EVA. Eva Bonniers donationsnämnd bjuder in till en öppen idétävling om konst och arkitektur i stadsmiljö 1 maj 3 oktober 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EVA. Eva Bonniers donationsnämnd bjuder in till en öppen idétävling om konst och arkitektur i stadsmiljö 1 maj 3 oktober 2014"

Transkript

1 EVA Eva Bonniers donationsnämnd bjuder in till en öppen idétävling om konst och arkitektur i stadsmiljö 1 maj 3 oktober Eva Bonniers donationsnämnd i samverkan med Kungl. Akademien för de fria konsterna.

2 Eva Bonniers självporträtt, Paris 1886 Bonniers porträttsamling, Nedre Manilla

3 BAKRUND EVA BONNIER ( ) var en betydande svensk konstnär i sin generation och på flera sätt radikal för sin tid. Hon utbildade sig i Stockholm och Paris och i trettioårsåldern uppmärksammades hon i olika sammanhang bland annat för sina utställningar i Sverige och Frankrike. Eva Bonnier tillhörde en realistisk tradition och hennes måleri består främst av koloristiska porträtt och skildringar av interiörer och landskap. I början av 1900-talet lämnade Eva Bonnier alltmer sitt eget konstnärskap för att istället stödja konsten på andra sätt. Redan under sin livstid donerade hon stora summor till en fond för konstnärlig gestaltning. Som konstmecenat verkade hon för konstens spridning till allmänheten genom att skänka konstverk från olika konstnärer till offentliga byggnader och platser i Stockholm. Eva Bonnier dog år 1909 i Köpenhamn och genom hennes testamente består hennes mecenatgärning än i dag genom Eva Bonniers donationsnämnd. Nämnden verkar kontinuerligt för att initiera och föra samtal om konstens och arkitekturens roll i det offentliga rummet, samt till att genomföra konkreta konstprojekt.

4 EVA Eva Bonniers donationsnämnd bjuder in till en öppen idétävling om konst och arkitektur i stadsmiljö. Genom tävlingen EVA söker vi efter visioner, idéer och förslag som pekar på konstens och arkitekturens betydelse i stadsmiljön. Tävlingen syftar även till att visa på konstens och arkitekturens kapacitet att definiera och ifrågasätta hur vi idag kan förstå det offentliga rummet. I takt med att våra städer expanderar och våra livsvillkor förändras växer också vårt behov av att hitta modeller och strategier som gör det möjligt att reflektera kring morgondagens samhälle. Genom tävlingen vill vi ge utrymme för ett deltagande i en samtida diskussion om den offentliga konsten och samhällsbyggandet. Tävlingen tar sin utgångspunkt i Stockholm men utan att definiera en specifik budget eller plats. Det är upp till tävlingsdeltagarna att själva inom ramen för inlämningskraven utveckla förslagets omfattning och att presentera dess innehåll och inriktning. Nämnden uppmuntrar interdisciplinära och internationella samarbeten i gränsområdet mellan konst och arkitektur. Efter inlämning kommer bidragen att bedömas av Eva Bonniers donationsnämnd i samarbete med en internationell jury. Tio till femton tävlingsförslag kommer att väljas ut, tilldelas ett arvode för vidare bearbetning och därefter presenteras i en utställning och medföljande publikation.

5 JURYN LEIF BOLTER är konstnär och ledamot av Kungl. Akademien för de fria konsterna, tillika dess tf. Preses, och ledamot i Eva Bonniers donationsnämnd, Stockholm. Leif Bolter arbetar i gränslandet mellan skulptur och arkitektur där han intresserar sig för stadens komplexitet, ständiga förändring och rumsliga rikedom. Han har varit involverad i stora komplicerade gestaltningsprojekt och gjort flera kända offentliga verk bland annat för Södra Länkens inre huvudtunnel, Liljeholmens tunnelbanestation, Moderna Museet i Malmö och minnesmärket för Anna Lindh, Medborgarplatsen, Stockholm. Nyligen bidrog han i samarbete med andra med ett debattinlägg i diskussionen om Slussens utformning, på Konstakademien. CLAIRE DOHERTY är curator, skribent och föreläsare. Hon är grundare och chef för Situations sedan 2003, ett internationellt program baserat vid the University of West England, Bristol. Claire Doherty har uppmärksammats för sina situationsspecifika konstprojekt som hon producerat utanför de traditionella konstrummen, exempelvis Alex Hartley's Nowhereisland och the One Day Sculpture series, Nya Zeeland. Claire Doherty är föreläsare på Royal College of Art, London, hon är även redaktör för Contemporary Art: From Studio to Situation. Under 2014 publiceras boken Out of Time, Out of Place: Public Art Now, som är en internationell undersökning av nya dynamiska former för konst i det offentliga rummet. JUAN-PEDRO FABRA GUEMBERENA är konstnär bosatt i Berlin och Stockholm. Han arbetar huvudsakligen med video, fotografi och installationer. Juan-Pedro Fabra Guemberenas verk undersöker människans relation till naturen och krigets fysiska, psykologiska och historiska arena. Återkommande motiv är naturen, oftast använd som scen och rekvisita vilket för tankarna till nationalromantiska målningar. Juan-Pedro Fabra Guemberena har startat flera samarbetsprojekt tillsammans med andra konstnärer till exempel Good TV och Graf Spee Groupe. Han har ställt ut regelbundet, bland annat på Venedigbiennalen 2003, Modernautställningen 2006, Performa 13, New York 2013 samt på Röda Sten i Göteborg. CATHARINA GABRIELSSON är arkitekt och forskare vid KTH Arkitekturskolan, Stockholm. Catharina Gabrielssons doktorsavhandling Att göra skillnad: det offentliga rummet som medium för konst, arkitektur och politiska föreställningar (2007), utgår från hennes tidigare verksamhet som projektledare för Statens konstråd och är en tvärdisciplinär undersökning av det offentliga rummets villkor för en politisk och estetisk praktik. Hennes senare forskning fokuserar på relationen mellan arkitektur och stad, bland annat med stöd i nymaterialistiskt filosofiskt tänkande, ekonomi och estetik. Catharina Gabrielsson är medredaktör för Deleuze and the City (2015), är medlem i redaktionskommittén för Architecture and Culture, Arkitektur, och ingår i forskarkollegiet på Svenska forskningsinstitutet i Istanbul. BEATRICE GALILEE är curator, kritiker, skribent, konsult. Hon är nyligen utnämnd till Daniel Brodsky Associate Curator för arkitektur och design på Metropolitan Museum of Art, New York. Beatrice Galilee arbetar med alternativa läsningar av dagens rumsliga praktik där arkitektur ses som en levande, social och konstnärlig kraft som kartlägger kulturella och konstnärliga territorier i staden. Hon har varit chefscurator för 2013 års upplaga av Lissabons arkitektur-triennal Close, Closer, samt co-curator för 2011 års Gwangju Design Biennale, 2009 års Shenzhen Hong Kong Bi-City Biennale för Arkitektur och Urbanism. Mellan var hon arkitekturredaktör för Icon Magazine, en av Europas ledande publikationer för arkitektur och design.

6 "MLpompidou" by Yucan Goro Foto: Magdalena Dziurlikowska MARIA LIND är curator och skribent baserad i Stockholm. Sedan 2011 är hon chef för Tensta konsthall. Genom att använda konstinstitutionen som bas utforskar och kritiskt granskar Maria Lind dess förhållande till konsten, konstnären, samhället och det offentliga rummet. Hon har tidigare varit chef för både masterutbildningen på Center for Curatorial Studies, Bard College mellan , Iaspis i Stockhom och Kunsverein München Maria Lind har varit intendent på Moderna Museet i Stockholm och co-curator på Manifesta 2, 2008, den ambulerande biennalen för samtida konst. Hon har kontinuerligt skrivit kritik och essäer, till exempel för Artforum, Frieze, Svenska Dagbladet och DN. TOR LINDSTRAND är arkitekt och lektor på KTH Arkitekturskolan i Stockholm och ledamot i Eva Bonniers donationsnämnd. Han är forskare inom projektet Makt, rum och ideologi på Södertörns högskola och delägare i Larsson, Lindstrand, Palme Arkitektkontor. Tor Lindstrands arbete sker ofta i skärningspunkten mellan arkitektur, offentlighet, utbildning och ekonomi. Han har varit med och initierat projektet International Festival och driver sedan 2010 Economy med Jessica Watson-Galbraith. Tor Lindstrand har arbetat med en rad olika kulturinstitutioner bland annat TATE Liverpool, VOLTA Basel, NAi, Storefront for Art and Architecture, Tensta konsthall, Botkyrka konsthall och Arkitekturmuseet. ANN MAGNUSSON är konstkonsult, curator, projektledare och ordförande i Eva Bonniers donationsnämnd, Stockholm. Hon har en bakgrund inom konst, arkitektur och socialt arbete med inriktning mot samhällsutvecklingsfrågor och är idag verksam under namnet AM Public. Ann Magnusson har en lång erfarenhet av arbete med konst i offentlig miljö, för såväl privata som offentliga uppdragsgivare. Dessutom är hon verksam som skribent och föreläsare och har även varit redaktör för ett flertal böcker. För närvarande arbetar hon bland annat för Sveriges största fastighetsägare Vasakronan och för Statens konstråd. Ann Magnusson är juryns ordförande. SOPHIE TOTTIE är konstnär bosatt i Stockholm och Berlin. Sedan 2012 är hon professor i fri konst vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Sophie Tottie arbetar med måleri, teckning och objekt. Hennes arbete undersöker ofta existentiella ämnen med politiska och historiska referenspunkter som placerar sig i skärningspunkten mellan individen och större strukturella system. Utifrån denna plats experimenterar hon idag med seende och perception, hur vi upplever rum och objekt, men också det immateriella seendet som berör anandet. Sophie Tottie har tilldelats flertalet stipendier och utmärkelser från bl.a. International Studio Program i New York, I.A.S.P.I.S i Stockholm, Berliner Künstlerprogramms DAAD stipendium i Tyskland och 2013 utsågs hon till vinnare av Carnegie Art Awards andra pris. Tävlingssekreterare ERIK WINGQUIST, Arkitekt Testbedstudio, Stockholm.

7 REGLER Inlämningskrav Tävlingen är anonym och förslagsställarens identitet får inte redovisas för juryn på någon annan plats än den bifogade namnsedeln. Tävlingsförslagen ska presenteras på följande sätt: Ett fritt utformat ark i A1 format monterat på styv kartong. Projektets titel skall vara tydligt redovisat i det högra hörnet på arkets framsida. En projektbeskrivning i A4 format på max 5000 tecken och max tre sidor. Projektets titel skall vara tydligt redovisat i det högra hörnet på beskrivningens framsida. En digital kopia av A1 arket och projektbeskrivningen på CD eller på en USB-sticka. Den digitala inlämningen ska döpas med projektets titel. Förslaget skall åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert märkt med projektets titel. Kuvertet ska innehålla en namnsedel med den tävlandes namn, personnummer och kontaktuppgifter. Inlämning Förslagen skall skickas med poststämpel eller annan typ av försändelsekvitto senast den 3 oktober. Vi tar inte emot en ansökan som skickas efter detta datum. Vi tar inte emot förslag som skickas före den 19 september. Bidragen kan även in lämnas personligen på Konstakademien men enbart den 3 oktober mellan kl Adress: Konstakademien Besöksadress: Fredsgatan 12 / Jakobsgatan 27C (hiss), Stockholm Postadress: Box 16317, Stockholm VIKTIGT! Märk kuvertet >EVA, Eva Bonniers donationsnämnd< Hur tas bidragen om hand? De inlämnade bidragen returneras ej till de tävlande. Tävlingsbehörighet Tävlingen vänder sig till konstnärer och andra relevanta yrkesgrupper. Nämnden uppmuntrar interdisciplinära och internationella samarbeten mellan konstnärer och arkitekter. Enligt nämndens stadgar måste en representant för varje förslag ha svenskt medborgarskap. Språk Projektbeskrivningen skall lämnas in på svenska eller engelska. Upphovsrätt De tävlande äger upphovsrätten till förslagen. Eva Bonniers donationsnämnd har efter inlämningen rätt att utan ersättning dokumentera och publicera det inlämnade materialet.

8 GRAFISK FORM: SIRJE PAPP Tävlingsjuryn De inlämnade förslagen kommer att bedömas utifrån konstnärliga kvalitéer, utvecklingspotential och relevans i den samtida diskussionen om konstens och arkitekturens betydelse i stadsmiljön. I juryns uppdrag ingår att välja ut tio till femton tävlingsförslag som tilldelas ett arvode mellan kronor för vidare bearbetning. Bidragen kommer därefter att presenteras i en utställning och medföljande publikation. Kontakt Frågor om tävlingen skickas till adressen: För pressbilder och mer information kring tävlingsprogrammet, se vidare: Eva Bonniers donationsnämnd Nuvarande ledamöter: Ordförande Ann Magnusson, konstnär, konstkonsult och projektledare Vice ordförande, Beatrice Hansson, konstnär (KRO) Eva Arnqvist, konstnär (KRO) Fredric Bedoire, professor emeritus arkitekturhistoria (Konstakademien) Ebba Bohlin, konstnär (KRO) Leif Bolter, konstnär (Skulptörförbundet) Per Hasselberg, konstnär (KRO) Barbro Hedström, konstnär (Skulptörförbundet) Tor Lindstrand, arkitekt &forskare (SA) Beate Sydhoff, Fil.lic. konsthistoriker (Konstakademien) Jan-Erik Wigren (Stockholms stad) Sekreterare Madelene Gunnarsson, curator & koordinator Eva Bonniers donationsnämnd i samverkan med Kungl. Akademien för de fria konsterna

KONSTENS ROLL I SAMTIDA ARKITEKTUR

KONSTENS ROLL I SAMTIDA ARKITEKTUR Författare: Iryna Hauska E-post: irynahauska@gmail.com KONSTENS ROLL I SAMTIDA ARKITEKTUR Examinator/ handledare: Magnus Rönn, Docent Arkitekturskolan UPPSATS I FORT- OCH VIDAREUTBILDNINGSKURSEN: Att tävla

Läs mer

Inspirationsmaterial för lärare Stadsvandringar

Inspirationsmaterial för lärare Stadsvandringar Inspirationsmaterial för lärare Stadsvandringar En utställning om städer i förändring 4 februari 5 april 2015 Information Samtidskonstens gränsöverskridande natur är en fantastisk resurs i undervisningssammanhang.

Läs mer

5-6 mars 2009 Elite Stadshotellet, Västerås

5-6 mars 2009 Elite Stadshotellet, Västerås seminarium om offentlig konst i ett regionalt och internationellt perspektiv Vem bestämmer över den offentliga konsten? Hur kan den förmedlas? Hur kan organisationer och enskilda medborgare påverka den

Läs mer

Användning av konst i samspel med landskapsarkitektur - med utgångspunkt i Gunilla Bandolins och Olafur Eliassons verk -

Användning av konst i samspel med landskapsarkitektur - med utgångspunkt i Gunilla Bandolins och Olafur Eliassons verk - SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ-FAKULTETEN 15 hp Användning av konst i samspel med landskapsarkitektur - med utgångspunkt i Gunilla Bandolins och Olafur Eliassons verk - Emma Johansson 2009 Fakulteten för

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

konstnären nr. 04/2013 75 kronor Det är lyxigt att få pissa revir på offentlig plats

konstnären nr. 04/2013 75 kronor Det är lyxigt att få pissa revir på offentlig plats konstnären nr. 04/2013 75 kronor Vi vill ha ett kreativt Sverige med ett kulturliv som underhåller, ifrågasätter och ställer saker på sin spets. Kultur känner inga gränser. Kultur i alla dess former hjälper

Läs mer

Kultursverige 2040: Rapport från en konferens

Kultursverige 2040: Rapport från en konferens Kultursverige 2040: Rapport från en konferens Text: Tobias Harding Foto: Maria Höglund Konferensen Kultursverige 2040 hölls måndagen 31 januari 2011, kl 9.30-18.30 i Aulan, Konradsbergsgatan 7, Campus

Läs mer

2005:9. Nya former för Statens konstråds verksamhet

2005:9. Nya former för Statens konstråds verksamhet 2005:9 Nya former för Statens konstråds verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2005-04-20 2004/321-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-05-19 Ku2004/1277/Kr Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Katalogen är tryckt med stöd av Beata Brummers stipendiefond samt Fröberg-Cramérs stipendiefond. Stort tack till Konstfacks rektor Maria Lantz.

Katalogen är tryckt med stöd av Beata Brummers stipendiefond samt Fröberg-Cramérs stipendiefond. Stort tack till Konstfacks rektor Maria Lantz. Katalogen är tryckt med stöd av Beata Brummers stipendiefond samt Fröberg-Cramérs stipendiefond. Stort tack till Konstfacks rektor Maria Lantz. Författarna till varje projekt 2013 Detta verk är skyddat

Läs mer

LAV!isit, moment 1 - ett projekt från Local (Ad)Ventures!, okt 2009 till april 2010

LAV!isit, moment 1 - ett projekt från Local (Ad)Ventures!, okt 2009 till april 2010 LAV!isit, moment 1 - ett projekt från Local (Ad)Ventures!, okt 2009 till april 2010 Andra Långgatan, Storgöteborg (910 000 invånare) Palermo viejo, Buenos Aires (12 000 000 invånare) Torggatan i Hova,

Läs mer

+46 8 5195 5200 Tel. Dnr MM 2014/27 ÅRSREDOVISNING 2013. Moderna Museet Årsredovisning 2013 1(45)

+46 8 5195 5200 Tel. Dnr MM 2014/27 ÅRSREDOVISNING 2013. Moderna Museet Årsredovisning 2013 1(45) Moderna Museet Box 16382 SE-103 27 Stockholm Sweden www.modernamuseet.se Besöksadress/ Visiting adress Skeppsholmen +46 8 5195 5200 Tel +46 8 5195 5210 Fax Dnr MM 2014/27 ÅRSREDOVISNING 2013 Moderna Museet

Läs mer

Uppsala. tyo\a-ofyafy. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta. att ta emot genomförd utredning, samt

Uppsala. tyo\a-ofyafy. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta. att ta emot genomförd utredning, samt VOpU tyo\a-ofyafy Uppsala R "KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Pia Sörås Staflin Datum 2015-04-01 Diarienummer KTN 2013-0581 Kulturnämnden Uppdrag att utreda behov och förutsättningar för att skapa

Läs mer

Det är en ko på isen!

Det är en ko på isen! Ord om konstnärlig forskning och möjliggörandet av det som hittills framstått som omöjligt, Skrivna utifrån mitt perspektiv som konstnär, professor i koreografisk komposition och det jag nu också upplever

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

konstnären nr. 01/2012 75 kronor Jag var utbildad för att möta fiendens soldater i strid, inte trakassera oskyldiga civila

konstnären nr. 01/2012 75 kronor Jag var utbildad för att möta fiendens soldater i strid, inte trakassera oskyldiga civila konstnären nr. 01/2012 75 kronor I sitt hemland har han gripits och torterats på grund av sin konst. Den iranske konstnären Mehran Galledarizadeh ska utvisas från Sverige. Migrationsverket anser inte att

Läs mer

Prototyp. Rapport till Fonden Innovativ Kultur

Prototyp. Rapport till Fonden Innovativ Kultur Prototyp Rapport till Fonden Innovativ Kultur Prototyp är ett projekt inom Hybris Konstproduktion som arbetar med hur konstnärlig och organisatorisk praktik relaterar till varandra. Med utgångspunkt i

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

ANNA ODELL ÄR KONSTNÄREn Nummer 1 2009. 65 kronor.

ANNA ODELL ÄR KONSTNÄREn Nummer 1 2009. 65 kronor. ANNA ODELL ÄR KONSTNÄREn Nummer 1 2009. 65 kronor. FLAGGBRÄNNING FEMINISM KONSTENS MÄKTIGASTE SOSSar FRUKTKOLA LILJEHOLmSBRON KONSTHAT SHERWOODSKOGEN PSYKOSER DANIEL BIRNBAUM VAKTELÄGG BLOD LEDARE Det

Läs mer

Skönlitteratur i professionsutbildningar

Skönlitteratur i professionsutbildningar Mittuniversitetet Institutionen för humaniora juni 2010 D-uppsats i litteraturvetenskap av Carin Waluszewski Handledare: Claes Ahlund Skönlitteratur i professionsutbildningar En studie av skönlitteraturens

Läs mer

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK FORMGE DIN FRAMTID PÅ STENEBY Steneby är en kreativ kultur- och utbildningsmiljö i Dalsland drygt 17 mil norr om Göteborg. Här finns två skolor: Stenebyskolan

Läs mer

ICIA HOUSE EN NY MÖTESPLATS FÖR BARN OCH VUXNA I KINESISKA MUREN PÅ SKEPPSBRON

ICIA HOUSE EN NY MÖTESPLATS FÖR BARN OCH VUXNA I KINESISKA MUREN PÅ SKEPPSBRON ICIA HOUSE EN NY MÖTESPLATS FÖR BARN OCH VUXNA I KINESISKA MUREN PÅ SKEPPSBRON En blandverksamhet med utgångspunkt i produktion och internationellt utbyte inom konst, design & arkitektur INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vi kommer samarbeta med den kommersiella världen och använda oss av reklam för att se till att filmerna på streamingsidan alltid kan ses gratis.

Vi kommer samarbeta med den kommersiella världen och använda oss av reklam för att se till att filmerna på streamingsidan alltid kan ses gratis. http://leia.vgregion.se/mail/johsv34.nsf/(%24inbox)/7df0e8e97dc8ac5e07503ac... Page 1 of 2 2012-09-11 Från: johanna.jm.svensson@vgregion.se Till: johanna.jm.svensson@vgregion.se Datum: fredag, september

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38)

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) ÅRSREDOVISNING 2010 Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING...3 2. RESULTATREDOVISNING...4 2.1 INLEDNING... 4 2.1.1 Verksamhetens indelning... 4 2.1.2

Läs mer

Vad ska vi ha konstnärer till?

Vad ska vi ha konstnärer till? Förnyelse av kulturinstitutioner Stiftelsen framtidens kultur Vad ska vi ha konstnärer till? Ett seminarium om konstnärliga utbildningar och kulturinstitutioner Visby den 17-18 maj 1999 Bibliotekscentrum

Läs mer

Redovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014

Redovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 Rapport Datum 2015-02-16 Dnr 1.1.2-383-2015 Version 1.0 Redovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 I regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende Riksantikvarieämbetet

Läs mer

Prototyp. Lägesrapport, 2010.02.01

Prototyp. Lägesrapport, 2010.02.01 Prototyp Lägesrapport, 2010.02.01 Prototyp är ett projekt inom Hybris Konstproduktion som arbetar med hur konstnärlig och organisatorisk praktik relaterar till varandra. Med utgångspunkt i danskonst i

Läs mer

Inte som andra ämnen

Inte som andra ämnen Inte som andra ämnen En studie av niondeklassares åsikter om skolämnet Bild Sara Hanson Examensarbete i Bild och visuell kultur inom LAU370 Handledare: Karolina Westling Examinator: Ninni Trossholmen Rapportnummer:

Läs mer

Omvärldsanalys: Designpedagogik. vad, vem, varför & hur. Rhetikfabriken AB

Omvärldsanalys: Designpedagogik. vad, vem, varför & hur. Rhetikfabriken AB Omvärldsanalys: Designpedagogik vad, vem, varför & hur Rhetikfabriken AB Omvärldsanalys: Designpedagogik - vad, vem, varför & hur Sida 2 Innehållsförteckning Designpedagogik med barn och unga i fokus...3

Läs mer

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer