ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVERIGES FÖRENADE STUDENTKÅRER ANNONS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVERIGES FÖRENADE STUDENTKÅRER ANNONS"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVERIGES FÖRENADE STUDENTKÅRER ANNONS STUDENTEN OKTOBER 2005 Studentens vardag En student är en ung, fri person som festar, pluggar på nätterna och lånar pengar av mamma och pappa när kassan är skral. Eller? SIDAN 6 Mångfald i högskolan bidrar till god kvalitet Mångfald är en viktig faktor i utbildning och forskning, eftersom människor med olika bakgrund, olika erfarenheter och infallsvinklar ger näring åt vetenskapen. SIDAN 10 2,3 miljarder till forskning De prioriterade områdena i regeringens budget för forskning är viktiga, men det finns risk för att forskning inom mindre uppmärksammade områden kommer helt i skymundan. SIDAN 12 Kraftig utbyggnad, men liten satsning på kvalitet Inom de närmsta två åren kommer den svenska högskolan att byggas ut med cirka nya studieplatser. Bara en liten del av resurserna satsas på kvalitet. Frågan är om kvantitet istället för kvalitet hjälper Sverige i målsättningen att vara en ledande kunskapsnation. SIDAN 4 Nyutexaminerade får växa hos Ernst & Young Attraktiv företagskultur för studenter, utvecklande arbetsuppgifter och spännande karriärmöjligheter. Det är enligt de anställda på Ernst & Young några bidragande orsaker till att företaget rankades branschbäst av ekonomistudenterna. SIDAN 13 Studieavgifter på väg in i högskolan De flesta länder i Europa har studieavgifter, men i Sverige är det gratis att plugga. Än så länge. Just nu förs diskussioner om att införa avgifter för utomeuropeiska studenter. SIDAN 8 Vägen till arbete Karriären består oftast av små steg som leder framåt. I början får man vara kreativ och driva sig själv. I längden är det människor som är förutseende och kan nätverka som vinner! SIDAN 14 INGÅR SOM BILAGA I SVENSKA DAGBLADET OKTOBER 2005

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVERIGES FÖRENADE STUDENTKÅRER ANNONS Vi vet att vi inte är störst och just därför vill vi alltid vara bäst, oavsett det gäller levnadsstandard, bilars säkerhet, jämställdhet eller miljö. En av de saker vi ska vara bäst på är utbildning; Sverige ska ha världens bästa högskola. Sverige är ett land som vill mycket. DEN HÄR BILAGAN HANDLAR OM KVALITET. För en välutbildad befolkning innebär inte bara att många har gått på högskolan, det måste också innebära att utbildningen de gick höll hög klass. Den ska ha utvecklat förmågan att förstå konsekvenser, se samband, peka ut problem och finna lösningar. Om utbildningen bara förmedlar faktakunskaper och metodik kommer vi inte att röra oss framåt, bara upprepa vad andra redan vet. Du ska växa som människa under tiden i utbildning, annars har högskolan misslyckats. SFS DRIVER FRÅGAN OM KVALITET extra hårt i år. Vi kan blicka tillbaka på en utveckling som de senaste tio åren öppnat möjligheten till utbildning för hundratusentals människor som tidigare fått stå utanför. SFS har stött den utvecklingen, men nu ser vi att den snabba expansionen av högskolan gjort att kvalitetsarbetet inte hunnit med. Situationen har försvårats ännu mer av att anslagen per student minskat. Det vi behöver nu är inte ännu en radikal utbyggnad, utan en beslutsam satsning på kvalitet. SFS ÄR EN SAMARBETSORGANISATION för de flesta av Sveriges studentkårer. Ungefär studenter är, via sina studentkårer, anslutna till SFS. Det gör oss till en av de större intresseorganisationerna i landet. Vi kämpar för studenters rättigheter och intressen på ett nationellt och internationellt plan. Det är vi som tar fighten för höjt studiemedel, bättre arbetsmiljö och avgiftsfrihet för alla studenter. Det är vi som slåss för att göra svensk utbildning till världens bästa. Kristoffer Burstedt Vice ordförande Sveriges förenade studentkårer INNEHÅLL Kraftig utbyggnad, men liten satsning på kvalitet sid 4 Från till grundutbildningsstudenter på 60 år...sid 4 Studentens vardag sid 6 Studieavgifter på väg in i högskolan sid 8 Extrajobb ett måste för att få ekonomin att gå ihop......sid 9 Mångfald i högskolan bidrar till god kvalitet sid 10 Antalet utländska studenter i Sverige har ökat sid 10 En femtedel väljer att studera utomlands sid 10 2,3 miljarder till forskning sid 12 Nyutexaminerade får växa hos Ernst & Young sid 13 Vägen till arbete sid 14 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus STUDENTEN ETT SAMARBETE MELLAN SFS OCH MEDIAPLANET Projektledare: Fredric Holmgren Produktion: Petter Renhuldt Grafisk form: Katarina Engwall Repro Ordbild: Tryck: Tidningstryckarna För info om bilagor i dags- och kvällspress: Thomas Forsgren Mediaplanet Distribueras med Svenska Dagbladet Oktober 2005 Tyck till om våra tidningar: Vill du STUDERA I EUROPA Studera på en högskola eller ett universitet i ett annat europeiskt land under 3 12 månader. På samma villkor som de inhemska studenterna och utan att behöva b etala någon te rminsavgift. Du får tillgodoräkna dig poängen som en del av din utbildning i Sverige. Sök utbyte genom Erasmus Du som redan varit Erasmusstudent kan vinna 6000 kr genom att berätta om dina upplevelser i en essä. Mer info på:

3

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVERIGES FÖRENADE STUDENTKÅRER ANNONS korta nyheter Kompletterande lärarutbildning införs För att vidareutbilda akademiker till behöriga lärare ska en kompletterande lärarutbildning, om 60 högskolepoäng, erbjudas studenter med tillräcklig högskoleutbildning i matematik, naturvetenskap eller teknik. 300 nya studieplatser kommer att inrättas och utbildningen startar våren Fortsatt kärv ekonomi för studenter Studenternas disponibla inkomst försämras för varje år, eftersom studiemedlet inte följer med i den övriga prisutvecklingen. Även fortsättningsvis kommer studenter vara tvungna att dryga ut kassan genom deltidsarbete, och spara in på sådant som mat och kläder. Konsumtionsutrymmet väntas nämligen minska ytterligare i och med att väsentliga höjningar av studiemedlet återigen skjuts på framtiden. Tilläggsbidrag för studenter med barn SFS undersökningar har visat att studenter med barn har ett underskott på kronor varje månad. Den första januari förbättras situationen något, i och med att ett tilläggsbidrag för studenter med barn införs. Drygt 500 kronor per månad kommer att betalas ut till studenter med ett barn. För varje ytterligare barn tillkommer några hundralappar. Dessutom kommer det höjda barnbidraget denna studentgrupp tillgodo. Kraftig utbyggnad, men liten satsning på kvalitet Den svenska högskolan byggs ut, men bara en liten del av resurserna satsas på kvalitet. Och frågan är om fokus på kvantitet istället för kvalitet hjälper Sverige i målsättningen att vara en ledande kunskapsnation. Under de kommande två åren kommer högskolan att byggas ut med cirka nya studieplatser på högskolor och universitet runt om i Sverige. Det meddelade regeringen i budgetpropositionen för Kostnaden beräknas till 1,3 miljarder kronor årligen. Samtidigt satsas bara en femtedel så mycket på att stärka kvaliteten. Snabb utbyggnad hotar kvaliteten Att allt fler får tillgång till utbildning är förstås positivt, men den snabba utbyggnaden under de senaste åren har rubbat kvaliteten. Dålig kontakt med lärare, överfulla föreläsningssalar, stress och låga krav vid examination är bara några av de konsekvenser som en utbyggnad medför. Och de som förlorar allra mest på resursbristen är de som redan är utsatta, till exempel de som behöver extra stöd i undervisningen. Enligt SFS borde proportionerna mellan satsningar på kvantitet respektive kvalitet vara de omvända. Resurser behövs dels för att åtgärda de akuta kvalitetsbrister som redan finns, dels för att kunna hantera de stora och kostsamma förändringar som det svenska utbildningssystemet står inför, bland annat internationalisering, breddad rekrytering och individualiserad antagningsprocess. Om Sverige ska vara en ledande kunskapsnation räcker det inte med att många utbildar sig. Den utbildning som ges måste också vara av högsta klass, säger SFS vice ordförande Kristoffer Burstedt. Åtgärder mot akademikerarbetslöshet Arbetslösheten bland högskoleutbildade har ökat efter den senaste lågkonjunkturen. I årets budgetproposition finns ett flertal åtgärder som ska öka sysselsättningsgraden för denna grupp. Inom ramen för regeringens sysselsättningspaket satsar man bland annat på praktikplatser i småföretag och arbetstillfällen för akademiker inom statlig förvaltning. Kortare köer till studentbostäder Kön till studentbostäder är kortare än tidigare i flera studentstäder runt om i Sverige. Det visar en undersökning som TT gjort. I både Lund och Umeå har det blivit lättare att få studentlägenhet och i Uppsala har köerna förkortats kraftigt. I storstäderna är det dock fortfarande svårt att få tag i en bostad. Från till grundutbildningsstudenter, på 60 år ÅR 1945 VAR ANTALET studerande vid universiteten i Sverige cirka Idag, sextio år senare, ligger siffran på ungefär Den enorma ökningen är ett bevis på att den svenska högskolan förändrats radikalt sedan andra världskrigets slut. FRÅN ATT HA VARIT något som endast ett fåtal privilegierade kunde ta del av har ska nu högskolan var öppen för alla oavsett kön och bakgrund. Dålig kontakt med lärare, överfulla föreläsningssalar, stress och låga krav vid examination är bara några av de konsekvenser som en utbyggnad medför. BÅDE ANTALET HÖGSKOLOR i landet och antalet platser har ökat successivt sedan mitten av 40-talet. För sextio år sedan fanns universitet i Uppsala och Lund. Stockholm och Göteborg hade varsin högskola. Utöver det fanns ytterligare några fackhögskolor runt om i landet. DET EKONOMISKA UPPSVING som slutet på andra världskriget innebar för Sverige ledde till utvecklingar inom många områden. Plötsligt räckte utbildningskapaciteten inte längre till. Under de nästkommande decennierna tillkom en rad universitet och högskolor, bland annat i Örebro, Linköping och Luleå. IDAG FINNS ETT FYRTIOTAL högskolor i universitet, och i och med invigningen av Högskolan på Gotland 1998 finns minst en högskola i varje län i Sverige. KÄLLA: HÖGSKOLEVERKETS ÅRSRAPPORT 2005

5 DENNA TEMATIDNING ÄR FRÅN SVERIGES FÖRENADE STUDENTKÅRER I huvudet på en rekryterare Hur tänker en rekryterare och vad fokuserar de på vid rekrytering av studenter? Vi har träffat Kristian Ekeland och Magnus Hellberg, rekryterare på Rookie Bemanning, för att ta reda på vad som gäller. - EN STOR UTMANING VID alla rekryteringar är att försöka samla in så mycket information man kan om kandidaten för att ta reda på vem personen egentligen är, förklarar Kristian Ekeland. - Denna uppgift försvåras av att studerande i regel har en relativt kort meritlista, fortsätter han. Vid en mer traditionell rekrytering finns vanligtvis mer information om kandidaten att tillgå genom t ex tidigare arbeten. Jag försöker skapa mig en bild av studenten genom hela rekryteringsprocessen, inte bara under en intervju utan även genom att granska CV, personligt brev, referenser samt alla små detaljer kring en ansökan. - Visar studenten en stark vilja, ett ärligt motiv till varför de vill ha ett arbete, en ödmjukhet inför uppgiften och en vilja att lära har studenten kommit en bra bit på väg mot ett extrajobb. Det är guld värt när man har examensbeviset i handen, menar Kristian Ekeland. - Ett bra sätt för en student som är intresserad av ett extrajobb under studietiden är att skicka en spontanansökning då många tjänster tillsätts utan annonsering, tillägger Magnus Hellberg. Vi på Rookie Bemanning kontaktar i huvudsak studenter som registrerat sitt CV på vår hemsida alternativt anmält intresse till oss via mail. ENLIGT MAGNUS HELLBERG är det viktigt att studenten har ett ärligt och trovärdigt motiv till varför han eller hon söker en specifik tjänst. - Studenter väljer i regel antingen ett jobb som går hand i hand med utbildningen man genomför eller ett extrajobb endast för pengarnas skull. Många studenter som arbetar extra under studietiden får senare anställning på det företag de arbetat på. De flesta företag tycker detta är en bra inkörsport för nya medarbetare. Det gör att vi verkligen måste tänka långsiktigt och hitta en person som kan växa in i den blivande yrkesrollen även när det i första läget är ett extraarbete vi rekryterar för. Här måste studentens motiv matchas med kundens behov, understryker Magnus Hellberg. Ett bra sätt för en student som är intresserad av ett extrajobb under studietiden är att skicka en spontanansökning då många tjänster tillsätts utan annonsering Vi har studentbostäder i hela Stockholm Minskad social snedrekrytering PÅ TIO ÅR HAR ANDELEN NYBÖRJARSTUDENTER från arbetarhem ökat från 19 till 24 procent, visar en undersökning från Högskoleverket. Men det är långt kvar till de 34 procent som är andelen med arbetarbakgrund i motsvarande åldrar i hela befolkningen. Dessutom är det stora skillnader mellan lärosätena. MEDAN 35 PROCENT AV DE studenter som började läsa vid Högskolan i Gävle under läsåret 2003/2004 kom från arbetarhem, var motsvarande siffra för Handelshögskolan i Stockholm bara 6 procent. Generellt sett är högskolorna bättre på att motverka social snedrekrytering än vad universiteten är. Vi vill också komma in!

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVERIGES FÖRENADE STUDENTKÅRER ANNONS Ung och fri eller fattig och utan skydd? Schablonbilden av den svenska studenten stämmer föga överens med verkligheten. korta nyheter Elektronisk ansökan ersätter papper hos CSN Studentens vardag En student är en ung, fri person som festar, pluggar på nätterna och lånar pengar av mamma och pappa när kassan är skral. Det är den schablonmässiga bilden. Den är svår att förändra och stämmer inte nödvändigtvis överens med verkligheten. Mer än hälften av de drygt svenska studenterna är nämligen 25 år och äldre, och en fjärdedel har barn att försörja. Boendet slukar mest Det årliga studiestödets totalbelopp, bidrag och lån, ligger idag på kronor. Få människor kan klara sig på den summan, inte minst med tanke på dagens boendekostnader. Upp till hälften av den disponibla inkomsten slukas av hyran, enligt en SFS-undersökning. Många studenter är därför beroende av bostadsbidrag, och det är vanligt att bostadsföretagen till och med räknar med att studenterna ska få bidrag. Därför sätts hyrorna högre än vad som är rimligt. För att dryga ut kassan arbetar nästan hälften av alla studenter extra. Under sommaren betalas inget studiestöd ut, vilket leder till att sommarjobb blir nödvändigt för de som inte kan få försörjning på annat sätt. Semester är alltså ingenting som särskilt många studenter kan njuta av. Socialförsäkringssystemet uppbyggt kring boende och jobb Det system med socialförsäkringar vi har i Sverige ska hjälpa människor när de råkar ut för till exempel långvarig sjukdom eller arbetslöshet. Systemet är uppbyggt kring boende och arbete. Bostadsbidrag, barnbidrag och handikappersättning är exempel på de stödsystem som svenska medborgare har rätt till för att de bor i Sverige. Den som arbetar har också rätt till bland annat sjukpenning och inkomstgrundande pension. Eftersom försäkringssystemet delvis är kopplat till arbete hamnar studenter utanför vid sjukdom eller arbetslöshet. För en student har inte rätt till a-kassa och sjukförsäkring på samma sätt som förvärvsarbetande. Den 90 dagar långa karensperioden gör att det blir omöjligt för studenter att utnyttja arbetslöshetsförsäkring under de perioder som behövs som bäst, det vill säga under sommaruppehåll och efter avslutade studier. Och CSN:s regler för ersättning vid sjukdom innebär en karenstid på 30 dagar att jämföra med en karensdag för den som förvärvsarbetar. Motverkar målet om livslångt lärande Den risk det faktiskt innebär att studera, i och med knappa resurser och osäkert skydd om något skulle inträffa, motverkar det svenska målet om ett livslångt lärande. För den som redan varit ute i arbetslivet är det svårt att börja studera, just av ekonomiska skäl. Dessutom skrämmer situationen bort människor från studieovana miljöer. I valet mellan att jobba och tjäna pengar och att skriva in sig på en lång utbildning med dålig ersättning står sig studier ofta slätt. Den onda cirkeln En stor del av studenterna lever idag under stark ekonomisk press. Den knappa ekonomin klarar inga oförutsedda utgifter. Ekonomisk otrygghet är en starkt bidragande orsak till stress, som i sin tur leder till fysisk och psykisk ohälsa. Och för den som blir långvarigt sjuk är risken att falla igenom det grovmaskiga nät som det svenska socialförsäkringssystemet utgör överhängande. CSN startade i våras ett försök med elektronisk ansökan om studiemedel studenter vid bland annat Uppsala universitet och Mittuniversitet har fått erbjudande om att delta och bli e-kunder hos CSN. CSN: s e-kunder skickar sina uppgifter via Internet istället för per post. På så vis förkortas svarstiden och risken för blanketter som fylls i fel minskar. All information från CSN skickas sedan elektroniskt. Studenternas efterfrågan på elektronisk hantering är stor och för CSN är det ett steg i riktning mot ökad effektivitet. Försöket kommer att utvärderas. Successivt kommer fler att få möjligheten att utnyttja tjänsterna. Kvantitativ jämställdhet bland professorer 2020 Mer än hälften av studenterna på grundnivå är kvinnor. Andelen kvinnliga professorer är däremot 16 procent. SFS lanserade i somras krav på en kvantitativ jämställdhet i högskolan. Målet kallas och enligt SFS är det inte orimligt att nå detta. Professorsstaben, liksom andra personalsammansättningar, kommer under de kommande 15 åren att förändras. Naturliga avgångar och det faktum att hälften av de forskarstudenter som antas idag är kvinnor spås påverka utgången. Akademikerarbetslösheten ökar för fjärde året i rad Arbetslösheten bland akademiker har ökat för varje år under 2000-talet. Var fjärde akademiker blir arbetslös i ungefär ett år efter examen. Och bara en tredjedel av de som får anställning får ett jobb som motsvarar utbildningen helt. Det är några av dystra siffror som Jusek presenterar i en undersökning. Det är fjärde året i rad som arbetslösheten bland nyexaminerade akademiker ökar. Allra värst är situationen för samhällsvetare och systemvetare. 36 procent av de nyexaminerade inom dessa områden är utan jobb. Undersökningen visar också att överensstämmelsen mellan arbetsuppgifter och kompetens blir bäst när kontakterna från högskolan leder till arbete, jämfört med arbeten som förmedlas via Arbetsförmedlingen. VI GARANTERAR DIG EN AKADEMISK KVART Studentbo i Norrköping har en bostadsgaranti för dig som studerar på Campus Norrköping. Alla våra studentrum och lägenheter ligger så bra till att du promenerar till Campus och centrum på en kvart. Gå in på eller ring oss på Varmt välkommen!

7 Sinnesro Det mest avancerade skyddet mot virus, maskar, trojaner, spyware, adware, phishing och andra hot. S om student behöver du ett bra skydd mot destruktiv kod. Eset NOD32 Antivirus System har i ett flertal tester bevisat att det har bäst detektering, bäst prestanda, och är minst resurskrävanda, i kombination med att det är enkelt att använda. Just nu får du som studerande Outpost Firewall Pro (värde 398 kr) helt utan extra kostnad när du köper en licens för Eset NOD32 Antivirus. Råd & Rön utsåg i år den personliga brandväggen Outpost Firewall Pro till bästa produkt. Mer information om hur du erhåller brandväggen utan extra kostnad finner du på Trojan Anti-Virus Level 2 Spyware Record holder of the VB 100% Award for flawless virus protection. Testa - helt utan kostnad - Eset NOD32 i 30 dagar. Tel Exclusive distributor of Eset NOD32 in Scandinavia Essential Security against Evolving Threats

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVERIGES FÖRENADE STUDENTKÅRER ANNONS SFS arbetar aktivt för att förhindra att Sverige inför studieavgifter något som är vanligt i Europa. Studieavgifter på väg in i högskolan IDAG TAR MAJORITETEN AV DE europeiska länderna ut studieavgifter. Detta är också en företeelse som blir allt mer vanlig. De skandinaviska länderna är de enda som ännu tillämpar full avgiftsfrihet, men inom kort kommer Danmark att införa avgifter för utomeuropeiska studenter, och i Sverige förs just nu diskussioner om möjligheten att i framtiden införa avgifter för samma grupp. SFS arbetar aktivt mot införandet av avgifter, eftersom man anser att fri utbildning är en viktig demokratisk princip. Utbildning borde vara en rättighet och denna rättighet ska gälla för alla studenter på högskolan. Vi tror dessutom att avgifter för utländska studenter öppnar för avgifter för svenska studenter, säger Kristoffer Burstedt, som är vice ordförande för SFS. Dyrast att studera i England För europeiska studenter varierar avgifterna i de avgiftsbelagda länderna mellan 250 och euro per år. Dyrast är det i England och i Nederländerna. England är också som mest kostsamt för utomeuropeiska studenter. Omkring euro per år får dessa studenter räkna med att betala. Tabellen visar vilka länder som kräver studieavgifter. Med delvis avgifter menas att en stor del av studentpopulationen är avgiftsbefriade, till exempel inhemska heltidsstudenter. HAR HAR HAR DELVIS HAR INGA LAND AVGIFTER AVGIFTER AVGIFTER Belgien Danmark Estland Finland Frankrike Irland Island Italien Lettland Litauen Malta Nederländerna Norge Polen Portugal Serbien/Montenegro Slovakien Slovenien England och Wales Skottland Sverige Tjeckien Tyskland Ungern Österrike (inom kort)

9 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVERIGES FÖRENADE STUDENTKÅRER ANNONS 9 Extrajobb ett måste för att få ekonomin att gå ihop Missnöjet med den egna ekonomin under studietiden är stort. 75 procent av alla studenter säger sig vara mindre nöjda med sin ekonomiska situation, och över hälften av dessa säger sig sakna drygt kronor per månad. Nästan alla som studerar har svårt att klara av de mest grundläggande utgifterna med de nuvarande studiemedlen. En oförutsedd utgift, i form av till exempel akut tandvård eller sjukvård, är för många en omöjlighet. Och i den tajta budgeten som studiemedlet utgör finns bara ett mycket litet, eller inget, utrymme för nöjen. Studenter tvingas jobba extra. Nära hälften av dagens studenter arbetar vid sidan av studierna för att få ekonomin att gå ihop. Och jobben är oftast allt annat än drömjobb. I de flesta fall tar studenterna arbeten med mindre gynnsamma arbetstider och sämre ersättning. Jobben bidrar vanligtvis inte alls till den personliga utvecklingen heller. Kvinnor och män jobbar i samma utsträckning Kvinnor och män arbetar i ungefär samma utsträckning, men kvinnor har i snitt lägre timlön: 79 kronor efter skatt, jämfört med 95 kronor för männen. Antalet jobbtimmar per månad varierar förstås, men en tredjedel av de arbetande studenter jobbar mer än 80 timmar per månad. Och jobbandet påverkar ofta studierna negativt. Det blir mindre tid blir över till pluggandet, och risken för att studietiden förlängs ökar. Dessutom är det inte alla som klarar pressen av både jobb och studier, vilket leder till avhopp. Många studenter har en familjesituation som gör det omöjligt att arbeta extra, idag harexempelvis 25 procent av alla studenter barn. Dåliga studieresultat en negativ konsekvens Dåliga studieresultat, stress och förlängda studieperioder är en tråkig konsekvens för de studenterna själva. Men det kan också ses som en katastrofal konsekvens för samhället i stort, av i stort sett samma skäl. SFS jobbar för att studiemedelsnivån i Sverige ska höjas markant. Nära hälften av dagens studenter arbetar vid sidan av studierna för att få ekonomin att gå ihop. Och jobben är oftast allt annat än drömjobb.

10 10 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVERIGES FÖRENADE STUDENTKÅRER ANNONS Avgörande i den moderna högskolehistorien var den proposition som dåvarande utbildningsminister, Thomas Östros, lade fram Titeln var Den öppna högskolan och innehållet ett antal reformer som skulle borga för ytterligare breddande av rekrytering till högskolan. Sverige skulle bli den ledande kunskapsnationen. Mångfald i högskolan bidrar till god kvalitet När allt fler får tillgång till utbildningssystemet ökar mångfalden. Och mångfald är en viktig faktor i utbildning och forskning. Människor med olika bakgrund, olika erfarenheter och infallsvinklar ger näring åt vetenskapen, bland annat i och med att diskussionen lättare hålls levande. UTBILDNING KAN DESSUTOM ses som en mänsklig rättighet som ger individen personlig utveckling och fler möjligheter på arbetsmarknaden. Möjligheter till inflytande över både den egna livssituationen och över samhället och dess utveckling ökar också. I och med att utbildning är en resurs som finansieras och erbjuds av samhället ska alla därför också ha tillgång till den. På lika villkor. Högskolan speglar rådande samhällsnormer Högskoleverksamheten speglar de rådande samhällsnormerna och maktstrukturerna. Snedrekrytering kan därför leda till att objektivet och värdeneutralitet vetenskapens grundvalar kommer på skam. Rasbiologi och tvångssterilisering är två extrema exempel ur historien på hur de rådande normerna påverkat forskningen, och hur forskningen i sin tur påverkat omvärlden och lyckats giltigförklara värderingar som idag fördöms. Kvinnor ansågs länge vara olämpliga för högre studier, eftersom man bland annat trodde att intellektuellt arbete kunde skada dem. Och från att, i mitten av 40-talet, ha utgjort cirka 20 procent har kvinnor under de senaste åren varit i majoritet på grundutbildningarna, med omkring 60 procent. Även på forskarnivå börjar antalet kvinnor närma sig 50 procent. Breddad rekrytering I en reform som den svenska högskolan genomgick 1977 var en av målsättningar att utjämna de sociala klyftorna och öka tillgängligheten för alla grupper i samhällen. Det skulle dock dröja ända till 90-talet innan några större förändringar kunde konstateras. Avgörande i den moderna högskolehistorien var den proposition som dåvarande utbildningsminister, Thomas Östros, lade fram Titeln var Den öppna högskolan och innehållet ett antal reformer som skulle borga för ytterligare breddande av rekrytering till högskolan. Sverige skulle bli en ledande kunskapsnationen. I högskolelagen infördes en bestämmelse om att universiteten och högskolorna aktivt ska främja och bredda rekryteringen. Lokala handlingsplaner för hur detta ska gå till måste också läggas fram. Dessutom infördes bland annat även en frikvot, vilket innebär att enskilda högskolor själva får bestämma urvalskriterier för en viss del av studenterna. Möjligheter för studenter att skaffa behörighet, bättra på sina kunskaper och få en introduktion i högskolelivet ska också uppmuntras genom så kallade collegeår, eller basår. Sammantaget var syftet med åtgärderna i första hand att locka ungdomar från så kallade studieovana hem och ungdomar med invandrarbakgrund att söka till högskolan. Sedan 90-talet har också studentrörelsen varit drivande i dessa frågor. Antalet utländska studenter i Sverige har ökat Antalet utländska studenter som väljer att studera i Sverige har ökat under de senaste åren. Förra året fanns utländska studenter i Sverige, varav inom ramen för något utbytesprogram. De allra flesta, cirka 70 procent, kommer från andra länder i Europa. Just nu förs diskussioner om huruvida studieavgifter för utomeuropeiska studenter ska införas i Sverige. SFS befarar att antalet internationella studenter kommer att minska om så sker. En femtedel väljer att studera utomlands Ungefär 20 procent av alla svenska studenter väljer att studera utomlands under en period i sin utbildning. Framför allt är det de unga studenterna som åker i väg. De allra flesta är under 26 år. Under 2004 var det som reste utomlands för att plugga. Majoriteten, ungefär , var så kallade freemovers, det vill säga studenter som reste på egen hand. Resten reste inom ramen för något utbytesprogram, till exempel Erasmus och Nordplus. Två av tre studenter väljer att resa inom Europa. Nordamerika och Australien är också relativt populära alternativ. Det svenska studiemedlet är portabelt, vilket innebär att svenska studenter även får bidrag och lån när de studerar utomlands. Storleken på det studiemedel studenterna får med sig varierar mellan de olika länder.

11

12 12 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVERIGES FÖRENADE STUDENTKÅRER ANNONS 2,3 miljarder till forskning Drygt 2.3 miljarder kronor öronmärks för forskning i regeringens budgetproposition för Merparten av den budgeterade summan läggs på forskning inom teknik, medicin och hållbar utveckling. 300 MILJONER KRONOR satsas också på starka forskningsmiljöer som medför positiva effekter som exempelvis kreativ miljö, möjlighet till tvärvetenskapliga diskussioner och utökat tillträde till forskarsamhället, vilket är särskilt viktigt för forskarstuderande som är i början av sin karriär. Fakultetsanslagen ökar, men inte tillräckligt SFS anser att de 521 miljoner som avsätts till så kallat fakultetsanslag är en blygsam summa, jämförelsevis. Anslagen spelar en avgörande roll i högskolans kunskapsutveckling. Det säger Maria Noleryd, vice ordförande i SFS. De direkta medlen ökar inte i samma utsträckning. Forskningens kvalitet hotas när resurserna styrs allt hårdare, och ekonomiska incitament tränger undan den viktiga principen om akademisk frihet. Få områden prioriterade De prioriterade områdena i budgeten teknik, medicin och hållbar utveckling är förvisso viktiga, men Maria Noleryd säger att det finns risk för att forskning inom mindre uppmärksammade områden kommer helt i skymundan. En bredd inom forskningssatsningen är önskvärd av flera skäl, bland annat för att det inte går att se in i framtiden och veta inom vilka områden upptäckter, teoribildning och utveckling kommer att ske. Dessutom är både teknik och medicin mansdominerade forskningsområden. En bredd inom forskningssatsningen är önskvärd av flera skäl, det inte går att se in i framtiden och veta inom vilka områden upptäckter, teoribildning och utveckling kommer att ske korta nyheter Flest förstahandssökande till Göteborgs universitet Till höstterminen 2005 hade Göteborgs universitet flest förstahandssökande, nära , av de universitet och högskolor som har antagning via VHS. Lunds universitet kom tvåa med sökande och Uppsala trea med I jämförelsen finns Stockholms universitet inte med, eftersom antagningen sköts på annat vis än genom VHS. Högst söktryck i landet hade Idrottshögskolan i Stockholm med 7,2 sökande per plats, följt av Handelshögskolan i Stockholm som hade 7,0 och Karolinska institutet med 5,3. KÄLLA: HÖGSKOLEVERKET Nytt system för validering utarbetas Det stora behovet av förskollärare och sjuksköterskor har lett till att ett nytt system för validering av kunskap och arbetslivserfarenhet håller på att tas fram. Regeringen har gett Malmö högskola, Umeå universitet och Linköpings universitet uppdraget att utarbeta modeller. Satsningen handlar om att tillvarata kompetens och yrkeserfarenhet som människor har och som kan tillgodoräknas vid utbildning till förskollärare och sjuksköterska. Målsättningen är att få ner utbildningstiden inom sjuksköterskeutbildningen och lärarutbildningen med inriktning mot förskola.

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010 Detta är sjunde upplagan av Utbildning straff bart? en rapport om studenterna och trygghetssystemet. Rapporten beskriver hur högskolestudenter under studietiden har ett sämre socialt skydd än förvärvsarbetande.

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara!

Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara! Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara! Handledning för VSF:s kampanj för avgiftsfria studier, våren 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning (s. 1) 2. Politisk och ideologisk analys (s. 2-5) 2.1.

Läs mer

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Sammanfattning 1 Sammanfattning En vanlig uppfattning är att svenska

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

FOKUS05. En analys av ungas etablering och egen försörjning

FOKUS05. En analys av ungas etablering och egen försörjning FOKUS05 En analys av ungas etablering och egen försörjning FOKUS05 En analys av ungas etablering och egen försörjning 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig

Läs mer

Utländska studenter. - Vilka samhällsekonomiska effekter kan motivera att deras utbildning i Sverige subventioneras?

Utländska studenter. - Vilka samhällsekonomiska effekter kan motivera att deras utbildning i Sverige subventioneras? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universitet Examensarbete C Författare: Johan Wikström Handledare: Bengt Assarsson Vårterminen 2008 Utländska studenter - Vilka samhällsekonomiska effekter kan

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Kongress 2005. Malmö

Kongress 2005. Malmö Häfte E, del 2: Välfärd nya behov, nya möjligheter Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte E del 2 Välfärd nya behov, nya möjligheter Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör barn och familjepolitik

Läs mer

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands?

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Diarienr.: 51:12/13 Publiceringsdatum: 2013-05-24 Författare

Läs mer

Humanioras sak är vår

Humanioras sak är vår CENTERSTUDENTER Humanioras sak är vår Den högre utbildningen Problemen och vad vi kan göra åt dem Hanna Marie Björklund 1 1:a Upplagan Centerstudenter 2013 Centerstudenter, Stora Nygatan 4, Box 2200, 103

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR I KONKURRENS Agneta Larsson och Anki Wood Högskoleverkets rapportserie 2005:14 R MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING INLEDNING Den svenska skolan har två grundläggande problem. Det ena handlar om att resultaten sjunker. Tiotusentals elever i Sverige förvägras idag den kunskap de har rätt

Läs mer

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie.

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Mälardalens Högskola Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Välfärdsprogrammet Termin 6, VT 2006 Sociologi C, 10 poäng Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Författare:

Läs mer

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 Bakgrund och metod... 4 Urval... 4 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande...

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Ett decennium av satsningar på utbildning och forskning ledde Sverige till framgång

Ett decennium av satsningar på utbildning och forskning ledde Sverige till framgång Ett decennium av satsningar på utbildning och forskning ledde Sverige till framgång Socialdemokratisk utbildningspolitik under åren 1994-2004 2 Kunskap växer när den delas av fler Det finns få områden

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer