Bibelstudiet: Att ta profetisk ställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bibelstudiet: Att ta profetisk ställning"

Transkript

1 studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Att ta profetisk ställning Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas vårt behov av barmhärtighet. Den utmanar oss att sträva efter fördjupad enhet och till att vara trogna kallelsen att möta varje människa där hon är med evangelium. Seminarierna på kyrkokonferensen 2015 har handlat om vissheten att mötet med Jesus Kristus förvandlar dig, mig och världen. De tog sin utgångspunkt i berättande bibeltexter kring vad som är vår kyrkas kallelse idag och hur den kan bidra till en förvandlad värld. Genom att vi utgått från bibeltexter som kopplats till vart och ett av den antagna verksamhetsplanens åtta riktningsmål får vi nu möjlighet enskilt och/eller i församlingen reflektera kring hur en bibeltext landar och levs i praktiken. Målen rör Equmeniakyrkans arbete regionalt, nationellt och internationellt. Bibelns berättelser är i sig en samlande kraft. De befolkar rummen vi vistas i. De bidrar till djupare identitet för oss som kyrka när vi delar och tolkar Guds ord. Låt därför dessa åtta studier påverka dig och ditt liv under kommande år. De har skrivits för att fördjupa samtalet i församlingen, i den lilla studie- eller bönegruppen, på ett församlingsmöte eller en gudstjänst. Till del olika studierna finns reflekterande frågor att samtala vidare kring men också en rad olika tips på material som bidrar till ytterligare fördjupning. Alla författare av bibelstudierna arbetar i Equmeniakyrkan eller i biståndsorganisationen Diakonia. Samtliga bibelstudier har bearbetats av Bilda till ett studiematerial. Lokala konsulenter på Bilda kan erbjuda ytterligare stöd och inspiration för studie- och samtalscirklar i din församling. Ta kontakt med din Bildaregion kring hur ni kan fördjupa bibelsamtalet hos er. För att starta en studiecirkel gäller följande: Att ni är 3 12 deltagare inklusive cirkelledaren. Att ni träffas vid mins tre tillfällen. Att det sammanlagda antalet cirkeltimmar är minst 9 (En studietimma är 45 minuter). Läs mer på 1

2 Att ta profetisk ställning Om i världen utifrån profeten Mikas bok Gör vad rätt är Riktningsmål 5 i Equmeniakyrkans verksamhetsplan för Equmeniakyrkan regionalt, nationellt och internationellt är en profetisk röst i samhället och bidrar aktivt till opinionsbildning med fokus på migration, mångfald och barns och kvinnors rättigheter. (profetisk diakoni) Klas Johansson, regional kyrkoledare i region Nord Mika bok När man läser hela Mika bok så är det allvarliga ord, domsord, över folket om man inte omvänder sig. Men det finns också väldigt mycket nåd och kärlek! Inte minst är det mycket sunt förnuft, vanlig jordnära mänsklighet, och uppmuntran att söka Guds vägledning och lita på att han är med och leder oss. Det märks inte minst i det sammanhang som vi utgår från här: Mika 6:6 8 och speciellt vers 8. 6 Hur skall jag nalkas Herren och falla ner inför himlens Gud? Skall jag nalkas honom med brännoffer, med årsgamla kalvar? 7 Vill Herren ha baggar i tusental och ändlösa flöden av olja? Skall jag offra min förstfödde för min synd, mitt eget barn för mina brott? 8 Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. Krångligare än så är det inte. Vi vet ju vad som är rätt, menar Mika, eftersom vi fått höra om det och lära oss det. Som det står i Romarbrevet: Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta (Rom 10:8), vilket är ett citat från 5 Mos 30:14 där det skrivs om lagen: Dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den. Mika understryker, som hela Bibeln gör, att egentligen vet vi precis vad som är rätt så frågan blir vad det är som gör att vi krånglar till det? Framtiden planerad och klar Låt mig spegla dessa verser och den bild de ger i en berättelse. Tänk er en ung man. Livet är planerat och klart. Han har haft en god uppväxt. Det är bestämt och klart vem han skall gifta sig med. Han är förväntansfull och ser fram emot detta. Yrket har han också klart och jobb finns, så länge han sköter sig Det ser helt enkelt så bra ut som det kan göra för en ung människa, även om han kommer från enkla förhållanden och förmodligen aldrig kommer att bli rik och berömd, men det spelar ingen roll eftersom det inte är något som han strävar efter. 2

3 Han är en god, trogen och arbetsam man med en bra framtid, som det verkar. Tron är också en självklar del av hans liv. Han är uppfostrad så och har växt in i församlingen på ett självklart sätt. Visst har han precis som alla andra tonåringar haft sina funderingar, men nu känns även detta bra, bara han får gifta sig snart. Han skulle kunna vara som en av oss som växt upp i kyrkan (Equmenia, Equmeniakyrkan). Livet slås i spillror Så uppdagas det otänkbara, det fullständig otänkbara, som inte ens funnits i hans vildaste fantasi eftersom det är helt otänkbart: Flickan han skall gifta sig med har blivit gravid! Och han vet bara en sak och det är att det inte är han som är far till barnet. Hans första tanke är inte Det är Gud och helig Ande som gjort henne havande så det är självklart helt okey och något som jag bara har att finna mig i och snarast vara stolt och tacksam över. Nej, inte ens Josef, Jesus jordiske far (som du förstår att jag berättar om), tänker så utan är troligen som vem som helst av oss, en vanlig ung man som tänker det självklara; Maria har haft någon annan, varit otrogen. Någon annan rimlig och möjlig förklaring finns inte! Att göra rätt Josef kunde då valt att ta ut sin rättmätiga ilska, vrede och besvikelse på Maria. Alla de känslor som fyllde honom kunde han lagt på henne och knappt någon skulle haft några invändningar mot det utan snarare tänkt att hon fick vad hon förtjänade eftersom han blivit så sviken. I stället bestämmer han sig för att skilja sig från henne i tysthet. Han valde att göra det som var rätt och rättfärdigt i den tid och det sammanhang han levde i då. Han valde att göra så gott det var möjligt i den uppkomna situationen. Han gjorde det valet eftersom han fått mig sig ett antal värderingar under sitt liv. Han hade växt upp med en församling och en familj och där fostrats och formats till en rättfärdig man och därför gjorde han det som var så rätt som möjligt i det läge som uppstått. Han valde att skilja sig från Maria i tysthet och inte dra ned henne i smuts och skam mer än vad det ändå skulle bli. Det krävs mod för att vara generös och inte hävda sin rätt ända in i kaklet. Att trots att man är förfördelad kunna visa barmhärtighet och generositet. Där har vi mycket att lära av Josef (även om det sedan inte hade gått som vi vet att det gick). Det är också detta som Mika bok vill lära oss: Att förlåta, visa barmhärtighet, generositet och inte bara tänka på sig själv är ett tydligt uttryck för den godhet och kärlek som Gud vill se. En fråga som är viktig att ställa här är vad i livet är det som format dig och dina värderingar som gör att när du ställs inför det otänkbara och oväntade ändå handlar rätt och rättfärdigt? På många sätt tycks det ha blivit svårare i vår tid att göra det rätta valen därför att vi har trubbats av i våra värderingar. Inte så sällan kan en handling eller åsikt se väldigt rätt ut från början men går man bakom det ytliga börjar man fundera över vilken värdegrund som ligger i botten. Inte minst kan det bli tydligt när vi ser på en del av den politik vi möter idag. Helt olika sidor kan ibland komma fram till liknande slutsatser och då behöver vi ställa oss frågan vilken värdegrund som ligger bakom för att förstå konsekvenserna bortom det enskilda beslutet eller ställningstagandet. Detta behöver du och jag fundera över också i våra egna liv. 3

4 Profetiskt förhållningssätt idag Ett profetiskt ställningstagande i vår tid är att göra det som är rätt. En rätt som bygger på godhet, nåd och kärlek. Som inte hävdar sitt eget först utan fostrats till ett annat sätt att tänka. Vi behöver därför stå upp för barmhärtighet och godhet i en tid som så ofta annars tenderar att handla om att stå upp för sig själv och tänka individualistiskt. För vi lever i en oerhört individualistisk tid, som också påverkar oss som vill leva ett kristet liv, och ett profetiskt ställningstagande idag är bland annat att vara och leva mindre individualistiskt. I så många sammanhang hävdar människor sin rätt utifrån egoistiska och självupptagna motiv där hänsynen till andra aldrig får något utrymme. Vår utmaning är att trots vad samhället hävdar, menar och gör, leva generöst och kärleksfullt, utgivande och nådefullt bortom allmänna värderingar. För Josef byggde hans ställningstagande säkert på den fostran han fått, de värderingar han hade med sig från sitt hem, sin omgivning, församling och sin tro. Han visste vad som var rätt och hade modet och generositeten att handla efter det, trots att det säkert gjorde ont. Jag menar att vi tillsammans medvetet behöver bygga de goda värderingar som innebär att när vi hamnar i valsituationer så handlar vi rätt och rättfärdigt därför att vi har det inbyggt i oss sedan tidigare. Det är vad Gud begär och önskar av oss: Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. (Mika 6:8) Sök Guds ledning och riskera hamna utanför din bekvämlighetszon Men vi vet ju att berättelsen om Josef inte stannar där. En ängel kommer till Josef och kullkastar fullständigt hans beslut och sammanför honom och Maria igen. Tänk dig för en stund in i Josefs situation. Inte är det troligt, när det uppdagades att Maria var gravid, att han bad han om att en ängel skulle komma och säga att Maria hade blivit havande genom Helig Ande. Det fanns knappast i hans sinnevärld. Snarare tror jag att han bad om att alltsammans skulle vara ett misstag. Att det inte skulle vara sant att hon var gravid eller hade varit otrogen Att Gud skulle spola tillbaka livet en vecka eller så och att han vaknade och upptäckte att allt detta bara var en dålig dröm Ängelns besked lyfter Josef kilometervis utanför hans bekvämlighetszon och ställer honom i en helt ny situation som han verkligen inte hade kunnat tänka sig. Att Maria blivit gravid, varit med någon annan, det var naturligtvis en möjlighet även om inte Josef hade trott det. Men sådant händer trots allt och är något som man till sist kan behöva acceptera. Men graviditet genom Helig Ande det händer inte! Josef hade gjort det rätta valet utifrån ett mänskligt perspektiv och tänkt skilja sig från Maria i tysthet. Nu visade Gud honom ett större rätt. Gud hade en större plan, långt utöver vad han själv kunde tänka. Josef fick modet att säga ja till, och lämna det som var rätt för det som visade sig vara ännu mer rätt Guds rätt! Det är ytterligare ett perspektiv på att leva profetisk idag. Att verkligen lyssna in vad Gud har tänkt. Inte bara vad som är rätt ur vanligt världsligt och mänskligt perspektiv utan det som är rätt ur Guds perspektiv. Precis här tror jag att Mika utmanar oss när han säger: Att vi troget skall hålla oss till vår Gud. Jag skulle därför vilja vända på ordningen i orden i Mika 6:8 och istället läsa uppräkningen i omvänd ordning. 4

5 Inte: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. Utan: Håll dig troget till din Gud, lev i kärlek och gör sedan det som är rätt Profetiskt liv idag Vår utmaning i Sverige idag är att skaka av oss sekulariseringens påverkan som fått oss att marginalisera Gud så att han nästan inte får något utrymme alls att vara Herre i våra liv. Att faktiskt söka honom först i alla sammanhang. Det är en gigantisk utmaning för dig och mig som lever i denna sekulariserade del av världen som Sverige är. Ni känner säkert igen er i det enkla och nästan banala exemplet, när vi möter en människa som berättar om något svårt i sitt liv och vi hör vår mun säga: Jag skall tänka på dig när vi menar och vill säga Jag skall be för dig. När vi gör detta så är det ett tecken på att sekulariseringen påverkat oss eftersom vi marginaliserar Gud och säger något annat än det som inbegriper honom. Vi har placerat Gud längre bort, marginaliserat honom. Därför är att leva profetiskt i vår del av världen är inte minst att låta Gud komma först och så ofta som möjligt lyfta fram honom i vårt sätt att leva och uttrycka oss. Avslutning Josef hade gjort det rätta valet. Det goda, hänsynsfulla och barmhärtiga valet. Nu visade Gud honom ett som var ännu mer rätt, ännu mer profetiskt. Det tror jag är Mikas utmaning till dig och mig också. 8 Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: Och så vänder jag på ordningen: att du troget håller dig till din Gud, lever i kärlek och gör det rätta. Jag tror att den svenska utmaningen, vår utmaning, är att ännu mer söka Gud först. Att inte bara göra rätt utan söka Gud först och låta kärleken komma därifrån. Då kan det bli som för Josef att vi tas utanför vår bekvämlighetszon och möter och ser det vi inte hade tänkt oss. Det är inte den enkla vägen. Vilket det inte heller var för Josef eftersom människor då, precis som nu, säkert kunde tala bakom hans rygg och säga: Den där mesen Josef, som tog Maria till sig fast hon varit med någon annan. Men Josef hade trots det valt att följa Guds ledning och göra det som var mer rätt. Mika vill utmana oss att på samma sätt leva profetiskt i vår tid även om andra inte ser och förstår det Gud leder oss till. Att samtala vidare om Fundera, samtala och reflektera över vilka värderingar du bygger ditt liv på och hur de påverkats/förändrats under livets gång. 5

6 Samtala om hur vi kan stödja och hjälpa varandra till goda värderingar som bygger på Guds ord och ett lärjungaskap i trohet. Reflektera över utmaningen att söka Guds rätt och inte bara det som bygger på mänskliga värderingar. Ge exempel på hur vi kan stödja varandra att i en allt mer sekulariserad tid ändå inte förlora eller marginalisera Gud i samhället och våra egna liv. Mary Michel, språkrör för kyrkoledningen National Evangelical Synod of Syria and Syria and Lebanon (NESSL) Syrien/Libanon Mika bok Jag kommer att utgå ifrån en enda vers som vi hittar i kapitel 6:8. Mika är emellertid en fantastisk bok som förtjänar många bibelstudietimmar. Inledande kommentarer Mika var en profet på 700-talet f Kr. Ett århundrade med stora profeter och profetior. Mikas föräldrar måste ha varit tacksamma över sin sons födelse utifrån det namn de gav honom. Mika=Vem är som Gud? Ett jubelrop. Gud övergår vårt förstånd. Staden som Mika växte upp i förstördes av det Assyriska riket. Mikas föräldrar var fördrivna flyktingar och den politiska situationen var förödande under Mikas tid. Ledarskapet var korrumperat. Det handlar alltså om människor som var fattiga, förtryckta, på flykt och som var i stor nöd. Intressant, eller hur? Skulle inte han ha kunnat tala in i våra dagar? Vad skulle Mika ha sagt om han hade varit i Mellanöstern idag? Mika var frimodig i att öppet hota syndare och de som inte följde Guds bud. Han gav också frimodigt löfte om att Messias skulle komma.(4:3).de skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Detta är verkligen det hopp vi alla längtar efter, trots alla vapen och krig som översvämmar vår värld. Faktum är att vi fortsätter att fråga oss. Är detta hopp möjligt? Mikas dom är dock hård över dem han profeterar över genom hela boken. Kapitel sex ifrågasätter hur vi människor kan komma inför Herren och tas emot av Honom? Mikas svar kan verka sarkastiskt Du vet redan, för Gud har redan visat dig, berättat för dig Här kommer vi till vår vers. (Mika 6:8) Gud begär av dig att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. Alltså gjorde ingen det vid denna tid. Vad är det rätta? 1 Vad säger Bibeln? Vems ansvar är det att göra det rätta? Vems ansvar är rättvisan? Ofta tänker vi på rättvisa som en utövad aktivitet i vårt rättsliga system där den oskyldige går fri och den skyldige döms. Det är riktigt och måste ske. Men vad kränker rättvisa i denna betydelse? Kränkningar av mänskliga rättigheter. Kränkningar av kvinnors rättigheter. Den starkare som förgriper sig på den som är svagare. 1 Justice kan översättas både med rätt/a och rättvisa. Svenska bibeltexten talar om att göra det rätta. (Bibel 2000) I en del fall översätts ordet med svenskas rättvisa för att få en närmare betydelse i sammanhanget. /GI 6

7 Att förneka de fattigas dagliga behov. Att inte stå upp för de förtryckta och marginaliserade. Att inte ta itu med det som orsakar förtryck. Jag kan inte låta bli att påminnas om Mose, som tog emot Guds bud och förmedlade dem. Mose, den store profeten som Gud gav budorden till. Budorden som var ämnade för Guds folk så att de skulle hålla dem nära sitt hjärta och leva efter dem. Mot slutet av sitt liv repeterar Mose i 5 Mosebok dessa bud för folket. Han läser dem igen och påminner folket om att förbli i det som Gud förväntar sig av dem. Sammanfattningen ges i 5 Mos 16:20 Det rätta, endast det rätta skall vara din strävan. Då får du leva och ta i besittning det land som Herren din Gud, vill ge dig. Detta är livsvillkoret för att ärva landet Guds gåva. Ett annat av många exempel från Bibeln kommer från Amos 5:24 Men låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström! På Amos tid, likväl som på Mikas tid, var religion något som tydligt praktiserades i samhället. Man gick till templet regelbundet, gav generösa offer av olika slag, sjöng sånger och spelade instrument som hördes starkt, gav offer enligt föreskrifter. Allt gjordes på rätt sätt men det blev ändå INTE ACCEPTERAT. Var det inte behagligt inför Gud, varför? På grund av att de hade korrumperat rätten och förtryckte de fattiga. Deras hjärtan var inte i linje med Guds vilja. Gud bryr sig om att vi värnar om rätt och rättvisa. Att vi älskar. Att vi vandrar troget inför honom. Begreppen RÄTT/RÄTTVISA återfinns 26 gånger i Gamla Testamentet. Det är oftast jämbördigt med dom och rättfärdighet (40 gånger). Från Mose tid och framåt blir rätt/rättvisa något som karaktäriserar Guds vilja och de aktiviteter som är ett resultat av den. Som en kommentator sa: Rätt/rättvisa är kopplad till tanken på Guds karaktär som barmhärtig, godhjärtad och sann. I Nya Testamentet fungerar rätt/rättvisa som ett tydligt karaktärsdrag hos Messias. Rättvisa uppenbarar vad som är i Guds hjärta. Detta innebär att ingen som tror på Gud kan vara orättvis eller handla orätt. Gud har en stark förkärlek att lyfta upp de som inte har något, de fattiga. Gud avvisar tanken på speciella privilegier till de som redan har makt och bemyndigar istället de ödmjuka. Gud är de fattigas försvarare, änkans, de föräldralösas. Gud vill och längtar efter ett samhälle där alla känner sig hemma. Där de behövande tas om hand, där ingen är hungrig, marginaliserad eller förtryckt. Professor Brüggemann sa: Rättvisa begär av oss att vi måste ta reda på vad som tillhör vem och återlämna det till dem. Alltså, allt tillhör alla. Alla delar vi det som Gud har gett oss. Alla har allt och alla borde ha allt de behöver. Rättvisa är en aktivitet som behagar Gud. Den kräver energi att arbeta med och kunskap om Guds vilja och vad som händer omkring oss och i världen. Att utöva rätt/rättvisa är att lyfta upp den fattige och försvara den förtryckte. Det är ett liv i tro som leder oss närmare Gud. Rättvisa är faktiskt skapat av Gud som ett väldigt specifikt sätt för oss att handla mot varandra. Det är ett tecken på rena hjärtan. Att leva i kärlek 2 är att älska med en trofast hållning. Det innebär att hedra, att överlåta sig, att vara lojal. Att troget hålla dig till din Gud 3 är att leva i en konstant gemenskap med Gud, att vara beroende av honom, att ha tillit till Hans ledarskap. Att vara fullt medveten om vår egen otillräcklighet utan hans ledning. 7

8 Att utöva rätt/rättvisa, leva i kärlek och att troget vandra med Gud är livets vägmärken för en kyrka fylld av och förvandlad av den Heliga Anden. Gud tillhör äran. Översättn: Gunilla Ikponwmosa The book of Micah I will be reflecting only on one verse found in Chapter 6:8. However, Micah is a great prophetic book that deserve sessions of studies. Introductory comments Micah was a prophet of the 8th century, a century the witnessed great prophets and prophecies. Micah s parents must have been grateful to have him so they named him,(micah= Who is like God!) A shout of praise. God is beyond our understanding! His town was destroyed by the Assyrian emperor. His parents displaced/refugees, the political situation was devastating in his time, leadership corrupt. Yes there were poor people, displaced, oppressed, and in great need. Interesting, is it not? Could he speak to many in our days? What will he say if he was now in the Middle East? Micah was bold in his announcing threat against the sinners and those who do not follow God s commandments. He also was bold in promising hope when the Messiah will come. (4:3)...they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more. Indeed this remains a hope we all wait for, despite the weapons and wars that overwhelm our world. The fact is, we continue asking, is this hope possible? Yet Micah s threat to those he prophesized for were severe all through the book. Chapter six ask the question as if, how can we come to the Lord so to be accepted by him? Micah s answer, seems sarcastic, you know, because God showed you, informed you. here we come to our verse. God requires you but to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God! ( All were absent among the people then). What is Justice? What does the Bible say? Whose concern is justice? Often we think of justice as being acts in the court system where the innocent is freed, and the guilty is punished. This is fine and must be done. But what violates justice in this sense? Violation of human rights, Violation of women s rights, The strong abusing the weak, Denial of daily needs for the poor, Neglecting to stand for the oppressed, and marginalized, Not dealing with activities of oppression 2 Mika 6:8 3 ibid 8

9 I could not help remembering Moses the receiver of God s commandments and the communicator of those. Moses the great prophet to whom God handed the Commandments to the people of God so to live by, and keep close to the heart. Toward the end of his life, Moses in the book of Deuteronomy, repeated those to the people, reread them again to remind the people that abiding by those is what God expect them to do. The summary was,dt. 16:20, Justice and only justice, you shall follow, that you may live and inherit the land which the Lord your God gives you. This being the condition for life and for inheritance of the land- the gift of God. Another biblical example out of many is : Amos 5: 24. BUT LET JUSTICE ROLL DOWN LIKE WATERS, AND RIGHTEOUS- NESS LIKE AN EVERFLOWING STREAM. In the time of Amos, like in the time of Micah, outward religion was so obvious, going to the temple regularly, offering of all kinds was generous, singing loud songs, and music of all instruments, sacrifices in accordance with what was required, all were excessively done, yet all were NOT ACCEPTED, not pleasing to God, why? because they have corrupted justice, oppressed the poor, their hearts were not according to the will of God. God cares that we do justice, we love, we walk humbly with Him. JUSTICE, as a concept is found 26 times in the OT. Often equivalent to judgment and Righteousness (40 times). From the time of Moses onward, justice, comes to distinguish that which is God s will and those activities which result from it. As a commentator said: Justice is linked to the thought of God s character of mercy, loving kindness and truth. In the NT, justice, serves as the marked characteristic of the Messiah. Justice reveals what is in the heart of God. Thus, no one who believes in God can be unjust or lack to do justice. God has a powerful inclination toward lifting up the have-not, the poor. God refuses special privileges to the powerful, and surely empowers the lowly. God is the defender of the poor, the widow, the orphans. God want, desires, a society where everyone belongs, where the neediest are taken care of, where no one is hungry, marginalized, or oppressed. Professor Brueggemann said, Justice requires us to sort out what belongs to whom, and to return it to them. i.e. All belong to all, all share what God has given, all have all, all would have what they need. Justice is an action that pleases God. It involves energy to move, and knowledge of God s will, and what is happening around us and in the world. To do justice is to lift up the poor and to defend the oppressed. It is a life of faith,that moves in the way of God. Justice, in fact is established by God as the very specific ways people are to act. It is a sign of pure hearts. To love kindness is to love with steadfast manner. It involves honoring, commitment, loyalty. To walk humbly with God is to be in continuous fellowship with God, depending on Him, trusting His leadership. Be in total recognition of the inability of yourself without his guidance. 9

10 To do justice, love kindness, and walk humbly with God is the land Mark of the life of a church filled by/ transformed by the Holy Spirit. To God be the Glory. Materialtips att jobba vidare med Sverige, Sverige fosterland (Bilda, THS och Equmeniakyrkan) Tro, en politisk kraft (Verbum) Kampanjmaterial Thursdays in black Equmeniakyrkans opinionspolicy Version 9 juni En samtalsmodell för studiecirkel Samtalsledare och spelregler Någon i gruppen håller i samtalsstrukturen och tiden, så att alla får utrymme och allas erfarenheter tas tillvara. Innan gruppen startar enas man om spelregler för samtalet. Spelregler som brukar bidra till att skapa ett öppet och lärande samtal är: Det personliga vi delar stannar i gruppen. Det är ok att prova tankar och att ändra sig. Man har rätt att vara tyst. Alla talar i jagform. Alla hjälps åt alla hålla tidsramarna. Alla bidrar med sitt perspektiv och värdesätter att få ta del av andras. En samtalsmodell för studiecirkel En studiecirkel kan läggas upp med hjälp av samtalsmodellen som beskrivs nedan. 1,5 h 2 h är en lämplig tid för samlingen. En inledande runda, ca 20 min. Gemensamt samtal, ca 60 min. Avslutande runda, ca 10 min. Tidsangivelserna är ett förslag och kan anpassas efter gruppen. Börja gärna med ett enkelt drop-in-fika och småprat en stund innan cirkeln startar. Det ger alla möjlighet att landa i gruppen. 10

11 Samtalsmodellen En inledande runda där man kan prova sina tankar Börja med en runda där var och en får möjlighet att berätta vad som rör sig i tanke eller känsla just nu. Det kan vara en fundering utifrån det ni läst eller på annat sätt tagit del av inför samlingen. Det kan också vara reflektioner över en händelse som anknyter till ert tema för studiecirkeln. Var och en får 3 4 minuter till sitt förfogande. Det är alltid ok att passa, att låta ordet gå vidare om man inte vill säga något. (Första gången man möts kan den inledande rundan vara mer personlig så att man lär känna varandra i gruppen. Man kan till exempel berätta något från sitt eget liv och varför man valt att delta i studiecirkeln.) Använd gärna ett föremål att hålla i för den som berättar, en sten eller något annat som är avstressande att hålla i. Föremå let markerar vem som har ordet och när en person berättat klart går föremålet och ordet vidare till nästa. I rundan får var och en berätta utan att bli avbruten. Syftet är att man ska få sätta ord på och prova sina tankar, utan att behöva förklara och försvara. Samtidigt tränar man sig att lyssna och ta in olika perspektiv. Inget samtal förs kring den inledande rundan, om inte personen själv för in det i det efterföljande gemensamma samtalet. Gemensamt samtal När rundan är klar öppnar ni för ett gemensamt samtal utifrån det bibelstudium som ni läst och de samtalsfrågor som finns i materialet. Starta gärna samtalet med en fråga, till exempel: Är det något speciellt du fastnade för i det du läste? Hur knyter det an till livet och dina erfarenheter? Mötte du några nya perspektiv? Hur tänker du kring det? Gjorde du någon ny upptäckt eller insikt? Hur kan du använda dig av det? Ett alternativ kan vara att någon i gruppen inleder samtalet med en reflektion som anknyter till temat. Andra inspel i samtalet kan till exempel vara litteratur, film, bilder, artiklar eller musik som berör ert samtalsämne. Avslutande runda Avsluta samlingen med en runda där var och en har möjlighet att säga något kort om dagen, till exempel: Det här bär jag med mig från idag Något jag skulle vilja veta mer om Jag skulle vilja samtala vidare om Någon gång kan det vara bra att reflektera över hur man arbetar tillsammans och anknyta till de spelregler som gruppen bestämt. Vad fungerar bra? Vad skulle vi kunna göra annorlunda?

Bibelstudiet: Att dela för livets skull

Bibelstudiet: Att dela för livets skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Att dela för livets skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Bibelstudiet: Guds hushåll byggs av skapelserättvisa

Bibelstudiet: Guds hushåll byggs av skapelserättvisa studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Guds hushåll byggs av skapelserättvisa Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

Bibelstudiet: Den mångkulturella församlingen

Bibelstudiet: Den mångkulturella församlingen studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Den mångkulturella församlingen Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför

Läs mer

Bibelstudiet: Enhet för världens skull

Bibelstudiet: Enhet för världens skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Enhet för världens skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv

Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning.

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. POWER GOALSET Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. OM MÅL Forskning visar att framgångsrika personer är mer framtidsorienterade

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Alchemy magin i att leda tillsammans

Alchemy magin i att leda tillsammans Alchemy magin i att leda tillsammans I höst har vi den stora glädjen att stå värdar för en internationellt erkänd utbildning i delat ledarskap och upplevelsebaserat lärande. Är den här utbildningen för

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Studieplan för LÄSE- OCH SAMTALSCIRKEL

Studieplan för LÄSE- OCH SAMTALSCIRKEL Studieplan för LÄSE- OCH SAMTALSCIRKEL Läse- och samtalscirkel utifrån boken Feminism och kyrkan på spaning efter jämställdheten Författare: Annika Ahlefelt, Ninna Edgardh, Malin Emmoth, Ulla Marie Gunner,

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Trygga tillsammans Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Inledning Equmeniakyrkans vision är att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus

Läs mer

Jacques Derrida Politics of Friendship

Jacques Derrida Politics of Friendship ..between talking to them and speaking of them there is a world of difference.. from the moment they are spoken of instead of being spoken to, it is to say that they are no longer, or not yet, there: it

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN 29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR C) (20 OKTOBER 2013) ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 18:1-8 Liknelsen om änkan och domaren Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48 Älska era fiender Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er:

Läs mer