Beslutsstöd - prioriteringar på individnivå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutsstöd - prioriteringar på individnivå"

Transkript

1 Beslutsstöd - prioriteringar på individnivå Ska kunna tillämpas - i situationer där prioriteringar av vårdbehov på individnivå ska bedömas - vid alla typer av offentligt finansierad hälso- och sjukvård som regleras enligt HSL - för alla typer av vårdåtgärder Ska vägleda beslut om - en given åtgärd ska utföras eller ej för en identifierad individ - prioriteringar mellan åtgärder för en identifierad individ - prioriteringar mellan två eller flera identifierade individer för definierade åtgärder

2 Beslutsstöd Förslag till modell Bedömning av tillståndets svårighetsgrad Bedömning av förväntad patientnytta/effekt av åtgärd Bedömning av kostnadseffektivitet Värdering av säkerheten i bedömningen Sammanvägning av fakta och fastställande av prioriteringsgrad

3 ICF-CY

4 Svårighetsgrad Aktuellt hälsotillstånd Risk för framtida ohälsa/död Tillståndets varaktighet Hälsa värderas i termer av strukturavvikelse, funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning och/eller delaktighetsinskränkning.

5 Bedömningsskala svårighetsgraden Mycket stor Mycket stor aktuell och/eller risk för strukturavvikelse, funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning och/eller delaktighetsinskränkning med grav olägenhet. Mycket stor risk för förtida död. Stor Stor aktuell och/eller risk för strukturavvikelse, funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning och/eller delaktighetsinskränkning med betydande olägenhet. Stor risk för förtida död. Måttlig Måttlig aktuell och/eller risk för strukturavvikelse, funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning och/eller delaktighetsinskränkning med måttlig olägenhet. Måttlig risk för förtida död. Liten Liten aktuell och/eller risk för strukturavvikelse, funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning och/eller delaktighetsinskränkning med ringa olägenhet. Liten, om än någon, risk för förtida död. Ingen Ingen aktuell och/eller risk för strukturavvikelse, funktionsnedsättning, ingen aktivitetsbegränsning och/eller delaktighetsinskränkning. Ingen risk för förtida död.

6 Patientnytta/effekt Förväntad effekt på aktuellt hälsotillstånd Effekt på identifierad risk Risk för biverkningar och allvarliga komplikationer av åtgärden Hur varaktig/ frekvent nyttan är Patientnyttan/effekten på aktuellt hälsotillstånd värderas i termer av förbättring av strukturavvikelse, funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning och/eller delaktighetsinskränkning.

7 Bedömningsskala patientnytta/effekt Mycket stor Ger mycket stor förbättring och/eller bibehållande av kroppsstruktur, kroppsfunktion, aktivitet och/eller delaktighet. Mycket stor påverkan på identifierad risk. Stor Ger stor förbättring och/eller bibehållande av kroppsstruktur, kroppsfunktion, aktivitet och/eller delaktighet. Stor påverkan på identifierad risk. Måttlig Ger måttlig förbättring och/eller bibehållande av kroppsstruktur, kroppsfunktion, aktivitet och/eller delaktighet. Måttlig påverkan på identifierad risk. Liten Ger liten förbättring och/eller bibehållande av kroppsstruktur, kroppsfunktion, aktivitet och/eller delaktighet. Liten påverkan på identifierad risk. Ingen Ger ingen eller obetydlig förbättring och/eller bibehållande av kroppsfunktion, aktivitetsförmåga och/eller delaktighet. Ingen påverkan på identifierad risk.

8 Kostnadseffektivitet Bedömning av patientnytta/effekt av en åtgärd för en identifierad individ i relation till kostnaden för åtgärden Mycket hög Hög Måttlig Låg Ej bedömbar Mycket hög kostnadseffektivitet innebär att kostnaden sett i relation till den nytta som vinns är mycket låg. Låg kostnadseffektivitet står i det här sammanhanget för en mycket hög kostnad per effekt.

9 Säkerhet i bedömningen Värdering av kvaliteten på de underlag som bedömningarna av svårighetsgrad, patientnytta/effekt och kostnad/effekt baseras på. Mycket hög Hög Måttlig Låg Det är säkerheten för den identifierade individen som ska bedömas

10 Fastställande av prioriteringsgrad Sammanvägningar av bedömningar av svårighetsgrad, förväntad patientnytta/effekt av åtgärd, kostnad/effekt samt säkerheten i bedömningen. Prioriteringsgrad anges i en tiogradig skala: - 1 anger det som är högst prioriterat - 10 det som är lägst prioriterat - Icke-göra

11 Skillnader mot nationella modellen Frekvens ingår som en del i bedömningarna av patientnytta/effekt Kvalitet fakta/evidens ersätts med säkerhet i bedömningen Skalstegen mer utförligt beskrivna

12 Skillnader mot beslutsstöd inom hjälpmedelsområdet Frekvens ingår som en del i bedömningarna av patientnytta/effekt Riskanalys ingår som en del i bedömningarna av tillståndets svårighetsgrad och patientnytta/effekt

13 Beslutsstödet omfattar inte Exakta kriterier för vad som måste gälla för att få olika prioriteringsgrader Specificering av vilken konsekvensen blir av hög respektive låg prioritet Specificering av hur beslutsstödet praktiskt ska användas inom ett specifikt verksamhetsområde det måste anpassas lokalt, i den verksamhet där det ska användas!

14 Prövning av modellen i Uppsala Bakgrund: Projekt pågår för att utarbeta riktlinjer och beslutsstöd för behovsbaserad hjälpmedelsförskrivning Förskrivare inom Habiliteringen för barn och vuxna, Hörcentral, Syncentral, Akademiska sjukhuset och Enköpings lasarett Politiskt beslut att införa Fritt val Aktuellt PM en manual

15 prövning Uppsala forts Tydliggöra konsekvenser av prioriteringsgraderna utifrån våra riktlinjer Utarbeta formulär och anvisningar till hjälp för förskrivarna att tydliggöra svårighetsgrad, effekt/nytta etc. Individen i behov av åtgärden ska vara delaktig i bedömningen Utbilda förskrivarna börja använda! Enkätundersökning till förskrivare och brukare före och efter införande Dokumentera och utvärdera tillsammans med Prioriteringscentrum

16 Ytterligare prövningar? Intressant att prova inom olika verksamheter Kortare testperioder pilotstudier Intresserad? Kontakta Mari Broqvist

2011:1. nya områden 2014:2 2014:2. 2014:2 i Prioriteringscentrums rapportserie PRIORITERINGSCENTRUM

2011:1. nya områden 2014:2 2014:2. 2014:2 i Prioriteringscentrums rapportserie PRIORITERINGSCENTRUM Logopedi, nutritionsbedömning, habilitering och arbetsterapi 2011:1 Att prioritera på individnivå Beslutsstöd vid hjälpmedelsförskrivning Att prioritera på individnivå Beslutsstöd vid hjälpmedelsförskrivning

Läs mer

Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län

Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län Monica Ahlström, Ulrika Blomé, Mari Broqvist, Ingrid Göransson, Anna-Karin Nilsson, Ulla Pettersson PrioriteringsCentrum

Läs mer

Hjälpmedel. - prioriteringar och individuella behov

Hjälpmedel. - prioriteringar och individuella behov Hjälpmedel - prioriteringar och individuella behov Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2006 Författare: Greger Olsson, hjälpmedelsstrateg, Hjälpmedelsverksamheten, Umeå Ansvarig handläggare: Peter Lorentzon Ansvarig

Läs mer

2011:4. Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård 2011:4 PRIORITERINGSCENTRUM. Reviderad version

2011:4. Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård 2011:4 PRIORITERINGSCENTRUM. Reviderad version Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård Reviderad version Mari Broqvist Maria Branting Elgstrand Per Carlsson

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

ICF/ICF-CY utbildningsmaterial Del 2- Kodning

ICF/ICF-CY utbildningsmaterial Del 2- Kodning ICF/ICF-CY utbildningsmaterial Del 2- Kodning 2 Förord Flera verksamhetsföreträdare har efterfrågat ett nationellt informationsmaterial om ICF/ICF-CY för att öka kunskapen inom den egna verksamheten. Detta

Läs mer

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Metodbeskrivning Bilaga

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Metodbeskrivning Bilaga Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Metodbeskrivning Bilaga Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga till SN 50/ 1 av 1 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 Bakgrund 2- Definitioner -4 Ansvar och roller Östhammar 4-8 Regler som gäller vid förskrivning av hjälpmedel 8-10 Avgifter 10-11 Andra verksamheters

Läs mer

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 Hjälpmedelsguiden Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 1. Bakgrund... 3 1.1 Utgångspunkt... 3 1.2 Hjälpmedelsguide... 3 1.3 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763... 3 1.4 Hjälpmedel i sitt

Läs mer

8. Utredning av rätten till sjukpenning

8. Utredning av rätten till sjukpenning 8. Utredning av rätten till sjukpenning I det här kapitlet beskrivs hur Försäkringskassan ska utreda rätten till sjukpenning enligt 3 kap. 7 AFL i ett ärende, både innan första beslutet fattas och löpande

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

ICF/ICF-CY utbildningsmaterial Del 1- Introduktion av modell, struktur och innehåll

ICF/ICF-CY utbildningsmaterial Del 1- Introduktion av modell, struktur och innehåll ICF/ICF-CY utbildningsmaterial Del 1- Introduktion av modell, struktur och innehåll 2 Förord Flera verksamhetsföreträdare har efterfrågat ett nationellt informationsmaterial om ICF/ICF-CY för att öka kunskapen

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Innehållet är i huvudsak uppdelat i två delar. En första del behandlar läkarens

Läs mer

Mitt i. prioriteringsprocessen

Mitt i. prioriteringsprocessen April 2002 Mitt i prioriteringsprocessen Sektorsrådens pågående arbete med vertikala prioriteringar Vertikala prioriteringsarbetet - - lägesrapport från medicinska sektorsrådens pågående arbete i regionen

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer