ORIGO III KULTURENS KARTRITARE. Om stöd och rådgivning till kulturentreprenörer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORIGO III KULTURENS KARTRITARE. Om stöd och rådgivning till kulturentreprenörer"

Transkript

1 ORIGO III KULTURENS KARTRITARE Om stöd och rådgivning till kulturentreprenörer Världskulturmuseet Göteborg 24 maj 2006

2 INNEHÅLL Kulturens kartritare... 3 Seminarium... 5 Summering...11 Utvärderingsenkät...12 Deltagande organisationer

3 KULTURENS KARTRITARE I maj genomförde ORIGO sitt tredje seminarium på Världskulturmuseet i Göteborg. Responsen var stor och vi tvingades nästan tacka nej till intresserade deltagare. Men alla fick plats till slut, och det var uppenbart att förväntningarna och intresset skruvats upp efter förra träffen på Rydals museum. Ambitionen den här gången var att föra samman entreprenörer, riskkapitalister (!) och affärsutvecklare med konstnärer och kulturorganisationer. Hur bemöter ni den kulturföretagare som söker er hjälp? Vi ställde frågan till ett tiotal projektutvecklare, och fick skiftande svar. Den gamla frågan kring vad som skiljer den vanlige företagaren från kulturföretagaren är i högsta grad fortfarande aktuell. Vad har kulturföretagarna att vinna på att positionera sig inom den sociala ekonomin? Och vilket föremål har genom tiderna fått över patentansökningar? Det var några av frågorna som dryftades och som utvecklades under seminariet. Resonemangen finner ni dokumenterade av David Björklund i föreliggande rapport. I Västra Götaland finns en ambition från politiskt håll att ljussätta konstnärernas situation, se över nätverk och undersöka vilka framkomliga vägar som kan gynna en vidgad arbetsmarknad för det fria kulturlivet. Syftet med ORIGO är att utgöra ett komplement till de offentliga stödstrukturerna och förhoppningsvis bygga ett rum där man kan samla kunskap och diskutera frågor kring kulturföretagande och organisationsutveckling. Under tre seminarier har ORIGO lyssnat av argument från det fria kulturlivet, frilagt förutsättningarna för kulturpolitik och regional utveckling i Västra Götaland, undersökt inom vilka fält kulturorganisationerna arbetar, vilka resurser man förfogar över och slutligen mött den mer affärsdrivande sidan av kulturen. Vi kan konstatera att ORIGO kilar in sig mellan kulturpolitiken och tillväxtfrågorna, och kompletterar de stödstrukturer som finns genom att föra samman aktörer som arbetar med konst, utbildning, coachning, rådgivning och finansiering. Nätverket ORIGO är öppet för alla som vill delta i den här diskussionen och arbetet med att stärka den fria kulturens roll i Västra Götaland, på olika sätt, utifrån sina resurser. Väl mött på nästa ORIGO-seminarium våren 2007! Ylva Gustafsson, Kultursekretariatet, Västra Götalandsregionen Simon Roos, Konst- och kulturutveckling, Västra Götalandsregionen

4 4

5 SEMINARIUM Introduktion: David Karlsson, moderator David Karlsson inledde med en personlig historia för att illustrera den utveckling av arbetslivet som lett fram till att allt fler människor i dag jobbar i gränssnittet mellan kultur, kommunikation, forskning och näringsliv. David Karlsson berättade om sin farfar som arbetade på en fabrik i Trollhättan som tillverkade tåg. Hans far utbildade sig på Chalmers och arbetade sedan med att utveckla flygplansmotorer. Själv får han betalt för att läsa, skriva, diskutera och medverka i olika seminarier. Samtidigt har fabriken där hans farfar arbetade nu har blivit hemvist för Film i Väst. Så har vi gått från att producera saker till att tillverka kunskap, upplevelser, bilder, tankar och åsikter och på det sättet blivit medlemmar av det som den amerikanske forskaren Richard Florida kallar den kreativa klassen, till vilken också konstnärer hör. David Karlsson påpekade att utifrån kulturskaparens perspektiv kan den här utvecklingen vara dubbeltydig. Något som han och Lotta Lekvall också skrivit om i rapporten Den ofrivillige företagaren som handlar om kulturarbetares syn på att driva företag. Det finns svårigheter och fallgropar i att se konstnären som entreprenör. Men det finns också möjligheter, om man tar till sig rätt saker och driver sin verksamhet på ett klokt och genomtänkt sätt. Konstnären kan lära av dem som är vana att arbeta med entreprenörskap och företagande. Samtidigt ska man komma ihåg att näringslivets stödorganisationer oftast inte är experter på konstnärens villkor, och att de stödsystem som finns för till exempel små, innovativa teknologiföretag ofta är illa anpassade för kulturföretag. David Karlsson betraktar ORIGO-seminariet som en möjlighet att reda ut en del frågetecken och överbrygga de missförstånd och kunskapsbrister som finns i samarbetet mellan kulturliv och de aktörer som på olika sätt stödjer utvecklingen av företagandet i Västra Götaland. Detta betyder inte att alla konstnärer ska bli företagare. Inte heller att kulturpolitiken ersätts med näringspolitik. Vad man däremot kan behöva påminnas om ibland är att viss kultur faktiskt också är en del av näringslivet och därför kan behöva något slags företagsstöd. David Karlsson

6 Kulturen i den sociala ekonomin: Füsun Uzuner, Kooperativ konsult, och Torkel Andersson, Regional utveckling Füsun Uzuner Torkel Andersson Kooperativ konsult, eller Coompanion som man heter från och med hösten 2006, sysslar med information, utbildning och rådgivning till företag i den så kallade sociala ekonomin, det vill säga företag som har medlemsnytta eller allmännytta, inte ekonomisk vinst, som första prioritering. Füsun Uzuner menade att kulturentreprenörer ofta är verksamma inom den sociala ekonomin, eftersom de i första hand är intresserade av att förverkliga en vision och inte av att starta och driva företag med vinstintresse. Det är vidare en sektor som lockar många unga människor, och den kan därför ses som en tillväxtsektor också av den anledningen. Även om Füsun Uzuner inte tvekar att säga att det fria kulturlivet är en betydande aktör inom den sociala ekonomin är det statistiska underlaget svagt. Det gäller inte bara kulturens bidrag, utan hela den sociala ekonomin. Hennes berättelse om hur hon letat sifferunderlag hos både SCB och Kulturrådet väckte munterhet, förvåning och oro. Hennes uppmaning var att om vi ska prata om kulturens värde, då bör vi också ha koll på siffrorna. Regionutvecklingssekretariatet arbetar med olika frågor som rör tillväxt och utveckling i Västra Götaland, till exempel näringslivsutveckling, kommunikationer, utbildning och forskning. Torkel Andersson började med att understryka att arbetet med regional utveckling har sin bas i regionens vision om det goda livet, där en av de bidragande faktorerna sägs vara ett rikt kulturliv. Regionutvecklingsnämnden har vidare slagit fast att den sociala ekonomin är en tillväxtbransch som skapar nya arbetstillfällen. Det finns alltså även ekonomiska skäl att arbeta med att utveckla kulturlivet i regionen. Torkel Andersson hänvisade till regionens webb för de som vill läsa på mer. Istället ville han under seminariet passa på att kort ta upp frågan om de problem som myndigheterna har när de vill möta den sociala ekonomin. Det är en heterogen samling föreningar, företag, organisationer och människor som också faller in under flera olika aktörers nätverk, plattformar och stödformer. Regional utveckling arbetar därför intensivt med att hitta metoder för att stötta den sociala ekonomin, till exempel genom att skapa nätverk, underlätta samverkan, informera, påverka, utbilda och hjälpa till med finansieringsfrågor. 6

7 Kulturcoachning i verkligheten: Paneldiskussion Medverkande: Carin Ramneskär, Almi, Tommy Skoog, BRG/Brewhouse, Benny Nygren, Nyföretagarcentrum, Torkel Andersson, Regional utveckling, Ingrid Bexell Hultén, Kooperativ konsult, Lotta Lekvall, Nätverkstan. Moderatorn David Karlsson startade diskussionen genom att fråga om kultursektorn är annorlunda än andra affärsområden och i så fall kräver andra typer av stödinsatser och villkor. Benny Nygren: Det jag har upplevt är att det kan vara svårt att få kulturarbetare att förstå att de måste ta affärsmässigt betalt och därmed ha en bra ekonomi för att kunna driva ett företag. Går inte företaget runt kan man inte driva det vidare. På det sättet skiljer sig kulturföretag inte från andra företag. Torkel Andersson: Kultur kan ju vara både bred och smal. Ibland kan det vara svårt att få in både det smala och det breda i systemet. Det är något som den offentliga byråkratin måste få ökad förståelse för. Lotta Lekvall Carin Ramneskär: Som kreditgivare måste vi ju veta att man kan betala tillbaka. Då måste vi diskutera begrepp som lönsamhet, men det märks att kulturarbetare är lite obekväma med det. Lotta Lekvall: Rapporten Den ofrivillige företagaren, som jag och David Karlsson skrivit, visar att det är stor skillnad mellan att driva företag i kultursektorn och på andra områden. Ett problematiskt område för konstnärer är till exempel marknadsföringen. Ska man vara affärsrådgivare åt ett kulturföretag måste man förstå kultursektorns villkor för att kunna ge bra råd. Ingrid Bexell Hultén: Jag tror att det ofta uppstår språkliga svårigheter när affärsrådgivare och kulturföretag ska tala med varandra. De stödsystem som finns är anpassade efter tillväxtföretag, och det är sällan kulturföretag är det. Vi på Kooperativ konsult är vana att prata med människor som inte har själva företaget som främsta drivkraft och på det sättet kan vi nog ha enklare att nå fram. Ingrid Bexell Hultén Tommy Skoog: I den dagliga verksamheten är det inte så stor skillnad på kulturentreprenörer och andra. Men när det gäller tillväxt blir det knepigt. En filmare vill ju inte växa. Han vill bara göra sitt projekt och försöker utifrån det hitta finansiering och samarbetspartners. Tommy Skoog 7

8 Publikfråga: Kommunallagen tillåter inte att man ger bidrag till enskilda personer, bara organisationer. Eftersom konstnärer ofta är enskilda aktörer blir det problem här. Hur ska man göra för att komma runt detta? Torkel Andersson: Det här är ett problem. Lösningen är att man försöker samarbeta i olika former, till exempel i en ekonomisk förening. Det kan nog vara bra även för det kreativa arbetet. Carin Ramneskär Lotta Lekvall: Man ska också komma ihåg att det är ett risktagande att starta eget företag. Det är viktigt för en rådgivare att våga ge rådet att man inte ska bli egenföretagare. Då kan till exempel en ekonomisk förening vara ett bättre alternativ. Carin Ramneskär: Vi har visserligen inga specifika metoder för kulturlivet, men vi har bra alternativ för småföretag generellt, till exempel olika typer av mjuka lån eller minilån som är en hjälp att komma igång. Lotta Lekvall: Samtidigt är det så, återigen, att kulturarbetare själva anser att de har annorlunda förutsättningar och annorlunda drivkrafter. Det här måste de som ska ge stöd ta hänsyn till, oavsett om kulturarbetarnas uppfattningar är korrekta eller inte. Det här är en jätteviktig fråga som man måste ta på allvar. Benny Nygren: Jag håller inte med. Vi ser alla företag på samma sätt. Grunden är att man måste kunna leva på företaget. Det måste finnas ekonomi i företaget. Det är det allt företagande handlar om. Benny Nygren

9 Entreprenörskap i kulturen: Ola Ekman, Handelshögskolan, riskkapitalist och serieentreprenör Man är inte misslyckad förrän man skyller på andra. Det är det mantra som Ola Ekman lever efter, och som han ville skicka med deltagarna i seminariet. Han har varit med och startat ett femtiotal företag och berättade med smittande entusiasm om konsten att göra verklighet av sina idéer. Han tog bland annat korkskruven som exempel på sin filosofi. Det finns olika patent på korkskruvar. Eller med andra ord: det finns olika sätt att lösa samma problem att få upp en kork ur en flaska. Frågan är då hur många lösningar det finns på det problem du brottas med i din vardag? Ola Ekmans svar är att det alltid finns åtminstone en lösning. För att lyckas måste man sätta igång, inte bara prata, och man måste våga göra fel. Ola Ekman Kultur i EU: Annika Strömberg, nationell expert på Europeiska kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur Även om det inte finns någon kulturpolitik på EU-nivå har det nu öppnats en diskussion om frågan, menade Annika Strömberg, bland annat som ett sätt att marknadsföra EU bland befolkningarna i Europas medlemsländer. Sedan tidigare finns programmet Kultur 2000, som snart ersätts med Kultur Programmet står på två ben samarbete och kultur med syftet att skapa ett kitt mellan Europas länder och folk. I Kultur 2007 finns möjlighet att söka stöd för ettåriga och femåriga projekt. I det förra kunde man få upp till 2 miljoner SEK om året, i det senare upp till 5 miljoner SEK om året. Annika Strömberg berättade att svenska ansökningar anses vara väldigt bra. Många svenska projekt får också stöd. Därför borde svenskar söka pengar ännu oftare från EU. Annika Strömberg

10 ORIGO på webben: Håkan Henning, kulturportalen Kultur:Väst Håkan Henning Stöd till det fria kulturlivet kan också ges av Västra Götalandsregionens kulturportal där ORIGO under 2007 kommer att bygga upp en samlingspunkt för information, marknadsföring och kontaktarbete. Håkan Henning presenterade modeller för hur kulturlivet kan nå ut med sina verksamheter och skapa en plattform för idéer och arbeten. I en tid där projekten i högre grad baserar sig på samarbeten där man synliggör kompletterande kompetensområden, utgör webben en viktig del i kommunikationen inte enbart som en anslagstavla eller ett kalendarium. Kulturlivets organisationer finns redan idag representerade på Kultur:Väst. Man finns med i Kalendern där bland annat utställningar, evenemang presenteras. I Magasinet beskrivs kulturlivet i form av artiklar och reportage. Tanken innehåller debatt och insändare. Under rubriken Verkstad finns avdelningar som fungerar som plattformar för olika processer, arbeten och projekt inom kulturlivet. I Verkstadsdelen skulle det därför kunna fungera utmärkt med en avdelning som hanterar en av grundtankarna med ORIGO-projektet, en plattform för till exempel marknadsföring, idéutbyte och benchmarking. Det finns nu framtaget en demo för detta med arbetsnamnet Idéer och arbeten (www.kulturvast.se/ideerarbeten/ Namn: open Lösenord: source). Här finns en möjlighet för organisationerna att vara aktiva medskapare till innehållet. I avdelningen Katalog kan varje aktör skapa egna presentationssidor om sin verksamhet, sina tjänster och produkter och vad dessa kostar, en konkret marknadsföringsplats för regionens kulturliv. Denna katalog bygger på samma teknik och har en koppling till evenemangskalendariet som finns på Kultur:Väst. Under rubriken Arbeten kan man lägga in projektpresentationer, både pågående, genomförda och avbrutna enligt principen en inställd konsert är också en konsert. Vill man delta i ett rum för idéutbyte, kontakt, annonsering och diskussion kan man gå in under Ideer och vill man få hjälp med fortbildningar, finansiering, rådgivning eller ansökningsförfarande kan man gå in under Hjälp. Dessa rubriker är ännu (hösten 2006) arbetsnamn och kan komma att förändra sig under utvecklingsprocessen. ORIGO kommer naturligtvis att ha en övergripande informationssida men i huvudsak bygger konceptet på att man som kulturorganisation själv är aktiv och skapar innehållet. Kultur:Väst kan sedan göra vissa nedslag och lyfta fram specifika projekt eller metoder i reportageform. Alltså: Plattformen och tekniken finns på plats. Nu handlar det om att börja använda den!

11 Summering: David Karlsson David Karlsson menade att det finns en vag vilja till att modernisera den kulturella infrastrukturen i Sverige. Han hänvisade till amerikanskan Jane Jacobs som bland annat skrivit standarverket om amerikansk stadsplanering Den amerikanska storstadens liv och förfall. I den ser Jacobs komplexitet som något positivt. Det är komplexiteten som gör städer levande. Samtidigt betyder det att det ställs allt högre krav på administrationen. Den måste vara lyhörd för nyanser, mer flexibel, mer kompetent just för att hantera den större komplexiteten. På samma sätt måste det kulturpolitiska systemet utvecklas för att hantera en allt större komplexitet på kulturens och samhällets område. Mer konkret handlar det bland annat om att hitta rätt balans mellan konst och företagande. Det är förvisso en problematik man aldrig blir klar med. Var gränsen går mellan integritet och att sälja ut kan bara varje konstnär bestämma själv, menade David Karlsson. Som avrundning hänvisade han till något Bo Öhrström, Framtidens kultur, sa i samband med ett tidigare seminarium. På frågan om hur en miljö där konstnärliga produkter förvandlas till säljbara varor, på samma sätt som tekniska innovationer produktifieras, svarade han att det viktigaste är lyhördhet för skapandets integritet: Alla innovationer oavsett om de baserar sig på konstnärlig förmåga, snilleblixtar eller forskningsgenombrott har det gemensamt att de är ömtåliga plantor som riskerar att skadas vi för stark exponering av affärsmässighet. 11

12 Sammanställning av utvärderingsenkät 1 = nej, absolut inte 5 = ja, absolut 1. Upplever du att temat för seminariet har varit relevant för dig och din verksamhet? 1 0 % 2 7 % 3 20 % 4 37 % 5 36 % 2. Upplever du att valet av föreläsningar motsvarat temat på seminariet? 1 0 % 2 0 % 3 20 % 4 60 % 5 20 % 4. Vad anser du om organisationen under dagen? 1 0 % 2 0 % 3 3 % 4 30 % 5 67 % 5. Hur upplevde du minglet under eftermiddagen? 1 0 % 2 7 % 3 33 % 4 37 % 5 23 % 3. Vad anser du om informationen före och kring seminariet? 1 0 % 2 4 % 3 33 % 4 33 % 5 30 % 12

13 Vad har varit särskilt viktigt för dig under dagen? Ta fasta på budskapet från Rydal! Hjälpa deltagarna att hitta samarbetspartners. Informationen om ORIGO och Kultur:väst, bland annat hemsidan och den kalender som finns där. Filmen var ett bra inslag. Nya kontakter, strukturering av tankar. Nätverkandet, möjligheter att få rådgivning. Att seminarierna har varit öppna för frågor från publiken. Nätverkskontakter. Träffa aktörerna : få ansikten på vissa namn, knyta lite kontakter, få en kick framåt, bli inspirerad och få konkreta råd. Att få en inblick i ORIGO:s arbete. Minglet och EU Informationen om EU-ansökningarna. Kontakter under minglet. Minglet. Att regelbundet, samtidigt med tidigare deltagare, inspireras, läras, ta del, mötas och diskutera. Kafferasterna är viktiga. Inspiration. Knyta kontakter. Få med information till min organisation för fortsatt arbete och utveckling. Föreläsare bör hålla sina tider, annars blir de sega. Ola riskkapitalist som använder sina pengar till bra saker. Att inse att en modern handlingsplan måste till för att lyckas utveckla kulturen till att bli en del av en regional tillväxt. Den måste ta avstamp från de kulturverksammas verklighet (se Den ofrivillige företagaren); korta uppdrag och projektanställningar, brödjobb, konst som inte säljer sig självt; att konstnärer själva är producenter, där a-kassan ofta står i vägen för att våga släppa taget, därför att skyddsnätet i stort sett är obefintliga för den egne företagaren. Att först finna sitt levebröd kan leda till tillväxt på sikt. Jag efterlyser ett nätverk som jobbar med dessa frågor! Mingel. Att få lyssna och fundera över det jag informerats om. Mötet mellan oss aktörer och att få samla in fler intryck och erfarenheter kring kulturdiskussionen om att hitta mer resurser. Relevant, trevligt, professionellt, inspirerande. Jätteviktigt att lyfta detta tema! Bra med talare från andra branscher än kulturen! Olas inspirerande inlägg och informationen om EU:s program för Kultur Träffa människor, nya och gamla kontakter. Viktigt att höra andra synpunkter än de som kulturarbetare bullar upp. Viktigt och roligt att träffa olika aktörer inom olika områden! 13

14 Har du förslag på tema/inriktning för nästa träff eller andra synpunkter: En breddning av kulturbegreppet och kulturpolitiken. Att anlägga ett interkulturellt perspektiv. Två saker som kunde varit bättre: (1) Bord att skriva på (ont i ryggen efter en hel dag med skrivbok i knät), och (2) första föredraget av Kooperativ konsult. Oproffsigt att inte hålla tiden! Oproffsigt med 15 år gammal statistik. Annars ett bra föredrag! Något sömnig avslutning tyvärr men viktiga frågor! Går det att öka resurserna och anslagen till kulturen och då särskilt den fina (?) kulturen. Hur ser de bidragsgivande nämnderna på detta och kan vi påverka de politiska målen från ORIGO? Kulturen är ett brett begrepp. Hur få bildkonsten att finnas utan att konstnärerna behöver slita med allt annat än sitt eget skapande för att få mat på bordet? Boka in individuell coachning. Kanske mer personliga möten, ned till organisationsnivå. Mer mingel, såsom en mässa som det var. Att enmansföretag, projektanställda kulturarbetare informerar region, näringslivsutvecklare, kommunfolk med flera om hur deras verklighet ser ut. Seminariet var jättebra men de flesta kulturutövare skulle aldrig kunna söka EU-medel. Vi är för små. Diskussion bör tas om hur man kan hjälpa kulturarbetare att komma åt till exempel EU-medel från Kultur Behövs det en ny mellanplattform, mellan kulturutövare och EU som kan vara behjälplig. Vem kan förutom att administrera allt ta fram 5 procent av projektkostnaden. Att fånga faktor X. Att etablera kultur som an end to it self som inte behöver smyga i välfärdens skugga. Minglet var väl långt med tanke på hur pressat tidsschemat var för många av föreläsarna. Marknadsföring av kultur, särskilt inriktad på marknadsföring med stort genomslag med en liten budget, kreativa lösningar. Det låter viktigt att konsolidera och gå in i arbetet på en mer lokal nivå. Det finns stora skillnader på lokala små enheter inom regionens vida geografiska ram, exempelvis Dalsland, Skövde Götene, Tidaholmsområdet, Borås- Kinna-Knallebygden. Alla med speciella traditioner inom kulturområdet. Det finns fortfarande många fria grupper som gärna vill vara med på ORIGO-samtal men saknar information! För att skapa behov i samhället av konst och kultur behövs ett mycket viktigt långsiktigt koalitionsarbete bland barn och ungdom, vuxna och politiker. En slags träning i kvalitetsmedvetenhet. En gemensam bas för alla. Detta inbegriper väl förstås hela skolsystemet och nysatsning på humanistiska ämnen. Ny och bättre allmänbildning åt alla! 14

15 Deltagande organisationer: AF Kultur Allikateatern ALMI Företagspartner * Atalante Bohusgalleriet Bolaget Vardagsbilder Brewhouse * BRG/Brewhouse Dalslands Museum och Konsthall Danscentrum Väst Drivhuset * Europeiska Kommissionen Författarcentrum Väst GAC * Galleri Art On Galleri Konstepidemin Galleri Nordens Bilder Gotlands Kommun, Kulturavd. Göteborg Stad Kultur Göteborgs Universitet Handelshögskolan IFS * Innovatum InQbator www3.innovatum.se Institutet för scenkonst IRC Interkulturellt Resurscentrum * KKV Bohuslän Konst- och Kulturutveckling * Konstfrämjandet Konsthantverkscentrum Konstkusten/ Lokstallet Konstnärscentrum Väst Konstvandring i Dalsland Konstvandringen Södra Bohuslän Kontakta Produktion Kooperativ Konsult * Kooperativ Utveckling Fyrbodal KRO Halland KRO Väst Kultur och Näringsliv * Kultur Skåne Kulturrådet Kultursekretariatet KulturUngdom Kultur:Väst * KV Konstskola Litografiska Akademin Live Action Gothenburg Magasin 15 Masthuggsteatern MCV Musikcentrum Väst Medieverkstan Skaraborg Medieverkstäderna i Väst * Mirahfilm Musik i Väst Musikens Hus Mölndals kommun Not Quite Nyföretagarcentrum * Nätverkstan Kultur i Väst * OPEN Pangfilm Projekt Trappan * Regional Utveckling Regionutveckling, näringsliv Riksteatern Västra Götaland Röda Sten Sintra Konsthantverk Skådebanan Västra Götaland * Smyckegalleri Hnoss Stiftelsen Framtidens Kultur Studio Västsvensk Konservering Svenska Konstnärsförbundet Teater Jaguar Teater Kurage Teater Tamauer Teatercentrum Uppdragshuset * * Organisationer som deltog i minglet, svarade på frågor och informerade 15

16 Västra Götalandsregionen Konst- och Kulturutveckling Västra Götaland Regionens Hus Box Uddevalla Besöksadress: Gamlestadsvägen 2-4, Hus B 13, Göteborg Konst- och kulturutveckling, Västra Götalandsregionen Bilder: Rolf Hallin/031-foto. Form: Mera text & form. Tryck: CELA Grafiska AB, Vänersborg. ORIGO bjuder in kulturorganisationer i syfte att skapa utbyte av idéer, uppmuntra samarbeten av olika slag, föra in ny kunskap till kulturlivet samt att profilera dess kompetenser och kreativa resurser i ett brett regionalt perspektiv. ORIGO drivs av Konst- och Kulturutveckling Västra Götaland i samarbete med regionens kultursekretariat, Nätverkstan Kultur i Väst, Trappan, Kooperativ konsult och Skådebanan Kultur i arbetslivet. 16 ORIGO stöds av Kulturnämnden samt Regionutvecklingsnämnden

Origo II Med ena foten i konsten och den andra i... Om konst och kulturföretagande. Dokumentation av Origo seminariet, 9 november på Rydals museum

Origo II Med ena foten i konsten och den andra i... Om konst och kulturföretagande. Dokumentation av Origo seminariet, 9 november på Rydals museum Origo II Med ena foten i konsten och den andra i... Om konst och kulturföretagande. Dokumentation av Origo seminariet, 9 november på Rydals museum Innehåll Innehåll... 2 Förord... 3 Konstnären som entreprenör...

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

Kultur och företagande. Kulturpolitikens villkor Karlstad 10 september 2015

Kultur och företagande. Kulturpolitikens villkor Karlstad 10 september 2015 Kultur och företagande Kulturpolitikens villkor Karlstad 10 september 2015 Trender Kultur och media är en tillväxtbransch. I hela samhället kan vi urskilja en rörelse från stora organisationer mot projekt

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 1 (11) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats:

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Från Kultursekretariatet 2007 05 31 16:20

Från Kultursekretariatet 2007 05 31 16:20 Pressmeddelande Från Kultursekretariatet 2007 05 31 16:20 Kulturnämndens sammanträde 31 maj 5,7 miljoner kr fördelades till projekt Vid torsdagens sammanträde fördelade Kulturnämnden i Västra Götaland

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

TANKESMEDJA OCH NÄTVERK

TANKESMEDJA OCH NÄTVERK Gamlestadens fabriker i Göteborg 31 maj 2007 ORIGO IV TANKESMEDJA OCH NÄTVERK INNEHÅLL Inledning... 3 Presentationer... 5 Pitchning... 9 Tankesmedjor...11 Utvärdering...17 Deltagande organisationer...19

Läs mer

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen.

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen. Fåglarnas Färd Konstnärlig ledare: Talat Samawi Grupp: International Akito Company Mål: Den här ansökan från International Akito Company i Västra Götalandsregion, som heter "Fåglarnas Färd" och avser genom

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Konst och Politik Del II. Hösten 2007

Konst och Politik Del II. Hösten 2007 Konst och Politik Del II. Hösten 2007 Vision för VGR Det goda livet Vision för kulturen Kulturens position ska vara stark Ska vara attraktiv för kulturutövare att bo och verka i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

Upprop för den fria scenkonsten Upprop för den fria scenkonsten inbjudan till dialog Fördubbla anslagen Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

TEATERCENTRUMS INSPEL TILL VÄSTRA GÖTALANDS REGIONALA KULTURPLAN

TEATERCENTRUMS INSPEL TILL VÄSTRA GÖTALANDS REGIONALA KULTURPLAN TEATERCENTRUMS INSPEL TILL VÄSTRA GÖTALANDS REGIONALA KULTURPLAN 2016-2018 VERKSAMHETSANSLAG Nya former för finansiering bör prövas i framtiden. 1 Teatercentrum har under de senaste åren väckt frågan om

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Lär dig mer om de. kulturella näringarna!

Lär dig mer om de. kulturella näringarna! Lär dig mer om de kulturella näringarna! Fortbildning av affärsrådgivare De kulturella näringarna skapar jobb och hållbar ekonomisk tillväxt. Dessa branscher teater och scenkonst, bildkonst, kulturarvsinstitutioner,

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016!

Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016! 1 ( 6) Ansökan om! Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016! För några år sedan väcktes tanken av tjänstemän vid Västra Götalandsregionens kultursekretariat att Nätverkstan

Läs mer

Marie Bergdahl. Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13

Marie Bergdahl. Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13 Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13 CV Marie Bergdahl Marie Bergdahl Tel. hem: 031-18 42 85 Spaldingsgatan 9 Tel arb: 031-705 17 08 412 59 Göteborg Mob.: 0702-55 72 39 Personnr: 650824-2408 E-post: mia.bergdahl@gmail.com

Läs mer

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Vid pennan: Anders Gustavsson KRO/KIF Introduktion Konstkonsulent Anne Lang hälsade alla välkomna. Sven Lundström, museichef Hallands

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Kultur +näring i olika perspektiv

Kultur +näring i olika perspektiv Kultur +näring i olika perspektiv KULTURRÅDET Myndighet under Kulturdepartementet 80 anställda Fyra avdelningar Styrelse NATIONELLA MÅL FÖR KULTURPOLITIK 2009 Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

Upprop för den fria scenkonsten Upprop för den fria scenkonsten inbjudan till dialog Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och varierande scenkonst.

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Hammarö Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

Nätverksträff ungdomsbibliotekarier, Skövde 2015-05-20

Nätverksträff ungdomsbibliotekarier, Skövde 2015-05-20 Nätverksträff ungdomsbibliotekarier, Skövde 2015-05-20 Deltagare andrea.haglund@uddevalla.se annette.olsson@harryda.se cecilia.gronholm@kungalv.se charlott.hjalm@gotene.se elin.boardy@lerum.se elin.a.johansson@toreboda.se

Läs mer

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010 Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010 Inledning Inför varje styrgruppsmöte så har vi i projektet för avsikt att i förväg sända ut en kort

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING AFTERNOON TEA TORSBY 11-11-30 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Afternoon Tea Torsby (Ditt professionella rykte) Datum då aktiviteten

Läs mer

KONST som RESURS. Projekt för näringslivsutveckling, Landstinget Västernorrland Regional Utveckling

KONST som RESURS. Projekt för näringslivsutveckling, Landstinget Västernorrland Regional Utveckling KONST som RESURS Projekt för näringslivsutveckling, Landstinget Västernorrland Regional Utveckling KONST SOM RESURS FÖR NÄRINGSLIVSUTVECKLING MÅL 1 SÖDRA SKOGSLÄNSREGIONEN Projekttid 040901-061231 Bakgrund

Läs mer

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning.

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning. Näringslivsråd 19/1 2015 Närv: Anders Ljung, Lennart Raswill, Rolf Ivansén, Göran Hansson, Per-Emil Åkergren, Carola Nilsson. Kent Andersson, Franz Bergstrand, Gun Fahlander, Terese Bengard, Anna-Märta

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 1 VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 2009-04-08 1.1 Teatercentrums betydelse för kulturlivet i Västra Götaland Teatercentrum/västra regionen företräder den fria teaterkonsten i

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN DEN FRIA SCENKONSTEN ÄR HOTAD Det svenska samhället står idag inför stora utmaningar. Konsten och kulturen erbjuder en arena för dialog och fördjupade samtal som kan bidra

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

- KLYS Manifest KLYS

- KLYS Manifest KLYS KLYS Manifest KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG Studier av konstnärligt seende (Saks) Dokumentation och vetenskapligt seminarium SE OCH LÄRA, ELLER LÄRA ATT SE I en tid av stark målfokusering inom förskola och skola och med samhällets

Läs mer

KLYS synpunkter på remissen Nya regionala stödformer och främjandeinsatser inom kulturområdet för Stockholms läns landsting (Dnr KN 2015/760)

KLYS synpunkter på remissen Nya regionala stödformer och främjandeinsatser inom kulturområdet för Stockholms läns landsting (Dnr KN 2015/760) Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Minnesanteckningar Munkedal 6 november 2008 kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Moderator Ann Palmnäs, Coach & Company, inledde dagen med att tala om vikten av att gräva där du står utan att

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Kärnverksamhet Affärsområden Tjänster Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och

Läs mer

Tips på billiga evenemang för företagare! Senast uppdaterad

Tips på billiga evenemang för företagare! Senast uppdaterad Tips på billiga evenemang för företagare! 2012-02-27 Senast uppdaterad 2012-03-02 Driftig.nu har bett medlemmarna att tipsa om olika evenemang för företagare. Här har vi sammanställt dem som känns aktuella

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län

Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län Varför är innovationer viktiga? Innovationer ger teknologisk utveckling som leder till ökad

Läs mer

Styrelsen tar fram projektbeskrivning, budgetskiss, verksamhets- och generell marknadsföringsplan och förankrar det med medlemmarna.

Styrelsen tar fram projektbeskrivning, budgetskiss, verksamhets- och generell marknadsföringsplan och förankrar det med medlemmarna. The Art Of Sweden är en unik länsövergripande intresseorganisation för alla fria professionella kulturskapare i Örebro län musiker, filmare, författare, skådespelare, fotografer, dansare, bild- och formkonstnärer,

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014

Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014 Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014 Varför är vi här? Två år med en regional kulturplan som vi byggt tillsammans Gemensam temperaturmätning av kulturområdet Två viktiga processer 2014 era inspel

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ...

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ... Manifest 2014 KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg?

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? I början av sommaren avgörs om det världsledande centret för hållbar stadsutveckling hamnar i Göteborg. Det tredje seminariet i serien Mellanrum ägnades åt

Läs mer

2004-05-06 2.1. Remiss Internationella kulturutredningen. Ärendebeskrivning:

2004-05-06 2.1. Remiss Internationella kulturutredningen. Ärendebeskrivning: 2004-05-06 2.1 Ärendebeskrivning: Region Skåne har beretts tillfälle att senast 2004-05-12 lämna synpunkter till Kulturdepartementet på betänkandet Internationella kulturutredningen 2003 (SOU 2003:121)

Läs mer