Se vidare information på de sidor som står efter denna symbol.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se vidare information på de sidor som står efter denna symbol."

Transkript

1 Projektor ED-X10/ED-X12 Bruksanvisningens Funktionsguide Tack för att du köpte den här projektorn. VARNING Innan du använder projektorn, läs "Bruksanvisningens Säkerhetsföreskrifter" och de här bruksanvisningarna för att förstå och använda enheten korrekt. Förvara sedan bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida bruk. Angående denna bruksanvisning I denna bruksanvisning används olika symboler. Betydelsen av dessa beskrivs nedan. VARNING Denna symbol indikerar information som, om de ignoreras, på grund av felaktigt handhavande skulle kunna leda till dödsfall eller personskador. FÖRSIGTIGT Denna symbol indikerar information som, om de ignoreras, på grund av felaktigt handhavande skulle kunna leda till personeller sakskador. Se vidare information på de sidor som står efter denna symbol. NOTERA Informationen i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan förvarning. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för eventuella fel i denna bruksanvisning. Återgivning, översändande eller användning av detta dokument eller dess innehåll är inte tillåten utan uttrycklig skriftligt medgivande. ERKÄNNANDE OM VARUNAMN: VGA och XGA är registrerade varunamn tillhörande International Business Machines Corporation. Apple och Mac är varunamn som registrerats av Apple Computer, Inc. VESA och SVGA är varunamn tillhörande Video Electronics Standard Association. Alla andra varunamn tillhör respektive ägare. 1

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Angående denna bruksanvisning.. 1 ENKEL Meny...25 Innehållsförteckning BILDFÖRH, AUTO TRAPETS EXEKVERA, KEYSTONE, BILDLÄGE, LJUSSTYRKA, Projektorns funktioner... 3 KONTRAST, FÄRG, FÄRGTON, Förberedelser SKÄRPA, LJUDNIVÅ, SPEGLING, Om innehållet i kartongen...3 ÅTERSTÄLL, FILTERTID, SPRÅK, Gå till Detaljerad meny... Fastsättning av linslocket....3 BILD Meny...27 Delarnas Namn... 4 LJUSSTYRKA, KONTRAST, GAMMA, Projektorn....4 FÄRGTEMP., FÄRG, FÄRGTON, Kontroll-knappar....6 SKÄRPA, MITT MINNE Fjärrkontrollen...6 VISA Meny...30 Inställning... 7 BILDFÖRH., ÖVERSVEP, V POSITION, Uppställning...8 Justera projektorns höjd....9 Användning av säkerhetsregeln...10 Anslutning av apparaterna Anslutning av nätsladden H POSITION, H FAS, H STORLEK, AUTOJUSTERING UTFÖR INSIGNAL Meny PROGRESSIV, VIDEO NR, FÄRGZON, COMPONENT, VIDEOFORMAT, BILDLÅS, RGB IN, UPPLÖSNING Fjärrkontroll Isättning av batterierna INSTÄLLNINGS Meny...35 Användning av fjärrkontroll AUTO TRAPETS EXEKVERA, KEYSTONE, LJUDNIVÅ, SPEGLING, Ström PÅ/AV VOLYM, LJUD Påkoppling av strömmen...17 SKÄRMBILDS Meny...37 Avstängning av strömmen...17 SPRÅK, MENYLÄGE, BLANK, Användning Reglering av volymen För att tillfälligt tysta ner ljudet...18 Val av ingångssignal UPPSTART, MinSkärm, MinSkärm Lås, MEDDELANDE, KÄLLNAMN OPTION Meny...40 ENKEL TRYCK, AUTO TRAPETS, Sökning av insignal...19 AUTO PÅ, AUTOSÖK, KRAFT FRÅN, Val av bildförhållande LAMPTID, FILTERTID, MIN KNAPP, SERVICE, SÄKERHET Justering av bildstorlek och skärpa...19 Användning av den automatiska Underhåll justeringsfunktionen...20 Lampan...50 Reglering av bildens läge r...52 Korrigering av trapetsoid deformering...21 Annan skötsel Användning av förstoringsfunktionen...21 Felsökning För att frysa bilden på skärmen...22 För att göra skärmen tillfälligt tom...22 Manövrering av dataskärm Flerfunktionsinställningar.. 24 Användning av menyfunktionerna...24 Meddelanden...55 Om indikationslamporna Fenomen som lätt tolkas som maskindefekter Garanti och efterservice r

3 Projektorns funktioner Projektorns funktioner / Förberedelser Denna projektor används för att projicera olika datasignaler så väl som NTSC/ PAL/SECAM, komponent (SD/HD) videosignaler på en skärm. Den kräver endast lite utrymme för installation och projicerar stora bilder på kort avstånd. Hög ljusstyrka Den nyutvecklade 200W UHB (ultrahög ljusstyrka) lampan ger dig en ljusare bild på en skärm. Bilden håller så hög ljushet och kvalitet att den syns tydligt även i ljusa miljöer. Låg ljudnivå LJUDNIVÅ funktionen kan användas för att minska akustiskt brus och uppnå en tystare funktion. Den är perfekt för mörka rum där låg ljudnivå är viktigare än ljusstyrka. Hög anslutningsbarhet Denna projektor har en uppsjö av I/O portar. Den kan enkelt anslutas till ett Kompakt form Trots alla dess funktioner är denna projektor mycket kompakt och smidig, vilket ger Förberedelser Om innehållet i kartongen Se under rubriken "Innehållet i Kartongen" i "Bruksanvisningens Snabbguide". De delar som står listade där skall medfölja din projektor. Vänd dig omedelbart till din återförsäljare om något skulle fattas. NOTERA Behåll det ursprungliga förpackningsmaterialet för framtida transporter. Vid transport av projektorn se till att använda det ursprungliga förpackningsmaterialet. Var speciellt försiktig med linsen. Fastsättning av linslocket För att undvika att tappa linslocket, sätt fast det på projektor med fästbandet. Bandögla Band Fäst bandet i öglan på linslocket. För in bandet i skåran på niten. Tryck fast niten i bandhålet. Undersida Bandhål 3

4 Delarnas Namn Delarnas Namn Projektorn Kontrollknappar ( 6) Lamplucka ( 51) (Lampenhet under luckan.) Zoomring ( 19) Fokuseringsring ( 19) Fläkt ( 7) Fjärrsensor ( 16) Högtalare Säkerhetsregel ( 10) (Används för att fästa en stöldskyddskedja eller vajer.) Höjdjusteringsknapp ( 9) Lins ( 17) Linsskydd ( 3) Fram-höger sida Höjdreglage ( 9) 52) Undersidan VARNING ventilationsöppningarna på projektorn. ( ) Det kan orsaka brännskador. 4

5 Delarnas Namn Strömbrytare ( 17) AC-ingång ( 14) Portar (Se nedan.) Bak-vänster sida Fläkt ( 7) Höjdjusteringsknapp( 9) Höjdreglage ( 9) AUDIO IN3 L/R-port ( 13) (I grundinställning är AUDIO IN3 L/R-porten ljudport för VIDEO, S-VIDEO och COMPONENT VIDEO-portarna men det är möjligt att ändra denna inställning. 36) COMPONENT VIDEO-port ( 13) Y CB/PB CR/PR VIDEO-port ( 13) S-VIDEO-port ( 13) Y CB/PB CR/PR AUDIO IN3 R L VIDEO S-VIDEO AUDIO IN1-port ( 12) (I grundinställningen är AUDIO IN1-porten ljudport för RGB IN2-porten men det är möjligt att ändra denna inställning. 36) AUDIO IN1 AUDIO IN2 RGB IN1-port ( 12) RGB IN1 K Omstartknapp (*) ( 58) RGB IN2-port ( 12) RGB IN2 CONTROL RGB OUT USB RGB OUT-port ( 12) AUDIO OUT USB-port ( 12) AUDIO-OUT-port ( 12) Portar AUDIO IN2-port ( 12) (I grundinställningen är AUDIO IN2- porten ljudport för RGB IN2-porten men det är möjligt att ändra denna inställning. 36) CONTROL-port ( 12) Kensington låsjack NOTERA (*) Angående Omstartknappen: Denna projektor styrs av en intern projektorn inte fungerar korrekt och mikroprocessorn måste startas om. Om så är fallet tryck på Omstartknappen med en cocktailpinne eller liknande och projektorn kommer att starta om, låt projektorn gå på tomgång och svalna i minst 10 minuter. 5

6 Delarnas Namn Kontroll-knappar Markör-knappar 24) LAMP-indikator ( 56, 57) TEMP-indikator ( 56, 57) POWER-indikator ( 17) STANDBY/ON-knapp ( 17) INPUT-knapp ( 18) Fjärrkontrollen SEARCH-knapp ( 19) RGB-knapp ( 18) VIDEO-knapp ( 19) ASPECT-knapp ( 19) HOME-knapp ( 23) MAGNIFY ON-knapp ( 21) OFF-knapp ( 21) END-knapp ( 23) FREEZE-knapp ( 22) POSITION-knapp ( 20) ESC-knapp ( 23) Batterilock ( 15) (på baksidan) VIDEO RGB SEARCH ASPECT AUTO BLANK MAGNIFY HOME PAGE UP VOLUME ON END PAGE DOWN MUTE OFF FREEZE MY BUTTON KEYSTONE 1 2 POSITION MENU ENTER ESC RESET STANDBY/ON-knapp ( 17) AUTO-knapp ( 20) BLANK-knapp ( 22) PAGE UP-knapp ( 23) VOLUME-knapp ( 18) MUTE-knapp ( 18) PAGE DOWN-knapp ( 23) KEYSTONE-knapp ( 21) MY BUTTON-knapp ( 41) MENU-knapp ( 24) Markör-knappar 24) ENTER-knapp ( 24) RESET-knapp ( 24) 6

7 Inställning Inställning VARNING Placera projektorn på ett stabilt och horisontellt underlag. Om den faller eller välter kan den orsaka skada och/eller skada projektorn. Och användning av en skadad projektor i sin tur kan resultera i brand och/eller elektrisk stöt. Placera inte projektorn på ett instabilt, lutande eller vibrerande underlag så som ett vingligt eller snett stöd. Projektorns höga temperatur kan orsaka brand, brännskada och/eller tekniskt fel på projektorn. Täpp inte för eller blockera projektorns ventilationshål. Se till att det är minst 30 cm fritt utrymme mellan sidorna på projektorn och närliggande föremål som väggar. Placera ej projektorn på metallunderlag eller underlag som ej tål värme. Placera ej projektorn på mattor, kuddar eller sängutrustning. Placera ej projektorn i direkt solljus eller nära varma objekt så som värmare. Täck inte för linsen eller ventilationshålen på projektorn. Ställ ingenting ovanpå projektorn. Ställ inte föremål som kan fastna eller täcka för undersidan på projektorn. Denna projektor har ventilationshål även på undersidan. väta eller fukt kan det resultera i brand, elektriska stötar och/eller tekniskt fel på projektorn. Placera inte projektorn i badrum eller utomhus. Ställ inte något som innehåller vätska nära projektorn. FÖRSIKTIGT ställs i sådan miljö kan det resultera i brand, elektriska stötar och/eller tekniskt fel på projektorn. Placera inte projektorn nära en luftfuktare, rökrum eller i köket. 7

8 Inställning Uppställning Se bilderna och tabellerna nedan för att avgöra skärmens storlek och projiceringsavstånd. De värden som anges i tabellen är uträknade för en helbildsskärm: (a) Skärmens storlek (diagonalt) (b) (b) Avstånd mellan projektor och skärm (±10 %) (c) Höjd på skärmen (±10 %) 4:3 (a) 16:9 (a) (c) upp (c) ner 4 : 3 skärm 16 : 9 skärm (a) Skärmens storlek (b) Projektionsavstånd (c) Skärmens höjd (b) Projektionsavstånd (c) Skärmens höjd [tum (m)] [m (tum)] [cm (tum)] [m (tum)] [cm (tum)] Min. Max. ner upp Min. Max. ner upp 30 (0,8) 0,9 (34) 1,1 (41) 5 (2) 41 (16) 1,0 (38) 1,1 (45) -1 (0) 39 (15) 40 (1,0) 1,2 (46) 1,4 (56) 6 (2) 55 (22) 1,3 (50) 1,5 (61) -2 (-1) 51 (20) 50 (1,3) 1,5 (58) 1,8 (70) 8 (3) 69 (27) 1,6 (63) 1,9 (76) -2 (-1) 64 (25) 60 (1,5) 1,8 (70) 2,1 (84) 9 (4) 82 (32) 1,9 (76) 2,3 (91) -2 (-1) 77 (30) 70 (1,8) 2,1 (81) 2,5 (98) 11 (4) 96 (38) 2,3 (89) 2,7 (107) -3 (-1) 90 (35) 80 (2,0) 2,4 (93) 2,8 (112) 12 (5) 110 (43) 2,6 (102) 3,1 (122) -3 (-1) 103 (41) 90 (2,3) 2,7 (105) 3,2 (126) 14 (5) 123 (49) 2,9 (115) 3,5 (138) -4 (-1) 116 (46) 100 (2,5) 3,0 (117) 3,6 (140) 15 (6) 137 (54) 3,2 (127) 3,9 (153) -4 (-2) 129 (51) 120 (3,0) 3,6 (140) 4,3 (169) 18 (7) 165 (65) 3,9 (153) 4,7 (184) -5 (-2) 154 (61) 150 (3,8) 4,5 (176) 5,4 (211) 23 (9) 206 (81) 4,9 (192) 5,8 (230) -6 (-2) 193 (76) 200 (5,1) 6,0 (235) 7,2 (282) 30 (12) 274 (108) 6,5 (256) 7,8 (307) -8 (-3) 257 (101) 250 (6,4) 7,5 (294) 9,0 (353) 38 (15) 343 (135) 8,1 (320) 9,8 (384) -10 (-4) 322 (127) 300 (7,6) 9,0 (352) 10,8 (423) 46 (18) 411 (162) 9,8 (384) 11,7 (461) -12 (-5) 386 (152) 8

9 Inställning Justera projektorns höjd FÖRSIKTIGT hålla ordentligt i projektorn kan den hända att den faller ner, välter, klämmer skador på projektorn och dig själv, håll alltid i projektorn då du använder höjdjusteringsknapparna för att justera höjdreglagen. eller bakåt mer än 30 grader. Överskridning av dessa gränser kan leda till felfunktion och kan förkorta livstiden på förbrukningsdelarna. plant. Du kan använda höjdreglagen för att utföra justera för om ytan som du ska ställa projektorn på är ojämn eller om du behöver justera projiceringsvinkeln. Det går att justera höjdreglagen mellan 0 och 9 grader. Höjdreglage Höjdjusteringsknappar 1. Efter det att du kontrollerat att projektorn inte är varm, tryck in höjdjusteringsknapparna och håll dem intryckta under det att du håller i projektorn. Lyft eller sänk projektorn till önskad höjd och släpp sedan 2. höjdjusteringsknapparna. Då du frigör höjdjusteringsknapparna fastnar höjdreglagen i rätt läge. 3. höjdreglagen manuellt. 9

10 Inställning Användning av säkerhetsregeln VARNING Använd inte säkerhetsregeln för att förhindra projektorn från att falla. Tappande eller omkull stötande av projektorn kan orsaka skada eller personskada. FÖRSIGTIGT Säkerhetsregeln är inte en komplett stöldskyddsåtgärd. En i detaljhandeln såld stöldskyddskedja eller vajer kan anslutas till säkerhetsregeln på projektorn. 1. Hur man fäster En stöldskyddskedja eller vajer kan anslutas som teckningen visar. (Stöldskyddskedjor eller vajrar med en diameter upp till 10 mm kan användas.) Säkerhetsregel Stöldskyddskedja eller vajer [Säljs separat] 10

11 Inställning Anslutning av apparaterna FÖRSIKTIGT projektorn. Om du försöker ansluta en strömförande anläggning till projektorn eller skador på komponenten och/eller projektorn. Vissa kablar måste användas med kärna. En för lång kabel kan komma att påverka bildkvalitén negativt. Konsultera med din återförsäljare för närmare detaljer. För kablar med kärna bara i en ände ska du ansluta änden med kärna till projektorn. tekniskt fel och/eller skador på komponenten och/eller projektorn. NOTERA När du försöker ansluta en bärbar dator till projektorn försäkra dig om att aktivera dess RGB-utgång för yttre bilder (ställ in den bärbara datorn på CRT-display eller på samtidig visning av LCD- och CRT-displayer). För mer information om hur man gör det se den bärbara datorns bruksanvisning. Fäst skruvarna på kontakterna och dra åt dem. kan vara omöjlig med denna projektor. För vissa RGB-ingångslägen kan man behöva använda MAC-adaptern som säljes separat. Då bildupplösningen ändras på en dator, beroende på ingången, kan den automatiska inte ser en kontrollruta för val av "Ja/Nej" för den nya upplösningen i Windows. I detta fall går upplösningen tillbaka till ursprungsvärdet. I vissa fall kan det vara rekommendabelt att använda andra CRT- eller LCD-monitors för ändring av upplösningen. Om Plug-and-Play kapaciteten Plug-and-Play är ett system som består av datorn, dess operativa system och periferiska 2B. Plug-and-Play kan uppnås genom att ansluta denna projektor till datorer som är kompatibla med VESA DDC (datavisningsskärm). För att utnyttja denna funktion anslut medföljande RGB-kabel till RGB IN1-porten (DDC 2B kompatibel). Det kan förekomma att Plug-and-Play inte fungerar som det skall om annan anslutning används. Använd standarddrivrutiner i din dator eftersom denna projektor är en Plug-and-Play monitor. 11

12 Inställning Exempel på anslutning till en dator * I grundinställning är AUDIO IN1-porten ljudport för RGB IN1 och AUDIO IN2-porten ljudport för RGB IN2-porten. För att ändra inställningen se AUDIO under INSTÄLL. menyn ( 36). RGB-kabel USB-kabel Y AUDIO IN3 R RGB IN1 RGB IN2 RGB OUT AUDIO OUT RGB-utgång Audioutgång RS-232C USB CB/PB L CR/PR VIDEO AUDIO IN1 AUDIO IN2 K CONTROL USB S-VIDEO Stereo Minikabel RS-232C-kabel Stereo Mini-kabel RGB-utgång Audioutgång Y AUDIO IN3 R RGB IN1 RGB IN2 RGB IN2 RGB OUT AUDIO OUT CB/PB L AUDIO IN1 AUDIO IN2 CR/PR VIDEO K CONTROL USB RGB-kabel S-VIDEO Anslutning till en monitor (utgång) RGB-ingång Y CB/PB AUDIO IN3 R RGB IN1 AUDIO IN1 L AUDIO IN2 RGB IN2 RGB OUT T AUDIO OUT RGB-kabel CR/PR VIDEO S-VIDEO K CONTROL USB Anslutning till högtalare med förstärkare (utgång) Audioingång Y AUDIO IN3 R RGB IN1 RGB IN2 RGB OUT AUDIO OUT CB/PB L AUDIO IN1 AUDIO IN2 CR/PR VIDEO K CONTROL USB S-VIDEO 12 Stereo Mini-kabel

13 Exempel på anslutning till en VCR/DVD-spelare Inställning * I grundinställning är AUDIO IN3 L/R-porten ljudport för VIDEO, S-VIDEO och COMPONENT VIDEO-portarna. För att ändra inställningen se AUDIO under INSTÄLL. menyn ( 36). Audio/Video-kabel Y AUDIO IN3 R Audio (H) utgang Audio (V) utgang CB/PB L CR/PR VIDEO RGB IN1 AUDIO IN1 AUDIO IN2 K RGB IN2 CONTROL RGB OUT USB AUDIO OUT Video-utgång S-VIDEO Audio (H) utgang Audio (V) utgang Audio-kabel AUDIO IN3 Y R RGB IN1 CB/PB AUDIO IN1 L AUDIO IN2 CR/PR K VIDEO RGB IN2 CONTROL RGB OUT USB AUDIO OUT S-VIDEO S-Videoutgång S-videokabel Komponentvideoutgång Y Komponentvideokabel AUDIO IN3 Y R CB/PB CR/PR CB/PB L CR/PR VIDEO RGB IN1 AUDIO IN1 AUDIO IN2 K RGB IN2 CONTROL RGB OUT USB AUDIO OUT Audio (H) utgang S-VIDEO Audio (V) utgang Audio-kabel SCART-kabel R G B Y CB/PB AUDIO IN3 R RGB IN1 AUDIO IN1 L AUDIO IN2 RGB IN2 RGB OUT AUDIO OUT SCART -utgang Video CR/PR VIDEO S-VIDEO K CONTROL USB 13

14 Inställning Anslutning av nätsladden VARNING eller defekta anslutningar kan leda till brand och/eller elektrisk stöt. Använd bara den nätsladd som medföljde projektorn. Om den är skadad vänd dig till din återförsäljare för att få en hel sladd. nätsladden. trestiftskontakten. AC-ingång Stickkontakt på nätsladden Anslut nätsladdens kontakt till AC-ingången på projektorn. Anslut nätsladdens kontakt ordentligt till uttaget. 14

15 Fjärrkontroll Fjärrkontroll Isättning av batterierna VARNING Hantera alltid batterier försiktigt och använd dem bara i överensstämmelse med anvisningarna. Felaktig användning kan leda till att Felaktig användning kan också leda till att batterier spricker eller läcker, vilket i sin tur kan leda till brand, skador och/eller nedsmutsning av miljön. olika sort samtidigt. Blanda inte nya batterier med använda batterier. Då du sätter i batterierna skall du kontrollera att plus- och minusterminalerna är korrekt placerade. Håll batterierna borta från barn och husdjur. Om batteriet sväljes ned, måste en läkare kontaktas omedelbart för akutbehandling. Batterierna får ej kortslutas eller lödas. Utsätt inte batterierna för eld eller väta. Förvara batterierna på en mörk, sval och torr plats. Om du upptäcker en läcka på ett batteri, torka upp vätskan och byt ut batteriet. Om vätska från batteriet hamnar på hud eller kläder, skölj omedelbart med vatten. Följ de lokala lagarna om bortkastning av batteriet Ta bort batterilocket. Skjut batterilocket bakåt och ta bort det i pilens riktning. Sätt i batterierna. Lägg de två AA-batterierna med plus- och minusterminalerna som det anges i fjärrkontrollen. Stäng batterilocket. Skjut batterilocket i pilens riktning tills det fastnar med ett klick. 15

16 Fjärrkontroll Användning av fjärrkontroll FÖRSIKTIGT Handha fjärrkontrollen varsamt. Tappa eller utsätt ej fjärrkontrollen för fysiska stötar. Utsätt ej fjärrkontrollen för väta eller placera den på fuktiga föremål. Annars kan fel uppstå. Ta ur batterierna från fjärrkontrollen och bevara dem på säker plats om du inte ska använda fjärrkontrollen under en längre tid. Ersätt batterierna så snart fjärrkontrollen slutar fungerar korrekt. fungera. Vinkla projektorn så att ljus inte lyser direkt på projektorns fjärrsensor. Signalinställningarna för fjärrkontrollsändaren och projektorns fjärrsensor kan ändras. Om fjärrkontrollen inte funkar ordentligt pröva ändra signalinställning. Ändring av signalinställningen för fjärrkontrollsändaren (1)Inställning 1 (FREKVENS : NORMAL) Tryck samtidigt ner knapparna MUTE och RESET och håll dem nedtryckta i ungefär 3 sekunder. (2)Inställning 2 (FREKVENS : HÖG) Tryck samtidigt ner knapparna MAGNIFY OFF och ESC och håll dem nedtryckta i ungefär 3 sekunder. Inställningen är grundinställning. ungefär en halv dag. Om batterierna avlägsnas från fjärrkontrollen under längre tid än en halv dag kommer fjärrkontrollen att återgå till Inställning 1. Ändra signalinställning för projektorns fjärrsensor ( 43) Om fjärrkontrollen inte funkar ordentligt pröva att ändra inställningarna för fjärrkontrollen och projektorns fjärrsensor. Fjärrkontrollen kommer inte att fungera ordentligt om fjärrkontrollsändarinställningarna och projektorns fjärrsensorinställningar inte är de samma. Fjärrkontrollen fungerar med projektorns fjärrsensor. 30º 30º cirka 3 meter Räckvidden för fjärrsensorn är 3 meter inom en 60-graders vinkel (30 grader till vänster respektive höger om fjärrsensorn). sända en fjärrsignal direkt till sensorn så pröva detta. Eftersom fjärrkontrollen använder infraröda strålar för att sända signaler till projektorn (Klass 1 LED), ska du försäkra dig om att använda fjärrkontrollen i ett område som är fritt från hinder som skulle kunna blockera fjärrkontrollens utsignal till projektorn. 16

17 OFF VIDEO RGB SEARCH ASPECT AUTO BLANK ON MAGNIFY FREEZE POSITION ESC HOME PAGE UP VOLUME END PAGE DOWN MUTE MY BUTTON KEYSTONE 1 2 ENTER MENU RESET Ström PÅ/AV Ström PÅ/AV VARNING Då strömmen är PÅ, utsänds ett starkt ljus. Titta aldrig rakt mot objektivet eller mot projektorns lufthål. NOTERA Sätt på/stäng av strömmen i rätt ordning. Sätt på projektorn innan du sätter på de anslutna apparaterna. Stäng av projektorn efter det att du stängt av de anslutna apparaterna. Påkoppling av strömmen Se till att nätkabeln är ordentligt ansluten till 1. projektorn och vägguttaget. Tag av linslocket, och sätt strömbrytaren i läget PÅ. 2. POWER-indikatorn kommer att tändas med ett fast orange ljus. Vänta några sekunder innan du fortsätter då det dröjer några sekunder innan knapparna börjar fungera. (1) När AUTO PÅ i menyn OPTION är satt till PÅ.( 40) Lampan kommer endast att automatiskt tändas när strömbrytaren slås på efter det att strömmen slagits av med strömbrytaren senaste gången. Därefter kommer POWERindikatorn att blinka grön. Då strömmen är helt på slutar indikatorn att blinka och lyser med ett fast grönt ljus. (2) När AUTO PÅ i menyn OPTION är satt till AV se steg Tryck på STANDBY/ON-knappen på projektorn eller fjärrkontrollen. För att projicera en bild, välj en ingångssignal enligt instruktionerna "Val av Ingångssignal" ( 18). Avstängning av strömmen Uppmärksamma de två punkterna nedan speciellt när du gör: STANDBY/ONknappen POWERindikatorn POWER (Fast orange) POWER (Blinkande grönt) POWER (Fast grönt) (1) Sätt inte på projektorn igen inom minst 10 minut i detta fall. Försummelse kan förkorta livslängden på lampan. (2) Under eller direkt efter användning vidrör inte runt lampan och ventilationsöppningarna på projektorn. ( 4 ) Det kan orsaka brännskador. Kraft från? Tryck på STANDBY/ON-knappen på projektorn eller 1. fjärrkontrollen. POWER Meddelandet "Kraft från?" visas på skärmen i ungefär 5 (Blinkande orange) sekunder. Tryck på STANDBY/ON-knappen på projektorn eller POWER 2. fjärrkontrollen igen medan meddelandet visas på skärmen. (Fast orange) Projektorlampan slocknar och POWER-indikatorn börjar blinka orange. POWER-indikatorn slutar att blinka och börjar lysa orange då avkylningen av lampan är klar. Se till att POWER-indikatorn lyser med ett fast orange ljus, ställ strömbrytaren i läge AV. 3. POWER-indikatorn kommer då att slockna. Stäng linsskyddet. Sätt fast linslocket. 17

18 Användning Användning Reglering av volymen Tryck på VOLUME-knappen på fjärrkontrollen. 1. En dialogruta kommer då att visas på skärmen för att hjälpa dig reglera volymen. 2. För att stänga dialogrutan och avsluta, tryck på VOLUMEknappen igen. Även om du inte gör något försvinner dialogrutan automatiskt efter några sekunder. VIDEO RGB SEARCH ASPECT AUTO BLANK MAGNIFY HOME PAGE UP VOLUME ON END PAGE DOWN MUTE För att tillfälligt tysta ner ljudet Tryck på MUTE-knappen på fjärrkontrollen. 1. En dialogruta kommer då att visas på skärmen för att indikera att du har tystat ner ljudet. För att återställa ljudet igen, tryck på MUTE- eller VOLUME-knappen. Även om du inte gör något försvinner dialogrutan automatiskt efter några sekunder. Val av ingångssignal Tryck på INPUT-knappen på projektorn. 1. Varje gång du trycker på knappen kommer projektorn att ändra ingångsport enligt nedan. RGB IN1 RGB IN2 VIDEO S-VIDEO COMPONENT VIDEO OFF ASPECT AUTO BLANK MAGNIFY ON FREEZE HOME END PAGE UP PAGE DOWN MY BUTTON 1 2 VOLUME MUTE KEYSTONE 1. Tryck på RGB-knappen på fjärrkontrollen för att välja en RGB-signal som insignal. VIDEO RGB SEARCH ASPECT AUTO BLANK projektorn mellan RGB-portarna. RGB IN1 RGB IN2 AUTOSÖK i OPTION-menyn är satt till PÅ kommer projektorn att kontrollera RGB IN1-porten först. Om ingen insignal upptäcks på porten kommer den att kontrollera RGB IN2-porten. 18

19 Användning Val av ingångssignal (fortsätter) 1. Tryck på VIDEO-knappen på fjärrkontrollen för att välja en ingångsport för videosignal. Som visas nedan, varje gång du trycker på VIDEO- COMPONENT VIDEO S-VIDEO VIDEO VIDEO RGB SEARCH ASPECT AUTO BLANK AUTOSÖK i OPTION-menyn är satt till PÅ kommer projektorn att kontrollera COMPONENT VIDEO-porten först. Om ingen insignal upptäcks kommer den att kontrollera portarna i ovan ordning. Sökning av insignal Tryck på SEARCH-knappen på fjärrkontrollen. 1. Projektorn kommer då att påbörja sökning efter ingångssignaler på ingångsportarna. Om en ingångssignal påträffas kommer sökningen att avbrytas och bild visas. Om ingen insignal upptäcks kommer projektorn att återgå till det tillstånd den var i innan sökningen påbörjades. RGB IN 1 RGB IN 2 COMPONENT VIDEO S-VIDEO VIDEO VIDEO RGB SEARCH ASPECT AUTO BLANK Val av bildförhållande Tryck på ASPECT-knappen på fjärrkontrollen. 1. Med en RGB-signal NORMAL 4:3 16:9 LITEN För en video-signal, s-video-signal eller komponentvideo-signal 4:3 16:9 14:9 LITEN VIDEO RGB SEARCH ASPECT AUTO BLANK MAGNIFY HOME PAGE UP VOLUME ON När det inte är någon signal 4:3 (fast) Justering av bildstorlek och skärpa Använd zoomringen för att justera 1. bildstorleken. Använd fokuseringsringen för att justera 2. bildens skärpa. Fokuseringsring Zoomring 19

20 Användning Användning av den automatiska justeringsfunktionen Tryck på AUTO-knappen på fjärrkontrollen. 1. VIDEO RGB SEARCH Med en RGB-signal ASPECT AUTO BLANK Vertikal position, horisontal position, horisontal fas, MAGNIFY förhållande och horisontal storlek justeras automatiskt. HOME PAGE UP VOLUME ON Och bildförhållandet kommer automatiskt att sättas till grundinställningen. du använder denna funktion. Det kan förekomma att mörka bilder inte justeras korrekt. Använd en ljus skärm vid justeringen. Vid VIDEO-signal eller S-VIDEO-signal Signaltypen som bäst passar för respektive insignal väljs automatiskt. Denna funktion är tillgänglig bara om AUTO är valt som VIDEOFORMAT under INSIGNAL-menyn ( 33) signaltypen automatiskt oberoende av denna funktion. För en video-signal, s-video-signal eller komponentvideo-signal Vertikal position, horisontal position och bildförhållandet regleras automatiskt till grundinställning. För en komponentvideosignal Horisontalfasen kommer att regleras automatiskt till grundinställning. förekomma att den inte fungerar korrekt med vissa ingångssignaler. Reglering av bildens läge Tryck på POSITION-knappen på fjärrkontrollen. 1. OFF FREEZE MY BUTTON KEYSTONE 1 2 POSITION indikatorn kommer att visas på skärmen. 2. POSITION MENU bildens läge. Om du vill återställa bildens läge tryck på RESET-knappen under regleringen. Tryck på POSITION-knappen igen för att stänga dialogrutan och avsluta denna operation. Även om du inte gör något försvinner dialogrutan automatiskt efter några sekunder. linje syns utanför bilden. 20

21 Korrigering av trapetsoid deformering Tryck på KEYSTONE-knappen på 1. fjärrkontrollen. En dialogruta kommer då att visas på skärmen för att hjälpa dig korrigera deformeringen. 2. 1) AUTO utför automatiskt vertikal korrigering av trapetsoid deformering. 2) MANUELL visar dialogen för vertikal korrigering av trapetsoid Tryck på KEYSTONE-knappen igen för att stänga dialogrutan och Användning avsluta denna operation. Även om du inte gör något, försvinner dialogrutan automatiskt efter några sekunder. Det område som går att justera varierar beroende på insignal. För en del insignaler kommer denna funktion inte att fungera väl. När V:INTERT. eller H&V:INVERT i menyvalet SPEGLING i INSTÄLL.-menyn är valt om projektorn lutar eller är vinklad nedåt kan det förekomma att den automatiska korrigeringen av trapetsoid deformeringen inte fungerar korrekt. Då zoomregleringen ställs på TELE kan det förekomma att denna korrigering blir överdriven. Denna funktion bör användas med zoomen ställd på VIDVINKEL i största möjliga mån. När den vertikala vinkeln är nästan 0 grader kan det förekomma att den automatiska korrigeringen av trapetsoid deformeringen inte fungerar. När den vertikala vinkeln är nästan ±30 grader kan det förekomma att den automatiska korrigeringen av trapetsoid deformeringen inte fungerar bra. Denna funktion är inte tillgänglig när Ändringsdetektorn är på ( 48). Användning av förstoringsfunktionen 1. VIDEO RGB SEARCH Tryck på MAGNIFY, ON-knappen på fjärrkontrollen. ASPECT AUTO BLANK FÖRSTORA indikeras på skärmen (även om indikeringen MAGNIFY HOME PAGE UP VOLUME ON projektorn går över till FÖRSTORA-läget. END PAGE DOWN MUTE 2. området. Och för att avsluta zoomområdet tryck på POSITION-knappen igen. Tryck på MAGNIFY OFF-knappen på fjärrkontrollen för att gå ut ur FÖRSTORA-läget och återställa skärmen till normalt läge. inställningarna för visning ändras (automatisk justering, etc.). FÖRSTORA-läget kommer denna att återställas när du lämnar detta läge. 21 MAGNIFY ON OFF FREEZE HOME END PAGE UP PAGE DOWN MY BUTTON 1 2 VOLUME MUTE KEYSTONE

22 Användning För att frysa bilden på skärmen Tryck på FREEZE-knappen på fjärrkontrollen. 1. FRYS -indikatorn kommer att visas på skärmen och projektorn går in i FRYS-läge. För att gå ur FRYS-läge och återställa skärmen till normalläge, tryck på FREEZE-knappen igen. STANDBY/ON, SEARCH, RGB, VIDEO, BLANK, AUTO, ASPECT, VOLUME, MUTE, KEYSTONE, POSITION, MENU, MAGNIFY eller MY BUTTONknapparna på antingen projektorn eller fjärrkontrollen trycks ner. möjligen förbli som efterbild. Låt inte projektorn vara i FRYS-läge alltför länge. För att göra skärmen tillfälligt tom Tryck på BLANK-knappen på fjärrkontrollen. 1. Ingångssignalens skärmbild stängs av och skärmen VIDEO RGB SEARCH blir tom. Se vidare instruktioner under avsnittet BLANK i ASPECT AUTO BLANK SKÄRMBILD-menyn ( 37). MAGNIFY För att ta bort den tomma skärmen och återgå till HOME PAGE UP VOLUME ON ingångssignalens skärmbild tryck på BLANK-knappen igen. knapparna på projektorn eller fjärrkontrollen eller när ett kommando (utom kommandot get) skickas från CONTROL-porten. MAGNIFY ON OFF FREEZE HOME END PAGE UP PAGE DOWN MY BUTTON 1 2 VOLUME MUTE KEYSTONE 22

23 Användning Manövrering av dataskärm FÖRSIKTIGT kan skada din utrustning. Använd endast denna funktion när projektorn är ansluten till en dator. Innan du ansluter datorn se till att läsa igenom bruksanvisningen för den samma. NOTERA som bärbara datorer, inte kan manövreras via fjärrkontrollen. Om så är fallet, innan pekdonet. Vidare, om nödvändig programvara saknas kan det förekomma att musen inte fungerar. Kontrollera din dators bruksanvisning för detaljer. USB-kontrollen kan användas med Windows 95 OSR 2.1 eller högre. Det kan även förekomma att det inte går att använda fjärrkontrollen beroende på din dators USB-kontrollen kan endast användas för funktioner listade nedan. Du kan inte utföra Denna funktion är ej tillgänglig då lampan håller på att värmas upp (POWER-indikatorn blinkar grön) och vid justering av volym och bild, vid korrigeringen av trapetsoid deformering, förstoring, då BLANK-funktionen är vald eller då menyn visas på skärmen. USB mus och tangentbordsstyrning Anslut projektorns USB-port med datorn via mussladden. 1. VIDEO RGB SEARCH ASPECT AUTO BLANK MAGNIFY HOME PAGE UP VOLUME ON END PAGE DOWN MUTE OFF FREEZE MY BUTTON KEYSTONE 1 2 POSITION MENU ENTER ESC RESET Tillgängliga funktioner Flytta muspekaren Vänsterklicka med mus Högerklicka med mus Trycka på tangentbordets HOME-tangent Trycka på tangentbordets END-tangent Trycka på tangentbordets PAGE UP-tangent Trycka på tangentbordets PAGE DOWN-tangent Trycka på tangentbordets ESC-tangent Manöver på fjärrkontrollen Tryck ENTER-knappen Tryck RESET-knappen Tryck HOME-knappen Tryck END-knappen Tryck PAGE UP-knappen Tryck PAGE DOWN-knappen Tryck ESC-knappen 23

24 OFF VIDEO RGB SEARCH ASPECT AUTO BLANK ON MAGNIFY FREEZE POSITION ESC HOME END PAGE UP PAGE DOWN VOLUME MUTE MY BUTTON KEYSTONE 1 2 ENTER MENU RESET Flerfunktionsinställningar 24 Flerfunktionsinställningar Användning av menyfunktionerna Denna projektor har följande menyer: BILD, VISA, INSIGNAL, INSTÄLL., SKÄRMBILD, OPTION och ENKEL MENY. ENKEL MENY består av ofta använda funktioner och de andra menyerna är indelade enligt respektive syfte. Varje meny handhas på samma sätt. Förfaringssättet i dessa menyer är som följer. 1. MENU-knapp ENTER-knapp Markör-knappar RESET-knapp Tryck på MENU-knappen på fjärrkontrollen eller någon av markör-knapparna på projektorn. Den detaljerade MENY:n eller ENKAL MENY:n kommer fram. Vid ENKEL MENY 2. Om du vill byta till detaljerad MENY, välj Gå till Detaljerad meny Vid detaljerad MENY 2. Om du vill ändra till ENKEL MENY, välj ENKEL MENY.Tryck på ENTER-knappen på fjärrkontrollen för att fortsätta. Vald meny visas. 3. fjärrkontrollen för att fortsätta. Displayen med menyvalet visas. 4. Om du vill nollställa inställningen, tryck på RESET-knappen på fjärrkontrollen. Observera VOLYM etc.) nollställs inte. Vid detaljerad MENY, fjärrkontrollen, eller på ESC-knappen på fjärrkontrollen. 5. Tryck på MENU-knappen på fjärrkontrollen igen för att stänga dialogrutan och avsluta denna operation. Även om du inte gör någonting så kommer menydisplayen att försvinna efter ca 10 sekunder. En del funktioner kan inte utföras då en viss ingångsport är vald eller då viss insignal visas. POSITION ESC ENTER MENU RESET

25 ENKEL Meny ENKEL Meny Med ENKEL MENY:n kan du utföra de funktioner som anges i tabellen nedan. eller fjärrkontrollen. Utför sedan varje operation i enlighet med instruktionerna i tabellen. Menyval BILDFÖRH AUTO TRAPETS EXEKVERA KEYSTONE BILDLÄGE LJUSSTYRKA Beskrivning bildförhållande. Se menyvalet BILDFÖRH. under menyn BILD ( 30). trapetsoidala deformeringen. Se menyvalet AUTO TRAPETS EXEKVERA i menyn INSTÄLL.( 35). Denna funktion är inte tillgänglig när Ändringsdetektorn är på ( 48). deformeringen. Se menyvalet KEYSTONE under menyn INSTÄLL. ( 35). Denna funktion är inte tillgänglig när Ändringsdetektorn är på ( 48). bildtyp är en kombination av GAMMA och FÄRGTEMP. Välj lämplig inställning med hänsyn till vald ingångssignal. NORMAL BIO DYNAMISK WHITEBOARD TAVLA(GRÖN) TAVLA(SVART) NORMAL: (FÄRGTEMP. = MEDIUM DEFAULT) + (GAMMA = #1 DEFAULT) BIO: (FÄRGTEMP. = LÅG DEFAULT) + (GAMMA = #2 DEFAULT) DYNAMISK: (FÄRGTEMP. = HÖG DEFAULT) + (GAMMA = #3 DEFAULT) TAVLA(SVART): (FÄRGTEMP. = HÖGT LJUS-1 DEFAULT) + (GAMMA = #4 DEFAULT) TAVLA(GRÖN): (FÄRGTEMP. = HÖGT LJUS-2 DEFAULT) + (GAMMA = #4 DEFAULT) WHITEBOARD: (FÄRGTEMP. = MEDIUM DEFAULT) + (GAMMA = #5 DEFAULT) När inställningarna av GAMMA och FÄRGTEMP. skiljer sig från de förinställda värdena ovan kommer inställningen för BILDLÄGE att visa PERSONLIG. Se menyvalen GAMMA ( 27). och FÄRGTEMP. ( 28). under menyn BILD. Se menyvalet LJUSSTYRKA under menyn BILD ( 27). 25

26 ENKEL Meny ENKEL Meny(fortsätter) Menyval KONTRAST FÄRG FÄRGTON SKÄRPA LJUDNIVÅ SPEGLING ÅTERSTÄLL FILTERTID SPRÅK Gå till Detaljerad meny... Beskrivning Se menyvalet KONTRAST under menyn BILD ( 27). Se menyvalet FÄRG under menyn BILD ( 28). Se menyvalet FÄRGTON under menyn BILD ( 28). Se menyvalet SKÄRPA under menyn BILD ( 28). Det kan förekomma lite brus när inställning görs. Detta är inget tekniskt fel. Se menyvalet LJUDNIVÅ under menyn INSTÄLL ( 35). Se menyvalet SPEGLING under menyn INSTÄLL. ( 36). Om Ändringsdetektorn är PÅ och SPEGEL statusen ändras, kommer Alarm Ändringsdetektor ( 48) att visas när projektorn startas om efter att strömbrytaren slagit av. Vid utförande av detta menyval återställs alla val gjorda under ENKEL MENY utom FILTERTID och SPRÅK. En dialogruta visas för att bekräfta ditt val. Välj ÅTERSTÄLL genom En dialogruta visas för att bekräfta ditt val. Välj ÅTERSTÄLL genom Se menyvalet FILTERTID under menyn OPTION ( 41). menyspråken. Se menyvalet SPRÅK under menyn SKÄRMBILD ( 37). för att använda menyerna BILD, VISA, INSIGNAL, INSTÄLL., SKÄRMBILD eller OPTION. 26

27 BILD Meny BILD Meny Med BILD-menyn kan du utföra de funktioner som anges i tabellen nedan. projektorn eller fjärrkontrollen, eller på ENTER-knappen på fjärrkontrollen för att fortsätta. Utför sedan varje operation i enlighet med instruktionerna i tabellen. Menyval LJUSSTYRKA KONTRAST Beskrivning Mörk Svag #1 DEFAULT #1 PERSONLIG #2 DEFAULT #2 PERSONLIG #3 DEFAULT GAMMA #5 PERSONLIG #5 DEFAULT #4 PERSONLIG #4 DEFAULT #3 PERSONLIG För att justera PERSONLIG Välj en av PERSONLIG lägena och En dialogruta för att hjälpa dig justera inställningen kommer fram. Denna funktion är användbar när du vill GAMMA [PERSONLIG 1] Du kan välja att visa ett testmönster för att kontrollera resultatet av dina inställningar genom att trycka på ENTER-knappen. Varje gång du trycker på ENTER-knappen kommer testmönstret att ändras enligt nedan. Inget mönster Gråskala 9 steg Ramp Gråskala 15 steg De åtta staplarna motsvarar de åtta nivåerna på testmönstret undantaget den mörkaste nivån längst till vänster. Om du vill justera ton nummer två från vänster i testmönstret (Gråskala 9 steg) använd justeringsstapel "1". Den mörkaste tonen längst till vänster kan ej justeras med justeringsstaplarna. 27

28 BILD Meny BILD Meny (fortsätter) Menyval FÄRGTEMP. FÄRG FÄRGTON SKÄRPA Beskrivning HÖG DEFAULT HÖG PERSONLIG MEDIUM DEFAULT MEDIUM PERSONLIG LÅG DEFAULT LÅG PERSONLIG HÖGT LJUS-1 DEFAULT HÖGT LJUS-1 PERSONLIG HÖGT LJUS-2 DEFAULT HÖGT LJUS-2 PERSONLIG För att justera PERSONLIG ENTER : OFFSET GAIN ENTER-knappen. En dialogruta kommer fram R G B R G B för att hjälpa dig justera OFFSET och/eller GAIN inställningarna för PERSONLIG inställning. OFFSET justering ändrar färgintensiteten för alla färgtoner på testmönstret. FÄRGTEMP. [PERSONLIG 1] GAIN justeringen påverkar mest intensiteten på de ljusare tonerna på testmönstret. -knapparna. Du kan välja att visa ett testmönster för att kontrollera resultatet av dina inställningar genom att trycka på ENTER-knappen. Varje gång du trycker på ENTER-knappen kommer testmönstret att ändras enligt nedan. Inget mönster Gråskala 9 steg Ramp Gråskala 15 steg Stark Svag Detta menyval kan bara väljas för en video-, s-video- eller komponentvideosignal. Grönaktig Rödaktig Detta menyval kan bara väljas för en video-, s-video- eller komponentvideosignal. Klar Diffus ögonblick när inställning görs. Detta är inget tekniskt fel. 28

29 BILD Meny BILD Meny (fortsätter) Menyval MITT MINNE Beskrivning LADDA1 LADDA2 LADDA3 LADDA4 SPAR1 SPAR2 SPAR3 SPAR4 Denna projektor har 4 numrerade minnen för inställningar. Operationerna LADDA1, LADDA2, LADDA3 eller LADDA4 återkallar sparad information med motsvarande nummer och reglerar bilden automatiskt enligt informationen. Operationerna SPAR1, SPAR2, SPAR3 eller SPAR4 används för att spara aktuell information i minnet med motsvarande nummer. Den aktuella justeringsdata för menyvalen i BILD-menyn lagras. ögonblick när data laddas till minnet. Detta är inget tekniskt fel. När aktuella inställningar inte sparas till minnet kommer följande dialog att visas. För att ladda sparade justeringsinställningar tryck på knappen MEMORY. följande dialog att visas. 29

30 VISA Meny VISA Meny Med VISA-menyn kan du utföra de funktioner som anges i tabellen nedan. projektorn eller fjärrkontrollen, eller på ENTER-knappen på fjärrkontrollen för att fortsätta. Utför sedan varje operation i enlighet med instruktionerna i tabellen. Menyval Beskrivning Med en RGB-signal NORMAL 4:3 16:9 LITEN BILDFÖRH. ÖVERSVEP V POSITION H POSITION H FAS För en video-signal, s-video-signal eller komponentvideo-signal 4:3 16:9 14:9 LITEN När det inte är någon signal 4:3 16:9 NORMAL behåller ingångssignalens ursprungliga bildförhållande. Stor (Minskar bilden) Liten (Förstorar bilden) Detta menyval kan bara väljas för en video-, s-video- och komponentsignal. Om denna reglering är för stor, kan en viss bildförsämring uppträda i bildens kanter. Om detta händer ska du reglera åt Liten. Upp Ned Överdriven reglering av det vertikala läget kan orsaka att brus syns på skärmen. Om så är fallet återställ det vertikala läget till ursprungsinställningen. Genom att trycka på RESET-knappen när V POSITION är valt återställer V POSITION till ursprungsinställningen. För en video-signal, s-video-signal eller komponentvideo-signal Det justerbara området för V POSITION beror på inställningen av ÖVERSVEP. Det är inte möjligt att justera när ÖVERSVEP är satt till 0. Vänster Höger Överdriven reglering av det horisontala läget kan orsaka att brus syns på skärmen. Om så är fallet återställ det horisontala läget till ursprungsinställningen. Genom att trycka på RESET-knappen när H POSITION är valt återställer H POSITION till ursprungsinställningen. För en video-signal, s-video-signal eller komponentvideo-signal Det justerbara området för H POSITION beror på inställningen av ÖVERSVEP. Det är inte möjligt att justera när ÖVERSVEP är satt till 0. -knapparna. Höger Vänster Detta menyval kan bara väljas vid en RGB-ingång eller en COMPONENT VIDEO-ingång. 30

31 VISA Meny VISA Meny (fortsätter) Menyval H STORLEK AUTOJUSTERING UTFÖR Beskrivning Stor Liten Detta menyval kan endast väljas vid RGB-signal. Om denna reglering är överdriven kan det hända att bilden inte visas korrekt. Om så är fallet tryck på RESET-knappen på fjärrkontrollen. Då detta menyval väljs startar den automatiska justeringen. Vid en RGB-signal Vertikal position, horisontal position, horisontal fas, förhållande och horisontal storlek justeras automatiskt. Och bildförhållandet kommer automatiskt att sättas till grundinställningen. storlek innan du försöker använda denna funktion. Mörka bilder kan justeras felaktigt. Använd en ljus bild vid justering. Vid VIDEO-signal eller S-VIDEO-signal Den signaltyp som passar bäst för respektive ingångssignal väljs automatiskt. Denna funktion är endast tillgänglig om VIDEOFORMAT i INSIGNAL-menyn är inställd på AUTO. Vid en oberoende av denna funktion. För en video-signal, s-video-signal eller komponentvideo-signal Vertikal position, horisontal position och bildförhållandet regleras automatiskt till grundinställning. För en komponentvideosignal Horisontalfasen kommer att regleras automatiskt till grundinställning. Denna operation tar cirka 10 sekunder. Med vissa signaler kan det hända att denna funktion inte fungerar riktigt som den ska. 31

32 INSIGNAL Meny INSIGNAL Meny Med INSIGNAL-menyn kan du utföra de funktioner som anges i tabellen nedan. projektorn eller fjärrkontrollen, eller på ENTER-knappen på fjärrkontrollen för att fortsätta. Utför sedan varje operation i enlighet med instruktionerna i tabellen. Menyval PROGRESSIVE VIDEO NR FÄRGZON Beskrivning TV FILM AV Denna funktion utförs bara med en signal från en VIDEO-ingång, en S-VIDEO-ingång eller en COMPONENT VIDEO-ingång med en 525i- (480i) eller 625i- (576i) signal. Då du väljer TV eller FILM blir skärmbilden tydligare. FILM-läget kan anpassas till 2-3 Pull-Down systemet för konvertering. Men linje) i bilden vid föremål som rör sig snabbt. I så fall ska du välja AV, även om det gör att skärmbilden blir otydligare. HÖG MEDIUM LÅG Denna funktion fungerar endast vid en VIDEO-ingång, en S-VIDEO eller COMPONENT VIDEO-ingång med en 55i(480i) eller 65i(576i) signal. Om denna funktion har en överdriven inställning,kan det leda till en viss bildförsämring. AUTO RGB SMPTE240 REC709 REC601 Detta menyval kan endast väljas vid RGB-signal eller komponent video signal (undantaget signalerna SCART RGB från komponent video porten). Då du väljer AUTO, väljs automatiskt optimalt läge. AUTO operationen kanske inte fungerar riktigt vid vissa signaler. Om så är fallet kan det vara lämpligt att välja ett passande läge utom AUTO. 32

33 INSIGNAL Meny INSIGNAL Meny (fortsätter) Menyval COMPONENT VIDEOFORMAT BILDLÅS RGB IN Beskrivning COMPONENT SCART RGB Då du väljer SCART RGB fungerar COMPONENT VIDEO-porten som en port för en SCART RGB-ingångssignal och VIDEOporten som en port för inmatning av SCART RGB synkning. En SCART-adapter och SCART-kabel möjliggör SCART RGB intag till projektorn. Kontakta din återförsäljare för mer information. Ange videoformatet för s-video-porten och video-porten. AUTO NTSC PAL SECAM N-PAL M-PAL NTSC4.43 Detta menyval utförs bara vid signal från VIDEO-ingången eller S-VIDEO-ingången. Då du väljer AUTO väljs automatiskt optimalt läge. Med vissa signaler kan det hända att AUTO funktionen inte fungerar avsaknad av färger) ska du välja läge enligt ingångssignalen. PÅ AV Denna funktion utförs bara vid en RGB-ingång med en vertikal frekvens på 50 till 60 Hz. Då du väljer PÅ visas rörliga bilder mjukare. Denna funktion kan leda till en viss bildförsämring. Om så är fallet välj AV. Ställ in typen av RGB-insignal för RGB port. port att ställa in. RGB1 RGB2 RGB-insignal. SINC ON G PÅ SINC ON G AV Då PÅ väljs slås SYNK PÅ G-läget på. Läget SYNK PÅ G tillåter upprepning av SYNK PÅ G. I läget SYNK PÅ G kan det förekomma att bilden blir lite förvrängd vid vissa insignaler. Om detta händer ta bort signalanslutningen så att ingen signal tas emot och stäng av SYNK PÅ G och återanslut signalen. 33

34 INSIGNAL Meny INSIGNAL Meny (fortsätter) Menyval Beskrivning Upplösningen för insignalerna RGB1 och RGB2 kan ställas in på denna projektor. Menyn UPPLÖSNING kommer att visas. (2) I menyn UPPLÖSNING välj den upplösning du vill visa med hjälp av Valet AUTO kommer att ställa in den upplösning som är lämplig för insignalen. MENY UPPLÖSNING UPPLÖSNING *2 väljer en STANDARD-upplösning kommer automatiskt justering av horisontal och vertikal position, klockfas och horisontal storlek att ske och bildförhållandet kommer automatiskt att väljas. Dialogen INFORMATION ( 43) kommer att visas. (4) För att ställa in en anpassad upplösning PERSONLIG och RUTA PERSONLIG UPPLÖSNING kommer att visas. Ställ in den horisontala (HORIS) och vertikala (VERT) (5) För att spara inställningarna placera markören i siffran längst till höger och tryck Horisontal och vertikal position, klockfas och horisontal storlek kommer att justeras automatiskt och ett bildförhållande kommer automatiskt att väljas. Efter det att dialogen INFORMATION ( 43) har visats i ungefär 10 sekunder kommer skärmen att återgå till menyn UPPLÖSNING och visa den ändrade upplösningen. RGB1 1280x 60 RUTA PERSONLIG UPPLÖSNING RGB1 992x 60 (6) TFör att återgå till tidigare upplösningen utan att spara ändringarna placera markören på siffran längst till vänster och tryck på Skärmen kommer att återgå till menyn UPPLÖSNING och visa tidigare upplösning. *1 Alla upplösningar garanteras inte. *2 För en del bilder kan det hända att denna funktion inte fungerar bra. 34

35 INSTÄLLNINGS Meny INSTÄLLNINGS Meny Med INSTÄLL.-menyn kan du utföra de funktioner som anges i tabellen nedan. projektorn eller fjärrkontrollen, eller på ENTER-knappen på fjärrkontrollen för att fortsätta. Utför sedan varje operation i enlighet med instruktionerna i tabellen. Menyval AUTO TRAPETS EXEKVERA KEYSTONE LJUDNIVÅ Beskrivning Vid val av detta menyval utförs den automatiska korrigeringen av trapetsoidal deformering. Projektorn korrigerar automatiskt vertikal trapetsoidal deformering som uppstått beroende på (framåt/bakåt) uppställningsvinkel. Denna funktion kommer endast utföras en gång när den väljs i Menyn. När lutningen på projektorn ändras utförs denna funktion igen. Då du väljer V:INTERT eller H&V:INVERT i menyvalet SPEGLING kan det förekomma att denna funktion inte fungerar om projektorn lutar eller är vinklad nedåt. Då zoomregleringen ställs på TELE kan det förekomma att denna korrigering blir överdriven. Denna funktion bör användas med zoomen ställd på VIDVINKEL i största möjliga mån. När den vertikala vinkeln är nästan 0 grader kan det förekomma att den automatiska korrigeringen av trapetsoid deformeringen inte fungerar. När den vertikala vinkeln är nästan ±30 grader kan det förekomma att den automatiska korrigeringen av trapetsoid deformeringen inte fungerar bra. Denna funktion är inte tillgänglig när Ändringsdetektorn är på ( 48). I ovankant I nederkant Den justerbara området för denna funktion beror på vilken typ av ingångssignal som används. Vid vissa typer av signaler fungerar denna funktion inte fullt ut. Denna funktion är inte tillgänglig när Ändringsdetektorn är på ( 48). LJUS NORMAL Då NORMAL är valt, minskas akustiskt brus och skärmens ljusstyrka. 35

36 INSTÄLLNINGS Meny INSIGNAL Meny (fortsätter) Menyval Beskrivning SPEGLING VOLYM LJUD NORMAL H:INVERT. V:INVERT. H&V:INVERT Om Ändringsdetektorn är PÅ och SPEGEL statusen ändras, kommer Alarm Ändringsdetektor ( 48) att visas när projektorn startas om efter att strömbrytaren slagit av. Hög Låg Tilldelar ljudingångar. (1 ), välj sedan den ljudingång som skall sammankopplas med ingångsporten med ingen av de två ljudportarna att fungera som ingångsport. (1) RGB1 RGB2 COMPONENT S-VIDEO VIDEO (2)

37 SKÄRMBILDS Meny SKÄRMBILDS Meny Med SKÄRMBILD-menyn kan du utföra de funktioner som anges i tabellen nedan. projektorn eller fjärrkontrollen, eller på ENTER-knappen på fjärrkontrollen för att fortsätta. Utför sedan varje operation i enlighet med instruktionerna i tabellen. Menyval Beskrivning ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH ESPAÑOL ITALIANO SPRÅK NORSK NEDERLANDS PORTUGUÊS SVENSKA SUOMI POLSKI TÜRKÇE MENYLÄGE BLANK För att avsluta denna operation tryck MENU-knappen på fjärrkontrollen eller låt bli att utföra några operationer i ungefär 10 sekunder. Blank skärm är skärmen som visas vid tillfällig nedsläckning av skärmen ( 22). Den visas genom att trycka på BLANK-knappen på fjärrkontrollen. MinSkärm ORIGINAL BLÅ VIT SVART MinSkärm är den skärm som visar din lagrade skärm. ORIGINAL är den som visar ursprunglig skärm. BLÅ, VIT och SVART är omönstrade (rena) skärmar i respektive färg. För att undvika efterbilder kommer skärmen att bli SVART efter några minuter om MinSkärm eller ORIGINAL är valt. För mer information om MinSkärm se menyvalet "MinSkärm" ( 37). 37

38 SKÄRMBILDS Meny SKÄRMBILDS Meny (fortsätter) Menyval UPPSTART MinSkärm MinSkärm Lås Beskrivning Uppstartskärmen är den skärm som visas om ingen ingångssignal upptäcks eller signalen inte är lämplig. MinSkärm ORIGINAL AV MinSkärm är den skärm som visar av dig lagrad skärmbild. ORIGINAL visar standardskärmen. Då AV är valt visas en SVART skärm. För att undvika efterbilder kommer skärmen att bli BLANK efter några minuter om MinSkärm eller ORIGINAL är valt. Då även BLANK är inställd på MinSkärm eller ORIGINAL kommer skärmen bli SVART. För mer information om MinSkärm se menyvalet MinSkärm nedan. För BLANK skärm se menyvalet BLANK ( 37). Denna funktion kommer inte att vara tillgänglig och fäst till MinSkärm när MinSkärm LÖSENORD i SÄKERHET-menyn är på. Under detta menyval kan du lagra MinSkärm som används vid blank skärm och som uppstartskärm. Utför följande under det att du visar den bild du vill lagra. 1. Vid val av detta menyval visas dialogfönstret MinSkärm. Här blir du tillfrågad om du vill lagra nuvarande bild. Vänta till dess att motivet visas, tryck på ENTER-knappen på fjärrkontrollen. Bilden kommer att frysas och ramen för lagring av bild kommer fram. För att avbryta processen tryck på RESET eller ESC knappen på fjärrkontrollen. till den del av bilden som du vill lagra. För att starta lagringen tryck på ENTER-knappen på fjärrkontrollen. För att återställa skärmen och återvända till tidigare dialogruta, tryck RESET eller ESC-knappen på fjärrkontrollen. visas meddelandet Ett lagringsfel har inträffat. Försök igen. Denna funktion kommer inte att vara tillgänglig när MinSkärm LÖSENORD i menyn SÄKERHET är på. Anmärkning: KEYSTONE kan inte justeras när funktionen MinSkärm används. PÅ AV När PÅ är valt kan inte funktionen MinSkärm utföras. Denna funktion skyddar nuvarande MinSkärm bild. Denna funktion kommer inte att vara tillgänglig när MinSkärm LÖSENORD i menyn SÄKERHET är på. 38

ViewSonic. PJ758/PJ759/PJ760 LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJ758/PJ759/PJ760 LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJ758/PJ759/PJ760 LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство

Läs mer

Se vidare information på de sidor som står efter denna symbol.

Se vidare information på de sidor som står efter denna symbol. S15i Multimedia-Projector Snabbguide Tack för att du köpte den här projektorn. VARNING Innan du använder projektorn, läs "Bruksanvisning för Produktsäkerhets" och de här bruksanvisningarna för att förstå

Läs mer

ViewSonic. PJ656 LCD Projector

ViewSonic. PJ656 LCD Projector LCD Projector Godkännandeinformation För USA. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) The device may not cause harmful interference,

Läs mer

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling 020-000499-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) Guide för stapling

Läs mer

ViewSonic. PJ358 LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJ358 LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя - 使 用 手 冊 (

Läs mer

H10 Multimedia-Projector

H10 Multimedia-Projector H0 Multimedia-Projector Bruksanvisning för Produktsäkerhets Tack för att du köpt denna projektor. OBS Innan du använder projektorn, ska du läsa Bruksanvisning för Produktsäkerhets och försäkra dig om att

Läs mer

Digital projektor X64w Snabbguide

Digital projektor X64w Snabbguide Digital projektor X64w Snabbguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer för produkten. Se till att läsa "Bruksanvisning

Läs mer

ViewSonic. PJ359W LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJ359W LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя -

Läs mer

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien)

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Den interaktiva fjärrkontrollen demonstrerar egenskaperna, funktionerna, inställningarna och de justerbara menyerna

Läs mer

Digital projektor WX20

Digital projektor WX20 Digital projektor WX20 Snabbguide Tack för att du köpte den här projektorn. VARNING nnan användning av denna product, läs igenom alla bruksanvisningar för denna produkt. Se till att läsa "Bruksanvisning

Läs mer

Digital projektor WX66

Digital projektor WX66 Digital projektor WX66 Snabbguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer för produkten. Se till att du läser "Bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-AX2505/CP-AX3005/CP-AX3505 CP-AW2505/CP-AW3005 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha

Läs mer

Din manual HITACHI CP-AW2519N http://sv.yourpdfguides.com/dref/4298482

Din manual HITACHI CP-AW2519N http://sv.yourpdfguides.com/dref/4298482 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HITACHI CP-AW2519N. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital projektor X30N/X35N

Digital projektor X30N/X35N Digital projektor X30N/X35N Snabbguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer för produkten. Se till att du läser

Läs mer

Din manual HITACHI ED-X12F

Din manual HITACHI ED-X12F Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HITACHI ED-X12F. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

LX400. B r u k s a n v i s n i n g 020-000206-01

LX400. B r u k s a n v i s n i n g 020-000206-01 LX400 B r u k s a n v i s n i n g 020-000206-01 Projektor LX400 Bruksanvisning (detaljerad) - Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Innan du använder denna produkt, läs "Bruksanvisning

Läs mer

Din manual HITACHI ED-X3400

Din manual HITACHI ED-X3400 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HITACHI ED-X3400. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ViewSonic. PJL9371 XGA LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJL9371 XGA LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic XGA LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Läs mer

Din manual HITACHI CP-WX3011 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2815395

Din manual HITACHI CP-WX3011 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2815395 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HITACHI CP-WX3011. Du hittar svar på alla dina frågor i HITACHI CP-WX3011 instruktionsbok

Läs mer

Bruksanvisningens Funktionsguide CP-RX60

Bruksanvisningens Funktionsguide CP-RX60 Projektor Bruksanvisningens Funktionsguide CP-RX60 Tack för att du köpte den här projektorn. VARNING Innan du använder projektorn, läs "Bruksanvisningens Säkerhetsföreskrifter" och de här bruksanvisningarna

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJ658

Din manual VIEWSONIC PJ658 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJ1172 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475835

Din manual VIEWSONIC PJ1172 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Digital projektor X56

Digital projektor X56 Digital projektor X56 Snabbguide Tack för att du har köpt denna projektor. Viktig anmärkning Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer för produkten. Se till att du läser

Läs mer

DATAPROJEKTOR XJ-M140/XJ-M145 * XJ-M150/XJ-M155 * XJ-M240/XJ-M245 * XJ-M250/XJ-M255 *

DATAPROJEKTOR XJ-M140/XJ-M145 * XJ-M150/XJ-M155 * XJ-M240/XJ-M245 * XJ-M250/XJ-M255 * Sw ATAPROJEKTOR XJ-M140/XJ-M145 * XJ-M150/XJ-M155 * XJ-M240/XJ-M245 * XJ-M250/XJ-M255 * * Modeller med USB-port Instruktionshäfte Se till att läsa försiktighetsåtgärderna i medföljande Installationshandbok.

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

SmartCat Pejlare S300

SmartCat Pejlare S300 1. Introduktion SmartCat Pejlare S300 Pejlare S300 har en räckvidd på upp till 300 meter vid fri sikt. Det medföljer en halsbandsficka som skyddar sändaren mot väta och slitage, samt gör att det går att

Läs mer

Det nya stjärnskottet inom högupplöst storbildsunderhållning

Det nya stjärnskottet inom högupplöst storbildsunderhållning Det nya stjärnskottet inom högupplöst storbildsunderhållning Fullständig HD 1080p C2Fine-paneler, senaste generationen 3LCD Kontrastförhållande 12000:1 Epsons exklusiva biofilterteknik Epson-teknologin

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

DATAPROJEKTOR XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 *

DATAPROJEKTOR XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 * Sw DATAPROJEKTOR XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 * * Modeller med USB-port Instruktionshäfte Se till att läsa försiktighetsåtgärderna i medföljande Installationshandbok. Förvara all

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

X90w. Multimedia-Projector Snabbguide. Angående denna bruksanvisning. Tack för att du köpte den här projektorn.

X90w. Multimedia-Projector Snabbguide. Angående denna bruksanvisning. Tack för att du köpte den här projektorn. X90w Multimedia-Projector Snabbguide Tack för att du köpte den här projektorn. VARNING Innan du använder projektorn, läs "Bruksanvisning för Produktsäkerhets" och de här bruksanvisningarna för att förstå

Läs mer

MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Inledning... 9 Projektorns funktioner...9 Förpackningens innehåll...10 Standardtillbehör...

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation Bärbar projektor VT660K/VT460K VT560 Bruksanvisning Viktig Information Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda din NEC VT660K/VT460K/VT560

Läs mer

NP60/NP50/NP40. Bärbar projektor. Bruksanvisning

NP60/NP50/NP40. Bärbar projektor. Bruksanvisning Bärbar projektor NP60/NP50/NP40 Bruksanvisning Projektorns modellnamn framgår av typskylten, som NP60, NP50, NP40, NP60G, NP50G respektive NP40G. Alla sexa modeller refereras till som NP60, NP50 och NP40

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

PU9730 / PW9620 / PX9710 Digital Projektor Installationsguide

PU9730 / PW9620 / PX9710 Digital Projektor Installationsguide PU9730 / PW9620 / PX9710 Digital Projektor Installationsguide Innehållsförteckning Produktinformation... 3 Linsinformation... 3 Obs! (vid kantövergång)... 3 Produktinformation... 4 Linsförskjutningsområde...

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Bruksanvisning 020-000183-02 Projektor LW650/LS+700/LX750/LW720 Bruksanvisning (detaljerad) - Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Innan du använder

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset Inledning Tack för att du har valt ett Sweex trådlöst skrivbordsset. Det här är ett komplett skrivbordsset med ett trådlöst tangentbord, trådlös optisk mus och mottagare.

Läs mer

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1 Solo HD Nordic SOLO manual version 20120808 1 1 Gratulerar till ditt val av förstoringshjälpmedel. Vi hoppas att det kommer att hjälpa dig i din vardag. SOLO HD från Nordiceye är ett flexibelt portabelt

Läs mer

BLI EN DEL AV SPELET EPSONS SPELPROJEKTORER

BLI EN DEL AV SPELET EPSONS SPELPROJEKTORER BLI EN DEL AV SPELET EPSONS SPELPROJEKTORER DELA SPÄNNINGEN GÖR SPELET LEVANDE MED GRAFIK PÅ STOR DUK Dina favoritspel blir ännu mer spännande när du spelar på en stor duk. Gå upp i handlingen med otroligt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok. Välkommen

CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok. Välkommen CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, kopieras, lagras

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 VOX Art nr 273051 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bildöversikt CLA40 VOX sid 4-6 Instruktion för montering på vägg sid 5 Installation

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

IN5104 User s Guide Addendum

IN5104 User s Guide Addendum IN5104 User s Guide Addendum Regulatory model W55 Mode d emploi du projecteur IN5104 Addenda IN5104 Benutzeranleitung Nachtrag Apéndice del Manual de uso IN5104 Supplemento alla guida all'uso del modello

Läs mer

ViewSonic. PJ1158 LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJ1158 LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJ1158 LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Läs mer

Din manual HITACHI CP-S235W

Din manual HITACHI CP-S235W Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HITACHI CP-S235W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren 1100 Rev. D Innehåll INLEDNING 4 SYSTEMÖVERSIKT 4 INSTALLATION 5 Installation av mätenheten 5 Installation av elektroniken 5 ANVÄNDNING 7 ALARM 7 BESKRIVNING AV

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Instruktionsbok Compact +

Instruktionsbok Compact + Compact + 140210 Sida 2 Introduktion... 3 Vad finns med vid leverans... 5 Översikt... 5 Ovansidan... 5 Framkanten... 5 Högerkanten... 5 Undersidan... 5 Komma igång... 6 Sätt i batteriet... 6 Slå på eller

Läs mer

LWU701i/LW751i/LX801i/LWU601i/LW651i

LWU701i/LW751i/LX801i/LWU601i/LW651i Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor LWU701i/LW751i/LX801i LWU601i/LW651i Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet

Läs mer

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Användarhandbok Svenska iphone/ipod ingår inte jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Viktiga säkerhets Instruktioner Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar innan användning: 1. Läs

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass BRUKSANVISNING TapeKing Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Beskrivnig 3 3. Strömförsörjning 5 Funktioner 6 4.1 Mätning 6 4.2 Mätning med/utan hölje

Läs mer

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX Nordisk Synsupport Tel. +46 (0)470 72 98 88 1. Ingående Delar ( Gäller standard system) 2. Montering och kopplingar 3. Genomgång av funktioner och knappar

Läs mer

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 deutsch ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA LCD 1 10 2 11 5 3 12 13 4 14 15 7 18 19 16 8 6 9 1. : Indikerar att förbrända kalorier visas 2. : Indikerar att pipton är Från 3.

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007 Art Nr. 1-3083 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083 Trådlöst stereoheadset 2.0 Bruksanvisning CECHYA-0083 VARNING! Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder. Säkerhetsföreskrifter Läs informationen i den här bruksanvisningen

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

8. Videoutgång 9. Driftknappar 10. Strömindikator 11. PAL-indikator 12. Kanalomkopplare 13. Videoingång. A. Meny B. Zoom C.

8. Videoutgång 9. Driftknappar 10. Strömindikator 11. PAL-indikator 12. Kanalomkopplare 13. Videoingång. A. Meny B. Zoom C. Produktinformation MOTTAGARE. Antenn 2. VGA-utgång 3. VGA-ingång 4. AUDIO-ingång 5. S-VIDEO 6. Nätanslutning 7. Kontrollknappar 8. Videoutgång 9. Driftknappar 0. Strömindikator. PAL-indikator 2. Kanalomkopplare

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bruksanvisning SyncMaster S24C450DW S27C450D Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra produktens prestanda. Innehållsförteckning

Läs mer

VIKTIG INFORMATION. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation

VIKTIG INFORMATION. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation HT1000 Underhållning-projektor Bruksanvisning English Deutsch Français Italiano Español Svenska VIKTIG INFORMATION Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Läs mer

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX Nordisk Synsupport Tel. +46 (0)470 72 98 88 1. Ingående Delar ( Gäller standard system) 2. Montering och kopplingar 3. Genomgång av funktioner och knappar

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

Vocatex Standard och Plus

Vocatex Standard och Plus Vocatex Standard och Plus 120719 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Säkerhets- och underhållsinstruktioner... 3 Säkerhetsinstruktioner... 3 Underhållsinstruktioner... 4 2. Kom igång... 5

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4 9310659 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer