Vuxenutbildningen i Tyresö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxenutbildningen i Tyresö"

Transkript

1 Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola! Lärcentra för högskoletentamen och telebild! Sök före 30 nov för våren! Sök före 31 maj för hösten! Ansök på

2 INFORMATION C3L Centrum för LivsLångt Lärande Bollmora Gårdsväg TYRESÖ telefon E-post fax Hemsida Telefontider: måndag fredag kl och Expeditionstider: måndag torsdag kl fredag kl lunch kl Skolledning Rektor Erik Hamner tel Bitr.rektor Agneta Hallbeck tel Administration CSN Eva Strandberg tel Betyg Rosalie Lundberg tel Lärare e-postadress Studie- och yrkesvägledning Håkan Lindgren tel Telefontid fredagar kl E-post Anne-Charlotte Sundlöf tel Telefontid måndagar kl E-post Se aktuella drop-in-tider och telefontider på vår hemsida INNEHÅLLSFÖRTECKNING Gymnasial vuxenutbildning, enstaka kurser Data Distansstudier... 4 Ekonomi... 5 Engelska... 6 Matematik... 6 Naturvetenskap... 7 Samhällsvetenskap... 8 Spanska... 9 Svenska, svenska som andraspråk Orienteringskurser Övriga kurser Nytt från 1 juli Gymnasiala yrkesutbildningar Omvårdnadsprogrammet för vuxna Vidareutbildning för barnskötare och undersköterskor... 1 Valbara kurser och distanskurser inom Omvårdnadsprogrammet Sommarkurs - Människan socialt och kulturellt Barnskötarutbildning Ekonomi- och löneassistent med praktik Sammanhållna kurser på en termin Yrkeschaufför Sfx-utbildningar, Sfb-bussförare Vuxlärlingsutbildning Lernia - Elektriker-Elteknik, Fastighetskötare, VVS-montör Yrkesutbildningar i samarbete med Södertörn Yrkeshögskola, Lärcentrum, KY Grundläggande vuxenutbildning Engelska, matematik Svenska, svenska som andraspråk Övriga kurser Information Ansökningsblankett

3 Gymnasiekurser, data GYMNASIAL UTBILDNING Våga använda datorn lokal kurs Dag Grundläggande kurs på tio veckor för dig som är nybörjare och inte kan något om datorer. Här får du arbeta i din egen takt. Efter kursen ges inget betyg. Databashantering (100p) Distans Kursen ger dig kunskaper om olika databaser och färdigheter i att skapa och hantera relationsdatabaser. Applikationer med inmatningsformulär, sökfunktioner, urvalsmöjligheter och rapporter, grundläggande programmering av en relationsdatabas. Ger även kunskaper om SQL-språkets reserverade ord, satsbyggnad och inbyggda funktioner. Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande dokumenterade kunskaper Datorkunskap (50p) Dag, kväll och distans En gymnasiekurs för dig som någon gång har använt en dator och behöver ett betyg i datorkunskap. Kursen ger dig kunskaper om persondatorer och nätverk samt färdigheter i att använda programvaror i samband med olika slags arbetsuppgifter. Du får utveckla färdigheter i att söka och hantera information på Internet och intranät. Kursen ger dig dessutom kunskaper om säkerhet, lagstiftning, ergonomi och miljö inom IT-området. Desktopp med Indesign (50p) Dag och kväll Kursen ger dig kunskaper i att använda något program för datorstödd redigering av text och bild. Ger även kunskaper i programmets användningsområden som illustration, layout, inläsning och retuschering samt kunskap om bildformat och hantering av bilder för olika ändamål. Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande dokumenterade kunskaper Digitalt skapande med Photoshop, Illustrator och Flash (100p) Dag Vill du lära dig använda digitala verktyg för att skapa och ändra bild, rörlig bild och ljud? Här lär du dig programvaran och den tekniska utrustningens möjligheter och begränsningar. Förkunskaper: Goda kunskaper i datorkunskap eller motsvarande dokumenterade kunskaper Information och layout A (50p) Dag Vill du kunna göra informationsblad och affärsbrev lättlästa och snygga? Vi förvandlar dåliga och fula reklamblad och ser med nya ögon på typografi och layout. Om du vill kan du öva att hålla muntliga anföranden med PowerPoint. Arbetsprogram är Word eller ett layoutprogram. Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande dokumenterade kunskaper. Passar bra som introduktion till kurserna Desktopp eller Digitalt skapande. Programhantering med Officepaketet (100p) Dag och halvdistans (se nedan) Vill du lära dig använda datorns olika program på ett bättre sätt? I kursen ingår bland annat fördjupning i Office-programmen Word, Excel och PowerPoint och nätverkstjänster, Internet samt ergonomi. Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande dokumenterade kunskaper Webbdesign med DreamWeaver och Flash (100p) Dag Skapa och lägga upp en hemsida på Internet med hyperlänkar, grafik- och textblock med hjälp av programmet DreamWeaver. Skapa rörliga bilder med Flash. HTML-kodning ingår. Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande dokumenterade kunskaper HALVDISTANS! OFFICEPAKETET ONLINE PROGRAMHANTERING * Fördjupning i Word, Excel, PowerPoint. * Du läser på halvdistans och väljer själv vilka moduler. * Du erbjuds handledningsträffar på kvällstid. (torsdagar, två gånger per månad) * Du måste ha tillgång till dator med Internet samt en e-postadress för att kunna delta. Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande dokumenterade kunskaper. 3

4 Gymnasiekurser, data Inriktning WEBBPROGRAMMERING på en termin Kurser som ingår i utbildningen på distans/halvdistans och med start våren 2012 Webbdesign med DreamWeaver och CSS (100p) Har du stort intresse för datoranvändning och internet? Vill du lära dig att använda datorn som ett redskap för att uttrycka dig och/eller publicera information? Du får lära dig att koda HTML samt använda programmet Dreamweaver och CSS (Cascading Style Sheets) för att skapa webbsidor med avancerad design. Förkunskaper: Datorkunskap samt mycket goda kunskaper i datoranvändning Programmering A (50p) Prova på grundläggande programmering. Du lär dig att skriva enkla program och skapa interaktiva lösningar för webben. Tyngdpunkten i kursen ligger på programmering i PHP. Efter denna kurs har du en bas att stå på för att kunna gå vidare med mer avancerad programmering. Förkunskaper: Matematik motsvarande minst tvåårig linje eller matematik A och B samt Datorkunskap eller dokumenterad datorvana Programmering B (50p) Denna kurs bygger vidare på kunskaperna från programmering A. Här introduceras databashantering och du får lära dig att programmera PHP med SQL. Du får lära dig att använda vektorer och funktioner. Du lär dig att skriva databasdrivna program, som exempelvis ett adressregister. Förkunskaper: Programmering A Läs mer på sidan 13! Du kan även läsa alla tre som enstaka kurser! Gymnasiekurser, distans DISTANSUTBILDNING Distansstudier innebär att du läser kursen på tid och plats som du väljer själv. Men du bör vara medveten om att distansstudier kräver god studieteknik, hög motivation samt god självdisciplin. Distansstudier sker med datorstöd. För att kunna utnyttja detta måste du ha tillgång till dator med Internet och fungerande e-postadress. Om du inte har det kan du få möjlighet att använda en dator på C3L. Vi har öppet för studerande både dag- och kvällstid. HALVDISTANS En halvdistanskurs kan vara en kurs där laborationer ingår eller att den innehåller de muntliga delarna av en språkkurs. Gemensamma genomgångar t.ex. på kvällstid varannan vecka. Den gemensamma handledda tiden i skolan är bara cirka tjugofem procent av den tid som normalt används i de vanliga reguljära kurserna. På distans har du tillgång till din kursledare via e post, fax, Internet med mera. VILL DU STUDERA PÅ DISTANS Du kan genomföra hur många distanskurser som helst, men du kan endast anmäla dig till en kurs i taget. En kurs ska vara helt klar innan du får påbörja nästa kurs. Anmäl intresse för distansstudier på vår ansökningsblankett och kom ihåg att uppge din e-postadress! 4

5 Gymnasiekurser, ekonomi Affärsjuridik (50p) Dag Fördjupade kunskaper i affärs- och avtalsjuridik. Regelverket kring företagsbildning, ägaransvar och konkurser. Tolkning och upprättande av juridiska dokument. Förkunskaper: Företagsekonomi A Affärskommunikation engelska (50p) Dag Du lär dig att kommunicera muntligt och skriftligt för framtida internationella kontakter, utforma och framställa affärsbrev och andra formella dokument inom ett företag. Du bygger upp ett ämnesspecifikt ordförråd inom till exempel ekonomi, marknadsföring, rekrytering. Ett specialarbete som ska redovisas muntligt och skriftligt ingår. Förkunskaper: Engelska A och viss datorvana. Bokföring grund lokal kurs (50p) Dag En kurs för dig som gillar siffror.vad är balans och resultaträkning? Vad är inventarier? Hur stämmer jag av konton och ser att allt verkar rätt och rimligt? Kursen ger baskunskaper i bokföring samt redovisningens grunder. Efter kursen kan du sköta ett mindre företags löpande bokföring manuellt. Bokföring fördjupning lokal kurs (50p) Dag Vill du förenkla redovisningsarbetet med hjälp av dator? Vill du kunna databokföring och hantera ett modernt ekonomisystem? Moduler som tas upp: redovisning, fakturering, samt leverantörs- och kundreskontra. Säkerhetsrutiner i ekonomisystemet. Genomgående för övningarna är efteranalyser av utfallet och eventuella åtgärder. Förkunskaper: Bokföring grundkurs och datorkunskap. Företagsekonomi A (50 p) Hösten Kursen behandlar företagens roll och villkor i vårt samhälle samt ger övningar i grundläggande företagsekonomiska begrepp och metoder inom pristeori, lönsamhet, marknadsföring och kalkylering. Företagsekonomi B (100 p) Hösten Hela det företagsekonomiska ämnesområdet behandlas för att ge en helhetsbild av företagens verksamhet. Företagsekonomiska begrepp används för att definiera problem inom olika ämnesområden. Vi tar upp olika metoder och tekniker upp för att ge grunderna i bland annat marknadsföring, organisation, redovisning och kalkylering. Förkunskaper: Företagsekonomi A Löneadministration grund lokal kurs (50 p) Dag Praktiska övningar med hjälp av ett löneadministrationsprogram. Du får grundläggande kunskaper i löneadministration där följande delmoment ingår: företags- och programunderhåll, lönearter, anställningsregister, lönekörningar, arbetsgivaravgift och skatter, sjukfrånvaro, semester, ledighet med mera. Förkunskaper: Datorkunskap Marknadsföring (100 p) Dag Du lär dig att formulera och analysera marknadsföringsproblem, att hämta information om marknaden, att utforma och följa upp en marknadsplan. Du lär dig förstå sambanden mellan affärsidéer, omvärldsfaktorer och strategier och att känna till metoder och lönsamhetsresonemang inom inköp och försäljning samt att använda informationsteknik som ett hjälpmedel. Näthandel A (50 p) Distans Du lär dig om elektronisk handel och butikers etablering på internet. Kunskap om säkerhetsfrågor och konsumenträtt i samband med elektronisk handel och betalsystem tas också upp i kursen. Du lär dig även att utveckla förmåga att hitta och bedöma olika alternativ till inköp av produkter. Personaladministration (50 p) Dag Olika personaladministrativa arbetsuppgifter. Löneadministration. Personalkostnadsbudget, personalplanering inklusive nyanställning, introduktion, personalvård, kompetensutveckling samt arbetsrättsliga lagar. Redovisning och beskattning (100 p) Dag Du får fördjupade kunskaper i redovisningsarbetets alla delar det vill säga registrering, rapportering och analys av resultat och ekonomisk ställning. Samhällets styrning genom lagar, skattesystemets konstruktion och grundregler diskuteras och analyseras. Revisionens roll, syfte och metoder hör även till innehållet. Förkunskaper: Företagsekonomi B samt aktuella kunskaper i Matematik A. Rättskunskap (50 p) Dag Rättsväsendets organisation och arbete. Den offentliga förvaltningen. Familjerätt, ekonomifordringar och skulder. Avtal om köp av varor och tjänster. Upphovsrätt. Bolag och föreningar. Straffrätt, processrätt, EES, EU och internationell rätt. Löneadministration lokal kurs (50 p) Dag fördjupning Du får fördjupade kunskaper i löneadministration och du får träna på import och export av data mellan olika datorprogram, läsa mer om semesterhantering, semesterårets avslut och periodisering av lönekostnader. Hantera resultatenheter eller projekt ingår samt en uppdatering av lagar och avtal inom området. Förkunskaper: Programhantering, bokföring grund samt löneadministration grund. 5

6 Gymnasiekurser, engelska ENGELSKA A-kursen läses på en eller två terminer beroende på dina förkunskaper. Engelska Steg 4 på grundläggande nivå kan vara ett bra första steg som förberedelse för A-kursen om du har stora luckor. Innan du väljer kurs rekommenderar vi dig att göra ett diagnostiskt test som finns på skolan. Engelska A, Steg 5 kärnämne (100p) Dag och kväll (Kväll halvdistans)* Du övar dig i att aktivt använda engelska i samtal och diskussioner med anpassat ämne och situation. Du förbättrar din förmåga att uttrycka dig i skrift i olika sammanhang och får större insikt i språkets uppbyggnad. Du vidareutvecklar din förmåga att läsa, lyssna och förstå. Du får kännedom om engelskspråkiga länder. Läsning och redovisning av en roman ingår i kursen. Förkunskaper: Gymnasieförberedande engelska (steg 1 4). Engelska B, Steg 6 (100p) Dag och kväll (Kväll halvdistans)* Fördjupad och nyanserad muntlig och skriftlig träning för att kunna använda språket i varierande sammanhang för arbete och vidare studier. Du vidareutvecklar din förmåga att analysera språket och strävar mot en större tydlighet, variation och formell säkerhet. Kunskaperna om engelskspråkiga länder fördjupas. Du bekantar dig också med engelskspråkig litteratur. Kursen betonar vikten av reflektion. Läsning och redovisning av två romaner ingår i kursen. Förkunskaper: Engelska A (steg 5). * Halvdistans = Du läser kursen på en termin med en närträff varannan vecka. Engelska A torsdag kväll jämna veckor. Engelska B torsdag kväll ojämna veckor Engelska C, Steg 7(100p) Distans Kursen förbereder för yrkesarbete eller högskolestudier. Kursen erbjuder möjlighet till fördjupad förståelse av avancerad sakprosa och facktexter. En viktig del av kursen upptas av skönlitteratur. Även denna kurs betonar vikten av reflexion och analys både i skrift och vid muntliga temadiskussioner. Redovisning av ett självständigt arbete ingår. Förkunskaper: Engelska B (steg 6) Affärskommunikation - engelska (50p) Dag Du lär dig att kommunicera muntligt och skriftligt för framtida internationella kontakter, utforma och framställa affärsbrev och andra formella dokument inom ett företag. Du bygger upp ett ämnesspecifikt ordförråd inom till exempel ekonomi, marknadsföring, rekrytering. Ett specialarbete som ska redovisas muntligt och skriftligt ingår i kursen. Förkunskaper: Engelska A och viss datorvana. Gymnasiekurser, matematik MATEMATIK Matematikämnet på gymnasienivå är uppdelat i fem kurser (A E) som kunskapsmässigt bygger på varandra. För studier på högskola gäller olika förkunskapskrav i matematik. Matematik A kärnämne (50 100p)* Numerisk räkning, procent, geometri, algebra och ekvationer. Statistik och funktionslära. Aktuella förkunskaper: Gymnasieförberedande matematik eller motsvarande kunskaper. Matematik B (25 50p)* Fördjupade kunskaper i geometri, ekvationer, algebra, funktionslära och statistik. Grundläggande sannolikhetslära. Aktuella förkunskaper: Matematik A * Studiepoängen beror på din individuella studieplanering i matematik Matematik C (50 100p)* Fördjupad algebra och funktionslära, derivata med tillämpningar, logaritmer, talföljder och summor. Förkunskaper: Matematik B Matematik D (50 100p)* Trigonometri, derivata, integraler med tillämpningar, numeriska lösningsmetoder. Förkunskaper: Matematik C Matematik E (50 p)* Komplexa tal, differentialfunktioner, fördjupade kunskaper i differential- och integralkalkyl. Förkunskaper: Matematik D Matematik A E dagtid Matematik A E kvällstid onsdagar Du läser den kurs som du valt med individuell studieplan. Tillsammans med din lärare planerar du dina matematikstudier. Du får lärarhjälp på schemalagda tider. Läraren fungerar som handledare. Du får individuell genomgång när du behöver. Kurserna har intag varje vecka efter validering (bekräftelse av tidigare kunskaper). Kontakta våra studievägledare. Alla kurser kan läsas på distans. 6

7 Gymnasiekurser, naturvetenskap Biologi A (100p) Dag Geners struktur och funktion: Klassisk och molekylär genetik, genteknik och virus. Organismernas huvudgrupper: Cellen, prokaryota organismer, protister, svampar, växter och djur. Evolution: Livets uppkomst, bevis för evolutionen, evolutionens drivkrafter, artbildning, människans evolution. Etologi: Etologiska begrepp, kommunikation, social organisation. Ekologi: Struktur och dynamik hos ekosystem, grundämnenas kretslopp, populationsekologi, olika ekosystem. Undervisning: Lektioner, seminarieuppgifter, fältstudier och laborationer. Biologi B (50p) Startar inte våren 2012 Cellbiologi: Metabolism hos olika typer av celler, uppbyggnad och funktion, orienterande biokemi. Växter: Anatomi och fysiologi, vatten och näringsämnen, fotosyntes, anpassningar och livscykler. Människan: Anatomi och fysiologi, kroppens organisation, nervsystem, sinnesorgan, endokrinologi, reproduktion, andning, cirkulation, digestion, näringslära, rörelseapparaten och exkretion. Undervisning: Lektioner, laborationer och seminarieuppgifter. Förkunskaper: Biologi A Fysik A (50 100p)* Dag Rörelse, energi och värme, ljus och elektricitet, samband mellan fysikaliska storheter samt orientering i fysikens historia. Det experimentella arbetet (laborationer) har hög prioritet och ges stort utrymme. Förkunskaper: Matematik B Fysik B (75 150p)* Dag Mekanik, elektromagnetism, mekaniska och elektromagnetiska vågor, atom- och kärnfysik. Det experimentella arbetet (laborationer) har hög prioritet och ges stort utrymme. Förkunskaper: Fysik A och matematik C. Fysik B bygger på vissa kunskaper från matematik D som bör läsas parallellt. Kemi A (100p) Dag Atomerna - materiens byggstenar, periodiska systemet, kemisk bindning, stökiometri, redoxreaktioner, syrabasreaktioner, kolföreningar - organisk kemi, energiändringar vid kemiska reaktioner, elenergi, moderna material. Undervisning: Lektioner, laborationer är en väsentlig del av undervisningen. Förkunskaper: Matematik A Kemi B (100p) Startar inte våren 2012 Kemiska beräkningar, gasers reaktioner, kemiska reaktioner, kemisk jämvikt, syror och baser del II, elektrokemi del II, organisk kemi del II, organiska reaktioner, analytiska metoder samt Biokemi: Biokemiskt viktiga ämnesklasser, proteiners struktur och betydelse, nukleinsyror och proteinsyntes, energitransport, biokemiska analysmetoder. Undervisning: Lektioner. Det experimentella arbetet (laborationer) har hög prioritet. Förkunskaper: Kemi A och matematik B Naturkunskap A kärnämne (50p) Dag Kursen handlar om miljöfrågor, ekologi, energi och resursanvändning. Undervisning: Lektioner, naturexkursioner, seminarieuppgifter, miljövårdsuppgift. Naturkunskap B (100p) Dag Kursen handlar om livets uppkomst och utveckling, grundläggande kemi och fysik, fysiologi, genetik, biokemi och evolution. Undervisning: Lektioner, laborationer och seminarieuppgifter. Förkunskaper: Naturkunskap A * Studiepoängen beror på din individuella studieplanering i fysik Fysik A och B Fysik A och B kan du läsa enligt motsvarande system som för Matematik A-E (se sidan 6). Du läser kursen i din egen takt och får hjälp med experiment och laborationer på schemalagda tider. Under kursens gång gör du delprov och laborationer och avslutar med ett kursprov. 7

8 Gymnasiekurser, samhällsvetenskap Geografi A (100p) Distans Natur- och kulturgeografi är en beskrivning av förutsättningarna för människans verksamhet på lokal, regional och global nivå. Kartan är ett viktigt hjälpmedel. Kursen behandlar bland annat befolkningsfrågor, jordskorpan, vattnets, klimatets, jordbrukets och näringslivets betydelse. Miljöproblemen och jordens begränsade resurser belyses också. Historia A (100p) Dag eller distans Grundläggande genomgång av världshistorien och människans levnadsförhållanden under olika tidsepoker. Svensk historia genom århundradena. Historia B (100p) Distans Valda delar av världshistorien ur lokalt, regionalt, nationellt och globalt perspektiv. Källkritik betonas. Förkunskaper: Historia A Psykologi A (50p) Dag Vill du ta del av olika teorier om människans psykologiska utveckling? Vill du få en ökad förståelse för dina egna och dina medmänniskors reaktioner och beteenden, både på individ- och gruppnivå? Vill du utveckla en förmåga att se på en människas situation ur flera perspektiv? I kursen får du även möjlighet till kunskap om psykisk ohälsa och dess påverkan på den totala livssituationen. Religionskunskap A kärnämne (50p) Dag Grundtankar inom kristendomen, judendomen, islam, hinduismen och buddismen behandlas. Etik och moralfrågor. Kursen ska ge ökad förståelse för andra religioner och livsåskådningar. Under kursens gång får du göra ett antal studiebesök. Religionskunskap B (50p) Dag Fördjupade och breddade kunskaper om olika religioner och livsåskådningar. Samhällskunskap A kärnämne (100p) Dag eller distans Kunskaper om Sveriges styrelseskick på lokal, regional och nationell nivå. Massmedias roll i samhället. Sociala förhållanden i landet. Ekonomi. EU. Förståelse för det mångkulturella Sverige. Besök på Sveriges Riksdag, Kommunfullmäktige och Tingsrätten. Samhällskunskap B (100p) Distans Kursen ger en bredare och djupare förståelse av nutida samhällsförhållanden och samhällsfrågor. Kursen ger kunskaper i hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden formar Sverige och omvärlden. De samhällsfrågor som studeras blir mer komplexa och ett mer vetenskapligt förhållningssätt till ämnet används. Förkunskaper: Samhällskunskap A 8

9 Gymnasiekurser, spanska MODERNA SPRÅK: spanska Steg 1 startar i augusti Steg 2,3 och 4 läser du på distans. Du måste ha tillgång till dator med Internet samt en fungerande e-postadress och du får räkna med att komma till C3L en eller två gånger under kursen. Vill du lära dig spanska? Kurs i Spanska Steg 1 med start i augusti! Inga förkunskaper! Steg 1 (100p) Start i augusti Du lär känna språket och de kulturer där språket talas, börjar lära dig förstå och börjar kunna använda språket för kommunikation. Steg 2 (100p) Distans Du utvecklar dina kunskaper, din kommunikationsförmåga och din kännedom om de kulturer där språket talas. Förkunskaper: Steg 1 Steg 3 (100p) Distans Du använder språket på ett alltmer varierat sätt både muntligt och skriftligt. Din uppfattningsförmåga av det talade och lästa språket ökar. Förkunskaper: Steg 1 2 Steg 4 (100p) Distans Kursen breddar språkförmågan och innehåller olika varianter av språket. Du läser och tillgodogör dig enkel skönlitteratur och utvecklar ytterligare din förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt. Förkunskaper: Steg 1 3 9

10 Gymnasiekurser, sven ska och svenska som andraspråk samt orienteringskurser SVENSKA Svenska A och B är kärnämnen Svenska, kurs A (100 p) Dag Kursen ger dig grundläggande kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation och vi läser och diskuterar böcker. Språkriktighet, rättstavning och grammatik ingår också i kursen. Förkunskaper: Godkänt betyg i svenska från grundskolan eller motsvarande kunskaper. Svenska, kurs C (50 p) Distans Skriv bättre och tydligare! Lär dig retorikens grunder! Öva din röst med vår logonom! Kursen blir ett stöd för högskolestudier och yrkesliv. samt lär dig genomskåda reklam och politiska budskap. Förkunskaper: Svenska B Svenska, kurs B (100 p) Dag Du får ytterligare träning i muntlig och skriftlig kommunikation med tonvikt på argumenterande texter. Genom litteraturen får du kunskap om centrala litterära verk och lär dig göra jämförelser och se samband. Kursen tar också upp språkhistoria och nutida språkbruk. Förkunskaper: Svenska A eller motsvarande kunskaper. SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Svenska som andraspråk A och B är kärnämnen Kurserna vänder sig till dig med ett annat modersmål än svenska och den förbereder dig för studier på högskolan. Svenska som andraspråk, kurs A (100p) Dag Du övar muntlig och skriftlig kommunikation. Du läser olika texter, såväl litterära som faktatexter. Vidare får du tillfälle att träna grammatik och bygga upp ditt ordförråd. Förkunskaper: Godkänt betyg i gymnasieförberedande svenska som andraspråk eller motsvarande dokumenterade kunskaper. Svenska som andraspråk, kurs A (100p) Kväll Önskar du förbättra din svenska men inte har möjlighet att studera på dagtid? Beroende på dina förkunskaper studerar du en, två eller tre terminer. Efter avslutad kurs får du betyg. Svenska som andraspråk, kurs B (100p)* Du övar dig i att förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, att göra sammanställningar samt att skriva utredande och argumenterande text. Genom litteraturläsning får du kännedom om centrala författare och lär dig jämföra och se samband. Kursen tar också upp språkhistoria och nutida språkbruk. Förkunskaper: Godkänt betyg i svenska som andraspråk A. * Kursen Svenska som andraspråk B kan du läsa på Centrumvux i Haninge (se aktuella schematider på eller på distans via NTI-skolan. Ansök via C3L! ORIENTERINGSKURSER Kurser som förbereder och underlättar för studier på gymnasienivå och ger en smidig introduktion till yrkeslivet. OBS! Dessa kurser söker du via studievägledare Svenska som andraspåk med inriktning vård (150p) Kursen genomförs parallellt med studier inom omvårdnadsprogrammets termin 1. Förkunskapskrav: Avslutade studier i svenska som andraspråk, grundläggande nivå. Svenska som andraspåk med inriktning studieteknik (100p) Det är lämpligt att genomföra kursen parallellt med studier i Svenska som andraspråk A. Förkunskapskrav: Avslutade studier i svenska som andraspråk, grundläggande nivå. 10

11 Gymnasiekurser, övriga kurser Arbetsminnesträning (50p) Dag Kursen är för dig som har svårt med koncentrationen. Du får en coach som stöttar dig under fem veckor. Under dessa veckor arbetar du aktivt - självständigt eller i grupp - med det datorbaserade program som finns installerat på C3L:s datorer. Programmet kan även installeras på din hemmadator. Du kan läsa mer om programmet på Fysisk teater (50p) Planerss hösten Kursen utvecklar din förmåga till sceniskt skapande med kroppen som uttrycksmedel. Du utvecklar din förmåga att analysera kroppsliga uttryck. Du tränar genom övningar din fysiska fantasi och kroppsmedvetenhet. Kommunikation (50p) Dag Kursen utvecklar din förmåga att kommunicera och att använda olika kommunikationsformer. Den ger dig kunskap om hur olika faktorer kan stödja och hindra kommunikationen mellan människor. Praktiska övningar kring kroppsspråk, röst, andning, avspänning samt koncentration. Studieteknik (50p) Dag Genom kursen får du en uppfattning om vad vuxenstudier innebär i olika avseenden till exempel vilka villkor som gäller vid vuxenstudier så att du kan överblicka konsekvenserna för dig själv och din familj. Du får också hjälp med att utveckla dina studietekniska färdigheter efter egna förutsättningar och behov. Inga förkunskaper krävs. Teater Scenisk gestaltning A (100p) Dag Kursen utvecklar din förmåga till sceniskt skapande och ger dig möjlighet att praktiskt arbeta med teaterns uttrycksformer inom skådespeleri, dramatik, regi med mera. Kursen ger dig möjlighet till analys av texter, föreställningar och egna teateruppsättningar samt utvecklar din lyhördhet, initiativförmåga och förmåga att arbeta i grupp. Projektarbete (100p) Dag Du får lära dig att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete i projektform. Genom projektarbetet får du tillämpa och fördjupa dina kunskaper inom ett visst kunskapsområde. Projektarbetet kan även vara ämnesövergripande, men dina kunskaper ska användas i ett sammanhang som på något sätt är relevant för den valda inriktningen i dina studier. Du hittar själv ett problem och bestämmer hur det ska lösas. Arbetet sker enskilt eller i grupp. Vägen till jobbet orienteringskurs (50p) Dag Kursen ger dig god kännedom om arbetsmarknaden - du lär dig utforma CV och ett personligt brev. Du lär dig om olika sökvägar för att hitta arbete samt får förbereda dig inför och genomföra anställningsintervjuer. Betyg ges inte på kursen. VUXENUTBILDNINGEN från 1 juli 2012 Gymnasieskolans ämnesplaner och kunskapskrav samt de nya bestämmelserna ska tillämpas på vuxenutbildningen från och med den 1 juli Det innebär dock inte att organisationen och formerna för utbildningen ska vara en spegelbild av gymnasieskolan. I stället är det den vuxnes behov och förutsättningar som ska styra upplägget av utbildningen. Hänsyn ska tas till behov av individanpassning och flexibilitet. Detta är vuxenutbildningens särart. 11

12 Gymnasiala yrkesutbildningar på C3L OMVÅRDNADSPROGRAMMET FÖR VUXNA Start i januari och i augusti 2012 Heltidsutbildning på tre terminer. Förkunskaper är motsvarande godkänd nivå i svenska från grundskolans högstadium. Du får grundläggande yrkesbehörighet inom omvårdnad och omsorg. I omvårdnadsprogrammet ingår människokroppens uppbyggnad och funktion, etik och kulturella livsfrågor med mera. Det ingår fyra veckors arbetsplatsförlagd utbildning per termin (APU). Då följer du din handledares schema på dagar, kvällar och helger. OBS! Kortärmad arbetsdräkt krävs för arbete inom vården! VALBARA KURSER INOM OMVÅRDNADSPROGRAMMET Inför termin tre väljer du fördjupning inom något av nedanstående områden. Du kan även söka någon av dessa valbara kurser om du har kunskap motsvarande termin två i vårt omvårdnadsprogram. I kurserna ingår fyra veckors arbetsplatsförlagd utbildning (APU) som är förlagd till dagar, kvällar och helger. Praktik (APU) för våren 2012 är vecka Kurserna startar under förutsättning att tillräckligt många sökande finns till varje kurs. Sjukvård (200p) i Tyresö Omvårdnad av patienter med akuta sjukdomstillstånd samt praktisk erfarenhet inom akut sjukvård. Psykiatri (200p) i Haninge Teoretisk kunskap samt praktisk erfarenhet inom det psykiatriska området. Utvecklingsstörning och funktionshinder (200p) i Tyresö Du får de kunskaper som behövs för att arbeta med människor som har utvecklingsstörning och funktionshinder. ENSTAKA KURSER INOM OMVÅRDNADSPROGRAMMMET Vill du läsa enstaka kurser inom Omvårdnadsprogrammet? Kurserna på Omvårdnadsprogrammet läses i block och i mån av plats finns möjlighet att välja att läsa någon av programmets kurser. Schema för kurserna är klart i januari för våren. Distanskurs Etik- och livsfrågor (100p) Kursen ger kunskap om etiska riktlinjer samt ge en fördjupad kunskap om olika livsåskådningars syn på hälsa och behandling, vård och omsorg samt liv och död. VIDAREUTBILDNING FÖR ARBETE MED FUNKTIONSHINDER Start i augusti 2012 En vidareutbildning på heltid med inriktning mot funktionshinder för dig som redan har utbildning eller erfarenhet inom vård och omsorg, barnskötare eller handikappomsorgen. Den vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom området funktionshinder och som vill arbeta med personer med funktionshinder. Utbildningen omfattar 400 gymnasiepoäng, heltidsstudier under en termin och i kursen ingår fyra veckors praktik (APU). Den innehåller följande kurser: Utvecklingsstörning och funktionshinder, fritid för funktionshindrade, psykologi och handledning. Tillsammans med ansökan vill vi att du skriver ett personligt brev och berättar om dig själv och varför du söker utbildningen. 12

13 Gymnasiala yrkesutbildningar på C3L HELTIDSUTBILDNINGAR PÅ TVÅ TERMINER BARNSKÖTARUTBILDNING FÖR VUXNA Start i augusti 2012 Heltidsutbildning på två terminer. Förkunskaper är grundskola med godkänt betyg i svenska. Du får grundläggande kunskaper för arbete med människor i alla åldrar inom pedagogiska och sociala yrkesområden samt inom kultur- och fritidssektorn. Den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen utgör en viktig del inom utbildningen. Den består av fyra veckors praktik per termin. Tillsammans med ansökan vill vi att du skriver ett personligt brev och berättar om dig själv och varför du söker utbildningen. EKONOMI- och LÖNEASSISTENT med praktik Start i augusti 2012 Heltidsutbildning på två terminer. Förkunskaper är lägst tvåårig gymnasieutbildning med godkänt betyg i svenska och engelska samt matematik A. Utbildningen ger dig en bred kompetens så att du kan arbeta på en löneavdelning eller med bokföring och fakturering. Du får även en gedigen utbildning i moderna datorprogram. Praktik på företag ingår i utbildningen. Eleverna ordnar själva sin praktikplats med stöd från C3L. SAMMANHÅLLNA UTBILDNINGAR PÅ EN TERMIN Hel- eller halvtidssutbildningar sammansatta av gymnasiekurser inom specifika ämnesområden. Paketen är på en termin och du kommer att få ett utbildningsbevis på genomförd utbildning. Inriktning LÖNEADMINISTRATÖR - på heltid Start våren 2012 Vill du lära dig praktiska färdigheter inom löner och bokföring för att snabbt kunna komma ut i arbete? På en termin får du lära dig teoretiska och praktiska färdigheter som du behöver för att kunna arbeta på en löne- eller personalavdelning. Innehåll: Löneadministration grund och fördjupning, bokföring grund, personaladministration, datorkunskap och programhantering. Inriktning NYFÖRETAGARE - på distans Planerad start hösten 2012 Att starta eget företag kräver mer än bara en god idé. Den här utbildningen ger dig förståelse för vad som behövs för att starta, driva och utveckla ditt kommande företag. Affärsplan, budget, juridik och att söka finansiering är några saker som du kommer att få lära dig. Innehåll: Småföretagande A, bokföring grund och fördjupning, näthandel A med möjlighet att lägga till näthandel B. Inriktning WEBBPROGRAMMERING - på halvtid och distans Start våren 2012 Vill du lära dig skapa webbsidor med dynamiskt innehåll och kopplingar till databaser? Med den här inriktningen får du kunskaper i webbdesign med DreamWeaver, HTML och CSS samt programmering i PHP och MySQL. Efter avslutade studier kan du som har grundläggande behörighet till högskolestudier söka dig vidare till Yh- eller KYubildningar såsom Apputvecklare med RIA eller Systemutvecklare med Java. Inriktningen omfattar 200 poäng och går på distans med handledning över nätet och/eller på C3L i studiecenter. Innehåll: Webbdesign med Dreamweaver, programmering A och B Du läser utbildningen på distans med närträffar 13

14 Gymnasiala yrkesutbildningar på C3L ARTREC I samarbete med Artrec Utbildning & Transport AB erbjuder vi utbildning till yrkeschaufför. YRKESCHAUFFÖR Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta som yrkesförare. Du får förutsättningar för att pröva enligt Transportstyrelsens krav för körkortsbehörighet C eller CE. Utbildningen pågår trettio veckor med fem veckors arbetsplatsförlagd utbildning. Kostnad i samband med uppkörningar betalar du själv. Behörighetskrav: Körkort B samt grundskola med godkänt betyg i matematik, engelska och svenska från grundskolan. Våren 2012 kontakta C3L för information. SÖKANDE TILL GYMNASIALA YRKESUTBILDNINGAR på C3L TYRESÖBOR Om du är folkbokförd i Tyresö söker du på vår hemsida och skickar eller scannar in kopior på betyg och körkort. FRÅN ANNAN KOMMUN Om du inte är folkbokförd i Tyresö lämnar du en ansökan tillsammans med kopior på betyg och körkort och en motivering till din hemkommun för yttrande. SFB - UTBILDNING PÅ C3L Sfb - SVENSKA FÖR BUSSFÖRARE i Tyresö Grundläggande yrkesförberedande kurs för blivande bussförare. Kursinnehåll: Yrkesinriktad svenska samt kommunikation och bemötande. Kurstid: 20 veckor och därefter söker du utbildning till bussförare på ett bussföretag. Kursstart: Höst och vår Kursen är grundläggande så du behöver inte ha godkänt från din hemkommun om du vill gå kursen. Beställ särskild ansökningsblankett från C3L eller gå in på vår hemsida SFX - yrkessvenska i Stockholms län Sfb - Svenska för bussförare i Tyresö Sfa - Svenska för akademiker med medicininriktning i Södertälje SFEJ - Svenska för ekonomer, jurister och samhällsvetare i Stockholm Sff - Svenska för företagare i Botkyrka Sfh - Svenska för hantverkare Haninge SFP - Svenska för pedagoger i Stockholms stad Sfinx - Svenska för ingenjörer i Järfälla och Stockholms stad Sfl - Svenska för lastbilsförare i Stockholms stad Läs mer på eller ta kontakt med studievägledare för att få mer information! 14

15 Gymnasiala yrkesutbildningar VUXLÄRLINGSUTBILDNING Vuxlärling innebär att man studerar yrkesinriktade kurser, hämtade ur gymnasieskolans kursutbud på en arbetsplats. Utbildningstiden är arbetsförlagd till minst 70% av tiden. och pågår från en termin till två år. Utbildningen utformas individuellt utifrån aktuellt yrkesområde tillsammans med den studerande, studie- och yrkesvägledare, lärare och handledare på arbetsplatsen. Vi kan nu erbjuda vuxlärlingsutbildningar till plåtmontör, tungmekaniker för buss och butikssäljare. Ansvarig för utbildningen är C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Tag kontakt med våra studievägledare för mer information om Vuxlärling! GYMNASIAL YRKESUTBILDNING - i samarbete med Lernia I samarbete med Lernia i Stockholm kan vi erbjuda tre yrkesutbildningar med planerad start i augusti och januari. Förkunskaper är grundskola med godkänt betyg i svenska samt i matematik. ELEKTRIKER - ELTEKNIK* Yrkesförbredande utbildning på sextio veckor där du lär dig utföra elarbeten motsvarande begränsad behörighet 1 (BB1). Du kan därefter arbeta som lärling på elfirma och efter timmars godkänd lärlingstid få certifikat för elektriker utfärdat av branschorganistionen. För att sedan arbeta som elektriker måste du även ha godkända betyg i Svenska A, Engelska A och Matematik A. * utbildningarna kan ställas in om antalet sökande blir för lågt FASTIGHETSSKÖTARE* Yrkesförberedande utbildning på fyrtio veckor som ger dig grundläggande kunskaper för att kunna arbeta med allmänt underhåll av fastigheter som till exempel förvaltning, sophantering, service och boendekvalitet. VVS - montör* Yrkesförberedande utbildning på sextio veckor.som ger dig grundläggande kunskaper för att kunna arbeta inom områdena värme, ventilation och sanitet. GYMNASIAL YRKESUTBILDNING - i samarbete med SÖDERTÖRN Genom ett samarbete mellan vuxenutbildningarna på Södertörn kan vi erbjuda yrkesutbildningar, här är exempel på några av dem: Botkyrka Två terminer Tryckare Haninge Två terminer Florist Restaurangutbildning Värmdö En termin Webbdesigner Kontrollera med respektive kommun vilket datum som är sista ansökningsdag för utbildningarna! Läs mer om dessa utbildningar på respektive kommuns hemsida. Du skaffar en ansökningsblankett hos anordnaren av utbildningen och skickar den sedan till Tyresö kommun (om du är folkbokförd där) för godkännande. Botkyrka tel Haninge tel Värmdö tel

16 Högskoleutbildning på distans i Tyresö HÖGSKOLEKURSER PÅ C3L I TYRESÖ C3L är lärcentrum för olika högskolor, bland annat Högskolan i Gävle och Luleå Tekniska Universitet. Det innebär att du som läser distansutbildning på högskola kan skriva tentor och vara med på telebildföreläsningar på C3L. Se vår hemsida samt distans och högskolekurser Yrkeshögskola på C3L YRKESHÖGSKOLA (Yh) Från den 1 juli 2009 finns en ny utbildningsform i Sverige som kallas yrkeshögskoleutbildning. Den nya yrkeshögskolan ska samla all eftergymnasial yrkesutbildning (Ky m.fl.) i ett regelverk och med en statlig samordnare, Yh-myndigheten. Utbildningarna leder till en Yrkeshögskoleexamen och dessa utbildningar kommer till där det finns en efterfrågan på arbetsmarknaden. Studenterna läser teori på högsta nivå, men Yh-utbildningarna kopplar även dessa kunskaper till praktiskt genomförande. Det gör att studenterna är väl förberedda för yrkeslivets krav vid examen. Nedanstående utbildningar är förlagda till C3L i Tyresö samt till olika företag där man gör sin praktik. Nästa kurstart hösten 2012! Apputvecklare med RIA-specialisering 400 Yh-poäng på två år C3L söker dig som vill satsa på ett framtidsyrke som apputvecklare med RIA-teknologi (Rich Internet Application). Utbildningen riktar sig till dig som har programmeringsvana och webbdesignkänsla. Tänkbara yrkesval efter utbildningen kan vara app- eller webbutvecklare, programmerare, systemutvecklare, webbdesigner, projektledare eller lärare. Utbildningen sker i samarbete med näringslivet och innehåller praktik på företag. Behörighetskrav: Grundläggande behörighet för högskolestudier eller motsvarande dokumenterade kunskaper eller erfarenheter. Tidigare erfarenhet av programmering är meriterande. Systemutvecklare med Java specialisering 400 Yh-poäng på tv å år (planerad 2012) Vi söker dig som vill satsa på ett framtidsyrke inom Javateknologi, objektorientering, analys och design. Vi sysslar med spetskompetens inom Javateknologi, objektorientering, analys, design, projekt och processer. Vi är hårt fokuserade på praktiska software, konstruktioner från kundspecifikation till test och leverans. Du får 24 veckors praktik på företag. Behörighetskrav: Grundläggande behörighet för högskolestudier eller motsvarande dokumenterade kunskaper eller erfarenheter. Tidigare erfarenhet av programmering är meriterande. Information om ev. start av flera Yh-utbildningar hösten 2012 se vår hemsida. Ansök via vår hemsida 16

17 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING Grundläggande utbildning, engelska och matematik ENGELSKA Engelska är indelat i 4 Steg. Efter Steg 2 gör man ett test för att se om man uppnått målet i kursen och kan fortsätta på Steg 3. Efter Steg 4 där nationella prov ingår ges betyg på gymnasieförberedande kurs i engelska. Efter godkänt betyg kan du fortsätta på gymnasiekurs A (Steg 5). Steg 1 på en termin Dag För dig som aldrig läst engelska tidigare. Du får en första introduktion i det engelska språket. Kursen slutförs i Steg 2. Steg 2 på en termin Dag Kursen är en fortsättning på Steg 1 och förbereder för Steg 3. Kursen ger dig möjligheter att kunna klara av vardagliga situationer till exempel vid inköp och restaurangbesök. Du kommer att kunna läsa och förstå enkel text och enkla instruktioner och meddelanden samt presentera dig skriftligt och muntligt och få en viss kännedom om språkets strukturer. Efter kursen ges inget betyg. Steg 3 på en termin Dag Kursen bygger på de kunskaper som du har skaffat dig under tidigare steg. Du kommer att få använda språket alltmer varierat både skriftligt och muntligt. Därigenom kommer din uppfattningsförmåga av det talade och lästa språket att öka. Efter kursen ges inget betyg. Steg 4 på en termin kärnämne Dag Gymnasieförberedande kurs Kursen ger dig kunskap att förstå och göra dig förstådd i samtal och diskussioner om till exempel kända förhållanden och egna intresseområden. Du bygger upp ett ordförråd för att kunna läsa och förstå sammanhängande texter. Efter kursen ska du kunna kommunicera muntligt och skriftligt om vardagliga och bekanta ämnen. Du övar dig också på att lyssna till tydligt engelskt tal samt får kunskap om språkets struktur. I kursen ingår nationellt prov. När du har fått godkänt på Steg 4 kan du fortsätta på gymnasiekurs A (Steg 5). Engelska repetition Kväll Engelska på kvällstid för dig som vill uppdatera dina kunskaper inför studier på gymnasienivå. Målet är att du fräschar upp språket i tal och skrift. Även grammatiska moment kommer att ingå. Repetition av engelska på kvällstid! MATEMATIK Om du har gått kort tid i skolan och inte har grundläggande kunskaper i matematik ska du börja studera matematik på grundläggande nivå. Om du tänker läsa matematik har du möjlighet att ställa frågor och göra en test i matematik för att komma på rätt kursnivå. Kontakta vår studievägledning! Matematik Grundläggande kurs på en eller två terminer Positionssystemet, de fyra räknesätten, decimalform, procenträkning och geometri. Du läser kursen med en individuell studieplan och planerar dina matematikstudier tillsammans med din lärare. Kursens längd beror på individuella förkunskaper, tid och målsättning. Matematik kärnämne Gymnasieförberedande kurs De fyra räknesätten, bråkräkning, procent, ränta, geometri, diagram och tabeller, potenser, algebra och ekvationer, statistik och sannolikhetslära samt grundläggande funktionslära. Kursen går att läsa på distans. Förkunskaper: Grundläggande matematik samt goda kunskaper i svenska Matematik gymnasieförberedande Dag, distans eller onsdagkvällar * Du läser kursen med en individuell studieplan. * Du planerar tillsammans med läraren dina matematikstudier. * Du får lärarhjälp på schemalagda tider, där läraren fungerar som handledare. * I denna kurs ges individuella genomgångar vid behov. Varje delmoment testas och utvärderas tillsammans med läraren. Betyg sätts när du visat kunskaper på hela kursen. Kursens längd beror på individuella förkunskaper, tid och målsättning. Kursen har intag varje vecka efter kartläggning av kunskaper. Kontakta studievägledaren och boka tid för karläggning av förkunskaper.. 17

18 Grundläggande utbildning, svenska och svenska som andraspråk SVENSKA Svenska Grundläggande kurs på dagtid Kursen ger dig färdigheter i att läsa och att skriva. Kursen anpassas efter dina behov och ger grundläggande kompetens. Svenska kärnämne Repetitions- eller gymnasieförberedande kurs på en termin på dagtid Kursen är en repetition för dig som läst högstadiekursen. Den tar upp de väsentliga avsnitten på en termin. Normalt ges inte betyg i repetitionskursen, men vill du ha betyg tala med läraren vid kursstart. SVENSKA SOM ANDRA SPRÅK Svenska som andra språk kärnämne Gymnasieförberedande kurs, dag eller kväll Vill du bli bättre på att använda språket, kunna delta mer i samtal och diskussioner både i vardagslivet och yrkeslivet, läsa både fackoch skönlitteratur och skriva egna texter? På kursen i grundläggande svenska utvecklar du din förmåga att läsa, skriva och tala svenska så att du efter kursen kan fortsätta studera eller söka arbete. Detta gäller kurserna dag, kväll och heltid Vi tar kontinuerligt in nya elever. Beroende på dina förkunskaper studerar du en, två eller tre terminer. Efter avslutad kurs ges betyg. Förkunskaper: Minst betyg G från sfi:s D-nivå. Sökande till en kurs som inte har betyg G från sfi måste göra test i svenska. Testet kan göras på fredagar kl Anmälan till test görs hos våra studievägledare. Kopia av betyg måste bifogas ansökan. Heltidsstudier svenska som andraspråk på dagtid För dig som ska studera på heltid ingår förutom svenska som andraspråk följande obligatoriska kurser: * kommunikation * grundläggande datakunskap * gymnasieförberedande biologi och samhällskunskap * skrivarverkstad * hem- och konsumentkunskap Halvdistansstudier svenska som andraspråk på kvällstid * självstudier med handledning tisdagskvällar varannan vecka * du skickar texter till din lärare och kommunicerar via dator * du måste ha tillgång till dator med Internet samt en e-postadress * du kan även komma till vår skrivarverkstad varje fredageftermiddag Kontakta våra studievägledare om du vill läsa svenska som andraspråk! 18

19 Grundläggande utbildning, övriga kurser ÖVRIGA GRUNDLÄGGANDE KURSER BIOLOGI Vill du kunna beskriva och förklara naturen och levande organismer ur ett naturvetenskapligt perspektiv? Kursen tar upp frågor om livet, dess uppkomst, utveckling, former och betingelser. Biologi ska även ge kunskaper och erfarenheter som främjar en god hälsa och en ekologisk hållbar utveckling. Samtal kring existentiella och etiska frågor. DATA Våga använda datorn - lokal kurs Kurs för nybörjare Dag Grundläggande datakurs för dig som inte kan något om datorer. Här får du arbeta i din egen takt. Efter kursen ges inget betyg. FYSIK Vill du upptäcka, förstå och kunna förklara fenomen i omvärlden? Kursen syftar till förståelse av människans relation till naturen, i frågor som är viktiga för individen och samhället. Den kunskapen byggs upp i samspel mellan å ena sidan experiment och observationer och å andra sidan modeller och teorier. GEOGRAFI Vill du lära dig mer om olika platser och regioner? I kursen får du lära dig om människans olika levnadsvillkor och får arbeta med och bedöma geografiskt material. Kursen ger dig insikter och kunskaper som behövs för att aktivt delta i beslut om markanvändning, miljö och samhällsförändringar. HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP Vill du skaffa dig kunskap för livet som individ och konsument samt för livet i hem och familj? Kursen lär dig hantera information och reklam för att kunna fatta välgrundade beslut. Kunskap om privatekonomiska frågor samt konsumentens rättigheter och skyldigheter. Du får lära dig mer om hushållning med såväl mänskliga som ekonomiska, materiella resurser och naturresurser. I kursen får du använda språkliga och matematiska färdigheter i konkreta och meningsfulla sammanhang. HISTORIA Vill du få sammanhang och bakgrund för att förstå och förklara samhället och dess kultur? I kursen lär du dig mer om den svenska kulturen och samhället och det mångkulturella inom Sverige och situationen för de nationella minoriteterna. Vi gör jämförelser av den historiska utvecklingen i olika samhällen. KEMI Vill du kunna beskriva och förklara omvärlden ur ett kemiskt perspektiv? Kursen fördjupar din förståelse och ditt intresse för kemins betydelse inom vardagsliv och industri. Du får även kunskaper som behövs för att delta i samhällsdebatten som rör miljö och hållbar samhällsutveckling. Vi utgår från vardagen och behandlar samt förklarar frågor av allmänt intresse. RELIGION Vill du få kunskap om olika religioners och livsåskådningars innehåll, uttryck, symboler och traditioner? Nya religiösa rörelser, livsåskådningar och icke-religiösa ideologier studeras och diskuteras, allt för att få begrepp och kunskaper för analys och egna ställningstaganden. Kursen går igenom livsfrågor, etik, tro och tradition för att öka förståelsen för hur samhällen och religioner påverkar varandra. SAMHÄLLSKUNSKAP kärnämne Gymnasieförberedande kurs Dag Hur används skattepengarna? Vem kan bli riksdagsman? Vad är en rättegång? Det är frågor som du får svar på i den här kursen. Vi tar också upp massmediernas roll, socialförsäkringar, arbetsliv med mera och gör flera intressanta studiebesök. 19

20 Information A-Ö ANSÖKAN Du får läsa inom vuxenutbildningen från och med höstterminen det år som du fyller 20 år eller om du har slutbetyg från gymnasiet. Kopior av betyg från grundskola, gymnasieskola och andra utbildningar ska lämnas med din ansökan. Antagningen grundas på de uppgifter och betyg eller intyg som du har lämnat med din ansökan. Vi tar efter ansökningstidens utgång emot ansökningar i mån av plats fram till kursstart. Om du är folkbokförd i en annan kommun ska du lämna din ansökan till din hemkommun. ANSÖKNINGSTIDER Sök före 30 november för våren2012 och sök före 31 maj för hösten 2012! Efter dessa datum tas du emot i mån av plats! ANTAGNINGSBESKED Vårkurser: Besked om antagning skickas per post i slutet av december. Reservantagning sker i början av januari. Höstkurser: Besked om antagning skickas per post i slutet av juni. Reservantagning sker i början av augusti. BETYG Ditt betyg visar hur du har uppnått de kunskapsmål som finns i kursplanen för respektive kurs och som definieras i betygskriterier. Du kan läsa mer på Vad står på ditt gymnasiebetyg? Står det slutbetyg eller saml.betygsdokument? Om det står SLUTBETYG är det OK men står det Samlat Betygsdokument har du åtta år på dig efter betygets datum för att kunna få ett slutbetyg från komvux och bli behörig till högskolan. Om du inte tar den chansen, måste du läsa om hela gymnasiet på tre år för att kunna få ett slutbetyg! Kontakta våra studievägledare! BETYGSDOKUMENT Samlat betygsdokument: Du måste själv beställa dina betyg från slutförda kurser genom att kontakta expeditionen. Du bestämmer också vilka kurser som ska ingå i dokumentet. Slutbetyg: Kontakta våra studievägledare för slutbetyg från grundläggande och gymnasieutbildning. Kom ihåg! Betyg är en värdehandling! BETYG komplettering inför högskolestudier Om du behöver läsa in nya kurser för behörighet eller komplettera ditt betyg ta kontakt med någon av våra studievägledare eller med den högskola dit du tänker söka. Reglerna för komplettering är många och inte alldeles enkla. BETYG läsa upp Den som har fullständiga betyg från 3-årig gymnasieutbildning kan inte få läsa upp redan godkända kurser. Man kan få läsa om kurser med IG och om betygen är äldre än åtta år. För att höja betyg hänvisar vi till prövning. CSN OCH EKONOMI Studiemedel består av en lånedel och en skattefri bidragsdel. Man kan välja att söka enbart bidragsdelen. Om man läser på grundläggande eller gymnasial nivå kan man få studiemedel från och med höstterminen det år man fyller 20 år. Övre åldersgräns för bidragsdelen är till och med det år man fyller 54 år, men rätten till lånedelen begränsas successivt från och med det år man fyller 45 år. Studiemedel beräknas per hel kalendervecka. Studietakt kan vara på 50, 75 eller 100 procent. Studietakten bestäms utifrån hur många poäng som läses i genomsnitt per vecka. 100% 20 poäng per vecka 75% poäng per vecka 50% poäng per vecka Du kan få max 80 eller 120 veckor för studier på grundläggande och gymnasial nivå. Översiktlig information om olika studiestöd finns att få på CSN:s hemsida. telefon: talsvar: hemsida: CSN-ansökan Från den 16 maj 2011 gör man sin ansökan om studiemedel direkt på CSN:s hemsida. Pappersansökningar försvinner helt. DISTANSSTUDIER Du studerar med datorstöd och måste ha tillgång till dator med Internet och e-postadress eller använda en dator på C3L. En del kurser har obligatorisk samling i början av kursen, därefter är det olika grad av gemensamma genomgångar. GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som * har mindre än nio års utbildning * behöver förbättra dina kunskaper i att läsa, skriva eller räkna * har läs- och skrivsvårigheter * är invandrare och vill lära dig mer svenska * behöver repetera eller komplettera innan du fortsätter på gymnasienivå. Grundläggande vuxenutbildning motsvarar hela grundskolan. Du kan läsa mer på Skolverkets hemsida Betyg på grundläggande utbildning är: Väl godkänt (VG), Godkänt (G) och Icke godkänt (IG). För att få slutbetyg från grundläggande ska du ha läst och fått minst godkänt i samtliga kärnämnen svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik samt samhällskunskap. Har du läst något enstaka ämne på grundläggande utbildning så får du samlat betygsdokument. Samlat betygsdokument eller slutbetyg beställs i förväg på expeditionen. 20

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV:

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: Välkommen till ABF Stockholm Vux! Behöver du läsa upp ett enstaka betyg för att få en särskild behörighet eller läser du mot

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Innehåll. Skoladministratör: Kerstin Holmström, 0141-22 50 25 kerstin.holmstrom@motala.se

Innehåll. Skoladministratör: Kerstin Holmström, 0141-22 50 25 kerstin.holmstrom@motala.se Innehåll Information 2 Öppet Komvux 3 Svenska för invandrare 4 Swedish for immigrants Sfi 4 Läs- och skrivkurser 5 Studiepaket 6 Svenska 7 Engelska 7 Matematik 8 Naturvetenskapliga ämnen 8 Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS LÄSÅRET 2008 0 0 9 PROGRAM KURS PROGRAM 2008/2009 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar.

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar. HÖSTEN 2013 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser Grundläggande vuxenutbildning Din utbildning, dina villkor. Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 Välkommen till Komvux I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen i Malmö. Det finns mycket att välja

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 LÄSÅRET 2010 0 1 1 PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Kursutbud, sid 2-3 Kursutbud gymnasial vuxenutbildning, dagtid eller flex Flexibelt lärande (gymnasiekurser, delvis distans)

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer