Fackuttrycket MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST FÖRSÄKRINGAR 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fackuttrycket MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST FÖRSÄKRINGAR 2016"

Transkript

1 Fackuttrycket MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST FÖRSÄKRINGAR 2016

2 GS-medlem innehåll Hej GS- medlem Det nummer av Fackuttrycket som du nu håller i är ett extranummer som fokuserar på information om försäkringar. Det är tänkt att fungera som ett uppslagsverk över vilka försäkringar man kan omfattas av som medlem i GS. Försäkringar är en viktig del av det fackliga arbetet och den fackliga gemenskapen, och när det gäller information om försäkringar är det mycket svårt att dra gränsen så det inte blir för detaljerat och därmed svårläst. Söker du efter ytterligare information om försäkringarna, läs villkoren för respektive försäkring eller prata med en försäkringsinformatör. Försäkringar är en viktig del av det fackliga arbetet och den fackliga gemenskapen

3 Ingår i ditt medlemsskap i GS OLYCKSFALL FRITID GS-medlem innehåll Försäkringsnr GF HEMFÖRSÄKRING Försäkringsnr GF BARNGRUPPLIVFÖRSÄKRING Försäkringsnr GF TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Försäkringsnr GF INKOMSTFÖRSÄKRING Försäkringsnr GF Tillägsförsäkring via GS SJUK- OCH EFTERLEVANDEFÖRSÄKRING Försäkringsnr GF MEDLEMSBARN Försäkringsnr GF Försäkringar via kollektivavtalet AFA AGS Om du blir sjuk...12 FTP FÖRÄLDRAPENNINGSFÖRSÄKRING...12 OMSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING Om du blir uppsagd...13 AGB AVGÅNGSFÖRSÄKRING Om du blir uppsagd...13 TFA ARBETSSKADEFÖRSÄKRING Om du skadar dig på jobbet...14 TGL Om du skulle avlida...15 DIN FRAMTIDA PENSION Planering A och O...16 AVTALSPENSION Se om dina möjligheter FÖRSÄKRINGSSAMTAL Ditt personliga samtal om försäkringar...19 VILL DU VETA MER Kontaktuppgifter...19 KONTAKTINFORMATION

4 olycksfall fritid ingår i medlemsskapet Olycksfall Fritid Ingår i Medlemsskapet! Om olyckan är framme Trots alla skaderisker på jobbet, är det inte där de flesta olyckorna sker. Det är i motionsspåret, i skidbacken eller i hemmet som vi skadar oss. Med olycksfallsskada menas en kropsskada som du drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Du får ersättning för direkta följder av en sådan olycksfallsskada, inte för följder som beror på andra kroppsfel. Kortfakta Du kan få ersättning för en rad händelser, både själva olycksfallet och olika former av följder Olycksfallsersättning Akutersättning Sjukhusvistelse Tandskador Rehabilitering Övriga kostnader Kroppsskadeersättning Invaliditet Krisbehandling Snabb ersättning Om din olycksfallsskada medför sjukvård får du kronor i schablonersättning redan vid första besöket, det ska till viss del täcka dina omedelbara kostnader för exempelvis vård, behandling och resor. Om du efter tolv månader har kostnader för fortsatt vård, får du ersättning med upp till 1000 kronor per år i ytterligare fyra år. Skadeanmälan görs till Folksam tel Vid akut sjuktid Om skadan leder till åtta dagars akut sjuktid (akut sjuktid är den tid det tar att läka skadan) får du kronor i ersättning, kronor vid ytterligare sju dagar och kronor vid ytterligare femton dagar. Därefter får du upp till kronor per månad i ytterligare fem månader. Du får också full ersättning för nödvändiga merkostnader under den akuta sjuktiden, exempelvis kostnader för hjälp i hemmet, korttidsboende och skadade glasögon. Tänk på! För dig som har en verksamhet med F-skatt, gäller ej medlemsolycksfall för den verksamheten. När du arbetar med detta, måste du därför ha ett separat försäkringsskydd. 4

5 När du behöver särskild vård Om du blir inskriven på sjukhus över natt i minst två dagar får du 200 kronor redan frånförsta dagen i upp till 180 dagar. Dessutom kan du få upp till kronor om en läkare styrker att du behöver medicinsk rehabilitering utanför offentlig vård och du kan få ersättning om du behöver hjälp av en tandläkare. Extra kroppsskadeersättning Om din skada kräver läkarvård och medför minst åtta dagars akut sjuktid får du också engångsersättning enligt en tabell beroende på vilken kroppsskada det gäller. Det är till exempel kronor vid benbrott, kronor vid hjärnskakning och upp till kronor vid förlamning. ingår i medlemsskapet olycksfall fritid Medicinsk invaliditet Medicinsk invaliditet betyder bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Hur mycket ersättning du kan få beror på din ålder och invaliditetsgrad. Medicinsk invaliditet kan ge så mycket som två miljoner kronor i ersättning. Du kan också få ersättning för ärr, för glasögon eller linser vid bestående ögonskada och för handikappfordon. Krisbehandling Om du mår psykiskt dåligt efter en olycksfallskada, nära anhörigs död, överfall, hot, rån, våldtäkt eller våld inom familjen kan du få hjälp av en legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Om du blir rånad, hotad, överfallen eller våldtagen kan du också få en engångsersättning på kronor. Du kan genom ditt medlemskap teckna Medlemsolycksfall-Fritid för medförsäkrad. Den kostar 38 kr i månaden. 5

6 HEMFÖRSÄKRING ingår i medlemsskapet Hemförsäkring Ingår i Medlemsskapet! Om olyckan är framme Alla som är folkbokförda och bosatta i samma bostad som du och har gemensamt hushåll omfattas av försäkringen. Försäkringen är beloppslös, vilket betyder att du aldrig behöver försöka räkna ut värdet på dina ägodelar för att fastställa ett försäkringsbelopp. Det betyder i sin tur att du som har fackets hem försäkring aldrig löper risk att vara underförsäkrad (vilket kan leda till lägre ersättning). Hemförsäkringen gäller för din egendom alltså dina egna, lånade eller hyrda saker om du har dem för privat bruk. Den gäller där-emot inte för byggnader, bilar eller båtar. Om du bor villa eller radhus behöver du en särskild byggnads försäkring, som finns som tillägg. Andra tillägg är allrisk ( drulleförsäkring ), resklar (avbeställningsskydd och ersättningsresa) och bostadsrättsförsäkring. Grundsjälvrisken är kronor. Fackets hemförsäkring gäller i en månad om ditt medlemskap i GS upphör, till exempel om du byter jobb och går in i ett annat fackförbund. EGENDOMSSKYDD för dina saker Tilläggsförsäkringar för hemförsäkring Bostadsrättsförsäkring Allrisk Villaförsäkring Du kan uppgradera din hemförsäkring till Hemförsäkring Mellan eller Stor som bland annat ger ersättning respektive lägre självrisk vid oturshändelser. Stöld och skadegörelse, försäkringen gäller för stöld och skadegörelse av saker som du har i bostaden och i exempelvis källar- eller vindsförråd eller tvättstuga. Försäkringen gäller också för egendom som du förvarar på annan plats, tillexempel i skåp på arbetsplatsen eller saker som du har lämnat in för reparation. Vissa begränsningar och aktsamhetskrav finns när det gäller stöldförsäkringen. Tänk på att aldrig förvara stöldbegärliga saker såsom kameror eller mobiltelefoner till exempel i bilen eller i källarförrådet. Andra egendomsskador. Skador genom brand, blixt, kortslutning med mera ersätts. Du kan också få ersättning om saker skadas genom att exempelvis diskmaskinen läcker eller att det blir översvämning. Detsamma gäller om kyl, frys eller tvättmaskin går sönder. Hur egendomen värderas. Det är din ekonomiska förlust som ersätts, inte sakens känslomässiga värde. Lös egendom värderas med utgångspunkt från marknadsvärdet vid skadetillfället, alltså vad det kostar att köpa likadan egendom i samma skick som den skadade. Hemförsäkring ingår i Medlemsskapet. 6

7 HEMFÖRSÄKRING barngruppliv ingår i medlemsskapet ANSVARSFÖRSÄKRING om du krävs på skadestånd Ansvarsförsäkringen gäller om du krävs på skadestånd för person eller sakskada. Då utreder Folksam skadeståndsskyldigheten och betalar det skadestånd som du kan bli skyldig att betala. Försäk ringen gäller för privatlivet och täcker inte händelser i samband med yrkesverksamhet. RESESKYDD Hemförsäkringen innehåller ett reseskydd för dig och din familj. Även ansvars-, överfalls- och rättsskyddet följer med dig på resan. Under resans första 45 dagar gäller reseskyddet i hela världen för stöld och vissa andra skador på ditt resgods upp till kronor. Om du ska resa längre tid än 45 dagar, bör du teckna en separat reseförsäkring. Om någon av de försäkrade blir akut sjuk eller råkar ut för olycks fall under resan, betalas kostnader för läkar- och sjukhusvård, med iciner med mera. Om ett olycksfall leder till invaliditet eller dödsfall lämnas också ersättning. Andrakostnader som du kan få ersättning för är outnyttjad resekostnad, merkostnader för kost, logi och hem resa, förseningar mm. ÖVERFALLSSKYDD Om du blir utsatt för våld (misshandel, våldtäkt, överfall) kan du få ersättning för dina personskador. Ersättning lämnas i form av överfallsersättning, tandskadeersättning, invaliditetsersättning och dödsfallsersättning. Försäkringen gäller för händelser i privatlivet alltså inte för något som har samband med din yrkesverksamhet. Skulle du råka ut för ett överfall på väg till eller från arbetet kan du dock få ersättning. STULEN IDENTITET Ofta krävs bara ett personnummer för att beställa ett nytt mobilabonnemang, ta ett lån eller beställa varor. Så enkelt kan en bedragare stjäla din identitet. Antalet ID-stölder ökar lavinartat och därför ingår hjälp vid ID-stöld för alla hemförsäkringskunder, därigenom omfattas omkring tre miljoner svenskar av hjälpen. RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING Rättsskyddsförsäkringen kan gälla för ombuds och rättegångskostnader om du råkar i tvist som kan leda till rättegång. Det finns undantag och begränsningar, exempelvis för skilsmässotvister och tvister som enbart kan prövas av administrativa myndigheter eller domstolar. Ofta krävs bara ett personnummer för att beställa ett nytt mobilabonnemang, ta ett lån eller beställa varor. 7

8 kompletterande tjänstegruppliv TGL Kompletterande TGL ingår i medlemskapet Som medlem i GS kan du vara trygg i vet-skapen att du alltid omfattas av en TGL försäkring. För de flesta ingår försäkringen i kollektivavtalet, men även den som t. ex. är arbetslös, saknar kollektivavtal eller studerar är skyddad av kompletterande TGL som ingår i medlemskapet. ingår i medlemsskapet Barngrupplivsförsäkringen ingår i medlemsskapet! Man vill helst inte tänka tanken men det händer att även barn avlider, av sjukdom eller olycksfall. Det sista man behöver i den situationen är att behöva oroa sig för begravningsfakturan. Alltför många av GS:s medlemmar saknar försäkringsskydd för sina barn, därför ingår en barngrupplivförsäkring i ditt medlem skap. tjänstegrupplivsförsäkringen Ersättningar som ingår: grundbelopp kan betalas till vuxen efterlevande livspartner och/eller arvs berättigade barn. barnbelopp är ett tillägg som betalas ut om den försäkrade efterlämnar barn som inte fyllt 21 år. Försäkringen utfaller: Försäkringen lämnar en ersättning på 25,000 kr. Försäkringen kan gälla även för ofullgånget barns dödsfall, från och med graviditetsvecka 22. Försäkringen gäller till och med det kalenderår då barnet fyller 18 år. begravningshjälp betalas alltid ut. makeförsäkring 0,5 prisbasbelopp (om medlems livspartner saknar egen Mer information finns på sidan 15 Barngrupplivförsäkringen ingår i Medlemsskapet! 8

9 GS-Inkomstförsäkring ingår i medlemsskapet Inkomstförsäkring vid arbetslöshet ingår i medlemsskapet Att förlora sitt jobb är en svår omställning på många sätt. Inte minst gäller det ekonomiskt. Efter den borgerliga regeringens alla nedskärningar i A-kassan har vi idag en situation där det stora flertalet av GSmedlemmar vid arbetslöshet inte alls får 80 % av tidigare inkomst. I många fall handlar det om att i ett slag ramla ner på % av den tidigare lönen. Vem har sådana marginaler i hushållsekonomin att man klarar den situationen? Fackligt skapar nedrustning av A-kassan stora problem. När rädslan för att förlora jobbet gör att man inte vågar ställa krav eller hävda sina kollektivavtalade rättigheter måste fackföreningen agera. Kort fakta 80% av lönen upp till 35,000 kr Högst 200 dagar Medlem i GS i 12 månader Inkomstförsäkring Om du har rätt till inkomstrelaterad ersätt-ning från arbetslöshetskassan har du också rätt till ersättning från denna försäkring under förutsättning att du har kvalificerat dig, Om du under en arbetslöshetsperiod deltar i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och får aktivitetsstöd från Försäkringskassan är du berättigad till fortsatt ersättning från inkomstförsäkringen. Gäller inte dig som går på arbetslivsintroduktion. Du kan få ersättning från försäkringen i högst 200 dagar, dock längst till och med månaden innan du fyller 65 år. Av arbetslöshetskassan tillämpad procentsats för ersättning (80 procent) multipliceras med din ersättningsgrundande inkomst vid arbetslöshetens inträde. Därefter görs ett schablonavdrag som motsvarar skatt. Din ersättning utgör skillnaden mellan resultatet av denna beräkning och den högsta ersättning efter skatt som kan utbetalas från arbetslöshetskassan. Ersättningen från försäkringen är skattefri. Ersättningen reduceras med eventuell ersättning från annan försäkring eller annan inkomstrelaterad ersättning.ersättning lämnas för inkomst upp till kronor. OBS! Ansökan skickas tillsammans med en kopia av beslutsbrevet och första utbetalningsbeskedet från a-kassan till: GS, Box 1152, Stockholm 9

10 sjuk och efterlevnad tillval Sjuk- och efterlevandeförsäkringen tillval Denna försäkring kan du välja att teckna som medlem. Den ingår alltså inte i din medlemsavgift. I försäkringen finns TRE olika ersättningsdelar: 1. vid arbetsoförmåga kr Kostnadsersättning och månadsersättning 2. vid vissa diagnoser kr Engångsersättning 3. Vid dödsfall kr. Engångsersättning långvarig arbetsoförmåga Om du blir sjuk Arbetsoförmåga täcker upp en del av din inkomstsförlust vid långvarig sjukskrivning. Du får ett engångsbe lopp efter 90:e sjukdagen och månadsersättning från 90:a dagen i upp till 18 månader. allvarliga sjukdomar med fastställd diagnos Du får ersättning med ett engångsbelopp dödsfall Ersättning med ett engångsbelopp KOSTNAD FÖR FÖRSÄKRINGEN Medlem 72 kr i månaden Medförsäkrad 72 kr i månaden Det är skönt att vara lugn Alla medlemmar ska ha samma chans att inträda i försäkringen, därför ansluts man kollektivt som ny medlem. Du kan naturligtvis reservera dig mot den. Om du väljer att reservera dig mot sjukoch efterlevandeförsäkringen nu och senare kommer på att du vill teckna den i alla fall, så krävs en hälsodeklaration. Att få en allvarlig sjukdomsdiagnos medför förstås både sjukdomsbesvär och chock. Dessutom påverkas nästan alltid ekonomin negativt. Tanken med sjuk- och efterlevandeförsäkringen är att den ska täcka kostnader som uppstår om du blir långvarigt sjuk eller avlider. Den omedelbara oron för hur du och din familj ska klara er ekonomiskt, kan lindras om du har en försäkring som kompenserar när behoven är som störst. Försäkringen gäller tills du fyller 65 år 10

11 Medlemsbarn tillval Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom När barn och ungdomar drabbas av sjukdom eller olycksfall har de ofta ett dåligt försäkringsskydd. Skolförsäkringarna gäller bara vid olycksfall och oftast under skoltid. Medlemsbarn ger ett mycket bra skydd både vid sjukdom och vid olycksfallsskada, som visar sig eller inträffar under försäkringstiden. Förs-äkringen gäller dygnet runt och gäller även utan särskild begränsning vid olycksfallsskador som kan uppstå när barnet sportar och idrottar. Medlemsbarn kan tecknas för barn och barnbarn som inte fyllt 16 år och gäller till och med det kalenderår den försäkrade fyller 25 år. OBS! Ingen hälsodeklaration krävs! Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom till och med 25 år Pris per månad och barn Barnets ålder 25 pbb 50 pbb 30 pbb 40 pbb 0-7år 146 kr 230 kr 162 kr 196 kr 8-25år 162 kr 249 kr 180 kr 218 kr 11

12 avtalsgruppsjukförsäkring AGS Premiebefrielse Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS Kortfakta - AGS kan ge tilläggsersättning vid: Sjukpenning Sjukersättning Aktivitetsersättning Vid sjukskrivning utgår ersättning från och med den 15:e dagen och till och med den 360:e dagen i en sjukperiod. Ersättningen är 12,5 13,3 procent av den sjukpenning man erhåller från försäkringskassan. Men ersättning utgår inte samtidigt som man får sjuklön från arbetsgivare. Vid sjuk och aktivitetsersättning utgår månadsersättning varierande mellan 75 och 4013 kr beroende på den sjukpenninggrundande inkomsten vid insjuknandet. Ersättning utgår dock längst tills man fyller 65 år. AGS-försäkringen fortsätter att gälla i 720 dagar efter det att den försäkringsgrundande anställningstiden upphört tack vare försäkringens regel om efterskydd. Föräldrapenningsförsäkring - FTP Ersätter föräldralön i avtalet Med föräldraförsäkring får du mer i plånboken, du får 10 % extra i ersättning på uttagen föräldrapenning. Du får även pensionspremien inbetald till din kommande avtalspension under tiden du är föräldraledig. Enkla regler Ersättningen kan tas ut tills barnet är 18 månader. Du får max 180 dagars ersättning under EN sammanhängande period. Premiebefrielseförsäkring Den som är sjuk, och får ersättning från AGS-försäkringen, får premien till avtalspensionen inbetald av premiebefrielseförsäkringen. Anmälan om AGS och därmed också anmälan till premiebefrielseförsäkringen måste man göra själv, då det inte sker med automatik. Vid föräldraledighet och graviditetspenning från Du måste ha varit anställd hos arbetsgivare med kollektivavtal sammantaget 24 månader under fyra år före barnets födelse för att få 180 dagars ersättning och under minst 12 månader för att ha rätt till 60 dagars ersättning. Anmälan kan göras upp till 5 ½ år efter barnets födelse/adoption. och med ska man anmäla till premiebefrielseförsäkringen på AFA försäkring.se, så man inte går miste om intjänandet av sin avtalspension, vilket gäller längst under 13 månaders föräldraledighet från

13 omställningsstöd TSL Omställningsförsäkring - TSL Omställningsförsäkringen avtalad mellan LO och Svenskt Näringsliv Försäkringen innebär hjälp för den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist att finna en ny sysselsättning. Det är tänkt som praktiska, individuellt anpassade åtgärder. Det kan vara hjälp att kartlägga arbetsmarknaden, göra studiebesök, skriva sin meritförteckning, söka nytt jobb eller råd och hjälp att starta eget. För arbetstagarna utformas individuella omställningsprogram mellan den uppsagde och den externa aktören som facket och arbetsgivaren valt att använda. Omställningsstödet som den externa akt-ören har att tillgå, är på kr/per uppsagd. Det ska anpassas individuellt efter behov. Detta kan innebära att en del uppsagda kan behöva mindre stöd, vilket då ger mer pengar till dem som behöver mera stöd. Villkoren för att beviljas omställningsstöd är dels att företaget omfattas av försäkringen och dels att den uppsagde arbetat minst 16 timmar i genomsnitt per vecka sammanhängande i ett år. vid ett eller flera företag som, under den uppsagdes anställning, varit anslutet till TSL. Det är företaget och facket som gemensamt söker omställningsstödet hos TSL. Avgångsförsäkringen AGB KORTFAKTA - AGB kan ge ersättning om man: Blir uppsagd p.g.a. arbetsbrist Fyllt 40 år vid anställningens upphörande Varit anställd i minst 50 månader under en sammanhängande femårsperiod hos ett eller flera företag som varit anslutna till försäkringen. AGB utgår inte när: Man inom tre månader blir återanställd företaget eller får anställning inom koncernen. Vid verksamhetsövergång haft rätt att låta anställningen kvarstå men tackat nej. Före det att anställningen upphör beviljas hel sjukersättning Beviljas pension eller motsvarande från företaget. AVGÅNGSFÖRSÄKRINGEN AGB Ersättning betalas ut i form av ett engångsbelopp då anställningen upphör. Beloppets storlek beror på åldern vid anställningens upphörande. Ett helt AGB belopp utges med kronor från och med 40 års ålder. Vid 50 års ålder höjs beloppet med 1300 kronor för varje levnadsår till och med 60 års ålder. Högsta ersättning kan därmed bli kronor. Ersättningen betalas ut i proportion till det ordinarie arbetstidsmåttets andel av heltid. Ersättningen är en skattepliktig inkomst. Anmälan måste ske inom två år räknat från dagen för anställningens upphörande. Uppsagd

14 Arbetsskada TFA Arbetsskadeförsäkringen TFA Kortfakta - TFA Om du har drabbats av en arbetsskada kan du få ersättning, ibland även om du inte har fått någon ersättning från Försäkringskassan. Alla som jobbar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har TFA. När gäller försäkringen? Du kan få ersättning om något av följande inträffar: - du råkar ut för ett olycksfall på arbetet. Exempel: du halkar, faller, eller träffas av ett slag, av ett föremål. Du har utsatts för hot, våld, eller rån på arbetet. Du drabbas av ett olycksfall under färden till eller från arbetet, du drabbas av en arbetssjukdom som har godkänts av försäkringskassan. Du drabbas av en arbetssjukdom som finns med på ILO-förteckningen (besvären måste vara kvar i minst 180 dagar efter dagen då sjukdomen visade sig). Du drabbas av en smittsam sjukdom (besvären måste vara kvar i minst 180 Ersättning vid Arbetsskada dagar efter dagen då sjukdomen visade sig). Obs! Om du fick den smittsamma sjukdomen på grund av ett olycksfall i arbetet till exempel om du stack dig på en kanyl eller skar dig på ett föremål omfattas alla slags smittsamma sjukdomar. Prövning av arbetsskada (from den1 juli 2002). Lagen säger: Med arbetsskada förstås i denna lag skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. En skada skall anses ha uppkommit av sådan orsak om övervägande skäl talar för det. Vem omfattas? TFA/TFA-KL/PSA? Anställd som omfattas av kollektivavtal Förtroendevald Anställd som omfattas av hängavtal, eller Separat tecknad försäkring TFA Försäkringen ger ersättning: Inkomstförlust - Kostnader - Sveda och värk, Lyte och men - Särskilda olägenheter Begravningskostnader - Förlust av underhåll L Ö N T F A % Sjuklön 80% av lön TFA 20-25% Sjukpenning på Normalnivå 80% (77,6%) av SGI Sjukpenning på Fortsättningsnivå 75% (72,8%) av AGS Livränta SFB/AGS 64 % Sjuersättning/ Aktivitetersättning från Försäkrings-kassan Dag 1 dag 2-14 Högst 364 dagar Högst 550 dagar Längst till 65 år (inom ramtig på 450 dagar) 14

15 Tjänstegruppliv TGL dödsfall TGL Ibland blir livet kortare än vad man tänkt sig Ett dödsfall är för familjen en känslomässig och social tragedi som i många fall även följs av en ekonomisk. Men som medlem i GS har du en grundtrygghet så länge du är medlem eller arbetar på ett företag med kollektivavtal. Då omfattas du av TGL-försäkringen genom din anställning. Även de medlemmar som inte omfattas av försäkringen genom en anställning, har en kompletterings-tgl (se sidan 8). Försäkringen kan ge dina efterlevande Ersättningar som kan utgå från TGL: Grundbelopp utgår under 55 års ålder med 6 prisbasbelopp. Därefter mellan 5,5 1 prisbasbelopp beroende på ålder. Barnbelopp utgår för barn under 21 år med 1, 1,5 eller 2 prisbasbelopp beroende på barnets ålder. Begravningshjälp utgår med 0,5 prisbasbelopp. Begravningshjälp för make/maka, registrerad partner elle sambo som saknar egen försäkring. 0,5 prisbasbelopp rejäl ekonomisk hjälp om du avlider. Som exempel kan en efterlevande make/maka med 3 barn under 17 år få i storleksordningen en halv miljon kronor i ett engångsbelopp. Kortfakta TGL har följande förmånstagare i nämnd ordning: Make/maka eller registrerad partner Sambo Arvsberättigade barn Observera att på andra avtalsområden än de inom GS finns andra regler för förmånstagare (framför allt tjänstemännens ITP) Ovanstående ersättningar gäller vid anställning för att utföra arbete i minst 16 timmar/vecka. Mellan 8 och 16 timmar/ vecka utgår halva belopp. Under 8 timmar/ vecka utgår inget grundbelopp. Försäkringsskydd vid sjukdom, sjukersättning och aktivitetsersättning. Blir man sjuk under försäkringsgrundande anställningstid eller efterskyddstid fortsätter försäkringen att gälla så länge sjukdomen varar dock längst till 65 års ålder. 15

16 Din allmänna Pension Allmän pension det du har laglig rätt till Den allmänna, lagstadgade pensionen är exakt 18,5% av din sammanlagda livsinkomst. Det är vad det oranga kuvertet handlar om. Den största delen av den allmänna pensionen 16% kallas inkomstpension och förvaltas av Riksförsäkringsverket. Resterande 2,5% blir en försvarlig summa pengar i slutändan och det är du själv som bestämmer i vilken fond och hos vilken förvaltare du vill placera pengarna genom ditt premiepensionsval. Eftersom förvaltningsavgifterna kan variera mellan olika fonder råder vi dig att välja en fond med låg avgift. I slutändan betyder en högre avgift alltid att en större del av dina pensions-pengar går till fondförvaltaren i stället för till dig, oavsett hur bra det gått för dina fonder. Du kan få pengar från din inkomstpension från 61 års ålder, även om den formella pensionsåldern är 65 år. För dig som är född 1954 eller senare gäller det nya pensionssystemet fullt ut. För dig som är född tidigare än 1954 finns vissa övergångsregler som ger dig en del av pensionen från det gamla pensionssystemet. Du måste själv spara till din pension Ungefär 60% av din nuvarande lön får du som pensionär genom den allmänna pensionen och avtalspensionen. Hur mycket blir det för dig? Du kanske måste spara själv också. Ditt eget sparande är en viktig del av din kommande pension. Spara gärna varje månad. Ju äldre du är, desto mer kan du behöva spara. Om du närmar dig femtio år och börjar spara först nu kan du behöva spara ett större belopp, för att din ekonomi inte ska försämras drastiskt när du går i pension. Vill du ha hjälp att välja bland alla fonder och sparformer som finns? Folksam har duktiga rådgivare som gärna hjälper dig. Skicka in kupongen i tidningen, så kontaktar vi dig för ett möte. DIN PENSION BESTÅR AV TRE DELAR: Egna sparande, pengar som du betalt in själv. Pengar som vi har avstått i löneutrymme som avbets-givaren betalar in åt oss (tjänste- eller avtalspension) Pengar du har laglig rätt till (allmän pension) a a a 16

17 Pension enligt ditt kollektivavtal Andra delen i pensionspyramiden kallas för avtalspension och är en överenskommelse mellan arbetsgivare och fackförbund. Avtalspensionen betalas in av din arbetsgivare och är 4,5% av din lön. Det är viktiga pengar som du kan placera. Och precis som förut så råder vi dig att välja en fond med låg avgift det är den delen du helt kan påverka i pengarnas tillväxt, allt annat beror på fondens utveckling. Om du inte väljer, placeras dina pensionspengar i en traditionell försäkring utan återbetalningskydd och utan familjeskydd i AMF pension. Din avtalspension Det är viktigt att du vänder dig till den som är försäkringsinformatörer eller försäkrings-ansvarig på din avdelning, eller ditt Folksamrådgivare, så får du veta mer om vad som gäller för just dig. GÖR ETT BRA VAL Nu är det dags för omval, flytt för din avtalspension. Det är viktigt att välja och det handlar om mycket pengar. Avtalspensionen är ett resultat av kollektivavtalet. Din pension blir på så sätt flera tusen kronor högre varje månad. Du får en premie inbetald och får själv välja vem som ska förvalta den. Folksam- LO Pension är ett av de bolag som är valbara. De har i tio år haft låga avgifter. Nu tar de nästa steg och sänker avgifterna ytterligare. Du betalar mindre i avgift när ditt sparande är som störst. Det tjänar du på. Väljer du Folksam-LO Pension placeras ditt sparande efter ålder i en generationsfond. Du behöver alltså inte själv vara aktiv och sköta placeringarna. Kryssa i koppla av. De som avstått från att välja tar en stor risk. De har hamnat hos en förvaltare i en försäkring utan återbetalningsskydd. Tänk igenom om du har behov av ett sådant skydd, det vill säga att ditt sparandebelopp betalas ut till dina nära om du skulle avlida i förtid.det finns många goda skäl till att välja. FOLO ditt eget, enkelt och tryggt DITT EGET Fackligt ägande Inget enskilt vinstintresse ENKELT Ditt sparande placeras automatiskt efter din ålder. Kryssa Folksam Lo Pension på valblanketten så sköter vi resten. TRYGGT Ditt sparande placeras i företag som respekterar fackliga rättigheter och som tar ansvar för miljö och klimat 17

18 försäkrings samtal Försäkringssamtal Facket har alltid arbetat för att medlemmarna skall ha trygghet. Detta har man uppnått på olika sätt; genom att teckna kollektivavtal med arbetsgivarna där avtalsförsäkringar ingår, genom fackligt/ politiskt arbete för att få en bra sociallagstiftning och genom att samarbeta med Folksam för att utveckla och påverka medlemsförsäkringarna. Under senare år har en hel del förändringar skett inom både avtals- och medlemsförsäkringarna och det finns idag ett ökat behov av en försäkringsgenomgång. De flesta medlemmar upplever att det är krångligt med försäkringar och man vet inte riktigt vad man omfattas av. Utifrån detta har vi fackligt börjat satsa på något som kallas försäkringssamtalet. Detta är ett personligt samtal mellan Fackets försäkringsinformatör och medlemmen, där medlemmen får information och en ordentlig genomgång av vilka försäkringar han/hon omfattas av. Vet du vem som är försäkringsinformatör? Vet du vilka försäkringar du omfattas av? Om du svarar nej på ovanstående frågor, kan du kontakta avdelningen så får du reda på vem som är försäkringsinformatör. Då kan du få information om vilka försäkringar du omfattas av. Finns det kollektivavtal på din arbetsplats så omfattas du av avtalsförsäkringarna. 18

19 Vill du veta mer, kontakta: vill du veta mer Patrik Harryssontel Magnus Leoson tel Tommy Strandhäll tel Hans Bagge Folksam tel Agneta Guldhskiöld tel Ronny Mattsson tel Frankeras inte Folksam betalar porto Hans Bagge Halmstad 19

20 B KONTAKT GS avdelning 6 Väst Olof Palmes Plats Göteborg Växel Fax FACKUTTRYCKET Ansvarig utgivare Tommy Strandhäll Tryck Respons Tryck AB FACKUTTRYCKET FÖRSÄKRINGAR Framställdes av: Naim Samara, avdelning 6 Väst & Hans Bagge, Folksam Svarskupong Facket försäkrar Ja tack, jag vill boka en tid för en genomgång av mitt försäkringsskydd och sparande Jag är särskilt intresserad av: Namn: Utdelningsadress: Postadress: Telefon (även riktnummer):

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar 1 januari 2016 Vårdförbundets Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam 1 Vårdförbundet väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för dig som

Läs mer

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Obligatorisk gruppförsäkring GF 3100, KS 3101, GF 3102, GF 14302, GF 14418 och GF 14750-00005 Gäller från och med 1 januari 2016 I samarbete med Folksam Försäkrade

Läs mer

Dina pengar. med och utan kollektivavtal

Dina pengar. med och utan kollektivavtal Dina pengar med och utan kollektivavtal Kollektivavtal din försäkring genom hela karriären Den här skriften är för dig som är akademiker och som vill veta mer om vad ett kollektivavtal är och vad det kan

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Kortfattad information om försäkringarna i ditt kollektivavtal

Dina avtalsförsäkringar. Kortfattad information om försäkringarna i ditt kollektivavtal Dina avtalsförsäkringar Kortfattad information om försäkringarna i ditt kollektivavtal Innehåll FÖRSÄKRINGSRÅDGIVNING en del av kollektivavtalet... 2 MEDLEMSKVARTEN... 2 KOLLEKTIVAVTALET din trygghet...

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Fortsättningsförsäkring avtal 42001

Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Gäller fr o m 1 jan 2014 Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad, till exempel därför att du slutar din anställning eller därför

Läs mer

Byggnads Medlemsförsäkringar

Byggnads Medlemsförsäkringar Byggnads Medlemsförsäkringar 2010 Inkomstförsäkring vid arbetslöshet Medlemsolycksfall Fritid Medlemsgruppliv Barngruppliv TGL Kompletteringsförsäkring Värdehandling: FÖRSÄKRINGSBESKED! Byggnads Inkomstförsäkring

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR. För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR. För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2007 AVTALET FÖRSÄKRAR Den här skriften ger en översikt över de kollektivavtalade försäkringar som gäller för dig som är anställd

Läs mer

Handels Medlemsförsäkringar

Handels Medlemsförsäkringar 1 januari 2016 Handels Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam 1 Handels väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för dig som är medlem i Handels.

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring Livförsäkring Dödsfallskapital och barnlivförsäkring En livförsäkring ger de anhöriga en bättre ekonomisk möjlighet att klara den närmaste tiden efter ett dödsfall. Pengarna blir till en ekonomisk buffert

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor

En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor A-Å En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor A-Å En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor Utgåva: 1:2010 Form: Leif, en reklambyrå Foto: Olle &

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag 1. INLEDNING Denna pensionspolicy har tagits fram för att skapa enhetlighet gällande tjänstepensioner, gruppförsäkringar och övriga tjänsterelaterade försäkringslösningar

Läs mer

Handledning för inrapportering

Handledning för inrapportering Handledning för inrapportering KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) inom KFO-Handels och KFO-FTF/Handels/Sacoförbund 1 Inledning Denna handledning för inrapportering riktar sig till er som arbetsgivare som

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring

Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring För- och efterköpsinformation 2013-04-01 Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren

Läs mer

Pensioner från början till slut

Pensioner från början till slut Pensioner från början till slut Privat sparande Tjänstepension Allmän pension (inkomst- och premiepension) 2 2015 AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR. FOTO SID 1: COLOURBOX. TRYCK: KST INFOSERVICE, KALMAR, DECEMBER

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2016 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. afaforsakring.se

Läs mer

1 januari 2016. Tjänstetandläkarnas. Studentförsäkringar. i samarbete med Folksam

1 januari 2016. Tjänstetandläkarnas. Studentförsäkringar. i samarbete med Folksam 1 januari 2016 Tjänstetandläkarnas Studentförsäkringar i samarbete med Folksam Tjänstetandläkarna väljer förmånliga studentförsäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om studentförsäkringarna

Läs mer

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Att arbeta i hästnäringen: DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Kollektivavtal eller inte? Vad ska man teckna för försäkringar om man är arbetsgivare och vad ska man fråga efter när man tar

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Försäkring och pension. Marcus Lindenius

Försäkring och pension. Marcus Lindenius Försäkring och pension Marcus Lindenius Upplägg Konsumenternas Försäkringsbyrå vilka är vi? Sak-och personförsäkring Klaga i ett försäkringsärende Pension (Tjänste-, privat- och premiepension) Vad kan

Läs mer

FÖRSÄKRINGAR PÅ ARBETSMARKNADEN - enligt lag och kollektivavtal 2015. Försäkringsinformation för medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO

FÖRSÄKRINGAR PÅ ARBETSMARKNADEN - enligt lag och kollektivavtal 2015. Försäkringsinformation för medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO FÖRSÄKRINGAR PÅ ARBETSMARKNADEN - enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringsinformation för medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO Innehåll Inledning...3 Försäkringar enligt lag arbetsgivaravgifter

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2016. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2016. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2016 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2016 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

LOs försäkringskrav 2013

LOs försäkringskrav 2013 Avtal 2013 LOs försäkringskrav 2013 LO-förbundens gemensamma krav gällande kollektivavtalsförsäkringar och avtalspensioner i avtalsrörelsen 2013 Förord LO arbetar för ett jämställt arbetsliv och samhälle.

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

Företagsförsäkring för fotografer

Företagsförsäkring för fotografer Foto: Emilia B. Jiménez/Söderberg Agentur Vår företagsförsäkring för fotografer passar din verksamhet oavsett storlek Gefvert har försäkrat fotografer i över 40 år. Genom åren har vi förfinat och utvecklat

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och spara denna

Läs mer

Pensionsriktlinjer för anställda

Pensionsriktlinjer för anställda Pensionsriktlinjer för anställda Antagna av kommunstyrelsen 2008-12-04, reviderade 2015-02-04 Lunds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 REVIDERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP262723. Höörs kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med

Läs mer

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKPENSION OCH PREMIEBEFRIELSE- FÖRSÄKRING ITP 1 SAMT EFTERLEVANDEPENSION VID UTLANDS TJÄNSTGÖRING (Bilaga 4 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman

Läs mer

Sida 1. Försäkringsinformation

Sida 1. Försäkringsinformation Sida 1 Försäkringsinformation ARBETARE TFA TGL AGS Avtalspension SAF-LO Omställningsförsäkring Grupp / Individuell PRIVAT AVTAL LAG TJÄNSTEMÄN TFA TGL ITP 1 & 2 Omställningsavtal/TRR Sjuklön / sjukpenning

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLP

Läs mer

Avtalsförsäkringar. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation. en praktisk vägledning för dig som jobbar med avtalsförsäkringar

Avtalsförsäkringar. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation. en praktisk vägledning för dig som jobbar med avtalsförsäkringar Avtalsförsäkringar en praktisk vägledning för dig som jobbar med avtalsförsäkringar Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation för dig som jobbar med avtalsförsäkringar Avtalsförsäkringar en praktisk vägledning

Läs mer

Ett ekonomiskt skydd för dig och din familj

Ett ekonomiskt skydd för dig och din familj Personförsäkring Ett ekonomiskt skydd för dig och din familj Med Sumer Personförsäkring erbjuder vi olika försäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Paketen

Läs mer

PENSIONS- AVTAL. för försäkringsbranschen 2007-01-01 -- 2007-06-30

PENSIONS- AVTAL. för försäkringsbranschen 2007-01-01 -- 2007-06-30 PENSIONS- AVTAL för försäkringsbranschen 2007-01-01 -- 2007-06-30 Innehållsförteckning KAPITEL 1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR AVTALSPENSION 4 1. Inledning 4 2. Planens omfattning 4 3. Pensionsmedförande

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd

Företagarens försäkringsskydd Företagarens försäkringsskydd din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation företagarens försäkringsskydd Välkommen till Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation. Du har

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör Råd och tips vid varsel och uppsägning Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör I tider av varsel och uppsägningar Besked om nedläggningar av företag och inskränk ningar av driften har

Läs mer

Förköpsinformation Gravidförsäkring

Förköpsinformation Gravidförsäkring Förköpsinformation Gravidförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med oss för att få veta om

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Utöver den allmänna pensionen från staten har de flesta någon form av pension genom jobbet som bekostas av arbetsgivaren. Den pensionen

Läs mer

Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år.

Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år. VILLKOR BARNFÖRSÄKRING 2016 Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år. 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR Den försäkrades samtliga arvsberättigade

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun Jokkmokks kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

Förköpsinformation 2016. Sjukvårdsförsäkring Företag. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar vår Sjukvårdsförsäkring

Förköpsinformation 2016. Sjukvårdsförsäkring Företag. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar vår Sjukvårdsförsäkring Förköpsinformation 2016 Sjukvårdsförsäkring Företag Sjukvårdsförsäkring via SH Pension Med Sjukvårdsförsäkring* slipper du onödig väntan i vårdköer och ökar dina möjligheter till rätt vård direkt. Du har

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2016-01-07 2016-01-01-2016-12-31 01-01 Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2016-01-07 2016-01-01-2016-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringsnummer: 2325436 Organisationsnr: 212000-0589 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2016-01-07 2016-01-01-2016-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Eksjö kommun

Läs mer

EN KORTFATTAD INFORMATION OM

EN KORTFATTAD INFORMATION OM EN KORTFATTAD INFORMATION OM UPPSÄGNING PÅ GRUND AV ARBETSBRIST GS Avdelning 6 Väst Olof Palmes Plats 1, 413 04 GÖTEBORG Telefon: 010-470 84 60 avd6@gsfacket.se Uppsägning och varsel En uppsägnings förhandling

Läs mer

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall + FEMAvtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM+ Metalls medlemsförsäkringar och kollektiva försäkringar Att känna trygghet i livet är viktigt. Bra försäkringar är en del av trygghetsnätet.

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd

Företagarens försäkringsskydd Företagarens försäkringsskydd din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation företagarens för säkringsskydd Företagarens försäkringsskydd din guide genom försäkringsdjungeln

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I POLISFÖRBUNDET. Gäller fr o m 1 april 2010. En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I POLISFÖRBUNDET. Gäller fr o m 1 april 2010. En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I POLISFÖRBUNDET Gäller fr o m 1 april 2010 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar SNABB HJÄLP NÄR DU BEHÖVER DEN SOM

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

pensionär Gäller från och med 2004

pensionär Gäller från och med 2004 Gruppliv och olycksfallsförsäkring för dig som blir pensionär Gäller från och med 2004 Bra försäkringar för dig och din make* Du som är pensionärsmedlem har rätt att teckna Folksams grupplivförsäkring

Läs mer

TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2012 FÖRSÄKRING

TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2012 FÖRSÄKRING TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2012 FÖRSÄKRING Innehåll Försäkringsavtalets omfattning...4 Skadefall som omfattas av TFA...4 Ersättning under akut sjukdomstid...5 Ersättning för inkomstförlust...5

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL Introduktion Dina avtalsförsäkringar Sjukdom AGS Arbetsskada TFA Arbetslöshet AGB Premiebefrielseförsäkring Ålderdom Avtalspension SAF-LO Dödsfall TGL Sjukdom Sammanfattning av ersättningar Lön Karensdag

Läs mer

Din tjänstepension KAP-KL

Din tjänstepension KAP-KL Din tjänstepension KAP-KL Hur stor blir din tjänstepension? Storleken på din tjänstepension beror bland annat på hur länge du arbetar, hur mycket du tjänar, när du tar ut din pension, och hur värdet har

Läs mer

Program. Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på!

Program. Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på! 2010 Rikard Nagy Program Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på! Löneförmåner Frukost/Frukt Företagsaktiviteter

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd

Läs mer

Det handlar om din pension. Pensionsavtalet KAP-KL för dig som är kommun- eller landstingsanställd

Det handlar om din pension. Pensionsavtalet KAP-KL för dig som är kommun- eller landstingsanställd Det handlar om din pension Pensionsavtalet KAP-KL för dig som är kommun- eller landstingsanställd Innehållsförteckning Välkommen till KPA Pension... 3 Din allmänna pension... 4 Din tjänstepension - ålderspension...

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Foto: Juliana Wiklund 2 Våra barn är det viktigaste som finns Barn är de viktigaste människorna i världen.

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun Lekebergs kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 2016 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd

Läs mer

Din tjänstepension Gamla PA-KFS. för dig som är född 1953 eller tidigare

Din tjänstepension Gamla PA-KFS. för dig som är född 1953 eller tidigare Din tjänstepension Gamla PA-KFS för dig som är född 1953 eller tidigare Kort presentation av broschyren Den här broschyren vänder sig till dig som är född 1953 eller tidigare och anställd på ett KFS-anslutet

Läs mer

Alldag 2010 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-01 Alldagar 2010 1

Alldag 2010 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-01 Alldagar 2010 1 Alldag 2010 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-01 Alldagar 2010 1 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Försäkringskonsulter i regionen: Anders Levin, tfn 031-62 94 52 anders.levin@svensktnaringsliv.se

Läs mer

Vissa frågor med anledning av friåret

Vissa frågor med anledning av friåret PM 1 (5) 2004-11-15 Arbetsgivarpolitiska avdelningen Förhandlingsenheten Lars-Gösta Andréen Vissa frågor med anledning av friåret Vad är friåret? Friåret är ett arbetsmarknadspolitiskt program med två

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Som privatanställd arbetare har du en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Det betyder att din arbetsgivare varje år betalar in

Läs mer

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Tillsammans med Trygghetsfonden kan du skapa dig en ny framtid.

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Tillsammans med Trygghetsfonden kan du skapa dig en ny framtid. Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Tillsammans med Trygghetsfonden kan du skapa dig en ny framtid. 2 Är du själv aktiv finns det många möjligheter. Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Då har du

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag hemförsäkring produktblad Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2010-01-01 Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger

Läs mer

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax: 08-696

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

LITEN PENSIONS- SKOLA FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SCEN OCH FILM

LITEN PENSIONS- SKOLA FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SCEN OCH FILM LITEN PENSIONS- SKOLA FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SCEN OCH FILM INNEHÅLL 4 6 8 10 12 14 15 VARIFRÅN KOMMER PENSIONEN? DET NYA PENSIONSAVTALET PÅ INSTITUTIONSTEATRARNA OMSTÄLLNINGS- OCH KARRIÄRVÄXLINGSAVTALET

Läs mer

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01.

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01. Förköpsinformation 1/6 Fondförsäkring Pensionsplan för ombudsmän/funktionärer 1. Du kan själv påverka förvaltningen av din tjänstepension. Gäller från och med 2014-01-01. Kortfattad information Fondförsäkring

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA 1 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 189 Dnr: 1033/09-903 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA Sammanfattning Beslutsordning Kommunfullmäktige är pensionsmyndighet för förtroendevalda.

Läs mer

Om du blir skadad på jobbet

Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet 2013 Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor på

Läs mer

Villahemförsäkring. Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01

Villahemförsäkring. Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01 Villahemförsäkring Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01 Du kan aldrig helgardera dig mot olyckor men du kan avdramatisera deras effekter Vid vilka skadetyper skyddar försäkringen? Egendomsskyddet i

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad försäkringen gäller för 3 5.

Läs mer

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Gäller från och med den 1 januari 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam 106 60 Stockholm 0771-950

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun Habo kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom och vissa andra

Läs mer