ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVERIGES FÖRENADE STUDENTKÅRER ANNONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVERIGES FÖRENADE STUDENTKÅRER ANNONS"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVERIGES FÖRENADE STUDENTKÅRER ANNONS STUDENTEN OKTOBER 2005 Studentens vardag En student är en ung, fri person som festar, pluggar på nätterna och lånar pengar av mamma och pappa när kassan är skral. Eller? SIDAN 6 Mångfald i högskolan bidrar till god kvalitet Mångfald är en viktig faktor i utbildning och forskning, eftersom människor med olika bakgrund, olika erfarenheter och infallsvinklar ger näring åt vetenskapen. SIDAN 10 2,3 miljarder till forskning De prioriterade områdena i regeringens budget för forskning är viktiga, men det finns risk för att forskning inom mindre uppmärksammade områden kommer helt i skymundan. SIDAN 12 Kraftig utbyggnad, men liten satsning på kvalitet Inom de närmsta två åren kommer den svenska högskolan att byggas ut med cirka nya studieplatser. Bara en liten del av resurserna satsas på kvalitet. Frågan är om kvantitet istället för kvalitet hjälper Sverige i målsättningen att vara en ledande kunskapsnation. SIDAN 4 Nyutexaminerade får växa hos Ernst & Young Attraktiv företagskultur för studenter, utvecklande arbetsuppgifter och spännande karriärmöjligheter. Det är enligt de anställda på Ernst & Young några bidragande orsaker till att företaget rankades branschbäst av ekonomistudenterna. SIDAN 13 Studieavgifter på väg in i högskolan De flesta länder i Europa har studieavgifter, men i Sverige är det gratis att plugga. Än så länge. Just nu förs diskussioner om att införa avgifter för utomeuropeiska studenter. SIDAN 8 Vägen till arbete Karriären består oftast av små steg som leder framåt. I början får man vara kreativ och driva sig själv. I längden är det människor som är förutseende och kan nätverka som vinner! SIDAN 14 INGÅR SOM BILAGA I SVENSKA DAGBLADET OKTOBER 2005

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVERIGES FÖRENADE STUDENTKÅRER ANNONS Vi vet att vi inte är störst och just därför vill vi alltid vara bäst, oavsett det gäller levnadsstandard, bilars säkerhet, jämställdhet eller miljö. En av de saker vi ska vara bäst på är utbildning; Sverige ska ha världens bästa högskola. Sverige är ett land som vill mycket. DEN HÄR BILAGAN HANDLAR OM KVALITET. För en välutbildad befolkning innebär inte bara att många har gått på högskolan, det måste också innebära att utbildningen de gick höll hög klass. Den ska ha utvecklat förmågan att förstå konsekvenser, se samband, peka ut problem och finna lösningar. Om utbildningen bara förmedlar faktakunskaper och metodik kommer vi inte att röra oss framåt, bara upprepa vad andra redan vet. Du ska växa som människa under tiden i utbildning, annars har högskolan misslyckats. SFS DRIVER FRÅGAN OM KVALITET extra hårt i år. Vi kan blicka tillbaka på en utveckling som de senaste tio åren öppnat möjligheten till utbildning för hundratusentals människor som tidigare fått stå utanför. SFS har stött den utvecklingen, men nu ser vi att den snabba expansionen av högskolan gjort att kvalitetsarbetet inte hunnit med. Situationen har försvårats ännu mer av att anslagen per student minskat. Det vi behöver nu är inte ännu en radikal utbyggnad, utan en beslutsam satsning på kvalitet. SFS ÄR EN SAMARBETSORGANISATION för de flesta av Sveriges studentkårer. Ungefär studenter är, via sina studentkårer, anslutna till SFS. Det gör oss till en av de större intresseorganisationerna i landet. Vi kämpar för studenters rättigheter och intressen på ett nationellt och internationellt plan. Det är vi som tar fighten för höjt studiemedel, bättre arbetsmiljö och avgiftsfrihet för alla studenter. Det är vi som slåss för att göra svensk utbildning till världens bästa. Kristoffer Burstedt Vice ordförande Sveriges förenade studentkårer INNEHÅLL Kraftig utbyggnad, men liten satsning på kvalitet sid 4 Från till grundutbildningsstudenter på 60 år...sid 4 Studentens vardag sid 6 Studieavgifter på väg in i högskolan sid 8 Extrajobb ett måste för att få ekonomin att gå ihop......sid 9 Mångfald i högskolan bidrar till god kvalitet sid 10 Antalet utländska studenter i Sverige har ökat sid 10 En femtedel väljer att studera utomlands sid 10 2,3 miljarder till forskning sid 12 Nyutexaminerade får växa hos Ernst & Young sid 13 Vägen till arbete sid 14 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus STUDENTEN ETT SAMARBETE MELLAN SFS OCH MEDIAPLANET Projektledare: Fredric Holmgren Produktion: Petter Renhuldt Grafisk form: Katarina Engwall Repro Ordbild: Tryck: Tidningstryckarna För info om bilagor i dags- och kvällspress: Thomas Forsgren Mediaplanet Distribueras med Svenska Dagbladet Oktober 2005 Tyck till om våra tidningar: Vill du STUDERA I EUROPA Studera på en högskola eller ett universitet i ett annat europeiskt land under 3 12 månader. På samma villkor som de inhemska studenterna och utan att behöva b etala någon te rminsavgift. Du får tillgodoräkna dig poängen som en del av din utbildning i Sverige. Sök utbyte genom Erasmus Du som redan varit Erasmusstudent kan vinna 6000 kr genom att berätta om dina upplevelser i en essä. Mer info på:

3

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVERIGES FÖRENADE STUDENTKÅRER ANNONS korta nyheter Kompletterande lärarutbildning införs För att vidareutbilda akademiker till behöriga lärare ska en kompletterande lärarutbildning, om 60 högskolepoäng, erbjudas studenter med tillräcklig högskoleutbildning i matematik, naturvetenskap eller teknik. 300 nya studieplatser kommer att inrättas och utbildningen startar våren Fortsatt kärv ekonomi för studenter Studenternas disponibla inkomst försämras för varje år, eftersom studiemedlet inte följer med i den övriga prisutvecklingen. Även fortsättningsvis kommer studenter vara tvungna att dryga ut kassan genom deltidsarbete, och spara in på sådant som mat och kläder. Konsumtionsutrymmet väntas nämligen minska ytterligare i och med att väsentliga höjningar av studiemedlet återigen skjuts på framtiden. Tilläggsbidrag för studenter med barn SFS undersökningar har visat att studenter med barn har ett underskott på kronor varje månad. Den första januari förbättras situationen något, i och med att ett tilläggsbidrag för studenter med barn införs. Drygt 500 kronor per månad kommer att betalas ut till studenter med ett barn. För varje ytterligare barn tillkommer några hundralappar. Dessutom kommer det höjda barnbidraget denna studentgrupp tillgodo. Kraftig utbyggnad, men liten satsning på kvalitet Den svenska högskolan byggs ut, men bara en liten del av resurserna satsas på kvalitet. Och frågan är om fokus på kvantitet istället för kvalitet hjälper Sverige i målsättningen att vara en ledande kunskapsnation. Under de kommande två åren kommer högskolan att byggas ut med cirka nya studieplatser på högskolor och universitet runt om i Sverige. Det meddelade regeringen i budgetpropositionen för Kostnaden beräknas till 1,3 miljarder kronor årligen. Samtidigt satsas bara en femtedel så mycket på att stärka kvaliteten. Snabb utbyggnad hotar kvaliteten Att allt fler får tillgång till utbildning är förstås positivt, men den snabba utbyggnaden under de senaste åren har rubbat kvaliteten. Dålig kontakt med lärare, överfulla föreläsningssalar, stress och låga krav vid examination är bara några av de konsekvenser som en utbyggnad medför. Och de som förlorar allra mest på resursbristen är de som redan är utsatta, till exempel de som behöver extra stöd i undervisningen. Enligt SFS borde proportionerna mellan satsningar på kvantitet respektive kvalitet vara de omvända. Resurser behövs dels för att åtgärda de akuta kvalitetsbrister som redan finns, dels för att kunna hantera de stora och kostsamma förändringar som det svenska utbildningssystemet står inför, bland annat internationalisering, breddad rekrytering och individualiserad antagningsprocess. Om Sverige ska vara en ledande kunskapsnation räcker det inte med att många utbildar sig. Den utbildning som ges måste också vara av högsta klass, säger SFS vice ordförande Kristoffer Burstedt. Åtgärder mot akademikerarbetslöshet Arbetslösheten bland högskoleutbildade har ökat efter den senaste lågkonjunkturen. I årets budgetproposition finns ett flertal åtgärder som ska öka sysselsättningsgraden för denna grupp. Inom ramen för regeringens sysselsättningspaket satsar man bland annat på praktikplatser i småföretag och arbetstillfällen för akademiker inom statlig förvaltning. Kortare köer till studentbostäder Kön till studentbostäder är kortare än tidigare i flera studentstäder runt om i Sverige. Det visar en undersökning som TT gjort. I både Lund och Umeå har det blivit lättare att få studentlägenhet och i Uppsala har köerna förkortats kraftigt. I storstäderna är det dock fortfarande svårt att få tag i en bostad. Från till grundutbildningsstudenter, på 60 år ÅR 1945 VAR ANTALET studerande vid universiteten i Sverige cirka Idag, sextio år senare, ligger siffran på ungefär Den enorma ökningen är ett bevis på att den svenska högskolan förändrats radikalt sedan andra världskrigets slut. FRÅN ATT HA VARIT något som endast ett fåtal privilegierade kunde ta del av har ska nu högskolan var öppen för alla oavsett kön och bakgrund. Dålig kontakt med lärare, överfulla föreläsningssalar, stress och låga krav vid examination är bara några av de konsekvenser som en utbyggnad medför. BÅDE ANTALET HÖGSKOLOR i landet och antalet platser har ökat successivt sedan mitten av 40-talet. För sextio år sedan fanns universitet i Uppsala och Lund. Stockholm och Göteborg hade varsin högskola. Utöver det fanns ytterligare några fackhögskolor runt om i landet. DET EKONOMISKA UPPSVING som slutet på andra världskriget innebar för Sverige ledde till utvecklingar inom många områden. Plötsligt räckte utbildningskapaciteten inte längre till. Under de nästkommande decennierna tillkom en rad universitet och högskolor, bland annat i Örebro, Linköping och Luleå. IDAG FINNS ETT FYRTIOTAL högskolor i universitet, och i och med invigningen av Högskolan på Gotland 1998 finns minst en högskola i varje län i Sverige. KÄLLA: HÖGSKOLEVERKETS ÅRSRAPPORT 2005

5 DENNA TEMATIDNING ÄR FRÅN SVERIGES FÖRENADE STUDENTKÅRER I huvudet på en rekryterare Hur tänker en rekryterare och vad fokuserar de på vid rekrytering av studenter? Vi har träffat Kristian Ekeland och Magnus Hellberg, rekryterare på Rookie Bemanning, för att ta reda på vad som gäller. - EN STOR UTMANING VID alla rekryteringar är att försöka samla in så mycket information man kan om kandidaten för att ta reda på vem personen egentligen är, förklarar Kristian Ekeland. - Denna uppgift försvåras av att studerande i regel har en relativt kort meritlista, fortsätter han. Vid en mer traditionell rekrytering finns vanligtvis mer information om kandidaten att tillgå genom t ex tidigare arbeten. Jag försöker skapa mig en bild av studenten genom hela rekryteringsprocessen, inte bara under en intervju utan även genom att granska CV, personligt brev, referenser samt alla små detaljer kring en ansökan. - Visar studenten en stark vilja, ett ärligt motiv till varför de vill ha ett arbete, en ödmjukhet inför uppgiften och en vilja att lära har studenten kommit en bra bit på väg mot ett extrajobb. Det är guld värt när man har examensbeviset i handen, menar Kristian Ekeland. - Ett bra sätt för en student som är intresserad av ett extrajobb under studietiden är att skicka en spontanansökning då många tjänster tillsätts utan annonsering, tillägger Magnus Hellberg. Vi på Rookie Bemanning kontaktar i huvudsak studenter som registrerat sitt CV på vår hemsida alternativt anmält intresse till oss via mail. ENLIGT MAGNUS HELLBERG är det viktigt att studenten har ett ärligt och trovärdigt motiv till varför han eller hon söker en specifik tjänst. - Studenter väljer i regel antingen ett jobb som går hand i hand med utbildningen man genomför eller ett extrajobb endast för pengarnas skull. Många studenter som arbetar extra under studietiden får senare anställning på det företag de arbetat på. De flesta företag tycker detta är en bra inkörsport för nya medarbetare. Det gör att vi verkligen måste tänka långsiktigt och hitta en person som kan växa in i den blivande yrkesrollen även när det i första läget är ett extraarbete vi rekryterar för. Här måste studentens motiv matchas med kundens behov, understryker Magnus Hellberg. Ett bra sätt för en student som är intresserad av ett extrajobb under studietiden är att skicka en spontanansökning då många tjänster tillsätts utan annonsering Vi har studentbostäder i hela Stockholm Minskad social snedrekrytering PÅ TIO ÅR HAR ANDELEN NYBÖRJARSTUDENTER från arbetarhem ökat från 19 till 24 procent, visar en undersökning från Högskoleverket. Men det är långt kvar till de 34 procent som är andelen med arbetarbakgrund i motsvarande åldrar i hela befolkningen. Dessutom är det stora skillnader mellan lärosätena. MEDAN 35 PROCENT AV DE studenter som började läsa vid Högskolan i Gävle under läsåret 2003/2004 kom från arbetarhem, var motsvarande siffra för Handelshögskolan i Stockholm bara 6 procent. Generellt sett är högskolorna bättre på att motverka social snedrekrytering än vad universiteten är. Vi vill också komma in!

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVERIGES FÖRENADE STUDENTKÅRER ANNONS Ung och fri eller fattig och utan skydd? Schablonbilden av den svenska studenten stämmer föga överens med verkligheten. korta nyheter Elektronisk ansökan ersätter papper hos CSN Studentens vardag En student är en ung, fri person som festar, pluggar på nätterna och lånar pengar av mamma och pappa när kassan är skral. Det är den schablonmässiga bilden. Den är svår att förändra och stämmer inte nödvändigtvis överens med verkligheten. Mer än hälften av de drygt svenska studenterna är nämligen 25 år och äldre, och en fjärdedel har barn att försörja. Boendet slukar mest Det årliga studiestödets totalbelopp, bidrag och lån, ligger idag på kronor. Få människor kan klara sig på den summan, inte minst med tanke på dagens boendekostnader. Upp till hälften av den disponibla inkomsten slukas av hyran, enligt en SFS-undersökning. Många studenter är därför beroende av bostadsbidrag, och det är vanligt att bostadsföretagen till och med räknar med att studenterna ska få bidrag. Därför sätts hyrorna högre än vad som är rimligt. För att dryga ut kassan arbetar nästan hälften av alla studenter extra. Under sommaren betalas inget studiestöd ut, vilket leder till att sommarjobb blir nödvändigt för de som inte kan få försörjning på annat sätt. Semester är alltså ingenting som särskilt många studenter kan njuta av. Socialförsäkringssystemet uppbyggt kring boende och jobb Det system med socialförsäkringar vi har i Sverige ska hjälpa människor när de råkar ut för till exempel långvarig sjukdom eller arbetslöshet. Systemet är uppbyggt kring boende och arbete. Bostadsbidrag, barnbidrag och handikappersättning är exempel på de stödsystem som svenska medborgare har rätt till för att de bor i Sverige. Den som arbetar har också rätt till bland annat sjukpenning och inkomstgrundande pension. Eftersom försäkringssystemet delvis är kopplat till arbete hamnar studenter utanför vid sjukdom eller arbetslöshet. För en student har inte rätt till a-kassa och sjukförsäkring på samma sätt som förvärvsarbetande. Den 90 dagar långa karensperioden gör att det blir omöjligt för studenter att utnyttja arbetslöshetsförsäkring under de perioder som behövs som bäst, det vill säga under sommaruppehåll och efter avslutade studier. Och CSN:s regler för ersättning vid sjukdom innebär en karenstid på 30 dagar att jämföra med en karensdag för den som förvärvsarbetar. Motverkar målet om livslångt lärande Den risk det faktiskt innebär att studera, i och med knappa resurser och osäkert skydd om något skulle inträffa, motverkar det svenska målet om ett livslångt lärande. För den som redan varit ute i arbetslivet är det svårt att börja studera, just av ekonomiska skäl. Dessutom skrämmer situationen bort människor från studieovana miljöer. I valet mellan att jobba och tjäna pengar och att skriva in sig på en lång utbildning med dålig ersättning står sig studier ofta slätt. Den onda cirkeln En stor del av studenterna lever idag under stark ekonomisk press. Den knappa ekonomin klarar inga oförutsedda utgifter. Ekonomisk otrygghet är en starkt bidragande orsak till stress, som i sin tur leder till fysisk och psykisk ohälsa. Och för den som blir långvarigt sjuk är risken att falla igenom det grovmaskiga nät som det svenska socialförsäkringssystemet utgör överhängande. CSN startade i våras ett försök med elektronisk ansökan om studiemedel studenter vid bland annat Uppsala universitet och Mittuniversitet har fått erbjudande om att delta och bli e-kunder hos CSN. CSN: s e-kunder skickar sina uppgifter via Internet istället för per post. På så vis förkortas svarstiden och risken för blanketter som fylls i fel minskar. All information från CSN skickas sedan elektroniskt. Studenternas efterfrågan på elektronisk hantering är stor och för CSN är det ett steg i riktning mot ökad effektivitet. Försöket kommer att utvärderas. Successivt kommer fler att få möjligheten att utnyttja tjänsterna. Kvantitativ jämställdhet bland professorer 2020 Mer än hälften av studenterna på grundnivå är kvinnor. Andelen kvinnliga professorer är däremot 16 procent. SFS lanserade i somras krav på en kvantitativ jämställdhet i högskolan. Målet kallas och enligt SFS är det inte orimligt att nå detta. Professorsstaben, liksom andra personalsammansättningar, kommer under de kommande 15 åren att förändras. Naturliga avgångar och det faktum att hälften av de forskarstudenter som antas idag är kvinnor spås påverka utgången. Akademikerarbetslösheten ökar för fjärde året i rad Arbetslösheten bland akademiker har ökat för varje år under 2000-talet. Var fjärde akademiker blir arbetslös i ungefär ett år efter examen. Och bara en tredjedel av de som får anställning får ett jobb som motsvarar utbildningen helt. Det är några av dystra siffror som Jusek presenterar i en undersökning. Det är fjärde året i rad som arbetslösheten bland nyexaminerade akademiker ökar. Allra värst är situationen för samhällsvetare och systemvetare. 36 procent av de nyexaminerade inom dessa områden är utan jobb. Undersökningen visar också att överensstämmelsen mellan arbetsuppgifter och kompetens blir bäst när kontakterna från högskolan leder till arbete, jämfört med arbeten som förmedlas via Arbetsförmedlingen. VI GARANTERAR DIG EN AKADEMISK KVART Studentbo i Norrköping har en bostadsgaranti för dig som studerar på Campus Norrköping. Alla våra studentrum och lägenheter ligger så bra till att du promenerar till Campus och centrum på en kvart. Gå in på eller ring oss på Varmt välkommen!

7 Sinnesro Det mest avancerade skyddet mot virus, maskar, trojaner, spyware, adware, phishing och andra hot. S om student behöver du ett bra skydd mot destruktiv kod. Eset NOD32 Antivirus System har i ett flertal tester bevisat att det har bäst detektering, bäst prestanda, och är minst resurskrävanda, i kombination med att det är enkelt att använda. Just nu får du som studerande Outpost Firewall Pro (värde 398 kr) helt utan extra kostnad när du köper en licens för Eset NOD32 Antivirus. Råd & Rön utsåg i år den personliga brandväggen Outpost Firewall Pro till bästa produkt. Mer information om hur du erhåller brandväggen utan extra kostnad finner du på Trojan Anti-Virus Level 2 Spyware Record holder of the VB 100% Award for flawless virus protection. Testa - helt utan kostnad - Eset NOD32 i 30 dagar. Tel Exclusive distributor of Eset NOD32 in Scandinavia Essential Security against Evolving Threats

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVERIGES FÖRENADE STUDENTKÅRER ANNONS SFS arbetar aktivt för att förhindra att Sverige inför studieavgifter något som är vanligt i Europa. Studieavgifter på väg in i högskolan IDAG TAR MAJORITETEN AV DE europeiska länderna ut studieavgifter. Detta är också en företeelse som blir allt mer vanlig. De skandinaviska länderna är de enda som ännu tillämpar full avgiftsfrihet, men inom kort kommer Danmark att införa avgifter för utomeuropeiska studenter, och i Sverige förs just nu diskussioner om möjligheten att i framtiden införa avgifter för samma grupp. SFS arbetar aktivt mot införandet av avgifter, eftersom man anser att fri utbildning är en viktig demokratisk princip. Utbildning borde vara en rättighet och denna rättighet ska gälla för alla studenter på högskolan. Vi tror dessutom att avgifter för utländska studenter öppnar för avgifter för svenska studenter, säger Kristoffer Burstedt, som är vice ordförande för SFS. Dyrast att studera i England För europeiska studenter varierar avgifterna i de avgiftsbelagda länderna mellan 250 och euro per år. Dyrast är det i England och i Nederländerna. England är också som mest kostsamt för utomeuropeiska studenter. Omkring euro per år får dessa studenter räkna med att betala. Tabellen visar vilka länder som kräver studieavgifter. Med delvis avgifter menas att en stor del av studentpopulationen är avgiftsbefriade, till exempel inhemska heltidsstudenter. HAR HAR HAR DELVIS HAR INGA LAND AVGIFTER AVGIFTER AVGIFTER Belgien Danmark Estland Finland Frankrike Irland Island Italien Lettland Litauen Malta Nederländerna Norge Polen Portugal Serbien/Montenegro Slovakien Slovenien England och Wales Skottland Sverige Tjeckien Tyskland Ungern Österrike (inom kort)

9 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVERIGES FÖRENADE STUDENTKÅRER ANNONS 9 Extrajobb ett måste för att få ekonomin att gå ihop Missnöjet med den egna ekonomin under studietiden är stort. 75 procent av alla studenter säger sig vara mindre nöjda med sin ekonomiska situation, och över hälften av dessa säger sig sakna drygt kronor per månad. Nästan alla som studerar har svårt att klara av de mest grundläggande utgifterna med de nuvarande studiemedlen. En oförutsedd utgift, i form av till exempel akut tandvård eller sjukvård, är för många en omöjlighet. Och i den tajta budgeten som studiemedlet utgör finns bara ett mycket litet, eller inget, utrymme för nöjen. Studenter tvingas jobba extra. Nära hälften av dagens studenter arbetar vid sidan av studierna för att få ekonomin att gå ihop. Och jobben är oftast allt annat än drömjobb. I de flesta fall tar studenterna arbeten med mindre gynnsamma arbetstider och sämre ersättning. Jobben bidrar vanligtvis inte alls till den personliga utvecklingen heller. Kvinnor och män jobbar i samma utsträckning Kvinnor och män arbetar i ungefär samma utsträckning, men kvinnor har i snitt lägre timlön: 79 kronor efter skatt, jämfört med 95 kronor för männen. Antalet jobbtimmar per månad varierar förstås, men en tredjedel av de arbetande studenter jobbar mer än 80 timmar per månad. Och jobbandet påverkar ofta studierna negativt. Det blir mindre tid blir över till pluggandet, och risken för att studietiden förlängs ökar. Dessutom är det inte alla som klarar pressen av både jobb och studier, vilket leder till avhopp. Många studenter har en familjesituation som gör det omöjligt att arbeta extra, idag harexempelvis 25 procent av alla studenter barn. Dåliga studieresultat en negativ konsekvens Dåliga studieresultat, stress och förlängda studieperioder är en tråkig konsekvens för de studenterna själva. Men det kan också ses som en katastrofal konsekvens för samhället i stort, av i stort sett samma skäl. SFS jobbar för att studiemedelsnivån i Sverige ska höjas markant. Nära hälften av dagens studenter arbetar vid sidan av studierna för att få ekonomin att gå ihop. Och jobben är oftast allt annat än drömjobb.

10 10 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVERIGES FÖRENADE STUDENTKÅRER ANNONS Avgörande i den moderna högskolehistorien var den proposition som dåvarande utbildningsminister, Thomas Östros, lade fram Titeln var Den öppna högskolan och innehållet ett antal reformer som skulle borga för ytterligare breddande av rekrytering till högskolan. Sverige skulle bli den ledande kunskapsnationen. Mångfald i högskolan bidrar till god kvalitet När allt fler får tillgång till utbildningssystemet ökar mångfalden. Och mångfald är en viktig faktor i utbildning och forskning. Människor med olika bakgrund, olika erfarenheter och infallsvinklar ger näring åt vetenskapen, bland annat i och med att diskussionen lättare hålls levande. UTBILDNING KAN DESSUTOM ses som en mänsklig rättighet som ger individen personlig utveckling och fler möjligheter på arbetsmarknaden. Möjligheter till inflytande över både den egna livssituationen och över samhället och dess utveckling ökar också. I och med att utbildning är en resurs som finansieras och erbjuds av samhället ska alla därför också ha tillgång till den. På lika villkor. Högskolan speglar rådande samhällsnormer Högskoleverksamheten speglar de rådande samhällsnormerna och maktstrukturerna. Snedrekrytering kan därför leda till att objektivet och värdeneutralitet vetenskapens grundvalar kommer på skam. Rasbiologi och tvångssterilisering är två extrema exempel ur historien på hur de rådande normerna påverkat forskningen, och hur forskningen i sin tur påverkat omvärlden och lyckats giltigförklara värderingar som idag fördöms. Kvinnor ansågs länge vara olämpliga för högre studier, eftersom man bland annat trodde att intellektuellt arbete kunde skada dem. Och från att, i mitten av 40-talet, ha utgjort cirka 20 procent har kvinnor under de senaste åren varit i majoritet på grundutbildningarna, med omkring 60 procent. Även på forskarnivå börjar antalet kvinnor närma sig 50 procent. Breddad rekrytering I en reform som den svenska högskolan genomgick 1977 var en av målsättningar att utjämna de sociala klyftorna och öka tillgängligheten för alla grupper i samhällen. Det skulle dock dröja ända till 90-talet innan några större förändringar kunde konstateras. Avgörande i den moderna högskolehistorien var den proposition som dåvarande utbildningsminister, Thomas Östros, lade fram Titeln var Den öppna högskolan och innehållet ett antal reformer som skulle borga för ytterligare breddande av rekrytering till högskolan. Sverige skulle bli en ledande kunskapsnationen. I högskolelagen infördes en bestämmelse om att universiteten och högskolorna aktivt ska främja och bredda rekryteringen. Lokala handlingsplaner för hur detta ska gå till måste också läggas fram. Dessutom infördes bland annat även en frikvot, vilket innebär att enskilda högskolor själva får bestämma urvalskriterier för en viss del av studenterna. Möjligheter för studenter att skaffa behörighet, bättra på sina kunskaper och få en introduktion i högskolelivet ska också uppmuntras genom så kallade collegeår, eller basår. Sammantaget var syftet med åtgärderna i första hand att locka ungdomar från så kallade studieovana hem och ungdomar med invandrarbakgrund att söka till högskolan. Sedan 90-talet har också studentrörelsen varit drivande i dessa frågor. Antalet utländska studenter i Sverige har ökat Antalet utländska studenter som väljer att studera i Sverige har ökat under de senaste åren. Förra året fanns utländska studenter i Sverige, varav inom ramen för något utbytesprogram. De allra flesta, cirka 70 procent, kommer från andra länder i Europa. Just nu förs diskussioner om huruvida studieavgifter för utomeuropeiska studenter ska införas i Sverige. SFS befarar att antalet internationella studenter kommer att minska om så sker. En femtedel väljer att studera utomlands Ungefär 20 procent av alla svenska studenter väljer att studera utomlands under en period i sin utbildning. Framför allt är det de unga studenterna som åker i väg. De allra flesta är under 26 år. Under 2004 var det som reste utomlands för att plugga. Majoriteten, ungefär , var så kallade freemovers, det vill säga studenter som reste på egen hand. Resten reste inom ramen för något utbytesprogram, till exempel Erasmus och Nordplus. Två av tre studenter väljer att resa inom Europa. Nordamerika och Australien är också relativt populära alternativ. Det svenska studiemedlet är portabelt, vilket innebär att svenska studenter även får bidrag och lån när de studerar utomlands. Storleken på det studiemedel studenterna får med sig varierar mellan de olika länder.

11

12 12 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVERIGES FÖRENADE STUDENTKÅRER ANNONS 2,3 miljarder till forskning Drygt 2.3 miljarder kronor öronmärks för forskning i regeringens budgetproposition för Merparten av den budgeterade summan läggs på forskning inom teknik, medicin och hållbar utveckling. 300 MILJONER KRONOR satsas också på starka forskningsmiljöer som medför positiva effekter som exempelvis kreativ miljö, möjlighet till tvärvetenskapliga diskussioner och utökat tillträde till forskarsamhället, vilket är särskilt viktigt för forskarstuderande som är i början av sin karriär. Fakultetsanslagen ökar, men inte tillräckligt SFS anser att de 521 miljoner som avsätts till så kallat fakultetsanslag är en blygsam summa, jämförelsevis. Anslagen spelar en avgörande roll i högskolans kunskapsutveckling. Det säger Maria Noleryd, vice ordförande i SFS. De direkta medlen ökar inte i samma utsträckning. Forskningens kvalitet hotas när resurserna styrs allt hårdare, och ekonomiska incitament tränger undan den viktiga principen om akademisk frihet. Få områden prioriterade De prioriterade områdena i budgeten teknik, medicin och hållbar utveckling är förvisso viktiga, men Maria Noleryd säger att det finns risk för att forskning inom mindre uppmärksammade områden kommer helt i skymundan. En bredd inom forskningssatsningen är önskvärd av flera skäl, bland annat för att det inte går att se in i framtiden och veta inom vilka områden upptäckter, teoribildning och utveckling kommer att ske. Dessutom är både teknik och medicin mansdominerade forskningsområden. En bredd inom forskningssatsningen är önskvärd av flera skäl, det inte går att se in i framtiden och veta inom vilka områden upptäckter, teoribildning och utveckling kommer att ske korta nyheter Flest förstahandssökande till Göteborgs universitet Till höstterminen 2005 hade Göteborgs universitet flest förstahandssökande, nära , av de universitet och högskolor som har antagning via VHS. Lunds universitet kom tvåa med sökande och Uppsala trea med I jämförelsen finns Stockholms universitet inte med, eftersom antagningen sköts på annat vis än genom VHS. Högst söktryck i landet hade Idrottshögskolan i Stockholm med 7,2 sökande per plats, följt av Handelshögskolan i Stockholm som hade 7,0 och Karolinska institutet med 5,3. KÄLLA: HÖGSKOLEVERKET Nytt system för validering utarbetas Det stora behovet av förskollärare och sjuksköterskor har lett till att ett nytt system för validering av kunskap och arbetslivserfarenhet håller på att tas fram. Regeringen har gett Malmö högskola, Umeå universitet och Linköpings universitet uppdraget att utarbeta modeller. Satsningen handlar om att tillvarata kompetens och yrkeserfarenhet som människor har och som kan tillgodoräknas vid utbildning till förskollärare och sjuksköterska. Målsättningen är att få ner utbildningstiden inom sjuksköterskeutbildningen och lärarutbildningen med inriktning mot förskola.

13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVERIGES FÖRENADE STUDENTKÅRER ANNONS 13 Nyutexaminerade får växa hos Ernst & Young Ernst & Young blev av ekonomistudenterna rankad branschbäst och totalt trea i årets Företagsbarometer. Medarbetarna på företaget tror att det är tack vare att Ernst & Young har en företagskultur som attraherar studenter och att nyanställda erbjuds utvecklande arbetsuppgifter och spännande karriärvägar. Både nationellt och internationellt. Vi arbetar väldigt aktivt med aktiviteter och kommunikation mot studenter eftersom de är en viktig målgrupp för oss, säger Erik Wennerholm, projektledare för Ernst & Youngs studentaktiviteter. Till vänster Susanna Wallström koordinator för studentaktiviteter. Till höger Agneta Strandberg, nationellt ansvarig för Human Resources. Erik Wennerholm, som arbetar som projektledare för Ernst & Youngs studentaktiviteter, gissar på att ungefär 90 procent av alla civilekonomer i landet på något sätt kommer i kontakt med Ernst & Young i sitt arbetsliv. Vi arbetar väldigt aktivt med aktiviteter och kommunikation mot studenter eftersom de är en viktig målgrupp för oss. Många av de studenter som vi träffar är framtida medarbetare, andra är kanske framtida kunder. Därför vill vi tidigt få en god relation med de som läser på universitet och högskola. Vi vill också att studenter ska få en inblick i hur det är att arbeta hos oss och vad en karriär inom revision, skatt eller transaktionsrådgivning kan innebära, fortsätter Erik. Ungt företag Ernst & Young är ett ungt företag på det vis att de anställer många nyutexaminerade. Rekryteringen är ganska jämn över tid, i och med att branschen är så pass okänslig för konjunkturen. Förra året hade vi dock en all-time-high med cirka 250 nyanställningar i Sverige, varav merparten var nyutexaminerade, säger Agneta Strandberg, nationellt ansvarig för Human Resources. Främst är det civilekonomer med inriktning på revision och finansiering, samt jurister med skattejuridik som specialitet, som anställs. Och anledningen till att man just värnar om att anställa många direkt från universitet och högskola är för den kompetens och motivation de besitter. De vill lära sig mycket och de har en väldigt bra grund att stå på genom sin utbildning och sin bakgrund, säger Erik Wennerholm. Fungerar som en plantskola Företaget erbjuder de nyanställda ett utbildningsprogram med ungefär 100 utbildningstimmar per år. För oss handlar det om att erbjuda våra medarbetare attraktiva utvecklings- och utbildningsmöjligheter som många söker i början av sin karriär. Genom vårt utbildningsprogram kan de växa och kliva uppåt på stegen. Det fungerar lite som en plantskola att börja hos oss, berättar Susanna Wallström koordinator för studentaktiviteter. Möjligheterna till utlandsarbete är också en av anledningarna till Ernst & Youngs popularitet. Företaget finns nämligen i mer än 140 länder. P&P Ett barn. 476 kronor. Nyhet. Från den 1 januari kan du som studerar och har barn få tilläggsbidrag. Du som har ett barn får 476 kr, två barn 776 kr och tre barn 932 kr.* Läs mer om hur du ansöker och om reglerna på *Beloppen gäller för studier på heltid under fyra veckor.

14 14 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVERIGES FÖRENADE STUDENTKÅRER ANNONS korta nyheter Högt söktryck på landets universitet och högskolor Psykolog, sjukgymnast, läkare och arkitekt. Det är de mest populära yrkena, åtminstone om man ska gå på antalet sökande per plats på utbildningarna. Inför hösten 2005 gick 11,8 sökande per plats på psykologutbildningen, 9,4 per plats på sjukgymnastutbildningen, 8,2 på läkarutbildningen och 8,2 på arkitektutbildningen. De utbildningar som lockar flest sökande totalt är dock lärarutbildningen och ekonomutbildningen. Jämfört med hösten 2004 har antalet sökande till lärarutbildningen ökat med två procent, men trycket varierar beroende på vilken inriktning det gäller. Idrott är till exempel en populär inriktning, medan få söker förskollärarprogram. Totalt sett var det sökande till cirka platser på program på universitet och högskolor runt om landet. Det innebär 2,3 sökande per plats och räknas som ett högt söktryck. Utbildning är en investering i din framtid. Statistiken säger att ju högre utbildning du har, desto större är chansen att få jobb. Men att hitta ett jobb du trivs med händer inte av sig själv. Karriärcoachen Lena Mangells bästa råd till dig som är på väg ut i arbetslivet är att omvärldsbevaka och inventera din kompetens och ditt nätverk. Vägen till arbete KÄLLA: HÖGSKOLEVERKET Offentliga sektorn ingen populär arbetsgivare bland unga akademiker Tveksamheten mot den offentliga sektorn som arbetsgivare är stor bland akademiker. Det visar en undersökning som Akademikerförbundet SSR gjort. Hälften av de tillfrågade tror att framtidens högutbildade kommer att välja den privata sektorn som arbetsgivare, framför den offentliga sektorn. Lön, politikerstyre och brist på verklighetsförankring anges som orsaker till att den offentliga sektorn inte ses som en attraktiv arbetsgivare. Nästan alla tillfrågade tror att rörligheten på arbetsmarknaden kommer att vara betydligt större i framtiden än idag, och att arbetsgivare överlag kommer att få svårt att behålla sina anställda. Ökad kostnad för studentbostäder Under de senaste tio åren har kostnaderna för studentbostäder stigit med mellan 20 och 30 procent. Det visar en undersökning som Ekot genomfört i studentstäderna Stockholm, Linköping, Uppsala och Lund. Studiemedlet har under samma period bara räknats upp med 10 procent. Obetalda skulder växer Under de senaste tio åren har de obetalda studieskulderna trefaldigats. Just nu finns en miljard kronor i obetalda skulder till CSN hos kronofogden. Motsvarande siffra 1995 var 305 miljoner kronor. KÄLLA: DN UNGEFÄR EN TREDJEDEL av alla jobb är synliga på den öppna arbetsmarknaden. Det innebär att den som letar platsannonser på nätet och i dagstidningar bara ser en bråkdel av jobben. Ett smart drag kan vara att omvärldsbevaka, det vill säga att samla information om företag inom den bransch man är intresserad av, och information om hur arbetsmarknaden ser ut. De flesta får jobb via kontakter. Mitt råd är att själv vara aktiv och söka upp de företag man är intresserad av. Alla företag vill ha engagerade och motiverade medarbetare och den som själv tar kontakt visar ju på vilja, initiativförmåga och framåtanda. Sedan kanske företaget inte har något jobb för tillfället, men man kan bli aktuell nästa gång det finns en öppning. Det berättar Lena Mangell som arbetar som karriärcoach och driver företaget Life & Career. Hon betonar också att en examen fungerar som en biljett in på arbetsmarknaden, men sedan gäller det att hitta ett jobb som passar den man är. Självinsikt är viktigt i processens inledningsskede. Det finns många vägar att välja. Att stanna upp och fundera över vad man vill och vad man kan är väldigt bra, säger Lena Mangell. Inventera dig själv och din bekantskapskrets En inventering av intresseområden, personliga egenskaper, styrkor och värderingar hör till den självreflekterande fasen. Sedan är det förstås viktigt att gå igenom sina tidigare erfarenheter jobb och andra meriter för att kunna komma igång och söka arbete. Det bästa sättet att beskriva tidigare meriter på är förstås ett cv. Och ett cv bör vara välskrivet, utan stavfel och med ett upplägg som matchar det jobb man söker. Ett bra ansökningsbrev, anpassat efter varje enskilt jobb, är också viktigt. Man måste lyfta fram det unika hos sig själv. Alla människor har olika kompetens och intressen även om de har samma utbildning. Är man intresserad av något så suger man upp kunskap och sådant märks på till exempel anställningsintervjuer, säger Lena Mangell. Sedan är det dags att inventera sitt nätverk. Vilka finns i bekantskapskretsen? Lena Mangell menar att man nästan alltid känner någon som känner någon som håller på med det man är intresserad av. Det kan vara före detta kollegor på sommarjobbet, bekantas bekanta eller föräldrars vänner. Mycket arbete med att söka jobb Och visst är det mycket arbete med att söka jobb. Det handlar om att strukturera sitt liv; att lägga upp det som ett projekt. Man får heller inte ge upp. Kanske tar det uppåt hundra sökta jobb innan man får napp. Men det är viktigt att komma ihåg att alla som har jobb som de trivs med idag inte har hamnat där direkt. Karriären består oftast av små steg som leder framåt. I början får man vara kreativ och driva sig själv. Inte bara sitta och vänta på att jobben ska utannonseras i tidningen, för det gör de inte. Det är människor som är förutseende, kan nätverka och vara aktiva som vinner, avslutar Lena Mangell.

15

16 Vi har underhållning för hela familjen TV-serier från319:- Böcker Höstnyheter från149:- Böcker Zahiren Paulo Coelho 149:- Mias Hemlighet Maria Eriksson 149:- Arrested Development 3 disc 319:- Murder One 6 disc 319:- NYPD 6 disc 319:- Playstation Portable från2699:- Böcker PSP-spel från499:- Böcker Ridge Racer PSP 499:- Pursuit Force PSP 499:- Wipeout Pure PSP 499:- iaudio U2 1GB från1879:- Böcker Playstation Portable 2699:- Böcker från149:- Magasin 5 nr från199:- Böcker iaudio U2 1GB MP3-spelare 1879:- Disajn 5 nummer 199:- Escape 5 nummer 199:- Sean Paul The Trinity 149:- Corrs Home 149:- HIM Dark Light 149:-

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007! Bara hälften av alla nyexaminerade upplevde att de fick tillräcklig information

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning

Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning Per Sonnerby 8 oktober 2012 0 Bakgrund och (förenklad) tankeram 1. Att klara av studierna 2. Att dra nytta av studierna 3. Att

Läs mer

Utbilda för framtiden

Utbilda för framtiden Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personal vetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och är partipolitiskt obundet. Jusek har cirka 77 000

Läs mer

Resurser till högre utbildning

Resurser till högre utbildning Resurser till högre utbildning Det satsas idag mindre än hälften så mycket resurser på de samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningarna som det görs på naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Demografiska utmaningar för högskolepolitiken

Demografiska utmaningar för högskolepolitiken Demografiska utmaningar för högskolepolitiken (Lars Brandell 2005-11-19) Under de närmaste fem tio åren kommer förutsättningarna för den svenska högskolepolitiken att förändras. Inte minst gäller det de

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Högskolenivå. Kapitel 5

Högskolenivå. Kapitel 5 Kapitel 5 Högskolenivå Avsnittet är baserat på olika årgångar av Education at a glance (OECD) och Key Data on Education in Europe (EU). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A: Tabell 5.1 5.3. Många faktorer

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Skapa jobb för unga människor. Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge

Skapa jobb för unga människor. Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge Skapa jobb för unga människor Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge Från studentkorridoren till 7000 anställda - Från studentkorridoren till 7000 anställda - Från Luleå

Läs mer

Redovisning av basårutbildningen våren 2005

Redovisning av basårutbildningen våren 2005 Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverkets rapportserie 2005:22 R Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverket

Läs mer

Myter och sanningar om studieavgifter

Myter och sanningar om studieavgifter Myter och sanningar om studieavgifter Men alla andra tar ju ut avgifter! Nä, alla andra tar inte ut avgifter även om majoriteten gör det. Att många andra gör det är heller inget argument för att införa

Läs mer

Din lön. Dags att förbättra. cirkelns storlek 48x48 mm

Din lön. Dags att förbättra. cirkelns storlek 48x48 mm Din lön GillSans Trygga studier Light 35/36 GillSans studielivspolitiska Light 24/26 ställningstaganden Dags att förbättra studenternas Gill Sans Regular situation 16/17, cirkelns storlek 48x48 mm Dags

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Internationellt kandidatprogram i kemi

Internationellt kandidatprogram i kemi 2015-11-17 Dnr SU Carl-Johan Högberg Utbildningskoordinator Kemiska övningslaboratoriet Internationellt kandidatprogram i kemi Bakgrund kemi har under de senaste åren haft ca 30 registrerade studenter

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2011 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21-21 maj 2011, Örebro. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund

Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund Diarienummer 2014-000-000 Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund CSN, rapport 2014:8 2 Diarienummer 2014-219-6424 Diarienummer

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Vägen till det första jobbet går oftast via

Läs mer

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker?

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Statistik Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Sammanfattning Det

Läs mer

Socialdemokraternas vallöften till studenterna

Socialdemokraternas vallöften till studenterna Socialdemokraternas vallöften till studenterna Löfte i valrörelsen En trygg sjukförsäkring. Alla studenter ska omfattas av sjukförsäkringen, studenter ska kunna sjukskrivas på deltid, karenstiden ska kortas

Läs mer

Studentekonomi på Högskolan Kristianstad

Studentekonomi på Högskolan Kristianstad Studentekonomi på Högskolan Kristianstad - En rapport från Kristianstad Studentkår Amanda Lindborg Sofie Forss 1 Innehållsförteckning Introduktion... 3 Underlag... 3 Resultat och Analys... 4 Huvudsaklig

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000 140 000 120

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Studenters sommarekonomi

Studenters sommarekonomi Studenters sommarekonomi 1 Studenter förväntas att i första hand klara sin försörjning genom de allmänna studiemedlen. Under sommaren utgår inget studiemedel och det är då upp till studenterna själva att

Läs mer

EUROSTUDENT V. En kort inblick i studenternas ekonomi

EUROSTUDENT V. En kort inblick i studenternas ekonomi EUROSTUDENT V En kort inblick i studenternas ekonomi En kort inblick i studenternas ekonomi EUROSTUDENT V En kort inblick i studenternas ekonomi - EUROSTUDENT V Universitets- och högskolerådet 2015 Avdelningen

Läs mer

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN 2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN En rapport från TCO och Tria 2009 Författare Kristina Persdotter utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: kristina.persdotter@tco.se tel: 08-782

Läs mer

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv Högskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Dnr: PA1-1/0910. SFS Bostadsrapport

Dnr: PA1-1/0910. SFS Bostadsrapport Dnr: PA1-1/0910 SFS Bostadsrapport 2009 Sveriges förenade studentkårer (SFS) gör årligen en bostadsrapport av hur bostadssituationen ser ut för studenterna inför höstterminen. SFS har frågat representanter

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen september

Investera för framtiden Budgetpropositionen september Investera för framtiden Budgetpropositionen 2013 20 september Oro i omvärlden påverkar Sverige Fortsatt internationell oro och turbulens Ingen snabb lösning väntas för euroområdet Låg tillväxt de närmaste

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Högskolelyft Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Innehåll Den högre utbildningens utveckling Högskolelyftets sex delar Ökad efterfrågan på högutbildade 2500000 Prognos: efterfrågan

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

PÅVERKANSDOKUMENT. för Samverkande Studenter 10/11

PÅVERKANSDOKUMENT. för Samverkande Studenter 10/11 PÅVERKANSDOKUMENT för Samverkande Studenter 10/11 Framtaget på Studentkårer i Samverkans åsiktsstämma i Halmstad 8-10/12-2006 Reviderat på Studentkårer i Samverkans åsiktsstämma i Ronneby 7-9/12-2007 Reviderat

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Varför läsa på högskolan? En utvecklande tid med nya vänner Man lär sig att lära Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre lön? Arbetslöshet

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Örebro studentkårs åsiktsdokument

Örebro studentkårs åsiktsdokument Dnr.1415.I.B.7.8 Örebro studentkårs åsiktsdokument 2015-2017 Förord Det här är Örebro studentkårs åsiktsdokument som redogör för Örebro studentkårs ståndpunkt i flertalet områden som rör både studier och

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

studera i stockholm - en dyr affär

studera i stockholm - en dyr affär studera i stockholm - en dyr affär innehåll. 3. inledning. 13. budget. 4. Metod. den genomsnittliga studentten. arbete vid sidan av studier. 14. budget. studenten med barn. 5. diagram 6. 7. 8. 9. studiemedel

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 3

Perspektiv på lärarlöner, del 3 Perspektiv på lärarlöner, del 3 en oroande framtidsspaning Rapport från Lärarförbundet 2010-03-05 Nu brådskar det! Kan det verkligen vara så att kvinnodominerade yrken idag, en bit in på 2000-talet, fortfarande

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

Karriär på lika villkor för invandrade akademiker Yrkesinriktat mentorskap

Karriär på lika villkor för invandrade akademiker Yrkesinriktat mentorskap Karriär på lika villkor för invandrade akademiker Yrkesinriktat mentorskap Vi slösar med värdefulla resurser 2011 drygt 27 000 samhällsvetare i Sverige med utländsk utbildning En tredjedel saknar jobb

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Om 50 procentmålet. Hur är det nu och hur blir det i framtiden? (Lars Brandell , rättad )

Om 50 procentmålet. Hur är det nu och hur blir det i framtiden? (Lars Brandell , rättad ) 1 Om 50 procentmålet Inledning Hur är det nu och hur blir det i framtiden? (Lars Brandell 2005-12-18, rättad 2006-01-04) Denna rapport handlar om målet att på sikt skall 50 procent av varje årsklass ha

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Löneutveckling och fler jobb Löneutjämning och högre arbetslöshet 2 Lägre trösklar ger fler jobb LO-förbunden har inför 2013 års avtalsförhandlingar

Läs mer

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet De gömda och glömda En rapport om akademikerarbetslöshet Inledning Tiden då en akademisk utbildning i praktiken garanterade ett jobb är förbi. För bara tio år sedan blev studenter rekryterade och fick

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2012 1 Technology Management TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2012. Årets undersökning är den tredje i raden

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT

Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT 2016 7 Efter flera år med kraftiga intäktsökningar för forskning och utbildning på forskarnivå skedde ett litet trendbrott vad gäller lärosätenas finansiering

Läs mer

De äldre på arbetsmarknaden i Sverige. En rapport till Finanspolitiska Rådet

De äldre på arbetsmarknaden i Sverige. En rapport till Finanspolitiska Rådet De äldre på arbetsmarknaden i Sverige En rapport till Finanspolitiska Rådet Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet 1. Den demografiska utvecklingen

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan

Trender och tendenser i högskolan Trender och tendenser i högskolan Högskolans utbildningskapacitet på grundnivå och avancerad nivå utnyttjas nu till fullo. Sedan flera år utbildar universiteten och högskolorna fler studenter än anslagen

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna ~~ -----1---- REG ERI NG SKAN Stl ET 2011-06-09 U2011/3726/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Enligt sändlista Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen Stockholm

Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen Stockholm Internationell studentmobilitet i Stockholm 2015/2016 Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen 79 114 28 Stockholm www.staforum.se 2 Internationell studentmobilitet

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter.

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. 1. Inledning Sveriges förenade studentkårer, SFS, har under lång tid arbetat för att de stora bristerna i sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Sverigeintresserade studenter mer beredda betala avgift. En rapport från Svenska institutet

Sverigeintresserade studenter mer beredda betala avgift. En rapport från Svenska institutet Sverigeintresserade studenter mer beredda betala avgift En rapport från Svenska institutet Innehåll Förord av generaldirektör Olle Wästberg s. 3 Om undersökningen s. 4 Sverigeintresserade studenter mer

Läs mer

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss.

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Oscar Levant, 1906 1972 Foto: Ina Agency Press AB / BE&W Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning 278 Det

Läs mer

Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger

Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger Rapport från Lärarförbundet 2014-02-11 Svenska elevers kunskapsresultat sjunker och då är det viktigare än någonsin att alla elever får det stöd de

Läs mer

3. Förskolenivå. Förskolan det första steget i ett livslångt lärande

3. Förskolenivå. Förskolan det första steget i ett livslångt lärande Förskolenivå 3 3. Förskolenivå Förskolan det första steget i ett livslångt lärande Barnomsorg är den samlade benämningen i Sverige på förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Definitioner Klassificering

Läs mer

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 VÅRA UTMANINGAR Hög arbetsbelastning och för mycket administration Framtida kompetensförsörjning

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning

Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning Talangjakten och marginalskatterna 2 Högkvalificerad arbetskraft avgörande Humankapital och högutbildad arbetskraft allt viktigare

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer