ORIGO III KULTURENS KARTRITARE. Om stöd och rådgivning till kulturentreprenörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORIGO III KULTURENS KARTRITARE. Om stöd och rådgivning till kulturentreprenörer"

Transkript

1 ORIGO III KULTURENS KARTRITARE Om stöd och rådgivning till kulturentreprenörer Världskulturmuseet Göteborg 24 maj 2006

2 INNEHÅLL Kulturens kartritare... 3 Seminarium... 5 Summering...11 Utvärderingsenkät...12 Deltagande organisationer

3 KULTURENS KARTRITARE I maj genomförde ORIGO sitt tredje seminarium på Världskulturmuseet i Göteborg. Responsen var stor och vi tvingades nästan tacka nej till intresserade deltagare. Men alla fick plats till slut, och det var uppenbart att förväntningarna och intresset skruvats upp efter förra träffen på Rydals museum. Ambitionen den här gången var att föra samman entreprenörer, riskkapitalister (!) och affärsutvecklare med konstnärer och kulturorganisationer. Hur bemöter ni den kulturföretagare som söker er hjälp? Vi ställde frågan till ett tiotal projektutvecklare, och fick skiftande svar. Den gamla frågan kring vad som skiljer den vanlige företagaren från kulturföretagaren är i högsta grad fortfarande aktuell. Vad har kulturföretagarna att vinna på att positionera sig inom den sociala ekonomin? Och vilket föremål har genom tiderna fått över patentansökningar? Det var några av frågorna som dryftades och som utvecklades under seminariet. Resonemangen finner ni dokumenterade av David Björklund i föreliggande rapport. I Västra Götaland finns en ambition från politiskt håll att ljussätta konstnärernas situation, se över nätverk och undersöka vilka framkomliga vägar som kan gynna en vidgad arbetsmarknad för det fria kulturlivet. Syftet med ORIGO är att utgöra ett komplement till de offentliga stödstrukturerna och förhoppningsvis bygga ett rum där man kan samla kunskap och diskutera frågor kring kulturföretagande och organisationsutveckling. Under tre seminarier har ORIGO lyssnat av argument från det fria kulturlivet, frilagt förutsättningarna för kulturpolitik och regional utveckling i Västra Götaland, undersökt inom vilka fält kulturorganisationerna arbetar, vilka resurser man förfogar över och slutligen mött den mer affärsdrivande sidan av kulturen. Vi kan konstatera att ORIGO kilar in sig mellan kulturpolitiken och tillväxtfrågorna, och kompletterar de stödstrukturer som finns genom att föra samman aktörer som arbetar med konst, utbildning, coachning, rådgivning och finansiering. Nätverket ORIGO är öppet för alla som vill delta i den här diskussionen och arbetet med att stärka den fria kulturens roll i Västra Götaland, på olika sätt, utifrån sina resurser. Väl mött på nästa ORIGO-seminarium våren 2007! Ylva Gustafsson, Kultursekretariatet, Västra Götalandsregionen Simon Roos, Konst- och kulturutveckling, Västra Götalandsregionen

4 4

5 SEMINARIUM Introduktion: David Karlsson, moderator David Karlsson inledde med en personlig historia för att illustrera den utveckling av arbetslivet som lett fram till att allt fler människor i dag jobbar i gränssnittet mellan kultur, kommunikation, forskning och näringsliv. David Karlsson berättade om sin farfar som arbetade på en fabrik i Trollhättan som tillverkade tåg. Hans far utbildade sig på Chalmers och arbetade sedan med att utveckla flygplansmotorer. Själv får han betalt för att läsa, skriva, diskutera och medverka i olika seminarier. Samtidigt har fabriken där hans farfar arbetade nu har blivit hemvist för Film i Väst. Så har vi gått från att producera saker till att tillverka kunskap, upplevelser, bilder, tankar och åsikter och på det sättet blivit medlemmar av det som den amerikanske forskaren Richard Florida kallar den kreativa klassen, till vilken också konstnärer hör. David Karlsson påpekade att utifrån kulturskaparens perspektiv kan den här utvecklingen vara dubbeltydig. Något som han och Lotta Lekvall också skrivit om i rapporten Den ofrivillige företagaren som handlar om kulturarbetares syn på att driva företag. Det finns svårigheter och fallgropar i att se konstnären som entreprenör. Men det finns också möjligheter, om man tar till sig rätt saker och driver sin verksamhet på ett klokt och genomtänkt sätt. Konstnären kan lära av dem som är vana att arbeta med entreprenörskap och företagande. Samtidigt ska man komma ihåg att näringslivets stödorganisationer oftast inte är experter på konstnärens villkor, och att de stödsystem som finns för till exempel små, innovativa teknologiföretag ofta är illa anpassade för kulturföretag. David Karlsson betraktar ORIGO-seminariet som en möjlighet att reda ut en del frågetecken och överbrygga de missförstånd och kunskapsbrister som finns i samarbetet mellan kulturliv och de aktörer som på olika sätt stödjer utvecklingen av företagandet i Västra Götaland. Detta betyder inte att alla konstnärer ska bli företagare. Inte heller att kulturpolitiken ersätts med näringspolitik. Vad man däremot kan behöva påminnas om ibland är att viss kultur faktiskt också är en del av näringslivet och därför kan behöva något slags företagsstöd. David Karlsson

6 Kulturen i den sociala ekonomin: Füsun Uzuner, Kooperativ konsult, och Torkel Andersson, Regional utveckling Füsun Uzuner Torkel Andersson Kooperativ konsult, eller Coompanion som man heter från och med hösten 2006, sysslar med information, utbildning och rådgivning till företag i den så kallade sociala ekonomin, det vill säga företag som har medlemsnytta eller allmännytta, inte ekonomisk vinst, som första prioritering. Füsun Uzuner menade att kulturentreprenörer ofta är verksamma inom den sociala ekonomin, eftersom de i första hand är intresserade av att förverkliga en vision och inte av att starta och driva företag med vinstintresse. Det är vidare en sektor som lockar många unga människor, och den kan därför ses som en tillväxtsektor också av den anledningen. Även om Füsun Uzuner inte tvekar att säga att det fria kulturlivet är en betydande aktör inom den sociala ekonomin är det statistiska underlaget svagt. Det gäller inte bara kulturens bidrag, utan hela den sociala ekonomin. Hennes berättelse om hur hon letat sifferunderlag hos både SCB och Kulturrådet väckte munterhet, förvåning och oro. Hennes uppmaning var att om vi ska prata om kulturens värde, då bör vi också ha koll på siffrorna. Regionutvecklingssekretariatet arbetar med olika frågor som rör tillväxt och utveckling i Västra Götaland, till exempel näringslivsutveckling, kommunikationer, utbildning och forskning. Torkel Andersson började med att understryka att arbetet med regional utveckling har sin bas i regionens vision om det goda livet, där en av de bidragande faktorerna sägs vara ett rikt kulturliv. Regionutvecklingsnämnden har vidare slagit fast att den sociala ekonomin är en tillväxtbransch som skapar nya arbetstillfällen. Det finns alltså även ekonomiska skäl att arbeta med att utveckla kulturlivet i regionen. Torkel Andersson hänvisade till regionens webb för de som vill läsa på mer. Istället ville han under seminariet passa på att kort ta upp frågan om de problem som myndigheterna har när de vill möta den sociala ekonomin. Det är en heterogen samling föreningar, företag, organisationer och människor som också faller in under flera olika aktörers nätverk, plattformar och stödformer. Regional utveckling arbetar därför intensivt med att hitta metoder för att stötta den sociala ekonomin, till exempel genom att skapa nätverk, underlätta samverkan, informera, påverka, utbilda och hjälpa till med finansieringsfrågor. 6

7 Kulturcoachning i verkligheten: Paneldiskussion Medverkande: Carin Ramneskär, Almi, Tommy Skoog, BRG/Brewhouse, Benny Nygren, Nyföretagarcentrum, Torkel Andersson, Regional utveckling, Ingrid Bexell Hultén, Kooperativ konsult, Lotta Lekvall, Nätverkstan. Moderatorn David Karlsson startade diskussionen genom att fråga om kultursektorn är annorlunda än andra affärsområden och i så fall kräver andra typer av stödinsatser och villkor. Benny Nygren: Det jag har upplevt är att det kan vara svårt att få kulturarbetare att förstå att de måste ta affärsmässigt betalt och därmed ha en bra ekonomi för att kunna driva ett företag. Går inte företaget runt kan man inte driva det vidare. På det sättet skiljer sig kulturföretag inte från andra företag. Torkel Andersson: Kultur kan ju vara både bred och smal. Ibland kan det vara svårt att få in både det smala och det breda i systemet. Det är något som den offentliga byråkratin måste få ökad förståelse för. Lotta Lekvall Carin Ramneskär: Som kreditgivare måste vi ju veta att man kan betala tillbaka. Då måste vi diskutera begrepp som lönsamhet, men det märks att kulturarbetare är lite obekväma med det. Lotta Lekvall: Rapporten Den ofrivillige företagaren, som jag och David Karlsson skrivit, visar att det är stor skillnad mellan att driva företag i kultursektorn och på andra områden. Ett problematiskt område för konstnärer är till exempel marknadsföringen. Ska man vara affärsrådgivare åt ett kulturföretag måste man förstå kultursektorns villkor för att kunna ge bra råd. Ingrid Bexell Hultén: Jag tror att det ofta uppstår språkliga svårigheter när affärsrådgivare och kulturföretag ska tala med varandra. De stödsystem som finns är anpassade efter tillväxtföretag, och det är sällan kulturföretag är det. Vi på Kooperativ konsult är vana att prata med människor som inte har själva företaget som främsta drivkraft och på det sättet kan vi nog ha enklare att nå fram. Ingrid Bexell Hultén Tommy Skoog: I den dagliga verksamheten är det inte så stor skillnad på kulturentreprenörer och andra. Men när det gäller tillväxt blir det knepigt. En filmare vill ju inte växa. Han vill bara göra sitt projekt och försöker utifrån det hitta finansiering och samarbetspartners. Tommy Skoog 7

8 Publikfråga: Kommunallagen tillåter inte att man ger bidrag till enskilda personer, bara organisationer. Eftersom konstnärer ofta är enskilda aktörer blir det problem här. Hur ska man göra för att komma runt detta? Torkel Andersson: Det här är ett problem. Lösningen är att man försöker samarbeta i olika former, till exempel i en ekonomisk förening. Det kan nog vara bra även för det kreativa arbetet. Carin Ramneskär Lotta Lekvall: Man ska också komma ihåg att det är ett risktagande att starta eget företag. Det är viktigt för en rådgivare att våga ge rådet att man inte ska bli egenföretagare. Då kan till exempel en ekonomisk förening vara ett bättre alternativ. Carin Ramneskär: Vi har visserligen inga specifika metoder för kulturlivet, men vi har bra alternativ för småföretag generellt, till exempel olika typer av mjuka lån eller minilån som är en hjälp att komma igång. Lotta Lekvall: Samtidigt är det så, återigen, att kulturarbetare själva anser att de har annorlunda förutsättningar och annorlunda drivkrafter. Det här måste de som ska ge stöd ta hänsyn till, oavsett om kulturarbetarnas uppfattningar är korrekta eller inte. Det här är en jätteviktig fråga som man måste ta på allvar. Benny Nygren: Jag håller inte med. Vi ser alla företag på samma sätt. Grunden är att man måste kunna leva på företaget. Det måste finnas ekonomi i företaget. Det är det allt företagande handlar om. Benny Nygren

9 Entreprenörskap i kulturen: Ola Ekman, Handelshögskolan, riskkapitalist och serieentreprenör Man är inte misslyckad förrän man skyller på andra. Det är det mantra som Ola Ekman lever efter, och som han ville skicka med deltagarna i seminariet. Han har varit med och startat ett femtiotal företag och berättade med smittande entusiasm om konsten att göra verklighet av sina idéer. Han tog bland annat korkskruven som exempel på sin filosofi. Det finns olika patent på korkskruvar. Eller med andra ord: det finns olika sätt att lösa samma problem att få upp en kork ur en flaska. Frågan är då hur många lösningar det finns på det problem du brottas med i din vardag? Ola Ekmans svar är att det alltid finns åtminstone en lösning. För att lyckas måste man sätta igång, inte bara prata, och man måste våga göra fel. Ola Ekman Kultur i EU: Annika Strömberg, nationell expert på Europeiska kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur Även om det inte finns någon kulturpolitik på EU-nivå har det nu öppnats en diskussion om frågan, menade Annika Strömberg, bland annat som ett sätt att marknadsföra EU bland befolkningarna i Europas medlemsländer. Sedan tidigare finns programmet Kultur 2000, som snart ersätts med Kultur Programmet står på två ben samarbete och kultur med syftet att skapa ett kitt mellan Europas länder och folk. I Kultur 2007 finns möjlighet att söka stöd för ettåriga och femåriga projekt. I det förra kunde man få upp till 2 miljoner SEK om året, i det senare upp till 5 miljoner SEK om året. Annika Strömberg berättade att svenska ansökningar anses vara väldigt bra. Många svenska projekt får också stöd. Därför borde svenskar söka pengar ännu oftare från EU. Annika Strömberg

10 ORIGO på webben: Håkan Henning, kulturportalen Kultur:Väst Håkan Henning Stöd till det fria kulturlivet kan också ges av Västra Götalandsregionens kulturportal där ORIGO under 2007 kommer att bygga upp en samlingspunkt för information, marknadsföring och kontaktarbete. Håkan Henning presenterade modeller för hur kulturlivet kan nå ut med sina verksamheter och skapa en plattform för idéer och arbeten. I en tid där projekten i högre grad baserar sig på samarbeten där man synliggör kompletterande kompetensområden, utgör webben en viktig del i kommunikationen inte enbart som en anslagstavla eller ett kalendarium. Kulturlivets organisationer finns redan idag representerade på Kultur:Väst. Man finns med i Kalendern där bland annat utställningar, evenemang presenteras. I Magasinet beskrivs kulturlivet i form av artiklar och reportage. Tanken innehåller debatt och insändare. Under rubriken Verkstad finns avdelningar som fungerar som plattformar för olika processer, arbeten och projekt inom kulturlivet. I Verkstadsdelen skulle det därför kunna fungera utmärkt med en avdelning som hanterar en av grundtankarna med ORIGO-projektet, en plattform för till exempel marknadsföring, idéutbyte och benchmarking. Det finns nu framtaget en demo för detta med arbetsnamnet Idéer och arbeten (www.kulturvast.se/ideerarbeten/ Namn: open Lösenord: source). Här finns en möjlighet för organisationerna att vara aktiva medskapare till innehållet. I avdelningen Katalog kan varje aktör skapa egna presentationssidor om sin verksamhet, sina tjänster och produkter och vad dessa kostar, en konkret marknadsföringsplats för regionens kulturliv. Denna katalog bygger på samma teknik och har en koppling till evenemangskalendariet som finns på Kultur:Väst. Under rubriken Arbeten kan man lägga in projektpresentationer, både pågående, genomförda och avbrutna enligt principen en inställd konsert är också en konsert. Vill man delta i ett rum för idéutbyte, kontakt, annonsering och diskussion kan man gå in under Ideer och vill man få hjälp med fortbildningar, finansiering, rådgivning eller ansökningsförfarande kan man gå in under Hjälp. Dessa rubriker är ännu (hösten 2006) arbetsnamn och kan komma att förändra sig under utvecklingsprocessen. ORIGO kommer naturligtvis att ha en övergripande informationssida men i huvudsak bygger konceptet på att man som kulturorganisation själv är aktiv och skapar innehållet. Kultur:Väst kan sedan göra vissa nedslag och lyfta fram specifika projekt eller metoder i reportageform. Alltså: Plattformen och tekniken finns på plats. Nu handlar det om att börja använda den!

11 Summering: David Karlsson David Karlsson menade att det finns en vag vilja till att modernisera den kulturella infrastrukturen i Sverige. Han hänvisade till amerikanskan Jane Jacobs som bland annat skrivit standarverket om amerikansk stadsplanering Den amerikanska storstadens liv och förfall. I den ser Jacobs komplexitet som något positivt. Det är komplexiteten som gör städer levande. Samtidigt betyder det att det ställs allt högre krav på administrationen. Den måste vara lyhörd för nyanser, mer flexibel, mer kompetent just för att hantera den större komplexiteten. På samma sätt måste det kulturpolitiska systemet utvecklas för att hantera en allt större komplexitet på kulturens och samhällets område. Mer konkret handlar det bland annat om att hitta rätt balans mellan konst och företagande. Det är förvisso en problematik man aldrig blir klar med. Var gränsen går mellan integritet och att sälja ut kan bara varje konstnär bestämma själv, menade David Karlsson. Som avrundning hänvisade han till något Bo Öhrström, Framtidens kultur, sa i samband med ett tidigare seminarium. På frågan om hur en miljö där konstnärliga produkter förvandlas till säljbara varor, på samma sätt som tekniska innovationer produktifieras, svarade han att det viktigaste är lyhördhet för skapandets integritet: Alla innovationer oavsett om de baserar sig på konstnärlig förmåga, snilleblixtar eller forskningsgenombrott har det gemensamt att de är ömtåliga plantor som riskerar att skadas vi för stark exponering av affärsmässighet. 11

12 Sammanställning av utvärderingsenkät 1 = nej, absolut inte 5 = ja, absolut 1. Upplever du att temat för seminariet har varit relevant för dig och din verksamhet? 1 0 % 2 7 % 3 20 % 4 37 % 5 36 % 2. Upplever du att valet av föreläsningar motsvarat temat på seminariet? 1 0 % 2 0 % 3 20 % 4 60 % 5 20 % 4. Vad anser du om organisationen under dagen? 1 0 % 2 0 % 3 3 % 4 30 % 5 67 % 5. Hur upplevde du minglet under eftermiddagen? 1 0 % 2 7 % 3 33 % 4 37 % 5 23 % 3. Vad anser du om informationen före och kring seminariet? 1 0 % 2 4 % 3 33 % 4 33 % 5 30 % 12

13 Vad har varit särskilt viktigt för dig under dagen? Ta fasta på budskapet från Rydal! Hjälpa deltagarna att hitta samarbetspartners. Informationen om ORIGO och Kultur:väst, bland annat hemsidan och den kalender som finns där. Filmen var ett bra inslag. Nya kontakter, strukturering av tankar. Nätverkandet, möjligheter att få rådgivning. Att seminarierna har varit öppna för frågor från publiken. Nätverkskontakter. Träffa aktörerna : få ansikten på vissa namn, knyta lite kontakter, få en kick framåt, bli inspirerad och få konkreta råd. Att få en inblick i ORIGO:s arbete. Minglet och EU Informationen om EU-ansökningarna. Kontakter under minglet. Minglet. Att regelbundet, samtidigt med tidigare deltagare, inspireras, läras, ta del, mötas och diskutera. Kafferasterna är viktiga. Inspiration. Knyta kontakter. Få med information till min organisation för fortsatt arbete och utveckling. Föreläsare bör hålla sina tider, annars blir de sega. Ola riskkapitalist som använder sina pengar till bra saker. Att inse att en modern handlingsplan måste till för att lyckas utveckla kulturen till att bli en del av en regional tillväxt. Den måste ta avstamp från de kulturverksammas verklighet (se Den ofrivillige företagaren); korta uppdrag och projektanställningar, brödjobb, konst som inte säljer sig självt; att konstnärer själva är producenter, där a-kassan ofta står i vägen för att våga släppa taget, därför att skyddsnätet i stort sett är obefintliga för den egne företagaren. Att först finna sitt levebröd kan leda till tillväxt på sikt. Jag efterlyser ett nätverk som jobbar med dessa frågor! Mingel. Att få lyssna och fundera över det jag informerats om. Mötet mellan oss aktörer och att få samla in fler intryck och erfarenheter kring kulturdiskussionen om att hitta mer resurser. Relevant, trevligt, professionellt, inspirerande. Jätteviktigt att lyfta detta tema! Bra med talare från andra branscher än kulturen! Olas inspirerande inlägg och informationen om EU:s program för Kultur Träffa människor, nya och gamla kontakter. Viktigt att höra andra synpunkter än de som kulturarbetare bullar upp. Viktigt och roligt att träffa olika aktörer inom olika områden! 13

14 Har du förslag på tema/inriktning för nästa träff eller andra synpunkter: En breddning av kulturbegreppet och kulturpolitiken. Att anlägga ett interkulturellt perspektiv. Två saker som kunde varit bättre: (1) Bord att skriva på (ont i ryggen efter en hel dag med skrivbok i knät), och (2) första föredraget av Kooperativ konsult. Oproffsigt att inte hålla tiden! Oproffsigt med 15 år gammal statistik. Annars ett bra föredrag! Något sömnig avslutning tyvärr men viktiga frågor! Går det att öka resurserna och anslagen till kulturen och då särskilt den fina (?) kulturen. Hur ser de bidragsgivande nämnderna på detta och kan vi påverka de politiska målen från ORIGO? Kulturen är ett brett begrepp. Hur få bildkonsten att finnas utan att konstnärerna behöver slita med allt annat än sitt eget skapande för att få mat på bordet? Boka in individuell coachning. Kanske mer personliga möten, ned till organisationsnivå. Mer mingel, såsom en mässa som det var. Att enmansföretag, projektanställda kulturarbetare informerar region, näringslivsutvecklare, kommunfolk med flera om hur deras verklighet ser ut. Seminariet var jättebra men de flesta kulturutövare skulle aldrig kunna söka EU-medel. Vi är för små. Diskussion bör tas om hur man kan hjälpa kulturarbetare att komma åt till exempel EU-medel från Kultur Behövs det en ny mellanplattform, mellan kulturutövare och EU som kan vara behjälplig. Vem kan förutom att administrera allt ta fram 5 procent av projektkostnaden. Att fånga faktor X. Att etablera kultur som an end to it self som inte behöver smyga i välfärdens skugga. Minglet var väl långt med tanke på hur pressat tidsschemat var för många av föreläsarna. Marknadsföring av kultur, särskilt inriktad på marknadsföring med stort genomslag med en liten budget, kreativa lösningar. Det låter viktigt att konsolidera och gå in i arbetet på en mer lokal nivå. Det finns stora skillnader på lokala små enheter inom regionens vida geografiska ram, exempelvis Dalsland, Skövde Götene, Tidaholmsområdet, Borås- Kinna-Knallebygden. Alla med speciella traditioner inom kulturområdet. Det finns fortfarande många fria grupper som gärna vill vara med på ORIGO-samtal men saknar information! För att skapa behov i samhället av konst och kultur behövs ett mycket viktigt långsiktigt koalitionsarbete bland barn och ungdom, vuxna och politiker. En slags träning i kvalitetsmedvetenhet. En gemensam bas för alla. Detta inbegriper väl förstås hela skolsystemet och nysatsning på humanistiska ämnen. Ny och bättre allmänbildning åt alla! 14

15 Deltagande organisationer: AF Kultur Allikateatern ALMI Företagspartner * Atalante Bohusgalleriet Bolaget Vardagsbilder Brewhouse * BRG/Brewhouse Dalslands Museum och Konsthall Danscentrum Väst Drivhuset * Europeiska Kommissionen Författarcentrum Väst GAC * Galleri Art On Galleri Konstepidemin Galleri Nordens Bilder Gotlands Kommun, Kulturavd. Göteborg Stad Kultur Göteborgs Universitet Handelshögskolan IFS * Innovatum InQbator www3.innovatum.se Institutet för scenkonst IRC Interkulturellt Resurscentrum * KKV Bohuslän Konst- och Kulturutveckling * Konstfrämjandet Konsthantverkscentrum Konstkusten/ Lokstallet Konstnärscentrum Väst Konstvandring i Dalsland Konstvandringen Södra Bohuslän Kontakta Produktion Kooperativ Konsult * Kooperativ Utveckling Fyrbodal KRO Halland KRO Väst Kultur och Näringsliv * Kultur Skåne Kulturrådet Kultursekretariatet KulturUngdom Kultur:Väst * KV Konstskola Litografiska Akademin Live Action Gothenburg Magasin 15 Masthuggsteatern MCV Musikcentrum Väst Medieverkstan Skaraborg Medieverkstäderna i Väst * Mirahfilm Musik i Väst Musikens Hus Mölndals kommun Not Quite Nyföretagarcentrum * Nätverkstan Kultur i Väst * OPEN Pangfilm Projekt Trappan * Regional Utveckling Regionutveckling, näringsliv Riksteatern Västra Götaland Röda Sten Sintra Konsthantverk Skådebanan Västra Götaland * Smyckegalleri Hnoss Stiftelsen Framtidens Kultur Studio Västsvensk Konservering Svenska Konstnärsförbundet Teater Jaguar Teater Kurage Teater Tamauer Teatercentrum Uppdragshuset * * Organisationer som deltog i minglet, svarade på frågor och informerade 15

16 Västra Götalandsregionen Konst- och Kulturutveckling Västra Götaland Regionens Hus Box Uddevalla Besöksadress: Gamlestadsvägen 2-4, Hus B 13, Göteborg Konst- och kulturutveckling, Västra Götalandsregionen Bilder: Rolf Hallin/031-foto. Form: Mera text & form. Tryck: CELA Grafiska AB, Vänersborg. ORIGO bjuder in kulturorganisationer i syfte att skapa utbyte av idéer, uppmuntra samarbeten av olika slag, föra in ny kunskap till kulturlivet samt att profilera dess kompetenser och kreativa resurser i ett brett regionalt perspektiv. ORIGO drivs av Konst- och Kulturutveckling Västra Götaland i samarbete med regionens kultursekretariat, Nätverkstan Kultur i Väst, Trappan, Kooperativ konsult och Skådebanan Kultur i arbetslivet. 16 ORIGO stöds av Kulturnämnden samt Regionutvecklingsnämnden

Origo II Med ena foten i konsten och den andra i... Om konst och kulturföretagande. Dokumentation av Origo seminariet, 9 november på Rydals museum

Origo II Med ena foten i konsten och den andra i... Om konst och kulturföretagande. Dokumentation av Origo seminariet, 9 november på Rydals museum Origo II Med ena foten i konsten och den andra i... Om konst och kulturföretagande. Dokumentation av Origo seminariet, 9 november på Rydals museum Innehåll Innehåll... 2 Förord... 3 Konstnären som entreprenör...

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

TANKESMEDJA OCH NÄTVERK

TANKESMEDJA OCH NÄTVERK Gamlestadens fabriker i Göteborg 31 maj 2007 ORIGO IV TANKESMEDJA OCH NÄTVERK INNEHÅLL Inledning... 3 Presentationer... 5 Pitchning... 9 Tankesmedjor...11 Utvärdering...17 Deltagande organisationer...19

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Marie Bergdahl. Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13

Marie Bergdahl. Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13 Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13 CV Marie Bergdahl Marie Bergdahl Tel. hem: 031-18 42 85 Spaldingsgatan 9 Tel arb: 031-705 17 08 412 59 Göteborg Mob.: 0702-55 72 39 Personnr: 650824-2408 E-post: mia.bergdahl@gmail.com

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 1 VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 2009-04-08 1.1 Teatercentrums betydelse för kulturlivet i Västra Götaland Teatercentrum/västra regionen företräder den fria teaterkonsten i

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Protokoll Revästs styrelsemöte på Mölndals Museum den 1 december 2003

Protokoll Revästs styrelsemöte på Mölndals Museum den 1 december 2003 Protokoll Revästs styrelsemöte på Mölndals Museum den 1 december 2003 Närvarande: Bo Antoni, Göteborgs stad Olof Blomqvist, högskolan Trollhättan/Uddevalla Lisette Daneberg, Sif Göteborg Marianne Josefson,

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR ATT NÄRINGSLIVSUTVECKLA KULTURSEKTORN

HANDLINGSPROGRAM FÖR ATT NÄRINGSLIVSUTVECKLA KULTURSEKTORN BESLUTS-PM HANDLINGSPROGRAM FÖR ATT NÄRINGSLIVSUTVECKLA KULTURSEKTORN 2008-11-17 Annika Ottosson Åke Lindén 1. SYFTE Det övergripande syftet med programmet är att näringslivsutveckla kultursektorn. Målet

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Kärnverksamhet Affärsområden Tjänster Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor Drar vi nytta av varandra på bästa sätt? KÄRA VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor KKF. Sammanställning av kick-off. Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor

Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor KKF. Sammanställning av kick-off. Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor KKF Sammanställning av kick-off Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor 14 april 2015 CHRISTER GUSTAFSSON, professor vid Konstvetenskapliga

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Förstudie. Fördjupning av Knep, Kulturella näringars utvecklingsprogram.

Förstudie. Fördjupning av Knep, Kulturella näringars utvecklingsprogram. Förstudie. Fördjupning av Knep, Kulturella näringars utvecklingsprogram. Studie genomförd av David Karlsson, Lotta Lekvall och Sara Vogel-Rödin Nätverkstan 29 mars 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund...3

Läs mer

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm Stockholm den 27 juni 2012 Till Botkyrka kommun Att: Gustav Fridlund Kommunledningsförvaltningen 147 85 Tumba KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

NYHETSBREV. brett och engagerat smörgåsbord att välja på.

NYHETSBREV. brett och engagerat smörgåsbord att välja på. 1 2 Oktober, 2013 NYHETSBREV Hej bästa arrangör! brett och engagerat smörgåsbord att välja på. Nu är ni i full gång att ta emot publiken på alla de förställningar som ni arrangerar runtomkring i vår stora

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Möt oss i Almedalen. Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011. Alla våra seminarier teckentolkas

Möt oss i Almedalen. Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011. Alla våra seminarier teckentolkas Möt oss i Almedalen Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011 Alla våra seminarier teckentolkas Det som händer i Västra Götaland är viktigt för hela Sverige! Västra Götalandsregionen är en av Sveriges

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

FOKUS: OFFENTLIG KONST

FOKUS: OFFENTLIG KONST FOKUS: OFFENTLIG KONST TEMA: KONSTNÄREN Avtal - hur, för vem och varför? Fortbildningsdag den 11 oktober, 2007 Arrangörer Gunilla Lagnesjö, Studio Västsvensk Konservering, Västarvet Simon Roos, Konst-

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Program Uppstartskonferens Västra Götaland 2020 Eriksbergshallen, 22 maj kl. 8.30-17.00

Program Uppstartskonferens Västra Götaland 2020 Eriksbergshallen, 22 maj kl. 8.30-17.00 Program Uppstartskonferens Västra Götaland 2020 Eriksbergshallen, 22 maj kl. 8.30-17.00 Moderator: Christina Johannesson Christina Johannesson arbetar sedan mer än 20 år med frågor inom området tillväxt-

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl entreprenörskap och innovation LYFTer NÄRINGSLIVET varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Liselotte Eriksson Dahl Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Cecilia Hetrz Petra Mede Mikael Melitshenko Mia Spendrup

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Röster kring konst som kreativ resurs och möjlighet. Dokumentation från ORIGO-seminariet den 4 februari 2005 Folkets Hus, Järntorget, Göteborg

Röster kring konst som kreativ resurs och möjlighet. Dokumentation från ORIGO-seminariet den 4 februari 2005 Folkets Hus, Järntorget, Göteborg Röster kring konst som kreativ resurs och möjlighet Dokumentation från ORIGO-seminariet den 4 februari 2005 Folkets Hus, Järntorget, Göteborg Innehåll ORIGO konst som resurs 2 Simon Roos och Ylva Gustafsson

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Hammarö Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

DIY byråkrati. en kort handbok i att påverka regeringens kulturutredning

DIY byråkrati. en kort handbok i att påverka regeringens kulturutredning DIY byråkrati en kort handbok i att påverka regeringens kulturutredning Inledning Denna guide är tänkt att inspirera konstnärer och andra verksamma inom konstbranschen till att vara en aktiv del i den

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Minnesanteckningar Munkedal 6 november 2008 kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Moderator Ann Palmnäs, Coach & Company, inledde dagen med att tala om vikten av att gräva där du står utan att

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag!

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! 22 februari 2012 Christoph Lukkerz, regional koordinator Nätverk Social

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Yttrande över Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31)

Yttrande över Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) 1 (5) Remissyttrande Datum 2015-07-16 Diarienummer RS 1966-2015 Skickas per e-post till regeringskansliet ku.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande över Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) Västra Götalandsregionen

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

NKI, Nöjd Kund-Index 2010

NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NyföretagarCentrum Stockholm Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 14 februari 2011 Stoppdatum 3 mars 2011 inbjudna 1776 kompletta svar 421 Svarsfrekvens 24% Personer

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 50 December 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Nobelfrukost 10/12 - Innovativt tänkande vägen till framgång Lansering

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning.

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning. Näringslivsråd 19/1 2015 Närv: Anders Ljung, Lennart Raswill, Rolf Ivansén, Göran Hansson, Per-Emil Åkergren, Carola Nilsson. Kent Andersson, Franz Bergstrand, Gun Fahlander, Terese Bengard, Anna-Märta

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer