Servicemanual Tumble Dryer - TD70.C

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Servicemanual Tumble Dryer - TD70.C"

Transkript

1 Servicemanual Tumble Dryer - TD70.C

2

3 Servicemanual Innehåll Torktumlare TD70.C Uppdateringar...4 Inledning...5 Felsökningsstrategi...6 Produktöversikt...7 Tekniska data...8 Komponentbeskrivningar...9 Komponenter och mätvärden...9 Komponenter och funktionsbeskrivning...11 Styrenhet...16 Kopplingsschema TD70.C...16 Kopplingsschema TD70.C Marin...18 Kopplingsschema TD70.C UL...20 Kopplingsschema TD70.C HWC...22 Kopplingsschema TD70.C HP...24 Felsökning...26 Felindikeringar...26 Övriga fel...28 Servicemeny...30 Servicemeny...30 Service och installation...34 Demontering topp och bakstycke...34 Byte av panel och styrenhet...36 Transport av torktumlare med värmepump...38

4 Uppdateringar Rev Datum Beskrivning Signatur Första versionen FH Ny dokumentstuktur ISC Ny revision kopplingsschema EH Uppdaterat servicemeny BPA Uppdaterat information om Autofilter. BPA Uppdaterat artikelnr styrenheter, orelevanta artiklar borttagna. EH Inkluderat: Felsökning TD70.C VP, demontering bakstycke EH Nya elscheman för marin och HP Ver01/ ver02 BPA 4

5 Inledning I din hand håller du servicemanualen för typ TD70 torktumlare. Torktumlarna i TD70-serien finns i flera olika grundutföranden som har typbeteckningarna TD70.1, TD70.2, TD70.3. TD70.C som denna manual fokuserar på är framtagen för professionellt bruk. Att utföra service på torktumlare ska vara lätt. Det är viktigt att du som servicetekniker ges förutsättningar att arbeta på ett effektivt och tillfredställande sätt. Vår förhoppning är att denna servicemanual blir ett användbart redskap i ditt dagliga arbete. Asko Appliances AB SE Vara Sweden Du finner typbeteckningen på maskinskylten som är placerad på frontplåtens insida vid lucklåset (se bild nedan). Typbeteckning Produktnummer TYPE TD70.C År Vecka Löpnummer BRUKSANVISNING Ha alltid maskinens brukanvisning tillgänglig vid service 5

6 Felsökningsstrategi Felsökning är en viktig del av servicebesöket och därför har vi tagit fram en felsökningsstrategi som övergripande och steg för steg beskriver vad du behöver göra för att upptäcka och diagnosticera fel som uppstått på våra maskiner. Låt kunden beskriva problemet. Kontrollera om kundens problembeskrivning stämmer med aktuell felanmälan. Kontrollera att maskinen är korrekt installerad: - Elanslutning - Avlopp - Vattenanslutning - Justerad i nivå och våg Fel upptäckt? Nej Felaktig installation alternmativt yttre påverkande faktorer som påverkar prestanda och funktion (exempelvis, vattentryck, elförsörjning, avlopp) Ja Maskinen fungerar normalt. Några avvikelser kan inte upptäckas. Troligen behöver kunden informeras om hur maskinen ska användas på rätt sätt. Informera vid behov även om garantivillkoren och att kunden kommer att få betala för servicebesöket. Gå in i servicemenyn: 1, Kontrollera inställningarna 2. Kör en testcykel 3. Notera eventuell felkoder Om du inte upptäcker felet genom ovanstående åtgärder: Genomför allmän felsökning. Ta hjälp av den dokumentation du finner på ServiceSaver (servicemanualer, servicemeddelanden, kopplingsschema och övriga dokument). Fel upptäckt? Ja Felet diagnosticerat? Nej Nej Ja OK? Nej Ja Reparera och kontrollera funktion/säkerhet. Kontakta teknisk support för assistans. Genomföra åtgärderna som den tekniska supporten föreslår. Nöjd kund! 6

7 Produktöversikt TD70.C S2 S3 S1 J1 DISPLAY Program: 7 stycken Inställningar: 4 st (Språk, Barnsäkerhet, Signal, Element 2) Beskrivning av vred och knappar Knapp/Vred Beskrivning Programväljare (J1) Vrid med- eller motsols för att stega dig genom olika program eller alternativ i de olika menyerna. Knappen Start (S2) Starta program T C B U T T E R FKnappen L Y D Stop R Y (S3) I N G Stoppa program (håll inne i 3 sekunder). T C B U T T E R F L Y D R Y I N G Beskrivning av Display Programnamn Låg temperatur Beräknad återstående tid Normaltorrt 7

8 Tekniska data Tekniska uppgifter Höjd Bredd Djup Vikt Cylindervolym Kapacitet 850 mm 595 mm 585 mm 43 kg (Avluft) 47 kg (Kondens) 55 kg (Värmepump) 44 kg (Värmevattenansluten) 112 liter EU 7.0 kg US/AU 7.0 kg Varvtal rpm Anslutning 1-fas 230 V, 50/60 Hz, (10 A/16 A) ** 3-fas 400 V, 50/60 Hz, (10 A) ** Anslutningseffekt Material i torktrumma Material i ytterhölje Uppställning Kapslingsklass 1950 W = 10 A** (Avluft/Kondens) 3000 W = 16 A** (Avluft) 2500 W = 16 A** (Kondens) 1300 W = 10 A** (Värmepump) 1950 W = 10 A** (Värmevattenansluten) Omställning mellan 10 A och 16 A görs mjukvarumässigt via knapptryckning. Gäller ej Värmepump eller Värmevattenansluten. Rostfritt stål Pulverlackerad och varmgalvaniserad stålplåt eller rostfritt stål Tvättpelare eller fristående IP X4 **Se typskylten Energiförbrukning och programtider Se bruksanvisningen för information om energiförbrukning och programtider. 8

9 Komponentbeskrivning Komponenter och mätvärden Angivna resistensvärden gäller i rumstemperatur (ca 20 C 68 F). Värden inom ±10 % anses normalt. Art.nr Komponent Mätvärde Kommentar Motor 50 Hz, 220/240 V Motor 60 Hz, 220/240 V Lindningsresistans: kabelfärg röd-vit 26,5 Ω kabelfärg röd-blå 53,5 Ω kabelfärg vit-blå 27,0 Ω Ström: 0,7 A; 140 W; 2850 rpm Lindningsresistans: kabelfärg röd-vit 26,5 Ω kabelfärg röd-blå 53,5 Ω kabelfärg vit-blå 27,0 Ω Ström: 0,7 A; 140 W; 3300 rpm Motorn är 2-polig och direktkopplad till fläkten för internluft samt utväxlingen för drivning av cylindern. På kondenstumlare driver den även fläkten för externluft Kondensator 8 μf 50 Hz Kondensator 6 μf 60 Hz Kondensator värmepump 17 μf 50 Hz Kondensator värmepump 60 Hz Kondensvattenpump 50 Hz Kondensvattenpump 60 Hz EMC-filter Filtret eliminerar störningar till och från maskinen Termistor 4,8 kω (vid 25 C) Termistorn styr temperaturregleringen. Om termistorn kortsluts eller lossar från styrenheten avbryts programmet Termostat/ överhettningsskydd Termostat/ överhettningsskydd Termostat/ överhettningsskydd 150 C automatiskt Termostaten/överhettningsskyddet bryter programmet vid för hög 135 C automatiskt temperatur. 110 C automatiskt Luckbrytare Frontluckan påverkar en luckbrytare som gör att programmet bryts vid öppen lucka. Har luckan öppnats och stängts under programmets gång måste maskinen återstartas med knappen Start/Stop Överfyllnadsskydd Om torktumlarens båda behållare överfylls avbryts programmet med hjälp av en flottörbrytare placerad på den nedre behållaren. Överfyllnad indikeras i displayen. Elanslutning Kondens 1950W/10A- 2500W/16A Avluft 1950W/10A- 3000W/16A Värmepump 1300W/10A Värmevattenansluten 1950W/10A Maskinen levereras som 1-fas och är omkopplingsbar mellan 10 A och 16 A. Omställning görs mjukvarumässigt via knapptryckning. Gäller ej Värmepump eller Värmevattenansluten. 9

10 Komponentbeskrivning Komponenter och mätvärden forts. Art.nr Komponent Mätvärde Kommentar Värmeelement 1950 W Element 1: 1950 W, 24,5 Ω Värmeelement 2500 W Element 1: 1950 W, 24,5 Ω Element 2: 550 W, 91,4 Ω Värmeelement 3000 W Element 1: 1950 W, 24,5 Ω Element 2: 1050 W, 45,5 Ω Värmeelement 3000 W Element 1: 1950 W, 90,2 Ω Element 2: 1050 W, 167,6 Ω Värmeelement 3000 W Element 1: 1950 W, 24,5 Ω Element 2: 1050 W, 45,5 Ω Värmeelement 2500 W Element 1: 1950 W, 24,5 Ω Element 2: 550 W, 91,4 Ω Botten värmepump komplett Botten värmepump komplett Växelventil 1,9 kω Styrenhet kompl. TD70.C Styrenhet kompl. TD70.C HP/HWC Marin 440 V 3-Fas 3-Fas 50 Hz 60 Hz Styrenheten innehåller mikroprocessorer för styrning av program, motor, element m.m LED-belysning LED-teknik för maskinens innerbelysning. 10

11 Komponentbeskrivningar Komponenter och funktionsbeskrivning Här beskrivs de viktigaste komponenternas funktion och specifikation. Vissa komponenter ingår endast i högspecificerade maskiner eller på enskilda marknader. Se kapitlet Felsökning för fel- och informationskoder. CU (Styrenhet) CU (Styrenhet) fungerar som både manöverpanel och logikdel. Manöverpanelen är försedd med vred/knappar för programval, knappar för Start/Stop samt display. Den utgör en integrerad del av CU och kan inte bytas ut separat. Logikdelen sköter funktioner som behövs för torkprogram och diagnos. CU innehåller en intern spänningsförsörjning för logikdelen. I händelse av att ett fel inträffar så kan CU diagnostisera ett antal komponenter och funktioner, sammanlagt 4 felkoder kan visas. För att underlätta vid felsökning så finns en funktion för komponenttest där utgångarna aktiveras enligt särskild sekvens. Spänningsmatning Nätspänning, inbyggd intern spänningsomvandlare för logikdelen. Egna anteckningar Termistorer Termistorerna är av NTC-typ (Negative Temperature Coefficient) vilket innebär att resistansen sjunker med ökad temperatur. Termistor 1 är placerad i frontramens luftkanal efter internfläkthjulet. Torkprogrammet stoppas och Termistorfel indikeras i displayen om ett avbrott uppstått i termistorkretsen eller om den kortslutits. Syfte: Mäta temperaturen på luften som passerat lasten och styra torkprocess samt element. Termistor 2 är på kondenstumlare placerad efter kondensorn och på värmepumpstumlare placerad på evaparatorslingan intill kompressorn. Syfte: Mäta den avfuktade luftens temperatur vilken används som en parameter i torkprocessen. Resistansvärden för termistor 1 och 2 Temperatur Tolerans: +/- 1% Resistans 20 C C C C C C C C C C C

12 Komponentbeskrivningar Termostat Återställning Överhettningsskydd Termostat och överhettningsskydd Termostaten är placerad vid elementet och används för att minska elementeffekten genom att stänga av elementet då omgivningstemperaturen överstiger 135 C (±5 C) för kondenstumlare och 110 C (±5 C) för övriga. Maskinen är utrustad med ett överhettningsskydd, som finns i två olika versioner, ett automatiskt återställbart samt ett manuellt. Överhettningsskyddet bryter strömförsörjningen till samtliga komponenter då temperaturen överstiger 150 C (±5 C) för kondenstumlare och 135 C (±5 C) för övriga. För återställning av manuellt överhettningsskydd måste täckplåten på maskinens bakstycke demonteras. Tryck på knappen på överhettningsskyddet för manuell återställning. Det automatiska överhettningsskyddet återställs då temperaturen sänkts under 135 C (±8 C) för kondenstumlare och 120 C (±5 C) för övriga. Syfte: Termostaten mäter temperaturen och styr elementeffekten. Överhettningsskyddet kontrollerar temperaturen och bryter strömförsörjning vid överhettning. Täckplåt (658 x 483 mm) EMC-filter Filtret är placerat vid dragavlastningen där anslutningskabeln går in i maskinen. Filtret består av ett antal spolar, kondensatorer och resistorer. Syfte: Att eliminera radiostörningar till och från maskinen. Överfyllnadsskydd Överfyllnadsskyddet består av en microbrytare som påverkas av en flottör. Då nedre kondensvattenkärlet är fullt påverkas flottören och microbrytaren. Microbrytaren krets är normalt stängd, då den påverkas öppnas kretsen. Då microbrytaren varit bruten mer än 30 sekunder stoppas torkprogrammet och Överfyllnad indikeras i displayen. Meddelandet raderas genom att trycka eller vrida på programväljaren eller knapparna Start/Stop. Syfte: Skydda omgivningen från eventuellt vattenläckage eller översvämning från maskinen. Egna anteckningar 12

13 Komponentbeskrivningar Luckbrytare Luckbrytaren är placerad i en hållare i mitten av frontbalken, och påverkas av en tapp på frontluckan. Brytaren är normalt öppen och sluter då luckan stängs. Om frontluckan öppnas under gång stoppar CU torkprogrammet. Programmet startar om från början vid omstart. Syfte: Att förhindra att maskinen kan köras med öppen lucka. Dräneringspump (kondenstumlare) Dräneringspumpen är placerad i nedre kondensvattenkärlet. Kondensvattnet pumpas till kondensvattenbehållaren eller direkt till avlopp. Då ett torkprogram körs aktiveras dräneringspumpen kontinuerligt i cykler om 30 sekunder TILL och 210 sekunder FRÅN. Syfte: Att pumpa kondensvatten till kondensvattenbehållare eller avlopp. Torkmotor Motorn är placerad på botten och driver fläkthjulen som är monterade direkt på axeltappen. Motorn är en enhet med remspännare och fjäder och driver torktrumman via en poly-v rem. Syfte: Att driva fläkthjul och trumma under torkprocessen. Belysning Vissa maskiner har innerbelysning som tänds när luckan öppnas. För effektiv energiförbrukning används LED-teknik. Egna anteckningar 13

14 Komponentbeskrivningar Värmeelement Värmeelementet är placerat i bakstycket och består av två separata värmeslingor. Respektive värmeslinga består av en resistanstråd. Syfte: Att värma upp torkluften till rätt temperatur 2 Värmepump/Heat pump (HP) En viss typ av maskiner är utrustade med värmepumpsystem. Dessa system är slutna kretsar som byts ut genom att maskinens bottenplatta ersätts med ny modul. Funktionsinställningar görs i servicemenyn. 1B 1A Förångarfilter och Autofilter för Värmepump (VP) Torktumlare med värmepump är utrustade med ett förångarfilter bestående av ett nätfilter (1A) och ett skumfilter (1B). Vissa maskiner kan även vara utrustade med autofilter, som består av ett vattenfilter (2), vilket är placerat under kondensvattentanken. Värmevattenansluten torktumlare (HWC) En viss typ av maskiner är anpassade för anslutning till fastighetens befintliga värmevattensystem (exempelvis fjärrvärme) för att minska energiförbrukningen. Funktionsinställningar görs i servicemenyn. Egna anteckningar 14

15 15

16 Styrenhet Kopplingsschema TD70.C WIRES IN ALL MACHINES INTERNAL CONNECTION WIRES IN SOME MACHINES *A CONDENSE MACHINES CABLE POSITIONS 1: THERMISTOR 2: COINMETER 4: MOTOR, DRAIN PUMP, FLO 5: DOOR SWITCH 6: COMMUNICATIONS INTERF 8: POWER 9: HEATING ELEMENT CM4 CM1 NTC 2 *A NTC 1 WIRES IN ALL MACHINES INTERNAL CONNECTION WIRES IN SOME MACHINES *A CONDENSE MACHINES CABLE POSITIONS 1: THERMISTOR 2: COINMETER 4: MOTOR, DRAIN PUMP, FLOAT SWITCH 5: DOOR SWITCH 6: COMMUNICATIONS INTERFACE 8: POWER 9: HEATING ELEMENT R V C N N S CM4 CM1 NTC 2 *A NTC 1 CI INKB CM6 3 Phase, 10 A 1 Phase, 16A INKB CM6 CI T1 16 EL 1950 W T2 EL 550W/1050 W F T1 EL 1950 W EL 550W/1050 W R44 R34 F1 F2 DB FB *A AP *A R43 R33 T2 F R44 R34 F1 F2 CM3 N L2 L3 R24 R23 CM2 L1 CM5 3 Phase, 10 A RB RA 1 Phase, 16A INKB INKB CM6 CM3 MO R43 N L2 L3 R33 CM6 CM3 F1 R33 R43/CM2 F2 CM3 F1 S1 R33 R43/CM2 F2 N L1 SERVICE TURN OFF WAIT FOR HOLD S2 TURN ON PRESS S2 CONNECTOR FOR COIN METER If coin meter is selected CM1 and CM4 needs to be closed to start the machine (default closed with jumper) BLACK CM1 FROM CONTROL UNIT BROWN CM2 PHASE BLUE NBLACK BLUE CM3 CM4 CM5 NEUTRAL FROM CONTROL UNIT RESET (FROM MOTOR) YELLOW- GREEN CM6 GROUND L1 PRESS ST ROTATE D PRESSING USER SET TURN OFF WAIT FOR HOLD S3 TURN ON PRESS S3

17 S N PUMP, FLOAT SWITCH H IONS INTERFACE MENT RESISTANCES AT ROOM TEMPERATURE (CA. 20 C/68 F) VALUES WITH +/-10% ARE REGARDED AS NORMAL COMPONENT F: RADIO INTERFERENCE SUPPRESSION FILTER 680K Ohm NTC 1: THERMISTOR K Ohm NTC 2: THERMISTOR 2: 4-6 K Ohm AP: DRAIN PUMP: 111 Ohm EL: HEATING ELEMENT 1050W 45.3 Ohm EL: HEATING ELEMENT 1950W 20.5 Ohm MO: MOTOR T1: THERMOSTAT, OVERHEATING (HEATER) T2: THERMOSTAT, OVERHEATING (HEATER) FB: FLOAT SWITCH DB: DOOR SWITCH CI: COMMUNICATIONS INTERFACE S1 S2 S3, 16A N L1 SERVICE MENU TURN OFF POWER (S1) WAIT FOR AT LEAST 5 SEC HOLD S2 TURN ON POWER (S1) PRESS S2 5 TIMES TO ENTER SERVICE MENU PRESS STOP (S3) TO CHANGE MENU STEP ROTATE DIAL TO CHANGE IN STEP PRESSING START (S2) STORES AND EXITS SERVICE MENU USER SETTINGS MENU TURN OFF POWER (S1) WAIT FOR AT LEAST 5 SEC HOLD S3 TURN ON POWER (S1) PRESS S3 5 TIMES TO ENTER MENU IN METER d CM1 losed to per) CONTROL UNIT E RAL CONTROL UNIT T (FROM MOTOR) ND CIRCUIT DIAGRAM TD70.C This document must not be copied without our written pemission, and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted. Asko Appliances AB 17

18 Styrenhet Kopplingsschema TD70.C Marin WIRES IN ALL MACHINES INTERNAL CONNECTION WIRES IN SOME MACHINES *A CONDENSE MACHINES CABLE POSITIONS 1: THERMISTOR 4: MOTOR, DRAIN PUMP, FLOAT SWITCH 5: DOOR SWITCH 6: COMMUNICATIONS INTERFACE 7: COINMETER 8: POWER 9: HEATING ELEMENT NTC 2 *A NTC 1 RB RA R44 R43 EL 1950 W EL 1050 W T2 R44 R43 R34 R33 RB RA T1 F F1 F2 Blue T Orange L2 L1 MO DB FB *A AP *A MO 18

19 RESISTANCES AT ROOM TEMPERATURE (CA. 20 C/68 F) VALUES WITH +/-10% ARE REGARDED AS NORMAL COMPONENT F: RADIO INTERFERENCE SUPPRESSION FILTER 680K Ohm NTC 1: THERMISTOR K Ohm NTC 2: THERMISTOR 2: 4-6 K Ohm AP: DRAIN PUMP: 111 Ohm EL: HEATING ELEMENT 1050W 167,6 Ohm EL: HEATING ELEMENT 1950W 90,2 Ohm MO: MOTOR T1: THERMOSTAT, OVERHEATING (HEATER) T2: THERMOSTAT, OVERHEATING (HEATER) FB: FLOAT SWITCH DB: DOOR SWITCH T: TRANSFORMER S1 S2 S3 SERVICE MENU TURN OFF POWER (S1) WAIT FOR AT LEAST 5 SEC HOLD S2 TURN ON POWER (S1) PRESS S2 5 TIMES TO ENTER SERVICE MENU PRESS STOP (S3) TO CHANGE MENU STEP ROTATE DIAL TO CHANGE IN STEP PRESSING START (S2) STORES AND EXITS SERVICE MENU USER SETTINGS MENU TURN OFF POWER (S1) WAIT FOR AT LEAST 5 SEC HOLD S3 TURN ON POWER (S1) PRESS S3 5 TIMES TO ENTER MENU CIRCUIT DIAGRAM TD70.C This document must not be copied without our written pemission, and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted. Asko Appliances AB 19

20 Styrenhet Kopplingsschema TD70.C UL (enbart USA) WIRES IN ALL MACHINES INTERNAL CONNECTION WIRES IN SOME MACHINES *A CONDENSE MACHINES CABLE POSITIONS 1: THERMISTOR 2: COINMETER 4: MOTOR, DRAIN PUMP, FL 5: DOOR SWITCH 6: COMMUNICATIONS INTER 8: POWER 9: HEATING ELEMENT CM4 CM1 NTC 2 *A NTC 1 WIRES IN ALL MACHINES INTERNAL CONNECTION WIRES IN SOME MACHINES *A CONDENSE MACHINES CABLE POSITIONS 1: THERMISTOR 2: COINMETER 4: MOTOR, DRAIN PUMP, FLOAT SWITCH 5: DOOR SWITCH 6: COMMUNICATIONS INTERFACE 8: POWER 9: HEATING ELEMENT CM4 CM1 NTC 2 *A NTC 1 CI EL 1950 W T2 CONNECTION BOX EL 1950 W EL 1050 W T1 20 T2 CI EL 1050 W T1 DB FB *A AP *A MO F F1 F2 CM6 CM3 CM2 CM5 F N L1 L2 F1 F2 CM6 CM3 CM2 CM5 N L1 L2 L3 CONNECTION BOX RECG L2 2 RECL L2 2 L1 2 RECL L1 2 L N L RECG L2 2 RECL L2 2 L1 2 RECL L1 2 BLACK BLUE YELLOW- GREEN S1 CM3 CM4 CM5 CM6 L N CONNECTOR FOR COIN METER If coin meter is selected CM1 and CM4 needs to be closed to start the machine (default closed with jumper) BLACK BROWN CM1 CM2 FROM CONTROL UNIT PHASE BLUE PHASE FROM CONTROL UNIT L GROUND SERVIC TURN O WAIT FO HOLD S TURN O PRESS PRESS ROTATE PRESSI USER S TURN O WAIT FO HOLD S TURN O PRESS

21 S IN PUMP, FLOAT SWITCH H IONS INTERFACE MENT RESISTANCES AT ROOM TEMPERATURE (CA. 20 C/68 F) VALUES WITH +/-10% ARE REGARDED AS NORMAL COMPONENT F: RADIO INTERFERENCE SUPPRESSION FILTER 680K Ohm NTC 1: THERMISTOR K Ohm NTC 2: THERMISTOR 2: 4-6 K Ohm AP: DRAIN PUMP: 111 Ohm EL: HEATING ELEMENT 1050W 45.3 Ohm EL: HEATING ELEMENT 1950W 20.5 Ohm MO: MOTOR T1: THERMOSTAT, OVERHEATING (HEATER) T2: THERMOSTAT, OVERHEATING (HEATER) FB: FLOAT SWITCH DB: DOOR SWITCH CI: COMMUNICATIONS INTERFACE S1 S2 S3 BOX L N L SERVICE MENU TURN OFF POWER (S1) WAIT FOR AT LEAST 5 SEC HOLD S2 TURN ON POWER (S1) PRESS S2 5 TIMES TO ENTER SERVICE MENU PRESS STOP (S3) TO CHANGE MENU STEP ROTATE DIAL TO CHANGE IN STEP PRESSING START (S2) STORES AND EXITS SERVICE MENU USER SETTINGS MENU TURN OFF POWER (S1) WAIT FOR AT LEAST 5 SEC HOLD S3 TURN ON POWER (S1) PRESS S3 5 TIMES TO ENTER MENU IN METER d CM1 closed to mper) CONTROL UNIT E E CONTROL UNIT UND CIRCUIT DIAGRAM TD70.C US/CA This document must not be copied without our written pemission, and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted. Asko Appliances AB 21

22 Styrenhet Kopplingsschema TD70.C HWC WIRES IN ALL MACHINES INTERNAL CONNECTION WIRES IN SOME MACHINES CABLE POSITIONS 1: THERMISTOR 2: COINMETER 4: MOTOR, DRAIN PUMP, FLO 5: DOOR SWITCH 6: COMMUNICATIONS INTER 8: POWER 9: HEATING ELEMENT CM4 CM1 NTC 2 NTC 1 WIRES IN ALL MACHINES INTERNAL CONNECTION WIRES IN SOME MACHINES Relay board CABLE POSITIONS 1: THERMISTOR 2: COINMETER 4: MOTOR, DRAIN PUMP, FLOAT SWITCH 5: DOOR SWITCH 6: COMMUNICATIONS INTERFACE 8: POWER 9: HEATING ELEMENT CM4 CM1 NTC 2 NTC 1 MV 3 Phase 1 Phase CI MO INKB MO INKB Relay board MV CI T1 22 EL 1950 W T1 EL 1950 W DB MO MO F1 F F2 T2 F1 F F2 T2 3 Phase INKB CM6 CM3 CM2 CM5 N L2 L3 CM6 CM3 CM2 CM5 MO N L2 L3 L1 1 Phase INKB F1 F2 BLACK BROWN N BLUE BLACK BLUE YELLOW- GREEN F1 F2 CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 CM6 S1 N L CONNECTOR FOR COIN METER If coin meter is selected CM1 and CM4 needs to be closed to start the machine (default closed with jumper) L FROM CONTROL UNIT PHASE NEUTRAL FROM CONTROL UNIT GROUND SERV TURN WAIT HOLD TURN PRES PRES ROTA PRES USER TURN WAIT HOLD TURN PRES

23 RESISTANCES AT ROOM TEMPERATURE (CA. 20 C/68 F) VALUES WITH +/-10% ARE REGARDED AS NORMAL COMPONENT PUMP, FLOAT SWITCH IONS INTERFACE ENT F: RADIO INTERFERENCE SUPPRESSION FILTER 680K Ohm NTC 1: THERMISTOR K Ohm NTC 2: THERMISTOR 2: 4-6 K Ohm EL: HEATING ELEMENT 1950W 20.5 Ohm MO: MOTOR T1: THERMOSTAT T2: THERMOSTAT, DB: DOOR SWITCH CI: COMMUNICATIONS INTERFACE MV: MAGNETIC VALVE 866 Ohm S1 S2 S3 SERVICE MENU TURN OFF POWER (S1) WAIT FOR AT LEAST 5 SEC HOLD S2 TURN ON POWER (S1) PRESS S2 5 TIMES TO ENTER SERVICE MENU N L PRESS STOP (S3) TO CHANGE MENU STEP ROTATE DIAL TO CHANGE IN STEP PRESSING START (S2) STORES AND EXITS SERVICE MENU USER SETTINGS MENU TURN OFF POWER (S1) WAIT FOR AT LEAST 5 SEC HOLD S3 TURN ON POWER (S1) PRESS S3 5 TIMES TO ENTER MENU N METER CM1 losed to per) CONTROL UNIT AL CONTROL UNIT ND CIRCUIT DIAGRAM TD70.C HWC This document must not be copied without our written pemission, and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted. Asko Appliances AB 23

24 Styrenhet Kopplingsschema TD70.C HP WIRES IN ALL MACHINES INTERNAL CONNECTION WIRES IN SOME MACHINES CABLE POSITIONS 1: THERMISTOR 2: COINMETER 4: MOTOR, DRAIN PUMP, FLOAT SWITCH 5: DOOR SWITCH 6: COMMUNICATIONS INTERFACE 8: POWER 9: HEATING ELEMENT CM4 CM1 NTC 2 NTC 1 CI FA SV 3 Phase, 10 A 1 Phase, 10A 1 Phase, 10A No coin meter CO MO INKB CM6 INKB CM6 MO CO F F1 F2 CM3 CM2 N L2 CM3 F1 F2 CM5 N L1 F1 F2 N L CM5 L3 DB L1 FB AP MO CONNECTOR FOR COIN METER If coin meter is selected CM1 and CM4 needs to be closed to start the machine (default closed with jumper) BLACK BROWN BLUE BLACK BLUE YELLOW- GREEN CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 CM6 FROM CONTROL UNIT PHASE NEUTRAL FROM CONTROL UNIT PHASE GROUND 24

25 RESISTANCES AT ROOM TEMPERATURE (CA. 20 C/68 F) VALUES WITH +/-10% ARE REGARDED AS NORMAL COMPONENT F: RADIO INTERFERENCE SUPPRESSION FILTER 680K Ohm NTC 1: THERMISTOR K Ohm NTC 2: THERMISTOR 2: 4-6 K Ohm AP: DRAIN PUMP: 111 Ohm CO: COMPRESSOR MO: MOTOR FB: FLOAT SWITCH DB: DOOR SWITCH CI: COMMUNICATIONS INTERFACE SV: SWITCHING VALVE FA: FAN S1 S2 S3 SERVICE MENU TURN OFF POWER (S1) WAIT FOR AT LEAST 5 SEC HOLD S2 TURN ON POWER (S1) PRESS S2 5 TIMES TO ENTER SERVICE MENU PRESS STOP (S3) TO CHANGE MENU STEP ROTATE DIAL TO CHANGE IN STEP PRESSING START (S2) STORES AND EXITS SERVICE MENU USER SETTINGS MENU TURN OFF POWER (S1) WAIT FOR AT LEAST 5 SEC HOLD S3 TURN ON POWER (S1) PRESS S3 5 TIMES TO ENTER MENU CIRCUIT DIAGRAM TD70.C HP This document must not be copied without our written pemission, and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted. Asko Appliances AB 25

26 Felsökning Felindikeringar Vid fel visas nedanstående felindikeringar på displayen. S2 S3 S1 J1 DISPLAY Display Felorsak Åtgärder Over flow fault, Overflow Fault, Over flow fault, Överfyllnad, Overløbsfejl, Overflom, Ylitulviminen, Trop plein, Überlauf, Troppo pieno, Desborde, Пeрeлив вoды, Te veel water Mikrobrytaren öppnas efter detektion av full kondensvattentank. Detektionen ska starta 30 sek efter programstart. Om mikrobrytaren öppnas efter >30 sek avbryts programcykeln. Kontrollera att kunden: Tömt tanken och startat om maskinen. Serviceåtgärd: Rensa slangar och kontrollera spänning samt resistans i avloppspump. Kontrollera att flottör ej fastnat och kontrollera mikro brytarens funktion. Max Program Time, Max program time, Maximal programtid, Maksimal programtid, Maks programtid, Max ohjelma-aika, Durée maxi prog., Tijd overschreden, Tempo max. progr., Duración máx prog, Пpeвышeниe вpeмeни, Max. Programmzeit Autofilter är igensatt, defekt eller så är Autofilter / tätning inkorrekt monterat. Defekt backventil anti-sifon eller så är den inkorrekt monterad. Växelventil är igensatt eller defekt. Slangar felmonterade vid service. Programcykeltid överstiger 200 min. Cykeln avbryts och programmet nollställs. Hög omgivningstemperatur kombinerat med låg element effekt och låg torktemperatur ger låg kondensbildning. Låg kondensering p.g.a. blockerad externluft Kontrollera att kunden: Rensat Autofiltret samt monterat Autofilter / tätning korrekt Serviceåtgärd: Byt Autofilter och/eller tätning Serviceåtgärd: Sug ur slangen och byt backventil. Serviceåtgärd: Rensa Autofilter och byt växelventil. Serviceåtgärd: Kontrollera monteringen av slangarna. Kontrollera att kunden: Provat att centrifugera med ett högre varvtal. Haft maskinen avstängd i 30 minuter innan återstart. Har bra ventilation i rummet. Serviceåtgärd: Se till att externluften har fri passage. VP (värmepump) 26

27 Felsökning forts. Display Felorsak Åtgärder Thermistor fault, Thermistor Fault, Thermistor fault, Termistorfel, Termostat fejl, Termistor, Termistorivika, Défaut, Termistorfehler, Termistore, Fallo, Teрмистoр, Temp. sensor fout 1. Kretsen för termistorn är bruten. 2. Funktionsfel i termistorn Serviceåtgärd: Kontrollera termistorn. Byt eventuellt ut den. Clean condenser, Rengör kondensor, Rens kon. sator, Rens kon.sator, Puhdista lauhdutin, Nettoyage condenseur, Reinigen kondensor, Pulizia condensatore, Limpiar condensador, Oчистить кoндeнсaтoр, Kondenser reinigen 1. Visas i display enligt det intervall som ställts in i servicemenyn. Kontrollera att kunden: Rengjort kondensorn/förångare och filter. Rengjort övriga luftkanaler. Clean Lint Filter, Clean Lint Filter, Rengör filtret, Rengør fnugfilter, Rens filter, Puhdista sihti, Nettoyage filtre, Reinig filter, Pulizia filtro, Limpie el filtro, Oчистить фильтp, Sieb reinigen 1. Visas i display enligt det intervall som ställts in i servicemenyn. Kontrollera att kunden: Rensat luddfiltret. Clean auto filter, Rengör autofilter, Rens aut. filter, Rengjøring autofilter, Puhd. autom. suodatin, Nett. filtre auto, Auto. filter reinigen, Pulizia filtro auto, Limpiar el autofiltro, Очистите автофильтр, Autofilter reinigen 1. Visas enligt det intervall som ställts in i servicemenyn. Kontrollera att kunden: Rensat vattenfilter VP (värmepump) Clean filter, Rengör filter, Rens filter, Rengjøring filter, Puhd. suodatin, Nett. Filtre, Filter reinigen, Pulizia filtro, Limpiar el filtro, Очистите фильтр, Filter reinigen 1. Visas enligt det intervall som ställts in i servicemenyn. Kontrollera att kunden: Rensat förångarfilter (nätfilter + skumfilter) och rengjort förångare. VP (värmepump) Efter åtgärder enligt ovan, återställ visningen på displayen genom att stänga av maskinen med huvudströmbrytaren. 27

28 Felsökning Övriga fel Om torktumlaren inte fungerar bör du först kontrollera om det kan bero på något enkelt fel, som kunden själv kan rätta till. Felsymptom Felorsak Åtgärder Maskinen startar inte. Ytterluckan är inte ordentligt stängd. Kontrollera att lucktappen aktiverar dörr brytaren. Maskinen stannar. Tvätten blir inte torr. Torkningen blir ojämn. Torktumlingen tar för lång tid. Maskinen är strömlös. Det manuella överhettningsskyddet har löst ut. Gäller ej värmepumpsmaskiner (VP). Överhettningsskyddet i motorn har löst ut. Defekt styrenhet Luftläckage vid lucktätningar påverkar tork resultatet. Luftläckage runt motoraxeln påverkar tork resultatet. Defekt bakre termistor Defekt styrenhet Blandning av olika typer av gods kan ge ett ojämnt torkresultat. Fyllnadsgraden av maskinen påverkar torkresultatet. Luddfiltret är igensatt. Kondensorpaketet är igensatt. Tvättmaskinens centrifugering påverkar torkningen. Maskinen är placerad i ett utrymme med för dålig ventilation. Evakueringsslangen är för lång, blockerad eller krökt. Förångarfilter (nätfilter + skumfilter) och förångare är igensatt. Defekt förångarfilter (nätfilter och skumfilter). Autofilter är igensatt. Defekt magnetspole. Kontrollera säkringar och kopplingar. Serviceåtgärd: Rengör internfläkthjul, kondensor, luftkanaler och element. Kontrollera tätningar. Rengör och kontrollera motorn. Vid behov, byt motor. Byt styrenhet. Kontrollera tätningslisterna. Kontrollera tätningen runt motoraxeln. Byt termistor. Byt styrenhet. Information till kund: Kontrollera att inte olika typer av tvättgods blandats i samma maskin. Plocka ur de saker som är torra. Information till kund: Kontrollera att maskinen inte är överfylld. Plocka ur en del av tvättgodset vid behov. Information till kund: Rengör luddfiltret. Information till kund: Rengör kondensorn. Information till kund: Centrifugera i minst 800 rpm. Information till kund: Öppna dörrar till angränsande rum. Information till kund: Sträva efter kortast möjliga slanglängd med så mjuka böjar som möjligt. Information till kund: Rengör förångarfilter (nätfilter + skumfilter) och förångare. Byt nätfilter och/eller skumfilter. Information till kund: Rengör Autofilter. Byt magnetspole VP (värmepump) 28

29 Felsökning Övriga fel forts. Felsymptom Felorsak Åtgärder Maskinen läcker vatten. Felmonterat Autofilter och/eller tätning Information till kund: Kontrollera placeringen av Autofilter och tätning. Defekt Autofilter och/eller tätning Felmonterad slanganslutningen till backventilen Defekt slanganslutningen till backventilen Information till kund: Hantera Autofilter och tätning med försiktighet vid rengöring. Serviceåtgärd: Byt Autofilter och/eller tätning. Montera slanganslutning till backventilen korrekt. Byt slanganslutning till backventilen. VP (värmepump) 29

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda Sverigetorken 12

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda Sverigetorken 12 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda Sverigetorken 12 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För

Läs mer

AVFUKTARE TT 3. www.podab.se 03-10

AVFUKTARE TT 3. www.podab.se 03-10 AVFUKTARE TT 3 www.podab.se 03-10 Innehåll 1 Installationsanvisning Avfuktare TT 3 3 Allmänt 3 Installation 3 Elinstallation 3 Avlopp 3 Service 3 2 Bruksanvisning Avfuktare TT3 4 3 Garantibestämmelser

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK23

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK23 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK3 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för att

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 P1 P2 P3 P4 Start Stop Menu Enter ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 BÄSTE CYLINDA-KUND! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Under nedkylningen förflyttar kylsystemet värme från den omgivande luften och överför det till sjövattnet. Omvänt sker under uppvärmning,

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT NOVA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Vit 1 Alliancefläkt Nova är avsedd för montering under eller infälld i skåpraden. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i motsvarande avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

TORKSKÅP TS 4. www.podab.se 03-10

TORKSKÅP TS 4. www.podab.se 03-10 TORKSKÅP TS 4 www.podab.se 03-10 Innehåll 1 Installationsanvisning Torkskåp TS 4 3 Installation 3 Evakuering 4 Elinstallation 4 Torkning 4 Reglage 5 Driftstörningar 5 Rengörning 5 2 Omhängning av dörr

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Spara upp till 90 % el-energi

Spara upp till 90 % el-energi - HWC - diskmaskiner, tvättmaskiner och torktumlare Spara upp till 90 % el-energi Våra unika HWC*-anslutna diskmaskiner, tvättmaskiner och torktumlare har utvecklats för att värmas upp av en ekonomisk

Läs mer

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Sida 1 Översikt: 2. Innehåll 3. Teknisk data 4. Funktionsbeskrivning 5. Manöverpanel funktioner/indikatorer 6. Bild av manöverpanel 7. Procedur

Läs mer

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning Installations- och Bruksanvisning Torkskåp ETS 600/650 Nimo-Verken AB Box 124 SE-54822 Hova, Tel. 0506 488 00 Fax. 0506 488 10 E-mail: nimo@nimoverken.com www.nimoverken.com Gematech Innovation INNEHÅLL

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Monteringsanvisning MAFA Mini

Monteringsanvisning MAFA Mini Monteringsanvisning MAFA Mini Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor Manual_Mini_SE_rev3 100-33 2014-02-24 3 12 Garanti: MAFA Mini silo

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

Torkskåp ETS 1700E/1900E. Installations- och Bruksanvisning

Torkskåp ETS 1700E/1900E. Installations- och Bruksanvisning Torkskåp ETS 1700E/1900E Installations- och Bruksanvisning Bästa NIMO kund! Vi gratulerar dig till ett utmärkt produktval och önskar dig välkommen till NIMO familjen. En global familj med sina rötter i

Läs mer

Monterings - och skötselanvisning Förbränningstoalett

Monterings - och skötselanvisning Förbränningstoalett Monterings - och skötselanvisning Förbränningstoalett 2010:1 Innehåll Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Konstruktion och säkerhet Installation Installation Användning av toaletten

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Monterings - och skötselanvisning. Förbränningstoalett 2012:2

Monterings - och skötselanvisning. Förbränningstoalett 2012:2 Monterings - och skötselanvisning Förbränningstoalett 2012:2 Innehåll Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Konstruktion och säkerhet Installation Installation Användning av toaletten Asktömning

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

Poolvärmepump Europac +

Poolvärmepump Europac + Poolvärmepump Europac + Gratulerar till ert val av poolvärmepump Europac +. Läs igenom denna instruktion före installation och uppstart. Tillse att poolvattnet är balanserat (se Folkpools skötselanvisning).

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

MOTORTESTER COMPACT TR-1000

MOTORTESTER COMPACT TR-1000 MOTORTESTER COMPACT TR-1000 BRUKSANVISNING ALLMÄNT MOTORTESTER COMPACT TR 1000 är ett instrument för säker och snabb felsökning av elmotorer, stator och rotor. Mätprincipen är enkel och fel identifieras

Läs mer

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 MANUAL LUNE SPA Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Foma 5500 / 6800. Från 2005

Foma 5500 / 6800. Från 2005 Foma 5500 / 6800 Från 2005 1 Ute enheten 5500 / 6800 1. Funktioner 1.1 kommunikation med inne enhet: mottar signaler från inne enheten som styr kompressorfrekvens. Ute enhetens fläkt och 4-vägs ventil

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Ikot steg 4. Grupp F5

Ikot steg 4. Grupp F5 Ikot steg 4 Grupp F5 Innehållsförteckning 4.1 INVERTERA KÄNDA KONCEPT OCH IDÉER... 3 4.1.1 KONKURRENTERS LÖSNINGAR... 3 Alternativ 1- Luddlåda... 3 Alternativ 2 Dike golvbrunn... 3 Alternativ 3 Filter...

Läs mer

NIBE Uplink - Uppgradering

NIBE Uplink - Uppgradering IHB 1341-4 M11563 1 Svenska, IHB - Allmänt Denna serviceinstruktion beskriver hur du uppgraderar NIBE F370, F470, F750, F1145/F1245, F1345 eller VVM500 till att vara kompatibel med NIBE Uplink. Du kan

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

1 / 8 123737/ 0637 1 S TENDER ALLIANCE 740-16 INSTALLATION TENDER Alliance är avsedd för montering på vägg. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

INSTRUKTION Installation av automatik till Kombi 2-Kanaligt kopplingsur

INSTRUKTION Installation av automatik till Kombi 2-Kanaligt kopplingsur INSTRUKTION Installation av automatik till Kombi 2-Kanaligt kopplingsur Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 10-1 Sid 1 Tider för 2 kanaligt kopplingsur. C1 C2 Reglermotor

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare Användarmanual NORDIC Juicemaskin Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090921 Allmän maskinbeskrivning Allmän beskrivning av juicemaskinen Nordic Nordic är en maskin för kylning av vatten och blandning

Läs mer

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus)

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Kållered 2013-10-07 Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Innehåll Introduktion... 3 Information om UV desinficering.... 4 Allmänna instruktioner.... 4 Säkerhetsinstruktioner....

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer

INSTALLATION OCH UNDERHÅLL

INSTALLATION OCH UNDERHÅLL INSTALLATION OCH UNDERHÅLL TMC 1200 / T 2000 TVÄTTMASKIN 2-15 16-32 FÖRBRUKNINGSVÄRDEN 33-34 SERVICE OCH GARANTI 35 INDEX 36 INNEHÅLL - TVÄTTMASKIN SÄKERHET 3 Transportstöd Allmänt Barnspärr på Start/Stop-knappen

Läs mer

Bruksanvisning. Nästa generation av energisparande styrning

Bruksanvisning. Nästa generation av energisparande styrning Bruksanvisning Nästa generation av energisparande styrning Den nya Spar-termostaten ersätter dina gamla termostater så att du nu får full kontroll över temperaturen och din energiförbrukning. Spar-termostaten

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET 1 Nya torktumlare av kompromisslös kvalitet PODAB erbjuder torktumlare av toppkvalitet. Varje detalj är genomtänkt och den unika

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Luftvärmepump Folkpool Översikt mått och benämningar Tryckmätare Vattenutlopp Kontroll panel Kabel hål Vatteninlopp Luft utblås Kontrollpanel Display Avfrostnings lampa

Läs mer

Sterilisator Melag 75

Sterilisator Melag 75 Bruksanvisning Sterilisator Melag 75 En avancerad hetluftssterilisator med inbyggd fläkt Bäste kund, Vi tackar för det förtroende som Du visat genom att köpa denna hetluftsterilisator. Under nära 50 år

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog TT130,131,136,130T,132T

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog TT130,131,136,130T,132T Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog TT130,131,136,130T,132T DOC. NO. 471 1509-00 EDITION 43.2002 Utgåveförteckning Group Grupp WA172/NY32/OS52 TT130,TT131,TT136,130T,131T,132T,TT130C,TT131C TT136C,130TC,131TC,132TC,TT130LE

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Abilica 4000. Artikelnr 554 000

Abilica 4000. Artikelnr 554 000 Abilica 4000 Artikelnr 554 000 Sprängskiss 1 Monteringsanvisning Steg 1 Det främre tvärstaget (A2) monteras på huvudramen (A1) med hjälp av bult (1) och muttrarna (2). Steg 2 F 鰎 st kopplas pulskabeln

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300 Bruksanvisning Printer SMS 200 / 300 Säkerhetsanvisningar SMS-200/300 skrivare Skrivaren är inte farlig när den är installerad korrekt och används enligt instruktionerna. Följande risker kan förekomma:

Läs mer