Projektmaterial. Bona folkhögskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektmaterial. Bona folkhögskola"

Transkript

1 Projektmaterial DATAMATTE SOM PEDAGOGISK MODELL Bona folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box Stockholm

2 Bona folkhögskola Datamatte som pedagogisk modell ITIS-projekt våren 02 Hur många EURO kostar din lunch? Pirkko Hultberg Tomas Holmgren George Bredberg Handledare Pia Widegren Sidan 1

3 Sammanfattning av ITIS-rapporten Datamatte som pedagogisk modell våren Vi som lärarlag på Bona har en tradition av att arbeta över ämnesgränser och kunskapsnivåer. Vi har efter år av erfarenhet kommit fram till att det visserligen är jobbigare för pedagogen att handleda en kunskapsmässigt disparat grupp, men att detta under rätta förutsättningar kan vara väldigt utvecklande för eleverna. Att integrera ämnena med varandra ser vi som enbart en stor fördel kunskapsmässigt. Men vi kände att vi ville integrera även matten mera. Speciellt då många elever känner ett stort motstånd mot ämnet. Vi provade att integrera matten med delar av samhällskunskapen samt data, då främst Internetsökning samt kalkylprogrammet Excel. Vi provade med några olika modeller, som t.ex. ränteberäkningar, valutakurser etc. De övningar vi hann att göra slog mycket väl ut. Till en del fick vi även våra fördomar motsagda i det att de elever som vi i vanlig matte ansåg vara relativt duktiga ofta inte kunde mäta sig med de elever vi trodde låg sämre till. Det visade sig att mattebokskunskaper inte var samma sak som att kunna använda matematiken praktiskt. Det visade sig också att greppet att göra matematik till data och samhällsinformationssökning tog bort en hel del av stressen hos eleverna när det gäller matematik som ämne. Man närmade sig problemen precis som om de vore dataövningar eller ett mindre temaarbete i samhällsfrågor. Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box Stockholm

4 Innehållsförteckning INLEDNING...2 SYFTE...3 FRÅGESTÄLLNINGAR...3 BAKGRUND...4 ARBETSSÄTT...4 RESULTAT...5 Procenträkning, ränta och moms...5 Valuta och moms...7 Räkna med samhällskunskap...10 ANALYS...11 KÄLLFÖRTECKNING...14 Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box Stockholm

5 Inledning Matematik är ett av de ämnen som vi på Bona folkhögskola upplever att eleverna känner sig som mest blockerade inför. Matematik är ett ämne som känns i magen och ännu värre blir det när man ska börja tampas med en mattebok. Med anledning av detta har vi på Bona provat olika pedagogiska modeller för arbetet med matematikämnet med syfte att i mångt och mycket frångå matematikboken. Bl.a. så arbetar vi med mer praktisk inriktad matematik, väldigt självständig och individanpassad matematik etc. Vi har även tittat på färdiga datorprogram för att lära sig matematik. En idé som uppkom under sommaren 2001 var att försöka använda ett kalkylprogram och praktiska, probleminriktade, mer eller mindre individuellt anpassningsbara övningar med vilka eleverna kan arbeta självständigt eller i grupp. Grundidén med att arbeta med datorer är att man slipper låsningen inför matematik. Det blir data istället, vilket upplevs som mindre blockerande. Vidare att man genom att arbeta med praktiska övningar lär sig vad man behöver matematiken till i sitt vardagsliv, samt att man måste arbeta med rimlighetsanalyser och bedömningar samt inhämtning och urval av information att beräkna. Vi har kallat detta Datamatte. Vidare har vi på Bona FHSK en övergripande pedagogiskt modell som innebär att vi så lite som möjligt vill skilja på de olika ämnena. Tanken är att man ska få en helhet när man går på Bona, inte bara lite samhällskunskap, lite svenska och lite matte. Sidan 2

6 Syfte I vårt projekt ska vi försöka koppla samman delar av samhällskunskapen med matematik och datoranvändning. Traditionellt i skolan bedrivs de olika ämnena omsorgsfullt skilda från varandra. Datorerna används som skriv och sökverktyg, medan matematiken då och då kan kallas in som hjälpgumma, främst i naturvetenskapliga ämnen. Matematiken i sin tur, i sitt slutna rum, presenteras som färdigtänkta paket, i form av regler och lösta exempel, följda av ett antal färdighetsövningar. Vi vill göra ett försök att bryta detta mönster. Vi ska ta avstamp i EU och EMU. Därur ska deltagarna vaska fram verkliga ekonomiska och matematiska problem och utmaningar. I dessa döljs matematiska begrepp och metoder. Deltagarna börjar med verkliga problem, generaliserar ur dessa och formaliserar till sist själva de matematiska begreppen och metoderna. På det sättet hoppas vi att de själva erövrar den matematiska kunskap som annars bara presenteras för dem. På vägen lär de sig att uppskatta rimligheten i beräkningsmetoder och resultat och viktigast, de tvingas tänka själva. I hela arbetet ska datorn vara med, som skriv och sökverktyg, men främst som ett verktyg för beräkningar. Vi hoppas att vi kan visa att både arbete och begreppsutveckling underlättas vid tangenterna. Samtidigt hoppas vi att eleverna ska inse Internets möjligheter att hämta fakta, med de fördelar som lättillgängligheten ger och nackdelar som svårigheten med t.ex. källkritiken ger. Under vägen hoppas vi naturligtvis utröna huruvida datorn är ett bra hjälpmedel vid matematikundervisningen. Frågeställningar Är datorn ett bra hjälpmedel vid matematikundervisning? Kan man ha samhällskunskap ihop med matematik? Hur uppfattar eleverna Excel, som data eller matte? Hur får man eleverna att inse nyttan av matematik och kalkylprogram, samtidigt som de lär sig söka relevant information via Internet? Vilka matematiska begrepp ska vi koncentrera oss på? (T.ex. %, index, proportionalitet, linjära funktioner etc. Sidan 3

7 Bakgrund Eftersom vi medvetet arbetat med olika pedagogiska modeller för bl.a. matematikundervisningen så kändes detta som en naturlig fortsättning. Det första vi fick göra var att skriva ned en idéskiss över vad vi ville med vårt projekt. Denna har reviderats allt eftersom projektet fortskridit. Det andra vi fick ägna viss tid åt var att fördjupa kännedomen om programmet Excel som vi använt i övningarna bl.a. vad gäller att göra tabeller och rita grafer. Vidare diskuterade vi fram ett antal tänkbara uppslag till övningar som sedan realiserats i form av lektioner. Alla elever i vår allmän kurs (två årskurser) hade under våren 2002 ämnet datamatte på schemat två lektionstimmar varannan vecka. Arbetssätt Vi har valt att redovisa vårt arbetssätt tillsammans med resultatet, då dessa har gått hand i hand och det skulle minska överskådligheten att dela på beskrivningen av arbetssättet och resultatet. Sidan 4

8 Resultat Detta projekt bygger mycket på ett kalkylprogram. I vårat fall använde vi Excel, men det hade naturligtvis gått bra med något motsvarande. Detta innebar för oss att vi fick ägna rätt så mycket tid i början av datamatten till att lära eleverna hur ett kalkylprogram fungerar. Programmet var för de flesta av eleverna helt obekant. Vi började med att göra en enkel bilkalkyl för att känna på programmet. Det andra problemet vi stötte på var det faktum att många av eleverna hade påtagliga brister vad gäller kännedom om vanliga banktermer, som tex ränta, amortering, annuitetslån etc. Detta medförde att vi fick hålla lektioner kring detta tema för att sedan kunna gå vidare och räkna ränta etc. Procenträkning, ränta och moms Vi ställde frågor om räntans storlek och på vilken summa man beräknar ränta. Svaren sökte vi på bankernas hemsidor. Samma sak gäller försäkringar, vi jämförde olika försäkringsmodeller och priser. Är denna försäkring billigare bara för att den kostar mindre? Vad är det jag får om jag väljer den dyrare varianten hos ett annat bolag? Allt detta är mycket värdefull kunskap för våra vuxna elever. För att jobba med proportioner använde vi oss av kalkylprogrammets diagramdel. Detta var ett bra sätt att visuellt åskådliggöra proportioner. Nedan är ett exempel på ett diagram för bilkostnader. Om man inte lånar så är bensinkostnaden den största klyftan, men hela kakan är alltid 100%. Hur kan det komma sig att tårtbiten för bensinkostnaden blir mycket större vid motsvarande diagram utan lånekostnader? Det är ju samma pengar man betalar för bensinen. Detta gav upphov till en bra diskussion och svaret var inte riktigt lika självklart som vi trodde. Bilkostnader Amotering 10% 9% 17% 18% 46% Ränta Bensinkostnad Skatte/försäkring Sidan 5

9 Vi övade att räkna moms genom att samla in gamla kvitton. En diskussionsfråga var, vi har 25% moms, hur stor del är det av priset? Förvånansvärt många ville ha det till en fjärdedel av varans värde. Eleverna fick räkna inklusive moms och exklusive moms och själva hitta på ett sätt att få fram att 25% moms är en femte del (20 %) av priset. Ett vanligt klagomål är att vi har hög moms i förhållande till andra länder. Är det verkligen så? Riksbankens sidor ger bra information vilka momssatser som gäller i olika länder. 1 Vi konstaterade att vi har en hög moms. Detta ledde vidare till en diskussion omkring värdet av vårt välfärdssystem och olika sätt att finansiera det. Finns det någon anledning att sätta in sina pengar på banken, eller gör de sig lika bra hemma i madrassen? Vi gick in på några bankers hemsidor och kollade olika typer av konton, bindningstider, räntor och avgifter. Sedan räknade vi på några olika räntesatser. Ett exempel var; hur mycket växer 500 kr under fem år? Detta ledde oss in på en diskussion kring inflation och index ,00 kr 1 200,00 kr 1 000,00 kr 800,00 kr 600,00 kr 400,00 kr 200,00 kr - kr Hur mycket växer 500 kr i banken Serie 1 1,5 % Serie 2 3,75 % Serie1 Serie Se tabell sid 7 Sidan 6

10 Valuta och moms Under våren var det mycket diskussioner om Euro, eftersom det efter årskiftet blev många länders nya valuta. Detta gav anledning att titta på valutakurser. Omräkningskurser Euro, fasta 1 EUR= 40,3399 BEF Belgien 1 EUR= 1,95583 DEM Tyskland 1 EUR= 166,386 ESP Spanien 1 EUR= 6,55957 FRF Frankrike 1 EUR= 0, IEP Irland 1 EUR= 1936,27 ITL Italien 1 EUR= 40,3399 LUF Luxemburg 1 EUR= 2,20371 NLG Nederländerna 1 EUR= 13,7603 ATS Österrike 1 EUR= 200,482 PTE Portugal 1 EUR= 5,94573 FIM Finland 1 EUR= 340,750 GRD Grekland* Den här tabellen om frysta valutakurser är hämtat från Riksbankens EMUinformation. Vad betyder den? Vad säger massmedia? Blev det billigare eller dyrare jämfört med kronan? EUROS värde i förhållande till kronan beräknad den första i varje månad 9,60 kr 9,50 kr 9,40 kr 9,30 kr 9,20 kr 9,10 kr 9,00 kr 8,90 kr 8,80 kr 8,70 kr 8,60 kr Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December År 1999 År Sidan 7

11 Vi jämför priser. Ett reklamblad om matvaror från Las Palmas innehöll priser i både Euro och Pesetas. Eleverna valde ca tio artiklar till sin lunchkorg. Sedan jämförde de priset i Euro/Skr och Pesetas/Skr och sist Pesetas/Euro. Här använde vi FOREX-valutakurser, eftersom de är för turister. Men vilken kolumn och vilken kurs man ska välja var inte den lättaste uppgiften för många elever. Införandet av EURO var enligt denna lilla undersökning inte speciellt konsumentvänligt. Varorna har blivit dyrare både för oss och spanjorerna. Eleverna tog sedan med sig matreklam från Nederländerna och från Danmark. Vi valde lunchkorgar i dessa länder och jämförde med Skr. Vi konstaterade att vi har dyr mat. Kan det bero på vår matmoms om 12%? Hur stor är då matmomsen i andra Europeiska länder? Vi sökte skattesatser och hittade följande; Land Normalskattesats Reducerad skattesats Belgien 21 % 6 %, 12 % Danmark 25 % - Finland 22 % 8 %, 17 % Frankrike 19,6 % 2,1 %, 5,5 % Grekland 18 % 4 %, 8 % Irland 21 % 4,3 %, 12,5 % Italien 20 % 4 %, 12,5 % Luxemburg 15 % 3 %, 6 %, 12 % Nederländerna 19 % 6 % Portugal 17 % 5 %, 12 % Spanien 16 % 4 %, 7 % Storbritannien 17,5 % 5 % Sverige 25 % 6 %, 12 % Tyskland 16 % 7 % Österrike 20 % 10 %, 12 % Norge 24 % 12 % Schweiz 7,6 % 2,4 %, 3,6 % Informationen kontrollerades senast: Sidan 8

12 Här dök vi på ett oväntat problem. Hur ska man läsa den här tabellen? Innebär den att Danmark har 25% moms på allt, också för maten, eller innebär det att man inte har någon mat eller kulturmoms alls? Vad innebär begreppet reducerad skattesats? I Sverige har vi 6% i kulturmoms och 12% för mat. Vi har försökt att hitta vad de reducerade momssatserna står för i de olika länderna men av tidsbrist inte lyckats än. Det var dock en intressant diskussion kring olika länders skattesystem och vad de olika procentsatserna egentligen gör för priset etc. Valutahandel verkade intressera eleverna, så vi fortsatte med detta. Den här gången ska vi exportera varor från Sverige. Den första uppgiften blev att ta fram en prislista i olika valutor exklusive och inklusive landets moms. För detta använder vi oss av Postgirots officiella kurser. Se bilaga 1. I tabellen finns EURO-ländernas tidigare valutor med, så det kändes lite förvirrat med de olika kurserna. Nu blev problemet ska man använda multiplikation eller division när man växlar till Skr? Detta leder till eftertanke. Hur gör man då när man växlar från Skr? Tvärtom? Kan Nkr blir Skr? Vilken valuta är i så fall mest värd? Det var inte alls självklart. Sidan 9

13 Räkna med samhällskunskap Vi har också använt SCB:databas för att hämta information och gjort olika procenträkningsuppgifter baserade på de fakta som eleven har varit intresserade av. Exempelvis: Medellön i de tio vanligaste yrkesgrupperna 2000 Anställda i åldern år efter anknytning till arbetsmarknaden Sidan 10

14 Analys Vi hade många och storslagna idéer vid ingången till detta projekt. Tanken var att datamatten skulle bli ett ämne som vi kunde fortsätta med under hösten. Av olika anledningar bortföll sedan datamatten under höstterminen vilket har gjort att projektet känns oavslutat. Dessutom slutade en av projektets medlemmar, Thomas, på skolan under projektets gång vilket naturligtvis innebar en stor förlust, speciellt då han var den enda pedagogen i gruppen som är utbildad mattelärare. (Det blev bara samhälls och dataläraren kvar.) Datorn är ett bra hjälpmedel vid matematikundervisning. Många av våra elever, som inte alls tror sig kunna matte har varit snabba på att lösa problem och hitta rätta formler i Excel. Vanliga databöcker och matteböcker innehåller ofta gamla uppgifter, som t.ex. 9% ränta på sparkapital eller att ett engelsk skulle kosta 10 Skr. Dessa uppgifter är naturligtvis felaktiga idag och gör att uppgifterna inte känns lika relevanta och viktiga. Det är alltså viktigt att kunna använda dagsfärsk information för att kunna upprätthålla elevernas motivation. De olika delarna av samhällskunskapen som vi i detta projekt har provat att använda i datamatten har utgjort en bra grund till många matematikövningar. Exempelvis blir statistik och procenträkning mycket mer levande med aktuella exempel och siffror. Under projektets gång har eleverna lärt sig söka information hos riksskatteverket, riksbanken, olika banker och försäkringsbolag samt olika hemsidor för valutakurser, vilka innehåller mycket bra och relevant information, även vad gäller samhällsfrågor, om man läser dem med eftertanke. Excel uppfattas inte som matematik, utan som data. När man påpekar för elever att minus, plus, multiplikation och division i Excel följer de vanliga matematiska reglerna och att de flesta klarar det bra är det ett lyft för matematikrädda elever. Fördelen är också att man inte har facit, utan man får använda rimlighetsprincipen. Om norska kronan är mer värd än svenska, kan då resultat bli mindre i Skr än Nkr? Just att man måste tänka kring resultatet är en nyttig erfarenhet. Sidan 11

15 Vissa elever som vi trodde var bra på matematik hade svårt att hitta de rätta formlerna i Excel. Överhuvudtaget så fick, för oss, begreppen matematikkunnande och icke kunnande en annan dimension genom detta projekt. Flera av de övningar vi har gjort har fungerat utöver förväntan när det gäller att inspirera eleverna till att söka samhällsinformation och omvandla respektive använda det till att skaffa sig matematiska färdigheter och kunskap kring kalkylprogram. Vårt grepp att använda t.ex. matpriser, momssatser, valutakurser etc. som grund för övningar har visat sig fungera bra i denna grupp då de varit intresserade av sådana frågeställningar. Vi tror att nyckeln ligger i att anpassa frågeställningarna till intresset i gruppen. I en annan grupp kanske det hade fungerat bättre med att räkna på avbetalningsplaner på en bil etc. Om vi ges tillfälle att fortsätta med datamatte (vilket vi med glädje skulle göra, eftersom vi tror på idén), så skulle vi använda vissa valda kapitel i matematikboken, främst procent, funktioner och statistik och istället förvandla dessa till Excel-kalkyler och ta hjälp av diagram för att visa resultatet. T ex räkna fram det bästa mobiltelefonköpet med hjälp av ett linjediagram, eller vid vilken punkt blir det ena eller andra alternativet billigast? Metoden kan användas för många olika vardagsberäkningar. Just linjära funktioner blir enklare att förstå med hjälp av Excel Serie1 Serie2 Vi hade tänkt att fortsätta med andragradsekvationer och med hjälp av diagram vissa hur dessa ser ut. Övningen finns som bilaga 2 o 3. Tyvärr hann vi dock inte detta. Sidan 12

16 Konklusion; Vi tror att det är fullt möjligt och till och med önskvärt att använda datamatte till vissa valda delar av matematiken. Denna pedagogiska modell underlättar förståelsen av t.ex. procentberäkningar, problemlösningar, proportionaliteter etc. Men det är också det vi hann att pröva. Övriga delar i matematiken återstår att utforska. Sidan 13

17 Källförteckning / Doc= (energimyndigheter) Sidan 14

18 LAND VALUTA KÖP SÄLJ + / - Bilaga 1 Algeriet 100 DZD 11, ,1800 0,9600 Australien 1 AUD 5,0200 5,0600 0,0125 Belgien 100 BEF 22, ,6847 0,0718 Canada 1 CAD 5,8000 5,8400 0,0400 Cypern 1 CYP 15, ,9700 0,0700 Danmark 100 DKK 122, ,0000 0,3000 E U 1 EUR 9,1010 9,1510 0,0290 Estland 1 EEK 0,5750 0,5900 0,0135 Finland 100 FIM 153, ,9088 0,4878 Frankrike 100 FRF 138, ,5061 0,4421 Grekland 100 GRD 2,6709 2,6856 0,0086 Hongkong 1 HKD 1,1675 1,1975 0,0250 Indien 100 INR 18, ,3900 0,5400 Irland 1 IEP 11, ,6194 0,0368 Island 100 ISK 10, ,8300 0,4800 Israel 1 ILS 1,8700 1,9700 0,0900 Italien 100 ITL 0,4700 0,4726 0,0015 Japan 100 JPY 7,4200 7,4600 0,0150 Kina 1 CNY 1,1000 1,1200 0,0100 Kuwait 1 KWD 30, ,6500 0,1000 Lettland 1 LVL 15, ,2900 0,0500 Litauen 1 LTL 2,6150 2,6650 0,0400 Luxembur 100 LUF 22, ,6847 0,0718 g Malaysia 1 MYR 2,4200 2,4400 0,0100 Malta 1 MTL 21, ,1700 0,1300 Marocco 1 MAD 0,8500 0,8900 0,0400 Nederländ 100 NLG 412, ,2543 1,3160 erna Norge 100 NOK 125, ,8500 0,4500 Nya 1 NZD 4,4000 4,4400 0,0225 Zeeland Polen 1 PLN 2,1900 2,2900 0,0900 Portugal 100 PTE 4,5396 4,5645 0,0145 Ryssland 100 RUR 25, ,1000 7,9100 Saudi 1 SAR 2,4400 2,4800 0,0300 Arabien Schweiz 100 CHF 622, ,3000 1,1500 Singapore 1 SGD 5,1100 5,1500 0,0050 Slovenien 100 SIT 3,9600 4,0300 0,0600 Spanien 100 ESP 5,4698 5,4999 0,0175 Storbritan 1 GBP 14, ,4400 0,0050 nien Sydafrika 1 ZAR 0,8600 0,9000 0,0300 Thailand 1 THB 0,2085 0,2115 0,0030 Tjeckien 100 CZK 29, ,9100 0,3700 Tunisien 1 TND 6,6100 6,7100 0,0700 Turkiet 100 TRL 0,0003 0,0009 0,0006 Tyskland 100 DEM 465, ,8832 1,4827 U S A 1 USD 9,2100 9,2600 0,0200 Ungern 100 HUF 3,6700 3,7700 0,0900 Österrike 100 ATS 66, ,5029 0,2107

19 k 1 m 0 a 0,5 b 100 Bilaga 2 Här är formlerna vi har använt: x y=kx + m x y=kx + m =k*a11+m =a*a11+b =A11+10 =k*a12+m =a*a12+b =A12+10 =k*a13+m =a*a13+b =A13+10 =k*a14+m =a*a14+b =A14+10 =k*a15+m =a*a15+b =A15+10 =k*a16+m =a*a16+b =A16+10 =k*a17+m =a*a17+b =A17+10 =k*a18+m =a*a18+b =A18+10 =k*a19+m =a*a19+b =A19+10 =k*a20+m =a*a20+b =A20+10 =k*a21+m =a*a21+b =A21+10 =k*a22+m =a*a22+b =A22+10 =k*a23+m =a*a23+b =A23+10 =k*a24+m =a*a24+b =A24+10 =k*a25+m =a*a25+b =A25+10 =k*a26+m =a*a26+b =A26+10 =k*a27+m =a*a27+b =A27+10 =k*a28+m =a*a28+b =A28+10 =k*a29+m =a*a29+b =A29+10 =k*a30+m =a*a30+b =A30+10 =k*a31+m =a*a31+b =A31+10 =k*a32+m =a*a32+b =A32+10 =k*a33+m =a*a33+b

20 Bilaga 3 a -1,00 b -1,00 c -2,00 x f(x)=x 2 g(x)=a(x - b) 2 + c -5,00 25,00-18,00-4,80 23,04-16,44-4,60 21,16-14,96-4,40 19,36-13,56-4,20 17,64-12,24-4,00 16,00-11,00-3,80 14,44-9,84-3,60 12,96-8,76-3,40 11,56-7,76-3,20 10,24-6,84-3,00 9,00-6,00-2,80 7,84-5,24-2,60 6,76-4,56-2,40 5,76-3,96-2,20 4,84-3,44-2,00 4,00-3,00-1,80 3,24-2,64-1,60 2,56-2,36-1,40 1,96-2,16-1,20 1,44-2,04-1,00 1,00-2,00-0,80 0,64-2,04-0,60 0,36-2,16-0,40 0,16-2,36-0,20 0,04-2,64 0,00 0,00-3,00 0,20 0,04-3,44 0,40 0,16-3,96 0,60 0,36-4,56 0,80 0,64-5,24 1,00 1,00-6,00 1,20 1,44-6,84 1,40 1,96-7,76 1,60 2,56-8,76 1,80 3,24-9,84 2,00 4,00-11,00 2,20 4,84-12,24 2,40 5,76-13,56 2,60 6,76-14,96 2,80 7,84-16,44 3,00 9,00-18,00 3,20 10,24-19,64 3,40 11,56-21,36 3,60 12,96-23,16 3,80 14,44-25,04 4,00 16,00-27,00 4,20 17,64-29,04 4,40 19,36-31,16 4,60 21,16-33,36 4,80 23,04-35,64 5,00 25,00-38,00

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008 Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008 december 2008, ändring fr.o.m. 3.12.2008, ändring fr.o.m. 10.12.2008, ändring fr.o.m. 24.12.2008, ändring fr.o.m. 31.12.2008

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria.

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. PRISLISTA 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Depåavgift Standardkonto

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER

1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER PRISLISTA 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Kontotyp Depåavgift Realtidskurser

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Möte mellan ekonomi- och finansministrarna, centralbankscheferna, Europeiska kommissionen och Europeiska monetära institutet Bryssel den 3 maj 1998

Möte mellan ekonomi- och finansministrarna, centralbankscheferna, Europeiska kommissionen och Europeiska monetära institutet Bryssel den 3 maj 1998 8172/98 (Presse 126) C/98/126 Möte mellan ekonomi- och finansministrarna, centralbankscheferna, Europeiska kommissionen och Europeiska monetära institutet Bryssel den 3 maj 1998 Ordförande : Gordon BROWN

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006

Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006 Jan Bohlin Ekonomisk-historiska institutionen Handelshögskolan Göteborgs universitet Box 720 405 30 Göteborg Sverige E-post: Jan.Bohlin@econhist.gu.se Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006 1. Källor

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

INDUSTRINS ARBETSKRAFTS- KOSTNADER INTERNATIONELLT

INDUSTRINS ARBETSKRAFTS- KOSTNADER INTERNATIONELLT INDUSTRINS ARBETSKRAFTS- KOSTNADER INTERNATIONELLT Teknikföretagens analys 2015 KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA FÖRORD Vid beslut om var i världen produktion ska ske är arbetskraftskostnaderna en viktig

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

TEMA UTBILDNING RAPPORT 2013:2. Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter

TEMA UTBILDNING RAPPORT 2013:2. Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter TEMA UTBILDNING RAPPORT 23:2 Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter Producent Producer SCB, enheten för utbildning och arbete Statistics Sweden, Education and jobs SE-7 89 Örebro +46

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Den svenska industrins konkurrenskraft

Den svenska industrins konkurrenskraft Den svenska industrins konkurrenskraft Augusti 2015 Under den senaste dryga 15-årsperioden ha arbetskraftskostnaderna i den svenska industrin ökat mer än genomsnittet för konkurrentländerna. Skillnaden

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

De svenska PISA-resultaten i en annan tolkning

De svenska PISA-resultaten i en annan tolkning De svenska PISA-resultaten i en annan tolkning Inledning av Lars Brandell 1 (2011-06-30) Det finns en vanlig uppfattning att kunskaper i matematik inte är så viktiga längre för människorna i i dagens och

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09 Högskoleverket Delprov DTK 2005-04-09 2 ALKOHOLFÖRSÄLJNING Folkmängden i de redovisade länderna 1995. Miljoner invånare. Land Invånare (miljoner) Liter 100-procentig alkohol/inv. Försäljningen av alkoholhaltiga

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Utbildningsöversikt OECD-indikatorer 2006 års utgåva

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Utbildningsöversikt OECD-indikatorer 2006 års utgåva Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Swedish Utbildningsöversikt OECD-indikatorer 2006 års utgåva Sammanfattning på svenska OECD:s utbildningsöversikt Education at a Glance

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Industrins arbetskraftskostnader internationellt

Industrins arbetskraftskostnader internationellt Industrins arbetskraftskostnader internationellt Teknikföretagens analys 2014 Förord En av de viktigaste faktorerna, vid beslut om var i världen produktion ska ske, är arbetskraftskostnadsläget. Teknikföretagen

Läs mer

Internationella fördrag

Internationella fördrag Internationella fördrag När Finland sluter ett internationellt avtal (fördrag) som innehåller en bestämmelse vilken står i strid med SjL eller vilken faller inom landskapets behörighet, fordras lagtingets

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

OKTOBER 2015. Konkurrenskraft för välstånd och jobb

OKTOBER 2015. Konkurrenskraft för välstånd och jobb OKTOBER 2015 Konkurrenskraft för välstånd och jobb Redaktör: Edel Karlsson Håål Författare: Jimmy Boumediene, Bo Ekegren, Susanne Spector Förord Denna skrift beskriver kortfattat några utgångspunkter och

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Jordbrukets kostnader för produktionsmedel i EU

Jordbrukets kostnader för produktionsmedel i EU Jordbrukets kostnader för produktionsmedel i EU skillnader i beskattning m.m. Rapport 2006:26 Foto: Mats Pettersson Jordbrukets kostnader för produktionsmedel i EU skillnader i beskattning m.m. Marknadsenheten

Läs mer

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel Maria Ingevaldsson Läkemedelsinspektör Utbildningsdag vårmöte 2013 Innehåll GMP PIC/S och EU Svensk lagstiftning LVFS 1999:4 Läkemedelsverkets föreskrifter och

Läs mer

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder TALIS 2013 Vad är TALIS? OECD:s Teaching And Learning International Survey Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder I Sverige deltog drygt 3300 lärare och

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Budgetöverskott i Sverige men budgetkris i vår omvärld Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Finansiellt sparande, procent av BNP 2009 2010 2011 Belgien -6,0-4,2-3,9 Frankrike -7,5-7,0-5,8 Grekland

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer