Verksamhetsberättelse 04/05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 04/05"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 04/05

2 1. FÖRORD Denna verksamhetsberättelse är ett sätt för oss att avsluta och summera vårt verksamhetsår. Den är också en redovisning av vårt arv till våra efterträdare. Summeringen känns inte riktigt som om den kan ge året rättvisa, då det är omöjligt att på några få sidor beskriva allt det som händer under ett år inom Umeå studentkår. Vi lämnar bakom oss ett verksamhetsår som vi är stolta över. Verksamhetsplanen och den konkreta handlingsplanen är nästintill uppfylld, stora processer har genomförts och somliga nya påbörjats, vi har fått stort gehör från universitetet och kommunen för våra önskemål och krav. På alla sätt ett år som varit fyllt med fortsatt hårt arbete för att förbättra situationen för alla Umeå studentkårs medlemmar och för att vara dess samlade röst. Året har liksom tidigare varit mycket händelserikt. Vi vill påstå att det varit ett av de intensivaste och mest turbulenta åren, då den interna förvaltningen och verksamheten fått stor uppmärksamhet. Stora frågor inom den utbildningspolitiska arenan har varit att verka för en avgiftsfri utbildning, uppmärksamma forskarstuderandes situation och forskarpropositionen, opinionsbilda kring förslaget om nytt resurstilldelningssystem, följa utredningen om det utökade studieåret och nu sist att påverka regeringen att lyssna till våra krav av förändringar i Högskolepropositionen, förslaget om formen av högskolans framtid. Inom den interna organisationen har försäljningen av kårhuset tagit exakt ett år, omorganisering av arbetsuppgifter och personal har påbörjats, samarbetet med Umeå-kårerna utvecklats, vilket lett till att långvariga konflikter fått sitt slut, sektionsmissnöje har lett till förbättrad samverkan samt att arbetet med information och distansstudenter har förbättrats. Studentengagemanget i partier, fullmäktige, styrelse och centrala styrelser och nämnder vid universitetet har ökat avsevärt under året. Tyvärr har några sektioner haft problem med nyrekrytering och på föreningsnivå måste vi lämna över till ny styrelse att förbättra studerandeinflytandet. Verksamhetsåret 2004/2005 är inte unikt eller mer speciellt än andra år, trots att vi känner oss ganska märkvärdiga ibland. Vi har förvaltat föregående års arv väl. Härmed lämnar vi över till ny styrelse att fortsätta resan rakryggad framåt. Vi önskar dem all lycka till och vi önskar Dig en trevlig läsning! För Umeå studentkårs styrelse verksamhetsåret 2004/2005 Anchela Signell Ordförande 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRORD ARVODERADE OCH REPRESENTATION Kårstyrelsen Arvoderade studenter Kårfullmäktige Inspektor och proinspektor VERKSAMHETSOMRÅDEN Verksamhetsledning Allmänt Kårfullmäktige (KF) Kårstyrelsen Studeranderepresentation Universitetsstyrelsen Universitetsledningen Stiftelsen universitetshallen Akademibokhandeln Folkuniversitetet Arbetsutskottet Personal Utbildningsbevakning Allmänt Arbetsgrupper Studentfall Praktikproblem Sektionsutbildningsbevakarna Studentfacklig utbildning Nationella frågor Pedagogiska priset Priset för bästa studievägledare Utbildnings- och forskningshandläggning Studiesocialt Allmänt Studenthälsans framtid Akutlån Studenters trygghet och ekonomi CSN samrådsgrupp Bostäder Föreningsstöd Gästlegitimation Jämlikhet Information Klassrumsinformation Kårsidan i Vertex e-kårren Anslagstavlor och toalettavlor Externa relationer Allmänt Arbetsmarknad Samarbetspartners Hållbarhet... 22

4 3.7.1 Allmänt Visionsdokument Hållbar student Systemansvar VERKSAMHETSGRENAR Umeå Studentradio (f.d. Mick 102) Kårmedia i Umeå HB KÅRVALET STIFTELSER Kårhusstiftelsen Kårhusförsäljning Corona Förändringar i byggnaden Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond Allmänt Stiftelsen Studenthälsan SEKTIONER OCH LOKALORGANISATIONER Sektionsrådet Beteendevetarsektionen Doktorandsektionen HHUS Handelshögskolans i Umeå Studentförening Humanistiska sektionen SamSektionen UmPe UmeåPedagogerna Umeåstudenter i Örnsköldsvik - USÖ SAMARBETEN Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) Umeå-kårerna Studentkommun Styrgruppen Studentstad Arbeta i Umeå Bostads- och kommunikationsgruppen Studenter, alkohol och narkotika Bilagor 1. Konkretiserad handlingsplan 4

5 2. ARVODERADE OCH REPRESENTATION 2.1 Kårstyrelsen Kårstyrelsen har under året bestått av en koalition mellan Samhällsvetarna, Socialdemokraterna och Ekopartiet. Följande personer har ingått i styrelsen under året: Anchela Signell (Shv), ordförande. Johanna Fjellander (s), 1:e vice ordförande Jörgen Boström (s), 2:e vice ordförande Tariq Bacchus (Shv), ordinarie ledamot Stefan Brattlöf (Shv), ordinarie ledamot under tiden Theo Reingoldt (Shv), ordinarie ledamot under tiden Elisabeth Lindvall (E), ordinarie ledamot Jonas Fjellström (s), suppleant Joakim Lilja (Shv), suppleant Britta Markström (Shv), suppleant t.o.m , sedan ordinarie ledamot Erik Nylander (E), suppleant Johanna Liljenfeldt (E), suppleant Joakim Lilja (Shv), ordinarie ledamot fr.o.m Anna Sjödin (Shv), suppleant fr.o.m Arvoderade studenter Anchela Signell, ordförande. Verksamhetsledning. 100% arvodering Johanna Fjellander, 1:e vice ordförande med ansvar för studiesociala frågor och jämställdhet. 100% arvodering Jörgen Boström, 2:e vice ordförande med ansvar för information, externa relationer och hållbarhetsfrågor. 100% arvodering Tariq Bacchus, utbildningsbevakningsfrågor. 100% arvodering Ronny Dogra, systemansvarig, 40% arvodering Josefin Eliasson, stationschef på Studentradion i Umeå (f.d. Mick 102), 10% arvodering under tiden Anders Jacobsson, stationschef på Studentradion i Umeå (f.d. Mick 102), 10% arvodering fr.o.m Kårfullmäktige I kårfullmäktige har under året ingått följande sju partier: Samhällsvetarna, Socialdemokraterna, Ekopartiet, Fria studenter, Moderata studenter, Vänsterns studentförbund och Helmut. Följande personer har under året har ingått som ordinarie ledamöter: 5

6 Samhällsvetarna (8 mandat) Anchela Signell Tariq Bacchus Linnea Odebäck Joakim Lilja Theo Reingoldt Stefan Brattlöf Anna Cederlund Ali Farokhian Socialdemokraterna (5 mandat) Jonas Fjellström Johanna Fjellander Jens Malmqvist Janet Ågren Jörgen Boström Ekopartiet (4 mandat) Johanna Liljenfeldt Mattias Henriksson Elisabeth Lindvall Birgitta Emanuelsson Vänsterns studentförbund (5 mandat) Mattias Sehlstedt Daniel Nyström Johanna Janson Johan Norén Joakim Mäki Fria studenter (5 mandat) Ina Berggård Fredrik Öhrner Ylva Ledin Jon Björklund Björn Hjalmarsson Moderata studenter (2 mandat) Nicklas Sandström Robert Svedjetorp Helmut (2 mandat) Madelene Brodin Erik Sundqvist 2.4 Inspektor och proinspektor Umeå studentkårs inspektor under året har varit Ann-Christin Häggqvist, Företagsekonomiska institutionen. Ann-Christin påbörjade sitt uppdrag i september 2005 och har således ett år kvar på sitt uppdrag. I september valdes också Kerstin Asplund, Juridiska institutionen, till proinspektor. Samarbetet mellan dessa två och presidiet har under året fungerat bra och båda två har varit kåren behjälpliga med ett antal frågor, bland annat vid kårhusförsäljning, bekymmer vid sektioner och vid kårvalet. Deras arbete har varit mycket uppskattat. 6

7 3. VERKSAMHETSOMRÅDEN 3.1 Verksamhetsledning Allmänt Kårarbetet under året har utmärkts av många interna organisationsfrågor, där kårhusförsäljning, omorganisering av personalorganisationen, kontakten med sektionerna, nytt kåravgiftssystem och mycket mer fått stort utrymme. Ansvarig för verksamhetsledningen har ordförande Anchela Signell varit. Kårstyrelsen har på ett konkret sätt kunnat påverka olika studentpolitiska frågor genom yttrande på remisser. Under året har 20 olika remisser besvarats till universitetet, SFS och andra organ. Några exempel är universitetets handlingsplan för breddad rekrytering, revidering av regelsamlingen vid universitetet, yttranden till SFS om nivåbeskrivningen i den högre utbildningen och synpunkter på ett utvidgat skydd för könsdiskriminering. Vi har även samarbetat med andra kårer. Umeå studentkår deltog under året i Projektet, ett samarbete mellan kårer i Linköping, Norrköping, Lund, Uppsala, Stockholm och Umeå. Projektet har främst hanterat Bolognaprocessen, SFS interna arbete och varit ett kårstöd för varandra. Samarbetet med de lokala kårerna, Medicinska studentkåren vid Umeå universitet (MSU) och Umeå naturvetar- och teknologkår (NTK) har fungerat bra under hela året. Tillsammans har vi varit starkare än på länge i lobbyarbetet vid universitetet och kommunen. Vi har under året kunnat enas i frågor som under flera år varit orsak till konflikter mellan kårerna. Läs mer under kapitel åtta, samarbeten. I många år har organisationen på personalsidan präglats av otydlighet i besluts- och informationsvägar. Ledarskapet har visat på stora brister till följd av att ordförande byts ut varje år. Därför påbörjades ett gediget arbete med att ta fram delegationsordningar och tydliggöra arbetsförhållandena. Detta har lett fram till början av en stor omorganisering av uppgifter och personal. Samtidigt med kårhusförsäljning uppstod övertalighet på grund av arbetsbrist. Uppsägningen är verkställd, men förändringsprocessen är inte klar, utan kommer att fortsätta under hösten. När vi tillträdde i juli 2004 hade föregående verksamhetsår gjort ett underskott på drygt kr. Vi var fast beslutna att samma sak inte skulle upprepas i år. En åtgärd blev att avyttra Umeå studentradio, läs mer nedan under KF. Nu i juni ser prognosen god ut, för ett positivt utfall. De största förändringarna under året har dock berört försäljningen av Kårhusstiftelsens kårhus. När vi tillträdde fick vi denna fråga att arbeta med på dag ett och ett år senare skrev Kårhusstiftelsen på försäljningsavtalet med Akademiska hus. Läs mer under KF nedan samt i kapitel sex. Med anledning av Tsunami-katastrofen aktualiserades såväl kårens som universitetets beredskap vid krissituationer. Vi arbetade tillsammans för att hjälpa och stödja dem som var i behov av det Kårfullmäktige (KF) Innan årets första kårfullmäktige anordnade Umeå studentkår en kårfullmäktigeutbildning där ledamöterna fick möjlighet att ta del av och analysera stadgar, arbetsordning mm. Under utbildningen diskuterades även mötesklimat och hur man ska undvika härskartekniker. Johanna Fjellander var ansvarig för den uppskattade utbildningen. Under året har sju partier suttit i fullmäktige för att representera studenterna vid våra fakulteter, våra medlemmar. Engagemanget har varit stort och det har aldrig varit risk för att behöva ställa in något möte. Tyvärr inleddes de första mötena på hösten med ett dåligt mötesklimat och diskussionsnivåer som hade allt mer att önska. Dock tog gruppledare och mötespresidium seriöst 7

8 tag i situationen och följande möten var mycket goda och karaktäriserades av högt i tak och respekt för varandra och olika åsikter. Fullmäktige sammanträdde åtta gånger under verksamhetsåret (konstituerande ej inräknat). Nedan följer ett fåtal av de diskussioner som fullmäktige fört under året. Alla diskussioner kan inte sammanfattas här och därför hänvisas den nyfikne till verksamhetsårets protokoll för utförligare information. Kårhusförsäljning: För en kår har sedan lång tid tillbaka ett eget kårhus varit en central del av verksamheten. Umeå studentkår är inget undantag. Trots att det är Kårhusstiftelsen som hanterat kårhusförsäljningen ansåg vi att detta är en sådan stor och viktig fråga att hela Umeå studentkår måste involveras. Umeå studentkår hade sin formation till både styrelse och fullmäktige, men då Akademiska hus höll bollen stilla under hösten fanns inte så mycket att göra eller rapportera. Det upplevdes som frustrerande för alla inblandade på US. Processen har sedermera varit omfattande och förankrad på bred front. Vi höll två öppna medlemsmöten för att så många medlemmar som möjligt skulle kunna uttrycka sina synpunkter och få en direkt dialog med ordförande. Trots god affischering och flera inbjudningar var det få som dök upp. I mars fattade kårfullmäktige ett rekommenderande beslut till Kårhusstiftelsen. Sex av sju partier i Umeå studentkårs fullmäktige stod bakom en rekommendation om att sälja byggnaden. Ansvariga för arbetet med kårhusförsäljningen har varit Anchela Signell och Jörgen Boström. Akademibokhandelspriset: Till årets Akademibokhandelsstipendium inkom ett stort antal nomineringar från såväl partiaktiva och sektionsaktiva som enskilda medlemmar. Priset, som delades ut vid det sista fullmäktige för året, gick till tre stipendiater för sitt studentfackliga engagemang. Priset gick till Johan Österström, för sitt stora engagemang på såväl sektionsnivå som kåren centralt, till Evamaria Nerell för sitt stora engagemang inom beteendevetarsektion och för att hon tog på sig ordförandeuppdraget när ingen annan ville, och slutligen till Lina Lundborg & Ida Burlin för sitt engagemang för verklig jämställdhet och förändrade villkor mellan könen. Stadgeändringar: Under året har ett nytt förslag till stadgar arbetats fram, som inlämnats till kåren under de sista dagarna i juni. Då stadgarna reviderats och omarbetats i omgångar under de år som gått sedan Umeå studentkårs bildande var det en hel del som misstämde. Paragrafer som sa emot varandra och formuleringar som var inaktuella. Stadgarna var i så dåligt skick att de inte ens gick att utgå ifrån, utan ett helt nytt dokument har arbetas fram med kommentarer från bland annat revisor och valnämnden som grund. För nästa verksamhetsår återstår endast remisshantering, och politiska beslut. Ansvarig för arbetet med nya stadgar har varit Jonas Fjellström. Motioner: Det har inkommit sju motioner till US, som behandlats i KF. Dessa är: Slopat fribelopp!, Livslångt lärande, Aktivt verkande för avskaffande av kårobligatoriet från Moderata studenter, Förändringar av matkontraktörer i Umeå universitets lokaler samt formerna och reglerna kring sådana avtal från Sodexho Raus, Rent spel för öppen ridå från Vänsterns studentförbund, Kunskapsinnehållet är viktigast och måste gå före formalia från Fria studenter, Objektivisera litteraturhänvisningar från Fria studenter. 8

9 3.1.3 Kårstyrelsen Kårstyrelsen har under året sammanträtt 15 gånger samt haft två arbetshelger. Arbetet i styrelsen har fungerat väl med engagerade ledamöter och ett bra och produktivt mötesklimat. Nytt för året var en koalition mellan tre partier, Samhällsvetarna, Socialdemokraterna och Ekopartiet. Detta var en kombination som fungerade väl och breddade vårt arbete till att föra upp fler frågor på dagordningen. Vi har även i år haft kontaktpersoner för sektionerna och SFS. En problematik som återfanns inom styrelsen var, liksom under tidigare år, den höga arbetsbelastningen på presidiet. Trots att verksamhetsplanen inte var lika gedigen som året innan, så har 40 timmars arbetsvecka inte kunnat uppnås under större delen av verksamhetsåret. Trots detta har presidiet försökt att inte arbeta helger, vilket gjort att de fått prioritera än mer bland arbetsuppgifterna. Det tycks vara en svår uppgift att tillse att de fyra arvoderade har en normal arbetsbelastning. Nyckelorden är förstås, som alltid, prioritering av kärnverksamheten. Följande är ett urval av de diskussioner styrelsen har fört under året. I likhet med avsnittet ovan om fullmäktige finns ytterligare information att få för den nyfikne i protokoll från verksamhetsåret. Kårstyrelsen har även arbetat med andra frågor, vilka återfinns under respektive arbetsområde i verksamhetsberättelsen. Samtliga frågor i fullmäktige har först behandlats av kårstyrelsen. Nytt kåravgiftssystem Tjänstemännen uttryckte nya idéer om hur kåravgiftssystemet borde ändras. Detta för att göra systemet tydligare, enklare och än mer rättvist för studenterna och mindre krångligt och svårtolkat reglemente. På uppdrag utformade de ett förslag till nytt kåravgiftssystem. Förslaget återremitterades ett par gånger från styrelsen för att bli ännu bättre. På konstituerande fullmäktige för det nya verksamhetsåret beslutades om införandet av nya kåravgifter att gälla från nästa verksamhetsår. Det nya systemet innebär bland annat färre specialregler, reducerad avgift för alla utlokaliserade utbildningar, inkommande utbytesstudenter och freemovers betalar kåravgift, avgiftsfritt för SLU-studenter som redan betalat kåravgift till sin kår. Distansstuderande Nätuniversitetet och SFS har under året anordnat två konferenser på temat distansstudenter. US har deltagit i bägge. Anledningen är att kårer runt om i landet har svårt att hantera denna målgrupp som stadigt växer. Umeå studentkår är inget undantag. Idag har vi nästan medlemmar som läser distanskurs, nätkurs eller på utlokaliserad ort. För att tillgodose den här målgruppens behov har styrelsen arbetet fram förslag till införandet av en utbildningsbevakare till centralt på kåren, en s.k. off campus-arvodering. Denna person finansieras av målgruppen självt, ungefär som andra studenter betalar en sektionsavgift. Denna nya arvodering kommer att vara verksam från nästa verksamhetsår. Universitetsgemensamma introduktionskurser: Från har Stina Lindholm arbetat för Umeå Studentkår som projektledare för att instifta en universitetsgemensam introduktionskurs. Syftet är att underlätta för nya studenter, oavsett bakgrund, att börja studera vid Umeå universitet samt att klara sina studier. Kursen är nu färdig och kommer att starta för första gången höstterminen Den kommer att ges med 20% hastighet på kvällstid, i första hand för nya studenter som läser fristående kurser. Innehållet kommer att vara studieteknik, universitetskunskap, att tala och skriva akademiskt samt reflektion över målet med studierna. Projektet är ett samarbete mellan de tre studentkårerna och har finansierats av rekryteringsdelegationen, Studentcentrum, Kommittén för kvalitetsfrågor, Universitetsstyrelsen samt Tvärvetenskapligt forum. 9

10 Studentradion (f.d. Mick 102) Under flera år tillbaka har radions aktiviteter gått med förlust och de har inte lyckats hålla sig inom budgeterade ramar. US har upplevt att de trott sig vara en egen förening med egen frihet att göra som de vill och att inte US kan ställa krav trots att vi är deras inkomstkälla och ytterst ansvariga för deras verksamhet. Under hösten försökte kårstyrelsen att styra upp detta med riktlinjer för gemensamt samarbete och ett avtal för hur underskott eller överskott av budgeten ska hanteras. Vi var också överens om att målet var att radion skulle bilda en egen förening till nästa verksamhetsår. Tyvärr förankrades aldrig detta i radions styrelse. Det kom aldrig dess medlemmar tillkänna. Dåvarande stationschef och kassör avgick och inget överlämnades till tillträdande. Vi började om arbetet igen. Kårfullmäktige beslutade på förslag av styrelsen att radion skulle 1/7 vara en egen förening. För att säkra radions framtid finansierar vi en krona per medlem och verksamhetsår till radion. US har också sett till att kommunen, universitetet och de andra kårerna är finansiärer i studentradions verksamhet. Ansvariga för samarbetet och avyttrandet av radion har varit Anchela Signell och Janet Ågren. Hur den framtida organisationen blir går att läsa under kapitel fyra. Extern representation: Styrelsen har under året nominerat personer till Nätuniversitetets internationella kommitté, NCFF, regeringens råd för högre utbildning, CSN s studentråd och till SFS verksamhetsrevisor Studeranderepresentation Universitetsstyrelsen Representanter i universitetsstyrelsen har för verksamhetsåret varit Anchela Signell, ordinarie ledamot, samt Jörgen Boström, gruppsuppleant för studentkårsledamöterna. Under året har styrelsen behandlat frågan om utbyggnaden av universitetsbiblioteket och Samhällsvetarhuset, uppföljning av internationaliseringsarbetet, effektivisering av studieadministrationen, avvecklingen av arbetsenheten arbets- och organisationspsykologi, revidering av antagningsordningen, de moderna språkens framtid och mycket mer. Nedan följer några ärenden som varit särskilt angelägna ur kårperspektiv. Rektorsvalet Den 15 juli 2005 avgår Inge-Bert Täljedal som rektor för Umeå universitet. För att hitta hans efterträdare tillsattes i höstas en rekryteringsgrupp bestående av sju representanter från universitetsstyrelsen, däribland US ordförande. Utanför denna grupp tillsattes också en samrådsgrupp, bestående av 64 personer på universitetet. Studenterna hade 16 platser, varvid US hade nio stycken att utse. Rekryteringsgruppen valde också att anlita extern kompetens i urvalsförfarandet genom Michael Berglunds rekryteringsfirma. Rekryteringsprocessen blev ett omfattande och omtalat förfarande i utseendet av en ny rektor, där kritiken tyvärr varit onådig mot de tre slutgiltiga rektorskandidaterna. Universitetsstyrelsen beslutade slutligen att förorda Göran Sandberg före Pia Sandvik-Wiklund och Ulf Edlund. Regeringen utsåg Sandberg till ny rektor. Utvecklingsprogrammet ur studentperspektiv Studentkårsordförandena tog initiativ till att undersöka hur studenterna ser på utvecklingsprogrammet och dess uppsatta mål för Vi konstaterade i en presentation för styrelsen att områden som enligt studenterna inte kommer att kunna uppnås är ett tvärvetenskapligt synsätt mellan olika enheter, jämställdhet mellan kvinnor och män i all verksamhet, implementering av studerandeinflytandepolicyn samt genomförandet och uppföljning/återkoppling av studentenkäter och kurs- och programutvärderingar. Områden som ser bra ut eller där målen redan uppnåtts är att doktorandintroduktion finns, lokala 10

11 doktorandhandböcker finns nu och webbsida upparbetas, universitetsbiblioteket bygger ut, det byggs och kommer att byggas ännu fler bostäder, IKSU uppskattas och förverkligandet av affärsidéer genom Uminova är på frammarsch. Bilaga till årsredovisningen Även i år gjorde kårerna en gemensam inlaga till universitetets årsredovisning. Vi gav både ris och ros. Riset bestod i brister i studentinflytande, jämställdhet, resultatet av utvecklingsprogramsundersökningen och mycket mer. Styrelsen beslutade att vidta åtgärder under året för att komma till rätta med de brister vi framfört. Etiska riktlinjer Universitetsstyrelsen har beslutat om en ekonomisk placeringspolicy där etiska riktlinjer framgår i enlighet med förslag från Umeå studentkår. Umeå studentkårs namn En student lämnade in en skrivelse till universitetsstyrelsen, där han påtalade att det är ett problem med Umeå studentkårs namn. Enligt honom är det många som tror att det endast finns en kår på universitetet eller att Umeå studentkår är en form av paraplykår för universitetets andra kårer. Universitetsstyrelsen behandlade frågan och rekommenderade Umeå studentkår att kraftigt överväga att byta namn. Vi tog till oss anmodan och diskuterade i sektionsrådet, kårstyrelsen, kårfullmäktige, där för- och nackdelar övervägdes. US beslutade enhälligt att vi behåller namnet. Presentation av utbildningsbevakningen vid kårerna Kårerna presenterade vad utbildningsbevakningen består av på respektive kår. Vi framhöll i vilka frågor studenter kontaktar oss och vilka problem vi möter vid universitetet. Problemen kan handla om schemaläggning, praktik och examination. Vi möter också ett visst motstånd från somliga inom universitet när vi påtalar fel och brister, vilket i sig är en kvalitetssäkring. Samtliga kårer konstaterar en stor ökning av studentfall, se mer om detta under utbildningsbevakning. Universitetsledningen De tre studentkårernas ordförande träffar kontinuerligt universitetsledningen för Umeå universitet. Med på dessa möten sitter, förutom ordförandena, rektor, universitetsdirektören och chefen för StudentCentrum. Denna grupp är för kårens verksamhet mycket viktig. Här har vi en direkt möjlighet att få kontakt med och påverka ledningen för universitetet. De frågor som hanterats är i stort de som återfinns under övriga rubriker. Stiftelsen universitetshallen Stiftelsen Universitetshallen har under året som gick arbetat med att ta fram planer och förbereda inför den utbyggnad som ska vara klar i december Styrelsen har främst arbetat med att se över det kommande hyresförhållandet mellan de parter som verkar i universitetshallen samt andra frågor som utbyggnaden för med sig. Vidare har mindre reparationer och förändringar gällande Universitetshallen såsom byte av ventilation i TC rummet samt införskaffandet av nya träningsmaskiner i gymmet avklarats. Akademibokhandeln Försäljningen på Akademibokhandeln har minskat något. För att locka fler studenter till sig har Akademibokhandeln tagit fram ett stämpelsystem, där studenterna får 10 % rabatt på inköpt kurslitteratur. Till förmån för detta ville Akademibokhandeln ta bort rabatten på övrigt sortiment. Genom samrådsgruppen för Akademibokhandelsgruppen AB (ABG) har vi dock kunnat tillse att båda systemen finns kvar. De kommer sedan utvärderas efter årsskiftet. Akademibokhandeln har 11

12 i samarbete med Umeå studentkår delat ut tre stipendier under våren, se mer under KF. Representant i Akademibokhandelns samrådsgrupp har varit Anchela Signell. Folkuniversitetet Folkuniversitetet i Umeå är en stiftelse bildad av Umeå studentkår, Umeå universitet och föreningen Folkuniversitet. Folkuniversitet i Umeå har under några år brottats med svåra ekonomiska problem. På grund av den ekonomiska situationen i stiftelsen har US roll framförallt varit att arbeta för att tydliga rutiner gällande ekonomistyrningen upprättas, neddragningar på olönsam verksamhet och i övrigt verka för att ekonomin ska komma i ordning. US representanter i Folkuniversitetet har varit Jonas Fjellström och Andreas Danielsson Arbetsutskottet När beslut behöver fattas, men inte hinner invänta ett styrelsemöte sammanträder arbetsutskottet (AU). Det har under året hållits 22 möten. Vid dessa tillfällen har bland annat remissvar, utseende av studeranderepresentanter, inlagor till US uttalanden och avtalskonfirmering behandlats. Alla beslut har konfirmerats av kårstyrelsen. Mer information om detta finns för den intresserade på kårexpeditionen Personal Utan kanslipersonalen skulle inte kåren kunna hantera sin verksamhet och inte heller uppnå sitt syfte. Personalen har under året bidragit till att föra kårens arbete framåt och utveckla dess arbete. Det årliga medarbetarsamtalet har hållits och två lönerevisioner har genomförts. Sjukvårdsförmånerna har setts över, vilket resulterat i anslutning till Umehälsans företagshälsovård. Kompetensutveckling och det systematiska arbetsmiljöarbetet har fortgått. På årets personalkonferens hanterades ergonomi, vilket följdes av en arbetsplatsgenomgång. På grund av kårhusförsäljningen har en person sagts upp på grund av arbetsbrist och kommer att lämna oss i höst. Omorganisering av arbetsuppgifter och personal för att bättre tillgodose medlemmarnas, personalens och arbetsgivarens behov fortsätter. 3.2 Utbildningsbevakning Allmänt Utbildningsbevakningen är kårens grundpelare och den del som har flest förgreningar ut i organisationen. Samarbetet med sektionernas arvoderade utbildningsbevakare har fungerat väl, bland annat i form av regelbundna träffar och gemensamt arbete i fråga om både studentfall och utbildningsfrågor. Mycket tid har även ägnats åt att stärka samarbetet med utbildningsbevakarna på de andra kårerna. Utbildningsutskottet har inte träffats mer än två gånger. Tanken var från början att utbildningsutskottet skulle samlas mer regelbundet. Ansvarig för kårens centrala utbildningsbevakning under året har varit Tariq Bacchus. Utbildningsbevakaren har deltagit vid ett antal konferenser, antingen i SFS:s-, HSV:s- eller Umu:s regi. Under Umu:s universitetspedagogiska konferens lyfte kårerna tillsammans fram bildning i utbildningen, studentinflytande i utbildningen och pedagogisk utveckling. Kårerna fick en timme under vilken en kortare introduktion hölls som följdes av gruppdiskussioner. Diskussionerna sammanfattades på pappersark. Dessa anslogs sedan på anslagstavlor som alla kunde ta del av under resten av konferensen. Såväl innan som efter konferensen diskuterades en uppföljning av kårernas bidrag tillsammans med Universitetspedagogiskt centrum genom. Ingen av dessa planer hann dock sättas i verket under innevarande verksamhetsår. Ett antal remisser, på både lokalt och nationellt plan, handlades, varav den viktigaste rörde den lokala remissen av universitetets nya regelsamling för grundutbildning. Denna är ett viktigt verktyg för enskilda studenter och även undervisande personal vid universitetet. Vi påpekade 12

13 bland annat att det första utkastet till regelsamling blandade samman lagstiftning och lokala policys. Sedermera renodlades den del som avser lagstiftning från delen med lokala policys. Andra större remisser var Att lära för hållbar utveckling och examensstrukturen i den framtida högre utbildningen. De informella träffarna med Lars Lustig har ökat jämfört med förra verksamhetsåret. En annan halvinformell grupp som utbildningsbevakaren deltagit i är en grupp som har bestått av representanter från International office, fakulteterna och kårerna. Gruppen har arbetat med att ta fram vilka meriter som kan ge en större möjlighet till att bli tilldelad en plats på ett universitet i utlandet. Utöver detta har utbildningsbevakaren under hela verksamhetsåret arbetat tillsammans med Stina Lindholm i syfte att införa en akademisk introduktionskurs på universitetet. Mer går att läsa under kapitlet om Kårfullmäktige Arbetsgrupper Utbildningsbevakaren har suttit som representant i Antagningsrådet, Examensrådet; Kvalitetskommittén, Nätuniversitetsgruppen, Arbetsgruppen för pedagogisk meritering, Bolognagruppen, ÖS-gruppen och Collegegruppen. Antagningsrådet Universitetsstyrelsen antog på februarimötet den reviderade antagningsordningen. Under ett av mötena under hösten gästades Antagningsrådet av den ena universitetsjuristen som granskade Antagningsordningen utifrån ett juridiskt perspektiv. Otydligheter som kunde leda till tolkningsproblem plockades bort. Det nya antagningssystemet kommer att föranleda en del förändringar av antagningsordningen. Arbetsutskottet har fått i uppgift att se över vilka förändringar som kommer att måsta vidtas. Umeå studentkår har ingen representant i arbetsutskottet. Liksom i Examensrådet är påverkansarbetet kontinuerligt och studentkåren har inte haft anledning att starkt ingripa för att hindra en utveckling som kan vara vansklig för studenterna. Examensrådet Den stående punkten på alla möten detta år har varit den lokala examensordningen. Arbetet har förflutit mycket långsamt, arbetet påbörjades redan under förra verksamhetsåret. Umeå studentkår hade inget att anföra under remissomgången av examensordningen. Synpunkter från kårhåll har framförts på mötena. Kvalitetskommittén De tre kårerna enades tidigt om vilka frågor som man ville driva i Kvalitetskommittén. På Kvalitetskommitténs planeringsdag i januari lyfte kårerna fram studievägledning, kursutvärderingar och studentinflytande. NTK hade vid decembermötet presenterat sitt arbete med kursutvärderingar som stöttas av den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Våra problemområden fick ett ganska bra genomslag. En kartläggning av behovet av studievägledning och det ökade decentraliserade ansvaret för studievägledningen initieras under kommande verksamhetsår. Kursutvärderingar och studentinflytande inlemmas i en ny utbildning som riktas mot studierektorer/pedagogiskt ansvariga. Utkastet till Högskoleverkets nya kvalitetssäkringssystem diskuterades ganska intensivt under våren. Troligtvis kommer det nya systemet att innebära ett visst decentraliserat ansvar för kvalitetssäkringen. På vårens sista möte klubbades en kvalitetsutvecklingsstrategi (KUS) för KUS kompletterar och konkretiserar universitetets utvecklingsprogram. Studentinflytande, studievägledning och forskares studiemiljö är områden som Umeå studentkår bidragit till att föra in i KUS. Nätuniversitetsgruppen Kvalitetssäkringsaspekterna av nätuniversitetsutbildning har diskuterats vid olika tillfällen detta år. UCER, Umeå center for educational research, är sysselsatta med ett treårigt projekt som rör 13

14 nätuniversitetsutbildning. Delar av deras arbete pekar på samma eller liknande problem som Umeå studentkår framhävt tidigare. Situationen öppnade upp för att även denna gång lyfta fram både förtjänster och problem med nätuniversitetsutbildning från ett kårperspektiv. Representationen i gruppen har fungerat relativt väl. I höstas diskuterades NU-gruppens organisation och fortsatta arbete. Ett förslag, innebärande att gruppen delas upp i styrgrupp och en beredningsgrupp, antogs. En viktig fråga som ännu inte är besvarad är hur man löser representationen av distansstudenter. Arbetsgruppen för pedagogisk meritering Arbetet med att tillskapa en pedagogisk meritportfölj har fortsatt under detta verksamhetsår. Den föreslagna pedagogiska meritportföljen skall ta hänsyn till beaktande av studentmedverkan, den egna pedagogiska utvecklingen och arbetet relaterat till arbetsplatsen och dess utmaningar och begränsningar. Meritportföljen skall i framtiden syfta till att öka kvaliteten hos undervisande personal vid universitetet. Uppdraget inkluderar framtagandet av en pedagogisk meritportfölj och bedömning av densamma. Anställningsordningen skall revideras för att få in bedömning av pedagogisk meritering. Detta skulle ha varit klart till våren, men kommer istället att slutföras i höst. Bolognagruppen Under våren försökte kårerna att vitalisera arbetet i den universitetscentrala Bolognagruppen. En ordentlig diskussion om Bolognaprocessen på universitetscentral nivå saknades. I vår skrivelse framhävdes bland annat att en länk till sidan Bolognaprocessen vid Umu saknades på universitetets hemsida, att kvalitetssäkringsaspekterna vid inrättande och planerande av nya program måste beaktas, att högskolepropostionen borde uppföljas av ett seminarium för studenter med mera. ÖS-gruppen Arbetsgruppen för utlokaliserad utbildning i Örnsköldsvik och Skellefteå är en av de svårare grupperna, i det hänseende att kontakten mellan Umeå studentkår och medlemmarna på de båda orterna lämnar en del övrigt att önska. Det är helt enkelt svårt att veta vad man ska framföra å medlemmarnas vägnar. Biblioteksfrågan diskuterades i höstas, ska Umu tillskapa ett bibliotek i sina egna lokaler i Ö-vik eller fortsatt satsa på en gemensam lösning med Mittuniversitetet. Ingen medlem i studentkåren på orten medverkade tyvärr vid detta möte. Övriga frågor som dyker upp i ÖS-gruppen är inrättandet av nya program. Gruppen disponerar ett relativt stort kapital, under våren fastställdes riktlinjer avseende kapitalet. Collegegruppen Rektor tillsatte i juni 2004 en arbetsgrupp bestående av representanter från universitetet, folkuniversitetet och studentkårerna, vars syfte var att lägga fram förslag på hur collegeverksamhetens universitetsdel skall kunna utvecklas, bland annat i finansieringshänseende. Arbetsgruppen förslog att universitetet tar över huvudmannaskapet som idag regleras via ett samarbetsavtal mellan Umu och Umeå kommun. Fördelen i och med det förändrade huvudmannaskapet är att rekryteringsområdet spränger Umeå kommuns gränser. Till nackdelarna hör en överhängande risk att collegeverksamheten blandas ihop med basårsverksamheten. Vi tyckte också det vore olyckligt om pengar togs från grundutbildning och forskning till denna typ av förberedande studier. Det har i huvudsak varit statens och kommunernas uppgift att anordna de förberedande studierna Studentfall Begreppet studentfall innefattar studenter som söker kårens hjälp på grund av problem eller frågor i en situation som studenten vill ha hjälp med att lösa. På studentfallsområdet har Umeå studentkår, centralt såväl som på sektionsnivå, upplevt en dramatisk ökning av antalet fall. Detta har föranlett några förändringar i hanteringen av problemen. Idén väcktes om att diarieföra alla 14

15 problem som vi blivit varse, någon som egentligen kan tyckas vara en självklarhet. Så långt som vi kan tänka tillbaka (organisationen är inte känd för sitt långa minne) har det aldrig tidigare uppstått en liknande situation. Tidigare fall har dessutom i de flesta fall varit av enklare karaktär. I år har de enkla fallen flankerats av mycket komplicerade fall som tagit oerhört mycket tid i anspråk. Som ett resultat av den ökade arbetsbelastningen har den sedvanliga praxisen, innebärandes att fall inrapporterade till Umeå studentkår centralt, direkt vidarebefordras till lämplig nivå (sektionsutbildningsbevakarna) inte i alla fall kunna upprätthållas. Arbetsrytmen stördes under verksamhetsåret av sjukfrånvaro både på central utbildningsbevakningsnivå och på sektionsnivå. Umeå studentkår har jobbat med ett fall som engagerat flera nivåer inom den egna organisationen, där studenter har stått mot varandra. Detta har upplevts som speciellt problematiskt och är något som kommer att måsta vara föremål för vidare diskussioner. Studentfallsdiariet är strukturerat utifrån fallets inrapporterande, beskrivning, åtgärd/tips, återuppföljning och slutfört. Det innebär ett systematiserande av studentfallen som tidigare endast till vissa delar fanns i våra huvuden. De problem som studenter lyft fram rör till exempel examination, institutionens attityd mot studenter, praktik, avgifter, schemaläggning, lång väntetid på tentamensresultat etc. Ett speciellt problemområde rör distansstudier. Studenterna som varit i kontakt med Umeå studentkår menar att institutionerna ibland saknar rutiner för att bemöta de utmaningar distansstudier, IT-stödd distansutbildning och nätuniversitetsutbildning ger. Distansstudier i dess olika former ger en möjlighet till en bredare rekrytering. Studentpopulationen är enligt undersökningar mer heterogen än motsvarande på utbildningsorten. Umeå studentkår har haft anledning att misstänka att distansutbildningen i dess olika former ibland står utanför det sedvanliga kvalitetsarbetet Praktikproblem Ett antal studentfall som Umeå studentkår behandlat under året har att göra med problem som uppstått under praktikmoment. De problem och frågor som har dykt upp har att göra med otydliga bedömningskriterier, utökade kostnader för boende på annan ort, bristande planering från institutionernas sida, studenter som står utan praktikplats med mera. Den ökade graden av problem inrapporterade till Umeå studentkår föranledde initierandet av en skrivelse till universitetet som ännu inte färdigställts Sektionsutbildningsbevakarna Samtliga utbildningsbevakare var nytillträdda inför verksamhetsåret. Mot bakgrund av det har samarbetet och insatsen från oss alla varit lyckad. Möten har hållits regelbundet, de flesta av mer informell karaktär medan några har varit mer strukturerade. Samtliga av oss har haft mycket hög arbetsbelastning under året som i två fall lett till längre sjukfrånvaro. De många studentfallen har ofta varit föremål för diskussion. Rent allmänt har mötena ofta fungerat som ett forum för mental avlastning. Respektive deltagare har berättat vad som händer på hemmafronten, en metod som gett möjlighet till att diskutera olika problem och inhämta åsikter från andra. Efter önskemål från universitetsstyrelsen har utbildningsbevakarna och utbildnings- och forskningshandläggaren författat en skrivelse kallad Utbildningsbevakningens utmaningar. Denna beskriver i generell bemärkelse studentfallens karaktär. Resultatet blev diskussioner från universitetets högsta ledning ner till fakulteter och institutioner. Även lokala medier tog upp skrivelsen. Vad detta genererar är idag för tidigt att säga. Även i fråga om remisser, av större och mindre slag, har utbildningsbevakarna samarbetat. Alla remisser har gått till sektionerna och utbildningsbevakarna för möjlighet att inkomma med yttranden. Många frågor har bollats via mail eller telefon. Humsek har exempelvis författat två skrivelser angående relativ examination och angående bristande praktik. Umeå studentkår har skrivit under den ena av dessa. Utbildningsbevakaren för Samsek, Betsek och HHUS har författat en egen skrivelse avseende ett studentfall. Umpe har på flera olika sätt uppmärksammat praktiksituationen för lärarstudenter, bland annat genom en skrivelse till fakultetsnämnden. 15

16 3.2.6 Studentfacklig utbildning Varje år genomförs tillsammans med sektionernas utbildningsbevakare minst en utbildningsdag för studeranderepresentanter. Så skedde även detta år. Dagen hölls på campus i början av december, då ingen visat något större intresse vid det första försöket i oktober. Tidigare år har utbildningen varit förlagd till annan plats utanför campus, men av kostnads- och tillgänglighetsskäl valde vi att vara på campus. Drygt 50 studenter anmälde sig, 35 dök upp, en liten ökning jämfört med förra året. Som föreläsare medverkade utbildningsbevakarna och Marcus Poletti. Den senare höll i ett pass om mötesteknik. Utgångspunkten var att en likadan dag skulle hållas på våren som en sorts fortsättning på den första dagen. Det bedömdes dock vara för tidskrävande, kostsamt och svårt att väcka ett intresse för ytterligare en utbildningsdag Nationella frågor Utbildningsbevakaren medverkade på konferens i SFS:s regi rörande frågan om avgiftsbelagd utbildning. De är Umeå studentkårs fundamentala åsikt att utbildningen skall förbli kostnadsfri. Avgiftsbelagd utbildning hotar den breddade rekryteringen och bereder vägen för ett marknadstänkande i fråga om något för ett samhälle så vitalt som utbildning. Umeå studentkår bjöd in SFS ordförande Tobias Smedberg i syfte att uppmärksamma av avgiftsfrågan. Tobias höll en föreläsning inför en ringa skara studenter samt två personer från Universitetets planeringsenhet. En liten artikel i Västerbottens-Kuriren ämnade dra uppmärksamhet till föreläsningen. Parallellt med SFS avgiftskampanj i Stockholm agerade Umeå studentkår och flertalet andra kårer i landet genom att sätta upp affischer och dela ut kampanjmaterial till studenter. Bolognaprocessen har varit på tapeten både inom Umeå studentkår och med samarbetskårerna i Projektet. En gemensam skrivelse om vår syn på arbetet med Bolognaprocessen på våra lärosäten var på gång men slutfördes aldrig. Istället valde Umeå studentkår att tillsammans med kårerna i Umeå lägga fram en gemensam skrivelse i universitetets Bolognagrupp Pedagogiska priset Årets pedagogiska pristagare blev Stig-Arne Berglund som även tidigare har varit nominerad till priset. Diplom och en check på 7000 kr delades ut vid universitetets årshögtid av ordförande Anchela Signell. Antalet nominerade var relativt få med tanke på att möjligheten för studenter att nominera hade anslagits i Vertex, veckobrevet E-kårren, anslagstavlor, toatavlor, sektionshemsidor med mera Priset för bästa studievägledare Till den andra bästa studievägledaren sedan priset inrättades verksamhetsåret utsågs Lennart Olofsson på Studentcentrums studievägledning. Diplom och prischeck (3000 kr) skulle delas ut vid Studentcentrums sommaravslutning men pristagaren var tyvärr frånvarande på grund av sjukdom. Antalet nominerade var endast två, trots att priset hade marknadsförts så som det pedagogiska priset Utbildnings- och forskningshandläggning Året gick länge i väntans tecken. Framför allt väntade vi på den forskningspolitiska propositionen, men även på högskolepropositionen. Det var dags att få veta hur mycket av inflytande vi lyckats utöva i dessa viktiga frågor. Svaret i fråga om forskningspropositionens skrivningar om framför allt doktorandernas finansieringsformer blev nedslående. Regeringen väljer att göra ingenting, så problemen och otryggheten för doktoranderna kvarstår. Som grädde på det sura moset kunde vi någon månad senare läsa oss till att man i högskolepropositionen valt att öppna för att doktorander skall finansiera sitt första år med 16

17 studiemedel, vilket i realiteten inte kommer att bli en möjlighet utan ett krav. Därtill gör regeringens förslag gränsdragningen mellan den nya mellannivån och forskarutbildningen mycket otydlig, vilket ger stora möjligheter för den som vill ha många skuggdoktorander vid sin institution. Sammantaget vill regeringen föra en politik som resulterar i att de som läser på forskarutbildningen tappar ordentligt med mark jämfört med hur det ser ut idag. Umeå studentkår hade naturligtvis hoppats på en utveckling i motsatt riktning. En utveckling mot ökad finansiell trygghet och krafttag mot ett hänsynslöst utnyttjandet av ivriga unga forskningsintresserade människor. Det har sammanfattningsvis varit ett dåligt år för svensk forskarutbildning ur ett politiskt perspektiv. På det lokala planet ser vi en viss utveckling i arbetet med gemensamma regler för forskarutbildningen. Arbetet gentemot lärosätet fungerar över lag väl inom våra tre fakulteter. Vi har under året haft två doktorandfall, alltså två doktorander som begärt vår hjälp med att få ordning på sin situation. Det första kom tidigt på höstterminen och vi kunde utverka en temporär lösning. Det andra kom in sent på vårterminen och har ännu inte avslutats. Samarbetet med de andra kårerna har varit gott, och vi har tillsammans arrangerat ett Sdok-möte (Sveriges doktorandförening) här i Umeå. Inom SFS doktorandkommitté har vi varit representerade endast av undertecknad i egenskap av adjungerad. Någon ordinarie ledamot har vi inte lyckats skaka fram. För närvarande arbetar Umeå studentkår med att utveckla såväl doktorandsektionens arbete som kopplingen mellan det centrala kansliet och sektionen. Örjan Swenberg, utbildnings- och forskningshandläggare 3.3 Studiesocialt Allmänt Det studiesociala området omfattar allt som är berör studenterna, men som inte rör den rena utbildningen. Exempelvis handlar det om studenters ekonomi, bostäder och jämställdhet. Att vara studiesocialt ansvarig är ett tudelat uppdrag. Den ena biten handlar om att vara en resurs för studenter, att finnas till och kunna hjälpa och ge råd när problem uppstår med allt ifrån studiemedel till sexuella trakasserier. Den andra biten handlar om ett politiskt påverkansarbete inom det studiesociala området. Naturligtvis handlar det även om att delta i och påverka de organ som finns på Umeå universitet som handhar studiesociala frågor. Studiesocialt ansvarig har varit Johanna Fjellander Studenthälsans framtid I slutet av förra verksamhetsåret gick studenthälsan över till universitetets regi. Sedan dess har studenthälsan även flyttat fysiskt till Förvaltningshuset och en epok hos Umeå studentkår har gått i graven. Ett enormt studentfackligt engagemang gav upphov till en verksamhet, som slutligen erhöll sådant självklart existensberättigande, att universitetet själva tog över driften. Studenternas fortsatta inflytande över verksamheten säkras i och med det studenthälsoråd som inrättats, vari Johanna Fjellander har suttit. Under året har dock barnmorskans verksamhet diskuterats och kårerna vid Umeå universitet har gemensamt oroat sig över att verksamheten ska försvinna. Anledningen är att universitetet anser att verksamheten egentligen hör till primärvården, och inte ingår i uppdraget att arbeta förebyggande. 17

18 3.3.3 Akutlån Umeå studentkår har en fond som medlemmarna, om de är i akut behov av att låna pengar, kan vända sig till för att få ett tillfälligt tillskott av pengar till den egna kassan. Fonden uppgår till kr. Ett problem är att låntagarna tenderar att vara sena med sina återbetalningar, vilket innebär kostnader för kåren i form av inköp av inkassotjänster. Under året har Umeå studentkårs studiesocialt ansvarige fått börja handlägga kårens akutlån, något som tidigare sköts av studenthälsans kurator. I samband med detta skrevs direktiven om, och räntan sänktes. Akutlånet har visat sig betyda en enorm skillnad för Umeå studentkårs medlemmar, och vara en mycket god service, när exempelvis CSN krånglar, eller oväntade kostnader i samband med praktik uppkommer. Under året har 38 ansökningar hanterats Studenters trygghet och ekonomi En av SFS fokusfrågor under året har varit studenters trygghet och ekonomi. I samband med detta genomförde SFS en kampanjturné, som Umeå studentkår deltog i. Inför kampanjdagen var länets riksdagsledmöter inbjudna till paneldiskussion samt Försäkringskassan, CSN och kommunen inbjudna att ha informationsbord i hörsalsrundan. Tyvärr visade länets riksdagsledamöter dålig uppslutning och endast representanter för socialdemokraterna och folkpartiet dök upp. Efter paneldiskussionen startade Umeå studentkårs soppkök i hörsalsrundan, då vi serverade soppa och pratade med studenter och media om de otillräckliga nivåerna i studiemedlet, och om det faktum att studenterna inte har tillträde till de flesta av trygghetssystemen i Sverige. Soppköket fick enormt genomslag i media, såväl lokalt som nationellt, och även i vissa lokalmedia ute i landet. Kampanjdagen fick det överlägset största, och mest positiva, mediagenomslaget under hela året CSN samrådsgrupp I samrådsgruppen sitter CSN: s handläggare, en representant för varje studentkår, en kurator från studenthälsan och en studievägledare. Tyvärr finns det krafter inom CSN som verkar för att lägga ner samrådsgruppen, och tycker att CSN kan sköta dialogen med studentkårerna på annat sätt. Detta har Umeå studentkår och NTK motverkat. Samrådsgruppen är mycket viktig eftersom den innebär att kårernas representanter får en bra och regelbunden kontakt med CSN:s handläggare och att de regelbundet får stöta och blöta studiemedelssystemet så att de lär sig. Dessutom är det många studenter som öppnar sig och berättar varför de inte klarat av studierna när Umeå studentkår tar kontakt med dem, något de inte gör med CSN, eftersom de upplever CSN som en stor, hemsk myndighet. En students ansökan om studiemedel tas upp i samråd om han/hon riskerar avslag. Umeå studentkår har under året utvecklat samarbetet med CSN. Tidigare har Umeå studentkår fått ärendet bara ett par dagar innan samrådsmötet, men efter att dialog förts med CSN får nu kåren ärendet ett par veckor innan. Därefter tar kåren kontakt med studenten, och kan oftast reda ut vad som är problemet och hinner även i de allra flesta fall få fram intyg om sjukskrivning eller om inofficiella poäng, vilket gjort skillnaden för ett stort antal studenter under året. Umeå studentkårs representant i CSN-samrådsgrupp har varit Johanna Fjellander Bostäder Umeå studentkår anser att tillgången till en god bostad är en av de viktigaste förutsättningarna för att lyckas med sina studier. Därför har Umeå studentkår under det gångna året arbetat för att det ska byggas fler bostäder i Umeå. Även under detta år har flera stora byggprojekt startat och fler kommer, vilket gör att bostadsbristen inte längre är lika akut. Trots detta behövs fler bostäder, framför allt är det brist på små billiga lägenheter. För att ha råd med en nyproducerad etta är det i princip en förutsättning att man får bostadsbidrag. Umeå studentkår fokuserat på att opinionsbilda kring att boendet inte får kosta mer än en tredjedel av studiemedlet. 18

19 Akutrumsförmedlingen Akutrumsförmedlingen drevs för första gången inte av Umeå studentkår, utan i kommunens regi och på entreprenad av studentconsulting under höstterminen. Under vårterminen drevs förmedlingen av kommunen själva. Inför höstterminen 2006 ökades anslaget till akutrumsförmedlingen till kronor, och verksamheten uppdrogs, efter offentlig upphandling, till KFUM. Umeå studentkår konstaterar att det knappast kan handla om någon större kontinuitet (vilket var det främsta skälet till att kommunen skulle ta över driften) när verksamheten hittills drivits av tre olika parter under tre perioder, och vidare att det vore konstigt om inte verksamheten kunde bli mycket bättre, när ekonomin har fyrdubblats. Dock ser Umeå studentkår positivt på att kommunen är villig att satsa så mycket pengar på att se till att studenterna har någonstans att bo. 12-månadersregeln Förra året ökade AB Bostaden antalet månader som en hyresgäst måste ha bott i sin bostad innan lägenhetsbyte får ske inom beståndet, från sex månader till tolv. Umeå studentkår reagerade naturligtvis, och lyckades förmå AB Bostaden att lova att utvärdera ökningen efter ett år, innan beslutet permanentades. Vidare fördes direkta påverkanssamtal med kommunstyrelsens ordförande, Lennart Holmlund, av samtliga kårordföranden, diskussioner inom studentkommunsamarbetet, samt regeln fördes upp på årets studentkommunupptakt som en av de saker kårerna gemensamt ville arbeta för att studenterna ska slippa. Arbetet gav resultat, och AB Bostaden meddelade slutligen att tvånget om att ha bott ett antal månader innan byte av lägenhet får ske, skulle upphöra helt. Seger för Umeå studentkår! Kommunicera AB Till årsskiftet löper Kommuniceras avtal med universitetet ut. Kommunicera gjorde under våren ett utspel, där man hotade att dra in studentrabatten i samband med att detta avtal gick ut om universitetet inte hörde av sig. Universitetet reagerade inte förrän frågan lyftes i studentkommunens styrgrupp och av US ordförande på rektorsmötet. Där utlovade universitetet att de skall tillmötesgå Kommuniceras önskemål, för att ge studenter Internetrabatter och att de också skall påtala behovet av rabatter för forskarstuderande. Det återstår att se till hösten om universitetet och Kommunicera kommer att tillgodose studenternas behov Föreningsstöd Umeå studentkår delar tillsammans med de andra kårerna varje år ut kronor, som fåtts i bidrag från Umeå universitet. Under året har bidrag gått till både idrotts- och teaterföreningar. Bidraget har visat sig vara mycket uppskattat, och det är vår förhoppning att det kan fortsätta så, även i framtiden Gästlegitimation Umeå studentkår har under året arbetat med att ta fram en gästlegitimation för studenter från andra städer ska kunna besöka de pubar i Umeå som har ett alkoholtillstånd, där man måste vara medlem i någon av kårerna för att komma in. Vidare skall denna gästlegitimation gälla på samtliga pubar, så gästerna slipper skaffa ett för varje pub. Arbetet är i stort sett slutfört, och ska bara förankras hos pubarna och de andra kårkanslierna för att vara i bruk. 3.4 Jämlikhet Umeå studentkår inrättade i början av året ett jämlikhetsutskott, som under hösten arbetade mycket intensivt. Utskottet anordnade en likabehandlingsdag som bestod av seminarier kring jämlikhets- och likabehandlingsfrågor. Inbjudna föreläsarna var anställda från Umeå universitet. Umeå studentkår har vidare varit representerade i Umeå universitets jämställdhetsråd, och även i dess arbetsutskott. Där har arbetet med en ny jämställdhetspolicy varit intensivt. US har framför 19

20 allt verkat för att även studenterna ska omfattas av samma policy. Rådet har även finansierat en arvodering av en student, Jennie Olofsson, för att hon ska arbeta fram en jämställdhetscertifiering för utbildningar. Umeå studentkårs representant i jämställdhetsrådet har varit Johanna Fjellander (suppleant Johan Österström). Umeå studentkår har även deltagit aktivt i universitetets Likabehandlingsråd, och i arbetet med en likabehandlingsplan. Organisationen börjar så småningom sätta sig. Tyvärr är mandatet inte självklart för Likabehandlingsrådet, och olika aktörer vid universitetet verkar för att Likabehandlingsrådet och jämställdhetsrådet ska slås ihop. Detta tror Umeå studentkår skulle vara negativt, och risken är att likabehandlingsfrågorna får stryka på foten, och att fokus endast läggs på jämställdhet, eller tvärt om. Umeå studentkårs representant i likabehandlingsrådet har varit Johanna Fjellander. 3.5 Information Umeå student har behållit sin informationskostym under året. Vi ska dels informera alla våra medlemmar om kårens verksamhet samt opinionsbilda och informera om studentfrågor i det omkringliggande samhället. Jörgen Boström har varit informationsansvarig. Den nya informationstekniken har gjort det billigare att snabbt nå många mottagare. Stilrent, tydligt, seriöst, transparent, snabbt har varit vägledande för informationen under verksamhetsåret. Målet har varit att uppdatera anslagstavlor en gång i veckan samt att ha två nyheter om dagen på webbplatsen. Detta har vi i stort sett lyckats med även under tyngre arbetstoppar. För en organisation av Umeå studentkårs karaktär är det viktigt att synas under hela verksamhetsåret och inte bara under kårvalet och inskrivning. Vill man, kan man lätt skaffa sig information om vad kåren gör, problemet är dock att få gör det Klassrumsinformation Vid Umeå universitetet ges cirka 1300 fristående kurser och cirka 130 utbildningsprogram. Det absoluta flertalet av dem ges inom de tre fakulteter som Umeå studentkår granskar. Tyvärr var svarsfrekvensen mycket låg på det utskick vi gjorde till institutionerna om möjligheten att kårens arvoderade kommer och presenterar studentkåren direkt i klassrummen. Det minskar våra möjligheter att synas och uppmärksamma kårens resurser för nya studenter. På höstterminen gavs därför bara cirka 15 presentationer och på vårterminen fem presentationer Ska klassrumspresentationerna kunna fungera bra bör kårens, sektionens och utbildningsbevakarens presentation samköras. Under informationsdagen för gymnasieelever hade vi ett samarbete med Snösvänget som attraherade en mängd blivande studenter Kårsidan i Vertex Korta och enhetliga annonser med färgbilder har prioriterats med ständig hänvisning till webben. Information om hur man anmäler sig till veckobrevet har funnits med i ett flertal av annonserna. Lena D Lindström och Rolf Jakobsson, journalister på Västerbottenskuriren respektive Västerbottens Folkblad, har kontinuerligt använt vårt veckobrev och webb för att skaffa sig information om studentfrågor och sedan använt uppgifterna till att göra artikelserier och vanliga artiklar om högskolefrågor i respektive tidning. Trots att året präglats av förvaltningsfrågor har vi lyckats öka pressklippsmängden betänkligt, troligtvis beroende på vårt systematiska arbete med informationen. Nästan all intern information har betraktats som extern. Universitetet är en betydande faktor i Umeåregionen och studenterna likaså. Detta lyckas vi förmedla gång på gång. Andelen högskoleartiklar i VK och VF var konstant hög och vi har under året som oftast citerats flera gånger i veckan, och har vi inte blivit citerade har vi ofta åsiktsbildat i olika utbildnings- och studierelaterade frågor. I radio och tv förekom kårens ordförande och vice ordföranden vid ett flertal tillfällen i diverse olika sammanhang. 20

ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR. För perioden 20100701-20130630

ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR. För perioden 20100701-20130630 ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR För perioden 20100701-20130630 Ansökan om ställning som studentkår Härmed söker ställning som studentkår för perioden: 2010-07-01 till 2013-06-30 Studentföreningens

Läs mer

Att starta och driva ett parti inom. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid

Att starta och driva ett parti inom. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Att starta och driva ett parti inom En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Umeå studentkårs syfte...3 Umeå studentkårs uppbyggnad...4

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks mål- och visionsdokument som grund.

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-11-12 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas

Läs mer

1. FÖRORD 4 2. REPRESENTATION OCH ARVODERADE 5 3. VERKSAMHETSOMRÅDEN 7

1. FÖRORD 4 2. REPRESENTATION OCH ARVODERADE 5 3. VERKSAMHETSOMRÅDEN 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003-2004 1. FÖRORD 4 2. REPRESENTATION OCH ARVODERADE 5 2.1 KÅRSTYRELSEN 5 2.2 ARVODERADE STUDENTER 5 2.3 FULLMÄKTIGE 5 2.4 INSPEKTOR OCH PROINSPEKTOR 6 3. VERKSAMHETSOMRÅDEN 7 3.1

Läs mer

Styrdokument 2009-09-18. Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00

Styrdokument 2009-09-18. Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2009-09-18 Handlingsplan Info Projekt 1 Sammanställning av studentrabatter För att tydliggöra det värde som ett medlemskap i kåren innebär

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5)

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5) 1 (5) Närvarande styrelseledamöter: Ella Brodin Johan Gärdebo Michael Jonsson Niclas Karlsson (t o m 6) Lukas Klingsbo Eric Lennerth Pontus Sandström Frånvarande: Karin Nordlund Presidiet: Gabriel Ledung

Läs mer

UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE

UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Framtidsrapporten 2009-02-26 UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE Hösten 2008 inledde Umeå studentkårs framtidsgrupp sitt arbete med att diskutera kring

Läs mer

PROTOKOLL KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Protokoll Fullmäktigemöte nr.6 08/09 PROTOKOLL KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE Datum 2009-03-11 Bilagor: Röstlängd/röstprotokoll Tid: Plats: Noteringar:

Läs mer

Synas mot studenterna

Synas mot studenterna Synas mot studenterna Synas mot studenterna och övriga samhället. Öka medvetenheten om hela studentkåren och dess resurser. Öka valdeltagandet. Visa rättigheter och möjligheter till påverkan. Synas i media

Läs mer

FÖRTROENDEVALDA. Kårfullmäktige. Samhällsvetarna (6 mandat) Vänsterns studentförbund (9 mandat) Socialdemokraterna (5 mandat) Helmut (2 mandat)

FÖRTROENDEVALDA. Kårfullmäktige. Samhällsvetarna (6 mandat) Vänsterns studentförbund (9 mandat) Socialdemokraterna (5 mandat) Helmut (2 mandat) Verksamhetsberättelse 2005/2006 FÖRORD Denna verksamhetsberättelse markerar avslutet för verksamhetsåret 2005/2006. Det var en ambitiös styrelse som äntrade Umeå studentkår sommaren 2005. De övergripande

Läs mer

Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH)

Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH) Styrelsen 2008-05-15 REGERINGSKANSLIET Utbildningsdepartementet Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH) Medicinska Föreningen

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-29 Kl. 15.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Nomineringsanmodan: Vice ordförande GFS

Nomineringsanmodan: Vice ordförande GFS sanmodan: Vice ordförande GFS Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) är en ideell samarbetsorganisation för studentkårerna i GFS styrs av en styrelse och ett presidium. Styrelsen, som utses av medlemskårerna,

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-02-11 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Föredragningslista Styrelsemöte nr.4 12/13 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum:

Läs mer

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Beslutsuppföljning 2012-12-05 UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Oktober Nominering: Ulrika Haake som inspektor för Umeå studentkår Val:

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Protokoll Styrelsemöte nr 4, 08/09 PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2008-11-19 Bilagor: M7 US 50-årsjubileum Tid: Plats: Noteringar: 15.15

Läs mer

Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010

Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010 Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2009-09-18 Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010 Övergripande Det kommande verksamhetsåret är fyllt med utmaningar för Umeå studentkår. Under

Läs mer

Umeå studentkårs styrelse verksamhetsåret 2007/2008... 6. Kårfullmäktige... 7. Inspektor... 8. Revisorer... 8. Universitetsstyrelsen...

Umeå studentkårs styrelse verksamhetsåret 2007/2008... 6. Kårfullmäktige... 7. Inspektor... 8. Revisorer... 8. Universitetsstyrelsen... Verksamhetsberättelse 2007/2008 Inledning... 5 Umeå studentkårs styrelse verksamhetsåret 2007/2008... 6 Förtroendevalda... 7 Kårfullmäktige... 7 Inspektor... 8 Revisorer... 8 Universitetsstyrelsen... 8

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Antaget av SiS 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20

Läs mer

Det är inte ideologier som styr på kåren

Det är inte ideologier som styr på kåren Styrelsen. Mikaela Peltz, Zakarias Pante och Katarina Nilsson representerar Socialdemokraterna, Moderaterna och Pedagogerna. Det är inte ideologier som styr på kåren Medier och politiker på riksnivå har

Läs mer

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras:

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras: Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2013-06-10 Med denna delegationsordning, delegerar kårstyrelsen beslutanderätt i vissa frågor inom sitt ansvarsområde till

Läs mer

Fastställd av årsmötet Verksamhetsplan 2015/2016

Fastställd av årsmötet Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av årsmötet 0 Verksamhetsplan 0/0 Fastställd av årsmötet 0 0 0 0 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter upp fokusområden för kommande verksamhetsår. Det

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-03-11 Kl. 17.15 Mötesplats: Samvetet Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Kårstyrelsens arbetsbeskrivning

Kårstyrelsens arbetsbeskrivning Kårstyrelsens arbetsbeskrivning Kårstyrelsen Kårstyrelsen är s operativa organ och har ansvar främst för att verkställa verksamhetsplanen. Kårstyrelsen: har det operativa ansvaret för organisationen representerar

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

EKEN Verksamhetsförordring

EKEN Verksamhetsförordring EKEN Verksamhetsförordring Innehållsförteckning Syfte och struktur... 3 Syfte verksamhetsförordning... 3 Struktur och stadgar... 3 Program som ingår under EKEN... 4 Styrelse... 5 Krav på kårmedlemskap...

Läs mer

Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX

Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX 1 Innehåll Arbetsordning för SAUS... 3 Ansvarsområde... 3 Arbetsfördelning... 4 Delegationsordning... 4 Instruktion för ledamot... 5 Det åligger

Läs mer

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument Medlemsmöte 0 Åsiktsdokument 0 Grundläggande värderingar Ett universitet för alla Medlemsmöte 0 Utbildning är en demokratisk rättighet som ska vara tillgänglig för alla. Varje individ måste ges en reell

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 1 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter ut fokusområden för kommande verksamhetsår. Det finns frågor som Linnéstudenterna prioriterar utöver

Läs mer

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete.

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete. 1 Beskrivning av föreningen Föreningens namn är Umeå Systemvetarförening, (hädanefter benämnd UMSYS). Organisationsnummer: 802446-7956. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens ( JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014

Verksamhetsplan 2013/2014 Verksamhetsplan 2013/2014 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ko@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/12 Innehållsförteckning Inledning...3 Allmänt...4 Organisationsutvärdering... 4 Kansliet...

Läs mer

MEDLEMSREGLEMENTE FÖR UMEÅ STUDENTKÅR

MEDLEMSREGLEMENTE FÖR UMEÅ STUDENTKÅR MEDLEMSREGLEMENTE FÖR UMEÅ STUDENTKÅR Reglering i s stadgar... 2 Kapitel 2: Medlemskap och stödmedlemskap... 2 Kapitel 5 Kårsektioner... 3 Medlemsavgifter... 4 Medlemskapets innehåll... 5 Medlemskapets

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Ordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.3 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, kårsektioner PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (7) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2014-07-01--2017-06-30 1 Bakgrund Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter löper

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF Sid 1(10) Verksamhetsplan 20 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF-05 6.4 Sid 2(10) INTRODUKTION Tekniska Högskolans studentkårs verksamhetsplan

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Ansvarsområde... 3 Arbetsfördelning... 4 Delegationsordning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser.

GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser. Nomineringsanmodan GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser. Nominering Rätt att nominera har alla medlemmar i varje medlemskår,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 Fastställd av fullmäktige 2014-05-14 Innehåll Bakgrund och Syfte... 3 Målgrupp... 3 Kvalitetshöjande utbildningsstruktur... 4... 4 Delmål 1: Likvärdig rättssäkerhet inom och mellan

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet.

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet. Bilaga 4e Datum: 2012-01-12 Plats: Halda, Visionen 1. Mötets öppnande valdes till mötesordförande och öppnade mötet. 2. Val av justeringsperson valdes till justeringsperson. 3. Adjungeringar 4. Föredragningslista

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION

ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION Representanter: HHUS: Jimmy Kindholm ordf@hhus.se Betsek: Kristoffer Månsson kriztoffer@hotmail.com Humsek: Sebastian Andersson ordfhumsek@umeastudentkar.se

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 60 Talmanspresidiet Föredragningslista 5-13/14, 51 - Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-03-06, kl 18.30 Ärenden:

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå DNR: SLU ua Fe 2013.1.1.1-2588 Internrevisionen 2013-09-25 Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå Rapport från internrevisionen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Bakgrund och motiv... 4 2 Granskningens

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Antaget av LinTeks fullmäktige den 3 mars 2015 2 (9) Inledning Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek.

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Beslutsuppföljning 2012-01-27 UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU September Nominering: Fanny Eriksson till Överklagandenämnden för studiestöd.

Läs mer

Internrevisionens årsrapport

Internrevisionens årsrapport Internrevisionens årsrapport år 2009 Inledning Vårt mål är att internrevisionen ska vara en respekterad och oberoende resurs vars arbete präglas av objektivitet, integritet och opartiskhet. De granskningar

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Bilaga U2 Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090786 90 00 Beslutsuppföljning 20150601 Meddelande att US och NTK skickat en skrivelse till UmU med en förfrågan om kontorslokal vid Konstnärligt

Läs mer

Antaget av Fullmäktige [Välj datum]

Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Presidiet... 4 Kapitel 3: Kårordförande... 5 Kapitel 4: Vice Kårordförande...

Läs mer

1.2 Långsiktigt perspektiv i SFS påverkansarbete

1.2 Långsiktigt perspektiv i SFS påverkansarbete Verksamhetsplan Sveriges förenade studentkårer 2015 / 2016 1. Inledning SFS verksamhetsplan är det dokument som slår fast vilket arbete som SFS ska bedriva under verksamhetsåret med politisk påverkan och

Läs mer

Delegationsordning för Konstkåren

Delegationsordning för Konstkåren Delegationsordning för Konstkåren Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 I Konstkårens delegationsordning framgår uppgifter och befogenheter för Konstkårens organ. (Konstkårens stadga 3.2) Bärande tankar Konstkåren

Läs mer

Motion om ordinarie medlemskap och stödmedlemskap i Uppsala studentkår

Motion om ordinarie medlemskap och stödmedlemskap i Uppsala studentkår Till Uppsala studentkårs fullmäktige Motion om ordinarie medlemskap och stödmedlemskap i Uppsala studentkår Uppsala studentkår har i dagsläget bara en typ av medlemskap. Detta innebär att alla medlemmar,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2014-06-02 Tid: Kl. 17:00 Plats: Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry Drefeldt* Amanda

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson, utredare Ester Roos-Engstrand Sammanfattning

Läs mer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Organisationsnummer: 857200-4995 1 Ändamål och uppgifter 1.1 Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) har till ändamål: att tillvarata och främja medlemskårernas och

Läs mer

1. Meriteringsmodellen

1. Meriteringsmodellen Sid 1 (7) 1. Meriteringsmodellen Av Umeå universitets visionsdokument Vision 2020 framgår det att vårt pedagogiska meriteringssystem bidrar till att ge skickliga lärare. Det övergripande målet för Umeå

Läs mer

Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut?

Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut? R1 Handläggare: Styrelsen Datum: 2017-04-12 Dnr: O410-2/1617 Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut? Bakgrund Som en del av arbetet under verksamhetsåret 2015/2016

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Caisa Lycken förklarade mötet öppnat 2013-12-17 kl 17:18

1 Mötets öppnande Ordförande Caisa Lycken förklarade mötet öppnat 2013-12-17 kl 17:18 BESLUTSPROTOKOLL sid 1/5 Fullmäktige sammanträde 2014-04-01 kl 17:18-21:59 Eva Netzelius-salen, Blåsenhus Till protokollet bifogas samtliga bilagor, förteckning över dessa återfinns på sista sidan. Ordförande:

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Umeå studentkår Kårordförande 13/14 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.5 13/14 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-02-12

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Samordningsförbundet Umeå Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande. Övriga deltagare Mikael Holmlund Samordnare

Samordningsförbundet Umeå Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande. Övriga deltagare Mikael Holmlund Samordnare PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2011-02-04 Plats och tid klockan 08.00-12.00 Beslutande Christer Lindvall, ordförande Kjell-Åke Johansson Försäkringskassan Ulf Björk Landstinget Per

Läs mer

Ta ställning och rösta på studentportalen!

Ta ställning och rösta på studentportalen! Vem talar för dig? 2017 6-19 mars Ta ställning och rösta på studentportalen! Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Vem talar för dig? Under de senaste

Läs mer

Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9

Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9 Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9 Skriven av stationschef tillika ordförande Ingrid Broman Bakgrund Studentradion är en förening som växer och är i ständig utveckling. Vår önskan

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

KALLELSE FÖR SISOFS MÖTE Torsdag 1 oktober 2015 kl Språkbubblan (E279), plan 2, hus E, Södra huset, Frescati

KALLELSE FÖR SISOFS MÖTE Torsdag 1 oktober 2015 kl Språkbubblan (E279), plan 2, hus E, Södra huset, Frescati KALLELSE FÖR SISOFS MÖTE 2015-10-01 Torsdag 1 oktober 2015 kl. 12 13 Språkbubblan (E279), plan 2, hus E, Södra huset, Frescati 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesfunktionärer: 2a. Val av mötesordförande 2b.

Läs mer