Manual för Priquest och Nationell Indikationsmodell för Kataraktextraktion (NIKE). Nationell Indikationsmodell för Kataraktextraktion, NIKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual för Priquest och Nationell Indikationsmodell för Kataraktextraktion (NIKE). Nationell Indikationsmodell för Kataraktextraktion, NIKE"

Transkript

1 Priquest Manual för Priquest och Nationell Indikationsmodell för Kataraktextraktion (NIKE). Syftet med Priquest är att fastställa indikationerna inför en kataraktoperation. Det är därför önskvärt att den patient som kan vara aktuell för kataraktoperation får möjlighet att fylla i formuläret så tidigt som möjligt i vårdprocessen. Formuläret är självinstruerande. Om patienten behöver hjälp för ifyllandet så bör hjälpen i första hand begränsas till att förklara frågorna och be om ett svar. I andra hand kan anhörig eller vårdare svara på frågorna åt patienten, men detta bör tillämpas bara i undantagsfall. Det ifyllda formuläret värderas med hjälp av bifogade poängtabell. Svaren och poängen förs sedan över till NIKE. Nationell Indikationsmodell för Kataraktextraktion, NIKE Fråga 1 fylls i från tillgängliga journal- eller remissuppgifter. Fråga 2 fylls i från tillgängliga journal- eller remissuppgifter eller undersökande läkares bedömning. Om JA, markera indikationsgrupp 1. Fråga 3 fylls i från tillgängliga journal- eller remissuppgifter. Om JA, markera indikationsgrupp 1. Fråga 4 hämtas från Priquest, fråga A. Observera att Kan ej ta räknas som ej besvarad fråga. Poängen för varje delfråga (4, 3, 2, 1,, se poängtabell) adderas och delas med antalet besvarade frågor. Fråga 5 hämtas från Priquest, fråga B. Poängen (4, 3, 1,, se poängtabell) för det svarsalternativ som markerar högst på någon av frågorna förs in i NIKE. Fråga 6 hämtas från Priquest, fråga C. Det svarsalternativ som markerar högst på någon av frågorna förs in i NIKE. Inga problem, eller svårigheter ger poäng. Vissa, problem, svårigheter ger 2 poäng. Stora, övervägt sluta köra bil ger 4 poäng (se poängtabell). Poängen för varje fråga förs ut i högra kolumnen och sammanräknas till totalpoäng. Indikationsgrupp 1-4 kryssas för baserat på den totala poängsumman. I vissa fall som framgår av blanketten gäller indikationsgrupp 1 oavsett poängsumman. Fråga 7. Vid avancerad makuladegeneration och andra tillstånd där man befarar att det inte blir någon säker synförbättring efter kataraktoperationen kan man här sänka indikationsgruppen ett steg (t.ex. från 2 till 3). Aldrig dock tvärtom, d.v.s. höja indikationsgruppen.

2 NIKE Nationell Indikationsmodell för Kataraktextraktion Personnr Namn Klinik Bedömningen gäller operation av Hö Vä Båda * Det öga som skall opereras är Öga 1 Öga 2 * Planerad bilateral operation samtidigt eller med kort intervall Öga som skall opereras (först*) S: < *Texten "först" och "sist" syftar på turordningen vid båda ögon. Poäng 1. Bästa korrigerad synskärpa: Poäng Öga som ej skall opereras (sist*) S: < Poäng Föreligger en medicinsk indikation för snabb operation? (t.ex. matur katarakt) Ja Om Ja markera indikationsgrupp 1 3. Sjukskriven i väntan på operation? Ja Om Ja markera indikationsgrupp 1 4. Svårigheter att se att utföra dagliga aktiviteter (från Priquest) Mycket stora (>=3,3 medelp.) Poäng Poäng 4 Stora (2,3 - <3,3 medelp.) 3 Vissa (1,3 - <2,3 medelp.) 2 Inga (<1,3 medelp.) 5. Katarakt (Bländning och sidoskillnad mellan ögonen) (uppgiften hämtas från Priquest, för in det svar från endera frågan som markerar mest för patienten) Mycket stora Poäng 4 Stora 3 Vissa 1 Inga 6. Förmåga till att arbeta, köra bil (om tillämpligt), klara sig utan hjälp eller att fortsätta vårda/ta hand om närstående som är beroende av hjälp Förmågan omedelbart hotad eller redan uppgiven Poäng 4 Svårigheter finns 2 Inget hot och inga svårigheter finns Indikationsgrupp Poängintervall Total poäng 7. Är det tveksamt om man kan förvänta någon synförbättring på grund av annan ögonsjukdom, flytta indikationsgruppen ett steg åt höger (= svagare indikation) Korrigerad Indikationsgrupp Prioriteringsdatum: Ansvarig för prioriteringen: (texta)

3 Löpnummer: Personnummer: Namn: Priquest A. Har Du på grund av Din synförmåga med följande aktiviteter? Om så är fallet, hur mycket? Använder Du glasögon gäller frågorna hur det är när Du använder Dina bästa glasögon. Sätt enbart kryss på varje rad och i den ruta som Du tycker bäst stämmer med verkligheten. Besvär: Läsa texten i dagstidning stora Känna igen ansikten på dem i Du möter Se priset på varor när Du handlar Se att gå på ojämn mark (skogsstig, trottoarkanter e.d.) Se att handarbeta, tillverka saker, reparera föremål etc Läsa text på TV Se att ägna sig åt någon hobby- eller fritidsaktivitet som Du gärna vill göra B1. Blir Du bländad av strålkastare, lampor eller andra ljuskällor stora B2. Upplever Du en störande skillnad i synförmåga mellan ögonen? stora Var god vänd!

4 Löpnummer: Personnummer: Namn: C1. Om Du har förvärvsarbete, orsakar Din nuvarande syn problem att sköta arbetet? Arbetar med stora problem Arbetar med vissa problem Arbetar utan problem Ej aktuellt C2. Om Du är bilförare, har Du att köra bil p.g.a. synen? Har slutat eller överväger att sluta köra bil Kör bil men med Kör bil utan Ej aktuellt C3. Om Du klarar Dig själv hemma eller vårdar någon närstående, hur klarar Du det med Din nuvarande syn? Svårt att klara nuvarande situation Klarar det trots vissa svårigheter Klarar det utan svårigheter Ej aktuellt

5 Poängmall för Priquest Poäng: Besvär: Läsa texten i dagstidning Känna igen ansikten på dem i Du möter Se priset på varor när Du handlar Se att gå på ojämn mark (skogsstig, trottoarkanter e.d.) Se att handarbeta, tillverka saker, reparera föremål etc stora Läsa text på TV Se att ägna sig åt någon hobby- eller fritidsaktivitet som Du gärna vill göra Poängen för varje delfråga adderas och delas med antalet besvarade frågor. Har man bara besvarat (kunnat ta ) till 5 frågor delas den adderade poängen med 5. Resultatet förs in i NIKE, punkt 4. B1. Blir Du bländad av strålkastare, lampor eller andra ljuskällor stora B2. Upplever Du en störande skillnad i synförmåga mellan ögonen? stora Det svarsalternativ (B1 eller B2) som ger högst poäng förs in med poängsumman i NIKE punkt 5.

6 Löpnummer: Personnummer: Namn: Priquest A. Har Du på grund av Din synförmåga med följande aktiviteter? Om så är fallet, hur mycket? Använder Du glasögon gäller frågorna hur det är när Du använder Dina bästa glasögon. Sätt enbart kryss på varje rad och i den ruta som Du tycker bäst stämmer med verkligheten. Besvär: Läsa texten i dagstidning stora Känna igen ansikten på dem i Du möter Se priset på varor när Du handlar Se att gå på ojämn mark (skogsstig, trottoarkanter e.d.) Se att handarbeta, tillverka saker, reparera föremål etc Läsa text på TV Se att ägna sig åt någon hobby- eller fritidsaktivitet som Du gärna vill göra B1. Blir Du bländad av strålkastare, lampor eller andra ljuskällor stora B2. Upplever Du en störande skillnad i synförmåga mellan ögonen? stora Var god vänd!

7 Löpnummer: Personnummer: Namn: C1. Om Du har förvärvsarbete, orsakar Din nuvarande syn problem att sköta arbetet? Arbetar med stora problem Arbetar med vissa problem Arbetar utan problem Ej aktuellt C2. Om Du är bilförare, har Du att köra bil p.g.a. synen? Har slutat eller överväger att sluta köra bil Kör bil men med Kör bil utan Ej aktuellt C3. Om Du klarar Dig själv hemma eller vårdar någon närstående, hur klarar Du det med Din nuvarande syn? Svårt att klara nuvarande situation Klarar det trots vissa svårigheter Klarar det utan svårigheter Ej aktuellt

8 Poängmall för Priquest Poäng: Besvär: Läsa texten i dagstidning Känna igen ansikten på dem i Du möter Se priset på varor när Du handlar Se att gå på ojämn mark (skogsstig, trottoarkanter e.d.) Se att handarbeta, tillverka saker, reparera föremål etc stora Läsa text på TV Se att ägna sig åt någon hobby- eller fritidsaktivitet som Du gärna vill göra Poängen för varje delfråga adderas och delas med antalet besvarade frågor. Har man bara besvarat (kunnat ta ) till 5 frågor delas den adderade poängen med 5. Resultatet förs in i NIKE, punkt 4. B1. Blir Du bländad av strålkastare, lampor eller andra ljuskällor stora B2. Upplever Du en störande skillnad i synförmåga mellan ögonen? stora Det svarsalternativ (B1 eller B2) som ger högst poäng förs in med poängsumman i NIKE punkt 5.

9 C1. Om Du har förvärvsarbete, orsakar Din nuvarande syn problem att sköta arbetet? Arbetar med stora problem 4 Arbetar med vissa problem 2 Arbetar utan problem Ej aktuellt C2. Om Du är bilförare, har Du att köra bil p.g.a. synen? Har slutat eller överväger att sluta köra bil 4 Kör bil men med 2 Kör bil utan Ej aktuellt C3. Om Du klarar Dig själv hemma eller vårdar någon närstående, hur klarar Du det med Din nuvarande syn? Svårt att klara nuvarande situation 4 Klarar det trots vissa svårigheter 2 Klarar det utan svårigheter Ej aktuellt Det svarsalternativ (C1, C2 eller C3) som ger högst poäng förs in med poängsumman i NIKE punkt 6.

10 Prioriteringar för resp diagnosgrupp inom ögonsjukvård Sjukdomsgrupp: Skada/akuta-halvakuta tillstånd Patient/sjukdomsgrupper Prio Angelägen- Åtgärd Åtgärdens Effekt Evidensgrad Diagnosnr Sjukdomstillstånd hetsgrad Behov 1-1 A-F God-ingen Ögonmissbildning hos barn I 2 Op B God Q1-Q15 Risk Akut penetrerande skada av ögongloben med eller utan främmande kropp I 2 Op B God S Kraftigt våld mot ögongloben I 2 Utredning, ev kirurgi C God S5.1 Svår bränn, syra eller lutskada av ögat I 2 Spolning, medicinsk C God T26 beh, ev kir Plötslig synnedsättning sista dygnet, ev även andra symtom I 2 Utredning C God H54 Diagnostik vid allvarlig neurologisk sjukdom I 2 Utredning C God Z3.3 Svår skada på ögonglobens omgivning I 3 Op B God S5.4 Plötslig synnedsättning med anamnes på <2 veckor, inga andra symtom I 3 Utredning C God H53.9 Ytlig skada på ögat eller ögonregionen III 6 Medicinsk beh/op B God S5. S.1-2

11 Sjukdomsgrupp: Inflammation/infektion - samt öppenvård Keratit m fl hornhinneåkommor som kan ge bestående ärr utan behandling I 2 Medicinsk behandling B God H16.3 Avstötningsreaktion av hornhinnetransplantat I 2 Medicinsk behandling B God T86.8 Endoftalmit I 2 Op/Medicinsk B God H44. behandling Akut inflammation i ögats inre delar, i orbita el adnexa I 2 Medicinsk behandling A God H5. Svår endokrin oftalmopati I 2 Medicinsk behanling/ C God H6.2 Op E5. Temporalisarterit I 2 Medicinsk behandling/ A God M31.6 Op Aggressiva infammationer, -infektioner i ögats yttre del III 4 Medicinsk behandling B God H1.3 H1. Kronisk infammation i tårvägar III 5 Op B God H4.3 H4.4 Torra ögon med kraftiga. Sjögren, sicca III 5 Medicinsk behandling C God M35. Torra ögon, måttliga III 7 Medicinsk behandling D God H4.1 Lindrig inflammation, lokalt eller generellt i ögats yttre delar III 8 Medicinsk behandling D God H1.9

12 Rinnande ögon, epifora III 8 Medicinsk behandling D God H4.2 Lätt - måttlig inflammation i ögonlock III 9 Medicinsk behandling D Viss H1. Sjukdomsgrupp: Barn/skelning Kongenital, infantil och juvenil katarakt I 2 Op/Screening Effekt C God Q12. H26. Nytta B Kongential glaukom I 2 Op/Screening Effekt C God Q15. Nytta B Akut skelning hos vuxen eller barn I 2 Utredning B God H49., 5. Juvenil RA I 3 Utredning/ B God M8., Z13. Behandling Misstänkt eller verifierad skelning som kräver amblyopibehandling III 3 Op/glas/lapp B God H53. Skelning hos vuxna med svåra funktionsstörningar, diplopi etc III 5 Op/glas B God H49, H5 Skelning hos barn utan påtaglig amblyopi el annan sjukdom i ögat III 6 Op C God H5 Skelning hos vuxna m relaterade sociala IV 9 Info/op/glas C God H5.

13 Sjukdomsgrupp: Ögonplastik Kongenital ptos, synhotande I 2 Op Effekt B God Q1. Nytta A Entropion och trichiasis III 4 Op B God H2. Pterygium av progressiv typ III 4 Op B God H11. Kongenital ptos, ej synhotande III 5 Op Effekt B God Q1. Nytta A Tårvägsstenos hos barn III 5 Op B God Q1.3 Svår åldersrelaterad ptos, avsevärda subj, påverkat synfält III 5 Info/op B God H2.4 Dermatochalasis med synfältsstörningar III 6 Op B God H2.3 Ektropion III 7 Op B God H2.1 Tårvägsinsufficiens alt tårvägsstenos hos vuxen III 9 Op D God H4.9 Dermatochalasis utan synstörning V 1 Info/op B God H2.3 Lätt ptos, åldersrelaterad V 1 Info/op B God H2.4

14 Sjukdomsgrupp: Glaukom Kraftigt förhöjt ögontryck med värk. Akut glaukom I 2 Laser/op/medicinsk A God H4.9 beh Kraftigt förhöjt ögontryck utan värk I 2 Medicinsk beh/op C God H4.9 Känt glaukom m dålig tryckregl och progred synfältsdefekter I 2 Medicinsk beh/op C God H4.9 Nyupptäckt glaukom m papill och synfältsskada I 3 Medicinsk beh/op C God H4.9 Glaukom m välregl tryck och stabilt synfält I 4 Kontroll C God H4.9 Kontroller av okulär hypertension etc III 6 Kontroll D God H4. Kontroll av ögontryck p g a hereditet för glaukom, 2 nära släktingar III 8 Kontroll D Viss H4. Z83.5 Z1. Kontroll av ögontryck p g a hereditet hos avlägsen släkting III 1 E Viss H4. Z83.5 Z1. Sjukdomsgrupp: Främre segmentet, sjukdom i hornhinna/lins. (Barnkatarakt/glaukom - se barn) Katarakt som leder till akut komplikation I 2 Op B God H25.9 Dubbelsidig katarakt med visus <.1 I 3 Op B God H25.9

15 Dubbelsidig katarakt med påtagliga III 4 Op B God H25. Sjukdomar med måttliga till kraftiga synnedsättande grumlingar i båda hornhinnorna III 4 Laser/op C God H17.9 Keratokonus som ej har kunnat åtgärdas med k-linser och som kräver operativ åtgärd III 4 Op C God H18.6 Ensidig katarakt med påtagliga III 4 Op B God H25. Efterstarr m visus <.5 III 5 Laser B God H26. Recidiverande kornealerosion III 5 Laser/excimer C God H18.8 Efterstarr m visus >.5 III 6 Laser B God H26.4 Dubbelsidig katarakt m måttliga III 6 Op B God H25. Ensidig katarakt m måttliga. God syn andra ögat III 6 Op B God H25. Keratokonus m ökande III 6 Glas/åtg C God H18.6 Ensidig katarakt eller dubbelsidig katarakt med lindriga III 8 Info till pat B God H25.

16 Ej synskärpestörande hornhinnegrumling III 8 Ev utredning D God H17.9 Refraktionsfel IV 1 Refraktiv kir på C God H 52.7 kosmetisk ind Sjukdomsgrupp: Diabetes Proliferativ diabetesretinopati med behov av glaskroppskirurgi I 2 Op C God H36.B E1.3 Ej laserbehandlad diabetiker med misstänkt glaskroppsblödning I 2 Diagnostik C//B God H36.B Proliferativ diabetesretinopati med stort klin behov av laserfotokoagulation I 2 Laser C God H36.B Diabetesretinopati med makulopati med syn >.1 I 3 Laser, angio C God H36.A/B Ev injektion intraviteralt Kvarstående glaskroppsblödning vid diabetesretinopati, > 6v I 3 Op C God H36. H43.1 Laserbehandlad diabetiker med misstänkt glaskroppsblödning I 4 Diagnostik C God H36. Diabetesretinopati med Makulopati och syn <.1 II 4 Syncentral D God H36.A/B Ev injektion intraviteralt Screening och kontroll av patienter med diabetes II 4 Kontroll C God Z 13.5

17 Sjukvårdsgrupp: Bakre segmentet - sjukdom i näthinna/glaskropp (ej diabetes) Akut näthinneavlossning I 2 Op B God H33. ROP behandling I 2 Laser B God H35.1 Retinal ruptur p g a glaskroppsavlossning I 2 Laser B God H33 Näthinneavlossning som ej läkt och där makula varit avlossnad. Dålig syn på kontralat ögat I 2 Op D God H33. Exsudativ makuladegeneration, åtkomlig för laserbehandling I 3 Laser C God H35.3 Makulahål I 4 Op C God H35.5 Makular pucker I 4 Op C God H35.3 Screening för prematuritetsretinopati (ROP) II 2 Kontroll C God Z13,5 Hereditär retinal sjukdom II 5 Utredning, Effekt D God H35.5 Rehabilitering Nytta C Akut glaskroppsavlossning III 3 Diagnostik C God H43.8 Vaskulära retinala sjukdomar, t ex trombos III 4 Kontroll/laser/ D God H34.9 medicinsk beh

18 Näthinneavlossning som ej läkt och där makula varit avlossad. Bra syn på kontralat ögat III 4 Op D God H33. Åldersrelaterad torr makuladegeneration med synnedsättning III 7 Information E Ringa H35.3 Sjukdomsgrupp: Tumörsjukdom Misstänkt eller verifierad malign tumör i ögat, orbita eller i tårvägar I 2 Utredning/op/strålbeh C/B God D48.7 C69.9 Misstänkt ögonlockstumör I 2 Utredning/op B God D48.5 Smärre hudförändring i anslutning till ögat utan misstanke om malignitet III 9 Op B God D23.1 Sjukdomsgrupp: Rehabilitering vid synskada och övrigt Rehabilitering av personer med hastigt påkommen bilat synförlust II 3 Syncentral C God Habiliteringsbarn II 4 Synhjälp/Syncentral C God Rehabilitering av personer som förlorat läsförmågan II 4 Syncentral C God Dyslexi IV 7 Utredning C God Z1. R48. Intyg IV 8 Intygsutfärdande C God Z2.4 Z2.7 Glasögonbehov hos ögonfriska personer över 8 år IV 9 Info B God H52

19

Prioriteringar inom ögonsjukvård sorterade i sjukdomsgruppsordning

Prioriteringar inom ögonsjukvård sorterade i sjukdomsgruppsordning Prioriteringar inom ögonsjukvård sorterade i sjukdomsgruppsordning Antagna av Sveriges ögonklinikchefer vid nationellt klinikchefsmöte 2008-09-25. 4:e rev. utgåvan Patientgrupper - sjukdomstillstånd Prio

Läs mer

Nationella Kataraktregistret Basregistret - manual 2015-12-01

Nationella Kataraktregistret Basregistret - manual 2015-12-01 Nationella Kataraktregistret Basregistret - manual 2015-12-01 Allmän information Adress till hemsidan: www.kataraktreg.se Länk till inloggning https://www.eyenetreg.se/plp Manual E-tjänstekort SITHS http://rcsyd.se/kataraktreg/registrering/e-tjanstekort-siths

Läs mer

Ögonanamnes. Hereditet. Övriga sjukdomar. Stark myopi vanligen autosomal recessiv nedärvning

Ögonanamnes. Hereditet. Övriga sjukdomar. Stark myopi vanligen autosomal recessiv nedärvning Ögonanamnes Hereditet Glaukom Öppenvinkelglaukom har en hereditär faktor. Ärftlighetsgången osäker. Syskon och barn till patienten bör undersökas efter 50 års ålder Trångvinkelglaukom har också viss ärftlighet

Läs mer

LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av makulaödem till följd av retinal venocklusion

LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av makulaödem till följd av retinal venocklusion LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av makulaödem till följd av retinal venocklusion Din guide till behandling med LUCENTIS Avsnitt 1 Om LUCENTIS Denna broschyr har tagits fram för att hjälpa

Läs mer

TENTAMEN T9 VT1 2003 MEQ-del Ögon 13/3 2003

TENTAMEN T9 VT1 2003 MEQ-del Ögon 13/3 2003 ID: 1/19 TENTAMEN T9 VT1 2003 MEQ-del Ögon 13/3 2003 I varje MEQ-fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras successivt med nya delfrågor. Besvarat ark läggs när det är klart upp-och-ner på golvet

Läs mer

Patientinformation rörande: Grå starr

Patientinformation rörande: Grå starr Specialitet: Godkänt datum: Patientinformation rörande: Grå starr Kort om sjukdomsförloppet Katarakt eller grå starr, innebär grumling av ögats egen lins och är en av de vanligaste orsakerna till synnedsättning

Läs mer

Nationella Kataraktregistret och PROM

Nationella Kataraktregistret och PROM Nationella Kataraktregistret och PROM Mats Lundström Registerhållare, Nationella Kataraktregistret EyeNet Sweden Nationella Kataraktregistret (NCR) Startår: 1992 Täckningsgrad: 100% av alla kliniker, 98.5%

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Ögonsjukvård

Nyckeltal 2014. Rapport Ögonsjukvård Nyckeltal 214 Rapport Ögonsjukvård Maj 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Profilbeskrivning av deltagande ögonsjukvårdskliniker...4 3 Befolkningen åldersfördelning...1 4 Nyckeltalsgrafer ögonsjukvård

Läs mer

Nationella Kataraktregistret Basregistret - manual 2015-02-12

Nationella Kataraktregistret Basregistret - manual 2015-02-12 Nationella Kataraktregistret Basregistret - manual 2015-02-12 Allmän information Adress till hemsidan: www.kataraktreg.se Länk till SITHS-inloggning http://login.eyenetreg.se Manual E-tjänstekort SITHS

Läs mer

28 Ögon, retinopati. Vem riskerar att utveckla ögonskador riskfaktorer. Hur undvika synskador vid diabetes? 2015-12- 15 diabeteshandboken.

28 Ögon, retinopati. Vem riskerar att utveckla ögonskador riskfaktorer. Hur undvika synskador vid diabetes? 2015-12- 15 diabeteshandboken. 28 Ögon, retinopati Rörande krav för körkort se Kap 37 Körkort Vem riskerar att utveckla ögonskador riskfaktorer Patienter med lång diabetesduration. 80 % av typ 1- diabetikerna med diabetes i 15 år har

Läs mer

Din värdering 1 år efter operationen

Din värdering 1 år efter operationen Din värdering 1 år efter operationen 2010-02-15 Dr Östen Överst Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort... Tel. bost... Tel. arb... Övrig telefon... E-post...... 19660101-0101 Hysterektomi

Läs mer

Sammanställning av prioritetsbedömningar för Visby lasarett

Sammanställning av prioritetsbedömningar för Visby lasarett Sammanställning av prioritetsbedömningar för Visby lasarett Prioriet urakut: tillstånd där operativt ingrepp måste utföras snarast för att förhindra deletär skada/död. Rupturerat Blåstamponad Omedelbart

Läs mer

Huvudprocesser i VIS

Huvudprocesser i VIS Huvudprocesser i VIS Glaukom Katarakt och övriga sjukdomar i ögats främre segment (Synstörningar och ögonsjukdomar hos barn) Diabetesretinopati Makuladegeneration Sektion Främre Främre/Operation Främre

Läs mer

37 Körkort Läkares anmälningsskyldighet (Körkortslagen10 kap 2 ) Undantag från anmälningsplikt

37 Körkort Läkares anmälningsskyldighet (Körkortslagen10 kap 2 ) Undantag från anmälningsplikt 37 Körkort 2016-01- 20 diabeteshandboken.se Läkares anmälningsskyldighet (Körkortslagen10 kap 2 ) Körkortslagen reglerar frågan om läkares anmälningsplikt med följande text: "Om en läkare vid undersökning

Läs mer

Din värdering av operationen (ca 8 veckor)

Din värdering av operationen (ca 8 veckor) Din värdering av operationen (ca 8 veckor) 45-årig kvinna 8 veckor efter tumöroperation (malignitet) Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort... Tel. bost... Tel. arb... Övrig telefon...

Läs mer

Din värdering av operationen (ca 8 veckor)

Din värdering av operationen (ca 8 veckor) Din värdering av operationen (ca 8 veckor) 45-årig kvinna 8 veckor efter hysteroskopisk operation Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort... Tel. bost... Tel. arb... Övrig telefon...

Läs mer

REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN. Version 2012-11-12

REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN. Version 2012-11-12 REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Version 2012-11-12 1 År 2000 gjorde RMPG Ögon en genomgång av den högspecialiserade ögonsjukvården i den sydöstra

Läs mer

SKOLIOS SKOLIOS SKOLIOS. Puckel eller krokig rygg STRUKTURELL FUNKTIONELL

SKOLIOS SKOLIOS SKOLIOS. Puckel eller krokig rygg STRUKTURELL FUNKTIONELL SKOLIOS Puckel eller krokig rygg SKOLIOS FUNKTIONELL benlängdsskillnad smärta hållningsbetingad STRUKTURELL kongenital idiopatisk neuromuskulär syndrom kotskada diastematomyeli- tethered cord SKOLIOS IDIOPATISK

Läs mer

Namn: Personnummer: Skriftlig tentamen i ögonavsnittet den 3 juni 2004. Tentamen ögonavsnittet VT2 2004 Malmö

Namn: Personnummer: Skriftlig tentamen i ögonavsnittet den 3 juni 2004. Tentamen ögonavsnittet VT2 2004 Malmö Institutionen f ör Med icinska Stud ieåret 5 Avdelningen för oftalmologi Skriftlig tentamen i ögonavsnittet den 3 juni 2004 Namn: Personnummer: Tentamen är av multiple choice-typ och är indelad i 6 avsnitt

Läs mer

Din värdering av behandlingen av förlossningsbristningen (ca 8 veckor)

Din värdering av behandlingen av förlossningsbristningen (ca 8 veckor) Din värdering av behandlingen av förlossningsbristningen (ca 8 veckor) Enkät 8 veckor efter op bristning Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort... Mobiltelefon... E-post...... Saknas

Läs mer

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap samt Institutionen för Arbets- och miljömedicin Samhällsmedicinska blocket, T9, V08

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap samt Institutionen för Arbets- och miljömedicin Samhällsmedicinska blocket, T9, V08 1 LYCKA TILL! 1. Vilka skador kan arbete med t.ex. borrar, mutterdragare, slipmaskiner och betongvibratorer orsaka? Vilka symptom får patienterna? (3p) 2. Vilka faktorer i arbetet kan orsaka muskuloskeletala

Läs mer

Oftalmologisk primer. Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Refraktion och brytningsfel Oftalmologisk anamnes

Oftalmologisk primer. Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Refraktion och brytningsfel Oftalmologisk anamnes Oftalmologisk primer Jan Ygge Sektionen för Ögon och Syn Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Refraktion och brytningsfel Oftalmologisk anamnes Definitioner

Läs mer

Tentamen i oftalmologi Svarsmall Fredagen den 10 januari 2003

Tentamen i oftalmologi Svarsmall Fredagen den 10 januari 2003 KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för klinisk vetenskap Enheten för oftalmiatrik Huddinge Universitetssjukhus/ S:t Eriks Ögonsjukhus Maxpoäng: 34 Godkänd: Dina poäng: Tentamen i oftalmologi Svarsmall

Läs mer

Oftalmologisk primer -- Jan Ygge 2012-03-08

Oftalmologisk primer -- Jan Ygge 2012-03-08 Oftalmologisk primer Jan Ygge Sektionen för Ögon och Syn Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Definitioner Oftalmologi - läran om ögats fysiologi och

Läs mer

Tentamen: Ögonavsnittet T9 VT1, 2001. 1/26 PERSONNUMMER: Tentamen VT1 2001. Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen. Instruktioner

Tentamen: Ögonavsnittet T9 VT1, 2001. 1/26 PERSONNUMMER: Tentamen VT1 2001. Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen. Instruktioner Tentamen: Ögonavsnittet T9 VT1, 2001. 1/26 Tentamen VT1 2001 Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen Instruktioner Denna del består av 4 patientfall. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras

Läs mer

HALT-2: Avdelningslistan Ett bra stöd!

HALT-2: Avdelningslistan Ett bra stöd! HALT-2: Avdelningslistan Ett bra stöd! HALT-2: Avdelningslistan Ett bra stöd! Avdelningslistan är ett bra stöd för att samla in: Information om totala populationen och vilka patienter som ingår i mätningen

Läs mer

61. Datum: 02. Sjukhus: 03. Randomiseringsnr: LJUNO. (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT ett (1) år efter operationen. (ifylls av patienten)

61. Datum: 02. Sjukhus: 03. Randomiseringsnr: LJUNO. (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT ett (1) år efter operationen. (ifylls av patienten) 61. Datum: 02. Sjukhus: 03. LJUNO (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT ett (1) år efter operationen (ifylls av patienten) 1 04. PERSONNUMMER : Markera, genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående

Läs mer

RÖNTGENREMISSEN. Medicinsk Diagnostik DSM2 VT 2016. Lovisa Brydolf

RÖNTGENREMISSEN. Medicinsk Diagnostik DSM2 VT 2016. Lovisa Brydolf RÖNTGENREMISSEN Medicinsk Diagnostik DSM2 VT 2016 Lovisa Brydolf Anamnes Kliniska fynd Diagnos Undersökningsfynd Röntgenremissens uppbyggnad UNDERSÖKNINGSTYP/REMISSGRUPP: T ex Rtg, DT, MRT, Ultraljud,

Läs mer

UPPFÖLJNINGSFORMULÄR BARNKATARAKT

UPPFÖLJNINGSFORMULÄR BARNKATARAKT UPPFÖLJNINGSFORMULÄR BARNKATARAKT *Obligatorisk uppgift De flesta fälten är markerade med * Detta innebär att fältet är obligatoriskt och måste fyllas i Uppföljningen sker efter barnets biologiska ålder

Läs mer

Öroninflammation Svante Hugosson

Öroninflammation Svante Hugosson Öroninflammation Svante Hugosson Man kan ej sätta likhetstecken mellan öronsmärta och akut öroninflammation. Troligen har cirka hälften av barnen med öronsmärta denna åkomma. Överdiagnostik av akut öroninflammation

Läs mer

Gynekologisk och allmän hälsodeklaration inför ev. operation Dr Östen Överst

Gynekologisk och allmän hälsodeklaration inför ev. operation Dr Östen Överst Gynekologisk och allmän hälsodeklaration inför ev. operation Dr Östen Överst 19520202-0202 Inkontinens Och Prolaps 58 år Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort... Tel. bost... Tel.

Läs mer

Vårdbehovsmätning enligt Nacka s modell

Vårdbehovsmätning enligt Nacka s modell Vårdbehovsmätning enligt Nacka s modell Metoden för vårdbehovsmätning är tänkt att spegla de resurser som behövs för att erbjuda den enskilde god vård i särskilt boende för äldre personer. Aktivitetsförmågan

Läs mer

Bakjoursskolan. 2009 Kir klin UMAS

Bakjoursskolan. 2009 Kir klin UMAS Inklämda bråck Bakjoursskolan 2009 Kir klin UMAS Typer av bråck Ljumskbråck inguinala femorala Ärrbråck Navelbråck Epigastrikabråck Obturatoriusbråck Övriga bråck Definitioner inklämning Icke reponibelt

Läs mer

Bologna-anpassade nationella kompetensmål inom oftalmologi för läkarprogrammen, 2008

Bologna-anpassade nationella kompetensmål inom oftalmologi för läkarprogrammen, 2008 Bologna-anpassade nationella kompetensmål inom oftalmologi för läkarprogrammen, 2008 Studenten ska efter genomgången kurs självständigt kunna: Värdera och primärt handlägga patienter med rött öga, synstörning

Läs mer

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Slutrapport Datum: 2003-12-08 1(10) Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Rätt förmån Rätt ersättning 2003-12-08 Projektledare: Kristina Hylén Bengtsson och

Läs mer

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2009-03-02 VT-I. Sid 1/2. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2009-03-02 VT-I. Sid 1/2. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2009-03-02 VT-I. Sid 1/2 Nummer: Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Vänligen svara kortfattat! Lycka till! Del 1 1. Lisa 30 år, tidigare frisk. Söker

Läs mer

Din värdering av operationen (ca 8 veckor)

Din värdering av operationen (ca 8 veckor) Din värdering av operationen (ca 8 veckor) 58-årig kvinna Efter prolaps- eller inkontinensoperation Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort... Tel. bost... Tel. arb... Övrig telefon...

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:105 1 (11) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:38 av Juan Carlos Cebrian (S) om rätt vårdnivå vid rehabilitering av synskadade Föredragande landstingsråd: Lars Joakim Lundquist

Läs mer

Prioriteringar av obesitaskirurgi

Prioriteringar av obesitaskirurgi Prioriteringar av obesitaskirurgi Ingmar Näslund öl, docent ordf SFÖAK, registerhållare SOReg Universitetssjukhuset, Örebro VARFÖR PRIORITERING? Mer resurser Möjligheter Behov Resurser Effektivisering

Läs mer

Medicinska Prioriteringar

Medicinska Prioriteringar Sektorsrådet för Neurosjukvård Västra Götaland Medicinska Prioriteringar 2006-02-06 1 Prioritering Sektorsrådet för Neurosjukvård ICD-nr, Diagnos Åtgärd 1 Prio Angelägen het 2 G41 Status epilepticus G

Läs mer

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdöverenskommelser Giltig fr.o.m: 2017-06-01 Faktaägare: Joakim Färdow, överläkare, ögonkliniken Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör

Läs mer

Tyreoideacancer. Regional medicinsk riktlinje

Tyreoideacancer. Regional medicinsk riktlinje Tyreoideacancer Regional medicinsk riktlinje Denna presentation behandlar cancer i tyreoidea! För översikt rörande utredning av struma eller knöl i tyreoidea hänvisas till: www.internetmedicin.se: Tyreoidea-palpabel

Läs mer

Gynekologisk och allmän hälsodeklaration inför ev. operation

Gynekologisk och allmän hälsodeklaration inför ev. operation Gynekologisk och allmän hälsodeklaration inför ev. operation 45-årig kvinna Inför tumöroperation Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort... Tel. bost... Tel. arb... Mobil/övrig telefon...

Läs mer

Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer

Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer Utdrag ur Södra sjukvårdsregionens vårdprogram för prostatacancer år 2008. Vårdprogrammet kan i sin helhet hämtas via www.ocsyd.se eller beställas från

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2014-11-17 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 9 5. Comporto

Läs mer

Celiaki, vårdprogram 2(5) Intyg: Skola/barnomsorg angående glutenfri diet. Intyg till försäkringsbolag efter begäran.

Celiaki, vårdprogram 2(5) Intyg: Skola/barnomsorg angående glutenfri diet. Intyg till försäkringsbolag efter begäran. Celiaki, vårdprogram 1(5) Celiaki - Vårdprogram Definition: Immunologiskt medierad intolerans mot gluten, som ger typiska histologiska förändringar i tarmslemhinnan och som medför att tarmen inte fungerar

Läs mer

Terminstentamen VT 2000 Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen

Terminstentamen VT 2000 Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen PERSONNUMMER: Sidan 1 av 20 Terminstentamen VT 2000 Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen Instruktioner Denna del består av 2 patientfall. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras successivt

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2015-03-27 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 8 5. Comporto

Läs mer

LUTS HOS MÄN I PRIMÄRVÅRDEN. Georgios Daouacher medicinsk ledningsansvarig Urologsektionen Centralsjukhuset I Karlstad

LUTS HOS MÄN I PRIMÄRVÅRDEN. Georgios Daouacher medicinsk ledningsansvarig Urologsektionen Centralsjukhuset I Karlstad LUTS HOS MÄN I PRIMÄRVÅRDEN Georgios Daouacher medicinsk ledningsansvarig Urologsektionen Centralsjukhuset I Karlstad Orsaker till LUTS Utredning av LUTS patienter I primärvården Behandling När ska man

Läs mer

Basprogram, hälsovård för gravida 120301 (Kompletteras med psykologiskt basprogram)

Basprogram, hälsovård för gravida 120301 (Kompletteras med psykologiskt basprogram) Basprogram, hälsovård för gravida 120301 (Kompletteras med psykologiskt basprogram) Vecka Besök Screening Riktade åtgärder 0-para Fler-para (Var god se sid 2) Vecka 6-12, två Barnmorskebesök. ABCD-inskrivning

Läs mer

I. Övergripande målbeskrivning

I. Övergripande målbeskrivning ÖGONSJUKDOMAR I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Specialiteten ögonsjukdomar omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter i fråga om handläggningen av såväl medfödda som förvärvade

Läs mer

Din guide till. EYLEA används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats centralven, dvs centralvensocklusion (CRVO)

Din guide till. EYLEA används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats centralven, dvs centralvensocklusion (CRVO) Din guide till EYLEA används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats centralven, dvs centralvensocklusion (CRVO) Välkommen till din Eylea-guide Din läkare har skrivit ut Eylea eftersom du har

Läs mer

Försäkringskassan - roll och uppdrag

Försäkringskassan - roll och uppdrag Försäkringskassan - roll och uppdrag Försäkringskassan Åsa Smedberg Samverkansansvarig Småland Nordväst asa.smedberg@forsakringskassan.se Snabbfakta Statlig myndighet Betalar ut omkring 217 miljarder kronor

Läs mer

Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi

Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi Stark för kirurgi - Stark för livet Katja Stenström Bohlin, Specialistläkare Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Roger Olsson, Överläkare

Läs mer

Din värdering efter operationen (ca 1 år)

Din värdering efter operationen (ca 1 år) Din värdering efter operationen (ca 1 år) 45-årig kvinna Enkät 1 år efter hysterektomi på benign indikation Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort... Tel. bost... Tel. arb... Övrig

Läs mer

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken Diabetes och ögat 2 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fläcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. När vi öppnar ögonen strömmar ljuset in. Det passerar genom hornhinnan, linsen och glaskroppen

Läs mer

Begreppet allvarlig sjukdom eller skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang

Begreppet allvarlig sjukdom eller skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang 2014-05-09 Dnr 3.1-10780/2014 1(5) Begreppet allvarlig sjukdom skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang Utgångspunkter Utgångspunkter för Socialstyrelsens beskrivning av vad begreppet allvarlig sjukdom

Läs mer

Glaukom vårdprogram. Berörda enheter. Syfte. Övergripande vägledning för omhändertagande av patienter med glaukom eller misstanke om glaukom.

Glaukom vårdprogram. Berörda enheter. Syfte. Övergripande vägledning för omhändertagande av patienter med glaukom eller misstanke om glaukom. Glaukom vårdprogram Ögonsjukvård NLL Berörda enheter Syfte Övergripande vägledning för omhändertagande av patienter med glaukom eller misstanke om glaukom Innehåll Mål Vårdnivå Definitioner Processbeskrivning

Läs mer

Behandlingsriktlinjer höftartros

Behandlingsriktlinjer höftartros Ortopediska kliniken Version: 1.0 Skapad: 20120915 Reviderad: 20120915 Gäller tv, längst tom: 20141015 Ansvarig: Magnus Eneroth Författare: Lennart Sanzén Dokumentinnehåll: Behandlingsriktlinjer höftartros

Läs mer

Behandlingsriktlinjer höftartros

Behandlingsriktlinjer höftartros Ortopediska kliniken Version: 1.0 Skapad: 20120915 Reviderad: 20120915 Gäller tv, längst tom: 20141015 Ansvarig: Magnus Eneroth Författare: Lennart Sanzén Dokumentinnehåll: Behandlingsriktlinjer höftartros

Läs mer

Öron-näs-halssjukdomar för distriktssköterskor

Öron-näs-halssjukdomar för distriktssköterskor Öron-näs-halssjukdomar för distriktssköterskor Öronsjukdomar Akut otit Örats anatomi Hur vanligt? Akut öroninflammation hos barn c:a 300.000 fall/år Små barn drabbas mest 2 års ålder 50% 7 års ålder 80%

Läs mer

CRF för SAMS 2.1.1. Version 140309

CRF för SAMS 2.1.1. Version 140309 CRF för SAMS 2.1.1 CRF vid inklusion Version 140309 1a) Inklusion SAMS-ObsQoL Används vid ett tillfälle, när patienten inkluderas. Efter inklusion ska även CRF2 fyllas i. 1b) Inklusion SAMS-FU med randomisering

Läs mer

Din värdering efter operationen (ca 1 år)

Din värdering efter operationen (ca 1 år) Din värdering efter operationen (ca 1 år) 58-årig kvinna 1 år efter prolaps- eller inkontinensoperation Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort... Tel. bost... Tel. arb... Övrig

Läs mer

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang 2010-06-08 Dnr 4139/2010 Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang Utgångspunkter Utgångspunkter för Socialstyrelsens beskrivning av vad begreppet allvarlig sjukdom/skada

Läs mer

Michael Holmér Överläkare Geriatriska Kliniken. 2015-09-29 Michael Holmér

Michael Holmér Överläkare Geriatriska Kliniken. 2015-09-29 Michael Holmér Michael Holmér Överläkare Geriatriska Kliniken 2015-09-29 Michael Holmér 1 GERONTOLOGI 2015-09-29 Geriatriska kliniken Universitetssjukhuset Michael Holmér 2 2015-09-29 3 Den gamla patienten Det normala

Läs mer

Läkemedelskommitténs fortbildning våren 2015 Tema Inkontinens

Läkemedelskommitténs fortbildning våren 2015 Tema Inkontinens Läkemedelskommitténs fortbildning våren 2015 Tema Inkontinens Vad är det normala? att kissa 6-8 gånger per dygn. att gå upp och kissa 1-2 gånger per natt. att urinblåsan bör kunna rymma 3-5 dl att när

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna

Läs mer

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 3 Grundutbildning läkemedelshantering och diabetes 4 Delegering

Läs mer

När och var? Avdelningsplacering, angiolab och operationsavdelning enligt separat schema.

När och var? Avdelningsplacering, angiolab och operationsavdelning enligt separat schema. Studiehandledning delkurs kärlkirurgi T8 Innehåll Kursbeskrivning Kärlkirurgi är inriktad mot patienter med extracerebrala arteriella kärlproblem från distala arcus aortae och perifert, främst orsakade

Läs mer

Renografi våren 2011. Sammanställning av patientfall. Göran Granerus

Renografi våren 2011. Sammanställning av patientfall. Göran Granerus Renografi våren 2011 Sammanställning av patientfall Göran Granerus Equalis användarmöte i Nuklearmedicin 2011 Min bedömning och poängsättning av svaren Alla sex fallen kommer att presenteras på ett likartat

Läs mer

Patienter med nackländryggsbesvär. Flödesschema för primärvård

Patienter med nackländryggsbesvär. Flödesschema för primärvård Patienter med nackländryggsbesvär Flödesschema för primärvård mars -07, reviderad juni 2010 1 Dag 1 - när pat söker vård Telefonkontakt (sjuksköterska/sjukgymnast): rygg/nackproblem utan röda flaggor -

Läs mer

Smittspårning klamydia

Smittspårning klamydia Smittspårning klamydia Smittskyddsbarnmorska Smittskydd Stockholm Sidan 1 Klamydia Chlamydia Trachomatis intracellulär bakterie. Vanligaste bakteriella sexuellt överförda infektionen (STI). Slemhinna en

Läs mer

Minnesanteckningar från allergironden på Jordbro vårdcentral den 11 april-2012

Minnesanteckningar från allergironden på Jordbro vårdcentral den 11 april-2012 Minnesanteckningar från allergironden på Jordbro vårdcentral den 11 april-2012 Först vill jag tacka Jordbro vårdcentral att vi fick komma och ha en allergirond hos Er, det var mycket trevligt och det blev

Läs mer

Akut kirurgiska operations processen

Akut kirurgiska operations processen Akut kirurgiska operations processen Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Folke Hammarqvist, kirurg Förbättringsgruppen Stora och varierande flöden The emergency operation race Utsålt - fullt Utsålt

Läs mer

Patienten frågar. Läkaren svarar. Redaktörens kommentar. Jag är så trött på att vara trött. Jag känner inte igen mig själv.

Patienten frågar. Läkaren svarar. Redaktörens kommentar. Jag är så trött på att vara trött. Jag känner inte igen mig själv. Patienten frågar Läkaren svarar Redaktörens kommentar Jag är så trött på att vara trött. Det är en naturlig del av åldrandet som vi alla upplever. Är du säker på att du inte är deprimerad? Jag tro Trötthet

Läs mer

Mild blödningsrubbning Klinik, diagnostik. Koagulationscentrum Sektionen för Hematologi och Koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Mild blödningsrubbning Klinik, diagnostik. Koagulationscentrum Sektionen för Hematologi och Koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mild blödningsrubbning Klinik, diagnostik Fariba Baghaei Överläkare Lennart Stigendal Överläkare Koagulationscentrum Sektionen för Hematologi och Koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset Första fasen

Läs mer

Kliniska riktlinjer - Öppenvinkelglaukom

Kliniska riktlinjer - Öppenvinkelglaukom Kliniska riktlinjer - Öppenvinkelglaukom Viktig information till läsarna: Författarna till detta dokument, eventuella granskare och utgivaren av dokumentet har gjort stora ansträngningar för att försäkra

Läs mer

Regional riktlinje för preoperativa utredningar

Regional riktlinje för preoperativa utredningar Regional riktlinje för preoperativa utredningar Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna är fastställda

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 15402 su/med 2014-09-25 2 RUTIN Handläggning av TIA-patienter

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 15402 su/med 2014-09-25 2 RUTIN Handläggning av TIA-patienter Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 15402 su/med 2014-09-25 2 Innehållsansvarig: Claes Gustafsson, Sektionschef, Läkare (clagu1) Godkänd av: Christina Raner, Chefläkare, Säkerhet och kvalitetsutveckling

Läs mer

2. Bor du ensam? Ja, jag bor helt ensam Nej, jag delar hushåll med make/maka/sambo eller annan person t.ex. syskon, barn, föräldrar

2. Bor du ensam? Ja, jag bor helt ensam Nej, jag delar hushåll med make/maka/sambo eller annan person t.ex. syskon, barn, föräldrar 1. Var vistas du nu? Eget boende, utan kommunal hemtjänst Eget boende, med kommunal hemtjänst Särskilt boende (t.ex. sjukhem, ålderdomshem, servicehus, korttidsboende, gruppboende, slussplats, växelboende

Läs mer

Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi

Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi 1 Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi Svar på frågor som ställts av landstingsstyrelsen 1. Högspecialiserad vård Vilka är de huvudsakliga diagnosgrupper

Läs mer

PATIENTGUIDE. EYLEA för behandling av våt åldersrelaterad makuladegeneration

PATIENTGUIDE. EYLEA för behandling av våt åldersrelaterad makuladegeneration PATIENTGUIDE EYLEA för behandling av våt åldersrelaterad makuladegeneration EYLEA Patientguide Läkaren har ordinerat dig behandling med EYLEA eftersom du har fått diagnosen våt åldersrelaterad makuladegeneration,

Läs mer

I detta ärende framläggs förslag till beslut av inkomna utmaningar om drift av delar av ögonsjukvården vid S:t Eriks Ögonsjukhus AB.

I detta ärende framläggs förslag till beslut av inkomna utmaningar om drift av delar av ögonsjukvården vid S:t Eriks Ögonsjukhus AB. 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning 2008-06-03 LS 0707-0741 LS 0801-0011 Handläggare: Elisabet Wallin Landstingsstyrelsens allmänna utskott Utmaningar av delar av ögonsjukvården vid S:t Eriks Ögonsjukhus

Läs mer

BASAL UTREDNING. INKONTINENS Blås- och tarmfunktionsstörning. Blanketter och instruktioner. Centrum Läkemedelsnära produkter/inkontinens

BASAL UTREDNING. INKONTINENS Blås- och tarmfunktionsstörning. Blanketter och instruktioner. Centrum Läkemedelsnära produkter/inkontinens BASAL UTREDNING INKONTINENS Blås- och tarmfunktionsstörning Blanketter och instruktioner Okt 2012 Centrum Läkemedelsnära produkter/inkontinens Basal utredning INLEDNING Dessa blanketter och instruktioner

Läs mer

Svårighetsgrad enligt etiska plattformen. Mari Broqvist Prioriteringscentrum

Svårighetsgrad enligt etiska plattformen. Mari Broqvist Prioriteringscentrum Svårighetsgrad enligt etiska plattformen Mari Broqvist Prioriteringscentrum Riksdagens riktlinjer för prioriteringar 1992-1995 Prioriteringsutredningen 1997- Riksdagen beslutar om en etisk plattform för

Läs mer

Patientfall akut media otit

Patientfall akut media otit Patientfall akut media otit 2014-10-09 Kalle 6 år har varit förkyld med snuva sedan tre dagar tillbaka. Igår kväll fick Kalle ont i båda öronen och tillkomst av feber. Under natten vaknade han vid ett

Läs mer

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning)

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning) Din guide till Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany Copyright 2012 Bayer Pharma AG www.bayerhealthcare.com Innehåll Sid Vad är Eylea?... 4 Åldersförändringar i gula fläcken... 5 Innan du får en injektion

Läs mer

Hur fungerar AVK-läkemedel?

Hur fungerar AVK-läkemedel? AK-mott. NÄL Ca 2500 pat som beh med antikoagulantia 3 sjuksköterskor samt 1 läkare som är medicinskt ansvarig Dosering av Waran och LMH Information Telefonrådgivning Journalias dataprogram Hur fungerar

Läs mer

Människor med funktionshinder i Västra Götaland

Människor med funktionshinder i Västra Götaland Människor med funktionshinder i Västra Götaland Inventering av målgrupper Kortversion 2000 Regionens Hus, 462 80 Vänersborg Tel: 0521-27 52 30 Fax 0521 27 52 57 Texttel: 0521-27 50 90 Inledning I denna

Läs mer

Kongenital katarakt, ögon CLV

Kongenital katarakt, ögon CLV Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Barnoftalmologi Giltig fr.o.m: 2011-02-11 Faktaägare: Karin Ylvén, ST-läkare ögonkliniken Växjö Fastställd av: Karin Wallentén, Överläkare ögonkliniken Växjö

Läs mer

Välkommen till Ögonlasern

Välkommen till Ögonlasern Välkommen till Ögonlasern Hos oss möter du erfarna ögonläkare och ett väl inarbetat team med ögonspecialister, optiker och ögonsjuksköterskor som följer dig genom behandlingen. Vi har utfört ögonbehandlingar

Läs mer

LÄNSGEMENSAM Öve ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN

LÄNSGEMENSAM Öve ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN LÄNSGEMENSAM Öve ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN LÄKARUNDERSÖKNING I SAMBAND MED ATT BARN PLACERAS I FAMILJEHEM ELLER HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Närvård i Sörmland Kommuner Landsting i samverkan

Läs mer

LUCENTIS (ranibizumab) För våt makuladegeneration (AMD)

LUCENTIS (ranibizumab) För våt makuladegeneration (AMD) LUCENTIS (ranibizumab) För våt makuladegeneration (AMD) Din guide till behandling med LUCENTIS Avsnitt 1 Om LUCENTIS Denna broschyr har tagits fram för att hjälpa dig att bättre förstå LUCENTIS, en behandling

Läs mer

Kapitel 24 Ögonsjukdomar

Kapitel 24 Ögonsjukdomar Kapitel Ögonsjukdomar Behandling med ögondroppar grunder Konjunktivalsäcken utanpå ögat, innanför ögonlocken rymmer cirka ¼ droppe. En droppe räcker, är det osäkert om den kommit rätt, går det att droppa

Läs mer

Tufs fick livet tillbaka FÖLJ ETT CASE. noa nr 6 2015 11

Tufs fick livet tillbaka FÖLJ ETT CASE. noa nr 6 2015 11 10 noa nr 6 2015 Tufs fick livet tillbaka En extremt ovanlig bentillväxt inne i ryggradskanalen hotade att göra huskatten Tufs förlamad. Husse och matte ställdes inför det svåra valet: att låta Tufs somna

Läs mer

HPV Kort om virus, vaccination, screening och cervixcancer. Utbildningsdag i Göteborg Ann Sofie Cavefors 2012-02-14

HPV Kort om virus, vaccination, screening och cervixcancer. Utbildningsdag i Göteborg Ann Sofie Cavefors 2012-02-14 HPV Kort om virus, vaccination, screening och cervixcancer Utbildningsdag i Göteborg Ann Sofie Cavefors 2012-02-14 Infektion med HPV Humant papillomvirus (HPV) Källa: NIH-Visuals Online# AV-8610-3067 Från

Läs mer

PRIMÄR HYPERPARATHYROIDISM: RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING

PRIMÄR HYPERPARATHYROIDISM: RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING NÄTVERKSGRUPPEN I SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN FÖR SJUKDOMAR I THYROIDEA, PARATHYROIDEA, BINJURAR OCH ENDOKRINA BUKTUMÖRER PRIMÄR HYPERPARATHYROIDISM: RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING Giltigt 2007-01-01-2009-12-31

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12

FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12 FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12 FÖR EXTERN ANVÄNDNING (F&S om ZYTIGA är endast avsedd för media) Vad är prostatacancer? Prostatacancer uppstår när det bildas cancerceller i prostatans

Läs mer

PATIENTGUIDE. EYLEA för behandling av diabetiskt makulaödem

PATIENTGUIDE. EYLEA för behandling av diabetiskt makulaödem PATIENTGUIDE EYLEA för behandling av diabetiskt makulaödem EYLEA Patientguide Läkaren har ordinerat dig behandling med EYLEA eftersom du har fått diagnosen diabetiskt makulaödem, DME. Den här sjukdomen

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden i Värmland Styrdokument för förskrivning av hjälpmedel

Hjälpmedelsnämnden i Värmland Styrdokument för förskrivning av hjälpmedel Hjälpmedelsnämnden i Värmland Styrdokument för förskrivning av hjälpmedel Beskrivning av vad som styr inriktningen av vilka hjälpmedel som tillhandahålls och riktlinjerna för förskrivning inom Hjälpmedelsnämnden

Läs mer