Ett komplett sortiment ventilationsprodukter som räddar liv genom att trygga brandgasfria utrymningsvägar i höga byggnader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett komplett sortiment ventilationsprodukter som räddar liv genom att trygga brandgasfria utrymningsvägar i höga byggnader"

Transkript

1 RESQUETM Ett komplett sortiment ventilationsprodukter som räddar liv genom att trygga brandgasfria utrymningsvägar i höga byggnader

2 Det byggs allt högre hus, men bygger du på rätt kunskap? Bara lugn brandsäkerhet, ventilation och Hagab är en svårslagen kombination. Vi vet vad som krävs, både i teorin och praktiken. Och vi har de kompetenta komponenterna som jobbar tillsammans i olika kombinationer och ser till att utrymningsvägarna ventileras i skarpt läge om elden är lös. INGEN FASTIGHET är den andra lik och det finns ingen paketlösning som fungerar i alla lägen. Men det finns några viktiga principer att utgå ifrån. Produkterna i Resque-programmet kan komponeras och dimensioneras för många olika situationer. Antingen med reglerat termiskt självdrag, eller mekan iskt övertryck, med konstant luftflöde eller variabelt. Det handlar om att göra beräkningar av tryck, flödesstorlekar och styrsamband, vilket är grunden i det Boverket kallar Analytisk dimen sion ering av system för brandgaskontroll. Analytisk dimensionering Boverkets regler och allmänna råd ger ganska stor frihet att lösa problematiken med säkra utrymningsvägar i högre hus. Det ges alltså inga absoluta sanningar, men där emot absoluta krav på verifierad funktionalitet. Vårt Resque-program är uppbyggt precis så flexibelt att samma resultat kan nås på olika vägar. För ventilationskonsulter handlar det om att veta vilka regler som gäller, och lära sig hur analytisk dimensionering går till. Hitta mer kunskap! Du är alltid välkommen att höra av dig till Hagab för mer information om våra produkters funktion och prestanda i olika dimensioner och kombinationer. Före skrifter och allmänna råd finns sam lade i Boverkets BBR19. En annan kunskaps källa i ämnet är skriften Brandskydd styrning och övervakning i ventilations- och brandgaskontrollsystem.

3 Foto: Åke E:son Lindman FAKTA VICTORIA TOWER Höjd: 120 m Antal våningar: 36 Antal hotellrum: 300 Kontor: m 2 Arkitekt: Gert Wingårdh, Göteborg Ventilationsprojektör: Teknoplan AB Brandskyddsprojektering: Brandskyddslaget AB VICTORIA TOWER, STOCKHOLM Från topp till tå brandsäkrad ventilation Stockholm har fått ännu ett land märke. Inte riktigt lika högt som Kaknästornet, men absolut mer spektakulärt med sitt glittrande triangulära fasadmönster. 36 VÅNINGAR HOTELL och kontor gör Victoria Tower till en unik byggnad. Det mest unika finns dock under ytan. Byggnaden är utrustad med ett system för brandgasevakuering i trapphus och hissar som följer Boverkets senaste föreskrifter för höga byggnader. Kraven på brandsäkerhet är extra höga när det rör sig om ett hotell, där människor inte är bekanta med utrymningsvägar och planlösning, förklarar Hans Norlinder, försäljningsansvarig på Hagab i Stockholm. Man går och lägger sig utan en tanke på vad som skulle kunna hända. Nattgäster får lita på den evakueringsplan som finns, och att den brandskyddstekniska installationen är noggrant projekterad för att klara alla tänkbara scenarier. BRANDSKYDDSTEKNISKT är Victoria Tower en utmaning. Hagabs komponenter har bidragit till projektörens systemval. En lyckad lösning som fungerar från topp till tå. Vi har bland annat levererat backströmningsskydd till samtliga 300 hotellrum och backströmningsspjäll till varje våning. Det är produkter valda med omsorg som alla ingår i RESQUE-programmet, fortsätter Hans Norlinder. För Hagab är Victoria Tower en chans att visa hur långt vi nått i vårt utvecklingsarbete i nära samarbete med några av landets främsta experter på brandskydd och ventilation. Ett jobb vi är väldigt stolta över. Basic, Hagabs patenterade backströmningsskydd, är en viktig del av det totala brandskyddet i Victoria Tower.

4 RETH TAKHUV Väder- och vindskyddad avluftshuv. Material och ytbehandling: Förzinkad stålplåt obehandlad/lackerad RETG TAKGENOMFÖRING För anslutning av Takhuv RETH och inbyggnad i yttertak. Isolerad med 50 mm invändig isolering. Höjd 800 mm. Material: Förzinkad stålplåt REEV EVAKUERINGSSPJÄLL Med fjäderställdon, normalt stängt. Öppnar vid brand via spänningsbortfall. Exempel på användning: Öppnar vid brand för tryckavlastning av trapphus/hisschakt och som avstängningsspjäll i kombination med t.ex. fläkt eller annat spjäll som aktiveras vid brand. REBS BACKSTRÖMNINGSSPJÄLL Självverkande. Låter luft, med lågt tryckfall, strömma från trapphus ut till hisshall/sluss, som brandgasevakueras via fläkt eller fönster. Vid eventuell omvänd strömningsriktning stänger spjället. Exempel på användning: Vid övertryckssatt trapphus i kombination med brandgasevakuerad sluss tas ersättningsluft via spjället. Vid eventuell omvänd luftriktning stänger spjället. LÄGENHET TRAPPHUS HALL HISS HALL LÄGENHET REEV EVAKUERINGSSPJÄLL Med fjäderställdon, normalt stängt. Öppnar vid brand via spänningsbortfall. Exempel på användning: Öppnar vid brand för tryckavlastning av trapphus/hisschakt och som avstängningsspjäll i kombination med t.ex. fläkt eller annat spjäll som aktiveras vid brand. TILLUFTSFLÄKT Startar vid brand för att skapa ett övertryck i trapphus och hisschakt. Kombineras med spjäll REEV, vilket öppnas före fläktstart. Ersättningsluft utifrån via intagshuv eller galler placerat utan risk för blockering. Illustration: Susanne Flodin MANÖVEROMKOPPLARE Placerad vid entrén för manuell aktivering av brandgaskontrollsystemen. Utförs, vid behov, av räddningstjänsten.

5 Brandgasfläkt Brandgasfläkt, startar vid brand för att evakuera brandgas från sluss eller schakt för att hålla utrymningsvägar rökfria. RETS TRYCKHÅLLNINGSSPJÄLL Självverkande. Håller konstant övertryck i trapphus eller hisschakt vid trycksättning aktiverat vid brand. Spjället förinställs på fabrik. Exempel på användning: Trapphus med mekanisk övertryckssättning i kombination med brandgasventilation av räddnings /utrymningshiss. REFL FLÖDESLINJÄRT SPJÄLL Temperaturdifferensstyrt spjäll med 0-10 V ställdon. Vid spänningsbortfall oförändrat läge. Exempel på användning: Fläktflödet nyttjas för att skapa ett strömningstryckfall i trapphuset = den termiska tryckgradienten. Används för höga byggnader t ex mer än 30 våningar. RESQUE 1 Takgenomföring RETG och Evakueringsspjäll REEV. Vid brand öppnar spjället. Används i trapphus och hisschakt. RESQUE 2 Takgenomföring RETG, Evakueringsspjäll REEV och Tryckhållningsspjäll RETS. Vid brand öppnar evakueringsspjället och förinställt övertryck ställs in via det självverkande Tryckhållningsspjället. Används i trapphus med mekanisk övertryckssättning i kombination med brandgasevakuering av räddnings-/utrymningshiss. RDHB RÖKDETEKTOR Rökdetektor RDHB eller heltäckande centralt brandlarm. Vid indikering av rök aktiveras brandskydds- och evakueringssystemen som t.ex. larm, fläktar och spjäll. REFS FLÖDESHÅLLNINGSSPJÄLL Självverkande. Evakuerar konstant luftflöde i trapphus eller hisschakt vid trycksättning aktiverat vid brand. Spjället förinställs på fabrik. Exempel på användning: Trapphus med mekanisk övertryckssättning i kombination med brandgasventilation av räddnings-/utrymningshiss. RESQUE 3 Takgenomföring RETG och Flödeslinjärt spjäll REFL. Vid brand intar spjället ett öppningsläge i relation till temperaturdifferensen mellan ute och inne. Fläktflödet nyttjas för att skapa ett strömningstryckfall i trapphuset = den termiska tryckgradienten. Används för höga byggnader t.ex. mer än 30 våningar. RESQUE 4 Takgenomföring RETG, Evaku eringsspjäll REEV och Flödeshållningsspjäll REFS. Vid brand öppnar evakueringsspjället och förinställt luftflöde ställs in via det självverkande Flödeshållningsspjället. Används i trapphus med mekanisk övertryckssättning i kombination med brandgasventilation av räddnings/utrymningshiss. UTELUFTSGALLER Uteluftsgaller eller intagshuv för ersättningsluft till tilluftsfläkten. Placeras för att minimera risk för blockering eller intag av brandgas. Storlekar och rekommenderade luftflödesområden Storlek Rekommenderat luftflödesområde, m3/s x x x x x x Anslutningsdimension BxH för spjäll till takgenomföring*) RESQUE 5 Består av RESQUE 1 och Backströmningsspjäll REBS. Trapphus övertryckssätts och brandgas evakueras via RESQUE 1. Hisshall/-sluss brandgasventileras via Evakueringsspjäll REEV och brandgasfläkt. Överluft mellan trapphus och hisshall/-sluss sker via enhet bestående av självverk ande Backströmningsspjäll REBS med lågt öppningstryck samt Evakueringsspjäll REEV. *) För spjäll med horisontell luftriktning kan BxH väljas avvikande men för motsvarande anslutningsarea.

6 Vi har helt gått upp i rök i snart 30 år, för att öka vår kunskap om brandgaser och säkerhet. Ventilationsbranschen har utvecklats mycket på den tiden. Tack vare oss. BO AHNSTRÖM Flodin Fernström Fotograf Patrik Svedberg ARK-Tryckaren Patenterad brandsäkerhet Hagab är företaget som sticker ut i ventilationsbranschen. Offensiv produktutveckling och nära samarbeten har gjort Hagab till en ledande leverantör av produkter inom brandskyddsegementet. Patenterade produkter som vid brand effektivt bromsar spridningen av farliga brandgaser via ventilationen. Produktutveckling och produktion sker vid foten av Taberg strax söder om Jönköping. Framgången bygger på en hän given personal. Den som är nyfiken är redan i framtiden. Mer information om våra produkter, monteringsanvisningar, fakta och prestanda hittar du på Där hittar du också kontaktuppgifter till våra säljare som gärna svarar på frågor. Hagab Industri AB Box 135, Taberg Besök Industrivägen 5, Taberg Tfn Fax

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter Living För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation 2 Living Energieffektiv ventilation

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:27 Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011 beslutade den 4 oktober

Läs mer

Boverket. Utrymningsdimensionering

Boverket. Utrymningsdimensionering Boverket Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket juni 2006 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 4000 Tryck: NRS Tryckeri, Huskvarna ISBN: 91 7147 948-1

Läs mer

utvägenytt Vi har ansvar för 400 000 besökare varje år Linda von Essen-Sylvén, Elmia:

utvägenytt Vi har ansvar för 400 000 besökare varje år Linda von Essen-Sylvén, Elmia: INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2009 utvägenytt Linda von Essen-Sylvén, Elmia: Vi har ansvar för 400 000 besökare varje år LEDNINGSSYSTEM PÅ WEBBEN 3 ELMIA OCH KRISHANTERING

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

Tillgänglighet i detaljplaner

Tillgänglighet i detaljplaner Tillgänglighet i detaljplaner Planera för tillgänglighet Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

utvägenytt Personalen har börjat tänka brandskydd och säkerhet Mats Sohlström, Ramnäs Bruk:

utvägenytt Personalen har börjat tänka brandskydd och säkerhet Mats Sohlström, Ramnäs Bruk: INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 1-2010 utvägenytt Mats Sohlström, Ramnäs Bruk: Personalen har börjat tänka brandskydd och säkerhet UTRYMNINGSSÄKERHET I RYMNINGSSÄKERT HUS 3

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

25) Detektering. I samarbete med: 1

25) Detektering. I samarbete med: 1 25) Detektering Detektering måste ske snabbt, viktigt med rätt antal detektorer och placering av dessa. Ju längre tid för aktivering desto större risk för brandgasspridning. Underhåll viktigt 1 25) Detektering

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4

utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2007 utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4 FRÄLSNINGSARMÉN VÄRNAR OM SITT HÄRBÄRGE

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Utmärkelsen Årets uthyrningsföretag. till framgång. ID06 säkrar samarbetet med NCC i Hageby Centrum. Lipac stödjer Situation Stockholm

Utmärkelsen Årets uthyrningsföretag. till framgång. ID06 säkrar samarbetet med NCC i Hageby Centrum. Lipac stödjer Situation Stockholm N YA BILLIFTAR SOM TAR DIG UPP 26 METER PÅ NOLLTID ID06 säkrar samarbetet med NCC i Hageby Centrum Lipac stödjer Situation Stockholm Utmärkelsen Årets uthyrningsföretag en nyckel till framgång Nytt centralt

Läs mer

ROOM FOR GREAT DAYS. moduler för kontor

ROOM FOR GREAT DAYS. moduler för kontor ROOM FOR GREAT DAYS moduler för kontor lösningar för dagens och morgondagens kontor moderna material ljus interiör När ni snabbt behöver mer plats för er verksamhet ta hjälp av experterna på flyttbara

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande.

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Har man en gång upplevt bra inomhusklimat noterar man omedelbart det dåliga. Inte för att det bra klimatet märks, utan för att det inte märks. Grundidén med behovsstyrd

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

TermoDeck modern uppvärmning

TermoDeck modern uppvärmning TermoDeck modern uppvärmning 1 En kakelugn magasinerar värme tack vare sin tyngd och massa. Värmen avges sedan långsamt i rummet. De varma rökgaserna leds i kakelugnen via en labyrint av rökgångar som

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Högaktuellt. information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014. Morgan Lindstam på Lindstams Bygg

Högaktuellt. information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014. Morgan Lindstam på Lindstams Bygg Högaktuellt information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014 Lightweight - starkare & lättare allt om fördelarna med det nya systemet sid 3 Morgan Lindstam på Lindstams Bygg

Läs mer

Ledande inom nyckelfri låsning

Ledande inom nyckelfri låsning Ledande inom nyckelfri låsning 2 Öka tryggheten och säkerheten med... Ökade krav på trygghet och säkerhet gör att allt fler idag vill begränsa till trädet för obehöriga till företag, förvaltningar och

Läs mer