Sverige tillsammans. Arbete och utbildning väg till arbetsmarknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sverige tillsammans. Arbete och utbildning väg till arbetsmarknaden"

Transkript

1 Sverige tillsammans Arbete och utbildning väg till arbetsmarknaden Halmstads Fastighets AB: Helene Blomberg Arbetsförmedlingen: Ana Sánchez och Ullrica Ramsin

2 Uppdrag och samarbeten - Nationellt Tidig kompetenskartläggning på anläggningsboende Praktikantprogrammet 100-klubben - Sverige tillsammans Snabbspår - samarbete med arbetsmarknadens parter Kompetensförsörjning Matchning Ta tillvara nyanländas kompetens Utveckla kompetens hos lågutbildade

3 Praktikantprogrammet Start första april! Staten ska tillsammans erbjuda minst praktikplatser årligen till nyanlända under 3 års tid För mer information kontakta din Arbetsförmedling eller ring !

4 100-klubben Sverige tillsammans Arbetsförmedlingen har skapat ett nytt telefonval på sin nationella telefonlinje för arbetsgivare som vill ta emot nyanlända För mer information kontakta din Arbetsförmedling eller ring !

5 Snabbspår samarbete med arbetsmarknadens parter Snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning och yrkeserfarenhet som efterfrågas på arbetsmarknaden Trepartssamtal om snabbspår har genomförts på riksnivå mellan arbetsmarknadens parter och regeringen samt berörda myndigheter

6 Vår verktygslåda för att stärka, utveckla, matcha: Generella verktyg Motiverande samtal Praktik Förberedande utbildning Allmänförberedande utbildning Korta vägen - högskoleinsatser Yrkessvenska Arbetsmarknadsutbildning Ungdomar Folkhögskolesatsningen Yrkesintroduktion Praktik Arbetsmarknadsutbildning Utbildningskontrakt Traineejobb Funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga Flexibla anpassningsmoduler Stöd till tolk i samband med utbildning Nyanlända arbetssökande Instegsjobb, nystartsjobb SFI och svenska som andraspråk Komvux, Folkhögskola Arbetsmarknadsutbildning med SFI eller yrkessvenska Arbetsträning med handledare Praktiskt basår Samhällsorientering

7 Mötesplatser Underlag för att fatta egna beslut Jobbmöjligheter Min väg till arbete

8 Vår verktygslåda för att stärka, utveckla, matcha: Generella verktyg Praktik Förberedande utbildning Arbetsmarknadsutbildning Motiverande samtal Allmänförberedande utbildning Korta vägen - högskoleinsatser Yrkessvenska Ungdomar Folkhögskolesatsningen Yrkesintroduktion Praktik Arbetsmarknadsutbildning Utbildningskontrakt Traineejobb Funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga Flexibla anpassningsmoduler Stöd till tolk i samband med utbildning Nyanlända arbetssökande Instegsjobb, Nystartsjobb SFI och Svenska som andraspråk Komvux, Folkhögskola Arbetsmarknadsutbildning med SFI / Yrkessvenska Arbetsträning med handledare Praktiskt basår Samhällsorientering

9 Projektet Mötesplatser och information finns idag i Alingsås Kunderna möter Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket samt Sveriges kommuner och landsting under samma tak Målet är att förenkla processen för nyanlända och att öka effektiviteten för berörda aktörer En nyligen genomförd utvärdering visar på stora framgångar

10 EU-projektet Integration Halland startade i höstas

11 Välkomstjobb erbjuds nyanlända av fastighetsbolaget HFAB i Halmstad

12

13 Välkomstjobb Elitföreningarnas nätverk & utveckling av upphandlingar Alla för en 100 ger 100

14 Samarbete med Västra Götalands regionen Projekt INTRO PLUS Målgruppen är läkare och sjuksköterskor med utbildning utanför EU/EES

15 Mål Skapa kunskap och förståelse för hur svensk vård och omsorg fungerar Träna svenska språket i grupp i syfte att diskutera utmaningar du kommer att möte på arbetsplatsen och i mötet med patienten och kollegor Kunna kombinera SFI med svenskundervisning som är riktad till sjukvårdspersonal Att tidigt i processen få en inblick i hur den svenska vården fungerar och vilka yrkesroller som finns, vem gör vad på ett sjukhus/närhälsan Förbereda och stödja deltagarna inför Socialstyrelsens introduktionskurs som arbetsförmedlingen kommer att upphandla Öka förutsättningarna för att klara socialstyrelsens kunskapsprov

16 Samarbete med Folktandvården Stor brist på tandsköterskor i området Visst överskott av tandläkare i storstadsområdet Samarbete kring att ge tandläkarna en kompletterande utbildning så att de kan gå in och jobba som tandsköterskor i väntan på att de ska bli klara med sin svenska legitimation som tandläkare

17 Modersmålsstödjare Målet Att ta tillvara på den kompetensen som kommer till oss Vi har drygt 300 lärare från andra länder Behov i skolan att få in språkkunskap och kulturell kompetens för att kunna stödja nyanlända elever och föräldrar

18 Vår samverkan syns

19 Pilotprojekt i textilbranschen hösten deltagare från Syrien, Afghanistan, Palestina och Eritrea har haft två veckors fördjupad kartläggning på halvtid i Göteborg och sedan tre veckors yrkeskompetensbedömning i Borås. Två erbjöds praktikplatser och ytterligare två fick jobberbjudanden Partner och åtagande: Arbetsförmedlingen - yrkesvägledning Utbildningsföretaget Astar - fördjupad kartläggning (Meritportföljen) Proteko yrkeskompetensbedömning (YKB) Borås yrkeshögskola - lokaler och lärare ACG Nyström AB, som tillhandahåller och säljer maskiner för textilindustrin - delar av undervisningen Textile Fashion Center i Borås, mötesplats och kreativt centrum för textilindustrin inte formellt en partner, men har bidragit till att marknadsföra deltagarna mot intresserade arbetsgivare

20 Projekt Språk i arbete Ett samverkansprojekt med Mölndals kommun och SFI som riktar sig mot kvinnliga analfabeter Praktiskt arbete varvas med SFI, läraren är på plats Vi har precis avslutat en grupp med afghanska kvinnor och ska nu ha en grupp med somaliska kvinnor

21

22 Tack!

23 Sverige tillsammans 2016 Västra Götaland och Halland

24 Nyanlända rapporten: Integrationspolitikens måluppfyllelse Sida 2

25 Kommunmottagning i Hallands län 2015 och Anvisning , EBO (PUT) 2015 och Kvotflyktingar Anvisning 2015 Anvisning 2016 EBO 2015 Kvotflyktingar Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Källa: Migrationsverket

26 Kommunmottagning i Sjuhäradskommunerna 2015 och 2016 Anvisning , EBO (PUT) 2015 och Kvotflyktingar Anvisning 2015 Anvisning 2016 EBO 2015 Kvotflyktingar Bollebygd Borås Herrljunga Mark Svenljunga Tranemo Ulricehamn Vårgårda Källa: Migrationsverket

27 Många behov ska lösas på en och samma bostadsmarknad Hallands län 2000 Personer boende i Migrationsverkets mottagningssystem (ej uppehållstillstånd) Övrigt Boende Eget boende Anläggningsboende Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Källa: Migrationsverket

28 Många behov ska lösas på en och samma bostadsmarknad Sjuhäradskommunerna 2500 Personer boende i Migrationsverkets mottagningssystem (ej uppehållstillstånd) Övrigt Boende Eget boende Anläggningsboende Källa: Migrationsverket

29 Nyanlända som flyttar vidare under etableringen Hallands län Summa av Inflyttade Summa av Utflyttade Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Källa: Migrationsverket

30 Nyanlända som flyttar vidare under etableringen Sjuhäradskommunerna Summa av Inflyttade Summa av Utflyttade Bollebygd Borås Herrljunga Mark Svenljunga Tranemo Ulricehamn Vårgårda Källa: Migrationsverket

31 Borås

32 Borås

33 Borås

34 Kungsbacka

35 Kungsbacka

36 Kungsbacka

37 Hallands län V. Götalands län Källa: Migrationsverket

38 Integrationspolitikens måluppfyllelse Dimensionsanalysens resultat Sida 21

39 Några förslag till ökat byggande Investeringsstöd för hyresrätter och studentbostäder Extra stöd för studentbostäder år 2016 Investeringsstöd för äldrebostäder Migrationsverket, modulbostäder med hyreskontrakt Finansering via Kommuninvest SKL upphandling Bostadshus 2016: Färdiga bostadshus för stadigvarande eller tillfälligt bruk. Bostadshusen ska till en rimlig kostnad kunna demonteras och återmonteras samt uppfylla förutsättningarna för tidsbegränsat bygglov. Kreditgarantier

40 Klicka här för att ändra format

41

42

43 HALLAND Bostadsbehov i alla kommuner Drabbar särskilt personer som saknar kapital eller kötid Drabbar särskilt nyanlända, unga och studenter men även äldre som vill sälja sin villa. Kö till hyreslägenhet i allmännyttan Sociala kontrakt har ökat Behov om ca 1500 bostäder per år

44

45

46 Befolkningsutvecklingen i Halland Befolkningsökning (folkbokförda) 3825 personer personer 2015 Sedan 1991 har Halland ökat med över personer

47 Bostadsbyggandet i Halland samt befolkningsutvecklingen.

48 Bostadsbeståndet i Halland 2014 totalt lägenheter Småhus 59% Flerbostadshus 35% Övriga hus 2% Specialbostäder 4%

49 25000 Har det byggts tillräckligt ? Folkökning Behov utifrån personer/hushåll Behov vid nybygnad Verklig nybyggnad Serie1

50 Förväntat bostadsbyggande Hylte 5 15 Halmstad Laholm Falkenberg Varberg Kungsbacka Hela länet Källa BME 2016

51 Prognos för Halland Antal personer Befolkning, förändring Folkökning ca personer Bostadsbehov ca lägenheter (1 500 lägenheter/år) Befolkningsförändring År Källa SCB

52 Allmännyttan Allmännyttans bostadsbestånd ca lgh Inga lediga lägenheter i allmännyttan Sociala kontrakt ökar Ägardirektiven

53 Planreserven i Halland analys hösten 2015 Antagna detaljplaner för bostäder mellan Antal ej bebyggda lägenheter inom dessa detaljplaner Ej bebyggda Bebyggda detaljplaner av 239 ej bebyggda Ca 3500 lägenheter ej bebyggda men avses komma igång snart enligt kommunerna

54 Antagna detaljplaner/överklagade detaljplaner Antagna detaljplaner Antal överklagade detaljplaner

55 Sverige Tillsammans - Kungsbacka Seminarium Boende BMA 2015 i Västra Götalands län Bostadsmarknadsläget, kommunens bedömning

56 Sverige Tillsammans - Kungsbacka Seminarium Boende

57 Sverige Tillsammans - Kungsbacka Seminarium Boende

58 Sverige Tillsammans - Kungsbacka Seminarium Boende Det behöver byggas bostäder i alla 49 kommuner. Det behöver byggas drygt bostäder i länet Dvs. i genomsnitt drygt bostäder per år jämför byggandet som var ca bostäder. Ca. ¾ av bostadsbehovet finns i FA-region Göteborg. Baserat på läget i juni I siffran finns inte uppdämt behov med. (ej heller kvalitativa aspekter).

59 Utmaning för framtiden! Ökat bostadsbyggande Byggandet behöver ske även för hushåll med begränsade ekonomiska resurser

60 Läget i länet jan 2016 Totalt sett Centralorten Övriga kommundelar Bostadsmarknadsläget om 5 år Hylte Balans Brist Överskott Balans/Balans/Överskott Halmstad Brist Brist Brist Brist/Brist/Brist Laholm Brist Brist Brist Balans/Brist/Balans Falkenberg Brist Brist Balans Brist/Brist/Balans Varberg Brist Brist Brist Brist/Brist/Brist Kungsbacka Brist Brist Brist Brist/Brist/Brist Källa BME 2016

61 Har det byggts tillräckligt i länet Folkökning Behov utifrån personer/hushåll Behov vid nybyggnad Verklig nybyggnad enligt SCB 0

62 Bostäder som behöver tillkomma under de kommande 5 åren Hyresbostäder Bostadsrätter Äganderätter Hylte 2-3 ROK 2-3 ROK 2-5 ROK eller större Halmstad 1-3 ROK 2-3 ROK 2-5 ROK eller större Laholm 1-4 ROK 2-4 ROK 4-5 ROK eller större Falkenberg 1-4 ROK 2-4 ROK 3-5 ROK eller större Varberg 1-5 ROK eller större 1-5 ROK eller större 1-5 ROK eller större Kungsbacka 1-5 ROK eller större 1-5 ROK eller större 1-5 ROK eller större Källa BME 2016

63 Grupper som har särskilt svårt att få bostad 2015 Kommun Ungdomar Studenter Äldre i behov av särskilt boende Nyanlända invandrare Funktionsnedsatta personer i behov av särskilt boende Hylte Halmstad Ja Ja Ja Ja Laholm Falkenberg Ja Ja Varberg Ja Ja Ja Ja Ja Kungsbacka Källa: BME 2015

64 Hälso- och sjukvård för asylsökande i Halland Aktuellt läge Fakta och rutiner kring hälsoundersökningarna inkl uppföljning Rutin för att upptäcka smittsamma sjukdomar

65 Lägesbild antal inskrivna asylsökande i Halland ( ) Ålder Antal Totalt 5 419

66 Hälso- och sjukvård till asylsökande barn och unga har rätt till samma hälso- och sjukvård och tandvård som barn bosatta i Halland. Alla nyanlända barn ska erbjudas en hälsoundersökning.

67 Hälso- och sjukvård* till asylsökande vuxna (20 år och äldre) akut vård och vård som inte kan vänta mödravård och förlossningsvård preventivmedelsrådgivning samt vård vid abort vård enligt smittskyddslagen hälsoundersökning (erbjudande)

68 Hur vi organiserat arbetet Sex vårdcentraler (asylnoder) med ett särskilt ansvar, med ambulerande team som åker ut till boendena: Vårdcentralen Andersberg för Halmstad och Laholms kommun Vårdcentralen Falkenberg och Vårdcentralen Ullared delar på Falkenbergs kommun Vårdcentralen Hylte för Hylte kommun Vårdcentralen Tvååker för Varbergs kommun Vårdcentralen Fjärås för Kungsbacka kommun

69 Hälsoundersökningarna Information kommer från Migrationsverket, mailas ut till respektive ansvarig av de sex vårdcentralerna som ska göra hälsoundersökningarna. Samtidigt mailas informationen ut för kännedom till den vårdcentral som har det samhällsmedicinska ansvaret. När hälsoundersökningen är gjord, kontaktas kontaktsjuksköterskan på den ansvariga vårdcentralen om det finns behov av uppföljning av hälsoundersökningen.

70 Samhällsmedicinska ansvaret Läkarkontakt vid akut vård som inte kan vänta för vuxna. De eventuella uppföljningar som behövs efter de provtagningar som görs i hälsoundersökningarna. BVC: läkar- eller sköterskekontakt. Kontakt med skolhälsovården inom aktuellt område (överrapportering). Kontaktsjuksköterska ansvarar för uppföljning av hälsosamtal samt kontakt med asylteam. Kompletterande vaccinering av barn.

71 Rutiner kring hälsoundersökningarna vad som ingår: Nationella riktlinjer följs med regionala anpassningar: samtal provtagning utifrån var den asylsökande kommer ifrån och har varit med om vaccinationsplanering Vid behov ingår också ett läkarbesök (detta ingår alltid när barn 0-6 år hälsoundersöks). De eventuella vaccinationer som behövs görs av den vårdcentral som har det samhällsmedicinska ansvaret.

72 Rekommenderade prover/screening av smittskyddsskäl

73 Erfarenheter och frågor

74 Hälsa en nyckel till integration Britt Tallhage verksamhetschef

75 Flyktingmedicinsk mottagning Vi utför hälsoundersökningar för nyanlända asylsökande, vuxna/barn för Närhälsan i Göteborg Utreder och behandlar migrationsrelaterad ohälsa för personer under etablering, Göteborg och kranskommunerna Bedriver pedagogiska verksamheter, Hälsoskola - Sömnskola Kaserntorget 11 A i Göteborg Läkare, sjuksköterskor, undersköterska, kurator, psykolog, administratör Närhälsans Flyktingenheter 2

76 Kris- och traumamottagningen Uppdrag att bedriva utredning, behandling och rehabilitering av personer med krigs- och tortyrskador samt deras familjer. Det gäller problematik som PTSD och allvarlig psykisk ohälsa relaterad till exilproblematik, krig och tortyr. Specialistmottagning. Konsultation, handledning, metodutveckling och utbildning inom kunskapsområdet. 300 remisser/år från hela Västra Götaland Leg psykoterapeuter/socionom/ssk/psykolog, psykiater, fysioterapeut, administratör 12 personer Traumafokuserad terapi. Stabilisering traumabehandling - integration Närhälsans Flyktingenheter 3

77 Gratis hälsoundersökning gäller för: - asylsökande - kvotflyktingar - anhöriginvandring - nyanlända barn, annan anknytning - personer inom 1 år efter PUT inte gjort sin hälsoundersökning - personer som vistas i Sverige utan tillstånd (erbjudas detta när de söker vård) Närhälsans Flyktingenheter 4

78 Varför gör vi det? För den enskilde: Uppmärksamma personer med vårdbehov, vaccinationer För samhället: Smittskydd Migrationsverket betalar för utförda undersökningar Styrs av ett regelverk Nationellt och inom VGR Närhälsans Flyktingenheter 5

79 Asyl söks hos Migrationsverket Inflyttningsmeddelande skickas till VGR Vem som gör Hälsoundersökningar ser lite olika ut i regionen - primärvård Vi kallar med brev på hemspråk, både vuxna och barn Vid återbud kallar vi igen koll på adress Frivilligt, vanliga missförstånd Ungdomar God man/boendepersonal informeras Närhälsans Flyktingenheter 6

80 Hälsoundersökningen Allmänna frågor familjeförhållanden, skolgång/yrke, bakgrundsfaktorer (vilket land, transitland, språk, när lämnade hemlandet, något farligt eller personskada under färden, flyktingläger, fängelse Medicinska frågor varit frisk, sökt läkare i hemlandet för sjukdom/sjukhusvårdats, mediciner, allergier, senaste mens, gynbesvär, Psykisk ohälsa/trauma skrämmande upplevelser, sömnproblem, våld, övergrepp, krigshandlingar och tortyr, anhörig kvar i hemlandet eller dödats under kriget eller flykt, nätverk här i Sverige? Barn - Upplever föräldrar att barnet har utvecklats normalt t.ex. ser/hör bra. Frågar föräldrar vad barnet har sett och upplevt. Äter sover - leker Närhälsans Flyktingenheter 7

81 Provtagning: Vuxna - barn Tuberkulos Vaccinations anamnes Kroppsundersökning Information om hälso- och sjukvård samt tandvård Bedömning - finns behov av uppföljning Vårdcentral, barnhälsovården eller elevhälsan, remiss till specialist Barn - journalanteckning skickas till BVC eller den skolan som den unge går med provsvar och vaccinationshistoriken för komplettering av vaccinationer Närhälsans Flyktingenheter 8

82 Vad ser vi? Vi ser sällan en allvarlig somatisk sjukdom. Akuta remisser till sjukhus är ovanligt. Ett fåtal behandlingskrävande höga blodtryck, trots att patienterna levt under extrem stress. Järnbristanemi, diabetes/förhöjda blodsockervärden Gynekologiska besvär. Komplikationer efter kvinnlig omskärelse Lättare rubbningar i sköldkörtelfunktionen (särskilt underfunktion) är vanligt, speciellt hos kvinnor. Blodsmittor Hepatit B, HIV TBC tester. Minst 98% av dessa har utfallit normalt. Ett fåtal har visat tecken till genomgången tbc, ingen på aktiv lung-tbc Närhälsans Flyktingenheter 9

83 Skador efter krig och tortyr. Äldre ärr efter skott- eller stickskador orsakade både av krigshändelser samt olyckshändelser. Traumatisk amputation av tår, hundbett. Hörselproblem, trumhinnor spräckta vid granatattacker. Sviter efter tortyr, slag och misshandel mot ansiktet, bl.a. felläkta näsfrakturer som medfört kronisk infektion, nästäppa andningsbesvär. Gynekologiska besvär, blödningar efter sexuellt våld Vittne till make/föräldrars/syskons avrättning. Förföljda i hemlandet Svårt misshandlad i fängelse Mist sina anhöriga på Medelhavet, kommit ifrån sina anhöriga under flykten Närhälsans Flyktingenheter 10

84 Hur mår de nyanlända? Är alla traumatiserade? Alla får en akut reaktion Trauma inte samma som PTSD En minoritet utvecklar PTSD 15-20% Migranter ingen homogen grupp, komplex mångfald där utbildning, kön, ålder viktiga Medikalisering, flyktingskap inte en sjukdom Närhälsans Flyktingenheter

85 Vad säger forskningen? Migranter en komplex bild övergripande bild av sämre psykisk hälsa Gilliver, S m.fl. (2014) European Journal of Public Health. Flyktingar särskilt utsatta Särskilt påtagligt för kvinnor med en flyktingbakgrund Hollander A-C, med fl (2011) Närhälsans Flyktingenheter 12

86 Händelser före flykten har betydelse. för den första perioden i det nya landet Men Händelser i det nya landet har större betydelse för framtiden Närhälsans Flyktingenheter 13

87 Flyktingar oftast förlorat viktiga relationer. Viktigt med nätverk i det nya landet Flyktingar ofta socioekonomiskt utsatta. Påverkar hälsan, identitet och rollförlust Det tar 10 år för en migrant att få livsvillkor som de infödda. De sociala livsvillkoren påverkar hälsan. Folkhälsorapporten 2009 Vad är viktigt för barnen: Föräldrar/familj Skolan Vänner och fritid Ekonomi Hopp om framtiden De oroar sig för för: Oro för de som är kvar Brist på pengar Ensamhet/utanförskap Utvisning Trauma kan läka i vardagen, med stabilitet, trygga vuxna, lek, fritidsaktiviteter, Närhälsans Flyktingenheter 14

88 Vad behövs? En bra hälsoundersökning för alla Psykoedukativa insatser som Hälsoskola/ Hälsolotsar tidigt under etableringen. Specialistvård för ett fåtal All annan hälso- och sjukvård precis som för alla andra Västragötalänningar Närhälsans Flyktingenheter 15

89 Närhälsans Flyktingenheter 16

90 Samhällsorientering asylboenden Hanna Schölander Verksamhetschef Halland

91 Tidigare insatser Pilotprojekt HT 2015 med Halmstad kommun som projektägare. Finansiering från Länsstyrelsen Övriga medverkande: Migrationsverket, Arbetsförmedlingen b la.

92 Målgrupp Asylsökande i Sverige oavsett boendeform. Det gäller även personer som fått uppehållstillstånd med som fortfarande bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende. Personer som har fått sitt PUT och blivit kommunplacerade. Genomförs i hela västsverige

93 Syfte och mål Målsättningen är att utbilda cirkelledare, som i sin tur håller i egna studiecirklar. På så sätt sprida kunskap om svenskt arbets- och samhällsliv samt lärdomar om demokratiska processer. Målet är att minst (Region väst) asylsökande utbildas i folkbildnings-pedagogik och får kunskaper i svenska och svenskt arbets- och samhällsliv. Dessa håller i sin tur i minst en egen studiecirkel för en grupp asylsökande/ nyetablerade utrikesfödda. Målet är också att utröna studiecirkelns pedagogiska metod som ett bra kompletterande tillvägagångsätt för att snabbare få utrikesfödda personer etablerade i det svenska samhället.

94 Syfte och mål En extra effekt är att vi utbildar cirkelledare som även kan hålla i andra typer av studiecirklar utifrån ledarens erfarenhet och kompetens i den befintliga folkbildningsverksamheten och därmed öka integrationen i samhället. Metodutveckling Främja integration i arbets- och samhällslivet Sprida kunskap om svenska samhället Utgår från folkbildningens pedagogik Demokratiska processer

95 Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Grupp 1 Landet Sverige ½ Lim Grundlagar, regler ½ Lim Grupp 2 Landet Sverige ½ Lim Grundlagar, regler ½ Lim Grupp 3 Landet Sverige ½ Lim Grundlagar, regler ½ Lim Grupp 4 Landet Sverige ½ Lim Grundlagar, regler ½ Lim Planering Reflektion/drw Familj, barn, droger Familj, barn, droger Familj, barn, droger Familj, barn, droger Trafik, polis Trafik, polis Trafik, polis Trafik, polis Halmstad/Hylte/Lhlm Högskola, Företag Halmstad/Hylte/Lhlm Högskola, Företag Halmstad/Hylte/Lhlm Högskola, Företag Halmstad/Hylte/Lhlm Högskola, Företag Reflektionstid Reflektionstid Reflektionstid Reflektionstid Walid Walid Walid Walid Reflektion Reflektion Reflektion Reflektion Natur/allemansrätt promenader Natur/Allemansrätt promenader Natur/Allemansrätt promenader Natur/Allemansrätt promenader Studiebesök riktat till målgrupp Studiebesök riktat till målgrupp Studiebesök riktat till målgrupp Studiebesök riktat till målgrupp FK- AF Skatte FK AF Skatte FK-AF-Skatte FK-AF-Skatte Förslag dvr 17/ december

96 Process Antal utbildade ledare: 30 Antal deltagare i subgrupper: 300 Totalt har vi 330 deltagare

97 Struktur 2 cirkelledare-arvoderade 1 grundcirklar/ 10 deltagare Totalt antal deltagare år deltagare 800 får cirkelledarutbildning Fokus på kvalitet och rätt information i rätt tid.

98 Stödboende Falkenshus Bland de första i Sverige Civilsamhälle som tar ansvar Inget vinst intresse Hemmaliknande miljö Vuxenstöd i vardagen Aktiviteter som främjar etablering

99 Kärnvärden Individen i centrum Utveckling i samverkan Ömsesidig respekt Kunskapens egenvärde

Hälsa en nyckel till integration. Britt Tallhage verksamhetschef

Hälsa en nyckel till integration. Britt Tallhage verksamhetschef Hälsa en nyckel till integration Britt Tallhage verksamhetschef Flyktingmedicinsk mottagning Vi utför hälsoundersökningar för nyanlända asylsökande, vuxna/barn för Närhälsan i Göteborg Utreder och behandlar

Läs mer

Sverige tillsammans. Arbete / Utbildning Ana Sánchez och Ullrica Ramsin

Sverige tillsammans. Arbete / Utbildning Ana Sánchez och Ullrica Ramsin Sverige tillsammans Arbete / Utbildning Ana Sánchez och Ullrica Ramsin Uppdrag och samarbeten - Nationellt Tidig kompetenskartläggning på anläggningsboende Snabbspår - samarbete med arbetsmarknadens parter

Läs mer

Sverige tillsammans. Arbete / Utbildning Ana Sánchez och Ullrica Ramsin

Sverige tillsammans. Arbete / Utbildning Ana Sánchez och Ullrica Ramsin Sverige tillsammans Arbete / Utbildning Ana Sánchez och Ullrica Ramsin Uppdrag och samarbeten - Nationellt Tidig kompetenskartläggning på anläggningsboende Snabbspår - samarbete med arbetsmarknadens parter

Läs mer

Sverige tillsammans. Arbete och utbildning väg till arbetsmarknaden

Sverige tillsammans. Arbete och utbildning väg till arbetsmarknaden Sverige tillsammans Arbete och utbildning väg till arbetsmarknaden Halmstads Fastighets AB: Helene Blomberg Arbetsförmedlingen: Ana Sánchez och Ullrica Ramsin Uppdrag och samarbeten - Nationellt Tidig

Läs mer

Flyktingmedicinsk mottagning. Hälsoundersökning av asylsökande Allt du behöver veta Britt Tallhage verksamhetschef Neda Zakeri barnmorska

Flyktingmedicinsk mottagning. Hälsoundersökning av asylsökande Allt du behöver veta Britt Tallhage verksamhetschef Neda Zakeri barnmorska Hälsoundersökning av asylsökande Allt du behöver veta Britt Tallhage verksamhetschef Neda Zakeri barnmorska Flyktingmedicinsk mottagning Vi utför hälsoundersökningar för nyanlända asylsökande, vuxna/barn

Läs mer

Hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen avseende flyktingströmmarna. 16 februari 2016

Hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen avseende flyktingströmmarna. 16 februari 2016 Hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen avseende flyktingströmmarna 16 februari 2016 Nätverk för Västra Götalandsregionens stöd till asylsökande och nyanlända Startade hösten 2016 Regional samordnare

Läs mer

Sverige tillsammans. Arbete / Utbildning Ana Sánchez och Ullrica Ramsin

Sverige tillsammans. Arbete / Utbildning Ana Sánchez och Ullrica Ramsin Sverige tillsammans Arbete / Utbildning Ana Sánchez och Ullrica Ramsin Uppdrag och samarbeten - Nationellt Tidig kompetenskartläggning på anläggningsboende Snabbspår - samarbete med arbetsmarknadens parter

Läs mer

Sverige tillsammans. Asylsökande per vecka 2014 2016 (t.o.m. v 3 2016) Arbetsmarknadsdepartementet

Sverige tillsammans. Asylsökande per vecka 2014 2016 (t.o.m. v 3 2016) Arbetsmarknadsdepartementet Sverige tillsammans Asylsökande per vecka 2014 2016 (t.o.m. v 3 2016) Arbetsmarknadsdepartementet Sverige tillsammans Rekryteringsbehov 2013-2022 inom kommun och landsting Arbetsmarknadsdepartementet Sverige

Läs mer

Läkare utan specialistutbildning Tekniker

Läkare utan specialistutbildning Tekniker Koncernstab HR Malin Ferbas HR-strateg Tel 040-675 36 30 Malin.Ferbas@skane.se PM INTRODUKTIONSPROGRAM Datum 2014-05-20 Dnr 1500978 1 (8) Introduktionsprogram för utlandsutbildade personer Inledning Sen

Läs mer

ÖPPET SVERIGE. Fokus: Jämtland. Förslag för en bättre migrationsprocess. Regional rapport 2015-10-15

ÖPPET SVERIGE. Fokus: Jämtland. Förslag för en bättre migrationsprocess. Regional rapport 2015-10-15 ÖPPET SVERIGE Förslag för en bättre migrationsprocess Fokus: Jämtland Regional rapport 2015-10-15 Vi har frågat proffsen! 60 miljoner människor befinner sig på flykt i världen. Av dem kommer bara en rännil

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Kontakt TCO Samuel Engblom - Åsa Odin Ekman samuel.engblom@tco.se - asa.odin.ekman@tco.se Välkommen in! TCO Granskar nr Ange nr Ange år Inledning De senaste

Läs mer

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd av Diarienummer Original datum 2014-01- Giltig till

Läs mer

Aktuellt från Koncernstab HR. Ordförandekonferens 2016-03-03

Aktuellt från Koncernstab HR. Ordförandekonferens 2016-03-03 Aktuellt från Koncernstab HR Ordförandekonferens 2016-03-03 Regiongemensamt arbete gällande undersköterskor och psykologer Förstärkt yrkesintroduktion 6 månader, planerad start 1 september för 60 nyexaminerade

Läs mer

Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge

Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge Remissutgåva Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge Regional överenskommelse och aktörsgemensam strategi för Blekinge kring etablering av nyanlända Blekingar 1 Integrationsrådet

Läs mer

Upplevelsen av att arbeta med nyanlända i elevhälsan. - En enkätundersökning

Upplevelsen av att arbeta med nyanlända i elevhälsan. - En enkätundersökning Upplevelsen av att arbeta med nyanlända i elevhälsan - En enkätundersökning 1 Sammanfattning Elevhälsan är en av de offentliga verksamheter som i hög grad påverkats av det ökande antalet nyanlända barn

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas.

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Verksamheter för målgruppen hos Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen i Uppsala

Läs mer

Datum 2016-02-18 Dnr 1500978. 1. Personalnämnden godkänner förslag till upplägg av snabbspårets uppskalning.

Datum 2016-02-18 Dnr 1500978. 1. Personalnämnden godkänner förslag till upplägg av snabbspårets uppskalning. Personalnämnden Malin Ferbas Handläggare 040-675 36 30 Malin.Ferbas@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-02-18 Dnr 1500978 1 (8) Personalnämnden Uppskalning snabbspåret Ordförandens förslag 1. Personalnämnden

Läs mer

Stockholmsregionen växer

Stockholmsregionen växer Stockholmsregionen växer En beskrivning om utrikes inflyttade till Stockholmsregionen STORSTHLM KSL KOMMUNERNA I STOCKHOLMS LÄN En beskrivning för ökad regional kunskap om utrikes inflyttade 2 Stockholmsregionen

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Integration Nummer 4 December 2013 Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor God jul och gott nytt år! Sfi med ökad individualisering och flexibilitet Alvesta kommun - Mottagning för framtiden

Läs mer

Hälsoundersökning av migranter. Läkemedel i Skåne, 4 och 5 mars 2015 Per Hagstam, Bitr Smittskyddsläkare

Hälsoundersökning av migranter. Läkemedel i Skåne, 4 och 5 mars 2015 Per Hagstam, Bitr Smittskyddsläkare Hälsoundersökning av migranter Läkemedel i Skåne, 4 och 5 mars 2015 Per Hagstam, Bitr Smittskyddsläkare Ökande flyktingströmmar Källa: Migrationsverket Många olika grupper av migranter Källa: Migrationsverket

Läs mer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition Elevernas hälsa är allas angelägenhet och ansvar. Lärande och hälsa går hand i hand. Elever arbetar och presterar bättre om de mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Varje

Läs mer

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt.

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Det här är KFS Ett väl fungerande samhälle behöver sådant som el, vatten, avlopp, kommunikationer, avfallshantering, besöksmål, skola, vård och omsorg.

Läs mer

Integrationscentrum Göteborg. Samhällsorientering Flyktingguide/Språkvän Cirkulär Migration

Integrationscentrum Göteborg. Samhällsorientering Flyktingguide/Språkvän Cirkulär Migration Integrationscentrum Göteborg Samhällsorientering Flyktingguide/Språkvän Cirkulär Migration Andra Långgatan 19, entréplan Öppet Hus 28 oktober 2015 www.goteborg.se/integrationscentrum 2 Social Resursförvaltning

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Datum 2012-06-11 Dnr 405-1889-12 1(14) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Kvarteret Kolgården i Visby. Foto: Elin Sander POSTADRESS

Läs mer

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Emmaboda kommun Emmaboda är en liten kommun i Småland, mitt i sydöstra Sverige. Här är nära till vacker natur med skog och sjö och pendlingsavstånd till tre

Läs mer

Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU

Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU Sida 1 (8) Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU Bakgrund Hälsoproblem av såväl fysisk som psykisk karaktär är överrepresenterade hos barn och ungdomar som placeras i

Läs mer

Nämnden för folkhälsa och primärvård 2015-03-25 VLL 82-2015 i Umeåregionen

Nämnden för folkhälsa och primärvård 2015-03-25 VLL 82-2015 i Umeåregionen 1 (9) Underlag till landstingsstyrelsen inför budget 2016 1 Inledning Nämnden lämnar årligen ett underlag till landstingsstyrelsen inför budget och planering för kommande år. I underlaget sammanfattas

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

Länsstyrelsen. Organisationen för integration och etablering - Uppsala län 2015-05-21

Länsstyrelsen. Organisationen för integration och etablering - Uppsala län 2015-05-21 Länsstyrelsen Organisationen för integration och etablering - Uppsala län 2015-05-21 Målgrupper Som nyanländ räknas en asylsökande som fått uppehållstillstånd (flyktingar, skyddsbehövande, särskilt ömmande

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län

Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län avsiktsforklaring.indd 1 2014-02-10 12:06:13 Bengtsfors Dals-Ed Åmål Strömstad Gullspång Tanum Mariestad Färgelanda Mellerud Töreboda

Läs mer

Ersättning för varaktig vård av person med uppehållstillstånd, z-migregistrering

Ersättning för varaktig vård av person med uppehållstillstånd, z-migregistrering Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (5) Ersättning för varaktig vård av person med uppehållstillstånd, z-migregistrering Förutsättningar Landstinget har möjlighet att söka ersättning för personer

Läs mer

Bedömning av läget inom hälso- och sjukvården i landet Bedömning av läget i hälso- och sjukvården

Bedömning av läget inom hälso- och sjukvården i landet Bedömning av läget i hälso- och sjukvården 2016-03-17 Dnr 10.5-29723/2015 1(6) Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso och sjukvården Axana Haggar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Bedömning av läget inom hälso- och sjukvården i landet

Läs mer

1 (1) 2016-02-29 Dnr: 2015/3254-GSN-646 Erik Johansson - p5ej02 E-post: erik.johansson@vasteras.se. Grundskolenämnden

1 (1) 2016-02-29 Dnr: 2015/3254-GSN-646 Erik Johansson - p5ej02 E-post: erik.johansson@vasteras.se. Grundskolenämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2016-02-29 Dnr: 2015/3254-GSN-646 Erik Johansson - p5ej02 E-post: erik.johansson@vasteras.se Grundskolenämnden Kopia till Möjlighet att erbjuda praktik för asylsökande/nyanlända

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Nedan följer en redovisning av vad som i dag görs för att identifiera, stödja och aktivera unga i Tyresö kommun som varken arbetar eller studerar, eller är

Läs mer

Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring.

Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring. RAPPORT 1(7) Verksamhetsstöd 2012-10-10 AVN-2012.999 Handläggare, titel, telefon Helena Ström, Nämndsekreterare 011-15 11 87 Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring. - bakgrund, prognos

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-16 SN-2015/2810.709 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh Carin.Nyh@huddinge.se Socialnämnden Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Läs mer

60 miljoner människor

60 miljoner människor Asyl- nyanlända Flyktingsituationen i världen 60 miljoner människor är just nu på flykt i världen Många av världens flyktingar kommer från dessa länder Syrien 4 miljoner Afghanistan 2.5 miljoner Somalia

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) En ny övergripande lokal överenskommelse mellan Älmhults kommun och Arbetsförmedlingen beräknas vara klar i januari 2016. Parterna samarbetar i många frågor

Läs mer

Hälsoundersökning av barnet i samband med placering eller socialtjänstens utredning av ett barn

Hälsoundersökning av barnet i samband med placering eller socialtjänstens utredning av ett barn Hälsoundersökning av barnet i samband med placering eller socialtjänstens utredning av ett barn Används av sjuksköterska inom barnhälsovård eller skolsköterska inom elevhälsa (alternativt av undersökande

Läs mer

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun.

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Parter Strömstads kommun organisationsnummer: 212000-1405 Arbetsförmedling Norra Bohuslän organisationsnummer: 202100-2114 Syfte Att genom

Läs mer

Flyktingbarnteamet Göteborg

Flyktingbarnteamet Göteborg UNHCR/M.Maguire Ett samarbete mellan: Barn- och ungdomspsykiatri, Gamlestaden Flyktingbarnteamet Göteborg UNHCR UNHCR / B. Szandelszky UNHCR / F. Noy UNHCR UNHCR UNHCR / D. Lom UNHCR / B. Szandelszky Att

Läs mer

Positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända

Positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE 31 MARS 2016 Positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända RAPPORT TILL SOCIALDEPARTEMENTET EFTER REGERINGSBESLUT S2015/06414/FS Positiv hälsoutveckling för asylsökande och

Läs mer

Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet Samverkansarenan Ung i Tälje Ung i Tälje är en samverkansarena mellan myndigheter. Södertälje kommun är huvudman och kommunens olika förvaltningar samverkar

Läs mer

Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66

Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 56 Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Välkommen till en samverkanskonferens för länets kommunala sfi-anordnare

Välkommen till en samverkanskonferens för länets kommunala sfi-anordnare 20-21 september 2012 Välkommen till en samverkanskonferens för länets kommunala sfi-anordnare 20-21 september 2012 anordnar Integration Gävleborg en samverkanskonferens för länets kommunala sfi-anordnare.

Läs mer

Psykisk hälsa och social situation under graviditet

Psykisk hälsa och social situation under graviditet Psykisk hälsa och social situation under graviditet ABCD-inskrivning ABCD (inklusive AUDIT och MHV 1) Reaktion på graviditetsbeskedet hos kvinnan/partnern Omställning/ambivalens Hälsohistoria, psykisk

Läs mer

Efter migrationen. - vad skapar ohälsa under etableringstiden? Elin Lindén socionom

Efter migrationen. - vad skapar ohälsa under etableringstiden? Elin Lindén socionom Efter migrationen - vad skapar ohälsa under etableringstiden? Elin Lindén socionom elin.linden@redcross.se http://www.redcross.se/rkcstockholm Röda Korsets Center för torterade flyktingar & Landa-projektet

Läs mer

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå ORDLISTA NIVÅ 1&2 Ord och fraser som kan vara svåra att förstå Före besöket Akut Att vara akut sjuk eller att få en akut tid betyder att du måste få hjälp i dag. Om det inte är akut kan du få en tid hos

Läs mer

LÄNSGEMENSAM ÖVERENSKOMMELSE

LÄNSGEMENSAM ÖVERENSKOMMELSE LÄNSGEMENSAM ÖVERENSKOMMELSE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ASYLSÖKANDE M.FL. BARN OCH UNGA Enligt Lag 2008:344 Hälso-och sjukvård åt asylsökande m.fl samt förordning 2008:347 Hälso-och sjukvård åt asylsökande m.fl

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 Färre arbetslösa Arbetslösheten minskade under i stort sett hela 2014. En av

Läs mer

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen i Nybro Arbetsförmedlingen erbjuder ungdomar särskilda insatser och program för att underlätta deras etablering på arbetsmarknaden. Vilka

Läs mer

- hur kan vi alla hjälpa till?

- hur kan vi alla hjälpa till? Det psykosociala stödet vid migration för barn och ungdomar - hur kan vi alla hjälpa till? Sabine Kirschard, Socionom/leg psykoterapeut Rebecka Lind, socionom Lina Harald, socionom Södra Älvsborgs Sjukhus

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR. Projektledare: Christina Reuterwall. Enhetschef AMA Arbetsmarknad

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR. Projektledare: Christina Reuterwall. Enhetschef AMA Arbetsmarknad PROJEKTANSÖKAN Datum: maj 2016 PROJEKTPLAN FÖR Projektbenämning Pilotprojekt Etableringsresurs Projektledare: Christina Reuterwall. Enhetschef AMA Arbetsmarknad Projektägare: Jonas Boman. Verksamhetschef

Läs mer

Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer för förskola och skola

Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer för förskola och skola NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Dokument PM Upprättat av Ann-Marie Cylvén Godkänt av Anders Österlund Giltigt från 2013-11-12 Revideras senast 2014-11-12 Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer

Läs mer

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25)

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 424-484/2000) Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Flyktingmedicinska enheten Björknäs HC

Flyktingmedicinska enheten Björknäs HC Flyktingmedicinska enheten Björknäs HC 3 sjuksköterskor 0,75 läkare och akuta mottagningstider 1 undersköterska 1 sekreterare 1 barnmorska 0,5 BHV-sköterska 0,5 kurator (vakant) Migrationsverket Bodens

Läs mer

Befolkningsprognos flyktinginvandring

Befolkningsprognos flyktinginvandring Befolkningsprognos flyktinginvandring Trelleborgs kommun använder befolkningsstatistik och tar fram befolkningsprognoser baserat på underlag från SCB. Detta underlag bygger på folkbokföring. Det innebär

Läs mer

2(16) Innehållsförteckning

2(16) Innehållsförteckning 2(16) Innehållsförteckning MPR-vaccination av barn... 5 Barns deltagande i förskoleverksamhet... 5 Pedagogisk utbildning inom förskolan... 5 Behörighet till gymnasiet... 5 Slutförda gymnasiestudier...

Läs mer

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Hemlösheten berör alla Tillgång till en bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott liv. Men hemlöshet och utestängning

Läs mer

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

ISA Introduktion i samverkan

ISA Introduktion i samverkan ISA Introduktion i samverkan Nyanländas väg in i kommun och arbetsliv i samverkan mellan olika parter i Skellefteå kommun; Socialkontoret-flyktingmottagning, Vuxenutbildningen, SFI och CV -studievägledning,

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014, komplettering

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014, komplettering TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2014-01-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (7) Karin Sundström Utredare 08-5782 95 09 karin.sundstrom@tyreso.se Diarienummer Dnr 2013/GAN 0072 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

LANDA. Hur ett utökat psykosocialt stöd för svårt traumatiserade nyanlända flyktingar kan möjliggöra en väg in i samhället.

LANDA. Hur ett utökat psykosocialt stöd för svårt traumatiserade nyanlända flyktingar kan möjliggöra en väg in i samhället. LANDA Hur ett utökat psykosocialt stöd för svårt traumatiserade nyanlända flyktingar kan möjliggöra en väg in i samhället Delrapport 1 Emma Envall Ryman Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Röda Korsets

Läs mer

Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen rehabilitering. Ann-Christine Kalén Samverkanssamordnare NV Götaland

Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen rehabilitering. Ann-Christine Kalén Samverkanssamordnare NV Götaland 2016 Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen rehabilitering Ann-Christine Kalén Samverkanssamordnare NV Götaland Uppdraget Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering. Vi ska förbättra arbetsmarknaden

Läs mer

Meddelanden 2014-09-23

Meddelanden 2014-09-23 Meddelanden 2014-09-23 Sveriges Kommuner och Landsting 1 Cirkulär 14:34 Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare samt övergångsbestämmelser. sida 1 Ifau 2

Läs mer

Uppehållstillstånd 2014

Uppehållstillstånd 2014 Information om ensamkommande barn Augusti 2015 Uppehållstillstånd 2014 Kvottuttagna 2 % 1 Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska

Läs mer

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 1 (7) ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Integration 3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 3.1 Andel nyanlända kvinnor och män som inom två år efter mottagningsåret varit sysselsatta. Källa:

Läs mer

Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden

Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden 01054 1(4) Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-05-28 RS120256 HR-verksamheten Regionfullmäktige Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008

Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008 Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008 2008-06-10 Margrethe Kristensson Mikael Johansson 1 Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen Vad är svenskundervisning för

Läs mer

Integrationsnytt i Kalmar

Integrationsnytt i Kalmar Kalmar kommun November 2015 Integrationsnytt i Kalmar Kalmar kommun inrättade under 2015 ett integrationsråd och ett av målen är att synliggöra integrationsarbetet i Kalmar. Integrationen blir bäst om

Läs mer

Vad ser vi? Migranters situation utifrån Röda Korsets iakttagelser lokalt

Vad ser vi? Migranters situation utifrån Röda Korsets iakttagelser lokalt Vad ser vi? Migranters situation utifrån Röda Korsets iakttagelser lokalt Tack alla som tog sig tid att svara på enkäten Vad ser vi? Era iakttagelser och erfarenheter är centrala för att vi tillsammans

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi för regionen?

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi för regionen? Bilaga 7 KARTLÄGGNING Denna kartla ggning syftar till att ta fram information om hur Regionförbunden i Kalmar län, Jönköpings län, Kronobergs län, Region Blekinge jobbar fo r att attrahera nyanla nda akademiker

Läs mer

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan ÖVERENSKOMMELSE Parter Norrtälje Kommun, org.nr 21 20 00-0217 Arbetsförmedlingen Norrtälje, org.nr 20 21 00-2124 Syfte Att genom samverkan utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Faktablad 3 Psykisk hälsa och ohälsa Hälsa på lika villkor? 2005 Sjuhärad

Faktablad 3 Psykisk hälsa och ohälsa Hälsa på lika villkor? 2005 Sjuhärad Faktablad 3 Psykisk hälsa och ohälsa Hälsa på lika villkor? 2005 I detta faktablad presenteras ett urval av resultaten från folkhälsoenkäten Hälsa På Lika Villkor? Enkäten innehåller ett 70-tal frågor

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund

Göteborgsregionens kommunalförbund Snabbkartläggning/Underlag för vidare arbete Göteborg 9 oktober 2015 Nyanlända barn/elever - Kartläggning av behovet inom kommunernas utbildningssektorer/utbildningsförvaltningar (förskola-vuxenutbildning)

Läs mer

Integration & etablering Kalmar län. Förslag på handlingsplan 2015

Integration & etablering Kalmar län. Förslag på handlingsplan 2015 Integration & etablering Kalmar län Förslag på handlingsplan 2015 Kommundialog 26 feb. 2015 Program Kl 9.00-10.30 Inledning Tomas Kronståhl 1. Integration och etablering Information från Länsstyrelsen,

Läs mer

LIA. Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16. Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett

LIA. Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16. Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett Alexandra Hokander-Sandberg Medicinsk sekreterare Ht-15 LIA Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16 Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett Sammanfattning I denna LIA- rapport

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd 1 [11] Frågor och svar Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se) eller flyktingsamordnare

Läs mer

KALLELSE 2015-12-10. Välfärdsnämndens utskott VFNU 2015-12-10. Kallelse

KALLELSE 2015-12-10. Välfärdsnämndens utskott VFNU 2015-12-10. Kallelse KALLELSE 2015-12-10 Välfärdsnämndens utskott VFNU 2015-12-10 Kallelse KALLELSE 2015-12-10 Välfärdsnämndens utskott Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 346, 2015-12-10, klockan 09:00 Ärenden:

Läs mer

Återhållsam budget i ekonomiskt kärva tider

Återhållsam budget i ekonomiskt kärva tider PRESSINFORMATION Regionstyrelsen 29 maj 2013 Återhållsam budget i ekonomiskt kärva tider Regionskatten blir oförändrad 2014 och endast små förändringar görs när det gäller avgifter i hälso- och sjukvården.

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn i Sverige SFBUP den 12 februari 2016

Ensamkommande flyktingbarn i Sverige SFBUP den 12 februari 2016 Ensamkommande flyktingbarn i Sverige SFBUP den Eskil Wadensjö Stockholms universitet Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet Undersökningen 1. Att konstruera ett mer omfattande datamaterial

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har identifierat samverkansområden

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING - för barn som placerats med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52),

Läs mer

Verksamhet för nyanlända

Verksamhet för nyanlända www.pwc.se Revisionsrapport Verksamhet för nyanlända Forshaga Kommun Peter Aschberg Remmi Gimborn Oktober 2015 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1. Bakgrund...4 1.2. Syfte och Revisionsfråga...4

Läs mer

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Jag får inte den hjälp jag behöver för att kunna ge barnen en bra utbildning. Har absolut ingenting emot barnen i sig utan det är själva situationen.

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn i Sverige

Ensamkommande flyktingbarn i Sverige Ensamkommande flyktingbarn i Sverige Aycan Çelikaksoy & Eskil Wadensjö Stockholms universitet Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier (SULCIS)

Läs mer

Vänsterpartiets Budgetförslag för 2016 INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT!

Vänsterpartiets Budgetförslag för 2016 INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Vänsterpartiets Budgetförslag för 2016 INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! 1 Intäkter och finansiering Vänsterpartiet vill öka skattefinansieringen i årets förslag till budget 2016. Inför budget

Läs mer

Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015

Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015 Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015 PM: Åtgärder för att möta flyktingkrisen Det pågår en humanitär kris i världen. Krig, förtryck, islamistiska terrorgrupper samt förföljelse av

Läs mer

Aktuellt från Smittskydd Stockholm. Informationsmöte för Miljö och hälsoskyddsinspektörer Helena Hervius Askling Bitr.

Aktuellt från Smittskydd Stockholm. Informationsmöte för Miljö och hälsoskyddsinspektörer Helena Hervius Askling Bitr. Aktuellt från Smittskydd Stockholm Informationsmöte för Miljö och hälsoskyddsinspektörer Helena Hervius Askling Bitr.smittskyddsläkare Smittskyddslagen, SFS 2004:168 Skydda befolkningen mot smittsamma

Läs mer

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Läs mer

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO ... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer

Läs mer

Etablering av nyanlända på arbetsmarknaden och i samhället Milischia Rezai Politiskt sakkunnig

Etablering av nyanlända på arbetsmarknaden och i samhället Milischia Rezai Politiskt sakkunnig to: Maskot/Folio Etablering av nyanlända på arbetsmarknaden och i samhället Milischia Rezai Politiskt sakkunnig 2 Flyktingsituationen 54 miljoner flyktingar och fördrivna i världen (UNHCR) 9 miljoner syrier

Läs mer

bil 1 LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen juni 2011 Rapport 2

bil 1 LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen juni 2011 Rapport 2 bil 1 LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen juni 2011 Rapport 2 1. Uppdrag och arbetssätt Regeringen uppdrog den 25 november 2010 (IJ 2010/2001/IU) till länsstyrelserna att, inom ramen

Läs mer