meddelad i Malmö. Begångna brott Grovt bokföringsbrott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-12-27 meddelad i Malmö. Begångna brott Grovt bokföringsbrott"

Transkript

1 DOM Mål nr B meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Carl Renberg Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Malmö Tilltalad Hani El Heish, Lingongatan Malmö Medborgare i Statslös Offentlig försvarare: Advokat Susanne Bergmyr Advokatfirman Bergmyr och Partners HB Box Malmö DOMSLUT Begångna brott Grovt bokföringsbrott Lagrum 11 kap 5 2 st brottsbalken Påföljd m.m. Villkorlig dom med samhällstjänst 160 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 6 månader ha dömts ut. Kriminalvården Frivården Malmö Följande åtal ogillas Grovt bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll (Domsbilaga 1; Mayad Daabas AB) Näringsförbud Hani El Heish meddelas näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud för en tid av 5 år räknat från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet gäller omedelbart utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 265 Kalendegatan måndag - fredag Malmö E-post: 08:00-16:00

2 Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Susanne Bergmyr tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

3 DOM Mål nr B meddelad i Malmö 3 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Carl Renberg Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Malmö Tilltalad Nisreen El Sakhnini, Lingongatan Malmö Medborgare i Statslös Offentlig försvarare: Advokat Kersti Ingmar Advokaten Kersti Ingmar AB Stortorget Malmö DOMSLUT Begångna brott Grovt bokföringsbrott Lagrum 11 kap 5 2 st brottsbalken Påföljd m.m Villkorlig dom Dagsböter 80 å 50 kr Näringsförbud Nisreen El Sakhnini meddelas näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud för en tid av 3 år räknat från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet gäller omedelbart utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Kersti Ingmar tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, 553 kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 265 Kalendegatan måndag - fredag Malmö E-post: 08:00-16:00

4 Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

5 DOM Mål nr B meddelad i Malmö 5 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Carl Renberg Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Malmö Tilltalad Jusuf Hadzic, Skånevägen Åkarp Offentlig försvarare: Advokat Lars Edman Cityadvokaterna i Malmö HB Södergatan Malmö DOMSLUT Begångna brott Grovt bokföringsbrott Lagrum 11 kap 5 2 st brottsbalken Påföljd m.m. Villkorlig dom med samhällstjänst 160 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 6 månader ha dömts ut. Kriminalvården Frivården Malmö Näringsförbud Jusuf Hadzic meddelas näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud för en tid av 5 år räknat från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet gäller omedelbart utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 265 Kalendegatan måndag - fredag Malmö E-post: 08:00-16:00

6 Ersättning 1. Lars Edman tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

7 7 YRKANDEN M.M. Åklagarens yrkande och bevisning, se domsbilagorna 1 och 2. Åklagaren har återkallat vittnesförhöret med Christian Lindblad. DOMSKÄL Domsbilaga 1 (Hani El Heish och Jusuf Hadzic) Hani El Heish har förnekat brott. Han har anfört att han inte varit faktisk företrädare för bolaget. Jusuf Hadzic har förnekat brott. Han har anfört att han inte har känt till att han varit styrelseledamot i bolaget eller att han på annat sätt varit formellt ansvarig för bokföringen i bolaget. Han har förnekat att han har haft någon del av driften i bolaget eller att han har haft insyn i bolagets verksamhet och ekonomiska angelägenheter. Han är därför inte att anse som faktisk företrädare för bolaget. Av utredningen har bland annat följande framkommit. Mayad Daabas har bedrivit taxiverksamhet i Malmö under det aktuella året. Jusuf Hadzic var styrelseledamot från den 20 februari 2009 till den 16 februari Bokföringen sköttes av Dragan Sandin, Svensk Ekonomitjänst. Han har upprättat bolagets bokföring till och med oktober månad Omsättningen uppgick för räkenskapsåret till kr för perioden januari till och med oktober Skatteverket beslutade om skatterevision den 25 januari Bolaget försattes i konkurs på egen begäran den 19 mars Hörd över åtalet Jusuf Hadzic berättat bland annat följande. Han har varit i Sverige sedan 1993 och arbetade tidigare i hamnen som chaufför. Han vet inte exakt när han började arbeta i Mayad Daabas AB men han arbetade för Hani El Heish i Mayad

8 8 Daabas AB som taxichaufför under lördagar och söndagar. Hani El Heish talade efter ett tag med honom om att han ville flytta över företaget på honom och sade då att han enbart skulle stå som ägare på pappret och att firman skulle stå på hans namn i cirka ett år. Han accepterade det eftersom han ville göra Hani El Heish en tjänst och fick betalt kr i månaden för detta de första tre månaderna och de resterande månaderna skulle beloppet höjas upp till kr i månaden. Samtidigt som Hani El Heish flyttade över firman på honom så lånade Hani El Heish också kr av honom. Hani El Heish betalade kr de första tre månaderna och två månader därefter kr, sammanlagt kr. Efter detta så ville Hani El Heish låna ytterligare kr. Han hade dock inte så mycket pengar och lånade därför endast ut kr till honom. Hani El Heish betalade efter detta enbart tillbaka kr i två delbetalningar vilket gjorde att han fortfarande var skyldig honom kr. Han anser därför att han inte fått någon ersättning för uppdraget. Hani El Heish utnyttjade hans namn och han hade ingenting med firman att göra och har vidarebefordrat alla papper han fått till Hani El Heish. Det har han talat om för Skatteverket. Om han har skrivit under handlingar, t.ex. överlåtelseavtalet, så har han inte förstått vad han skrivit under. Beträffande skrivelsen till Skatteverket så var den författad av Dragan Sandin för att hjälpa honom att klaga till Skatteverket. Dragan Sandin läste upp skrivelsen för honom innan han skrev under. De flesta av hans underskrifter som finns på handlingarna i förundersökningsprotokollet är dock förfalskade. Hörd över åtalet har Hani El Heish berättat bland annat följande. Han hade ett taxibeställningsnummer och det var fem eller sex bolag som var kopplade till hans växelnummer. Ett av bolagen var Mayad Daabas. Det var han som rekommenderade bolaget att kontakta Dragan Sandin. Han var tidigare vän med Dragan Sandin men nu är de ovänner på grund av privata problem. Han vet ingenting om bokföringen och känner inte till något om falska fakturor. Det hände att han hjälpte bolaget med vissa praktiska saker. Dragan Sandin berättade att Jusuf Hadzic ville sälja bolaget och att han hade en kille som ville köpa bolaget. Han

9 9 träffade Dragan Sandin, Jusuf Hadzic och ytterligare en person på Dragan Sandins kontor i Vellinge och bevittnade då överlåtelseavtalet. Johan Andersson har berättat bland annat följande. Han har civilekonomexamen och har arbetat för Skatteverket i 31 år i huvudsak med ekonomisk brottslighet. Revisionen som gjordes av Mayad Daabas AB och Taxi Minoten AB berodde på att de var kopplade till beställningsbolaget Taxi 17. Han ringde upp Jusuf Hadzic den 8 februari 2010 angående revisionen av Mayad Daabas AB eftersom Josef Hadzic var ensam styrelseledamot och firmatecknare. Då visste Jusuf Hadzic inte om han fått beslutet om revision än utan hänvisade till Hani El Heish. Han fick inte kontakt med Hani El Heish. Vid samtalen med Jusuf Hadzic fanns inga kommunikationsproblem utan han förstod frågeställningarna och vad det gällde. Han fick inte tag i Hani El Heish och ringde därför upp Jusuf Hadzic igen som svarade han att han hade sålt bolaget och lämnat alla papper till Ton Tancovici. Johan Andersson ifrågasatte överlåtelsen och frågade om nycklar, bilar och Ton Tancovici. Han fick senare material av Svensk Ekonomitjänst vilket bestod av en kopia av överlåtelseavtalet och plastpåse med handlingar. Av materialet framgick att det fattades två månader av den löpande bokföringen och det fanns inga andra verifikationer än de som återfanns i plastpåsarna. Han förklarade vid ett möte därefter för Jusuf Hadzic att Skatteverket bedömde köpeavtalet som en skenhandling och överlämnade ett föreläggande att komma in med bokföringen med äventyr av vite. Jusuf Hadzic uppgav genomgående att det var Dragan Sandin som skötte bokföringen. Den enda bokföringen som Skatteverket fick in beträffande Mayad Daabas AB var en huvudbok för nio månader, en plastpåse med handlingar samt två verifikationspärmar med bensinkvitton och körpassrapporter men det enda kompletta materialet var för oktober Förutom skenöverlåtelsen fanns även två punkter gällande kostnader för budkörning som Skatteverket ifrågasatte som är bokförda med totalt inklusive moms. Bokförd budkörning utan underlag fanns även i bolagen Taxi Minoten AB och beställningscentralen Taxi 17. Vad gäller Taxi 17 återfanns budfakturorna vilka härrörde från ett bolag som hette

10 10 Fortuna Taxi som senare sattes i konkurs och som enligt förvaltaren sysslade med kreditbedrägerier. Beträffande Mayad Daabas AB så har inte några intäkter från budkörningarna funnits och därför kan Mayad Daabas AB inte heller haft kostnader för budkörningar. Det har även bokförts kostnader för verkstadsbesök för bilarna trots att de enligt körpassrapporterna har kört varje dag. Jusuf Hadzic har aldrig ifrågasatt sin ställning i bolaget i kommunikationen med Skatteverket. Han har inte haft kontakt med Hani El Heish under revisionen. Det enda var att Jusuf Hadzic den 8 februari 2010 vid det första telefonsamtalet hänvisade till Hani El Heish. Han anser att Jusuf Hadzic åtminstone fått hjälp vid sin kommunikation med Skatteverket. Dragan Sandin har berättat bland annat följande. Han är ekonom och arbetar med bokföring och redovisning på ett företag som heter Svensk Ekonomiservice AB. Han gjorde löpande redovisning och bokföring för Mayad Daabas AB under år 2008 och 2009 samt upprättade skattedeklaration och årsredovisning som senare undertecknades av godkänd revisor. Uppdraget fick han av Hani El Heish. Uppdraget upphörde när bolaget såldes under slutet av Han hade nästan uteslutande kontakt med Hani El Heish under uppdragstiden trots att Jusuf Hadzic på pappret var ställföreträdare. Han hade enbart kontakt med Jusuf Hadzic när något skulle skrivas under. Detta eftersom Jusuf Hadzic stod på bolaget formellt sett men Hani El Heish var den verkliga företagsledaren. Hani El Heish var även komplementär i kommanditbolaget som drev taxiväxeln som Mayad Daabas var ansluten till. Vad gäller Jusuf Hadzic så kom han ibland med körpassrapporter till honom och han var medveten om att han var styrelseledamot. Jusuf Hadzic arbetade även i bolaget som taxichaufför och trafikansvarig. Hani El Heish betalade Jusuf Hadzic mellan 5000 och 8000 kr per månad för varje bil som han ansvarade för. Dragan Sandin fick först efteråt reda på konstruktionen. Beträffande köpeavtalet så skrev han det cirka sex veckor före den dag då försäljningen av Mayad Daabas AB ägde rum. Köpeavtalet antidaterades och namnteckningarna skrevs in blanco. Uppgift om köparen fick han av Hani El Heish. Vid avtalsskrivandet hämtade Hani

11 11 El Heish köpeavtalet och bokföringen. Ingen av de personerna som står på kontraktet var närvarande vid avtalsskrivningen. Efter det tillfället så bröts samarbetet mellan Svensk Ekonomiservice och Mayad Daabas AB. Han har aldrig träffat personen som stod som köpare. När han utförde uppdrag för bolaget så lämnades skattedeklarationerna till honom tillsammans med körpassrapporter och fakturor för respektive bolag i samma påse. Ibland var det Jusuf Hadzic och ibland Hani El Heish som lämnade dem. Han utgår från att det var Jusuf Hadzic som skrivit under deklarationerna. Jusuf Hadzic var dock inget annat än en målvakt i Mayad Daabas AB men allting som har gjorts i Mayad Daabas AB har enligt honom skett i samförstånd mellan Hani El Heish och Jusuf Hadzic. Han känner inte igen att han sagt i förhör att han fick i uppdrag av Hani El Heish och Jusuf Hadzic att sälja bolaget. Han har efter uppdragets avslutande även skrivit ett tilläggsavtal till köpeavtalet. Ibrahim Dibes har berättat bland annat följande. Under år 2009 arbetade han ibland extra som taxichaufför för Mayad Daabas AB. Han gick till kontoret på Industrigatan när han behövde arbeta. När han behövde arbeta talade han med Jusuf Hadzic, Hamad Daabas eller Hani El Heish. Han talade med alla tre och fick ingen uppfattning om vem av dem som var chef. Han fick kontant betalning motsvarande 40 procent av det han körde in. Tingsrättens bedömning Bolaget har bedrivit bokföringspliktig näringsverksamhet. Jusuf Hadzic har varit styrelseledamot och firmatecknare och därmed bolagets formella företrädare. Han har invänt att inte har känt till att han varit styrelseledamot i bolaget eller att han på annat sätt varit formellt ansvarig för bokföringen i bolaget. Det har framkommit att han mot betalning åtagit sig att stå för bolaget och att han har skrivit under vissa handlingar för bolaget. Det är därför styrkt att han varit medveten om att han var bolagets formella företrädare. Av Johan Anderssons uppgifter och den skriftliga

12 12 bevisningen framgår att överlåtelsehandlingen daterad den 31 oktober 2009 är en skenhandling som upprättats i syfte att föra över ansvaret till en s.k. målvakt. Jusuf Hadzic har sålunda varit ansvarig för bokföringen under hela räkenskapsåret. Vad gäller frågan om faktiska företrädarskap nämns i förarbetena till lagen om näringsförbud omständigheter som kan leda till att någon faktiskt anses företräda en verksamhet. De förhållanden det är fråga om är när någon utåt uppträtt som att han företräder verksamheten. I rättspraxis har det vid fastställande av faktiskt företrädarskap särskilt beaktats förhållanden då någon haft övergripande kontroll eller bestämmande inflytande över verksamhetens betalningsströmmar eller andra ekonomiska beslut. Jusuf Hadzic har uppgett att han har fått betalt av bolaget men förnekat att han har haft någon del av driften i bolaget eller att han har haft insyn i bolagets verksamhet och ekonomiska angelägenheter. Vittnet Dragan Sandin har uppfattat Hani El Heish som den verklige företagledaren i bolaget och vittnet Ibrahim Dibes har inte kunnat peka ut någon som chef för bolaget. Vidare framgår av Johan Anderssons uppgifter att Jusuf Hadzic fått hjälp av någon annan vid kontakterna med Skatteverket. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten inte att det är styrkt att Jusuf Hadzic varit faktisk företrädare för bolaget. Hani El Heish har uppgett att han endast hjälpt bolaget med vissa praktiska saker och förnekat att han varit bolagets faktiska företrädare. Både Jusuf Hadzic och Dragan Sandin har berättat att det var Hani El Heish som skötte bolaget. Jusuf Hadzic är tilltalad i målet och hans uppgifter måste bedömas med försiktighet. Det har framkommit att Dragan Sandin varit involverad i ett flertal bolag med koppling till Hani El Heish och att de numera är ovänner. Dragan Sandin har spelat en viktig roll för bolaget och varit behjälplig med till exempel upprättande av avtal. Dragan Sandin har ett eget intresse i saken som gör att även hans uppgifter måste bedömas med försiktighet. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten inte att det är styrkt att

13 13 Hani El Heish varit faktisk företrädare för bolaget. Åtalet mot honom ska därför ogillas. Av Johan Anderssons uppgifter och den skriftliga bevisningen har framgått att bolaget underlåtit att verifiera affärshändelserna genom att bevara verifikationsmaterial eller genom numrering eller på annat sätt koppla verifikationsmaterial till bokföringen och att bolaget underlåtit att löpande grundoch huvudbokföra affärshändelser för perioden Det har vidare framgått av Johan Anderssons uppgifter och den skriftliga bevisningen att bolaget har bokfört kostnader med kr exkl. mervärdesskatt för högt belopp under perioden april-september 2009 och som verifikationer använt osanna fakturor till styrkande av kostnaderna. Till följd av bristerna i bokföringen har rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. Åsidosättandet har även gett upphov till att fara för att Skatteverkets kontrollverksamhet vid beräkning av skatt skulle allvarligt försvåras. Som tidigare framgått har Jusuf Hadzic varit medveten om att han var bolagets formella företrädare under aktuellt räkenskapsår. Han har åtaget sig uppdraget att stå för bolaget mot betalning och omständigheterna är sådana att det kan hållas för visst att han i vart fall har varit likgiltig i fråga om bokföringens fullgörande och dess brister. Han ska därför dömas för uppsåtligt brott. På av åklagaren anförda skäl ska brottet anses som grovt. Grovt bokföringsbrott konsumerar ansvar för försvårande av skattekontroll.

14 14 Domsbilaga 2 (Hani El Heish och Nisreen El Sakhnini) Hani El Heish har förnekat brott men vidgått att han varit faktisk företrädare för bolaget men att han inte har åsidosatt bolagets bokföringsskyldigheter. Nisreen El Sakhnini har förnekat brott. Hon har vidgått att hon har varit formellt varit styrelseledamot men anfört att hon inte har deltagit i bolagets verksamhet. Hörd över åtalet har Hani El Heish berättat bland annat följande. Det var han som var ansvarig för bolaget men bolaget stod på Nisreen El Sakhnini. Han berättade för henne att hon stod på bolaget men i övrigt visste hon ingenting. Han kan ingenting om bokföring och har lämnat allt material till Dragan Sandin. Dragan Sandin sa att han skulle skriva under skattedeklarationerna med sin frus namn. Han sålde bolaget till Robert Lakatos som han hade fått kontakt med via en annan person. De skev på kontraktet på Dragan Sandins kontor. Han kommer inte ihåg vilka som var där vid tillfället. Han skrev sin frus namn på överlåtelsehandlingen och fick kr. Han känner Isabelle Löfgren eftersom de var tillsammans vid tillfället men han kan inte komma ihåg om hon var med vid tillfället. Han har inte skrivit några fakturor utan det är Dragan Sandin som har skött det. Han åkte och lämnade papper till Dragan Sandin en gång i månaden. Hörd över åtalet har Nisreen El Sakhnini berättat bland annat följande. Hon har bott i Sverige i tretton år och kan svenska men förstår inte sådan svenska som används i bolagshandlingar. Hon arbetar som barnskötare. Hon känner inte till något om detta och kommer inte ihåg att hon skrivit under några papper. Hennes make Hani El Heish har skött alla papper och handlingar och drivit bolaget och hon har inte frågat honom om bolaget. När det har kommit brev till henne har Hani El Heish öppnat breven. Hon minns att det kommit brev från Skatteverket adresserade till henne. Hon minns även att hon varit på förhör på Skatteverket. Det stämmer att hon då sagt att hon visste att bolaget stod på henne och att hennes make berättat detta och sagt

15 15 att det var bättre att hon stod på bolaget. Hon har aldrig träffat någon som heter Robert Lakatos eller Dragan Sandin och vet inte vilka de är. Hon visste inte att Taxi Minoten AB såldes till någon som hette Robert Lakatos. Hon minns inte om hon skrivit under handlingar men om hon skrivit under så är det för att hon fått dem av Hani El Heish. Hon visste inte vilken ställning hon hade i bolaget och brydde sig inte om vilket ansvar det medförde. Det är hennes man som skött allt. Det stämmer att hon varit på ett edgångssammanträde i tingsrätten men hon minns inte vad hon berättade då. Johan Andersson har berättat bland annat följande. Revisionen av det bolaget gjordes av samma anledning som den som gjordes beträffande Mayad Daabas AB. Skatteverket hade även i det här fallet tidigt kontakt med Hani El Heish som meddelade att Robert Lakatos skulle ha köpt bolaget i oktober Skatteverket fick in en huvudbok men inga verifikationer vilket nästintill omöjliggjorde kontroll. Förmodligen saknades det en halv miljon kr men Skatteverket kan inte bevisa det eftersom alla handlingar saknas. Granskingen som kunde göras fick koncentreras till de uppenbara fel som gick att finna. Beträffande bokförningen som handlar om budkörningar så är det anmärkningsvärt att samma poster dyker upp i tre olika bolag utan att det finns några tecken på att de skulle vara verkliga. Beträffande fakturorna från Fritzes Järnhandel så har bolaget skickat in dem som svar på en förfrågan från Skatteverket vid kontroll, och det är det enda exemplet som Skatteverket har på bolagets underlag. Det rör sig om falska fakturor eftersom bolaget vid namn Fritzes Järnhandel såldes i december 2008 och under år 2009 endast sysslade med bedrägerier. Beträffande Robert Lakatos, köparen av Taxi Minoten AB, så har hans namn vid ett otal tillfällen använts i liknande sammanhang. Robert Lakatos namnteckningar i dokumenten som skickats till Bolagsverket är falska. Vad gäller Taxi Minoten AB så har han enbart haft kontakt med Hani El Heish som också uppgett att han skött bolaget och att alla frågor skulle hänvisas till honom. Han har inte talat med Nisreen el Sakhnini angående bolaget. En skrivelse undertecknad med hennes namn har dock skickats in till Skatteverket

16 16 med anledning av att hon förelagts att komma in med bokföring. Skatteverket har även skickat ut revisionspromemorian till henne samt beslut på hennes och bolagets taxering. Skatteverket hade kontakt med Dragan Sandin och det var från honom som de fick verifikationslistan fram till oktober Han gav samma uppgifter som avseende Mayad Daabas AB, att Hani El Heish hade hämtat bokföringen och överlåtelseavtalet och sedan sålt bolaget. Överlåtelseavtalet diskuterades inte med Dragan Sandin. Beträffande kassakontot med kr fanns inga uppenbara brister i det kontot som skulle föranleda att de kr inte funnits fram till den siste oktober. Hans bedömning är att kr har funnits men att beloppet senare försvunnit. Beloppet skulle, om de funnits, ha överlämnats till en eventuell köpare men de är försvunna liksom bilarna. Enligt schablonberäkning skulle omsättningen för ett företag med sex bilar uppgå till kr. I bolaget saknas åtminstone kr men det kan inte Skatteverket visa eftersom bokföringen inte har ställts till verkets förfogande. Dragan Sandin lämnade endast huvudbok och verifikationslista. Vad gäller Dragan Sandin så har han ofta stött på honom i taxibolagssammanhang. Dragan Sandin har berättat bland annat följande. Han har haft uppdrag även för Taxi Minoten AB och fick det uppdraget av Hani El Heish. Hani El Heishs fru var ställföreträdare för bolaget men han har aldrig haft kontakt med henne utan han fick alla uppdrag genom Hani El Heish. Hans uppdrag varade fram till oktober 2009 då uppdragen upphörde dels därför att de inte fick betalt och dels för att Hani El Heish var rädd för en kommande skatterevision. Svensk Ekonomiservice AB bokförde manuellt det de fick in och upprättade även skattedeklarationer som var undertecknade in blanco av ställföreträdaren. Han känner inte alls till de bokförda kostnaderna till Fritzes Järnhandel och känner inte heller till det företagsnamnet. Han är osäker på om han skrivit köpekontrakt beträffande Taxi Minoten AB men om det har skett så har det skrivits under in blanco av honom. Han har träffat köparen Robert Lakatos två gånger i sitt liv men dock inte i det här sammanhanget. Köpekontraktet är antedaterat och skrevs långt senare än den 31 oktober 2009.

17 17 Isabelle Löfgren har berättat bland annat följande. Hon känner till att det funnits ett bolag med namnet Taxi Minoten AB men har ingen ingående kunskap om hur det skötts. Hon har inte varit med och bevittnat köpeavtalet. Hennes namnteckning har blivit tecknad utan hennes tillstånd. Hani El Heish har tidigare skrivit hennes namnteckning i andra sammanhang, ibland med hennes tillstånd och ibland utan. Hon kan dock inte säga vem som har skrivit den aktuella namnteckningen utan enbart att hon inte har skrivit den. Det har tidigare inträffat att hennes namnteckning använts utan hennes tillstånd i bolagssammanhang. Tingsrättens bedömning Av utredningen har framgått att Nisreen El Sakhnini har varit styrelseledamot och formell företrädare för bolaget. Det har vidare framgått att Hani El Heish varit faktisk företrädare för bolaget. Av Johan Anderssons uppgifter och den skriftliga bevisningen framgår att överlåtelsehandlingen daterad den 30 september 2009 är en skenhandling som upprättats i syfte att föra över ansvaret till en s.k. målvakt. Nisreen El Sakhnini och Hani El Heish har sålunda varit ansvariga för bokföringen under hela räkenskapsåret. Av Johan Anderssons uppgifter och den skriftliga bevisningen har framgått att bolaget bokfört kostnader med kr exkl. mervärdesskatt för högt belopp under perioden mars till och med september Till en del har bolaget som verifikationer använt osanna fakturor från Fritzes Järnhandel om kr och kr exkl. mervärdesskatt. Vad gäller kassabehållningen per den 31 oktober 2009 har Johan Andersson uppgett att det inte några uppenbara brister i det kontot som skulle föranleda att de kr inte funnits fram till den siste oktober men att beloppet senare kan ha försvunnit.

18 18 Det är därför inte styrkt att bokföringen varit missvisande på sätt som påstås under punkten B i stämningsansökan. Av utredningen har framkommit att någon bokföring inte har skett för perioden och att räkenskapsinformation inte har förvarats betryggande samt att bolaget underlåtit att senast sex månader efter räkenskapsårets utgång upprättat årsredovisning. Sammanfattningsvis har bokföringsskyldigheten åsidosatts i enlighet med vad åklagaren har gjort gällande med undantag för påståendet under punkten B i stämningsansökan. Bristerna är sådana att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. Åsidosättandet har även gett upphov till fara för att Skatteverkets kontrollverksamhet vid beräkning av skatt skulle allvarligt försvåras. Nisreen El Sakhnini har varit styrelseledamot och formell företrädare för bolaget. Hon har varit medveten om att bolaget stod på henne men anfört att det var hennes man som skötte bolaget. Hon har därför inte öppnat de brev från myndigheter som kommit till henne. Även om hon har spelat en passiv roll är det styrkt att hon varit medveten om att hon var bolagets formella företrädare under aktuellt räkenskapsår och omständigheterna är sådana att det kan hållas för visst att hon i vart fall har varit likgiltig i fråga om bokföringens fullgörande och dess brister. Hon ska därför dömas för uppsåtligt brott. Hani El Heish har hävdat att det var Dragan Sandins uppgift att sköta bokföringen. Som tidigare konstaterats har Hani El Heish varit faktisk företrädare för bolaget och den som i praktiken har ensam har skött bolaget i dess helhet. Han är därför ansvarig för att bokföringen fullgörs enligt lag. Han kan inte bli av med sitt ansvar

19 19 genom att anlita en bokföringsbyrå. Det har framkommit att han och Dragan Sandin har blivit ovänner. Vid den aktuella tidpunkten var de emellertid vänner och hade ett nära och tätt samarbete. Mot bakgrund härav anser tingsrätten det styrkt att Hani El Heish varit väl medveten om bokföringens brister och han ska därför dömas för uppsåtligt brott. På av åklagaren anförda skäl ska brottet anses som grovt. Grovt bokföringsbrott konsumerar ansvar för försvårande av skattekontroll, även när sistnämnda brott är att bedöma som grovt. Näringsförbud Jusuf Hadzic, Hani El Heish och Nisreen El Sakhnini har bestritt yrkandet om näringsförbud. Den brottslighet som de har gjort sig skyldig till innebär att de grovt åsidosatt vad som ålegat dem i näringsverksamheten. Grovt bokföringsbrott har ett lägsta föreskrivet straff om sex månader varför det således ska presumeras vara påkallat från allmän synpunkt att näringsförbud meddelas. Tillräckliga skäl som talar mot näringsförbud har inte framkommit. Tiden för näringsförbud bör bestämmas till tre år för Nisreen El Sakhnini och fem år för Jusuf Hadzic och Hani El Heish. För samtliga bör det gälla för tiden till dess frågan om näringsförbud slutligt har avgjorts. Påföljd Jusuf Hadzic, Hani El Heish och Nisreen El Sakhnini döms för grovt bokföringsbrott. De är tidigare ostraffad och lever under ordnade förhållanden. De har samtyckt till samhällstjänst och bedöms lämpliga härtill.

20 20 Den brottslighet som de har gjort sig skyldig till är av sådan art att påföljden normalt bör bestämmas till fängelse. För grovt bokföringsbrott är stadgat fängelse lägst sex månader. I rättsfallet NJA 2000 s. 195 har Högsta domstolen uttalat att det måste krävas alldeles särskilda skäl för att vid grovt bokföringsbrott med ett straffvärde om sex månader gå ifrån presumtionen för fängelse och i stället döma till villkorlig dom och samhällstjänst. Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att det i förevarande fall finns utrymme att välja en icke frihetsberövande påföljd. Påföljden bestäms därför till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst etthundrasextio timmar för Jusuf Hadzic och Hani El Heish. Om fängelse hade valts om påföljd skulle fängelse sex månader ha dömts ut. Med hänsyn tagen till Nisreen El Sakhnini begränsade roll och vad som i övrigt har framkommit om hennes personliga förhållanden kan påföljden för henne bestämmas till villkorlig dom och böter. Övrigt Eftersom fängelse ingår i straffskalan ska Jusuf Hadzic, Hani El Heish och Nisreen El Sakhnini betala föreskriven avgift till brottsofferfonden. Av försvaret begärd ersättning bedöms som skälig. Kostnaden ska stanna på staten. HUR MAN ÖVERKLAGAR (se bilaga DV400) Överklagande ställt till Hovrätten över Skåne och Blekinge ges in till tingsrätten senast den 17 januari Erik Noltorp I avgörandet har deltagit rådmannen Erik Noltorp samt nämndemännen Ulf Häggh, Sonja Jernström och Sven Olsson. Enhälligt.

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2013 B 4967-12 KLAGANDE 1. ACLE Ombud och offentlig försvarare: Advokat LB 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE

Läs mer

Åklagare Kammaråklagare Jenny Olovsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Malmö

Åklagare Kammaråklagare Jenny Olovsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Malmö MALMÖ TINGSRATT Avdelning3 Enhet 3 1 DOM 2013-02-12 meddelad i Malmö Mål nr B 2213-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Jenny Olovsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2005 B 2879-03 KLAGANDE CF Offentlig försvarare och ombud: advokaten RS MOTPART Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 december 2003 Ö 2549-03 KLAGANDE EH Offentlig försvarare och ombud: advokaten JH MOTPART Riksåklagaren SAKEN Näringsförbud ÖVERKLAGAT

Läs mer

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak DOM Mål nr B 7832-12 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Daniel Jerdén Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Coop Forum Sisjön Hantverksvägen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-04-08 B 153-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Hovrättens

Läs mer

1(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB-2670-12 Kammaråklagare Thomas Elofsson 2014-04-23 Handläggare 945-7. Box 75 221 00 LUND

1(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB-2670-12 Kammaråklagare Thomas Elofsson 2014-04-23 Handläggare 945-7. Box 75 221 00 LUND 1(7) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Åklagarbundet mål Lunds tingsrätt Box 75 221 00 LUND LUNDS TINGSRÄTT INKOM: 2014-04-23 MÅLNR: B 2053-14 AKTBIL: 1 TR mål: Handl.: EKO3 Tilltalad: efternamn

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-09-11 meddelad i Malmö

2013-09-11 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pia Björnsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Alan Rees Ginstgatan 7 218 36 Bunkeflostrand Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 maj 2008 B 5251-06 KLAGANDE HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat MN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09)

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09) Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2011-06-21 ÅM 2011/1275 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 1812-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 september 2004 B 143-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART MH Offentlig försvarare och ombud: advokaten FU SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling DOM Mål nr B 8858-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Michael Wode Manford,

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

2012-11-15 meddelad i Solna. Begångna brott 1. Bokföringsbrott

2012-11-15 meddelad i Solna. Begångna brott 1. Bokföringsbrott Mål nr meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ingela Ohlén Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm Tilltalad Reza Zamanian, 670922-2654 Kråkbärsgränd

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Helsingborg

2012-11-29 meddelad i Helsingborg DOM Mål nr B 6387-11 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Saad Abdulla Rapsvägen 85

Läs mer

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda)

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda) Ansökan om stämning Sida 1(5) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2013-04-03 MÅLNR: B 4959-12 AKTBIL: 26 TR

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm '!i07i!(j STOCKHOLMS TINGSRATT DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm Mål nr B 14901-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

Handling Ärende AM-148690-11 Kammaråklagare Hans Ihrman

Handling Ärende AM-148690-11 Kammaråklagare Hans Ihrman Ansökan om stämning Sida 1 (40) Riksenheten mot korruption Kammaråklagare Hans Ihrman 2012-07-10 Handläggare 810-6 Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND TR mål: B 4762-11 Tilltalad: efternamn

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

DOM 2014-02-27 Meddelad i Malmö

DOM 2014-02-27 Meddelad i Malmö Meddelad i Malmö Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE F Ombud: Advokat Ulf Bjermer Advokatfirman Bjermer Stortorget 17 211 22 Malmö SVARANDE 1. B1 2. B2 Ställföreträdare för båda: M God man för båda: Advokat

Läs mer

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1 (5) Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1. Underrättelse om misstanke om brott Underrättelsen om misstanke om brott ska ske i en särskild anmälan till

Läs mer

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008 Promemoria RättsPM 2008:9 Brottmålsavdelningen Ekobrottsmyndigheten September 2008 Innehållsförteckning HD:s dom den 11 juni 2008

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 februari 2014 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: B 2053-14 PARTER Tilltalad MARCUS Marek Bongart, 19500411-3352 Storgatan 17 B 242 31 Hörby Offentlig försvarare: Advokat Leif Ljungholm Advokatfirman Glimstedt Malmö AB Storgatan

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-10-02 B 64-12 Rotel 39 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m.

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (6) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Motpart

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-05-07 B 1703-12 Rotel 030102 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 1 av 6 VALHALLA

EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 1 av 6 VALHALLA EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 1 av 6 Ansvarsyrkanden m.m. 1. Bokföringsbrott (grovt brott), och försvårande av skattekontroll (grovt brott), Ove Pundig och Tor Klurig samt medhjälp till

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 oktober 2013 Ö 3474-13 KLAGANDE 1. Företagsbilar i Stockholm Aktiebolag, 556473-7178 Box 19530 104 32 Stockholm 2. JP SAKEN Avvisande

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott DOM Mål nr B 484-11 meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Peter Salzberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad JAMAL Adem Ali, 640807-3051 Ada

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2008-03-03 Meddelad i Jönköping

DOM 2008-03-03 Meddelad i Jönköping JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Jönköping Mål nr Sid 1 (5) PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Yrkesregistret Box 1272 501 12 Borås Ombud: Monika Vulin c/o Law & Solution Sweden

Läs mer

Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm

Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm SÖDERTÄLJE TINGSRATT DOM Enhet l. meddelad i Södertälje Mål nr B 3008-11 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm Tilltalad

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 192. DOM 2015-02-05 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 192. DOM 2015-02-05 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 35-15 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Christopher-Kevin Pratter, 19900721 Otto-Probst-Str. 13/32/4 A-1100 Wien Medborgare i Österrike Offentlig försvarare: Advokat Nathalie

Läs mer

Högsta domstolens mål Somaliska föreningen./. riksåklagaren angående företagsbot

Högsta domstolens mål Somaliska föreningen./. riksåklagaren angående företagsbot Svarsskrivelse Sida 1 (9) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen Ert datum Er beteckning Byråchefen Johan Lindmark 2011-05-10 B 2074-11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Högsta domstolens

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

DOM 2011-03-16 Meddelad i Malmö

DOM 2011-03-16 Meddelad i Malmö 1 Meddelad i Malmö Mål nr B 4616-10 PARTER (antal tilltalade:1) ÅKLAGARE 1. Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Företrädd av vice chefsåklagare Bo Birgerson Malmö åklagarkammare TILLTALAD CARL Christian

Läs mer

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 november 2009 Ö 4090-08 KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 76231 Rimbo Ombud: Advokat HB MOTPART

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 mars 2014 B 1876-12 KLAGANDE Öresundschark AB, 556539-8582 Spettgatan 1 211 24 Malmö Ombud: Advokat MH MOTPART Riksåklagaren Box 5553

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2012 i mål nr B 16278-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 december 2011 B 2350-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART OU Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ SAKEN

Läs mer

DOM 2014-10-30 Stockholm

DOM 2014-10-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060208 2014-10-30 Stockholm Mål nr B 3197-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Falu tingsrätts dom den 4 mars 2014 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2013-03-18 Avdelning 3 Malmö Rotel 34 Mål nr B 426-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11 Ansökan om stämning Sida 1(17) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN BLEKINGE TINGSRÄTT Blekinge tingsrätt, Karlshamn INKOM: 2013-01-03

Läs mer

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69)

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4643-11 2013-03-07 meddelad i Uddevalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Specialiståklagare Jonas Arvidsson Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKM:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 december 2012 B 5579-11 KLAGANDE DA Ombud och offentlig försvarare: Advokat ES MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer