abf:s verksamhet från 1912

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "abf:s verksamhet från 1912"

Transkript

1 ABF hade 2011 totalt deltagare i studiecirklar, och män deltagare var under 13 år, deltagare var mellan år, deltagare var mellan år och deltagare var över 65 år. Av totala antalet deltagare har utländsk bakgrund, har en funktionsnedsättning och deltagare var arbetslösa. TABELL 1 abf:s verksamhet från 1912 Verks.år Avdelningar Studiecirklar och övr. gruppverks. 1) Kultur Kulturgrupper 3) Antal Timmar Deltagare program 2) Antal Deltagare 1912/ / / / / / / / / / / / / / / / Därav verksamhet utan statsbidrag 6) Grupper Timmar Deltagare 1991/92 5) / / / /96 7) ) Antalet studiecirklar, timmar och deltagare innefattar även ej statsbidragsberättigad verksamhet t o m 1974/ / /91 redovisas enbart statsbidragsberättigad verksamhet. Fr o m 1991/92 redovisas studiecirklar, övrig folkbildningsverksamhet samt annan verksamhet utan statsbidrag. 2) T o m 1973/74 omfattar kolumnen endast föreläsningar. 74/ /81 redovisas totala antalet kulturarrangemang. 3) 1981/ /91 innefattar redo visningsgruppen kulturprojekt samt körer, ensembler, vissa teatergrupper m m som tidigare redovisats som studiecirklar. Fr o m 1991/92 redovisas sådan verksamhet som studiecirklar eller övrig folkbildningsverksamhet. 4) Grund-SFI som 1985/86 omfattade timmar har fr o m 1986/87 överförts till kommunalt huvudmannaskap. 5) Nytt statsbidrags- och redovisningssystem fr o m 1991/92. Påbyggnads- SFI, som 1990/91 omfattade timmar, har fr o m 1991/92 överförts till kommunalt huvudmannaskap. 6) Redovisningen är frivillig från avdelningarnas sida och omfattar inte hela verksamheten. 7) Verksamhetsåret omfattade 18 månader. 40 statistik

2 TA B E L L 2 Verksamhet 2009 och 2010 Studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet Förändring och verksamhet utan statsbidrag i absol. tal % Antal grupper ,66 Därav Studiecirklar ,13 Annan folkbildningsverksamhet 1) ,89 Verksamhet utan statsbidrag 2) ,47 Antal deltagare ,41 Därav Studiecirklar ,38 Annan folkbildningsverksamhet 1) ,65 Verksamhet utan statsbidrag 2) ,97 Antal deltagare i genomsnitt/grupp 7,77 7,79-0,02-0,25 Könsfördelning: Antal män Procent av samtliga deltagare 39,58 39,13 Antal Procent av samtliga deltagare 60,42 60,87 Antal studietimmar ,71 Därav Studiecirklar ,60 Annan folkbildningsverksamhet 1) ,13 Verksamhet utan statsbidrag 2) ,09 Studietimmar i genomsnitt/grupp 35,34 34,64 0,70 2,02 Kulturprogram Folkbildning Antal arrangemang ,84 Antal deltagare ,42 Antal medverkande ,04 Utan statsbidrag Antal arrangemang ,82 Antal deltagare ,20 Antal medverkande ,34 1) Som annan folkbildningsverksamhet redovisas verksamhetsformer som inte uppfyller de organisatoriska kraven för studiecirkel. 2) Verksamhet utan statsbidrag avser huvudsakligen uppdragsfinansierad utbildning. Redovisningen är frivillig. Utöver här redovisad verksamhet bedrivs uppdragsverksamheten till övervägande del av ABF-ägda fristående bolag. TA B E L L 3 Studie-och kulturprogramverksamhet per ABF-distrikt Distrikt Grupper Timmar Deltagare Kulturprogram Föränd Förändring Förändring Arr. Medv Delt. ABF Stockholms län ABF Uppsala län ABF Södermanland ABF Östergötland ABF Jönköpings län ABF Kronoberg ABF Kalmar län ABF Gotland ABF Blekinge ABF Skåne ABF Halland ABF Göteborg ABF Västra Götaland ABF Värmland ABF Örebro län ABF Västmanland ABF Dalarna ABF Gävleborg ABF Jämtland ABF Västernorrland ABF Västerbotten ABF Norrbotten Summa Tabellen redovisar all rapporterad verksamhet statistik 41

3 TA B E L L 4 Ämnesval i studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet samt verksamhet utan statsbidrag 2009 och Ämne Grupper Timmar Deltagare Därav Grupper Timmar Deltagare Därav Allmän utbildning Läs och skrivinlärning för vuxna Läs- och skrivinlärning för vuxna Personlig utveckling Personlig utveckling Summa Procent av ABFs verksamhet 0,19 0,18 0,19 0,21 0,17 0,17 0,18 0,17 Pedagogik och ledarutbildning Pedagogik Uppfostran/Föräldrakunskap Pedagogik och metodik Pedagogik och ledarutbildning Cirkelledarutbildning allmän Cirkelledarutbildning teoretiskt ämne Cirkelledarutbildning praktiskt/estetiskt ämne Studieorganisatörsutbildning Summa Procent av ABFs verksamhet 0,87 0,51 1,20 1,19 0,90 0,48 1,16 1,27 Humaniora, språk och konst Bild och formkonst Bild- och formkonstnärlig utbildning Konstvetenskap och konsthistoria Teckning Måleri Skulptur Grafisk konst Film och fototeknik Annan utbildning inom bild- och formkonst Musik, dans och dramatik Musik (för scenframställning) Teater och dramatik Musik- dans, film och teatervetenskap/historia Körsång Solosång Sång och musik i grupp Instrumentalmusik-ensemble Piano (enskilt instrument) Stränginstrument (enskilt instrument) Övriga enskilda instrument Improvisatorisk musik (rock, jazz mm) Musikteori Folkmusik Modern konstdans Balett, klassisk dans Folklig dans Övriga danser Koreografi Mim, pantomim Övriga scenisk konst Medieproduktion (grafisk formgivning) Medieproduktion, allmän inriktning Film, radio- och TV-produktion Grafisk teknik och bokbinderi Illustration, reklam, grafisk formgivning och foto Annan utbildning inom medieproduktion Formgivning Modedesign Inredningsdesign Annan utbildning inom formgivning Konsthantverk Knyppling statistik

4 Ämne Grupper Timmar Deltagare Därav Grupper Timmar Deltagare Därav Konsthantverkshistoria, förståelse Träslöjd Metallslöjd Keramik Porslinsmålning Vävning Konstsömnad Övrig textilslöjd Övrigt konsthantverk Klädsömnad klädvård Religion Annan utbildning i religion Främmande språk Allmän språkkunskap och allmänt språkliga utbildnin Engelska Tyska Franska Spanska Ryska Svenska som främmande språk Klassiska språk (grekiska latin) Finska Italienska Kontakttolk Annan utbildning i främmande språk Svenska och litteraturkunskap (Även hemspråk) Svenska Modersmål andra än svenska Litteraturhistoria och litteraturvetenskap Nordiska språk Skönlitteratur och svenska Skrivarcirkel Teckenspråk Historia och arkeologi Historia Arkeologi Livsåskådning, filosofi, logik och etik Livsåskådning, filosofi, logik, etik Summa Procent av ABFs verksamhet 63,81 72,18 58,92 60,28 63,19 71,29 59,34 60,66 Samhälls- och beteendevetenskap, juridik, handel, administration Samhälls- och beteendevetenskap, allmän inriktning Beteendevetenskap, allmän inriktning Samhälls- och beteendevetenskap, allmän inriktning Psykologi Psykologi Sociologi, etnologi och kulturgeografi Sociologi Socialantropologi och etnologi Geografi (kultur- och samhällsgeografi) Biografi, släktforskning Jämställdhetsfrågor Statsvetenskap EU-kunskap Politiska ideologier Socialpolitik Samhällsplanering Kommunala frågor Arbetsmarknadspolitik Statsvetenskap/Internationella frågor »» statistik 43

5 TA B E L L 4 (forts) Ämnesval i studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet samt verksamhet utan statsbidrag 2009 och Ämne Grupper Timmar Deltagare Därav Grupper Timmar Deltagare Därav Nationalekonomi och ekonomisk historia Nationalekonomi och ekonomisk historia Samhälls- och beteendevetenskap Folkrörelser och intresseorganisationer Föreningskunskap Samhälls- och beteendevetenskap övrigt Journalistik och information, allmän inriktning Journalistik och information, allmän inriktning Journalistik och medievetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap Företagsekonomi, handel, administration, allmän utbildning Ekonomiutbildning/företagsekonomi Handel och administration Annan bred utbildning i företagsekonomi, handel och administration Marknadsförning Marknadsförning Bank, försäkring och finansiering Bank, försäkring och finansiering Redovisning och beskrattning Redovisning, bokförning och beskattning Ledning och administration Ledarskap, organisation och styrning Annan utbildning i ledning och administration Arbetsplatsrelaterad och facklig utbildning Avtalsfrågor Fackliga frågor Företagsekonomi/medbestämmande Arbetsliv, övriga ämnen/övrigt fackligt Arbetsplatsrelaterad utbildning Juridik och rättsvetenskap Annan utbildning i juridik och rättsvetenskap Summa Procent av ABFs verksamhet 14,81 11,18 18,43 16,37 15,14 11,58 18,14 16,31 Naturvetenskap, matematik och data Biologi och biokemi Naturvetenskap, matematik och data Biologi Näringslära Botanik Zoologi Miljövetenskap/ekologi Miljövetenskap Fysik Fysik Kemi Kemi Geovetenskap och naturgeografi Geovetenskap och naturgeografi Matematik och naturvetenskap, allmän inriktning Matematik och naturvetenskap, allmän inriktning Matematik Matematik Statistik Statistik Matematik och naturvetenskap, övrig inriktning Matematik och övriga naturvetenskap Data, allmän inriktning Data, allmän inriktning statistik

6 Ämne Grupper Timmar Deltagare Därav Grupper Timmar Deltagare Därav Datavetenskap och systemvetenskap Systemvetenskap och programvaruteknik Datavetenskap och datalogi Datoranvändning Datoranvändning Data, övrig inriktning Data, övrig eller ospecificerad inriktning Summa Procent av ABFs verksamhet 5,79 4,27 5,28 4,92 5,85 4,70 5,40 4,88 Teknik Teknik, allmän inriktning Annan bred utbildning i teknik Maskinteknik och verkstadsteknik Annan utbildning i maskinteknik och verkstadsteknik Energi- och elektroteknik Annan utbildning i energi- och elektroteknik Elektronik, datateknik och automation Automation/Styr- och reglerteknik Datorteknik Kemi- och bioteknik Annan utbildning i kemi- och bioteknik Fordons- och farkostteknik Fordonsteknik Material och tillverkning, allmän inriktning Materialkunskap och tillverkning, allmän inriktning Livsmedelshantering Annan utbildning i tillverkning/hantering av livsmedel Tillverkning, övrig inriktning Material och tillverkningsteknik, övrigt inriktning Samhällsbyggnad och byggnadsteknik, allmän inriktning Kartritning Annan utbildning inom samhällsbyggnad och arkitekt Summa Procent av ABFs verksamhet 0,82 0,75 0,68 0,48 0,86 0,73 0,75 0,53 Lant-, och skogsbruk samt djursjukvård Lantbruk Husdjursskötsel Lantbruk Trädgård Trädgård Skog Skogsbruk Jakt, viltvård Fiske och vattenbruk Fiske och vattenbruk Summa Procent av ABFs verksamhet 0,77 0,62 0,69 0,58 0,65 0,53 0,62 0,49 Hälso- och sjukvård samt social omsorg Hälso- och sjukvård, allmän inriktning Hälso- och sjukvård, allmän inriktning Medicin Medicin Omvårdnad Annan omvårdnadsutbildning inriktning mot äldreomsorg »» statistik 45

7 TA B E L L 4 (forts) Ämnesval i studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet samt verksamhet utan statsbidrag 2010 och Ämne Grupper Timmar Deltagare Därav Grupper Timmar Deltagare Därav Annan omvårdnadsutbildning inriktning mot psykiskt utvecklingsstörda Annan omvårdnadsutbildning inriktning mot funktionshinder Terapi, rehabilitering och kostbehandling Annan utbildning inom terapi, rehabilitering och kost Farmaci Farmaci Socialt arbete och omsorg, allmän inriktning Socialt arbete och omsorg, allmän inriktning Socialt arabete och omsorg, övrig eller ospec. Inriktn Barn och ungdom Barn och ungdom, allmän inriktning Fritidsverksamhet för barn och ungdom Socialt arbete och omsorg, övrig inriktning Alkohol, narkotika, tobak (missbruksfrågor) Handikappfrågor Socialt arbete och omsorg, övrig inriktning Summa Procent av ABFs verksamhet 4,70 3,61 5,68 6,59 4,87 3,71 5,31 6,29 Tjänster Matlagning (hotell, restaurang och storhushåll) Matlagning Arrangörskap (turism, resor och fritid) Arrangörskap (turism, resor och fritid) Idrott och friskvård Friskvård Idrott Idrott och friskvård övrigt Idrott ospecificerat Konsumtion och hemkunskap (Hushåll och lokalvård) Hushåll, boendekunskap och lokalvård Konsument- och varukännedom Hår- och skönhetsvård Hår- och skönhetsvård Transport Utbildning för sjöfart Utbildning för luftfart Annan utbildning inom transporttjänster Miljövård och miljöskydd, allmän inriktning Miljövård, och miljöskydd, allmän inriktning Naturvård och djurskydd Naturvård och djurskydd Miljövård och miljöskydd övrig inriktning Miljövård och miljöskydd övrig inriktning Arbetsmiljö och arbetarskydd Arbetsmiljö och arbetarskydd Summa Procent av ABFs verksamhet 8,02 6,54 8,63 9,13 8,17 6,61 8,85 9,20 Okänd övriga ämnen Okänd Spel och hobby Okänd Summa Procent av ABFs verksamhet 0,21 0,16 0,29 0,26 0,20 0,19 0,24 0,20 Totalt statistik

8 TA B E L L 5 Studiecirkelverksamhet i samtliga studieförbund Studie- Antal cirklar Antal deltagare Antal timmar förbund Förändr. Andel Förändr. Andel Förändr. Andel ABF , , ,90 BILDA , , ,23 FU , , ,79 Sfr , , ,55 SV , , ,11 NBV , , ,54 Mbsk , , ,86 SENSUS , , ,13 IB , , ,05 KBV , , ,83 Summa TA B E L L 6 Ämnesprofiler i studieförbundens cirkelverksamhet 2011 Studieförbund Humaniora, språk Samhälls- och Naturvetenskap- Hälso- och sjukvård 4) Övriga ämnen 5) Totalt och konst 1) beteendevetenskap 2) och teknik 3) Studie- Egen Andel Studie- Egen Andel Studie- Egen Andel Studie- Egen Andel Studie- Egen Andel Studietimmar andel totalt timmar andel totalt timmar andel totalt timmar andel totalt timmar andel totalt timmar ABF ,04 25, ,40 35, ,21 31, ,53 35, ,82 20, Bilda ,99 6, ,02 2, ,83 1, ,42 2, ,74 3, FU ,72 6, ,35 6, ,16 5, ,51 1, ,27 1, Ibn Rusdh ,19 1, ,27 1, ,38 2, ,28 0, ,89 0, KBV ,99 0, ,46 2, ,33 0,06 0 0,00 0, ,22 0, Mbsk ,27 11, ,07 7, ,07 12, ,71 3, ,88 10, NBV ,69 6, ,02 10, ,86 10, ,03 14, ,39 10, Sensus ,81 10, ,76 4, ,17 4, ,10 3, ,16 5, Sfr ,50 16, ,96 18, ,39 13, ,81 12, ,35 28, SV ,64 15, ,47 11, ,07 18, ,99 25, ,83 17, Totalt ,51 100, ,65 100, ,34 100, ,55 100, ,96 100, ) Här ingår bl a språk, estet och konsthantverk 2) Här ingår bl a samhälls- och fackliga frågor 3) Här ingår bl a data 4) Här ingår bl a friskvård och ABFs hälsoskola 5) Här ingår bl a cirkelledutb, trädgårdsskötsel mm statistik 47

9 TA B E L L 7 Kulturprogram i abf 2010 och 2011 per kulturform Kulturform Antal Därav Antal Antal Antal Därav Antal Antal arrangem. Interna Offentliga deltagare medverkande arrangem. Interna Offentliga deltagare medverkande Föreläsningar Sång och musik Teater Film, foto, bild Dans Utställningar Litteratur Konst och konsthantverk Tvärkulturellt Summa Tabellen innehåller endast statsbidragsberättigad kulturverksamhet. TA B E L L 8 Fackliga studier i ABF (per fackförbund) 2010 och 2011 Fackförbund Förändring Deltagare Timmar Deltagare Timmar Deltagare % Timmar % LO (Tvärfackligt) , ,47 Sv Byggnadsarb.förb , ,41 Sv. Elektrikerförb , ,55 Fastighetsanställdas förb , ,55 Grafiska fackförbundet Mediafacket , ,20 Handelsanställdas förb , ,21 Hotell- och restaurangfacket , ,66 Sv Kommunalarbetareförb , ,74 Sv. Livsmedelsarbetareförb , ,17 IF Metall , ,33 Sv. Målareförb ,21 7 1,28 Sv. Pappersindustriarb. Förb , ,01 SEKO , ,85 Sv. Transportarbetareförb , ,55 Summa , ,63 Tabellen innehåller endast cirkelverksamhet och annan folkbildningsverksamhet. 48 statistik

10 TA B E L L 9 Cirkelverksamhet och annan folkbildningsverksamhet inom medlemsorganisationerna Organisation 2011 Förändring Timmar Deltagare deltagare Timmar Deltagare Timmar Deltagare Timmar Deltagare Timmar Deltagare LO inkl. fackförbunden SAP Sveriges Socialdem. kvinnoförb SSU Socialdemokrater för tro och solidaritet Sveriges Socialdemokratiska studentförb Vänsterpartiet Ung Vänster Sv Kommunistiska Parti Vänsterns Studentförbund Sveriges Arbetares Centralorg KF Konsumentgillesförbundet HSB Hyresgästernas Riksförbund Riksbyggen Astma- och Allergiförbundet Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet Föreningen Sveriges Dövblinda Hjärt- och lungsjukas Riksförbund Hörselskadades Riksförbund ILCO Neurologiskt Handikappades Riksf Reumatikerförbundet Riksf. för döva, hörselskadade och språkstörda barn Riksf. för Hjälp åt Läkemedelsmissbr Njurförbundet Riksf. för rörelseh. Barn o Ungdom Riksf. för Social o Mental Hälsa Svenska Celiakiförbundet Svenska Celiakiungdomsförbundet Svenska Diabetesförbundet Svenska Epilepsiförbundet Halscanserförbundet - STÖDET Psoriasisförbundet Sveriges Dövas Riksförbund Synskadades Riksförbund Mag- och tarmförbundet Dyslexiförbundet PRO Svenska Kommunalpensionärernas Förb »» statistik 49

Minskningen av deltagare och

Minskningen av deltagare och Verksamhetsförändringar: Minskningen av deltagare och De senaste årens kraftiga minskning av antalet deltagare och studietimmar har avklingat och kanske kan vi ana en vändning. Medieproduktion, ryska och

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2011 2015.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2011 2015. Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 211 215. 1 (54) Datum: 211-4-15 Dnr: YH 211/387 Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 211-215 Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

VERKSAMHETEN 2009 GÖTEBORG

VERKSAMHETEN 2009 GÖTEBORG VERKSAMHETEN 2009 GÖTEBORG INNEHÅLL Förord... 4 Fokus på kvalitet... 5 Utveckla demokratin... 6 Minska kunskapsklyftorna... 7 Erövra kulturen... 9 Slutord... 13 Bilagor Statistik... 14 Organisation styrelse

Läs mer

Samhällsplaneringens problem

Samhällsplaneringens problem Samhällsplaneringens problem 1 Innehållsförteckning. 2 FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. 3-4 Riodeklarationen 5 Agenda 21, Riokonferensens handlings-program inför nästa århundrade. 6 Omvärldsanalys.

Läs mer

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig Med i ABF samarbete leder längre gör en annan värld möjlig ABF Produktion: ABFs förbundsexpedition Foto: O mslag och sid 10 Kent Wärne Sid 4, 5, 6, 7, 19, 20: Jonas Hallqvist Sid 14: Mattias Vepsä Sid

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Det här är Sensus 5 Vad gör riksförbundet 6 Strategiarbetet: Destination Framtiden 7 Sensus önskvärda läge 8 Detta

Läs mer

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid PROGRAMKATALOG 2015 2016 VI GUIDAR DIG till din framtid Nu är det dags INNEHÅLL 05 Om Alströmergymnasiet 07 Att studera i Alingsås 09 Barn- och fritidsprogrammet BF 11 Bygg- och anläggningsprogrammet BA

Läs mer

NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN

NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN Projektguiden NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN 2014 Projektguiden NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN 2014 Förord Projektguiden innehåller en kort beskrivning av ett antal

Läs mer

http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress och början på ny politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i Strängnäs. http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Anders Axelsson Region Skåne REGLAB Stockholm 19 maj 2014 Upplägg: Arbetsmarknadsutvecklingen i Skåne i ett jämförande perspektiv vad säger matchningsindikatorerna?

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 KUNSKAPEN I CENTRUM DIN FRAMTID VÅR UTMANING Utan tvekan vet vi att din framtid påverkas av de val du gör idag, här och nu. För i framtiden väntar ju ditt drömjobb på dig. Oavsett

Läs mer

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Om Folkuniversitetet 3 Avdelningarnas verksamhet Uppsala 4 Dalarna 8 Örebro 10 Västmanland 12 Gävleborg 14 Utland 16 Statistik folkbildning

Läs mer

Att flytta till eller från Kalmar län

Att flytta till eller från Kalmar län 2008 Att flytta till eller från Kalmar län Flyttningsströmmar över länsgränsen och motiven för det långväga flyttandet Ingbritt Rosander ingbritt.rosander@kalmar.regionforbund.se 0480-44 83 65 2 FÖRORD

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

Studiematerial för handikapprörelsens uppsökande arbete

Studiematerial för handikapprörelsens uppsökande arbete Studiematerial för handikapprörelsens uppsökande arbete VUXENUTBILDNING FÖR ALLA HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN Vuxenutbildning för alla, Handikappförbundens samarbetsorgan Sundbyberg 2003 Form: www.fcs.se

Läs mer

Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008. http://wimnell.com/omr36-39x.pdf

Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008. http://wimnell.com/omr36-39x.pdf Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008. http://wimnell.com/omr36-39x.pdf Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008. http://wimnell.com/omr36-39x.pdf Innehåll: 7 Sven Wimnells hemsida. 7 Klassifikationssystem

Läs mer

VAD KAN MAN FÅ FÖR 1 800 SJUK- SKÖTERSKOR?

VAD KAN MAN FÅ FÖR 1 800 SJUK- SKÖTERSKOR? den europeiske patienten VAD KAN MAN FÅ FÖR 1 800 SJUK- SKÖTERSKOR? OM LANDSTINGENS SATSNINGAR PÅ FILM- INDUSTRI, STUDIECIRKLAR OCH ANNAT SVEND DAHL www.timbro.se/innehall/isbn=9175667652&flik=4 AUGUSTI

Läs mer

Kultur och fritid Culture and leisure

Kultur och fritid Culture and leisure Kultur och fritid Culture and leisure Foto: Monica Holmberg Kultur och fritid Statistisk årsbok 2013 23 Kultur och fritid Culture and leisure 23.1 Det svenska båtlivet... 471 Boating in Sweden 23.2 Bokläsning...

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor: Medlemsförteckning Styrelsens årsredovisning Revisorernas berättelse

Innehållsförteckning. Bilagor: Medlemsförteckning Styrelsens årsredovisning Revisorernas berättelse Innehållsförteckning Förvaltning 3 - Organisation 3 - Årsmöte 3 - Styrelse- och förtroendevalda 4 - Styrelse- och AU-sammanträden 4 - Personal 5 Arkivleveranser och ordnande 5 - Arkiv 5 - Affischer 7 -

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 I oktober 2014 fördelade Arvsfonden 69,2 miljoner kronor till 46 stycken projekt. Av dessa var 21 stycken projekt nya och de fick dela på 30,6 miljoner kronor. ABF Norr,

Läs mer

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna

Läs mer

Vidgade horisonter. NBVs årsskrift 2013

Vidgade horisonter. NBVs årsskrift 2013 Vidgade horisonter NBVs årsskrift 2013 NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet Årsskriftens intervjuer: Eva Åhlström Övriga skribenter: Åke Marcusson, Therese Ydremark och Mats Jönsson Fotografer:

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

Jodå. Tillgänglighet lönar sig. (vi har räknat på det)

Jodå. Tillgänglighet lönar sig. (vi har räknat på det) Jodå. Tillgänglighet lönar sig. (vi har räknat på det) 1 Ökad delaktighet minskar utanförskapet. Fler i arbete ger mer i skatteintäkter. Logiskt? 2 Dags att byta fokus Svensk diskrimineringslag måste skärpas.

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET

SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET PROGRAM 2015 2016 SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET WWW.ORU.SE Den senast uppdaterade programinformationen finns på www.oru.se/blivande_student. Facebook

Läs mer

ABF Nordöstra Stor-Stockholm

ABF Nordöstra Stor-Stockholm Från cirkel till universitet ABF Nordöstra Stor-Stockholm Verksamhetsberättelse 2011 Innehållsförteckning Representantskapsmöten sid 2 Förtroendevalda 2 Representation i bolag mm 2 Organisation 3 Medlemsorganisationer

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

Tänk nytt, lätt och rätt. handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tänk nytt, lätt och rätt. handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Tänk nytt, lätt och rätt handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Innehåll Inledning 3 Konventionen och ditt ansvar 4 Ny konvention, samma viktiga rättigheter 4 Dina

Läs mer