Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker 2015

2 Verksamhetsbeskrivning 2 (18) SEKTIONEN OCH STYRELSEN... 3 Styrelsens sammansättning Vårterminen Höstterminen UTBILDNINGSUTSKOTTET... 7 ARBETSMARKNADSUTSKOTTET... 8 KLUBBVERKET... 9 Tillsättning av ett Klubbverk... 9 Årets klubbverksevenemang... 9 Årets sektionssamarbeten mellan klubbmästare Fredagsfikat Övrigt av KM IDROTTSUTSKOTTET INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING Vårterminen Höstterminen Marknadsföring Information EKONOMI

3 Verksamhetsbeskrivning 3 (18) Sektionen och Styrelsen Styrelsens sammansättning 2015 Vårterminen Ordförande: Per Hedbrant Vice Ordförande: Håkan Lundstedt Utbildningsansvarig: Johanna Blomstedt Arbetsmarknadsansvarig: Siddy Johannsdotter (fyllnadsval vid FSTORM ) Klubbmästare: Sanne Torgersen Idrottsansvarig: Ludvig Nilsson Markandsföringsansvarig: Fredrik Bjernulf IT-ansvarig: John Rahme Höstterminen Ordförande: Fredrik Bjernulf Vice Ordförande: Håkan Lundstedt Utbildningsansvarig: Johanna Blomstedt Arbetsmarknadsansvarig: Shad Mahmod Klubbmästare: Sanne Torgersen Idrottsansvarig: Ludvig Nilsson Markandsföringsansvarig: Linus Wännström IT-ansvarig: Johan Soodla foto: Charlotta Jaunviksna

4 Vårterminen 2015 Verksamhetsbeskrivning 4 (18) Under våren 2015 tillsatte styrelsen en arbetsgrupp för att revidera föreningens stadgar. Gruppen tillsattes efter ett beslut på FSTORM HT2014 och syftet var att göra stadgarna mer lättbegripliga och tydliga, detta utan att för den skull ändra innehållet. Gruppen kom att bestå av Simon Golbo, Astrid Gustafsson, Niklas Mattsson och Simon Olofsson, vilka alla gjorde ett gediget arbete. Efter tät dialog med styrelsen presenterades resultatet under F-storm i maj. Under revideringsarbetet upptäckte vi att två viktiga detaljer saknades. Dessa var vad som ska hända med föreningens kapital och tillgångar vid händelsen av ett upplösande, samt en förändrad definition av föreningens medlemmar. Efter att F-studenterna godkände både motionen om stadgeändring, samt styrelsens propositioner om de ovan nämnda detaljerna har föreningen nu nya fräscha stadgar! Kul! Som läsaren märker utvecklas föreningen ständigt. För att nämna ännu en sådan positiv förändring är förslaget som kom fram från en grupp studenter om ökat arbete mot diskriminering, se motion och motionssvar om ökat arbete mot diskriminering. Styrelsen och föreningens arbetsgrupper försöker alltid sträva efter att inkludera alla i våra evenemang och aktiviteter. Förslaget gör att styrelsen får det lättare och har tydligare att arbeta mot diskriminering i framtiden. (F)lunchen Under (F)lunchen bjuder styrelsen in alla F-studenter till en lunch med hembakade kakor, godsaker och kaffe, detta i syfte att skapa en närmare relation med studenterna, skapa bättre sammanhållning och prata om kommande aktiviteter. Den första (F)lunchen hölls i höstas, den andra i våras. Det var en mycket trevlig och uppskattad lunch! Per Hedbrant, ordförande vårterminen 2015

5 Verksamhetsbeskrivning 5 (18) Höstterminen 2015 foto: Sony Jonsson Styrelsens arbetssätt under hösten ändrades med att byta ut lunchmöten mot längre kvällsmöten hemma hos en ledamot efter ett roterande schema med middag före mötet. Syftet var att stärka styrelsens gemenskap samt att få mer gjort på mötena. Ytterligare arbetade vi med gemenskapen i styrelsen genom att uppmuntra till att jobba mer på -rummet som storstädades och möblerades om och inreddes för att ge en mer inbjudande stämning. Inledningsvis på höstterminen fanns ingen marknadsföringsansvarig i styrelsen eftersom posten vakantsattes på vårens FSTORM. Efter att styrelsen annonserat posten och aktivt letat efter en kandidat tillsattes (adjungerades) Linus Wännström till posten för höstterminen. Eftersom det varit svårt att få studenter att söka poster (inte bara, inom, utan också UTN och stadens nationer), påbörjades ett arbete med att överväga att skära ner på antalet poster, men framför allt visa upp fördelarna med att engagera sig tydligare. Styrelsen och alla föreningens utskott/arbetsgrupper fick i uppdrag att synas i sociala medier och på campus för att visa upp hur roligt och givande det faktiskt är att engagera sig. Genom att beställa in tröjor med föreningens logga till styrelsen uppmuntrades ledamöterna att visa upp föreningen både för andra f- studenter och andra program. För att inspirera studenter att engagera sig tidigt arbetade styrelsen nära med fadderverksamheten och uppmuntrade faddrar att umgås med recentiorer även efter mottagningen. Flera klassöverskridande aktiviteter anordnades under

6 Verksamhetsbeskrivning 6 (18) mottagningen för att stärka bandet mellan de olika f-klasserna. Dessa inkluderade bland annat gemensamma förfester, lekar, korvgrillning med mera. För att följa upp efter mottagningen arragerades bland annat en picknick-sittning för att fylla gapet efter mottagningens stora aktivitetsutbud. Denna var mycket lyckad med över 70 gäster. Vidare arbetade styrelsen med att förankra arbetet kring FUM för att säkerställa att föreningens intressen i kåren är bevakade. Det infördes rutiner kring hur kommunikationen mellan f-sektionens ledamöter i UTN:s fullmäktige och :s styrelse. Vid större frågor, som t.ex. UTN:s styrelses förslag på arbetsordning för sektionerna möttes FUM-ledamöter och styrelse upp för att diskutera för och nackdelar och ta ställning. En helt ny verksamhetsplan har tagits fram tillsammans med rutiner kring hur dokument ska hållas uppdaterade. Helt nya rutiner kring överlämning till nya styrelseledamöter har tagit fram med hårdare krav på skriftligt testamente och en personlig överlämning. Eftersom en tight arbetsgrupp jobbar mycket bättre har även rutiner för skifte tagits fram där tanken är att på ett roligt sätt påbörja sitt uppdrag. Detta innehåller kick-offs och Teambuildibngs. Genom att avgående och tillträdande styrelse har en närmare gemenskap underlättas övergången till ny styrelse och kommunikationen mellan flera års styrelser förbättras. En tidigare brist i överlämningsarbetet har varit direkt återkoppling efter FSTORM. För att ge ett mer välkomnande intryck infördes den blivande traditionen att alla nyvalda (alla poster, inte bara styrelsen) efter FSTORM går och äter gemensamt på nation. Syftet är att dirket lära känna de nyvalda, introducera dem till och inspirera inför kommande engagemang. Styrelsen har också aktivt tänkt på att inkludera jämställdhetstänk i arbetet. Bland annat har hemsidan uppdaterats, väldigt könsspecifika tygmärken som sektionsmärket reviderats och en studiesocialt ansvarig tillsatts med extra fokus på jämställdhetsfrågor och inkluderande. Vid varje arrangemang har styrelsen också tänkt extra på att alla ska känna sig välkomna och inkluderade. Fredrik Bjernulf, ordförande höstterminen 2015

7 Verksamhetsbeskrivning 7 (18) Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har under året löpande bevakat studenters åsikter om programmet, studiemiljön och pågående kurser. Det har hållits öppna utskottsmöten för att ge alla F-studenter möjligheten att komma med förslag och åsikter. Dessa möten har hållits tre gånger per termin. har representerats på UTN:s utbildningsutskott, samt i programöverskridande samarbeten med berörda program i specifika frågor. Utbildningsutskottet har tillsatt studentrepresentanter till programråd, kursombudsmöten, samt UTN:s studiesociala utskott där dessa aktivt har arbetat för att före f-studenternas talan. I programrådet har :s tre röstberättigade studentrepresentanter aktivt deltagit i diskussioner och på utbildningsutskottsmötena informerat sig om f-studenternas åsikter. Ordföranden för utbildningsutskottet är med i UTN:s utbildningsutskott, där utbildningsrelaterade frågor delats och diskuterats med utbildningsansvariga samt ordföranden för studieråd från andra sektioner. Vid behov har särskilda samarbeten för specifika frågor som berör mer än ett program genomförts. Den 11 mars anordnades Grenvalsdagen i syfte att informera f-studenterna om vad programmet tre inriktningar har att erbjuda så att valet till år fyra ska bli lättare. F-lärarpriset har utlystes och delades ut på Grenvaldagen den 11 mars efter att en jury (tillsatt av utbildningsutskottet) övervägt de nomineringar som kommit in. Under lärardagen den 15 april hölls föredrag för föreläsare, lektionsledare mm. Ämnet som lyftes i år var hur Powerpointpresentationer används som supplement till föreläsningar och vanliga fallgropar som gör dessa föreläsningar svåra att följa. Förhoppningen är att åhörarna fick insikt i hur studenter upplever föreläsningar. Kursinfokväll anordnades under höstterminen, och utvärderades därefter. Intrycket var övervägande positivt. Besök på föreläsningar och reklam på sociala medier nyttjades för att sprida informationen, vilket lyckades bra eftersom tvåhundra wraps beställdes och gick åt. Under :s eventvecka anordnades forskarfika. Fyra forskare inbjöds att dela med sig av sin forskning, där studenter fick lyssna och ställa frågor. Johanna Blomstedt, utbildningsansvarig

8 Arbetsmarknadsutskottet Verksamhetsbeskrivning 8 (18) Några månader in på vårterminen hoppade dåvarande arbetsmarknadsansvarig av sitt uppdrag vilket helt paralyserade arbetsmarknadsutskottets arbete. Efter fyllnadsval i samband med vårens F-STORM i maj innebar således Vårterminen 2015 en nystart för arbetsmarknadsutskottet. Ett idé-möte hölls där studenter vid programmet bjöds in för att spåna idéer kring vad de ville få ut av utskottet. Under sommaren pågick lite förberedelse- och organisationsarbete, och till hösten hade utskottet kontakt med Netlight som sponsrade datorväskor till alla nya studenter på programmet, och företaget PrecisIT kontaktade med en fråga om samarbete. Under höstterminen 2015 anordnades eventveckan (v. 47), där arbetsmarknadsutskottet hade hand om ett lunchföredrag med Precisit. Eventveckan innebar också lunchföredrag en forskare från Uppsala universitet, ett forskarfika och en frukost som inledde veckan för att sätta rätt stämning. Den planerade alumnkvällen uteblev tyvärr p.g.a. förseningar i och med att universitetets alumnansvarige hade tjänsteledigt och ingen kontaktlista till alumnerna gick att få tag i. Under terminen fortgick också sammarbeten med Smartstudies, Skysparc och Imint som innebar marknadsföring via hemsidan och mailutskick. För att bygga framtida företagsrelationer besöktes också Upstart, ett mingelevent för startupbolag i Uppsala. För att få in medlemmar till utskottet marknadsfördes det genom mailutskick och genom att anordna ett informationstillfälle under en lunch där vi bjöd på fika och berättade om utskottets syfte, förmåner och krav. Vid december månad hade utskottet lyckats få ihop en grupp bestående av nio medlemmar men eftersom att det tillsattes så sent så bestämdes det att arbetet skulle fortskrida under våren Projektledare till UECC 2016 tillsattes också i slutet av terminen. Siddy Johannsdotter och Shad Mahmod arbetsmarknadsansvariga

9 Verksamhetsbeskrivning 9 (18) Klubbverket Eftersom klubbverket gör så sjukt många event med olika omfattning så följer här en punklista i kronologiskt ordning. Men först vill jag berätta om den största förändringen inom Klubbverket under Tillsättning av ett Klubbverk I början av höstterminen så tillsattes det ett klubbverk vilket var en arbetsgrupp på åtta personer plus klubbmästaren. Syftet var att göra ett engagemang inom klubbverket mer organiserat, effektivt och givande. KV blev ett tight gäng och hade kvällsmöten och arbetskvällar veckovis där terminens evenemang planerades och förbereddes. Inför förändringen var det nervöst och osäkert hur populärt det skulle vara att engagera sig i den nya strukturen. Därför anordnades en Flunch då bjöd på fika och klubbmästaren informerade om den nya strukturen. Det spånades även på event som skulle kunna äga rum, dels för att undersöka vilka typer av event det var en efterfrågan på, dels för att tagga folk att söka genom att ge dem ett smakprov på att utveckla och planera roliga event. Årets klubbverksevenemang Dessa evenemang anordnades av :s klubbverk. Overallspyssel 23 feb från kl 15. Å4003. Glassfest 2 mars kl 17. Mässen. Biljetterpris: 40 kr. Spelkväll 31 mars kl 17:30. Å2003 och Å2004 Chokladprovning 1 april kl 17. Å2004. Biljettpris: 50 kr. Nationsrunda 15 april, start kl 18. Tema: biroller. En klubbverkare tog på sig ansvaret att planera evenemanget. Rundan gick runt till alla (öppna) nationer. Herrmiddag 17 april. 18 dk. Djäknegatan 5. Tema: Harry Potter ( Sånt man inte talar om ) Nationsrunda 29 september, start kl 18. Tema: Nörd. För att minska storleken på de klungor som kommer till varje nation samtidigt så hade vi ett schema som innebar att besöka tre specifika nationer under ett tidsintervall på 90 minuter. Därtill hade vi ett gäng uppdrag som postades i facebook-evenemanget. I samband med rundan släpptes också F- ubrundan-tygmärket. Cykelfix och pysseldag 25 okt, från kl 13, 2000-korridoren+utomhus. Det köptes in massa pysselmaterial, cykelkedjeolja och fika. Tjejkväll 26 okt, kl 18, Snerikes. Succé! bjöd sektionens tjejer på middag och de anmälde sig och valde en huvud- och en efterrätt från

10 Verksamhetsbeskrivning 10 (18) menyn. Under sittningen hade vi också uppdraget skriv en kontaktannons till tjejen mittemot. Det var superroligt! Ost- och vinprovning 17 november kl 18:30, 80 kr, 22 delatagare. Delikatessprovning på där deltagarna delades upp i 4 lag, matchade vin med beskrivning (blindtest), mumsade på olika ostar samt fick en jorden-runt-resa i form av På-Spåret, På-Lyset som det hette. Spelkväll 20 nov från kl 17. Dammiddag 28 nov. 18 dk. Uppsala Brukshundklubb. Tema: Star Wars ( Sikta mot stjärnorna ). Det var en fantastisk kväll! Lokalen var högst intressant. Inte optimal eftersom man var tvungen att gå ut för att gå mellan de två våningarna. Intressant var också morgonen efter när ett gäng damer kom med sina hundar och inte var beredda på att hitta några sovandes och uttorkade herrar i årsåldeln. Julpub 1 dec kl 17 Utgård. KV började laga julmat kl 15 och ställde iordning Ericssonsalongen. 10 lag (maxantal) hade anmält sig till pepparkakshusbyggestävlingen. Lagen fick en klump deg, en kavel, assistans med att grädda och sedan kristyr och godis att dekorera med. I baren såldes julmat, gröt, julöl, julmust och glögg samt det vanliga utbudet. Det var en kväll högt över förväntan och redan kl 18:30 började maten ta slut så det blev en snabbrush till Willys för att köpa mer. Du Vet FinKostym (DVFK) 30 jan, 17 dk, Bergsbrunna Bygdegård, 150 kr, 90 sittande. Det var en overallsittning för DV, F och K. Några individer blev tidigt under kvällen överförfriskade och det beslutades att avbryta sittningen innan efterrätten. Det var länge oklart om det skulle bli ett släpp eller inte vilket det tillslut inte blev, delvis för att de flesta skapligt nyktra hade åkt iväg och arrangörerna inte ville. Från F så var det delar av KV-15 samt KM-16 som arrangerade. Årets sektionssamarbeten mellan klubbmästare Dessa evenemang anordandes gemensamt av klubbmästarna från flera sektioner. Overallssittning 10 april.. Festlokaler i Flogsta var bokade och klara men en vecka innan sittningen så stängdes dessa ner. Sittningen flyttades till och allt fulvin som var gjort serverades i en närbelägen lokal. TechSkötarGasquen 9 maj, ÖG, 17 dk. 330/360 kr/biljett, 246 platser (full sal). Tema: Revolution! Vi bytte namn på GasquenGasquen och hade ett samarbete med sjuksköterskornas festkommitté. Det var superlyckat! Involverade var F, X, ES, STS och SSK. Ekonomi: ES Nationskontakt: X (Emma) Spons (dvs kondomer): X (Sara) PR: F Spex: STS Vi hade ett uppstart möte i december och hade möten på veckobasis direkt

11 Verksamhetsbeskrivning 11 (18) efter julledigheten. Väldigt tidigt i projektet (jan/feb) bjöd vi in SSK att vara med och utforma hela festen. Kräftskiva Tema: Höjdpunkter F hade mån v.2 (31/8). 200 platser, 172 biljetter gick åt. Styrelse och huvudfaddrar gick gratis. Pris 70 kr. F var ekonomiskt ansvariga och utformade också ett ekonomiskt samarbetsavtal som gick ut på att alla sektioner delade lika på vinst/förlust samt själva stod för ersättning av ev. förstörelse under sitt event. Surfresa (Portugal) F, X och IT (FiXIT) i samarbete med LaPoint. Som studentresa floppade det lite men vi få som åkte är frälsta av surfbrädan. KWXFQ 27 november, 17 dk, V-Dala. 340/370 kr Tema: Klassisk skräck. En riktig succé! Under fördrinken gick KV runt med masker och agerade creepy. Mellan sittningen och släppet, medan salen städades så ingick det en mellandrink. Det spelades även in filmer innan och under sittningen. F var ekonomist ansvariga och gick ca kr plus. Anledning: Släppintäkterna tredubblades mot budgeten och V-Dala glömde fakturera oss för en hel del. Fredagsfikat Fredagsfikagruppen har bestått av ca 4 personer som har bytts ut under året i samband med att tidigare medlemmar åkt på utbyte. Gruppen har till den sista fredagen varje månad beställt bullar som sålts för 8 kr/st, 20 resp. 30 kr/konsum för kunder med resp. utan overall. Det har ingått dryck och dansgolv för reccedanser, likt traditionen och som sig bör. Det har även sålts massor med tygmärken, både Fredagsfikamärke och andra märken som köpt in. Övrigt av KM Huvudfaddrar På uppdrag av TD-mottagningen tillsatte huvudfaddrar. Vi letade efter ansvarstagande, öppna, glada, välkomnande personer med fötterna på jorden som vi trodde kunde få med sig en faddergrupp och en recceklass. Sektionsflotte Vi i styrelsen tog platsen själva med motiveringen att vi utförde det volontärsjobb som Forskå krävde i utbyte/som tack. Överlämning styrelse VT/HT Detta var en middag och fest hemma hos avgående IT-ansvarig. KM handlade vin, mat och lagade lax-tacos.

12 Verksamhetsbeskrivning 12 (18) Överlämning styrelse HT/VT Oslagbara KM och ordf., Sanne och Fredrik, planerade hemligheter och tog med båda terminernas styrelser på en helg fylld av lek, samarbetsövningar, lärakänna-övningar och team-buildande aktiviteter. Helgen bestod också av god mat och en ceremoniell överlämning. Helgen ägde rum till, i och från Tallinn. Överlämning Klubbverket 2015/2016 KV hittade på lekar och team-buildande aktiviteter för det nya Klubbverket. Överlämningen pågick under en vecka med inslag av lek och festligheter. Veckan avslutades med en sittning och ceremoniell överlämning. Sanne Torgersen, Klubbmästare 2015

13 Verksamhetsbeskrivning 13 (18) Idrottsutskottet Under våren anmälde jag lag till campus 1477 studentserie i volleyboll, innebandy och fut(f)sal. Vi hade också kvar halltid i tiundaskolan på torsdagar där vi tränade mestadels volleyboll, fotboll och innebandy. Testade också med att ha två tider i veckan under februari då vi körde i lundellska på måndagar. Detta var dock inte tillräckligt populärt så vi körde endast med det konceptet i fem veckor. Vi deltog också i Ångströmsmästerskapens (ÅM) innebandy- och fotbollsturnering. I innebandy vann men vi åkte tyvärr ut i gruppspelet i fotbollen. Hela laget hade roligt under turneringen så vi ska vara nöjda! Bokade Tiundaskolan för kommande läsår igen. Under hösten hade vi lag i futsal, volleyboll och innebandy igen. På grund av lågt deltagande var vi tyvärr tvungna att dra oss ur innebandyserien. Vi deltog även i ångströmsmästerskapens vollybollturnering där vi åkte ur i gruppspelet (efter att ha blivit besegrade av de lag som sedan kom på plats ett och två..) Ett förslag om seedning lämnads in till ÅM. Träningarna i Tiundaskolan fortsatte fram tills november då skolan började rivas. Vi började då träna i Lundellskaskolan terminen ut. Under hösten genomfördes också ett paintballevent tillsammans med IT,Q och K med ca 140 deltagande som delvis sponsrade. Ludvig Nilsson, idrottsansvarig 2015

14 Verksamhetsbeskrivning 14 (18) Information och Marknadsföring Vårterminen 2015 En vision som styrelsen har haft under en längre period är att starta upp någon form av alumnverksamhet. Redan förra sommaren påbörjades arbetet med att skapa en plattform på webben där alumner ska kunna mötas, åter knyta gamla kontakter och bjuda in till Afterworks och andra evenemang. n är färdig för testning... Samtidigt hade styrelsen möten med alumnansvariga på TekNat och UU centralt för att diskutera vidare vad föreningens roll är och hur plattformen ska kunna användas på bästa sätt. Klisteretiketter har beställts in i ett stort antal och spridningen av dessa har påbörjats med målet att öka :s synlighet. Etiketterna är planerade att delas ut under mottagningen i samband med andra småsaker som reccentiorerna ska få. En profilkolektion är planerad i samarbete med Gurresta AB. Emellertid har en hårddiskkrach på tryckeriet fördröjt arbetet. Ett samarbete med Pins Factory är också på gång, där målet är att eventuellt köpa in manschettknappar och någon motsvarande produkt som kan passa till balklänning. En design på styrelsetröjor har utarbetats och är under produktion. Syftet med tröjorna är att öka styrelsens synlighet för att locka fler att söka styrelseposter. Samtliga event arrangerade av har marknadsförts via vår nya googlekalender, hemsidan, facebook och när det känts nödvändigt även via affischer tryckta på. Majoriteten av evenemangen har dragit ganska mycket folk, men (troligtvis) på grund av den stora mängden aktiviteter under våren utanför :s regi har det ibland varit svårt att locka så många som vi har potential att få med. Det har även beställts in ett antal nya tygmärken. De mest framgångsrika var FredagsFika-märken som såldes för 25:- under ferdagsfikat, 200 märken sålde slut vid två tillfällen varefter nya behövde beställas, dessa fortsatte att sälja bra. Det har även sålts årsmärken till F-studenter. Nya sektionsmärken har designats efter att de gamla sålt slut. Den nya tuppen, F:s sektionsmärke är könsneutral, istället för att ha två separata. Fredrik Bjernulf och John Rahme, Marknadsföring och IT våren 2015

15 Verksamhetsbeskrivning 15 (18) Höstterminen 2015 Marknadsföring Under hösten så har marknadsföringen av börjat starkt och fortsatt i raskt takt. Fokus har legat på att få ut all viktig information om :s aktiviteter till så många som möjligt effektivt. Marknadsföringen öppnades med att promota terminens bokbytardag via posters och tillika Fredagsfikats första fika. Därefter så har posters aktivt använts under terminen för att nå ut till studenterna på campus Ångströmlaboratoriet och Pollacks. En overallprovning hölls där totalt 66 medlemmar anmälde att de ville ha en overall. Dessa bestälddes i samband med IT-sektionen och anlände efter terminens slut. Under terminen fortsatte spridning an föreningens synlighet med eventveckan för att involvera alla som hade möjlighet att bli en del av den. Aktivt skapande och reglerande av facebook-event var den primära marknadsföringen för dessa evenemang men komplimenterat igen med informativa posters. Ett arbete med att utveckla en mall för föreningens grafiska profil för att förenkla för hela styrelsen om vad den är och hur man ska agera för att kunna uppehålla den påbörjades. Mallen innehåller information om hantering av webbmail konton, dokumentskrivning och användning av sociala medier för att lätt göra en helställd och enad grafisk profil. Linus Wännström, Marknadsföringsansvarig höstterminen Information Augusti arbete med att uppdatera maillistor med nya reccarna samt alla nya studenter. Samt att få en uppstart med hur våra hemsidor fungerar, så man kan jobba med det effektivt under resten av året. September Jobbat med att sprida event, via FB, samt att jobba med formulär, för event som tillkommer. Startade en IT-grupp, med förra ITansvarig, samt två andra studenter som pluggar F-programmet. Där vi bestämde att göra en ny hemsida som utgick från förra IT-ansvariges Alumn hemsida. Oktober Fortsatt att jobba med hemsidan, samt att uppdaterat nuvarande hemsidan med information samt updateringar. Börjar jobba lite med F-storm, teknologi delen, samt att sprida info till potentiella kandidater.

16 Verksamhetsbeskrivning 16 (18) November F-storm, jobba med den tekniska biten, jobbat med hemsidan, kallat på möten för ITgruppen etc. Jobbat tillsammans med Linus för markandsföring av F-storm etc. December Fortsätt arbete med hemsidan, men annars har det tagit rätt lugnt Johan Soodla, IT-ansvarig höstterminen 2015

17 Verksamhetsbeskrivning 17 (18) Ekonomi Bokföring; I början av 2015 införskaffades bokföringsprogrammet Fortnox under inrådan av f.d. vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarige. Vid uppsättningen importerades boksluten från för att få en bild av ekonomiska utvecklingen i föreningen. Då allt var uppsatt framkom en miss i överlämnandet av posten. Nämligen fanns ett flertal upplupna fakturor. Efter att dessa identifierats skickades påminnelser ut och allt blev inbetalt. Däremot framkom flertal fakturor till Ericsson som än inte betalats. I slutet av året skickades påminnelser och jag rekommenderar nästa år att skriva av dessa som förlorad intäkt. Vid rådfrågan till UTN framkom att de haft samma problem med just Ericsson fakturor från samma period, dock valde de att direkt skriva av dessa. Verksamhetsbidrag; Dels får vi verksamhetsbidrag av programansvarige Olof Ågren då han tycker att vi fyller en viktig roll i att skapa mervärde för studenterna på programmet. Notera att inget annat program får ett liknande slags bidrag av sin programansvarige var även första året som UTN delade ut ett sektionsbidrag. Deras bidrag går till sektioner som anses aktiva i UTN och driva aktiv studiebevakning. Då vårt utbildningsutskott varit väldigt aktivt under 2014, samt att vi fyllt posterna UTN önskar i alla övriga områden fick vi fullt bidrag. Andra inkomstkällor; vi har kollat på att införa studiecirklar så att man kan äska pengar från Folkuniversitetet. Dock är dessa summor tämligen modesta; många bäckar små i all ära men det rör sig knappt om att täcka mötesfika. Däremot manar jag framtida styrelser att följa upp möjligheten då den finns och bör genomföras av någon som känner att det finns skäl. Arbetsmarknadsutskottet är klassiskt en stark inkomstkälla för föreningen men året började med att vår ansvarige för utskottet var tvungen att avgå. Tyvärr fanns inte mycket för övriga i styrelsen att arbeta vidare med så under vårterminen söktes ansvarig utan resultat. På vårens FSTORM valdes en ny ansvarig vilken under sommaren valde att avsluta sina studier och därmed även sitt uppdrag. På höstens FSTORM fyllnadsvaldes en ny ansvarig för utskottet och jag har stark tro på utskottet inför Däremot lyckades dels UECC genomföras väldigt lyckat samt ett lyckat lunchföredrag på hösten. Då uppföljning av budgeten som sattes på FSTORM hösten 2014 för räkenskapsår 2015 granskas ser man att utskottet trotts besvär nådde sina mål. Vilket beror av de fakturor från tidigare år som kunde drivas in. Bokföring vidare; Då bokslut från 2014 inte upprättats korrekt korrigerades det med inrådan av sittande revisor för 2015 samt beslutades om samtliga korrigeringar på styrelsemöte. Resultatet presenterades på FSTORMhösten 2015 och ansvarsfrihet för styrelsen 2014 röstades igenom.

18 Verksamhetsbeskrivning 18 (18) Inbrott; Sommaren 2015 hade vi inbrott på -rummet. Det som stals var 12st backar med pant och kassaskrinet. Kassan hade räknats precis innan sommarlovet så den exakta summan kunde polisanmälas. Eftersom tidsramen för då inbrottet kan ha skett är över en månad lades undersökningen ner av polisen relativt omedelbart. Då inga rutiner kring händelsen fanns dröjde polisanmälan men det inverkade inte på utkomsten av händelsen. Komplett polisanmälan finns i bokföringen. Rutinerna kring vilka som har tillgång till -rummet samt kassan stramas åt. Rekommenderar föreningen att jobba vidare med att bli kontantfri. Allmänna omkostnader drog kr över budget, det beror på inbrottet men även eftersom budgetförslaget som lades för 2015 missade att budgetera för FSTORM Omsättning och resultat; Resultatet för 2015 landade på kr vilket är det högsta sedan Det beror på att vi var ekonomiskt ansvariga för KWXFQ- Gasquen där biljetterna såldes i förskott och fakturan från nation kom i januari. Vi var även ekonomiskt ansvariga för kräftskivan, vilket inte påverkade vårt resultat. Fördelen med att vara ekonomiskt ansvarig är att det ökar vår omsättning samt vår position bland sektionerna. Nackdelen är att om ett event går back så blir man den första i ledet som måste ligga ute med underskottet, där är kravet på underskrivna avtal med alla ingående parter av största vikt. Under 2015 hände det inte att något event gick back men det framkom att en part inte hade ämnat betala sin del om så varit fallet. Bokslut upprättat 30 december Vår förening har god ekonomi och goda förutsättningar för att bygga en starkare sektionsförening. Håkan Lundstedt Uppsala

Föreningen EnergisystemTeknologerna

Föreningen EnergisystemTeknologerna Föreningen EnergisystemTeknologerna, Sida 1 av (13) Innehållsförteckning INLEDNING... 3 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL... 3 ORGANISATION... 3 STADGAR... 3 MEDLEMMAR... 4 STORMÖTEN... 4 STYRELSE... 4 STYRELSEMÖTEN...

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan ! Verksamhetsbeskrivning Ensammanfattningavtaktiskochstrategisk verksamhetsplan Sektionen och styrelsen Sektionen och styrelsen ska Verka för ökat sektionsengagemang Ett utbrett sektionsengagemang hos

Läs mer

Nordpols Verksamhetsberättelse VT-14

Nordpols Verksamhetsberättelse VT-14 VT-14 Nordpols Verksamhetsberättelse Nordpols styrelse har under vårterminen 2014 genomfört en rad aktiviteter och lagt stort fokus på arbetslivsanknytning men också kommunikationen mellan styrelsen och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för sektionsstyrelsen BeEkIng vid ITS

Verksamhetsberättelse 2013 för sektionsstyrelsen BeEkIng vid ITS Verksamhetsberättelse 2013 för sektionsstyrelsen BeEkIng vid ITS Denna verksamhetsberättelse avser perioden januari till december 2013 för BeEkIng, sektionen för Beteendevetare, Ekonomer och Ingenjörer.

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD Innehåll SAMMANFATTNING... 1 SAMARBETE med RÖDA KORSET... 1 MEDLEMMAR... 1 STYRELSEN... 2 FÖRTROENDEVALDA... 2 STYRELSENS ARBETE...

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4 Verksamhetsdokument 2012/2013 1. Inledning... 4 2. Sektionsstyrelsen... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ansvarsområden... 4 2.2.1. Ordförande... 4 2.2.2. Vice Ordförande... 4 2.2.3. Kassör... 5 2.2.4. Sekreterare...

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Föreningen Uppsala Tekniska Fysikers strategiska och taktiska verksamhetsplan 2016 Verksamhetsbeskrivning 2 (16) INLEDNING... 3 Inledning... 3 Definitioner... 3 SEKTIONEN OCH STYRELSEN...

Läs mer

Bilaga D. Fullmäktiges tredje höstmöte 2012. Innehåller rapporter från:

Bilaga D. Fullmäktiges tredje höstmöte 2012. Innehåller rapporter från: Fullmäktiges tredje höstmöte 2012 Bilaga D Innehåller rapporter från: 1. Sexmästare 2. Skattmästare 3. Beeking 4. Vitae 5. SKHILS 6. Vice Kårordförande 7. Arbetsmarknadsordförande 8. Kårordförande Rapport

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31 ! Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31 Bakgrund Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Christoffer Bator, P13 Johanna Dolk, P11 Erik Hedin, M13 Gustav Johansson,

Läs mer

Förslag på Verksamhetsplan 13/14

Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Styrelsen Styrelsen åläggs att i början av terminen ha ett gemensamt planeringsmöte inför verksamhetsåret. Motivering: Detta är ett bra sätt för de nya styrelsemedlemmarna

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Kallelse till årsmöte för LÄSK 2016-02-29 kl. 18.00 Karlstad Universitet: återkommer med sal.

Kallelse till årsmöte för LÄSK 2016-02-29 kl. 18.00 Karlstad Universitet: återkommer med sal. Kallelse till årsmöte för LÄSK 2016-02-29 kl. 18.00 Karlstad Universitet: återkommer med sal. Dagordning 1 Mötets öppnande - Ordförande Malin Öström öppnar mötet och hälsar alla välkomna 2 Mötets behörighet

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 Senast reviderad: 2012-11-25 STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS-SEKTIONEN Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP52. 00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare

00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP52. 00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Närvarande: Philip Karlsson, Ordförande Mike Persson, Festerichef Alexander Lagerbielke, Rekrytering Erik Wetterin, Webb/Tryck/PR Elias Olsson, Näringsliv Jerry Sundin, SnOrdf Niklas Bohman, Vice SnOrdf

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2012-12-13 Plats: Wallenbergrummet, Kårallen Närvarande: Thea Almgren, Erik Arvidsson, Hanna Edlundh, Jakob

Läs mer

Välkommen till Uppsala!

Välkommen till Uppsala! Välkommen till Uppsala! Reccekommittén vill hjärtligen inte bara gratulera dig som blivit antagen till Sveriges bästa juristutbildning, utan även välkomna Dig till landets bästa studentstad. Innan du slängs

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2013-12-11. Anton Warnhag och Lukas Häggström utses till justerare.

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2013-12-11. Anton Warnhag och Lukas Häggström utses till justerare. Styrelsemöte 11 december 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 18:43. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Samtliga styrelsemedlemmar är närvarande.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Styrelsemöte 10 februari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande

Läs mer

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare.

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare. 1 (13) Under punkten presidiet kommer styrelsen genom presidiet redogöra inför FuM om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom ledningsgruppen. Men även vissa gemensamma delar eller kring forum

Läs mer

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet Stadgar SEKE 1 (7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är SEKE Civilingenjörerna Karlstad. 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad

Läs mer

Vägledande dokument SSTSS

Vägledande dokument SSTSS 1 av 5 STS-sektionen, Senast uppdaterad 2015-07-15 Vägledande dokument Kapitel 1 STS-sektionens Projektfond 1 Projektfonden är på 5 000 SEK per termin. 2 För att söka pengar ur projektfonden måste de sökande

Läs mer

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-07- 23 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice

Läs mer

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-28 Tid: 17:00 Plats: Tryggheten, plan 1 i Samhällsvetarhuset plan Närvarande med rösträtt (röstlängd): Närvarande utan rösträtt: FORMALIA Punkt Ärende

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 WAWE

Verksamhetsplan 2015 WAWE Verksamhetsplan 2015 WAWE W-styrelsen 28 november 2014 1 Innehåll 1 Studiebevakning 4 1.1 Kursutvärderingshappenings......................... 4 2 Ekonomisk redovisning 4 3 Ekonomiskt bidrag 4 4 Projektfond

Läs mer

Stadgar för Logopedsektionen

Stadgar för Logopedsektionen Stadgar för Logopedsektionen Fastslagna 2004/04/20 Reviderade 2014/05/07 1 Kapitel 1, Ändamål... 3 Kapitel 2, Medlemskap... 3 Kapitel 3, Organisation... 3 Kapitel 4, Verksamhetsår... 4 Kapitel 5, Sektionsfullmäktige...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06 Stockholm 2015-05-06 Styrelsemöte 6 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:26 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om bidrag för spontanfotboll i Rosengård

Tjänsteskrivelse. Ansökan om bidrag för spontanfotboll i Rosengård Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-09-19 Vår referens Rebecka Olofsson Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse rebecka.olofsson@malmo.se Ansökan om bidrag för spontanfotboll i Rosengård FRI-2013-1575

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01 Styrelsemöte 2 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:21. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 24 februari,

Läs mer

IDIOT. IDIOT Styrelsemöte nr 02. Protokoll fört vid. 2016-02-11 Kl 12.15 Plats: 21A344 Hus 21, Karlstads universitet

IDIOT. IDIOT Styrelsemöte nr 02. Protokoll fört vid. 2016-02-11 Kl 12.15 Plats: 21A344 Hus 21, Karlstads universitet Protokoll fört vid IDIOT Styrelsemöte nr 02 2016-02-11 Kl 12.15 Plats: 21A344 Hus 21, Karlstads universitet IDIOT Intresseföreningen för Design, Innovation Och Teknik vid Karlstads Universitet 1 Öppnande

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport Under projektet har vi lärt oss otroligt mycket och växt så det knakar. 2008 var året då ungradio blev stora. Men vi har busigheten kvar, och vår organisation drivs fullt ut

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse - 2015 Röda Korsets Ungdomsförbund, Linköping 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Medlemmar... 3 3. Styrelsen... 3 3.1 Arbetssätt... 4 3.2 Mål...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10 Styrelsemöte 10 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2006-10-09 Plats: Studiecentrum Ordförande: Erik Wendel TM05 Sekreterare: Anna Hansson TM05 Jenny A Andersson TM06 Jenny

Läs mer

Utvärdering 2015 målsman

Utvärdering 2015 målsman Utvärdering 2015 målsman 284 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Jag upplevde en god organisation och intresserade ledare.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Under 2014 har ett antal stadgerevideringar genomförts, bland annat beslutades att ordförande och sekreterare under F-Storm inte ska vara samma som föreningens ordförande och

Läs mer

Äskning till Tbi-sektionens 20års jubileum

Äskning till Tbi-sektionens 20års jubileum Äskning till Tbi-sektionens 20års jubileum Enligt Tbi-sektionens reglemente punkt 3.1.3 står det följande: Sektionsstyrelsen förvaltar ett jubileumssparande å medlemmarnas räkning på sektionens konton.

Läs mer

Protokoll 150423: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 150423: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 150423: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Louise Lundmark, Frida Torstensson, Rosanna Norman, Fredrica Werner, Sara Stuguland, Linus Hagander, Kornelia Johansson Närvarande: Louise

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

ÖSS. Vi ger vind åt seglardrömmar! Vision, värdegrund och arbetssätt

ÖSS. Vi ger vind åt seglardrömmar! Vision, värdegrund och arbetssätt ÖSS Vi ger vind åt seglardrömmar! Vision, värdegrund och arbetssätt Vision & Syfte Vi ger vind åt seglardrömmar! Värdegrund Lärande och utmannade I ÖSS strävar vi efter att ständigt utvecklas som seglare

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2016. Verksamhetsberättelse. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2016. Verksamhetsberättelse. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2016 Verksamhetsberättelse Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning MSF Stockholm ska tillvarata medlemmars studiesociala och yrkesmässiga intressen samt

Läs mer

2014-11- 12. Höstmöte 2014. Tid: 2014-11- 12 klockan 17:30-21:00 Plats: A1

2014-11- 12. Höstmöte 2014. Tid: 2014-11- 12 klockan 17:30-21:00 Plats: A1 Höstmöte 2014 Tid: klockan 17:30-21:00 Plats: A1 Dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare samt två justerare, tillika rösträknare vid votering. 4. Upprättande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25 Styrelsemöte 25 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:18 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332)

Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332) Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332) Datum 2013 03 25 kl 18.00 19.00 (Aktuellt gällande stadgar från 2005 11 14) Plats Stensjökyrkan, Gunnebogatan 18, MÖLNDAL

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

Så, med nytt (inget) hår satte jag mig på planet till Irland och Dublin!

Så, med nytt (inget) hår satte jag mig på planet till Irland och Dublin! Hallojs! En reseberättelse om Irland Jag heter Fabian, går tredje året på Datateknik ute i Kista och tänkte berätta om min förra höst, då jag var i Irland och lekte runt! Varför Irland kanske man frågar

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2010

Dagordning Årsmöte 2010 DAGORDNING Kårhuset Lund, 12 november 2010 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2010 Tid: Torsdag 2 december 2010 klockan 18.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1

Läs mer

Civilingenjör i Teknisk biologi är ett bioteknikprogram med betoning på teknik och materialvetenskap i biologins tjänst.

Civilingenjör i Teknisk biologi är ett bioteknikprogram med betoning på teknik och materialvetenskap i biologins tjänst. Välkommen! Hej och välkommen till TBi-sektionens samarbetsfolder! Vi är en glad sektion på Linköpings Tekniska Högskola vars studenter utbildar sig till civilingenjörer och naturvetare inom kemi och bioteknik.

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2014-05-14 Styrelsemöte 2014, 14 maj 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta K, Boris K, Ebba D, Hanna Maria N, Hannah E, Fredrik Ro, Julia FE, Melinda P, Julia M, Albin T, Hanna

Läs mer

Reglementessamling rö rande La rarsektiönen vid Linkö pings universitet. Reviderade 2014-12-16

Reglementessamling rö rande La rarsektiönen vid Linkö pings universitet. Reviderade 2014-12-16 Reglementessamling rö rande La rarsektiönen vid Linkö pings universitet Reviderade 2014-12-16 Innehållsförteckning Om samlingen... 3 Reglemente för FOUL... 3 Kapitel 1: Organisation... 3 Kapitel 2: Ekonomi...

Läs mer

Näringslivsdagen. Tema Jakt. Jakten på affärer med underleverantörer i fokus. Utvärdering

Näringslivsdagen. Tema Jakt. Jakten på affärer med underleverantörer i fokus. Utvärdering Näringslivsdagen Tema Jakt 2012 Jakten på affärer med underleverantörer i fokus Utvärdering 2. Vad var den/de främsta anledningarna till att du valde att delta på Tema Jakt? Svar: Att få lyssna till Maria

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Internationella Utskottet. Verksamhetsbeskrivning. Internationella utskottets vision.

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Internationella Utskottet. Verksamhetsbeskrivning. Internationella utskottets vision. UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning (IC) ska arbeta aktivt för att skapa kontaktnät mellan studiekamrater, partneruniversitet och företag och därigenom främja kulturella utbyten, internationella

Läs mer

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista Konglig samhällsbyggnad Föredragningslista 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 1.5 Adjungeringar

Läs mer

2013 års kriterier för miljödiplomering av studentsektioner vid LiU

2013 års kriterier för miljödiplomering av studentsektioner vid LiU Linköpings Universitet Beslut LiU-2013-00358 Universitetsförvaltningen 2013-02-14 2013 års kriterier för miljödiplomering av studentsektioner vid LiU Diplomeringen av studentsektioner som Gröna Sektioner

Läs mer

Nollningsschema för dig som läser Sjuksköterska HT-13

Nollningsschema för dig som läser Sjuksköterska HT-13 Nollningsschema för dig som läser Sjuksköterska HT-13 19/8 Måndag Introduktionsdag Tid: 14.00 Samling sker på parkeringen vid spårvagnshållplatsen Medicinaregatan. Hållplats: Medicinaregatan Spårvagn:

Läs mer

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf Fss-manualen anordna föreningsstyrelsesamling i unf innehåll Det du håller i din hand är ett viktigt verktyg för att utveckla UNF:s föreningar och deras arbete

Läs mer

Styrelsen. Ordförande. Sekreterare. Skattmästare. Hejsan

Styrelsen. Ordförande. Sekreterare. Skattmästare. Hejsan - sektionen Välkommen in i studentlivet blivande Maskiningenjör. Du har nu ditt livs absolut roligaste tid framför dig tillsammans med massor av vänner som du kommer att träffa under studietiden. Genom

Läs mer

Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2013-10-10

Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2013-10-10 Styrelsemöte no 5 2013/2014, 10 oktober2013, kl. 19.15 Örat Närvarande: Märta Kron, Liisa Andersson, Anna Jadelind, Jonas Lundgren, Boris Keselman, Fredrik Rabén, Albin Thorén, Julia Fagergren Ekholm,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte SAKS

Protokoll styrelsemöte SAKS Protokoll styrelsemöte SAKS Datum: Tid: 12.00 13.00 Plats: S-min Närvarande: Alexander Högberg, Felix Eriksson, Fredrik Arvidsson, Emma Olander, Hanna Ljung, Malin Lindestreng, Louise Roséen, Agnes Hedberg,

Läs mer

4. Utvärdering av Kårkorrespondenter med representant från Consensus

4. Utvärdering av Kårkorrespondenter med representant från Consensus Sektionsmöte Dag: 27/4-11 Tid: 16.00 Plats: Almen, HU Närvarande: Mårten Berg, Linda Hageström, Frida Johnson, Minna Juntura, Emelie Allenius, Cecilia Lindgren, Johanna Malmgren och Therese Björn Johansson

Läs mer

TESTAMENTE Ex HR-gruppen 2006

TESTAMENTE Ex HR-gruppen 2006 TESTAMENTE Ex HR-gruppen 2006 1. ÖVERGRIPANDE... 2 1.1 Från början/uppstart... 2 1.2 Tidsplanering, kritiska datum och deadlines... 2 Januari... 2 Februari... 2 Mars... 2 April... 2 Maj... 2 Juni... 2

Läs mer

Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion. läsåret 2016/2017

Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion. läsåret 2016/2017 Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion läsåret /2017 Grundläggande krav för diplomering o Organisation O1. Mål Åtgärd Tidplan Ansvarig Uppföljning/resultat Två (minst en) utsedda miljöansvariga

Läs mer

MOTION OM STADGEREVIDERING

MOTION OM STADGEREVIDERING MOTION OM STADGEREVIDERING Bakgrund Till F STORM ht14 inkom det en motion där motionsskrivarna tyckte att stadgarna var bristfälliga och saknade vitala delar samt var överlag stökiga. F STORM beslutade

Läs mer

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Föreningen beslutar på föreningsstämma att arbeta efter KODEN, som är en verksamhetsbeskrivning och ett styrdokument. Syfte

Läs mer

LESS årsmöte 2014 12 03

LESS årsmöte 2014 12 03 LESS årsmöte 2014 12 03 Datum: 2014 12 03 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga, Lund Ordförande: Kristoffer Berglind Sekreterare: Anton Frisk Rösträknare: Emilie Edh, Pontus Renmarker Justerare:

Läs mer

Sök-Utskottspub Sök till:

Sök-Utskottspub Sök till: Sök-Utskottspub Sök till: AktU MafU NärU Webgruppen Yvette Valberedningen Näringslivsutskottet, NärU - Din väg till drömjobbet! Hej Ettan! Mitt namn är Albin Larsson och jag är Näringslivsansvarig på sektionen

Läs mer

Protokoll 140216: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140216: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140216: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Victoria Strid, Lisa Pettersson, Sandra Klang, Ida Reimegård, Tahra Åhrberg, Elin Frånlund, Mathilde Holmer, Hannah Matkala

Läs mer

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-12-09 Stadgar Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 1.1 NAMN... 3 1.2 ÄNDAMÅL... 3 1.3 SAMMANSÄTTNING... 3 1.4 GRUNDPRINCIPER... 3 1.5 SÄTE... 3 1.6 VERKSAMHETSÅR...

Läs mer

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Antagna VT 1995 Senaste revidering 2015-11-24 Innehållsförteckning 1 Benämning och ändamål.. 3 2 Medlemskap.. 3 3 Organisation.....3 4 Stormöte.....4 5 Valberedning..

Läs mer

Protokoll. fört vid styrelsemöte #7 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. fört vid styrelsemöte #7 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #7 som ägde rum 2015 11 23 Närvarande: Roller: Underskrifter: Styrelsen: Rasmus Johansson(Ordförande) Annie Riström (Sekreterare) Viktor Andersson (Informationsansvarig)

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

F7. Föregående mötesprotokoll godkänt och lägges till handlingarna.

F7. Föregående mötesprotokoll godkänt och lägges till handlingarna. Läkarsektionen 2009/01/29 Protokoll Årsmöte Tid. 17.00 Plats. Styrelserummet, övervåningen MF Närvarande. Paulina Arntyr, Sofi Asmundsen, Josefine Edner, Matti Eladhari, Mikael Finder, Anna Höög, Karin

Läs mer

Styrelsemöte Ösmo kyrkokör 10 januari 2013 Församlingshemmet

Styrelsemöte Ösmo kyrkokör 10 januari 2013 Församlingshemmet Närvarande: Maria Flink (ordförande), Lena Lagborn (vice ordförande), Monica Risberg (kassör), Annica Kilegård Brissman (sekreterare), Katarina Rudérus (körledare) samt Peter Mourath (kyrkoherde) närvarande

Läs mer

Välkommen till Lärarhögskolan!

Välkommen till Lärarhögskolan! Välkommen till! Till dig som är antagen till Studie- och yrkesvägledarprogrammet, reguljär i Umeå. Varmt välkommen, vi hoppas att du ska få en mycket givande studietid! I det här brevet hittar du viktig

Läs mer

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig?

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? Foto Maria Pålsson Svalövs kommun Välfärdsberedningen Maj 2010 1 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Våren är här och vi har kickat igång rejält!

Våren är här och vi har kickat igång rejält! Våren är här och vi har kickat igång rejält! I DETTA NYHETSBREV: Rädda Barnen Lund söker praktikant för HT2014 s. 2 Hallå där... Lovisa Harfeldt s. 3 Hänt i Mars s. 4 Händer i April s. 6 Kalendarie för

Läs mer

Rickard Nilsson (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet.

Rickard Nilsson (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet. 1 Mötets öppnande Rickard Nilsson (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Rickard Nilsson väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Tid: 17.15 19.00, torsdag, 20141120 Plats: D315 Närvarande: Sandra Sjölander, Jessica Andersson, Martina Kraff, Petra Landestål, Emma Rydén, Linnéa Fällström, Sofia

Läs mer

Produktportfölj 2015/2016

Produktportfölj 2015/2016 Produktportfölj 2015/2016 Kontakt Hej! Jag heter Linnea Kyrö Stenlund och är ansvarig för näringslivsfrågor på NTK. Det är mig ni ska vända er till om ni är intresserade av något förslag eller har några

Läs mer

Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015

Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015 Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015 Vilket år det har varit! Det här kommer bli svårt att sammanfatta på några få sidor. Det har hänt så mycket inom vår lokalavdelning att det skulle ta upp

Läs mer

Fredrika Bremerskolan. Fritidshemmens handlingsplan Läsåret 2014-2015 Uppdaterad 140625

Fredrika Bremerskolan. Fritidshemmens handlingsplan Läsåret 2014-2015 Uppdaterad 140625 Fredrika Bremerskolan Fritidshemmens handlingsplan Läsåret 2014-2015 Uppdaterad 140625 2 (8) Innehåll 1. Mål och verksamhet utifrån nationella och kommunala styrdokument 2. Årshjul 3. Analys + utvecklingsplan

Läs mer

Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat

Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Närvarande: Solveig Gjellan T1 Caroline Lyssarids T1 Tobias Dahlqvist T2 Erik Boberg T2 Sara Johansson T4 Johanna Berggren (18:30-19:28)

Läs mer

Stadgar. Allmänna möten. Styrelsen. Apollonia. Idrottsutskottet. Internationella utskottet. Kulturutskottet. Sexmästeriet.

Stadgar. Allmänna möten. Styrelsen. Apollonia. Idrottsutskottet. Internationella utskottet. Kulturutskottet. Sexmästeriet. 1 2 Stadgar Kap. 1 Allmänna bestämmelser Kap. 2 Medlemskap Kap. 3 Allmänna mötet Kap. 4 Odontologiska studentkårens styrelse (OSS) Kap. 5 Styrelsemedlemmarna Kap. 6 Inspektorn Kap. 7 Utskotten Kap. 8 Grupper

Läs mer

Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2015

Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2015 13 FÖRENINGSINFORMATION MARS 2015n Till alla medlemmar i Kedjan! Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2015 INFORMATIONSBLAD Varmt välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte, onsdagen

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN REGLEMENTE SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN REGLEMENTE SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt s. 3 2. Medlemskap s. 4 3. Organisation s. 5 4. Sektionsstyrelse s. 6 5. Utskott s. 7 6. Kommittéer s. 8 7. Sektionsmöte s.10 8 Programmöte s.11 9. Valberedning s.12 10.

Läs mer

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11 Handelshögskolan i Umeå. Studentförening Stadga Senast uppdaterade: 2015-09- 11 2 KAPITEL 1 FÖRENINGENS GRUND KAPITEL 2 MEDLEMSKAP KAPITEL 3 FÖRENINGENS ÅRSMÖTE KAPITEL 4 EXTRAINSATT ÅRSMÖTE KAPITEL 5

Läs mer

Vad har du för övrig erfarenhet? Mina tidigare arbetslivserfarenheter utanför nationen består av arbete inom storkök samt som brevbärare åt Posten.

Vad har du för övrig erfarenhet? Mina tidigare arbetslivserfarenheter utanför nationen består av arbete inom storkök samt som brevbärare åt Posten. Kandidat till klubbchef vt 2013 Sofie Mähler Jag heter Sofie Mähler och läser Civilingenjör Teknisk Fysik, andra året. Kommer ifrån Näsåker i Ångermanland och flyttade jag till Uppsala hösten 2011. Jag

Läs mer

Kallelse till årsmöte för 2011-09-01 2011-12-31

Kallelse till årsmöte för 2011-09-01 2011-12-31 Kallelse till årsmöte för 2011-09-01 2011-12-31 Datum: Söndagen 25/3-2012 kl. 13.00 Plats: Föreningslokalen Pärlgatan 7a Kulturskolan, Källarplan 691 41 Karlskoga Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2015-09-22, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Kallade: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Hanna Krokström (Admin), Emil

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08 Senast reviderad: 2015-07-15 Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff

Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff Den 10 september 2015 i Växjö Deltagare: Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Camilla Ottosson, Region Kronoberg (deltog inledningsvis) Carola Gunnarsson,

Läs mer

Kongressutbildning 2013. Med Milena Kraft, mångfaldskoordinator

Kongressutbildning 2013. Med Milena Kraft, mångfaldskoordinator Kongressutbildning 2013 Med Milena Kraft, mångfaldskoordinator Lite för- och bakgrundssnack Maktmätningen 2012 Några resultat: de flesta utan tidigare erfarenhet många förstod inte allt eller endast mycket

Läs mer

TECHNOLOGY MANAGEMENT

TECHNOLOGY MANAGEMENT TECHNOLOGY MANAGEMENT STUDENTERNAS FÖRSTA ORDINARIE STÄMMA 2010 TORSDAGEN DEN 28 JANUARI Plats: Pepparholm, Studiecentrum, Lund öö öö öö ö åäöä å ä öå öå ä ä ä å ö ö ö ä Öå öö ö Procedurregler 1. Yttranderätt

Läs mer

Välkommen till Grodan, våren 2009

Välkommen till Grodan, våren 2009 Välkommen till Grodan, våren 2009 Ett nytt år och en ny termin står framför oss med massor av nya utmaningar och spännande lärande. Vi planerar för fullt vad våren ska innehålla men vi tänker också ta

Läs mer

Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-)

Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-) Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-) DAGORDNING 1. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar. 2. Val av

Läs mer