Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov"

Transkript

1 Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov Öppna data kan öppna upp för för nya kreativa lösningar Mikael Hoffmann, läkare och chef för stiftelsen NEPI & Rikard Lövström, distriktsläkare och medlem av Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik 1

2 2

3 Definitioner Beslutsstöd Ett datorbaserat system som baserat på kunskapskällor och kunskapsstöd aktivt kan ge patientspecifika råd och rekommendationer Kunskapsstöd En datorbaserad kunskapskälla som presenterar kunskap men utan någon direkt koppling till specifik patientinformation Kunskapskälla En informationskälla som bearbetas och förvaltas av ansvarig medicinsk kompetens Informationskälla En källa där information samlats men utan någon aktiv medicinsk förvaltning 3

4 Säkerställt medicinskt ansvar* tydligt ansvar för innehåll och funktion Beslutsstöd Ett datorbaserat system som baserat på kunskapskällor och kunskapsstöd aktivt kan ge patientspecifika råd och rekommendationer Kunskapsstöd En datorbaserad kunskapskälla som presenterar kunskap men utan någon direkt koppling till specifik patientinformation Kunskapskälla En informationskälla som bearbetas och förvaltas av ansvarig medicinsk kompetens Informationskälla En källa där information samlats men utan någon aktiv medicinsk förvaltning 4

5 Beslutsstöd är ingen black box! 5

6 Beslutsstödets 3+1 delar 6

7 Programvara & gränssnitt Beslutsalgoritmer Information om patienten Ämnesspecifi k information 7

8 Kliniska beslutsstöd strukturerar information Ställer krav på informationsstruktur Strukturerar också dokumentation automatiskt Bättre möjligheter följa upp och rapportera till kvalitetsregister 8

9 Svår allergi mot penicillin Ordination av cefalosporin Allvarlig reaktion på pcv Kemiskimmunologisk släktskap: penicillin cefalosporin betalaktam-ab Beslutsalgoritm! Varning i patientjournal 9

10 Effekter Garg et al 2005 förbättrade kliniskt arbete och patientresultat Bright et al 2012 förbättrar vårdprocesserna men ringa evidens för kliniska effekter eller minskad arbetsbörda 10

11 Exempel på beslutsstöd i Sverige med skilda bakgrunder InfCare HIV Interaktionskontroll med Sfinx Janusfönstret Cambio Cosmic CDSS MiniQ EES 11

12 InfCareHIV 12

13 InfCareHIV Grafisk presentation av all viktig information som behövs för behandling av patienter med diagnosen HIV Används i dag i klinisk praxis Automatisk rapportering till kvalitetsregister Integrerar klinisk verksamhet med forskning Utvecklat i nära samverkan med ansvariga läkare över hela landet 13

14 Interaktionskontroll med Sfinx 14

15 Interaktionskontroll med Sfinx Kunskapskälla som distribueras fritt i Sverige till hälso- och sjukvårdsverksamhet Integrerat som beslutstöd i alla stora patientjournalsystem i Sverige Att föredra framför interaktionskälla i EES enligt Läkemedelsverkets utvärdering 2011 arbetar mot enskilda substanser, inte grupper; arbetar med svenska läkemedel, inte amerikanska läkemedelsgrupper; klassificerar interaktion enligt svensk standard 15

16 16

17 Janusfönstret 17

18 Janusfönstret Gränssnitt i journalsystem för flera beslutsstöd med skilda kunskapskällor Varningar genom olika färg-, siffer- och bokstavskombinationer på knapparna Vid ny ordination uppdateras varningsinformationen Kliniska beslutsstöd vid ordination av läkemedel till äldre Seher Korkmaz & Tero Shemeikka 9:00-9:30 18

19 Cambio Cosmic CDSS 19

20 Cambio Cosmic CDSS Del av journalsystemet Anpassad till svensk informationsstruktur och terminologi Anpassningsbart till nya riktlinjer Open source-verktyg Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Magnus Janzon 11:30-12:00 20

21 Bild från Apoteket Hjärtat NEPI EES elektroniskt expertstöd Stöd för expedition av recept på apotek Nordamerikansk mjukvara, beslutsalgoritmer och kunskapskällor uppdaterat med svenska riktlinjer och informationskällor vid E- hälsomyndigheten Flera delar: dubbelmedicinering hög dos hög dos och åldersvarning äldre hög dos och åldersvarning barn läkemedelsinteraktioner påverkar annan sjukdom könsspecifikt läkemedel Kan ett beslutsstöd hjälpa oss att förbättra kvalitén 21 i läkemedelsbehandling för dospatienter?

22 Nationell förvaltning Lokal förvaltning Del av journalsystem Interaktionskontroll med Sfinx Cambio Cosmic CDSS Tietoenator / Duodecim Rekommenderade läkemedel Separat programvara helt eller delvis integrerat Janusfönstret med Sfinx, läkemedel o amning, fosterpåv. MiniQ med koppling till Pascal Janusfönstret med läkemedel o biverkning, genus, miljö. Fristående MiniQ Rådgivningsstödet vid sjukvårdsrådgivning 22

23 Öppen data information som tillhandahålls fritt, utan att betydande tekniska eller rättsliga begränsningar uppställs för hur den får utnyttjas 1. Gör information tillgänglig i dagens format 2. Maskinläsbar, strukturerad form 3. Öppen format/öppen standard 4. Gör åtkomlig via API för automatisk tillgång till information 5. Länka data Om ej möjligt göra information allmänt tillgängligt gör ändå punkt 2-5! 23

24 Ordinationsutredningen - ex på informationskällor för läkemedel INDIVIDUELLA INFORMATIONSKÄLLOR Ordinationer med ordinations underlag (både aktuella och historiska) Uppmärksamhetsinformation Patientens tillstånd Behandlingsmodifierande information (t ex kön, vikt, ålder, kroppsyta, leveroch njurfunktion) Utfall och effekt av behandlingar (måluppfyllelse, upplevd effekt, biverkningar mm) GENERELLA KUNSKAPSKÄLLOR Ordinationsorsaker Behandlingar per indikation inklusive regelverk Behandlings-/läkemedels-/substansinformation: - Information om behandlingars indikationer - Information om behandlingars kontraindikationer - Information om läkemedel och graviditet samt amning - Information om läkemedel och aktiva substanser - Interaktionsinformation substanssubstans - Interaktionsinformation substansdiagnos - Interaktionsinformation substansbehandling - Doseringsmallar med doseringsriktlinjer per ordinationsorsak - Kodsystem för indikationer - Kodsystem för kontraindikationer Populationsdata om utfall och effekt av behandlingar (statistik) 24

25 Samarbetsmodell Aktörer Uppgifer Produkter Tillämpningar 25

26 Aktörer Kunskapsmyndigheterna SoS, Läkemedelsverket, SBU, TLV Huvudmännen Landsting, kommuner, privata Vårdprofessionerna Akademin Samla medicinska experter Beställa av leverantörer Samla medicinska experter Samla vetenskaplig kompetens Utbilda hälsooch sjukvårdspersonal Uppgifter Nationella riktlinjer Mobilisera individuella data Prioritering Utveckling Förvaltning av kunskapsinnehållet Utvärdera besluts-& kunskapsstöd Produkter Individuella data Utan koppling till patientdata Med koppling till patientdata Tillämpningar Nationell kunskapsdatabas Kunskapsstöd Beslutsstöd

27 Strategi för beslutsstöd behövs 1. Utveckling samt medicinsk förvaltning av kunskapskällor enligt principen öppna data 2. Strategi för basala kliniska beslutsstödsfunktioner oberoende av leverantör av beslutsstöd 3. Samordning av beslutsstödsfunktioner vad gäller informationsstruktur, informations- och kunskapskällor, beslutsalgoritmer samt gränssnitt. 4. Riskanalys och vetenskaplig utvärdering 27

28 Take home Beslutsstöd ger många andra vinster Ger strukturerade data automatisk överföring till kvalitetsregister och minskat behov av dubbeldokumentation Möjlighet identifiera patienter för kliniska prövningar i patientläkarmötet Gapanalys nödvändig Vad behöver vården? Vilka kunskapskällor och vilka beslutsstöd saknas? Viktigt med inspel till pågående utredningar Beslutsfattarna skilj på kunskapskällor och beslutsstöd! Förvalta kunskapskällor nationellt Utveckla och utvärdera beslutsstöd 28

29 29

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Slutrapport Pilotprojekt Strukturerad PatientData (SPD)

Slutrapport Pilotprojekt Strukturerad PatientData (SPD) 1.3 (1)29 Dokumenttyp: Projekt: Projeknr: Projektdokument Pilotprojekt SPD 20091002 Att inventera och beskriva några av de initiativ med strukturerad patientdata som pågår i regionen och redovisa nytta

Läs mer

VIS > Vård > Utredning > ICD10 > A00-B99 > A00-A09 > A00. VårdVISningssidor. Vårdform

VIS > Vård > Utredning > ICD10 > A00-B99 > A00-A09 > A00. VårdVISningssidor. Vårdform vård All sjukvårdspersonal ska ha tillgång till vårdrelaterad information som ligger utanför journalsystemet information som är lättillgänglig, spårbar och tillförlitlig. En gemensam sökbar plattform och

Läs mer

Receptexpeditionssystem i Sverige

Receptexpeditionssystem i Sverige Slutrapport Receptexpeditionssystem i Sverige ehälsoinstitutet Tora Hammar Göran Petersson 2012-12-12 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 2.1 RES före

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel?

Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel? Dnr: 2731/2009 Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel? TLV:s slutrapport med anledning av regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna att genomföra hälsoekonomiska

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen. Kunskapsstyrning inom SLL

Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen. Kunskapsstyrning inom SLL Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen Kunskapsstyrning inom SLL Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Telefon: 08-737 25 00 Datum: 2012-08-30 Diarienummer: HSN 1208-1012 Avd.

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Märk väl! Nyttan av bättre innehållsmärkning, taggning och struktur i vårdens kunskapsdokument. sbu statens beredning för medicinsk ut värdering

Märk väl! Nyttan av bättre innehållsmärkning, taggning och struktur i vårdens kunskapsdokument. sbu statens beredning för medicinsk ut värdering Märk väl! Nyttan av bättre innehållsmärkning, taggning och struktur i vårdens kunskapsdokument sbu statens beredning för medicinsk ut värdering SBU, Box 3657, 103 59 Stockholm Olof Palmes Gata 17 Internet:

Läs mer

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Utredningen om rätt information i vård och omsorg En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel. en vägledning för hälso- och sjukvården

Läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel. en vägledning för hälso- och sjukvården Läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel en vägledning för hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa

strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa Innehåll 4 Användnings områden för strategin och begreppet ehälsa 4 Vad är ehälsa? 5 Utveckling av ehälsa 6 Sjuksköterskors

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Ytterligare åtgärder som kan vidtas på nationell nivå för att minska kassationen av läkemedel och begränsa miljöpåverkan av läkemedelsanvändningen

Ytterligare åtgärder som kan vidtas på nationell nivå för att minska kassationen av läkemedel och begränsa miljöpåverkan av läkemedelsanvändningen Ytterligare åtgärder som kan vidtas på nationell nivå för att minska kassationen av läkemedel och begränsa miljöpåverkan av läkemedelsanvändningen Läkemedelsverket 2012-09-27 Postadress/Postal address:

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

God apotekssed i Sverige (GPP)

God apotekssed i Sverige (GPP) ! sidan 1 av 7 God apotekssed i Sverige (GPP) Oktober 2011 Introduktion All apoteksverksamhet ska bedrivas med god kvalitet. Good Pharmacy Practice, GPP, ger internationella riktlinjer för apotekens kvalitetsarbete.

Läs mer

Nationella IT-strategier Danmark, England och Kanada. Omvärldsanalys Nationell Informationsstruktur

Nationella IT-strategier Danmark, England och Kanada. Omvärldsanalys Nationell Informationsstruktur Nationella IT-strategier Danmark, England och Kanada Omvärldsanalys Nationell Informationsstruktur Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter.

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1 VÄGLEDNING Införandet av NPÖ ehälsa Införandet av NPÖ 1 Förord Denna vägledning riktas i första hand till kommuner, men avsikten är att även landstingen/regionerna och privata/ideella vårdgivarna ska se

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Bättre läkemedelsanvändning. Årsberättelse 2010 2011

Bättre läkemedelsanvändning. Årsberättelse 2010 2011 Foto: Omslag/Bruno Ehrs. Tryck: Elanders Sverige AB, 2011 approvals authorisation clinical trials communication competence cosmetics dialogue directives efficacy environment evaluation guidelines harmonisation

Läs mer

Fortbildning och läkemedelsgenomgångar på distans med datoriserat kunskapsstöd

Fortbildning och läkemedelsgenomgångar på distans med datoriserat kunskapsstöd Rapport daks 2006 Fortbildning och läkemedelsgenomgångar på distans med datoriserat kunskapsstöd För läkemedelsbehandlingen av äldre Susanne Sjöviker, Johan Fastbom, Johanna Ulfvarson, Pia Bastholm Rahmner

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Läkemedel i hemmet en studie av den faktiska läkemedelsanvändningen. Sune Petersson

Läkemedel i hemmet en studie av den faktiska läkemedelsanvändningen. Sune Petersson Läkemedel i hemmet en studie av den faktiska läkemedelsanvändningen Sune Petersson 1 Nestor FoU-center ägs gemensamt av Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö och Värmdö kommuner samt Stockholms

Läs mer

RIV-SPECIFIKATION Infektionsverktyget 1(70) 2011-09-26 Ver 1.5. Kontaktpersoner: Rikard Lövström, projektledare rikard.lovstrom@gmail.

RIV-SPECIFIKATION Infektionsverktyget 1(70) 2011-09-26 Ver 1.5. Kontaktpersoner: Rikard Lövström, projektledare rikard.lovstrom@gmail. 1(70) Kontaktpersoner: Rikard Lövström, projektledare rikard.lovstrom@gmail.com 2(70) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 REVISIONSHISTORIK... 3 1 INLEDNING... 5 2 BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE...

Läs mer