Projektmaterial. Bona folkhögskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektmaterial. Bona folkhögskola"

Transkript

1 Projektmaterial DATAMATTE SOM PEDAGOGISK MODELL Bona folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box Stockholm

2 Bona folkhögskola Datamatte som pedagogisk modell ITIS-projekt våren 02 Hur många EURO kostar din lunch? Pirkko Hultberg Tomas Holmgren George Bredberg Handledare Pia Widegren Sidan 1

3 Sammanfattning av ITIS-rapporten Datamatte som pedagogisk modell våren Vi som lärarlag på Bona har en tradition av att arbeta över ämnesgränser och kunskapsnivåer. Vi har efter år av erfarenhet kommit fram till att det visserligen är jobbigare för pedagogen att handleda en kunskapsmässigt disparat grupp, men att detta under rätta förutsättningar kan vara väldigt utvecklande för eleverna. Att integrera ämnena med varandra ser vi som enbart en stor fördel kunskapsmässigt. Men vi kände att vi ville integrera även matten mera. Speciellt då många elever känner ett stort motstånd mot ämnet. Vi provade att integrera matten med delar av samhällskunskapen samt data, då främst Internetsökning samt kalkylprogrammet Excel. Vi provade med några olika modeller, som t.ex. ränteberäkningar, valutakurser etc. De övningar vi hann att göra slog mycket väl ut. Till en del fick vi även våra fördomar motsagda i det att de elever som vi i vanlig matte ansåg vara relativt duktiga ofta inte kunde mäta sig med de elever vi trodde låg sämre till. Det visade sig att mattebokskunskaper inte var samma sak som att kunna använda matematiken praktiskt. Det visade sig också att greppet att göra matematik till data och samhällsinformationssökning tog bort en hel del av stressen hos eleverna när det gäller matematik som ämne. Man närmade sig problemen precis som om de vore dataövningar eller ett mindre temaarbete i samhällsfrågor. Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box Stockholm

4 Innehållsförteckning INLEDNING...2 SYFTE...3 FRÅGESTÄLLNINGAR...3 BAKGRUND...4 ARBETSSÄTT...4 RESULTAT...5 Procenträkning, ränta och moms...5 Valuta och moms...7 Räkna med samhällskunskap...10 ANALYS...11 KÄLLFÖRTECKNING...14 Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box Stockholm

5 Inledning Matematik är ett av de ämnen som vi på Bona folkhögskola upplever att eleverna känner sig som mest blockerade inför. Matematik är ett ämne som känns i magen och ännu värre blir det när man ska börja tampas med en mattebok. Med anledning av detta har vi på Bona provat olika pedagogiska modeller för arbetet med matematikämnet med syfte att i mångt och mycket frångå matematikboken. Bl.a. så arbetar vi med mer praktisk inriktad matematik, väldigt självständig och individanpassad matematik etc. Vi har även tittat på färdiga datorprogram för att lära sig matematik. En idé som uppkom under sommaren 2001 var att försöka använda ett kalkylprogram och praktiska, probleminriktade, mer eller mindre individuellt anpassningsbara övningar med vilka eleverna kan arbeta självständigt eller i grupp. Grundidén med att arbeta med datorer är att man slipper låsningen inför matematik. Det blir data istället, vilket upplevs som mindre blockerande. Vidare att man genom att arbeta med praktiska övningar lär sig vad man behöver matematiken till i sitt vardagsliv, samt att man måste arbeta med rimlighetsanalyser och bedömningar samt inhämtning och urval av information att beräkna. Vi har kallat detta Datamatte. Vidare har vi på Bona FHSK en övergripande pedagogiskt modell som innebär att vi så lite som möjligt vill skilja på de olika ämnena. Tanken är att man ska få en helhet när man går på Bona, inte bara lite samhällskunskap, lite svenska och lite matte. Sidan 2

6 Syfte I vårt projekt ska vi försöka koppla samman delar av samhällskunskapen med matematik och datoranvändning. Traditionellt i skolan bedrivs de olika ämnena omsorgsfullt skilda från varandra. Datorerna används som skriv och sökverktyg, medan matematiken då och då kan kallas in som hjälpgumma, främst i naturvetenskapliga ämnen. Matematiken i sin tur, i sitt slutna rum, presenteras som färdigtänkta paket, i form av regler och lösta exempel, följda av ett antal färdighetsövningar. Vi vill göra ett försök att bryta detta mönster. Vi ska ta avstamp i EU och EMU. Därur ska deltagarna vaska fram verkliga ekonomiska och matematiska problem och utmaningar. I dessa döljs matematiska begrepp och metoder. Deltagarna börjar med verkliga problem, generaliserar ur dessa och formaliserar till sist själva de matematiska begreppen och metoderna. På det sättet hoppas vi att de själva erövrar den matematiska kunskap som annars bara presenteras för dem. På vägen lär de sig att uppskatta rimligheten i beräkningsmetoder och resultat och viktigast, de tvingas tänka själva. I hela arbetet ska datorn vara med, som skriv och sökverktyg, men främst som ett verktyg för beräkningar. Vi hoppas att vi kan visa att både arbete och begreppsutveckling underlättas vid tangenterna. Samtidigt hoppas vi att eleverna ska inse Internets möjligheter att hämta fakta, med de fördelar som lättillgängligheten ger och nackdelar som svårigheten med t.ex. källkritiken ger. Under vägen hoppas vi naturligtvis utröna huruvida datorn är ett bra hjälpmedel vid matematikundervisningen. Frågeställningar Är datorn ett bra hjälpmedel vid matematikundervisning? Kan man ha samhällskunskap ihop med matematik? Hur uppfattar eleverna Excel, som data eller matte? Hur får man eleverna att inse nyttan av matematik och kalkylprogram, samtidigt som de lär sig söka relevant information via Internet? Vilka matematiska begrepp ska vi koncentrera oss på? (T.ex. %, index, proportionalitet, linjära funktioner etc. Sidan 3

7 Bakgrund Eftersom vi medvetet arbetat med olika pedagogiska modeller för bl.a. matematikundervisningen så kändes detta som en naturlig fortsättning. Det första vi fick göra var att skriva ned en idéskiss över vad vi ville med vårt projekt. Denna har reviderats allt eftersom projektet fortskridit. Det andra vi fick ägna viss tid åt var att fördjupa kännedomen om programmet Excel som vi använt i övningarna bl.a. vad gäller att göra tabeller och rita grafer. Vidare diskuterade vi fram ett antal tänkbara uppslag till övningar som sedan realiserats i form av lektioner. Alla elever i vår allmän kurs (två årskurser) hade under våren 2002 ämnet datamatte på schemat två lektionstimmar varannan vecka. Arbetssätt Vi har valt att redovisa vårt arbetssätt tillsammans med resultatet, då dessa har gått hand i hand och det skulle minska överskådligheten att dela på beskrivningen av arbetssättet och resultatet. Sidan 4

8 Resultat Detta projekt bygger mycket på ett kalkylprogram. I vårat fall använde vi Excel, men det hade naturligtvis gått bra med något motsvarande. Detta innebar för oss att vi fick ägna rätt så mycket tid i början av datamatten till att lära eleverna hur ett kalkylprogram fungerar. Programmet var för de flesta av eleverna helt obekant. Vi började med att göra en enkel bilkalkyl för att känna på programmet. Det andra problemet vi stötte på var det faktum att många av eleverna hade påtagliga brister vad gäller kännedom om vanliga banktermer, som tex ränta, amortering, annuitetslån etc. Detta medförde att vi fick hålla lektioner kring detta tema för att sedan kunna gå vidare och räkna ränta etc. Procenträkning, ränta och moms Vi ställde frågor om räntans storlek och på vilken summa man beräknar ränta. Svaren sökte vi på bankernas hemsidor. Samma sak gäller försäkringar, vi jämförde olika försäkringsmodeller och priser. Är denna försäkring billigare bara för att den kostar mindre? Vad är det jag får om jag väljer den dyrare varianten hos ett annat bolag? Allt detta är mycket värdefull kunskap för våra vuxna elever. För att jobba med proportioner använde vi oss av kalkylprogrammets diagramdel. Detta var ett bra sätt att visuellt åskådliggöra proportioner. Nedan är ett exempel på ett diagram för bilkostnader. Om man inte lånar så är bensinkostnaden den största klyftan, men hela kakan är alltid 100%. Hur kan det komma sig att tårtbiten för bensinkostnaden blir mycket större vid motsvarande diagram utan lånekostnader? Det är ju samma pengar man betalar för bensinen. Detta gav upphov till en bra diskussion och svaret var inte riktigt lika självklart som vi trodde. Bilkostnader Amotering 10% 9% 17% 18% 46% Ränta Bensinkostnad Skatte/försäkring Sidan 5

9 Vi övade att räkna moms genom att samla in gamla kvitton. En diskussionsfråga var, vi har 25% moms, hur stor del är det av priset? Förvånansvärt många ville ha det till en fjärdedel av varans värde. Eleverna fick räkna inklusive moms och exklusive moms och själva hitta på ett sätt att få fram att 25% moms är en femte del (20 %) av priset. Ett vanligt klagomål är att vi har hög moms i förhållande till andra länder. Är det verkligen så? Riksbankens sidor ger bra information vilka momssatser som gäller i olika länder. 1 Vi konstaterade att vi har en hög moms. Detta ledde vidare till en diskussion omkring värdet av vårt välfärdssystem och olika sätt att finansiera det. Finns det någon anledning att sätta in sina pengar på banken, eller gör de sig lika bra hemma i madrassen? Vi gick in på några bankers hemsidor och kollade olika typer av konton, bindningstider, räntor och avgifter. Sedan räknade vi på några olika räntesatser. Ett exempel var; hur mycket växer 500 kr under fem år? Detta ledde oss in på en diskussion kring inflation och index ,00 kr 1 200,00 kr 1 000,00 kr 800,00 kr 600,00 kr 400,00 kr 200,00 kr - kr Hur mycket växer 500 kr i banken Serie 1 1,5 % Serie 2 3,75 % Serie1 Serie Se tabell sid 7 Sidan 6

10 Valuta och moms Under våren var det mycket diskussioner om Euro, eftersom det efter årskiftet blev många länders nya valuta. Detta gav anledning att titta på valutakurser. Omräkningskurser Euro, fasta 1 EUR= 40,3399 BEF Belgien 1 EUR= 1,95583 DEM Tyskland 1 EUR= 166,386 ESP Spanien 1 EUR= 6,55957 FRF Frankrike 1 EUR= 0, IEP Irland 1 EUR= 1936,27 ITL Italien 1 EUR= 40,3399 LUF Luxemburg 1 EUR= 2,20371 NLG Nederländerna 1 EUR= 13,7603 ATS Österrike 1 EUR= 200,482 PTE Portugal 1 EUR= 5,94573 FIM Finland 1 EUR= 340,750 GRD Grekland* Den här tabellen om frysta valutakurser är hämtat från Riksbankens EMUinformation. Vad betyder den? Vad säger massmedia? Blev det billigare eller dyrare jämfört med kronan? EUROS värde i förhållande till kronan beräknad den första i varje månad 9,60 kr 9,50 kr 9,40 kr 9,30 kr 9,20 kr 9,10 kr 9,00 kr 8,90 kr 8,80 kr 8,70 kr 8,60 kr Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December År 1999 År Sidan 7

11 Vi jämför priser. Ett reklamblad om matvaror från Las Palmas innehöll priser i både Euro och Pesetas. Eleverna valde ca tio artiklar till sin lunchkorg. Sedan jämförde de priset i Euro/Skr och Pesetas/Skr och sist Pesetas/Euro. Här använde vi FOREX-valutakurser, eftersom de är för turister. Men vilken kolumn och vilken kurs man ska välja var inte den lättaste uppgiften för många elever. Införandet av EURO var enligt denna lilla undersökning inte speciellt konsumentvänligt. Varorna har blivit dyrare både för oss och spanjorerna. Eleverna tog sedan med sig matreklam från Nederländerna och från Danmark. Vi valde lunchkorgar i dessa länder och jämförde med Skr. Vi konstaterade att vi har dyr mat. Kan det bero på vår matmoms om 12%? Hur stor är då matmomsen i andra Europeiska länder? Vi sökte skattesatser och hittade följande; Land Normalskattesats Reducerad skattesats Belgien 21 % 6 %, 12 % Danmark 25 % - Finland 22 % 8 %, 17 % Frankrike 19,6 % 2,1 %, 5,5 % Grekland 18 % 4 %, 8 % Irland 21 % 4,3 %, 12,5 % Italien 20 % 4 %, 12,5 % Luxemburg 15 % 3 %, 6 %, 12 % Nederländerna 19 % 6 % Portugal 17 % 5 %, 12 % Spanien 16 % 4 %, 7 % Storbritannien 17,5 % 5 % Sverige 25 % 6 %, 12 % Tyskland 16 % 7 % Österrike 20 % 10 %, 12 % Norge 24 % 12 % Schweiz 7,6 % 2,4 %, 3,6 % Informationen kontrollerades senast: Sidan 8

12 Här dök vi på ett oväntat problem. Hur ska man läsa den här tabellen? Innebär den att Danmark har 25% moms på allt, också för maten, eller innebär det att man inte har någon mat eller kulturmoms alls? Vad innebär begreppet reducerad skattesats? I Sverige har vi 6% i kulturmoms och 12% för mat. Vi har försökt att hitta vad de reducerade momssatserna står för i de olika länderna men av tidsbrist inte lyckats än. Det var dock en intressant diskussion kring olika länders skattesystem och vad de olika procentsatserna egentligen gör för priset etc. Valutahandel verkade intressera eleverna, så vi fortsatte med detta. Den här gången ska vi exportera varor från Sverige. Den första uppgiften blev att ta fram en prislista i olika valutor exklusive och inklusive landets moms. För detta använder vi oss av Postgirots officiella kurser. Se bilaga 1. I tabellen finns EURO-ländernas tidigare valutor med, så det kändes lite förvirrat med de olika kurserna. Nu blev problemet ska man använda multiplikation eller division när man växlar till Skr? Detta leder till eftertanke. Hur gör man då när man växlar från Skr? Tvärtom? Kan Nkr blir Skr? Vilken valuta är i så fall mest värd? Det var inte alls självklart. Sidan 9

13 Räkna med samhällskunskap Vi har också använt SCB:databas för att hämta information och gjort olika procenträkningsuppgifter baserade på de fakta som eleven har varit intresserade av. Exempelvis: Medellön i de tio vanligaste yrkesgrupperna 2000 Anställda i åldern år efter anknytning till arbetsmarknaden Sidan 10

14 Analys Vi hade många och storslagna idéer vid ingången till detta projekt. Tanken var att datamatten skulle bli ett ämne som vi kunde fortsätta med under hösten. Av olika anledningar bortföll sedan datamatten under höstterminen vilket har gjort att projektet känns oavslutat. Dessutom slutade en av projektets medlemmar, Thomas, på skolan under projektets gång vilket naturligtvis innebar en stor förlust, speciellt då han var den enda pedagogen i gruppen som är utbildad mattelärare. (Det blev bara samhälls och dataläraren kvar.) Datorn är ett bra hjälpmedel vid matematikundervisning. Många av våra elever, som inte alls tror sig kunna matte har varit snabba på att lösa problem och hitta rätta formler i Excel. Vanliga databöcker och matteböcker innehåller ofta gamla uppgifter, som t.ex. 9% ränta på sparkapital eller att ett engelsk skulle kosta 10 Skr. Dessa uppgifter är naturligtvis felaktiga idag och gör att uppgifterna inte känns lika relevanta och viktiga. Det är alltså viktigt att kunna använda dagsfärsk information för att kunna upprätthålla elevernas motivation. De olika delarna av samhällskunskapen som vi i detta projekt har provat att använda i datamatten har utgjort en bra grund till många matematikövningar. Exempelvis blir statistik och procenträkning mycket mer levande med aktuella exempel och siffror. Under projektets gång har eleverna lärt sig söka information hos riksskatteverket, riksbanken, olika banker och försäkringsbolag samt olika hemsidor för valutakurser, vilka innehåller mycket bra och relevant information, även vad gäller samhällsfrågor, om man läser dem med eftertanke. Excel uppfattas inte som matematik, utan som data. När man påpekar för elever att minus, plus, multiplikation och division i Excel följer de vanliga matematiska reglerna och att de flesta klarar det bra är det ett lyft för matematikrädda elever. Fördelen är också att man inte har facit, utan man får använda rimlighetsprincipen. Om norska kronan är mer värd än svenska, kan då resultat bli mindre i Skr än Nkr? Just att man måste tänka kring resultatet är en nyttig erfarenhet. Sidan 11

15 Vissa elever som vi trodde var bra på matematik hade svårt att hitta de rätta formlerna i Excel. Överhuvudtaget så fick, för oss, begreppen matematikkunnande och icke kunnande en annan dimension genom detta projekt. Flera av de övningar vi har gjort har fungerat utöver förväntan när det gäller att inspirera eleverna till att söka samhällsinformation och omvandla respektive använda det till att skaffa sig matematiska färdigheter och kunskap kring kalkylprogram. Vårt grepp att använda t.ex. matpriser, momssatser, valutakurser etc. som grund för övningar har visat sig fungera bra i denna grupp då de varit intresserade av sådana frågeställningar. Vi tror att nyckeln ligger i att anpassa frågeställningarna till intresset i gruppen. I en annan grupp kanske det hade fungerat bättre med att räkna på avbetalningsplaner på en bil etc. Om vi ges tillfälle att fortsätta med datamatte (vilket vi med glädje skulle göra, eftersom vi tror på idén), så skulle vi använda vissa valda kapitel i matematikboken, främst procent, funktioner och statistik och istället förvandla dessa till Excel-kalkyler och ta hjälp av diagram för att visa resultatet. T ex räkna fram det bästa mobiltelefonköpet med hjälp av ett linjediagram, eller vid vilken punkt blir det ena eller andra alternativet billigast? Metoden kan användas för många olika vardagsberäkningar. Just linjära funktioner blir enklare att förstå med hjälp av Excel Serie1 Serie2 Vi hade tänkt att fortsätta med andragradsekvationer och med hjälp av diagram vissa hur dessa ser ut. Övningen finns som bilaga 2 o 3. Tyvärr hann vi dock inte detta. Sidan 12

16 Konklusion; Vi tror att det är fullt möjligt och till och med önskvärt att använda datamatte till vissa valda delar av matematiken. Denna pedagogiska modell underlättar förståelsen av t.ex. procentberäkningar, problemlösningar, proportionaliteter etc. Men det är också det vi hann att pröva. Övriga delar i matematiken återstår att utforska. Sidan 13

17 Källförteckning / Doc= (energimyndigheter) Sidan 14

18 LAND VALUTA KÖP SÄLJ + / - Bilaga 1 Algeriet 100 DZD 11, ,1800 0,9600 Australien 1 AUD 5,0200 5,0600 0,0125 Belgien 100 BEF 22, ,6847 0,0718 Canada 1 CAD 5,8000 5,8400 0,0400 Cypern 1 CYP 15, ,9700 0,0700 Danmark 100 DKK 122, ,0000 0,3000 E U 1 EUR 9,1010 9,1510 0,0290 Estland 1 EEK 0,5750 0,5900 0,0135 Finland 100 FIM 153, ,9088 0,4878 Frankrike 100 FRF 138, ,5061 0,4421 Grekland 100 GRD 2,6709 2,6856 0,0086 Hongkong 1 HKD 1,1675 1,1975 0,0250 Indien 100 INR 18, ,3900 0,5400 Irland 1 IEP 11, ,6194 0,0368 Island 100 ISK 10, ,8300 0,4800 Israel 1 ILS 1,8700 1,9700 0,0900 Italien 100 ITL 0,4700 0,4726 0,0015 Japan 100 JPY 7,4200 7,4600 0,0150 Kina 1 CNY 1,1000 1,1200 0,0100 Kuwait 1 KWD 30, ,6500 0,1000 Lettland 1 LVL 15, ,2900 0,0500 Litauen 1 LTL 2,6150 2,6650 0,0400 Luxembur 100 LUF 22, ,6847 0,0718 g Malaysia 1 MYR 2,4200 2,4400 0,0100 Malta 1 MTL 21, ,1700 0,1300 Marocco 1 MAD 0,8500 0,8900 0,0400 Nederländ 100 NLG 412, ,2543 1,3160 erna Norge 100 NOK 125, ,8500 0,4500 Nya 1 NZD 4,4000 4,4400 0,0225 Zeeland Polen 1 PLN 2,1900 2,2900 0,0900 Portugal 100 PTE 4,5396 4,5645 0,0145 Ryssland 100 RUR 25, ,1000 7,9100 Saudi 1 SAR 2,4400 2,4800 0,0300 Arabien Schweiz 100 CHF 622, ,3000 1,1500 Singapore 1 SGD 5,1100 5,1500 0,0050 Slovenien 100 SIT 3,9600 4,0300 0,0600 Spanien 100 ESP 5,4698 5,4999 0,0175 Storbritan 1 GBP 14, ,4400 0,0050 nien Sydafrika 1 ZAR 0,8600 0,9000 0,0300 Thailand 1 THB 0,2085 0,2115 0,0030 Tjeckien 100 CZK 29, ,9100 0,3700 Tunisien 1 TND 6,6100 6,7100 0,0700 Turkiet 100 TRL 0,0003 0,0009 0,0006 Tyskland 100 DEM 465, ,8832 1,4827 U S A 1 USD 9,2100 9,2600 0,0200 Ungern 100 HUF 3,6700 3,7700 0,0900 Österrike 100 ATS 66, ,5029 0,2107

19 k 1 m 0 a 0,5 b 100 Bilaga 2 Här är formlerna vi har använt: x y=kx + m x y=kx + m =k*a11+m =a*a11+b =A11+10 =k*a12+m =a*a12+b =A12+10 =k*a13+m =a*a13+b =A13+10 =k*a14+m =a*a14+b =A14+10 =k*a15+m =a*a15+b =A15+10 =k*a16+m =a*a16+b =A16+10 =k*a17+m =a*a17+b =A17+10 =k*a18+m =a*a18+b =A18+10 =k*a19+m =a*a19+b =A19+10 =k*a20+m =a*a20+b =A20+10 =k*a21+m =a*a21+b =A21+10 =k*a22+m =a*a22+b =A22+10 =k*a23+m =a*a23+b =A23+10 =k*a24+m =a*a24+b =A24+10 =k*a25+m =a*a25+b =A25+10 =k*a26+m =a*a26+b =A26+10 =k*a27+m =a*a27+b =A27+10 =k*a28+m =a*a28+b =A28+10 =k*a29+m =a*a29+b =A29+10 =k*a30+m =a*a30+b =A30+10 =k*a31+m =a*a31+b =A31+10 =k*a32+m =a*a32+b =A32+10 =k*a33+m =a*a33+b

20 Bilaga 3 a -1,00 b -1,00 c -2,00 x f(x)=x 2 g(x)=a(x - b) 2 + c -5,00 25,00-18,00-4,80 23,04-16,44-4,60 21,16-14,96-4,40 19,36-13,56-4,20 17,64-12,24-4,00 16,00-11,00-3,80 14,44-9,84-3,60 12,96-8,76-3,40 11,56-7,76-3,20 10,24-6,84-3,00 9,00-6,00-2,80 7,84-5,24-2,60 6,76-4,56-2,40 5,76-3,96-2,20 4,84-3,44-2,00 4,00-3,00-1,80 3,24-2,64-1,60 2,56-2,36-1,40 1,96-2,16-1,20 1,44-2,04-1,00 1,00-2,00-0,80 0,64-2,04-0,60 0,36-2,16-0,40 0,16-2,36-0,20 0,04-2,64 0,00 0,00-3,00 0,20 0,04-3,44 0,40 0,16-3,96 0,60 0,36-4,56 0,80 0,64-5,24 1,00 1,00-6,00 1,20 1,44-6,84 1,40 1,96-7,76 1,60 2,56-8,76 1,80 3,24-9,84 2,00 4,00-11,00 2,20 4,84-12,24 2,40 5,76-13,56 2,60 6,76-14,96 2,80 7,84-16,44 3,00 9,00-18,00 3,20 10,24-19,64 3,40 11,56-21,36 3,60 12,96-23,16 3,80 14,44-25,04 4,00 16,00-27,00 4,20 17,64-29,04 4,40 19,36-31,16 4,60 21,16-33,36 4,80 23,04-35,64 5,00 25,00-38,00

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008 Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008 december 2008, ändring fr.o.m. 3.12.2008, ändring fr.o.m. 10.12.2008, ändring fr.o.m. 24.12.2008, ändring fr.o.m. 31.12.2008

Läs mer

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2006

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2006 tullvärdet år 2006 december 2006 november 2006, ändring fr.o.m. 22.11.2006 oktober 2006, ändring fr.o.m. 11.10.2006, ändring fr.o.m. 25.10.2006 september 2006 augusti 2006, ändring fr.o.m. 16.8.2006 juli

Läs mer

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2007

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2007 Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2007 december 2007, ändring fr.o.m. 26.12.2007 november 2007, ändring fr.o.m. 28.11.2007 oktober 2007 september 2007 augusti 2007,

Läs mer

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet 2004

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet 2004 fastställande av tullvärdet 2004 december 2004 (ändring 9.12.2004) november 2004 oktober 2004 september 2004 augusti 2004 (ändring 23.8.2004) juli 2004 juni 2004 (ändring 24.6.2004) maj 2004 (ändring 6.5.2004,

Läs mer

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2005

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2005 fastställande av tullvärdet år 2005 december 2005 november 2005 oktober 2005 september 2005 augusti 2005 juli 2005 (ändring 15.7.2005) juni 2005 (ändringar 13.6.2005, 20.6.2005, 23.6.2005) maj 2005 april

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Matematiken i PISA

Matematiken i PISA Matematiken i PISA 2003-2012 Matematiken i PISA 2003-2012 Matematikbiennalen 6-7 februari 2014 Anita Wester Skolverket Samuel Sollerman Stockholms universitet Vad är PISA? OECD:s Programme for International

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

PIRLS 2011 & TIMSS 2011

PIRLS 2011 & TIMSS 2011 PIRLS 2011 & TIMSS 2011 Om PIRLS-studien 2011 Läsförmåga i årskurs 4 Ca 300 000 elever i 49 länder Ca 4660 elever i Sverige Enkäter till rektorer, lärare, föräldrar och elever Resultat i läsning Signifikant

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria.

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. PRISLISTA 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Depåavgift Standardkonto

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Dator, jämlikhet och könsroller

Dator, jämlikhet och könsroller Dator, jämlikhet och könsroller Ett faktamaterial om välfärdsutvecklingen Nummer 66 Löne- och välfärdsenheten, LO Sven Nelander och Ingela Goding Sammanfattning Resultaten visar att såväl tillgången till

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Rapport om myndigheters informationsförfrågningar

Rapport om myndigheters informationsförfrågningar Rapport om myndigheters informationsförfrågningar juli december Apple tar skyddet av din information på största allvar och vi gör vårt yttersta för att erbjuda säkraste möjliga hårdvara, mjukvara och tjänster.

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Industrins lönekostnader internationellt. En genomgång av olika källor

Industrins lönekostnader internationellt. En genomgång av olika källor Industrins lönekostnader internationellt En genomgång av olika källor Förord För både arbetsgivare och fackliga organisationer är det av intresse att analysera hur svenska arbetskraftskostnader utvecklar

Läs mer

Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier

Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier Jan-Eric Gustafsson Göteborgs Universitet Syfte och uppläggning Huvudsyftet

Läs mer

Utvecklingstrender i världen (1972=100)

Utvecklingstrender i världen (1972=100) Utvecklingstrender i världen (1972=1) Reell BNP Materialförbrukning Folkmängd Koldioxidutsläpp Utvecklingen av befolkningen på jorden, i EU15-länderna och EU:s nya medlemsländer (195=1) Världen EU-15 Nya

Läs mer

1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER

1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER PRISLISTA 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Kontotyp Depåavgift Realtidskurser

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 261 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 1999:1040 Utkom från trycket den 10 december

Läs mer

PISA (Programme for International

PISA (Programme for International INGMAR INGEMANSSON, ASTRID PETTERSSON & BARBRO WENNERHOLM Svenska elevers kunskaper i internationellt perspektiv Rapporten från PISA 2000 presenterades i december. Här ges några resultat därifrån. Projektet

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100)

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100) Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (195=1) Folkmängden i världen EU15-länderna De nya EU-länderna 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Index för miljöns hållbarhet

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Prislista för internetkunder

Prislista för internetkunder Gäller fr o m 1 april 2015 lista för internetkunder Expresspaket DPD Företagspaket DPD Företagspaket 09.00 DPD Företagspaket 12.00 Postpaket Hempaket Postpaket utrikes er vid beställning och betalning

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida.

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Komma igång Pro Focus UltraView Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Vänligen gå till: www.bkmed.com/customer service/user manuals Innan du använder scannern, läs användarguiden

Läs mer

Ert pris. Ert pris. Till Danmark. Till Estland Per kolli. Per kolli

Ert pris. Ert pris. Till Danmark. Till Estland Per kolli. Per kolli DPD Kund Avtalsnummer Kammarkollegiet 7501444430 Kundnummer Pris i prisbilagan gäller fr.o.m. 2016-04-01 Prisbilaga (Priserna är angivna i svenska kronor exklusive moms) DPD-länder Till Belgien Till Bulgarien

Läs mer

Internationella löner. En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003

Internationella löner. En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003 Internationella löner En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003 Löner och arbetskraftkostnader 2003 Arbetskraftskostnad, Norden, 2003 300 250 svenska kronor

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer

Rapport om myndigheters informationsförfrågningar

Rapport om myndigheters informationsförfrågningar Rapport om myndigheters informationsförfrågningar januari juni Apple tar skyddet av din information på största allvar och vi gör vårt yttersta för att erbjuda säkraste möjliga hårdvara, mjukvara och tjänster.

Läs mer

Principer för Riksbankens regler för säkerheter för krediter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Principer för Riksbankens regler för säkerheter för krediter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga 1 PM DATUM: 2012-10-01 AVDELNING: Avdelningen för kapitalförvaltning SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Gäller fr o m 2013-12-04 Innehåll Mobila produkter 2 Tele2 Business abonnemang 2 Mobiltelefoniabonneamang 2 Affärspaket 2 Mobilt bredband 2 Tele2 Business tilläggstjänster

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner; SFS 2005:599 Utkom från trycket den 5 juli 2005 beslutat

Läs mer

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa.

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Sammanställning av svar från 29 European Consumer Centres Konsument Europa Land 1. Måste en turist betala när han eller hon har blivit räddad ur en farlig situation

Läs mer

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv Högskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen

Läs mer

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013 PRESSMEDDELANDE 20 februari 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com HL Display-koncernen

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar 20162018

Ekonomiska förutsättningar 20162018 Ekonomiska förutsättningar 20162018 Innehåll Bakåtblick Tillväxt o omvärlden Demografi Ekonomiska effekter Slutsats Jämförelser - Resultat Jämförelser - investeringar Jämförelser - egenfinansiering Jämförelser

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

Byggbara kapslingar i aluminium och polyester. Produktöversikt

Byggbara kapslingar i aluminium och polyester. Produktöversikt Byggbara kapslingar i aluminium och polyester Produktöversikt Byggbara kapslingar med eller utan plint, hål och förskruvningar. Perfekta lösningar på kortast möjliga tid Weidmüller kan leverera passande

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 En rapport från Skattebetalarnas Förening Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 Box 3319, 103 66 Stockholm, 08-613 17 00, www.skattebetalarna.se, info@skattebetalarna.se 1 Sammanfattning I

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer