Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplanering höstterminen-2014"

Transkript

1 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht och gjort ändringar utifrån den uppföljning och analys vi gjort av vt En utvärdering är en form av kvalitetsredovisning som skall bidra till att förstärka det kvalitativa arbetet och därigenom förbättra verksamhetens arbete och måluppfyllelse. Frågor vi ställer oss är: Har vi gjort det vi planerat? Hur gick det? Hur ser det ut nu? Vad har vi lärt oss? Hur går vi vidare? Vi utvärderar genom att analysera våra metoder och vad resultaten visar. Dom ändringar vi nu gjort i verksamhetsplaneringen för Vårterminen 2014 bygger på resultatet av utvärderingen. Vi har denna termin som mål att: För barnen: skapa goda sociala samspel tillsammans. För er föräldrar: inspireras till ett bra engagemang i förskolan. För oss som pedagoger: skapa goda förutsättningar för att inleda utbyten med andra liknande förskolor samt möjlighet till ett arbetssätt som gör det möjligt för oss att ge barnen de utmaningar och upplevelser som de ska ha. Under höstterminens första månad kommer vi att fokusera på inskolning av 5 barn samt omstart för barnen vad det gäller rutiner men även intresseinventering. Vi kommer dock att dela in oss i våra mindre grupper för att få en gruppkänsla och följa dagens planerade innehåll. Det finplanerade innehållet kommer att starta i september. Barngrupp 17 st barn 1-5 år Personal Lina Örn Förskollärare/förskolechef 100 % Sofia Johansson Barnskötare 80 % Susanne Lassi Barnskötare 75 % Nova Melkersson 75 %

2 Personalplanering Lina, Fia, Susanne och Nova har alla tillsammans huvudansvaret för de pedagogiska grupperna och kommer denna termin att ha 1.5 timme planeringstid i veckan som är schemalagt. Denna tid skall gå till förberedelser inför de pedagogiska tillfällena (all den praktiska förberedelsen, samt eventuella inköp till dessa tillfällen) Lina kommer att ha administrativ kontorstid på måndagar kl Vem gör vad i våra dagliga rutiner: Vi har helt nya rutiner denna termin. Rutinerna är inte beroende av hur schemat ser ut för dagen utan vi har gjort ett nytt rutinschema där vi har varsin rutin varje dag. Vi turas om att diska, duka, ha olika vilor samt byta blöjor. Rutinschemat sitter uppsatt i köket så att vi enkelt kan kolla det dagligen. Vem skall ansvara för vad Nytt för denna termin är att vi har två grupper istället för tre. Lina och Nova ansvarar för STORTROLLEN Fia och Susanne ansvarar för SMÅTROLLEN Personalen skall vara Lyssnande och medforskande, vi ska erbjuda barnen utmanande lärandemiljöer och skapa en verksamhet utifrån barnens intressen. Vi skall ha processen i fokus. Vi ska leda verksamheten som de medvetna och reflekterande pedagoger vi är med ett vägledande förhållningssätt. Personalens vision med arbetet på Rödmyran: Vi anser att vår relationskompetens är en stor del till att vi kan erbjuda den goda omsorg vi har. En omsorg som erbjuder både lyhördhet, hänsyn och respekt. Relationen vi skapar till föräldrarna och deras barn gör att vi kan erbjuda ett nära samarbete med stor förståelse för alla parter. Ni som föräldrar skall veta vad vi vill med den verksamheten som bedrivs på Rödmyran. Vår vision är att kunna synliggöra på ett tydligt och bra sätt för er föräldrar. Detta för att ni på ett bättre, enklare och lättare sätt skall kunna svara på bland annat föräldraenkäten, samt få en större förståelse för hur vi arbetar med till exempel läroplanen. Vi vill också skapa en större förståelse för arbetet vi lägger ner på förskolan och barngruppen. Samt en större förståelse för den viktiga roll ni som föräldrar har på ett föräldrakooperativ. Under våra personalmöten kommer vi aktivt att ha pedagogiska diskussioner, planera en tydlig dokumentation till er föräldrar som tydligt visar på vad vi gjort tillsammans med barnen. Samt hålla er föräldrar uppdaterade på vad som händer och sker på förskolan under dagarna. Planeringen och utförandet av den här verksamheten som vi planerar kommer också bland annat leda till att barnen får: ett mer varierat innehåll fler tillfällen att prova på olika utmaningar tydligare struktur på vardagen Denna termin kommer vi att lägga stor vikt vid att få ihop en fungerande barngrupp där barnen visar prov på ett bra socialt samspel med varandra. Personalmöten Personalmötena kommer att ligga på fredagar mellan kl Under dessa timmar har vi på Rödmyran föräldratjänst. Detta innebär att två familjer kommer hit till förskolan och är med barnen under dessa timmar. Personalen finns alltid på plats under dessa tillfällen. Personalmötena bygger alltid på kontinuerlig uppföljning. Detta innebär att vi fortlöpande samlar in saklig information om verksamhetens förutsättningar, genomförande och resultat. Detta ligger sedan till grund för och ger underlaget för analys och bedömning av måluppfyllelsen i utvärderingen. Utvärderingen, kvalitetsredovisningen som görs i slutet av varje termin. Personalmötenas innehåll kommer att se ut enligt följande: Dagordning Förra protokollet Utvärdering av veckan som gått (rutiner och pedagogiska grupptillfällena) Planering av kommande vecka Pedagogiska diskussioner (barn och föräldrar samt verksamheten i stort) Pedagogiska visioner (har vi läst något, sett något som verkar intressant och skulle kunna passa Rödmyrans förskola) Information från styrelsemöten Post- och mail-information

3 Årshjulsuppgifter Veckobrev innehåll och bilder Planering av utflykt/samling Vad behöver köpas in beställas Under dessa tillfällen skall verksamheten uppföljas, utvärderas och utvecklas. Verksamheten Pedagogiska tillfällen Den pedagogiska verksamheten genomsyrar hela barnets dag på Rödmyran. Här går lek och lärande dagligen hand i hand och hela verksamheten bygger på förskolans läroplan lpfö98 Denna termin kommer vi att arbeta med såkallade pedagogiska tillfällen Vår vision med detta är att tydligt och aktivt jobba med att leka, lära och skapa. Dessa tre ord skall i praktiken gå hand i hand och detta skall vara utgångspunkten för vår verksamhet. Vi vill främja barns lek och skapande och se detta som ett viktigt sätt för barnen att utvecklas. Måndag: Miniröris utomhus eller inomhus. De som vill får vara med. Tisdag, onsdag: Grupper. Detta betyder att barnen är indelade i sina trollgrupper med respektive ansvarig pedagog. Stortrollen har sin hemvist nere (och i boden så länge källaren är på tork) och småtrollen i stora rummet. Torsdag: Målarverkstad. Detta innebär att en pedagog har målarverkstad med några barn som i lugn och ro får måla. De andra barnen leker ute. Fredag: Sång/leksamling Denna dag kommer vi att ha en gemensam sång- och leksamling i det stora rummet. Innehåll för samlingen denna dag är sång, rim, ramsor, grupplek eller liknande. Personalen kommer att turas om att leda denna samling. Alla barn skall få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och uppleva sig vara en tillgång i gruppen Samlingen är det pedagogiska verktyget för att bland annat skapa delaktighet, demokrati, lärande och gruppkänsla under ett och samma tillfälle. Utevistelse Vi kommer att stäva efter att vara ute minst en gång om dagen. Utevistelsen är viktig för barnen då de behöver en större yta att vistas på för att få utlopp för sina grovmotoriska behov. Utevistelsen skall också förhoppningsvis hålla sjukdomarna borta så gott det går. Både rörelse och frisk luft främjar hälsan och grundlägger goda vanor. Vetenskapliga studier har visat på utevistelsens smittförebyggande funktion. Smittdoserna sprids ut i den fria luften och riskerna för spridning människor emellan blir avsevärt mindre. Att få frisk luft gör också att man orkar mer under dagen. Höstens utevistelse styrs av väder och barngruppens behov. "Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö." Lunch Varje dag mellan kl äter vi mat. Vi ser måltiden som en viktig del i den pedagogiska verksamheten. Vid matbordet ges många tillfällen till goda samtal och vi lägger stor vikt vid att matsituationerna ska vara en lugn stund på dagen. Barnen får ta del av en varierad kost som alltid serveras med grönsaker, vilket gör att barnen har möjlighet att äta det de tycker om och även provsmaka något annat. Maten kommer från Happy food och all mat är ekologisk och närodlad. Varje dag får

4 förskolan ett brev som visar på vad maten innehåller och hur mycket mat som är beräknat till varje barn och vuxen. Barnen sitter varje dag på samma plats med samma kamrater. Pedagogerna roterar och sitter en vecka vid varje bord. Barnen går bordsvis och hämtar sin mat. Vi står på ett led framför en vagn och tar en tallrik och får maten upplagd av en pedagog. Barnen går sedan och sätter sig på sin stol vid sitt bord. Vill hen ha mer mat tar hen med sig sin tallrik till matvagnen och fyller på. Varje dag är det en pedagog som är matvagnsansvarig. Blåa bordet: Röda bordet: Orange bordet: Matsedel sitter på Informationstavlan på WC-dörren i hallen. Förskolan har enligt läroplanen uppdraget att lägga en grund för barnets livslånga lärande. Mätta barn som får bra mat regelbundet lär sig lättare. Den som är hungrig har svårt att koncentrera sig. Bra matvanor främjar god hälsa. Vila Vilan är en dalig återkommande rutin i verksamheten. Både barn och personal påverkas dagligen av stress och miljön runtomkring oss både inne och ute därför spelar vilan en viktig roll i den dagliga verksamheten. Under vilan skall barnen ges ett tillfälle då de i lugn och ro kan få vila sin kropp och sin hjärna. Att bara slappna av och återhämta sig efter det som skett under fm. På förskolan är det full fart från en kommer tills en går hem med rutiner och aktiviteter. Vissa barn behöver mer vila en andra och därför har vi valt att planera vilan utifrån gruppens behov. Vi har två olika vilor; vagnvila för de yngsta och sagovila för de äldsta. Vilan är direkt efter lunch och pågår i ungefär en halvtimme. Förskolan skall erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt Grupper Barnen kommer att vara indelade i följande grupper under de pedagogiska tillfällena: STORTROLLEN SMÅTROLLEN Stortrollen Stortrollen arbetar i sin grupp med att utforska sin omvärld. Genom att utforska kommer dom att lära, söka och hitta lösningar. I den här gruppen får de äldsta barnen träffas och umgås inför bland annat skolan. Gruppkänslan är viktig för att barnen skall känna att de duger som de är. I denna grupp arbetar vi medvetet lite mer kring att utveckla sin identitet och känna sig trygg i den, utveckla nyfikenheten och sin lust i att leka och lära, utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga. Småtrollen Arbetar i sin grupp med att uppleva olika saker. Att en som liten får uppleva vad som händer och sker när en gör på ett visst sätt. Personalen planerar alltid verksamheten för barnen under planeringsdagarna. Den utformas utifrån barnens intressen ålder och utvecklingsnivå. Barnen deltar utifrån sina egna förutsättningar och förmågor. På Rödmyrans förskola är barnen alltid delaktiga i utformningen av vad som skall planeras. Barnens idéer tas i biakt och dom får i den mån det går också vara med och utforma den miljö som skapas, genom interjuver och samtal är barnen också delaktiga i utvärdering i vad vi gjort. Vi iakttar alltid barnen hur och vad dom gör och visar intresse för. Genom detta och genom våra veckoutvärderingar får vi gensvar och motivation för det som vi planerar inför kommande aktivitet. Vi tar även tillvara på utvecklingssamtalen som visar på våra reflektioner och analyser av vad barnen själva gör eller som de själva uttrycker med hjälp av sina vårdnadshavare.

5 Födelsedagar Vi firar varje barn på hens födelsedag med sång och present på samlingen. I slutet av varje månad har vi en gemensam födelsedagsefterrätt efter lunchen, då vi firar alla som fyllt år under månaden. Dokumentation Dokumentation kommer att ske dagligen på Rödmyran. Varje pedagog har ett block och en penna i fickan samt en kamera. Varje fredag kommer verksamheten att utvärderas och ni föräldrar kommer i slutet av varje vecka få ta del av alla aktuella bilder som vi tagit under veckan samt innehållet i verksamhet. Vi fortsätter dokumentera i väggkalendern som sitter i hallen. Utflykter Alla utflykter som vi gör på förskolan skall ha ett tydligt syfte och ett meningsfullt innehåll. Utflykten skall återkopplas till det vi gör på förskolan i verksamheten. Utflykter är inget vi prioriterar utan detta sker om vi ser att det dyker upp något som speciellt passar till det vi arbetar med. Biblioteket: En pedagog tar bussen ner till stadsbiblioteket för att låna böcker. Pedagogen åker tillsammans med två barn. Föräldrasamverkan Hur tar vi tillvara på föräldrars delaktighet och inflytande? Genom utvecklingssamtalen och dess underlag, spontana samtal genom lämning och hämtning, samt övriga möten mellan föräldrar och oss i personalgruppen. Som förälder får en också svara på en del enkäter som utformas av personalen. Inskolning På Rödmyran har vi heldagsinskolning. Detta innebär att ni som förälder är med barnet hela dagen. Allt för att barnet skall känna sig trygg och för att ni som föräldrar skall få tid att lära känna oss, lokalerna och även få en tydlig insyn i hur vi arbetar och bemöter barnen. Efter en månad kommer du som förälder att ha inskolningssamtal där ni diskuterar hur det gått, hur ni upplevt förskolan samt övriga frågor och funderingar. Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal erbjuds en gång per termin. Då samtalar pedagog och föräldrar om hur barnet har det på förskolan och hur barnet har utvecklats. Föräldramöte Föräldramöte med information och diskussion. Sommaravslutning och lucia firande Detta är också tillfällen där du som förälder bjuds in till förskolan. Vi har även heldagsutflykt en gång per termin då du som förälder gärna får följa med. Föräldratjänst: Som förälder kommer du att ha föräldratjänst tillsammans med en annan familj. Detta innebär att du kommer vistas på förskolan tillsammans med barnen och den andra familjen. Här finns det tillfälle att se hur miljön och barnens behov ser ut mer ingående. Vi på Rödmyran ÄR ett föräldrakooperativ och det innebär att vi måste ha en nära relation till alla föräldrar. Föräldrarna är vår huvudman och arbetsgivare. Alla föräldrar på förskolan har ett eget ansvar att engagera sig och bli insatta i personalens önskemål och behov för att kunna bedriva en sådan bra verksamhet som möjligt för barnen. Som förälder på Rödmyran är du alltid välkommen se bara till att meddela personalen så att det inte krockar med något speciellt vi planerat.

6 En dag på Rödmyran Barnen skall kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter i både planerad miljö och i naturmiljö Förskolan öppnar Vi går ut och tar emot barn ute på gården Pedagogisk verksamhet (samling med frukt innan aktivitet, i grupperna eller gemensamt) Pedagogisk lunch Vilor Pedagogisk verksamhet/fri lek Mellanmål Pedagogisk verksamhet i form av fri lek Fruktstund och stängning av förskolan Vi kommer att i den mån det går att följa denna planering och dessa tider. Vi kommer dock lägga stor vikt vid att undvika stress och oro. Det finns flera tillfällen under barnets dag som man inte tidsmässigt kan styra över. Vi måste följa barnens behov och de dagliga rutinerna tar tid och barngruppen har olika behov från dag till dag (vissa dagar är lugnare än andra) Ett exempel på ett sådant tillfälle är på och avklädning. De små barnen behöver ha hjälp med det mesta medan de stora behöver hålla ordning och hitta sina kläder. De äldsta barnen behöver också träna och klara detta helt själva inför skolstart.

7 I förskolans läroplan finns mål för barnens språkliga och kommunikativa utveckling, matematisk utveckling samt naturvetenskap och teknik. Dessa mål har vi här försökt att förtydliga. Leka, skapa och lära Lek och skapande har alltid haft en stor betydelse för barn och är en utgångspunkt i förskolans verksamhet. Att främja barns lek och skapande och se detta som ett viktigt sätt för barnen att utvecklas, samspela med andra och som en del av lärandet liksom ett sätt att bearbeta intryck och hitta egna uttryck för sina upplevelser är ett av förskolans viktigaste uppdrag. Vad är Skapande för oss på Rödmyran: Färg, material, rita, klippa, limma, tejpa, pyssla, måla, känna, lukta, forma, dega, lera, trä, papper mm. Barnen ska på ett lustfyllt sätt få bekanta sig med olika material och uppleva glädjen när dom får utforska detta. Skapande är också att kunna skapa något utifrån det som finns till exempel bygga torn, skapa musik med hjälp av instrument etc. Vi skall arbeta med inlärning genom lek och detta betyder för oss att allt vi gör skall vara roligt. Det skall vara på barnens nivå och utifrån deras intressen och behov. Lärandet skall alltid ske under lekfulla former med hänsyn till varje barn. De är grundade på kunskap och erfarenhet om barns utveckling och olika sätt att lära. Vad är lek för oss på Rödmyran: När vi pratat om lek ser vi det på två sätt; den så kallade fria leken och inlärning genom lek.. Hur vi ser på den fria leken är följande: Leka, lära och skapa ger tillfällen för barnen att bearbeta intryck och hitta egna uttryck för sina upplevelser. Leken är fundamental för barns utveckling och har stort inflytande på deras lärande. Alla som arbetar i förskolan har ansvar för att skapa en lekmiljö som stimulerar barn att leka tillsammans och var för sig. Trygghet och utvecklande erfarenheter är grundbulten för lek. Leken är också det tillfälle då barnen aktivt tränar socialt samspel (den sociala utvecklingen). En lär sig att kommunicera och uttrycka empati. Barnen lär sig genom att imitera vad vuxna och andra barn gör. En får under leken tid och tillfälle att bearbeta det en lärt sig och det en upplever och känner. En får också i leken lära sig att lösa konflikter, turtagning, samarbetsförmåga, VISA HÄNSYN, DELA MED SIG, KOMMUNICERA, FATTA BESLUT etc. Här får en också prova på olika roller, känslor och erfarenheter. Här får en tillfälle att skapa fritt utifrån sina egna tankar idéer och önskemål. I leken tränas också grovmotoriken, språket, fantasin och förmågan till symboliskt tänkande. Leken är lärandet i det vardagliga livet, leken är frivillig och ska vara rolig. Vi som vuxna styr inte den fria leken men vi kommer alltid att vara närvarande. Hur vi ser på inlärning genom lek är följande: Förskolan bygger på inlärning genom lek. Detta betyder att allt vi gör under de pedagogiska tillfällena kommer att ske genom lek. Att leka är att ha roligt tillsammans och samtidigt lära sig något genom det man leker. Inlärningen genom leken är alltid planerad av oss pedagoger och har därför alltid ett tydligt inlärningssyfte för barnen. Leken är fundamental för barns utveckling och har stort inflytande på deras lärande. Alla som arbetar i förskolan har ansvar för att stimulera barn till lek. Trygghet och utvecklande erfarenheter är grundbulten för lek. För att kunna lära sig som liten behöver en också lära sig att leka Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandet olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Matematik Vad är matematik för oss på Rödmyran: Begrepp i vardagen, sortering, tid, problemlösningar, mönster, helhet/delar, symboler/former, lika/olika, siffror etc. Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängd, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring

8 Tid och förändring? Hör det ihop eller inte, urskilja? Ex: Mer/mindre Sortera, före/efter, tid, ålder, mått, symboler, siffror mm Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar Ex: Hur mycket får plats (volym) Laborera, bygga, orsak, verkan. Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang Ex: abstrakt tänkande Språk/ kommunikation och kultur Vad är Språk/kommunikation för oss på Rödmyran? Rim, ramsor, sång, sagor, böcker, sagopåsar, att få talutrymme, lekskrivning, arbeta med roliga språkövningar, bokstäver mm Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp, samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra Nyanserat talspråk: utvecklar ett varierat talspråk, har tillräckligt många begrepp så att jag kan säga det jag vill och att andra kan förstå det jag säger ex använda sig av fullständiga meningar Ex: böcker och samtal kring dess, sagopåsar, flanosagor mm Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa Diskutera och analysera tillsammans med barnen om detta och arbeta för att det inte alltid är sannigen att man kan tänka på annat sätt. Kritiskt granska bilden etc. Ex; tidningar, böcker, spel Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för ega uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv Ex: samspela min, din, ja, nej och vill inte Vad är kultur för oss på Rödmyran? Etnisk bakgrund, språk, jorden och dess olika länder, traditioner, värdegrunder etc. Känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer. Under ordet kultur tar vi med att Rödmyran har en tydlig värdegrund, och ett tydligt genustänk. Vi pratar om hur man ser ut (vi har även dockor med olika utseenden) Vi uppmärksammar nationaldagar genom att titta på jorden och vart landet ligger, vi har böcker med olika flaggor och beskrivningar av olika länders levnadssätt, Vi uppmärksammar också våra svenska traditioner som påsk och jul och lucia.

9 Naturvetenskap och teknik Vad är Natur för oss på Rödmyran? Att skapa en utemiljö så att barnen får chans till skrymslen och växtlighet, utflykter, odlingar, respekt för naturen, djur och växtliv. Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra Ex: natur, årstider, sopor (skräp) mat vi äter Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur, samt enkla kemiska processer Ex: Vatten blir till is/is blir till vatten årstidsväxlingar Utveckla sin förmåga att urskilja, utforska och dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap Ex: Under utflykterna på måndagar kommer barnen att få olika uppgifter och uppdrag i naturen som innehåller bla utforskning av olika saker i naturen, urskilja naturens likheter/olikheter, samt dokumentation genom återkoppling (foto, rita, spara) Vad är teknik för oss på Rödmyran? Forskande uteleksaker så som mätkärl, rännor, slangar, vattenlek, experiment söka förståelse för hur det kan bli så? Det är då barnen utvecklar sin förmåga att bilda en egen uppfattning, sin förmåga att skapa, bygga och konstruera. De får prova på, undersöka och visa. Barns självklara intresse att skapa mening och förståelse gör att de lär sig att hantera de prylar de stöter på i sin vardag, mobiler, datorer, sätta ihop en bilbana, hantera bestick, knäppa knappar osv. Förskolan ska bidra till att barn utvecklar en tilltro till sin förmåga att både förstå och använda teknik. Och inte minst ett intresse för och tilltro till sin egen kreativa förmåga att skapa teknik. Alla saker vi använder för att göra saker är teknik. Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar Ex: knyta skosnören, dra upp dragkedja, öppna handtag, lampknappar, toaletter mm olika tekniker att skapa och konstruera. Utvecklar sin förmåga att bygga skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap Ex: leka m lego, klossar, brio-meck, samt fysikaliska fenomen som balansgång, testa hur bollar studsar, hur de måste bygga en lutning för att få saker i rullning, tyngdpunkt vid ex klättring, jämvikt vid tornbygge, vad flyter, flyter inte. Allt som har med tyngdlagen att göra. Små barns fysikaliska undersökande kan vara t.ex. plaska med vatten för att känna densitet.

10 Gymnastik och motorik Vad är Gymnastik/motorik för oss på Rödmyran? Grovmotorik är att röra på sig och använda sin kropp. Mini-röris (olika gympapass) Bamse-gymnastik, hinderbana. Aktiv i vardagen så som springa, hoppa, cykla, dansa mm Finmotorik är att använda sina händer och fingrar. Alla skapande tillfällen, valstundstiden samt pärla, pussla m.m. Utveckla sin motorik koordinations förmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten och värna om sin hälsa och sitt välbefinnande Värdegrund och uppdrag Vi har tillsammans på Rödmyran skapat en värdegrund. Den utgår från att alla skall känna trygghet och glädje. Omsorg och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barnen Ex: Vårt förhållningssätt att barnen behandlas för den person de är i olika situationer. Miljön skall erbjuda alla samma möjligheter. Vi skall ha ett öppet sinne och inte lägga in egna värderingar i hur saker och ting skall vara. Alla barn skall få ta samma plats i gruppen och miljön skall tilltala alla. Arbetslaget ska verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten. Ex: alla barn är lika mycket värde. Miljön ska tilltala barnen som personer utan att lägga någon fokus på kön. Pedagogerna ska tilltala barnen med lika mycket respekt oavsett kön.

11 Avslutning Vi hoppas genom denna planering att ni nu som föräldrar fått en större inblick i hur vi tänker, hur vi planerar och vad barnen skall få lära sig på förskolan. Vi vill skapa en tydlig bild för er hur vår pedagogiska idé ser ut och hur vi tänkt kring denna. Vi som arbetar i förskolan har en hel del måluppfyllelser att arbeta efter och genom detta anser vi att vi tydligt följer de riktlinjer som läroplanen påvisar. Vi hoppas att vi genom denna planering tydligt visat på hur vi arbetar med pedagogiska miljöer, lek och lärande, dokumentation och föräldrasamverkan. Läroplanen är ett styrdokument som vi aktivt arbetar med, läroplanen är vår vägledning i arbetet med barnen och förskolans utformning. Läroplanen är ett hjälpmedel för oss pedagoger så att vi på ett enklare sätt kan visa på för er föräldrar hur vi arbetar med verksamheten och era barn. För att detta skall kunna genomföras på ett bra sätt behöver vi lägga störst vikt på trygghet, omsorg och glädje. Detta är grunderna för att en skall trivas på förskolan med oss och sina kamrater. Rödmyran kan ge ditt barn den bästa starten i livet genom trygghet, omsorg och närvaro. Vi vill jobba för en utvecklande, och trivsam atmosfär där vi dagligen kan stimulera era barn till lek och lärande. Vi vill erbjuda er en erfaren, glad, positiv och engagerad personal Vår främsta uppgift är att barnen skall lämna Rödmyrans förskola som trygga, lärande, självständiga individer som minns sin förskola med stor glädje. Viktiga datum för Höstterminen 2014 Augusti: Inskolning September: Inskolning, fotografering, föräldramöte Oktober: Rörelsevecka November: Utvecklingssamtal December: Luciafirande, jullov Mer aktuell info kring dessa tillfällen och dagar får ni ta del av i veckobreven.

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 BARNGRUPPEN BESTÅR AV: KANINGRUPPEN: Anki ansvarar för dessa barn. EKORRGRUPPEN: Elisabeth ansvarar för dessa barn. BJÖRNGRUPPEN: Monika ansvarar för dessa barn.

Läs mer

ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13

ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13 ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13 Normer och värden: MÅL VAD GÖRA HUR UTVÄRDERA HUR GICK DET Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: - öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar - förmåga att

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan 2014/2015 Dokumentation Mål: Vårt mål med dokumentationen är att utveckla verksamheten och ge barnen bästa möjliga förutsättningar i sitt

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014 Vår vision På förskolan Solstrålen ska vi arbeta för att få trygga barn som är glada, positiva, har upptäckarglädje och trivs tillsammans med varandra och oss

Läs mer

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsplan Myggans förskola Verksamhetsåret 2013 Vår verksamhet bygger på Lpfö 98 som är förskolans egen läroplan. Läroplanen innefattar förskolans gemensamma värdegrund och de övergripande mål och

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 En vanlig vecka på Blomman: Vi går ut varje morgon efter frukost, kl.9.30 äter vi frukt tillsammans ute. Efter detta går vi in i våra grupper och arbetar till 10.45.

Läs mer

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola och Wasa förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan läsåret 2015/2016 Innehåll: Dokumentation sid. 1 Användning av Lärplatta/ Padda sid. 2 Prioriterade utvecklingsområden sid.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 2 2. Mål och riktlinjer sida 3 2.1 Normer och värden sida 3 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T 2011-10-17 Sid 1 (14) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelningen Gula 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (14) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Handlingsplan för. Tallåsgårdens förskola 2012/2013

Handlingsplan för. Tallåsgårdens förskola 2012/2013 2012-06-27 Sid 1 (10) Handlingsplan för Tallåsgårdens förskola 2012/2013 I detta dokument kan du som besökare eller vårdnadshavare läsa om hur hela Tallåsgården tillsammans arbetar för att säkerställa

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Lejonkulan

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Lejonkulan Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Lejonkulan 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål! 1 Innehåll Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!... 3 Ur 1. Förskolans värdegrund och uppdrag... 3 Grundläggande värden... 3 Saklighet och allsidighet... 3 Förskolans uppdrag... 3 Ur 2. Mål och riktlinjer...

Läs mer

Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016

Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016 Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016 Gruppens sammansättning Vi har 14 barn. 7 pojkar och 7 flickor. 1 barn födda 14 3 barn födda 13 9 barn födda 12 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Carina Johansson

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan För Gröna Markhedens förskola 2014/2015 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Profil. Naturvetenskap och teknik

Profil. Naturvetenskap och teknik Profil Naturvetenskap och teknik Vi på Kompassens förskola sätter naturvetenskap och teknik i fokus. Vi vill uppmuntra barnens nyfikenhet och intresse för olika naturvetenskapliga och tekniska fenomen.

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

TUVANS MÅL OCH LOKALA ARBETSPLAN / 2010

TUVANS MÅL OCH LOKALA ARBETSPLAN / 2010 TUVANS MÅL OCH LOKALA ARBETSPLAN / 2010 BARNGRUPPEN BESTÅR AV: KANINGRUPPEN. Anki ansvarar för dessa barn. EKORRGRUPPEN: Elisabeth ansvarar för dessa barn. BJÖRNGRUPPEN: Monika ansvarar för dessa barn.

Läs mer

Arbetsplan Violen Ht 2013

Arbetsplan Violen Ht 2013 Arbetsplan Violen Ht 2013 Normer och värden: MÅL VAD GÖRA HUR UTVÄRDERA HUR GICK DET Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: - öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar - förmåga att ta

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning)

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Internationellt perspektiv Förskolan ska sträva efter att varje barn Etiskt perspektiv utvecklar sin identitet

Läs mer

Orange Centrals Förskola

Orange Centrals Förskola Orange Orange Centrals Förskola Vi som arbetar på Orange heter Ulrica, Sara, Lisbeth och Hafije. Telefonnumret till avdelningen är 044-13 49 62. Arbetslaget består av två förskollärare, två barnskötare.

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014 2011-10-31 Sid 1 (11) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning solen 2013/2014 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (11) 2.1 NORMER

Läs mer

Lokal arbetsplan. Läsåret:

Lokal arbetsplan. Läsåret: 2016-09-30 Lokal arbetsplan Läsåret: Förskolans vision: De barn som gått på Täppan ska ha med sig ut i livet: - En god självkänsla och lära sig att tänka själv - Se att alla människor har lika värde. -

Läs mer

Karlavagnens arbetsplan 2016/2017

Karlavagnens arbetsplan 2016/2017 Karlavagnens arbetsplan 2016/2017 Karlavagnens kommer att ha följande fokusområden detta läsår: Språk / Sångsamling, Rörelse / Skapande, Berta experiment / Matematik, Hälsosamma vanor / Grön flagg / Utflykt,

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Sankt Pauli förskola 2016-2017 Planering och genomförande: Genomgång av barngruppens sammansättning och behov Läroplanens mål grunden för planeringen av den pedagogiska verksamheten.

Läs mer

Handlingsplan GEM förskola

Handlingsplan GEM förskola 1 (12) Handlingsplan förskola Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: BU-förvaltningens ledningsgrupp (2013-08-29) Gäller för: Förskolorna i Vetlanda kommun Giltig fr.o.m.: 2013-08-29 Dokumentansvarig:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Arbetsplan Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området NORMER OCH VÄRDEN Varje enhet har ett väl fungerande och förebyggande likabehandlingsarbete och en väl dokumenterad likabehandlingsplan

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Opalens måldokument 2010/2011

Opalens måldokument 2010/2011 Opalen har en hösttermin som är förlagd utomhus till den allra största delen av tiden. Vi pedagoger är medvetna om att vi måste arbeta på ett annorlunda sätt än vi är vana vid och att det kräver en annan

Läs mer

Förskolan Mullvaden. Humlans Verksamhetsmål 2013

Förskolan Mullvaden. Humlans Verksamhetsmål 2013 Förskolan Mullvaden Humlans Verksamhetsmål 2013 Innehållsförteckning 1. personalgrupp och barngrupp 2. lpfö 98 och förhållningssätt 3. Humlans dagliga rutiner: in och överskolning 4. lämning och hämtning

Läs mer

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan för Trollgårdens förskola 2013/2014 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E

Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 107 Offentligt Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E Språk och kommunikation

Läs mer

Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013

Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013 2011-10-17 Sid 1 (13) Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning 2016-2017 Organisation Avdelning: Sörgården Antal barn: 15 Åldersfördelning:1st född 2016, 9st född 2015, 2st född 2014, 3st född 2013 Antal pojkar: 9 Antal flickor:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Innehåll: Profil och Vision Koppling till styrdokument Koppling till värdegrunden Äventyrpedagogiken integrerad i verksamheten Verksamhetsplanen är gjord av: Marlene Curan Lena

Läs mer

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013 Arbetsplan 2012-2013 Normer och värden Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Verksamhetsplan. för förskolan. Solrosen 2016/2017

Verksamhetsplan. för förskolan. Solrosen 2016/2017 Verksamhetsplan för förskolan Solrosen 2016/2017 Innehållsförteckning Styrdokument... 3 Vision... 4 Förskolans uppdrag... 5 Våra mål... 6 Profil... 7 Projekt... 8 Lek... 9 Det pedagogiska verksamhetsåret...

Läs mer

Hopprepets förskola Sticklinge förskola (2016) Arbetsplan Verksamhetsåret 2015-2016. Barnens verkstad med många möjligheter!

Hopprepets förskola Sticklinge förskola (2016) Arbetsplan Verksamhetsåret 2015-2016. Barnens verkstad med många möjligheter! Hopprepets förskola Sticklinge förskola (2016) Arbetsplan Verksamhetsåret 2015-2016 Barnens verkstad med många möjligheter! Vår organisation Barn Arbetslag Lärandemiljöer - Utemiljö - Innemiljö - Närmiljö

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall

Innehåll. Innehåll. Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall Årets miljöspanaruppdrag Spana på matavfallet ger många olika möjligheter att arbeta mot förskolans mål och riktlinjer enligt Lpför98/rev10. Nedan följer citat och urklipp

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2014/2014. Familjedaghemmen i Skäggetorp

Kvalitetsrapport läsåret 2014/2014. Familjedaghemmen i Skäggetorp Kvalitetsrapport läsåret 2014/2014 Familjedaghemmen i Skäggetorp 2 Innehåll NORMER OCH VÄRDEN... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Analys... 4 Åtgärder... 4 UTVECKLING OCH LÄRANDE... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Arbetsplan läsåret 2012-2013

Arbetsplan läsåret 2012-2013 Arbetsplan läsåret 2012-2013 1 ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN BULLERBYN Förskolans mål Vi ger barnen förutsättningar att utveckla ett bra språk, både när det gäller det svenska språket men även andra modersmål.

Läs mer

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan Solrosen 2015-2016

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan Solrosen 2015-2016 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Solrosen 2015-2016 Innehållsförteckning Kommunens värdegrund... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 4 Förskolans

Läs mer

Verksamhetsplan Matildelunds förskola Avdelning Vargavrån 2015-2016

Verksamhetsplan Matildelunds förskola Avdelning Vargavrån 2015-2016 Verksamhetsplan Matildelunds förskola Avdelning Vargavrån 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Matildelunds förskola, avdelning Vargavrån läsåret 2015/2016 Enhet Matildelunds förskola, Vargavrån

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR FAMILJEDAGHEMMEN EKSJÖ

ARBETSPLAN FÖR FAMILJEDAGHEMMEN EKSJÖ ARBETSPLAN FÖR FAMILJEDAGHEMMEN I EKSJÖ Reviderad i juni 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 1 Prioriterade mål 1 Dagbarnvårdarnas värdegrund 2 Likabehandling 3 Inskolning 3 Föräldrasamverkan

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4-5 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergets förskola avdelning /2016. Barn och utbildning

Arbetsplan. Lillbergets förskola avdelning /2016. Barn och utbildning Arbetsplan Lillbergets förskola avdelning 1 2015/2016 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn

Läs mer

GRUNDVERKSAMHET - Östertull Montessoriförskola

GRUNDVERKSAMHET - Östertull Montessoriförskola GRUNDVERKSAMHET - Östertull Montessoriförskola Östertull Montessoriförskola är Lunds första och enda kommunala montessoriförskola. Förskolan öppnades augusti 2002. Förskolan är auktoriserad. Det betyder

Läs mer

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Blåbärets Kvalitetsredovisning

Blåbärets Kvalitetsredovisning Blåbärets Kvalitetsredovisning ht-2011/vt-2012 Sammanställt av: Maria Henriksson Normer och värden. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016 2011-05-30 Sid 1 (16) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (16) 2.1 NORMER

Läs mer

Arbetsplan. KILSMYRANS förskola 2014/2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. KILSMYRANS förskola 2014/2015. Barn och utbildning Arbetsplan KILSMYRANS förskola 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och

Läs mer

Logens handlingsplan 2012/2013

Logens handlingsplan 2012/2013 Förskolans uppdrag Logens handlingsplan 2012/2013 Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen

Läs mer

Lokal Arbetsplan för VALEN

Lokal Arbetsplan för VALEN Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för VALEN 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Nyckelpigan Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Normer och värden Avsnittet Normer och värden i läroplanen handlar om att vi som personal ska se till att barnen får träna sig i att förstå att man

Läs mer

Arbetsplan

Arbetsplan Lejonets och Torsviks förskolor Arbetsplan 2014-2015 Hållbar utveckling Gården Närsamhället/Lidingö Naturen runt oss 2 Inledning Förskolan är en del i utbildningsväsendet. Vi arbetar med det livslånga

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning)

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Internationellt perspektiv Förskolan ska sträva efter att varje barn Etiskt perspektiv utvecklar sin identitet

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem Gruppens sammansättning Vi har 12 barn, 10 flickor och 2 pojkar 3 barn födda 14 1 barn födda 13 4 barn födda 12 1 barn födda 11 3 barn födda 10 Personal

Läs mer

FOKUS: ÄVENTYRSPEDAGOGIK. Verksamhetsplan Lövskatans förskola

FOKUS: ÄVENTYRSPEDAGOGIK. Verksamhetsplan Lövskatans förskola FOKUS: ÄVENTYRSPEDAGOGIK Verksamhetsplan Lövskatans förskola 2014-2015 Innehåll: Profil och Vision Koppling till styrdokument Koppling till värdegrunden Äventyrpedagogiken integrerad i verksamheten Verksamhetsplanen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 1 (6) Datum VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 MÅLOMRÅDE o LPFÖ Barn i åldern 1-5 år introduceras i begreppet lärstilar. Statliga mål: Alla pedagoger arbetar utifrån lokal pedagogisk planering.

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

ÄLVENS GROVPLANERING OCH MÅL vt Personalen har sin planering. Barnen har utelek tillsammans med avd. Forsen.

ÄLVENS GROVPLANERING OCH MÅL vt Personalen har sin planering. Barnen har utelek tillsammans med avd. Forsen. ÄLVENS GROVPLANERING OCH MÅL vt 2016 På Älven har vi tillgång till olika former av material och föremål som gör det möjligt för barnen att utforska och undersöka fenomen och företeelser i omgivningen och

Läs mer

Verksamhetsplan för Skärets förskola ht.11- vt.12

Verksamhetsplan för Skärets förskola ht.11- vt.12 Verksamhetsplan för Skärets förskola ht.11- vt.12 Beskrivning av verksamheten Skärets förskola ligger på Hasslö och ingår i Nättraby rektorsområde. Förskolan startades år 2003 och består av tre avdelningar

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Grovplanering för Strålsnäs förskola. Hösten 2011

Grovplanering för Strålsnäs förskola. Hösten 2011 Grovplanering för Strålsnäs förskola Utifrån Läroplan för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Hösten 2011 Oktober 2011; Anna Bratz, Britt Thudén, Helené Svanström, Maria Lööke, Anita Andersson, Åsa Holm,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

IGELKOTTENS Arbetsplan

IGELKOTTENS Arbetsplan STENBITENS FÖRSKOLA IGELKOTTENS Arbetsplan LÄSÅRET 2014-2015 Dessi Kerstin Irina Sofie Arbetsplan för Igelkotten Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016 En vanlig vecka på Blomman: Efter frukost delar vi upp barnen antingen inne på avdelningen för fri lek en stund eller så går halva gruppen ut och resten stannar inne.

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Arbetsplan för Ängen,

Arbetsplan för Ängen, Arbetsplan för Ängen, Mariebergs förskola 2010/2011 Arbetsplan för Ängen, läsåret 2010/2011 Arbetsplanen innehåller dels hur vi på Ängen kommer att arbeta under året 2010/2011 och dels hur vi alltid arbetar

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Slottsvillans pedagogiska inriktning Det utforskande barnet

Slottsvillans pedagogiska inriktning Det utforskande barnet 130422 Slottsvillans pedagogiska inriktning Det utforskande barnet Varje gång du gör något som barnet kan göra själv tar du bort möjligheten för barnet att lära sig lära Det är utvecklande för barnet att

Läs mer

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Solvägens förskola består av 2 avdelningar Junibacken 1år-2,5år 15 barn Saltkråkan 2,5år-5år 22 barn På Junibacken arbetar: Maria 100%, barnskötare Kicki 100

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 1 LPFÖ98 Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 Arbetsgruppen bestod av följande personer: Emelie Furubom, Philip Walsh, Irina Andreeva,

Läs mer

förskolan FÅGELSÅNGS VERKSAMHETSPLAN

förskolan FÅGELSÅNGS VERKSAMHETSPLAN förskolan FÅGELSÅNGS VERKSAMHETSPLAN LÄSÅRET 2012-2013 Läsårets nyfikenhetsfråga: Vad kan hållbarhet vara? Vision Barnens utveckling och lärande i fokus: i en verksamhet som utgår från barnens intresse,

Läs mer

Arbetsplan Tellus 2015/2016

Arbetsplan Tellus 2015/2016 Arbetsplan Tellus 2015/2016 Det här verksamhetsåret kommer vi att fokusera på tre olika områden: 1) Goda värderingar och barns sociala utveckling 2) Hälsosamma vanor; 3) Intellektuella förmågor (språkliga,

Läs mer