Verksamhetsplan 2010/2011 beslutad på styrelsemötet den 6 september 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2010/2011 beslutad på styrelsemötet den 6 september 2010"

Transkript

1 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus 37 Verksamhetsplan /2011 beslutad på styrelsemötet den 6 september Plan och förutsättningar Föreningens angelägenheter hanteras av styrelsen vars uppgifter är att företräda föreningen och ansvara för att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt. I - Plan för /2011 Utöver de löpande ärendena så måste/bör följande genomföras: Översyn av ComHem avtalet Ny arbetsbeskrivning för vicevärd Beslut avseende eventuell upprustning av portikerna Genomgång av underhållsplan Kompletterande åtgärder avseende takmålningen Kontroll av filter i köksfläktar Avtal träffas med Brf Brinckan-Lehusen och Stockholms stad angående gemensamhetsanläggningen Städdag anordnas under vår och höst Utredning av lås & nyckel hanteringen avseende säkerhet, inbrott mm Aktivitet då föreningen fyller 20 år Verksamhetsplan / Sida 1 av 6

2 Tidsplanering för verksamhetsåret: Aktivitet Start Styrelse- Översyn av ComHem-avtalet samt utvärdering av andra leverantörer inkl. offerter Ny arbetsbeskrivning för vicevärd Beslut avseende eventuell upprustning av portikerna Verifiera att takmålning blir slutförd Kontroll av filter i köksfläktar Avtal träffas med Stockholms stad & Brf Brinckan-Lehusen angående gemensamhetsanläggningen Städdag anordnas under vår och höst Fördelade lån, utvärdering ny modell Utredning av lås & nyckel hanteringen avseende säkerhet, inbrott mm. Föreningen fyller 20 år, aktivitet för medlemmarna Revidering av tidsintervall & omfattning avseende de besiktningar & kontroller som föreningen skall utföra. Mars 2011 möte rapport 24 November Oktober 29 Klart Dec Oktober November 29 Sept November Rapport Oktober 29 Sept I anslutning till dagarna Rapport November Februari/ Mars 2011 Oktober April/Maj November Ansvarig(a) Ingemar, Stefan Tordenmalm Jan, Anita Anita Anita Christopher, styrelsen Anita, Christopher Styrelsen Lena, Anita, Sten Kaj, Ingemar Kaj Styrelsen, fördelas per område II - Ekonomi Budget 2011 Långtidsbudget Delårsrapport inkl. prognos för resten av året Månatlig sammanställning av ekonomisk rapport Rb:s ekonomiska månadsrapport Resultatrapport Likviditetsrapport Kontakterna med Riksbyggen och bank (f.n. SBAB) Handkassan Elektronisk fakturahantering Verksamhetsplan / Sida 2 av 6

3 III - Förutsättningar Styrelsen utses på föreningens årsstämma i maj månad. Till grund för föreningens verksamhet ligger två viktiga dokument: Bostadsrättslagen (1991:614) och Föreningens stadgar (antagna 2004). Föreningar vi är medlemmar i: Intresseförening för Riksbyggens Bostadsrättsföreningar i Stockholm. Södra stationsgaragets samfällighetsförening, andelstal 5,92%. Föreningens representant är Jan Stellan. Södra stations Sopsugssamfällighetsförening, andelstal 3,835%. Föreningens representant är Jan Stellan. Gemensamhetsanläggningen Lehusen ga:2, andelstal 40%. Gemensamhetsanläggningen utgörs av gatan utanför nr 12, 14, 16 och 18 samt trappan ner till Södermalmsallén. Övriga medlemmar är Brf. Brinckan-Lehusen 40% och Stockholms stad 20%. Fastighetsägarföreningen. Föreningens organisation: Styrelsen sammanträder ggr/år. Beredningsgruppen ordförande och sekreterare förbereder dessa sammanträden. Ordförande bevakar att styrelsens beslut verkställs. Styrelsen fördelar ut de fasta arbetsuppgifterna på ledamöter och suppleanter. Styrelsen utser vid behov arbetsgrupp/er, som ska ha tydliga skriftliga direktiv. Ett planeringsmöte med styrelsen anordnas under hösten som diskuterar verksamhetsplan och förslag till budget. Föreningens ekonomi: Riksbyggen svarar för ekonomisk förvaltning enligt avtal bl.a. framtagande av budgetförslag för kommande verksamhetsår, ger styrelsen månatliga ekonomi- och resultatrapporter, årlig likviditetsrapport, långtidsbudget och delårsrapport inkl. prognos för resten av året samt svarar för årsredovisningen inför årsstämman Riksbyggen tar även på begäran och mot ersättning fram ett par extra prognosrapporter under verksamhetsåret (detta ingår inte förvaltningsavtalet) Styrelsens kontaktpersoner i ekonomiska frågor är Ingemar Stenberg & Lena Emanuelsson Till varje styrelsesammanträde tar Ingemar Stenberg på basis av Riksbyggens resultatrapport fram en sammanställning över föreningens ekonomiska läge Lena Emanuelsson håller kontakt med SBAB ang. föreningens lån och följer ränteutvecklingen samt håller styrelsen informerad Ingemar Stenberg & Lena Emanuelsson är föreningens föredragande i ekonomiska frågor vid årsstämman samt styrelsemöte Föreningen har en handkassa som hanteras av Kaj Majuri Den elektroniska fakturahanteringen sköts av Riksbyggen, Jan Stellan godkänner fakturorna och Anita Eriksson/Christopher Natzén attesterar Verksamhetsplan / Sida 3 av 6

4 Fastighetsskötsel och övrig verksamhet: Föreningen har skrivit avtal med Riksbyggen om fastighetsförvaltning. Målsättningen är att förvaltningen ska planeras och genomföras så att fastigheten bevaras i gott skick samt att driftkostnaderna hålls på en så låg nivå som möjligt Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i Trygg-Hansa. Försäkring mot ohyra ingår Bostadsrättsförsäkring, ett tillägg till hemförsäkringen, bekostas av föreningen En underhållsplan är upprättad som årligen följs upp av styrelsen för genomförande av underhållet av föreningens fastighet. Avsättning görs till föreningens underhållsplan årligen. Beloppet framgår av budget Den dagliga tillsynen av fastigheten sköts av arvoderad vicevärd, Jan Stellan (till fastigheten hör även tre gårdar, två portiker och föreningens del av gatan utanför nr 12 och 14 samt trappan ner till Södermalmsallén) Som teknisk sakkunnig bistår vice ordförande Christopher Natzén Till hjälp med skötseln av rabatter och annan växtlighet har föreningen en trädgårdsgrupp En årlig fastighetsbesiktning genomförs med representanter från Riksbyggen, vicevärd samt Christopher Natzén Det är ett myndighetskrav att föreningen skall ha en brandskyddsansvarig, till detta har styrelsen utsett Christopher Natzén Välkomnande samt information till nya medlemmar hanteras av Sigbritt Snåre Studieverksamhet: Föreningens stadgar betonar vikten av att studieverksamhet bedrivs fastslår att styrelsen inom sig ska utse en studieansvarig. Styrelsen har utsett Michael Keller till detta uppdrag. RB-Direkt / IT-frågor Kaj Majuri är utsedd till att hantera dessa frågor inom styrelsen. Informationskanaler: Lena Emanuelsson är redaktör för nyhetsbrevet som delas ut i medlemmarnas brevinkast. Hon ser även till att hemsidan och broschyren Så vårdar vi vårt hus hålls uppdaterad. 1. Hemsidan 2. Nyhetsbrevet Vi och vårt hus (6-7 nr/år) 3. Broschyren Så vårdar vi vårt hus Lokalhyresgäster: Företag / organisation Aspkrans Fotoaffär AB Il Molino Pizza & Salladsbar Tantolundens Blommor Café Kringlan Söder South East Asia Travel HB Södra Stations Kem & Skrädderi Olmed Fot & Skospecialisten AB Södermalms Stadsdelsförvaltning, (Baltzar förskola). Södermalms Stadsdelsförvaltning, (Reimers specialförskola) Verksamhet Fotobutik Pizzeria Blomsterbutik Kafé/Konditori Resebyrå Skrädderi Skoaffär, ortopedi Förskola Specialförskola Verksamhetsplan / Sida 4 av 6

5 IV - Förteckning över styrelsens ansvarsområden exkl. ekonomi Skyldigheter enligt lag: 1. Egenkontroller 2. Besiktningar Systematiskt brandskyddsarbete Rensning av imkanaler Obligatorisk ventilationsskontroll (OVK) Snö- och isröjning, tak Hissar Radonmätning Statuskontroll av lägenheter Hantering av avfall Energideklaration Lekplats Ohyra och skadedjur Årlig fastighetsbesiktning OVK Hissar Lekplats Avtal med Kommunen/Företag/Entreprenörer: Avtalspartner: Avser: Berendsens Textil AB Entrémattor under tiden 1/10-30/3 Bredbandsbolaget Bredband Bysmedens låsfirma Lås och nycklar Canon Serviceavtal, kopiator ComHem Kabel-TV Fortum Elnätet Fortum Fjärrvärme Gemensamhetsanläggningen Lehusen ga:2 Gatan utanför nr 12 och 14, trappan Södermalmsallén Hissjouren AB/Ekmans hissar Hissar + jour MASAB Avloppsrensning Riksbyggen Fastighetsförvaltning Sita Grovsopor, returpapper och kartonger Stockholm Stad Tomträtten Sita tilläggsavtal Elektroniksopor Stockholm Vatten Vatten AB STOKAB Fiberkabelinstallation S:a stations garagesamfällighet Garage S:a stations sopsugssamfällighet Hushållssopor Tekno Städ AB Fastighetsstädning Telia Kontorstelefon Telia DUC (Larm- och styrregleringscentral) Vattenfall El Verksamhetsplan / Sida 5 av 6

6 Övriga anlitade företag/entreprenörer: Företag Årsta Plåt AB Årsta Plåt AB Nybergs Metall och glas EAT elfirma AV-line AB AB Klätterservice Envac WJJ Entreprenad AB LGT Hagmans Tak AB Örby Maskin AB Hem- och Kontorstjänst HK Funktion Snö och isröjning, tak Plåt- och smidesarbeten Fönster och entréportar Elarbeten Tvätt- och vitvaruservice Takvärmeanläggningen Sopsugsanläggningen Klottersanering på tegel och puts Portkodlåsservice Rökluckeservice Sopnedkastluckeservice Vibrationssug piskrummet Myndighetskrav Företag Riksbyggen INSPECTA Brandförsvaret Föreningen Åtgärd OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Hissbesiktning Skyddsrumsbesiktning Besiktning av lekredskap på storgården Verksamhetsplan / Sida 6 av 6

Verksamhetsplan 2012/2013 beslutad på styrelsemötet den 5 sep 2012

Verksamhetsplan 2012/2013 beslutad på styrelsemötet den 5 sep 2012 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nummer 37 Verksamhetsplan 2012/2013 beslutad på styrelsemötet den 5 sep 2012 Plan och förutsättningar Föreningens angelägenheter hanteras av styrelsen vars

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

Handbok för styrelse, vicevärd och valberedning samt skötselprogram och ordningsregler för Brf Uttern

Handbok för styrelse, vicevärd och valberedning samt skötselprogram och ordningsregler för Brf Uttern Brf Uttern 2012-05-29 1 Handbok för styrelse, vicevärd och valberedning samt skötselprogram och ordningsregler för Brf Uttern Handbok Informerad vid föreningsstämma 1999-05-17 och 2012-05-29 Senast fastställd

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm ÅRSREDOVISNING 2009 Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga händelser 1 Allmänt om föreningen

Läs mer

G4 2004-03-17. VD-instruktion för ITS-Sweden AB

G4 2004-03-17. VD-instruktion för ITS-Sweden AB G4 2004-03-17 VD-instruktion för ITS-Sweden AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 VD Instruktion... 3 Inledning... 3 Styrelsens arbete... 4 Styrelsens Ordförande... 5 Mål och affärsstrategier...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fanan 12 Banérgatan 25/25A, Stockholm

Bostadsrättsföreningen Fanan 12 Banérgatan 25/25A, Stockholm Årsredovisning 2014 Bostadsrättsföreningen Fanan 12 Banérgatan 25/25A, Stockholm Största slutna bostadskvarteret i Stockholm, i alla fall i antal hus. Det är bara att börja räkna. Våra är märkta 1 och

Läs mer

Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår.

Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. ÅRSREDOVISNING 2007 för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KAJPLATSEN (org. nr. 71 64 21-8286) Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Jakob i Järfälla

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Jakob i Järfälla ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Jakob i Järfälla Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Jakob i Järfälla Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BOENDEHANDBOK Juni 2010

BOENDEHANDBOK Juni 2010 BOENDEHANDBOK Juni 2010 Till medlemmarna i Brf Brunnsviken 1 BOENDEHANDBOK Juni 2010 Till medlemmarna i Brf Brunnsviken Styrelsen i Brf Brunnsviken har satt samman denna informationsskrift för att informera

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

BRF Stockholmshus nr 3

BRF Stockholmshus nr 3 BRF Stockholmshus nr 3 Information till bostadsrättsföreningens medlemmar Med detta informationshäfte vill vi i Styrelsen ge dig information om brf Stockholmshus nr 3! Här finner du en mängd praktisk information

Läs mer

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012 Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 17 rg nr ARSREDVISNING 1/9 2011-31/8 2012 g Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med banken. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 En sammanfattning av den viktigaste information du bör känna till som boende i föreningen Uppdaterat informationsmaterial mars 2006 Innehåll: Bostadsrätt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN 48 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Styrelsen för Brf Härolden 48 kallar härmed medlemmarna till Ordinarie

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14 INFO-GUIDE 2006 För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se Uppdaterad 2011-03-14 OBS! Tillhör fastigheten! Innehållsförteckning Välkommen till Brf Solvädersbyn

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7.

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Andrahandsuthyrning Bostadsrättsinnehavaren får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer