Bosjökloster GK. I väntan på våren. Årsmöte 8 mars kl och den 36:e säsongen KLUBBNYTT NR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bosjökloster GK. I väntan på våren. Årsmöte 8 mars kl 14.00. och den 36:e säsongen KLUBBNYTT NR 1-2009"

Transkript

1 Bosjökloster GK KLUBBNYTT NR I väntan på våren och den 36:e säsongen Årsmöte 8 mars kl 14.00

2 Bosjökloster GK Klubbnytt - Medlemstidning för Bosjökloster GK I detta nummer Kansliet informerar 3 Kallelse till årsmötet 4 Årsberättelse, årsredovisning, balansräkning 5 Resultaträkning, finansieringsanalys, revisionsberättelse 6 Arbetsplan 2009, resultat, noter 7 Resultatbudget 2009, styrelsens förslag 8 Avgifter, styrelsen informerar, valberedningens förslag 9 Motion till årsmötet 10 Dags för juniorträning 11 En debutant ny etta i Danmark 12 Mästarna skall premieras, Dagens Ros, vårens städdag 13 Preliminärt tävlingsprogram Bosjökloster GK Bosjökloster Höör Telefon: Kansli Tidbokning Banpersonal Pro & Shop Restaurang Fax E-post bosjoklostersgk/ Ordförande har ordet! Så är det åter tid att lägga ett golfår till handlingarna och starta upp ett nytt kommer med all säkerhet att bli ett turbulent år för golfsverige. Många klubbar kommer att brottas med ekonomiska problem vilket kommer att utmynna i mängder av olika erbjudanden vad gäller medlemskap och greenfee. Bosjökloster som även 2008 hade ett tillfredställande år kommer naturligtvis också att drabbas om golfen tappar medlemmar och greenfee, men har troligen betydligt större motståndskraft än flertalet andra golfklubbar genom vår låga medlemsavgift och starka ekonomi. Som förslag till årsmötet föreslår styrelsen en höjning av årsavgiften med 100 SEK samt en höjning av greenfeen från 300 till 320 SEK, i övrigt oförändrade avgifter. För att diskutera och besluta om frågor angående 2008 och 2009 hälsar jag alla välkomna till vårt årsmöte söndagen den 8 mars kl Sagt av Zachrisson - välkänd golfkommentator i TV. Såg ni, han började svingen för tidigt. Greenerna är så snabba att bollen inte stannar förrän den slutar rulla... Bollen virrade runt ett tag på greenen innan den bestämde sig för att stanna just där den stannade. Bollen rullar fortare nerför än uppför! Rolf Olsson På bild på förstasidan ses Leif och Ingela Ohlsson i Bosjöklosters Golfklubb i väntan på våren. När snön är borta och temperaturen stiger lockar spel på klubbens bana där man nu är inne på 36:e säsongen. Det var i augusti 1974 som de första nio hålen invigdes, ett år senare var resterande nio hål klara till nuvarande 18-hålsbana. REDAKTION Ansvarig utgivare: Rolf Olsson Redaktion: Jan Malmström, Ann-Kristin Freijd, Pia Arnselius, Anders Sandgren, Håkan Andersson Produktion: Höörs Tryckeri, Höör Nästa Klubbnytt utkommer: april 2009 Manusstopp: 29 mars 2009 Redaktionen ansvarar ej för insänt ej beställt material och förbehåller sig rätten att göra redaktionella ändringar av text. Omslagsfoto: BOSJÖKLOSTER Håkan Andersson GK Foto: Håkan Andersson

3 Kansliet informerar Receptionens och kansliets öppethållande Vardagar Februari Mars April - september Oktober November Lör-, sön- & helgdag Två tillfällen per månad from april, som regel tävlingsfri lördag Övrig tid svarar shopen för denna verksamhet. Bagbricksdekal Årets dekal till bagbrickan hämtas i receptionen när årsavgiften är betald. Adressändring Har du flyttat eller ska flytta? Glöm inte att meddela ändrad adress till oss alt registrera ny adress via golf.se. E-postadress Vi har börjat skicka ut information till medlemmarna via e- post och får en hel del mail tillbaks pga. felaktiga e-postadresser. Gå in på och kontrollera att din mailadress stämmer. Har du ingen adress registrerad - kontakta oss så hjälper vi dig registrera din adress. Sydpoolen Spel på reducerad greenfee alla vardagar på nedanstående banor. Greenfeen är 200 kr för senior och 100 kr för junior. Följande klubbar deltar: Abbekås GK, Allerum GK, Araslövs GK, Assartorps GK, Bedinge GK, Bosjökloster GK, Carlskrona GK, Degeberga- Widtsköfle GK, Eslövs GK, Flommens GK, Hässlegårdens GK, Hässleholms GK, Karlshamns GK, Kristiantad GK, Kvarnby GK, Kävlinge GK, Landskrona GK, Ljungbyheds GK, Lunds Akademiska GK, Lydinge GK, Malmö-Burlöv GK, Nicklastorps GK, Olofströms GK, Perstorps GK, Romeleåsens GK, Ronneby GK, Sjöbo GK, Skepparslövs GK, Sofiedals GK, Stiby GK, Svalövs GK, Söderslätts GK, Söderåsens GK, Sölvesborgs GK, Tegelberga GK, Tomelilla GK, Torekovs GK, Trelleborgs GK, Trummenäs GK, Vellinge GK, Wittsjö GK, Ystad GK, Åkagårdens GK, Älmhults GK, Ängelholms GK, Äppelgårdens GK, Örestads GK, Öresunds GK, Örkelljunga GK, Österlens GK och Östra Göinge GK. Avtalet gäller även juli med undantag av följande klubbar: Araslövs GK, Bedinge GK, Carlskrona GK, Flommens GK, Kristianstad GK, Landskrona GK, Torekovs GK, Trummenäs GK, Ystad GK, Åkagårdens GK, Ängelholms GK, Örkelljunga GK samt Österlens GK. Greenfeeutbyte - vardagar Vi fortsätter med vårt greenfeeutbyte med nedanstående klubbar på alla vardagar. Greenfeen är 160 kr för senior och 80 för junior. Assartorps GK, Degeberga-Widtsköfle GK, Hässlegårdens GK, Hässleholms GK, Ljunbyheds GK, Skepparslövs GK, Örestads GK samt Östra Göinge GK Greefeeutbyte - helger Vi har greefeeutbyte med nedanstående klubbar på lördag, söndag och helgdagar. Greenfeen är 200 kr för senior och 100 kr för junior. Eslövs GK, Hässlegårdens GK, Hässleholms GK, Kävlinge GK samt Wittsjö GK 3 Medlemsgästgreenfee Senior och äldre junior (19-21 år) kan vid sex tillfällen under säsongen ha gästspelare med till reducerad greenfee (160:- för senior, 80 kr för junior). Gästen skriver in sig i greefeeboken och medlemmen skriver sitt kompletta GolfID i anmärkningskolumnen. Receptionen har viss kontroll över antalet ronder, dock måste medlem själv också hålla koll på antalet medlemsgästgreenfee som utnyttjats. Vid överskridande faktureras medlemmen på mellanskillnad. Tidbokning Vi har tidbokning alla dagar mellan Tiderna före ( ) och efter( ) gäller gäller bokning via terminalen utanför receptionen. Tid kan bokas via se (dygnet runt), samt i receptionen på öppettider enligt ovan 14 dagar före aktuell speldag, eller lördag, söndag och helgdagar i receptionen eller shop, på tel Terminalen utanför receptionen kan också användas. Förbokningsbara tider är 00, 07, 15, 30, 37 och 45. Övriga s.k. mellantider (22 och 52) bokas via reception eller shop på golfklubben. Då reception och shop är stängda bokar ni starttider via se eller via terminalen på golfklubben. Bokad tid skall vara avprickad i reception eller shop, eller när dessa är stängda via terminalen, senast 20 minuter före start. Ej avprickad tid återgår och kan bokas ut på nytt igen. Mellantiderna bokas på plats speldagen max 1 timma före start. Har ni frågor kontakta receptionen. Övrigt Ni måste alltid ta vägen via receptionen för att pricka av eller boka starttid. Men även för att försäkra sig om tillfälliga lokala regler mm. OBS! När reception och shop är stängda gör ni detta via terminalen. Vi vill också ta tillfället i akt och berätta för bla våra nybörjare att så här års är det gott om plats på banan, stressen av etablerade spelare är då liten. Under högsäsong gäller eftermiddagar på fredagar, lördagar och söndagar som de mindre stressande speltiderna. Kolla gärna med oss i receptionen eller kansli, vi kan tipsa om vilka tider som normalt är glest använda. Golfvärdar 2009 Är någonting som vi skall fortsätta med Värdarna har varit mycket uppskattade av såväl medlemmar som gäster. Golfvärdarna kommer att tjänstgöra under högfrekventa tider (helger from maj tom september samt huvuddelen dagar under mitten av juni tom mitten av augusti), för att hjälpa medlemmar och gäster ute på banan. Med detta hoppas vi få gladare golfare samt att rondtiderna kommer att bli något kortare. Hemsida På Bosjökloster GK:s egen hemsida kan du se vilka startförbud som gäller (tävlingsprogrammets uppgifter är preliminära), vilka tävlingar som är aktuella, medlemsinformation och mycket mer. Har du inte varit inne på sidan är det dags nu, adressen är: Pia och Anders

4 Bosjökloster Golfklubb styrelse 2008: Stående fr v : Sven Nilsson, Mattias Myrgren, Arne Nyqvist, Ulf Nilsson, Olle Schönström, Benny Jakobsson, Anders Sandgren (klubbadministratör), Bertil Björck, Greger Eriksson, sittande fr v: Camilla Munther, Rolf Olsson och Gerd Lundgren. Saknas på bild Ulf Berg, Christer Lidheimer och Lars Ljungälv. Foto: Bertil Björck Kallelse till årsmöte med Bosjökloster golfklubb Söndagen den 8 mars 2009 kl i klubbhuset. Röstlängdsteckning börjar kl FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Fastställande av röstlängd för mötet 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att fungera som kontrollanter och rösträknare 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar för Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende Fastställande av maximalt medlemsantal för Fastställande av medlems- och köavgifter, verksamhetsplan och budget för a) Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år b) Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år c) Val av suppleanter för en tid av 1 år samt med beslut om deras turordning d) Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år, i detta val får nya styrelsen ej deltaga e) Val av 2 ledamöter till valberedning för 2009, varav en ordförande och tillika sammankallande (styrelsen utser inom sig en tredje ledamot till valberedningen) 12. Karl-Gustav Anderssons m.fl. motion om Klosterhallen och dess nyttjande. Motioner inkomna i rätt tid efter den 29/ finns tillgängliga på årsmötet samt en vecka före på klubbens kansli. 13. Övriga frågor (frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns upptagna på föredragningslistan) 14. Prisutdelning med bl. a KM, HIO-pris 15. Avtackning 16. Avslut ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! Golfklubben bjuder på kaffe. Bosjökloster i januari 2009 Mattias Myrgren, sekr 4

5 Styrelsens årsberättelse 2008 Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Rolf Olsson, ordförande, Bertil Björck, vice ordförande, Mattias Myrgren, sekreterare, Sven Nilsson, kassör, Ulf Berg, Benny Jakobsson, Christer Lidheimer, Gerd Lundgren, Ulf Nilsson, Arne Nyqvist och Olle Schönström. Suppleanter: Lars Ljungälv, Camilla Munther och Greger Eriksson. Klubbens administratör Anders Sandgren, har varit adjungerad. Styrelsen har under året haft 7 sammanträden varav 6 protokollförda. Arbetsutskottet bestående av Rolf Olsson, Bertil Björck, Mattias Myrgren och Sven Nilsson har haft 3 protokollförda sammanträden. Årsredovisning för Bosjökloster Golfklubb räkenskapsåret 1 januari - 31 december FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inom parentes anges 2007 års siffror. Styrelsen för Bosjökloster Golfklubb får härmed avgiva årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december I medlemsavgifter har under året inbetalts kr ( kr). Totala antalet medlemmar uppgår vid årets slut till st (1.421) enligt nedanstående kategoriindelning. Seniorer (1.130) Studerande 13 (13) Junior-äldre 37 (42) Junior-yngre 64 (67) Knattar 12 (20) Vilande 165 (149) I siffrorna ingår 9 (14) familjemedlemskap samt anställda. Klubben har under året haft 7,5 årsanställda. Kostnaderna för löner blev totalt kr ( ) varav kr ( ) avser löner till banpersonal, kr ( ) till kontorsanställda och städare. I bidrag har erhållits totalt kr ( ) varav kr ( ) avser lönebidrag från AMV och resterande statliga och kommunala bidrag. Klubbens lån från medlemmar uppgår till kr ( ). Investeringar i maskiner, inventarier, byggnader och mark har under året uppgått till kr ( ). Maskiner kr (26.331), byggnader kr ( ), inventarier10% 0 kr (10.550),inventarier 20% kr(0), markinventarier kr(0), mark kr ( ). Avskrivningar har gjorts med ca. 15% på maskiner, 10% och 20% på inventarier, 0% på mark, 5% på markinventarier och 3% på byggnader. Totala avskrivningar uppgår till :90 kr ( ). Årets vinst uppgår till :97 kr (47.597:14). Styrelsen föreslår att vinsten överföres till återanskaffningsfonden, som efter detta uppgår till :96 kr ( :99). Höör i januari 2009 Rolf Olsson, Mattias Myrgren, Bertil Björck, Benny Jakobsson, Gerd Lundgren, Olle Schönström, Arne Nyqvist, Christer Lidheimer, Ulf Nilsson, Ulf Berg, Sven Nilsson 5 Klubbens administratör Anders Sandgren, har varit adjungerad. Styrelseprotokollen finns tillgängliga i kansliet. Antalet medlemmar vid årets slut var varav 165 vilande. Antalet greenfeegäster har under året varit ca varav drygt Sydpoolenspelare. Klubben har under året investerat ca 75 KKR i maskiner, 154 KKR i dräneringar och ca 21 KKR i kontors- och konferensutrustning. Klubbhusen inkl. verkstad och förråd har upprustats för ca 867 KKR. Beträffande övrig ekonomisk redovisning hänvisas till förvaltningsberättelse och årsredovisning. Hjärup i januari 2009 Rolf Olsson Ordförande BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa , ,00 Postgiro 6 701, ,00 Checkräkning , ,88 Bankkonto , ,67 Interima fordringar , ,00 Lager , ,00 Kundfordringar , ,00 Summa oms.tillgångar , ,55 Anläggningstillgångar Maskiner , ,00 Inventarier , ,00 Mark , ,63 Markinventarier , ,00 Byggnader , ,00 Insatser , ,00 Summa Anläggningstillgångar , ,63 SUMMA TILLGÅNGAR , ,18 SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Leverantörsskulder , ,19 Semesterlöneskuld , ,00 Prel. skatteskuld , ,00 Stiftelsen F&F Spb - - A.T.P-skuld , ,00 Summa kortfristiga skulder , ,19 Långfristiga skulder Medlemslån , ,00 EGET KAPITAL Återanskaffningsfond , ,85 Årets resultat , ,14 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL , ,18 Ställda panter: inga Ansvarsförbindelser: inga Foto: Ann-Kristin Freijd

6 RESULTATRÄKNING INTÄKTER Medlemsavgifter , ,00 Skåpavgifter , ,00 Greenfee , ,00 Tävlingsintäkter , ,00 Kommittéintäkter , ,00 Reklamintäkter , ,00 Lönebidrag , ,00 Hyresintäkter , ,00 Övriga intäkter , ,60 SUMMA , ,60 KOSTNADER Banomkostnader , ,00 Löner , ,00 Sociala kostnader , ,00 Övriga lönekostnader , ,00 Resekostnader 7 819, ,00 Juniorkommittén , ,00 Damkommittén , ,10 Seniorkommittén , ,00 Tävlingskommittén , ,00 PR-kommittén , ,00 Herrkommittén , ,00 Fastighetskostnader , ,36 Kontorskostnader , ,00 Porto och telefon , ,00 Golfförbunden , ,00 Försäkringar , ,00 Övriga kostnader , ,75 SUMMA , ,21 FINANSIERINGSANALYS TILLFÖRDA MEDEL Medlemslån Avskrivningar Årets resultat Summa tillförda medel ANVÄNDA MEDEL Investeringar i maskiner, inventarier, mark/byggnader Summa använda medel FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Spec. av förändring av rörelsekapital Förändring av likvida medel Förändring fordr., lager, insatser Förändring av skulder Summa förändring LIKVIDITETSANALYS Utgående likvida medel Utestående fordringar, lager Obetalda skulder. X) Reella utgående likvida medel x) Exkl. medlemslån RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR , ,39 AVSKRIVNINGAR Maskiner , ,50 Inventarier , ,00 Mark - - Markinventarier , ,00 Byggnader , ,00 SUMMA , ,50 RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR , ,11 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter , ,26 Ränte-, bankkostnader , ,01 SUMMA , ,25 Revisionsberättelse Undertecknade revisorer har granskat räkenskaperna, årsredovisningen, protokollen samt styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Vi tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen fastställs, att överskottet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt, att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Höör Thomas Bergqvist Karl-Erik Nilsson REDOVISAT ÅRSRESULTAT , ,14 Foto: Ann-Kristin Freijd 6

7 ARBETSPLAN FÖR 2009 RESULTAT BUDGET UTFALL AVVIKELSE NOT. INTÄKTER (KKR) Medlemsavgifter Greenfee Tävlingsintäkter Reklamintäkter Bidrag Hyresintäkter Kommittéintäkter Övriga intäkter SUMMA KOSTNADER Banomkostnader Löner Sociala kostnader Övriga personalkostnader Resekostnader Juniorkommittén Damkommittén Seniorkommittén Tävlingskommittén PR-kommittén Herrkommittén Fastighetskostnader Golfförbunden Försäkringar Porto, telefon Kontor Övriga kostnader SUMMA RESULTAT FÖRE AVSKR Avskrivningar Finansiella intäkter o kostnader ÅRSRESULTAT Fastigheter Underhåll enligt fastställd plan. Renovering av restaurangens kök. Renovering av banpersonalens utrymme. Uppförande av mur mot 23-an. Budgeterat 213 KKR Bana Iordningställande av området vid hål 10 och 14. Utökning av korthålsbana. Budgeterat 110 KKR. Maskiner Djupluftare samt småmaskiner och inventarier till verkstaden. Budgeterat 200 KKR. Kansli Inga investeringar är planlagda. Kommittéerna Kommittéernas program för året presenteras av resp. kommitté. Utbytet med andra klubbar samt Sydpoolensamarbetet som utökats med Flommens GK fortsätter som tidigare år. Avgiften 200 SEK senior och 100 SEK junior. Utbyte vardag fortsätter och har utökats med Örestads GK. Övriga klubbar är Assartorps GK, Degeberga- Widtsköfle GK, Hässlegårdens GK, Hässleholms GK, Ljungbyheds GK, Skepparslövs GK, Örestads GK, Östra Göinge GK. Senior 160 SEK, junior 80 SEK. Om ekonomin till hösten visar tillfredsställande resultat finns på planeringslistan följande: - renovering kring hål 8 - renovering av puttinggreenen - renoveringsplanläggning för hela banan - renovering av omklädningsrum Hjärup i januari 2009 Rolf Olsson NOTER Inom parentes 2007 års siffror. 1. Stämmer väl med budget. 2. Något sämre än budget pga lägre antal greenfeespelare. Ökning avseende sk. golfpaket och företagsgolf. 3. Tävlingsintäkterna något högre pga fler deltagare. 4. I reklamintäkter ingår sponsring av teeskyltar, korthåls banan, murskyltarna, övningsgreen och next teeskyltar kr lägre än budget på grund av färre skyltsponsorer än budget. 5. För sju av de anställda har erhållits lönebidrag. Ca högre än budget. 6. Hyresintäkterna är från pron. 7. Kommittéintäkterna är lägre än mot budget Beroende främst på färre deltagare i juniorträning än budgeterat. 8. Övriga intäkter är bl.a. ersättning från Jakt- & Fiskemässan, Skånedagarna och diverse poster som ej kunnat placeras på annat konto. Här redovisas även bidrag från Hand slaget(golfförbundet) Banomkostnader ca kr över budget beroende på att styrelsen gjort tilläggsanslag för bla högre reparations kostnader och bränslekostnader än budgeterat. 10. Lönerna något över budget beroende på en banarbetares pensionsavgång en månad senare än budget. 11. Sociala kostnaderna något högre. Se pkt I personalkostnader ingår avgifter till FORA, Alecta, Collectum, SAF och personalutbildning. 13. Resor för ban- och kanslipersonal kr högre än budgeterat. Mer uttag ersättning banpersonal. 14. Juniorkommittén, A-truppen kr (69.208), Nxtgruppen kr(24.600), Framtidsgrupp kr (24.600), 36- o gröna gruppen 0 kr (20.400). Juniorkommittén totalt kr lägre än budget beroende bla avsevärt färre deltagare än budgeterat. 15. Damkommittén mycket lägre än budget. 16. Seniorkommittén, anmälningsavgifter kr, reseersätt ning seriespel kr, kostnadsersättning kr, priser hemmamatcher kr, utrustning kr, seniorkonferens, kurser, utbytesgolf kr kr bättre än budget pga få deltagare i seniorträningen. 17. Tävlingskommittén, förtäring vid tävlingar kr, tävlingsledarträffar och möten kr, sponsorcupen ,priser KM och förtäring kr. Tack för hjälpen Fortsättning nästa sida

8 golf kr, tävlingsböcker, tryckning av tävlingsprogram m m kr. Vinnarglas kr kr lägre än budget. 18. Pr-kommittén, Sponsorcupen kr, klubbnytt kr, skyltmaterial kr, restaurang och pro kr, annonser och sponsortavla kr. 19. Herrkommittén kr under budget pga lägre kostnader för seriespel herrar. 20. I fastighetskostnaderna ingår bl. a elavgifter med kr ( ), VA-avgifter kr (20.949), renhållning-städning kr (67.520), reparationer kr (82.266) kr lägre budget trots avsevärt högre elpriser än budget. 21. Häri ingår avgift till Svenska Golfförbundet och Skånska Golfförbundet. 22. Försäkringsavgifterna gäller för maskiner och byggnader. RESULTATBUDGET År 2009 INTÄKTER (KKR) Medlemsintäkter Greenfee Tävlingsintäkter 60 Reklamintäkter 250 Bidrag 912 Hyresintäkter 41 Kommittéintäkter 129 Övriga intäkter KOSTNADER (KKR) Banomkostnader 830 Löner Sociala kostnader 665 Övriga personalomkostnader 148 Resor 8 Juniorkommittén 95 Damkommittén 50 Seniorkommittén 50 Tävlingskommittén 55 PR-kommittén 120 Herrkommittén 20 Fastighetskostnader 473 Golfförbunden 267 Försäkring 60 Porto, telefon 44 Kontor 23 Övriga kostnader RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 339 Avskrivningar -431 Finansiella intäkter och kostnader 104 BUDGETERAT ÅRSRESULTAT 12 LIKVIDITETSBUDGET (KKR) Resultat före avskrivningar enligt resultatbudget 339 Finansiella intäkter och kostnader 104 Investeringar i maskiner, inventarier, mark o byggnader -523 Förändring medlemslån -500 Förändring av likvida medel -580 Ingående likvida medel Utgående likvida medel Telekostnader uppgår till kr (22.597) och portokostnaderna till kr (19.806). 24. Här ingår kostnader för kontorsmaterial, kopieringskostnader, förbrukningsmaterial, litteratur, medlemsmaterial och reklamkostnader. 25. Här ingår diverse poster som inte kunnat placeras på annat konto bl.a årsmöteskostnader, löneskatt, städdag, kostnader för Handslaget då vi besökt skolorna i Hörby och Höör eller skolorna besökt oss samt blommor mm. 26. Följande större investeringar har gjorts under året: Inköp av gräsvårdsmaskiner kr (26.331), underhåll byggnader kr ( ), inventarier kr (10.550), markinventarier kr (0), mark kr ( ). 27. Räntor på klubbens likvida medel under året. STYRELSENS FÖRSLAG till årsmötet den Antal medlemmar, transfer, Styrelsen föreslår att klubbens maximiantal aktiva seniormedlemmar skall vara 1100 st att klubbens maximiantal för juniormedlemmar skall vara 300 st men att juniorer från Höörs och Hörby kommu ner, oavsett denna begränsning, skall ha rätt till inträde i klubben ändå att maximiantalet för juniormedlem mar uppnåtts, att transfer från annan klubb skall ge omedelbar förtur i medlemskön om bosättning sker i Höör eller Hörby kommuner, att kömedlem, ingående i samma familj och skriven på samma adress som aktiv seniormedlem i Bosjökloster GK, skall ha förtur, att passiv medlem, som vill ha aktivt medlemskap under nästföljande verksamhetsår, skall anmäla detta till klubben senast den året före, att aktiv medlem, som vill bli passiv under nästföljande verksamhetsår, skall anmäla detta till klubben senast den året före, att medlem, som beviljats aktivt medlemskap under tiden den 1.9 till och med 31.12, skall erlägga ½ årsavgift intagsåret, att medlems kapitalinsats - medlemslån skall för ny tillträdande seniormedlem under 2009 vara kr, vartill kommer en inträdesavgift, vilket för 2009 skall uppgå till kr samt att inträdesavgiften årli gen skall uppräknas med index beräknad på summan av medlemslånet och inträdesavgiften samt med basårsmånad oktober 2003, att nytillträdande seniormedlem, såsom alternativ till kapitalinsats/medlemslån, skall äga rätt att erlägga en med kr förhöjd seniorsårsavgift jämte inträdesåret även av årsmötet beslutad inträdesavgift och att medlem som överföres i seniorkategorin, 22 år, skall äga rätt att, som alternativ till kontant betalning av medlemslånet i dess helhet, fördela betalningen av medlemslånet över en period av 3 år, varvid betalning erlägges enligt följande - år 1 med 1/3 av detta års framräknade medlemslån jämte inträdesavgift, - år 2 med ½ av summan av år 2:s framräknade medlemslån efter avdrag för vad som erlagts år 1 av - medlemslånet och - år 3 erlägges detta års fastställda lån med avdrag för vad som erlagts åren 1 och 2.

9 Avgifter Årsavgifterna för resp kategori föreslås enligt nedan: Kategori Avgift 2009 Avgift 2008 Senior med lån 2 300: :- Senior utan lån 3 500:- Studerande * 1 600: :- Junior äldre (födda ) 1 100: :- Junior yngre (födda ) 900:- 900:- Knatte (födda 1997 och senare) 600:- 600:- Familj ** 5 200: :- Inträdesavgift senior : :- Vilande/passiv senior -- endast medlemslån -- Ny knatte-junior tom 21 år ½ avgift ½ årsavgift, oberoende av kategori, vid aktivt medlemskap under tiden för intagsåret * uppvisande av giltigt studieintyg från universitet/högskola erfordras ** berättigade till familjemedlemskap är föräldrar + hemmavarande yngre junior och/eller knatte Köavgift Årsavgift 50:- per kalenderår med rätt att få avgiften avräknad från debiterad årsavgift det år den köande blir medlem i klubben Förseningsavgift vid betalning efter 15/4 uttages förseningsavgift med 100:- per person Bagplats Årsavgift större bur 200:- mindre bur 150:- dep avgift nyckel 100:- Klosterhallen Årsavgift 0:- dep avgift nyckel 100:- Anmälningsavgift vid tävling hålstävling 50:-/person 50:- 36-hålstävling 70:-/person 70:- partävling 50:-/person 50:- Släktgolf och dylikt Styrelsen föreslår årsmötet besluta att klubbmedlem skall ha rätt att för arrangemang typ Ängsbygolf, släktgolf och dylikt vid enstaka tillfällen och mot en avgift om 50 kr per starttid senast 30 dagar före aktuell speldag få förboka starttider och därvid även s k mellantider. Styrelsen informerar Greenfee Senior vardagar 320:- 300:- 300:- 300:- Lör-, sön- och helgdagar 320:- 300:- 300:- 300:- Junior vardagar 160:- 150:- 150:- 150:- Lör-, sön- och helgdagar 160:- 150:- 150:- 150:- Sydpoolen (vard) och Medlemsgästgreenfee (alla dagar) Spelavgiften uppgår till 200 kr för senior och 100 kr för junior samt avser en runda om minst 18 hål. Förteckning över klubbar i Sydpoolen finns i receptionen. Information om medlemsgästgreenfee lämnas dels i klubbtidningen och dels på anslag i receptionen. 9 Greenfeeutbyte vardagar Spelavgiften uppgår till 160 kr för senior och 80 kr för junior samt avser en runda om minst 18 hål. Förteckning över deltagande klubbar finns i receptionen. Greenfeeutbyte - helger Avgift för senior 200 kr och 100 kr för junior. Berörda klubbar är Eslövs GK, Hässleholms GK, Kävlinge GK och Wittsjö GK. Greenfeeutbyte - tävlingar Ingen greenfee. Enbart ordinarie startavgift på Hässleholms GK och Wittsjö GK. ½ greenfee + startavgift på Eslövs GK. Årsavgiften Årsavgiften, i enlighet med årsmötesbeslut, kommer att faktureras senast i veckan efter årsmötet. Betalning därav skall vara klubben tillhanda senast den 15/4. Vid återbetalning av medlemsavgift kommer avräkning i förekommande fall att ske för debiterad obetald årsavgift. Protokoll från årsmötet kommer att finnas i nr 2 av årets Klubbnytt samt anslås i receptionen Städdag Lördagen den 14 mars 2009 med början kl kommer årets städdag att äga rum. I år vill banpersonalen, som vanligt, ha hjälp med röjning i skogspartierna sly och kanske något litet träd, att vi plockar kvistar och grenar samt att vi gör snyggt och rent runt våra klubbhus. Efter städningen bjuder klubben på lunch och därefter spelar de som önskar 9 hål poängbogey. Anmälningslista finns i receptionen. Medtag, förutom glatt humör, lövräfsa eller motsvarande trädgårdsredskap. Samling utanför receptionen. Valberedningens förslag Till ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen samt till revisorer/revisorssuppleant avseende 2009 Styrelse Post Tid Namn/uppdrag Ny-/omval Ordförande 1 år Rolf Olsson omval Ledamöter 2 år Christer Lidheimer omval 2 år Gerd Lundgren omval 2 år Sven Nilsson omval 2 år Ulf Nilsson omval 2 år Arne Nyqvist omval Suppleant 1 år Anton Johansson nyval 1 år Camilla Munther omval 1 år Greger Ericsson omval Kvarstår under en tid av 1 år: Ledamöter Ulf Berg Bertil Björck Mattias Myrgren Benny Jakobsson Olle Schönström Revisorer/-suppleant under en tid av 1 år: Ordinarie Thomas Bergqvist omval Karl-Erik Nilsson omval Suppleant Ingemar Lind omval Bosjökloster i januari 2009 Boris Levin Stefan Wiklund Bertil Björck sammankallande styrelsens representant

10 Motion till Årsmötet Styrelsens svar på motion angående Klosterhallen Styrelsen anser det inte ekonomiskt försvarbart att lägga ned större kostnader för upprustning och renovering av Klosterhallen, då behov av denna för annat nyttjande- såsom maskinhall för klubbens maskiner eller för uppställning av golfbilar/golfmopederkan komma att uppstå inom en inte alltför avlägsen framtid. Styrelsen har dock ej för avsikt att under det närmaste verksamhetsåren utnyttja hallen till något sådant annat ändamål, varför den inget har att erinra om att den tillsvidare används som träningshall i nuvarande skick. Styrelsen föreslår därför årsmötet att bifalla motionen såvitt den avser ytterligare medelsanslag om kr till fastighetskommittén för materialinköp, att depositionsavgift för nyckel skall erläggas med 100 kr att ytterliggare avgifter för nyttjandet av Klosterhallen inte skall utgå. att i övrigt avslå motionen 10

11 Bosjökloster Golfklubb fortsätter att satsa på ungdomarna, inte minst genom ett fortsatt samarbete med skolorna i Höör och Hörby. Bilderna ovan är från fjolårets skolaktiviteter. Dags för årets juniorträning Hej alla unga golfare!! När snön försvunnit är det dags att plocka fram golfklubborna igen. Här är några nyheter för 2009 : Bosjökloster Golfklubb har i två år varit Silverklubb i SGF s strävan efter Juniorvänliga anläggningar, vi har arbetat vidare och kan nu ansöka om att bli Guldcertifierad Golfklubb. Det har tagits fram ett Idrottsprogram för Bosjökloster GK och fastställt ett Junior Bosjökoncept för alla grupper. Golfklubben har arbetat fram och antagit en Drog- och alkoholpolicy. Vi kommer att utöka sammarbetet med andra golfklubbar och ha flera planerade utbytesmatcher under året, inte bara för de skickligaste utan även för de med handicap. Träningen är som den brukar vara, dvs bollar, klubbor, kul, tävlingar och träningsövningar. All träning är ledarled och klubbens golfprofessional närvarar vid alla träningstillfällen. Alla måste anmäla sig till Bosjökloster Golfklubb för att sedan delas in i olika grupper. Kanske inte alla känner till vår värdegrund: Glädje, gemenskap och uppmuntran ger trygghet. Vår verksamhet skall innehålla många T Träffas Trivas Träna Tävla. Alla som vill ska få förutsättningar att utvecklas utifrån sina förutsättningar Vill passa på att nämna några höjdpunkter som blir under året för de olika grupperna: Tävlingen Skandia juniorcup, där alla, även de som inte är med och tränar får vara med och spela. Spelar man bra går man vidare till regionfinal! Tävlingen PGA Junior ProAM spelas samtidigt. Kvalar du in väntar tävlingsspel i 4-mannalag med Fredrik. Superprisbord Sommarläger på klubben. Öppen golfbana prova på ta med en vän och spela golf Juniorlunch - Palles Golfrestaurang gå in och säg till så får du dagens rätt eller fika till juniorpris när du är och tränar eller spelar. Detta var enbart en kortfattad information om de olika grupperna, vill du se mer så finns det på Text och foto: FREDRIK PERSSON Tveka inte Anmäl dig nu - Anmäl en kompis som vill börja spela golf med dig. Föräldrar välkomnas att anmäla intresse för att bli ledare - inga stora åtagande, vi utbildar dig. Mejla till : Namn, födelsedata/golfid, hcp (om du har), telefon eller skicka brev till : Bosjökloster Golfklubb, HÖÖR Har du frågor eller annat ring Fredrik Persson, eller eller se hemsidan 11

12 Lübker Golf Resort invigdes i september i fjol och har redan nått hög internationell status. En debutant ny etta i Danmark En debutant har tagit hand om förstaplatsen i Danmark. Och inte bara det, mycket ansedda Golf Magazine i USA har utsett banan till världens bästa nya internationella golfbana. Detta blott några månader efter invigningen... Det handlar om Lübker Golf Resort i Nimtofte, någon mil väster om Grenå på Jylland i Danmark. Där invigdes 27- hålsbanan i slutet av september 2008, designad av den internationellt erkände byggaren Roobert Trent Jones II. - Klassen bättre än Valderamabanan i Spanien. En utmaning för de duktiga spelarna, säger experterna. Superlativen har formligen haglat över denna nya anläggning. Som även rymmer hotelll, restaurang, spa och en drivingsrange i tre våningar. Därtill lägenheter och villor, för köp eller hyra, där du tar steget direkt ut på golfbanan. Golfmagasinet i Danmark rankar årligen de 30 bästa banorna och den här gången fick flerfaldiga och tidigare ettan Holstebro Golfklubb kliva åt sidan, Lübker Golf Resort var överlägsen vinnare inte bara i Danmark utan också internationellt där The Castle i St Andrews i Skottland kom tvåa enligt internationella Golf Magazine. Har du vägarna till Danmark och Jylland så passa på, greenfeeavgiften är visserligen i danska kronor men lär ge full valuta för pengarna. För 18 hål är avgiften 500 danska under veckan, 750 på weekenden, spelar du 27 hål handlar det om 600 respektive 850 kronor. Gå gärna in på klubbens hemsida Bara den är en upplevelse i sig... Text: HÅKAN ANDERSSON Drivingrange i tre våningar på Lübker Golf Resort. 12

13 Peter Åström kommer att premieras för sin seger i klubbmästerskapet. Mästarna ska premieras Det handlar inte bara om verksamhetsplaner, ekonomiska redovisningar och styrelseval när Bosjökloster Golfklubb kallar till årsmöte. Det är också dagen då fjolårets bästa spelare kommer att premieras. Prisbordet kommer bl.a års klubbmästare Peter Åström, som då tog sin tredje titel efter en hård uppgörelse med Max Munther, att få ta del av liksom Hans Jansson som var den ende spelaren under fjolåret som lyckades göra holein-one på hemmabanan. Hans fick drömträff med sin driver på 12:ans vattenhål den 26 september. Dessutom kommer Kjell Jansson att få pris som Årets golfare efter premiärtävlingen i fjol. Bland de som ska prisas finns också Anton Johansson som spelade hem cupturneringen Ivan Blickstads minne. Det gjorde han efter segrar över i tur och ordning Berry Pahmp, Janne Simonsen, Viktor Hjalmarsson samt via 5/4 mot- Lars Kvist i finalen. Text och foto: HÅKAN ANDERSSON Dags för vårens städdag Reservera lördagen den 14 mars! Då är det nämligen dags för den årliga vårstädningen. Då vill banpersonalen ha hjälp med röjning i skogs- och slypartier, kvistar och grenar ska plockas upp och området kring klubbhuset ska snyggas upp. Vi samlas utanför receptionen kl för den traditionella fotograferingen, kl tar vi med oss ett glatt humör samt behövliga trädgårdsredskap ut på banan. Efter städningen bjuder klubben på lunch och därefter kan de som så önskar spela en 9-håls poängbogey och därmed årets första tävling på banan. Anmälan till tävlingen sker antingen på lista i receptionen eller på Rosor till klubben... Hans Jansson lyckades som ende spelare med ett hole-in-one under fjolåret. 13 Saxat ur SkD 29/1 2009

14 Preliminärt tävlingsprogram 2009 TÄVLINGSBESTÄMMELSER: Se anslag i receptionen både avseende generellt och för varje separat tävling. SÄSONGTÄVLINGAR Tisdagstävling Seniorer (H55+, D50+). Alla tävlingsfria tisdagar. För maj, juni, juli och augusti: Anmälan kl Reserverade starttider kl Från september till april: Anmälan kl Reserverade starttider kl Arr. SK Lady Bosjös Idealrunda: Säsongstävling 1 maj 1 september för klubbens damer. Alla damtävlingar räknas in, däremot får inte resultat i sällskapsrundor räknas. Mer information på anslagstavlan. Arr. DK Damgolf: Sponsor: Boijertz Conditori, Höör. Damtävlingar över 9 och 18 hål på måndag- eller tisdagskvällar under säsongen där tävlingsformerna varierar. Efter tävlingen serveras kaffe i klubblokalen varvid prisutdelning också sker. För mer information se damernas anslagstavla. Arr. DK Matchstege till minne av Ivan Blickstad: Tävlingen är öppen för medlemmar i Bosjökloster Golfklubb. Sista anmälningsdag 3:e maj och matchstege sätts upp i receptionen efter lottning Segraren erhåller inteckning i Ivan Blickstads vandringspris som utdelas vid kommande årsmöte. För mer information, se vår hemsida eller särskilt anslag i receptionen. Arr. TK Årets Golfare / Månadens Golfare: I varje deltävling som ingår i Årets Golfare utses den spelare med lägsta bruttoresultat till Månadens Golfare. Du deltar i minst fyra av de fem angivna slagtävlingarna& dina fyra lägsta bruttoresultat räknas. Den spelare som har det lägsta sammanlagda bruttoresultatet utses till Årets golfare den 26 september. Arr. TK S-Schaktcup: Sponsor S-Schakt, Hörby. Samla poäng i några av våra öppna tävlingar, du får poäng beroende på din placering i tävlingen. Dina 5 bästa resultat + resultatet på avslutningstävlingen den 26 september räknas. Ingen föranmälan dina poäng räknas ihop automatiskt och kommer att finnas i resultatpärmen i receptionen. Se mer information på anslagstavlan. Onsdagsgänget: Kval till Brasier cup alla tävlingsfria onsdagar. Startförbud Lördagsgänget: Kval till Brasier cup alla tävlingsfria lördagar. Startförbud Byråslaget: Korthålstävling öppen för alla 1 juni 31 aug. Lämna in ditt signerade scorekort så har du möjlighet att bli månadsmästare i någon av fyra klasser. Ingen startavgift. Se mer information på anslagstavlan. Sponsor: Reklambyrån, Höör. FÖRKORTNINGAR SL Slagtävling S Öppen för alla A Klass A hcp 0-12,4 TK Tävlingskommitté SG Slaggolf D Damer B Klass B hcp 12,5-24,4 DK Damkommitté PB Poängbogey H Herrar C Klass C hcp 24,5-36,0 SK Seniorkommitté FS Foursome J Juniorer D Klass D 36+ (spelar på hcp 36.0) HK Herrkommitté GS Greensome SE Seniorer JK Juniorkommitté FL Flaggtävling G Gemensam start PR Pr-kommitté B Bogey * Endast för medlemmar BK Bankommitté SC Scramble Arr Arrangören ansvarar MG Ingår i Månadens Golfare SS Ingår i S-Schakt Cup Vi vill börja med att önska alla en god fortsättning på det nya året samt en god golfsommar,och ni är åter välkomna till en ny säsong här på krogen! Säsongspremiär! Lördagen den 28/ Öppettider: tisdag-söndag Kjell Jansson - Årets golfare 2008 Vi erbjuder också catering och tar emot era beställningar! Tveka inte ring Paul Lindeberg för olika förslag och prisuppgifter. Vi önskar alla välkomna till säsongen 2009! Paul Lindeberg, krögare med personal. Tel

15 Datum Tävling Prel startförbud Sponsor/anmärkning Ingår i Ansv Mars 14 L *Städgolf BK April 19 S Tävlingsledarträff TK 23 To H75 D SK 23 To H35 D3NO SK 25 L Säsongstarten prel SS TK Maj 3 S *Damernas vårstart DK 10 S Scramble prel TK 11 M Damgolf, 9 hål DK 14 To H45 D4O SK 16 L Esbo Cup, 36 hål HK 16 L D22 Div Första start kl DK 19 Ti Fyrväpplingen SK 19 Ti Damgolf, 18 hål DK 24 S Bästboll prel SS TK 28 To Grant Thornton Start alla hål kl Arr Juni 1 M Damgolf 9 hål Start hål 10 DK 7 S *Bilmånsson Cup Start alla hål kl TK 9 Ti Damgolf, 18 hål DK 11 To SÄVEgolfen Start alla hål Arr 13 L Gökottegolf Start alla hål kl Arr 14 S Flaggtävling prel SS TK 15 M *Skandia Cup klubbkval prel Start hål 1 & 10 kl JK 15 M Damgolf, 9 hål DK 27 L Golf & Dans Start alla hål kl SS TK 29 M Damgolf 9 hål DK Juli 2 To Damernas Utbytesdag Första start DK 4 L Intersport Cup prel SS TK 12 S Sandahlsslaget prel SS TK 13 M Damgolf, 9 hål DK 21 Ti Skandia Tour Regional hål JK 24 F Damsignalen, hål DK 25 L SommarTriss prel SS TK 28 Ti Damgolf, 9 hål DK Augusti 4 Ti Klosterrundan SK 8 L Cancerfonden Start alla hål kl SS TK 10 M Damgolf, 18 hål DK 11 Ti Fyrväpplingen SK 13 To H65:1 D3V SK 13 To H55 D4V SK 14 F Sponsorcupen Start alla hål kl PR 16 S Två Generationer prel TK 18 Ti Damgolf, 9 hål DK 21 Fr LU-golf - prel FG, Lunds univers. E Hedberg Arr 22 L KM TK 23 S KM TK 27 To H65:2 D4NO SK 28 Fr SmiGfOff, 36 hål Arr 29 L Brasier Cup Rond 1 kl , rond 2 kl Arr 30 S Brasier Cup Första start kl. 08,00 Arr 31 M Damgolf, 9 hål Start hål 10 DK September 3 To Kerma Kakel - prel Start alla hål kl Arr 5 L HörbyMästerskapet prel Arr 8 Ti Damgolf, 9 hål DK 13 S Äkta Makar prel TK 20 S *Tekla Flagg / Höstmöte DK 26 L S-Schakt Cup prel Även final i poängjakten SS TK Oktober 3 L Ludvigsborgsgolfen Arr 11 S Kors & Tvärs Start alla hål kl TK 18 S Tack för hjälpen samt Serieavslut Start alla hål kl TK November 8 S Fars Dag Golf Start alla hål kl TK 15

16 B 243 Föreningsbrev Bosjökloster Golfklubb 95 Höör Vår - Säsongsstart 2009 Nu kör vi sakta men säkert igång på Bosjökloster med en troligtvis tidig säsongsstart, om inte förr så definitivt till den mars, när det blir stor städning på golfbanan, för att till den mars öppna upp fullt med fin fina erbjudande t ex värdecheckar vid skoköp, bagerbjudande och Cobra Drivers till vansinnes priser och mycket mer! Inte nog med att vi är ledande vi är även billigast!! Custom Fitting har aldrig varit så inne som det blev under 2008 nu skall alla ha Custom klubbor, alla golftidningar skriver spaltmeter om ämnet och internet är överfullt med Custom Fitting. Känns skönt att jag inte kallar det en nyhet utan att jag kan börja på mitt 19:de år som PGA Professional Golf Club Custom Fitter Marknads ledande och med 100 tals nöjda kunder från södra Sverige och Danmark (en för mig växande marknad!). För dig som medlem är det en stor fördel, att du inte behöver åka långt iväg för att få de bästa hjälpen och servicen när det gäller din golfutrustning eller Custom Fitting. Golf Utbildningar - Enklare Golf 2009 är arbetsnamnet på vårt golf projekt för Dig som vill spela bättre golf. Tänka rätt, svinga rätt och scora lägre vill Du det, så skall Du anmäla Dig till våra utbildningar. Vi kommer vi att ha en mängd olika utbildningar under vårt Enklare Golf men framförallt fortsättningskurser, dam-dagar, seniorträning, närspelskurser och nybörjarkurser. Känner Du någon som vill börja spela golf Senior eller Junior. Kontakta Fredrik! Maila till eller titta på hemsidan om våra golfutbildningar Players Club 2009 Vi kör igång en ny typ av oprövad golfutbildning, som jag personligen tror mycket på för att bli en mycket bättre golfare. Fasta träningstider, med golfprofessional som instruerar och hjälper till, samt Play with your Pro, fasta speltider för spellektioner ute på golfbanan. Som medlem i Players Club, får du möjlighet att träna vid 2 tillfällen i veckan, närspel och svingträning, samt möjlighet att boka in dig på en fast speltid där Fredrik spelar med och instruerar över 9 hål på banan. Players Club löper över 24 veckor dvs hela säsongen, du bestämmer själv hur mycket du vill få tränarhjälp, vilka dagar du vill träna och när du vill spela. Vi kommer även att ha en del extra för deltagarna, tex tävling med priser, special erbjudande och en del överraskningar. Priset för denna fantastiska möjlighet att bli en mycket skickligare golfare är 2000 kr dvs du investerar 84 kr i veckan plus så mycket tid du vill lägga ner samt när du vill och kan lägga ner tid på att utveckla ditt golfspel. Detta leder naturligtvis till en otroligt bra plattform och ett redskap för att utvecklas som golfspelare, med kombinationen av träning och spel, båda med Golfprofessional Fredrik Persson. Drivingrangen Årskort Efter de förändringar och förbättringar som vi gjorde 2008 så fortsätter vi i samma spår. En del nyheter kommer att dyka upp, resten av de gamla TopFlite bollarna kommer att fortlöpande försvinna och bytas ut mot de nya Wilson Range bollarna som alla verkar gilla och som många lovordat, framför allt vid närspelsträning!! Årskort finns som vanligt för de som vill träna ekonmiskt och obehindrat 1800 kr för helt fria bollar. Fulltankade rangekort har fortfarande 10 % rabatt. SkolProjektet fortsätter och vi räknar med att försöka bjuda in lika många elever här i vår som vi hade i höstas mycket nöjda skolelever har nu fått möjlighet att kostnadsfritt prova på golf under 2007/2008 som en del av vårt Skolprojekt. Vi fortsätter på samma linje och efter att vi uppmärksammades med reportaget i Svensk Golf så har andra klubbar och golfpro s hört av sig och frågat hur vi gör. Årets TÄVLING SÄSONGSSTARTEN 25 april Det kommer att bli svårt att upprepa de sista årens super tävlingar, med bra väder, kanon fin bana och jätte stort startfält men vi kommer att kämpa hårt och försöka. Prisbordet blir minst lika stort och tungt, golfbanan i toppskick med en massa nya överraskningar i tävlingen och vi hoppas att Du och alla Dina kompisar ställer upp och spelar vår tävling den med störst startfält 2007 och ett av de största För att göra en ny succe 2009 fortsätter samma koncept men vi tänker köra flera klasser så alla kan vara med, en par tävling i tävlingen, med valfri spelkompis, kortare bana för snabbare och enklare spel, naturligvis våra sedvanliga överraskningar på banan! Staravgift inkl lunch så man kan äta innan prisutdelningen och vädret tror vi på sol så klart.. Nu är det GRÖNT så då kör vi med soliga vårhälsningar Golfprofessional - Fredrik Persson

Bosjökloster GK. Bosjökloster GK 40 År! Vi firar med 40-årsfest 9 augusti! Bosjökloster GK 1974-2014 - sid 5 - Lite Årtalsresumé - sid 8-9 -

Bosjökloster GK. Bosjökloster GK 40 År! Vi firar med 40-årsfest 9 augusti! Bosjökloster GK 1974-2014 - sid 5 - Lite Årtalsresumé - sid 8-9 - Bosjökloster GK KLUBBNYTT NR 2-2014 Bosjökloster GK 1974-2014 - sid 5 - Lite Årtalsresumé - sid 8-9 - Vi firar med 40-årsfest 9 augusti! Ekonomisk tillbakablick - sid 10-12 - Nyhet! Nummertees - sid 13

Läs mer

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2014 KARLSTAD GOLFKLUBB Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Tidsbeställning/Bokning golflektion...86 64 05 Banchef...86

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 Öppnade rangen till påsk i år? SoGK är med i Golfstore Caroline Back in the game! Utökade bokningsbara tider Regler Spelarens ansvar Golf på heltid Kan

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Ljungentelegrafen nr 5 2008 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Service och reservdelar

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2015 KARLSTAD GOLFKLUBB Vi är Karlstad Golfklubb den leende golfklubben! Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Klubbchef...86

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3 First tee Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007 15 år med Bredareds Golfklubb - sid 17-18 Nytt juniorår - Sid 12 Nya tag för miljön - Sid 3 Vårens Kurser - Sid 5 Huvudsponsorer HEJ ALLA GLADA

Läs mer

Våren är här och vår golfbana är i toppskick!

Våren är här och vår golfbana är i toppskick! Våren är här och vår golfbana är i toppskick! Jönåkers GK Nedre Jäder, 610 50 Jönåker Telefon: reception/tidsbokning 0155-703 14 kansli och fax 0155-702 99 info@jonakersgk.se www.jonakersgk.se Ansvarig

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Falsterbo Golfklubb Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo Org nr 846000-1509 Telefon: 040-47 50 78 Fax: 040-47 27 22 E-post: info@falsterbogk.se Hemsida: www.falsterbogk.se

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

ÖgolfBladet. Serverat och klart! OBS! Banan. Vårmöte 25 april. Rapport från Göran. ÖgolfBladet. innehåller din etikett till bagbrickan

ÖgolfBladet. Serverat och klart! OBS! Banan. Vårmöte 25 april. Rapport från Göran. ÖgolfBladet. innehåller din etikett till bagbrickan ÖgolfBladet VÅREN 2015 Serverat och klart! OBS! Banan Rapport från Göran Vårmöte 25 april Städa grilla mötas ÖgolfBladet innehåller din etikett till bagbrickan GREENERNA Just nu, den 9 mars, har banan

Läs mer

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till ORDINARIE ÅRSMÖTE Härmed kallas Du till ordinarie årsmöte för Partille Golfklubb Torsdag 26

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014 ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30 i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN 3 Ordförande har ordet Tack vare en gynnsam vinter och vår, fick vi en tidig start på säsongen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2013 & VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Säsongen 2012 startade rekordtidigt och redan den 5e april öppnade

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Innehåll i detta nummer: Ledare Rätt klassindelning i tävling? Kassörens kommentarer Möteshandlingar Vintern slog till tidigt i år också,

Läs mer

LÄS. Årets junior 2012 DNING RÄTTVIKS GOLFKLUBBS. William Nygård och Jonas Gullberg. Julnummer 2012 Årg. 26

LÄS. Årets junior 2012 DNING RÄTTVIKS GOLFKLUBBS. William Nygård och Jonas Gullberg. Julnummer 2012 Årg. 26 LÄS Julnummer 2012 Årg. 26 RÄTTVIKS GOLFKLUBBS DNING Årets spelare 2012 Andreas Johansson Det var ett lätt val för kommittén att utse årets spelare. Med en säsong som började trögt med ett antal missade

Läs mer

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Vision klubbhusområde

Vision klubbhusområde Vision klubbhusområde Jönåkers GK Nedre Jäder, 611 70 Jönåker Telefon: reception/tidsbokning 0155-703 14 kansli och fax 0155-702 99 info@jonakersgk.se www.jonakersgk.se Ansvarig utgivare: Peter Hallberg

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 GOLFARENNovember 2013 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 Kallelse till Höstmöte 28 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

Gullbringa Golf & Country Club

Gullbringa Golf & Country Club Gullbringa Golf & Country Club Nr 2-2011 BILDANDET AV DRIFTSBOLAG HÖSTMÖTET INFORMATION FRÅN KLUBBCEFEN OCH TRÄNAREN K löver bladet N r2/20 11 Ledare Innehåll Ledaren...... 2 Klubbchefen informerar...3

Läs mer

Ule N a b b e. 112.976 slag g för. ...och över 30.000 för Masters! Klubbafton och säsongsavslutning lördagen den 4 december

Ule N a b b e. 112.976 slag g för. ...och över 30.000 för Masters! Klubbafton och säsongsavslutning lördagen den 4 december Ule N a b b e Nytt - och lite gammalt - från Falsterbo Golfklubb Nr 2 - Okt 2004 112.976 slag g för Cancerfonden! -Hur mycket får jag för dessa båda utsökta exemplar av keps-typ? Lars Emilson höll som

Läs mer

ÄNGLAMARK NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB

ÄNGLAMARK NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB Ordförande har ordet Ytterligare ett varv har rullat Säsongen har gått in i slutfasen och det är dags att sätta betyg på upplevelsen av banan i år och den egna golfen

Läs mer

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008 Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Klöverbladet Nr2/2008 1 Ledare Per Nilsson, ordförande Innehåll Ledare... 2 Från redaktionen...3

Läs mer