6. Undervisningstips och Uppgift: att presentera kunskap ta reda på-uppgift och egen utställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6. Undervisningstips och Uppgift: att presentera kunskap ta reda på-uppgift och egen utställning"

Transkript

1 6. Undervisningstips och Uppgift: att presentera kunskap ta reda på-uppgift och egen utställning mål: Att lära sig förstå betydelsen av museer och utställningar och lära sig använda dem till glädje och nytta. idé: Vi bekantar oss med utställningen med tanke på olika sätt att presentera kunskap och så bygger vi en egen utställning om växtligheten och djuren (floran och faunan) under en viss period. plats: i skolan och på utställningen arbetsform: grupparbete längd: projekt integrering: bildkonst, textilarbete, tekniskt arbete, modersmål tillämpning: alla elever gör t.ex. bildgruppens uppgifter 1. För en diskussion om museiutställningens syfte att berätta för människor om dagens vetenskapliga kunskap på ett så åskådligt sätt som möjligt och att presentera livets historia. Diskutera också metoderna för hur kunskapen förmedlas och åskådliggörs. 2. Bekanta er med utställningen och fäst särskild uppmärksamhet på hur olika perioder har illustrerats med moderna material. Gör anteckningar om olika tekniker i alla avdelningar av utställningen. Eleverna kan indelas i grupper, och varje grupp ges en uppgift att fördjupa sig i ett perspektiv. Förslag till gruppindelning och möjliga uppgifter kan ni se lägre ner. 3. Planera en egen utställning. Lämpliga teman kan vara något forntida hav, karbonskogen, dinosauriernas tid etc. Bilda nya grupper med experter från var och en av de föregående grupperna. Titta också på: - 10 Undervisningstips: tillverkning av fossil och lämningar 4. Ordna en egen utställning. Grupper a. bildgrupp b. gruppen djurmodeller / rekonstruktioner c. gruppen växtmodeller / rekonstruktioner d. gruppen lämningar e. gruppen utställningstexter Gruppernas uppgifter finns beskrivna på följande sidor så att de kan kopieras som sådana till eleverna.

2 A. Bildgruppen Er uppgift är att ta reda på hur olika bilder har använts för att presentera livets historia för utställningsbesökarna. utrustning: anteckningsredskap sax häftmassa (sinitarra) 1. Sök olika bilder på utställningen, åtminstone en från varje grupp som nämns nedan. Skriv in i häftet vilken period bilden föreställer och berätta om bilden så bra att någon annan kan hitta bilden på utställningen med hjälp av er beskrivning. 1. foto 2. målning 3. teckning 4. landskapsbild 5. bild som berättar om en organisms uppbyggnad 6. bild eller bildserie som visar en händelse eller en förändring 7. bild som man lär sig mest av 8. den vackraste bilden 9. den färggrannaste bilden 10. min favoritbild (alla i gruppen får välja en egen) 2. Välj ut en av bilderna 7 10 som ni vill ge en särskild utmärkelse. Fyll i diplomet (på nästa sida) och fäst det med fästmassa (sinitarra) på golvet bredvid bilden. Fäst det INTE på den egentliga bilden. 3. Vilken period tycker ni att är den mest intressanta? 4. Den här uppgiften kan göras i skolan: En mängd människor har varit med och gjort utställningen. Fundera på vilka yrken de här personerna kan ha.

3 Anvisningar för att fylla i diplomet: 1. Skriv som rubrik det vad bilden får diplom för, t.ex. den vackraste bilden 2. Under rubriken skriver ni en motivering med två tankestreck t.ex. Vi blev förtjusta i färgerna Bilden känns levande 3. Underteckna diplomet 4. Anteckna ännu undertill skolan namn och er klass 5. Klipp ut diplomet längs de streckade linjerna 6. Fäst diplomet på golvet under bilden

4 B. Gruppen djurmodeller och rekonstruktioner Er uppgift är att ta reda på hurdana modeller och avbildningar av forntida djur som har gjorts för utställningen. Modellerna och avbildningarna kallas rekonstruktioner, avsikten med dem är att åskådliggöra livets historia för utställningsbesökarna. Skriv svar på frågorna i häftet. 1. I avdelningen som berättar om silur finns en rekonstruktion av en havslilja. Är den en växt eller ett djur? 2. Mesozoiska erans djur presenteras i stora salen. Visas dinosaurien Shunosaurus lii som en rekonstruktion på utställningen? Visas flygödlan Dimorphodon som en rekonstruktion på utställningen? 3. Sök åtminstone en rekonstruktion för varje grupp här nedanför. Skriv i häftet i vilken utställningsavdelning (vilken period) den finns och beskriv rekonstruktionen så bra att någon annan med hjälp av er beskrivning kan söka reda på den på utställningen. Obs! Diorama betyder en vitrin där rekonstruktionerna visas i sin egen omgivning. Dioramat är på sätt och vis ett landskap. rekonstruktionen visas i ett diorama eller ett landskap den rekonstruktion som ser mest äkta ut enligt er det konstigaste djuret som man har gjort en rekonstruktion av den vackraste rekonstruktionen min favoritkonstruktion (alla i gruppen får välja en egen) 4. Vilken period tycker ni att är den mest intressanta? 5. Den här uppgiften kan göras i skolan. Fundera på hur man har kunnat göra rekonstruktioner av djuren? Om man skulle göra en rekonstruktion av ett nu levande djur skulle man ta modell av det riktiga djuret. Vad måste man veta för att kunna bygga en avbildning av ett forntida djur som liknar det riktiga djuret?

5 C. Gruppen växtmodeller och rekonstruktioner Er uppgift är att ta reda på hurdana modeller och avbildningar av forntida växter som har gjorts för utställningen, och på vilka andra sätt växtligheten visas på utställningen. Modellerna och avbildningarna kallas rekonstruktioner, avsikten med dem är att åskådliggöra livets historia för utställningsbesökarna. Skriv svar på frågorna i häftet. 1. I avdelningen som berättar om silur finns en rekonstruktion av en havslilja. Är den en växt eller ett djur? 2. Sök en karbonskog på utställningen. Gör noggranna anteckningar om hur den är byggd. Vilka material har använts? 3. På vilka olika sätt visas växter och växtlighet för utställningsbesökarna i avdelningarna för olika perioder? 4. Vilken period tycker ni att är den mest intressanta? 5. Den här uppgiften kan göras i skolan. Fundera på hur man har kunnat göra rekonstruktioner av växterna? Om man skulle göra en rekonstruktion av en nu levande växt skulle man ta modell av den riktiga växten. Vad måste man veta för att kunna bygga en avbildning av ett forntida djur som liknar den riktiga växten? D. Gruppen lämningar Er uppgift är att bekanta er med lämningar från forntiden på utställningen. 1a. Sök åtminstone fem fossil eller lämningar enligt tidsaxelkolumnen från tabellen på nästa sida på utställningen. 1b. Vad har man fått för kunskap om dem, dvs. vad kan man utgående från dem berätta om livets historia? Kunskapen kan ha att göra med en organism från vilken lämningen härstammar eller mera allmänt med dess livsmiljö och eran eller perioden när den levde. Gör anteckningar i tabellen på nästa sida. 1c. Skriv in i sista kolumnen andra anteckningar, t.ex. om exemplaret inte är äkta eller annat som ni tycker är intressant. 2. Vilken period tycker ni att är den mest intressanta? 3. Den här uppgiften kan göras i skolan. Tycker ni att det är viktigt att det finns äkta lämningar från forntiden, vid sidan av bilder, texter och avbildningar? Motivera. 4. Hemläxa. Ta reda på om det finns några lämningar från forntiden i ert hem, t.ex. fossil, bärnsten, stenkol o.a. Fråga om ni får ta med er lämningar att visa upp för de andra i skolan?

6 Lämning Era eller period Vad har man fått för kunskap? Andra anteckningar Krypspår efter ringmask Prekambrium Trilobit Paleozoiska eran Avtryck av havsskorpionen Eurypterus Fossil av lobfeningen Holopychtius Silur Devon Fossil av fräkenträd Karbon Skalle av Tyrannosaurus rex Mesozoiska eran (i salens mitt) Fossil av urfågeln Archaeopteryx lithographica Kindtand av mammut Mesozoiska eran (i salens mitt) Kenozoiska eran Skelett av grottbjörn Kenozoiska eran

7 E. Gruppen utställningstexter Er uppgift är att ta reda på hur man i utställningstexterna har berättat för utställningsbesökarna om livets historia. Utrustning: anteckningsredskap linjal måttband 1. Titta igenom utställningstexterna. Hur många slags texttyper hittar ni? Lägg märke till olika storlekar, typer, skuggningar, betoningar/fet stil etc. Räkna upp i häftet alla texttyper ni hittat. Ni kan ge dem egna, åskådliga namn. Skriv också exempel på hurdana ord som är skrivna med varje texttyp. Exempel: 1. texttyp: kursiv. Med den här skrivs: alla latinska namn 2. Läs i sin helhet åtminstone en text med de texttyper som finns i listan nedan. a. en text som allmänt beskriver en era eller en period b. en bildtext c. en text som förtydligar ett exemplar eller en lämning d. en text som berättar närmare om ett djur eller en växt e. en dikt eller ett tänkespråk f. en huvudrubrik g. en mellanrubrik 3. I utställningsavdelningen om perm berättas det om förödande massutdöenden. Ta mått på hur många meter ifrån ni ännu kan läsa texten. Mät med linjal hur stor en bokstav i texten är. Skriv in resultatet i häftet. 4. Vilken period tycker ni att är den mest intressanta?

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början.

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början Inled berättelsen och arbetet med att läsa brev 1 från Pigglorna. Innan ni läser brevet väljer ni om ni vill låta eleverna tillverka var sin Piggla

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Att bestämma sig för att vara med

Att bestämma sig för att vara med Att bestämma sig för att vara med 6-8 elever 90 min SFT Syfte med lektionen Förberedelser Syftet med den sociala färdigheten att bestämma sig för att vara med är att eleven själv ska kunna ta bra initiativ

Läs mer

Elevportfölj A-nivå. Årskurs 6. Teknik. Undersökning av glasögon. Elevens svar:

Elevportfölj A-nivå. Årskurs 6. Teknik. Undersökning av glasögon. Elevens svar: 1 Undersökning av glasögon Gör en undersökning av glasögon med hjälp av dessa frågor: Vilka delar består glasögon av? Varför finns det oftast gångjärn i glasögonbågar och hur fungerar de? Var kan man hitta

Läs mer

Att starta en lärgrupp

Att starta en lärgrupp 1 Att starta en lärgrupp Stöd och hjälp! Det här materialet är gjort som ett stöd för lärgrupper. Planen är en hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med utbildningsmaterialet och fungerar

Läs mer

efter idéer av Arne Trageton

efter idéer av Arne Trageton Lätt-fil för Kortkommandon första hjälpen för att effektivisera arbetet vid datorn Skriva sig till läsning på datorn efter idéer av Arne Trageton ASFDJKÖA SDFJLSSLIR IRJWMV AS OFOEIRGOMW WPO- TRIMWO MFLOLQW

Läs mer

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Håll framsidan så enkel som möjligt! Den ser tråkig ut utan bild, men framsidan på större arbeten ska endast innehålla text och vara informativ! Placera skolans logotype

Läs mer

Att presentera sig. 4-8 elever 60 min Social Färdighetsträning

Att presentera sig. 4-8 elever 60 min Social Färdighetsträning Att presentera sig Syfte med lektionen Förberedelser 4-8 elever 60 min Social Färdighetsträning Syftet med lektionen är att eleverna får möjlighet att reflektera kring vad som är viktigt att tänka på när

Läs mer

ÅTERBLICK PÅ FRAMTIDEN

ÅTERBLICK PÅ FRAMTIDEN ÅTERBLICK PÅ FRAMTIDEN INNEHÅLL 1. Våra goda vanor... 2 2. Återblick på framtiden som metod... 2 3. Frågor att ta upp vid Återblick på framtiden... 2 4. Mätare för skolfreden... 2 5. Lördagsskola ett exempel

Läs mer

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN Innan du börjar läsa platsannonser och skriva ansökningar är det bra att fundera över vad det är du vill arbeta med. I kapitlet går du igenom din kompetens för att

Läs mer

Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag.

Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag. PULS, Rune Olsson AB www.pulsro.se sid 1 Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag. Inledning: Ett arbetsschema för en Kick-off. Vi känner alla regeln: Tänk efter - före. Här ger vi

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

TILL DIG SOM AR LARARE!

TILL DIG SOM AR LARARE! .... TILL DIG SOM AR LARARE! 1 .. VALKOMMEN! Det här är en lärarhandledning till Pernilla Stalfelts bok Vem är du? En bok om tolerans. Den är tänkt att vara ett inspirerande verktyg för dig som vill arbeta

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 MONSTRET Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 1 Presentation!... 3 Bakgrund!... 3 Rättigheter!... 3 Förankring i Läroplanen Lgr11!... 4 Syfte (Svenska Lgr11) Centralt

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?............................ 3 2. SAMLINGARNA.......................................................

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök:

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: 1. Var medveten om vilken målgruppen är I Problemlösarna är det elever i årskurs 8-9 som är målgruppen. Många ungdomar i den

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Loppet ett spel om diskriminering

Loppet ett spel om diskriminering Loppet är ett spel som vill diskutera olika former av diskriminering och fördomar. Det ger inga färdiga svar till spelarna, utan syftar till att väcka tankar om fördomar och ställa frågor om hur diskriminering

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år Lärgruppsplan Orientera för att ha kul att träna upp till 13 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara en

Läs mer

Konsten att skriva en projektplan

Konsten att skriva en projektplan Konsten att skriva en projektplan En projektplan är ett dokument som skrivs i det syfte att beskriva vad man gör och när man utför de olika aktiviteterna i projektgruppen. Genom att planera sitt projekt

Läs mer