Delexamination 2 KORTSVARS OCH FLERVALSFRÅGOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delexamination 2 KORTSVARS OCH FLERVALSFRÅGOR"

Transkript

1 Skrivningskod: 1(11) Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset, VT16/HT KORTSVARS OCH FLERVALSFRÅGOR Examinationen består av en MEQ fråga samt kortsvars och flervalsfrågor. Totalt 80 poäng. Obs! Om vi frågar om t ex 2 åtgärder skriv då bara 2 åtgärder. Skriver du fler rättas endast de 2 första. I flervalsfrågorna ska endast ett alternativ markeras i kryssrutan och varje rätt svar ger 1 poäng. Hjälpmedel: Referensvärdeslista som delas ut. Obs! Skriv din skrivningskod på alla sidor! Fråga 1 Vad är INTE sant om typ 2 diabetes? (1p) A Vid diagnos har man förlorat c:a hälften av betacellerna B Metformin är förstahandsbehandling C Efter 10 års sjukdomsduration behöver 90 % av patienterna insulin D Om man är normalviktig kan man inte utveckla typ 2 diabetes E Typ 2 diabetes är betydligt vanligare än typ 1 diabetes Svar: d (1p) Fråga 2 Vad är INTE sant om Hashimoto thyreoidit? (1p) A Kallas också kronisk lymfocytär thyreoidit B Är betydligt vanligare bland kvinnor än män C Finnålspunktion visar lymfocytär infiltration D Kan ingå som delfenomen i Autoimmuna Polyglandulära Syndromet typ 1 och typ 2 E Är alltid kombinerad med struma Svar: e (1p)

2 Skrivningskod: 2(11) Fråga 3 Vad är INTE sant om Addisons sjukdom? (1p) A Vanligaste orsaken är autoimmun B Trötthet och viktnedgång förekommer alltid vid kliniskt signifikant obehandlad Addison C Alla patienter med obehandlad Addison har hyponatremi D Vid Addison kris är det olämpligt att genomföra Synachtentest E Vid obehandlad Addison är p ACTH förhöjt Svar: c (1p) Fråga 4 Vad är INTE sant om hyperprolaktinemi? (1p) A Galaktorré kan förekomma hos både kvinnor och män B Hos män är sänkt libido och impotens vanligt C Hos kvinnor är mensrubbningar och infertilitet vanligt D Kan orsaka låg vitalitet, neurasteni, oro, ängslan E Vid polycystiskt ovariesyndrom, PCO, ser man aldrig hyperprolaktinemi Svar: e (1p) Fråga 5 I vilken/vilka av följande situationer ordinerar du betablockad? (1p) A Akut vänsterhjärtsvikt med lungödem och snabbt förmaksflimmer på akutrummet B Akut coronart syndrom med normalt blodtryck på vårdavdelning C Stabil angina pectoris på vårdcentralen D Ingen av ovanstående E B och C Svar: Alternativ e, dvs b och c (1p) Fråga 6 Alla symtom nedan bör föranleda misstanke om astma utom: (1p) A Nattlig hosta, pip i bröstet eller andfåddhet B Episoder av andnöd eller pipande andningsljud C Långdragen hosta D Bröstsmärta vid ansträngning E Nedre luftvägssymtom kopplade till exponering för allergen, ansträngning, kall luft, luftvägsirritanter eller särskild yrkesexponering Svar: d (1p)

3 Skrivningskod: 3(11) Fråga 7 Respiratorisk insufficiens definition: (1p) A Arteriellt koldioxidtryck (PaCO2) överstiger 6,5 kpa och/eller arteriellt syretryck (PaO2) understiger det för åldern förväntade värdet B Arteriellt koldioxidtryck (PaCO2) understiger 6,5 kpa och/eller arteriellt syretryck (PaO2) understiger det för åldern förväntade värdet C Arteriellt koldioxidtryck (PaCO2) överstiger 6,5 kpa och/eller arteriellt syretryck (PaO2) överstiger det för åldern förväntade värdet D Arteriellt koldioxidtryck (PaCO2) understiger 6,5 kpa och/eller arteriellt syretryck (PaO2) överstiger det för åldern förväntade värdet E Inget av ovan Svar: a (1p) Fråga 8 En 22 årig kvinna, röker ca 10 cigaretter/dygn, kontorsarbete, inga barn. Tidigare väsentligen frisk. Tar inga läkemedel regelbundet. Ingen känd ärftlighet för kolorektal cancer i släkten. Ej varit utomlands senaste 6 månaderna. Sökte vårdcentralen för ca tre veckor sedan då hon sedan ca 3 månader besvärats av lösa avföringar 3 4 gånger/dygn (lösa, ibland blodtillblandade), buksmärtor i nedre högra delen av buken som kommer efter måltiden oavsett vilken mat hon äter, även viktnedgång ca 5 kg. Enligt patienten visade avföringsodlingar ingen växt av bakterier och husläkare skickade en poliklinisk remiss för koloskopi och patienten har fått tid för koloskopi om två veckor. Söker akuten idag då hon har haft feber senaste 2 3 dagar upp till 39 grader, har mer ont i buken och antal lösa avföringar har tilltagit till 8 10 gånger/dygn. Ingen frossa. AT: vaken och orienterad men ser trött ut. Temo 38,5. Blodtryck: 105/60 mmhg. Hjärta: regelbunden rytm ca 95/minut. Lungor: ua. Buk: mjuk. Palpöm i höger fossa iliaca. Per rektum: blodtillblandad lös avföring, fö ua. Blodprover visar: Hb 105 g/l, CRP 70 mg/l, LPK 12,2 x10 9 /l, TPK 280 x10 9 /l, p glukos 7,6 mmol/l, Natrium 147 mmol/l, Kalium 3,1 mmol/l. Krea 110, p alb 18 g/l, p orosomuocid. Du misstänker i första hand inflammatorisk tarmsjukdom. a. Ange två differentialdiagnoser till IBD. (2p) Svar: colorektal cancer, ischemisk kolit. (2p) b. Beskriv din handläggning (behandling, vidare utredning ). (3p) Svar: inläggning, iv dropp, tarmvila, DT buk (kolondilatation? fri gas? abscess?), kortison. (3p)

4 Skrivningskod: 4(11) c. Ange två komplikationer till Crohns sjukdom. (1p) Svar: tarmstriktur, fistelbildning, malnutrition/malabsorption. (två poäng för tre korrekta svar, ett poäng för två korrekta svar) d. Ange två riskfaktorer för cancerutveckling vid kolit. (1p) Svar: tidig sjukdomsdebut, lång sjukdomsduration, stor utbredning, ärftlighet för kolorektal cancer. (två poäng för tre korrekta svar, ett poäng för två korrekta svar). Fråga 9 Du har tagit en stansbiopsi från huden på en patient på vårdcentralen och får ett PAD utlåtande som innehåller termen hyperkeratos. Vad innebär den? (1p) Svar: Hyperkeratos = förtjockat hornlager (stratum corneum). (1p) Fråga 10 Till medicinakuten inkommer en 39 årig kvinna som sedan en månad fått besvär med successivt tilltagande hjärtklappning, viktnedgång 4 kg, menstruationsrubbning, ögonbesvär. I status noteras bl a hjärtfrekvens 100 samt en allmänförstorad thyreoidea. Du funderar givetvis på Graves sjukdom. a. Anamnesen behöver kompletteras. Ange två (finns fler) kompletterande frågor. (1p) Svar: Hereditet, avföringsrubbning, psykisk instabilitet, värmekänsla ev graviditet mm (1p) b. Du vill givetvis inleda behandling. Ange vilka tre läkemedel du vill förskriva till patienten. (1p) Svar: Tyreostatika, Levaxin, Betablockad (1p) c. Ange de två övriga behandlingsalternativen samt en fördel och en nackdel med vardera behandling. (4p) Svar: Radiojodbehandling fördel: man slipper kirurgi och 18 månaders tablettbehandling utan man behöver bara en behandling. Nackdel: Behöver äta Levaxin resten av livet, ökad risk för (accentuering av) dystyreoid oftalmopati, man får ej bli gravid det närmaste året. Thyreoideakirurgi fördel: Man är botad inte bara från sid tyretoxikos utan man har även blivit av med sin struma. Nackdel: Risk för rubbning av calciumbalansen, risk för skada på stämbandsnerven, man behöver äta Levaxin livslångt.

5 Skrivningskod: 5(11) Fråga 11 Hur vill du farmakologiskt behandla en patient med subakut thyreoidit med lindriga resp uttalade symptom? (1p) Svar: NSAID resp prednisolon/kortison (1p) Fråga 12 Du är vikarierande underläkare på ortens stora sjukhus och är den här dagen på medicinakuten. Där verkar det vara tema gastro den här veckan och du möter många IBD patienter. Du lär dig snabbt att ett IBD skov kan yttra sig på många olika sätt och att behandlingen av ett skov därmed också skiljer sig. Hur ska följande patienter behandlas (ange handläggning och ev läkemedel med preparat och administrationssätt): a. Karl, en 35 årig man som haft Crohn sedan 20 årsåldern. Mår mellan skoven helt bra, inga symtom. Står på 5 ASA preparat som underhållsbehandling. Söker nu på grund av ökad avföringsfrekvens (3 4 gånger/dygn, med lite slem och blod) och tror sig ha ett nytt skov. Temp 37.1, puls 80/min, CRP 10 mg/l, Hb 143 g/l (2p) Svar: Insättning av eller doshöjning av ett sedan tidigare insatt 5 ASA preparat med eller utan samtidig rektal 5 ASA. Rätt också för ge kortikosteroidklysma i avvaktan på kontakt med medicinsk gastroenterolog (=SÖS vårdprograms rekommendation). Ingen inläggning (1p för lämpligt läkemedel 1p för handläggning i övrigt). (2p) b. Stella, en 25 årig kvinna som haft Crohn något år. Står också på 5 ASA preparat som underhållsbehandling. Haft flera jobbiga skov sista åren. Söker nu med en veckas anamnes på tilltagande besvär. Avföringsfrekvens 8 9/dygn blodtillblandat, temp 37.9, Hb 108 g/l, puls 95/min, S albumin < 34g/l, CRP 35 mg/l. (2p) Svar: Inläggning! Betametason (alt Prednisolon) iv. TPN/ rehydrering med klara vätskor. DT BÖS överväg antibiotika (1p för lämpligt läkemedel 1p för handläggning i övrigt). (2p) Fråga 13 En solig söndag på medicinakuten träffar du Jasmine 19 år. Hon är klar och redig men rätt orolig då hon plötsligt blivit gul i huden. Du noterar ikterus, men i övrigt inget avvikande i status. Jasmine är sedan tidigare frisk, tar inga läkemedel men multivitaminer från apoteket. Röker. Är vaccinerad mot Hep A och B, har inte varit utomlands sista tiden. Läser juridik på universitetet och är långdistanslöpare (tränar nu för halvmaraton). Sista veckan har hon varit trött och illamående och inte orkat träna. I kemlab hittar du följande: Hb 132 g/l, Lpk 9,2 x 10 9/ L, CRP 75 mg/l, SR 45mm, ASAT 4,04 mikrokat/l, ALAT 4,25 mikrokat/l a. Vilken är den troligaste diagnosen? (1p) Svar: Autoimmun hepatit (1p)

6 Skrivningskod: 6(11) b. Vilka mer specifika prover tar du för att bekräfta den? (1p) Svar: IgG + SMA/ANA (1p om både IgG och antikroppar är nämnda) (1p) Fråga 14 En eftermiddag på medicinakuten träffar du Stephan, en 25 årig man, sedan tidigare väsentligen frisk. Han kommer promenerandes till akuten och söker för andfåddhet. När du frågar närmare beskriver han lätt andfåddhet sedan ett par timmar, det började helt plötsligt samtidigt som han fick ont i lungan. Under samtalet blir han plötsligt mycket sämre, han ser med ens påtagligt lidande ut och andningsfrekvensen beräknar du till drygt 40! Hans långsmala kroppsbyggnad gör det också lätt att se att han använder accessorisk andning. Du tycker nog att andningsarbetet också ser lite asymmetriskt ut. a. Vilken är den mest sannolika diagnosen? (1p) Vilka två kliniska statusfynd kan du finna vid detta tillstånd? (1p) Svar: Pneumothorax. (1p) Dämpade a ljud och hypersonor perkussionston. (1p/svar). b. Förklara kortfattat begreppet accessorisk andning? (1p) Svar: Användning av hjälpmuskulatur såsom SCM, intercostal etc (ordet hjälpmuskultur eller något snarligt måste vara med för poäng). (1p) c. Förklara kortfattat begreppet dead space och varför det har klinisk betydelse vid hög andningsfrekvens. (2p) Svar: Den mängd luft i trachea och bronker som ej deltar i gasutbyte. Vid mycket hög AF (=ytlig andning) flyttar man endast dead space upp och ner i luftrören > dåligt gasutbyte. För poäng krävs både rimlig förklaring av vad dead space är och resonemang kring gasutbytet. (2p)

7 Skrivningskod: 7(11) Fråga 15 Bör följande patienter sättas in på antikoagulantia? (2p) Svara ja eller nej efter varje patient. Patient 1: Kenneth 50 år med hypertoni, claudicatio intermittens och paroxysmalt förmaksflimmer första episoden igår, slog om spontant efter 12h. Patient 2: Laila 65 år med paroxysmalt förmaksfladder, i övrigt frisk, precis elkonverterad framgångsrikt 36h efter debuten av sin första fladderepisod. Patient 3: Mary 90 år med kroniskt förmaksflimmer, hypertoni och en tidigare stroke. Bor på äldreboende, sitter mest i rullstol men går några steg, får hjälp vid alla förflyttningar. Senaste provbatteriet via husläkare visade utmärkta blodvärden. Svar: Kenneth ja, Laila ja, Mary ja. (1p för 2 rätt, 2p för 3 rätt) Fråga 16 Ange a) en diagnos som utgör pacemakerindikation oavsett symtom (1p) och b) en diagnos som utgör pacemakerindikation vid typiska symtom. (1p) Svar A: AV block III, AV block II typ II (1p) Svar B: AV block II typ I, SSS, grenblock med syncope (ev efter utvidgad utredning) (1p) Fråga 17 Lage 81 år kommer till hjärtmottagningen för sin hjärtsvikt. Han klagar över yrsel och dålig ork. Han uppvisar bt 90/65, RR 90/min, lungor utan rassel, ingen halvsenstas, men lättare pittingödem på underbenen. Lage står på ACE hämmare och betablockerare i låg dos och furix i relativt hög dos. a. Vilka symtom och/eller statusfynd talar för forward failure? (1p) Svar: BT 90/65, yrsel, dålig ork. (2 rätta krävs för poäng) b. Vilka symtom och/eller statusfynd talar för backward failure? (1p) Svar: Pittingödem (dålig ork kan accepteras om resonemang kring pleuravätska el dyl, rimligt) c. Vilka av Lages mediciner påverkar mortaliteten i hjärtsvikt? (1p) Svar: ACE hämmare och betablockad (båda krävs för 1p, svar som innehåller furix ger 0p) d. Hur påverkar Lages symtom och statusfynden dina tankar om furixdosen? (2p) Svar: 1p för önskan om att sänka furixdosen, 1p för resonemang kring att han lider mer av forward failure än av backward failure/övervätskning alt resonemang om att prioritera ACEi och Betabl.

8 Skrivningskod: 8(11) Fråga 18 Vilket är det vanligaste klaffelet och vilken är den vanligaste genesen till det? (2p) Svar: Aortastenos (1p) Degenerativa förändringar/sklerosering. (1p) Fråga 19 Som medicinjour träffar du en 27 årig man på akutmottagningen. Han diagnosticerades med ulcerös kolit för ett år sedan men har efter insatt behandling med Imurel (azatioprin) mått bra och varit symptomfri. Sedan två veckor har han dock fått tilltagande besvär med lösa, slem och blodtillblandade avföringar, upp mot 10 per dygn, och känner sig trött och hängig. Status: AT: blek och tagen. Temp: 37,9 o C. Cor: regelbunden rytm, 100/min. Blodtryck 110/60 mm Hg. Pulm: rena andningsljud bilateralt. Buk: Ömmar generellt men mjuk och inga resistenser. Hb 102 g/l, CRP 73 mg/l, kreatinin 110 µmol/l, K 3,1 mmol/l och Na 135 mmol/l. Du tolkar detta som ett svårt skov av ulcerös kolit, bestämmer dig för att lägga in patienten och ordinerar iv vätska och elektrolyter. a) Vilket läkemedel (ej vätska) är den viktigaste behandlingen nu? (1p) Svar: Iv steroider (1p) b) Vilken annan typ av läkemedel kan komma i fråga som rescue behandling vid uteblivit kliniskt svar inom de närmaste 3 6 dagarna? (1p) Svar: TNF hämmare (1p) Fråga 20 En 76 årig patient söker dig på vårdcentralen på grund av trötthet. Du finner en magerlagd men mentalt klar äldre man. Svarar dröjande på frågor men minnet verkar intakt. I status: Cor: RR frekvens 57, blodtryck 170/100. Pulm: u.a. Buk: Mjuk och oöm. Ingen hepato eller splenomegali palpabel. Inga patologiska resistenser. Neurologiskt: Pupiller u.a. Grova kraften liksidig och u.a. Svårutlöst patellar och achillesreflex bilateralt. Babinskis tecken saknas bilateralt. De basprover som tagits inför besöket visar: CRP 1mg/l, P kreatinin 65µmol/l, Hb 96 g/l, LPK 2,9X10 9 /l, TPK 115X10 9 /l, MCV 122 fl, MCH 31 g/l, retikulocyter 8X10 9 /l. B celler (Diff): B lymfocyter 0,9 (1 4), B monocyter 0,1 ( 0,1 0,9), B eosinofila 0,2 (0 0,5), B basofila 0,1 (0 0,1), B neutrofila 1,2 (1,6 7,5), B metamyelocyter 0,2 (0 0,1), B myelocyter 0,2 (0 0,1), B promyelocyter 0(0 0,1), B blaster 0 (0 0,1). a) Har patientens anemi utvecklats snabbt eller långsamt? Motivera ditt svar! (1p) Svar: Långsamt. Motivering opåverkad trots uttalad anemi. (1p) b) Vilka två diagnoser måste du här överväga i första hand? (2p) Svar: B 12/folsyrabrist och hypothyreos (1p var för 2 MAX 2p)

9 Skrivningskod: 9(11) c) Vilka 2 (två) analyser i laboratoriets beställningslista nedan är mest angelägna att beställa på denna patient? (2p) Analys Beställ P Fe + P ferritin P prolaktin P koldioxid P kobalamin P TSH Benmärgsaspiration (beställning) P kolesterol P D dimer Hemoglobinelektrofores. B Hypokroma retikulocyter. P erytropoetin P lysozym Analys Beställ P Fe + P ferritin P prolaktin P koldioxid P kobalamin+b folat P TSH X X Benmärgsaspiration (beställning) P kolesterol P D dimer Hemoglobinelektrofores. B Hypokroma retikulocyter. P erytropoetin P lysozym Svar: 1p för vardera rätt kryss. MAX 2p på delfrågan.

10 Skrivningskod: 10(11) Fråga 21 En 22 årig kvinna söker på vårdcentralen pga trötthet och utslag. Hon har varit på vårdcentralen vid något tillfälle tidigare för långvarig hosta efter förkylning (som gick över) men annars inte känd tidigare. Född och uppväxt i Stockholm har hon efter slutförd gymnasieutbildning sökt och kommit in på Tekniska högskolan där hon läser matematisk fysik. Röker inte, dricker 4 5 starköl per vecka men tycker inte om vin och dricker i princip aldrig starksprit. Vegetarian men äter fisk. Bor i studentlägenhet. Inte varit gravid och ser inga skäl misstänka detta nu heller. Har normalt menstruationer på 3 4 dagar. Den senaste var för 1 vecka sedan och var då ovanligt riklig. Tar inga mediciner. Normalt mycket aktiv under senaste månaden börjat känna sig trött. För ett par dagar sedan noterat några små blåröda prickar på benen när hon duschat och de har gradvis blivit fler och även spritt sig till armar och bål. Ingen feber, inte ont någonstans. Magen sköter sig bra. I släkten finns inga särskilda sjukdomar. I status noterar du: AT: Gott, opåverkad. Ingen icterus. Ingen cyanos. På armar, bål och ben noterar du rikligt med petechier. Cor: RR frekvens c.a. 90. Inga blåsljud. Blodtryck: 120/80 mm Hg. Pulm: u.a. Perifera lymfkörtlar: u.a. Buk: Mjuk och oöm. Ingen palpabel hepato splenomegali. Inga patologiska resistenser. PR: Inga patologiska resistenser palpabla. Ingen faeces på handsken. Neurologiskt: Senreflexer (biceps, patellar, achilles) positiva och liksidiga. Babinskis tecken saknas bilateralt. CRP 5 mg/l, Hb 110 g/l, MCV 72 fl, MCH 22 pg, MCHC 283 g/l, B LPK 4,2 x10 9 /l, B TPK 3 x10 9 /l, retikulocyter 22X10 9 /l, B glukos 4,2 mmol/l, u sticka negativ för blod, glukos och bakterier. (3p) a) Vilken är den sannolika orsaken till patientens trombocytopeni? Motivera! (1p) Svar: ITP (1p) b) Hur vill du karaktärisera hennes anemi och vilken orsak är mest sannolik? (2p) Svar: Mikrocytär, hypokrom. (1p) Järnbristanemi. (1p) Fråga 22 På medicinmottagningen träffar du en tidigare frisk 41 årig man. Han har det gångna året haft återkommande ledbesvär, framför allt från fingrarna. Inremitterande från vårdcentralen bifogar provtagningsresultat där man noterar förhöjda aminotransferaser (ASAT och ALAT), hög järnmättnad och högt s ferritin. a) Vilken diagnos misstänker du? (1p) Svar: hemokromatos (1p) b) Vilken enskild analys är mest angelägen för diagnos? (1p) Svar: HFE genotyp (1p)

11 Skrivningskod: 11(11) Fråga 23 Du vikarierar som allmänläkare på vårdcentral och träffar under dagen några patienter som kommer på återbesök pga hudproblem. Du läser hudjournalen innan du ska träffa patienten och finner under rubriken lokalstatus hud termen purpura. Förklara vad det är! (1 p) Svar: Purpura = missfärgning av huden pga erytrocytextravasation (utan trauma). (1p) Fråga 24 Hur anser du att det avsnitt av kursen som den här skrivningen examinerar har ökat dina kunskaper och fört dig närmare dina mål för hela kursen? (1p för svar, 0p om inget svar). Nu är kortsvarsfrågorna slut.

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Del 4_5 sidor_13 poäng

Del 4_5 sidor_13 poäng Del 4_5 sidor_13 poäng Linda är 23 år. Hon söker dig på vårdcentralen pga magbesvär. Linda arbetar som försäljare på Guldfynd. Hon feströker och tar p-piller. Ibland ibuprofen mot mensvärk. Hon är för

Läs mer

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 22 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Integrerad MEQ fråga 2 DX2. Totalt 17 poäng. Anvisning:

Integrerad MEQ fråga 2 DX2. Totalt 17 poäng. Anvisning: Integrerad MEQ fråga 2 DX2 Totalt 17 poäng Tentamensnummer: Anvisning: Frågan är uppdelad på sju sidor (inkl detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2 Integrerande MEQ 2 DX2 2014-04-23 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 6 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

DX3 2016-04-07. Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ

DX3 2016-04-07. Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ DX3 2016-04-07 Klinisk Medicin 25 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre September 2007 MEQ1 MEQ 1 Sida 1 En 63-årig kvinna söker på VC pga tryck i bröstet vid ansträngning sedan ungefär 6 månader tillbaka. I vanliga fall brukar hon gå rejäla promenader dagligen med sina två

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Klinisk Medicin vt 2014 20 poäng MEQ 2

Klinisk Medicin vt 2014 20 poäng MEQ 2 Klinisk Medicin vt 2014 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

DX2. Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1

DX2. Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen.

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen. Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades han några gånger för

Läs mer

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, 2011-08-18 kl 09-16 i Hedstrandsalen ing 70 bv

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, 2011-08-18 kl 09-16 i Hedstrandsalen ing 70 bv 6 sidor. 15 poäng. Till din mottagning kommer Jane, 41 år gammal som är gift och har två barn. Sökte läkare i tonåren pga kliande hudutslag på armbågar och i ansikte, men någon diagnos ställdes ej och

Läs mer

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades

Läs mer

MEQ fråga 2. 13 poäng. Anvisning:

MEQ fråga 2. 13 poäng. Anvisning: MEQ fråga 2 ANNA, 30 ÅR 13 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (inkl denna) där sista sidan innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Poäng anges vid varje delfråga. Man får bara ha

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 Skrivningsnummer: Delexamination 3 Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat

Läs mer

Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht2011 Restskrivning 26 april 2011 KORTSVARSFRÅGOR. Obs! Skriv din skrivnings-kod på alla sidor!

Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht2011 Restskrivning 26 april 2011 KORTSVARSFRÅGOR. Obs! Skriv din skrivnings-kod på alla sidor! Delex 2 Klin med SöS. Restskrivning 2011-04-26 1(6) Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht2011 Restskrivning 26 april 2011 KORTSVARSFRÅGOR Examinationen består av två MEQ-frågor om 41

Läs mer

Akut endokrinologi. Inger Friberg 2014

Akut endokrinologi. Inger Friberg 2014 Akut endokrinologi Inger Friberg 2014 Karin 68 år Hypertoni sedan 5 år tar ACE hämmare i kombination med tiazid Osteoporos diagnos efter radiusfraktur tar bisfosfonat och Calcium D vitamin Tröttare senaste

Läs mer

INFEKTION FALL 1:INF. Lab: CRP 350, vita 22, trombocyter 380, kreatinin 200, Hb 150, ASAT 0,98, ALAT 0,90.

INFEKTION FALL 1:INF. Lab: CRP 350, vita 22, trombocyter 380, kreatinin 200, Hb 150, ASAT 0,98, ALAT 0,90. 66-årig man (Erik) söker på akuten med följande symtom; 3 dagars hög feber, pendlat mellan 39-40 grader successivt tilltagande produktiv hosta (rödbrunaktiga upphostningar) och andfåddhet vid djupa andetag

Läs mer

Delexamination3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2

Delexamination3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 Skrivningsnummer: Delexamination3 Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat

Läs mer

Del 2. 7 sidor. 18 poäng

Del 2. 7 sidor. 18 poäng 7 sidor. 18 poäng Sara är utbildad journalist. Hon har familj och ett barn. Hennes huvudsakliga symtom är halsbränna och buksmärta. Halsbrännan är besvärlig, men under de senaste två månaderna har symtomen

Läs mer

Del 3. 7 sidor 13 poäng

Del 3. 7 sidor 13 poäng 7 sidor 13 poäng Till akutmottagningen kommer David 28 år. Han arbetar på bank, är sambo och har en 1-årig son. Under tonåren kontrollerades han några gånger för något fel i leverproverna som enligt David

Läs mer

Delexamen 4 Infektion 2014-10-10 FACIT

Delexamen 4 Infektion 2014-10-10 FACIT MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) (Totalt 17 poäng) Till akutmottagningen kommer i mitten av januari en tidigare frisk 25-årig kvinna (bortsett från upprepade UVI:er) med hög feber, frossa, muskelvärk och sjukdomskänsla

Läs mer

Integrerande MEQ-fråga 2

Integrerande MEQ-fråga 2 Skrivningskod :.. 1 (13) Integrerande Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset Restskrivning 2013-08-30 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 13 sidor (inkl. detta försättsblad) där

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

Del 6_9 sidor_13 poäng

Del 6_9 sidor_13 poäng En 22-årig kvinna söker akut för blodiga diarréer. Hon är avmagrad och blek. Hon har varit sjuk i några veckor, kanske 1½ månad och successivt blivit sämre. Du gör en rektoskopi på akuten och finner en

Läs mer

DX Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ

DX Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ DX3 2016-04-07 Klinisk Medicin 25 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Integrerande. MEQ fråga 1. Frågan är uppdelad på nio sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor.

Integrerande. MEQ fråga 1. Frågan är uppdelad på nio sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. Integrerande MEQ fråga 1 Delexamination 3 Klinisk medicin, Södersjukhuset 2013 11 11 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på nio sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor

Läs mer

Diskussionsfall Reumatologi

Diskussionsfall Reumatologi Diskussionsfall Reumatologi 2009 08 31 Fallbeskrivning A. Man född 1962 46-årig VD för annonsbyrå kommer till reumatologmottagningen 2008 07 22 på remiss från husläkaren. I sjukhistorien finns en del gastrit-ulcusbesvär

Läs mer

Klinisk Medicin ht 2014 20 poäng MEQ 2

Klinisk Medicin ht 2014 20 poäng MEQ 2 Klinisk Medicin ht 2014 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

MEQ-fråga. Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset. 2016 04 19 Totalt 22 poäng. Anvisning:

MEQ-fråga. Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset. 2016 04 19 Totalt 22 poäng. Anvisning: Integrerande MEQ-fråga Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset VT16/HT16 2016 04 19 Totalt 22 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (exklusive detta försättsblad) där nästföljande sidas

Läs mer

Del 3 5 sidor 14 poäng

Del 3 5 sidor 14 poäng 5 sidor 14 poäng Diana 43 år. Du arbetar som AT-läkare på husläkarmottagningen i Östhammar, och morgonens första patient söker pga ont i magen och diarréer. Denna 43-åriga kvinna är sedan tidigare väsentligen

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin 11 november 2013. 20 poäng MEQ 1

Delexamination 3. Klinisk Medicin 11 november 2013. 20 poäng MEQ 1 Delexamination 3 Klinisk Medicin 11 november 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes

Läs mer

DX II VT 2015 MEQ 2 (19p) med facit

DX II VT 2015 MEQ 2 (19p) med facit DX II VT 2015 MEQ 2 (19p) med facit En 60 årig tidigare rökande kvinna söker på akutmottagningen på grund av andfåddhet. Hon behandlas med Enalapril pga högt blodtryck sedan 3 år tillbaka. Hon har besvärats

Läs mer

MEQ-fråga 1 OBS ATT I DENNA VERSION FINNS RÄTTNINGSMALL MED. DET KAN FINNAS FÖRSLAG TILL SVAR SOM INTE ÄR MED HÄR.

MEQ-fråga 1 OBS ATT I DENNA VERSION FINNS RÄTTNINGSMALL MED. DET KAN FINNAS FÖRSLAG TILL SVAR SOM INTE ÄR MED HÄR. MEQ-fråga 1 Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, ht13t14 Totalt 20 poäng OBS ATT I DENNA VERSION FINNS RÄTTNINGSMALL MED. DET KAN FINNAS FÖRSLAG TILL SVAR SOM INTE ÄR MED HÄR. Anvisning: (Examinationen

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 11 augusti poäng MEQ 2

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 11 augusti poäng MEQ 2 Delexamination 3 Klinisk Medicin 11 augusti 2013 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

1.1 Du finner mycket få uppgifter av relevans för hypertonin i journalen. Hur kompletterar du anamnesen? Vad frågar du om mer? 2 p

1.1 Du finner mycket få uppgifter av relevans för hypertonin i journalen. Hur kompletterar du anamnesen? Vad frågar du om mer? 2 p Du har börjat som vikarie vid en husläkarmottagning, den ordinarie läkaren har flyttat utomlands efter en misslyckad politisk karriär. En 44 årig överviktig regissör kommer för kontroll av hypertoni som

Läs mer

Läs anvisningarna innan Du börjar

Läs anvisningarna innan Du börjar 1/7 Integrerad MEQ-fråga 1 DX5 111116 Maxpoäng 23 Läs anvisningarna innan Du börjar Frågan är uppdelad så att nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information finns tillgänglig

Läs mer

Tentamensnummer... MEQ fråga 2. 10 p. Tentamen Klinisk Medicin HT 2010

Tentamensnummer... MEQ fråga 2. 10 p. Tentamen Klinisk Medicin HT 2010 Sida0 MEQ fråga 2 10 p Tentamen Klinisk Medicin HT 2010 Anvisning: Frågan är uppdelad på 6 sidor samt detta försättsblad. Poäng anges vid varje delfråga. Börja besvara frågorna från sidan 1. Du får bara

Läs mer

Skrivtid: Nummer:...

Skrivtid: Nummer:... 1 Skrivning 3, HT 2010 2010-11-04 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 2 1. Du träffar under AT på Mariefreds vårdcentral Lukas, 18 år som söker pga ändtarmsbesvär. Han har sin mamma med sig som

Läs mer

Delexamination 1 VT Ruha Cerrato, Sophia Rössner, Robert Schvarcz, Hans Gyllenhammar

Delexamination 1 VT Ruha Cerrato, Sophia Rössner, Robert Schvarcz, Hans Gyllenhammar Delexamination 1 Kortsvarsfrågor VT 2011 Ruha Cerrato, Sophia Rössner, Robert Schvarcz, Hans Gyllenhammar Skriv svaren i svarshäftet! Om vi efterfrågar t.ex. 3 åtgärder skriv då bara 3 åtgärder. Skriver

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe [Skriv text] rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Totalt 25poäng löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

Integrerad MEQ fråga 2. Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning Totalt 21 poäng

Integrerad MEQ fråga 2. Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning Totalt 21 poäng Delexamination 2 restskrivning 2011-04-26 1(8) Integrerad MEQ fråga 2 Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning 2011 04 26 Totalt 21 poäng skrivningsnummer:. Anvisning: Frågan är uppdelad på åtta

Läs mer

Del 6_8 sidor_18 poäng

Del 6_8 sidor_18 poäng Del 6_8 sidor_18 poäng Du är i slutet på din AT-tjänst på vårdcentral och träffar 75-åriga Märta. Märta har hypertoni och är opererad för appendicit men är i övrigt frisk. Hon söker för återkommande buksmärtor

Läs mer

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng Delexamination 2 Klinisk medicin Ht2011 MEQ1 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5

Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5 Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5 Fall 1 Den prickiga läraren En 30-årig tidigare väsentligen frisk tvåbarnsmor hade under några månaders tid noterat att hon fått blåmärken av

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin 2014-11-19. 20 poäng MEQ 1

Delexamination 3. Klinisk Medicin 2014-11-19. 20 poäng MEQ 1 Delexamination 3 Klinisk Medicin 2014-11-19 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 STUDENT Fall 1. Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT

Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT 1. Husläkarmottagning Bruten 71-åring Epikris kommer från Ortopedkliniken på en av dina patienter. Det rör sig om en 71-årig kvinna med välkontrollerad

Läs mer

Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2011-11-21 Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.00 Skrivningsnummer:.. Lycka till!

Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2011-11-21 Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.00 Skrivningsnummer:.. Lycka till! Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2011-11-21 Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.00 Skrivningsnummer:.. Lycka till! 1 (A) Hur kan man klassificera astma? Nämn ett karakteristika alternativt

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis.

Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis. Station 1 Vilostation Station 2 Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis. Patienten har KAD och har efter ett

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin HT 2015. 21 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin HT 2015. 21 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin HT 2015 21 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

Delexamination 3. Kortsvarsfrågor poäng. Danderyds sjukhus Karolinska Solna. Skrivtid: Skrivningsnummer:.. Lycka till!

Delexamination 3. Kortsvarsfrågor poäng. Danderyds sjukhus Karolinska Solna. Skrivtid: Skrivningsnummer:.. Lycka till! Delexamination 3 Kortsvarsfrågor 2014-04-10 40 poäng Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.30 Skrivningsnummer:.. Lycka till! 1 Du jobbar ST-Läkare på Norrtälje sjukhus. Till din mottagning

Läs mer

Delexamination Klinisk Medicin. MEQ 21 poäng

Delexamination Klinisk Medicin. MEQ 21 poäng Delexamination 2 2015-11-24 Klinisk Medicin MEQ 21 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

7. KÄRLKIRURGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011)

7. KÄRLKIRURGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011) 7. KÄRLKIRURGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 20) En 46-årig man, som slutat röka för fem år sedan, kommer för allmän hälsokontroll, eftersom han känt sig trött senaste tiden. Han har ingen aktuell medicinering,

Läs mer

HEMOLYS och ITP 2015, T5. Helene Hallböök

HEMOLYS och ITP 2015, T5. Helene Hallböök HEMOLYS och ITP 2015, T5 Helene Hallböök Vi börjar med hemolysen HEM - blod LYS - gå sönder Diagnostik: Normo - macrocytär anemi Reticulocyter HEM - blod LYS - gå sönder Diagnostik: Normo - macrocytär

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT

Delexamen 4 Infektion FACIT MEQ-fråga 1 Sida 1 (7) (Totalt 19 poäng) Natten är på väg att övergå idag i mitten av februari och du är medicinjour på Norrtälje sjukhus när en 66-årig man dyker upp. Han berättar att han för 3 dagar

Läs mer

DX Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1

DX Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1 DX3 2015-04-17 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

Multisjuka äldre en växande patientgrupp med stort vårdbehov

Multisjuka äldre en växande patientgrupp med stort vårdbehov Multisjuka äldre en växande patientgrupp med stort vårdbehov Multisjuka äldre - definition Hur många sjukdomar? Åldersgräns? Annat kriterium? Varför behöver vi en definition? Förslag till omvänd definition

Läs mer

Delexamination 3, Klinisk medicin, Södersjukhuset, VT/HT2014 2014-11-19 KORTSVARSFRÅGOR

Delexamination 3, Klinisk medicin, Södersjukhuset, VT/HT2014 2014-11-19 KORTSVARSFRÅGOR Delex 3 Klin med SöS 141119 1(6) Delexamination 3, Klinisk medicin, Södersjukhuset, VT/HT2014 2014-11-19 KORTSVARSFRÅGOR Examinationen består av två MEQ-frågor samt 11 kortsvarsfrågor. Totalt 77 poäng.

Läs mer

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1 Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21 Klinisk Medicin 21 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

2008-02-25 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-02-25 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, VT 2008 2008-02-25 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1 DUGGA 1 1. Du är ensam på akutmottagningen en lördag kväll och får tre patienter som kommer samtidigt. Nu gäller det att prioritera

Läs mer

DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3

DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3 Integrerande MEQ 1 -fråga 2013-11-11 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

Delexamination poäng

Delexamination poäng Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2015-04-21 40 poäng Om det står nämn två alternativ, så rättar vi bara de två första alternativen. Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.30 Skrivningsnummer:..

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Läkarprogrammet, stadiumiiitentamen Omtentamen i bild 2010-01-28 ht-09 Kod

Hälsouniversitetet i Linköping Läkarprogrammet, stadiumiiitentamen Omtentamen i bild 2010-01-28 ht-09 Kod 1 65 årig man, icke rökare söker på grund av andfåddhet vid ansträngning sen ett par veckor. Ingen hosta, ingen smärta i thorax. Lungauskultation påvisar nedsatt andningsljud över höger lungas bas, perkutorisk

Läs mer

Maria Hälleberg Nyman (MHN), Anita Ross (AR), Sigrid Odencrants (SO). INDIVIDUELL TENTAMEN I OMVÅRDNADSVETENSKAP B, OM1414

Maria Hälleberg Nyman (MHN), Anita Ross (AR), Sigrid Odencrants (SO). INDIVIDUELL TENTAMEN I OMVÅRDNADSVETENSKAP B, OM1414 Sjuksköterskeprogrammet HT 2014 Kurs: Omvårdnadsvetenskap B II, klinisk kurs, OM1414 Datum: 2015-01-02 Antal frågor: 5 huvudfrågor. Lärare: Maria Hälleberg Nyman (MHN), Anita Ross (AR), Sigrid Odencrants

Läs mer

Delexamination 2 2015-11-24 Klinisk Medicin MEQ 21 poäng

Delexamination 2 2015-11-24 Klinisk Medicin MEQ 21 poäng Delexamination 2 2015-11-24 Klinisk Medicin MEQ 21 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

MEQ fråga Nr..

MEQ fråga Nr.. 1 (6) En kall oktobermorgon tjänstgör du som primärjour på Medicinakuten. Du går in till Elisabeth 45 år som söker på grund av huvudvärk. Elisabeth arbetar som förskolelärare och lider av övervikt, men

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköpings Läkarprogrammet stadiiitentamen, bildtentamen 2010-12-20

Hälsouniversitetet i Linköpings Läkarprogrammet stadiiitentamen, bildtentamen 2010-12-20 1 En 74 årig kvinna med tablett behandlad hypertoni, inkommer till akuten med 2 timmars anamnes på tilltagande svaghet i höger kroppshalva. Fråga 1 (4p) Delar av status på akuten illustreras samt är som

Läs mer

1.1 Vilken anamnestisk uppgift bör Du komplettera? Hur vill Du undersöka henne? (2p)

1.1 Vilken anamnestisk uppgift bör Du komplettera? Hur vill Du undersöka henne? (2p) En 22-årig kvinna söker akutmottagningen en lördag vid lunchtid pga långvariga buksmärtor som successivt förvärrats. Hon berättar att besvären började efter en semesterresa till Turkiet för cirka 6 månader

Läs mer

Delexamination 3 Kortsvarsfrågor 2015-04-17 40 p Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.30 Skrivningsnummer:.. Lycka till!

Delexamination 3 Kortsvarsfrågor 2015-04-17 40 p Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.30 Skrivningsnummer:.. Lycka till! Delexamination 3 Kortsvarsfrågor 2015-04-17 40 p Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.30 Skrivningsnummer:.. Lycka till! 1 Fråga 1 Identifiera den mest sannolika orsaken till trombocytopeni/trombocytos

Läs mer

Del 6_7 sidor_17 poäng. Margareta 73 år

Del 6_7 sidor_17 poäng. Margareta 73 år Margareta 73 år Du har fått jobb som akutläkare på sjukhuset. En 73-årig kvinna kommer på akut besök. Hon har haft blindtarmen vid 26 års ålder. Hon hade två normala förlossningar vid 28 och 31 års ålder.

Läs mer

Du vikarierar på kirurgkliniken i Falun, efter avslutad AT-tjänst. Där screenar man 65-åriga män för abdominellt aortaaneurysm (AAA) sedan 2007.

Du vikarierar på kirurgkliniken i Falun, efter avslutad AT-tjänst. Där screenar man 65-åriga män för abdominellt aortaaneurysm (AAA) sedan 2007. Del 5_10 sidor_29 poäng Du vikarierar på kirurgkliniken i Falun, efter avslutad AT-tjänst. Där screenar man 65-åriga män för abdominellt aortaaneurysm (AAA) sedan 2007. 1.1 Vilken undersökningsmetod använder

Läs mer

Case 3 2010-12-06. Case 3 Anamnes. Vårdcentr - Status. Vårdcentr Lab. Gruppundervisning i Klinisk Medicin, Termin 6 Lung Allergi, Höst-terminen 2010

Case 3 2010-12-06. Case 3 Anamnes. Vårdcentr - Status. Vårdcentr Lab. Gruppundervisning i Klinisk Medicin, Termin 6 Lung Allergi, Höst-terminen 2010 Case 3 Anamnes Case 3 Gruppundervisning i Klinisk Medicin, Termin 6 Lung Allergi, Höst-terminen 2010 38 kvinna, gravid i vecka 10, föräldraledig. Aldrig rökt Tidigare frisk. Söker akut på Vårdcentralen

Läs mer

Du är primärjour där och tar emot sjuksköterskans rapport för triagering.

Du är primärjour där och tar emot sjuksköterskans rapport för triagering. Facit MEQ delexamination 1 VT13 Göran Trock, är 55 år och medicinsk chef på ett läkemedelsbolag. Han har just hämtat yngsta dottern i andra äktenskapet på dagis. Han är ganska tagen efter en nyligen genomgången

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping, Läkarutbildningen termin 11, Pediatrik, Obstetrik & Gynekologi och Akuta verksamheter. Omtentamen 2013-08-20.

Hälsouniversitetet i Linköping, Läkarutbildningen termin 11, Pediatrik, Obstetrik & Gynekologi och Akuta verksamheter. Omtentamen 2013-08-20. SKRIFTLIG OMTENTAMEN 20 augusti 2013 T11 Skrivningen består av följande fall Fall Totalt Delpoäng Pelle och Lisa 19 p 1+1+2+1+1+1+1+2+1+1+2+1+1+1+1+1 Olof, 8 år 22 p 1+2+2+2+1+3+3+3+3+2 Sven, 62 år 25

Läs mer

Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt

Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt 2010-05-26 28-2010 1 (6) Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt Följande dokument avser behandling av systolisk hjärtsvikt.

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 10 april poäng MEQ 2

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 10 april poäng MEQ 2 Delexamination 3 Klinisk Medicin 10 april 2014 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. MEQ- fråga 1 Eva. Maximal poäng 19

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. MEQ- fråga 1 Eva. Maximal poäng 19 Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Diagnostiskt prov 2013 MEQ- fråga 1 Eva Maximal poäng 19 Till nybesök på reumatologmottagningen kommer en 58- årig kvinna på remiss från vårdcentralen

Läs mer

Svimning. Anamnes och klinisk undersökning - viktigast i diagnostiken!

Svimning. Anamnes och klinisk undersökning - viktigast i diagnostiken! Svimning Övergående medvetandeförlust utan neurologiska restsymptom. Orsakas av tillfällig minskning av cerebralt blodflöde (efter 8-10 s avbrott i cerebrala cirkulationen). Vanligt problem! Upp till 48%

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Hjärtsvikt. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis Det sviktande hjärtat 1

Hjärtsvikt. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis Det sviktande hjärtat 1 Hjärtsvikt Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis Det sviktande hjärtat 1 Hjärtsvikt Är ett symptom på underliggande sjukdom Ännu ett tillstånd som ökar med stigande ålder Goda

Läs mer

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT 1. Husläkarmottagning Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

Del 2_7 sidor_14 poäng

Del 2_7 sidor_14 poäng Del 2_7 sidor_14 poäng 70-årig kvinna inkommer till akutmottagningen pga. svårigheter att få luft och obehag i bröstet. Hon har en tablettbehandlad hypertoni sedan många år och har gått på kontroller hos

Läs mer

Tentamen Läkarprogrammet Stadium II, HT13 MSTA20/8LAG20 STA2 2014-01-07

Tentamen Läkarprogrammet Stadium II, HT13 MSTA20/8LAG20 STA2 2014-01-07 Aid nr..1(35) Fall A (32 p) Gunilla, 51 år Gunilla, 51 år, uppsöker akutmottagningen pga. tilltagande andfåddhet och orkeslöshet. Hon har känt sig trött en längre tid men skyllt detta på åldern. Den senaste

Läs mer

Dugga III Onsdagen den 8 maj 2008 INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN, HS, Karouk Said, Stefan Lind, Hans Gyllenhammar Namn.. SIDA 1 (4)

Dugga III Onsdagen den 8 maj 2008 INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN, HS, Karouk Said, Stefan Lind, Hans Gyllenhammar Namn.. SIDA 1 (4) SIDA 1 (4) 1. Alla röntgenundersökningar där kontrast användes kan ge upphov till akut njurpåverkan hos riskpatienter. Nämn tre riskgrupper. 1P 2. 25 årig man tidigare väsentligen frisk söker akutmottagning

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

Del 3 medicin. Totalt 5 sidor. Maxpoäng: 13,5p

Del 3 medicin. Totalt 5 sidor. Maxpoäng: 13,5p Totalt 5 sidor. Maxpoäng: 13,5p En tidigare väsentligen frisk 55 årig kvinna söker på medicinakuten för trötthet och andfåddhet vid ansträngning. Sista dagarna har hon även haft tryckkänsla i bröstet vid

Läs mer

Anemifall Mouna, 33 årig kvinna. Anamnes Hereditet Kända sjukdomar i släkten? Nej, har inte hört något om den tidigare släkten i Irak.

Anemifall Mouna, 33 årig kvinna. Anamnes Hereditet Kända sjukdomar i släkten? Nej, har inte hört något om den tidigare släkten i Irak. Anemifall 140925 Herman Nilsson-Ehle Sektionen f Hematologi och Koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Mouna, 33 årig kvinna Född i Sverige, föräldrarna kommer från Irak. Arbetar som mellanchef

Läs mer

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare.

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. SEMINARIUM SVK HT 2014/VT2015 Fall- medvetslöshet 1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. Dottern talade med patienten tidigare på dagen. Hon lät då förvirrad,

Läs mer

Tentamen i Pediatrik 2008-03-11. Del II - kortsvar

Tentamen i Pediatrik 2008-03-11. Del II - kortsvar Tentamen i Pediatrik 2008-03-11 Del II - kortsvar Kod nr. 1. En 10-årig pojke kommer till din mottagning pga buksmärtor och uttalad trötthet. Enligt mor har han dålig aptit och är ofta trög i magen men

Läs mer

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2 Reumatologi 2 Patientfall nr 1: 34-årig kvinna Patientfall nr 2: 82-årig kvinna Patientfall nr 3: 47-årig kvinna Patientfall nr 4: 69-årig kvinna Patientfall nr 5: 61-årig kvinna Patientfall nr 6: 30-årig

Läs mer

Vid ytterligare penetration av anamnesen framkommer att han använder alkohol sparsamt men röker ett paket cigaretter dagligen sedan 17 års ålder.

Vid ytterligare penetration av anamnesen framkommer att han använder alkohol sparsamt men röker ett paket cigaretter dagligen sedan 17 års ålder. MEQ 6 (15,5 poäng) Martin Svensson, 45-årig rökande industriarbetare, söker dig på din vårdcentral där du arbetar som distriktsläkare och har akuttider nu på förmiddagen (15 minuters besök). Han är tidigare

Läs mer

KODNUMMER.. MEQ B 25 poäng 1(8)

KODNUMMER.. MEQ B 25 poäng 1(8) KODNUMMER.. MEQ B 25 poäng 1(8) KODNUMMER. Du är AT-läkare på vårdcentral. Idag kommer Evert Karlsson 72 år på sitt första besök till vårdcentralen. Han har flyttat från en annan del av landet och du har

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT s

Delexamen 4 Infektion FACIT s MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) En 71-årig man inkommer med ambulans. Han har haft snuva, slemhosta och huvudvärk i två dagar. Känt sig varm. I morse påtagligt sämre med frysningar, trötthet, mycket hosta och en

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Del 4. 9 sidor 17 poäng

Del 4. 9 sidor 17 poäng 9 sidor 17 poäng En 35-årig kvinna söker akut pga hög feber sedan ett dygn tillbaka. Hon mår egentligen inte dåligt och har kunnat äta hela tiden. Har dock fått mera ont till vänster i buken nertill. Vid

Läs mer