Verksamhetsberättelse 04/05

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 04/05"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 04/05

2 1. FÖRORD Denna verksamhetsberättelse är ett sätt för oss att avsluta och summera vårt verksamhetsår. Den är också en redovisning av vårt arv till våra efterträdare. Summeringen känns inte riktigt som om den kan ge året rättvisa, då det är omöjligt att på några få sidor beskriva allt det som händer under ett år inom Umeå studentkår. Vi lämnar bakom oss ett verksamhetsår som vi är stolta över. Verksamhetsplanen och den konkreta handlingsplanen är nästintill uppfylld, stora processer har genomförts och somliga nya påbörjats, vi har fått stort gehör från universitetet och kommunen för våra önskemål och krav. På alla sätt ett år som varit fyllt med fortsatt hårt arbete för att förbättra situationen för alla Umeå studentkårs medlemmar och för att vara dess samlade röst. Året har liksom tidigare varit mycket händelserikt. Vi vill påstå att det varit ett av de intensivaste och mest turbulenta åren, då den interna förvaltningen och verksamheten fått stor uppmärksamhet. Stora frågor inom den utbildningspolitiska arenan har varit att verka för en avgiftsfri utbildning, uppmärksamma forskarstuderandes situation och forskarpropositionen, opinionsbilda kring förslaget om nytt resurstilldelningssystem, följa utredningen om det utökade studieåret och nu sist att påverka regeringen att lyssna till våra krav av förändringar i Högskolepropositionen, förslaget om formen av högskolans framtid. Inom den interna organisationen har försäljningen av kårhuset tagit exakt ett år, omorganisering av arbetsuppgifter och personal har påbörjats, samarbetet med Umeå-kårerna utvecklats, vilket lett till att långvariga konflikter fått sitt slut, sektionsmissnöje har lett till förbättrad samverkan samt att arbetet med information och distansstudenter har förbättrats. Studentengagemanget i partier, fullmäktige, styrelse och centrala styrelser och nämnder vid universitetet har ökat avsevärt under året. Tyvärr har några sektioner haft problem med nyrekrytering och på föreningsnivå måste vi lämna över till ny styrelse att förbättra studerandeinflytandet. Verksamhetsåret 2004/2005 är inte unikt eller mer speciellt än andra år, trots att vi känner oss ganska märkvärdiga ibland. Vi har förvaltat föregående års arv väl. Härmed lämnar vi över till ny styrelse att fortsätta resan rakryggad framåt. Vi önskar dem all lycka till och vi önskar Dig en trevlig läsning! För Umeå studentkårs styrelse verksamhetsåret 2004/2005 Anchela Signell Ordförande 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRORD ARVODERADE OCH REPRESENTATION Kårstyrelsen Arvoderade studenter Kårfullmäktige Inspektor och proinspektor VERKSAMHETSOMRÅDEN Verksamhetsledning Allmänt Kårfullmäktige (KF) Kårstyrelsen Studeranderepresentation Universitetsstyrelsen Universitetsledningen Stiftelsen universitetshallen Akademibokhandeln Folkuniversitetet Arbetsutskottet Personal Utbildningsbevakning Allmänt Arbetsgrupper Studentfall Praktikproblem Sektionsutbildningsbevakarna Studentfacklig utbildning Nationella frågor Pedagogiska priset Priset för bästa studievägledare Utbildnings- och forskningshandläggning Studiesocialt Allmänt Studenthälsans framtid Akutlån Studenters trygghet och ekonomi CSN samrådsgrupp Bostäder Föreningsstöd Gästlegitimation Jämlikhet Information Klassrumsinformation Kårsidan i Vertex e-kårren Anslagstavlor och toalettavlor Externa relationer Allmänt Arbetsmarknad Samarbetspartners Hållbarhet... 22

4 3.7.1 Allmänt Visionsdokument Hållbar student Systemansvar VERKSAMHETSGRENAR Umeå Studentradio (f.d. Mick 102) Kårmedia i Umeå HB KÅRVALET STIFTELSER Kårhusstiftelsen Kårhusförsäljning Corona Förändringar i byggnaden Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond Allmänt Stiftelsen Studenthälsan SEKTIONER OCH LOKALORGANISATIONER Sektionsrådet Beteendevetarsektionen Doktorandsektionen HHUS Handelshögskolans i Umeå Studentförening Humanistiska sektionen SamSektionen UmPe UmeåPedagogerna Umeåstudenter i Örnsköldsvik - USÖ SAMARBETEN Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) Umeå-kårerna Studentkommun Styrgruppen Studentstad Arbeta i Umeå Bostads- och kommunikationsgruppen Studenter, alkohol och narkotika Bilagor 1. Konkretiserad handlingsplan 4

5 2. ARVODERADE OCH REPRESENTATION 2.1 Kårstyrelsen Kårstyrelsen har under året bestått av en koalition mellan Samhällsvetarna, Socialdemokraterna och Ekopartiet. Följande personer har ingått i styrelsen under året: Anchela Signell (Shv), ordförande. Johanna Fjellander (s), 1:e vice ordförande Jörgen Boström (s), 2:e vice ordförande Tariq Bacchus (Shv), ordinarie ledamot Stefan Brattlöf (Shv), ordinarie ledamot under tiden Theo Reingoldt (Shv), ordinarie ledamot under tiden Elisabeth Lindvall (E), ordinarie ledamot Jonas Fjellström (s), suppleant Joakim Lilja (Shv), suppleant Britta Markström (Shv), suppleant t.o.m , sedan ordinarie ledamot Erik Nylander (E), suppleant Johanna Liljenfeldt (E), suppleant Joakim Lilja (Shv), ordinarie ledamot fr.o.m Anna Sjödin (Shv), suppleant fr.o.m Arvoderade studenter Anchela Signell, ordförande. Verksamhetsledning. 100% arvodering Johanna Fjellander, 1:e vice ordförande med ansvar för studiesociala frågor och jämställdhet. 100% arvodering Jörgen Boström, 2:e vice ordförande med ansvar för information, externa relationer och hållbarhetsfrågor. 100% arvodering Tariq Bacchus, utbildningsbevakningsfrågor. 100% arvodering Ronny Dogra, systemansvarig, 40% arvodering Josefin Eliasson, stationschef på Studentradion i Umeå (f.d. Mick 102), 10% arvodering under tiden Anders Jacobsson, stationschef på Studentradion i Umeå (f.d. Mick 102), 10% arvodering fr.o.m Kårfullmäktige I kårfullmäktige har under året ingått följande sju partier: Samhällsvetarna, Socialdemokraterna, Ekopartiet, Fria studenter, Moderata studenter, Vänsterns studentförbund och Helmut. Följande personer har under året har ingått som ordinarie ledamöter: 5

6 Samhällsvetarna (8 mandat) Anchela Signell Tariq Bacchus Linnea Odebäck Joakim Lilja Theo Reingoldt Stefan Brattlöf Anna Cederlund Ali Farokhian Socialdemokraterna (5 mandat) Jonas Fjellström Johanna Fjellander Jens Malmqvist Janet Ågren Jörgen Boström Ekopartiet (4 mandat) Johanna Liljenfeldt Mattias Henriksson Elisabeth Lindvall Birgitta Emanuelsson Vänsterns studentförbund (5 mandat) Mattias Sehlstedt Daniel Nyström Johanna Janson Johan Norén Joakim Mäki Fria studenter (5 mandat) Ina Berggård Fredrik Öhrner Ylva Ledin Jon Björklund Björn Hjalmarsson Moderata studenter (2 mandat) Nicklas Sandström Robert Svedjetorp Helmut (2 mandat) Madelene Brodin Erik Sundqvist 2.4 Inspektor och proinspektor Umeå studentkårs inspektor under året har varit Ann-Christin Häggqvist, Företagsekonomiska institutionen. Ann-Christin påbörjade sitt uppdrag i september 2005 och har således ett år kvar på sitt uppdrag. I september valdes också Kerstin Asplund, Juridiska institutionen, till proinspektor. Samarbetet mellan dessa två och presidiet har under året fungerat bra och båda två har varit kåren behjälpliga med ett antal frågor, bland annat vid kårhusförsäljning, bekymmer vid sektioner och vid kårvalet. Deras arbete har varit mycket uppskattat. 6

7 3. VERKSAMHETSOMRÅDEN 3.1 Verksamhetsledning Allmänt Kårarbetet under året har utmärkts av många interna organisationsfrågor, där kårhusförsäljning, omorganisering av personalorganisationen, kontakten med sektionerna, nytt kåravgiftssystem och mycket mer fått stort utrymme. Ansvarig för verksamhetsledningen har ordförande Anchela Signell varit. Kårstyrelsen har på ett konkret sätt kunnat påverka olika studentpolitiska frågor genom yttrande på remisser. Under året har 20 olika remisser besvarats till universitetet, SFS och andra organ. Några exempel är universitetets handlingsplan för breddad rekrytering, revidering av regelsamlingen vid universitetet, yttranden till SFS om nivåbeskrivningen i den högre utbildningen och synpunkter på ett utvidgat skydd för könsdiskriminering. Vi har även samarbetat med andra kårer. Umeå studentkår deltog under året i Projektet, ett samarbete mellan kårer i Linköping, Norrköping, Lund, Uppsala, Stockholm och Umeå. Projektet har främst hanterat Bolognaprocessen, SFS interna arbete och varit ett kårstöd för varandra. Samarbetet med de lokala kårerna, Medicinska studentkåren vid Umeå universitet (MSU) och Umeå naturvetar- och teknologkår (NTK) har fungerat bra under hela året. Tillsammans har vi varit starkare än på länge i lobbyarbetet vid universitetet och kommunen. Vi har under året kunnat enas i frågor som under flera år varit orsak till konflikter mellan kårerna. Läs mer under kapitel åtta, samarbeten. I många år har organisationen på personalsidan präglats av otydlighet i besluts- och informationsvägar. Ledarskapet har visat på stora brister till följd av att ordförande byts ut varje år. Därför påbörjades ett gediget arbete med att ta fram delegationsordningar och tydliggöra arbetsförhållandena. Detta har lett fram till början av en stor omorganisering av uppgifter och personal. Samtidigt med kårhusförsäljning uppstod övertalighet på grund av arbetsbrist. Uppsägningen är verkställd, men förändringsprocessen är inte klar, utan kommer att fortsätta under hösten. När vi tillträdde i juli 2004 hade föregående verksamhetsår gjort ett underskott på drygt kr. Vi var fast beslutna att samma sak inte skulle upprepas i år. En åtgärd blev att avyttra Umeå studentradio, läs mer nedan under KF. Nu i juni ser prognosen god ut, för ett positivt utfall. De största förändringarna under året har dock berört försäljningen av Kårhusstiftelsens kårhus. När vi tillträdde fick vi denna fråga att arbeta med på dag ett och ett år senare skrev Kårhusstiftelsen på försäljningsavtalet med Akademiska hus. Läs mer under KF nedan samt i kapitel sex. Med anledning av Tsunami-katastrofen aktualiserades såväl kårens som universitetets beredskap vid krissituationer. Vi arbetade tillsammans för att hjälpa och stödja dem som var i behov av det Kårfullmäktige (KF) Innan årets första kårfullmäktige anordnade Umeå studentkår en kårfullmäktigeutbildning där ledamöterna fick möjlighet att ta del av och analysera stadgar, arbetsordning mm. Under utbildningen diskuterades även mötesklimat och hur man ska undvika härskartekniker. Johanna Fjellander var ansvarig för den uppskattade utbildningen. Under året har sju partier suttit i fullmäktige för att representera studenterna vid våra fakulteter, våra medlemmar. Engagemanget har varit stort och det har aldrig varit risk för att behöva ställa in något möte. Tyvärr inleddes de första mötena på hösten med ett dåligt mötesklimat och diskussionsnivåer som hade allt mer att önska. Dock tog gruppledare och mötespresidium seriöst 7

8 tag i situationen och följande möten var mycket goda och karaktäriserades av högt i tak och respekt för varandra och olika åsikter. Fullmäktige sammanträdde åtta gånger under verksamhetsåret (konstituerande ej inräknat). Nedan följer ett fåtal av de diskussioner som fullmäktige fört under året. Alla diskussioner kan inte sammanfattas här och därför hänvisas den nyfikne till verksamhetsårets protokoll för utförligare information. Kårhusförsäljning: För en kår har sedan lång tid tillbaka ett eget kårhus varit en central del av verksamheten. Umeå studentkår är inget undantag. Trots att det är Kårhusstiftelsen som hanterat kårhusförsäljningen ansåg vi att detta är en sådan stor och viktig fråga att hela Umeå studentkår måste involveras. Umeå studentkår hade sin formation till både styrelse och fullmäktige, men då Akademiska hus höll bollen stilla under hösten fanns inte så mycket att göra eller rapportera. Det upplevdes som frustrerande för alla inblandade på US. Processen har sedermera varit omfattande och förankrad på bred front. Vi höll två öppna medlemsmöten för att så många medlemmar som möjligt skulle kunna uttrycka sina synpunkter och få en direkt dialog med ordförande. Trots god affischering och flera inbjudningar var det få som dök upp. I mars fattade kårfullmäktige ett rekommenderande beslut till Kårhusstiftelsen. Sex av sju partier i Umeå studentkårs fullmäktige stod bakom en rekommendation om att sälja byggnaden. Ansvariga för arbetet med kårhusförsäljningen har varit Anchela Signell och Jörgen Boström. Akademibokhandelspriset: Till årets Akademibokhandelsstipendium inkom ett stort antal nomineringar från såväl partiaktiva och sektionsaktiva som enskilda medlemmar. Priset, som delades ut vid det sista fullmäktige för året, gick till tre stipendiater för sitt studentfackliga engagemang. Priset gick till Johan Österström, för sitt stora engagemang på såväl sektionsnivå som kåren centralt, till Evamaria Nerell för sitt stora engagemang inom beteendevetarsektion och för att hon tog på sig ordförandeuppdraget när ingen annan ville, och slutligen till Lina Lundborg & Ida Burlin för sitt engagemang för verklig jämställdhet och förändrade villkor mellan könen. Stadgeändringar: Under året har ett nytt förslag till stadgar arbetats fram, som inlämnats till kåren under de sista dagarna i juni. Då stadgarna reviderats och omarbetats i omgångar under de år som gått sedan Umeå studentkårs bildande var det en hel del som misstämde. Paragrafer som sa emot varandra och formuleringar som var inaktuella. Stadgarna var i så dåligt skick att de inte ens gick att utgå ifrån, utan ett helt nytt dokument har arbetas fram med kommentarer från bland annat revisor och valnämnden som grund. För nästa verksamhetsår återstår endast remisshantering, och politiska beslut. Ansvarig för arbetet med nya stadgar har varit Jonas Fjellström. Motioner: Det har inkommit sju motioner till US, som behandlats i KF. Dessa är: Slopat fribelopp!, Livslångt lärande, Aktivt verkande för avskaffande av kårobligatoriet från Moderata studenter, Förändringar av matkontraktörer i Umeå universitets lokaler samt formerna och reglerna kring sådana avtal från Sodexho Raus, Rent spel för öppen ridå från Vänsterns studentförbund, Kunskapsinnehållet är viktigast och måste gå före formalia från Fria studenter, Objektivisera litteraturhänvisningar från Fria studenter. 8

9 3.1.3 Kårstyrelsen Kårstyrelsen har under året sammanträtt 15 gånger samt haft två arbetshelger. Arbetet i styrelsen har fungerat väl med engagerade ledamöter och ett bra och produktivt mötesklimat. Nytt för året var en koalition mellan tre partier, Samhällsvetarna, Socialdemokraterna och Ekopartiet. Detta var en kombination som fungerade väl och breddade vårt arbete till att föra upp fler frågor på dagordningen. Vi har även i år haft kontaktpersoner för sektionerna och SFS. En problematik som återfanns inom styrelsen var, liksom under tidigare år, den höga arbetsbelastningen på presidiet. Trots att verksamhetsplanen inte var lika gedigen som året innan, så har 40 timmars arbetsvecka inte kunnat uppnås under större delen av verksamhetsåret. Trots detta har presidiet försökt att inte arbeta helger, vilket gjort att de fått prioritera än mer bland arbetsuppgifterna. Det tycks vara en svår uppgift att tillse att de fyra arvoderade har en normal arbetsbelastning. Nyckelorden är förstås, som alltid, prioritering av kärnverksamheten. Följande är ett urval av de diskussioner styrelsen har fört under året. I likhet med avsnittet ovan om fullmäktige finns ytterligare information att få för den nyfikne i protokoll från verksamhetsåret. Kårstyrelsen har även arbetat med andra frågor, vilka återfinns under respektive arbetsområde i verksamhetsberättelsen. Samtliga frågor i fullmäktige har först behandlats av kårstyrelsen. Nytt kåravgiftssystem Tjänstemännen uttryckte nya idéer om hur kåravgiftssystemet borde ändras. Detta för att göra systemet tydligare, enklare och än mer rättvist för studenterna och mindre krångligt och svårtolkat reglemente. På uppdrag utformade de ett förslag till nytt kåravgiftssystem. Förslaget återremitterades ett par gånger från styrelsen för att bli ännu bättre. På konstituerande fullmäktige för det nya verksamhetsåret beslutades om införandet av nya kåravgifter att gälla från nästa verksamhetsår. Det nya systemet innebär bland annat färre specialregler, reducerad avgift för alla utlokaliserade utbildningar, inkommande utbytesstudenter och freemovers betalar kåravgift, avgiftsfritt för SLU-studenter som redan betalat kåravgift till sin kår. Distansstuderande Nätuniversitetet och SFS har under året anordnat två konferenser på temat distansstudenter. US har deltagit i bägge. Anledningen är att kårer runt om i landet har svårt att hantera denna målgrupp som stadigt växer. Umeå studentkår är inget undantag. Idag har vi nästan medlemmar som läser distanskurs, nätkurs eller på utlokaliserad ort. För att tillgodose den här målgruppens behov har styrelsen arbetet fram förslag till införandet av en utbildningsbevakare till centralt på kåren, en s.k. off campus-arvodering. Denna person finansieras av målgruppen självt, ungefär som andra studenter betalar en sektionsavgift. Denna nya arvodering kommer att vara verksam från nästa verksamhetsår. Universitetsgemensamma introduktionskurser: Från har Stina Lindholm arbetat för Umeå Studentkår som projektledare för att instifta en universitetsgemensam introduktionskurs. Syftet är att underlätta för nya studenter, oavsett bakgrund, att börja studera vid Umeå universitet samt att klara sina studier. Kursen är nu färdig och kommer att starta för första gången höstterminen Den kommer att ges med 20% hastighet på kvällstid, i första hand för nya studenter som läser fristående kurser. Innehållet kommer att vara studieteknik, universitetskunskap, att tala och skriva akademiskt samt reflektion över målet med studierna. Projektet är ett samarbete mellan de tre studentkårerna och har finansierats av rekryteringsdelegationen, Studentcentrum, Kommittén för kvalitetsfrågor, Universitetsstyrelsen samt Tvärvetenskapligt forum. 9

10 Studentradion (f.d. Mick 102) Under flera år tillbaka har radions aktiviteter gått med förlust och de har inte lyckats hålla sig inom budgeterade ramar. US har upplevt att de trott sig vara en egen förening med egen frihet att göra som de vill och att inte US kan ställa krav trots att vi är deras inkomstkälla och ytterst ansvariga för deras verksamhet. Under hösten försökte kårstyrelsen att styra upp detta med riktlinjer för gemensamt samarbete och ett avtal för hur underskott eller överskott av budgeten ska hanteras. Vi var också överens om att målet var att radion skulle bilda en egen förening till nästa verksamhetsår. Tyvärr förankrades aldrig detta i radions styrelse. Det kom aldrig dess medlemmar tillkänna. Dåvarande stationschef och kassör avgick och inget överlämnades till tillträdande. Vi började om arbetet igen. Kårfullmäktige beslutade på förslag av styrelsen att radion skulle 1/7 vara en egen förening. För att säkra radions framtid finansierar vi en krona per medlem och verksamhetsår till radion. US har också sett till att kommunen, universitetet och de andra kårerna är finansiärer i studentradions verksamhet. Ansvariga för samarbetet och avyttrandet av radion har varit Anchela Signell och Janet Ågren. Hur den framtida organisationen blir går att läsa under kapitel fyra. Extern representation: Styrelsen har under året nominerat personer till Nätuniversitetets internationella kommitté, NCFF, regeringens råd för högre utbildning, CSN s studentråd och till SFS verksamhetsrevisor Studeranderepresentation Universitetsstyrelsen Representanter i universitetsstyrelsen har för verksamhetsåret varit Anchela Signell, ordinarie ledamot, samt Jörgen Boström, gruppsuppleant för studentkårsledamöterna. Under året har styrelsen behandlat frågan om utbyggnaden av universitetsbiblioteket och Samhällsvetarhuset, uppföljning av internationaliseringsarbetet, effektivisering av studieadministrationen, avvecklingen av arbetsenheten arbets- och organisationspsykologi, revidering av antagningsordningen, de moderna språkens framtid och mycket mer. Nedan följer några ärenden som varit särskilt angelägna ur kårperspektiv. Rektorsvalet Den 15 juli 2005 avgår Inge-Bert Täljedal som rektor för Umeå universitet. För att hitta hans efterträdare tillsattes i höstas en rekryteringsgrupp bestående av sju representanter från universitetsstyrelsen, däribland US ordförande. Utanför denna grupp tillsattes också en samrådsgrupp, bestående av 64 personer på universitetet. Studenterna hade 16 platser, varvid US hade nio stycken att utse. Rekryteringsgruppen valde också att anlita extern kompetens i urvalsförfarandet genom Michael Berglunds rekryteringsfirma. Rekryteringsprocessen blev ett omfattande och omtalat förfarande i utseendet av en ny rektor, där kritiken tyvärr varit onådig mot de tre slutgiltiga rektorskandidaterna. Universitetsstyrelsen beslutade slutligen att förorda Göran Sandberg före Pia Sandvik-Wiklund och Ulf Edlund. Regeringen utsåg Sandberg till ny rektor. Utvecklingsprogrammet ur studentperspektiv Studentkårsordförandena tog initiativ till att undersöka hur studenterna ser på utvecklingsprogrammet och dess uppsatta mål för Vi konstaterade i en presentation för styrelsen att områden som enligt studenterna inte kommer att kunna uppnås är ett tvärvetenskapligt synsätt mellan olika enheter, jämställdhet mellan kvinnor och män i all verksamhet, implementering av studerandeinflytandepolicyn samt genomförandet och uppföljning/återkoppling av studentenkäter och kurs- och programutvärderingar. Områden som ser bra ut eller där målen redan uppnåtts är att doktorandintroduktion finns, lokala 10

11 doktorandhandböcker finns nu och webbsida upparbetas, universitetsbiblioteket bygger ut, det byggs och kommer att byggas ännu fler bostäder, IKSU uppskattas och förverkligandet av affärsidéer genom Uminova är på frammarsch. Bilaga till årsredovisningen Även i år gjorde kårerna en gemensam inlaga till universitetets årsredovisning. Vi gav både ris och ros. Riset bestod i brister i studentinflytande, jämställdhet, resultatet av utvecklingsprogramsundersökningen och mycket mer. Styrelsen beslutade att vidta åtgärder under året för att komma till rätta med de brister vi framfört. Etiska riktlinjer Universitetsstyrelsen har beslutat om en ekonomisk placeringspolicy där etiska riktlinjer framgår i enlighet med förslag från Umeå studentkår. Umeå studentkårs namn En student lämnade in en skrivelse till universitetsstyrelsen, där han påtalade att det är ett problem med Umeå studentkårs namn. Enligt honom är det många som tror att det endast finns en kår på universitetet eller att Umeå studentkår är en form av paraplykår för universitetets andra kårer. Universitetsstyrelsen behandlade frågan och rekommenderade Umeå studentkår att kraftigt överväga att byta namn. Vi tog till oss anmodan och diskuterade i sektionsrådet, kårstyrelsen, kårfullmäktige, där för- och nackdelar övervägdes. US beslutade enhälligt att vi behåller namnet. Presentation av utbildningsbevakningen vid kårerna Kårerna presenterade vad utbildningsbevakningen består av på respektive kår. Vi framhöll i vilka frågor studenter kontaktar oss och vilka problem vi möter vid universitetet. Problemen kan handla om schemaläggning, praktik och examination. Vi möter också ett visst motstånd från somliga inom universitet när vi påtalar fel och brister, vilket i sig är en kvalitetssäkring. Samtliga kårer konstaterar en stor ökning av studentfall, se mer om detta under utbildningsbevakning. Universitetsledningen De tre studentkårernas ordförande träffar kontinuerligt universitetsledningen för Umeå universitet. Med på dessa möten sitter, förutom ordförandena, rektor, universitetsdirektören och chefen för StudentCentrum. Denna grupp är för kårens verksamhet mycket viktig. Här har vi en direkt möjlighet att få kontakt med och påverka ledningen för universitetet. De frågor som hanterats är i stort de som återfinns under övriga rubriker. Stiftelsen universitetshallen Stiftelsen Universitetshallen har under året som gick arbetat med att ta fram planer och förbereda inför den utbyggnad som ska vara klar i december Styrelsen har främst arbetat med att se över det kommande hyresförhållandet mellan de parter som verkar i universitetshallen samt andra frågor som utbyggnaden för med sig. Vidare har mindre reparationer och förändringar gällande Universitetshallen såsom byte av ventilation i TC rummet samt införskaffandet av nya träningsmaskiner i gymmet avklarats. Akademibokhandeln Försäljningen på Akademibokhandeln har minskat något. För att locka fler studenter till sig har Akademibokhandeln tagit fram ett stämpelsystem, där studenterna får 10 % rabatt på inköpt kurslitteratur. Till förmån för detta ville Akademibokhandeln ta bort rabatten på övrigt sortiment. Genom samrådsgruppen för Akademibokhandelsgruppen AB (ABG) har vi dock kunnat tillse att båda systemen finns kvar. De kommer sedan utvärderas efter årsskiftet. Akademibokhandeln har 11

12 i samarbete med Umeå studentkår delat ut tre stipendier under våren, se mer under KF. Representant i Akademibokhandelns samrådsgrupp har varit Anchela Signell. Folkuniversitetet Folkuniversitetet i Umeå är en stiftelse bildad av Umeå studentkår, Umeå universitet och föreningen Folkuniversitet. Folkuniversitet i Umeå har under några år brottats med svåra ekonomiska problem. På grund av den ekonomiska situationen i stiftelsen har US roll framförallt varit att arbeta för att tydliga rutiner gällande ekonomistyrningen upprättas, neddragningar på olönsam verksamhet och i övrigt verka för att ekonomin ska komma i ordning. US representanter i Folkuniversitetet har varit Jonas Fjellström och Andreas Danielsson Arbetsutskottet När beslut behöver fattas, men inte hinner invänta ett styrelsemöte sammanträder arbetsutskottet (AU). Det har under året hållits 22 möten. Vid dessa tillfällen har bland annat remissvar, utseende av studeranderepresentanter, inlagor till US uttalanden och avtalskonfirmering behandlats. Alla beslut har konfirmerats av kårstyrelsen. Mer information om detta finns för den intresserade på kårexpeditionen Personal Utan kanslipersonalen skulle inte kåren kunna hantera sin verksamhet och inte heller uppnå sitt syfte. Personalen har under året bidragit till att föra kårens arbete framåt och utveckla dess arbete. Det årliga medarbetarsamtalet har hållits och två lönerevisioner har genomförts. Sjukvårdsförmånerna har setts över, vilket resulterat i anslutning till Umehälsans företagshälsovård. Kompetensutveckling och det systematiska arbetsmiljöarbetet har fortgått. På årets personalkonferens hanterades ergonomi, vilket följdes av en arbetsplatsgenomgång. På grund av kårhusförsäljningen har en person sagts upp på grund av arbetsbrist och kommer att lämna oss i höst. Omorganisering av arbetsuppgifter och personal för att bättre tillgodose medlemmarnas, personalens och arbetsgivarens behov fortsätter. 3.2 Utbildningsbevakning Allmänt Utbildningsbevakningen är kårens grundpelare och den del som har flest förgreningar ut i organisationen. Samarbetet med sektionernas arvoderade utbildningsbevakare har fungerat väl, bland annat i form av regelbundna träffar och gemensamt arbete i fråga om både studentfall och utbildningsfrågor. Mycket tid har även ägnats åt att stärka samarbetet med utbildningsbevakarna på de andra kårerna. Utbildningsutskottet har inte träffats mer än två gånger. Tanken var från början att utbildningsutskottet skulle samlas mer regelbundet. Ansvarig för kårens centrala utbildningsbevakning under året har varit Tariq Bacchus. Utbildningsbevakaren har deltagit vid ett antal konferenser, antingen i SFS:s-, HSV:s- eller Umu:s regi. Under Umu:s universitetspedagogiska konferens lyfte kårerna tillsammans fram bildning i utbildningen, studentinflytande i utbildningen och pedagogisk utveckling. Kårerna fick en timme under vilken en kortare introduktion hölls som följdes av gruppdiskussioner. Diskussionerna sammanfattades på pappersark. Dessa anslogs sedan på anslagstavlor som alla kunde ta del av under resten av konferensen. Såväl innan som efter konferensen diskuterades en uppföljning av kårernas bidrag tillsammans med Universitetspedagogiskt centrum genom. Ingen av dessa planer hann dock sättas i verket under innevarande verksamhetsår. Ett antal remisser, på både lokalt och nationellt plan, handlades, varav den viktigaste rörde den lokala remissen av universitetets nya regelsamling för grundutbildning. Denna är ett viktigt verktyg för enskilda studenter och även undervisande personal vid universitetet. Vi påpekade 12

13 bland annat att det första utkastet till regelsamling blandade samman lagstiftning och lokala policys. Sedermera renodlades den del som avser lagstiftning från delen med lokala policys. Andra större remisser var Att lära för hållbar utveckling och examensstrukturen i den framtida högre utbildningen. De informella träffarna med Lars Lustig har ökat jämfört med förra verksamhetsåret. En annan halvinformell grupp som utbildningsbevakaren deltagit i är en grupp som har bestått av representanter från International office, fakulteterna och kårerna. Gruppen har arbetat med att ta fram vilka meriter som kan ge en större möjlighet till att bli tilldelad en plats på ett universitet i utlandet. Utöver detta har utbildningsbevakaren under hela verksamhetsåret arbetat tillsammans med Stina Lindholm i syfte att införa en akademisk introduktionskurs på universitetet. Mer går att läsa under kapitlet om Kårfullmäktige Arbetsgrupper Utbildningsbevakaren har suttit som representant i Antagningsrådet, Examensrådet; Kvalitetskommittén, Nätuniversitetsgruppen, Arbetsgruppen för pedagogisk meritering, Bolognagruppen, ÖS-gruppen och Collegegruppen. Antagningsrådet Universitetsstyrelsen antog på februarimötet den reviderade antagningsordningen. Under ett av mötena under hösten gästades Antagningsrådet av den ena universitetsjuristen som granskade Antagningsordningen utifrån ett juridiskt perspektiv. Otydligheter som kunde leda till tolkningsproblem plockades bort. Det nya antagningssystemet kommer att föranleda en del förändringar av antagningsordningen. Arbetsutskottet har fått i uppgift att se över vilka förändringar som kommer att måsta vidtas. Umeå studentkår har ingen representant i arbetsutskottet. Liksom i Examensrådet är påverkansarbetet kontinuerligt och studentkåren har inte haft anledning att starkt ingripa för att hindra en utveckling som kan vara vansklig för studenterna. Examensrådet Den stående punkten på alla möten detta år har varit den lokala examensordningen. Arbetet har förflutit mycket långsamt, arbetet påbörjades redan under förra verksamhetsåret. Umeå studentkår hade inget att anföra under remissomgången av examensordningen. Synpunkter från kårhåll har framförts på mötena. Kvalitetskommittén De tre kårerna enades tidigt om vilka frågor som man ville driva i Kvalitetskommittén. På Kvalitetskommitténs planeringsdag i januari lyfte kårerna fram studievägledning, kursutvärderingar och studentinflytande. NTK hade vid decembermötet presenterat sitt arbete med kursutvärderingar som stöttas av den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Våra problemområden fick ett ganska bra genomslag. En kartläggning av behovet av studievägledning och det ökade decentraliserade ansvaret för studievägledningen initieras under kommande verksamhetsår. Kursutvärderingar och studentinflytande inlemmas i en ny utbildning som riktas mot studierektorer/pedagogiskt ansvariga. Utkastet till Högskoleverkets nya kvalitetssäkringssystem diskuterades ganska intensivt under våren. Troligtvis kommer det nya systemet att innebära ett visst decentraliserat ansvar för kvalitetssäkringen. På vårens sista möte klubbades en kvalitetsutvecklingsstrategi (KUS) för KUS kompletterar och konkretiserar universitetets utvecklingsprogram. Studentinflytande, studievägledning och forskares studiemiljö är områden som Umeå studentkår bidragit till att föra in i KUS. Nätuniversitetsgruppen Kvalitetssäkringsaspekterna av nätuniversitetsutbildning har diskuterats vid olika tillfällen detta år. UCER, Umeå center for educational research, är sysselsatta med ett treårigt projekt som rör 13

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Rapport 2011 Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Christina Stattin, KSL, projektledare Liz Trana, Haninge kommun, projektägare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Virtuella möten och fysiska träffar

Virtuella möten och fysiska träffar Myndigheten för Sveriges nätuniversitet Box 194, 871 24 Härnösand Telefon 0611-34 95 00 ISBN 91-975425-5-5 Rapport 2005 Christina Jönsson Adrial (redaktör ) Virtuella möten och fysiska träffar - Biblioteksstöd

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

TioHundra kommun och landsting i samma båt

TioHundra kommun och landsting i samma båt TioHundra kommun och landsting i samma båt en Studie av gemensam organisation för sjukvård och omsorg i Norrtälje Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av Kristofer

Läs mer