Protokoll styrelsemöte den 20/3 kl 16.30, Konferansen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll styrelsemöte den 20/3 kl 16.30, Konferansen."

Transkript

1 Protokoll styrelsemöte den 20/3 kl 16.30, Konferansen. Närvarande: Elina Thorsson, Sofie Henriksson, Therese de Haan, Oskar Maxon, Kina Lundberg, Anna Bergh, Elin Holmroos 100 Mötet öppnas 101 Sofie valdes till justerare 102 Godkännande av föregående protokoll - bordlades till nästa möte ev. per capsulam beslut. 103 Doktorandbesök - Oskar kunde inte vara med på mötet så vi bordlade frågan till nästa möte den 2/ Rapporter a) FN - har inte varit. b) PN - Gamla PN hade möte sista feb. Förslag på styrdokumentför antagning till de valbara kurserna godkändes. Elin och Kina reserverade sig mote beslutet i och med att dokumentet i dagsläget innebär att meritpoängen tas bort. De kommer dock att arbeta vidare med frågan och det arbetet kommer VMF att övervaka. UU kommer att gå ut med en enkät till arbetsgivare, för att se hur stor vikt som läggs vid vilken djurslagsinriktning studenterna har följt under blocken vid X-jobbsansökningar, kvack m.m. Eventuellt ska man samtidigt skicka ut en enkät om betygsfrågan. Sista tillfället för Veterniterna att redovisa sina examensarbeten är v.19. De som inte redovisar då får vänta till januari nästa år. De gick igenom kursutvärderingar under mötet. Tips från VMF:s styrelse till de som jobbar fram nya mallar för kursutvärderingarna är att ta bort frågan Hur mycket tid har du lagt ner på kursen?" då det kan vara väldigt olika för olika studenter och tolkas väldigt olika bland studenter. Tuve kommer att starta under våren nästa år och de kommer då att dela moment i undervisningen med veterinärstudenterna. De kommer bland annat integreras i våra grupper under klinikrotationen. För att detta ska bli så bra som möjligt kommer VMF att vara med under planeringen. Mini-CEX (smådjur) finns inte längre kvar då det inte finns pengar till det. Det var ett mycket uppskattat moment från studenternas sida. Lånen på veterinärböcker har gått ner kraftigt sedan veterinärbiblioteket stängdes. c) Nya PN - Diskuterade vad de ska ha för uppdrag inom gruppen. De kommer att utse nya programstudierektorer som tillträder om 10 dagar (räknat från 20

2 mars). Marie Sterning samt Lena Ström (20 %) kommer att vara ansvariga för veterinärprogrammet. d) GUN - Håller på med programutredningar. Vice rektor har tillsatt 14 arbetsgrupper för olika program och utredningarna ska vara klara i mars. e) UN - möte på fredag. f) Utbildning - vart var det som det här diskuterades Kina? har diskuterat projekt och resursfördelningsmodell - vilken modell man ska använda för att dela ut pengar till programmen på grundutbildningsnivå. De hade en mycket kort tidsplan för det här arbetet och de som satt med i gruppen "drog därför i bromsen" för att inga beslut skulle bli förhastade. Tidsplanen har därför reviderats. De gjorde upp en plan för hur arbetet ska struktureras inom gruppen. g) SLUSS -vintermötet - rapport mailades ut och drogs också i korthet på mötet. Punkter som vi diskuterade på styrelsemötet var; ansvarsfriheten och studeranderepresentantlistan. SLUSS blev informerade om att det finns ett ganska stort överskott i budgeten då kostnader inte har överensstämt med budgeterade summor. Vad som ska göras med dessa pengar kommer att diskuteras på fredag (21/3). Kommer även att lägga förslag på att budgeten revideras. h) Elin sitter med i UDS-nämnden. Misskommunikation gjorde att vi inte blev kallade till senaste mötet. Nästa möte i slutet av april. i) SamSU - togs på förra mötet. j) Uppsala i. UL - prisinformationsmöte - De kommer att göra om hela prissystemet (kommer att likna SL:s system)vilket innebär dyrare månadskort även för studenter, men med möjlighet att resa billigare i hela länet. UL rekommenderar stadsresande att använda reskassan. UL är kopplade till landstinget och för att påverka bör man lyfta sina frågor via landstinget och politikerna. I framtiden hoppas UL möjliggöra laddning av busskort via internet. Styrelsen önskar möjlighet att ladda busskort ute på Ultuna. ii. SVF - Johan Beck-Friis har påmint Torsten att återkomma till Sofie angående VMF-representant på SVF:s styrelsemöten. Svar inväntas fortfarande. iii. Vi blev kallade till ett möte inför valborg som anordnas av Kuratorskonventet och polisen. Vi valde att inte gå då vi inte har några aktiviteter i samband med Valborg.

3 iv. David lyfte frågan angående att vi inte fanns representerade på nationsguidens hemsida. Vi vill gärna vara med där. Beslut: Kina tog på sig att kontakta Nationsguiden. k) UO - SLUSS ska hålla en insparksutbildning. Styrelsen anser att representanter från åk2 i Inskottet bör gå. Malin Josefson och Sofie var i egenskap av gamla insparkare ute i Wundervets och pratade om insparken. Besöket var uppskattat och klassen verkar peppad inför hösten. l) EkU - Kommer att säga upp telefonabonnemanget. Diskussion kring att eventuellt ha en mobiltelefon med kontantkort istället. Även faxen kommer att sägas upp och en scanner kommer att köpas istället. Stödmedlemmar har fått medlemskortet. Stödmedlemskapet sjunker stadigt. David och Siri ska försöka gå en ekonomiutbildning förutsatt att de får till det schemamässigt. Info-TV har lagts in i budgeten. m) Doktorander - inget just nu - avvaktar möte med Oskar Karlsson n) Övriga rapporter i. VHN (Sofie) - Sofie gick istället för Elin - Veterinärhusnämnden - gick igenom pågående projekt så som: 1. Brandskyddet: ska vara åtgärdat i april, KU kommer att gå skyddsronder varje månad. Man undersöker hur aktuell maxgränsen för antal personer som får vistas på kåren samtidigt är. KU ser över detta. 2. Flygeln - ingen kan minnas att den skulle vara donerad. Diskussion kring möjlighet att söka sponsring för renoveringen samt ett fodral till flygeln. KU jobbar med framtagning av offerter. 3. Biljardbordet kommer att skänkas bort/slängas. 4. En tvättmaskin ska installeras i städskrubben då vi inte längre kommer kunna tvätta på Wallins. 5. Hundgårdarna - David informerade om vilka beslut som tagits under föreningsmötet och hur den ekonomiska planen ser ut. VHN var mycket positiva till projektet.

4 6. Friggebod - Efterfrågan från flera utskott om att ha en bod för förvaring. KU undersöker olika möjligheter för detta, bland annat om befintliga men inte längre använda SLU-lokaler kan användas. 7. VIF-förrådet finns på UDS VIF måste flytta ut innan flytten. 8. Möte om planering av flytten nu på måndag. Styrelsen önskar att VMF representeras på detta. ii. Biblioteksrådet - Sofie var där. Under mötet diskuterades framför allt den nya modellen för hur kostnaden för biblioteken skulle fördelas. Denna är mycket ofördelaktig för VH-fakulteten som enligt denna inte får den kostnadsminskning som eftersträvades vid stängningen av KC-biblioteket. Tanken är att kostnaden ska ligga på institutionsnivå och baseras på antal anställda/forskarstuderande och studenter man har. Det diskuterades även vem som ska bekosta lokaler som tidigare tillhörde biblioteken men idag inte längre finansieras av dessa t.ex. studieutrymmen i anslutning till huvudbiblioteket. Sofie lyfte under mötet att veterinärstudenter inte kommer att kunna använda biblioteket i samma utsträckning som tidigare, framför allt under klinikåren, då det kommer att ligga längre bort. Vi bör driva frågan med ett mediatek i nya VHC. iii. Saco och SFS - Vi hinner inte engagera oss i allt utan får satsa på det som är av intresse för oss och prioritera mer kårnära arbete Däremot har vi fått en personlig kallelse till SACO:s medlemsråd maj vilket Elin och Sofie åker på. iv. Öppet hus - Kina representerade VMF. v. Rykten VVK - Rykten har cirkulerat på ULS att VMF inte vill sparka in Skarastudenterna. VMF har bemött detta i samråd med SMK och det visade sig inte vara något stort problem. VMF överväger att äska pengar från SamSU-fonden till en välkomstkväll för Skarastudenterna. Sofie åtog sig detta. KV bör i så fall informeras. Övriga idéer för välkomnande av studenterna från Skara diskuterades. vi. Studenthälsan - Anna var på möte där de pratade studenternas drogvanor och förebyggande arbete samt studenthälsans ekonomi. Färre som tränar men de som tränar gör det oftare.

5 105 Vademecum (Elina) - Vi har haft tillgång till stordjursvademecum via VMF:s hemsida. Styrelsen beslutar dock att ta bort stordjurvademecum från servern eftersom informationen i den är inaktuell. 106 Informationsskärmar (Elina) - Elina har kollat upp vilket system de kommer ha i nya VHC Elina kommer att ha ett möte med företaget, PLAYipp, 31 mars för att få mer information om vad det innebär och se om vi kan få studentrabatt. Vi har fått en av komponenterna till systemet skänkt till sig om vi är intresserade att ha den i lunchrummet på nya VHC. Det finns dock ingen skärm till den. Lådorna kostar /st. Styrelsen tyckte att det lät som ett intressant fröslag, men avvaktar mötet den 31 mars innan beslut fattas. 107 SLUSS (Maxon) - videomöte den 21/3 inför UN och extrainsatt möte. Ansvarsfriheten kommer troligtvis att tas upp på fredag om revisionsberättelsen har kommit. SLUSS hade inte förstått omfattningen av de känslor som fanns angående detta under förra året. Fokusrådet närmar sig. Vi diskuterade vilka från styrelsen som skulle gå på de olika passen. 108 Föreningsmöte - Beslut: att skjuta på föreningsmötet till den 28:e april. 109 Löpmagen (Elina) - har skickats ut denna månad. 110 Förslag från FiQ - Styrelsen tyckte att förslaget såg bra ut och ska läggas fram på nästa föreningsmöte. FiQ testar det inofficiellt fram tills dess. 111 RU:s regler - Priserna i föregående förslag är godkända. Styrelsen inväntar reviderat förslag efter kommentarer på övriga punkter. 112 Övriga frågor KU undrar hur stor frihet de har att fixa på kåren. Beslut: De är fria att göra kårhuset mer attraktivt, så länge de håller sig inom befintlig budget. Representants emblem: Diskuterades om det behövdes ett extra för KV och ett nytt för ordförande. Beslut: Sofie tittar vidare på det. Diskussion kring vad som bör stå i kommande nummer av veterinärtidningen. Vi bör bjuda in Micke (biblioteket) till sista måltiden. 113 Att-göra-listan/ Åtgärdspunkter a. Möte med SSK - Inväntar mail från Sonja för att veta när det passar att ha ett möte. Många frågor för VMF att ta ställning till i frågan diskuterades. b. Anslagstavlan på KC? Rensades lite förra veckan, men det borde göras mer grundligt. Förslag att sätta upp en skylt att alla skriver datum på annonser och liknande samt vilket datum de kan tas ner. Det som inte är datummärkt kommer tas bort.

6 c. Anslagsansökan: Budgeten är klar. Elin fixar en allmän beskrivning av kåren, Therese skickar verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, även revisionsberättelse, David kollar upp antalet medlemmar, Sofie fixar reviderade stadgar. Klart innan torsdag nästa vecka. d. Studentboende i Kemihuset Fortsatt bevakning av frågan. SUSbo är intresserade av att driva eventuella bostäder på campus men de har inte råd att bygga det. SLU är eventuellt igång med att finansiera fler studentbostäder dock inte i kemihuset. e. Etikskrivelse - John-Filip ska fixa den. f. Mörkläggningsgardiner sponsrade av SVF KU arbetar med detta. g. Kontakt med SVF - se högre upp i protokollet. h. Jordnötsförbud lappar ska upp! Sofie fixar. i. Kontaktinformation Toalettblad med info om sittande styrelse - Elina fixar j. 10 tips om tillgänglighet. Elin och Elina är anmälda till möte den 24 april. k. Besök VHC? Arbete fortskrider med att försöka få in det innan påsklovet l. Möte med Anja på Studenthälsan? EvU tar över kontakten för detta m. Bilder på hemsidan? Styrelsen vill gärna ha lite mingelbilder från aktiviteter på kåren. n. Info-TV: - har lagts till i budgeten (se tidigare punkt rapport från EkU) o. Uppdatering av stadgar för publicering på hemsidan: Under arbete. p. SFSFUM /5 Beslut: Att ingen från VMF åker q. Bjuda in ULS - Avvaktar svar från ULS styrelse för vilket av datumförslagen som passar bäst för badtunnekvällen. r. Förra årets protokoll finns på hemsidan. s. Länk till Uppsala kommuns hemsida på vår hemsida. fixat! 114 Nästa möte - 2 april (Mat - pizza och beställa fika), 21 april 16.30, studenthälsan 22 april. 115 Mötet avslutas

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-10-19, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.13 Uppsala den 4 oktober 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström, Amanda

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

IDIOTIntresseförening

IDIOTIntresseförening Protokoll fört vid IDIOT Styrelsemöte nr 5/14 Tisdagen 8/4 2014 12:15-13:00 21A 344 Hus 21, Karlstads Universitet IDIOTIntresseförening en för Design, Innovation Och Teknik vid Karlstads Universitet 1

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm måndag den 5 februari 2007, klockan 17:00 Östra Nobelhuset (Café Bojan) Frescativägen 6 Närvarande: Anders Forsberg, Marika Hjälsten, Mikael

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2014-09-18 Adress: (Hemma hos Amanda Sievers) Styrelsemöte nr 2, VÅ 2014/2015 Datum: 2014-09-18 Tid: 18.50 21.14 Närvarande: Amanda Sievers (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Närvarande: Ericson Andersson Louise Rosengren Monica Åkesson Eva Stark Louice Sporrsäter Sofie Falkman Ej närvarande: Tina Bodin Lena Hedlund Giesela Edström

Läs mer

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 KALLELSE 2015-07-16 VO Kallelse KS01 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 19 oktober 2013 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 15.06 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Amanda Sjöstrand Henriksson,

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer