OM DU BLIR SJUK UTOMLANDS. var du får vård och vad den kostar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OM DU BLIR SJUK UTOMLANDS. var du får vård och vad den kostar"

Transkript

1 OM DU BLIR SJUK UTOMLANDS var du får vård och vad den kostar 2002

2

3 OM DU BLIR SJUK UTOMLANDS... Den här broschyren innehåller allmän information om vilken rätt personer bosatta i Finland har till sjukvårdsförmåner utomlands. Främst gäller det EU- och EESländerna. I slutet av broschyren finns uppgifter om hur man kan få sjukvård i länder som Finland har ett sjukvårdsavtal med och i länder utan sådant avtal med Finland. Enligt Europeiska Gemenskapernas lagstiftning kan medborgare i ett EU-land som rör sig från ett medlemsland till ett annat få sjukvård också i det andra landet. Lagstiftningen gäller också länderna och medborgarna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Finland har avtal om sjukvård med Australien, Ungern, Estland och Lettland. Avtalet med Quebéc gäller bara en liten grupp människor, närmast sådana som är på arbetskommendering eller som studerar i Quebéc och som omfattas av den finländska socialförsäkringen. Finland har dessutom socialförsäkringsavtal som också innefattar sjukvård med de nordiska länderna, Tyskland, Grekland, Spanien och Luxemburg. Med stöd av de här avtalen kan personer som bor i Finland men som inte är medborgare i ett EU-/EES-land få sjukvård när de rör sig i de nordiska länderna, Tyskland, Spanien, Grekland eller Luxemburg. Ett socialförsäkringsavtal som ingåtts med Förenade kungariket innehåller också bestämmelser om sjukvård, men ger endast avtalslandets medborgare rätt till sjukvård. Ta kontakt med FPA! För att kunna vara säker på att få vård behöver du i de flesta EU-/EES-länder eller andra avtalsländer ett intyg som du får på den lokala FPA-byrån. Det är skäl att begära intyget på FPA-byrån i god tid, helst ett par veckor innan du tänker resa. Om du åker utomlands för en längre tid än ett år eller för att arbeta, är det skäl att utreda separat om du omfattas av den finländska sociala tryggheten. Information om arbete utomlands och om socialförsäkringen finns också i broschyren Utsänd utomlands som ges ut av FPA och Pensionsskyddscentralen. Reseförsäkring Om du nöjer dig med den lagstadgade hälsotryggheten för befolkningen i det land dit du är på väg behöver du ingen separat reseförsäkring. Men kom ihåg att du själv måste betala kostnaderna om du på grund av en sjukdom eller en olycka behöver specialtransport tillbaka till Finland från ett land utanför Norden. Om du besöker en läkare eller ett sjukhus som inte omfattas av landets ersättningssystem betalar du också själv kostnaderna. En ordentlig reseförsäkring ersätter sådana här kostnader, likaså extra avgifter och självriskandelar för vård och läkemedel. 1

4 EU- och EES -LÄNDERNA EU- och EES-länderna är Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike. Rätten till sjukvård gäller följande typer av resor: semester studier arbetskommendering sökande av arbete flyttning efter pensioneringen Vad slags vård och för vem? Om du turistar eller annars vistas tillfälligt i ett EU- eller EES-land kan du få omedelbar sjukvård vid behov. Det är då närmast fråga om behandling av en akut sjukdom. Kroniska sjukdomar behandlas bara i undantagsfall, till exempel om du lider av en sjukdom som kräver regelbunden behandling (exempelvis dialys). Om du på förhand vet att du behöver dialys- eller syrgasbehandling, ska du i förväg ta reda på vårdstället och vilka intyg och utredningar som behövs där. Ta med de mediciner som du använder regelbundet, eftersom kostnaderna för sådana mediciner i allmänhet inte ersätts och just den medicin som du använder kanske inte ens finns att köpa i det land där du befinner dig. Tandvård på grund av akut tandvärk kan man få i de flesta länderna. Sjukvården följer landets system; du får alltså samma vård som landets egna invånare. Om det förekommer patientavgifter eller självriskandelar betalar du lika mycket som alla andra. I vissa fall måste du i alla fall först betala alla kostnader själv och sedan söka ersättning för dem hos sjukförsäkringen på den ort där du vistas. I en del länder ersätts inte kostnader för privat hälso- och sjukvård. Den som är utsänd för att arbeta, den som utbildar sig till ett yrke eller den som annars studerar får under den aktuella tiden all nödvändig vård på samma villkor som invånarna i det land där han eller hon arbetar eller studerar. Samma bestämmelser gäller för familjemedlemmar som följer med från Finland. Om du bosätter dig i ett annat EU- eller EES-land, t.ex. när du gått i pension eller för att du ska arbeta där, omfattas du av landets hälsovårdssystem utan begränsningar var gäller medborgarskapet. Förvärvsarbetande hör i allmänhet till socialförsäkringen i det land där de arbetar. 2

5 EG-lagstiftningen om sjukvård gäller bara personer som är medborgare i ett EUeller EES-land och som är sjukförsäkrade i något av länderna samt deras familjemedlemmar oavsett medborgarskap. Flyktingar och statslösa personer bosatta i dessa länder jämställs med EU- och EES-medborgare. Kontrollera också din bilförsäkring hos försäkringsbolaget. I en del länder täcker den allmänna sjukvården inte sjukvårdskostnaderna om du råkar ut för en olycka när du kör bil. Förberedelser för resan I Norden och Förenade kungariket räcker det i allmänhet om du visar upp passet, FPA-kortet eller ett intyg på var du är bosatt. Om du ska skickas ut för att arbeta eller om du ska studera i Norden eller i Förenade kungariket ska du i alla fall begära att få blankett E 128 från FPA för att vara säker på att få mer omfattande vård än akut sjukvård. E-blanketter För att få sjukvård i de andra EU-/EES-länderna ska du hos FPA be om en E- blankett som passar för ändamålet. Språk Blanketterna är publicerade på alla officiella EU-språk och de är likadana på alla språk. Därför kan en svensk- eller finskspråkig blankett läsas också i de andra EU- eller EES-länderna. Turister Turister och andra som vistas tillfälligt (vanligen högst ett år) behöver blankett E 111. I en del medlemsländer kan du få vårdförmåner utan att först ha registrerat dig hos sjukförsäkringsbyrån på den ort där du vistas, medan du i andra länder alltid genast måste ta kontakt med sjukförsäkringen för att kunna få vård till samma pris som landets invånare. Det är bäst att ta med några exemplar av blankett E 111 när du åker. 3

6 EU- och EES -LÄNDERNA Arbete Anställda Utgångspunkten i EG-lagstiftningen är att man omfattas av socialförsäkringen i det land där man arbetar. Man bör då se till att man är försäkrad där. Arbetskommendering Utsänd arbetstagare med familjemedlemmar Be först din arbetsgivare ta reda på hos Pensionsskyddscentralen (PSC) om du omfattas av den sociala tryggheten i Finland under den tid du är utsänd. Om du fortfarande är försäkrad i Finland behöver du från PSC få blankett E 101 för att bli befriad från försäkringsskyldigheten i det land där du arbetar. Från FPA-byrån får du då blankett E 128 för sjukvårdsförmånerna, men för det krävs i allmänhet att PSC först har gett blankett E 101. Anmäl dig till sjukförsäkringen i det land som du blivit utsänd till. Studerande Begär blankett E 128 hos FPA-byrån på den ort där du bor. Informera byrån om att du tänker studera utomlands när du begär blanketten; visa till exempel upp ett meddelande om att du blivit godkänd för studier vid en utländsk läroanstalt. I vanliga fall behöver du blankett E 128 redan när du anmäler dig som studerande vid den utländska läroinrättningen. Anmäl dig också till den lokala sjukförsäkringen i det land där du ska studera. Arbetssökande För att söka arbete behöver du blankett E 303 och för att få hälsovårdstjänster E 119 som du får hos FPA-byrån på den ort där du bor. Blankett E 119 behöver du när du anmäler dig till den lokala sjukförsäkringen i det land där du söker arbete. Pensionär Pensionärer som flyttar från Finland till ett annat EU-/EES-land ska ha blankett E 121. I allmänhet behöver man ett intyg från sjukförsäkringen redan när man ansöker om rätt att bo i det nya landet. Anmäl redan i god tid före flyttningen till FPAbyrån på den ort där du bor den tidpunkt då du tänker flytta bort från Finland. Det räcker vanligen ungefär en månad att få blankett E 121. Anmäl dig också till sjukförsäkringen på den nya boningsorten. Observera att om du tillbringar exempelvis somrarna i Finland får du under din vistelse i Finland endast sådana hälsovårdstjänster som anses medicinskt nödvändiga och då krävs blankett E 111 utfärdad av det land där du är bosatt. Det innebär att du ska vara beredd på att betala alla kostnader för behandlingen om du kommer till Finland för att få en behandling som planerats på förhand. 4

7 Om du blir sjuk I de flesta EU-/EES-länder är det sjukförsäkringen som ordnar eller bekostar sjukvården. För att få sjukvård ska du göra som landets egna invånare. Lättast får du information genom att vända dig till den lokala sjukförsäkringsinstansen. Namnet finns på E-blanketten, och adressen hittar du i telefonkatalogen. Om du är på en sällskapsresa hjälper researrangören dig att få vård. Om du inte har blanketten med dig Du kan få blanketten sänd till dig genom att ta kontakt antingen med FPA-byrån på din hemort eller med FPAs utlandsenhet, PB 72, Helsingfors, tfn (pensionsärenden) eller (försäkrings- och pensionsärenden), fax Sjukförsäkringsinstansen i det andra EU-/EESlandet kan själv skaffa blanketten från FPA om du uppger din personbeteckning och din boningsort. Om du redan har betalat fullt pris för vården Om du har varit tvungen att betala de faktiska kostnaderna för vården kan du vända dig till FPA-byrån med den räkning du betalat. Byrån tar reda på hur stor ersättning det andra landet skulle ha betalat och betalar den summan till dig. På detta sätt tar det i alla fall ofta många månader innan du får pengarna. I vissa länder får privatläkare ta högre avgifter av så kallade icke-försäkrade som inte har någon blankett med sig. Den ersättning som ges ut i efterhand höjs ändå inte, så du får själv stå för skillnaden. Vissa sjukhusavgifter uppgår till hundratals euro per dygn om man måste betala de faktiska kostnaderna. Det är därför säkrast att alltid ha sin blankett med sig när man reser någonstans. 5

8 EU- och EES -LÄNDERNA Specialinformation om sjukvårdsförmåner under tillfällig vistelse (blankett E 111) i EU-/EES-länder Det är bra att komma ihåg att den här broschyren endast ger en allmän bild av systemet i varje enskilt land. Uppgifterna gäller situationen om inget annat har uppgetts. Uppgifterna har samlats in med omsorg, men alla särdrag i systemen kan inte tas upp i en broschyr. Dessutom kan det hända att någonting har blivit ändrat efter det att uppgifterna för broschyren samlades in (bl.a. självriskbeloppen kan ändras från år till år). BELGIEN Allmänt Information om sjukvårdstjänster får du hos sjukkassan på orten mutualité/ziekenfonds, eller sjukdoms- och invaliditetsförsäkringsfondens lokala byrå Caisse auxiliaire d assurance maladie-invalidité/hulpkas van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. I Belgien talas franska och flamländska. Läkarvård, läkemedel Du kan vända dig direkt till vilken läkare eller tandläkare som helst. Visa upp blankett E 111. Du betalar läkararvodet och får ett kvitto Attestation de soins donnés Getuigschrift voor verstrekte hulp. När en läkare ordinerat läkemedel kan du köpa dem på vilket apotek som helst. Du betalar dem själv. Be om kvitto och en kopia av receptet och ta dem samt blankett E 111 till den lokala sjukkassan, som i efterskott ersätter en del av kostnaderna enligt officiella taxor. Vanligen ersätts 75 % av läkararvodena och 0-75 % av läkemedelspriserna. Undersökningar När en läkare ordinerar särskild behandling (laboratorieundersökningar, kirurgiska ingrepp osv.) eller sjukhusvård är det bäst att hos den lokala sjukkassan ta reda på var man kan få den förmånligast. Sjukhusvård För sjukhusvård behöver du en betalningsförbindelse från sjukkassan. Betalningsförbindelsen lämnar du in på sjukhuset tillsammans med blankett E 111. I bråd- 6

9 skande fall kan du lämna in blankett E 111 och be sjukhuset skaffa betalningsförbindelsen. Förbindelsen täcker en del av kostnaderna vid sjukhus som hör till det offentliga systemet, men inga specialförmåner som du eventuellt önskar dig. Sjukhuset tar följande vårddagsavgifter: för första dagen belgiska franc (51,51 euro) och för de följande dagarna 478 belgiska franc (11,85 euro/dag.) Belgien tog i bruk euro DANMARK I Danmark behöver du i normala fall inga E-blanketter. Med passet eller FPA-kortet kan du vanligen bevisa att du omfattas av den finska hälsooch sjukvården. Allmänt Information om sjukvårdstjänster får du på Social- og Sundhedsforvaltningens lokala byrå. Där får du också veta hur du ska välja läkare, och där kan du söka ersättning om du betalat sjukvårdskostnaderna helt själv. Visa alltid ett intyg på att du bor i Finland. Sjukvårdsförmånerna består av vård som getts av en allmänläkare eller en specialist som har avtal med den allmänna hälso- och sjukvården, och vidare av läkemedel, tandvård, fysioterapi/psykoterapi på läkarremiss, kiropraktikerbehandling, resekostnader och vård på allmänt sjukhus. En del av vården (brådskande vård hos en avtalsläkare eller på ett allmänt sjukhus) får du gratis genom att ange i vilket land du bor. Annan vård (läkemedel, tandvård, fysioterapi, psykoterapi, kiropraktikerbehandling, resekostnader) ska du vanligen först betala själv. Sedan kan du söka ersättning hos Social -og Sundhedsforvaltningens lokala byrå. Läkarvård Du kan vända dig till en avtalsläkare som är verksam inom den allmänna hälsooch sjukvården. Brådskande vård som getts av en allmänläkare eller specialist med avtal är avgiftsfri. För att uppsöka en specialist måste du ha remiss från en allmänläkare. Tandvård Om du behöver tandvård ska du själv först betala för den. Sedan kan du söka ersättning hos Social- og Sundhedsforvaltningens byrå i den kommun där du vis- 7

10 EU- och EES -LÄNDERNA EU- JA ETA-MAAT... tas. En del av kostnaderna ersätts. I vissa fall har ersättningen redan dragits av från räkningens slutsumma. Ersättningsbeloppet syns då i punkten sygesikringens andel och du ska betala summan under patientandel. Läkemedel Om du på apoteket visar upp ett intyg på var du bor kan du få läkemedlen till ett pris där ersättningen redan har dragits av. Ersättningsprocenten beror dels på kostnaderna för de läkemedel man har köpt under ett år, dels på patientens ålder enligt följande: a) om årskostnaderna för läkemedel är danska kronor ersätts 0 % till personer över 18 år och 50 % av kostnaderna till personer under 18 år, b) om årskostnaderna för läkemedel är danska kronor ersätts 50 % av kostnaderna både till personer över och under 18 år, c) om årskostnaderna för läkemedel är danska kronor ersätts 75 % av kostnaderna både till personer över och under 18 år, d) om årskostnaderna för läkemedel är över danska kronor ersätts 85 % av kostnaderna både till personer över och under 18 år. När man som utlänning första gången köper läkemedel på apoteket får man ett kort. Det nummer som finns på kortet används när godkända läkemedelskostnader registreras. När du köper mediciner ska du alltid visa upp kortet, så att de årliga läkemedelskostnaderna uppdateras. Sjukhusvård Akut sjukvård är avgiftsfri på allmänna sjukhus. Resekostnader Ersättning för resekostnader söker man hos Social- og Sundhedsforvaltningens lokala byrå om det gäller a) transport med ambulans eller särskilt sjuktransportfordon till närmaste sjukhus i akutfall eller b) transport till en specialistläkare som verkar inom den allmänna hälsovården, tur och retur, när kostnaderna överstiger 60 danska kronor och mottagningen ligger på över 50 kilometers avstånd. Pensionärer behöver betala bara 25 kronor. Kostnader för hemresa Om du på grund av sjukdom blir tvungen att från Danmark resa hem till Finland med någon specialtransport eller på något annat sätt som är dyrare än det sätt du annars skulle ha rest på, kan vistelselandet betala skillnaden. Då krävs att en läkare eller ett sjukhus på den ort där du vistas innan du reser till Finland ger dig ett 8

11 intyg på att det dyrare sättet att resa är nödvändigt. I allmänhet måste också sjukförsäkringsinrättningen på vistelseorten kontaktas. FRANKRIKE Allmänt Hos sjukförsäkringskassan la Caisse Primaire d Assurance Maladie (C.P.A.M.) på din vistelseort får du veta vilka läkare och inrättningar som hör till systemet (som är conventionnés, dvs. har rätt att fungera i systemet) samt hur du skall gå till väga. Kassan ersätter dig för sjukvårdskostnader under din vistelse. Det finns minst en kassa per departement. Läkarvård, läkemedel Du kan vända dig direkt till en läkare eller en tandläkare, men försäkra dig först om att han eller hon är conventionné. En del av de läkare som anslutit sig till systemet har arvoden som helt följer sjukförsäkringstaxorna, medan andra prissätter sina tjänster fritt. I båda fallen betalar du först hela arvodet och ser till att du på en feuille de soins-blankett får en undertecknad redovisning för den vård du fått. Utan redovisningen kan du inte få någon ersättning. Om läkaren ordinerar läkemedel får du ett recept, ordonnance. Medicinerna kan köpas på vilket apotek som helst. Visa upp din feuille de soins och din ordonnance på apoteket, som antecknar läkemedlet på feuille de soins och ger tillbaka receptet. På medicinförpackningen finns en etikett, vignette. Ta loss den och limma den på rätt ställe på feuille de soins-blanketten. Datera och underteckna blanketten. Sök sedan ersättning hos C.P.A.M. på den ort där du fått vården. Visa där upp redovisningen, receptet, blankett E 111 och andra utredningar och kvitton som hör till. Ersättningen är vanligen 70 % av läkararvodestaxan. Av kostnader för mediciner som ordinerats av läkare ersätts 100, 65 eller 35 % av taxebeloppet beroende på vilken medicin det är fråga om. Vissa läkemedel, confort, berättigar inte till ersättning. Sjukhusvård Om du behöver akut sjukhusvård ska du ge blankett E 111 till sjukhuset som kontaktar sjukkassan. När du får vård på ett allmänt sjukhus eller ett privatsjukhus som är conventionné betalar kassan 100 eller 80 % av kostnaderna direkt till sjukhuset. Du betalar antingen 20 % av vårdkostnaderna eller en vårddagsavgift forfait journalier på 70 franska franc (10,67 euro) per dag. Frankrike tog i bruk euro

12 EU- och EES -LÄNDERNA GREKLAND Allmänt Kontakta alltid först socialförsäkringsinstitutionen IKA på den ort där du vistas och visa upp pass och blankett E 111. Du får då ett sjukförsäkringskort som är giltigt lika länge som blankett E 111. Ha alltid med dig kortet när du besöker ett vårdställe eller ett apotek. På IKAs byrå får du också reda på vilka läkare och vårdställen som är anslutna till systemet och hur du ska gå till väga. Vården är vanligen avgiftsfri vid IKAs egna hälsocentraler och sjukhus och på sådana vårdställen som ingått avtal med IKA. I vissa fall kan du själv bli tvungen att betala en del av vårdkostnaderna. Läkemedel Självriskandel för mediciner som ordinerats av läkare anslutna till IKA är som regel 25 %. Vissa mediciner måste du bekosta helt själv. Skaffa läkarordinerade mediciner inom två dygn, annars går receptet ut. Sjukhusvård Om du behöver sjukhusvård hänvisas du till ett av IKAs sjukhus eller till ett sjukhus som har avtal med IKA. Be på förhand IKA om ett tillstånd för vården och visa upp det på sjukhuset. Om du i brådskande fall fått vård på en privatklinik eller på ett sjukhus som inte har avtal med IKA, ska du inom en månad underrätta IKA om det. Du kan då enligt en viss taxa få ersättning för en del av kostnaderna av lokala IKA. Ersättningen ska sökas inom sex månader från det du skrevs in på sjukhuset eller kliniken. Grekland tog i bruk euro IRLAND (uppgifterna är från år 1998) Allmänt Om du behöver vård akut ska du kontakta lokala Health Board Office (adressen hittar du i telefonkatalogen under Health Boards), visa upp blankett E 111 och be om vård med hänvisning till EUs socialförsäkringsbestämmelser. The Local Health Board Office upplyser dig om vilken läkare eller tandläkare inom den offentliga hälso- och sjukvården du kan uppsöka. Akutvård som ges av en sådan läkare är avgiftsfri, och mediciner som läkaren ordinerat får du gratis på apoteket. 10

13 Vårdförmåner Systemet omfattar följande vårdförmåner: vård av allmänläkare, läkarordinerade läkemedel, akut tandvård (endast smärtstillande behandling) samt vård på vårdavdelning eller poliklinik inklusive specialistläkartjänster på ett allmänt sjukhus. Sjukhusvård Om du behöver sjukhusvård ska du kontakta en läkare som remitterar dig till ett sjukhus som hör till det allmänna hälsovårdssystemet. I brådskande fall kan du vända dig direkt till sjukhuset och visa upp blankett E 111. Akutvård på ett sjukhus inom den allmänna hälso- och sjukvården är vanligen avgiftsfri. Obs! Om du uppsöker ett sjukhus eller en läkare som inte hör till den irländska allmänna hälsovården betalar du själv alla kostnader. Enligt den irländska lagstiftningen kan du inte heller i efterhand få någon ersättning för dem. Irland tog i bruk euro ISLAND På Island behöver du i normala fall inga E-blanketter. Med passet eller FPA-kortet kan du vanligen bevisa att du omfattas av den finska hälsooch sjukvården. Allmänt Information om sjukvårdstjänster får du på en inrättning som heter Tryggingastofnun rikisins (statens socialtrygghetsverk). Adressen är Laugavegur 114, 150 Reykjavik, telefonnumret är och faxnumret Inrättningens e-postadress är och information finns också på inrättningens hemsida på Internet under adressen Hos Tryggingastofnun rikisins kan du också söka ersättning om du varit tvungen att betala hela vårdkostnaden. I ersättning utbetalas skillnaden mellan kostnaderna och självriskandelarna. Uppge alltid att du bor i Finland när du besöker en vårdplats eller ansöker om ersättning. 11

14 EU- och EES -LÄNDERNA Läkarvård Du kan vända dig till en hälsocentral eller en läkare som ingått avtal med Tryggingastofnun rikisins eller i brådskande fall till akutenheten på ett sjukhus. Om du visar upp ett intyg på att du bor i Finland betalar du bara självriskavgiften. Avgiften är 700 isländska kronor/besök hos allmänläkare eller hälsocentral (dagtid) och kronor + 40 % av totalkostnaderna för besök hos specialistläkare. Läkemedel Läkemedlen är indelade i fyra ersättningskategorier. I den första kategorin är läkemedlen kostnadsfria. För läkemedel i den andra kategorin betalar man en del, men högst isländska kronor/läkemedel. För läkemedel i den tredje kategorin betalar man en del, men högst isländska kronor/läkemedel. För läkemedel i den fjärde kategorin betalar man själv hela priset. På Island har medicinerna referenspriser. Om du väljer en medicin vars pris överstiger referenspriset betalar du också skillnaden själv. Sjukhusvård Du behöver en remiss från en läkare för att få sjukhusvård. I akutfall kan man vända sig till jourhavande sjukhus. Sjukhusvården är avgiftsfri. Sjuktransport Om det är nödvändigt med ambulanstransport betalar du alla kostnader inom stadsgränserna och utanför dem högst isländska kronor. Kostnader för hemresa Om du på grund av sjukdom blir tvungen att från Island resa hem till Finland med någon specialtransport eller på något annat sätt som är dyrare än det sätt du annars skulle ha rest på, kan vistelselandet betala skillnaden. Då krävs att en läkare eller ett sjukhus på den ort där du vistas innan du reser till Finland ger dig ett intyg på att det dyrare sättet att resa är nödvändigt. I allmänhet måste också sjukförsäkringsinrättningen på vistelseorten kontaktas. ITALIEN Allmänt Ta alltid först kontakt med den lokala hälsocentralen Unità Sanitaria Locale (U.S.L.). Adressen till U.S.L hittar du i telefonkatalogen. Du kan också fråga efter 12

15 adressen på apoteket eller på trafikpolisinrättningen. Mot blankett E 111 ger U.S.L. ett blanketthäfte kallat carnet (på vissa områden är det försett med ASL-logo, men det är ändå fråga om samma sak). I häftet finns anvisningar om hur man ska gå till väga när man vill anlita nationella hälsovårdstjänster i Italien. På U.S.L. får du uppgifter om vilka läkare, vårdställen och sjukhus som hör till det nationella hälsovårdssystemet. När du besöker ett vårdställe ska du alltid visa upp blankett E 111 och det blanketthäfte du fått av U.S.L. På U.S.L:s byrå är det också bäst att fråga om eventuella andra detaljerade uppgifter som inte framgår av anvisningarna i blanketthäftet. Följ de anvisningar som U.S.L. ger, för du kan i allmänhet inte få ersättning från U.S.L. i efterhand, om du har betalat fullt pris för sjukvårdstjänster eller läkemedel. Läkarvård, tandvård Om du vistas tillfälligt i Italien får du läkarvård på U.S.L:s hälsostationer eller hos läkare som ingått avtal med det nationella hälsovårdssystemet Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). Eftersom få tandläkare ingått ett sådant avtal är det bäst att direkt uppsöka tandläkare som arbetar på kliniker eller centraler underställda U.S.L. Vård som ges av allmänläkare eller barnläkare som ingått avtal är gratis (således tas ingen självriskandel ut). För vissa special- och laboratorieundersökningar måste du i alla fall betala en självriskandel kallad ticket. För besök hos tandläkare eller andra specialistläkare måste du betala självriskandelen ticket. Sommartid kan det i alla fall i vissa trakter av Italien också finnas en särskild sjukvårdsservice för turister Guardia medica turistica, som tar en avgift motsvarande ungefär lire av alla. Den summan är helt ersättningsgill när du visar upp kvitto på den. Läkemedel När du använder en blankett ur blanketthäftet och köper läkemedel ordinerade av läkare med avtal ger apoteket ut medicinerna avgiftsfritt om de hör till gruppen salvavita (nödvändiga för att rädda livet). För övriga läkemedel är du tvungen att betala självriskavgiften eller kanske hela kostnaden. Om du betalat fullt pris för ett läkemedel som berättigar till ersättning ska du spara de etiketter som fästs på förpackningen. Sjukhusvård Största delen av sjukhusen och klinikerna hör till det italienska nationella systemet. För att få sjukhusvård behöver du i allmänhet en remiss från en läkare som hör till U.S.L. Till allmänna sjukhus och till privatsjukhus som omfattas av avtalssystemet kan du komma direkt via akutmottagningen pronto soccorso genom att lämna blankett E 111 i mottagningen. Du kan också komma på basis av en remiss från en läkare som hör till systemet. På nästan alla orter verkar en nödcentral för 13

16 EU- och EES -LÄNDERNA sjukvården Servizio di emergenza sanitaria, som man får kontakt med genom att ringa nummer 118. Ge alltid blankett E 111 till sjukhuset. Då är sjukhusvården avgiftsfri. Om du vill ha extra service, t.ex. eget rum eller TV eller telefon på rummet, står du själv för de kostnaderna. Obs! Om du söker vård på ett sjukhus eller hos en läkare som inte hör till det italienska nationella hälsovårdssystemet, är du tvungen att betala alla kostnader själv. Enligt den italienska lagstiftningen kan du inte heller få ersättning för dem i efterskott. Italien tog i bruk euro LIECHTENSTEIN Liechtenstein är en mycket liten stat. Du kan vända dig direkt till läkare, specialistläkare eller kiropraktiker som hör till det nationella systemet eller som har ingått avtal med det. Visa alltid upp en kopia av blankett E 111 när du söker vård hos läkare. I brådskande fall kan du direkt uppsöka sjukhus i Vaduz. Då ska du ge dem som arbetar i sjukhusets mottagning en kopia av blankett E 111 så får du betala samma självriskavgifter som landets egna invånare. Systemet omfattar följande förmåner: läkarvård, specialistläkarvård, sjukhusvård, läkemedel samt laboratorie- och röntgenundersökningar. Tandvård, homeopati, alternativ medicin och liknande hör inte till systemet. Du kan be om närmare information hos ett ämbetsverk som heter Amt für Volkswirtschaft och som finns i Vaduz. LUXEMBURG Allmänt Du får information om sjukvårdstjänster hos arbetstagarnas sjukkassa Caisse de maladie des ouvriers, adress: 125, route d Esch, tfn om du är i staden Luxemburg och annars hos sjukkassans filial på den ort där du befinner dig. Läkarvård Behöver du akutvård kan du vända dig direkt till vilken läkare, tandläkare eller 14

17 specialistläkare som helst. Visa upp blankett E 111. Du betalar hela arvodet själv. Ta med dig blankett E 111, kvitton och utredningar till den lokala sjukkassan, som ersätter en del av kostnaderna enligt gällande taxor. Självrisken är vanligen 20 % av taxebeloppet för första läkarbesöket och 5 % för senare besök och konsultationer. När det gäller bl.a. laboratorieundersökningar, tandreglering och tandproteser behöver du kassans godkännande i förväg. I sådana fall ska du för kassan visa upp den behandlande läkarens intyg på att vården är nödvändig. Läkemedel Om du har med dig blankett E 111 när du köper läkarordinerade mediciner på ett apotek betalar du bara de kostnader som försäkringssystemet inte ersätter. Självrisken för mediciner som ordinerats av läkare är vanligen 22 % i öppen vård. På sjukhus är medicinerna kostnadsfria. Sjukhusvård Om du behöver sjukhusvård ska du kontakta en läkare och be om remiss till sjukhuset. Alla sjukhus omfattas av hälsovårdssystemet. Lämna remissen och blankett E 111 till sjukhuset, som underrättar sjukkassan om ärendet. I akutfall kan du vända dig direkt till sjukhuset med blankett E 111 och be sjukhuset kontakta sjukkassan. Kassan ersätter sjukhuset direkt för vård i allmän avgiftsklass. Själv betalar du en vårdavgift på 9,30 euro per dag. Du betalar också kostnaderna för eventuella extra förmåner som du bett om att få. Resekostnader Ersättning för ambulanstransport till närmaste sjukhus eller klinik kan du söka hos sjukkassan. Ersättningen baserar sig på officiella taxor och på ett läkarintyg på att färdsättet är medicinskt motiverat. Kostnader för resor med tåg eller buss till närmaste läkare, tandläkare eller sjukhus kan också ersättas på ansökan (andra klass, minimiavstånd 5 km). Luxemburg tog i bruk euro NEDERLÄNDERNA Allmänt Vid behov kan du under tillfällig vistelse få sjukvårdsförmåner enligt en lag om sjukkassor (ZFW) eller enligt en lag om exceptionella sjukvårdskostnader (AWBZ). Sjukförsäkringsfonden (ziekenfonds) i Utrecht, ANOZ Verzekeringen, betalar alla kostnader över självriskandelen direkt till läkaren eller sjukhuset. Själv betalar du 15

18 EU- och EES -LÄNDERNA bara självriskandelen. Om du har med dig blankett E 111 kan du vända dig direkt till en allmänläkare huisarts, en tandläkare tandarts eller ett apotek apotheek. Blanketten eller en kopia av den lämnas till läkaren, tandläkaren eller apoteket och förmedlas tillsammans med räkningarna direkt till ANOZ Verzekeringen, som står för betalningen. Om du har problem eller om du vill ha närmare information kan du kontakta ANOZ Verzekeringen, Foreign Countries Department (utlandsavdelningen), Sectie Buitenland, Utrecht; tfn Läkarvård Du kan fritt välja en allmänläkare som har ingått avtal med sjukförsäkringsfonden ziekenfonds. Läkarnas namn och adresser får du på lokalkontoret för ziekenfonds. ANOZ Verzekeringen betalar kostnadsersättningen direkt till den läkare som stått för vården. Tandvård Kostnader för tandvård betalas bara till en del och villkoret är att tandläkaren har ett avtal med sjukförsäkringsfonden. När det gäller tandreglering ska man ha samtycke från ANOZ Verzekeringen innan behandlingen inleds. Vanligen måste man betala en självriskavgift. Obs! För personer över 18 år är tandvårdsersättningarna mycket begränsade. Läkemedel Läkemedelskostnader ersätts bara om läkemedlen ordinerats av en allmänläkare, tandläkare eller specialistläkare som ingått avtal med ziekenfonds och läkemedlen utlämnas mot recept av en apotekare eller läkare som har ett sådant avtal. Apoteket behöver blankett E 111 (eller en kopia) varje gång receptmediciner lämnas ut. Sjukhusvård Kostnader för läkarordinerad sjukhusvård i den s.k. tredje betalningskategorin ersätts. Visa upp blankett E 111 eller en kopia av den. Sjukhusets bokföringsavdelning sänder blanketten och en betalningsorder till ANOZ Verzekeringen (i Utrecht), som betalar kostnaderna till sjukhuset. Om du kommer in som akutfall ska du se till att bokföringsavdelningen får blanketten inom 48 timmar från det du togs in på sjukhuset. Om du får vård i den första eller andra betalningskategorin står du själv för alla merkostnader. 16

19 Sjuktransport Du kan åka med ambulans eller taxi bara om det är nödvändigt från medicinsk synpunkt. ANOZ Verzekeringen ersätter kostnader för sådan specialtransport, speciellt om det gäller taxi. För att få ersättning ska du ge ANOZ Verzekeringen blankett E 111 eller en kopia av den, ett kvitto på resekostnaderna och ett läkarintyg på att specialtransport varit nödvändig. Hjälpmedel Hjälpmedel ska ha ordinerats av en läkare. I allmänhet krävs godkännande från ANOZ Verzekeringen innan några hjälpmedel ges ut. Nederländerna tog i bruk euro SPANIEN Allmänt Det spanska socialförsäkringssystemet la seguridad social omfattar följande förmåner: tjänster som tillhandahålls av allmänläkare, specialistläkare och tandläkare (endast avlägsnande av tänder och tandvård), läkemedel som omfattas av den sociala tryggheten, vård som ges av socialskyddssjukhus eller sjukhus som ingått avtal med socialförsäkringssystemet samt transport med ambulans när transporten ordinerats av socialskyddsläkare. Läkarvård För att få del av förmåner som hör till socialförsäkringssystemet ska man alltid visa upp blankett E 111, som ger rätt att söka läkarhjälp på mottagningsplatser consultorios, ambulatorios, centros de salud eller sjukhuscentra centro hospitalario som hör till den spanska socialförsäkringssjukvården. Det går att få en förteckning över de aktuella platserna på byråer som hör till institutet Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) och på byråer som tillhör motsvarande institut inom de autonoma områdena. Information finns också att få på följande lokala byråer: Dirección Provinciales (byråer i provinserna) eller Agencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (den nationella socialförsäkringscentralens lokala byråer). Om du blir sjuk och inte kan uppsöka mottagnings- eller vårdstället för att få den läkarvård som behövs ska du vända dig till socialförsäkringens akutservice Servi- 17

20 EU- och EES -LÄNDERNA cio de Urgencia de la Seguridad Social och begära att en läkare söker upp dig. Ge läkaren en kopia av blankett E 111. Om läkaren ordinerar undersökningar (laboratorieprover, röntgenundersökningar eller liknande) eller sänder dig till en specialistläkare ger han dig en officiell remiss; detsamma gäller också om det krävs sjukhusvård eller tjänster som utförs av sjukskötare. Behandlingar, läkemedel och resekostnader För att få avgiftsfri sjukvård måste du använda dig av tjänster som omfattas av socialförsäkringen. Om du besöker privatläkare ersätts kostnaderna genom en långdragen och strängt kontrollerad process. Då måste du bevisa att vården handlade om liv eller död och att du inte hade möjlighet att vända dig till det nätverk som tillhör socialförsäkringen. Av kostnaderna för de läkemedel du behöver betalar du i normala fall 40 %, förutsatt att läkemedlen finns med bland de mediciner som socialförsäkringen godkänner och förutsatt att de har ordinerats på en officiell receptblankett av en läkare som tillhör socialförsäkringen. Pensionärer är befriade från den här självriskandelen. Det finns i alla fall undantag från regeln om en självrisk på 40 %. Dessutom finns det läkemedel som socialförsäkringen inte har godkänt som ersättningsgilla. Socialförsäkringsläkare kan ordinera sådana på en officiell receptblankett av annat slag. Då står patienten själv för allt vad medicinen kostar. Sjuktransport med ambulans är avgiftsfri om den ordinerats av läkarservice som tillhör socialförsäkringen. För de försäkrade är det alltid bäst att vända sig till denna service. Obs! Om du inte har med dig blankett E 111 när du söker vård på ett vårdställe som omfattas av det spanska socialförsäkringssystemet, betalar du själv de faktiska kostnaderna för vården. Enligt den spanska lagstiftningen får du heller ingen ersättning i efterhand. Om du för att få vård uppsöker ett sjukhus eller en läkare som inte tillhör det spanska socialförsäkringssystemet blir du tvungen att betala alla kostnader, och vanligen kan du enligt den spanska lagstiftningen inte heller då få ersättning i efterhand. Spanien tog i bruk euro

21 NORGE I Norge behöver du i normala fall inga E-blanketter. Med passet eller FPA-kortet kan du vanligen bevisa att du omfattas av den finska hälsooch sjukvården. Allmänt Information om sjukvårdstjänster får du på trygdekontoret på orten eller på Folketrygdkontoret for utenlandssaker; P.O. Box 8138 Dep., 0033 Oslo 1, tfn På det lokala trygdekontoret får du vid behov veta namnen på och adresserna till de läkare som hör till systemet. Största delen av privatläkarna har ett avtal med det norska nationella försäkringssystemet. Visa intyg på att du bor i Finland och omfattas av den finska hälso- och sjukvården för den behandlande läkaren, på sjukhuset, apoteket eller trygdekontoret när du söker vård eller ersättning. Läkarvård Du kan fritt uppsöka en läkare som har ett avtal med det nationella försäkringssystemet. Det finns sådana läkare i varje kommun, och du betalar bara självriskavgiften för den vård de gett. Om du behöver vård snabbt kan du vända dig direkt till läkarjouren, den kommunale legevakt. Självriskavgiften för besök hos läkare är norska kronor och för läkares hembesök kronor. Vissa patientgrupper, bl.a. barn under sju år, är befriade från patientavgifterna. För annan nödvändig behandling (t.ex. fysioterapi) kan ibland delersättning betalas ut om behandlingen har ordinerats av en läkare. Läkemedel I allmänhet betalar var och en sina egna mediciner. Läkemedlen säljs på apotek. Delersättning betalas om läkaren utfärdar ett s.k. blått recept (läkemedel som är ytterst viktiga för patienten). Självriskandelen är 36 % för receptläkemedel, men högst 360 norska kronor per recept. Läkemedel som läkare ordinerat på ett blått recept för barn under sju år ersätts helt. Sjukhusvård De flesta sjukhusen i Norge hör till den allmänna hälso- och sjukvården. Om det bara är möjligt ska man begära en remiss för sjukhusvård från en läkare eller från den kommunala läkarjouren. I nödfall kan man ta direkt kontakt med sjukhuset/ sjukhusambulansen. Vården är avgiftsfri på sjukhus som tillhör den offentliga hälsooch sjukvården. 19

22 EU- och EES -LÄNDERNA Sjuktransport Brådskande ambulanstransport är avgiftsfri. Till den del transportkostnaderna överstiger självrisken ersätter det lokala trygdekontoret en del av de transportkostnader som är nödvändiga i samband med att man får sjukvårdsförmåner. Självrisken är 85 norska kronor för en resa i en riktning och 170 kronor för en resa tur och retur. Kostnader för hemresa Om du på grund av sjukdom blir tvungen att från Norge resa hem till Finland med någon specialtransport eller på något annat sätt som är dyrare än det sätt du annars skulle ha rest på, kan vistelselandet betala skillnaden. Då krävs att en läkare eller ett sjukhus på den ort där du vistas innan du reser till Finland ger dig ett intyg på att det dyrare sättet att resa är nödvändigt. I allmänhet måste också sjukförsäkringsinrättningen på vistelseorten kontaktas. Obs! Om du söker vård hos en läkare eller på ett sjukhus som inte hör till det offentliga hälsovårdssystemet, eller om du exempelvis vill ha ett privatrum, är du tvungen att själv helt betala kostnaderna för vården. Enligt den norska lagstiftningen kan du inte heller få ersättning för kostnaderna i efterskott. PORTUGAL Du får information om sjukvårdstjänster hos sjukförsäkringsinstansen på den ort där du vistas. Sjukvård Du kan vända dig direkt till en allmän hälsocentral Centro de Saúde och lämna över blankett E 111. På hälsocentralen får du ett dokument Livrete de assistência médica som berättigar till läkarvård. Intyget gäller vid allmänna hälsovårdsinrättningar. Visa alltid upp det. För besök betalar du vanligen en självriskavgift. Om hälsocentralen inte kan ge dig vård ska du höra dig för om hur du ska göra för att få vård. På Madeira gäller andra regler. Därför bör du först kontakta den lokala sjukförsäkringsinstansen där. Läkemedel För läkarordinerade mediciner betalar du en del av eller i vissa fall hela kostnaden. 20

23 Sjukhusvård Om du behöver sjukhusvård, ska du vända dig till ett allmänt sjukhus och visa upp Livrete de assistência médica. Om du inte hunnit få intyget ska du ge sjukhuset dina personuppgifter och blankett E 111 och be om vård med hänvisning till Europeiska unionens socialförsäkringsbestämmelser. Ta snarast möjligt kontakt med hälsocentralen och be om Livrete. Vård i allmän avgiftsklass på sjukhus är vanligen avgiftsfri. För extra förmåner betalar du själv. Obs! Om du söker vård hos en läkare eller på ett sjukhus som inte hör till det offentliga hälsovårdssystemet, eller om du exempelvis vill ha ett privatrum, är du tvungen att betala kostnaderna för vården helt själv. Enligt den portugisiska lagstiftningen kan du inte heller få ersättning för kostnaderna i efterskott. Portugal tog i bruk euro STORBRITANNIEN (Förenade kungadömet Storbritannien och Nordirland) Allmänt Du får upplysningar om sjukvårdstjänster som hör till folkhälsosystemet National Health Service (NHS) hos de lokala hälsovårdsmyndigheterna local health authorities i England och Wales och hos den lokala hälsovårdsnämnden Health Board i Skottland och Nordirland. Läkarvård Du kan vända dig direkt till en läkare eller tandläkare som hör till NHS. I Förenade kungariket behöver man som regel inte visa upp blankett E 111 i akutfall. Visa vid behov passet, FPA-kortet eller blankett E 111. Om du är på arbetskommendering eller om du åkt till Förenade kungadömet som studerande behöver du i alla fall blankett E 128 för att vara säker på att få vård som är mera omfattande än akutvård. Eftersom samma läkare i Förenade kungadömet kan ge vård som privatläkare eller som läkare inom folkhälsosystemet ska du göra det klart redan innan vården inleds att du vill ha vård inom NHS. Annars kan du bli behandlad som privatpatient. Om en läkare behandlar dig som privatpatient kan du enligt den lagstiftning som gäller i Förenade kungadömet inte få någon ersättning för vården. Avgiftsfri är endast vård som läkare ger inom folkhälsosystemet, det vill säga NHS-vård. 21

24 EU- och EES -LÄNDERNA Läkemedel Ge läkarreceptet till apoteket. För läkemedel som läkare ordinerat i samband med NHS-vård betalar du normalt en expeditionsavgift på 6 pund till apoteket. (Expeditionsavgiften ändras vanligen i maj.) Vissa grupper av personer är befriade från den här avgiften. På apoteket finns broschyrer att få som mera i detalj redogör för frågan. Sjukhusvård För sjukhusvård behöver du en läkarremiss från en läkare på orten. I brådskande fall kan du vända dig direkt till ett sjukhus som hör till NHS. Vården är avgiftsfri på sjukhus anslutna till NHS förutsatt att du inte begärt att få någon särskild service. Största delen av sjukhusen tillhör NHS. Obs! Om du betalar för vård som privatpatient kan du inte få ersättning för kostnaderna i efterhand enligt lagstiftningen i Förenade kungariket. SVERIGE I Sverige behöver du i normala fall inga E-blanketter. Med passet eller FPA-kortet kan du vanligen bevisa att du omfattas av den finska hälso- och sjukvården. Allmänt Du får information om sjukvårdstjänster på försäkringskassan på orten. Visa alltid ett intyg på att du bor i Finland när du söker vård eller ersättning. Läkarvård Om du behöver läkarvård kan du vända dig till vilken allmänläkare eller vårdcentral som helst. Ifall det finns ett sjukhus på orten kan du uppsöka akutmottagningen där. För läkarbesök betalar du en patientavgift på svenska kronor. Patientavgiften är vanligen lägre på allmänläkares mottagningar och på vårdcentraler än på sjukhus. Tandvård Ifall du behöver tandvård kan du söka upp en privattandläkare eller en folktandvårdsklinik. För tandvård betalar du en patientavgift enligt den prislista som tandläkaren tillämpar. Försäkringskassan ersätter tandläkaren med en bestämd summa i efterhand. 22

25 Läkemedel När en läkare ordinerar receptmedicin bestäms den avgift som apoteket tar av dig enligt följande: medicinkostnader på upp till 900 svenska kronor betalar du själv, av kostnader på kronor betalar du 50 %, av kostnader på kronor betalar du 25 % och av kostnader på kronor betalar du 10 %. Om kostnaderna överstiger kronor betalar du ingenting. Du behöver betala högst svenska kronor per år för läkemedel. Sjukhusvård Om du blir intagen på sjukhus betalar du en patientavgift på 90 svenska kronor/ dygn. Avgiften täcker kostnaderna för bäddplats, vård och mediciner. Resekostnader Du har också rätt till ersättning för kostnaderna för resan till läkaren eller sjukhuset och tillbaka om läkaren intygar att resan varit nödvändig. Kostnader för hemresa Om du på grund av sjukdom blir tvungen att från Sverige resa hem till Finland med någon specialtransport eller på något annat sätt som är dyrare än det sätt du annars skulle ha rest på, kan vistelselandet betala skillnaden. Då krävs att en läkare eller ett sjukhus på den ort där du vistas innan du reser till Finland ger dig ett intyg på att det dyrare sättet att resa är nödvändigt. I allmänhet måste också sjukförsäkringsinrättningen på vistelseorten kontaktas. Obs! I Sverige finns det på större orter en del helt privata vårdkliniker. Om du besöker en sådan står du själv för alla vårdkostnader och du får inte heller i efterskott någon ersättning från den svenska sjukförsäkringen. TYSKLAND Allmänt Det tyska sjukförsäkringssystemet fungerar via olika sjukförsäkringskassor: den lokala allmänna sjukkassan Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK), företagens sjukkassa Betriebskrankenkasse, ersättningskassan Ersatzkasse, handelsgillenas sjukkassa Innungskrankenkasse, lantbruksföretagarnas sjukkassa Landwirtschaftliche Krankenkasse och gruvarbetarnas försäkringskassa die Bundesknappschaft. Välj 23

26 EU- och EES -LÄNDERNA någon av sjukförsäkringskassorna på orten och visa där upp blankett E 111. Den sjukkassa du valt informerar om hur du ska gå till väga för att få vårdförmåner. Följ kassans anvisningar. Läkarvård, tandläkarvård Om du behöver akut läkarvård får du en betalningsförbindelse Abrechnungsschein från den sjukförsäkringskassa du valt. Be om en förteckning över avtalsläkare, ta med dig betalningsförbindelsen och sök upp någon av läkarna. Vård hos avtalsläkare är avgiftsfri. Det som sagts ovan gäller också tandläkare, men i stället för Abrechnungsschein behöver du då sammandragsblanketten Erfassungsschein. Du betalar själv en del av kostnaderna för tandvård. Om du inte har kunnat skaffa betalningsförbindelsen Abrechnungsschein på förhand kan du gå direkt till en avtalsläkare och visa upp blankett E 111. Då har läkaren rätt att ta ut sitt privatarvode av dig. Be då om ett detaljerat, specificerat och undertecknat verifikat på läkararvodet. Läkaren är skyldig att betala tillbaka arvodet till dig om du från din kassa skaffar betalningsförbindelsen Abrechnungsschein och läkaren får den före utgången av det kvartal då vården getts. I princip gäller samma tillvägagångssätt också för vård hos tandläkare. Tandläkare är i alla fall skyldiga att betala tillbaka sitt privatarvode endast om de får sammandragsblanketten Erfassungsschein inom tio dygn från det första besöket. Läkemedel, förbandsmaterial Läkemedel och förbandsmaterial ordinerade av läkare fås mot recept på alla apotek. Sjukkassan står för kostnaderna frånsett eventuell självriskavgift. Om det finns en fastställd taxa betalar sjukkassan i alla fall kostnaderna bara upp till taxebeloppet. Självriskavgiften för läkemedel beror på storleken på den medicinförpackning som läkaren ordinerat eller apoteket ger ut. För läkemedel är självriskandelen 9 tyska mark (4,60 euro) för en liten förpackning, 11 Dmk (5,62 euro)för en medelstor förpackning eller 13 Dmk (6,65 euro) för en stor förpackning. Självriskandelen för läkarordinerad fysikalisk behandling Heilmittel (t.ex. massage, fysioterapi) är 15 % av kostnaderna. Självriskandelen för hjälpmedel Hilfsmittel (t.ex. blöjor, förband) är 20 % av försäljningspriset. Man behöver inte alltid betala självriskavgiften (t.ex. när det gäller försäkrade under 18 år). Kostnader för vissa läkemedel, t.ex. värkmediciner och hostmediciner, ersätts inte alls. 24

27 Sjukhusvård Om du enligt läkarens bedömning behöver sjukhusvård får du en remiss Verordnung über Krankenhauspflege. Ta den först med dig till den sjukkassa du valt. Om också sjukkassan anser att sjukhusvård är omedelbart nödvändig ger den dig en betalningsförbindelse Kostenübernahmeschein som innebär att kassan svarar för vårdkostnaderna. Visa upp betalningsförbindelsen på sjukhuset genast när du kommer in. Under de 14 första sjukhusdygnen betalar du en självriskavgift på 17 Dmk (8,69 euro) /dygn. Personer under 18 år betalar ingen avgift. Om du vill ha alternativa förmåner (t.ex. privatrum) står du själv för kostnaderna. Om du tas in akut på sjukhuset och inte hinner skaffa något intyg på att sjukkassan står för kostnaderna ska du visa upp blankett E 111 och be sjukhuset skaffa en betalningsförbindelse från den sjukkassa du har valt. Om du har insjuknat eller behöver vård redan före resan och det är uppenbart att du måste få sjukvård också i Tyskland ska du före resan kontakta FPA-byrån. Där får du veta hur du får ett sådant intyg att du inte själv behöver betala alla kostnader. Obs! Om du i en nödsituation uppsöker ett sjukhus eller en läkare som sjukkassan inte godkänt måste du själv betala alla kostnader. På basis av den tyska sjukförsäkringslagstiftningen kan du inte heller få ersättning för kostnaderna efter att du återvänt till Finland. Tyskland tog i bruk euro ÖSTERRIKE Allmänt Sjukvårdsförmåner som behövs på grund av olycksfall eller akut insjuknande eller liknande ges av den lokala sjukkassan Gebietskrankenkasse. När det gäller nödvändig sjukhusvård och öppenvård som ges av sjukhus är det i allmänhet delstatskassan Landesfonds som är den beviljande instansen. Läkarvård Om du behöver läkarvård ska du först vända dig till sjukkassan Gebietskrankenkasse och där visa upp blankett E 111. Du får då en Krankenkassenscheck och en 25

28 EU- och EES -LÄNDERNA förteckning över de läkare som hör till systemet. Du betalar en fastställd avgift för varje scheck och ska visa upp en sådan varje gång du söker vård. Läkemedel Du får läkarordinerade läkemedel på alla apotek. För varje läkemedel måste du betala en viss ordinationsavgift. Sjukhusvård Om du behöver sjukhusvård ska du be en läkare om remiss, Einweisungsschein, till sjukhuset. I akuta fall ska du bege dig direkt till sjukhuset och visa upp blankett E 111 och be sjukhuset kontakta kassan. För vård i den allmänna avgiftsklassen tar sjukhus som hör till det offentliga systemet en vårddagsavgift. Den tas ut för högst 28 dygn per kalenderår. Om du vill ha några specialförmåner måste du betala dem själv. Om du vill ha vård i specialavgiftsklass eller vid ett sjukhus som inte finansieras av delstaten eller som inte ingått avtal med den regionala sjukkassan står du själv för alla kostnader. Om vården är nödvändig och inte går att skjuta upp och du har hamnat på ett sådant sjukhus kan du söka ersättning för vårdkostnaderna hos sjukkassan. I allmänhet betalar du lika mycket som vården skulle ha kostat i allmän avgiftsklass vid ett sjukhus som ingått avtal med sjukkassan. Österrike tog i bruk euro

29 Särskild information om sjukvårdsförmåner vid tillfällig vistelse i övriga avtalsländer Det är bra att komma ihåg att den här broschyren endast ger en allmän bild av systemet i varje enskilt land. Uppgifterna gäller situationen om inget annat har uppgetts. Uppgifterna har samlats in med omsorg, men alla särdrag i systemen kan inte tas upp i en broschyr. Dessutom kan det hända att någonting har blivit ändrat efter det att uppgifterna för broschyren samlades in (bl.a. självriskbeloppen kan ändras från år till år). AUSTRALIEN Personer som bor i Finland får akut sjukvård vid tillfällig vistelse i Australien. Visa upp ditt pass eller FPA-kort. Avtalet gäller inte dem som har studievisum. Du får information om var du får sjukvård på Medicare-byrån. Det finns 226 sådana byråer, och de ger ut ett Medicare-kort som du behöver när du ansöker om förmåner. Visa upp ditt pass och ditt visum/uppehållstillstånd. Om kortet beviljas får du det per post, men om din vistelse är kort kan det hända att du inte alls får något kort. Medicare-byrån upplyser dig då om hur du ska gå till väga. Läkarvård Du kan vända dig antingen till en allmän hälsocentral eller till en privatläkare. Patienten får fritt välja läkare. Regeringen fastställer taxor för läkararvodena, och Medicare ersätter vanligen 85 %. De flesta läkarna är privatpraktiserande. För besök hos en specialist krävs remiss från en allmänläkare. Det finns tre sätt att betala en läkarräkning: 1) patienten betalar räkningen och söker ersättning hos Medicare-byrån, 2) patienten skickar räkningen på läkararvodet till byrån och får en check utskriven på läkaren. Skillnaden mellan läkararvodet och ersättningen betalar patienten själv till läkaren. 3) läkaren tar upp uppgifterna på Medicare-kortet och debiterar Medicare-byrån 27

30 ANDRA LÄNDER direkt. Byrån betalar ersättningen till läkaren och patienten behöver inte betala någonting till läkaren. Det senaste sättet är det vanligaste. Sjukhusvård Visa ditt Medicare-kort när du kommer till sjukhuset. Uppehälle och läkarvård i allmän avgiftsklass vid ett allmänt sjukhus är i regel avgiftsfria när man vårdas som allmän patient (public patient). De som vill ha extra service, t.ex. som privatpatient vid ett allmänt sjukhus eller vård på ett privatsjukhus, betalar merkostnaderna själva. Också om läkarens arvode är högre än taxan är man tvungen att själv betala de extra kostnaderna. Läkemedel Systemet ersätter också en del av kostnaderna för mediciner som ordinerats av läkare. ESTLAND Allmänt Information om hur man ska gå till väga får man på byråer som tillhör sjukförsäkringsfonden Eesti Haigekassa. I Estland finns det kommunala, statliga och privata hälsovårdsenheter. Öppenvårdstjänster ges av kommunala polikliniker, privata familjeläkare eller familjeläkarcentraler. Läkarvård I akuta fall kan du vända dig direkt till en kommunal poliklinik eller till en läkare som har avtal med den estniska sjukförsäkringsfonden. Visa upp blankett FIN/ EST 4 på vårdstället och styrk vid behov din identitet med passet. Då betalar du samma självriskavgifter som invånarna i Estland. För besök på sjukhuspoliklinik betalar du normalt en självriskavgift på 5 estniska kronor. Hembesök kostar vanligen 50 kronor. Vissa grupper av personer är befriade från självriskavgiften (t.ex. barn under 16 år). Tandläkarvård Om du behöver akut tandvård ska du ta kontakt med en kommunal tandvårdsinrättning eller med en tandläkare som har avtal med den estniska sjukförsäkringsfonden. Visa upp blankett FIN/EST 4. I vanliga fall är behandlingen då avgiftsfri, däremot måste du helt eller delvis betala kostnaderna för tandvårdsmaterialet. Personer under 18 år får tandvården avgiftsfritt. 28

31 Läkemedel Mediciner som en läkare som hör till systemet ordinerat i samband med vård kan du köpa på apoteket. Visa upp blankett FIN/EST 4 på apoteket. För läkemedel som omfattas av ersättningssystemet tar apoteket då en självriskavgift, som beror på läkemedlets pris, patientens ålder och den sjukdom som medicinen ordinerats för. Vissa läkemedel hör inte alls till ersättningssystemet. Sjukhusvård För sjukhusvård behöver du normalt remiss från en läkare. I akutfall kan du vända dig direkt till ett allmänt sjukhus eller till ett sjukhus som ingått avtal med sjukförsäkringsfonden. Visa upp blankett FIN/EST 4 på sjukhuset. Då är vården avgiftsfri, förutom eventuell extra service. Sjukförsäkringsfonden ersätter sjukhuset direkt för kostnaderna. Obs! Om den instans som ger vården saknar avtal med den estniska sjukförsäkringsfonden, måste du själv betala alla kostnader för vården. Du kan inte heller i efterhand få någon ersättning för kostnaderna. LETTLAND Allmänt Information om hur du ska gå till väga i Lettland får du hos de lokala sjukkassorna slimokase och från en inrättning kallad Valsts obligâtâs veselibas apdrosinâsânas agentûra. I Lettland erbjuds hälsovårdstjänster av staten, kommunen och den privata sektorn. Största delen av läkarna har avtal med den lettiska sjukförsäkringen. Läkarvård/sjukhusvård Om du behöver akut sjukvård kan du vända dig direkt till någon som ger vård (läkare, tandläkare, sjukhus) och som har avtal med sjukförsäkringssystemet i Lettland. Visa upp blanketten FIN/LV 4 och styrk din identitet. Då får du betala samma avgifter som personer bosatta i Lettland. För akutvård tas inga självriskavgifter. Tandvården är begränsad; systemet omfattar tandvård endast för personer under 18 år. Läkemedel Läkemedel som ordinerats i samband med besök hos en avtalsläkare får du på apoteket. Visa upp blankett FIN/LV 4 och läkarreceptet. Apoteket tar en avgift där 29

32 ANDRA LÄNDER läkemedelsersättningen redan har beaktats. Man behöver alltså inte ansöka om ersättning separat. Apoteket får ersättning från sjukkassan på basis av de uppgifter som står på receptet. Obs! Den privata hälsovårdssektorn står för en betydande del av hälsovårdssystemet i Lettland. Om den som ger vård inte har något avtal med det lettiska sjukförsäkringssystemet är du tvungen att själv stå för kostnaderna för vården. Läkarintyg för dagpenningar från den finländska sjukförsäkringen Enligt den lettiska lagstiftningen får läkarna inte skriva ut diagnosen på läkarintyg som ska ges till arbetsgivaren. Om du insjuknar och behöver ett läkarintyg för att få dagpenning enligt den finska sjukförsäkringslagen ska du visa texten här nedan till den behandlande läkaren. I motsats till lagstiftningen i Lettland kräver lagstiftningen i Finland att sjukdomsdiagnosen framgår av det läkarintyg som ska lämnas in för att man ska få sjukdagpenning. Därför ber jag Er på läkarintyget anteckna diagnosen på den sjukdom jag lider av. QUÉBEC Rätten till sjukvård gäller bara personer som åkt från Finland till Quebéc för att studera eller arbeta (det vill säga vanligen personer på arbetskommendering). De som är på arbetskommendering intygar vanligen sin rätt med blankett FIN/Q 1, som man får från Pensionsskyddscentralen. Studerande intygar rättan med blankett SF/Q 4 som fås på FPA-byrån. Dessutom behövs antingen arbetstillstånd eller närvarointyg från läroanstalten. Med stöd av avtal har du rätt till sjukvård på samma villkor som de som bor i landet och rätten är inte begränsad endast till akutvård. 30

33 För att få del av förmånerna ska du först registrera dig i systemet Régie de l assurance-maladie de Quebéc. Det kan du göra antingen per telefon eller genom att besöka byrån Régie de l assurance-maladie de Quebéc i staden Quebéc (adress: 1125, Chemin Saint-Louis, Sillery) eller i Montréal (adress: 425, Blvd De Maisonneuve West, 3rd floor). Registreringsprocessen sköts med hjälp av en bestämd blankett. Som bilaga till den behöver du blankett FIN/Q 1 eller SF/Q 4 och beroende på din situation antingen arbetstillstånd eller närvarointyg från läroanstalten. Närmare uppgifter om registreringen får du genom att i staden Quebéc ringa , i Montréal och på annat håll i Quebéc De som anslutits till registret får ett sjukförsäkringskort som vanligen kallas carte-soleil. Till familjemedlemmar som följer med och som nämns på blankett FIN/Q 1 eller SF/Q 4 skickas ett eget sjukförsäkringskort. Om du behöver akutvård innan du fått sjukförsäkringskortet carte-soleil ska du ta kontakt med Régie de l assurance-maladie de Quebéc och fråga hur du ska gå till väga. Ta hos Régie de l assurance-maladie de Quebéc reda på vilka vårdställen som hör till systemet, vilka förmåner som gäller och hur du ska göra för att få del av förmånerna. Följ de anvisningar du får då. Förmånerna omfattar bl.a. läkarvård, tandvård för barn under 10 år och sjukhusvård (men inga läkemedel). Visa alltid upp sjukförsäkringskortet carte-soleil genast när du kommer till ett vårdställe. Försäkra dig om att läkaren/vårdstället hör till systemet. För att få sjukhusvård behöver du vanligen remiss från en läkare. Om du behöver akut sjukhusvård och har sjukförsäkringskortet carte-soleil kan du åka direkt till sjukhuset. Akut sjukhusvård är avgiftsfri när du visar upp sjukförsäkringskortet carte-soleil, men om du exempelvis vill ha ett privatrum måste du betala kostnaderna för det själv. Obs! Personer som vistas tillfälligt som turister i Quebéc omfattas alltså inte av avtalet. 31

34 ANDRA LÄNDER UNGERN När du tillfälligt vistas i Ungern får du akut sjukvård genom att visa upp ditt finska pass. Den akutvård som ges inom det allmänna hälsovårdssystemet är vanligen avgiftsfri. Det allmänna hälsovårdssystemet erbjuder tandläkarvård endast i begränsad omfattning. Normalt behövs remiss från en allmänläkare för att man ska få sjukhusvård eller vård av specialistläkare. På sjukhus som hör till det offentliga systemet är vården avgiftsfri, men om du eventuellt vill få extra service (t.ex. mat, enkelrum) måste du själv betala för den. I Ungern - i synnerhet på turistorterna - finns det läkare och sjukhus som inte tillhör det offentliga systemet. För vård som ges av dem måste du själv betala. För närvarande håller man på att reformera systemet, och därför är ändringar att vänta. 32

35 Länder utan avtal Om du behöver få vård i ett land som Finland inte ingått något avtal med, kan du i allmänhet bara få lika stor ersättning för kostnaderna som du skulle få för motsvarande vård enligt sjukförsäkringslagen i Finland. Kom ihåg att den finländska sjukförsäkringen här ger ett mycket begränsat skydd. T.ex. våddagsavgifter, som kan stiga till tusentals mark per dygn, ersätts bara till den del de gäller läkararvoden, undersöknings- och vårdkostnader samt medicinkostnader. Resekostnader utomlands ersätts inte heller. Teckna därför alltid en reseförsäkring när du reser till ett sådant land. 33

36 IS-Print Oy, Iisalmi, 09/ kpl Denna broschyr publiceras gemensamt av FPA och socialoch hälsovårdsministeriet. Broschyren kan beställas avgiftsfritt från FPAs lagerexpedition, PB 78, Helsingfors, eller per telefon / lagerexpeditionen. FOLKPENSIONSANSTALTEN

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 3. Vård- och omsorgssystemens utformning och finansiering en internationell utblick

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 3. Vård- och omsorgssystemens utformning och finansiering en internationell utblick Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 3 Vård- och omsorgssystemens utformning och finansiering en internationell utblick INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Finansieringen av hälso-

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Vi kommer att höra av oss till dig...

Vi kommer att höra av oss till dig... Vi kommer att höra av oss till dig... Vad du bör veta när du söker jobb i ett annat EES-land Europeiska kommissionen Vi kommer att höra av oss till dig... Vad du bör veta när du söker jobb i ett annat

Läs mer

Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete

Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller inom ett eller flera försäkringsområden som stöd för Försäkringskassans ärendehandläggning.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FINLAND

VÄLKOMMEN TILL FINLAND VÄLKOMMEN TILL FINLAND 1. VÄLKOMMEN TILL FINLAND! FÖRORD 5 HUR KOMMER JAG IGÅNG? 6 1. Bostad 6 2. Magistraten 6 3. Telefon 6 4. Bankkonto 6 5. Ta reda på om du har rätt till socialskydd 6 6. Skattekort

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering Regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Arbetsmiljöverket 2010 Text: Susanna

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Jobba i Finland. te-tjanster.fi. Guide för arbetstagare och företagare som är intresserade av Finland. Anton Ivanov/Shutterstock

Jobba i Finland. te-tjanster.fi. Guide för arbetstagare och företagare som är intresserade av Finland. Anton Ivanov/Shutterstock Jobba i Finland Guide för arbetstagare och företagare som är intresserade av Finland Anton Ivanov/Shutterstock te-tjanster.fi Arbets- och näringsministeriet, 11/2014 Layout: Edita Publishing Ltd Tryck:

Läs mer

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Rapport. Förslag till framtida utformning av sjukdomskostnadsavdrag samt högkostnadsskydd och patientavgifter inom Ålands hälso- och sjukvård

Rapport. Förslag till framtida utformning av sjukdomskostnadsavdrag samt högkostnadsskydd och patientavgifter inom Ålands hälso- och sjukvård Rapport Förslag till framtida utformning av sjukdomskostnadsavdrag samt högkostnadsskydd och patientavgifter inom Ålands hälso- och sjukvård 2 Rapport om förslag till framtida utformning av sjukdomskostnadsavdrag

Läs mer

Att arbeta som läkare i Norden

Att arbeta som läkare i Norden Att arbeta som läkare i Norden Samnordisk Arbetsgrupp för Prognos- och Specialistutbildningsfrågor 2010 FÖRORD Denna broschyr har tagits fram av de nordiska läkarförbunden genom deras gemensamma arbetsgrupp

Läs mer

Konsument i Sverige. Svenska

Konsument i Sverige. Svenska Konsument i Sverige Svenska Konsument i Sverige För dig som vill veta vilka konsumentregler som gäller i Sverige har vi samlat viktiga fakta och goda råd. Råd och hjälp... 3 Konsumentvägledning... 3 Konsument

Läs mer

Vad händer när du flyttar mellan nordiska länder? Socialförsäkring och sociala förmåner

Vad händer när du flyttar mellan nordiska länder? Socialförsäkring och sociala förmåner Vad händer när du flyttar mellan nordiska länder? Socialförsäkring och sociala förmåner Vad händer när du flyttar till ett annat nordiskt land? Vilka rättigheter och skyldigheter har du? När du flyttar

Läs mer

Så här använder du erecept

Så här använder du erecept På Svenska Så här använder du erecept Hela Finland ska börja använda elektroniska recept, så kallade erecept. Du får mer information från ditt apotek eller din hälsostation. Du kan också gå in på webbsidan

Läs mer

Projektarbete (7,5p) Läkarprogrammet Uppsala universitet. Vem är anhörig? Medicinsk etik. Av Marianne Yohannes. Handledare Ulrik Kihlbom

Projektarbete (7,5p) Läkarprogrammet Uppsala universitet. Vem är anhörig? Medicinsk etik. Av Marianne Yohannes. Handledare Ulrik Kihlbom Projektarbete (7,5p) Läkarprogrammet Uppsala universitet Vem är anhörig? Medicinsk etik Av Marianne Yohannes Handledare Ulrik Kihlbom Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Inledning s. 3 Syfte

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer