Webbstöd för leverantörer. Gemensam del behörighet ersättning tjänstedeklaration verksamhet m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Webbstöd för leverantörer. Gemensam del behörighet ersättning tjänstedeklaration verksamhet m.m."

Transkript

1 Sida:1 av 38 Avd. Kompletterande arbetsförmedlingstjänster dd Version 4.x Användarmanual Webbstöd för leverantörer behörighet ersättning tjänstedeklaration verksamhet m.m. (Uppdaterat )

2 Sid 2 av 38 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 1 WEBBSTÖD PÅ ARBETSFÖRMEDLINGENS HEMSIDA...3 ATT HANTERA WEBBSTÖDET... 5 BEHÖRIGHETSADMINISTRATION OCH BEHÖRIGHETSROLLER... 7 Behörighetsadministration... 7 Behörighetsroller... 7 Signering av uppgifter HANTERA FÖRETAGSINFORMATION Skapa kontaktperson Skapa konto Skapa lärare Skapa tjänstedeklaration Byte av Tjänstedeklaration Skapa verksamhet SÖKTJÄNSTER PÅ ARBETSFÖRMEDLINGENS WEBBPLATS SKICKA IN HANDLING Vad får en inskickad handling innehålla? Statusöversikt handlingar BEGÄRA ERSÄTTNING I WEBBSTÖDET Blanketter för manuella rutiner Personnummerbyte/födelsedatum ALLMÄNT OM WEBBSTÖDET Logga in till Webbstödet Frågor om Webbstödet Reservrutin vid driftstopp REVISIONSHISTORIK... 38

3 Sid 3 av 38 Webbstöd på Arbetsförmedlingens hemsida Bild 1 Logga in ger dig tillgång till Webbstödet för kompletterande aktörer 0ch utbildningsleverantörer Du måste ha en behörighet för att kunna logga in i Webbstödet för leverantörer. Den får du av ditt företags behörighetsadministratör. Du måste också ha en giltig e-legitimation/bank-id installerad på din dator, för mer info om e-legitimation se Den första behörigheten till en leverantör ges via avtal. Firmatecknare skriver under Avtal för behörighet till webbstödet för kompletterande aktörer Länk: ka_avtal_webb.pdf och anger där vem som ska vara behörighetsadministratör. Avtalet skickas till arbetsförmedlingen och behörigheten blir aktiv inom 14 dagar från att avtalet inkommit till arbetsförmedlingen om inte annat anges. När du väljer Logga in (se Bild 1) får du välja vilken typ av e-legitimation du har (se Bild 2).

4 Sid 4 av 38 Bild 2 Inloggning med e-leg/motsv. Observera, om du har flera olika e-legitimationer installerade på din dator bör du vara uppmärksam så att du använder samma e-legitimation när du signerar en bekräftelse eller handling som när du loggade in, annars riskerar du att signering misslyckas och att du får ett felmeddelande. Ikoner som du möter i Webbstödet Skapa verksamhet (i ett avtal) Visa valt objekt. Ta bort valt objekt. Objekt som inte kan tas bort. Utöka lista (ta fram dolda rader) Dölj lista (dölj rader) Dra tillbaka inskickad uppgift (den som skickat in kan göra det)

5 Sid 5 av 38 Att hantera webbstödet Sessionstid Om du har webbstödet öppet och är inaktiv i mer än 20 minuter så avslutas din session. Tänk på det när du arbetar med att registrera handlingar för att undvika merarbete. Organisationsnummer När du legitimerat dig via Bank ID i inloggningen och din behörighet har kontrollerats kommer du till Webbstödet. Om du har behörighet enbart hos ett företag visas startsidan direkt. Vilka funktioner som visas styrs av din behörighetsroll (se Behörighetsroller, länk ). Om du har behörighet hos flera leverantörer, t ex om du är anställd på flera företag, får du möjlighet att välja under vilket organisationsnummer du vill logga in på (Bild 3). Du är nu inloggad i webbstödet för leverantörer. Här kan du beroende på din behörighet bland annat registrera information om företaget och var verksamhet finns. Och det kanske vanligaste av allt, skicka in handlingar om arbetssökande. Bild 3 Välj för vilket organisationsnummer du ska registrera i Webbstödet Med två steg säkerställer du att är rätt inloggad för ditt arbete. Det första som sker är att du kommer direkt till ett val av leverantör om du har behörighet att administrera i verksamheter med olika organisationsnummer. Gör ditt val! Välj verksamhet Nästa steg är att välja verksamhet. Det går även att välja avbryta och komma direkt till en lista över verksamheter hos leverantören. Bild 4 Och välj därefter vilken verksamhet Därefter hamnar du i fliken Mitt arbete och då i fliken Översikt med lista över aktuella placeringar i verksamheten.

6 Sid 6 av 38 Bild 5 Exempel på startsida efter inloggning med e-leg Att byta mellan leverantör alt verksamhet när du är inloggad Strax under ditt namn till höger finns det två rullister, Leverantör resp. Verksamhet. Där kan du ta fram andra tjänster som du har behörighet att arbeta med. Bild 6 Lista vid byte av leverantör Bild 7 Lista vid byte av verksamhet För fortsatt handläggning av de enskilda ärendena hänvisas du till de separata beskrivningarna av aktuella tjänsterna.

7 Sid 7 av 38 Behörighetsadministration och behörighetsroller Behörighetsadministration För att få tillgång till webbstödet för leverantörer träffas ett avtal mellan denne och Arbetsförmedlingen. I det avtalet anmäler leverantören vem som ska ha behörighetsrollen Behörighetsadministratör för företaget. Om behörighetsadministratören slutar och ingen ny tilldelats roll behörighetsadministratör måste ett nytt avtal skickas in för webbstödet. Markera i avtalet att det avser en ny behörighetsadministratör. Se även nedan i Behörighetsadministratör. Behörighetsroller Beskrivning av behörighetsroller finns på Arbetsförmedlingens hemsida. Länk till avtal, behörighet och roller Webbstödet har flera behörighetsroller och det är leverantören som själv administrerar och fördelar rollerna till berörda anställda. Behörighetsadministratören kan lägga till och ta bort nya användare i webbstödet. Behörighetsadministratör Nedan visas hur startsidan ser ut för behörighetsrollen Behörighetsadministratör inom flertalet av våra handlingar. Bild 8 Startbild Mitt arbete för behörighetsadministratör Med flikvalen Företaget och Användare kan behörighetsadministratören lista personer som har behörighet för det aktuella organisationsnumret, men också ändra behörigheten för en person eller ta bort den permanent.

8 Sid 8 av 38 Bild 9 Lista över användare och möjlighet att registrera användare vid företaget För att ge någon behörighet välj Lägg till (Se Bild 9). Registrera personens Förnamn, Efternamn, Personnummer och E-post och välj vilken behörighetsroll användaren ska få (se Bild 10). Bild 10 Lägga till användare vid företaget Slutligen signerar behörighetsadministratören uppgifterna med sin e-legitimation/bank-id. Behörigheten är klar att användas inom några minuter efter det att signeringen är gjord. Bild 11 Att signera en ny användare Registrerare Startsidan för behörighetsrollen registrerare visas nedan.

9 Sid 9 av 38 Bild 12 Startsida för rollen Registrerare Lärare Behörighetsroll kopplad till arbetsmarknadsutbildningar. Lärare kan endast hantera närvarorapportering. Startsida för behörighetsrollen Lärare visas nedan. Bild 13 Startsida för rollen Lärare Läsare Startsida för behörighetsrollen Läsare visas nedan. Bild 14 Startsida för rollen Läsare Tjänsteadministratör Behörighetsroll kopplad till Arbetsmarknadsutbildningar. Tjänsteadministratören hanterar informationer kopplade till arbetsmarknadsutbildningar Startsidorna Mitt arbete resp. Företaget för behörighetsrollen Tjänsteadministratör visas nedan.

10 Sid 10 av 38 Bild 15 Startsida Mitt arbete för tjänsteadministratör Bild 16 Startsida Företaget för tjänsteadministratör Signering av uppgifter Generellt i webbstödet gäller att: Vid varje tillfälle du ska skicka information till arbetsförmedlingen signerar du med din e-legitimation. Efter varje signering får du en kvittens på att signering lyckades. Du ansvarar för att uppgifterna som lämnas är korrekta. Bild 137 Exempel på e-leg för signering och bekräftelse på gjord signering

11 Sid 11 av 38 Hantera företagsinformation Kontaktperson Konto Lärare Tjänstedeklaration Verksamhet och adress Utbildningstillfälle När du loggat in i webbstödet väljer du fliken Företaget. Du har då möjlighet att skapa kontaktpersoner och konton. För att i senare skede kunna skapa en verksamhet måste minst en administrativ kontaktperson och ett konto anges. Du skapar dessa med hjälp av knapparna Skapa. För hantering av Arbetsmarknadsutbildningar m.m. se separat Användarmanual. Länk: Bild 148 Fliken Företaget >Uppgifter visar era kontaktpersoner och konton Förteckningen över Kontaktpersoner och Konton. Det framgår även ur många verksamheter de är kopplade till. Skapa kontaktperson Bild 19 Registreringsformulär för ny kontaktperson

12 Sid 12 av 38 När du fyllt i alla uppgifter klickar du på Spara. Visa Kontaktperson tar fram en redigerbar information. Klickar du på siffran i kolumnen Ant. verksamh. kommer en dialogruta för att byta kontaktperson. Bild 20 Byte av kontaktperson sker via listor Byte mellan kontaktperson är enkelt med de listade kontaktpersonerna Skapa konto Bild 21 Formulär för att skapa konto När du fyllt i alla uppgifter klickar du på Spara. Du måste skicka in ditt konto för granskning. Klicka på Skicka in. (Bild 19) Bild 22 Nytt konto klart att skicka in Bild 23 Nytt konto kan du registrera genom att klicka på Skapa Det är också här du ser när kontot blivit granskat, det får då status godkänd eller underkänd. Observera att du inte får något meddelande om när ett konto är granskat, du måste

13 Sid 13 av 38 bevaka detta själv. För att rätta till ett underkänt konto klickar du på. Bild 24 Exempel på meddelande från arbetsförmedlingen Du kan då läsa den kommentar som granskaren skrivit in. Du klickar sedan på Redigera, ändrar det som är fel och sparar igen. Du måste nu skicka in ditt konto på nytt för granskning. Bild 25 Exempel på rad med nedåtpil för att expandera informationen Kontot du vill ändra får en nedåtpil, som indikerar en till rad, Och i detta fall ny information och det nya kontot läggs under rubriken Konton att skicka in. Bild 26 Exempel på rad med uppåtpil och expanderad rad med information. Klickar du på nedåt pilen kommer den nya informationen. Det går att ångra ändringen genom att klicka på Ta bort, det röda krysset. Bild 27 Exempel på rad med funktionen Dra tillbaka, bakåtpilen Så här ser det ut när du skickat in kontot för granskning och du utvidgat listan, genom att klicka på pilen till vänster i listan. Du kan fortfarande ångra dig med att klicka på blå bakåtpil, du på,, längst till höger på raden för det ändrade kontot. Klickar, så stänger du bara den extra raden. Bild 28 Byta konton sker enkelt med vallistor Det går snabbt att byta konto om du klickar på siffran som anger hur många verksamheter som använder kontot. Alternativet Standardkonto används om du enkelt vill knyta verksamheten till företagets standardkonto. Standardkonto anger

14 Sid 14 av 38 du vid registrering av ett konto. Använder du standardkonto som alternativ till ett kontonummer redovisas inte det i antalet verksamheter som kontot är kopplat till. Skapa lärare För beskrivning av hur lärare skapas se i Användarmanualen för Arbetsmarknadsutbildning m.m. Länk: Bild 29 För att skapa en lärare till utbildningstillfällen i din utbildningsverksamhet börjar du här Bild 30 Formuläret för en lärare du ska sända in för granskning När läraren är godkänd av arbetsförmedlingen kan den kopplas till en eller flera utbildningar. Skapa tjänstedeklaration Tjänstedeklarationen har olika utformning beroende på vilken tjänst som den presenterar. Tjänstedeklarationen innehåller information som presenteras via Arbetsförmedlingens söktjänster på vår webbplats. Tjänstedeklarationen skriver du innan du registrerar din verksamhet i avtalet för tjänsten. Du ska koppla en tjänstedeklaration till din verksamhet.

15 Sid 15 av 38 Tjänstedeklarationen ska spegla den verksamhet som du enligt ditt avtal ska bedriva på leveransområdet. Läs igenom hela avsnittet tjänstedeklaration innan du börjar registrera i webbstödet. Bild 31 Flik Företaget > Tjänsteutbud > Tjänstedeklarationer ger möjlighet att skapa och redigera tjänstedeklarationer Klicka på Skapa för att registrera en ny tjänstedeklaration. Bild 31 Val av tjänst och registrering av namn i formuläret Skapa tjänstedeklaration Du kan alternativt välja att ta fram en redan befintlig tjänstedeklaration och använda funktionen Använd som mall. Bild 32 Exempel där möjligheten till att använda mall framgår Du kan återanvända en tjänstedeklaration i samma tjänst och anpassa relevanta delar. Den nya tjänstedeklaration ska spegla verksamheten på den adress som tjänstedeklarationen avser. Notera att namnet inte kan vara lika för flera tjänstedeklarationer. Hur du registrerar i en viss tjänst beskrivs senare under eget avsnitt för varje tjänst.

16 Sid 16 av 38 När du registrerat din tjänstedeklaration ska den skickas in till arbetsförmedlingen för granskning. Fliken Företaget>Tjänsteutbud>Tjänstedeklarationer visar dels vilka tjänstedeklarationer som är godkända/underkända, dels de som ska sändas in. Bild 33 Tjänstedeklarationer hos dig och klara att skicka in En tjänstedeklaration kan ha status Sparad, då har du bara sparat den hos dig. Inskickad för granskning, då är den inkommen till arbetsförmedlingen. Granskad, underkänd, du har då att redigera enligt den kommentar som Arbetsförmedlingen gjort. Slutligen Granskad, Godkänd, nu kan du koppla tjänstedeklarationen med den verksamhet som den avser. Ikonen (Förstoringsglas = Visa valt objekt) aktiverar visningsläge för tjänstedeklarationen. Ikonen (Rött kryss = Ta bort valt objekt) tar bort tjänstedeklarationen. Bild 34 Inskickad tjänstedeklaration Etableringslots tjänstedeklaration Alla etableringslotsar ska kunna leverera tjänsten till alla deltagare. Som etableringslots får du inte neka någon deltagare. I tjänstedeklarationen kan du ange vad som är unikt med just din verksamhet, exempelvis gällande lotsarnas språk- och branschkunskaper. Syftet är att marknadsföra dig, som etableringslots, mot vissa målgrupper samt att den arbetssökande kan jämföra olika etableringslotsar med varandra, för att kunna göra ett mer informerat val. Tjänstedeklarationen presenteras i sökfunktionen Sök Etableringslots på arbetsförmedlingens hemsida. Länk: oss/for-leverantorer/for-kompletterande-aktorer- /Etableringslots/Tjanstedeklaration-etableringslots.html Beskrivningen måste innehålla tillräckligt med information som tydligt anger huvudinriktning, innehåll och utformning av levererad tjänst. Texten ska beskriva det unika som du, som etableringslots erbjuder. Undvik generella termer.

17 Sid 17 av 38 Informationen ska vara korrekt och tjänstedeklarationen ska spegla verksamheten på den adress som tjänstedeklarationen avser. Bild 35 Flik Företaget > Tjänsteutbud > Tjänstedeklarationer ger möjlighet att skapa och redigera tjänstedeklarationer Välj rätt tjänst, Etableringslots i detta fall. Ge tjänstedeklarationen ett bra namn, du och dina kollegor ska återfinna den enkelt när du ska koppla den till en verksamhet. (Se bild 27 ovan). Namnet bör innehålla företagsnamn, tjänst och ort/område. Fältet rymmer 60 tecken. (Används en tjänstedeklaration för flera verksamheter anger du inte ort/område). När du klickat på Skapa kommer du till registreringen av det egentliga innehållet i tjänstedeklarationen. Tjänstedeklarationen skrivs med hjälp av fyra flikar; Presentation, Metodik Arbete/Studier, Metodik Samhällsliv/Praktiskt stöd och Utbildning/Erfarenhet. Flik Presentation Fritextfältet Presentation använder du för att skriva en beskrivning av dig som leverantör. Informationen ska baseras på den som du angett i din ansökan för tjänsten. Endast information som har relevans för aktuell tjänst får förekomma. Det du skriver här är det som visas direkt under företagets namn i Sök Etableringslots på arbetsförmedlingens webbplats. Språkkunskaper och Yrkesinriktningar/Branschkunskap Två valboxar där du kan välja det som är utmärkande kompetenser på den aktuella verksamhetsadressen.

18 Sid 18 av 38 Bild 36 Flik Presentation med språk och branschvalen Språkkunskaper Här väljer du de språk som visar den specialisering som lotsarna har på den aktuella verksamhetsadressen. Med angivet språk i söktjänsten avses att minst en lots på aktuell verksamhetsadress har den angivna språkkompetensen. Med lots avses anställda som handleder och arbetar närmast den arbetssökande på aktuell verksamhetsadress. Du får ett meddelande av systemet om du väljer fler än 5 språk. Det är en mjuk spärr som du kan gå förbi genom att klicka OK. Om Avbryt så kommer du till listan och kan justera antalet språk i listan. Bild 37 När du registrerat mer än 5 språk eller yrkesinriktningar Yrkesinriktningar/Branschkunskaper Här väljer du de yrkesinriktningar/branschkunskaper som lotsarna har inom valda yrkesområden. D.v.s. kunskap som lotsarna på den aktuella verksamhetsadressen besitter. Du får ett meddelande/fråga av systemet om du väljer fler än 5 branscher. Det är en mjuk spärr som du kan gå förbi genom att klicka OK. Om Avbryt så kommer du till listan och kan justera antalet branscher i listan. Språk och Branschkunskap är variabler i sökfunktionen för Etableringslots på Arbetsförmedlingens webbplats.

19 Sid 19 av 38 Flik Metodik Arbete/Studier Bild 38 Flik Metodik Arbete/Studier med exempel på avsnittsrubriker Klicka på Lägg till avsnitt för att registrera ett eller flera avsnitt i din beskrivning av metoder som används i verksamheten. Beskrivning av leverantörens metodik och inriktning för att stötta den nyanlände till arbete. Exempelvis om hur lotsarna arbetar med arbetsgivarkontakter. Här kan du även beskriva hur ni samarbetar med näringslivet och anordnare av andra etableringsinsatser. Det går att skapa flera rubriker och avsnitt under fliken. Förslag till möjliga rubriker för avsnitt: Kontakter och nätverk mot arbetslivet i Sverige Matchning mot arbete och praktik Coachning Studiebesök Yrkes- och branschinformation Erbjudna aktiviteter Individuell planering Ni kan även ange helt egna avsnitt. Presentationen ska avse den tjänst som erbjuds på den verksamhetsadress som tjänstedeklarationen avser. Klicka på Spara. Om det finns tomma avsnitt så måste du först ta bort dessa. Klicka på knappen Ta bort (bredvid fältet för rubrik till det avsnitt som du vill ta bort).

20 Sid 20 av 38 Flik Metodik Samhällsliv/Praktiskt stöd Bild 39 Flik Metoder Samhällsliv/Praktiskt stöd Klicka på Lägg till avsnitt för att registrera ett eller flera avsnitt i er beskrivning av metoder som används i verksamheten. Beskrivning av leverantörens metodik och inriktning för att stötta den nyanlände till etablering inom samhällsliv. Exempelvis om hur du som lots arbetar för att den arbetssökande snabbare ska kunna orientera sig i det svenska samhället. Här kan du även beskriva hur ni samarbetar med andra myndigheter och det civila samhället. Tänk på att lotsens stöd inom samhällsliv och praktiskt stöd inte ska ersätta det stöd som andra aktörer ansvarar för. Det går att skapa flera rubriker och avsnitt under fliken. Förslag till möjliga rubriker för avsnitt: Orientering i samhällsliv Stöd i kontakt med myndigheter Kontakt med samhällsinrättningar (bank, hälso- och sjukvård, bibliotek, bostadsförmedling, etc.) Samarbete med civila samhället Erbjudna aktiviteter Individuell planering Ni kan även ange helt egna avsnitt. Presentationen ska avse den tjänst som erbjuds på den verksamhetsadress som tjänstedeklarationen avser. Klicka på Spara. Om det finns tomma avsnitt så måste du först ta bort dessa. Klicka på knappen Ta bort (bredvid fältet för rubrik till det avsnitt som du vill ta bort).

21 Sid 21 av 38 Bild 40 Meddelande för att bekräfta borttag av avsnitt Du får en fråga om du vill ta bort avsnittet. Klicka på OK om så är fallet. Flik Utbildning och erfarenhet I fliken Utbildning och erfarenhet gör du en kort beskrivning av vilka utbildningar lotsen har genomgått och vilken erfarenhet de har (t.ex. antal år, inriktning och målgrupp). Här kan du även ange om lotsen har erfarenheter från liknande verksamheter Förslag till rubrik på avsnitt: Etableringslotsarnas utbildning och erfarenhet. Övrig kompetens inom företaget. Övrig erfarenhet inom området etablering och integration Bild 41 Flik Utbildning/Erfarenhet Klicka på Spara Tjänstedeklarationen är nu klar att skickas in för granskning av Arbetsförmedlingen.

22 Sid 22 av 38 Bild 42 Tjänstedeklarationen sparad och färdig att Skicka in Bild 43 Tjänstedeklarationen får status "Inskickad för granskning" OBS! Den inskickade tjänstedeklarationen kan dras tillbaka av den som skickat in den. Det går att göra innan den granskats av Arbetsförmedlingen. RESA Sysselsättningsplats med rehabiliterande inslag - Tjänstedeklaration En tjänstedeklaration i RESA Sysselsättningsplats med rehabiliterande inslag registreras under tre flikar; Presentation, Vi erbjuder och Erfarenhet. Närmare beskrivning av tekniskt förfarande nedan. Den som ska registrera Tjänstdeklarationen ska ha tillgång till fliken Företaget i webbstödet. Företag > Tjänsteutbud har flikarna Avtal, Verksamheter och Tjänstedeklarationer. I fältet Tjänst går det att välja Alla eller en av fyra tjänster. Det valda alternativet visar de tjänstedeklarationer som registrerats vid ditt företag. När du klickar på ikonen aktiveras visningsläget för tjänstedeklarationen. Ikonen är till för att ta bort tjänstedeklarationen. Bild 44 Att välja RESA och namnge tjänstedeklarationen Välj rätt tjänst, RESA (Rehabilitering Sysselsättning Arbete), så kallas tjänsten i våra rullister. Ge den ett bra namn, du och dina kollegor ska återfinna den enkelt när du ska koppla den till en verksamhet. Namnet bör innehålla företagsnamn, tjänst och benämning. Fältet rymmer 60 tecken. Tänk på att namnet är det arbetsförmedlaren ser i sitt beslutssystem. När du klickat på Skapa kommer du till registreringen av det egentliga innehållet i tjänstedeklarationen. Tre flikar; Presentation, Vi erbjuder och Erfarenhet representerar tjänstedeklarationens innehåll. Flik Presentation

23 Sid 23 av 38 Bild 45 Flik Presentation - Textfält för din presentation Här beskriver du din verksamhet, ex hur länge ni funnits, hur många som arbetar där. Beskriv målsättningen med företaget utifrån er ansökan, ex hur ni vill stötta och handleda deltagaren och att ni kan erbjuda tillgång till stöd och handledning. Flik Vi erbjuder Bild 46 Flik Vi erbjuder - Rubriker och textfält för olika avsnitt väljer du själv Bild 47 Flik Vi erbjuder - Med exempel på avsnitt och text Här beskriver du de olika sysselsättningsplatser eller arbetsområden ni kan erbjuda. Du väljer själv om du vill dela upp informationen i flera avsnitt. Vilka arbetsuppgifter man kan få pröva på och hur ni anpassar uppgifterna efter deltagarens förutsättningar och behov oavsett om de kan deltaga bara några timmar i veckan eller upp till heltid. Beskriv vad den arbetssökande blir erbjuden som deltagare när den arbetssökande kommer till era lokaler. Hur den arbetssökande har möjlighet att pröva på nya arbetsuppgifter? Utöka sin arbetstid när denne klarar av det. Här kan man också beskriva ev. motiverande, rehabiliterande inslag, som kan ingå.

24 Sid 24 av 38 Flik Erfarenhet Referenser Ge en kortfattad beskrivning av referenser från uppdrag där du tidigare har arbetat med målgruppen på en arbetsförlagd sysselsättning. Om du är nyetablerad kan referensuppdrag alternativt lämnas för uppdrag utfört av en person som företräder företaget. Erfarenhet Här beskriver du er erfarenhet av arbetsplatsförlagda insatser för personer med funktionsnedsättning. Den erfarenhet ni har av att handleda personer med psykisk funktionsnedsättning och att ni har kunskap, insikt om den specifika problematik som funktionsnedsättningen kan medföra. Bild 48 Flik Referenser - Två textfält, Erfarenhet och Referenser Bild 49 Tjänstedeklarationer sparade och klara att skicka in När Arbetsförmedlingen granskat den inskickade tjänstedeklarationen är status ändrat för handlingen. Den har nu status Granskad, Godkänd. Byte av Tjänstedeklaration Du kan byta en godkänd tjänstedeklaration. Byte mellan godkända tjänstedeklarationer sker utan att Arbetsförmedlingen behöver kontaktas. Din verksamhet är direkt sökbar i söktjänsterna efter genomfört byte. Den nya tjänstedeklarationen måste granskas och godkännas innan den publiceras. Publiceringen på webbsidan, att en arbetssökande kan se den, sker när den kopplas till en verksamhet.

25 Sid 25 av 38 Bild 50 Sidan med avtal där det går att byta tjänstedeklarationer Bild 51 Antal verksamheter som använder en tjänstedeklaration Bild 52 Att byta en tjänstedeklaration

26 Sid 26 av 38 Skapa verksamhet En utbildningsleverantör skapar utbildningstillfälle i stället för verksamhet. Det beskrivs i användarmanualen för Arbetsmarknadsutbildning. Länk: För att skapa en verksamhet måste det finnas uppgifter om konto, kontaktperson och tjänstedeklaration att koppla till den. Samt adress till en lokal. Uppgifterna ska vara granskade av arbetsförmedlingen och godkända. Verksamhet och avtal Det finns olika villkor i de avtalade tjänsterna för hur du ska koppla Avtal, Verksamhet och Adress. Se även följebrevet du fick med kontraktet och för aktuell information vår hemsida Bild 53 Välj vilken tjänst verksamheten tillhör Aktiviteter JOB/UGA 2010 Avtalet/kontraktet avser hela tjänsten. Avtalet/kontraktet avser en ort (huvudort). En ny verksamhet skapas för varje leveransadress du ska registrera. Etableringslots Avtalet/kontraktet avser hela tjänsten. Avtalet/kontraktet avser n ort (huvudort). En ny verksamhet skapas för varje leveransadress du ska registrera. RESA (Sysselsättningsplats med rehabiliterande inslag) Avtalet/kontraktet avser ett leveransområde. Samtliga adresser i ett leveransområde skriver du in i en och samma verksamhet. Registrering av verksamhet Du går sedan vidare genom att klicka på Tjänsteutbud. Du kommer då få en lista på de avtal som finns att skapa verksamheter för.

27 Sid 27 av 38 Bild 54 Företaget > Tjänsteutbud - Välj vilket avtal verksamhet tillhör Du skapar en verksamhet genom att klicka på. Verksamheten är delad i två delar dels Verksamhet dels Adress. Verksamhet är kopplad till avtalet. Adressen är där verksamheten bedrivs, kan var en eller flera enligt avtal. Bild 55 Formulär för att skapa verksamhet Den löpande beskrivningen ska följa fritextfältens ordning Du skriver in ett verksamhetsnamn med leverantörens företagsnamn, tjänst och orten motsv. Exempel: Verksamhet Lots Sundsvall. Gatuadressen ska vara sökbar för den karttjänst vi använder. En benämning på hus/område, som är lokalt använt, kan vanligen inte användas. Karttjänsten är viktig för det sökresultat den arbetssökande får vid sökning på en tjänst som levereras enligt LOV.

28 Sid 28 av 38 För att få kartfunktionen i söktjänsterna att fungera rätt klickar du på Uppdatera efter att du skrivit in gatuadressen. Välj rätt adress ur en rullista, klicka Ok. Du påverkar med kartfunktionen hur sökbar din verksamhet är i våra söktjänster. Därför är det viktigt att du får kartnålen att peka rätt. För att spara adressen måste du klicka på Spara adress. Län och Kommun uppdateras automatiskt, men om detta skulle vara fel går det att ändra. Hemsida är frivilligt. Kapacitetstak anges om tjänsten kräver det. Annars frivilligt, det kan påverka Arbetsförmedlingens möjlighet att anvisa, ta beslut, att en arbetssökande ska anlita dig. Kontaktperson: Välj en representant från listan. Om annat konto än standardkonto ska användas väljer du det. Bild 56 Kartnålen - Klicka på Uppdatera karta och därefter på Spara Bild 57 Adress klar att Skicka in De verksamheter du skapar läggs i en lista nedtill på sidan. Du måste nu skicka in dessa för granskning. Markera i boxen och klicka på Skicka in.

29 Sid 29 av 38 Knappen Redigera indikerar att du kan ändra informationen i verksamheten som sådan. Knappen Skapa adress att du kan registrera fler adresser i verksamheten. Bild 58 De båda knapparna i bild 61 Bild 59 Adressen inskickad för granskning men möjlig att dra tillbaka, via bakåtpilen Bild 60 Status Ej sökbar visar på att verksamheten inte är sökbar i våra söktjänster Under fliken Verksamheter kan du nu se att verksamheterna är inskickade för granskning. Du ser också varje verksamhets KA-nummer. Det är verksamhetens unika identifikation och används i kommunikationen med Arbetsförmedlingen. I Statuskolumnen ser du om verksamheten är sökbar eller ej i söktjänsterna. Bild 61 I statuskolumnen ser du om en verksamhet är sökbar eller ej i våra söktjänster på hemsidan Är den inte sökbar har arbetsförmedlingen inte granskat alt underkänt insända uppgifter. Observera att du inte får något meddelande när en verksamhet är granskad, du måste bevaka detta själv. För att ta fram en verksamhet klickar du på.

30 Sid 30 av 38 Bild 62 En verksamhet är möjlig att redigera oavsett status Orsak till varför status Ej sökbar framgår av text.. Bild 63 Redigeringsformulär med rullistor Bild 64 Exempel på verksamhet där val av redan godkända värden använts

31 Sid 31 av 38 Bild 65 En redigerad adress måste sändas in för granskning Adressen ska efter redigering skickas in till Arbetsförmedlingen för granskning. Bifirmor och alternativa adresser hos leverantör Du har möjlighet att välja alternativa företagsnamn och adresser knutna till ditt organisationsnummer. Har du enskild firma med flera firmanamn och flera adresser kan du välja mellan dessa i rullist. Övriga bolagsformer kan välja sitt bifirmenamn men inte adress. Exempel för annan bolagsform än enskild firma Bifirmenamn kan väljas. Men endast en adress oavsett val av namn. Namnen ska vara registrerade vid Bolagsverket. Bild 66 Att välja namn vid olika typer av bolag Bild 67 Exempel vid val av namn Bild 68 Exempel vid val av namn 2 Exempel för enskild firma Val av alternativt namn och adress kopplat till detta. Namnen ska vara registrerade vid Bolagsverket.

32 Sid 32 av 38 Bild 69 Val av namn och adress vid enskild firma Bild 70 Exempel vid val av namn och kopplad adress 1 Bild 71 Exempel vid val av namn och kopplad adress 2 Söktjänster på Arbetsförmedlingens webbplats För tjänster upphandlade enligt LOV finns två sökfunktioner: Sök etableringslots Sök sysselsättningsplats Där söker den arbetssökande fram en leverantör som hen vill använda sig av. Länk: För utbildande tjänster finns en sökfunktion Sök utbildning

33 Sid 33 av 38 Skicka in handling Via webbstödet för leverantörer ska du som leverantör lämna in de handlingar som krävs för respektive tjänst. Följande handlingar finns idag i Webbstödet: Gemensam planering Gemensam utbildningsplan Månadsrapport Periodisk rapport Slutredovisning Resultat 1 Resultat 2 Avvikelserapport Vilka handlingar som ingår i respektive tjänst beskrivs i de olika webbstöden för respektive tjänst. Där framgår vilka informationer som ska meddelas Arbetsförmedlingen. Vad får en inskickad handling innehålla? Hur du får formulera dig och vad som får stå i en handling som skickas in via Webbstödet för leverantörer bestäms utifrån gällande lagar och förordningar: Lag (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Personuppgiftslag (1998:204) Förordning (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Personuppgiftsförordning (1998:1191) I korthet bör du tänka på följande: Deltagaren ska vara medveten om vilken information du lämnar till arbetsförmedlingen, se aktuellt informationsstöd. Innehållet i handlingen bör vara konkret och sakligt samt enbart innehålla uppgifter som bedöms viktiga utifrån arbetsförmedlingens vidare handläggning av ärendet. Vissa uppgifter får inte förekomma i en handling som lämnas in via Webbstödet för leverantörer, med detta menas sådana personuppgifter som avses i 21 personuppgiftslagen (1998:204), uppgifter om lagöverträdelse, samt uppgifter om att den enskilde har vårdats med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller varit föremål för åtgärd enligt utlänningslagen (2005:716). Vissa uppgifter gällande etniskt ursprung, hälsa, uppgifter om sociala förhållanden samt vissa värderande uppgifter kan betraktas som känsliga. Om du är osäker på hur du ska formulera dig i ett ärende bör du kontakta ansvarig arbetsförmedlare i ärendet för vägledning i vad du bör och inte bör skriva i en handling. Uppgiftslämnaren är ansvarig för att informationen som lämnas är korrekt och relevant. Hantering av information om den arbetssökande lokalt hos Kompletterande aktör

34 Sid 34 av 38 Endast under den tid som den arbetssökande är aktiv hos dig får du ha tillgång till de nödvändiga uppgifterna. Ett lokalt arkiv får inte upprättas. Statusöversikt handlingar Under fliken Mitt arbete och Översikt ser du alla ärenden som är inskickade av Arbetsförmedlingen och deras status. De senast inkomna händelserna är de som är fetmarkerade. De markeras så under en vecka för att visa att något har hänt. Det är möjligt att sortera de olika ärendena i rullmenyn Status. Bild 72 Exempel på en statusöversikt Genom att klicka på ärendenumret kommer du till respektive ärende och de handlingar som ska hanteras. Bild 73 Hantera handlingar Begära ersättning i Webbstödet I fliken Mitt arbete > Statusöversikt i respektive tjänst framgår när du kan begära ersättning. Det går att göra när arbetsförmedlingen godkänt den insända handlingen. Att en handling är godkänd ser du dels i statusöversikten, dels i listan över handlingar i det enskilda ärendet. Det finns i vissa tjänster krav på att sända in intyg till arbetsförmedlingen utöver de uppgifter som du sänt in via webbstödet. I Jobbcoachtjänsten sker en automatiserad kontroll av handlingen Resultat 1 när den skickas in till Arbetsförmedlingen. Är villkoren för Resultat 1 uppfyllda

35 Sid 35 av 38 godkänns handlingen. Om ej sker fortsatt manuell hantering i webbstödet av Resultat 1. Tjänsternas har olika utformning av betalningsmodellen i respektive tjänst. En typ av handling som du skickar in kan utgöra betalningsunderlag i en tjänst men inte i en annan. Du får åtkomst till formuläret när du är i den arbetssökandes ärende. När en handling är godkänd kan du via fliken Begär ersättning rekvirera din ersättning. Bild 74 Mitt arbete > Begär ersättning Ärenden där du kan begära ersättning visas Bild 75 Ersättningar överförda för signering Begäran om startersättning kan du göra enligt bild. Klicka på Skicka och den läggs till i listan under ersättningar att signera. Klicka på Signera, använd ditt e-leg, klart.

36 Sid 36 av 38 Bild 76 Kvittens på begärda ersättningar efter signering Begärda ersättningar Du kan lista vilka begärda ersättningar du sänt in för verksamheten. Du väljer utifrån KA-nummer, Ärende och/eller tidsintervall. Bild 77 Exempel på resultat av sökning på ett KA-nummer

37 Sid 37 av 38 Blanketter för manuella rutiner Blanketter för kompletterande manuella rutiner för respektive tjänst återfinns under respektive rubrik i För kompletterande aktörer. Länk: Se även nedan om reservrutin vid driftstopp. Personnummerbyte/födelsedatum Arbetsförmedlingen inhämtar dagligen från Skatteverket information om personnummer. När en arbetssökande erhållit nytt personnummer aviseras det i webbstödet. Vid sökning med det tidigare födelsedatumet visas nytt födelsedatum. När sökning med nytt födelsedatum sker kommer samtliga handlingar i webbstödet för den aktuella personen att erhålla det nya rätta födelsedatumet/personnumret. När sökningen med det nya födelsedatumet sker ändras samtliga dokument i webbstödet från det tidigare till det nya födelsedatumet. Allmänt om Webbstödet Arbetsförmedlingens webbstöd för kompletterande leverantörer och KA Webbstöd är webbplatsen för utbyte av information mellan dig som är kompletterande leverantörer och Arbetsförmedlingen. Kompletterande leverantörer har via tillgång till Webbstöd. Arbetsförmedlingens information för leverantörer är uppdelad i två delar. En gemensam del som handlar om företaget och dess verksamheter. Den beskriver även tjänstedeklarationer och ersättningar. En andra del är en för varje tjänst. De beskriver hur handlingarna i respektive tjänst ska hanteras. Mer information finns även att läsa i respektive tjänsts FFU, Förfrågningsunderlag och på arbetsförmedlingens hemsida. Logga in till Webbstödet Webbstödet för kompletterande leverantörer når du via under rubriken Om oss > För leverantörer > För kompletterande aktörer. Där finns inloggningen i webbstödet för kompletterande leverantörer (se Bild 1). Webbstödet är tillgängligt alla dagar klockan Frågor om Webbstödet Om du har problem med webbstödet gällande inloggning, teknik, behörighet mm. kan du vända dig till vår Support på (vardagar ) eller via E-post: Och på arbetsförmedlingens webbplats för Kompletterande aktörer, länk: Reservrutin vid driftstopp Vid längre driftstopp i webbstödet kan Arbetsförmedlingen besluta om användande av reservrutiner. Med längre driftstopp avses mer än 24 timmars stopp. Arbetsförmedlingens support är din kontakt även i detta fall.

38 Sid 38 av 38 Revisionshistorik Datum Version Beskrivning av förändring Ansvarig skapad Avd Kompl af-tjänster Tjänstespecifika delar förda till nya dokument Beskrivning av verksamhet och adress samt kartfunktion förtydligad Avd Kompl af-tjänster Tillägg om RESA under Verksamhet Avd Kompl af-tjänster Tillägg Tjänstedeklarationer Avd Kompl af-tjänster Revidering av krav på hur namn på verksamhet och tjänstedeklaration ska vara utformade Versionshantering av adress, verksamhet och tjänstedeklaration. Utseende ändrat i Webbstödet l Redigering av Behörighet och bildnumrering Avd Kompl af-tjänster Avd Kompl af-tjänster Avd Kompl af-tjänster Rättningar av fel bl.a. adresshantering Avd Kompl af-tjänster Företag med fler namn kan välja vilket namn ses utåt. Tjänstedeklaration för Etableringslots förändrad Ny funktionalitet i Begär ersättning. Ny flik Statusöversikt av handlingar Länkar uppdaterade Jobbcoachning och Rehab 2011utfasas Viss textjustering Justeringar i samband med nytt webbstöd för Utbildningar Uppdatering vid förändringar i webbstödet. Avd Förmedlingstjänster Avd Integration och Etablering Avd Förmedlingstjänster Avd Förmedlingstjänster Avd Förmedlingstjänster Avd Förmedlingstjänster

Information till webbstödet för leverantörer. Gemensam del - behörigheter - företagsinformation

Information till webbstödet för leverantörer. Gemensam del - behörigheter - företagsinformation Sida:1 av 36 Gemensam del Avd. Kompletterande arbetsförmedlingstjänster 2012-05-25 Version 3.x Information till webbstödet för leverantörer Gemensam del - behörigheter - företagsinformation (Uppdaterat

Läs mer

Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer

Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer Avtal, behörighet och roller Inloggning Hantera företagsinformation Uppdaterat 2015-10-13 Sid 2 av 28 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 OM

Läs mer

Webbstöd för leverantörer. Gemensam del - behörigheter - företagsinformation

Webbstöd för leverantörer. Gemensam del - behörigheter - företagsinformation Sida:1 av 42 Avd. Kompletterande arbetsförmedlingstjänster 2013-03-dd Version 4.x Användarmanual Webbstöd för leverantörer - behörigheter - företagsinformation (Uppdaterat 2013-09-09) Sid 2 av 42 Innehållsförteckning

Läs mer

Webbstöd för leverantör etableringslots

Webbstöd för leverantör etableringslots Användarstöd Webbstöd för leverantör etableringslots (Uppdaterat 2014-11-26) Sida: 2 av 20 Innehåll ETABLERINGSLOTS... 3 SIDAN ÖVERSIKT... 4 SIDAN STATUSÖVERSIKT... 5 GEMENSAM PLANERING... 6 REGISTRERA

Läs mer

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Uppdaterat 2015-11-16 Detta användarstöd hanterar: - avtal - behörigheter - roller - inloggning - kommunspecifik information och gäller i första hand dig som har

Läs mer

Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer

Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer Avtal, behörighet och roller Inloggning Hantera företagsinformation Uppdaterat 2016-07-05 Sid 2 av 30 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 OM

Läs mer

Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport

Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport Användarstöd Webbstöd till leverantörer för Arbetsmarknadsutbildningar, Förberedande utbildningar och Insatser Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport

Läs mer

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Uppdaterat 2016-09-23 Detta användarstöd hanterar: - avtal - behörigheter - roller - inloggning - kommunspecifik information och gäller i första hand dig som har

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09)

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09) Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011 (Uppdaterat 2013-09-09) Sida: 2 av 16 Innehållsförteckning KORT BESKRIVNING AV PROCESSEN REHABILITERINGSTJÄNST... 3 Trepartssamtal

Läs mer

Utbildningskontrakt - webbstöd för kommuner

Utbildningskontrakt - webbstöd för kommuner Användarstöd 1 Utbildningskontrakt - webbstöd för kommuner Detta användarstöd hanterar: - avtal - behörigheter - roller - inloggning - kommunspecifik information information som i första hand gäller dig

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8 Det har blivit dags att titta på sökmöjligheterna i Disgen. Det finns egentligen två olika sökfunktioner i Disgen, Välj person och Sök personer. Här behandlas dessa båda funktioner. Välj person och Sök

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

Webbstöd för leverantör Etableringslots

Webbstöd för leverantör Etableringslots Sida: 1 av 20 Användarmanual Webbstöd för leverantör (Uppdaterat 2013-10-08) Sida: 2 av 20 Innehållsförteckning ETABLERINGSLOTS... 3 Statusöversikt ärenden... 4 En ny arbetssökande till dig... 4 Gemensam

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer

Digitala blanketter för kommunala tjänster

Digitala blanketter för kommunala tjänster Digitala blanketter för kommunala tjänster Våra medborgare och brukare ska på ett enkelt sätt kunna hitta kommunens tjänster via www.umea.se och kunna göra ansökningar, lämna uppgifter etc. Därför inför

Läs mer

Handbok Företagsinteckning

Handbok Företagsinteckning Handbok Företagsinteckning Denna handbok beskriver hur du arbetar i Bolagsverkets e-tjänst Företagsinteckning. Datum: 2009-10-21 Version: 1.2 Upprättad av: Conny Berglund Ändringar Version Datum Ändrade

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa ny Start-PIN beställa kodbox spärra användare lägga till och ändra användares åtkomst

Läs mer

KA Webb - utbildning Skapa utbildningstillfälle

KA Webb - utbildning Skapa utbildningstillfälle Sida: 0 av 11 Användarstöd KA Webb - utbildning Skapa utbildningstillfälle Version 3.1 Uppdaterat 2016-05-27 Sida: 1 av 11 Innehåll Om utbildningstillfällen... 2 Skapa utbildningstillfälle... 2 Gruppstart...

Läs mer

Artiklar via UB:s sö ktja nst

Artiklar via UB:s sö ktja nst 1 Artiklar via UB:s sö ktja nst UBs startsida har fått ett nytt utseende. I centrum finns nu UBs söktjänst. Istället för tre sökrutor möts du nu som användare av en sökruta där det är meningen att du kan

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18. Användarmanual för Bossadministratörer

Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18. Användarmanual för Bossadministratörer Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18 Användarmanual för Bossadministratörer Användarmanual för Bossadministratörer Konsumentverket 2016 Support: boss@konsumentverket.se Förord Bakgrunden till att Konsumentverket

Läs mer

Webbstöd till leverantörer för

Webbstöd till leverantörer för Webbstöd till leverantörer för Arbetsmarknadsutbildningar, Förberedande utbildningar och Insatser Skapa lärare (Uppdaterat ) Sida: 2 av 10 Innehållsförteckning WEBBSTÖD FÖR ARBETSMARKNADSUTBILDNINGAR...

Läs mer

IA-systemet. För en säkrare och effektivare arbetsplats! Kom igång med IA

IA-systemet. För en säkrare och effektivare arbetsplats! Kom igång med IA IA-systemet För en säkrare och effektivare arbetsplats! Kom igång med IA Senast uppdaterad 29 september 2015 Start När du sätter upp IA-systemet för första gången är det bra om du följer lathunden steg

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 1 (23) Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 2 (23) INTRODUKTION... 3 ATT KOMMA IGÅNG... 3 HJÄLP... 3 SUPPORT... 3 ATT ORIENTERA SIG I SYSTEMET... 3 SÄKER INLOGGNING MED ETJÄNSTEKORT... 4 Kortläsare... 4

Läs mer

Manual Nedladdningsbara klienten NLK

Manual Nedladdningsbara klienten NLK Manual Nedladdningsbara klienten NLK www.bildtelefoni.net Direktlänk: www.tolk.sip.nu Copyright 2015 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Nedladdningsbara klienten, NLK, kan alla som har behov

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag)

Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag) Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag) Du är nu på väg att ansöka om innovationsbidrag via webbansökan en tjänst framtagen av Tillväxtverket och Länsstyrelsen Västerbotten m.fl. Skriv

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Phoniro Care - en IT-plattform inom vård och omsorg... 5 2 Terminologi och ikoner... 6 2.1 Terminologi... 6 2.2

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Version: 2.0 Skapad: 2014-03-28 Uppdaterad: 2016-04-11 Anita Bergkvist Charlson Barn- och utbildningskontoret Sida 1 av 28 Sparad: I:\BUF\Barn och ungdomsnämnden\skolval\skolval

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Innehållsförteckning. Manual WebCT

Innehållsförteckning. Manual WebCT Innehållsförteckning Introduktion. 3 Inloggning 4 Översiktssida...5 Lösenordsbyte..6 Kursens startsida..8 Kalender...9 Webblektion 10 Diskussionsforum...11 Privat post.. 14 Chatt...16 Meny 2007 2 Introduktion

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

MANUAL FÖR MUSIKSKOLEVAL

MANUAL FÖR MUSIKSKOLEVAL Uppdaterad 2016-05-18 MANUAL FÖR MUSIKSKOLEVAL En guide steg för steg för dig som vill ansöka om musikskolekurs till ditt barn Orientering på sidan för musikskoleansökan Sidan 2 Inloggning samt ansökan

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva

Läs mer

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Innehåll Om Wiki- funktionen... 1 Skapa en Wiki... 1 Lägg till/ redigera innehåll i en Wiki... 3 Läsa/skriva

Läs mer

MANUAL kvalitetsregister

MANUAL kvalitetsregister MANUAL kvalitetsregister Mars 0 Förord Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår. Det ger möjlighet till

Läs mer

ISP-verktyget i WebOodi

ISP-verktyget i WebOodi ISP-verktyget i WebOodi WebOodi har ett ISP-verktyg med vilket du kan skapa en individuell studieplan (ISP) på nätet. Med ISP-verktyget kan du kontrollera vilka studieperioder som hör till dina examensfordringar

Läs mer

MM2 Låntagarimport. Manual för hantering av låntagarimport. Bibliotekscentrum Sverige AB - www.bibliotekscentrum.se Sid 1 av 29

MM2 Låntagarimport. Manual för hantering av låntagarimport. Bibliotekscentrum Sverige AB - www.bibliotekscentrum.se Sid 1 av 29 MM2 Låntagarimport Manual för hantering av låntagarimport Bibliotekscentrum Sverige AB - www.bibliotekscentrum.se Sid 1 av 29 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 IMPORTERA LÅNTAGARE: ÖVERSIKT... 4 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Användarinstruktioner. PDBreg

Användarinstruktioner. PDBreg 2002-05-29 Sidan: 1 (28) Användarinstruktioner PDBreg 2002-05-29 Sidan: 2 (28) Innehåll 1 REVISIONSINFORMATION...3 2 INLEDNING...4 3 IN- OCH UTLOGGNING...5 4 SÖK PERSON...6 5 VISA PERSON...8 6 NYREGISTRERING

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare för dig med utländsk examen från EU, EES eller Schweiz Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU-

Läs mer

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19 Övningshäfte 2013-08-19 Kurshäfte Introduktion till Studentportalen Uppsala Learning Lab (ULL) Besöksadress: von Kraemers allé 1A, hus 21 & 24, plan 2 Postadress: Box 2136, 750 02 Uppsala Webb: www.ull.uu.se

Läs mer

Manual Invånaradministratör

Manual Invånaradministratör Manual Invånaradministratör Stöd och Behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna

Läs mer

Användarmanual. Atea eshop

Användarmanual. Atea eshop Användarmanual Atea eshop UTGÅVA JANUARI 2015 Innehåll Administration 3 Paket 3 Skapa paket 3 Avtalssortiment 5 Skapa sortiment 5 Vyn under Avtalssortiment 6 Export till Excel under Avtalssortiment 7 Användare

Läs mer

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Innehåll Introduktion Trädportalen.se Visa träd (ej inloggad) Exportera data 4 Visa träd (inloggad) 5 Skapa rapport 6 Registrera konto 7 Ändra

Läs mer

ALLMÄNT OM FUNKTIONSPAKET OMDÖME

ALLMÄNT OM FUNKTIONSPAKET OMDÖME Skola24 Omdöme Skoladministratören är den person på skolan som skapar en undersökning och bestämmer vilka ämnen/kurser/klasser som ska omfattas av den. Innan en undersökning startas upp är det viktigt

Läs mer

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual 2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn...

Läs mer

Logga in - forts. Byt roll om du har flera enheter så visas bara den(samma inlogg till alla dina enheter)

Logga in - forts. Byt roll om du har flera enheter så visas bara den(samma inlogg till alla dina enheter) Lathund Juni 2012 Logga in Gå till www.taby.se/barnochskolval Klicka på Nästa och knappen Personal Du loggar in med de inloggningsuppgifter du fått mailat till dig VH loggar in med e-legitimation, läs

Läs mer

Anvä ndärmänuäl AcädeMediä RP. Prognosmanual för Enhetschefer

Anvä ndärmänuäl AcädeMediä RP. Prognosmanual för Enhetschefer Anvä ndärmänuäl AcädeMediä RP Prognosmanual för Enhetschefer 0 Innehållsförteckning Inloggning i AcadeMedia RP (genom fjärrskrivbordet)... 2 Prognos i RP Vad ska jag som enhetschef göra?... 2 Starta arbetet

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Ansökan elevkö Grundskola

Ansökan elevkö Grundskola Ansökan elevkö Grundskola Publicerad 2014-02-18 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Ansökan elevkögrundskola 1 Ansökan Elevkö 4 Inställningar 4 Beskrivning

Läs mer

Dokumenthantering för RA-dokument

Dokumenthantering för RA-dokument Dokumenthantering för RA-dokument 1 (23) Innehåll 1. Syfte... 3 2. Övergripande RA-, TKA- och GBP-info... 3 2.1 RA... 3 2.2 TKA... 3 2.3 GBP... 3 3. Uppdateringsfrekvens för RA-dokument... 3 4. Dokumenthantering

Läs mer

Ansökan om enskilda insatser LSS

Ansökan om enskilda insatser LSS Information Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är till för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Vem kan ansöka? Den som är i behov av insatser

Läs mer

Webbstöd till leverantörer för

Webbstöd till leverantörer för Webbstöd till leverantörer för Arbetsmarknadsutbildningar, Förberedande utbildningar och Insatser Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport (Uppdaterat

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare...

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare... myschenker.se Administration - Skapa och administrera användare Din roll som administratör 1 Meny och huvudfunktioner 2-4 Skapa en användare.... 5-8 Lägga till/ta bort kundnummer och e-tjänster för användare..

Läs mer

Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem. Allmänt...2. Att logga in i EASY 3. Att registrera personuppgifter.. 4. Nyuppläggning...

Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem. Allmänt...2. Att logga in i EASY 3. Att registrera personuppgifter.. 4. Nyuppläggning... PASiS utbildning 2004-12-15 Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem Allmänt...2 Att logga in i EASY 3 Att registrera personuppgifter.. 4 Nyuppläggning...4 Översikt över användarens behörighet...5

Läs mer

Användarmanual konsult

Användarmanual konsult Användarmanual konsult Innehållsförteckning 1. Registrera konto 2. Logga in 3. Fylla i kontouppgifter och prenumerationstyp 4. Byta lösenord 5. Inaktivera konto 6. Radera konto 7. Skapa profil 8. Editera

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för ryttare, hästägare, föräldrar och företag som anmäler via tävlingsdatabasen (TDB). Senast uppdaterad 10-01-08 Inloggning För att kunna internetanmäla till tävling

Läs mer

Introduktion - Svevac

Introduktion - Svevac Introduktion - Svevac Inloggning Det finns två olika versioner av Svevac. Den ena är den skarpa versionen (här kallad Svevac) där alla vaccinationsenheter anslutna till Svevac registrerar, och den andra

Läs mer

Lucat. Manual för Katalogadministratörer

Lucat. Manual för Katalogadministratörer Lucat Manual för Katalogadministratörer Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Dokumentets syfte... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3 Definition... 4 2 Lucat... 5 2.1 Allmänt om Lucat... 5 2.1.1 Inloggningen...

Läs mer

MANUAL. Version 2. förklaringar & funktioner. version 2.0.3

MANUAL. Version 2. förklaringar & funktioner. version 2.0.3 MANUAL förklaringar & funktioner Version 2 version 2.0.3 sid 2 Innehåll Logga in i idha-online...................................................... pkt 1 sid 3 Profilinställningar.........................................................

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Barnomsorg och Grundskola 4.5.0

Nyheter och ändringar i Adela Barnomsorg och Grundskola 4.5.0 Nyheter och ändringar i Adela Barnomsorg och Grundskola 4.5.0 Publicerad 2013-12-10 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Ansökan elevkö Ny funktion för att hantera ansökningar

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Uppdaterad 2015-02-05. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2015-02-05. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2015-02-05 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Dok. nr: SLLIT-ANS-200201-005. Beskrivning för registrering inom ATj

Dok. nr: SLLIT-ANS-200201-005. Beskrivning för registrering inom ATj Dok. nr: SLLIT-ANS-200201-005 Beskrivning för registrering inom ATj Innehållsförteckning 1 Revision... 3 2 Allmänt Bakgrund... 3 3 Syfte... 3 4 Omfattning... 3 5 Steg för steg guide... 4 5.1 Administrationsgränssnittet

Läs mer

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN FÖR BIDRAG TRYCKT OCH ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN FÖR BIDRAG TRYCKT OCH ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera REVIDERAD PLAN FÖR BIDRAG TRYCKT OCH ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Denna onlineblankett är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men fungerar

Läs mer

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se Manual för Kalmar kommuns Nya intranät piren.kalmar.se Innehåll Inloggning och aktivering av ditt konto... 3 Inställning vid första inloggning... 3 Arbetsytan på Piren... 4 Hjälp... 4 Dina profilinställningar...

Läs mer

LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND

LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND I denna manual beskrivs hur den som är LOTS-administratör i en arrangerande förening ska göra för att ansöka om tävlingstillstånd för en tävling som har fått sitt datum godkänt.

Läs mer

Frågor i anmälan till handledarutbildningen för matematiklärare

Frågor i anmälan till handledarutbildningen för matematiklärare Undervisningsstödsenheten 1 (7) Frågor i anmälan till handledarutbildningen för matematiklärare och lärare i naturvetenskap och teknik 2016/17 Obs! Detta dokument är endast till för att skapa överblick

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2015-03-27 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 8 5. Comporto

Läs mer

Nyheter i PaletteArena 6.3

Nyheter i PaletteArena 6.3 Nyheter i PaletteArena 6.3 I april 2016 uppgraderade Sveriges lantbruksuniversitet sitt elektroniska fakturahanteringssystem PaletteArena (Palette) från version 5.3 till version 6.3. Det är inte mycket

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil För att kunna

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Lathund och manual fo r registrering och hantering av informationsfo rteckning och informationsbeskrivning

Lathund och manual fo r registrering och hantering av informationsfo rteckning och informationsbeskrivning SLU ID: SLU.ua.2015.2.1.1.IÄ-5 Ledningskansliet/ Jurist- och dokumentationsenheten 2015-07-07 Lathund och manual fo r registrering och hantering av informationsfo rteckning och informationsbeskrivning

Läs mer

Handledning för uppsatsadministratörer

Handledning för uppsatsadministratörer Handledning för uppsatsadministratörer godkänna publicering och arkivering av uppsatser/examensarbeten i DiVA Från 31 augusti 2015 arkiveras alla uppsatser och examensarbeten elektroniskt via DiVA (HIG

Läs mer

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso

Läs mer

Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet

Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet EM2000 W-3.5, 2010-07-26 UPPDATERAD: 2015-07-22 1 (21) Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Lathund för dokumentation i Treserva

Lathund för dokumentation i Treserva RUTIN 1(12) 2015-08-03 VON 2015/12, nr 2015.504 Socialförvaltningen Socialförvaltningens stab Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Lathund för dokumentation i

Läs mer

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Swedbank AB 1 Kunderbjudande & Produkter/Betalningar Innehåll Innehåll Som privatperson kan du få pengar insatta till ditt konto från din arbetsgivare,

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-01-25 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell...

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell... Kapitel 5 Tabell 1 Skapa Tabell...2 1.1 Tabellfönstret... 4 1.2 Fältegenskaper... 8 1.3 Primärnyckel... 11 1.4 Spara Tabell... 12 1.5 Tabellguiden... 12 2 Skapa Relationer...20 3 Redigera Relationer...24

Läs mer

Manual för externa sökande

Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Aditro Recruit 9.2 Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Innehållsförteckning 1. Logga in i systemet... 1 1.1. Låst användarkonto... 2 2. Skapa ett användarkonto...

Läs mer

MyScore Mobil Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/11/06 Fairdeal Group Sverige AB

MyScore Mobil Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/11/06 Fairdeal Group Sverige AB MyScore Mobil Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/11/06 Fairdeal Group Sverige AB Innehållsförteckning Inledning... 2 MyScore Mobile... 3 Viktigt om MyScore Mobile... 4 Installera MyScore Mobile... 5 Ändra

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning... 1 Arbetsförmedlingens kundval -

Läs mer

Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter från Nyps

Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter från Nyps Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Instruktion - hämtning av kontrolluppgifter från Nyps 2013-01-09 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Henrik Hedlund 0.5 Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter

Läs mer

Manual. Decision Support

Manual. Decision Support Manual Decision Support Välkommen till Solsidan din affärsportal! På www.soliditet.se hittar du alla tjänster du behöver i affärsprocessen: Kreditupplysningar Hämta dagsaktuell information om företag och

Läs mer