Din guide till. Beslutsstöd. Mäklarsystem/Säljstöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din guide till. Beslutsstöd. Mäklarsystem/Säljstöd"

Transkript

1 Din guide till Beslutsstöd Mäklarsystem/Säljstöd Maj 2013

2 Innehåll BAKGRUND... 4 Starta beslutsstöd... 4 Kontrollera inställningar i Mäklarsystem... 4 Kontrollera inställningar i Säljstöd... 5 Start från Mäklarsystem... 6 Start från Säljstöd... 6 Funktioner i beslutstöd... 7 Nuläget... 8 Försäljning... 9 Aktuella val... 9 Välj årtal Välj vy De olika vyerna Provision Försäljning Provisionsprocent Snittprovision Objekt i urvalet Objekttyper Att söka Kontor Handläggare Nyckeltal Begränsa informationen Benchmarking Topplistor Ranking per kontor Ranking per mäklare Kundvård Visningar per objekt Din guide till Beslutsstöd

3 Intressenter per objekt Visningsdeltagare per objekt Budgivare per objekt Bearbeta lämnar ägt boende Uppdrag per handläggare Simulering Geografi Inställningar Korrekt underlag till Beslutsstöd? Exportera Grafer/Data till excel-format (xls) Tekniken bakom Vad överförs? Vad är det som startar en överföring för ett objekt? Vad gäller om jag har egna statusar i mitt mäklarprogram? Din guide till Beslutsstöd

4 Bakgrund Beslutsstöd är en webb-baserad tjänst som innehåller nyckeltal, benchmarking, försäljningsstatistik, simulator med mera. Tjänsten finns i två varianter. En demovariant där demoobjekt används istället för kontorets egna (undantaget fliken Försäljning där kontorets objekt visas) samt en betalversion där objekt från kontorets egna mäklarprogram (Mäklarsystem/Säljstöd) utgör underlaget för statistiken. Betalversionen aktiveras vid köp av licens för samtliga användare på kontoret. Inga inställningar behöver ställas in för att kunna börja att använda tjänsten. Stöd finns för att ta fram statistik för flera kontor i samma verktyg. Ett huvudkontor kan ta fram statisik för hela kedjan. Tjänsten går att nå direkt ifrån Mäklarsystem/Säljstöd även om du saknar licens för produkten. Du kommer då direkt till vyn Objekt i urvalet på fliken Försäljning och kan där se företagets egna försäljningsuppdrag i listform. Övriga vyer och flikar visar enbart demoobjekt. STARTA BESLUTSSTÖD För att använda tjänsten krävs att användaren har en registrerad e-postadress samt lösenord. Om detta saknas visas information om detta: Du behöver ha e-post och lösenord till mäklarsystemet för att logga in i beslutsstödet. Kontrollera inställningar i Mäklarsystem Gå först till Verktyg, Administrera, Användare och fyll i e-post och lösenord för ditt användarkonto och kontakta därefter basen. 4 Din guide till Beslutsstöd

5 Kontrollera inställningar i Säljstöd Välj menyn Listor, Övriga listor, Användare. Dubbelklicka på den användaren som ska kontrolleras. 5 Din guide till Beslutsstöd

6 Start från Mäklarsystem Beslutsstöd startas från meyn Verktyg och Beslutsstöd. Start från Säljstöd Beslutstöd startas från menyn Verktyg och Vitec Beslutsstöd. Välj Visa Beslutsstöd. 6 Din guide till Beslutsstöd

7 FUNKTIONER I BESLUTSTÖD I beslutsstöd finns ett antal funktioner för att presentera objekt och kunddata i form av grafer och tabeller. Välj i menyn vilken funktion du vill använda. Finns ingen licens för Beslutsstöd visas demodata under samtliga menyalternativ. Undantaget är under fliken Försäljning och valet Objekt i urvalet där kontorets objekt visas. Det går att testa samtliga funktioner i Beslutsstöd men inte med egna objekt. 7 Din guide till Beslutsstöd

8 NULÄGET Under Nuläget finns en sammanställning där årets uppgifter (från 1 januari till dagens datum) jämförs med motsvarande period förra året. De uppgifter som presenteras är: Försäljning Med i statistiken är samtliga objekt som har ett kontraktsdatum ifyllt och som infaller under den aktuella perioden. Summan av samtliga försäljningspriser/slutpriser räknas ihop och jämförs med samma uppgifter från föregående år. Trenden beräknas genom att ta årets försäljningar delat med förra årets uppgifter. I bildexemplet nedan har försäljningen minskat med 6 %. Negativa trender indikeras i grafen med rött (0 till 80 %), gult (80 till 100 %). Positiva trender indikeras med grön färg. Provision Med i statistiken är samtliga objekt där provision är ifyllt och som infaller under den aktuella perioden. Summan av samtliga provisioner räknas ihop och jämförs med samma uppgifter från föregående år. Trenden beräknas genom att ta årets provision delat med förra årets uppgifter. I bildexemplet har provisionen under året minskat med 13 % jämfört med samma period året innan. Negativa trender indikeras i grafen med rött (0 till 80 %), gult (80 till 100 %). Positiva trender indikeras med grön färg. Intagsförsök Med i statistiken är samtliga objekt med status under intag ifyllt och som infaller under den aktuella perioden. Summan av samtliga intag räknas ihop och jämförs med samma uppgifter från föregående år. Trenden beräknas genom att ta årets intagsförsök delat med förra årets uppgifter. I bildexemplet nedan har intagsförsöken ökat med 11 %. Negativa trender indikeras i grafen med rött (0 till 80 %), gult (80 till 100 %). Positiva trender indikeras med grön färg. Sålda objekt Visar antal sålda objekt ackumelerat från årsskiftet jämfört med motsvarade datum förra året. Provisionsprocent Här beräknas den genomsnittliga provisionen på objekt med status till salu och sålda. Blå graf visar årets snitt och i röd färg föregående års uppgifter. Bildexemplet visar att snittprovisionen i år är 1.45 % jämfört med 1.61 %. Detta innebär en minskning med 10 %. Lagerstatus Under Lagerstatus visas objekt på väg in (objekt med status under intag), till salu och med lång annonstid (har skickats ut till nätet första gången för mer än 60 dagar sedan). Intagna objekt visar hur många objekt som just nu har status under intag. Summan av utgångspriset visas samt vilken provison som beräknas komma in om objekten säljs för utgångspriset. 8 Din guide till Beslutsstöd

9 Objekt till salu visar hur många objekt som just nu har status till salu och summan av utgångspriset. Provisionsprognosen visar hur mycket provision som beräknas komma in om samtliga objekt säljs för utgångspriset. Objekt till salu, annonstid >60 dagar visar hur många objekt som är till salu och där det är mer än 60 dagar sedan första överföringen. Om ett objekt förs över till nätet, tas bort och skickas ut på nytt räknas datumet för första överföringen. FÖRSÄLJNING Under försäljning finns flera möjligheter till att välja vilken typ av rapport som önskas, för vilka typer av objekt, vilka kontor (om användaren är kopplad till flera kontor) samt för vilka handläggare (mäklare). Aktuella val Aktuella val finns längst ner till vänster och visar det urval som gäller för graferna/tabeller. Har du gjort ett antal val kan Aktuella val se ut på följande sätt: 9 Din guide till Beslutsstöd

10 Radera ett urval genom att klicka på det röda minustecknet. För att radera samtliga urval klicka på knappen Rensa. Knappen Föregående ångra senaste valet. Det går att backa flera steg. Välj årtal Vilket årtal som ska användas i urvalet väljs genom att klicka på knappen med årtal. Valt årtal visas i fet stil. Innevarande år och tre år tillbaka i tiden kan väljas. Som standard visas uppgifter från hela det valda året. Valt år är markerat i fet stil. Delar av år kan väljas. Klicka med musen på den månad eller de månader som önskas. Valda månader markeras i fet stil. Exemplet nedan visar år 2011 och månaderna januari-april. Kontrollera med Aktuella val att önskade månader har kommit med. 10 Din guide till Beslutsstöd

11 För att välja en månad, klicka på månadens namn. Vald månad visas i fet stil. Välj vy Under Försäljning finns olika vyer att välja mellan. De olika vyerna presenterar olika information. Med fet stil visas aktuell vy. De olika vyerna De vyer som kan väljas under Försäljning är följande. PROVISION Denna vy visar provision valt år (eller valt år och månad) jämfört med föregående år (år och månad). Första bilden visar 2012 jämfört med Andra bilden visar mars 2012 jämfört med mars Din guide till Beslutsstöd

12 12 Din guide till Beslutsstöd

13 FÖRSÄLJNING Denna vy visar försäljning valt år (eller valt år och månad) jämfört med föregående år (år och månad). Bilden visar 2012 (blått) jämfört med 2011 (rött). 13 Din guide till Beslutsstöd

14 SÅLDA OBJEKT Denna vy visar antalet sålda objekt fördelat på valt urval. Bilden nedan visar antalet sålda objekt 2012 (blått) med 2011 (rött) 14 Din guide till Beslutsstöd

15 PROVISIONSPROCENT Denna vy visar hur provisionsprocenten fördelats valt år (eller valt år och månad) jämfört med föregående år (år och månad). Bilden visar 2012 (blått) jämfört med 2011 (rött). 15 Din guide till Beslutsstöd

16 SNITTPROVISION Denna vy visar hur provisionen fördelar sig i kronor under en vald tidsperiod. Med blå färg visas vald tidsperiod och i rött jämförande tidsperiod föregående år. Bilden visar hur provisionen i kronor fördelat sig under perioden april 2011 jämfört med april Din guide till Beslutsstöd

17 OBJEKT I URVALET Denna vy visar de objekt som ligger som grund för statistiken i Beslutsstöd. Det år och den/de månad/månader som valts styr vilka objekt som visas och som statistiken baseras på. I exemplet nedan är valet april 2011 och objekt med kontraktsdatum under den månaden visas. Det är dessa objekt som de övriga vyerna tar med i beräkningarna. 17 Din guide till Beslutsstöd

18 OBJEKTTYPER Det är möjligt att begränsa ett urval på flera sätt. Att välja år och månad är ett. Ett annat är att välja ett urval på objekttyper. Genom att med musen klicka på en objekttyp väljs denna. Det går bra att välja flera objekttyper. Valda objekttyper markeras med fet stil. ATT SÖKA Förstoringsglaset används för fritextsökning och används lämpligtvis om objekttypslistan innehåller mycket informatikon. Skriv in valfria bokstäver eller siffror. Sökfunktionen söker på hela texten. Nedan visas ett exempel där sökfunktionen har använts för att hitta Lantbruk. 18 Din guide till Beslutsstöd

19 Ditt val syns i Aktuella val längst ner till vänster. I exemplet nedan är år 2011 och månad april valt. Endast objekt som har objekttyp/bostadstyp Villa samt Radhus/kedjehus visas i listan. KONTOR Under kontor visas det företag som den inloggade användaren är kopplad till. Är en användare kopplad i Mäklarsystem/Säljstöd till fler än ett företag och licens finns för Beslutstöd för samtliga, visas dessa. 19 Din guide till Beslutsstöd

20 Förstoringsglaset används för fritextsökning och används lämpligtvis om kontorslistan innehåller flera kontor. Skriv in valfria bokstäver eller siffror. Sökfunktionen söker på företagsnamn och kundnummer. HANDLÄGGARE Under handläggare visas användare som är kopplade till kontoret. Listan visar namn på såväl Mäklare som assistenter. Välj en person i listan för att välja denna till Aktuella val. För att söka efter en handläggare, välj förstoringsglaset (se markering) och skriv in hela eller dela av namnet. Välj personen till urvalet genom att markera träffen i listan. I exemplet nedan har handläggaren (mäklaren) Stefan valts i listan Handläggare och nu är det endast Aidens villor, radhus/kedjehus för april 2011 som visas i statistiken. Tryck på Rensa för att nollställda gjorda val. Innevarande år väljs automatiskt. För att radera ett val istället för samtliga, tryck på det röda minustecknet efter valet. 20 Din guide till Beslutsstöd

21 NYCKELTAL Under fliken Nyckeltal presenteras en sammanställning för hur försäljningsprocessen ser ut på företaget under den valda perioden. Nedan visar bilden hur nyckeltalen för år 2012 ser ut uppdelat per månad och objekttyp. Intagsförsök visar hur många objekt som har haft status under intag respektive månad. Sålda objekt visar hur många objekt som fick ett köpekontraktsdatum under respektive månad. Försäljning visar försäljning i kronor respektive månad. Det är objektets slutpris som används. Provision visar provisionen i kronor exklusive moms medan Procent visar provisionen i procentsats. Slutpris visar hur mycket slutpriset i procent skiljer sig mot utgångspriset. Siffran visar ett minusvärde om slutpriset blev lägre är utgångspriset. Totaltid visar hur många dagar det gick mellan intaget och kontraktsdatumet. Med annonstid avses antal dagar från den första överföringen till nätet tills objektet togs bort från nätet. 21 Din guide till Beslutsstöd

22 Data per objekttyp visar Försäljningsprocessen (se ovan) fördelat per objekttyp. BEGRÄNSA INFORMATIONEN Det är möjligt att begränsa antal objekt som visas. Ett urval kan göras på flera sätt. Att välja år och månad är ett. Ett annat är att välja ett urval på objekttyper. Genom att med musen klicka på en objekttyp väljs denna. Det går bra att välja flera objekttyper. Ditt val syns i Aktuella val längst ner till vänster. I exemplet nedan är år 2011 och månad april valt. Endast objekt som har objekttyp/bostadstyp Villa samt Radhus/kedjehus visas i listan. Förstoringsglaset används för fritextsökning och används lämpligtvis om objekttypslistan innehåller mycket information. Skriv in valfria bokstäver eller siffror. Sökfunktionen söker på hela texten. Nedan visas ett exempel där sökfunktionen har använts för att hitta Lantbruk. 22 Din guide till Beslutsstöd

23 Tillsammans med valet av årtal 2011 ger det ett aktuellt val enligt nedanstående. Försäljningsprocessen visar nu enbart objekt som överenstämmer med det aktuella valet. BENCHMARKING Fliken Benchmarking är en form av topplista över provision, försäljning, antal avslut och intagsförsök. Börja med att välja för vilken tidsperiod som siffrorna ska visas för. TOPPLISTOR Denna vy visar en ranking för de personer som på det/de valda kontoret/kontoren som dragit in mest i Provision (procent och kronor), Försäljning (kronor), Antal avslut samt Intagsförsök. Välj en tidsperiod. Markera minst ett kontor. Nedanstående exempel visar siffror för hela Din guide till Beslutsstöd

24 RANKING PER KONTOR Denna vy är intressant om du tillhör flera kontor eller vill se statistik för en kedja. Välj tidsperiod. Markera ett eller flera kontor i listan. Ditt val hamnar under Aktuella val. 24 Din guide till Beslutsstöd

25 Nedanstående exempel visar siffror för två kontor och för hela Förstoringsglaset används för fritextsökning och används lämpligtvis om objekttypslistan innehåller mycket information. Skriv in valfria bokstäver eller siffror. Sökfunktionen söker på hela texten. Nedan visas ett exempel där sökfunktionen har använts för att hitta Lantbruk. Genom att markera en eller flera handläggare kan rankingens urval förändras och siffrorna som presenteras beräknas på valda handläggare, tillsammans med eventuella övriga val. RANKING PER MÄKLARE Denna vy visar en topplista på de mäklare som dragit in mest provision under vald period. Välj en tidsperiod. Markera ett eller flera kontor. Nedanstående exempel visar ranking per månad för två kontor under hela Handläggare Claire Baker har fått in mest i provision (kr) och rankas därför med en 1:a. 25 Din guide till Beslutsstöd

26 Förstoringsglaset används för fritextsökning och används lämpligtvis om objekttypslistan eller listan över Kontor/Handläggare innehåller mycket information. Skriv in valfria bokstäver eller siffror. Sökfunktionen söker på hela texten. Nedan visas ett exempel där sökfunktionen har använts för att hitta Handläggare med namn Miller. KUNDVÅRD Fliken Kundvård används för att illustrera skillnader i kundvårdande aktiviteter. Har alla kontor lika många visningar i snitt, lika många budgivare etc. 26 Din guide till Beslutsstöd

27 VISNINGAR PER OBJEKT Visningar per objekt visar ett snitt på (röd stapel) hur många visningar ett objekt har haft. INTRESSENTER PER OBJEKT I denna graf visas hur många intressenter som i snitt är kopplade per objekt. Detta visas i röd stapel. VISNINGSDELTAGARE PER OBJEKT Denna graf visar hur många personer/kunder som i snitt varit på visningarna. Detta visas i röd stapel. BUDGIVARE PER OBJEKT Denna vy visar hur många budgivare som i snitt är kopplade till varje objekt. Detta visas med röd stapel. BEARBETA LÄMNAR ÄGT BOENDE Denna vy visar hur många spekulanter som i snitt som tillfrågats om de lämnar ägt boende. Detta visas med röd stapel. UPPDRAG PER HANDLÄGGARE Denna vy visar hur många uppdrag per mäklare för aktuell period och urval. Detta visas med röd färg. 27 Din guide till Beslutsstöd

28 SIMULERING Fliken Simulering är till för att med hjälp av olika antagande se hur ekonomin för kontoret/kontoren förändras. Genom att förändra provisionsprocent, snittpris och intagsförsök, upp eller ner, visas genom en graf hur företagets framtida intäkter ökar, eller minskar. Nedanstående exempel visar med blå linje hur det rullande har sett ut de senaste 12 månaderna (juni 2012 maj Denna linje bygger på faktiska affärer. Med röd linje visas hur det kommer att se ut de kommande 12 månaderna (juni 2013 maj 2014). Förutsättningar för simuleringen i exemplet är: Provisionsprocenten (snittet) ökar från det rullande 1.95 % till simulerat värde 2.06 % Snittpriset ökar med 2 % (rullande har inkommit och simulerad värde är kr) Sålda objekt ökar från rullande 325 till 354 stycken (6 %) Antalet intagsförsök som leder till ett intag ökar med 2 % 28 Din guide till Beslutsstöd

29 Genom att dra i reglagen kan du påverka simuleringen med de värde som önskas. 29 Din guide till Beslutsstöd

30 Förstoringsglaset används för fritextsökning och används lämpligtvis om objekttypslistan eller listan över Kontor/Handläggare innehåller mycket information. Skriv in valfria bokstäver eller siffror. Sökfunktionen söker på hela texten. Nedan visas ett exempel där sökfunktionen har använts för att hitta Handläggare med namn Alexander. Aktuella val visar de val som styr simuleringen. Till skillnad mot övriga flikar är det inte här möjligt att ändra årtalet. Detta är alltid löpande (de senaste 12 månaderna). Finns flera kontor kan ett eller flera kontor väljas till Aktuella val. Samma sak gäller objekttyp och handläggare. Det är fullt möjligt att räkna på år Bostadstyp Villa + Handläggaren Alexander Miller. 30 Din guide till Beslutsstöd

31 GEOGRAFI Via fliken Geografi kan du på en karta se olika mätetal. Dessa är: Nedanstående karta visar i vilka områden provisionen har varit lägre respektive högre. Parametrar som har använts är år 2012 (hela året), mätetal Provision för samtliga objekttyper. 31 Din guide till Beslutsstöd

32 Markeringarna visas med gult, orange och rött. Genom att dra i handtagen finns möjlighet att välja vilka objekt som ska markeras med de olika färgerna. Skalan till vänster om första handtaget bestämmer vilka uppgifter som ska presenteras med gul markör. I exemplet nedan provision i intervallet Din guide till Beslutsstöd

33 Skalan mellan handtagen bestämmer vilka uppgifter som ska presenteras med orange markör. I exemplet nedan provision i intervallet Skalan till höger om andra handtaget bestämmer vilka uppgifter som ska presenteras med röd markör. I exemplet nedan provision i intervallet över Genom att klicka på en markering på kartan presenteras mer information om det enskilda objektet. INSTÄLLNINGAR 33 Din guide till Beslutsstöd

34 Det inställningar som finns i Beslutsstöd hittas under menyalternativ Inställningar. Följande inställningar finns. Gör de inställningar som är önskvärda och välj därefter knappen Spara. KORREKT UNDERLAG TILL BESLUTSSTÖD? För att kunna nyttja samtliga funktioner i Beslutsstöd fullt ut är det viktigt att underlaget är så bra som möjligt. Det innebär till exempel att Utgångspris/Slutpris är inmatat. I Beslutsstöd finns en hjälp för att visa de registreringar som är felaktiga och som behöver kompletteras i Mäklarsystem/Säljstöd för att underlaget ska bli bättre. Välj Felaktiga registreringar. Därefter vilket år (eller år och månad) som ska kontrolleras. 34 Din guide till Beslutsstöd

35 I exemplet ovan saknas uppgifter för objekt markerat med röd färg. Observerar att det kan finnas fler sidor (se längst ner i bilden). För att korrigera uppgiften, skriv ut en lista på objekten på papper: Avsluta därefter Beslutsstöd och korrigerar uppgifterna i Mäklarsystem/Säljstöd. När detta är klart startar du Beslutsstöd igen. Välj åter Felaktiga registreringar för att se att objekten inte är med i listan. EXPORTERA GRAFER/DATA TILL EXCEL-FORMAT (XLS) 35 Din guide till Beslutsstöd

36 I Beslutsstöd finns möjlighet att exportera presenterade grafer och data till xls-filer (excelformat). Exportfunktionen ligger uppe i högra hörnet i respektive funktion. Vid export hämtas en fil till datorn vid namn report.xls. XLS är Excels standardformat men kan öppnas även i andra kalkylprogram. TEKNIKEN BAKOM Mäklarsystem: Statistik överförs i samband med att du genomför funktionen kontakta basen ifrån arkivmenyn. Säljstöd: Via menyn Verktyg, Vitec Beslutsstöd och Överför statistik kan manuella överföringar utföras. Följ dialogen som visas. Välj att starta en överföring. Överföringen görs automatiskt en gång per dag och internt företag. En så kallad bakgrundsprocess är igång och kontrollerar med jämna mellanrum (vid uppstart och sedan vart 30:e minut) om statistik ska överföras. 36 Din guide till Beslutsstöd

37 I Beslutsstöd presenteras längst ner till höger senaste överföring. Det är objekt/kunder fram till denna tidpunkt som är underlag till information i Beslutsstöd. VAD ÖVERFÖRS? Säljstöd: Förändrade objekt och användare/personer med samma huvudtillhörighet som den i Mäklarsystem/Säljstöd inloggade användaren förs över. Även det interna företaget som användaren är kopplad till kommer att överföras. Om det finns interna företag som ingen användare i Mäklarsystem/Säljstöd har som huvudföretag men som har objekt kopplad till sig förs dessa inte över. Detta kan ändras genom en inställning på användarnivå. I Säljstöd görs denna inställning under Egna inställningar Internet Överföring till Vitec Beslutstöd. VAD ÄR DET SOM STARTAR EN ÖVERFÖRING FÖR ETT OBJEKT? I programmets databas finns information med uppgifter som ska överföras och som styr underlaget för Beslutsstöd. När en uppgift på objektet förändras, som har med underlaget för Beslutsstöds att göra, uppdateras databasen automatiskt. Som användare behöver man inte hålla reda på någonting manuellt, allt sker med automatik. VAD GÄLLER OM JAG HAR EGNA STATUSAR I MITT MÄKLARPROGRAM? I Vitec Säljstöd finns möjligheten att lägga in egna statusar. Mäklarkontor som vill kunna använda egna statusar i produkten Beslutsstöd behöver göra en inställning i Vitec Säljstöd. För att utföra inställningen krävs Administrativa rättigheter i Säljstöd. På hemsidan för Vitec Hjälpen finns instruktioner hur kopplingen görs. Ta kontakt med Vitec kundservice vid frågor. 37 Din guide till Beslutsstöd

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Kundvård. Vitec Mäklarsystem

Kundvård. Vitec Mäklarsystem Kundvård Vitec Mäklarsystem Maj 2013 Innehållsförteckning Kontakter... 3 Dubblettkontrollen... 3 Aktivera dubblettkontrollen... 3 Kontaktens logg-flik... 3 Logga händelser på kontakten... 4 Lägg till en

Läs mer

Schemalagd överföring till marknadsplats

Schemalagd överföring till marknadsplats HANDLEDNING FRÅN VITEC VITEC Schemalagd överföring till marknadsplats VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61

Läs mer

Din guide till. Vitec App

Din guide till. Vitec App Din guide till Vitec App VERSION 1.8 juni 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 Samtliga Funktioner... 3 2. Krav... 3 Hårdvarukrav... 3 Licens - Webbservice... 4 3. Förberedelser i Vitec Mäklarsystem/Säljstöd...

Läs mer

- I Vitec Mäklarsystem når du Hjälpen via menyn Hjälp och valet Hjälp och Support.

- I Vitec Mäklarsystem når du Hjälpen via menyn Hjälp och valet Hjälp och Support. 1 Hjälpen I Hjälpen hittar du väldigt mycket användbar information som kan ge svar på de funderingar du har kring våra applikationer. Där finns t ex Vanliga frågor, Handledningar och dokumentation, instruktionsfilmer

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.9 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

I valfri objektlista börjar du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Matrix och därefter Skicka order.

I valfri objektlista börjar du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Matrix och därefter Skicka order. Matrix Order Med den kostnadsfria tilläggsmodulen Matrix Order kan du enkelt beställa 2D- och 3D-planritningar samt virtuella visningar från Matrix direkt i Capitex Säljstöd. Välj objekt och bilder att

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik Tele2 Växel Användarmanual Statistik Innehåll 1. Tele2 Växel Statistik... 3 1.1 Få tillgång till Tele2 Växel Statistik... 4 1.2 Översikt Tele2 Växel Statistik... 5 2. Tele2 Växel Statistik Bas... 7 2.1

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Användarguide. Bildslinga internet

Användarguide. Bildslinga internet Användarguide Bildslinga internet Capitex AB Bildslinga internet Inledning Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt

Läs mer

Intäkter & kostnader. Användarhandledning. Senast ändrad 2012-09-12

Intäkter & kostnader. Användarhandledning. Senast ändrad 2012-09-12 Senast ändrad 2012-09-12 Innehåll INLEDNING... 3 VAD INNEHÅLLER INTÄKTER & KOSTNADER?... 3 VILKA INTÄKTSPOSTER OCH KOSTNADSPOSTER LEVERERAS MED SÄLJSTÖD?... 3 Intäkter... 3 Kostnader... 4 HUR KAN MAN RÄKNA

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Söka aktivitetsbidrag med Idrott & förenings e-tjänst

Söka aktivitetsbidrag med Idrott & förenings e-tjänst Söka aktivitetsbidrag med Idrott & förenings e-tjänst Introduktion för ungdomsföreningar Uppdaterad 2015-06-11 Inledning Idrott & förenings e-tjänst är ett webbaserat hjälpmedel för föreningar och privatpersoner

Läs mer

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen Statistiska centralbyrån Statistikatlasen Introduktion till Statistikatlasen När Statistikatlasen startas Statistikatlasen startas med en vy som i kartan visar befolkningstillväxten i Sveriges kommuner

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Manual. Business Monitor

Manual. Business Monitor Manual Business Monitor Innehåll Introduktion... 3 På- och avloggning... 4 Huvudmeny... 5 Urval händelser... 6 Valda händelser... 7 Urval objekt... 8 Valda objekt... 9 Inställningar... 10 Portföljanalys

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande Innehållsförteckning Starta systemet...1 Startsidan...2 Hantera ärende...3 Skapa ärende...4 Trafikanordningsplan...5 Redigera ärende...6 Hantera karta...7 Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Manual för beställning via Capitex

Manual för beställning via Capitex Manual för beställning via Capitex BESTÄLLNING 1. Välj objekt och bilder att exportera: I valfri objektlista börja du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Diakrit och därefter

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Gå till www.datscha.com Klicka på [Logga in] Logga in med ditt användarnamn och lösenord. OBS! Stor bokstav i lösenordet.

Gå till www.datscha.com Klicka på [Logga in] Logga in med ditt användarnamn och lösenord. OBS! Stor bokstav i lösenordet. {{ Kom-igång-guide Välkommen att ta del av denna guide som visar dig affärsnyttan och fördelarna med Datscha. Guiden hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta i verktyget. Gå till www.datscha.com Klicka

Läs mer

Diatel Telefonpassning

Diatel Telefonpassning Diatel Telefonpassning Manual för kundwebben DiaTel Diagonal Telefonpassning Box 55157 504 04 Borås, Sweden Tel. 033-700 71 00 Fax. 033-700 71 01 E-post. info@diatel.se Innehållsförteckning Vyer Inloggning

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec Innehållsförteckning Användarhandledning, VD Link för Småhus...3 1. Valfri sökning...4 Standardsökning...5 Kartsökning...7 Utökad sökning...8 Resultat av sökning...9 Detaljerad information om en försäljning...9

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

Lathund - system för tillbud och arbetsskador

Lathund - system för tillbud och arbetsskador Lathund - system för tillbud och arbetsskador 2 (11) 3 (11) Innehållsförteckning Logga in i systemet... 4 Handlägga ett ärende... 5 Spara ett ärende... 6 Avsluta ett ärende... 6 Skapa en rapport... 7 Skapa

Läs mer

Testa gratis i 15 dagar

Testa gratis i 15 dagar Testa gratis i 15 dagar Innehåll 1. Kom igång 3 1.1 Logga in 3 1.2 Registrera ny användare 3 1.3 Verifikation 3 1.4 Börja använda IQ Pager 3 1.6 Logga ut 3 1.7 Glömt lösenord 4 2. Skapa 5 2.1 Skapa Pager

Läs mer

Gå till www.datscha.se Klicka på [Logga in] Logga in med ditt användarnamn och lösenord. OBS! Stor bokstav i lösenordet.

Gå till www.datscha.se Klicka på [Logga in] Logga in med ditt användarnamn och lösenord. OBS! Stor bokstav i lösenordet. Kom-igång-guide Välkommen att ta del av denna guide som visar dig affärsnyttan och fördelarna med Datscha. Guiden hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta i verktyget. Gå till www.datscha.se Klicka

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Exchangekoppling

INFORMATION FRÅN VITEC. Exchangekoppling INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Din guide till Exchangekoppling JANUARI 2012 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360

Läs mer

OBS! Applikationen uppdateras då och då vilket innebär att även instruktionen kan ändras något.

OBS! Applikationen uppdateras då och då vilket innebär att även instruktionen kan ändras något. Arrangemang via webb Arrangemang via webb eller Registrera arrangemang är en webbapplikation där cirkelledare samt utbildnings- och studieansvariga kan logga in och anmäla nya arrangemang samt anmäla deltagare.

Läs mer

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sida 1 av 6 GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sidan finns under menyn Verktyg Klientdatabas Förteckning Anstånd Guiden hjälper dig steg för steg att skapa en ansökan för planmässigt anstånd. Ansökan kan

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports Att använda LUVIT Reports I LUVIT Administration finns menyn LUVIT Reports där ett antal fördefinierade standardrapporter finns tillgängliga.

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.8 Version [1.0] VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

1. Start 2. Registrera dig och ange användaruppgifter 3. Rapportering 4. Korrigera egna rapporter

1. Start 2. Registrera dig och ange användaruppgifter 3. Rapportering 4. Korrigera egna rapporter Instruktion till smartmobilrapportering via Android-app 1. Start 2. Registrera dig och ange användaruppgifter 3. Rapportering 4. Korrigera egna rapporter Start Installera android-appen Naturens Kalender

Läs mer

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18)

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) Sök För att söka efter fakturor, tryck Alt + Ö eller klicka på Sök i den övre menyraden. Man kan söka på tre olika typer av värden; 1. Fakturavärden. Information knutet

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats 2013-01-25 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Ändra ordning på kolumner Urval Spara egna kolumnval Excelformat av urval Välja antal barn som visas i urvalet Sök Snabbsök Söka med filter

Läs mer

FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning

FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning Innehåll FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning... 1 Välkommen!... 2 Kort om olika de olika vyerna... 2 Laborera med färdiga historier... 3 Animering av tidsserier...

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

utbildning Översikt av funktioner i #fakta

utbildning Översikt av funktioner i #fakta utbildning Översikt av funktioner i #fakta innehåll 1. Säljstödet #fakta 2. Logga in 3. Projekt 4. Vyer 5. Rapportvyn 6. Frågeställningar 7. Diagram 8. Svarsalternativ 9. Interaktiv HTML 10. Aktionsknappar

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1 Användarmanual Resultatrapportering Kurs1 Skapa ett konto... 2 Lärarenkät... 3 Rapportera elevresultat... 4 Ladda ned dina resultat... 6 Ändra, ta bort eller komplettera ett resultat... 7 Glömt lösenordet...

Läs mer

Handbok Mäklare Direkt Innehåll

Handbok Mäklare Direkt Innehåll Handbok Mäklare Direkt Innehåll Inledning... 2 Registrering... 3 Köpa objekt... 5 Fakturaköp... 5 Kortköp... 5 Aktivera objekt... 6 Objekt... 7 Mitt konto... 7 Priser och villkor... 7 Kontaktinformation...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 120918 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Manual - chef grund. (Version 1.0)

Manual - chef grund. (Version 1.0) Manual - chef grund (Version 1.0) Innehållsförteckning Logga in och navigera... 2 Hjälp och inställningar... 3 Ditt skrivbord - förstasidan... 5 Läsa ansökningar... 6 - CV... 8 - Personligt brev... 9 -

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.7 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

Anståndsguide Norstedts Klient

Anståndsguide Norstedts Klient Anståndsguide Norstedts Klient Finns i Norstedts Klient under menyn Åtgärder Anståndsguide eller klicka på ikonen i verktygsraden Du måste börja med att markera för vilka klienter du vill göra anstånd.

Läs mer

Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information.

Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information. Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information. I systemet har eleven möjlighet att: Ta del av schema för sina lektioner. Ta del av frånvaro och göra frånvaroanmälningar.

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Energijournalen Max. Med Energijournalen Max kan du dessutom sätta alarm för om till exempel din energianvändning överskrider uppsatta gränsvärden.

Energijournalen Max. Med Energijournalen Max kan du dessutom sätta alarm för om till exempel din energianvändning överskrider uppsatta gränsvärden. Energijournalen Max Energijournalen Max är en interaktiv tjänst där du enkelt kan följa din energianvändning dygn för dygn när det passar dig. Du registrerar dig genom att använda ditt kundnummer och kod

Läs mer

Användarmanual MiniVoice Webb

Användarmanual MiniVoice Webb Användarmanual MiniVoice Webb Version 1.1 - Pre Greeting AB minivoice.se Sida 1 av 12 Innehållsförteckning MiniVoice Webb användarmanual Innehåll VÄLKOMMEN!... 3 INLOGGNING - ADMINISTRATION... 4 Inloggning

Läs mer

Çrona Rapportera LSS

Çrona Rapportera LSS Çrona Rapportera LSS DataVara AB har specialiserat sig på att utveckla programvaror för personaladministration. Bland produkterna finner du löneprogram, tid- och reseräkningsprogram samt personaldokument.

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 Innehållsförteckning Inloggning för Personal... 3 Status... 3 Här och Nu... 4 Hitta Barn... 4 Vem är Var... 4 Information om Barn... 4 Avtal... 5

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

Manual för Nordic-System APP

Manual för Nordic-System APP Manual för Nordic-System APP Tack för att du valt Nordic-System, systemet som erbjuder smarta hem för alla. Nordic-System Appen ger full tillgång till systemet via en Smartphone/surfplatta. Funktioner

Läs mer

Användarmanual Tidvis - Assistenter 2015-04-09

Användarmanual Tidvis - Assistenter 2015-04-09 Användarmanual Tidvis - Assistenter 2015-04-09 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 5 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 5 Tidrapportering

Läs mer

Företag När du har loggat in i PA-admin visas nedanstående fönster.

Företag När du har loggat in i PA-admin visas nedanstående fönster. Inloggning När du för första gången skall arbeta i PA-admin loggar du in med Användarnamn: Admin och anger admin som Lösenord. Detta lösenord kan du sedan ändra under menyn Behörighet/Ändra lösenord. Företag

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Dokumenthantering

INFORMATION FRÅN VITEC. Dokumenthantering INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Dokumenthantering Vitec Express VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

Office 365. Skapa och administrera dokumentbibliotek

Office 365. Skapa och administrera dokumentbibliotek Office 365 Skapa och administrera dokumentbibliotek Innehåll Skapa och administrera dokumentbibliotek... 3 Skapa... 3 Administrera... 5 Ta bort dokumentbibliotek... 6 Döpa om... 7 Snabbstart... 8 Skapa

Läs mer

Användarguide Medlemssystemet

Användarguide Medlemssystemet Användarguide Medlemssystemet Innehållsförteckning Sida Logga in 3 Användare 3 Navigering 4 Sök 4 Medlemsfliken 5 Prenumerationer 7 Skicka e-post 8 Statistik 10 Exportera till Excel 10 Skriva ut 12 Registrera

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu).

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu). Att söka information i VISS, VattenInformationsSystem Sverige VISS är en databas där man samlar information om alla större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten i Sverige. Här finns förutom allmän

Läs mer

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003. 2 3 1 Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder? PTS-ER-2004:14, ISSN 1650-9862. www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.pdf

Läs mer

Anordnarwebben. Manual

Anordnarwebben. Manual Anordnarwebben Manual sida 1/34 Innehållsförteckning 1 Beskrivning...3 2 Överblick...3 3 E-tjänsten...3 3.1 Information...4 3.2 Beläggning...5 3.3 Kö...6 3.4 Placeringar...8 3.5 Ersättningar... 11 3.6

Läs mer

Klara 5.4. Allmänt handhavande. Rev 318

Klara 5.4. Allmänt handhavande. Rev 318 Klara 5.4 Allmänt handhavande Rev 318 Innehåll 1 Inloggning...3 2 Skrivbordet...4 2.1 Navigatorn...4 2.1.1 Nytt objekt från navigatorn...4 2.1.2 Menyraden...5 2.1.3 Verktygsraden...5 2.1.4 Statusraden...5

Läs mer

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter.

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter. Inledning Bakgrunden till införandet av systemet har bl a varit att minska dubbelarbete och automatisera sammanställningen av tidrapporterna samt överföringen av underlaget för kostnadsfördelningen till

Läs mer

Boka visning internet

Boka visning internet INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Boka visning internet Handledning MAJ 2014 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.1.1 Innehållsförteckning 1 Användningsområde...1 2 Inställningar för enkät...1 2.1 Fliken Allmänt...1 2.2 Fliken frågor...2 2.2.1 Gemensamma inställningar:... 2 2.2.2

Läs mer

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde Skriv ut en karta Förutsättningar Kartan kan skrivas ut som den ser ut på skärmen, dvs. visas texter på fälten blir de också utskrivna. Vid utskrift öppnas alltid en förhandsgranskning där anpassning av

Läs mer

Inloggningsuppgifter till Skola24

Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 får du av ditt barns skola, antingen som ett aktiveringsmail eller i pappersform. Om du får ett aktiveringsmail följer du instruktionerna

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 100915 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer