abf:s verksamhet från 1912

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "abf:s verksamhet från 1912"

Transkript

1 ABF hade 2011 totalt deltagare i studiecirklar, och män deltagare var under 13 år, deltagare var mellan år, deltagare var mellan år och deltagare var över 65 år. Av totala antalet deltagare har utländsk bakgrund, har en funktionsnedsättning och deltagare var arbetslösa. TABELL 1 abf:s verksamhet från 1912 Verks.år Avdelningar Studiecirklar och övr. gruppverks. 1) Kultur Kulturgrupper 3) Antal Timmar Deltagare program 2) Antal Deltagare 1912/ / / / / / / / / / / / / / / / Därav verksamhet utan statsbidrag 6) Grupper Timmar Deltagare 1991/92 5) / / / /96 7) ) Antalet studiecirklar, timmar och deltagare innefattar även ej statsbidragsberättigad verksamhet t o m 1974/ / /91 redovisas enbart statsbidragsberättigad verksamhet. Fr o m 1991/92 redovisas studiecirklar, övrig folkbildningsverksamhet samt annan verksamhet utan statsbidrag. 2) T o m 1973/74 omfattar kolumnen endast föreläsningar. 74/ /81 redovisas totala antalet kulturarrangemang. 3) 1981/ /91 innefattar redo visningsgruppen kulturprojekt samt körer, ensembler, vissa teatergrupper m m som tidigare redovisats som studiecirklar. Fr o m 1991/92 redovisas sådan verksamhet som studiecirklar eller övrig folkbildningsverksamhet. 4) Grund-SFI som 1985/86 omfattade timmar har fr o m 1986/87 överförts till kommunalt huvudmannaskap. 5) Nytt statsbidrags- och redovisningssystem fr o m 1991/92. Påbyggnads- SFI, som 1990/91 omfattade timmar, har fr o m 1991/92 överförts till kommunalt huvudmannaskap. 6) Redovisningen är frivillig från avdelningarnas sida och omfattar inte hela verksamheten. 7) Verksamhetsåret omfattade 18 månader. 40 statistik

2 TA B E L L 2 Verksamhet 2009 och 2010 Studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet Förändring och verksamhet utan statsbidrag i absol. tal % Antal grupper ,66 Därav Studiecirklar ,13 Annan folkbildningsverksamhet 1) ,89 Verksamhet utan statsbidrag 2) ,47 Antal deltagare ,41 Därav Studiecirklar ,38 Annan folkbildningsverksamhet 1) ,65 Verksamhet utan statsbidrag 2) ,97 Antal deltagare i genomsnitt/grupp 7,77 7,79-0,02-0,25 Könsfördelning: Antal män Procent av samtliga deltagare 39,58 39,13 Antal Procent av samtliga deltagare 60,42 60,87 Antal studietimmar ,71 Därav Studiecirklar ,60 Annan folkbildningsverksamhet 1) ,13 Verksamhet utan statsbidrag 2) ,09 Studietimmar i genomsnitt/grupp 35,34 34,64 0,70 2,02 Kulturprogram Folkbildning Antal arrangemang ,84 Antal deltagare ,42 Antal medverkande ,04 Utan statsbidrag Antal arrangemang ,82 Antal deltagare ,20 Antal medverkande ,34 1) Som annan folkbildningsverksamhet redovisas verksamhetsformer som inte uppfyller de organisatoriska kraven för studiecirkel. 2) Verksamhet utan statsbidrag avser huvudsakligen uppdragsfinansierad utbildning. Redovisningen är frivillig. Utöver här redovisad verksamhet bedrivs uppdragsverksamheten till övervägande del av ABF-ägda fristående bolag. TA B E L L 3 Studie-och kulturprogramverksamhet per ABF-distrikt Distrikt Grupper Timmar Deltagare Kulturprogram Föränd Förändring Förändring Arr. Medv Delt. ABF Stockholms län ABF Uppsala län ABF Södermanland ABF Östergötland ABF Jönköpings län ABF Kronoberg ABF Kalmar län ABF Gotland ABF Blekinge ABF Skåne ABF Halland ABF Göteborg ABF Västra Götaland ABF Värmland ABF Örebro län ABF Västmanland ABF Dalarna ABF Gävleborg ABF Jämtland ABF Västernorrland ABF Västerbotten ABF Norrbotten Summa Tabellen redovisar all rapporterad verksamhet statistik 41

3 TA B E L L 4 Ämnesval i studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet samt verksamhet utan statsbidrag 2009 och Ämne Grupper Timmar Deltagare Därav Grupper Timmar Deltagare Därav Allmän utbildning Läs och skrivinlärning för vuxna Läs- och skrivinlärning för vuxna Personlig utveckling Personlig utveckling Summa Procent av ABFs verksamhet 0,19 0,18 0,19 0,21 0,17 0,17 0,18 0,17 Pedagogik och ledarutbildning Pedagogik Uppfostran/Föräldrakunskap Pedagogik och metodik Pedagogik och ledarutbildning Cirkelledarutbildning allmän Cirkelledarutbildning teoretiskt ämne Cirkelledarutbildning praktiskt/estetiskt ämne Studieorganisatörsutbildning Summa Procent av ABFs verksamhet 0,87 0,51 1,20 1,19 0,90 0,48 1,16 1,27 Humaniora, språk och konst Bild och formkonst Bild- och formkonstnärlig utbildning Konstvetenskap och konsthistoria Teckning Måleri Skulptur Grafisk konst Film och fototeknik Annan utbildning inom bild- och formkonst Musik, dans och dramatik Musik (för scenframställning) Teater och dramatik Musik- dans, film och teatervetenskap/historia Körsång Solosång Sång och musik i grupp Instrumentalmusik-ensemble Piano (enskilt instrument) Stränginstrument (enskilt instrument) Övriga enskilda instrument Improvisatorisk musik (rock, jazz mm) Musikteori Folkmusik Modern konstdans Balett, klassisk dans Folklig dans Övriga danser Koreografi Mim, pantomim Övriga scenisk konst Medieproduktion (grafisk formgivning) Medieproduktion, allmän inriktning Film, radio- och TV-produktion Grafisk teknik och bokbinderi Illustration, reklam, grafisk formgivning och foto Annan utbildning inom medieproduktion Formgivning Modedesign Inredningsdesign Annan utbildning inom formgivning Konsthantverk Knyppling statistik

4 Ämne Grupper Timmar Deltagare Därav Grupper Timmar Deltagare Därav Konsthantverkshistoria, förståelse Träslöjd Metallslöjd Keramik Porslinsmålning Vävning Konstsömnad Övrig textilslöjd Övrigt konsthantverk Klädsömnad klädvård Religion Annan utbildning i religion Främmande språk Allmän språkkunskap och allmänt språkliga utbildnin Engelska Tyska Franska Spanska Ryska Svenska som främmande språk Klassiska språk (grekiska latin) Finska Italienska Kontakttolk Annan utbildning i främmande språk Svenska och litteraturkunskap (Även hemspråk) Svenska Modersmål andra än svenska Litteraturhistoria och litteraturvetenskap Nordiska språk Skönlitteratur och svenska Skrivarcirkel Teckenspråk Historia och arkeologi Historia Arkeologi Livsåskådning, filosofi, logik och etik Livsåskådning, filosofi, logik, etik Summa Procent av ABFs verksamhet 63,81 72,18 58,92 60,28 63,19 71,29 59,34 60,66 Samhälls- och beteendevetenskap, juridik, handel, administration Samhälls- och beteendevetenskap, allmän inriktning Beteendevetenskap, allmän inriktning Samhälls- och beteendevetenskap, allmän inriktning Psykologi Psykologi Sociologi, etnologi och kulturgeografi Sociologi Socialantropologi och etnologi Geografi (kultur- och samhällsgeografi) Biografi, släktforskning Jämställdhetsfrågor Statsvetenskap EU-kunskap Politiska ideologier Socialpolitik Samhällsplanering Kommunala frågor Arbetsmarknadspolitik Statsvetenskap/Internationella frågor »» statistik 43

5 TA B E L L 4 (forts) Ämnesval i studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet samt verksamhet utan statsbidrag 2009 och Ämne Grupper Timmar Deltagare Därav Grupper Timmar Deltagare Därav Nationalekonomi och ekonomisk historia Nationalekonomi och ekonomisk historia Samhälls- och beteendevetenskap Folkrörelser och intresseorganisationer Föreningskunskap Samhälls- och beteendevetenskap övrigt Journalistik och information, allmän inriktning Journalistik och information, allmän inriktning Journalistik och medievetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap Företagsekonomi, handel, administration, allmän utbildning Ekonomiutbildning/företagsekonomi Handel och administration Annan bred utbildning i företagsekonomi, handel och administration Marknadsförning Marknadsförning Bank, försäkring och finansiering Bank, försäkring och finansiering Redovisning och beskrattning Redovisning, bokförning och beskattning Ledning och administration Ledarskap, organisation och styrning Annan utbildning i ledning och administration Arbetsplatsrelaterad och facklig utbildning Avtalsfrågor Fackliga frågor Företagsekonomi/medbestämmande Arbetsliv, övriga ämnen/övrigt fackligt Arbetsplatsrelaterad utbildning Juridik och rättsvetenskap Annan utbildning i juridik och rättsvetenskap Summa Procent av ABFs verksamhet 14,81 11,18 18,43 16,37 15,14 11,58 18,14 16,31 Naturvetenskap, matematik och data Biologi och biokemi Naturvetenskap, matematik och data Biologi Näringslära Botanik Zoologi Miljövetenskap/ekologi Miljövetenskap Fysik Fysik Kemi Kemi Geovetenskap och naturgeografi Geovetenskap och naturgeografi Matematik och naturvetenskap, allmän inriktning Matematik och naturvetenskap, allmän inriktning Matematik Matematik Statistik Statistik Matematik och naturvetenskap, övrig inriktning Matematik och övriga naturvetenskap Data, allmän inriktning Data, allmän inriktning statistik

6 Ämne Grupper Timmar Deltagare Därav Grupper Timmar Deltagare Därav Datavetenskap och systemvetenskap Systemvetenskap och programvaruteknik Datavetenskap och datalogi Datoranvändning Datoranvändning Data, övrig inriktning Data, övrig eller ospecificerad inriktning Summa Procent av ABFs verksamhet 5,79 4,27 5,28 4,92 5,85 4,70 5,40 4,88 Teknik Teknik, allmän inriktning Annan bred utbildning i teknik Maskinteknik och verkstadsteknik Annan utbildning i maskinteknik och verkstadsteknik Energi- och elektroteknik Annan utbildning i energi- och elektroteknik Elektronik, datateknik och automation Automation/Styr- och reglerteknik Datorteknik Kemi- och bioteknik Annan utbildning i kemi- och bioteknik Fordons- och farkostteknik Fordonsteknik Material och tillverkning, allmän inriktning Materialkunskap och tillverkning, allmän inriktning Livsmedelshantering Annan utbildning i tillverkning/hantering av livsmedel Tillverkning, övrig inriktning Material och tillverkningsteknik, övrigt inriktning Samhällsbyggnad och byggnadsteknik, allmän inriktning Kartritning Annan utbildning inom samhällsbyggnad och arkitekt Summa Procent av ABFs verksamhet 0,82 0,75 0,68 0,48 0,86 0,73 0,75 0,53 Lant-, och skogsbruk samt djursjukvård Lantbruk Husdjursskötsel Lantbruk Trädgård Trädgård Skog Skogsbruk Jakt, viltvård Fiske och vattenbruk Fiske och vattenbruk Summa Procent av ABFs verksamhet 0,77 0,62 0,69 0,58 0,65 0,53 0,62 0,49 Hälso- och sjukvård samt social omsorg Hälso- och sjukvård, allmän inriktning Hälso- och sjukvård, allmän inriktning Medicin Medicin Omvårdnad Annan omvårdnadsutbildning inriktning mot äldreomsorg »» statistik 45

7 TA B E L L 4 (forts) Ämnesval i studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet samt verksamhet utan statsbidrag 2010 och Ämne Grupper Timmar Deltagare Därav Grupper Timmar Deltagare Därav Annan omvårdnadsutbildning inriktning mot psykiskt utvecklingsstörda Annan omvårdnadsutbildning inriktning mot funktionshinder Terapi, rehabilitering och kostbehandling Annan utbildning inom terapi, rehabilitering och kost Farmaci Farmaci Socialt arbete och omsorg, allmän inriktning Socialt arbete och omsorg, allmän inriktning Socialt arabete och omsorg, övrig eller ospec. Inriktn Barn och ungdom Barn och ungdom, allmän inriktning Fritidsverksamhet för barn och ungdom Socialt arbete och omsorg, övrig inriktning Alkohol, narkotika, tobak (missbruksfrågor) Handikappfrågor Socialt arbete och omsorg, övrig inriktning Summa Procent av ABFs verksamhet 4,70 3,61 5,68 6,59 4,87 3,71 5,31 6,29 Tjänster Matlagning (hotell, restaurang och storhushåll) Matlagning Arrangörskap (turism, resor och fritid) Arrangörskap (turism, resor och fritid) Idrott och friskvård Friskvård Idrott Idrott och friskvård övrigt Idrott ospecificerat Konsumtion och hemkunskap (Hushåll och lokalvård) Hushåll, boendekunskap och lokalvård Konsument- och varukännedom Hår- och skönhetsvård Hår- och skönhetsvård Transport Utbildning för sjöfart Utbildning för luftfart Annan utbildning inom transporttjänster Miljövård och miljöskydd, allmän inriktning Miljövård, och miljöskydd, allmän inriktning Naturvård och djurskydd Naturvård och djurskydd Miljövård och miljöskydd övrig inriktning Miljövård och miljöskydd övrig inriktning Arbetsmiljö och arbetarskydd Arbetsmiljö och arbetarskydd Summa Procent av ABFs verksamhet 8,02 6,54 8,63 9,13 8,17 6,61 8,85 9,20 Okänd övriga ämnen Okänd Spel och hobby Okänd Summa Procent av ABFs verksamhet 0,21 0,16 0,29 0,26 0,20 0,19 0,24 0,20 Totalt statistik

8 TA B E L L 5 Studiecirkelverksamhet i samtliga studieförbund Studie- Antal cirklar Antal deltagare Antal timmar förbund Förändr. Andel Förändr. Andel Förändr. Andel ABF , , ,90 BILDA , , ,23 FU , , ,79 Sfr , , ,55 SV , , ,11 NBV , , ,54 Mbsk , , ,86 SENSUS , , ,13 IB , , ,05 KBV , , ,83 Summa TA B E L L 6 Ämnesprofiler i studieförbundens cirkelverksamhet 2011 Studieförbund Humaniora, språk Samhälls- och Naturvetenskap- Hälso- och sjukvård 4) Övriga ämnen 5) Totalt och konst 1) beteendevetenskap 2) och teknik 3) Studie- Egen Andel Studie- Egen Andel Studie- Egen Andel Studie- Egen Andel Studie- Egen Andel Studietimmar andel totalt timmar andel totalt timmar andel totalt timmar andel totalt timmar andel totalt timmar ABF ,04 25, ,40 35, ,21 31, ,53 35, ,82 20, Bilda ,99 6, ,02 2, ,83 1, ,42 2, ,74 3, FU ,72 6, ,35 6, ,16 5, ,51 1, ,27 1, Ibn Rusdh ,19 1, ,27 1, ,38 2, ,28 0, ,89 0, KBV ,99 0, ,46 2, ,33 0,06 0 0,00 0, ,22 0, Mbsk ,27 11, ,07 7, ,07 12, ,71 3, ,88 10, NBV ,69 6, ,02 10, ,86 10, ,03 14, ,39 10, Sensus ,81 10, ,76 4, ,17 4, ,10 3, ,16 5, Sfr ,50 16, ,96 18, ,39 13, ,81 12, ,35 28, SV ,64 15, ,47 11, ,07 18, ,99 25, ,83 17, Totalt ,51 100, ,65 100, ,34 100, ,55 100, ,96 100, ) Här ingår bl a språk, estet och konsthantverk 2) Här ingår bl a samhälls- och fackliga frågor 3) Här ingår bl a data 4) Här ingår bl a friskvård och ABFs hälsoskola 5) Här ingår bl a cirkelledutb, trädgårdsskötsel mm statistik 47

9 TA B E L L 7 Kulturprogram i abf 2010 och 2011 per kulturform Kulturform Antal Därav Antal Antal Antal Därav Antal Antal arrangem. Interna Offentliga deltagare medverkande arrangem. Interna Offentliga deltagare medverkande Föreläsningar Sång och musik Teater Film, foto, bild Dans Utställningar Litteratur Konst och konsthantverk Tvärkulturellt Summa Tabellen innehåller endast statsbidragsberättigad kulturverksamhet. TA B E L L 8 Fackliga studier i ABF (per fackförbund) 2010 och 2011 Fackförbund Förändring Deltagare Timmar Deltagare Timmar Deltagare % Timmar % LO (Tvärfackligt) , ,47 Sv Byggnadsarb.förb , ,41 Sv. Elektrikerförb , ,55 Fastighetsanställdas förb , ,55 Grafiska fackförbundet Mediafacket , ,20 Handelsanställdas förb , ,21 Hotell- och restaurangfacket , ,66 Sv Kommunalarbetareförb , ,74 Sv. Livsmedelsarbetareförb , ,17 IF Metall , ,33 Sv. Målareförb ,21 7 1,28 Sv. Pappersindustriarb. Förb , ,01 SEKO , ,85 Sv. Transportarbetareförb , ,55 Summa , ,63 Tabellen innehåller endast cirkelverksamhet och annan folkbildningsverksamhet. 48 statistik

10 TA B E L L 9 Cirkelverksamhet och annan folkbildningsverksamhet inom medlemsorganisationerna Organisation 2011 Förändring Timmar Deltagare deltagare Timmar Deltagare Timmar Deltagare Timmar Deltagare Timmar Deltagare LO inkl. fackförbunden SAP Sveriges Socialdem. kvinnoförb SSU Socialdemokrater för tro och solidaritet Sveriges Socialdemokratiska studentförb Vänsterpartiet Ung Vänster Sv Kommunistiska Parti Vänsterns Studentförbund Sveriges Arbetares Centralorg KF Konsumentgillesförbundet HSB Hyresgästernas Riksförbund Riksbyggen Astma- och Allergiförbundet Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet Föreningen Sveriges Dövblinda Hjärt- och lungsjukas Riksförbund Hörselskadades Riksförbund ILCO Neurologiskt Handikappades Riksf Reumatikerförbundet Riksf. för döva, hörselskadade och språkstörda barn Riksf. för Hjälp åt Läkemedelsmissbr Njurförbundet Riksf. för rörelseh. Barn o Ungdom Riksf. för Social o Mental Hälsa Svenska Celiakiförbundet Svenska Celiakiungdomsförbundet Svenska Diabetesförbundet Svenska Epilepsiförbundet Halscanserförbundet - STÖDET Psoriasisförbundet Sveriges Dövas Riksförbund Synskadades Riksförbund Mag- och tarmförbundet Dyslexiförbundet PRO Svenska Kommunalpensionärernas Förb »» statistik 49

11 TA B E L L 9 (forts) Cirkelverksamhet och annan folkbildningsverksamhet inom medlemsorganisationerna Organisation 2011 Förändring Timmar Deltagare deltagare Timmar Deltagare Timmar Deltagare Timmar Deltagare Timmar Deltagare IIranska Riksförbundet Kurdiska Riksförbundet Makedoniska Riksförbundet i Sverige Serbernas Riksförbund i Sverige Sverigefinska Ungdomsförbundet Sverigefinska Riksförbundet Finlandssvenskarnas Riksförb i Sverige Turkiska Riksförbundet Syrianska Riksförbundet i sverige Riksorganisationen Folkets Hus och Parker Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och tanspersoners rättigheter Svenska Arbetarsångarförbundet Sveriges Arbetarteaterförbund Svenska Freds- och Skiljedomsfören Sällskapet Länkarnas Riksförbund Unga Örnar Verdandi Fria Sällskapet Länkarsnas Samorg Sv Kv. Vänsterförbund Summa Procent av förb. totala verks. 25,63 40,59 27,05 42,03 28,59 43,49 30,10 44,22 30,66 42,86 50 statistik

12 TA B E L L 1 0 Cirkelverksamhet och annan folkbildningsverksamhet inom organisationer med samarbetsavtal/lokalt samarbete Organisation 2010 Förändring Timmar Deltagare deltagare Timmar Deltagare Timmar Deltagare Timmar Deltagare Timmar Deltagare Brandmännens Riksförbund Övriga fackliga organisationer Sveriges Socialistiska pionjärer Övriga politiska organisationer Övriga konsumentorganisationer Övriga Bostadsorganisationer Riksförbundet Attention Förbundet Unga Rörelsehindrade EWDFA Förbundet Blödarsjuka i Sverige Handikappförbundens samarbetsorgan Hjärnkraft Hjärtebarnsförbundet Patientföreningen för Anorexia o Bulima Nervosa Riksförbundet Cystisk fibros Personskadeförbundet Riksförbundet ångestsyndromsällskapet Riksorganisationen Unga Synskadade Stroke Psoriasisförbundet - UNG Sve Stammningsföreningars Riksförb Unga Hörselskadade Unga RBU-are Riksorg Unga Reumatiker Vuxendöva i Sverige Riksförbundet för Ungdom för Social hälsa Föreningen för Hörselskadade Döva barn med familier Riks Svenska Turner föreningen Handikapphistoriska föreningen PIO Primär immunbrist organisationen Övriga Handikapporg Övriga pensionärsorganisationer Bolivianska Riksförbundet Eritreanska Riksförbundet Riksförb Initiativ för El Salvador Italienska Riksförbundet Portugisiska Riksförbundet Riksförbundet polska fören i Sv Salvadoranska Riksförbundet Slovenska Riksförbundet Somaliska Riksförbundet i Sverige statistik 51

13 tabell 10 (forts) Cirkelverksamhet och annan folkbildningsverksamhet inom organisationer med samarbetsavtal/lokalt samarbete Organisation 2011 Förändring Timmar Deltagare deltagare Timmar Deltagare Timmar Deltagare Timmar Deltagare Timmar Deltagare Spanska Riksförbundet Azerbajzjan Turkiska riksförbundet Albanska föreningars union i Sverige Armeniska Riksförbundet i Sverige Resandefolket Romanova Turkiska Ungdomsförbundet Syrianska, Assyriska Akademiker i Sverige Kinesiska Riksförbundet i Sverige Ukrainska Alliansen i Sverige Riksförbund Övriga Invandrarorganisationer Arbetaridrottsföreningarnas samorg Elevorganisationer i Sverige Riksförb Frivilliga samhällsarbetare Sv Fredskommittén Sv Dragspelares Riksförb Alkoholproblematikers Riksförb Fria Alkoholproblematikers Riksorg Nattvandrarna Farsor&Morsor i Sverige Humanisterna SCIRA Föreningen arbetarskrivare UNWOMEN Svenska E-sprotföreningen Institutionsverksamhet Organisationer med lokalt samarbetsavtal Fria Grupper Summa Procent av förb. totala verks. 41,77 24,72 41,64 25,11 40,05 22,89 38,75 22,80 37,98 23,45 Andra Studieförbund Folkhögskolor Företag Kulturinstitutioner Myndiheter Kommuner Samhall Egen verksamhet Övrigt Summa statistik

14

15 Förbundsexpeditionen Box Stockholm Telefon: Stärk folkrörelserna! Hur möter vi nya folkrörelser? En av ABFs utmaningar framöver kommer att vara att skapa fler möten över generationsgränserna. De nya rörelserna har mycket att lära av de gamla, samtidigt som de gamla organisationerna har många moderna idéer att hämta från de nya. ABF måste hela tiden förändras men vårt uppdrag är detsamma: Att finnas till för dem som står längst ifrån makt och inflytande och ge dem verktyg för att göra en annan värld möjlig.

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling 1 Pedagogik och ledarutbildning 4 142 Pedagogik 4 142o Uppfostran / föräldrakunskap 4 142z Pedagogik

Läs mer

Visa ämne per ämnesgrupp

Visa ämne per ämnesgrupp Visa ämne per ämnesgrupp Huvudämnesgrupp Dans, teater, scenkonst Dans 212p 212q 212r 212s 212t Modern konstdans Balett, klassisk dans Folklig dans Övriga danser Koreografi Dans- och teaterhistoria 212c

Läs mer

Samverkanspart- centrala medlemsorganisationer och samverkanspart med eller utan centralt samarbetsavtal

Samverkanspart- centrala medlemsorganisationer och samverkanspart med eller utan centralt samarbetsavtal Samverkanspart- centrala medlemsorganisationer och samverkanspart med eller utan centralt samarbetsavtal Kod MO Sam Ej samv Samverkans- Samverkansv avtal avtal part grupp 0 Allmänna 001 ABF X ABF ABF 1

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

18 Studieförbunden. Innehåll. List of tables

18 Studieförbunden. Innehåll. List of tables Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Studieförbunden 18 Studieförbunden Innehåll Fakta om statistiken... 394 Kommentarer till statistiken... 396 18.1 Studiecirklar under 2011. Fördelade efter studieförbund,

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som skulle välja om samma utbildning igen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som är i kvalificerat jobb) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning Andel 1 Försvarshögskolan

Läs mer

Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina. Kodförteckning

Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina. Kodförteckning Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina. Kodförteckning SUN-inriktning Huvudområdesgrupp 1-siffernivå 2-sifffernivå 3-siffernivå Kod Benämning 1 Pedagogik och lärarutbildning 14

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som har ett kvalificerat jobb ett år efter examen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som fått jobb snabbt samt ingångslön) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning

Läs mer

Studieförbundens Ämneskategorisering

Studieförbundens Ämneskategorisering Studieförbundens Ämneskategorisering 2006 Studieförbundens Ämneskategorisering Ny ämneskategorisering fr o m verksamhetsår 2004 Världen förändras och nya ämnen gör sitt intåg i studieverksamheten medan

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Innehållsbeskrivning

Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Innehållsbeskrivning Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Innehållsbeskrivning SUN-inriktning 1-siffernivå 2-sifffernivå 3-siffernivå 1 Pedagogik och lärarutbildning 14 Pedagogik och lärarutbildning

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN

PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN Dnr LiU 2009 00438 PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN Urval av sökande Exempel på inriktningar och karaktärsämnen som återfinns inom gymnasieskolans yrkesförberedande

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Linda Mildner, analytiker Maria Granberg, utbildningshandläggare Agenda Allmänt om Yrkeshögskolan Utbildningsområdet Hälso- och sjukvård

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Avkastning på högre utbildning bland examinerade vid Stockholms lärosäten

Avkastning på högre utbildning bland examinerade vid Stockholms lärosäten Avkastning på högre utbildning bland examinerade vid Stockholms lärosäten Zara Daghbashyan och Björn Hårsman StAF 2011:1 www.staforum.se Författare: Zara Daghbashyan och Björn Hårsman Avdelningen för samhällsekonomi

Läs mer

Förslag på huvudområdesgruppering i den officiella examensstatistiken

Förslag på huvudområdesgruppering i den officiella examensstatistiken Datum Beteckning 1(3) 2010-03-02 SCB Dnr 2010/0407 HSV 63-6649-10 Universitet och högskolor Förslag på huvudområdesgruppering i den officiella examensstatistiken Bakgrund I den nya examensordningen från

Läs mer

Utbildning som inte leder till examen vid läroanstalten år 2013 Läroanstaltskod 12345

Utbildning som inte leder till examen vid läroanstalten år 2013 Läroanstaltskod 12345 Utbildning som inte leder till examen vid läroanstalten år 2013 Läroanstaltskod 12345 Läroanstaltens namn Ifyllarens släktnamn Ifyllarens förnamn Telefon t.ex. 015-12345678 Telefax t.ex. 015-12345678 Datum

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Översättningsnyckel för statistik över högskolans personal avseende forskningsämnen. Uppdaterad 26 januari 2012

Översättningsnyckel för statistik över högskolans personal avseende forskningsämnen. Uppdaterad 26 januari 2012 Översättningsnyckel för statistik avseende forskningsämnen Uppdaterad 26 januari 2012 Översättningsnyckel för statistik avseende forskningsämnen Uppdaterad 26 januari 2012 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Förord. Statistiska centralbyrån i april 2000. Svante Öberg. Anna-Karin Olsson

Förord. Statistiska centralbyrån i april 2000. Svante Öberg. Anna-Karin Olsson 3 Förord Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) är ett system för klassificering av utbildning. SUN skapades i slutet av 60-talet och används sedan dess allmänt av företag och organisationer samt av SCB vid

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Statistik Studieförbundens verksamhet i Örebro län. En sammanställning över antalet arrangemang, studietimmar och deltagare

Statistik Studieförbundens verksamhet i Örebro län. En sammanställning över antalet arrangemang, studietimmar och deltagare 2015 Statistik Studieförbundens verksamhet i Örebro län En sammanställning över antalet arrangemang, studietimmar och deltagare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord. 2 ASKERSUNDS KOMMUN... 4 DEGERFORS KOMMUN...

Läs mer

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926 Foto: Marit Jorsäter Vuxenutbildning Studieförbund 372 I över hundra år har människor i Sverige samlats för att tillsammans

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan Erika Grybb, Maria Hedlund 2017-05-10 Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens

Läs mer

Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Kodförteckning

Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Kodförteckning Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Kodförteckning SUN-inriktning Huvudområdesgrupp Kod Benämning 1 Pedagogik och lärarutbildning 14 Pedagogik och lärarutbildning 142 Pedagogik

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Studieförbundens medlemsorganisationer och organisationer med samarbetsavtal

Studieförbundens medlemsorganisationer och organisationer med samarbetsavtal 2015 03 13 Studieförbundens medlemsorganisationer och organisationer med samarbetsavtal ABF Assyriska Riksförbundet Astma och Allergiförbundet Blodcancerförbundet DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program SFS 2015:143 Bilaga 1 1 Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program Nationella program Omfattning i gymnasiepoäng för de programgemensamma

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg En regional analys för Hallands län Presentation 2017-03-10 Inledning Uppdraget har varit: Att analysera efterfrågan, pensioner och rekrytering för

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Myndigheten för yrkeshögskolan Västerås 2015-04-24 Dnr: MYH 2015/910 ISBN 978-91-87073-32-8 YH1000, v1.4, 2013-03-05 MYNDIGHETEN

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Lönenivå, medel, kr/månad före skatt (sorterat utifrån ingångslön) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning Ingångslön Nuvarande lön 1 Försvarshögskolan Krigsvetenskap Övrigt område Kandidatexamen

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Strömstad och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Lysekil och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Organisationsstruktur/arkivbildare 1977-2013. Högskolan Östersund 1977-19930630. Högskolan Sundsvall Härnösand 1977-19930630

Organisationsstruktur/arkivbildare 1977-2013. Högskolan Östersund 1977-19930630. Högskolan Sundsvall Härnösand 1977-19930630 Organisationsstruktur/arkivbildare 1977-2013 Högskolan Östersund 1977-19930630 Institutionen för administrativa och ekonomiska ämnen AE Informationsteknologi och systemvetenskap IT Socialvetenskap och

Läs mer

Alfabetiskt register A

Alfabetiskt register A ABFs STUV-redovisning Alfabetiskt ämnesregister 2011-12-16 Bilaga 3 Alfabetiskt register A 345 x Administration 480 z Administrativ databehandling/adb 380 x Affärsjuridik 380 x Affärsrätt 340 x Affärsutveckling

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Pris i SEK för program Läsåret 2017/2018 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Dnr 17, u2017, 6/ds 2017-03-15 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Om Studieförbundens remissvar Branschorganisationen

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi 19.5.2016 kl. 10.00-14.00, Uleåborg "livsmedelsekonomi och företagande" och "marknadsföring". Lantbruksekonomi

Läs mer

Kompensera eller Inkludera?

Kompensera eller Inkludera? Kompensera eller Inkludera? Inkludera - Kompensera Integrera - Inkludera Träna - Kompensera Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken Perspektivskifte Från patient till medborgare Utgångspunkter

Läs mer

Utbildningar. inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2013-2018

Utbildningar. inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2013-2018 Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2013-2018 1 (5) Datum: 2013-05-10 Diarienummer: YH 2013/752 Innehåll 1 Bakgrund, syfte och innehåll... 2 2 Yrkeshögskolans utbildningsutbud...

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2012 2018.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2012 2018. Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2012 2018. 1 (5) Datum: 2012-04-05 Innehåll 1 Bakgrund, syfte och innehåll... 2 2 Yrkeshögskolans utbildningsutbud... 2 3 Klassificering

Läs mer

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 1. För antagning till utbildningen krävs utöver grundläggande behörighet, särskild behörighet

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. Därutöver 30 hp biologi, vari fördjupande kurs ska ingå. 90 hp fysik

45 hp 90 hp 120 hp. Därutöver 30 hp biologi, vari fördjupande kurs ska ingå. 90 hp fysik Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016. Bläddra fram till aktuellt program

Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016. Bläddra fram till aktuellt program Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016 Bläddra fram till aktuellt program 1 Bygg- och anläggningsprogrammet 2 Barn- och fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 4 El- och energiprogrammet 5 Estetiska

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 8 januari 18 november - 14 december 12 februari 6 januari 25 januari 19 mars 10 februari 1 mars 23 april 17 mars

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 ABF Gotland Innehållsförteckning Förutsättningar 3 Organisation och administration 4 Verksamhet 2015 5 - Prioriteringar 5 - ABF Pensum och ABF Academy 5 - Folkbildningens verksamhetsformer

Läs mer

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal % % 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05 08/09 % (riket) 08/09 IG G VG MVG

Läs mer

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier)

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) Antalet i Nationalbibliografin registrerade monografiska publikationer År Böcker (över 48 s.) Broschyrer (under 49 s.) böcker och broschyrer Doktorsavh.

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun Det händer något när människor möts!

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun Det händer något när människor möts! Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun 2015 Det händer något när människor möts! Sammanställt av studieförbunden i Töreboda och Västra Götalands Bildningsförbund april 2016 Inledning Studieförbunden

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2011 2015.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2011 2015. Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 211 215. 1 (54) Datum: 211-4-15 Dnr: YH 211/387 Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 211-215 Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

kulturen i siffror studieförbunden2008#2

kulturen i siffror studieförbunden2008#2 kulturen i siffror studieförbunden2008#2 2007 Adult Educational Associations 2007 Studieförbunden 2007 Swedish Arts Council / Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Producent: Statisticon AB Förfrågningar:

Läs mer

Stockholms universitet Bilaga punkt 8

Stockholms universitet Bilaga punkt 8 Stockholms universitet 2010-03-17 Bilaga punkt 8 Lärarutbildningskansliet Lärarutbildningsnämnden Kristina Öberg Lars-Erik Olofsson 2010-03-10 Ämnen som kan ingå i en lärarexamen mot grundskolans senare

Läs mer

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning En regional analys för Hallands län Presentation 2017-03-10 Inledning Uppdraget har varit: Att analysera efterfrågan, pensioner och rekrytering

Läs mer

ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN

ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN En registerstudie. Ansvarig utredare: Magnus MacHale Gunnarsson Analys & utvärdering RAPPORT 2014:04 Diarienummer: V 2015/104 GÖTEBORGS UNIVERSITET Analys och

Läs mer

Översättningsnyckel för statistik över högskolans personal avseende forskningsämnen

Översättningsnyckel för statistik över högskolans personal avseende forskningsämnen Översättningsnyckel för statistik över avseende forskningsämnen Uppdaterad augusti 2016 Översättningsnyckel för statistik över avseende forskningsämnen Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2016 Innehåll:

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi, Uleåborg "lantbruksekonomi och företagande", "livsmedelsekonomi och

Läs mer

Carin Callerholm; Haglund Mats BV/UA-Ö; Axelsson Barbro BV/UA-Ö Ämne: Huvudområdesgruppering i den officiella examensstatistiken Bifogade filer:

Carin Callerholm; Haglund Mats BV/UA-Ö; Axelsson Barbro BV/UA-Ö Ämne: Huvudområdesgruppering i den officiella examensstatistiken Bifogade filer: chatarina wiklund Från: Pettersson Ulla BV/UA-Ö [ulla.pettersson@scb.se] Skickat: den 3 maj 2010 14:56 Till: info@beckmans.se; registrator@bth.se; registrator@chalmers.se; registrator@doch.se; kansli@draminst.se;

Läs mer

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier)

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) Antalet i Nationalbibliografin registrerade monografiska publikationer År Böcker (över 48 s.) Broschyrer (under 49 s.) böcker och broschyrer Doktorsavh.

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning - ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning

Kompletterande pedagogisk utbildning - ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning Beslut 20120306 Dnr: FAK 2012/39 Nämnden för utbildningsvetenskap (NUV) Kompletterande pedagogisk utbildning ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning 1. Antagning görs i samtliga ämnen som Linnéuniversitetet

Läs mer

Utbildning i Gävleborg 2015

Utbildning i Gävleborg 2015 Utbildning i Gävleborg 2015 Statistik över ett antal utbildningar giongavleborg.se Januari 2016 Innehållsförteckning SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 1 INLEDNING 3 GYMNASIESKOLA 4 ELEVER PÅ GYMNASIET LÄSÅRET 2014/2015

Läs mer

Ny ämnesstruktur fr.o.m. 2009

Ny ämnesstruktur fr.o.m. 2009 Ny ämnesstruktur fr.o.m. 2009 Ämnesområde 10 Humaniora och teologi 01 Historisk-filosofiska ämnen AK1 AR2 AV1 DT2 ES2 ET1 FI2 FV1 HF9 HI2 IL1 KU2 KV1 KV2 LV1 MV2 RO1 Antikens kultur Arkeologi Arkivvetenskap

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Remiss. Remiss av delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2)

Remiss. Remiss av delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2) .~ ---- 1------ Remiss REG ERI NG SKAN SLI ET 2013-02-20 S2013/ 818/ FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Remiss av delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2) Remissinstanser: 1. Riksdagens

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser Vuxenutbildning på grundskolenivå Biologi Engelska Fysik Geografi Hem- och konsumentkunskap Historia Kemi Matematik Religionskunskap Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk 1 300 poäng Gymnasial

Läs mer

Statistisk årsrapport 2016 tabellbilaga Yrkeshögskolan. Återrapportering 2016

Statistisk årsrapport 2016 tabellbilaga Yrkeshögskolan. Återrapportering 2016 Statistisk årsrapport 2016 tabellbilaga Yrkeshögskolan Återrapportering 2016 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2016/487 ISBN: 978-91-87073-73-1 1 (78) Datum: 2016-05-02 Tabellbilaga till

Läs mer

Program Urvalsgrupper:

Program Urvalsgrupper: Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets program med start höstterminen 2014 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2014-08-06 www.uhr.se Stockholms universitet, sektionen för antagning

Läs mer

Nystartade företag tredje kvartalet 2011

Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 3 2011 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 24 april 18 mars 6 april 29 maj 22 april 11 maj 3 juli 22 april 11 maj 21 augusti 29 april 3 augusti 25 september

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

VÄSTRA HÄLSINGLAND. Studieprogram HÖSTEN 2016 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG. Information och anmälan: tfn: Anmälan:

VÄSTRA HÄLSINGLAND. Studieprogram HÖSTEN 2016 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG. Information och anmälan: tfn: Anmälan: VÄSTRA HÄLSINGLAND Studieprogram HÖSTEN 2016 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Information och anmälan: tfn: 0000-00 00 00. Anmälan: avd.info@abf.se ABF VÄSTRA HÄLSINGLAND Vi är samanlagt 7 personer på kontoren

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2006:38 Utkom från trycket den 21 februari 2006 utfärdad den 2 februari 2006. Regeringen föreskriver att 2 kap. 1

Läs mer

Senaste lydelse av. SKOLFS 2011:159 Utkom från trycket den 15 december 2011

Senaste lydelse av. SKOLFS 2011:159 Utkom från trycket den 15 december 2011 Senaste lydelse av SKOLFS 2011:159 Utkom från trycket den 15 december 2011 Skolverkets föreskrifter om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan; beslutade

Läs mer

Nya ämnesgrupper. Område. Humaniora och teologi (6) Delområde. Ämnesgrupp. Historiskfilosofiska

Nya ämnesgrupper. Område. Humaniora och teologi (6) Delområde. Ämnesgrupp. Historiskfilosofiska Nya ämnesgrupper Område Humaniora och teologi 2009-06-08 1(6) Historiskfilosofiska ämnen Journalistik, kommunikation och information Språkvetenskapliga ämnen AK1 AR2 AV1 DT2 ES2 ET1 FI2 FV1 HI2 IL1 KU2

Läs mer

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Statistik över konst- och kulturutbildningar Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Februari 2015 1 (7) Datum: 2015-03-02 Inledning Konst- och kulturutbildningar 1 är en eftergymnasial

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Student vid Linnéuniversitetet 2010

Student vid Linnéuniversitetet 2010 Student vid Linnéuniversitetet 21 Student vid Linnéuniversitetet 21 2 Student vid Linnéuniversitetet 21 Innehåll Inledning 4 Utbildningsutbud 21 5 Registrerade höstterminen 21 7 Sökande till höstterminen

Läs mer

Tudelad arbetsmarknad för akademiker

Tudelad arbetsmarknad för akademiker 2015 Thomas Ljunglöf Tudelad arbetsmarknad för akademiker Tudelad arbetsmarknad för akademiker Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften men ange källa Thomas Ljunglöf och Saco www.saco.se www.saco.se/arbetsmarknadsdata

Läs mer

Bilaga 2 Yrkesutbildning FOB-70

Bilaga 2 Yrkesutbildning FOB-70 Bilaga 2 Yrkesutbildning FOB-70 1 ESTETISK, HUMANISTISK OCH RELIGIÖS UTBILDNING 13 Gymnasial hithörande utb högst 2 år scenisk utb.,bild- o formkonstutb, musikutb religiös utb 14 Gymnasial utb. längre

Läs mer

Folkhögskolan, statistikrapport, 2017

Folkhögskolan, statistikrapport, 2017 1 februari 2017 Folkhögskolan, statistikrapport, 2017 Välj fil Om skolan är ansluten till Schoolsoft Du lämnar uppgifterna genom att ta ut en textfil ur systemet. Vilka uppgifter som efterfrågas står i

Läs mer

Godkända riksorganisationer 2013

Godkända riksorganisationer 2013 Godkända riksorganisationer 2013 Afrosvenskarnas Riksförbund Albakos Ungdomscenter Albanska Föreningars Union i Sverige Albanska riksförbundet Iliria amatörteaterns riksförbund Armeniska riksförbundet

Läs mer

Individuellt Val. Berzeliusskolan. Läsåret 2016/2017. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Berzeliusskolan. Läsåret 2016/2017. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val Berzeliusskolan Läsåret 2016/2017 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer