Bibelstudiet: Att ta profetisk ställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bibelstudiet: Att ta profetisk ställning"

Transkript

1 studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Att ta profetisk ställning Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas vårt behov av barmhärtighet. Den utmanar oss att sträva efter fördjupad enhet och till att vara trogna kallelsen att möta varje människa där hon är med evangelium. Seminarierna på kyrkokonferensen 2015 har handlat om vissheten att mötet med Jesus Kristus förvandlar dig, mig och världen. De tog sin utgångspunkt i berättande bibeltexter kring vad som är vår kyrkas kallelse idag och hur den kan bidra till en förvandlad värld. Genom att vi utgått från bibeltexter som kopplats till vart och ett av den antagna verksamhetsplanens åtta riktningsmål får vi nu möjlighet enskilt och/eller i församlingen reflektera kring hur en bibeltext landar och levs i praktiken. Målen rör Equmeniakyrkans arbete regionalt, nationellt och internationellt. Bibelns berättelser är i sig en samlande kraft. De befolkar rummen vi vistas i. De bidrar till djupare identitet för oss som kyrka när vi delar och tolkar Guds ord. Låt därför dessa åtta studier påverka dig och ditt liv under kommande år. De har skrivits för att fördjupa samtalet i församlingen, i den lilla studie- eller bönegruppen, på ett församlingsmöte eller en gudstjänst. Till del olika studierna finns reflekterande frågor att samtala vidare kring men också en rad olika tips på material som bidrar till ytterligare fördjupning. Alla författare av bibelstudierna arbetar i Equmeniakyrkan eller i biståndsorganisationen Diakonia. Samtliga bibelstudier har bearbetats av Bilda till ett studiematerial. Lokala konsulenter på Bilda kan erbjuda ytterligare stöd och inspiration för studie- och samtalscirklar i din församling. Ta kontakt med din Bildaregion kring hur ni kan fördjupa bibelsamtalet hos er. För att starta en studiecirkel gäller följande: Att ni är 3 12 deltagare inklusive cirkelledaren. Att ni träffas vid mins tre tillfällen. Att det sammanlagda antalet cirkeltimmar är minst 9 (En studietimma är 45 minuter). Läs mer på 1

2 Att ta profetisk ställning Om i världen utifrån profeten Mikas bok Gör vad rätt är Riktningsmål 5 i Equmeniakyrkans verksamhetsplan för Equmeniakyrkan regionalt, nationellt och internationellt är en profetisk röst i samhället och bidrar aktivt till opinionsbildning med fokus på migration, mångfald och barns och kvinnors rättigheter. (profetisk diakoni) Klas Johansson, regional kyrkoledare i region Nord Mika bok När man läser hela Mika bok så är det allvarliga ord, domsord, över folket om man inte omvänder sig. Men det finns också väldigt mycket nåd och kärlek! Inte minst är det mycket sunt förnuft, vanlig jordnära mänsklighet, och uppmuntran att söka Guds vägledning och lita på att han är med och leder oss. Det märks inte minst i det sammanhang som vi utgår från här: Mika 6:6 8 och speciellt vers 8. 6 Hur skall jag nalkas Herren och falla ner inför himlens Gud? Skall jag nalkas honom med brännoffer, med årsgamla kalvar? 7 Vill Herren ha baggar i tusental och ändlösa flöden av olja? Skall jag offra min förstfödde för min synd, mitt eget barn för mina brott? 8 Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. Krångligare än så är det inte. Vi vet ju vad som är rätt, menar Mika, eftersom vi fått höra om det och lära oss det. Som det står i Romarbrevet: Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta (Rom 10:8), vilket är ett citat från 5 Mos 30:14 där det skrivs om lagen: Dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den. Mika understryker, som hela Bibeln gör, att egentligen vet vi precis vad som är rätt så frågan blir vad det är som gör att vi krånglar till det? Framtiden planerad och klar Låt mig spegla dessa verser och den bild de ger i en berättelse. Tänk er en ung man. Livet är planerat och klart. Han har haft en god uppväxt. Det är bestämt och klart vem han skall gifta sig med. Han är förväntansfull och ser fram emot detta. Yrket har han också klart och jobb finns, så länge han sköter sig Det ser helt enkelt så bra ut som det kan göra för en ung människa, även om han kommer från enkla förhållanden och förmodligen aldrig kommer att bli rik och berömd, men det spelar ingen roll eftersom det inte är något som han strävar efter. 2

3 Han är en god, trogen och arbetsam man med en bra framtid, som det verkar. Tron är också en självklar del av hans liv. Han är uppfostrad så och har växt in i församlingen på ett självklart sätt. Visst har han precis som alla andra tonåringar haft sina funderingar, men nu känns även detta bra, bara han får gifta sig snart. Han skulle kunna vara som en av oss som växt upp i kyrkan (Equmenia, Equmeniakyrkan). Livet slås i spillror Så uppdagas det otänkbara, det fullständig otänkbara, som inte ens funnits i hans vildaste fantasi eftersom det är helt otänkbart: Flickan han skall gifta sig med har blivit gravid! Och han vet bara en sak och det är att det inte är han som är far till barnet. Hans första tanke är inte Det är Gud och helig Ande som gjort henne havande så det är självklart helt okey och något som jag bara har att finna mig i och snarast vara stolt och tacksam över. Nej, inte ens Josef, Jesus jordiske far (som du förstår att jag berättar om), tänker så utan är troligen som vem som helst av oss, en vanlig ung man som tänker det självklara; Maria har haft någon annan, varit otrogen. Någon annan rimlig och möjlig förklaring finns inte! Att göra rätt Josef kunde då valt att ta ut sin rättmätiga ilska, vrede och besvikelse på Maria. Alla de känslor som fyllde honom kunde han lagt på henne och knappt någon skulle haft några invändningar mot det utan snarare tänkt att hon fick vad hon förtjänade eftersom han blivit så sviken. I stället bestämmer han sig för att skilja sig från henne i tysthet. Han valde att göra det som var rätt och rättfärdigt i den tid och det sammanhang han levde i då. Han valde att göra så gott det var möjligt i den uppkomna situationen. Han gjorde det valet eftersom han fått mig sig ett antal värderingar under sitt liv. Han hade växt upp med en församling och en familj och där fostrats och formats till en rättfärdig man och därför gjorde han det som var så rätt som möjligt i det läge som uppstått. Han valde att skilja sig från Maria i tysthet och inte dra ned henne i smuts och skam mer än vad det ändå skulle bli. Det krävs mod för att vara generös och inte hävda sin rätt ända in i kaklet. Att trots att man är förfördelad kunna visa barmhärtighet och generositet. Där har vi mycket att lära av Josef (även om det sedan inte hade gått som vi vet att det gick). Det är också detta som Mika bok vill lära oss: Att förlåta, visa barmhärtighet, generositet och inte bara tänka på sig själv är ett tydligt uttryck för den godhet och kärlek som Gud vill se. En fråga som är viktig att ställa här är vad i livet är det som format dig och dina värderingar som gör att när du ställs inför det otänkbara och oväntade ändå handlar rätt och rättfärdigt? På många sätt tycks det ha blivit svårare i vår tid att göra det rätta valen därför att vi har trubbats av i våra värderingar. Inte så sällan kan en handling eller åsikt se väldigt rätt ut från början men går man bakom det ytliga börjar man fundera över vilken värdegrund som ligger i botten. Inte minst kan det bli tydligt när vi ser på en del av den politik vi möter idag. Helt olika sidor kan ibland komma fram till liknande slutsatser och då behöver vi ställa oss frågan vilken värdegrund som ligger bakom för att förstå konsekvenserna bortom det enskilda beslutet eller ställningstagandet. Detta behöver du och jag fundera över också i våra egna liv. 3

4 Profetiskt förhållningssätt idag Ett profetiskt ställningstagande i vår tid är att göra det som är rätt. En rätt som bygger på godhet, nåd och kärlek. Som inte hävdar sitt eget först utan fostrats till ett annat sätt att tänka. Vi behöver därför stå upp för barmhärtighet och godhet i en tid som så ofta annars tenderar att handla om att stå upp för sig själv och tänka individualistiskt. För vi lever i en oerhört individualistisk tid, som också påverkar oss som vill leva ett kristet liv, och ett profetiskt ställningstagande idag är bland annat att vara och leva mindre individualistiskt. I så många sammanhang hävdar människor sin rätt utifrån egoistiska och självupptagna motiv där hänsynen till andra aldrig får något utrymme. Vår utmaning är att trots vad samhället hävdar, menar och gör, leva generöst och kärleksfullt, utgivande och nådefullt bortom allmänna värderingar. För Josef byggde hans ställningstagande säkert på den fostran han fått, de värderingar han hade med sig från sitt hem, sin omgivning, församling och sin tro. Han visste vad som var rätt och hade modet och generositeten att handla efter det, trots att det säkert gjorde ont. Jag menar att vi tillsammans medvetet behöver bygga de goda värderingar som innebär att när vi hamnar i valsituationer så handlar vi rätt och rättfärdigt därför att vi har det inbyggt i oss sedan tidigare. Det är vad Gud begär och önskar av oss: Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. (Mika 6:8) Sök Guds ledning och riskera hamna utanför din bekvämlighetszon Men vi vet ju att berättelsen om Josef inte stannar där. En ängel kommer till Josef och kullkastar fullständigt hans beslut och sammanför honom och Maria igen. Tänk dig för en stund in i Josefs situation. Inte är det troligt, när det uppdagades att Maria var gravid, att han bad han om att en ängel skulle komma och säga att Maria hade blivit havande genom Helig Ande. Det fanns knappast i hans sinnevärld. Snarare tror jag att han bad om att alltsammans skulle vara ett misstag. Att det inte skulle vara sant att hon var gravid eller hade varit otrogen Att Gud skulle spola tillbaka livet en vecka eller så och att han vaknade och upptäckte att allt detta bara var en dålig dröm Ängelns besked lyfter Josef kilometervis utanför hans bekvämlighetszon och ställer honom i en helt ny situation som han verkligen inte hade kunnat tänka sig. Att Maria blivit gravid, varit med någon annan, det var naturligtvis en möjlighet även om inte Josef hade trott det. Men sådant händer trots allt och är något som man till sist kan behöva acceptera. Men graviditet genom Helig Ande det händer inte! Josef hade gjort det rätta valet utifrån ett mänskligt perspektiv och tänkt skilja sig från Maria i tysthet. Nu visade Gud honom ett större rätt. Gud hade en större plan, långt utöver vad han själv kunde tänka. Josef fick modet att säga ja till, och lämna det som var rätt för det som visade sig vara ännu mer rätt Guds rätt! Det är ytterligare ett perspektiv på att leva profetisk idag. Att verkligen lyssna in vad Gud har tänkt. Inte bara vad som är rätt ur vanligt världsligt och mänskligt perspektiv utan det som är rätt ur Guds perspektiv. Precis här tror jag att Mika utmanar oss när han säger: Att vi troget skall hålla oss till vår Gud. Jag skulle därför vilja vända på ordningen i orden i Mika 6:8 och istället läsa uppräkningen i omvänd ordning. 4

5 Inte: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. Utan: Håll dig troget till din Gud, lev i kärlek och gör sedan det som är rätt Profetiskt liv idag Vår utmaning i Sverige idag är att skaka av oss sekulariseringens påverkan som fått oss att marginalisera Gud så att han nästan inte får något utrymme alls att vara Herre i våra liv. Att faktiskt söka honom först i alla sammanhang. Det är en gigantisk utmaning för dig och mig som lever i denna sekulariserade del av världen som Sverige är. Ni känner säkert igen er i det enkla och nästan banala exemplet, när vi möter en människa som berättar om något svårt i sitt liv och vi hör vår mun säga: Jag skall tänka på dig när vi menar och vill säga Jag skall be för dig. När vi gör detta så är det ett tecken på att sekulariseringen påverkat oss eftersom vi marginaliserar Gud och säger något annat än det som inbegriper honom. Vi har placerat Gud längre bort, marginaliserat honom. Därför är att leva profetiskt i vår del av världen är inte minst att låta Gud komma först och så ofta som möjligt lyfta fram honom i vårt sätt att leva och uttrycka oss. Avslutning Josef hade gjort det rätta valet. Det goda, hänsynsfulla och barmhärtiga valet. Nu visade Gud honom ett som var ännu mer rätt, ännu mer profetiskt. Det tror jag är Mikas utmaning till dig och mig också. 8 Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: Och så vänder jag på ordningen: att du troget håller dig till din Gud, lever i kärlek och gör det rätta. Jag tror att den svenska utmaningen, vår utmaning, är att ännu mer söka Gud först. Att inte bara göra rätt utan söka Gud först och låta kärleken komma därifrån. Då kan det bli som för Josef att vi tas utanför vår bekvämlighetszon och möter och ser det vi inte hade tänkt oss. Det är inte den enkla vägen. Vilket det inte heller var för Josef eftersom människor då, precis som nu, säkert kunde tala bakom hans rygg och säga: Den där mesen Josef, som tog Maria till sig fast hon varit med någon annan. Men Josef hade trots det valt att följa Guds ledning och göra det som var mer rätt. Mika vill utmana oss att på samma sätt leva profetiskt i vår tid även om andra inte ser och förstår det Gud leder oss till. Att samtala vidare om Fundera, samtala och reflektera över vilka värderingar du bygger ditt liv på och hur de påverkats/förändrats under livets gång. 5

6 Samtala om hur vi kan stödja och hjälpa varandra till goda värderingar som bygger på Guds ord och ett lärjungaskap i trohet. Reflektera över utmaningen att söka Guds rätt och inte bara det som bygger på mänskliga värderingar. Ge exempel på hur vi kan stödja varandra att i en allt mer sekulariserad tid ändå inte förlora eller marginalisera Gud i samhället och våra egna liv. Mary Michel, språkrör för kyrkoledningen National Evangelical Synod of Syria and Syria and Lebanon (NESSL) Syrien/Libanon Mika bok Jag kommer att utgå ifrån en enda vers som vi hittar i kapitel 6:8. Mika är emellertid en fantastisk bok som förtjänar många bibelstudietimmar. Inledande kommentarer Mika var en profet på 700-talet f Kr. Ett århundrade med stora profeter och profetior. Mikas föräldrar måste ha varit tacksamma över sin sons födelse utifrån det namn de gav honom. Mika=Vem är som Gud? Ett jubelrop. Gud övergår vårt förstånd. Staden som Mika växte upp i förstördes av det Assyriska riket. Mikas föräldrar var fördrivna flyktingar och den politiska situationen var förödande under Mikas tid. Ledarskapet var korrumperat. Det handlar alltså om människor som var fattiga, förtryckta, på flykt och som var i stor nöd. Intressant, eller hur? Skulle inte han ha kunnat tala in i våra dagar? Vad skulle Mika ha sagt om han hade varit i Mellanöstern idag? Mika var frimodig i att öppet hota syndare och de som inte följde Guds bud. Han gav också frimodigt löfte om att Messias skulle komma.(4:3).de skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Detta är verkligen det hopp vi alla längtar efter, trots alla vapen och krig som översvämmar vår värld. Faktum är att vi fortsätter att fråga oss. Är detta hopp möjligt? Mikas dom är dock hård över dem han profeterar över genom hela boken. Kapitel sex ifrågasätter hur vi människor kan komma inför Herren och tas emot av Honom? Mikas svar kan verka sarkastiskt Du vet redan, för Gud har redan visat dig, berättat för dig Här kommer vi till vår vers. (Mika 6:8) Gud begär av dig att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. Alltså gjorde ingen det vid denna tid. Vad är det rätta? 1 Vad säger Bibeln? Vems ansvar är det att göra det rätta? Vems ansvar är rättvisan? Ofta tänker vi på rättvisa som en utövad aktivitet i vårt rättsliga system där den oskyldige går fri och den skyldige döms. Det är riktigt och måste ske. Men vad kränker rättvisa i denna betydelse? Kränkningar av mänskliga rättigheter. Kränkningar av kvinnors rättigheter. Den starkare som förgriper sig på den som är svagare. 1 Justice kan översättas både med rätt/a och rättvisa. Svenska bibeltexten talar om att göra det rätta. (Bibel 2000) I en del fall översätts ordet med svenskas rättvisa för att få en närmare betydelse i sammanhanget. /GI 6

7 Att förneka de fattigas dagliga behov. Att inte stå upp för de förtryckta och marginaliserade. Att inte ta itu med det som orsakar förtryck. Jag kan inte låta bli att påminnas om Mose, som tog emot Guds bud och förmedlade dem. Mose, den store profeten som Gud gav budorden till. Budorden som var ämnade för Guds folk så att de skulle hålla dem nära sitt hjärta och leva efter dem. Mot slutet av sitt liv repeterar Mose i 5 Mosebok dessa bud för folket. Han läser dem igen och påminner folket om att förbli i det som Gud förväntar sig av dem. Sammanfattningen ges i 5 Mos 16:20 Det rätta, endast det rätta skall vara din strävan. Då får du leva och ta i besittning det land som Herren din Gud, vill ge dig. Detta är livsvillkoret för att ärva landet Guds gåva. Ett annat av många exempel från Bibeln kommer från Amos 5:24 Men låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström! På Amos tid, likväl som på Mikas tid, var religion något som tydligt praktiserades i samhället. Man gick till templet regelbundet, gav generösa offer av olika slag, sjöng sånger och spelade instrument som hördes starkt, gav offer enligt föreskrifter. Allt gjordes på rätt sätt men det blev ändå INTE ACCEPTERAT. Var det inte behagligt inför Gud, varför? På grund av att de hade korrumperat rätten och förtryckte de fattiga. Deras hjärtan var inte i linje med Guds vilja. Gud bryr sig om att vi värnar om rätt och rättvisa. Att vi älskar. Att vi vandrar troget inför honom. Begreppen RÄTT/RÄTTVISA återfinns 26 gånger i Gamla Testamentet. Det är oftast jämbördigt med dom och rättfärdighet (40 gånger). Från Mose tid och framåt blir rätt/rättvisa något som karaktäriserar Guds vilja och de aktiviteter som är ett resultat av den. Som en kommentator sa: Rätt/rättvisa är kopplad till tanken på Guds karaktär som barmhärtig, godhjärtad och sann. I Nya Testamentet fungerar rätt/rättvisa som ett tydligt karaktärsdrag hos Messias. Rättvisa uppenbarar vad som är i Guds hjärta. Detta innebär att ingen som tror på Gud kan vara orättvis eller handla orätt. Gud har en stark förkärlek att lyfta upp de som inte har något, de fattiga. Gud avvisar tanken på speciella privilegier till de som redan har makt och bemyndigar istället de ödmjuka. Gud är de fattigas försvarare, änkans, de föräldralösas. Gud vill och längtar efter ett samhälle där alla känner sig hemma. Där de behövande tas om hand, där ingen är hungrig, marginaliserad eller förtryckt. Professor Brüggemann sa: Rättvisa begär av oss att vi måste ta reda på vad som tillhör vem och återlämna det till dem. Alltså, allt tillhör alla. Alla delar vi det som Gud har gett oss. Alla har allt och alla borde ha allt de behöver. Rättvisa är en aktivitet som behagar Gud. Den kräver energi att arbeta med och kunskap om Guds vilja och vad som händer omkring oss och i världen. Att utöva rätt/rättvisa är att lyfta upp den fattige och försvara den förtryckte. Det är ett liv i tro som leder oss närmare Gud. Rättvisa är faktiskt skapat av Gud som ett väldigt specifikt sätt för oss att handla mot varandra. Det är ett tecken på rena hjärtan. Att leva i kärlek 2 är att älska med en trofast hållning. Det innebär att hedra, att överlåta sig, att vara lojal. Att troget hålla dig till din Gud 3 är att leva i en konstant gemenskap med Gud, att vara beroende av honom, att ha tillit till Hans ledarskap. Att vara fullt medveten om vår egen otillräcklighet utan hans ledning. 7

8 Att utöva rätt/rättvisa, leva i kärlek och att troget vandra med Gud är livets vägmärken för en kyrka fylld av och förvandlad av den Heliga Anden. Gud tillhör äran. Översättn: Gunilla Ikponwmosa The book of Micah I will be reflecting only on one verse found in Chapter 6:8. However, Micah is a great prophetic book that deserve sessions of studies. Introductory comments Micah was a prophet of the 8th century, a century the witnessed great prophets and prophecies. Micah s parents must have been grateful to have him so they named him,(micah= Who is like God!) A shout of praise. God is beyond our understanding! His town was destroyed by the Assyrian emperor. His parents displaced/refugees, the political situation was devastating in his time, leadership corrupt. Yes there were poor people, displaced, oppressed, and in great need. Interesting, is it not? Could he speak to many in our days? What will he say if he was now in the Middle East? Micah was bold in his announcing threat against the sinners and those who do not follow God s commandments. He also was bold in promising hope when the Messiah will come. (4:3)...they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more. Indeed this remains a hope we all wait for, despite the weapons and wars that overwhelm our world. The fact is, we continue asking, is this hope possible? Yet Micah s threat to those he prophesized for were severe all through the book. Chapter six ask the question as if, how can we come to the Lord so to be accepted by him? Micah s answer, seems sarcastic, you know, because God showed you, informed you. here we come to our verse. God requires you but to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God! ( All were absent among the people then). What is Justice? What does the Bible say? Whose concern is justice? Often we think of justice as being acts in the court system where the innocent is freed, and the guilty is punished. This is fine and must be done. But what violates justice in this sense? Violation of human rights, Violation of women s rights, The strong abusing the weak, Denial of daily needs for the poor, Neglecting to stand for the oppressed, and marginalized, Not dealing with activities of oppression 2 Mika 6:8 3 ibid 8

9 I could not help remembering Moses the receiver of God s commandments and the communicator of those. Moses the great prophet to whom God handed the Commandments to the people of God so to live by, and keep close to the heart. Toward the end of his life, Moses in the book of Deuteronomy, repeated those to the people, reread them again to remind the people that abiding by those is what God expect them to do. The summary was,dt. 16:20, Justice and only justice, you shall follow, that you may live and inherit the land which the Lord your God gives you. This being the condition for life and for inheritance of the land- the gift of God. Another biblical example out of many is : Amos 5: 24. BUT LET JUSTICE ROLL DOWN LIKE WATERS, AND RIGHTEOUS- NESS LIKE AN EVERFLOWING STREAM. In the time of Amos, like in the time of Micah, outward religion was so obvious, going to the temple regularly, offering of all kinds was generous, singing loud songs, and music of all instruments, sacrifices in accordance with what was required, all were excessively done, yet all were NOT ACCEPTED, not pleasing to God, why? because they have corrupted justice, oppressed the poor, their hearts were not according to the will of God. God cares that we do justice, we love, we walk humbly with Him. JUSTICE, as a concept is found 26 times in the OT. Often equivalent to judgment and Righteousness (40 times). From the time of Moses onward, justice, comes to distinguish that which is God s will and those activities which result from it. As a commentator said: Justice is linked to the thought of God s character of mercy, loving kindness and truth. In the NT, justice, serves as the marked characteristic of the Messiah. Justice reveals what is in the heart of God. Thus, no one who believes in God can be unjust or lack to do justice. God has a powerful inclination toward lifting up the have-not, the poor. God refuses special privileges to the powerful, and surely empowers the lowly. God is the defender of the poor, the widow, the orphans. God want, desires, a society where everyone belongs, where the neediest are taken care of, where no one is hungry, marginalized, or oppressed. Professor Brueggemann said, Justice requires us to sort out what belongs to whom, and to return it to them. i.e. All belong to all, all share what God has given, all have all, all would have what they need. Justice is an action that pleases God. It involves energy to move, and knowledge of God s will, and what is happening around us and in the world. To do justice is to lift up the poor and to defend the oppressed. It is a life of faith,that moves in the way of God. Justice, in fact is established by God as the very specific ways people are to act. It is a sign of pure hearts. To love kindness is to love with steadfast manner. It involves honoring, commitment, loyalty. To walk humbly with God is to be in continuous fellowship with God, depending on Him, trusting His leadership. Be in total recognition of the inability of yourself without his guidance. 9

10 To do justice, love kindness, and walk humbly with God is the land Mark of the life of a church filled by/ transformed by the Holy Spirit. To God be the Glory. Materialtips att jobba vidare med Sverige, Sverige fosterland (Bilda, THS och Equmeniakyrkan) Tro, en politisk kraft (Verbum) Kampanjmaterial Thursdays in black Equmeniakyrkans opinionspolicy Version 9 juni En samtalsmodell för studiecirkel Samtalsledare och spelregler Någon i gruppen håller i samtalsstrukturen och tiden, så att alla får utrymme och allas erfarenheter tas tillvara. Innan gruppen startar enas man om spelregler för samtalet. Spelregler som brukar bidra till att skapa ett öppet och lärande samtal är: Det personliga vi delar stannar i gruppen. Det är ok att prova tankar och att ändra sig. Man har rätt att vara tyst. Alla talar i jagform. Alla hjälps åt alla hålla tidsramarna. Alla bidrar med sitt perspektiv och värdesätter att få ta del av andras. En samtalsmodell för studiecirkel En studiecirkel kan läggas upp med hjälp av samtalsmodellen som beskrivs nedan. 1,5 h 2 h är en lämplig tid för samlingen. En inledande runda, ca 20 min. Gemensamt samtal, ca 60 min. Avslutande runda, ca 10 min. Tidsangivelserna är ett förslag och kan anpassas efter gruppen. Börja gärna med ett enkelt drop-in-fika och småprat en stund innan cirkeln startar. Det ger alla möjlighet att landa i gruppen. 10

11 Samtalsmodellen En inledande runda där man kan prova sina tankar Börja med en runda där var och en får möjlighet att berätta vad som rör sig i tanke eller känsla just nu. Det kan vara en fundering utifrån det ni läst eller på annat sätt tagit del av inför samlingen. Det kan också vara reflektioner över en händelse som anknyter till ert tema för studiecirkeln. Var och en får 3 4 minuter till sitt förfogande. Det är alltid ok att passa, att låta ordet gå vidare om man inte vill säga något. (Första gången man möts kan den inledande rundan vara mer personlig så att man lär känna varandra i gruppen. Man kan till exempel berätta något från sitt eget liv och varför man valt att delta i studiecirkeln.) Använd gärna ett föremål att hålla i för den som berättar, en sten eller något annat som är avstressande att hålla i. Föremå let markerar vem som har ordet och när en person berättat klart går föremålet och ordet vidare till nästa. I rundan får var och en berätta utan att bli avbruten. Syftet är att man ska få sätta ord på och prova sina tankar, utan att behöva förklara och försvara. Samtidigt tränar man sig att lyssna och ta in olika perspektiv. Inget samtal förs kring den inledande rundan, om inte personen själv för in det i det efterföljande gemensamma samtalet. Gemensamt samtal När rundan är klar öppnar ni för ett gemensamt samtal utifrån det bibelstudium som ni läst och de samtalsfrågor som finns i materialet. Starta gärna samtalet med en fråga, till exempel: Är det något speciellt du fastnade för i det du läste? Hur knyter det an till livet och dina erfarenheter? Mötte du några nya perspektiv? Hur tänker du kring det? Gjorde du någon ny upptäckt eller insikt? Hur kan du använda dig av det? Ett alternativ kan vara att någon i gruppen inleder samtalet med en reflektion som anknyter till temat. Andra inspel i samtalet kan till exempel vara litteratur, film, bilder, artiklar eller musik som berör ert samtalsämne. Avslutande runda Avsluta samlingen med en runda där var och en har möjlighet att säga något kort om dagen, till exempel: Det här bär jag med mig från idag Något jag skulle vilja veta mer om Jag skulle vilja samtala vidare om Någon gång kan det vara bra att reflektera över hur man arbetar tillsammans och anknyta till de spelregler som gruppen bestämt. Vad fungerar bra? Vad skulle vi kunna göra annorlunda?

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen

Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen en biblisk och hermeneutisk analys Greger Andersson Abstract How do Christians, who try to understand their lives according to the Christian narrative, cope

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv?

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? Södertörns högskola Institutionen för lärarutbildning Examensarbete 15 hp C-uppsats Höstterminen 2010 Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? en essä om fritidspedagogens roll i samverkan

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Jesus - vad lärde och gjorde han?

Jesus - vad lärde och gjorde han? Jesus - vad lärde och gjorde han? Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Vad var det

Läs mer

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Inledning Nåd, nåd, nåd, det är bara nåd. Det är vad vi i dagens frikyrkliga förkunnelse kan få höra att Luthers budskap är om man

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Johannes Åman Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:8 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem

Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem Av: Anna-Stina Hansson Görel Johansson Vt-09 Handledare: Helena Hansson Examinator: Mats Hilte ABSTRACT Authors: Anna-Stina Hansson,

Läs mer

Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev

Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev GÖTEBORG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 338 Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev Annika Lilja Abstract Title: Trustful relationships between teacher and student Language: Swedish, summary

Läs mer

John Locke och familjens makt över uppfostran

John Locke och familjens makt över uppfostran UTBILDNING & DEMOKRATI 2007, VOL 16, NR 1, 53 71 John Locke och familjens makt över uppfostran Christer Hedin JOHN LOCKE AND THE POWER OF THE FAMILY OVER EDUCATION. Who deserves authority over education?

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Vägledning. för de unga

Vägledning. för de unga Vägledning för de unga Budskap till ungdomar från första presidentskapet VÅRA KÄRA UNGA MÄN OCH KVINNOR, vi har stort förtroende för er. Ni är älskade söner och döttrar till Gud och han har er i sina

Läs mer

Ur djupen ropar vi. Andakt och gudstjänst med fokus på försoning, fred, miljö och rättvisa

Ur djupen ropar vi. Andakt och gudstjänst med fokus på försoning, fred, miljö och rättvisa Ur djupen ropar vi Andakt och gudstjänst med fokus på försoning, fred, miljö och rättvisa Per Harling Lennart Henriksson Lennart Renöfält Catharina Segerbank Karin Wiborn Ur djupen ropar vi Ur djupen

Läs mer

Barn som far illa. Pedagogers bemötande och agerande. Maltreated children How teachers react and act. Sandra Jangdin

Barn som far illa. Pedagogers bemötande och agerande. Maltreated children How teachers react and act. Sandra Jangdin Barn som far illa Pedagogers bemötande och agerande Maltreated children How teachers react and act Sandra Jangdin Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Lärarprogrammet Nivå/ 15 Högskolepoäng 1

Läs mer

32. Helig mark 48. Here I am to worship 33. Herre kom / Let it rain 34. Herren är min starkhet 36. Hosanna 78. How great is our God 37.

32. Helig mark 48. Here I am to worship 33. Herre kom / Let it rain 34. Herren är min starkhet 36. Hosanna 78. How great is our God 37. Innehåll 1. bove all 2. llt som u har sagt 3. tt lära känna 85. wesome od 4. Bara u 5. Bara i ig 6. Bara Jesus 7. Beautiful One 9. Be my everything 10. Better is one day in Your love 91. Blessed be Your

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21. Kyrkan på väg mot en gemensam vision. Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift

SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21. Kyrkan på väg mot en gemensam vision. Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21 Kyrkan på väg mot en gemensam vision Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift 1 Kyrkan på väg mot en gemensam vision Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och

Läs mer