Våren Information och kursutbud

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våren 2014. Information och kursutbud"

Transkript

1 Våren 2014 Information och kursutbud

2 Välkommen! I katalogen finner du kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Vilket är ditt mål med att studera? Behöver du hjälp inför ditt val, kontakta gärna en av våra studie- och yrkesvägledare. Att studera som vuxen ger dig möjlighet att planera dina studier för att det ska fungera för dig som individ oavsett om du: arbetar heltid eller deltid är arbetslös är föräldraledig är tjänstledig har någon annan sysselsättning Våra lärare och all övrig personal känner ett stort engagemang för att just du ska lyckas i dina studier. Tänk på att du investerar i dig själv när du studerar och vi stöttar dig gärna på vägen! Lycka till och välkommen till oss! Emma Sohlman Rektor 2

3 Innehåll Välkommen!... 2 Hit kan du vända dig... 3 Studera på Komvux... 4 Nya kunskaper... 4 Examen/ Slutbetyg... 4 Studie- och yrkesvägledning... 4 Studieperioder... 4 Läromedel... 4 Kostnader... 4 Ansökan och antagning... 4 Läs och skrivträning... 5 Har du koll på framtiden?... 6 Individuell studieplan... 7 Studieekonomi... 7 Grundläggande nivå... 8 Gymnasial nivå Vård- och omsorgsutbildning Slutbetyg eller Examen I vilken ordning ska kurser läsas Distansutbildning Veckoslutskurser Ansökningsblankett Sammanställning gymnasiala kurser Tre verksamheter Prövning... 5 Validering... 5 Hit kan du vända dig Expedition: Komvux, Karstorpsvägen 17, Tjustskolan, Västervik telefon fax Öppettider måndag-fredag och Sjukanmälan telefon e-post: Rektor Emma Sohlman Studie- och yrkesvägledare Margareta Sköld Jonsson Susanne Ekeflod Skolledarassistent Agneta Abrahamsson Skolledarassistent Malin Davidsson e-post: Foto: Clas Thaberman, istockphoto, Microsoft ClipArt 3

4 Studera på Komv Nya kunskaper Komvux erbjuder dig utbildning utifrån dina behov, på den nivå du behöver, genom flexibelt lärande/ distansutbildning eller som samlad utbildning i klassrum. Vi har välutbildade lärare med vana att undervisa vuxna. Innehållet i de utbildningar vi erbjuder är alltid anpassade till vuxnas behov, ambitioner och förutsättningar. Kurserna erbjuds på grundläggande eller gymnasial nivå. Varför För din egen kompetensutvecklings skull. Slutbetyg, examen. Behörighet till eftergymnasiala utbildningar. Stärka din ställning på arbetsmarknaden. Examen/ Slutbetyg Du som saknar eller inte har slutfört grundskola eller gymnasium Ta i god tid kontakt med studie- och yrkesvägledare för planering av slutbetyg/examen. Studie- och yrkesvägledning För att få klarhet i vilka ämnen du behöver studera, ta kontakt med en av våra studie- och yrkesvägledare. Där får du hjälp att göra upp en individuell studieplan och får svar på dina eventuella frågor om utbildning, arbetsmarknad och studieekonomi. Studieperioder Våren januari till 5 juni Hösten tider inte klara när katalogen trycks Läromedel Om du studerar på grundläggande vuxenutbildning, får du låna läroböcker under studietiden. Du som studerar gymnasiala kurser köper själv dina läroböcker, vilka ska medföras snarast efter kursstart. Kostnader Undervisningen är kostnadsfri. Antagningsvillkor Gymnasial nivå Du är behörig att delta fr.o.m. det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år eller om du fått slutbetyg på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskola och om du med hänsyn till tidigare studier och annan verksamhet har förutsättningar att följa kursen och om du är folkbokförd i kommunen. Vissa undantag finns i samverkan med nordiska länder enligt Vuxenutbildningsförordningen (2011:1108) kap.7 5. Grundläggande nivå Du kan ha rätt att delta i grundläggande vuxenutbildning fr.o.m. det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år om kriterierna i skollagen, kap.20 11, är uppfyllda. Ansökan Ansöker gör du på blanketten som finns i slutet av katalogen. Till ansökan ska du bifoga personbevis* för studier och kopior på dina senaste skolbetyg. * beställs på skatteverket/skattekontoret Ansökningstider Sista ansökningsdatum för studier på våren är 15 november. Kurserna påbörjas huvudsakligen i januari och augusti. Om det finns lediga platser tar vi in sökande även senare. Ta kontakt med våra studie- och yrkesvägledare för mer information och upprättande av en individuell studieplan. Antagning Kurserna startar om förutsättningar finns. Om det är fler sökande till en kurs än antal platser, genomförs urval enligt regler och förordningar. Antagningsbesked När vi gjort antagningen underrättas du via brev om antagning och eventuell reservplacering. 4

5 vux Läs och skrivträning Om du behöver hjälp på dessa områden, kan du få extra träning på Resurscentrum. Viktigt när du studerar är att du har en bra läsförståelse. Om du tycker att du behöver träna upp din förmåga, kan du göra det tillsammans med andra i en liten grupp. Ange gärna detta i din ansökan under rubriken övriga upplysningar Prövning Om du läser en kurs på egen hand kan du få betyg genom att göra en prövning, som omfattar hela kursen enligt kursplanen. Prövningen utförs vanligen av två lärare, där en är medbedömare. Prövningen omfattar ett antal skriftliga uppgifter och prov samt som regel en muntlig tentamen. Ansökan om prövning ska lämnas i god tid, senast fyra veckor före prövningsperiodens början. Kurslitteraturen inskaffas och bekostas av den sökande. Prövningsperioder: vecka 9-12 vecka vecka vecka Kostnad: 500 kr per kurs Validering Validering handlar om att göra dina kunskaper och dina kompetenser er tydliga oberoende av hur de är förha tillägnat dig både i ett formellt utbildningssystem och genom ett informellt lärande i vardagslivet eller yrkeslivet. Med hjälp av validering som leder till värvade. Dina erfarenheter kan du en prövning får du din kompetens dokumenterad och bekräftad vilket kan vara till hjälp när du: börjar studera, så att du börjar på rätt nivå och slipper läsa om det du redan kan söker nytt jobb ska komma in på arbetsmarknaden ska få behörighet och tillgång till vidare studier. På Komvux prövar vi i varje enskilt fall om vi kan genomföra en validering. 5

6 Har du koll på fra Det är ofta många frågor som uppstår innan själva ansökan till studier. För att få svar på dessa och för att finna en bra väg för att nå ditt mål rekommenderar vi dig att kontakta en av våra studie- och yrkesvägledare för att boka in en tid för ett möte. Vi som jobbar med studie- och yrkesvägledning vet att det är viktigt att man har ett mål med sina studier. Målen kan vara flera delmål innan man kanske klart kan förstå vad slutmålet är. Men det är viktigt att du från början kan formulera någon form av mål för att känna dig motiverad. Motivation är ju som vi alla vet den bästa motorn för att du ska lyckas med det du gör. Du har precis tagit första steget till din nya framtid genom att titta i denna katalog. Vad blir ditt nästa steg? Vilka drömmar och funderingar kring framtiden har du? Kanske väljer du att läsa någon kurs eller flera här hos oss på Komvux. Ditt första mål är kanske att helt enkelt bli bättre i matematik eller något annat ämne. Kanske vågar du så småningom tro på att den där drömmen du länge har haft, utan att riktigt se att den ska kunna gå att genomföra. Den drömmen kan faktiskt bli sann. Vi lever i en föränderlig värld där arbetsmarknad och skolväsendet hela tiden förändras. Var finns du i allt detta? Målet för oss här på Komvux är att du ska känna att du äger din egen framtid. Därför jobbar vi med en individuell studieplan utifrån dina förutsättningar och möjligheter. Vi studie- och yrkesvägledare vill därför gärna träffa dig inför din kursstart så att vi tillsammans kan utforma din individuella studieplan. Vi hoppas även få följa dig under din tid här på komvux. Margareta Sköld Jonsson Susanne Ekeflod

7 amtiden? Individuell studieplan Alla elever som läser inom den kommunala vuxenutbildningen skall ha en individuell studieplan. Denna upprättas tillsammans med någon av våra studie- och yrkesvägledare. I studieplanen ska det framgå målet med dina studier samt hur lång tid din studieperiod beräknas bli. Studieplanen ska även behandla din studieekonomi och eventuella fortsatta studier efter Komvux. Du behöver därför boka in en tid hos en av våra studieoch yrkesvägledare så snart som möjligt. Studieekonomi Studieomfattning Heltidsstudier innebär 400 poäng på våren respektive 340 poäng på hösten. Du kan läsa en eller flera kurser. För att få studiemedel - kontakta CSN. CSN - Centrala Studiestödsnämnden har tre studienivåer: 50 % motsvarar 200p (170p) 75 % motsvarar 300p (255p) 100 % motsvarar 400p (340p) Studiemedel Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel. Nedanstående belopp gäller heltidsstudier Generellt bidrag år Generellt bidrag kr/4 veckor Lån: kr/4 veckor Totalbelopp: kr/4 veckor Högre bidrag år Högre bidrag: kr/4 veckor Lån: kr/4 veckor Totalbelopp: kr/4 veckor Det högre bidraget gäller dig, som inte har treårigt gymnasium. Det beviljas så länge pengarna räcker och i den turordning ansökningarna kommer in till CSN. Studiemedel söker du när som helst, men du kan inte få stöd mer än fyra veckor retroaktivt från det att CSN fått din ansökan. Tilläggslån Om du har haft arbetsinkomster före studiernas början och söker studiemedel, kan du i vissa fall också söka tilläggslån, om du studerar på heltid. Lån: kr/4 veckor Tilläggsbidrag för studerande med barn Du som studerar med studiemedel och har vårdnaden av barn under 18 år, kan få ett tilläggsbidrag. Mer information av CSN Besök gärna deras hemsida När du ansöker om studiemedel använder du tjänsten Ansök om studiemedel som finns i Mina sidor på Studiehjälp Om du studerar på Komvux har du, till och med vårterminen det år du fyller 20 år, rätt till studiehjälp. Förutsättningen är att du studerar på heltid. Studiebidraget beviljas utan ansökan. Bidrag: kr/månad 7

8 Grundläggande Schemalagda kurser Engelska Matematik Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk Övriga kurser Biologi Fysik Geografi Hem- och konsumentkunskap Historia Kemi Religion Har du behov av att förbättra dina kunskaper på grundskolenivå? Då har du rätt till en studieplats hos oss. Vi erbjuder kurser på grundläggande nivå motsvarande grundskolans alla stadier upp till och med årskurs nio. Kurserna ger en bred och allmän kompetens för samhällsliv, arbetsliv och förkunskaper till studier på gymnasial nivå. Utbildningen är anpassad för vuxna, vilket bland annat innebär att du får lära dig att söka kunskaper på ett självständigt sätt. Betygssystem Varje avslutad kurs betygsätts. Betygen är mål och kursrelaterade med sex betygsnivåer: A, B, C, D, E och F. Slutbetyg Efter avslutade och godkända studier i kurserna svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik och samhällskunskap kan du få ett slutbetyg. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för hjälp med detta. 8

9 nivå Börja på din nivå Innan du påbörjar en kurs på grundläggande nivå får du göra ett förkunskapstest (gäller ämnena matematik, svenska och engelska). Kontakta en studie- och yrkesvägledare för mer information. Testet är till för att du ska kunna läsa efter dina förutsättningar och behov. Studietiden varierar beroende av dina förkunskaper. Studietakten kan förändras under studiernas gång beroende på dina studieresultat. Engelska Kursen motsvarar engelska på grundskolenivå. Du ges möjlighet att börja studera på en språklig nivå som motsvarar dina förkunskaper. Du får utveckla dina kunskaper i engelska språket med fokus på att förstå talad och skriven engelska samt formulera dig i tal och skrift. Matematik Hela kursen i matematik på grundläggande nivå omfattar kunskaper motsvarande årskurs 1-årskurs 9. Dina förkunskaper avgör vilka delar av kursen som du behöver läsa och i vilken studietakt (bedöms individuellt). I kursinnehållet ingår de fyra räknesätten med naturliga tal, decimaltal, bråk och negativa tal. Vardagsproblem med procent, klassisk geometri samt ekvationslösning ingår också. När du avslutar kursen får du betyg motsvarande grundskolans årskurs 9. Orienteringskurs, Data En kurs för dig som är nybörjare på datoranvändning. En orienteringskurs betygsätts inte. Samhällskunskap Kursen samhällskunskap på grundläggande nivå handlar till största del om hur det ser ut i Sverige och hur det fungerar här. De olika arbetsområden som du kommer att jobba med är demokrati, massmedia, lag och rätt, ekonomi och arbetsmarknad. Du kommer även att läsa om EU. Under hela kursen kommer vi att ta nyheter och händelser i världen. Svenska I svenska på grundläggande nivå tränar vi alla basfärdigheter i ämnet svenska. Vi arbetar alltså intensivt med att läsa, skriva, och tala. Dessutom lär vi oss grunderna i den svenska grammatiken och jobbar med att lära oss nya ord. Slutligen utökar vi allmänbildningen med att läsa texter av svenska och utländska författare. Svenska som andraspråk I kursen utvecklas kunskaper i svenska, omvärldskunskaper och tilltro till den egna förmågan att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Du ska lära dig förstå talad och skriven svenska, kunna formulera dig i tal och skrift, samspela med andra människor, relatera till egna erfarenheter och kunskaper. Du ska också producera olika texter och utveckla en språklig medvetenhet och kunskap om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen. Kurs Kurskod Schema Engelska GRNENG2 Ti To Fr Matematik GRNMAT2 Må To eller Må On Fr Orienteringskurs Data GRNORI21a On Samhällskunskap GRNSAM Må On Svenska GRNSVE2 Må Ti On Fr Svenska som andraspråk GRNSVA2 Må Ti On Fr

10 Gymnasial nivå Kurser som motsvarar utbildning inom gymnasieskolan. Vill du läsa för examen eller slutbetyg eller vill du läsa för annan behörighet? Innan dina studier bör du kontakta en av våra studie- och yrkesvägledare för att skriva en individuell studieplan. Andra kurser Om du önskar att läsa en kurs på gymnasial nivå som inte finns med i katalogen, ber vi dig ta kontakt med en av våra studie- och yrkesvägledare för att se på möjligheterna att tillgodose detta. Det kan handla om ex. fysik, kemi, biologi eller kurser som behövs för slutbetyg/examen. Ansökan och antagning Ansökan inför studier på våren 2014 ska vara inlämnad senast 15 november Mer information kring detta finner du på sidan 4 i katalogen. Betyg Varje slutförd kurs betygssätts. Betygsskalan är A-F, där F innebär icke godkänt. För att få ut dina betyg kontaktar du expeditionen. Slutbetyg eller gymnasieexamen Du finner mer information om detta på sidan 18. Studieformer I alla studieformer ingår, förutom nedanstående, även flertalet inlämningsuppgifter i olika omfattning. I distans och halvdistansformen används en digital lärplattform, its learning. Vissa kurser erbjuds i flera olika studieformer. Dagtid Schemalagt varje vecka Halvdistans Flertalet obligatoriska träffar, ungefär varannan vecka, vanligtvis kvällstid (bestäms tillsammans med deltagarna). Distans Enstaka obligatoriska träffar och då oftast kvällstid. Helg Kurserna omfattar obligatoriska träffar i form av 2-4 helgdagar (heldagar), beroende av kurspoäng (50 poäng = 2 dagar, oäng = 4 dagar) Studietakt De flesta kurser läses över en eller två studieperioder (vår och/eller höst). Skulle du ha behov av annan studietakt bedöms detta utifrån dina individuella behov och förutsättningar. Data/Media Information och kommunikation 1, 100p Kursen ger kunskaper i program för text och bildbehandling, registrering, kalkylering, layout, muntliga och skriftliga presentationer samt informationsökning och sociala medier. Information och kommunikation 2, 100p Kursens behandlar bl.a. sociala medier, forum för kommunikation, text, bild och ljud samt konstruktion och utformning av en enkel webbplats med text och design. Medieproduktion 1, 100p Kursen ger kunskaper om text-, bild- och ljudarbete och att omsätta egna och andras idéer till färdiga produktioner. Kursen ger möjlighet att utifrån teoretiska kunskaper om produktionsprocessen praktiskt få framställa olika medieproduktioner, prova olika roller, utveckla samarbetsförmågan och hålla uppsatta tidsramar. Kursen ger också möjlighet att pröva retoriska och kreativa berättargrepp vid muntlig, skriftlig och visuell framställning. I undervisningen ska också medieproduktioners olika syften, till exempel att överföra värderingar, sprida åsikter, informera och förklara skeenden eller göra reklam för en viss produkt, problematiseras. Distans Näthandel 1, 100p Kursen ger kunskaper om affärsidé och entreprenörskap inom näthandels olika områden. Kursen behandlar även teknikutveckling angående mobiltelefoni, sociala medier och marknadsföring. Kursen ger även kunskap kring webbproduktion. Distans 10

11 Digitalt skapande, 100p Kursen ger kunskaper i digitalt skapande och gestaltande processer med digitala verktyg i gränslandet mellan konstnärligt skapande och teknik. Innehåll och teknik i konstnärligt skapande har varierat över tid. I och med den informationstekniska utvecklingen har helt nya möjligheter och platser skapats, och fortsätter att skapas, för konstnärliga och kommunikativa uttryck. Kursen behandlar bild, animation, ljud och video. Distans Ekonomi Företagsekonomi 1, 100p Kursen ger kunskaper om företagens roll och villkor i samhället, grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering. Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut behandlas samt marknadsföring och företagens etiska ansvar och lagar som styr företagens marknadsföring. Företagsekonomi 2, 100p Kursen tar upp företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling, marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer. I kursen ingår också metoder, teorier och modeller som används i företagens interna styrning samt bokföring och bokslut med enkla periodiseringar. Redovisning 1, 100p Kursen behandlar bl.a. grundläggande lagar och bestämmelser som styr företagens redovisning och vanligt förekommande affärshändelser med tillhörande verifikationer samt registrering av affärshändelser. Vi gör enklare bokslut och tar ut ekonomiska rapporter ut Visma Administration 500. Distans Redovisning 2, 100p Kursen bygger på Redovisning 1 eller Företagsekonomi 1+2. I kursen ingår bl.a. registrering av olika typer av affärshändelser i bokföringsprogram med hjälp av kontoplan. Olika typer av periodiseringar samt resultatregleringar med hjälp av bokslutsdispositioner. Bokslut, beskattning och revision i olika företagsformer samt räkenskapsanalys. Distans Matematik/Naturvetenskap Matematik 1a, 100p Kursen bygger på grundskolans utbildning. Den erbjuder breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik (de fyra räknesätten, procent, bråk och potenser), algebra med ekvationslösning, geometri, sannolikhet och statistik. Matematik 1b, 100p Kursen bygger på grundskolans utbildning. Den erbjuder breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik (de fyra räknesätten, procent, bråk och potenser), algebra med ekvationslösning, geometri, funktioner, sannolikhet och statistik. Matematik 1c, 100p Kursen bygger på grundskolans utbildning. Den erbjuder breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik (de fyra räknesätten, procent, bråk och potenser), algebra med ekvationslösning, geometri, funktioner, trigonometri, vektorer, det binära talsystemet, sannolikheter och statistik. Distans Matematik 2a, 100p Kursen bygger på Matematik 1a och ger kunskaper inom områdena algebra med ekvationslösning, funktioner och geometri. Matematik 2b, 100p Kursen bygger på Matematik 1b och ger kunskaper inom områdena algebra med ekvationslösning, funktioner, komplexa tal, logaritmer, geometri och staistik. Matematik 2c, 100p Kursen bygger på Matematik 1c och ger kunskaper inom områdena algebra med ekvationslösning, funktioner, komplexa tal, logaritmer, geometri, sannolikhet och statistik. Distans Matematik 3b, 100p Kursen bygger på matematik 2a, 2b eller 2c och ger kunskap inom områdena trigonometri, gränsvärden, derivata, primitiva funktioner, exponentialfunktioner och integraler. 11

12 Matematik 3c, 100p Kursen bygger på matematik 2a, 2b eller 2c och ger kunskap inom områdena trigonometri, gränsvärden, derivata, primitiva funktioner, integraler och trigonometri. Matematik 4, 100p Kursen bygger på matematik 3b och 3c och ger fördjupade kunskaper inom derivata, trigonometri, primitiva funktioner, integraler samt en introduktion till differentialekvationer. Distans Matematik 5, 100p Kursen bygger på matematik 4 och ger fördjupade kunskaper inom differentialekvationer samt kunskaper inom diskret matematik. Distans Naturkunskap 1a1, 50p (i yrkesexamen) Kursen ger en grund inför fortsatta studier. I innehållet märks framför allt frågor om ekologi, energi och hållbar utveckling. Ett laborativt och undersökande arbetssätt används för att uppnå målen. Dag/halvdistans Naturkunskap 1a2, 50p (i yrkesexamen för högskoleförberedande) Denna kurs bygger på Naturkunskap 1a1. I innehållet märks aktuella miljöfrågor i ljuset av hållbar utveckling, genteknik och därmed förknippade etiska frågeställningar samt frågor kring sexuella normer och sexuell hälsa. Ett laborativt och undersökande arbetssätt används för att uppnå målen. Dag/halvdistans Naturkunskap 1b, 100p (i högskoleförberedande examen) Kursen ger en grund inför fortsatta studier. I innehållet märks framför allt frågor om ekologi, energi och hållbar utveckling. Bioteknik och genteknik och därmed förknippade etiska frågeställningar är också viktiga. Ett laborativt och undersökande arbetssätt används för att uppnå målen. Dag/halvdistans Naturkunskap 2, 100p För att läsa denna kurs behöver du ha läst Naturkunskap 1a2 eller 1b (alternativt Naturkunskap A). Detta är en påbyggnadskurs som innehåller arbetsområden som universums utveckling, materien, människokroppens anatomi och funktion samt evolutionsteorin och livets utveckling. Laborationer och andra typer av undersökningar är viktiga delar av studierna. Dag/halvdistans Samhällsvetenskap/Humaniora Affärsjuridik, 100p Kursen behandlar vardagsnära juridiska frågor sedda ur företagets synvinkel till exempel avtal, marknadsrätt, köprätt, skadestånd, tvister, upphovsrätt och patent, produkt och miljö, obestånd och konkurs. Vardagliga praktikfall analyseras och diskuteras. Helg Geografi 1, 100p Kursen ger kunskaper inom olika teman som jordens uppbyggnad, kartan, befolkningsfrågan, klimatet, vattnet, energi och näringsliv. Kursen avslutas med ett studiebesök i närsamhället. Dag Historia 1a1, 50p (i yrkesexamen) Kursen Historia 1a1 är en översiktlig kronologisk kurs med fördjupningar kring senare århundraden. Den bygger på och knyter an till de kunskaper om skilda tids-perioder och utvecklingslinjer som eleverna har tillägnat sig i grundskolan. Betoningen ligger på medborgarkunskap och främjande av personlig utveckling. Historia 1a2, 50p (i yrkesexamen för högskoleförberedande) Kursen 1a1 kompletteras av Historia 1a2 som innehåller de teoretiska och metodologiska moment som finns i kursen 1b och blir därmed också högskoleförberedande. Det innebär att det centrala innehållet i Historia 1a2 utgörs av det centrala innehåll som finns i Historia 1b men som saknas i Historia 1a1. Historia 1b, 100p (i högskoleförberedande examen) Kursen behandlar översiktligt historien från förhistorisk tid till upplysningstiden. Tyngdpunkten ligger sedan på industrialisering och demokratisering under och 1900-talen. Både historia globalt och i Sverige ges utrymme. Hur historia har använts för att forma identiteter ingår också tillsammans med källkritik. Historia 2, 100p Bygger på 1a2 eller 1b. Även du som har läst historia A kan läsa historia 2a som fortsättningskurs. Kursen tar upp tematiska fördjupningar, historiska begrepp och förklaringsmodeller, granskning och tolkning av historiskt källmate- 12

13 rial för behandling av historiska frågeställningar samt hur historia används inom olika kulturformer. Distans Internationell ekonomi, 100p Kursen internationella relationer ger kunskaper om hur den internationella ekonomin är uppbyggd och fungerar. Du kommer att studera hur handeln i världen har fungerat och hur den fungerar i dagens globaliserade värld. Du kommer även att lära dig mer om valutor och valutahandel. Som avslutning får du studera vad man ska tänka på när det gäller att bedriva handel med andra länder. Halvdistans Internationella relationer, 100p Kursen internationell ekonomi ger dig möjlighet att lära dig mera om hur relationerna mellan olika stater, organisationer samt företag fungerar i en allt mer globaliserad värld. Du kommer att få lära dig mera om de olika aktörerna på den internationella arenan samt hur den internationella ekonomin påverkar relationerna i världen. Som avslutning på kursen kommer du att studera orsakerna och konsekvenserna av några konflikter i världen. Halvdistans Ledarskap och organisation, 100p Kursen behandlar personlig ledarutveckling, ledarstil och ledarroll samt utveckling och motivation av medarbetare. Du får läsa om grupprocesser och grupputveckling, kommunikation och konflikthantering samt om organisationsform och organisationskultur. Helg Mental träning, 100p Kursen behandlar mentala och praktiska avslappnings- och träningsmetoder t ex mindfulness, stress och stresshantering, hälsa och livsstil, motivation, målfokusering, prestation samt psykologiska modeller för instruktion och handledning. Helg Privatjuridik, 100p Kursen behandlar vardagsnära juridiska frågor sedda ur privatpersonens synvinkel till exempel konsumenträtt, arbetsrätt, brott och straff, försäkringar, kreditköp, eget hus, äktenskap och skilsmässa, samboförhållande, bodelning, arv och testamente. Helg Psykologi 1, 50p Kursen behandlar psykologins historiska framväxt och de olika psykologiska perspektiven: psykoanalysen, behaviorismen, kognitionspsykologi, biologisk psykologi och socialpsykologi. Du får läsa om hur verklighetsuppfattningar och självbilder påverkas och formas samt om psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering. Helg Psykologi 2a, 50p Kursen behandlar personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi samt klinisk psykologi dvs. psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ. Du får också läsa om vilken påverkan media, livsstil och kultur har på det mänskliga psyket samt om olika tillämpningsområden inom psykologin i relation till samhällets förändringar. Helg Religionskunskap 1, 50p I kursen behandlar vi kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Vidare tar kursen upp hur identitet formas i förhållande till religion och livsåskådning, relationen mellan religion och vetenskap, etik samt analys av argument i etiska frågor. Dag Religionskunskap 2, 50p För att läsa denna kurs behöver du ha läst Religion 1 (alternativt Religion A). I kursen behandlar vi nyreligiösa rörelser, privatreligiositet och religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet. Vidare tar vi upp tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet, relationen mellan religion och vetenskap samt etiska begrepp, teorier och modeller om t ex biomedicinsk etik, djuretik och miljöetik. Dag Samhällskunskap 1a1, 50p (i yrkesexamen) Kursen samhällskunskap 1a1 ger kunskaper om det demokratiska systemet i Sverige. Du kommer att lära dig mera om den svenska arbetsmarknadens uppbyggnad och aktörer. Hur det svenska rättsystemet fungerar kommer du att lära dig. Under hela kursen arbetar vi aktivt med aktuella händelser och nyheter. Samhällskunskap 1a2, 50p (i yrkesexamen för högskoleförberedande) Kursen bygger på samhällskunskap 1a1 och du kommer att få lära dig mer om de olika tankar och idéer som finns för att skapa det perfekta samhället. Massmedia som den tredje statsmakten kommer du att få lära dig. Ett stort avsnitt handlar om hur ett lands ekonomi fungerar. Som avslutning kommer du att göra ett fördjupningsarbete som behandlar någonting inom det samhällsvetenskapliga området. 13

14 Samhällskunskap 1b, 100p (i högskoleförberedande examen) Kursen samhällskunskap 1b ger kunskaper om hur det svenska demokratiska samhället växt fram och hur det fungerar i dagens internationella värld. Du kommer också att lära dig mer om de olika tankar och idéer som finns för att skapa det perfekta samhället. Du får även läsa om arbetsmarknaden, massmedia, nationalekonomi samt om lag och rätt. Som avslutning kommer du att göra ett fördjupningsarbete som behandlar någonting inom det samhällsvetenskapliga området. Under hela kursen arbetar vi aktivt med aktuella händelser och nyheter. Samhällskunskap 2, 100p För att läsa denna kurs behöver du ha läst Samhällskunskap 1a2 eller 1b (alternativt Samhällskunskap A). Du kommer att arbeta med samhällsvetenskapliga metoder och modeller. Dessa använder du för att arbeta med t.ex. olika demokratiska system, ekonomi och makt. Kursen utgår från kunskaper från tidigare kurser. Ett självständigt arbetssätt tillämpas. Dag Språk Engelska 5, 100p Kursen bygger vidare på grundskolans utbildning och vidareutvecklar alla delmoment: läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron till den egna språkliga förmågan i språket och du deltar i samtal och presentationer. Dag/halvdistans Engelska 6, 100p Kursen är en fördjupning och breddning av Engelska 5 med en mer analytisk inriktning, där samtal blir fördjupande diskussioner. Du förbättrar ditt sätt att formulera dig i skrift och tal och olika engelsktalande länders samhällen och historia studeras och diskuteras. Dag/halvdistans Engelska 7, 100p I kursen ingår en sammanställning och redovisning av ett eget arbete baserat på källor. Kursen innebär en fördjupning i språket och är en yrkes- eller studieförberedande kurs med engelska som arbetsredskap. Halvdistans Orienteringskurs i svenska, 100p Kursen vänder sig till dig som har svenska som andra språk och som har gått färdigt på SFI. Orienteringskursen ger en allmän intensiv träning i svenska, vilket gör att du lättare kan förstå och arbeta med gymnasiets kurser. En orienteringskurs betygsätts inte. Dag Skrivande, 100p Skrivande är en kurs för dig som tycker om att skriva. Vi börjar med att lära oss skriva informerande och argumenterande texter. Därefter ägnar vi största delen av terminen åt att skriva fiktiva texter i novellform. Slutligen skriver vi också dikter i fri form. Du får handledning av din lärare 30 min varannan vecka. Dag Svenska 1, 100p I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning, språkriktighet, argumentationsteknik, retorik, citat- och referatteknik, källkritik och språklig variation. Vidare undersöker vi centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i skönlitteratur, teater, film och andra medier. Dag/halvdistans Svenska 2, 100p I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning, språkriktighet, argumentationsteknik, retorik, citat- och referatteknik, källkritik och språklig variation. Vidare undersöker vi centrala litteraturvetenskapliga begrepp, svenska språkets uppbyggnad och språkförhållanden i Sverige och övriga Norden. Dag/halvdistans Svenska 3, 100p I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning, språkriktighet och språklig variation. Stor tonvikt läggs vid retorik och den vetenskapliga texttypen. Vi tar också upp centrala vetenskapliga begrepp och gör textanalyser. Det svenska språkets historiska utveckling är också ett inslag i kursen. Dag Svenska som andraspråk 1, 100p I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning, språkriktighet, argumentationsteknik, citat- och referatteknik och svenska språkets ordförråd och struktur samt språklig variation. Vidare läser vi modern skönlitteratur och texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Vi jämför svenska språket och elevens modersmål och reflekterar över språkinlärning. Dag/halvdistans Svenska som andraspråk 2, 100p I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter, språkriktighet, argumentationsteknik, citat och referatteknik och svenska språkets ordförråd och struktur samt språklig variation. Vidare läser vi skönlitteratur från olika tider och texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Vi jämför svenska språket och elevens modersmål och reflekterar över språkinlärning. Dag/halvdistans 14

15 Svenska som andraspråk 3, 100p I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter, språkriktighet, argumentationsteknik, retorik, citat- och referatteknik, källkritik och svenska språkets ordförråd och struktur samt språklig variation. Vidare läser vi skönlitteratur från olika tider och texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv samt texter av vetenskaplig karaktär. Vi jämför svenska språket och elevens modersmål och reflekterar över språkinlärning. Dag/halvdistans Gymnasiearbete Gymnasiearbete, 100p Gymnasiearbetet är ett fördjupningsarbete av vetenskaplig karaktär. Målet är att förbereda eleven för högskolestudier. I gymnasiearbetet ska eleven själv välja ämne och frågeställning, och därefter planera, genomföra, redovisa och utvärdera sin uppgift. Till sin hjälp har eleven en handledare och en medbedömare. Handledning Kurser för dig som behöver extra stöd Resurscentrum 50 p På resurscentrum kan man få extra stöd och hjälp om man har läs- och skrivsvårigheter eller matematiksvårigheter. Undervisningen är till stor del inriktad på grunderna, och den sker individuellt eller i liten grupp. Betygsätts inte. Dag Läsförståelsekurs 50 p Kursen riktar sig till den som har bra läsflyt men har svårt att förstå det den läser. Vi tränar bland annat upp förmågan att övervaka sin läsning, koncentrationsförmågan och konsten att läsa mellan raderna. Undervisningen sker i liten grupp, så att alla kan komma till sin rätt. Betygsätts inte. Dag Tala-kurs 50 p Kursen riktar sig till den som har svårt att redovisa och tala inför en grupp. Genom en rad olika övningar tränar vi upp förmågan att tala inför andra, i form av både oförberett och förberett tal. Så småningom ska alla kunna hålla informerande föredrag och argumenterande debattinlägg. Undervisningen sker i liten grupp men mot slutet är det meningen att kursdeltagarna ska kunna hålla sina anföranden i helklass. Betygsätts inte. Dag 15

16 Vård- och omsorg Vård och omsorgsutbildningen är en utbildning på tre terminer. Du kommer att tillhöra en grupp som läser kurserna på vård och omsorgsutbildningen i en viss ordning. Undervisningen sker på dagtid med mycket tid för eget arbete och grupparbete. Arbetsformen kräver att du tar ett stort ansvar för dina studiers planering, genomförande och resultat. Du arbetar utifrån en studiehandledning med problemorienterade uppgifter. Redovisningarna sker i form av skriftliga rapporter och seminarier/diskussioner samt skriftliga prov. Att arbeta i grupp rekommenderas, då det underlättar och stimulerar ditt lärande. I undervisningen används ett datakommunikationsprogram som heter FirstClass (FC). Här kan du via internet skicka skriftliga uppföljningar och kommunicera med lärare och studiekamrater. Här kan du även hämta information gällande studierna. Utbildningen kräver tillgång till dator, hemma eller på skolan. Utbildningen är pedagogiskt anpassad till vuxnas lärande. Förutom de teoretiska studierna ingår arbetsplatsförlagt lärande - APL. Vård och omsorgsutbildningen ger dig grundläggande kunskaper för arbete inom följande områden beroende på val: - hemtjänst/särskilda boenden - omsorg om människor med funktionshinder - personlig assistent - hemsjukvård - akutsjukvård - psykiatrisk vård För vem? Du skall ha intresse av att arbeta inom människovårdande yrken och ha fysiska förutsättningar för yrket. Du bör kunna arbeta i grupp samt ta egna initiativ och eget ansvar. Förkunskaper Alla elever testas i svenska och läsförståele innan antagning. Akutsjukvård, 200p Kursen behandlar vård o omsorgsåtgärder och medicinska åtgärder/teknik. Kunskaper om smärta, sjukdomar, preoch postoperativ vård, sårvård, olycksfall och människors reaktioner i kriser. Fyra veckors APL ingår i kursen. Etik och Människans Livsvillkor, 100p Kursen handlar om människan, om dig och mig och alla andra, att förstå hur kulturen formar dig och du formar kulturen. Få kunskap om hur människans handlingar kan ses ur olika perspektiv, samt förståelse för vad som kan styra mitt sätt att handla. Hälsopedagogik, 100p Kursen handlar om hälsa och hälsorelaterade levnadsvanor och vilka konsekvenser det får för hälsan. Folkhälsoarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Kunskaper om metoder och aktiviteter för hälsobefrämjande arbete, pedagogiskt hälsoarbete. Lindrande vård, 100p I kursen får du kunskaper för att kunna planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt medicinska åtgärder vid vård i livets slutskede. Få kunskap om symtomlindring, kost och näringsbehov, krisreaktioner och etiska frågeställningar. APL ingår. Kursen heter numera Palliativ vård. Medicin 1, 150p I kursen får du kunskaper om människokroppens uppbyggnad och hur den fungerar för att kunna uppfatta symtom på sjukdom. Kunskaper om läkemedel och läkemedelsanvändning utifrån lagar samt mikroorganismer och dess spridningsvägar och hur vi försvarar oss mot dem. Psykiatri 1, 100p Kursen ska ge kunskap om den psykiatriska sjukvårdens historiska utveckling och därmed skapa förståelse gällande vikten av forskning och evidensbaserad kunskap inom området. Kursen ska även ge kunskap om sambandet mellan psykisk hälsa-psykisk ohälsa-psykisk sjukdom utifrån olika förklaringsmodeller och skattningsinstrument. I kursen belyser även vikten av att förstå omvårdnadsprocessens olika steg, kommunikationens betydelse, samt ett empatiskt och professionellt förhållningssätt. Förkunskaper i psykologi, motsvarande Psykologi 1, ger en god förförståelse för kursen. 16

17 rgsutbildning Psykiatri 2, 200p Kursen bygger på Psykiatri 1. Kursen ska ge en fördjupad kunskap om psykiatriska funktionsnedsättningar, samt att kunna identifiera brukarens/ patientens behov i samband med dessa. Vikten av samarbete mellan olika yrkesgrupper och huvudmän betonas. Kursen ska även ge kunskap om de lagar och bestämmelser som styr verksamheten. I övrigt fördjupas de områden som beskrivs i Psykiatri 1. Fyra veckors APL ingår i kursen. Psykologi 1, 50p I kursen belyses psykologins framväxt som vetenskap, både ur ett individperspektiv och ur ett samhällsperspektiv. Vidare studeras mänskliga känslor, tankar och beteende utifrån olika förklaringsmodeller. Socialpedagogik 1, oäng Undervisningen i ämnet pedagogik i vård och omsorg ska syfta till att eleverna utvecklar pedagogisk och kommunikativ förmåga. I kursen socialpedagogik behandlas bland annat utanförskapets problematik, samhällets utveckling, livsvillkor och möjlighet till utveckling för personer som är i behov av stöd och service från samhället. Specialpedagogik 1, oäng Kursen ska ge grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv och delaktighet i samhället. Kursen tar upp specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel. Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors delaktighet belyses också. Specialpedagogik 2, oäng Specialpedagogik 2 bygger på kursen specialpedagogik 1. Här behandlas lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr insatser och verksamheter för människor med funktionsnedsättningar. Kursen tar också upp innehållet i, bakgrunden till och framväxten av organisationer, arbetssätt och olika insatser inom funktionshinder området. Vård och omsorg vid demenssjukdom, oäng Tyngdpunkten i kursen ligger på kunskap om olika demenssjukdomar och arbetsmetoder för att ge äldre med demenssjukdom god livskvalitet. Samhällsperspektivet och anhörigas situation tas också upp i kursen. Vård- och omsorgsarbete 1, 200p I kursen får du kunskaper för att kunna planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter. Detta möjliggörs genom att du bl.a. får kunskaper om våra behov, det normala åldrandet, kommunikation och samarbete, professionellt etiskt förhållningssätt, tekniska hjälpmedel, hygien. Fyra veckors APL ingår. Vård- och omsorgsarbete 2, 150p I kursen får du kunskaper för att kunna planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter. Detta möjliggörs genom att du får kunskaper om olika sjukdomar, observationer, behandlingar, kontroller och provtagningar. Kunskaper om de lagar som reglerar vård- och omsorgsarbetet. Samt kunskaper om socialtjänstens insatser för familjen. Fyra veckors APL ingår. Kurs Poäng Kurskod Termin Medicin MEDMED01 1 Psykologi 1 50 PSKPSY01 1 Specialpedagogik SPCSPE01 1 Vård- och omsorgsarbete 1 Etik och Människans Livsvillkor 200 VÅRVÅR MÄNET10 2 Psykiatri PSYPSY01 2 Vård- och omsorgsarbete VÅRVÅR02 2 Hälsopedagogik 100 HÄLHÄL0 3 Lindrande vård 100 SJULIN0 3 Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 GERVÅR0 3 Akutsjukvård 200 SJUAKU0 3* Psykiatri PSYPSY02 3* Socialpedagogik PEASOC0 3* Specialpedagogik SPCSPE02 3* * Utgång fördjupning 200 p 17

18 Slutbetyg eller Examen Om du läser för att få slutbetyg eller examen, planera för detta i god tid med någon av våra studievägledare. Slutbetyg Om du redan har godkänt betyg i någon/några gymnasiala kurser enligt gamla systemet (innan 1 juli 2012): Under en övergångsperiod föreslås att elever med betyg i kurser från två system ska kunna läsa mot ett slutbetyg enligt gamla regler fram till 1 juni 2015: I ETT SLUTBETYG FRÅN KOMVUX SKA DÅ FÖLJANDE INGÅ: Kärnämnen gp Svenska A/Svenska som andra språk A 100 Svenska B/Svenska som andra språk B 100 Engelska A 100 Samhällskunskap A 100 Matematik A 100 Religionskunskap A 50 Naturkunskap A 50 Fritt valda kurser* Ovanstående kurser ska vara enligt gamla kurssystemet eller motsvarande ur nya. Examen Om du har godkända grundskolebetyg men saknar betyg i kurser från gymnasieskolan enligt det gamla systemet : En examen kommer då att innehålla endast gymnasiala kurser och betyg enligt det nya systemet. Det finns en högskoleförberedande examen och en yrkesexamen. Vissa av de gymnasiegemensamma ämnena (tidigare kärnämnen) skiljer sig i poängomfattning beroende av vilken examen du läser till. I EN HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE EXAMEN FRÅN KOMVUX SKA FÖLJANDE INGÅ: Gymnasiegemensamma ämnen gp Svenska 1/Svenska som andra språk 1** 100 Svenska 2/Svenska som andra språk 2** 100 Svenska 3/Svenska som andra språk 3** 100 Engelska 5** 100 Engelska 6** 100 Matematik 1 b/c** 100 Matematik 2 b/c 100 Samhällskunskap 1b 100 Historia 1b 100 Religionskunskap 1 50 Naturkunskap 1b 100 Gymnasiearbete** 100 Fritt valda kurser**** I EN YRKESEXAMEN FRÅN KOMVUX SKA FÖLJANDE INGÅ: Gymnasiegemensamma ämnen gp Svenska 1/Svenska som andra språk 1** 100 Engelska 5** 100 Matematik 1a** 100 Samhällskunskap 1a1 50 Historia 1a1 50 Religionskunskap 1 50 Naturkunskap 1a1 50 Gymnasiearbete** 100 Fritt valda kurser*** * Varav övervägande delen mot ett nationellt gymnasialt program. ** Kurserna måste vara godkända, lägst betyg E (för att du ska få grundläggande behörighet) *** Varav övervägande delen mot ett nationellt gymnasialt yrkesprogram. **** Varav övervägande delen mot ett nationellt gymnasialt högskoleförberedande program. 18

19 Yrkesprogram Högskoleförberedande program I vilken ordning ska kurser läsas Historia 1a1 HISHIS01A1 50 p Historia 1a2 HISHIS01A2 50 p Historia 2a HISHIS02A Yrkesprogram Matematik 1a MATMAT01A Matematik 2a MATMAT02A Yrkesprogram Naturkunskap 1a1 NAKNAK01A1 50 p Naturkunskap 1a2 NAKNAK01A2 50 p Historia 3 HISHIS03 (EK, ES, HU, SA) Matematik 1b MATMAT01B Matematik 2b MATMAT02B Matematik 3b MATMAT03B Matematik 4 MATMAT04 Matematik 5 MATMAT05 Högskoleförberedande program Naturkunskap 1b NAKNAK01B Naturkunskap 2 NAKNAK02 Historia 1b HISHIS01B Historia 2b HISHIS02B (NA,TE) Matematik 1c MATMAT01C Matematik 2c MATMAT02C Matematik 3c MATMAT03C Yrkesprogram Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 50 p Samhällskunskap 1a2 SAMSAM01A2 50 p Högskoleförberedande program Samhällskunskap 1b SAMSAM01B Samhällskunskap 2 SAMSAM02 19

20 Distansutbildning RIV Eget ansvar Som kursdeltagare får du vara beredd att själv ta ett stort ansvar för dina studier, varför det är en fördel om du har god studievana. Din egen studiediciplin kommer att sättas på prov. Du gör klokt i att så tidigt som möjligt planera dina studier vad gäller tid, plats och litteratur och sedan följa denna planering i mesta möjliga mån. Du kan givetvis kontakta din lärare när du känner att du behöver hjälp. Distanskurs Kontakter/träffar Flertalet kurser på gymnasial nivå erbjuds även på distans. Den stora skillnaden jämfört med dagkurser är att samspelet mellan lärare och elever till stor del sker via den internetbaserade distansplattformen it s learning, e-post, telefon och givetvis även fysiska träffar. Vissa kurser erbjuds på halvdistans. Antalet fysiska träffar varierar beroende på vilken kurs det handlar om. Se exempel nedan. Antal fysiska träffar Utrustning För att studera på distans krävs att du har tillgång till en dator med internetuppkoppling och de programvaror som används i kursen (du kan använda skolans datorer på dagtid). Digitalt skapande/medieproduktion Näthandel Historia 1a1, 1a2, 1b och 2 Ekonomikurser Information och kommunikation Matematik alla kurser Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b resurstid varje vecka, några obligatorisk träffar resurstid varje vecka, några obligatorisk träffar ca fem obligatoriska träffar samt individuell handledning resurstid varje vecka, några obligatoriska träffar resurstid varje vecka, några obligatoriska träffar individuell handledning utifrån behov (dag eller kvällstid) ca fyra obligatoriska träffar samt individuell handledning Halvdistanskurs Engelska Internationell ekonomi Internationella relationer Naturkunskap 1a1, 1a2, 1b och 2 Svenska 1 och 2 Svenska som andraspråk 1,2,3 Kurser inom vårdämnen varannan vecka (ca 10 träffar), kvällstid sex obligatoriska seminarier sex obligatoriska seminarier varannan vecka (ca 10 träffar), kvällstid varannan vecka (ca 10 träffar), kvällstid veckovis eller varannan vecka, dag- eller kvällstid läses ofta i block och då ett antal obligatoriska föreläsningar och träffar. Kan vara svåra att kombinera med andra ämnen. Veckoslutskurser Upplägg Deltagarna träffas under två veckoslutsdagar på 50 poängs-kurserna och under två hela veckoslut, dvs fyra kursdagar på oängs-kurserna. Därutöver även vid en sen eftermiddagsträff per kurs. Inför veckoslutskurserna förväntas deltagarna följa studieplaneringar med uppgifter och självstudier. Närvaro Precis som i övriga kurser är närvaro obligatorisk. Missad kurshelg innebär att kursen inte går att slutföra. 20

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Innehåll. Skoladministratör: Kerstin Holmström, 0141-22 50 25 kerstin.holmstrom@motala.se

Innehåll. Skoladministratör: Kerstin Holmström, 0141-22 50 25 kerstin.holmstrom@motala.se Innehåll Information 2 Öppet Komvux 3 Svenska för invandrare 4 Swedish for immigrants Sfi 4 Läs- och skrivkurser 5 Studiepaket 6 Svenska 7 Engelska 7 Matematik 8 Naturvetenskapliga ämnen 8 Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG 2015 ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN VägLedningsCentrum Studier yrken yrkes val Vägledningscentrum, tel 011-15 54 40, Hospitalsgatan 20, Norrköping

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

2015/2016 KURS PROGRAM

2015/2016 KURS PROGRAM 2015/2016 KURS PROGRAM Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Svenska för invandrare sid 5 Särskild utbildning för vuxna sid 6 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasial

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS LÄSÅRET 2008 0 0 9 PROGRAM KURS PROGRAM 2008/2009 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Kursutbud, sid 2-3 Kursutbud gymnasial vuxenutbildning, dagtid eller flex Flexibelt lärande (gymnasiekurser, delvis distans)

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 LÄSÅRET 2010 0 1 1 PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Vuxenutbildning på distans 2015

Vuxenutbildning på distans 2015 Vuxenutbildning på distans 2015 VUX Gymnasial vuxenutbildning Administration Barn och fritid Ekonomi Försäljning Handel Humaniora IT Information och media Juridik Matematik Naturvetenskap Samhällskunskap

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Barnskötare Elevassistent Undersköterska Svenska som andraspråk Engelska Samhällskunskap Öppet hus på SweJa inför nya sökperioder se infoblad/hemsida: www.swejakc.se

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 Välkommen till Komvux I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen i Malmö. Det finns mycket att välja

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer