Välkommen till Twentyfourseven Studios i Filmhuset!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Twentyfourseven Studios i Filmhuset!"

Transkript

1 Välkommen till Twentyfourseven Studios i Filmhuset! Här finns viktig information till dig som ska arbeta inom studioanläggningen. En del av informationen berör brandskyddsregler som alla måste följa och en del är praktiska tips för att arbetet ska gå smidigt och säkert. Studiokundens produktionsledning ansvarar för att dessa allmänna villkor vidarebefordras till berörd personal. Allmänna villkor Från A-Ö Bevakning Twentyfoursevens reception på plan 2 är bemannad på vardagar kl Väktare bemannar Filmhuset till kl 24. Vissa av Filmhusets ytor är kameraövervakade. Vakten nås via Filmhusets reception på plan 4, telefon För allas säkerhet kan personer som befinner sig i Filmhuset avkrävas legitimation. Kvällar och helger är Filmhuset stängt och inpasseringskort krävs för att komma in i studioanläggningen. Inpasseringskort kvitteras ut hos Twentyfourseven. Entrédörrar får inte ställas upp, då utlöses larm. Bokning Studios bokas hos Tove Eurenius, Tel.nr Bord och stolar Studiogångens bord och stolar kan fritt disponeras av studiokunder. De är avsedda för kaffeoch matraster och får inte användas inne i studiorna som arbetsbord och inte heller användas utanför Filmhuset. Brandlarm Det finns två olika larm i Filmhuset: 1. Brandlarm: Ljuder med en pulserande tjutande siren som kompletteras med blixtljus. 2. Utrymningslarm: Ljuder med ihållande ringsignal från klockor på samtliga våningsplan. Lämna Filmhuset omgående. OBS! Hiss får inte användas vid utrymning! Vissa delar av brandlarmssystemet (rökdetektorer) kan stängas av vid inspelning i studio samt vid transporter i studiogången. OBS! Brandlarmet kan även utlösas vid användning av ånga såsom i tex. ångstrykjärn. Det gäller i både studios och andra utrymmen. Kontakta studiopersonalen för instruktioner.

2 Brandskydd Informera dig! Bekanta dig med var brandposter, brandsläckare och brandlarm finns i lokalerna och var utrymningsdörrarna finns. Ta del av anslagna utrymningsplaner. Vid brand: Varna arbetskamrater och personer i din närhet. Kontrollera om någon är i fara. Larma genom att trycka på brandlarmsknappen. Försök släcka elden med brandsläckare eller annat tillgängligt material. Undvik att utsätta dig själv för fara. Brandskyddsregler Studiokundens produktionsledning ansvarar för att all personal och eventuell studiopublik informeras om gällande brandskyddsregler samt utrymningsvägar. Bud och gods Gods som skickas till studioproduktioner ska adresseras: Twentyfourseven studios, Produktionsbolag och studionummer, Borgvägen 3, Stockholm. Anlitade bud ska informeras fullständigt om sitt uppdrag för att effektivt kunna utföra det. Catering Servering av färdig mat är tillåten på avsedda platser, vid pentryn i studiogången. Matlagning är däremot inte tillåten eftersom ventilationssystemet inte är anpassat för detta. För hantering av matrester och köksavfall, se Sopor. Cyklar Parkering av cyklar i studioområdet är inte tillåten. Cykelställ finns i anslutning till Filmhusets huvudentré. Data Se Internet. Djur i studio När djur skall medverka i produktion skall Twentyfourseven informeras i förväg. Djuren skall vara kopplade eller i bur då de inte agerar. Tänk på att personal och kollegor kan ha svåra pälsallergier, visa hänsyn. I övrigt är pälsdjur förbjudna i Filmhuset och så även inom studioanläggningen. Dörrar och portar Dörrar till bygghall och studios ska hållas stängda så mycket som det är praktiskt möjligt. Arbetsmiljö och säkerhetsarrangemang ska hållas på en så hög standard som möjligt. Studioanläggningen är arbetsplats för många. Damm och buller får inte spridas i onödan. Portar till studios och bygghall samt dörrarna till trapphusen har automatiska dörrstängare. Det innebär att de automatiskt stängs vid brand och de får därför inte ställas upp med kilar eller andra föremål. Tänk på brandsäkerheten!

3 Eld öppen eld i studio Öppen eld eller så kallade heta arbeten utgör en säkerhetsrisk. Särskilda skyddsregler gäller. Arbetsskyddslagen och Arbetsmiljölagen reglerar skyldigheter och ansvar kring detta. Bland annat krävs utbildad behörighet. Kontakta alltid Twentyfourseven för bedömning innan eld används. Observera att detta även gäller användning av cigaretter och levande ljus. Varje konstruktion som innehåller öppen eld ska i förväg godkännas av Twentyfourseven. Studiorna är utrustade med rökdetektorer. Dessa kan under inspelning frånkopplas under max två timmar. Studiokunden ansvarar för att frånkoppling görs vid behov, d.v.s. när eld och rök används i studio. Eventuella fellarm och utryckningar debiteras kunden. Elektricitet Förbrukad studioelektricitet ingår inte i studiohyran utan faktureras kunden i efterhand. Kontakta Twentyfourseven i frågor som rör kapacitet, uttag m.m. Entré Studioentrén utgörs av glasdörren på Filmhusets långsida, Borgvägen 3. Dörren är öppen på vardagar mellan kl. 07:00-19:00. Övriga tider krävs inpasseringskort som kan kvitteras ut av Twentyfoursevens studiopersonalen. Fastighetsavdelningen Filmhusets gemensamma Fastighetsavdelning ligger vid studioentrén på plan 2. Om problem uppstår med vatten, avlopp etc., kontakta i första hand Twentyfourseven. Akut, eller om kontakt misslyckats, kan receptionen/vakten på plan 4 kontaktas på intern anknytning 9 eller extern telefon Försäkringar, skador Studiokunden hålls fullt ansvarig om skada på studion eller studions utrustning uppstår p.g.a. oaktsamhet, försumlighet eller uppsåt av studiokundens personal eller efter brott mot dessa Allmänna villkor. Studiokunden ansvarar för att inneha ansvarsförsäkring för hyrd lokal, egendomsförsäkring (brand, inbrott och vatten) för egen, lånad och hyrd egendom intill återanskaffningsvärde. Hemsida Studiorna presenteras på Hissar Det finns två personhissar mellan garaget på plan 1 och plan 6 i Filmhuset. Dessutom finns en transporthiss mellan garageplanet på plan 1 och studiogången på plan 2. Under nätter och helger krävs passerkort. Hisslarm aktiveras genom att larmknappen i hissen hålls intryckt i minst 10 sekunder. Larmet går till larmcentralen.

4 Inpasseringskort Inpasseringskort kvitteras ut hos Twentyfourseven. Korten är aktiva under produktionstiden och skall därefter lämnas tillbaka. Kort som förkommer eller inte lämnas tillbaka debiteras. För korten gäller personligt ansvar. Internet Produktionskontor och loger är utrustade med fast internetanslutning. Dessutom täcker ett trådlöst nätverk studiogången. Nätverket heter 247Guest och lösenordet är qwert Anslutna datorer måste ha fullgott säkerhetsskydd och vara virusfria. Kaknäsporten Kontakta Twentyfourseven före lastning och lossning. Innan bilar backas till portöppningen skall rökdetektorer stängas av via en manöverpanel (placering utifrån sett: på höger sida innanför porten). Exakta instruktioner för avstängning finns på manöverpanelen. Max avstängningstid är 2 tim. Portnyckel kan mot kvittering lånas av Twentyfoursevens studiopersonal. Mellan kl. 19:00 och 07:00 samt under helger fodras även inpasseringskort. Se instruktioner vid kortläsraen på insidan av Kaknäsporten. Klimatanläggning Studio 1 och Studio 2 är utrustade med termostatstyrd klimatanläggning. Studiokylan ingår inte i studiohyran utan faktureras kunden. Kodlås och koder De flesta lokalerna har kodlås. Varje produktion har en egen kod till sina lokaler. Kontakta Twentyfourseven för information. Loger/Produktionsrum Loger och produktionsrum ska lämnas i samma skick som vid inflyttning. Maximalt antal personer per studio, brandskyddsregel Studio (300 personer om det är 0 personer i studio 2) Studio (300 personer om det är 0 personer i studio 1) Studio Studio Nödutgångar Utrymningsplanerna anger var nödutgångar är placerade. Nödutgångar är skyltade med gröna lysande skyltar (vissa med pil) som visar på närmaste utväg. Nödutgångar får inte blockeras. Var och en ska bekanta sig med såväl utrymningsplan som nödutgångar för att med lätthet kunna ta sig ut vid fara. Vid studiosändning/inspelning skall studioman eller annan personal informera publik om nödutgångar.

5 Parkering Parkeringsplatserna på Filmhus sidan av Borgvägen bortom Fiskporten samt rundeln vid garagenedfarten är reserverade för studiokunder. Parkeringstillstånd krävs, utfärdas av Twentyfourseven. När dessa platser är fullbokade hänvisas besökare till externa parkeringsplatser vid Filmhusets huvudentré vid gångrampen samt parkeringsgaraget på Borgvägen ( OBS stänger kl 2200 ). Parkeringsskyltar anvisar platser och avgifter. Kort lastning och lossning får göras vid lastkajen. Fordon får inte lämnas obemannade vid lastkajen eftersom garaget då kan blockeras. Passerkort Se Inpasseringskort Pentry Se Catering och Bord & stolar. Produktionskontor Samtliga rum på plan 3 kan utrustas med bredband. Ritningar Studioritningar (pdf) kan hämtas från Twentyfoursevens hemsida; Reception Twentyfoursevens reception är bemannad vardagar Telefonnummer Filmhusets gemensamma reception ligger på plan 4. Efter ordinarie kontorstid är receptionen bemannad av vakt, kl Internt telefonnummer: 9, externt: Rökdetektorer Se under Eld. Rökning Rökning är inte tillåten i Filmhuset och därigenom inte heller i studioanläggningen annat än i rökburen på plan 2. Sopor Hushållssopor ska slängas i soprummet på plan 1, inte i öppen tippcontainer. Ytterligare information hämtas hos Twentyfourseven. Vid större rivningar beställs extra container av kunden. Studiopersonal Studiochef och bokningsansvarig: Tove Eurenius Studiotekniker: Jan Andersson

6 Studios Studio 1 Studio 2 Studio 3 Studio 4 Studio m x 18.5 m = 527 kvm, 8.5 m till gallerdurk 18.5 m x 18.5 m = 342 kvm, 8.5 m till gallerdurk 17.0 m x 12.0 m = 204 kvm, 5 m till gallerdurk 19.0 m x 14.0 m = 265 kvm, 5 m till gallerdurk 7.5 m x 5.4 m = 40.5 kvm, 4.1 m till gallerdurk Studiogången Benämning på den interna transportgatan mellan Kaknäsporten och Studio 1. Den används för in- och utleverans av material och utrustning. Sektorn mellan de gula linjerna får inte användas för uppställning eller förvaring. Av säkerhetsskäl får inte byggnations- eller målningsarbeten utföras i studiogången. Städning Hyrestagaren ansvarar för städning av studio efter nedrigg om inte annat är överenskommet med Twentyfoursevens studiopersonal. Övriga hyrda rum samt kringutrymmen ska lämnas i samma skick som vid inflyttning. Telefonnummer Twentyfourseven AB, växel Filmhusets reception, växel och vakt: Intern anknytning 9, extern telefon Toaletter På plan 2 finns två grupper, vid Studio 1 och vid Studio 3. Truck Får endast köras av behörig studiopersonal. Web Studiorna presenteras på Öppettider Se Entréer

Utställarinformation Hud & Kosmetik 2015

Utställarinformation Hud & Kosmetik 2015 Utställarinformation Hud & Kosmetik 2015 Workman Event driver Kistamässans tekniska avdelning och tillhandahåller monterservice. I detta dokument ger vi er all tänkbar information inför ert mässdeltagande.

Läs mer

Försvarshögskolan (nya)

Försvarshögskolan (nya) Försvarshögskolan (nya) Kortfakta Adress: Drottning Kristinas v. 37 Anläggninsnummer: A0050004 Byggår: Arkitekt: Berg Arkitekter, ansvarig arkitekt Jan Erik Mattss Allmänt Husansvar I nära samarbete med

Läs mer

Utställarinformation Sign & Print 2015

Utställarinformation Sign & Print 2015 Utställarinformation Sign & Print 2015 Workman Event driver Kistamässans tekniska avdelning och tillhandahåller monterservice. I detta dokument ger vi er all tänkbar information inför ert mässdeltagande.

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

Välkommen till. brf MASTEN

Välkommen till. brf MASTEN Välkommen till brf MASTEN Denna informationsmapp innehåller: - Information för nyinflyttade till HSB brf Masten - Aptusinformation - Information gällande hyresavgiften - Trivselregler för brf Masten -

Läs mer

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Detta dokument har tagits fram i syfte att informera dig som medlem i Brf Verdandigården om vår förening, fastigheten och de regler som finns. Dokumentet

Läs mer

Vi hoppas att ni med hjälp av denna husguide ska finna god information och trivas i era lokaler.

Vi hoppas att ni med hjälp av denna husguide ska finna god information och trivas i era lokaler. KISP Beta Kortfakta Adress: Tomtebodavägen Anläggninsnummer: A0095072 Byggår: Arkitekt: Allmänt Husansvar KISP, Karolinska Institutet Science Park, ägs och förvaltas av Akademiska Hus med Karolinska Institutet

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

Ordningsregler för Brf Blåkulla nr 248 i Solna

Ordningsregler för Brf Blåkulla nr 248 i Solna Ordningsregler för Brf Blåkulla nr 248 i Solna Avlopp och vattenledningar Renoverings- och I följande finns regler och anvisningar som komplement och förtydligande av föreningens stadgar. Avsikten är att

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Stockholm 2 5 okt Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Hem & Villa Stockholm 2014. För fullständig information besök www.hemochvilla.se (välj Stockholm)

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Innehåll Välkommen... 3 Om Torsdammen... 3 Kontaktuppgifter... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Att tänka på vid problem i din lägenhet eller fastigheten... 4

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 HUSGUIDE

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 HUSGUIDE BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 HUSGUIDE Uppdaterad mars 2012 BRF Grev Ture 1 Innehållsförteckning Fakta om huset... 3 Reparation och ombyggnad samt yttre och inre underhåll..... 3 Försäkringar och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

2012-01-26. Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler

2012-01-26. Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler 1 Information om Goda råd och Allmänna regler Det här en sammanställning av allmän information som bör kunna ge svar på de vanligaste frågorna som

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRF KVARNEN

VÄLKOMMEN TILL HSB BRF KVARNEN VÄLKOMMEN TILL HSB BRF KVARNEN För att underlätta ditt boende som nyinflyttad har vi låtit sammanställa denna folder som ger dig en kortfattad information från A-Ö så att du lättare ska finna dig tillrätta

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Gymnasiemässan 2013. Deadlines 3 För fullständig information besök www.gymnasiemassan.nu Beställ till montern

Läs mer

PRAKTISK INFORMATION 6-9 MARS MALMÖMÄSSAN I HYLLIE

PRAKTISK INFORMATION 6-9 MARS MALMÖMÄSSAN I HYLLIE PRAKTISK INFORMATION 6-9 MARS MALMÖMÄSSAN I HYLLIE Vecka 50 inloggningsuppgifter och monternummer mailas till monteransvarig Logga in på www.storavillamassan.se (välj För utställare sedan Logga in) och

Läs mer

Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES. Stockholm 24 25 januari

Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES. Stockholm 24 25 januari Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES Stockholm 24 25 januari Välkommen som utställare Välkommen som utställare på Bröllopsfeber Sveriges

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 21 23 NOVEMBER 2014 nordens största mässa för foto och fotografering

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 21 23 NOVEMBER 2014 nordens största mässa för foto och fotografering LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 21 23 NOVEMBER 2014 nordens största mässa för foto och fotografering Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Fotomässan 2014. För fullständig information

Läs mer