett användarkonto på vilket även möjligheten att spara profiler, från den process kunden nyss genomgått, ges. Som kund kan man välja olika ingångar i denna process, (privatperson, studerande eller familj) för att på så sätt kunna få en mer specifik profil. Kunden har då även möjligheten att få alla blanketter som behövs till sin flytt, byten av abonnemang och ansökning om bidrag m.m. hemskickade till vald hemadress. Eller om kunden så önskar, möjligheten att ladda hem dem i ett utskriftsvänligt paket. Bronspaketet är ett direktköp där Flyttbart andänder sig av ett elektroniskt betalningssätt som till exempel: sms, betalnummer, paypal eller kreditkort Silverpaketet Detta paket innehåller allt som de två tidigare paketen innehåller plus ett par tilläggstjänster och extra hjälp. Här gör kunden först en beställning via Internet eller telefon. Beställningen tas emot av en sekreterare som sedan tilldelar kunden en personlig handläggare. Handläggaren hjälper sedan kunden utifrån dennes önskemål att ta fram en personligt utformad profil där kundens behov tas till handa. Handläggaren tar sedan alla relevanta kontakter med hyresvärdar, flyttfirmor, myndigheter, operatörer m.m. och tar fram alla för just den kunden relevanta blanketter. Kunden får sen en mapp med blanketter och telefonnummer på lediga lägenheter, bredbandsabonnemang och så vidare hemskickat eller till sig via post eller e-post. Kunden får sedan själv genomföra ifyllnaden av blanketter och bestämma just vilket abonnemang eller vilken lägenhet denne vill ha. 07

9 3.1.4 Guldpaketet Detta paket innehåller allt. Med allt menas att från det att kunden gör sin beställning och får sin handläggare tills det att allt är ordnat så lyfter denne i princip inte ett finger. Handläggaren bygger en profil som han sedan använder för att bygga ett offertförslag för kunden att ta ställning till. Efter att kunden tagit ställning till offertförslaget och genomfört sitt köp ordnar handläggaren lämplig bostad, abonnemang, bidrag och allt annat som är väsentligt för kunden utifrån kundens behov. 4 MARKNADSPLAN 4.1 MARKNADEN Marknaden Nuläge Som det ser ut nu uppskattas omsättningen i flyttbranschen till mellan 1,5 och 2 miljarder kronor per år enligt Artikeln Sommar -tid att byta bostad publicerad i Dagens Industri den 5/ av Thomas Dietl. Det var svenskar som flyttade år 2004 och så har det sett ut de senaste åren. I genomsnitt flyttar svensken 11 gånger i sitt liv, vilket är en mycket hög siffra om man jämför med andra europeiska länder. De som flyttar mest är unga som studerar. Detta enligt faktabladet Omvärldsfakta Nr1, 2005 av Arena för tillväxt (www.arenafortillvaxt.com). Var folk väljer att bo har blivit allt mer viktigt för enskilda individer och familjer. Man värdesätter faktorer som trygghet, god service och god miljö. Många väljer att flytta ut i glesbygden nära tätorter och detta bidrar till det ökade pendlandet. Enligt Dagens Industriartikeln flyttar de flesta svenskar under sommarmånaderna, vilket gör att de flesta flyttfirmorna erbjuder rabatter för personer och familjer som väljer att flytta under resten av året. Flyttbart :s olika målgrupper är företag och privatpersoner, så som familjer, studenter, ensamstående och pensionärer. Flyttbart skall rikta in sig på privatpersoner det första året Marknaden Framtid Svenskarna kommer i framtiden att fortsätta flytta ungefär lika mycket som vi har gjort de senaste fem åren. Svenskar som flyttat från Sverige till ett annat land kommer med stor sannolikhet att flytta tillbaka. Av de svenskar som flyttade utomlands under 80- och 90-talen kommer 70% att flytta tillbaka till Sverige. Detta enligt boken Sveriges framtida befolkning, Befolkningsframskrivning för åren av Statistiska Centralbyrån Möjliga hot. För att förhindra konkurrenter att växa sig starka på marknaden kommer vi att se till att ha en bra kundrelation och ha nöjda kunder. Flyttbart kommer även att se till att informationen på portalen hålls aktuell, att portalen utvecklas att tjänster ses över ofta. 08

10 4.1.3 Trender Enligt arbetsrapporten Boendeflyttare och jobbflyttare, orsaker och drivkrafter till nya flyttmönster i det postindustriella samhället från ITPS (Institutet för tillväxtpolitiska studier) skriven av Mats Johansson, Ola Nygren och Bo Wictorin så väljer många unga att flytta på grund av studier, men många vill till storstäder på grund av tristess och en längtan till storstäderna. Detta är inget nytt fenomen men det har vuxit mycket under 90-talet. Fler som dras till storstäder är människor i yngre medelåldern, som tycker att småstäderna mist mycket av sin tidigare charm. Här handlar det om att byta vy, många flyttar oftast kortare sträckor inom kommuner eller grannstäder. Barnfamiljer och människor i medelåldern väljer mest att bo i tätortsnära glesbygd. Många äldre väljer numera att flytta till tätorter för att få den service de behöver. 4.2 KUNDER Flyttbart :s kunder har alla en sak gemensamt och det är att de står inför en flytt. Det första året kommer Flyttbar :s kunder vara privatpersoner i blandade åldrar. De är spridda över hela Sverige. Betalningsförmågan kommer vara varierande beroende på målgruppen. De olika huvudmålgrupper Flyttbart inriktar sig på är: studenter, familjer, ensamstående och pensionärer (Se bilaga, diagram Flyttkategorier) Persona Nedan följer två exempel på vanliga behov hos Flyttbart :s kunder. EX 1» Jens Larsson, 20 år, Bor hemma hos sina föräldrar Leif och Anna-Lena. Jens Larsson bor nu i Bankeryd utanför Jönköping och tog studenten förra året. Han har alltid bott hemma hos sina föräldrar. Efter studenten började Jens jobba på en mjölkfabrik i trakten där han bor men vill nu börja plugga igen. Jens skall börja läsa till Nätverksingenjör på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona och står nu inför sin första flytt. Jens tycker det skall bli kul att flytta och få sitt eget boende men han tycker samtidigt att det verkar krångligt med allt kringarbete och känner inte att han riktigt vet vad man behöver tänka på i samband med en flytt och start av högskolestudier. Det han vet är sådant hans föräldrar och kompisar berättat för honom samt det han läst på flyttportaler på Internet. Det Jens tycker är krångligast med flytten är att få en överblick av de fastighetsägare som finns i Karlskrona samt att ringa till alla och kolla om de har någon lägenhet ledig. Ofta när han ringer och söker lägenhet får han svaret: - Just nu har vi ingen lägenhet av det slag du söker ledig, men ring senare i veckan så kanske vi fått in något. 09

11 EX 2» Familjen Stark» Johanna Stark 31 år» Erik Stark 30 år» Lisa Stark 6 år» Andreas Stark 4 år Familjen Stark består av pappa Erik, mamma Johanna, storasyster Lisa och lillebror Andreas. Johanna jobbar som försäljare inom mobila telefonibranschen och har fått ett jobberbjudande som säljchef på ett företag i Stockholm. Detta har gjort att familjen tagit beslutet att flytta. Familjen bor nu i en lägenhet i Norrköping men skall flytta till ett hus i Täby utanför Stockholm. Erik jobbar i en H&M butik i Norrköping men ska nu börja jobba i en av H&M:s butiker i Stockholm. Lisa går nu på dagis men skall precis börja förskolan. Andreas går även han på dagis. Familjen Stark ser flytten som en utmaning och med denna många möjligheter. Men samtidigt finns det saker de oroar sig för. De är måna om att den sociala omgivningen dit de flyttar ska vara bra, att deras barn skall få en bra uppväxt. Familjen Stark tycker det är viktigt med bra dagis och skolor samt att det skall finnas mycket andra barn som Lisa och Andreas kan leka med. Familjen stark har inget emot att ha en bit att åka då de ska till jobbet bara de får bo på ett ställe där de trivs. Familjen stark har varit med om en flytt tidigare och vet i vilken mån man behöver engagera sig och hur mycket jobb en flytt omfattar. De vet även hur det är att få nya grannar och hur det är att komma till en ny miljö och lära känna nya människor. De är båda ense om att det vore skönt med en hjälpande hand i dessa situationer. 4.3 KONKURRENTANALYS Befintliga konkurrenter till Flyttbart är i dagsläget Bostadsportalen och Flyttportalen. Varken Bostadsportalen eller flyttportalen använder sig dock av någon direkt marknadsföring men de är relativt enkla att hitta om man använder en sökmotor som till exempel Google (www.google.com). Jämför man bostadsportalen med Flyttbart :s gratistjänst Självhjälp är innehållet väldigt likt. Den stora skillnaden är att Flyttbart tar det några steg längre med hjälp av Brons, Silver och Guld-paketet. Bostadsportalen I samband med att Flyttbart lanseras kan motdrag komma från bostadsportalen, eftersom det uttryckligen står i deras vision att de vill utöka deras utbud av tjänster. Motdraget som kan tänkas är ökad marknadsföring och nya tjänster. När det gäller produktfunktionen så ligger bostadsportalen mycket bra till, deras portal är mycket bra strukturerad. Reklamen är relevant och designen på hela portalen är mycket förtroendegivande och professionell. En stor nackdel är dock att man inte får något ansikte som representerar företaget Bostadsportalen, det enda man möts av är en e-post adress. När det gäller marknadsföring har Bostadsportalen en smart funktion, det är deras tipsa en vän funktion som är lätt att hitta och mycket lätt att använda. 10

12 Flyttportalen Flyttportalen har en ganska invecklad funktion som låter privatpersoner lägga ut en annons på deras flytt, på hemsidan räknar kunden ut hur mycket som ska flyttas och hur långt. Med denna information får sedan flyttfirmor lägga ett bud på hur mycket de skulle ta betalt för en flytt. Flyttportalens information som de erbjuder angående flyttfrågor är mycket tunn och kortfattad. Flyttportalens styrka ligger i att de har många flyttfirmor i sitt nätverk. I samband med lansering av Flyttbart förväntas inte något motdrag från flyttportalen eftersom de redan har en fullt utvecklad tjänst som de erbjuder sina kunder. Flyttportalens nätverk täcker inte hela Sverige något som är en av deras svaga punkter. Designen på portalen är helt förkastlig, informationen är ostrukturerad och komplicerad. Startsidan är mycket förvirrande. Något de båda företagen har gemensamt är att alla deras tjänster är gratis. 4.4 MARKNADSSTRATEGIER Prissättning Då våra undersökningar visar att Flyttbart inte har några direkta konkurrenter som erbjuder exakt samma tjänst/tjänster, kommer Flyttbart att ha relativt fritt svängrum och ganska fri prissättning. Detta gör att Flyttbart kan koncentrera sig mer på kundanpassad prissättning. Flyttbart kommer att använda sig av en prissättning som fungerar på ett sådant sätt att ju mer hjälp kunden efterfrågar och ju mindre denne/dessa önskar göra själv, desto mer kommer tjänsten att kosta. Flyttbart kan även komma att använda sig av säsongspriser då man har reducerade priser under mindre flytt-täta perioder (Se bilaga, diagram Flyttsäsonger). Detta för att pressa marknaden att sprida ut landets flyttar och minska risken för Flyttbart att bli fullbokade under mer flytt-täta perioder. Flyttbart kommer även att nyttja former av målgruppsanpassad prissättning så som till exempel pensionärspriser där lägre priser erbjuds för äldre människor och på så sätt breddar målgruppen. Den billigaste självhjälpstjänsten kommer endast att finnas tillgänglig via webbportalen och kommer att ha ett fast pris oavsett målgrupp eller andra övriga faktorer. Vid större förfrågningar och affärer kommer det att vara aktuellt med volymrabatt. Detta är dock något som kommer att ske vid ett senare skede, när vår vision att kunna administrera hela paket även för större företag eventuellt infriats Försäljning När det gäller Flyttbart :s billigare tjänster sker köpet direkt på webbportalen och betalning sker via elektronisk betalning som till exempel SMS, BankID, PayPal eller kreditkort. När det gäller de större och lite dyrare tjänsterna kommer själva beställning som också att göras via webbportalen men är även möjlig via telefon. Därefter kommer beställaren kontaktas av en handläggare/säljare, vilken lämnar ett offertförslag och betalning sker sedan via faktura. Denna handläggare agerar beställarens kontaktman tills hela flytten/köpet är genomfört. 11

13 Genom att locka kunder till Flyttbart :s webbportal via gratisinformation ökar vi även trafiken på sidan. Tanken är sedan att steget till att registrera sig och ta hjälp av fl yttbart :s billigaste självhjälpstjänst skall vara litet. Väl som en registrerad medlem kan kunden klicka sig fram till en lista över allt gällande själva flytten. Denna tjänst är kopplad direkt till Flyttbart och går inte via några samarbetspartners direktförsäljning. Här säljer Flyttbart presentation och uppstrukturering av information. När kunden är i inne i denna process ska nästa trappsteg vara inbjudande att ta, dvs. att när kunden har fått en lista över allt gällande flytten så ska ett erbjudande om att få allt fixat utan någon egen ansträngning dyka upp. Denna tjänst sammanför ett flertal andra existerande tjänster med anknytning till flyttbranschen via samarbetspartners och erbjuds som en enkel paketlösning till kunderna från Flyttbart. Sammanfattningsvis kan man säga att Flyttbart :s försäljningsstrategi är att gratisinformation ska vara ingången till en portal där man ska tas genom en process där det ska vara enkelt och inbjudande att hela tiden ta nästa steg vidare i processen Distribution Distribution av tjänsterna ska ske genom Flyttbart :s webbportal, vilken även är utgångspunkten för hela Flyttbart :s koncept. Tjänsterna kommer dock även att finnas tillgängliga via telefon, för dem som ännu inte tagit steget in i den digitala världen. Våra samarbetspartners kommer att agera distributörer åt oss men samtidigt kommer även Flyttbart att vara distributörer av deras tjänster. Flyttbart :s underleverantörer kommer vara flyttfirmor, mäklarfirmor, fastighetsbolag, Internet- och telefonleverantörer samt diverse statliga myndigheter som till exempel CSN, Skattemyndigheten och Försäkringskassan Flyttbart är på ett vis återförsäljare för de nämnda underleverantörerna men kommer inte själva, behöva eller ha någon återförsäljare Marknadsföring Till en början kommer Flyttbart arbeta för att nå ut i så många informationskanaler som möjligt, med TV och stortavlor som främsta medium. Detta för att uppmärksamma folk på att Flyttbart finns samt bygga och stärka varumärket och även introducera allmänheten att Flyttbart är något nytt och erbjuder någonting som de faktiskt behöver. När Flyttbart nått skedet då grunden för varumärket är satt hos allmänheten kommer marknadsföringsstrategin att gå över i nästa steg. Här kommer Flyttbart rikta in sig på att informera om kvalitén av bolagets tjänster, jämfört med konkurrenter. Fokus kommer även att ligga på att bibehålla och stärka vår position på marknaden. Även här kommer vi använda oss av flera informationskanaler även om annonsering på Internet kommer utgöra största delen. Målet kommer vara att nå ut till våra samtliga målgrupper, dock kommer reklamen under denna period att gå ut via mer specificerade forum för att få upp de potentiella kunder som i detta skede kan tänkas se sig om efter en tjänst liknande vår egen. 12

14 5. PRODUKTION 5.1 PRODUKTIONSORGANISATION Tjänsterna Flyttbart erbjuder kan delas in i tre kategorier. Flyttbart fungerar i första hand som en länk mellan kunden och Flyttbart :s samarbetspartners så som flyttfirmor och bostadsförmedlingar. Flyttbart tar även hand om pappersarbete åt kunden. Detta i form av ifyllnad av blanketter och avtal för erhållande av till exempel bidrag och abonnemang. Till sista kategorin hör Flyttbart :s informationstjänst som bygger på samarbetspartners information. Flyttbart utnyttjar samarbetet med till exempel flyttguider och kommunala nätverk för att få denna tjänst att fungera. På Flyttbart :s kontor sköts kundernas pappersarbete, därifrån tas även alla kontakt med allt som har med Flyttbart :s verksamhet att göra. Det vill säga flyttfirmor, fastighetsförmedlingar, informationsdatabaser och annonsörer. Olika flyttfirmor sköter om den fysiska flytten av egendom från kundens dåvarande bostad till den nya på Flyttbart :s begäran. Flyttbart fördelar kunderna mellan flyttfirmor beroende på flyttväg. 5.2 FUNKTIONSBESKRIVNING Bostadsanskaffnings-tjänst Kunden berättar om sina önskemål gällande nya bostaden och Flyttbart levererar dem till samarbetspartners inom bostadsförmedlingen. Möbel och egendomsflytt Efter att bostadskontrakt är uppgjort och det är dags för kunden att flytta, kontaktar Flyttbart sina partners inom flyttjänsten och ser till att flytten går smidigt. Då kunden väljer Flyttbart till att sköta alla ärenden, får kunden bifoga nödvändig information för ifyllnad av dokument, till exempel på sådan information kan vara kopior av: betyg, pass och personuppgifter. Kunden får sedan hem färdigt ifyllda ansökningar och behöver bara underteckna och skicka tillbaka till Flyttbart som sedan skickar vidare alla papper till respektive myndigheter. Adressändring Flyttbar förmedlar kundens uppgifter till adressändringstjänsten. Abonnemang Kunden anger antingen önskade operatörer eller låter Flyttbart teckna det bäst alternativet utifrån kundens önskemål. Försäkringar Kunden anger antingen önskad försäkring eller låter Flyttbart söka samt teckna den mest passande, utifrån kundens önskemål. 13

15 Information om kundens nya bostadsområde Med hjälp av Flyttbart :s samarbetspartners inom kommuninformationsområdet ges grundlig information om kundens nya bostadsområde. Information så som närliggande skolor, dagis, sportanläggningar, inköpsställen med mera. 5.3 PORTALFUNKTIONER Login För kunderna som använder sig av Flyttbart :s betaltjänster skapas ett användarnamn och lösenord på fl yttbart :s webbportal. Kunden fyller sedan i personuppgifter och önskemål om till exempel utflyttnings- respektive inflyttningsdatum på sin personliga sida Nyhetsbrev Flyttbart :s medlemmar får ständiga nyhetsbrev om nya tjänster och erbjudanden. Flyttbar håller reda på kundernas olika skeden i flyttprocessen och skickar ut erbjudanden i rätt tidpunkt Samarbetspartners Flyttbart :s tjänster bygger på samarbetet med olika partners. Dessa relationer är mycket viktiga för företaget. Flyttbart strävar därför efter att ha så bra relationer som möjligt med våra samarbetspartners. Potentiella partners man skulle kunna titta närmare på skulle vara:» Sveriges National Atlas (www.sna.se)» SYO Guide (www.syoguiden.com)» Gula sidorna (www.gulasidorna.se)» Försäkringskassan (www.fk.se)» CSN (www.csn.se)» Tele 2 (www.tele2.se)» Telia (www.telia.se)» E-on (www.eon.se)» Vattenfall (www.vattenfall.se)» Blocket (www.blocket.se)» CR Express (www.crexpress.se)» Alfa Quality Moving (www.alfa-moving.se)» Adressändring (www.adressandring.se)» Flytta.se (www.flytta.se)» Allt om försäkringar (www.alltomforsakringar.se)» Svensk Fastighetsförmedling (www.svenskfast.se)» Studentlya (www.studentlya.nu)» Boplats Sverige (www.boplatssverige.se)» Bostadsportalen (www.bostadsportalen.com)» HemNet (www.hemnet.se) 14

16 6. EKONOMISK ÖVERSIKT De första fyra månaderna kommer att vara en uppbyggnadsfas där marknadsundersökningar, byggande av databas och insamling av annonser kommer att vara i fokus. Portalen kommer att lanseras i mitten utav maj och vi räknar med att nå break-even i juli. 6.1 INTÄKTSSTRUKTUR Flyttbart kommer att ha flera inkomstkällor uppdelat på fyra områden. Samarbetsavtal med företag Flyttbart kommer att ha olika samarbetsavtal med olika företag där företag som betalar rankas högre i våra listor, vi rekommenderar deras tjänster etc. Annonser på portalen Flyttbart kommer att ha traditionell Internetreklam i form av banners på portalen, en intäkt som står i direkt relation till portalens besökare. Portaltjänster Företaget kommer att erbjuda en gratistjänst och en mer avancerad bronstjänst till ett lågt pris. Tjänsterna kommer att vara helt automatiserad och kräver inget extra arbete från företagets sida. Gratistjänsten finns till både för annons- och samarbetsavtalintäkterna men även att locka in folk till de dyrare tjänsterna. Konsulttjänster Hit hör silver och guldpaketen, båda paketen kräver mänsklig inblandning ifrån företagets sida. Silverpaketet kommer att ha ett fast pris och handläggningstiden ligger på mellan min, guldpaket kommer att debiteras efter timpris. 6.2 RESULTATBUDGET Resultatprognosen är baserad på Flyttbarts grundscenario där de viktigaste antagandena återfinns i bilaga 5, i bilaga 2-3 hittas budgeten som ligger till grund för prognosen. Första året beräknas Flyttbart att kunna uppvisa en vinst på , följande år beräknas företaget kunna uppvisa en vinst på och år 2009 beräknas vinster vara 7,2 miljoner. 15

17 Resultat tusen sek INVESTERINGAR OCH KAPITALBEHOV Flyttbarts största kapitalbehov är ligger i maj det första året när reklamkampanjen sätter igång. Företaget kommer att behöva startkapital i januari till investeringar i utformning av portalen och databasen ( ), marknadsundersökning (50 000). Startkapitalet kommer även att ändvändas till löner, lokaler etc. Företaget beräknas att bli självförsörjande början av FINANSIERING Flyttbart har ett kapitalbehov på ca kr under år 2006 första 5 månader. Företaget har gjort en tänkbar finansierings modell för där företagets grundare går in med , för de övriga kr kommer 50 % ifrån riskkapital, 30 % ifrån ALMI och 20 % ifrån banklån. 16

18 7. GENOMFÖRANDE 7.1 TIDSPLAN 2006 Flytta in i lokal - 15 jan - 20 jan - 1 feb - 15 feb Anställa medarbetare Marknadsundersökning klar - 15 mars - 20 mars Utbilda medarbetare - 1 april - 20 april Portalen klar - 2 maj Lansera portalen - 15 maj Kampanj - 15 juni 17

19 7.2 PROBLEMINVENTERING» Stort beroende av våra samarbetspartners.» Hot ifrån större företag som kan gå in i marknaden och ta över den» Att kunder inte förstår nyttan med tjänsterna. 7.3 SWOT Styrkor» Inga direkta konkurrenter.» Bred målgrupp.» Marknaden finns och efterfrågan är stor, detta stödjas av flyttstatistiken som berättar att inom 20 år kommer 70 % av alla utflyttade till utlandet att återvända, vilket ger stöd och möjlighet att förverkliga våra visioner.» Flertal intäktsmodeller såsom annonsering, provision och kunderna.» Flera potentiella samarbetspartners.» Relativt låga produktions-, material- samt personalkostnader Möjligheter» Flyttbart kommer med en ny sorts service och har möjlighet att ta en stor del av marknaden som första aktör i sitt egna unika område.» Bra möjligheter att utvidga företaget och expandera marknadsområdet.» Flyttbart :s arbetsmetoder och rutiner kan i framtiden effektiviseras för att minska kostnader och genomföringstider.» Möjlighet att integrera våra tjänster i andra marknader.» Säkra Flyttbart :s egen position på marknaden genom att låsa samarbetspartners till oss Svagheter» Det kommer att ta tid att få igång hela systemet med samarbetspartners samt få in önskad mängd trafik på webbportalen.» Flyttbart är ett nytt företag och kan framstå som oerfarna och utifrån det, oprofessionella.» Flyttbart är beroende av sina samarbetspartners och förhållandet till dem.» Flyttbart har, för tillfället, endast ett fysisk kontor.» Med tanke på att Flyttbart är webbaserad finns det en risk att vi inte når ut till alla målgrupper som t.ex. pensionärer Hot» Det finns en risk för att flytt-marknadens betydliga aktörer idag, med större medel och nätverk, kan stjäla Flyttbart :s koncept och börja erbjuda sina kunder tjänster motsvarande de Flyttbart utvecklat.» Att Flyttbart kunder inte ser nyttan med tjänsterna och/eller inte tycker att tjänsterna är prisvärda.» Att företag inte förstår fördelarna med att gå in i samarbete med oss. 18

20 BILAGOR Följande sidor innehåller samtliga bilagor till vilka det hänvisas i den löpande texten. 19

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Affärsplan för Starta eget

Affärsplan för Starta eget Affärsplan för Starta eget Innan du skickar in affärsplanen måste du vara registrerad i Trygghetsfonden, det vill säga anmäld av din arbetsgivare och din registrering/enskilda ansökan vara insänd till

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Affärsplan för 2013- - - 2014- -.

Affärsplan för 2013- - - 2014- -. Affärsplan för UF för perioden: 2013- - - 2014- -. Skola: Ort: UF-region: Dalarna Rådgivare: Företag: UF-lärare: Affärsidén (Formulera en affärsidé som svarar på vad ni ska göra, vem ni ska sälja till

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Vad är en affärsplan? Affärsplanen är en beskrivning över vad ni ska göra i ert UF-företag under hela UF-året, dvs från starten fram till avvecklingen.

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Affärsplan 2012/2013. Relax your mind

Affärsplan 2012/2013. Relax your mind Affärsplan 2012/2013 Relax your mind Face UF erbjuder, via direktförsäljning, dig som privatperson väldoftande ansiktsmasker som ger dig chansen att skapa ditt eget hemma spa s Innehåll Affärside Ledstjärnor

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Ekonomi och UF-företagande Välkomna!

Ekonomi och UF-företagande Välkomna! Ekonomi och UF-företagande Välkomna! Hanna & Sara Dagens fokus: Från budget till bokslut - ett UFföretags ekonomiska delar Vilka ekonomiska delar ingår i UF-företagandet? 1. Starta Budgetering (ingår i

Läs mer

Direktkanal till Sveriges småföretagare & entreprenörer! www.driva-eget.se. 1O SIDOR Chefa som Åsa och gör ett klipp DIN START SNABBTESTA

Direktkanal till Sveriges småföretagare & entreprenörer! www.driva-eget.se. 1O SIDOR Chefa som Åsa och gör ett klipp DIN START SNABBTESTA >> Frisören som vågar anställa Tillväxt verkets gratisfälla CAMILLA Gå inte i Direktkanal till Sveriges småföretagare & entreprenörer! www.driva-eget.se Nr 4 2012 79 kr EXTRA bok med 400 RÅD! FÖRETAGARE

Läs mer

AFFÄRSPLAN UF-företagande

AFFÄRSPLAN UF-företagande Verksamhetsår: Skola: VD:ns namn: Adress: E-post: AFFÄRSPLAN UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Innehåll 1. ORGANISATION OCH PERSONAL... 3 Förklara vad som ingår i de olika ansvarsområdena... 3 2. NÄTVERK...

Läs mer

Avveckla UF-företaget

Avveckla UF-företaget Avveckling Avveckling Avveckla UF-företaget Leverera beställningar Sälja slut på lager Betala leverantörer och andra skulder Få betalt från kunderna för de sista fakturorna Se till att bokföringen är i

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare MEDIAPLAN 2014 Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare - Ökar med 14 % Tidning Sajt Mobil Event FAKTA OM TIDNINGEN Småföretagare 0-10 anställda Når beslutsfattare och VD Utgåvor per år:

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Guide för Mobil Site

Guide för Mobil Site Guide för Mobil Site Är konceptet mobilt internet nytt för dig? Här är den ultimata guiden för att snabbt & enkelt få en grundläggande förståelse inom denna livsviktiga grundpelare som de flesta företag

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

MALL FÖR AF F Ä R S P L A N FÖR START AV NÄRINGSVERKSAMHET. Personnummer: (10 siffror) Service Vård och Administration Teknik Integration Bryggan

MALL FÖR AF F Ä R S P L A N FÖR START AV NÄRINGSVERKSAMHET. Personnummer: (10 siffror) Service Vård och Administration Teknik Integration Bryggan MALL FÖR AF F Ä R S P L A N FÖR START AV NÄRINGSVERKSAMHET Namn: Personnummer: (10 siffror) Inskriven på AF kontor: (Välj ett alternativ) Service Vård och Administration Teknik Integration Bryggan *Detta

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Spara och tjäna online

Spara och tjäna online Spara och tjäna online m o n e y m i l j o n a r. s e MoneyMiljonär i siffror Startade år 2012 i Sverige 4 Över 1.250 segmenteringsmöjligheter i Sverige Över 500 annonsörer i Sverige Över 10.000 annonsörer

Läs mer

Årets Affärsplan 2014 - Bra information

Årets Affärsplan 2014 - Bra information Årets Affärsplan 2014 - Bra information DEADLINE 10 NOVEMBER VIKTIG INFORMATION Först och främst, att skriva en affärsplan är ett obligatoriskt moment i UF-kursen. Men det är helt och hållet frivilligt

Läs mer

Ekonomi och UF-företagande. Övningsuppgifter

Ekonomi och UF-företagande. Övningsuppgifter Ekonomi och UF-företagande Övningsuppgifter CASE 1 - Facit Resultat- och likviditetsbudget SolKlart UF SolKlart UF kommer under sitt år som UF-företagare att köpa in och sälja vidare smarta solcellsladdare

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29)

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Marknad... 7 3. Ekonomi... 11 Enkel demosida stefanloa.com/project Kreativa människor kan sällan tjäna pengar på sin passion.

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

Affärsplan. För perioden 2012-08-27 2013-05-31 ~ 1 ~

Affärsplan. För perioden 2012-08-27 2013-05-31 ~ 1 ~ Affärsplan För perioden 2012-08-27 2013-05-31 Knäckedalen UF Registreringsnummer W016949 Älvdalens utbildningscentrum UF-region Dalarna, Älvdalen Rådgivare: Monica Solén, kunnig inom branschen Handledare:

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet.

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. STIPENDIet Presenteras i samarbete med: Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. Genom startkapital, mentorskap och kontorsplatser ger stipendiet en unik möjlighet

Läs mer

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövningsansvarig lärare: Håkan Runerius email: Hakan.K.Runerius@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets

Läs mer

Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS

Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS Det är vi som står bakom Lasingoo. Tillsammans har vi skapat en unik bil- och verkstadsportal som förenklar och förbättrar din

Läs mer

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ)

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) Här presenteras ett antal frågor och svar med avsikt att tillhandahålla support till förmedlare

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Kom igång med din butik. 1. Skapa kategorier och produkter 2. Att göra en beställning i butiken 3. Övriga verktyg

Kom igång med din butik. 1. Skapa kategorier och produkter 2. Att göra en beställning i butiken 3. Övriga verktyg Kom igång med din butik Tack för att du har valt en butik hos Talex! Detta är en liten snabbguide som hjälper dig att komma igång med din butik. Den är skapad för att du snabbt ska få ett grepp om hur

Läs mer

BEGAGNAT ÄR INGET NYTT...

BEGAGNAT ÄR INGET NYTT... BEGAGNAT ÄR INGET NYTT...... och idag är marknadsplatsen nätet Bara på Blocket omsattes 254 mdr 2011 vilket motsvarar 7,3% av Sveriges BNP och 7 av 10 svenskar köpte eller sålde något där. Under samma

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Vill du vara med i en ny TV-serie? TullNytt nr 20, 2008 Nutek: Myndigheternas

Läs mer

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering.

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering. Bo Ekdahl Prov Företagsekonomi B Hörby Lärcenter Planering och budgetering Budgetuppföljning och analys Namn: Uppgift 1 (3 p) I boken skrivs det att planering bör göras med flera olika tidshorisonter.

Läs mer

Coompanions affärsplan

Coompanions affärsplan Coompanions affärsplan Innehållsförteckning affärsplan: 1 Vår idé Affärsidé 2 Vi som företagare Kontaktinfo Medlemmar och kompetenser Medlemmarnas kontaktuppgifter Styrelse Värdegrund Rådgivare/Nätverk

Läs mer

Det ska vara enkelt att söka bostad

Det ska vara enkelt att söka bostad Det ska vara enkelt att söka bostad 1 2 3 4 Här behöver du inga vassa armbågar Visst kan det vara svårt och omständligt att söka bostad. Man tröttnar lätt på att hålla kontakt med alla fastighetsägare

Läs mer

... ... Produkt & Idé

... ... Produkt & Idé ... Produkt & Idé Företaget styrs av enbart en medlem Tillverkar ljusyktor i marin stil gjorda av glasburkar, rep, snäckor, stenar, dekaler m.m. Glasburkar & snäckor köps från lopptorg om möjligt (ekologiskt

Läs mer

Jämförelse Factoringonlinemäklare (oktober 2014)

Jämförelse Factoringonlinemäklare (oktober 2014) Jämförelse (oktober 2014) Uppgifterna nedan finns på respektive företags hemsida eller kommer från skriftliga eller muntliga svar direkt från factoringonlinemäklarna. OBS: Fintura har enbart sammanställt

Läs mer

Företagspresentation 2014

Företagspresentation 2014 Företagspresentation 2014 Affärsidé Hitta bygget Sverige AB s affärsidé är en mobilapp med tillhörande hemsida som förenklar kommunikationen och förmedlar förutsättningar mellan leverantörers chaufförer

Läs mer

TRYGGT & ENKELT. Hyr en bostad i andra hand. bostaddirekt.com

TRYGGT & ENKELT. Hyr en bostad i andra hand. bostaddirekt.com P TRYGGT & ENKELT STÖRST PÅ ANDRAHANDSBOENDE SEDA D N 1994 Hyr en bostad i andra hand Låt oss hjälpa dig att finna en andrahandsbostad Sök enkelt bostäder att hyra. Endast 695 kr för 45 dagars bostadssökning

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Finansieringsanalys Räkenskapsanalys Strategisk planering och Ekonomistyrning Samband strategisk planering och ekonomistyrning Strategisk planering Budgetering Budgetuppföljning

Läs mer

Affärsplan 2013/2014

Affärsplan 2013/2014 Affärsplan 2013/2014 Företagsmedlemmar Cherie Sjöblom, VD Sanne Zettergren, Ekonomiansvarig Tina Allersjö, Administratör Lisa Magnusson, Marknadsansvarig Handledare Ylva Ekbrand Rådgivare Jonathan Malm

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG Arbetsmaterial Har du fått detta arbetsmaterial i din hand så funderar du förstås på att starta eget företag. Vi på ALMI Företagspartner ser som vår uppgift att ge dig verktygen

Läs mer

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt.

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. DIGITAL PRESENCE Innehållsförteckning Detta dokument är till för att ge dig en förståelse i vilka vi är, vad vi erbjuder & hur vi arbetar för att gör din digitala

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson AFFÄRSPLAN 2011-2012 John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund............................................. 02 Vår affärsidé..........................................

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 DEL 1: 17/10 kl. 17.30 21.30 Introduktion & presentation - Genomgång av kursplan och presentation av deltagarna. Kommunikation & Försäljning - Vikten av att kommunicera

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 5 Januari 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Ta chansen! Minikurs 1 Försäljning: Presentera dig och ditt företag så att alla vill

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2012-08-30 Tid: 09.00

Läs mer

E-tjänster. Hanna-Karin Grensman

E-tjänster. Hanna-Karin Grensman E-tjänster Hanna-Karin Grensman INTRODUKTION DEL 3 ÖVRIGA TJÄNSTER 1. INTRODUKTION TILL E-TJÄNSTER...3 A. Internet och säkerhet... 3 B. E-legitimation... 4 C. Blanketter... 9 DEL 1 DITT PRIVATLIV 2. TA

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET Mariah Gustavsson Marknadsföring PÅ INTERNET Del 2 MARKNADSFÖRING PÅ INTERNET 6. Annonsering... 24 7. Sökordsannonsering... 35 8. Affiliatemarknadsföring... 42 9. E-postmarknadsföring... 47 10. Rekommendationsmarknadsföring...

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

RESEMAGASINET. Fluctuat nec mergitur ANNONSPRISLISTA 2015. Resemagasinet Buss, Box 4147, 102 63 Stockholm. E-post: info@busspa.se, Webb: www.busspa.

RESEMAGASINET. Fluctuat nec mergitur ANNONSPRISLISTA 2015. Resemagasinet Buss, Box 4147, 102 63 Stockholm. E-post: info@busspa.se, Webb: www.busspa. Fluctuat nec mergitur Fluctuat nec mergitur RESEMAGASINET ANNONSPRISLISTA 2015 RESANDET MED EXPRESSBUSS ÖKAR Resandet inom Sverige fortsätter att öka. Man reser för att shoppa, besöka restauranger och

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Bakgrund och Affärsidé

Bakgrund och Affärsidé 1 Bakgrund och Affärsidé För att synas bra i dagens samhälle, krävs det att du är tillgänglig på Internet och kan visa upp vad du har att erbjuda. Vi erbjuder dig en helhetslösning med webbsida, informationsfilm

Läs mer

Summa intäkter 31 001 500

Summa intäkter 31 001 500 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING STORSTUGAN I TÄBY Budget BRF Storstugan 2010 Status: 2009-12-04 Not Budget 2010 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 500 Hyror, lokaler 1 129 000

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

KUNDGENERATOR. Därför kundgenerator! Du får feedback från dina kunder. www.kundgenerator.se - ett webbaserat program som ingår i MultiNet Office

KUNDGENERATOR. Därför kundgenerator! Du får feedback från dina kunder. www.kundgenerator.se - ett webbaserat program som ingår i MultiNet Office - Gör kundrekryteringen åt dig! Därför kundgenerator! Kundgenertor gör ditt företag lönsammare genom att maximera utbytet av er website. Kundgenerator är en tjänst med vilken du ser vilka företag som besöker

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 CE14,EK14 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-12-12 Tid: 09:00 11:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

A PERFECT GUIDE. A PERFECT GUIDE SVERIGES BÄSTA TEMAMAGASIN 100 000 ex i Svenska Dagbladet inför helgen! *

A PERFECT GUIDE. A PERFECT GUIDE SVERIGES BÄSTA TEMAMAGASIN 100 000 ex i Svenska Dagbladet inför helgen! * SVERIGES BÄSTA TEMAMAGASIN 100 000 ex i Svenska Dagbladet inför helgen! * Vi har 211 000 av Stockholms mest intressanta läsare. * RAM mätning, oktober 2010 Varför ska du välja a perfect guide? A Perfect

Läs mer

PM i Ängelholm är i första hand en ordermottagning. Självklart ställer vi ändock upp och hjälper dig om

PM i Ängelholm är i första hand en ordermottagning. Självklart ställer vi ändock upp och hjälper dig om Bästa service vårt mål! Vi strävar efter att upprätthålla en mycket hög servicenivå. Av denna anledning är det extra viktigt för oss att poängtera några saker som vi ber dig att speciellt beakta. Se även

Läs mer

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna!

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! MARKNADSPLAN 2008 För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! CARLSSONS RESOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 3-4 2. VARFÖR

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2014 Hsb Brf Alströmer i Alingsås Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2014 5% 4% 4% 17% Årsavgifter Hyror Vattenintäkter Övriga intäkter El intäkter 2014 2013 Årsavgifter 5 081 076 5 082

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 48 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser: - Att utveckla en hemsida - Sökmotoroptimering - Tips på hur du får massor av nya

Läs mer

Välkommen till Sparportalen.

Välkommen till Sparportalen. FONDSPARA PERSONLIG RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OCH FÖRSÄKRINGAR HANDLA MED FONDER ALLT I ETT-KONTO Välkommen till Sparportalen. Hundratals fonder. Alltid personlig rådgivning. www.direct.se Fondspara

Läs mer

LABORATION 1 - Skapa ett fiktivt medieproducerande företag Medieproduktion och entreprenörskap 7,5 hp

LABORATION 1 - Skapa ett fiktivt medieproducerande företag Medieproduktion och entreprenörskap 7,5 hp LABORATION 1 - Skapa ett fiktivt medieproducerande företag Medieproduktion och entreprenörskap 7,5 hp Målsättning Målet med laborationen är att studenten ska få kännedom om hur det går till att starta

Läs mer

NASDAQ OMX First North. TBDY SE0001295437 Aktier 269 386 959 Market name First North STO Internet www.trustbuddyinternational.com.

NASDAQ OMX First North. TBDY SE0001295437 Aktier 269 386 959 Market name First North STO Internet www.trustbuddyinternational.com. NASDAQ OMX First North TrustBuddy International AB Östermalmstorg 1, 114 42 STOCKHOLM Telefon: +46 8-562 596 00 http://trustbuddyinternational.com e-post: info@trustbuddy.com Namn TBDY ISIN SE0001295437

Läs mer