SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16"

Transkript

1 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16

2 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2

3 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och utveckla handlingskraft. Det sker genom en välanpassad studietakt, elevanpassade arbetsformer och en god pedagogisk miljö. Allt vi gör ska kännas viktigt och vara på riktigt. Vår strävan är att eleven ska stå i centrum och få sitt egenvärde bekräftat och att skolan är en trivsam arbetsplats för all personal och för eleverna. Det innebär att vi alla vid skolan - möter varandra med respekt och uppträder så att vi inte skadar eller kränker varandra - använder oss av ett vårdat språk - tar ansvar för våra handlingar och lyssnar på varandra 3

4 SJÖDALSGYMNASIET Postadress Huddinge Kommun Sjödalsgymnasiet HUDDINGE BESÖKSADRESS Telefon Expeditionen Paradistorget 4, 3tr Sjukanmälan gör vårdnadshavare/myndig elev före 12:00 på telefon Använd knapparna på telefonen för att uppge personnumret på den som ska anmälas. Anmälan ska göras varje dag. SKOLLEDNING Anknytning Rektor Krister Thun Programansvar Biträdande rektorer Erik Carling Carin Alm Monica Guri SABET VVS HA HVFRI EK NA TE Friidrott EL SASAM 4

5 Övrig administrativ personal Telefon Bibliotekarie Isabelle Vernersson Biblioteksassistent Erik Janelm IT-samordnare Björn Lindkvist Datatekniker Richard Bauersfeld Skolrestaurangchef Catharina Björkander , Cafeterian Britt-Marie Lundvall Kurator Karin Ström Kurator Laila Kangas Skolassistent Ewa Eriksson Skolassistent Skolassistent Skolassistent Carina Ljunggren Ann Wahlström Ann-Sofie Höft Ekonom Linnéa Leo Skolsköterskor Studievägledare Karin Dahl Klingvall Susanne Vistam Tony Skantz Elenor Bladh Fritidsledare Morlaye Soumah Vaktmästare Sarwar Baban Vaktmästare Tommy Bäckström Vaktmästare Sacir Alija

6 Informatör Agneta Lovén

7 A Adressändring Affischering Allergi Anslagstavlor APL Arbetsplatsförlagt lärande Arbetarskydd Arbetsskada Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar expeditionen och mentor om ändrad adress, personbevis skall lämnas in. Får endast ske på anvisade anslagstavlor. Tillstånd att sätta upp anslag och affischer ges av expeditionen, som också stämplar anslagen. Anslag utan stämpel plockas ner. Max 5 anslag rörande samma aktivitet. Alla skall ha möjlighet att vistas i skolans lokaler, även allergiker. Därför ber vi dig att inte använda för mycket parfym, då detta kan framkalla allergiska reaktioner. Pälsdjur (t.ex. hundar) får heller inte tas med in i skolan. Likaså måste all rökning ske utanför skolans område och i enlighet med gällande bestämmelser. Anslagstavlor finns på flera platser i skolan, se Affischering. Anslagstavlan utanför expeditionen informerar eleverna om det som händer på skolan. Det är endast expeditionen som får sätta upp meddelanden på denna anslagstavla och på idrottens tavla bredvid. Arbetsplatsförlagt lärande ersätter under vissa perioder undervisningen i karaktärsämnen på yrkesprogrammen. Matersättning APL, se Matersättning. Resor till och från APL-platsen: Om man har APL hela terminen får man terminskort oavsett hur långt det är mellan hemmet och APL-platsen. Expeditionen har hand om terminskorten. Arbetsmiljölagen gäller alla i skolan. Eleverna uppmanas via elevrådet att utse elevskyddsombud. Skyddsombuden deltar tillsammans med skolledningen i skolans arbetsmiljöarbete. Skyddsombud för skolan är Anna Wigren. Blankett för att anmäla arbetsskada finns hos Anna Wigren och Ewa Eriksson. B Besökare på skolan Alla besökare ska vid ankomst anmäla sig till expeditionen. Betyg Man använder en betygsskala med beteckningarna A-F. Eleven får betyg efter varje avslutad kurs. Skolverket utfärdar nationella kunskapskrav för betygsstegen E, C och A. Betygskriterier Betygskriterier är fastställda för varje kurs och ska precisera vilka kunskaper enligt kursplanen som krävs för att man ska få något av betygen E-A. Respektive lärare informerar om betygskriterierna till eleverna vid kursstarten. 7

8 Betygsunderlag saknas BF-möten Bibliotek Brandlarm C Cafeteria D Datoranvändning Datorsalar Om du inte har tillräcklig närvaro och/eller visade resultat på kurs sätts underlag saknas (S). BF (Beslutande Församling). Elevkåren håller i dessa möten och varje mentorsgrupp är representerad med minst en elev. Finns på plan 1 i A-huset och är öppet under alla skoldagar. Bibliotekets öppettider framgår av anslag på dörren till biblioteket. Se separat biblioteksinformation i slutet av häftet. Vid brand sker alarm med korta tonstötar. Då ska skolan ovillkorligen utrymmas, i första hand genom de ordinarie reservutgångarna enligt de anvisningar som finns i varje klassrum och i korridorerna. Återsamling sker klassvis på anvisad plats, där läraren prickar av klassen/gruppen och rapporterar till skolledning/brandbefäl om någon saknas. Lär dig utrymningsvägarna! OBS! Hissarna får ej användas vid brandlarm!! Cafeterian Sjöcaféet finns på plan 1 i A-huset. Öppettider: se anslag på cafeteriadörren. Det finns även ett IT-café på plan 1 i TK-huset. I början av varje läsår skriver varje elev (och för icke myndig elev även vårdnadshavaren) under en förbindelse/överenskommelse som beskriver hur datorer och datorsystem mm används på Sjödalsgymnasiet och i Huddinge kommun. Datorsalar finns i båda skolbyggnaderna. Datorsalarna används normalt för lektioner men kan även bokas via expeditionen. Ett antal datorer finns också utplacerade i skolans korridorer. IT-caféet finns i TK-huset dit elever kan, när det är öppet, gå för att utföra egna arbeten. Vissa datorer där är reserverade för skolarbete. Var rädd om datorerna och felanmäl alltid fel du hittar till Den lärare som larmar av/öppnar datorsalen för elever ansvarar för att salen larmas/stängs när den lämnas samt för ordningen i salen. Diagnostiska prov Kommer att äga rum i samband med läsårsstarten i åk 1 i svenska och matematik. Droger Sjödalsgymnasiet har nolltolerans när det gäller droger och alkohol. Om en elev är påverkad av droger eller alkohol följer vi ett fastställt åtgärdsprogram. På skolan finns en grupp elevambassadörer som 8

9 E Elevambassadör Elevkåren Elevskyddsombud Elevskåp representerar skolan vid olika evenemang. Uppgiften är att vara skolans ansikte utåt och professionellt informera om skolan och sitt program. Den här typen av uppgift är meritgivande om du planerar att studera utomlands och när du söker jobb. Vill du söka en plats som elevambassadör gör du det via skolans hemsida. Ansvarig: Agneta Lovén. Elevkåren består av representanter från varje mentorsgrupp. Elevkåren utser en styrelse som regelbundet samråder med rektor. Elevkårslokalen finns på plan 3, A-huset. Elevernas skyddsombud kontrollerar den totala arbetsmiljön i skolan. Representant för skyddsombuden finns med i elevkårsstyrelsen. Elevskyddsombudslokalen finns på plan 3, A-huset. Skåpen fås via mentor och får inte bytas mellan elever. Eleverna utrustar själva skåpen med hänglås. Syftet med att förse elevskåpen med hänglås är att förhindra stölder av skolans material, dvs. böcker och liknande. Elevens personliga ägodelar förvaras i skåpen på egen risk. Det är därför viktigt att hänglåsen är av godkänd typ och att ingenting stöldbegärligt (dyrbara kläder, miniräknare, busskort, plånböcker och liknande) förvaras i skåpen. Som elev disponerar du skolans elevskåp eller omklädningsrum. Det innebär att skolan har rätt att när som helst begära att skåpet öppnas om vi misstänker att det finns otillåtna och/eller farliga föremål som förvaras där. När skåpet lämnas ska det vara i det skick man erhöll det, tömt, rent och olåst. Elevteam Elevkonferens I elevteamet ingår skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger och studievägledare. EVK (Elev Konferens) hålls regelbundet under läsåret. Där behandlas elever som det finns oro kring, exempelvis hög frånvaro och/eller svaga studieresultat. Elev och förälder (till omyndig elev), mentor och representant från elevteamet samt biträdande rektor deltar alltid vid konferensen. Examen Två typer av examen: För yrkesexamen ska eleven ha 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända*. Eleven ska också ha godkänt i Svenska/Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 och Matematik 1. Ett krav är också att eleven ha godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete. Även den som går en lärlingsutbildning eller en skolförlagd yrkesutbildning kan uppnå en yrkesexamen. 9

10 För högskoleförberedande examen ska eleven ha 2500 poäng varav 2250 godkända*. Eleven ska också vara godkänd i Svenska/Svenska som andraspråk 1,2 och 3, Engelska 5 och 6 samt Matematik 1 och ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Högskoleförberedande examen kommer att ge grundläggande högskolebehörighet. En yrkesexamen samt godkända* betyg i Svenska/Svenska som andraspråk, 2 och 3 samt Engelska 6 ger också grundläggande högskolebehörighet. Alla elever på yrkesprogram ska ha rätt att läsa in de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. ( godkända*=betyget lägst E ) Extra tillägg till studiebidrag Extraundervisning F Farliga föremål Flaggning Friluftsdagar Extra tillägg prövas med hänsyn till din och dina föräldrars ekonomi. Du måste ansöka om tillägget hos CSN (Centrala studiemedelsnämnden). Blanketten finns hos kuratorerna, på expeditionen och hos studievägledarna. Växthuset är öppet hela skoldagen som ett resurscentrum för elever som vill ha extraundervisning. Ta med dig det du vill arbeta med, oavsett om du vill höja dina betyg eller bara få hjälp med något du tycker är svårt. Det finns även särskilda tider för att få hjälp i olika specifika ämnen. Aktuella tider finns på hemsidan och i LearnPoint. Ansvarig: Marie Tängdén. Knivar, vapen och andra föremål som kan utgöra hot mot säkerheten är helt förbjudna på skolan och beslagtas omgående. Vi polisanmäler alltid överträdelser av detta förbud. Elever som ska tas upp på EVK bokas in av biträdande rektor, s.k. flaggning. Friluftsdagarna är en del av ämnet Idrott och hälsa. De ger också eleverna en möjlighet till naturupplevelser under de olika årstiderna. Vi lägger stor vikt vid elevens ansvarstagande för sin närmiljö, allemansrätten samt friluftslivets möjligheter till social gruppdynamik. Friluftsdagarna bedrivs 3 gånger per år. På höstterminen för åk 1 består friluftsdagen av samarbetsövningar, för att lära känna varandra, lärare och mentorer. Vårens friluftsdagar är en vinterfriluftsdag och av tradition en orienteringsdag. Frisör Skolan har frisörutbildning. Passa på att få håret fixat och ge samtidigt våra frisörelever ett tillfälle att träna på sitt framtida yrke! Priserna är fördelaktiga. Salongens öppettider hittar du på skolans hemsida. Telefon till salongen:

11 Frukost Frukost serveras i matsalen, kl Gratis för elever. Frånvaro se sjukanmälan resp. ledighet Fusk Frånvaron kan påverka såväl betyg som studiemedel. Det är din skyldighet att på eget initiativ inhämta den kunskap du förlorat under din frånvaro. Vid långvarig frånvaro p.g.a. hälsoskäl ska elevhälsan kontaktas och läkarintyg lämnas in. Riktlinjer vid fusk under skrivning eller vid inlämningsuppgifter: För att motverka fusk och särskilt plagiat använder lärarna vid Sjödalsgymnasiet Urkunds tjänster. Se Urkund. 1. Inga mobiltelefoner får finnas framme under prov. 2. Minnen i miniräknare skall vara tömda. Kontroller görs av vaktande lärare. 3. Fusk medför att skrivningen/inlämningsuppgiften bedöms som betygsunderlag saknas (S) för berörda elever. 4. Eleven kallas till samtal med berörd lärare, mentor och bitr. rektor. Icke myndiga elevers målsmän kontaktas. 5. Vid upprepat fusk bestämmer EVK åtgärder. Datafusk: Att logga in i andras datasystem är straffbart och polisanmäls. Eleven stängs av minst en månad från skolans datorer. Förbrukningsmaterial Försäkring Föräldramöte H Hemsida Hemspråk Hissar Elever köper sitt material (pennor, papper etc.) själva. Alla elever har olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller under skoltid och normal väg till och från skolan. För att försäkringen ska gälla under fritid och lov måste en tilläggsförsäkring tecknas. Föräldramöte anordnas en kväll i början av höstterminen för föräldrar i årskurs 1 (se läsårsplanen). Föräldramöte kan även ordnas senare om föräldrar eller lärare skulle känna behov av att träffas. Skolans hemsida: Se Modersmål. Finns två stycken som kan användas av elever under förutsättning att eleverna sköter sig och att äldre människor till vårdcentral m.m. lämnas företräde. Naturligtvis är det förbjudet att klottra eller skräpa ner i hissarna. OBS! Hissarna får inte användas vid brandlarm! 11

12 I Idrottsförening Inbrott Individuell anpassning Individuell studieplan Individuellt val Information Sjödalsgymnasiet har en egen förening för idrottsaktiviteter. Inbrott i elevskåp: anmälan görs omedelbart till expeditionen. Polisanmälan och anmälan till försäkringsbolag görs av eleven själv. För en enskild elev kan en skola bevilja ett individuellt anpassat program. Inom ett sådant får elevens utbildning avvika från det nationella programmet genom att vissa kurser byts ut. Elevens utbildning måste dock kunna hänföras till ett nationellt program och kraven för examen från det programmet måste kunna uppfyllas. Detta begränsar utrymmet för den individuella anpassningen. Dessutom måste rektorn fatta beslut om individuellt anpassat program före utgången av det andra läsåret och inte efter det att eleven har påbörjat en kurs om den ska bytas ut. Individuell studieplan finns för varje elev och den går mentorn igenom vid utvecklingssamtal. Finns på alla program i åk 2 och 3 och omfattar 200 poäng fördelat på 2 år. Kurserna som presenteras i en särskild katalog via skolans hemsida, väljs för ett år i taget. Det är viktigt att du som elev ser till att välja kurser så att rätt antal poäng uppnås, detta planeras tillsammans med mentor (individuell studieplanering). Vid för litet poängtal kan gymnasieexamen ej erhållas. Info-tv finns på ett antal platser i skolan där dagliga förändringar och information anslås. Via internet kan du även få information på skolans portal, LearnPoint (se även punkten LearnPoint). Inställd lektion IT-café J Jämförelsetal Om en lärare inte infinner sig till lektion ska klassen vänta utanför klassrummet 10 minuter. Har läraren inte kommit då, skickas en representant till expeditionen för besked. Bemannat café med datorer och biljardbord. Finns i TK-huset på plan 1. För öppettider, se hemsidan. Jämförelsetal räknas ut när du vill söka till fortsatt utbildning efter gymnasieskolan med hjälp av ditt slutbetyg/examen. Samtliga kurser i ditt slutbetyg meritvärderas. Du kan gå in på hemsidan och använda mallen som finns där för uträkning av jämförelsetalet. Gymnasiearbetet räknas inte in i jämförelsetalet. K Kameraövervakning Skolans lokaler övervakas av CCTV. 12

13 Klagomål Klassråd Klotter Kortspel m.m. Krisgrupp Kurator Kursplan Kursplanering Om du har klagomål som gäller skolan vänder du dig i första hand direkt till skolan och pratar med mentor eller annan personal. Om du inte tycker att du får hjälp och svar av dem kan du vända dig till rektor. Om du efter den kontakten fortfarande är missnöjd kan du lämna in ett skriftligt klagomål på Omfattar samtliga elever i klassen och deras mentorer. Hålls en gång/månad. Klassrådet skall behandla frågor som är av gemensamt intresse för klassens elever. Vid klassråd ska protokoll föras och läggas in på Portalen. Klotter inom- och utomhus är självklart inte tillåtet. Observera att den som klottrar är ersättningsskyldig. Låt oss hjälpas åt att ha en ren och snygg skola! Allt spel med pengar som insats är förbjudet i skolan. Krisgruppen finns för att snabbt kunna organisera en beredskap om det skulle inträffa någon form av katastrof/olycka eller annan händelse som påverkar elever/personal. Se hemsidan. Skolkuratorerna handlägger de sociala frågorna inom gymnasieskolan. Elever och föräldrar kan vända sig till kurator för att få upplysningar, råd och hjälp både i frågor av personlig art och sådana som rör skolgång och svårigheter i anpassning till skolsituationen. Karin Ström Telefon: EEELT, NANAT, NANAS, SABET, SASAM, VFVVS Laila Kangas Telefon: HVFRI, EKEKO, TEDES, HAHAN Presenteras av varje lärare till eleverna vid kursstarten. Från och med åk 1 ht-11; se Ämnesplaner. Varje lärare upprättar, tillsammans med eleverna, en planering för varje kurs. L LearnPoint Skolan använder sig från och med läsår 12/13 av portalen LearnPoint. Portalen kommer du åt både hemifrån och i skolan (om du har en internetuppkoppling). I LearnPoint kan du som elev bl.a. se ditt schema, kursrum för de kurser du läser, material som din lärare vill att du ska ta del av, planeringar, resultat och bedömningar, samt information från skolan. Det är viktigt att du loggar in i LearnPoint varje dag så att du inte missar viktigt information från dina lärare och från skolan! 1. 13

14 Ledighet 2. För ledighet från enstaka lektion under en skoldag kan undervisande lärare bevilja ledighet. 3. För ledighet från en eller flera skoldagar kan rektor bevilja ledighet efter ansökan på särskild blankett. Skolledningen på Sjödalsgymnasiet är mycket restriktiv med att bevilja ledigheter. För exempelvis semesterresor under skolåret beviljas inga ledigheter. Anvisningar för ledighetsansökan För all ledighet gäller att Eleven måste själv ta ansvar för att ta igen förlorade kursmoment. Skolan ger inte ersättningstid eller ersättningsexaminationer för förlorad tid eller examinationer. Det är elevens ansvar vid frånvaro att se till att undervisande lärare har underlag för betygsättningen - prövning sker endast på hela kurser betygsatta med IG eller F vid särskilda prövningstillfällen. Om ledighet ej beviljas och eleven eller elevens vårdnadshavare ändå fattar beslut om frånvaro gäller att ogiltig frånvaro kommer att registreras. OBS! Omfattande frånvaro kan resultera i indragna studiemedel från CSN. Legitimation Alla elever på Sjödalsgymnasiet måste ha en giltig legitimation för att kunna få behörighet till skolans datanät. Detta krävs även vid tentor och uppklippning av skåp. Likabehandlingsplan Sjödalsgymnasiets likabehandlingsplan finns tillgänglig på LearnPoint. Planen fastslår att trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling under inga omständigheter får förekomma på Sjödalsgymnasiet. Planen fastslår även att alla som verkar i skolan är skyldiga att omgående underrätta någon ur skolans trygghetsgrupp, om misstanke att trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer. Lokalvård Lägesrapport All städning sköts på kvällstid av en entreprenör. Självklart hjälps vi alla åt att hålla snyggt i skolan. Använd papperskorgarna! Efter vissa lektioner skall stolarna ställas/hängas upp så att golven kan bli städade. Vilka lektioner det gäller informerar din lärare dig om. En gång per termin skickas lägesrapport hem till målsman. Där rapporteras omdömen om elever och där anges också om eleven riskerar att inte uppnå målen. 14

15 Läromedel Skolan ställer läromedel till elevernas förfogande i form av lån. Eleverna bör tänka på att behandla lånat material så att det kan återlämnas i samma skick som vid utlåningen. Allt skadat eller borttappat material ersätts av eleven. Läromedel hämtas och lämnas i bokförrådet. Samtliga elever ska själva införskaffa förbrukningsmaterial, såsom pennor, miniräknare, block o.s.v. Kontakta undervisande lärare för att få besked om godkänd miniräknare. Läs- och skrivsvårigheter Elever som vet med sig att de har läs- och skrivsvårigheter bör berätta det för sin mentor. M Matsalen Varje dag serveras lunch kl Klassens lunchtider varierar, för att undvika köer är det därför viktigt att äta under utsatt lunchtid. För allas trevnad är det också viktigt att alla tar bort sina brickor och städar upp efter sig. Matersättning APL Meddelande Mentor Meritpoäng Matersättning ges för de skoldagar eleven varit på APL. Ersättningen är för närvarande 40:-/skoldag. Observera att redovisningen av APL-ersättning ska ske innan terminsslutet. Se läsårsplanen. Meddelande till lärare eller till expeditionen kan lämnas på expeditionen. Om denna är stängd lämnas meddelandena i den vita brevlådan utanför expeditionen. Eleverna indelas i grupper om ca 16 elever och för varje sådan grupp utses en mentor som följer och vägleder gruppen. Meritpoäng kan erhållas för kurser i engelska, matematik och moderna språk. Förklaringar till detta finns på skolans hemsida - Studievägledning FAQ Meritpoäng. Mobbning Mobiltelefon Sjödalsgymnasiet definierar mobbning som ett övergrepp som förutsätter att den som utsätts medvetet kränks vid upprepade tillfällen av en eller flera personer. Alla som verkar i skolan är skyldiga att omgående underrätta rektor, genom någon ur skolans trygghetsgrupp, vid misstanke att mobbning förekommer. Skolans Likabehandlingsplan redogör för arbetsgången då någon mobbas. Mobiltelefon är ett viktigt verktyg för kommunikation, men principen är att vi stänger av den under lektionstid. Lärare och elev kan dock komma överens om annat. Fotografera eller filma aldrig någon utan den personens medgivande. Om riktlinjerna inte följs har läraren rätt att beslagta mobilen fram till lektionens slut. 15

16 Modersmål Mösspåtagning N Nationella prov Närvaro För att kunna delta i modersmålsundervisningen krävs att eleven har goda kunskaper i modersmålet, och att språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven. Ansökningsblankett finns på expeditionen Mösspåtagningen sker på Valborgsmässoafton kl.12.42, på planen utanför uppehållsytan plan 3. Om den 30/4 skulle infalla på en helgdag sker mösspåtagningen fredagen före den 30/4. Förekommer i ämnena svenska, engelska och matematik. På Sjödalsgymnasiet är närvaro obligatorisk. Frånvaro från lektioner/kursen kan påverka studiebidraget från CSN. O Omprov Områdesbehörigheter En elev har inte rätt att göra ett omprov - läraren avgör om eleven skall ha möjlighet att skriva prov vid andra tillfällen än det ursprungliga, däremot har eleven rätt att pröva avslutad kurs betygsatt med F. Se Prövningar Detta finns förklarat på skolans hemsida, Studievägledning FAQ Meritkurser och meritpoäng Förklaringar till Områdesbehörigheter. P Parkering Programbyte av bilar, motorcyklar och cyklar får endast ske på markerad plats. Allmänna parkeringsbestämmelser gäller. Skolan har inga egna parkeringsplatser. Elev som önskar byta studieinriktning ska snarast ta kontakt med sin studievägledare. Programråd Provplanering är ett rådgivande organ, som finns för samtliga program. Programrådets uppgift är att främja samarbetet mellan gymnasieskola, näringsliv och högskola. Programrådet består av skolrepresentanter (elever, lärare, skolledning), fackliga företrädare och representanter från näringslivet. Ledare för programrådet är en representant från Gymnasienämnden. Lärarnas provplanering finns angiven på skolans hemsida under läsårsplanering och i LearnPoint (se LearnPoint). 16

17 Prövningar Elever i gymnasieskolan har rätt att genomföra prövning i alla kurser som ingår i den individuella studieplanen om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller fått betyget F. Prövningen sker på hel kurs eller i vissa kurser på delmoment. Information om prövning/delprövning fås via ämnesansvarig lärare eller undervisande lärare. OBS! Kontakt med prövningsansvarig lärare måste ske i god tid före prövningen (5 veckor innan) och vid helkursprövning får eleven bara anmäla sig till EN prövning per tillfälle. Eleven måste visa legitimation vid prövningstillfället. I många kurser sker prövningen dels genom ett skriftligt prov, dels genom muntliga redovisningar, rapportskrivning, praktiska färdighetstester eller liknande. Dessa delar görs oftast inom 2-3 veckor efter den skriftliga delen av prövningen. När du ansöker om en prövning får du inom kort besked om hur prövningen går till på den kurs du vill pröva. Ta alltid kontakt med ansvarig lärare i god tid före prövningen. Vem kan pröva definitioner Interna elever är de elever som är inskrivna på skolan och som ännu inte påbörjat en kurs, eller avslutat en kurs med underkänt betyg. Prövningen är avgiftsfri. Externa elever är de elever som tagit ut sin examen genom ett slutbetyg eller samlat betygsdokument från Sjödalsgymnasiet och som vid prövningstillfället inte har fyllt 20 år. Externa elever kan göra prövning i kurs betygsatt med IG, men också betygshöjande prövningar. Eleverna är inte längre inskrivna vid skolan och därför tas 500 kronor ut i avgift för prövningen. Skolans ambition är att erbjuda prövning i alla kurser, men vissa undantag måste tyvärr göras av praktiska skäl, särskilt i kurser med omfattande laborativa inslag, processinriktade kurser, kurser som bedrivs av annan huvudman eller kurser som skolan inte längre bedriver och har personal som kan bedöma. Expeditionen kan informera dig om vilka kurser du kan pröva och när du senast kan lämna in din ansökan. Ansökningstid För att kunna förbereda prövning krävs det olika lång förberedelsetid för olika kurser. De flesta kurserna har ett sista ansökningsdatum 5 veckor innan prövningsdatumet (se läsårsplanen för exakt datum). Ungefär en månad innan prövningstillfället ska du få besked om du kan göra prövningen eller om du måste invänta ett senare tillfälle, eller pröva under en längre period. Du får då också veta om prövningen består av olika delar och när du kan göra dessa. 17

18 R Resursdag Obligatorisk skoldag för samtliga elever. Undervisningsdag som är disponibel för skrivningar och/eller studiebesök. Observera att om elever skall äta på resursdagar skall respektive lärare boka detta i resursdagspärmen senast 4 arbetsdagar i förväg. Elever som inte är inbokade serveras ingen lunch. Matsalen är öppen Rökning I Huddinge har man infört Rökfri arbetstid vilket innebär att man inte röker under arbetstid. Med arbetstid menas den tid man tjänstgör eller har lektioner inklusive pauser och raster. Lunchrast är inte arbetstid. Lunchrasten är alltså den enda tid under arbetsdagen då det är tillåtet att röka. Rökning är absolut förbjudet inom skolans område d.v.s. inomhus och utanför entrédörrarna på såväl plan 1 som plan 3. Använd iordningställda rökplatser, vid sofforna på torget utanför plan 1 och utanför markeringen på plan 3. Tänk på alla allergiker! S Sen ankomst Lektionstiderna ska respekteras och eleverna förutsätts infinna sig på utsatt tid till lektionssalar och möten så att arbetstiden utnyttjas maximalt. Dörren till lektionssalen stängs på utsatt tid och därefter öppnar läraren klassrumsdörren 15 min efter påbörjad lektion, allt för att inte störa lektionsgruppen. Det innebär att sen ankomst alltid ger minst 15 min frånvaro (även om elev släpps in tidigare) och registreras i frånvarosystemet. Sjukanmälan Vårdnadshavare/myndig elev kan anmäla frånvaro på grund av sjukdom, läkarbesök m.m. före 12:00 på telefon via telefontjänsten TELEFON24. Använd knapparna på telefonen för att uppge personnumret på den som ska anmälas. Om du ringer efter 12:00 registreras frånvaro för dagen efter. Frånvaron registreras som heldagsfrånvaro. Anmälan ska göras varje dag. Via internet kan du göra sjukanmälan i SKOLA24. För att få tillgång till SKOLA24 måste du fylla i en ansökan. Ansökan hittar du på skolans hemsida Ej anmäld frånvaro betraktas som skolk d.v.s. ogiltig frånvaro. Elev som blir sjuk och måste gå hem under dagen ska via blankett anmäla detta. Rutinen är att blanketten skrivs under av undervisande lärare eller mentor och därefter lämnas till expeditionen direkt eller via brevlådan utanför. Vid längre sjukfrånvaro ska mentor och elevhälsan kontaktas och läkarintyg lämnas in. Om du äter specialkost kontakta köket på tel , för att avbeställa din kost. 18

19 Skadegörelse Skolk Den som utsätter skolan och dess utrustning för skadegörelse (inklusive klotter) blir ersättningsskyldig. Vid vår skola gäller närvaroplikt, oavsett om gymnasieskolan är en frivillig skolform. För hög ogiltig frånvaro kan leda till indraget studiebidrag. Om elev missat lektion på grund av skolk så utgår inga extra stödresurser utan det är upp till eleven att ta reda på missad information. Om du är frånvarande mer än 4 veckor utan giltigt skäl kan du skrivas ut från skolan, beslut fattas av rektor efter EVK. Skolkonferens Skollunch Skolkonferensen sammanträder minst fyra gånger varje läsår och består av: rektor representanter för lärarna representanter för övrig personal elevrepresentanter Tider och dagar framgår av läsårsplanen. Serveras gratis till eleverna varje läsdag under terminen. Elever på komvuxutbildningar eller elever med utbildningsbidrag betalar själv sin lunch. (Undantag: elever som ännu ej fyllt 20 år och går på en komvuxutbildning.) Skolsköterska Karin Dahl Klingvall Telefon: HVFRI, EEELT, NANAT, NANAS, SASAM Susanne Vistam Telefon: EKEKO, SABET, TEDES, VFVVS, HAHAN - Mottagning: Se tider på dörren. 19

20 Skrivningar Före skrivningsstart: Kom i god tid så att skrivningen kan börja på utsatt tid! Följ anvisning om var du ska sitta. Om du har väska, böcker eller ytterplagg ska dessa placeras enligt vaktande personers anvisningar. Ta helst inte med något alls. Det är tillåtet att medföra en enkel matsäck (men inget som prasslar!) Sätt dig på anvisad plats. Iaktta tystnad från provets början. Endast tillåtna hjälpmedel får tas med, ej egna skrivblock. Skolan håller med konceptpapper och inskrivningspapper. Under skrivning: Mobiltelefon, mp3-spelare etc. får inte användas under provet. Du ska använda egen penna och sudd. Du får inte låna av någon kamrat under skrivningen. Du får inte prata med någon under provet. Fusk och hjälp åt kamrater i alla former är förbjudet. Om du måste lämna något meddelande ska det ske genom vaktande person. Toalettbesök meddelas vakt. De första 15 minuterna är det inte tillåtet att lämna skrivsalen. Efter avslutad skrivning: Res dig tyst och ställ tillbaka stolen och visa hänsyn till skrivande kamrater. Lägg skrivningen i rätt kuvert. Gå ut tyst utan att prata med någon och stäng dörren efter dig. Skyddsombud Skyddsombud på skolan är Anna Wigren. Dessutom finns en grupp elever som arbetar som elevskyddsombud. 20

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Komvux Malmö Pauli HÖSTEN 2012 KOMVUXHANDBOK HANDBOKEN PAULI GYMNASIUM

Komvux Malmö Pauli HÖSTEN 2012 KOMVUXHANDBOK HANDBOKEN PAULI GYMNASIUM Komvux Malmö Pauli KOMVUXHANDBOK HANDBOKEN HÖSTEN 2012 PAULI GYMNASIUM VÄLKOMMEN TILL KOMVUX MALMÖ PAULI PÅ PAULI GYMNASIUM Pauli gymnasium är en mötesplats som erbjuder teoretisk utbildning för gymnasister

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016 Innehåll Välkommen!... 3 Viktiga kontakter... 4 Skolledning... 4 Administratörer... 4 Antagningskansli... 4 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger...

Läs mer

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE LÄSÅRET 2014 2015 Läsårsdata Information A Ö Trivselregler Förskoleklass Fritidshem Personalförteckning 1 Välkommen till Tomtbergaskolan! Vår skola har tjänat Huddinges

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014

Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014 Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014 Välkommen som student hos Marina läroverket! Marina läroverket är en fristående skola i marin miljö, som erbjuder gymnasieutbildningar, vuxenutbildningar samt fristående

Läs mer