Teknik- och metodutveckling för skogsbränsle - en teknikfördjupning inom Skog, Klimat och Miljö (SKM)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknik- och metodutveckling för skogsbränsle - en teknikfördjupning inom Skog, Klimat och Miljö (SKM)"

Transkript

1 Teknik- och metodutveckling för skogsbränsle - en teknikfördjupning inom Skog, Klimat och Miljö (SKM) Dan Bergström, Tekn. D. Programkonferens: Bränsleprogrammet tillförsel

2 Målet med SKM Målet inom Skog, Klimat och Miljö är att stärka och utveckla näringslivet i Västerbotten genom implementering av utvecklade samarbetsformer mellan jord-och skogsbruk, där en förståelse för varandras roller skapats och som involverar hela produktionskedjan från mark till industri. Fyra delprojekt: Sveaskog; skötselsystem Umeå kommun; demoskog Norra Skogsägarna; produktionshöjande åtgärder SLU; system för skörd och leverans

3 Delprojekt SLU Inom detta projekt studeras kostnads- och energieffektivitet hos olika tekniksystem för att skörda biomassa, till stor del klena träd, från igenväxande jordbruksmarker i Västerbotten. Syftet är att identifiera tekniker och system som är tillräckligt kostnadseffektiva för att markägare ska få incitament att sköta dessa marker och skörda biomassan. Projektägare: Länstyrelsen Västerbotten, Åsa Nilsson Löptid: , 2,1 MSEK Utförare: SLU, Inst. för skogens biomaterial och teknologi

4 Specifika projektmål Studera produktivitet, kostnader och energieffektivitet på konventionella och innovativa maskinsystem för skörd, sönderdelning och transport av klena träd på beskogad jordbruksmark, samt identifiera utvecklingssteg för ökad effektivitet Utveckla arbetsmetoder och integrerad planering för maskinentreprenörer för hög effektivitet i produktion och transport av trädbränslen från jordbruks- och skogsmark

5 Pågående/genomförda delstudier: Inventering av marginalmarker/typskogar (hela projekttiden) Typbestånd (arealer, trädslag, täthet etc.), drivningsförhållanden GIS avverkningsplanering för integrerad skörd av marginalmarker och skog T.ex. val/behov av maskinsystem! Driftsuppföljning av konventionella system (hela projekttiden) Kopplat till inventering och inmätta mängder energi vid kraftvärmeverk Sönderdelning (vintertid) Inventering av vältor; Ruttplanering; Driftsstudier Bränslekvalitet; Korrelation mellan hantering och bränslekvalitet Jämförelser mellan sortiment/typskogar Demo och studier av Bracke Forest MAMA aggregat (höst 2013)

6 Planerade delstudie: Tidsstudier på drivningsteknik (vår-sommar) Innovativa tekniker och metoder Logmax 5000Bio (flexibel fällningsteknik) Fixteri (Finsk buntskördare) Hypotetiska system (ny fällningsteknik, buntskördare ) Etc Konventionella system Nyttjande av jordbruksmaskiner; traktorer med griplastarvagn Hela kedjan från skog till industri Systemanalyser; kostnader och energieffektivitet (höst) Effekt av ny teknik och nya metoder, integrering av jord och skog Planering; maskiner, tidpunkt, efterfrågan etc

7 Utgångsläge: Generell kostnadsfördelning för ett typiskt skogsbränslesystem för gallring av unga bomassatäta bestånd Fällning + terrängtransport: 50-60% Fällning står för ca 2/3 Flisning vid bilväg: 20% Vägtranport i flisbil: 25%

8 Netto (SEK/ha) Frågan, hur kan vi få lönsamhet I klenare bestånd?, har drivit på en teknik- och metodutveckling! cm dbh ? Motormanuell röjning Motormanuell röjning Skogsbränslegallring Skogsbränsleskörd Skördad medelstam (dm3sk)

9 Antal träd för att uppnå 1 ton TS No. of trees required per ODt 300 forts Rationellare hantering behövs: -Areabaserad fällning! -Högre hanteringskapacitet! ny teknik och metoder! Produktiviteten är känslig för skördad trädstorlek! Trädstorlek, Tree diameter size, dbh i brösthöjd (cm) (dbh) (cm)

10 Arbetshypotes: Rationellare kranrörelser Krankorridorgallring Selektiv gallring Vinkelräta krankorridorer Solfjäderformade korridorer Stickväg = Skördade träd = Kvarvarande träd Flexibla i längd, bredd och position!

11 Effekt av arbetsmetod på produktivitet Konv. teknik: Krankorridorgallring vs. selektiv gallring Corridor thinning Thinning from below Strip road = Remaining trees = Harvested trees 16-40% ökad produktivitet!

12 Effekt av ny teknik + krankorridorgallring Konv. Teknik (sel och krankorr) vs. Ny teknik och krankorridorgallring upp till 200% ökad produktivitet!!!

13 Prototype 1 Fältstudier av ett prototypaggregat för kontinuerlig fällning i krankorridorer

14 Utveckling av teknik för kontinuerlig ackumulering Konceptmodel Prototypmodel Fysisk Prototypmodell

15 forts. Testbänk för test och uvärdering av funktionalitet Samarbete mellan SveaSkog, Skogstekniska klustret, LTU & SLU

16 Nästa steg + = Utvecklingsprojekt finansierat huvudsakligen av Sveaskog samt med support från Skogstekniska klustret och SLU

17 Prototypaggregat

18 Vad är på gång? - Flowcut!

19 Andra utvecklingssteg Färsk prototyp: MAMA - Bracke Forest AB! + =

20 Ca 20% högre lastvikter på skotaren! Konventionellt system MAMA; knäckkvistat!

21 Flispack Cintoc Fixteri Utveckling Buntskördaresystem logistiska fördelar, men kostsamma! Ringbuntaren

22 Slutsatser från en färsk systemanalys: Om man kombinerar krankorridorgallring + ny fällningsteknik + buntskördare: + + Finansierat via ESS programmet.

23 Så. blir leveranskostanden till industrin nästan oberoende av hur stora träd som skördas! kommer kostnadsnivån för klena bestånd ligga i nivå med dagens system för massaved! En betydande del av biomassapotentialen från unga täta skogar kan skördas och levereras till industrin!!!

24 Eller, är detta framtidens skördare för unga täta skogar? (Mellberg 2013, Linköpings Universitet)

25 Simulering av tvåkransystem i krankorridorgallring Jundén, L., Bergström, D., Servin, M. & Bergsten, U Simulation of boom-corridor thinning using a double-crane system and different levels of automation. International Journal of Forest Engineering, 24(1):

26 Produktivitetsutveckling på fällningsarbetet! Ett träd per krancykel Flerträdshantering (FTH) FTH + krankorridorgallring (KKG) KKG- Utveckling av dagens teknik KKG + ny fällningsteknik (NFT) Ref. +40% Ref % % 200% - KKG + NFT + två-kransystem Ref. +40% Detta har vi kvar att realisera!

27 Synergier Teknikutveckling för gallring av klena träd i skogsmark kan anpassas för skörd av andra typer av beskogade marker Intresset för utveckling av teknik/system för kortrotationsskog är stort på EU nivå, t.ex: Coppice Contorta Björk på torvmarker (Finland) Poppel, hybridasp (Övergrov Salix) Kraftledningsgator, vägkanter, åkerkanter, etc.

28 Synergier Gemensam forskning och utveckling kommer driva på utvecklingstakten ytterligare: Fällningsteknik/kranspetsteknik/automation Hanteringsteknik/komprimering/buntning/sönderdelning och sortering Transportsystem integration av system Beslutsstöd etc Inventering av typskogar, skötselsystem, driftsförhållanden och lokalisering är en nödvändig förutsättning för att lyckas utveckla systemen: T.ex., Vilka krav ställs på skördetekniken?

29 Tackar, Dan Bergström m.fl. Programkonferens: Bränsleprogrammet tillförsel

&MASKIN MÄNNISKA. Skogschefer gör ert jobb! Mindre markskador SPRÄNGER GRÄNSERNA. Flerträd och griptilt. Superlyft för produktiviteten

&MASKIN MÄNNISKA. Skogschefer gör ert jobb! Mindre markskador SPRÄNGER GRÄNSERNA. Flerträd och griptilt. Superlyft för produktiviteten Nr 1 2011 FORSKNING FÖR FRAMTIDENS SKOGSBRUK PROFILEN EINAR KARLSSON: Skogschefer gör ert jobb! projekt som räddar 5lönsamheten SKOGFORSK TESTAR: Flerträd och griptilt AUTOMATION: Superlyft för produktiviteten

Läs mer

Vägen till bioenergisystemet 2050

Vägen till bioenergisystemet 2050 STS 15030 Examensarbete 30 hp Juli 2015 Vägen till bioenergisystemet 2050 En socioteknisk studie av hinder och förutsättningar för en omställning till ökad lokal biogasproduktion Josefin Hamrefors Maria

Läs mer

Arbetsrapport. Från Skogforsk nr. 768 2012. Grovkrossning och sållning av stubbar på terminal

Arbetsrapport. Från Skogforsk nr. 768 2012. Grovkrossning och sållning av stubbar på terminal Arbetsrapport Från Skogforsk nr. 768 2012 Grovkrossning och sållning av stubbar på terminal Coarse grinding of stumps and sieving of the produced hog fuel Niklas Fogdestam, Paul Granlund och Lars Eliasson

Läs mer

Grön Agenda. Innovativ branschsamverkan för lignocellulosabaserade produkter och uthållig teknikutveckling

Grön Agenda. Innovativ branschsamverkan för lignocellulosabaserade produkter och uthållig teknikutveckling Grön Agenda Innovativ branschsamverkan för lignocellulosabaserade produkter och uthållig teknikutveckling Introduktion och bakgrund Förnybara råvaror i olika former kommer att få en starkt ökad strategisk

Läs mer

Energigrödor/restprodukter från jordbruket

Energigrödor/restprodukter från jordbruket Energigrödor/restprodukter från jordbruket Bränsleprogrammet Tillförsel Susanne Paulrud SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Området energigrödor/restprodukter Odlade grödor, rörflen och salix Restprodukter

Läs mer

Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016

Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016 Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016 Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Programmets inriktning 4 2.1 Vision... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Framgångskriterier... 6 2.5 Forsknings-,

Läs mer

han sitter med gott samvete

han sitter med gott samvete 2 2011 Läs mer på www.sveaskog.se han sitter med gott samvete Joakim Andersson är marknadschef på Hillerstorps Trä. De har valt att sälja trädgårdsmöbler som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. Flera

Läs mer

Lönsamt lövträ. Affärsutveckling för lövträrelaterad tillverkningsindustri 2007 2010

Lönsamt lövträ. Affärsutveckling för lövträrelaterad tillverkningsindustri 2007 2010 Lönsamt lövträ Affärsutveckling för lövträrelaterad tillverkningsindustri 2007 2010 Rapport från ett projekt inom Branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustrin Johan Palm, Reine Karlsson, Lotta

Läs mer

Skogsskötselserien Gallring Första upplagan, januari 2009 Andra omarbetade upplagan, april 2015. Författare: Eric Agestam, Skog Dr, universitetslektor

Skogsskötselserien Gallring Första upplagan, januari 2009 Andra omarbetade upplagan, april 2015. Författare: Eric Agestam, Skog Dr, universitetslektor GALLRING Skogsskötselserien är en sammanställning för publicering via Internet av kunskap om skogsskötsel utan ställningstaganden eller värderingar. Texterna har skrivits av forskare och har bearbetats

Läs mer

Arbetsrapport. Från Skogforsk nr. 767 2012. Utveckling i outsourcad skogsvård. Improving productivity and quality in outsourced silviculture

Arbetsrapport. Från Skogforsk nr. 767 2012. Utveckling i outsourcad skogsvård. Improving productivity and quality in outsourced silviculture Arbetsrapport Från Skogforsk nr. 767 2012 Utveckling i outsourcad skogsvård Improving productivity and quality in outsourced silviculture Birger Eriksson Arbetsrapport Från Skogforsk nr. 767 2012 I Arbetsrapporter

Läs mer

Projektledare: Clas Fries, Skogsstyrelsen. Skogsskötselserien Gallring Författare: Eric Agestam, SkogDr, docent, SLU

Projektledare: Clas Fries, Skogsstyrelsen. Skogsskötselserien Gallring Författare: Eric Agestam, SkogDr, docent, SLU GALLRING Skogsskötselserien är en sammanställning för publicering via Internet av kunskap om skogsskötsel utan ställningstaganden eller värderingar. Texterna har skrivits av forskare och har bearbetats

Läs mer

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Vill du läsa mer? Den här publikationen är en förkortad och anpassad version av Energimyndighetens rapport Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränslen

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

4567,87'9:;8<=#"1"4>?&0$)

4567,87'9:;8<=#14>?&0$) 4567,87'9:;8?&0$) Bidrar till ett,4@6'

Läs mer

Förstudie för energikombinat Otterbäcken

Förstudie för energikombinat Otterbäcken Förstudie för energikombinat Otterbäcken I samarbete med; Gullspångs kommun Vänerply AB Stora Enso Bioenergi AB Skaraborgs kommunalförbund Beijer Electronics Automation AB Vattenfall AB Datum: 200905-201002

Läs mer

1 av 6 2009-10-08 15:22

1 av 6 2009-10-08 15:22 Naturkultur - frälsning eller villolära? - www.skogsstyrelsen.se 1 av 6 2009-10-08 15:22 Anpassa sida Webbkarta Söksida Startsida Kontakt/adresser Om Skogsstyrelsen Lediga tjänster International Startsida

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

optimala fjärrvärmesystem Rapport I 2009:13

optimala fjärrvärmesystem Rapport I 2009:13 Rapport I 2009:13 i symbios med industri och samhälle för ett hållbart energisystem louise trygg kristina difs elisabeth wetterlund patrik thollander inger-lise svensson ISBN 978-91-7381-028-9 2009 Svensk

Läs mer

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige. en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige. en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept Bioraffinaderier för ett grönt Sverige en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept 1 Förord Denna forsknings- och innovationsagenda har

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Eskils nya skogspolitik. Svamp slår ut askarna Egen el från pelletspannan. Ung på cirkel. Dansk dröm. Nr 2 2008

Eskils nya skogspolitik. Svamp slår ut askarna Egen el från pelletspannan. Ung på cirkel. Dansk dröm. Nr 2 2008 Nr 2 2008 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Ung på cirkel Dansk dröm UNGA FÖRETAGARE De startade eget redan i skolan Svamp slår ut askarna Egen el från pelletspannan

Läs mer

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll Verksamhetsberättelse 1 Sveaskog i siffror 2011 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Kommentar från vd 4 Uppdrag 6 Strategisk inriktning 8 Mål och

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Hur arbetar lönsamma skogsmaskinentreprenörer i Götaland? How do profitable forest contractors work

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009 Även liten skog är guld värd Höjda virkespriser Hyggesfritt är lagligt Vinn ett ögonblick Ledaren Älg ska förvaltas lokalt, klokt och i samförstånd I juni överlämnade

Läs mer

Långsiktiga konsekvenser av olika sätt att sköta och bruka den svenska skogen. Skogliga konsekvensanalyser och virkesbalanser 2008 - SKA-VB 08

Långsiktiga konsekvenser av olika sätt att sköta och bruka den svenska skogen. Skogliga konsekvensanalyser och virkesbalanser 2008 - SKA-VB 08 Långsiktiga konsekvenser av olika sätt att sköta och bruka den svenska skogen Skogliga konsekvensanalyser och virkesbalanser 28 - SKA-VB 8 Fyra scenarier om tillståndet i den framtida svenska skogen Hur

Läs mer

LRFs energiscenario till år 2020

LRFs energiscenario till år 2020 LRFs energiscenario till år 2020 FÖRNYBAR ENERGI FRÅN JORD- OCH SKOGSBRUKET GER NYA AFFÄRER OCH BÄTTRE MILJÖ En sammanställning av - omvärldsförändringar - potentialer och - marknader Huvudförfattare Erik

Läs mer

Carl Henrik Palmér, Areca Information. Seminariet kan ses i efterhand via denna länk och på www.ksla.se

Carl Henrik Palmér, Areca Information. Seminariet kan ses i efterhand via denna länk och på www.ksla.se Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Akademien instiftades

Läs mer

Det nya sättet att bygga hus och byggnader i trä speglar samtiden genom innovativ arkitektur och design.

Det nya sättet att bygga hus och byggnader i trä speglar samtiden genom innovativ arkitektur och design. Holmen Årsredovisning 212 Trä gör nytta för klimatet Trä sparar pengar Växande träd och träprodukter binder kol under hela sin livslängd. Detta faktum, till sammans med den kontinuerliga ökningen av virkesförrådet

Läs mer

Död ved i levande skogar. Hur mycket behövs och hur kan målet nås?

Död ved i levande skogar. Hur mycket behövs och hur kan målet nås? Död ved i levande skogar Hur mycket behövs och hur kan målet nås? R A P P O RT 5413 OKTOBER 2005 Död ved i levande skogar Hur mycket behövs och hur kan målet nås? Redaktörer Johnny de Jong och Malin Almstedt

Läs mer