abf:s verksamhet från 1912

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "abf:s verksamhet från 1912"

Transkript

1 ABF hade 2011 totalt deltagare i studiecirklar, och män deltagare var under 13 år, deltagare var mellan år, deltagare var mellan år och deltagare var över 65 år. Av totala antalet deltagare har utländsk bakgrund, har en funktionsnedsättning och deltagare var arbetslösa. TABELL 1 abf:s verksamhet från 1912 Verks.år Avdelningar Studiecirklar och övr. gruppverks. 1) Kultur Kulturgrupper 3) Antal Timmar Deltagare program 2) Antal Deltagare 1912/ / / / / / / / / / / / / / / / Därav verksamhet utan statsbidrag 6) Grupper Timmar Deltagare 1991/92 5) / / / /96 7) ) Antalet studiecirklar, timmar och deltagare innefattar även ej statsbidragsberättigad verksamhet t o m 1974/ / /91 redovisas enbart statsbidragsberättigad verksamhet. Fr o m 1991/92 redovisas studiecirklar, övrig folkbildningsverksamhet samt annan verksamhet utan statsbidrag. 2) T o m 1973/74 omfattar kolumnen endast föreläsningar. 74/ /81 redovisas totala antalet kulturarrangemang. 3) 1981/ /91 innefattar redo visningsgruppen kulturprojekt samt körer, ensembler, vissa teatergrupper m m som tidigare redovisats som studiecirklar. Fr o m 1991/92 redovisas sådan verksamhet som studiecirklar eller övrig folkbildningsverksamhet. 4) Grund-SFI som 1985/86 omfattade timmar har fr o m 1986/87 överförts till kommunalt huvudmannaskap. 5) Nytt statsbidrags- och redovisningssystem fr o m 1991/92. Påbyggnads- SFI, som 1990/91 omfattade timmar, har fr o m 1991/92 överförts till kommunalt huvudmannaskap. 6) Redovisningen är frivillig från avdelningarnas sida och omfattar inte hela verksamheten. 7) Verksamhetsåret omfattade 18 månader. 40 statistik

2 TA B E L L 2 Verksamhet 2009 och 2010 Studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet Förändring och verksamhet utan statsbidrag i absol. tal % Antal grupper ,66 Därav Studiecirklar ,13 Annan folkbildningsverksamhet 1) ,89 Verksamhet utan statsbidrag 2) ,47 Antal deltagare ,41 Därav Studiecirklar ,38 Annan folkbildningsverksamhet 1) ,65 Verksamhet utan statsbidrag 2) ,97 Antal deltagare i genomsnitt/grupp 7,77 7,79-0,02-0,25 Könsfördelning: Antal män Procent av samtliga deltagare 39,58 39,13 Antal Procent av samtliga deltagare 60,42 60,87 Antal studietimmar ,71 Därav Studiecirklar ,60 Annan folkbildningsverksamhet 1) ,13 Verksamhet utan statsbidrag 2) ,09 Studietimmar i genomsnitt/grupp 35,34 34,64 0,70 2,02 Kulturprogram Folkbildning Antal arrangemang ,84 Antal deltagare ,42 Antal medverkande ,04 Utan statsbidrag Antal arrangemang ,82 Antal deltagare ,20 Antal medverkande ,34 1) Som annan folkbildningsverksamhet redovisas verksamhetsformer som inte uppfyller de organisatoriska kraven för studiecirkel. 2) Verksamhet utan statsbidrag avser huvudsakligen uppdragsfinansierad utbildning. Redovisningen är frivillig. Utöver här redovisad verksamhet bedrivs uppdragsverksamheten till övervägande del av ABF-ägda fristående bolag. TA B E L L 3 Studie-och kulturprogramverksamhet per ABF-distrikt Distrikt Grupper Timmar Deltagare Kulturprogram Föränd Förändring Förändring Arr. Medv Delt. ABF Stockholms län ABF Uppsala län ABF Södermanland ABF Östergötland ABF Jönköpings län ABF Kronoberg ABF Kalmar län ABF Gotland ABF Blekinge ABF Skåne ABF Halland ABF Göteborg ABF Västra Götaland ABF Värmland ABF Örebro län ABF Västmanland ABF Dalarna ABF Gävleborg ABF Jämtland ABF Västernorrland ABF Västerbotten ABF Norrbotten Summa Tabellen redovisar all rapporterad verksamhet statistik 41

3 TA B E L L 4 Ämnesval i studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet samt verksamhet utan statsbidrag 2009 och Ämne Grupper Timmar Deltagare Därav Grupper Timmar Deltagare Därav Allmän utbildning Läs och skrivinlärning för vuxna Läs- och skrivinlärning för vuxna Personlig utveckling Personlig utveckling Summa Procent av ABFs verksamhet 0,19 0,18 0,19 0,21 0,17 0,17 0,18 0,17 Pedagogik och ledarutbildning Pedagogik Uppfostran/Föräldrakunskap Pedagogik och metodik Pedagogik och ledarutbildning Cirkelledarutbildning allmän Cirkelledarutbildning teoretiskt ämne Cirkelledarutbildning praktiskt/estetiskt ämne Studieorganisatörsutbildning Summa Procent av ABFs verksamhet 0,87 0,51 1,20 1,19 0,90 0,48 1,16 1,27 Humaniora, språk och konst Bild och formkonst Bild- och formkonstnärlig utbildning Konstvetenskap och konsthistoria Teckning Måleri Skulptur Grafisk konst Film och fototeknik Annan utbildning inom bild- och formkonst Musik, dans och dramatik Musik (för scenframställning) Teater och dramatik Musik- dans, film och teatervetenskap/historia Körsång Solosång Sång och musik i grupp Instrumentalmusik-ensemble Piano (enskilt instrument) Stränginstrument (enskilt instrument) Övriga enskilda instrument Improvisatorisk musik (rock, jazz mm) Musikteori Folkmusik Modern konstdans Balett, klassisk dans Folklig dans Övriga danser Koreografi Mim, pantomim Övriga scenisk konst Medieproduktion (grafisk formgivning) Medieproduktion, allmän inriktning Film, radio- och TV-produktion Grafisk teknik och bokbinderi Illustration, reklam, grafisk formgivning och foto Annan utbildning inom medieproduktion Formgivning Modedesign Inredningsdesign Annan utbildning inom formgivning Konsthantverk Knyppling statistik

4 Ämne Grupper Timmar Deltagare Därav Grupper Timmar Deltagare Därav Konsthantverkshistoria, förståelse Träslöjd Metallslöjd Keramik Porslinsmålning Vävning Konstsömnad Övrig textilslöjd Övrigt konsthantverk Klädsömnad klädvård Religion Annan utbildning i religion Främmande språk Allmän språkkunskap och allmänt språkliga utbildnin Engelska Tyska Franska Spanska Ryska Svenska som främmande språk Klassiska språk (grekiska latin) Finska Italienska Kontakttolk Annan utbildning i främmande språk Svenska och litteraturkunskap (Även hemspråk) Svenska Modersmål andra än svenska Litteraturhistoria och litteraturvetenskap Nordiska språk Skönlitteratur och svenska Skrivarcirkel Teckenspråk Historia och arkeologi Historia Arkeologi Livsåskådning, filosofi, logik och etik Livsåskådning, filosofi, logik, etik Summa Procent av ABFs verksamhet 63,81 72,18 58,92 60,28 63,19 71,29 59,34 60,66 Samhälls- och beteendevetenskap, juridik, handel, administration Samhälls- och beteendevetenskap, allmän inriktning Beteendevetenskap, allmän inriktning Samhälls- och beteendevetenskap, allmän inriktning Psykologi Psykologi Sociologi, etnologi och kulturgeografi Sociologi Socialantropologi och etnologi Geografi (kultur- och samhällsgeografi) Biografi, släktforskning Jämställdhetsfrågor Statsvetenskap EU-kunskap Politiska ideologier Socialpolitik Samhällsplanering Kommunala frågor Arbetsmarknadspolitik Statsvetenskap/Internationella frågor »» statistik 43

5 TA B E L L 4 (forts) Ämnesval i studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet samt verksamhet utan statsbidrag 2009 och Ämne Grupper Timmar Deltagare Därav Grupper Timmar Deltagare Därav Nationalekonomi och ekonomisk historia Nationalekonomi och ekonomisk historia Samhälls- och beteendevetenskap Folkrörelser och intresseorganisationer Föreningskunskap Samhälls- och beteendevetenskap övrigt Journalistik och information, allmän inriktning Journalistik och information, allmän inriktning Journalistik och medievetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap Företagsekonomi, handel, administration, allmän utbildning Ekonomiutbildning/företagsekonomi Handel och administration Annan bred utbildning i företagsekonomi, handel och administration Marknadsförning Marknadsförning Bank, försäkring och finansiering Bank, försäkring och finansiering Redovisning och beskrattning Redovisning, bokförning och beskattning Ledning och administration Ledarskap, organisation och styrning Annan utbildning i ledning och administration Arbetsplatsrelaterad och facklig utbildning Avtalsfrågor Fackliga frågor Företagsekonomi/medbestämmande Arbetsliv, övriga ämnen/övrigt fackligt Arbetsplatsrelaterad utbildning Juridik och rättsvetenskap Annan utbildning i juridik och rättsvetenskap Summa Procent av ABFs verksamhet 14,81 11,18 18,43 16,37 15,14 11,58 18,14 16,31 Naturvetenskap, matematik och data Biologi och biokemi Naturvetenskap, matematik och data Biologi Näringslära Botanik Zoologi Miljövetenskap/ekologi Miljövetenskap Fysik Fysik Kemi Kemi Geovetenskap och naturgeografi Geovetenskap och naturgeografi Matematik och naturvetenskap, allmän inriktning Matematik och naturvetenskap, allmän inriktning Matematik Matematik Statistik Statistik Matematik och naturvetenskap, övrig inriktning Matematik och övriga naturvetenskap Data, allmän inriktning Data, allmän inriktning statistik

6 Ämne Grupper Timmar Deltagare Därav Grupper Timmar Deltagare Därav Datavetenskap och systemvetenskap Systemvetenskap och programvaruteknik Datavetenskap och datalogi Datoranvändning Datoranvändning Data, övrig inriktning Data, övrig eller ospecificerad inriktning Summa Procent av ABFs verksamhet 5,79 4,27 5,28 4,92 5,85 4,70 5,40 4,88 Teknik Teknik, allmän inriktning Annan bred utbildning i teknik Maskinteknik och verkstadsteknik Annan utbildning i maskinteknik och verkstadsteknik Energi- och elektroteknik Annan utbildning i energi- och elektroteknik Elektronik, datateknik och automation Automation/Styr- och reglerteknik Datorteknik Kemi- och bioteknik Annan utbildning i kemi- och bioteknik Fordons- och farkostteknik Fordonsteknik Material och tillverkning, allmän inriktning Materialkunskap och tillverkning, allmän inriktning Livsmedelshantering Annan utbildning i tillverkning/hantering av livsmedel Tillverkning, övrig inriktning Material och tillverkningsteknik, övrigt inriktning Samhällsbyggnad och byggnadsteknik, allmän inriktning Kartritning Annan utbildning inom samhällsbyggnad och arkitekt Summa Procent av ABFs verksamhet 0,82 0,75 0,68 0,48 0,86 0,73 0,75 0,53 Lant-, och skogsbruk samt djursjukvård Lantbruk Husdjursskötsel Lantbruk Trädgård Trädgård Skog Skogsbruk Jakt, viltvård Fiske och vattenbruk Fiske och vattenbruk Summa Procent av ABFs verksamhet 0,77 0,62 0,69 0,58 0,65 0,53 0,62 0,49 Hälso- och sjukvård samt social omsorg Hälso- och sjukvård, allmän inriktning Hälso- och sjukvård, allmän inriktning Medicin Medicin Omvårdnad Annan omvårdnadsutbildning inriktning mot äldreomsorg »» statistik 45

7 TA B E L L 4 (forts) Ämnesval i studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet samt verksamhet utan statsbidrag 2010 och Ämne Grupper Timmar Deltagare Därav Grupper Timmar Deltagare Därav Annan omvårdnadsutbildning inriktning mot psykiskt utvecklingsstörda Annan omvårdnadsutbildning inriktning mot funktionshinder Terapi, rehabilitering och kostbehandling Annan utbildning inom terapi, rehabilitering och kost Farmaci Farmaci Socialt arbete och omsorg, allmän inriktning Socialt arbete och omsorg, allmän inriktning Socialt arabete och omsorg, övrig eller ospec. Inriktn Barn och ungdom Barn och ungdom, allmän inriktning Fritidsverksamhet för barn och ungdom Socialt arbete och omsorg, övrig inriktning Alkohol, narkotika, tobak (missbruksfrågor) Handikappfrågor Socialt arbete och omsorg, övrig inriktning Summa Procent av ABFs verksamhet 4,70 3,61 5,68 6,59 4,87 3,71 5,31 6,29 Tjänster Matlagning (hotell, restaurang och storhushåll) Matlagning Arrangörskap (turism, resor och fritid) Arrangörskap (turism, resor och fritid) Idrott och friskvård Friskvård Idrott Idrott och friskvård övrigt Idrott ospecificerat Konsumtion och hemkunskap (Hushåll och lokalvård) Hushåll, boendekunskap och lokalvård Konsument- och varukännedom Hår- och skönhetsvård Hår- och skönhetsvård Transport Utbildning för sjöfart Utbildning för luftfart Annan utbildning inom transporttjänster Miljövård och miljöskydd, allmän inriktning Miljövård, och miljöskydd, allmän inriktning Naturvård och djurskydd Naturvård och djurskydd Miljövård och miljöskydd övrig inriktning Miljövård och miljöskydd övrig inriktning Arbetsmiljö och arbetarskydd Arbetsmiljö och arbetarskydd Summa Procent av ABFs verksamhet 8,02 6,54 8,63 9,13 8,17 6,61 8,85 9,20 Okänd övriga ämnen Okänd Spel och hobby Okänd Summa Procent av ABFs verksamhet 0,21 0,16 0,29 0,26 0,20 0,19 0,24 0,20 Totalt statistik

8 TA B E L L 5 Studiecirkelverksamhet i samtliga studieförbund Studie- Antal cirklar Antal deltagare Antal timmar förbund Förändr. Andel Förändr. Andel Förändr. Andel ABF , , ,90 BILDA , , ,23 FU , , ,79 Sfr , , ,55 SV , , ,11 NBV , , ,54 Mbsk , , ,86 SENSUS , , ,13 IB , , ,05 KBV , , ,83 Summa TA B E L L 6 Ämnesprofiler i studieförbundens cirkelverksamhet 2011 Studieförbund Humaniora, språk Samhälls- och Naturvetenskap- Hälso- och sjukvård 4) Övriga ämnen 5) Totalt och konst 1) beteendevetenskap 2) och teknik 3) Studie- Egen Andel Studie- Egen Andel Studie- Egen Andel Studie- Egen Andel Studie- Egen Andel Studietimmar andel totalt timmar andel totalt timmar andel totalt timmar andel totalt timmar andel totalt timmar ABF ,04 25, ,40 35, ,21 31, ,53 35, ,82 20, Bilda ,99 6, ,02 2, ,83 1, ,42 2, ,74 3, FU ,72 6, ,35 6, ,16 5, ,51 1, ,27 1, Ibn Rusdh ,19 1, ,27 1, ,38 2, ,28 0, ,89 0, KBV ,99 0, ,46 2, ,33 0,06 0 0,00 0, ,22 0, Mbsk ,27 11, ,07 7, ,07 12, ,71 3, ,88 10, NBV ,69 6, ,02 10, ,86 10, ,03 14, ,39 10, Sensus ,81 10, ,76 4, ,17 4, ,10 3, ,16 5, Sfr ,50 16, ,96 18, ,39 13, ,81 12, ,35 28, SV ,64 15, ,47 11, ,07 18, ,99 25, ,83 17, Totalt ,51 100, ,65 100, ,34 100, ,55 100, ,96 100, ) Här ingår bl a språk, estet och konsthantverk 2) Här ingår bl a samhälls- och fackliga frågor 3) Här ingår bl a data 4) Här ingår bl a friskvård och ABFs hälsoskola 5) Här ingår bl a cirkelledutb, trädgårdsskötsel mm statistik 47

9 TA B E L L 7 Kulturprogram i abf 2010 och 2011 per kulturform Kulturform Antal Därav Antal Antal Antal Därav Antal Antal arrangem. Interna Offentliga deltagare medverkande arrangem. Interna Offentliga deltagare medverkande Föreläsningar Sång och musik Teater Film, foto, bild Dans Utställningar Litteratur Konst och konsthantverk Tvärkulturellt Summa Tabellen innehåller endast statsbidragsberättigad kulturverksamhet. TA B E L L 8 Fackliga studier i ABF (per fackförbund) 2010 och 2011 Fackförbund Förändring Deltagare Timmar Deltagare Timmar Deltagare % Timmar % LO (Tvärfackligt) , ,47 Sv Byggnadsarb.förb , ,41 Sv. Elektrikerförb , ,55 Fastighetsanställdas förb , ,55 Grafiska fackförbundet Mediafacket , ,20 Handelsanställdas förb , ,21 Hotell- och restaurangfacket , ,66 Sv Kommunalarbetareförb , ,74 Sv. Livsmedelsarbetareförb , ,17 IF Metall , ,33 Sv. Målareförb ,21 7 1,28 Sv. Pappersindustriarb. Förb , ,01 SEKO , ,85 Sv. Transportarbetareförb , ,55 Summa , ,63 Tabellen innehåller endast cirkelverksamhet och annan folkbildningsverksamhet. 48 statistik

10 TA B E L L 9 Cirkelverksamhet och annan folkbildningsverksamhet inom medlemsorganisationerna Organisation 2011 Förändring Timmar Deltagare deltagare Timmar Deltagare Timmar Deltagare Timmar Deltagare Timmar Deltagare LO inkl. fackförbunden SAP Sveriges Socialdem. kvinnoförb SSU Socialdemokrater för tro och solidaritet Sveriges Socialdemokratiska studentförb Vänsterpartiet Ung Vänster Sv Kommunistiska Parti Vänsterns Studentförbund Sveriges Arbetares Centralorg KF Konsumentgillesförbundet HSB Hyresgästernas Riksförbund Riksbyggen Astma- och Allergiförbundet Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet Föreningen Sveriges Dövblinda Hjärt- och lungsjukas Riksförbund Hörselskadades Riksförbund ILCO Neurologiskt Handikappades Riksf Reumatikerförbundet Riksf. för döva, hörselskadade och språkstörda barn Riksf. för Hjälp åt Läkemedelsmissbr Njurförbundet Riksf. för rörelseh. Barn o Ungdom Riksf. för Social o Mental Hälsa Svenska Celiakiförbundet Svenska Celiakiungdomsförbundet Svenska Diabetesförbundet Svenska Epilepsiförbundet Halscanserförbundet - STÖDET Psoriasisförbundet Sveriges Dövas Riksförbund Synskadades Riksförbund Mag- och tarmförbundet Dyslexiförbundet PRO Svenska Kommunalpensionärernas Förb »» statistik 49

11 TA B E L L 9 (forts) Cirkelverksamhet och annan folkbildningsverksamhet inom medlemsorganisationerna Organisation 2011 Förändring Timmar Deltagare deltagare Timmar Deltagare Timmar Deltagare Timmar Deltagare Timmar Deltagare IIranska Riksförbundet Kurdiska Riksförbundet Makedoniska Riksförbundet i Sverige Serbernas Riksförbund i Sverige Sverigefinska Ungdomsförbundet Sverigefinska Riksförbundet Finlandssvenskarnas Riksförb i Sverige Turkiska Riksförbundet Syrianska Riksförbundet i sverige Riksorganisationen Folkets Hus och Parker Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och tanspersoners rättigheter Svenska Arbetarsångarförbundet Sveriges Arbetarteaterförbund Svenska Freds- och Skiljedomsfören Sällskapet Länkarnas Riksförbund Unga Örnar Verdandi Fria Sällskapet Länkarsnas Samorg Sv Kv. Vänsterförbund Summa Procent av förb. totala verks. 25,63 40,59 27,05 42,03 28,59 43,49 30,10 44,22 30,66 42,86 50 statistik

12 TA B E L L 1 0 Cirkelverksamhet och annan folkbildningsverksamhet inom organisationer med samarbetsavtal/lokalt samarbete Organisation 2010 Förändring Timmar Deltagare deltagare Timmar Deltagare Timmar Deltagare Timmar Deltagare Timmar Deltagare Brandmännens Riksförbund Övriga fackliga organisationer Sveriges Socialistiska pionjärer Övriga politiska organisationer Övriga konsumentorganisationer Övriga Bostadsorganisationer Riksförbundet Attention Förbundet Unga Rörelsehindrade EWDFA Förbundet Blödarsjuka i Sverige Handikappförbundens samarbetsorgan Hjärnkraft Hjärtebarnsförbundet Patientföreningen för Anorexia o Bulima Nervosa Riksförbundet Cystisk fibros Personskadeförbundet Riksförbundet ångestsyndromsällskapet Riksorganisationen Unga Synskadade Stroke Psoriasisförbundet - UNG Sve Stammningsföreningars Riksförb Unga Hörselskadade Unga RBU-are Riksorg Unga Reumatiker Vuxendöva i Sverige Riksförbundet för Ungdom för Social hälsa Föreningen för Hörselskadade Döva barn med familier Riks Svenska Turner föreningen Handikapphistoriska föreningen PIO Primär immunbrist organisationen Övriga Handikapporg Övriga pensionärsorganisationer Bolivianska Riksförbundet Eritreanska Riksförbundet Riksförb Initiativ för El Salvador Italienska Riksförbundet Portugisiska Riksförbundet Riksförbundet polska fören i Sv Salvadoranska Riksförbundet Slovenska Riksförbundet Somaliska Riksförbundet i Sverige statistik 51

13 tabell 10 (forts) Cirkelverksamhet och annan folkbildningsverksamhet inom organisationer med samarbetsavtal/lokalt samarbete Organisation 2011 Förändring Timmar Deltagare deltagare Timmar Deltagare Timmar Deltagare Timmar Deltagare Timmar Deltagare Spanska Riksförbundet Azerbajzjan Turkiska riksförbundet Albanska föreningars union i Sverige Armeniska Riksförbundet i Sverige Resandefolket Romanova Turkiska Ungdomsförbundet Syrianska, Assyriska Akademiker i Sverige Kinesiska Riksförbundet i Sverige Ukrainska Alliansen i Sverige Riksförbund Övriga Invandrarorganisationer Arbetaridrottsföreningarnas samorg Elevorganisationer i Sverige Riksförb Frivilliga samhällsarbetare Sv Fredskommittén Sv Dragspelares Riksförb Alkoholproblematikers Riksförb Fria Alkoholproblematikers Riksorg Nattvandrarna Farsor&Morsor i Sverige Humanisterna SCIRA Föreningen arbetarskrivare UNWOMEN Svenska E-sprotföreningen Institutionsverksamhet Organisationer med lokalt samarbetsavtal Fria Grupper Summa Procent av förb. totala verks. 41,77 24,72 41,64 25,11 40,05 22,89 38,75 22,80 37,98 23,45 Andra Studieförbund Folkhögskolor Företag Kulturinstitutioner Myndiheter Kommuner Samhall Egen verksamhet Övrigt Summa statistik

14

15 Förbundsexpeditionen Box Stockholm Telefon: Stärk folkrörelserna! Hur möter vi nya folkrörelser? En av ABFs utmaningar framöver kommer att vara att skapa fler möten över generationsgränserna. De nya rörelserna har mycket att lära av de gamla, samtidigt som de gamla organisationerna har många moderna idéer att hämta från de nya. ABF måste hela tiden förändras men vårt uppdrag är detsamma: Att finnas till för dem som står längst ifrån makt och inflytande och ge dem verktyg för att göra en annan värld möjlig.

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling 1 Pedagogik och ledarutbildning 4 142 Pedagogik 4 142o Uppfostran / föräldrakunskap 4 142z Pedagogik

Läs mer

Samverkanspart- centrala medlemsorganisationer och samverkanspart med eller utan centralt samarbetsavtal

Samverkanspart- centrala medlemsorganisationer och samverkanspart med eller utan centralt samarbetsavtal Samverkanspart- centrala medlemsorganisationer och samverkanspart med eller utan centralt samarbetsavtal Kod MO Sam Ej samv Samverkans- Samverkansv avtal avtal part grupp 0 Allmänna 001 ABF X ABF ABF 1

Läs mer

Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Innehållsbeskrivning

Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Innehållsbeskrivning Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Innehållsbeskrivning SUN-inriktning 1-siffernivå 2-sifffernivå 3-siffernivå 1 Pedagogik och lärarutbildning 14 Pedagogik och lärarutbildning

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Förord. Statistiska centralbyrån i april 2000. Svante Öberg. Anna-Karin Olsson

Förord. Statistiska centralbyrån i april 2000. Svante Öberg. Anna-Karin Olsson 3 Förord Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) är ett system för klassificering av utbildning. SUN skapades i slutet av 60-talet och används sedan dess allmänt av företag och organisationer samt av SCB vid

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Kodförteckning

Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Kodförteckning Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Kodförteckning SUN-inriktning Huvudområdesgrupp Kod Benämning 1 Pedagogik och lärarutbildning 14 Pedagogik och lärarutbildning 142 Pedagogik

Läs mer

Studieförbundens medlemsorganisationer och organisationer med samarbetsavtal

Studieförbundens medlemsorganisationer och organisationer med samarbetsavtal 2015 03 13 Studieförbundens medlemsorganisationer och organisationer med samarbetsavtal ABF Assyriska Riksförbundet Astma och Allergiförbundet Blodcancerförbundet DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2011 2015.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2011 2015. Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 211 215. 1 (54) Datum: 211-4-15 Dnr: YH 211/387 Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 211-215 Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Myndigheten för yrkeshögskolan Västerås 2015-04-24 Dnr: MYH 2015/910 ISBN 978-91-87073-32-8 YH1000, v1.4, 2013-03-05 MYNDIGHETEN

Läs mer

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 1. För antagning till utbildningen krävs utöver grundläggande behörighet, särskild behörighet

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Program Urvalsgrupper:

Program Urvalsgrupper: Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets program med start höstterminen 2014 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2014-08-06 www.uhr.se Stockholms universitet, sektionen för antagning

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Statistik över konst- och kulturutbildningar Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Februari 2015 1 (7) Datum: 2015-03-02 Inledning Konst- och kulturutbildningar 1 är en eftergymnasial

Läs mer

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30.

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30. Örebro universitet Bilaga till utbildningsplanerna Praktisk pedagogisk utbildning till gymnasielärare, 40 poäng samt Praktisk pedagogisk utbildning till grundskollärare i årskurs 4-9, 40 poäng Förteckning

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

UNDERVISNINGSFÖRVALTNINGENS KLASSIFICERING AV UTBILDNINGSOMRÅDEN, VUXENUTBILDNINGSTILLÄMPNING

UNDERVISNINGSFÖRVALTNINGENS KLASSIFICERING AV UTBILDNINGSOMRÅDEN, VUXENUTBILDNINGSTILLÄMPNING UNDERVISNINGSFÖRVALTNINGENS KLASSIFICERING AV UTBILDNINGSOMRÅDEN, VUXENUTBILDNINGSTILLÄMPNING Klassificeringen används vid insamling av uppgifter om undervisningstimmar i utbildning för vuxna som inte

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

Förord. Statistiska centralbyrån i april 2000. Svante Öberg. Anna-Karin Olsson

Förord. Statistiska centralbyrån i april 2000. Svante Öberg. Anna-Karin Olsson 3 Förord Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) är ett system för klassificering av utbildning. SUN skapades i slutet av 60-talet och används sedan dess allmänt av företag och organisationer samt av SCB vid

Läs mer

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland NORRA VÄRMLAND Studie-/Kurskatalog 2011 Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: VIA TELEFON: Hagfors 0563-14250 Sunne 0565-12125 Torsby 0560-12707 Sysslebäck 0564-10156 DETTA ÄR ABF ABF är Sveriges

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete. yhmyndigheten.se

Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete. yhmyndigheten.se Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete Beviljad utbildningsvolym per kommun med avslut 2010 januari 2014 * Per 1 000 invånare 20-64 år Största värde är 7 511 (Totalt ca 57 900

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2015-01-27 Ärende nr 6-15 Beslut Bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 21 OKTOBER Sök senast 27/8-13 FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 7 JANUARI Sök mellan 1-29 Okt FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2015/2016 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Bollebygd Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Bollebygds

Läs mer

Meritpoäng för områdeskurser

Meritpoäng för områdeskurser Meritpoäng för områdeskurser 1 (10) Från och med sommarterminen 2012 kan du som har ett äldre betyg med bokstavsbetyg också få meritpoäng för områdeskurser. Du som har läst enligt de kursplaner som började

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering Dnr 19/400/2004 Datum 25.3.2004 Enligt sändlista Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ärende: Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Sveriges utrikesfödda akademiker. Juni 2015. Josefin Edström

Sveriges utrikesfödda akademiker. Juni 2015. Josefin Edström Sveriges utrikesfödda akademiker Juni 2015 Josefin Edström Sveriges utrikesfödda akademiker Josefin Edström Josefin Edström och Saco 2015 ISBN: 978-91-88019-07-3 www.saco.se Förord Saco har under många

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Handikappförbunden Enheten för Nationella Handlingsplanen Vår referens: Anne Sjöberg. Handikappförbundens synpunkter

Handikappförbunden Enheten för Nationella Handlingsplanen Vår referens: Anne Sjöberg. Handikappförbundens synpunkter 2009-05-29 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Afasiförbundet i Sverige Astma- och Allergiförbundet Blodcancerförbundet Bröstcancerföreningarnas riksorganisation De Handikappades Riksförbund Dyslexiförbundet

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Medlemsstatistik februari 2011

Medlemsstatistik februari 2011 Medlemsstatistik februari 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-02-28 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 629062 627334 1728 0,28 % s:a direktaviserade 296610 294929 1681 0,57 % s:a

Läs mer

Medlemsstatistik juni 2011

Medlemsstatistik juni 2011 Medlemsstatistik juni 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-06-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 633677 627334 6343 1,01 % s:a direktaviserade 299969 294929 5040 1,71 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas.

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas. Gymnasieprogram Alla yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja extra kurser för att studera vidare

Läs mer

Värden där uppgift saknas redovisas med en punkt (.)

Värden där uppgift saknas redovisas med en punkt (.) Observera att för vissa arrangemang sker redovisningen endast på länsnivå, eftersom bidragsgivningen skett på denna nivå istället för kommunnivå. Effekten av detta är att summan av de redovisade resultaten

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars KURSUTBUD KOMVUX Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars * Söks genom personligt besök på Studievägledningen, Rosenlundsgatan 8 GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Fristående kurser ENGELSKA Engelska

Läs mer

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 669 910 (+0,8%) Ersättningstagare: 9 008 (1,3%) Deltagare i program: 4 685 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 693 (2,0%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar i AEA fortsätter

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: februari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: november 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: september 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: juni och juli 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: augusti 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: Ersättningstagare: Deltagare i program: Antal arbetslösa: AEA kommenterar: ick var var Har du frågor om statistiken? KONTAKTA OSS 08-412 33 89 statistik@aea.se Medlemmar

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik.

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: januari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2011 för Region Norr inom Kulturens Bildningsverksamhet

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2011 för Region Norr inom Kulturens Bildningsverksamhet Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2011 för Region Norr inom Kulturens Bildningsverksamhet Förmodligen världens nyaste studieförbund växer! Inom kulturområdet har det länge funnits tankegångar på

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 22 Utbildningsprognoser Anders Axelsson, anders.axelsson@skane.se Christian Lindell, christian.lindell@skane.se Utbildningsprognos 21-22 Prognosen

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Kurser Urvalsgrupper

Kurser Urvalsgrupper Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets kurser med start höstterminen 2013 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2013-09-11 www.uhr.se Stockholms universitet, antagningsenheten

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Jodå. Tillgänglighet lönar sig. (vi har räknat på det)

Jodå. Tillgänglighet lönar sig. (vi har räknat på det) Jodå. Tillgänglighet lönar sig. (vi har räknat på det) 1 Ökad delaktighet minskar utanförskapet. Fler i arbete ger mer i skatteintäkter. Logiskt? 2 Dags att byta fokus Svensk diskrimineringslag måste skärpas.

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2015 Rapport 2015:14 Halvårsrapport januari - juni 2015 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Vilken rapportering krävs av studieförbund? Vilka handlingar ska skickas när och till vem? Särskilda syften

Läs mer