Servicemanual Tumble Dryer - TD70.C

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Servicemanual Tumble Dryer - TD70.C"

Transkript

1 Servicemanual Tumble Dryer - TD70.C

2

3 Servicemanual Innehåll Torktumlare TD70.C Uppdateringar...4 Inledning...5 Felsökningsstrategi...6 Produktöversikt...7 Tekniska data...8 Komponentbeskrivningar...9 Komponenter och mätvärden...9 Komponenter och funktionsbeskrivning...11 Styrenhet...16 Kopplingsschema TD70.C...16 Kopplingsschema TD70.C Marin...18 Kopplingsschema TD70.C UL...20 Kopplingsschema TD70.C HWC...22 Kopplingsschema TD70.C HP...24 Felsökning...26 Felindikeringar...26 Övriga fel...28 Servicemeny...30 Servicemeny...30 Service och installation...34 Demontering topp och bakstycke...34 Byte av panel och styrenhet...36 Transport av torktumlare med värmepump...38

4 Uppdateringar Rev Datum Beskrivning Signatur Första versionen FH Ny dokumentstuktur ISC Ny revision kopplingsschema EH Uppdaterat servicemeny BPA Uppdaterat information om Autofilter. BPA Uppdaterat artikelnr styrenheter, orelevanta artiklar borttagna. EH Inkluderat: Felsökning TD70.C VP, demontering bakstycke EH Nya elscheman för marin och HP Ver01/ ver02 BPA 4

5 Inledning I din hand håller du servicemanualen för typ TD70 torktumlare. Torktumlarna i TD70-serien finns i flera olika grundutföranden som har typbeteckningarna TD70.1, TD70.2, TD70.3. TD70.C som denna manual fokuserar på är framtagen för professionellt bruk. Att utföra service på torktumlare ska vara lätt. Det är viktigt att du som servicetekniker ges förutsättningar att arbeta på ett effektivt och tillfredställande sätt. Vår förhoppning är att denna servicemanual blir ett användbart redskap i ditt dagliga arbete. Asko Appliances AB SE Vara Sweden Du finner typbeteckningen på maskinskylten som är placerad på frontplåtens insida vid lucklåset (se bild nedan). Typbeteckning Produktnummer TYPE TD70.C År Vecka Löpnummer BRUKSANVISNING Ha alltid maskinens brukanvisning tillgänglig vid service 5

6 Felsökningsstrategi Felsökning är en viktig del av servicebesöket och därför har vi tagit fram en felsökningsstrategi som övergripande och steg för steg beskriver vad du behöver göra för att upptäcka och diagnosticera fel som uppstått på våra maskiner. Låt kunden beskriva problemet. Kontrollera om kundens problembeskrivning stämmer med aktuell felanmälan. Kontrollera att maskinen är korrekt installerad: - Elanslutning - Avlopp - Vattenanslutning - Justerad i nivå och våg Fel upptäckt? Nej Felaktig installation alternmativt yttre påverkande faktorer som påverkar prestanda och funktion (exempelvis, vattentryck, elförsörjning, avlopp) Ja Maskinen fungerar normalt. Några avvikelser kan inte upptäckas. Troligen behöver kunden informeras om hur maskinen ska användas på rätt sätt. Informera vid behov även om garantivillkoren och att kunden kommer att få betala för servicebesöket. Gå in i servicemenyn: 1, Kontrollera inställningarna 2. Kör en testcykel 3. Notera eventuell felkoder Om du inte upptäcker felet genom ovanstående åtgärder: Genomför allmän felsökning. Ta hjälp av den dokumentation du finner på ServiceSaver (servicemanualer, servicemeddelanden, kopplingsschema och övriga dokument). Fel upptäckt? Ja Felet diagnosticerat? Nej Nej Ja OK? Nej Ja Reparera och kontrollera funktion/säkerhet. Kontakta teknisk support för assistans. Genomföra åtgärderna som den tekniska supporten föreslår. Nöjd kund! 6

7 Produktöversikt TD70.C S2 S3 S1 J1 DISPLAY Program: 7 stycken Inställningar: 4 st (Språk, Barnsäkerhet, Signal, Element 2) Beskrivning av vred och knappar Knapp/Vred Beskrivning Programväljare (J1) Vrid med- eller motsols för att stega dig genom olika program eller alternativ i de olika menyerna. Knappen Start (S2) Starta program T C B U T T E R FKnappen L Y D Stop R Y (S3) I N G Stoppa program (håll inne i 3 sekunder). T C B U T T E R F L Y D R Y I N G Beskrivning av Display Programnamn Låg temperatur Beräknad återstående tid Normaltorrt 7

8 Tekniska data Tekniska uppgifter Höjd Bredd Djup Vikt Cylindervolym Kapacitet 850 mm 595 mm 585 mm 43 kg (Avluft) 47 kg (Kondens) 55 kg (Värmepump) 44 kg (Värmevattenansluten) 112 liter EU 7.0 kg US/AU 7.0 kg Varvtal rpm Anslutning 1-fas 230 V, 50/60 Hz, (10 A/16 A) ** 3-fas 400 V, 50/60 Hz, (10 A) ** Anslutningseffekt Material i torktrumma Material i ytterhölje Uppställning Kapslingsklass 1950 W = 10 A** (Avluft/Kondens) 3000 W = 16 A** (Avluft) 2500 W = 16 A** (Kondens) 1300 W = 10 A** (Värmepump) 1950 W = 10 A** (Värmevattenansluten) Omställning mellan 10 A och 16 A görs mjukvarumässigt via knapptryckning. Gäller ej Värmepump eller Värmevattenansluten. Rostfritt stål Pulverlackerad och varmgalvaniserad stålplåt eller rostfritt stål Tvättpelare eller fristående IP X4 **Se typskylten Energiförbrukning och programtider Se bruksanvisningen för information om energiförbrukning och programtider. 8

9 Komponentbeskrivning Komponenter och mätvärden Angivna resistensvärden gäller i rumstemperatur (ca 20 C 68 F). Värden inom ±10 % anses normalt. Art.nr Komponent Mätvärde Kommentar Motor 50 Hz, 220/240 V Motor 60 Hz, 220/240 V Lindningsresistans: kabelfärg röd-vit 26,5 Ω kabelfärg röd-blå 53,5 Ω kabelfärg vit-blå 27,0 Ω Ström: 0,7 A; 140 W; 2850 rpm Lindningsresistans: kabelfärg röd-vit 26,5 Ω kabelfärg röd-blå 53,5 Ω kabelfärg vit-blå 27,0 Ω Ström: 0,7 A; 140 W; 3300 rpm Motorn är 2-polig och direktkopplad till fläkten för internluft samt utväxlingen för drivning av cylindern. På kondenstumlare driver den även fläkten för externluft Kondensator 8 μf 50 Hz Kondensator 6 μf 60 Hz Kondensator värmepump 17 μf 50 Hz Kondensator värmepump 60 Hz Kondensvattenpump 50 Hz Kondensvattenpump 60 Hz EMC-filter Filtret eliminerar störningar till och från maskinen Termistor 4,8 kω (vid 25 C) Termistorn styr temperaturregleringen. Om termistorn kortsluts eller lossar från styrenheten avbryts programmet Termostat/ överhettningsskydd Termostat/ överhettningsskydd Termostat/ överhettningsskydd 150 C automatiskt Termostaten/överhettningsskyddet bryter programmet vid för hög 135 C automatiskt temperatur. 110 C automatiskt Luckbrytare Frontluckan påverkar en luckbrytare som gör att programmet bryts vid öppen lucka. Har luckan öppnats och stängts under programmets gång måste maskinen återstartas med knappen Start/Stop Överfyllnadsskydd Om torktumlarens båda behållare överfylls avbryts programmet med hjälp av en flottörbrytare placerad på den nedre behållaren. Överfyllnad indikeras i displayen. Elanslutning Kondens 1950W/10A- 2500W/16A Avluft 1950W/10A- 3000W/16A Värmepump 1300W/10A Värmevattenansluten 1950W/10A Maskinen levereras som 1-fas och är omkopplingsbar mellan 10 A och 16 A. Omställning görs mjukvarumässigt via knapptryckning. Gäller ej Värmepump eller Värmevattenansluten. 9

10 Komponentbeskrivning Komponenter och mätvärden forts. Art.nr Komponent Mätvärde Kommentar Värmeelement 1950 W Element 1: 1950 W, 24,5 Ω Värmeelement 2500 W Element 1: 1950 W, 24,5 Ω Element 2: 550 W, 91,4 Ω Värmeelement 3000 W Element 1: 1950 W, 24,5 Ω Element 2: 1050 W, 45,5 Ω Värmeelement 3000 W Element 1: 1950 W, 90,2 Ω Element 2: 1050 W, 167,6 Ω Värmeelement 3000 W Element 1: 1950 W, 24,5 Ω Element 2: 1050 W, 45,5 Ω Värmeelement 2500 W Element 1: 1950 W, 24,5 Ω Element 2: 550 W, 91,4 Ω Botten värmepump komplett Botten värmepump komplett Växelventil 1,9 kω Styrenhet kompl. TD70.C Styrenhet kompl. TD70.C HP/HWC Marin 440 V 3-Fas 3-Fas 50 Hz 60 Hz Styrenheten innehåller mikroprocessorer för styrning av program, motor, element m.m LED-belysning LED-teknik för maskinens innerbelysning. 10

11 Komponentbeskrivningar Komponenter och funktionsbeskrivning Här beskrivs de viktigaste komponenternas funktion och specifikation. Vissa komponenter ingår endast i högspecificerade maskiner eller på enskilda marknader. Se kapitlet Felsökning för fel- och informationskoder. CU (Styrenhet) CU (Styrenhet) fungerar som både manöverpanel och logikdel. Manöverpanelen är försedd med vred/knappar för programval, knappar för Start/Stop samt display. Den utgör en integrerad del av CU och kan inte bytas ut separat. Logikdelen sköter funktioner som behövs för torkprogram och diagnos. CU innehåller en intern spänningsförsörjning för logikdelen. I händelse av att ett fel inträffar så kan CU diagnostisera ett antal komponenter och funktioner, sammanlagt 4 felkoder kan visas. För att underlätta vid felsökning så finns en funktion för komponenttest där utgångarna aktiveras enligt särskild sekvens. Spänningsmatning Nätspänning, inbyggd intern spänningsomvandlare för logikdelen. Egna anteckningar Termistorer Termistorerna är av NTC-typ (Negative Temperature Coefficient) vilket innebär att resistansen sjunker med ökad temperatur. Termistor 1 är placerad i frontramens luftkanal efter internfläkthjulet. Torkprogrammet stoppas och Termistorfel indikeras i displayen om ett avbrott uppstått i termistorkretsen eller om den kortslutits. Syfte: Mäta temperaturen på luften som passerat lasten och styra torkprocess samt element. Termistor 2 är på kondenstumlare placerad efter kondensorn och på värmepumpstumlare placerad på evaparatorslingan intill kompressorn. Syfte: Mäta den avfuktade luftens temperatur vilken används som en parameter i torkprocessen. Resistansvärden för termistor 1 och 2 Temperatur Tolerans: +/- 1% Resistans 20 C C C C C C C C C C C

12 Komponentbeskrivningar Termostat Återställning Överhettningsskydd Termostat och överhettningsskydd Termostaten är placerad vid elementet och används för att minska elementeffekten genom att stänga av elementet då omgivningstemperaturen överstiger 135 C (±5 C) för kondenstumlare och 110 C (±5 C) för övriga. Maskinen är utrustad med ett överhettningsskydd, som finns i två olika versioner, ett automatiskt återställbart samt ett manuellt. Överhettningsskyddet bryter strömförsörjningen till samtliga komponenter då temperaturen överstiger 150 C (±5 C) för kondenstumlare och 135 C (±5 C) för övriga. För återställning av manuellt överhettningsskydd måste täckplåten på maskinens bakstycke demonteras. Tryck på knappen på överhettningsskyddet för manuell återställning. Det automatiska överhettningsskyddet återställs då temperaturen sänkts under 135 C (±8 C) för kondenstumlare och 120 C (±5 C) för övriga. Syfte: Termostaten mäter temperaturen och styr elementeffekten. Överhettningsskyddet kontrollerar temperaturen och bryter strömförsörjning vid överhettning. Täckplåt (658 x 483 mm) EMC-filter Filtret är placerat vid dragavlastningen där anslutningskabeln går in i maskinen. Filtret består av ett antal spolar, kondensatorer och resistorer. Syfte: Att eliminera radiostörningar till och från maskinen. Överfyllnadsskydd Överfyllnadsskyddet består av en microbrytare som påverkas av en flottör. Då nedre kondensvattenkärlet är fullt påverkas flottören och microbrytaren. Microbrytaren krets är normalt stängd, då den påverkas öppnas kretsen. Då microbrytaren varit bruten mer än 30 sekunder stoppas torkprogrammet och Överfyllnad indikeras i displayen. Meddelandet raderas genom att trycka eller vrida på programväljaren eller knapparna Start/Stop. Syfte: Skydda omgivningen från eventuellt vattenläckage eller översvämning från maskinen. Egna anteckningar 12

13 Komponentbeskrivningar Luckbrytare Luckbrytaren är placerad i en hållare i mitten av frontbalken, och påverkas av en tapp på frontluckan. Brytaren är normalt öppen och sluter då luckan stängs. Om frontluckan öppnas under gång stoppar CU torkprogrammet. Programmet startar om från början vid omstart. Syfte: Att förhindra att maskinen kan köras med öppen lucka. Dräneringspump (kondenstumlare) Dräneringspumpen är placerad i nedre kondensvattenkärlet. Kondensvattnet pumpas till kondensvattenbehållaren eller direkt till avlopp. Då ett torkprogram körs aktiveras dräneringspumpen kontinuerligt i cykler om 30 sekunder TILL och 210 sekunder FRÅN. Syfte: Att pumpa kondensvatten till kondensvattenbehållare eller avlopp. Torkmotor Motorn är placerad på botten och driver fläkthjulen som är monterade direkt på axeltappen. Motorn är en enhet med remspännare och fjäder och driver torktrumman via en poly-v rem. Syfte: Att driva fläkthjul och trumma under torkprocessen. Belysning Vissa maskiner har innerbelysning som tänds när luckan öppnas. För effektiv energiförbrukning används LED-teknik. Egna anteckningar 13

14 Komponentbeskrivningar Värmeelement Värmeelementet är placerat i bakstycket och består av två separata värmeslingor. Respektive värmeslinga består av en resistanstråd. Syfte: Att värma upp torkluften till rätt temperatur 2 Värmepump/Heat pump (HP) En viss typ av maskiner är utrustade med värmepumpsystem. Dessa system är slutna kretsar som byts ut genom att maskinens bottenplatta ersätts med ny modul. Funktionsinställningar görs i servicemenyn. 1B 1A Förångarfilter och Autofilter för Värmepump (VP) Torktumlare med värmepump är utrustade med ett förångarfilter bestående av ett nätfilter (1A) och ett skumfilter (1B). Vissa maskiner kan även vara utrustade med autofilter, som består av ett vattenfilter (2), vilket är placerat under kondensvattentanken. Värmevattenansluten torktumlare (HWC) En viss typ av maskiner är anpassade för anslutning till fastighetens befintliga värmevattensystem (exempelvis fjärrvärme) för att minska energiförbrukningen. Funktionsinställningar görs i servicemenyn. Egna anteckningar 14

15 15

16 Styrenhet Kopplingsschema TD70.C WIRES IN ALL MACHINES INTERNAL CONNECTION WIRES IN SOME MACHINES *A CONDENSE MACHINES CABLE POSITIONS 1: THERMISTOR 2: COINMETER 4: MOTOR, DRAIN PUMP, FLO 5: DOOR SWITCH 6: COMMUNICATIONS INTERF 8: POWER 9: HEATING ELEMENT CM4 CM1 NTC 2 *A NTC 1 WIRES IN ALL MACHINES INTERNAL CONNECTION WIRES IN SOME MACHINES *A CONDENSE MACHINES CABLE POSITIONS 1: THERMISTOR 2: COINMETER 4: MOTOR, DRAIN PUMP, FLOAT SWITCH 5: DOOR SWITCH 6: COMMUNICATIONS INTERFACE 8: POWER 9: HEATING ELEMENT R V C N N S CM4 CM1 NTC 2 *A NTC 1 CI INKB CM6 3 Phase, 10 A 1 Phase, 16A INKB CM6 CI T1 16 EL 1950 W T2 EL 550W/1050 W F T1 EL 1950 W EL 550W/1050 W R44 R34 F1 F2 DB FB *A AP *A R43 R33 T2 F R44 R34 F1 F2 CM3 N L2 L3 R24 R23 CM2 L1 CM5 3 Phase, 10 A RB RA 1 Phase, 16A INKB INKB CM6 CM3 MO R43 N L2 L3 R33 CM6 CM3 F1 R33 R43/CM2 F2 CM3 F1 S1 R33 R43/CM2 F2 N L1 SERVICE TURN OFF WAIT FOR HOLD S2 TURN ON PRESS S2 CONNECTOR FOR COIN METER If coin meter is selected CM1 and CM4 needs to be closed to start the machine (default closed with jumper) BLACK CM1 FROM CONTROL UNIT BROWN CM2 PHASE BLUE NBLACK BLUE CM3 CM4 CM5 NEUTRAL FROM CONTROL UNIT RESET (FROM MOTOR) YELLOW- GREEN CM6 GROUND L1 PRESS ST ROTATE D PRESSING USER SET TURN OFF WAIT FOR HOLD S3 TURN ON PRESS S3

17 S N PUMP, FLOAT SWITCH H IONS INTERFACE MENT RESISTANCES AT ROOM TEMPERATURE (CA. 20 C/68 F) VALUES WITH +/-10% ARE REGARDED AS NORMAL COMPONENT F: RADIO INTERFERENCE SUPPRESSION FILTER 680K Ohm NTC 1: THERMISTOR K Ohm NTC 2: THERMISTOR 2: 4-6 K Ohm AP: DRAIN PUMP: 111 Ohm EL: HEATING ELEMENT 1050W 45.3 Ohm EL: HEATING ELEMENT 1950W 20.5 Ohm MO: MOTOR T1: THERMOSTAT, OVERHEATING (HEATER) T2: THERMOSTAT, OVERHEATING (HEATER) FB: FLOAT SWITCH DB: DOOR SWITCH CI: COMMUNICATIONS INTERFACE S1 S2 S3, 16A N L1 SERVICE MENU TURN OFF POWER (S1) WAIT FOR AT LEAST 5 SEC HOLD S2 TURN ON POWER (S1) PRESS S2 5 TIMES TO ENTER SERVICE MENU PRESS STOP (S3) TO CHANGE MENU STEP ROTATE DIAL TO CHANGE IN STEP PRESSING START (S2) STORES AND EXITS SERVICE MENU USER SETTINGS MENU TURN OFF POWER (S1) WAIT FOR AT LEAST 5 SEC HOLD S3 TURN ON POWER (S1) PRESS S3 5 TIMES TO ENTER MENU IN METER d CM1 losed to per) CONTROL UNIT E RAL CONTROL UNIT T (FROM MOTOR) ND CIRCUIT DIAGRAM TD70.C This document must not be copied without our written pemission, and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted. Asko Appliances AB 17

18 Styrenhet Kopplingsschema TD70.C Marin WIRES IN ALL MACHINES INTERNAL CONNECTION WIRES IN SOME MACHINES *A CONDENSE MACHINES CABLE POSITIONS 1: THERMISTOR 4: MOTOR, DRAIN PUMP, FLOAT SWITCH 5: DOOR SWITCH 6: COMMUNICATIONS INTERFACE 7: COINMETER 8: POWER 9: HEATING ELEMENT NTC 2 *A NTC 1 RB RA R44 R43 EL 1950 W EL 1050 W T2 R44 R43 R34 R33 RB RA T1 F F1 F2 Blue T Orange L2 L1 MO DB FB *A AP *A MO 18

19 RESISTANCES AT ROOM TEMPERATURE (CA. 20 C/68 F) VALUES WITH +/-10% ARE REGARDED AS NORMAL COMPONENT F: RADIO INTERFERENCE SUPPRESSION FILTER 680K Ohm NTC 1: THERMISTOR K Ohm NTC 2: THERMISTOR 2: 4-6 K Ohm AP: DRAIN PUMP: 111 Ohm EL: HEATING ELEMENT 1050W 167,6 Ohm EL: HEATING ELEMENT 1950W 90,2 Ohm MO: MOTOR T1: THERMOSTAT, OVERHEATING (HEATER) T2: THERMOSTAT, OVERHEATING (HEATER) FB: FLOAT SWITCH DB: DOOR SWITCH T: TRANSFORMER S1 S2 S3 SERVICE MENU TURN OFF POWER (S1) WAIT FOR AT LEAST 5 SEC HOLD S2 TURN ON POWER (S1) PRESS S2 5 TIMES TO ENTER SERVICE MENU PRESS STOP (S3) TO CHANGE MENU STEP ROTATE DIAL TO CHANGE IN STEP PRESSING START (S2) STORES AND EXITS SERVICE MENU USER SETTINGS MENU TURN OFF POWER (S1) WAIT FOR AT LEAST 5 SEC HOLD S3 TURN ON POWER (S1) PRESS S3 5 TIMES TO ENTER MENU CIRCUIT DIAGRAM TD70.C This document must not be copied without our written pemission, and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted. Asko Appliances AB 19

20 Styrenhet Kopplingsschema TD70.C UL (enbart USA) WIRES IN ALL MACHINES INTERNAL CONNECTION WIRES IN SOME MACHINES *A CONDENSE MACHINES CABLE POSITIONS 1: THERMISTOR 2: COINMETER 4: MOTOR, DRAIN PUMP, FL 5: DOOR SWITCH 6: COMMUNICATIONS INTER 8: POWER 9: HEATING ELEMENT CM4 CM1 NTC 2 *A NTC 1 WIRES IN ALL MACHINES INTERNAL CONNECTION WIRES IN SOME MACHINES *A CONDENSE MACHINES CABLE POSITIONS 1: THERMISTOR 2: COINMETER 4: MOTOR, DRAIN PUMP, FLOAT SWITCH 5: DOOR SWITCH 6: COMMUNICATIONS INTERFACE 8: POWER 9: HEATING ELEMENT CM4 CM1 NTC 2 *A NTC 1 CI EL 1950 W T2 CONNECTION BOX EL 1950 W EL 1050 W T1 20 T2 CI EL 1050 W T1 DB FB *A AP *A MO F F1 F2 CM6 CM3 CM2 CM5 F N L1 L2 F1 F2 CM6 CM3 CM2 CM5 N L1 L2 L3 CONNECTION BOX RECG L2 2 RECL L2 2 L1 2 RECL L1 2 L N L RECG L2 2 RECL L2 2 L1 2 RECL L1 2 BLACK BLUE YELLOW- GREEN S1 CM3 CM4 CM5 CM6 L N CONNECTOR FOR COIN METER If coin meter is selected CM1 and CM4 needs to be closed to start the machine (default closed with jumper) BLACK BROWN CM1 CM2 FROM CONTROL UNIT PHASE BLUE PHASE FROM CONTROL UNIT L GROUND SERVIC TURN O WAIT FO HOLD S TURN O PRESS PRESS ROTATE PRESSI USER S TURN O WAIT FO HOLD S TURN O PRESS

21 S IN PUMP, FLOAT SWITCH H IONS INTERFACE MENT RESISTANCES AT ROOM TEMPERATURE (CA. 20 C/68 F) VALUES WITH +/-10% ARE REGARDED AS NORMAL COMPONENT F: RADIO INTERFERENCE SUPPRESSION FILTER 680K Ohm NTC 1: THERMISTOR K Ohm NTC 2: THERMISTOR 2: 4-6 K Ohm AP: DRAIN PUMP: 111 Ohm EL: HEATING ELEMENT 1050W 45.3 Ohm EL: HEATING ELEMENT 1950W 20.5 Ohm MO: MOTOR T1: THERMOSTAT, OVERHEATING (HEATER) T2: THERMOSTAT, OVERHEATING (HEATER) FB: FLOAT SWITCH DB: DOOR SWITCH CI: COMMUNICATIONS INTERFACE S1 S2 S3 BOX L N L SERVICE MENU TURN OFF POWER (S1) WAIT FOR AT LEAST 5 SEC HOLD S2 TURN ON POWER (S1) PRESS S2 5 TIMES TO ENTER SERVICE MENU PRESS STOP (S3) TO CHANGE MENU STEP ROTATE DIAL TO CHANGE IN STEP PRESSING START (S2) STORES AND EXITS SERVICE MENU USER SETTINGS MENU TURN OFF POWER (S1) WAIT FOR AT LEAST 5 SEC HOLD S3 TURN ON POWER (S1) PRESS S3 5 TIMES TO ENTER MENU IN METER d CM1 closed to mper) CONTROL UNIT E E CONTROL UNIT UND CIRCUIT DIAGRAM TD70.C US/CA This document must not be copied without our written pemission, and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted. Asko Appliances AB 21

22 Styrenhet Kopplingsschema TD70.C HWC WIRES IN ALL MACHINES INTERNAL CONNECTION WIRES IN SOME MACHINES CABLE POSITIONS 1: THERMISTOR 2: COINMETER 4: MOTOR, DRAIN PUMP, FLO 5: DOOR SWITCH 6: COMMUNICATIONS INTER 8: POWER 9: HEATING ELEMENT CM4 CM1 NTC 2 NTC 1 WIRES IN ALL MACHINES INTERNAL CONNECTION WIRES IN SOME MACHINES Relay board CABLE POSITIONS 1: THERMISTOR 2: COINMETER 4: MOTOR, DRAIN PUMP, FLOAT SWITCH 5: DOOR SWITCH 6: COMMUNICATIONS INTERFACE 8: POWER 9: HEATING ELEMENT CM4 CM1 NTC 2 NTC 1 MV 3 Phase 1 Phase CI MO INKB MO INKB Relay board MV CI T1 22 EL 1950 W T1 EL 1950 W DB MO MO F1 F F2 T2 F1 F F2 T2 3 Phase INKB CM6 CM3 CM2 CM5 N L2 L3 CM6 CM3 CM2 CM5 MO N L2 L3 L1 1 Phase INKB F1 F2 BLACK BROWN N BLUE BLACK BLUE YELLOW- GREEN F1 F2 CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 CM6 S1 N L CONNECTOR FOR COIN METER If coin meter is selected CM1 and CM4 needs to be closed to start the machine (default closed with jumper) L FROM CONTROL UNIT PHASE NEUTRAL FROM CONTROL UNIT GROUND SERV TURN WAIT HOLD TURN PRES PRES ROTA PRES USER TURN WAIT HOLD TURN PRES

23 RESISTANCES AT ROOM TEMPERATURE (CA. 20 C/68 F) VALUES WITH +/-10% ARE REGARDED AS NORMAL COMPONENT PUMP, FLOAT SWITCH IONS INTERFACE ENT F: RADIO INTERFERENCE SUPPRESSION FILTER 680K Ohm NTC 1: THERMISTOR K Ohm NTC 2: THERMISTOR 2: 4-6 K Ohm EL: HEATING ELEMENT 1950W 20.5 Ohm MO: MOTOR T1: THERMOSTAT T2: THERMOSTAT, DB: DOOR SWITCH CI: COMMUNICATIONS INTERFACE MV: MAGNETIC VALVE 866 Ohm S1 S2 S3 SERVICE MENU TURN OFF POWER (S1) WAIT FOR AT LEAST 5 SEC HOLD S2 TURN ON POWER (S1) PRESS S2 5 TIMES TO ENTER SERVICE MENU N L PRESS STOP (S3) TO CHANGE MENU STEP ROTATE DIAL TO CHANGE IN STEP PRESSING START (S2) STORES AND EXITS SERVICE MENU USER SETTINGS MENU TURN OFF POWER (S1) WAIT FOR AT LEAST 5 SEC HOLD S3 TURN ON POWER (S1) PRESS S3 5 TIMES TO ENTER MENU N METER CM1 losed to per) CONTROL UNIT AL CONTROL UNIT ND CIRCUIT DIAGRAM TD70.C HWC This document must not be copied without our written pemission, and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted. Asko Appliances AB 23

24 Styrenhet Kopplingsschema TD70.C HP WIRES IN ALL MACHINES INTERNAL CONNECTION WIRES IN SOME MACHINES CABLE POSITIONS 1: THERMISTOR 2: COINMETER 4: MOTOR, DRAIN PUMP, FLOAT SWITCH 5: DOOR SWITCH 6: COMMUNICATIONS INTERFACE 8: POWER 9: HEATING ELEMENT CM4 CM1 NTC 2 NTC 1 CI FA SV 3 Phase, 10 A 1 Phase, 10A 1 Phase, 10A No coin meter CO MO INKB CM6 INKB CM6 MO CO F F1 F2 CM3 CM2 N L2 CM3 F1 F2 CM5 N L1 F1 F2 N L CM5 L3 DB L1 FB AP MO CONNECTOR FOR COIN METER If coin meter is selected CM1 and CM4 needs to be closed to start the machine (default closed with jumper) BLACK BROWN BLUE BLACK BLUE YELLOW- GREEN CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 CM6 FROM CONTROL UNIT PHASE NEUTRAL FROM CONTROL UNIT PHASE GROUND 24

25 RESISTANCES AT ROOM TEMPERATURE (CA. 20 C/68 F) VALUES WITH +/-10% ARE REGARDED AS NORMAL COMPONENT F: RADIO INTERFERENCE SUPPRESSION FILTER 680K Ohm NTC 1: THERMISTOR K Ohm NTC 2: THERMISTOR 2: 4-6 K Ohm AP: DRAIN PUMP: 111 Ohm CO: COMPRESSOR MO: MOTOR FB: FLOAT SWITCH DB: DOOR SWITCH CI: COMMUNICATIONS INTERFACE SV: SWITCHING VALVE FA: FAN S1 S2 S3 SERVICE MENU TURN OFF POWER (S1) WAIT FOR AT LEAST 5 SEC HOLD S2 TURN ON POWER (S1) PRESS S2 5 TIMES TO ENTER SERVICE MENU PRESS STOP (S3) TO CHANGE MENU STEP ROTATE DIAL TO CHANGE IN STEP PRESSING START (S2) STORES AND EXITS SERVICE MENU USER SETTINGS MENU TURN OFF POWER (S1) WAIT FOR AT LEAST 5 SEC HOLD S3 TURN ON POWER (S1) PRESS S3 5 TIMES TO ENTER MENU CIRCUIT DIAGRAM TD70.C HP This document must not be copied without our written pemission, and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted. Asko Appliances AB 25

26 Felsökning Felindikeringar Vid fel visas nedanstående felindikeringar på displayen. S2 S3 S1 J1 DISPLAY Display Felorsak Åtgärder Over flow fault, Overflow Fault, Over flow fault, Överfyllnad, Overløbsfejl, Overflom, Ylitulviminen, Trop plein, Überlauf, Troppo pieno, Desborde, Пeрeлив вoды, Te veel water Mikrobrytaren öppnas efter detektion av full kondensvattentank. Detektionen ska starta 30 sek efter programstart. Om mikrobrytaren öppnas efter >30 sek avbryts programcykeln. Kontrollera att kunden: Tömt tanken och startat om maskinen. Serviceåtgärd: Rensa slangar och kontrollera spänning samt resistans i avloppspump. Kontrollera att flottör ej fastnat och kontrollera mikro brytarens funktion. Max Program Time, Max program time, Maximal programtid, Maksimal programtid, Maks programtid, Max ohjelma-aika, Durée maxi prog., Tijd overschreden, Tempo max. progr., Duración máx prog, Пpeвышeниe вpeмeни, Max. Programmzeit Autofilter är igensatt, defekt eller så är Autofilter / tätning inkorrekt monterat. Defekt backventil anti-sifon eller så är den inkorrekt monterad. Växelventil är igensatt eller defekt. Slangar felmonterade vid service. Programcykeltid överstiger 200 min. Cykeln avbryts och programmet nollställs. Hög omgivningstemperatur kombinerat med låg element effekt och låg torktemperatur ger låg kondensbildning. Låg kondensering p.g.a. blockerad externluft Kontrollera att kunden: Rensat Autofiltret samt monterat Autofilter / tätning korrekt Serviceåtgärd: Byt Autofilter och/eller tätning Serviceåtgärd: Sug ur slangen och byt backventil. Serviceåtgärd: Rensa Autofilter och byt växelventil. Serviceåtgärd: Kontrollera monteringen av slangarna. Kontrollera att kunden: Provat att centrifugera med ett högre varvtal. Haft maskinen avstängd i 30 minuter innan återstart. Har bra ventilation i rummet. Serviceåtgärd: Se till att externluften har fri passage. VP (värmepump) 26

27 Felsökning forts. Display Felorsak Åtgärder Thermistor fault, Thermistor Fault, Thermistor fault, Termistorfel, Termostat fejl, Termistor, Termistorivika, Défaut, Termistorfehler, Termistore, Fallo, Teрмистoр, Temp. sensor fout 1. Kretsen för termistorn är bruten. 2. Funktionsfel i termistorn Serviceåtgärd: Kontrollera termistorn. Byt eventuellt ut den. Clean condenser, Rengör kondensor, Rens kon. sator, Rens kon.sator, Puhdista lauhdutin, Nettoyage condenseur, Reinigen kondensor, Pulizia condensatore, Limpiar condensador, Oчистить кoндeнсaтoр, Kondenser reinigen 1. Visas i display enligt det intervall som ställts in i servicemenyn. Kontrollera att kunden: Rengjort kondensorn/förångare och filter. Rengjort övriga luftkanaler. Clean Lint Filter, Clean Lint Filter, Rengör filtret, Rengør fnugfilter, Rens filter, Puhdista sihti, Nettoyage filtre, Reinig filter, Pulizia filtro, Limpie el filtro, Oчистить фильтp, Sieb reinigen 1. Visas i display enligt det intervall som ställts in i servicemenyn. Kontrollera att kunden: Rensat luddfiltret. Clean auto filter, Rengör autofilter, Rens aut. filter, Rengjøring autofilter, Puhd. autom. suodatin, Nett. filtre auto, Auto. filter reinigen, Pulizia filtro auto, Limpiar el autofiltro, Очистите автофильтр, Autofilter reinigen 1. Visas enligt det intervall som ställts in i servicemenyn. Kontrollera att kunden: Rensat vattenfilter VP (värmepump) Clean filter, Rengör filter, Rens filter, Rengjøring filter, Puhd. suodatin, Nett. Filtre, Filter reinigen, Pulizia filtro, Limpiar el filtro, Очистите фильтр, Filter reinigen 1. Visas enligt det intervall som ställts in i servicemenyn. Kontrollera att kunden: Rensat förångarfilter (nätfilter + skumfilter) och rengjort förångare. VP (värmepump) Efter åtgärder enligt ovan, återställ visningen på displayen genom att stänga av maskinen med huvudströmbrytaren. 27

28 Felsökning Övriga fel Om torktumlaren inte fungerar bör du först kontrollera om det kan bero på något enkelt fel, som kunden själv kan rätta till. Felsymptom Felorsak Åtgärder Maskinen startar inte. Ytterluckan är inte ordentligt stängd. Kontrollera att lucktappen aktiverar dörr brytaren. Maskinen stannar. Tvätten blir inte torr. Torkningen blir ojämn. Torktumlingen tar för lång tid. Maskinen är strömlös. Det manuella överhettningsskyddet har löst ut. Gäller ej värmepumpsmaskiner (VP). Överhettningsskyddet i motorn har löst ut. Defekt styrenhet Luftläckage vid lucktätningar påverkar tork resultatet. Luftläckage runt motoraxeln påverkar tork resultatet. Defekt bakre termistor Defekt styrenhet Blandning av olika typer av gods kan ge ett ojämnt torkresultat. Fyllnadsgraden av maskinen påverkar torkresultatet. Luddfiltret är igensatt. Kondensorpaketet är igensatt. Tvättmaskinens centrifugering påverkar torkningen. Maskinen är placerad i ett utrymme med för dålig ventilation. Evakueringsslangen är för lång, blockerad eller krökt. Förångarfilter (nätfilter + skumfilter) och förångare är igensatt. Defekt förångarfilter (nätfilter och skumfilter). Autofilter är igensatt. Defekt magnetspole. Kontrollera säkringar och kopplingar. Serviceåtgärd: Rengör internfläkthjul, kondensor, luftkanaler och element. Kontrollera tätningar. Rengör och kontrollera motorn. Vid behov, byt motor. Byt styrenhet. Kontrollera tätningslisterna. Kontrollera tätningen runt motoraxeln. Byt termistor. Byt styrenhet. Information till kund: Kontrollera att inte olika typer av tvättgods blandats i samma maskin. Plocka ur de saker som är torra. Information till kund: Kontrollera att maskinen inte är överfylld. Plocka ur en del av tvättgodset vid behov. Information till kund: Rengör luddfiltret. Information till kund: Rengör kondensorn. Information till kund: Centrifugera i minst 800 rpm. Information till kund: Öppna dörrar till angränsande rum. Information till kund: Sträva efter kortast möjliga slanglängd med så mjuka böjar som möjligt. Information till kund: Rengör förångarfilter (nätfilter + skumfilter) och förångare. Byt nätfilter och/eller skumfilter. Information till kund: Rengör Autofilter. Byt magnetspole VP (värmepump) 28

29 Felsökning Övriga fel forts. Felsymptom Felorsak Åtgärder Maskinen läcker vatten. Felmonterat Autofilter och/eller tätning Information till kund: Kontrollera placeringen av Autofilter och tätning. Defekt Autofilter och/eller tätning Felmonterad slanganslutningen till backventilen Defekt slanganslutningen till backventilen Information till kund: Hantera Autofilter och tätning med försiktighet vid rengöring. Serviceåtgärd: Byt Autofilter och/eller tätning. Montera slanganslutning till backventilen korrekt. Byt slanganslutning till backventilen. VP (värmepump) 29

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 P1 P2 P3 P4 Start Stop Menu Enter ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 BÄSTE CYLINDA-KUND! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK23

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK23 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK3 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för att

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65

Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65 Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65 Fr.o.m SN-1410254765H6 2014-06-03 CZ06525 Ver B Innehållsförteckning Förord... 4 1. Panel och styrenhet... 5 2. Inställningar under drift... 6 2.1. Display...

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL High power serien ( 3 -fas ) VÄRMEPUMPEN SOM SPAR REJÄLT Luft / Vatten värmepump Innehåll Beskrivning av enheten 5 Paket........................ 5 Definitioner.......................

Läs mer

SERVICE CE50/CE65/ECO. Drift Installation Service. CZ06030 ver G

SERVICE CE50/CE65/ECO. Drift Installation Service. CZ06030 ver G SERVICE CE50/CE65/ECO Drift Installation Service CZ06030 ver G DRIFT Innehåll - Drift Innehåll - Drift 0 Panel och styrenhet 1 Inställningar under drift 2 Allmänt 2 Rumstemperatur 2 Varmvattentemperatur

Läs mer

Bruksanvisnin Cylinda 1-23

Bruksanvisnin Cylinda 1-23 Grytdisk Starkdisk Normaldisk Snabbdisk Avspolning C Torkvärme Start Stop Bruksanvisnin Cylinda 1-23 SERVICE & GARANTI I Sverige gäller Konsumentköp EHL 91 samt EHL Trygghetsförsäkring. Innan du beställer

Läs mer

Cylinda DM 570 Svanen

Cylinda DM 570 Svanen Cylinda DM 570 Svanen Bäste Cylindakund! Tack för att du valt en Cylinda Svanemärkt diskmaskin. Cylinda är en svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 20 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för

Läs mer

CLOVER 9 / 12 SAP-K/CRV96/126EHN. Inverterstyrd värmepump i splitutförande DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL. Kyl/avfukt./värme modell DS165:1009

CLOVER 9 / 12 SAP-K/CRV96/126EHN. Inverterstyrd värmepump i splitutförande DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL. Kyl/avfukt./värme modell DS165:1009 AIR CONDITIONER DS165:1009 - DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande CLOVER 9 / 12 SAP-K/CRV96/126EHN Kyl/avfukt./värme modell s. 1. Beskrivning 1 2. Namn på delar 2 3. Panel inomhusdel

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

eurofire 20kW - 30kW - 50kW Datum 140508, rev 1

eurofire 20kW - 30kW - 50kW Datum 140508, rev 1 eurofire 20kW - 30kW - 50kW Datum 140508, rev 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION INNAN BRÄNNAREN STARTAS... 3 GARANTIVILLKOR...

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual Installationsoch användarmanual Integrerad systemtank Styrsystem: CS500 6300i, 6500i, 8500i, 8750i Gratulerar till ditt val av ECOScience produkt Vi är övertygade om att ditt val kommer att uppfylla alla

Läs mer

Användarmanual Compact, Digital

Användarmanual Compact, Digital Användarmanual Compact, Digital Compact Digital 2 grupp Digital 3-4 grupp Din återförsäljare...... U / SE Rev 090210 1. Innehållsförteckning Compact och Digital 1. Innehållsförteckning sida 2 2. Orientering:

Läs mer

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL LUFTKONDITIONERING AV SPLIT-TYP INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL MODELL RAK-18PSPA/RAC-18WSPA RAK-35PSPA/RAC-35WSPA RAK-25PSPA/RAC-25WSPA SVENSKA UTOMHUSDEL INOMHUSDEL RAC-18WSPA RAC-25WSPA RAC-35WSPA FJÄRRKONTROLL

Läs mer

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest MAXI 7.0 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

Bruksanvisning KANMED Operatherm OP3

Bruksanvisning KANMED Operatherm OP3 KANMED Operatherm OP3 Bruksanvisning, art no OP3-074/3 2010-02-09 0413 Varning Felaktig användning av patientvärmeutrustning kan orsaka patientskador. Läs därför denna bruksanvisning noga. Tillverkad av:

Läs mer

massagebadkar monterings- och användarmanual samt produktbevis Produktinformation från westerbergs Box 525, 301 80 Halmstad, Sverige

massagebadkar monterings- och användarmanual samt produktbevis Produktinformation från westerbergs Box 525, 301 80 Halmstad, Sverige massagebadkar monterings- och användarmanual samt produktbevis 2012-06-29 Du har gjort ett klokt val genom att välja ett massagebadkar från Westerbergs. Denna användarmanual är framtagen för att du ska

Läs mer