Din guide till. Beslutsstöd. Mäklarsystem/Säljstöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din guide till. Beslutsstöd. Mäklarsystem/Säljstöd"

Transkript

1 Din guide till Beslutsstöd Mäklarsystem/Säljstöd Maj 2013

2 Innehåll BAKGRUND... 4 Starta beslutsstöd... 4 Kontrollera inställningar i Mäklarsystem... 4 Kontrollera inställningar i Säljstöd... 5 Start från Mäklarsystem... 6 Start från Säljstöd... 6 Funktioner i beslutstöd... 7 Nuläget... 8 Försäljning... 9 Aktuella val... 9 Välj årtal Välj vy De olika vyerna Provision Försäljning Provisionsprocent Snittprovision Objekt i urvalet Objekttyper Att söka Kontor Handläggare Nyckeltal Begränsa informationen Benchmarking Topplistor Ranking per kontor Ranking per mäklare Kundvård Visningar per objekt Din guide till Beslutsstöd

3 Intressenter per objekt Visningsdeltagare per objekt Budgivare per objekt Bearbeta lämnar ägt boende Uppdrag per handläggare Simulering Geografi Inställningar Korrekt underlag till Beslutsstöd? Exportera Grafer/Data till excel-format (xls) Tekniken bakom Vad överförs? Vad är det som startar en överföring för ett objekt? Vad gäller om jag har egna statusar i mitt mäklarprogram? Din guide till Beslutsstöd

4 Bakgrund Beslutsstöd är en webb-baserad tjänst som innehåller nyckeltal, benchmarking, försäljningsstatistik, simulator med mera. Tjänsten finns i två varianter. En demovariant där demoobjekt används istället för kontorets egna (undantaget fliken Försäljning där kontorets objekt visas) samt en betalversion där objekt från kontorets egna mäklarprogram (Mäklarsystem/Säljstöd) utgör underlaget för statistiken. Betalversionen aktiveras vid köp av licens för samtliga användare på kontoret. Inga inställningar behöver ställas in för att kunna börja att använda tjänsten. Stöd finns för att ta fram statistik för flera kontor i samma verktyg. Ett huvudkontor kan ta fram statisik för hela kedjan. Tjänsten går att nå direkt ifrån Mäklarsystem/Säljstöd även om du saknar licens för produkten. Du kommer då direkt till vyn Objekt i urvalet på fliken Försäljning och kan där se företagets egna försäljningsuppdrag i listform. Övriga vyer och flikar visar enbart demoobjekt. STARTA BESLUTSSTÖD För att använda tjänsten krävs att användaren har en registrerad e-postadress samt lösenord. Om detta saknas visas information om detta: Du behöver ha e-post och lösenord till mäklarsystemet för att logga in i beslutsstödet. Kontrollera inställningar i Mäklarsystem Gå först till Verktyg, Administrera, Användare och fyll i e-post och lösenord för ditt användarkonto och kontakta därefter basen. 4 Din guide till Beslutsstöd

5 Kontrollera inställningar i Säljstöd Välj menyn Listor, Övriga listor, Användare. Dubbelklicka på den användaren som ska kontrolleras. 5 Din guide till Beslutsstöd

6 Start från Mäklarsystem Beslutsstöd startas från meyn Verktyg och Beslutsstöd. Start från Säljstöd Beslutstöd startas från menyn Verktyg och Vitec Beslutsstöd. Välj Visa Beslutsstöd. 6 Din guide till Beslutsstöd

7 FUNKTIONER I BESLUTSTÖD I beslutsstöd finns ett antal funktioner för att presentera objekt och kunddata i form av grafer och tabeller. Välj i menyn vilken funktion du vill använda. Finns ingen licens för Beslutsstöd visas demodata under samtliga menyalternativ. Undantaget är under fliken Försäljning och valet Objekt i urvalet där kontorets objekt visas. Det går att testa samtliga funktioner i Beslutsstöd men inte med egna objekt. 7 Din guide till Beslutsstöd

8 NULÄGET Under Nuläget finns en sammanställning där årets uppgifter (från 1 januari till dagens datum) jämförs med motsvarande period förra året. De uppgifter som presenteras är: Försäljning Med i statistiken är samtliga objekt som har ett kontraktsdatum ifyllt och som infaller under den aktuella perioden. Summan av samtliga försäljningspriser/slutpriser räknas ihop och jämförs med samma uppgifter från föregående år. Trenden beräknas genom att ta årets försäljningar delat med förra årets uppgifter. I bildexemplet nedan har försäljningen minskat med 6 %. Negativa trender indikeras i grafen med rött (0 till 80 %), gult (80 till 100 %). Positiva trender indikeras med grön färg. Provision Med i statistiken är samtliga objekt där provision är ifyllt och som infaller under den aktuella perioden. Summan av samtliga provisioner räknas ihop och jämförs med samma uppgifter från föregående år. Trenden beräknas genom att ta årets provision delat med förra årets uppgifter. I bildexemplet har provisionen under året minskat med 13 % jämfört med samma period året innan. Negativa trender indikeras i grafen med rött (0 till 80 %), gult (80 till 100 %). Positiva trender indikeras med grön färg. Intagsförsök Med i statistiken är samtliga objekt med status under intag ifyllt och som infaller under den aktuella perioden. Summan av samtliga intag räknas ihop och jämförs med samma uppgifter från föregående år. Trenden beräknas genom att ta årets intagsförsök delat med förra årets uppgifter. I bildexemplet nedan har intagsförsöken ökat med 11 %. Negativa trender indikeras i grafen med rött (0 till 80 %), gult (80 till 100 %). Positiva trender indikeras med grön färg. Sålda objekt Visar antal sålda objekt ackumelerat från årsskiftet jämfört med motsvarade datum förra året. Provisionsprocent Här beräknas den genomsnittliga provisionen på objekt med status till salu och sålda. Blå graf visar årets snitt och i röd färg föregående års uppgifter. Bildexemplet visar att snittprovisionen i år är 1.45 % jämfört med 1.61 %. Detta innebär en minskning med 10 %. Lagerstatus Under Lagerstatus visas objekt på väg in (objekt med status under intag), till salu och med lång annonstid (har skickats ut till nätet första gången för mer än 60 dagar sedan). Intagna objekt visar hur många objekt som just nu har status under intag. Summan av utgångspriset visas samt vilken provison som beräknas komma in om objekten säljs för utgångspriset. 8 Din guide till Beslutsstöd

9 Objekt till salu visar hur många objekt som just nu har status till salu och summan av utgångspriset. Provisionsprognosen visar hur mycket provision som beräknas komma in om samtliga objekt säljs för utgångspriset. Objekt till salu, annonstid >60 dagar visar hur många objekt som är till salu och där det är mer än 60 dagar sedan första överföringen. Om ett objekt förs över till nätet, tas bort och skickas ut på nytt räknas datumet för första överföringen. FÖRSÄLJNING Under försäljning finns flera möjligheter till att välja vilken typ av rapport som önskas, för vilka typer av objekt, vilka kontor (om användaren är kopplad till flera kontor) samt för vilka handläggare (mäklare). Aktuella val Aktuella val finns längst ner till vänster och visar det urval som gäller för graferna/tabeller. Har du gjort ett antal val kan Aktuella val se ut på följande sätt: 9 Din guide till Beslutsstöd

10 Radera ett urval genom att klicka på det röda minustecknet. För att radera samtliga urval klicka på knappen Rensa. Knappen Föregående ångra senaste valet. Det går att backa flera steg. Välj årtal Vilket årtal som ska användas i urvalet väljs genom att klicka på knappen med årtal. Valt årtal visas i fet stil. Innevarande år och tre år tillbaka i tiden kan väljas. Som standard visas uppgifter från hela det valda året. Valt år är markerat i fet stil. Delar av år kan väljas. Klicka med musen på den månad eller de månader som önskas. Valda månader markeras i fet stil. Exemplet nedan visar år 2011 och månaderna januari-april. Kontrollera med Aktuella val att önskade månader har kommit med. 10 Din guide till Beslutsstöd

11 För att välja en månad, klicka på månadens namn. Vald månad visas i fet stil. Välj vy Under Försäljning finns olika vyer att välja mellan. De olika vyerna presenterar olika information. Med fet stil visas aktuell vy. De olika vyerna De vyer som kan väljas under Försäljning är följande. PROVISION Denna vy visar provision valt år (eller valt år och månad) jämfört med föregående år (år och månad). Första bilden visar 2012 jämfört med Andra bilden visar mars 2012 jämfört med mars Din guide till Beslutsstöd

12 12 Din guide till Beslutsstöd

13 FÖRSÄLJNING Denna vy visar försäljning valt år (eller valt år och månad) jämfört med föregående år (år och månad). Bilden visar 2012 (blått) jämfört med 2011 (rött). 13 Din guide till Beslutsstöd

14 SÅLDA OBJEKT Denna vy visar antalet sålda objekt fördelat på valt urval. Bilden nedan visar antalet sålda objekt 2012 (blått) med 2011 (rött) 14 Din guide till Beslutsstöd

15 PROVISIONSPROCENT Denna vy visar hur provisionsprocenten fördelats valt år (eller valt år och månad) jämfört med föregående år (år och månad). Bilden visar 2012 (blått) jämfört med 2011 (rött). 15 Din guide till Beslutsstöd

16 SNITTPROVISION Denna vy visar hur provisionen fördelar sig i kronor under en vald tidsperiod. Med blå färg visas vald tidsperiod och i rött jämförande tidsperiod föregående år. Bilden visar hur provisionen i kronor fördelat sig under perioden april 2011 jämfört med april Din guide till Beslutsstöd

17 OBJEKT I URVALET Denna vy visar de objekt som ligger som grund för statistiken i Beslutsstöd. Det år och den/de månad/månader som valts styr vilka objekt som visas och som statistiken baseras på. I exemplet nedan är valet april 2011 och objekt med kontraktsdatum under den månaden visas. Det är dessa objekt som de övriga vyerna tar med i beräkningarna. 17 Din guide till Beslutsstöd

18 OBJEKTTYPER Det är möjligt att begränsa ett urval på flera sätt. Att välja år och månad är ett. Ett annat är att välja ett urval på objekttyper. Genom att med musen klicka på en objekttyp väljs denna. Det går bra att välja flera objekttyper. Valda objekttyper markeras med fet stil. ATT SÖKA Förstoringsglaset används för fritextsökning och används lämpligtvis om objekttypslistan innehåller mycket informatikon. Skriv in valfria bokstäver eller siffror. Sökfunktionen söker på hela texten. Nedan visas ett exempel där sökfunktionen har använts för att hitta Lantbruk. 18 Din guide till Beslutsstöd

19 Ditt val syns i Aktuella val längst ner till vänster. I exemplet nedan är år 2011 och månad april valt. Endast objekt som har objekttyp/bostadstyp Villa samt Radhus/kedjehus visas i listan. KONTOR Under kontor visas det företag som den inloggade användaren är kopplad till. Är en användare kopplad i Mäklarsystem/Säljstöd till fler än ett företag och licens finns för Beslutstöd för samtliga, visas dessa. 19 Din guide till Beslutsstöd

20 Förstoringsglaset används för fritextsökning och används lämpligtvis om kontorslistan innehåller flera kontor. Skriv in valfria bokstäver eller siffror. Sökfunktionen söker på företagsnamn och kundnummer. HANDLÄGGARE Under handläggare visas användare som är kopplade till kontoret. Listan visar namn på såväl Mäklare som assistenter. Välj en person i listan för att välja denna till Aktuella val. För att söka efter en handläggare, välj förstoringsglaset (se markering) och skriv in hela eller dela av namnet. Välj personen till urvalet genom att markera träffen i listan. I exemplet nedan har handläggaren (mäklaren) Stefan valts i listan Handläggare och nu är det endast Aidens villor, radhus/kedjehus för april 2011 som visas i statistiken. Tryck på Rensa för att nollställda gjorda val. Innevarande år väljs automatiskt. För att radera ett val istället för samtliga, tryck på det röda minustecknet efter valet. 20 Din guide till Beslutsstöd

21 NYCKELTAL Under fliken Nyckeltal presenteras en sammanställning för hur försäljningsprocessen ser ut på företaget under den valda perioden. Nedan visar bilden hur nyckeltalen för år 2012 ser ut uppdelat per månad och objekttyp. Intagsförsök visar hur många objekt som har haft status under intag respektive månad. Sålda objekt visar hur många objekt som fick ett köpekontraktsdatum under respektive månad. Försäljning visar försäljning i kronor respektive månad. Det är objektets slutpris som används. Provision visar provisionen i kronor exklusive moms medan Procent visar provisionen i procentsats. Slutpris visar hur mycket slutpriset i procent skiljer sig mot utgångspriset. Siffran visar ett minusvärde om slutpriset blev lägre är utgångspriset. Totaltid visar hur många dagar det gick mellan intaget och kontraktsdatumet. Med annonstid avses antal dagar från den första överföringen till nätet tills objektet togs bort från nätet. 21 Din guide till Beslutsstöd

22 Data per objekttyp visar Försäljningsprocessen (se ovan) fördelat per objekttyp. BEGRÄNSA INFORMATIONEN Det är möjligt att begränsa antal objekt som visas. Ett urval kan göras på flera sätt. Att välja år och månad är ett. Ett annat är att välja ett urval på objekttyper. Genom att med musen klicka på en objekttyp väljs denna. Det går bra att välja flera objekttyper. Ditt val syns i Aktuella val längst ner till vänster. I exemplet nedan är år 2011 och månad april valt. Endast objekt som har objekttyp/bostadstyp Villa samt Radhus/kedjehus visas i listan. Förstoringsglaset används för fritextsökning och används lämpligtvis om objekttypslistan innehåller mycket information. Skriv in valfria bokstäver eller siffror. Sökfunktionen söker på hela texten. Nedan visas ett exempel där sökfunktionen har använts för att hitta Lantbruk. 22 Din guide till Beslutsstöd

23 Tillsammans med valet av årtal 2011 ger det ett aktuellt val enligt nedanstående. Försäljningsprocessen visar nu enbart objekt som överenstämmer med det aktuella valet. BENCHMARKING Fliken Benchmarking är en form av topplista över provision, försäljning, antal avslut och intagsförsök. Börja med att välja för vilken tidsperiod som siffrorna ska visas för. TOPPLISTOR Denna vy visar en ranking för de personer som på det/de valda kontoret/kontoren som dragit in mest i Provision (procent och kronor), Försäljning (kronor), Antal avslut samt Intagsförsök. Välj en tidsperiod. Markera minst ett kontor. Nedanstående exempel visar siffror för hela Din guide till Beslutsstöd

24 RANKING PER KONTOR Denna vy är intressant om du tillhör flera kontor eller vill se statistik för en kedja. Välj tidsperiod. Markera ett eller flera kontor i listan. Ditt val hamnar under Aktuella val. 24 Din guide till Beslutsstöd

25 Nedanstående exempel visar siffror för två kontor och för hela Förstoringsglaset används för fritextsökning och används lämpligtvis om objekttypslistan innehåller mycket information. Skriv in valfria bokstäver eller siffror. Sökfunktionen söker på hela texten. Nedan visas ett exempel där sökfunktionen har använts för att hitta Lantbruk. Genom att markera en eller flera handläggare kan rankingens urval förändras och siffrorna som presenteras beräknas på valda handläggare, tillsammans med eventuella övriga val. RANKING PER MÄKLARE Denna vy visar en topplista på de mäklare som dragit in mest provision under vald period. Välj en tidsperiod. Markera ett eller flera kontor. Nedanstående exempel visar ranking per månad för två kontor under hela Handläggare Claire Baker har fått in mest i provision (kr) och rankas därför med en 1:a. 25 Din guide till Beslutsstöd

26 Förstoringsglaset används för fritextsökning och används lämpligtvis om objekttypslistan eller listan över Kontor/Handläggare innehåller mycket information. Skriv in valfria bokstäver eller siffror. Sökfunktionen söker på hela texten. Nedan visas ett exempel där sökfunktionen har använts för att hitta Handläggare med namn Miller. KUNDVÅRD Fliken Kundvård används för att illustrera skillnader i kundvårdande aktiviteter. Har alla kontor lika många visningar i snitt, lika många budgivare etc. 26 Din guide till Beslutsstöd

27 VISNINGAR PER OBJEKT Visningar per objekt visar ett snitt på (röd stapel) hur många visningar ett objekt har haft. INTRESSENTER PER OBJEKT I denna graf visas hur många intressenter som i snitt är kopplade per objekt. Detta visas i röd stapel. VISNINGSDELTAGARE PER OBJEKT Denna graf visar hur många personer/kunder som i snitt varit på visningarna. Detta visas i röd stapel. BUDGIVARE PER OBJEKT Denna vy visar hur många budgivare som i snitt är kopplade till varje objekt. Detta visas med röd stapel. BEARBETA LÄMNAR ÄGT BOENDE Denna vy visar hur många spekulanter som i snitt som tillfrågats om de lämnar ägt boende. Detta visas med röd stapel. UPPDRAG PER HANDLÄGGARE Denna vy visar hur många uppdrag per mäklare för aktuell period och urval. Detta visas med röd färg. 27 Din guide till Beslutsstöd

28 SIMULERING Fliken Simulering är till för att med hjälp av olika antagande se hur ekonomin för kontoret/kontoren förändras. Genom att förändra provisionsprocent, snittpris och intagsförsök, upp eller ner, visas genom en graf hur företagets framtida intäkter ökar, eller minskar. Nedanstående exempel visar med blå linje hur det rullande har sett ut de senaste 12 månaderna (juni 2012 maj Denna linje bygger på faktiska affärer. Med röd linje visas hur det kommer att se ut de kommande 12 månaderna (juni 2013 maj 2014). Förutsättningar för simuleringen i exemplet är: Provisionsprocenten (snittet) ökar från det rullande 1.95 % till simulerat värde 2.06 % Snittpriset ökar med 2 % (rullande har inkommit och simulerad värde är kr) Sålda objekt ökar från rullande 325 till 354 stycken (6 %) Antalet intagsförsök som leder till ett intag ökar med 2 % 28 Din guide till Beslutsstöd

29 Genom att dra i reglagen kan du påverka simuleringen med de värde som önskas. 29 Din guide till Beslutsstöd

30 Förstoringsglaset används för fritextsökning och används lämpligtvis om objekttypslistan eller listan över Kontor/Handläggare innehåller mycket information. Skriv in valfria bokstäver eller siffror. Sökfunktionen söker på hela texten. Nedan visas ett exempel där sökfunktionen har använts för att hitta Handläggare med namn Alexander. Aktuella val visar de val som styr simuleringen. Till skillnad mot övriga flikar är det inte här möjligt att ändra årtalet. Detta är alltid löpande (de senaste 12 månaderna). Finns flera kontor kan ett eller flera kontor väljas till Aktuella val. Samma sak gäller objekttyp och handläggare. Det är fullt möjligt att räkna på år Bostadstyp Villa + Handläggaren Alexander Miller. 30 Din guide till Beslutsstöd

31 GEOGRAFI Via fliken Geografi kan du på en karta se olika mätetal. Dessa är: Nedanstående karta visar i vilka områden provisionen har varit lägre respektive högre. Parametrar som har använts är år 2012 (hela året), mätetal Provision för samtliga objekttyper. 31 Din guide till Beslutsstöd

32 Markeringarna visas med gult, orange och rött. Genom att dra i handtagen finns möjlighet att välja vilka objekt som ska markeras med de olika färgerna. Skalan till vänster om första handtaget bestämmer vilka uppgifter som ska presenteras med gul markör. I exemplet nedan provision i intervallet Din guide till Beslutsstöd

33 Skalan mellan handtagen bestämmer vilka uppgifter som ska presenteras med orange markör. I exemplet nedan provision i intervallet Skalan till höger om andra handtaget bestämmer vilka uppgifter som ska presenteras med röd markör. I exemplet nedan provision i intervallet över Genom att klicka på en markering på kartan presenteras mer information om det enskilda objektet. INSTÄLLNINGAR 33 Din guide till Beslutsstöd

34 Det inställningar som finns i Beslutsstöd hittas under menyalternativ Inställningar. Följande inställningar finns. Gör de inställningar som är önskvärda och välj därefter knappen Spara. KORREKT UNDERLAG TILL BESLUTSSTÖD? För att kunna nyttja samtliga funktioner i Beslutsstöd fullt ut är det viktigt att underlaget är så bra som möjligt. Det innebär till exempel att Utgångspris/Slutpris är inmatat. I Beslutsstöd finns en hjälp för att visa de registreringar som är felaktiga och som behöver kompletteras i Mäklarsystem/Säljstöd för att underlaget ska bli bättre. Välj Felaktiga registreringar. Därefter vilket år (eller år och månad) som ska kontrolleras. 34 Din guide till Beslutsstöd

35 I exemplet ovan saknas uppgifter för objekt markerat med röd färg. Observerar att det kan finnas fler sidor (se längst ner i bilden). För att korrigera uppgiften, skriv ut en lista på objekten på papper: Avsluta därefter Beslutsstöd och korrigerar uppgifterna i Mäklarsystem/Säljstöd. När detta är klart startar du Beslutsstöd igen. Välj åter Felaktiga registreringar för att se att objekten inte är med i listan. EXPORTERA GRAFER/DATA TILL EXCEL-FORMAT (XLS) 35 Din guide till Beslutsstöd

36 I Beslutsstöd finns möjlighet att exportera presenterade grafer och data till xls-filer (excelformat). Exportfunktionen ligger uppe i högra hörnet i respektive funktion. Vid export hämtas en fil till datorn vid namn report.xls. XLS är Excels standardformat men kan öppnas även i andra kalkylprogram. TEKNIKEN BAKOM Mäklarsystem: Statistik överförs i samband med att du genomför funktionen kontakta basen ifrån arkivmenyn. Säljstöd: Via menyn Verktyg, Vitec Beslutsstöd och Överför statistik kan manuella överföringar utföras. Följ dialogen som visas. Välj att starta en överföring. Överföringen görs automatiskt en gång per dag och internt företag. En så kallad bakgrundsprocess är igång och kontrollerar med jämna mellanrum (vid uppstart och sedan vart 30:e minut) om statistik ska överföras. 36 Din guide till Beslutsstöd

37 I Beslutsstöd presenteras längst ner till höger senaste överföring. Det är objekt/kunder fram till denna tidpunkt som är underlag till information i Beslutsstöd. VAD ÖVERFÖRS? Säljstöd: Förändrade objekt och användare/personer med samma huvudtillhörighet som den i Mäklarsystem/Säljstöd inloggade användaren förs över. Även det interna företaget som användaren är kopplad till kommer att överföras. Om det finns interna företag som ingen användare i Mäklarsystem/Säljstöd har som huvudföretag men som har objekt kopplad till sig förs dessa inte över. Detta kan ändras genom en inställning på användarnivå. I Säljstöd görs denna inställning under Egna inställningar Internet Överföring till Vitec Beslutstöd. VAD ÄR DET SOM STARTAR EN ÖVERFÖRING FÖR ETT OBJEKT? I programmets databas finns information med uppgifter som ska överföras och som styr underlaget för Beslutsstöd. När en uppgift på objektet förändras, som har med underlaget för Beslutsstöds att göra, uppdateras databasen automatiskt. Som användare behöver man inte hålla reda på någonting manuellt, allt sker med automatik. VAD GÄLLER OM JAG HAR EGNA STATUSAR I MITT MÄKLARPROGRAM? I Vitec Säljstöd finns möjligheten att lägga in egna statusar. Mäklarkontor som vill kunna använda egna statusar i produkten Beslutsstöd behöver göra en inställning i Vitec Säljstöd. För att utföra inställningen krävs Administrativa rättigheter i Säljstöd. På hemsidan för Vitec Hjälpen finns instruktioner hur kopplingen görs. Ta kontakt med Vitec kundservice vid frågor. 37 Din guide till Beslutsstöd

Din guide till. Kom igång med Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare

Din guide till. Kom igång med Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare Din guide till Kom igång med Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare Februari 2012 Innehåll Innehållsförteckning START AV PROGRAMMET... 4 REGISTRERA EN NY VILLA... 4 Registrera en villa via fastighetsutdrag...

Läs mer

DiabetesCoach ANVÄNDARGUIDE

DiabetesCoach ANVÄNDARGUIDE DiabetesCoach ANVÄNDARGUIDE Innehåll VÄLKOMMEN TILL DIABETESCOACH!...... 3 FÖRSTA GÅNGEN G DU ANVÄNDER NDER DIABETESCOACH... 4 VAD DU BEHÖVER FÖR ATT ANVÄNDA DIABETESCOACH... 4 SPARAS NÅGOT PÅ DATORN SOM

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll KomMed Medlemssystem Användarhandledning 140902. V11. Senaste version av detta dokument hittar du på KomMeds startsida. Innehåll 1. Att komma igång... 2 1.1 Inloggning... 2 1.2 KomMed arbetsyta... 3 1.3

Läs mer

Versionsdokumentation november 2008

Versionsdokumentation november 2008 Versionsdokumentation november 2008 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Kom-igång guider... 3 Hjälpavsnitt... 3 Informationstexter... 3 Bokföring och fakturering... 4 Periodisering av kundfaktura...

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

myweblog Användarhandbok

myweblog Användarhandbok myweblog Användarhandbok Version 2.1SE Utgiven 2010-06-30 Copyright Magnus Winsth 2006-2010 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Innehållsförteckning... 3 2 Förord... 5 3 Systemkrav, säkerhet och backup... 6 3.1

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Pro Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Pro 1. Visma TendSign Upphandling...

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Medlem & Organisation

Medlem & Organisation STUDIEMATERIAL IT-KUNSKAPER I HJÖRDIS Medlem & Organisation EXCEL 2013 Grunder Äntligen är PRO:s nya medlemssystem redo för sjösättning. PRO har alltid haft ambitionen att ligga i framkant såväl när det

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Kom igång med WinPig Slakt

Kom igång med WinPig Slakt Kom igång med WinPig Slakt Generella funktioner 1 Filter (sökfunktion) 1 Olika typer av filter 1 Genvägsikoner 2 Allmänt att tänka på 3 Förutsättningar 3 Snabbkommandon och funktioner 3 Sök-ikonen 3 Ta

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra

Nyhetsdokument Vitec Hyra INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra Version 1.49 februari 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3 Innehållsförteckning Rule IT Telemarketing... 2 Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon... 2 Vad är Rule IT Telemarketing?... 2 Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2 Ladda ner från www.ruleit.nu...

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer