Medicinskt beslutsstöd Utmaningar och lösningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medicinskt beslutsstöd Utmaningar och lösningar"

Transkript

1 Medicinskt beslutsstöd Utmaningar och lösningar Jack Robinson Henrik Byström

2 1. Patientgruppsrelaterade processer sätts i förgrunden. 2. Kostnader relaterade till patientgruppsrelaterade processer kan följas. 3. Behovsanalyser, relaterade till patientgruppsrelaterade huvudprocesser, genomförs. 4. Kunskapsläget inom medicin och omvårdnad bevakas aktivt. 5. Mätbara kvalitets- och resultatkrav ställs på ledningen och organisationen. 6. Verksamheten stöds av integrerade IT-baserade journalsystem. 7. Regelbunden resultatåterföring till individuella medarbetare och grupper. 8. Verksamheten får beslutsstöd i mätbaserat systematiskt förbättringsarbete. 9. Patienterna har tillgång till sin journal via Internet. 10. Forskningskompetens används systematiskt för metodutveckling som är relevant för ledningen Författare: Johan Calltorp och Göran Maathz Framtagen i samarbete med LIF de forskande läkemedelsföretagen

3 Medicinskt Beslutsstöd Medicinsk Kunskap Patient Information Planering & Vård Processer & Resurser Amalga UIS SQL Analysis & Reporting Services BI / Statistik Analytiska Analys verktyg Uppföljning Datalager Klinisk Kunskapsstyrning av Vård

4 Medicinsk Kunskap 1350 f.kr. Case Two Title: Instructions concerning a gaping wound in his head, penetrating to the bone. Examination: If you examine a man having a gaping wound in his head, penetrating to the bone, you should lay your hand upon it and you should palpate his wound. If you find his skull uninjured, not having a perforation in it... Diagnosis: You should say regarding him: "One having a gaping wound in his head. An ailment which I will treat." Treatment: You should bind fresh meat upon it the first day; you should apply for him two strips of linen, and treat afterward with grease, honey, and lint every day until he recovers. Gloss: As for: "Two strips of linen," it means two bands of linen which one applies upon the two lips of the gaping wound in order to cause that one join to the other.

5 Processer

6 Patientinformation Electronic Medical Record Nursing Workflow/ Documentation Emergency Department Clinical Notes Procedure Documentation ICU/Critical Care OR Management Pharmacy Medication Administration Dictation Hemodynamics Advanced Analytics Labs CPOE Cardiology Medication Dispensing Imaging Charting Pathology RIS Orders PACS Image Distribution Mobile Data

7 Datautveckling Monitoring MD exam Nurse observations Radiology EKG Labs Meds Monitoring MD exam Nurse observations Specialist applications Continuous location tracking Constant vital signs monitoring Transcutaneous monitoring of glucose, ETOH, etc. Noninvasive testing Exhaled breath analysis Testing to maintain wellness Patient created data Genomic data Proteomics Personalized pharmacy Radiology EKG Labs Meds Monitoring MD exam Nurse observations

8 Facts per decision Beslut och Mänsklig Kognitivkapacitet

9 AMALGA UIS PAS/ Journal Amalga integration Amalga Datalager Admin Bilder/EKG/ Dokument Röntgen/ Lab Externa tjänster Alert/Varningar Avidentifering mm Externa applikationer Business Intelligence Excel mm

10 Frågor Hur många invånare med en diagnos av tilltagande demens eller Alzheimers har förskrivits Benadryl, Zantac, Detrol och inte har fått en acetylkolinesteras inhibitor? Vi gör en analys av överföringar. Hur många invånare överfördes tillbaka till en akut vård center efter X dagar för att komma till en äldervården? Visa mig alla invånare i X anläggning/distrikt med Y diagnos. Nu visa mig alla patienter med X diagnos med Y läkemedel och Z labsvar. Visa utfallet. Nu visa mig alla patienter med X diagnos, Y med, Z lab, och i postnumret. Här är 2:a patienten jag sett med huvudvärk och feber. Har vi sett många patienter med hjärnhinneinflammation? Det finns ett ovanligt högt antal MRSA infektioner i sjukhuset och vi vill rikta våra infektion kontroll ansträngningar. Vilka rum, enheter, sjukhus och läkare som har mest patienter med MRSA? Vi funderar på att öppna en kardiologi enhet för kortare vistelse och måste uppskatta behovet. Hur många patienter ser vi per år med en kardiologi-relaterade diagnos som stannar på sjukhuset för mindre än 2 dagar? Vi höjdes bemannings förra månaden i vårdavdelningen 3W. Hur många patienter dog som behandlades på våningen förra månaden jämfört med månaden innan? Vi börjar en Rapid Response Team. Kan vi få en aktuell bild av alla patienter med ett farligt sätt onormal lab test under de senaste 12 timmarna? Vi måste förbättra vår kvalitetsresultat. Vilka sjuksköterskor ansvarar oftast för hjärtinfarkt patienter utan dokumentera tillhandahållande av icke-rökningsinstruktioner? Vi analyserar de finansiella konsekvenserna av vissa diagnoser. Vad var den genomsnittliga totala kostnaden för patienter med en Congestive Heart Failure DRG förra månaden, och hur skiljer avgifter mellan kardiologi och internmedicin avdelningar? Vi är överfulla och måste hitta utrymme för nya patienter! Kan jag se alla icke-icu patienter nu internt i omvänd ordning sorterade på besökslängd? Ny forskning har visat att patienter med Diabetes typ-2 behöver individualiserad behandlingsplaner för bästa utfall som är kostnadseffetiv Det finns ett ovanligt högt antal MRSA infektioner i sjukhuset och vi vill rikta våra infektion kontroll ansträngningar. Vilka rum, enheter, sjukhus och läkare som har mest patienter med MRSA? Ny forskning har visat att patienter med Diabetes typ-2 behöver individualiserad behandlingsplaner för bästa utfall som är kostnadseffetiv

11 Två exempel En forskningsrapport angående diabetes patienter I denna rapport granskas det vetenskapliga underlaget för intensiv behandling i syfte att sänka blodglukos ned mot nära normala nivåer hos patienter med typ 1- och typ 2-diabetes (SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering) Samlat grepp mot ökningen av MRSA Under 2009 rapporterades 1480 nya fall av MRSA i Sverige, en ökning med 13 procent från MRSA är stafylokocker som är resistenta mot vanliga penicilliner. (Socialstyrelsen)

12 Diabetes forskning: Slutsatser För patienter som har haft typ 2-diabetes under 5 10 år eller längre är nyttan av intensiv glukossänkande behandling inte entydigt större än riskerna och kostnadseffektiviteten är oklar. Risken för njurskador minskar något. Beträffande risken för hjärtkärlsjukdom är studierna motsägande. Det är angeläget med nya studier med ännu längre uppföljningstid för denna patientgrupp. Det är viktigt att individualisera behandlingsmålen för dessa patienter och balansera risken för biverkningar, som allvarlig hypoglykemi, mot risken för sena diabeteskomplikationer, vilken ökar med stigande HbA1c.

13 Diabetes forskning: Demo Hittar alla patienter i gruppen: Mina (listade) patienter, Diagnos 'Diabetes' sedan minst 10 år. Titta på läkemedel, anteckningar, labresultat, mm. Besluta om "behandlingsplan" Markera som "åtgärdat", "Ingen åtgärd". Patienter hamnar på olika "arbetslistor"

14

15

16

17

18

19

20 Vårdrelaterade infektioner Amalga datalager Datakällor: Labsvar från Mikrobiologi, Rumshistorik från PAS Journaldata Funktioner: Alla labsvar - Mikrobiologi Sök alla patienter med "MRSA" Markera "isoleringsstatus / datum" för framtida uppföljning Ta fram alla rum där dessa patienter har varit Kolla om det finns fler patienter i riskgruppen (dvs. samma rum)

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Exempel på sjukhus dashboard som visar flera nyckeltal såsom tillgänglighet på sängar, infektioner etc. Nyckeltal med drill down funktioner. Det här är ett Excelblad som visar antalet personer som väntar på sängar på olika avdelningar.

30 Samma information visat som ett diagram istället.

31 Genom att klicka på Reduce hospital acquired infection så visas ett diagram över sjukhusets avdelningar visuellt per våning med färgkodning av avdelningarna. Här visas olika avdelningar färgkodade efter infektionsrisk. Rödmarkerade avdelningar har hög risk för infektion etc.

32 Om man klickar på en högriskavdelning, så visas en färgkodad detaljplan med detajer per rum/säng. Färgen på rummet återspeglar om det finns infekterade patienter på rummet eller ej. Den här avdelningen har 3 högriskinfektioner illustrerat av den röda färgen på rummet.

33 Man kan också klicka på ett rum och få upp ytterligare information om patianten.

34 Genom att klicka på ett högriskrum, så kan ett arbetsflöde startas för att inleda karantänprocessen. Ett InfoPath formulär inleder processen. Grundläggande information fylls i.

35 När formuläret är ifyllt skickas det vidare till behörig läkare för vidare beslut.

36 En del i arbetsflödet är att ett e-post skickas till läkaren för beslut om karantänprocess.

37 Genom att klicka på infection tracker så är det möjligt att följa upp karantänprocessen per patient.

38 Här visas listan på karantänpatienter med riskklassificering av patienten och status på processen Genom att klicka på arbetsflödet, så kan vi få information om processen och status på karantänåtgärden

39 Läkaren kan se arbetsflödet och var i processen ärendet befinner sig och få information om patienten är i karantän eller ej. Genom att klicka på närvaroikonen, så kan en kommunikation inledas med kollegan på olika sätt.

40 Färgen indikerar tillgänglighet, ex vis grön för tillgänglig och vi kan kommunicera på olika sätt ex vis mail, chat, röst el annat

41

42 Vi hade också kunnat söka efter information eller expertis för att få stöd av någon kollega.

43 Slutsats: "Turning Information into Intelligence" Data är data Ingenting är bättre än att arbeta med riktiga data Data har låg kvalité Målet borde vara att göra data tillgängliga till alla som har rättigheter att se data Data som skapas ska användas till: Vård Svara på frågor kring patient populationer Följa/Förenkla processer Skapa förståelse (dashboards) Forskning Ju mer data desto bättre beslut

44 Jack Robinson Henrik Byström

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER 2 november 2009 SLUTSATSER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG Denna rapport utgör en sammanställning av det arbete

Läs mer

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER STRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER 2 november 2009 SLUTSATSER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG Denna rapport utgör en sammanställning av

Läs mer

NATIONELL PATIENTÖVERSIKT

NATIONELL PATIENTÖVERSIKT 2014 Skoglind-Öhman Ingegerd Vackermo Marie NATIONELL PATIENTÖVERSIKT Uppföljning av införande och användande av NPÖ i Jämtlands län Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Metod... 2 2.1 Metodologiska överväganden...

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 4, Avd 25, Norra Stockholms Psykiatri (NSP) Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Evidensbaserade målvärden för glukoskontroll vid typ 2-diabetes lika för alla?

Evidensbaserade målvärden för glukoskontroll vid typ 2-diabetes lika för alla? Evidensbaserade målvärden för glukoskontroll vid typ 2-diabetes lika för alla? R E F E RAT Januarisymposium, 10 januari 2014 Sheraton Hotel, Stockholm Referat 2014.indd 1 2014-02-21 08:54:08 Referat 2014.indd

Läs mer

Utvärdering av mobilt hembesöksteam

Utvärdering av mobilt hembesöksteam Utvärdering av mobilt hembesöksteam Ulrika Pöder, Med Dr & Barbro Wadensten, Docent Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap 2013-08-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 5 INLEDNING

Läs mer

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå 1 Dokumenthistorik Version Kommentar Handläggare 0.1 11-09-03 Sammanslagning av delar 0.2 Justeringar 2 1 Inledning... 4 1.1 Produktionsplanering... 4 1.2 Dimensionering... 4 1.3 Kapacitetsplanering...

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Medicinskt datalager - ett stöd för informationsbearbetning och kunskapsutvinning inom sjukvården

Medicinskt datalager - ett stöd för informationsbearbetning och kunskapsutvinning inom sjukvården Examinator: Kerstin Grundén HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Medicinskt datalager - ett stöd för informationsbearbetning och kunskapsutvinning inom sjukvården Medical Data Warehouse - a support in processing

Läs mer

VIS > Vård > Utredning > ICD10 > A00-B99 > A00-A09 > A00. VårdVISningssidor. Vårdform

VIS > Vård > Utredning > ICD10 > A00-B99 > A00-A09 > A00. VårdVISningssidor. Vårdform vård All sjukvårdspersonal ska ha tillgång till vårdrelaterad information som ligger utanför journalsystemet information som är lättillgänglig, spårbar och tillförlitlig. En gemensam sökbar plattform och

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av Elektronisk fakturahantering inom Banverket

Utvärdering av Elektronisk fakturahantering inom Banverket Utvärdering av Elektronisk fakturahantering inom Banverket Evaluation of Electronic Invoice Handling at Banverket Johan Ekengren Zahid Hassan EXAMENSARBETE Informatik C 2004 Nr: C02/2004 EXAMENSARBETE,

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården UPTEC STS 11 021 Examensarbete 30 hp Juli 2011 Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården Johan Augustsson Gustaf Nolinder Abstract Evaluating the benefits of IT in healthcare Johan Augustsson

Läs mer

Vård på distans via videokonferens i Sverige

Vård på distans via videokonferens i Sverige Örebro universitet Handelshögskolan C-uppsats (Informatik C) Handledare: Isabella Scandurra Examinator: Gunnar Klein HT2014, 2015-01-09 Vård på distans via videokonferens i Sverige - En rekommendation

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet ANDERS ANELL Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet SKRIFTSERIE 2014:4 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET FÖRORD Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Patientnärmre vård (PNV)

Patientnärmre vård (PNV) 2006-12-08 Uppföljning av Pilotprojektet Patientnärmre vård (PNV) Avd 24 ortopedi avd 31 och 1 kardiologi vid Södersjukhuset 2006 1 Innehållsförteckning Bakgrund.. sid 3 Projektorganisation.. sid 4 Genomförande

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

Lean inom sjukvården

Lean inom sjukvården LINNÈUNIVERSITETET Ekonomihögskolan KURS: D-UPPSATS, EXAMENSARBETE G3 I FÖRETAGSEKONOMI, 15HP Ekonomistyrning, 4FE90E, VT 2011 Lean inom sjukvården - en studie av motivet bakom införandet av lean samt

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Vi släcker bränder men hinner inte sätta upp brandvarnare! 1 1 SAMMANFATTNING Helhetssyn kan överbrygga organisatoriska brister Analysen av

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Evidens och kunskapsluckor i tandvården

Evidens och kunskapsluckor i tandvården Evidens och kunskapsluckor i tandvården INGEGERD MEJÀRE, SOFIA TRANÆUS & THOMAS DAVIDSON Summary Evidence and knowledge gaps in dentistry The practice of evidence-based dentistry means integrating individual

Läs mer

VÅRD I LIVETS SLUT AV PERSONER MED DEMENS. PERSONAL OCH ANHÖRIGAS UPPLEVELSE AV GIVEN VÅRD

VÅRD I LIVETS SLUT AV PERSONER MED DEMENS. PERSONAL OCH ANHÖRIGAS UPPLEVELSE AV GIVEN VÅRD VÅRD I LIVETS SLUT AV PERSONER MED DEMENS. PERSONAL OCH ANHÖRIGAS UPPLEVELSE AV GIVEN VÅRD EN METASYNTES End- Of- Life Care to Persons with Dementia. Keyproviders of Care and Relatives Experience of Given

Läs mer