Bibelstudiet: Att ta profetisk ställning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bibelstudiet: Att ta profetisk ställning"

Transkript

1 studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Att ta profetisk ställning Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas vårt behov av barmhärtighet. Den utmanar oss att sträva efter fördjupad enhet och till att vara trogna kallelsen att möta varje människa där hon är med evangelium. Seminarierna på kyrkokonferensen 2015 har handlat om vissheten att mötet med Jesus Kristus förvandlar dig, mig och världen. De tog sin utgångspunkt i berättande bibeltexter kring vad som är vår kyrkas kallelse idag och hur den kan bidra till en förvandlad värld. Genom att vi utgått från bibeltexter som kopplats till vart och ett av den antagna verksamhetsplanens åtta riktningsmål får vi nu möjlighet enskilt och/eller i församlingen reflektera kring hur en bibeltext landar och levs i praktiken. Målen rör Equmeniakyrkans arbete regionalt, nationellt och internationellt. Bibelns berättelser är i sig en samlande kraft. De befolkar rummen vi vistas i. De bidrar till djupare identitet för oss som kyrka när vi delar och tolkar Guds ord. Låt därför dessa åtta studier påverka dig och ditt liv under kommande år. De har skrivits för att fördjupa samtalet i församlingen, i den lilla studie- eller bönegruppen, på ett församlingsmöte eller en gudstjänst. Till del olika studierna finns reflekterande frågor att samtala vidare kring men också en rad olika tips på material som bidrar till ytterligare fördjupning. Alla författare av bibelstudierna arbetar i Equmeniakyrkan eller i biståndsorganisationen Diakonia. Samtliga bibelstudier har bearbetats av Bilda till ett studiematerial. Lokala konsulenter på Bilda kan erbjuda ytterligare stöd och inspiration för studie- och samtalscirklar i din församling. Ta kontakt med din Bildaregion kring hur ni kan fördjupa bibelsamtalet hos er. För att starta en studiecirkel gäller följande: Att ni är 3 12 deltagare inklusive cirkelledaren. Att ni träffas vid mins tre tillfällen. Att det sammanlagda antalet cirkeltimmar är minst 9 (En studietimma är 45 minuter). Läs mer på 1

2 Att ta profetisk ställning Om i världen utifrån profeten Mikas bok Gör vad rätt är Riktningsmål 5 i Equmeniakyrkans verksamhetsplan för Equmeniakyrkan regionalt, nationellt och internationellt är en profetisk röst i samhället och bidrar aktivt till opinionsbildning med fokus på migration, mångfald och barns och kvinnors rättigheter. (profetisk diakoni) Klas Johansson, regional kyrkoledare i region Nord Mika bok När man läser hela Mika bok så är det allvarliga ord, domsord, över folket om man inte omvänder sig. Men det finns också väldigt mycket nåd och kärlek! Inte minst är det mycket sunt förnuft, vanlig jordnära mänsklighet, och uppmuntran att söka Guds vägledning och lita på att han är med och leder oss. Det märks inte minst i det sammanhang som vi utgår från här: Mika 6:6 8 och speciellt vers 8. 6 Hur skall jag nalkas Herren och falla ner inför himlens Gud? Skall jag nalkas honom med brännoffer, med årsgamla kalvar? 7 Vill Herren ha baggar i tusental och ändlösa flöden av olja? Skall jag offra min förstfödde för min synd, mitt eget barn för mina brott? 8 Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. Krångligare än så är det inte. Vi vet ju vad som är rätt, menar Mika, eftersom vi fått höra om det och lära oss det. Som det står i Romarbrevet: Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta (Rom 10:8), vilket är ett citat från 5 Mos 30:14 där det skrivs om lagen: Dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den. Mika understryker, som hela Bibeln gör, att egentligen vet vi precis vad som är rätt så frågan blir vad det är som gör att vi krånglar till det? Framtiden planerad och klar Låt mig spegla dessa verser och den bild de ger i en berättelse. Tänk er en ung man. Livet är planerat och klart. Han har haft en god uppväxt. Det är bestämt och klart vem han skall gifta sig med. Han är förväntansfull och ser fram emot detta. Yrket har han också klart och jobb finns, så länge han sköter sig Det ser helt enkelt så bra ut som det kan göra för en ung människa, även om han kommer från enkla förhållanden och förmodligen aldrig kommer att bli rik och berömd, men det spelar ingen roll eftersom det inte är något som han strävar efter. 2

3 Han är en god, trogen och arbetsam man med en bra framtid, som det verkar. Tron är också en självklar del av hans liv. Han är uppfostrad så och har växt in i församlingen på ett självklart sätt. Visst har han precis som alla andra tonåringar haft sina funderingar, men nu känns även detta bra, bara han får gifta sig snart. Han skulle kunna vara som en av oss som växt upp i kyrkan (Equmenia, Equmeniakyrkan). Livet slås i spillror Så uppdagas det otänkbara, det fullständig otänkbara, som inte ens funnits i hans vildaste fantasi eftersom det är helt otänkbart: Flickan han skall gifta sig med har blivit gravid! Och han vet bara en sak och det är att det inte är han som är far till barnet. Hans första tanke är inte Det är Gud och helig Ande som gjort henne havande så det är självklart helt okey och något som jag bara har att finna mig i och snarast vara stolt och tacksam över. Nej, inte ens Josef, Jesus jordiske far (som du förstår att jag berättar om), tänker så utan är troligen som vem som helst av oss, en vanlig ung man som tänker det självklara; Maria har haft någon annan, varit otrogen. Någon annan rimlig och möjlig förklaring finns inte! Att göra rätt Josef kunde då valt att ta ut sin rättmätiga ilska, vrede och besvikelse på Maria. Alla de känslor som fyllde honom kunde han lagt på henne och knappt någon skulle haft några invändningar mot det utan snarare tänkt att hon fick vad hon förtjänade eftersom han blivit så sviken. I stället bestämmer han sig för att skilja sig från henne i tysthet. Han valde att göra det som var rätt och rättfärdigt i den tid och det sammanhang han levde i då. Han valde att göra så gott det var möjligt i den uppkomna situationen. Han gjorde det valet eftersom han fått mig sig ett antal värderingar under sitt liv. Han hade växt upp med en församling och en familj och där fostrats och formats till en rättfärdig man och därför gjorde han det som var så rätt som möjligt i det läge som uppstått. Han valde att skilja sig från Maria i tysthet och inte dra ned henne i smuts och skam mer än vad det ändå skulle bli. Det krävs mod för att vara generös och inte hävda sin rätt ända in i kaklet. Att trots att man är förfördelad kunna visa barmhärtighet och generositet. Där har vi mycket att lära av Josef (även om det sedan inte hade gått som vi vet att det gick). Det är också detta som Mika bok vill lära oss: Att förlåta, visa barmhärtighet, generositet och inte bara tänka på sig själv är ett tydligt uttryck för den godhet och kärlek som Gud vill se. En fråga som är viktig att ställa här är vad i livet är det som format dig och dina värderingar som gör att när du ställs inför det otänkbara och oväntade ändå handlar rätt och rättfärdigt? På många sätt tycks det ha blivit svårare i vår tid att göra det rätta valen därför att vi har trubbats av i våra värderingar. Inte så sällan kan en handling eller åsikt se väldigt rätt ut från början men går man bakom det ytliga börjar man fundera över vilken värdegrund som ligger i botten. Inte minst kan det bli tydligt när vi ser på en del av den politik vi möter idag. Helt olika sidor kan ibland komma fram till liknande slutsatser och då behöver vi ställa oss frågan vilken värdegrund som ligger bakom för att förstå konsekvenserna bortom det enskilda beslutet eller ställningstagandet. Detta behöver du och jag fundera över också i våra egna liv. 3

4 Profetiskt förhållningssätt idag Ett profetiskt ställningstagande i vår tid är att göra det som är rätt. En rätt som bygger på godhet, nåd och kärlek. Som inte hävdar sitt eget först utan fostrats till ett annat sätt att tänka. Vi behöver därför stå upp för barmhärtighet och godhet i en tid som så ofta annars tenderar att handla om att stå upp för sig själv och tänka individualistiskt. För vi lever i en oerhört individualistisk tid, som också påverkar oss som vill leva ett kristet liv, och ett profetiskt ställningstagande idag är bland annat att vara och leva mindre individualistiskt. I så många sammanhang hävdar människor sin rätt utifrån egoistiska och självupptagna motiv där hänsynen till andra aldrig får något utrymme. Vår utmaning är att trots vad samhället hävdar, menar och gör, leva generöst och kärleksfullt, utgivande och nådefullt bortom allmänna värderingar. För Josef byggde hans ställningstagande säkert på den fostran han fått, de värderingar han hade med sig från sitt hem, sin omgivning, församling och sin tro. Han visste vad som var rätt och hade modet och generositeten att handla efter det, trots att det säkert gjorde ont. Jag menar att vi tillsammans medvetet behöver bygga de goda värderingar som innebär att när vi hamnar i valsituationer så handlar vi rätt och rättfärdigt därför att vi har det inbyggt i oss sedan tidigare. Det är vad Gud begär och önskar av oss: Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. (Mika 6:8) Sök Guds ledning och riskera hamna utanför din bekvämlighetszon Men vi vet ju att berättelsen om Josef inte stannar där. En ängel kommer till Josef och kullkastar fullständigt hans beslut och sammanför honom och Maria igen. Tänk dig för en stund in i Josefs situation. Inte är det troligt, när det uppdagades att Maria var gravid, att han bad han om att en ängel skulle komma och säga att Maria hade blivit havande genom Helig Ande. Det fanns knappast i hans sinnevärld. Snarare tror jag att han bad om att alltsammans skulle vara ett misstag. Att det inte skulle vara sant att hon var gravid eller hade varit otrogen Att Gud skulle spola tillbaka livet en vecka eller så och att han vaknade och upptäckte att allt detta bara var en dålig dröm Ängelns besked lyfter Josef kilometervis utanför hans bekvämlighetszon och ställer honom i en helt ny situation som han verkligen inte hade kunnat tänka sig. Att Maria blivit gravid, varit med någon annan, det var naturligtvis en möjlighet även om inte Josef hade trott det. Men sådant händer trots allt och är något som man till sist kan behöva acceptera. Men graviditet genom Helig Ande det händer inte! Josef hade gjort det rätta valet utifrån ett mänskligt perspektiv och tänkt skilja sig från Maria i tysthet. Nu visade Gud honom ett större rätt. Gud hade en större plan, långt utöver vad han själv kunde tänka. Josef fick modet att säga ja till, och lämna det som var rätt för det som visade sig vara ännu mer rätt Guds rätt! Det är ytterligare ett perspektiv på att leva profetisk idag. Att verkligen lyssna in vad Gud har tänkt. Inte bara vad som är rätt ur vanligt världsligt och mänskligt perspektiv utan det som är rätt ur Guds perspektiv. Precis här tror jag att Mika utmanar oss när han säger: Att vi troget skall hålla oss till vår Gud. Jag skulle därför vilja vända på ordningen i orden i Mika 6:8 och istället läsa uppräkningen i omvänd ordning. 4

5 Inte: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. Utan: Håll dig troget till din Gud, lev i kärlek och gör sedan det som är rätt Profetiskt liv idag Vår utmaning i Sverige idag är att skaka av oss sekulariseringens påverkan som fått oss att marginalisera Gud så att han nästan inte får något utrymme alls att vara Herre i våra liv. Att faktiskt söka honom först i alla sammanhang. Det är en gigantisk utmaning för dig och mig som lever i denna sekulariserade del av världen som Sverige är. Ni känner säkert igen er i det enkla och nästan banala exemplet, när vi möter en människa som berättar om något svårt i sitt liv och vi hör vår mun säga: Jag skall tänka på dig när vi menar och vill säga Jag skall be för dig. När vi gör detta så är det ett tecken på att sekulariseringen påverkat oss eftersom vi marginaliserar Gud och säger något annat än det som inbegriper honom. Vi har placerat Gud längre bort, marginaliserat honom. Därför är att leva profetiskt i vår del av världen är inte minst att låta Gud komma först och så ofta som möjligt lyfta fram honom i vårt sätt att leva och uttrycka oss. Avslutning Josef hade gjort det rätta valet. Det goda, hänsynsfulla och barmhärtiga valet. Nu visade Gud honom ett som var ännu mer rätt, ännu mer profetiskt. Det tror jag är Mikas utmaning till dig och mig också. 8 Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: Och så vänder jag på ordningen: att du troget håller dig till din Gud, lever i kärlek och gör det rätta. Jag tror att den svenska utmaningen, vår utmaning, är att ännu mer söka Gud först. Att inte bara göra rätt utan söka Gud först och låta kärleken komma därifrån. Då kan det bli som för Josef att vi tas utanför vår bekvämlighetszon och möter och ser det vi inte hade tänkt oss. Det är inte den enkla vägen. Vilket det inte heller var för Josef eftersom människor då, precis som nu, säkert kunde tala bakom hans rygg och säga: Den där mesen Josef, som tog Maria till sig fast hon varit med någon annan. Men Josef hade trots det valt att följa Guds ledning och göra det som var mer rätt. Mika vill utmana oss att på samma sätt leva profetiskt i vår tid även om andra inte ser och förstår det Gud leder oss till. Att samtala vidare om Fundera, samtala och reflektera över vilka värderingar du bygger ditt liv på och hur de påverkats/förändrats under livets gång. 5

6 Samtala om hur vi kan stödja och hjälpa varandra till goda värderingar som bygger på Guds ord och ett lärjungaskap i trohet. Reflektera över utmaningen att söka Guds rätt och inte bara det som bygger på mänskliga värderingar. Ge exempel på hur vi kan stödja varandra att i en allt mer sekulariserad tid ändå inte förlora eller marginalisera Gud i samhället och våra egna liv. Mary Michel, språkrör för kyrkoledningen National Evangelical Synod of Syria and Syria and Lebanon (NESSL) Syrien/Libanon Mika bok Jag kommer att utgå ifrån en enda vers som vi hittar i kapitel 6:8. Mika är emellertid en fantastisk bok som förtjänar många bibelstudietimmar. Inledande kommentarer Mika var en profet på 700-talet f Kr. Ett århundrade med stora profeter och profetior. Mikas föräldrar måste ha varit tacksamma över sin sons födelse utifrån det namn de gav honom. Mika=Vem är som Gud? Ett jubelrop. Gud övergår vårt förstånd. Staden som Mika växte upp i förstördes av det Assyriska riket. Mikas föräldrar var fördrivna flyktingar och den politiska situationen var förödande under Mikas tid. Ledarskapet var korrumperat. Det handlar alltså om människor som var fattiga, förtryckta, på flykt och som var i stor nöd. Intressant, eller hur? Skulle inte han ha kunnat tala in i våra dagar? Vad skulle Mika ha sagt om han hade varit i Mellanöstern idag? Mika var frimodig i att öppet hota syndare och de som inte följde Guds bud. Han gav också frimodigt löfte om att Messias skulle komma.(4:3).de skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Detta är verkligen det hopp vi alla längtar efter, trots alla vapen och krig som översvämmar vår värld. Faktum är att vi fortsätter att fråga oss. Är detta hopp möjligt? Mikas dom är dock hård över dem han profeterar över genom hela boken. Kapitel sex ifrågasätter hur vi människor kan komma inför Herren och tas emot av Honom? Mikas svar kan verka sarkastiskt Du vet redan, för Gud har redan visat dig, berättat för dig Här kommer vi till vår vers. (Mika 6:8) Gud begär av dig att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. Alltså gjorde ingen det vid denna tid. Vad är det rätta? 1 Vad säger Bibeln? Vems ansvar är det att göra det rätta? Vems ansvar är rättvisan? Ofta tänker vi på rättvisa som en utövad aktivitet i vårt rättsliga system där den oskyldige går fri och den skyldige döms. Det är riktigt och måste ske. Men vad kränker rättvisa i denna betydelse? Kränkningar av mänskliga rättigheter. Kränkningar av kvinnors rättigheter. Den starkare som förgriper sig på den som är svagare. 1 Justice kan översättas både med rätt/a och rättvisa. Svenska bibeltexten talar om att göra det rätta. (Bibel 2000) I en del fall översätts ordet med svenskas rättvisa för att få en närmare betydelse i sammanhanget. /GI 6

7 Att förneka de fattigas dagliga behov. Att inte stå upp för de förtryckta och marginaliserade. Att inte ta itu med det som orsakar förtryck. Jag kan inte låta bli att påminnas om Mose, som tog emot Guds bud och förmedlade dem. Mose, den store profeten som Gud gav budorden till. Budorden som var ämnade för Guds folk så att de skulle hålla dem nära sitt hjärta och leva efter dem. Mot slutet av sitt liv repeterar Mose i 5 Mosebok dessa bud för folket. Han läser dem igen och påminner folket om att förbli i det som Gud förväntar sig av dem. Sammanfattningen ges i 5 Mos 16:20 Det rätta, endast det rätta skall vara din strävan. Då får du leva och ta i besittning det land som Herren din Gud, vill ge dig. Detta är livsvillkoret för att ärva landet Guds gåva. Ett annat av många exempel från Bibeln kommer från Amos 5:24 Men låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström! På Amos tid, likväl som på Mikas tid, var religion något som tydligt praktiserades i samhället. Man gick till templet regelbundet, gav generösa offer av olika slag, sjöng sånger och spelade instrument som hördes starkt, gav offer enligt föreskrifter. Allt gjordes på rätt sätt men det blev ändå INTE ACCEPTERAT. Var det inte behagligt inför Gud, varför? På grund av att de hade korrumperat rätten och förtryckte de fattiga. Deras hjärtan var inte i linje med Guds vilja. Gud bryr sig om att vi värnar om rätt och rättvisa. Att vi älskar. Att vi vandrar troget inför honom. Begreppen RÄTT/RÄTTVISA återfinns 26 gånger i Gamla Testamentet. Det är oftast jämbördigt med dom och rättfärdighet (40 gånger). Från Mose tid och framåt blir rätt/rättvisa något som karaktäriserar Guds vilja och de aktiviteter som är ett resultat av den. Som en kommentator sa: Rätt/rättvisa är kopplad till tanken på Guds karaktär som barmhärtig, godhjärtad och sann. I Nya Testamentet fungerar rätt/rättvisa som ett tydligt karaktärsdrag hos Messias. Rättvisa uppenbarar vad som är i Guds hjärta. Detta innebär att ingen som tror på Gud kan vara orättvis eller handla orätt. Gud har en stark förkärlek att lyfta upp de som inte har något, de fattiga. Gud avvisar tanken på speciella privilegier till de som redan har makt och bemyndigar istället de ödmjuka. Gud är de fattigas försvarare, änkans, de föräldralösas. Gud vill och längtar efter ett samhälle där alla känner sig hemma. Där de behövande tas om hand, där ingen är hungrig, marginaliserad eller förtryckt. Professor Brüggemann sa: Rättvisa begär av oss att vi måste ta reda på vad som tillhör vem och återlämna det till dem. Alltså, allt tillhör alla. Alla delar vi det som Gud har gett oss. Alla har allt och alla borde ha allt de behöver. Rättvisa är en aktivitet som behagar Gud. Den kräver energi att arbeta med och kunskap om Guds vilja och vad som händer omkring oss och i världen. Att utöva rätt/rättvisa är att lyfta upp den fattige och försvara den förtryckte. Det är ett liv i tro som leder oss närmare Gud. Rättvisa är faktiskt skapat av Gud som ett väldigt specifikt sätt för oss att handla mot varandra. Det är ett tecken på rena hjärtan. Att leva i kärlek 2 är att älska med en trofast hållning. Det innebär att hedra, att överlåta sig, att vara lojal. Att troget hålla dig till din Gud 3 är att leva i en konstant gemenskap med Gud, att vara beroende av honom, att ha tillit till Hans ledarskap. Att vara fullt medveten om vår egen otillräcklighet utan hans ledning. 7

8 Att utöva rätt/rättvisa, leva i kärlek och att troget vandra med Gud är livets vägmärken för en kyrka fylld av och förvandlad av den Heliga Anden. Gud tillhör äran. Översättn: Gunilla Ikponwmosa The book of Micah I will be reflecting only on one verse found in Chapter 6:8. However, Micah is a great prophetic book that deserve sessions of studies. Introductory comments Micah was a prophet of the 8th century, a century the witnessed great prophets and prophecies. Micah s parents must have been grateful to have him so they named him,(micah= Who is like God!) A shout of praise. God is beyond our understanding! His town was destroyed by the Assyrian emperor. His parents displaced/refugees, the political situation was devastating in his time, leadership corrupt. Yes there were poor people, displaced, oppressed, and in great need. Interesting, is it not? Could he speak to many in our days? What will he say if he was now in the Middle East? Micah was bold in his announcing threat against the sinners and those who do not follow God s commandments. He also was bold in promising hope when the Messiah will come. (4:3)...they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more. Indeed this remains a hope we all wait for, despite the weapons and wars that overwhelm our world. The fact is, we continue asking, is this hope possible? Yet Micah s threat to those he prophesized for were severe all through the book. Chapter six ask the question as if, how can we come to the Lord so to be accepted by him? Micah s answer, seems sarcastic, you know, because God showed you, informed you. here we come to our verse. God requires you but to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God! ( All were absent among the people then). What is Justice? What does the Bible say? Whose concern is justice? Often we think of justice as being acts in the court system where the innocent is freed, and the guilty is punished. This is fine and must be done. But what violates justice in this sense? Violation of human rights, Violation of women s rights, The strong abusing the weak, Denial of daily needs for the poor, Neglecting to stand for the oppressed, and marginalized, Not dealing with activities of oppression 2 Mika 6:8 3 ibid 8

9 I could not help remembering Moses the receiver of God s commandments and the communicator of those. Moses the great prophet to whom God handed the Commandments to the people of God so to live by, and keep close to the heart. Toward the end of his life, Moses in the book of Deuteronomy, repeated those to the people, reread them again to remind the people that abiding by those is what God expect them to do. The summary was,dt. 16:20, Justice and only justice, you shall follow, that you may live and inherit the land which the Lord your God gives you. This being the condition for life and for inheritance of the land- the gift of God. Another biblical example out of many is : Amos 5: 24. BUT LET JUSTICE ROLL DOWN LIKE WATERS, AND RIGHTEOUS- NESS LIKE AN EVERFLOWING STREAM. In the time of Amos, like in the time of Micah, outward religion was so obvious, going to the temple regularly, offering of all kinds was generous, singing loud songs, and music of all instruments, sacrifices in accordance with what was required, all were excessively done, yet all were NOT ACCEPTED, not pleasing to God, why? because they have corrupted justice, oppressed the poor, their hearts were not according to the will of God. God cares that we do justice, we love, we walk humbly with Him. JUSTICE, as a concept is found 26 times in the OT. Often equivalent to judgment and Righteousness (40 times). From the time of Moses onward, justice, comes to distinguish that which is God s will and those activities which result from it. As a commentator said: Justice is linked to the thought of God s character of mercy, loving kindness and truth. In the NT, justice, serves as the marked characteristic of the Messiah. Justice reveals what is in the heart of God. Thus, no one who believes in God can be unjust or lack to do justice. God has a powerful inclination toward lifting up the have-not, the poor. God refuses special privileges to the powerful, and surely empowers the lowly. God is the defender of the poor, the widow, the orphans. God want, desires, a society where everyone belongs, where the neediest are taken care of, where no one is hungry, marginalized, or oppressed. Professor Brueggemann said, Justice requires us to sort out what belongs to whom, and to return it to them. i.e. All belong to all, all share what God has given, all have all, all would have what they need. Justice is an action that pleases God. It involves energy to move, and knowledge of God s will, and what is happening around us and in the world. To do justice is to lift up the poor and to defend the oppressed. It is a life of faith,that moves in the way of God. Justice, in fact is established by God as the very specific ways people are to act. It is a sign of pure hearts. To love kindness is to love with steadfast manner. It involves honoring, commitment, loyalty. To walk humbly with God is to be in continuous fellowship with God, depending on Him, trusting His leadership. Be in total recognition of the inability of yourself without his guidance. 9

10 To do justice, love kindness, and walk humbly with God is the land Mark of the life of a church filled by/ transformed by the Holy Spirit. To God be the Glory. Materialtips att jobba vidare med Sverige, Sverige fosterland (Bilda, THS och Equmeniakyrkan) Tro, en politisk kraft (Verbum) Kampanjmaterial Thursdays in black Equmeniakyrkans opinionspolicy Version 9 juni En samtalsmodell för studiecirkel Samtalsledare och spelregler Någon i gruppen håller i samtalsstrukturen och tiden, så att alla får utrymme och allas erfarenheter tas tillvara. Innan gruppen startar enas man om spelregler för samtalet. Spelregler som brukar bidra till att skapa ett öppet och lärande samtal är: Det personliga vi delar stannar i gruppen. Det är ok att prova tankar och att ändra sig. Man har rätt att vara tyst. Alla talar i jagform. Alla hjälps åt alla hålla tidsramarna. Alla bidrar med sitt perspektiv och värdesätter att få ta del av andras. En samtalsmodell för studiecirkel En studiecirkel kan läggas upp med hjälp av samtalsmodellen som beskrivs nedan. 1,5 h 2 h är en lämplig tid för samlingen. En inledande runda, ca 20 min. Gemensamt samtal, ca 60 min. Avslutande runda, ca 10 min. Tidsangivelserna är ett förslag och kan anpassas efter gruppen. Börja gärna med ett enkelt drop-in-fika och småprat en stund innan cirkeln startar. Det ger alla möjlighet att landa i gruppen. 10

11 Samtalsmodellen En inledande runda där man kan prova sina tankar Börja med en runda där var och en får möjlighet att berätta vad som rör sig i tanke eller känsla just nu. Det kan vara en fundering utifrån det ni läst eller på annat sätt tagit del av inför samlingen. Det kan också vara reflektioner över en händelse som anknyter till ert tema för studiecirkeln. Var och en får 3 4 minuter till sitt förfogande. Det är alltid ok att passa, att låta ordet gå vidare om man inte vill säga något. (Första gången man möts kan den inledande rundan vara mer personlig så att man lär känna varandra i gruppen. Man kan till exempel berätta något från sitt eget liv och varför man valt att delta i studiecirkeln.) Använd gärna ett föremål att hålla i för den som berättar, en sten eller något annat som är avstressande att hålla i. Föremå let markerar vem som har ordet och när en person berättat klart går föremålet och ordet vidare till nästa. I rundan får var och en berätta utan att bli avbruten. Syftet är att man ska få sätta ord på och prova sina tankar, utan att behöva förklara och försvara. Samtidigt tränar man sig att lyssna och ta in olika perspektiv. Inget samtal förs kring den inledande rundan, om inte personen själv för in det i det efterföljande gemensamma samtalet. Gemensamt samtal När rundan är klar öppnar ni för ett gemensamt samtal utifrån det bibelstudium som ni läst och de samtalsfrågor som finns i materialet. Starta gärna samtalet med en fråga, till exempel: Är det något speciellt du fastnade för i det du läste? Hur knyter det an till livet och dina erfarenheter? Mötte du några nya perspektiv? Hur tänker du kring det? Gjorde du någon ny upptäckt eller insikt? Hur kan du använda dig av det? Ett alternativ kan vara att någon i gruppen inleder samtalet med en reflektion som anknyter till temat. Andra inspel i samtalet kan till exempel vara litteratur, film, bilder, artiklar eller musik som berör ert samtalsämne. Avslutande runda Avsluta samlingen med en runda där var och en har möjlighet att säga något kort om dagen, till exempel: Det här bär jag med mig från idag Något jag skulle vilja veta mer om Jag skulle vilja samtala vidare om Någon gång kan det vara bra att reflektera över hur man arbetar tillsammans och anknyta till de spelregler som gruppen bestämt. Vad fungerar bra? Vad skulle vi kunna göra annorlunda?

Bibelstudiet: Att dela för livets skull

Bibelstudiet: Att dela för livets skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Att dela för livets skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Bibelstudiet: När relationell kyrka och livstolkande människa möts

Bibelstudiet: När relationell kyrka och livstolkande människa möts studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: När relationell kyrka och livstolkande människa möts Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta,

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

Bibelstudiet: Att vara missionell kyrka

Bibelstudiet: Att vara missionell kyrka studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Att vara missionell kyrka Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Inledning. Hur börjar breven? Romarbrevet. 1 Kor. Gal. 2 Kor Och hur avslutas de?

Inledning. Hur börjar breven? Romarbrevet. 1 Kor. Gal. 2 Kor Och hur avslutas de? Hur börjar breven? Inledning Och hur avslutas de? Romarbrevet (inledning) Nåd vare med er och frid ifrån Gud, Grace to you and peace from God our Father 1 Kor 2 Kor Gal vår Fader, och Herren Jesus Kristus,

Läs mer

Bibelstudiet: Guds hushåll byggs av skapelserättvisa

Bibelstudiet: Guds hushåll byggs av skapelserättvisa studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Guds hushåll byggs av skapelserättvisa Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

Bibelstudiet: Den mångkulturella församlingen

Bibelstudiet: Den mångkulturella församlingen studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Den mångkulturella församlingen Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

STUDIEGUIDE. till läse- och samtalscirkel utifrån boken. Steg på vägen

STUDIEGUIDE. till läse- och samtalscirkel utifrån boken. Steg på vägen STUDIEGUIDE till läse- och samtalscirkel utifrån boken Steg på vägen Läse- och samtalscirkel utifrån boken Steg på vägen Författare: Gunnel Vallquist Förlag: Libris förlag, 2016 Studieguide: Lina Mattebo,

Läs mer

Bibelstudiet: Enhet för världens skull

Bibelstudiet: Enhet för världens skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Enhet för världens skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Handledning för 12-stegsinspirerade samtalsgrupper. utifrån Olle Carlssons bok 12 steg för hopplösa Livsförändring på djupet

Handledning för 12-stegsinspirerade samtalsgrupper. utifrån Olle Carlssons bok 12 steg för hopplösa Livsförändring på djupet Handledning för 12-stegsinspirerade samtalsgrupper utifrån Olle Carlssons bok 12 steg för hopplösa Livsförändring på djupet Handledning för 12-stegsinspirerade samtalsgrupper utifrån Olle Carlssons bok

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet 1 Tunadalskyrkan 160925 Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet Dotter, syster, hustru, svärmor, svärdotter, mormor, pastor, kantor, körsångare ja listan kan göras lång på vem

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

STUDIEGUIDE. till läse- och samtalscirkel utifrån boken. Liv i gemenskap

STUDIEGUIDE. till läse- och samtalscirkel utifrån boken. Liv i gemenskap STUDIEGUIDE till läse- och samtalscirkel utifrån boken Liv i gemenskap Läse- och samtalscirkel utifrån boken Liv i gemenskap Författare: Dietrich Bonhoeffer Förlag: Libris förlag, 2016 Studieguide: Lina

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING Vigselgudstjänst i Grytnäs församling Några ord på vägen Vi gläds mer er i era vigselplaner och vi tycker det är särskilt roligt att ni planerar att gifta er i Grytnäs

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen

Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Första Mosebok 1 Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Bestämd tidpunkt och plats. Många har svårt att få till bibelläsningen, det underlättar om du har en bestämd tid och plats när du

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Tunadalskyrkan Joh 1: Andlig klarsyn

Tunadalskyrkan Joh 1: Andlig klarsyn 1 Tunadalskyrkan 13 06 02 Joh 1: 29-34 Andlig klarsyn I kyrkoårets texter möter vi nu några söndagar de stora namnen, de som på ett speciellt sätt fick hjälpa Guds folk. Förra veckan mötte vi Mose vid

Läs mer

Tro en vardagsförmiddag- 10:27

Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167 14 Bromma 2 INNEHÅLL Ett litet förtydligande... 4 Att använda materialet...

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Lev inte under Lagen!

Lev inte under Lagen! "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Don t Be Under the Law. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och

Läs mer

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Bön - Vi lever i en tid i Sverige där det på de flesta platser inte bildas några stora köer av människor som vill omvända

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker.

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker. Dopet i vatten Inledning Det är viktigt att läsa Bibeln och lära sig vad Gud vill säga till sitt folk. Jag tror på att noggrant studera Skriften så att man vet exakt vad Gud har för oss. Han säger att

Läs mer

Kliva från Outvecklad till mogen

Kliva från Outvecklad till mogen Kliva från Outvecklad till mogen LEDAR VERSIONEN TANKEN BAKOM Alla kristna behöver vara del i eller befinna sig i en miljö som karakteriseras av bra relationer med Gud och andra kristna så väl som okristna,

Läs mer

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Idag är det tacksägelsedagen och temat för helgen är lovsång. Lovsången hänger intimt samman med tron på vem Jesus är. Dagens text som handlar

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER I ETT SAMARBETE MED FÖRSAMLINGSPROGRAMMET I EVANGELISKA FRIKYRKAN, HYLLIE PARKS FOLKHÖGSKOLA OCH STUDIEFÖRBUNDET BILDA 2 Nära smågrupp

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo 1 Inledning Låt oss börja med att förflytta oss 3 mil i avstånd till Rydaholm och 320 år i tiden till 1689. Vi ska möta en ung man som heter Per Svensson.

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

MBT 2012 JAG ÄR I GUDS HJÄRTA

MBT 2012 JAG ÄR I GUDS HJÄRTA MBT 2012 JAG ÄR I GUDS HJÄRTA Undervisning av Ulrika Ernvik VEM ÄR JAG? Vi har alla en berättelse! Gud skickade mej till världen med ett hemligt uppdrag. Vilket är mitt hemliga uppdrag? För att veta det

Läs mer

Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Bibeltext: Fil 4

Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Bibeltext: Fil 4 Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft Bibeltext: Fil 4 1.Dagens predikan hämtar vi från Fil 4 och något textens huvudpoäng är, som jag uppfattar det, framställd i den 13:e versen: Allt förmår jag

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 13 06 09 2 e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike Under 1880-talet kom väckelsen till Köping med omnejd. Det bildads församlingar på flera platser med en livaktig verksamhet. Så

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222

Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222 Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222 Det börjar dra ihop sig för Jesus och hans vänner. De känner det nog i luften. Jesus känner på sig att det kommer att hända något. Det syns på honom, det hörs

Läs mer

Äntligen!! Konfirmand 2015/2016

Äntligen!! Konfirmand 2015/2016 Äntligen!! Konfirmand 2015/2016 Välkommen som konfirmand i Nosaby församling! Snart är det dags att anmäla sig till konfirmationsläsningen i Nosaby församling och vi ser fram emot att få träffa just dig

Läs mer

Varför tror du att de flesta människor inte känner Gud personligen?

Varför tror du att de flesta människor inte känner Gud personligen? En Personlig Gud 1 Gu T de Jo Gu D de Jo 1Gud älskar dig och Han skapade dig för att du skall lära känna honom personligen Gud älskar dig Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Guds Ande påverkar allt!

Guds Ande påverkar allt! Guds Ande påverkar allt! Av: Johannes Djerf I fredags kväll så var jag inbjuden till Rydaholm och tonårsgruppen i kyrkan där för att tala om relationer och sex. Och jag förstår om ni undrar om det var

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv

Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

En ledare efter Guds hjärta

En ledare efter Guds hjärta En ledare efter Guds hjärta Ur Bibeln: Men jag skall låta en präst framträda åt mig, som blir bestående, en som handlar efter vad som är i mitt hjärta och min själ. Åt honom skall jag bygga ett hus som

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

6 Kom du Helige. 1 Välkommen till denna plats

6 Kom du Helige. 1 Välkommen till denna plats 1 1 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 1 Tunadalskyrkan 13 02 03 Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 Jesus var drygt en månad gammal, och Maria och Josef började vänja sig vid att ha en bebis i familjen. Det hade hänt så mycket omkring dem och det

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Liv i Kyrkan Kyrkan i Livet

Liv i Kyrkan Kyrkan i Livet STUDIEGUIDE TILL BOKEN Liv i Kyrkan Kyrkan i Livet I Liv i Kyrkan beskrivs gudstjänstförnyelsen i Katarina församling som en resa i 12 steg. Utgångspunkten är, säger Olle Carlsson, den maktlöshet som vi

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Att leva i konflikt

Rättvisa i konflikt. Att leva i konflikt Rättvisa i konflikt Att leva i konflikt Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Eva Andreas Tunadalskyrkan 160904 Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Matt 28:16-20 Under hösten kommer de flesta av mina predikningar att ha ett gemensamt tema, och varje predikan

Läs mer