Råd till när man tar ämnen till pilbågar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Råd till när man tar ämnen till pilbågar"

Transkript

1 Råd till när man tar ämnen till pilbågar Till pilbågskurs i Stjärnsund, 2015 Markus Nyström Att kunna köpa sågat timmer på Bauhaus är givetvis ett modernt fenomen. Historiskt sett har folk i alla tider hämtat virke där virket växer, det vill säga i skogen, och kunskapen om hur man fäller, klyver, barkar och torkar trä var en kunskap som var alle mans. Denna kunskap har till viss del gått förlorad i det moderna samhället. Då är det tur att det i själva verket inte är så värst komplicerat att ta ämnen, och det borde gå ganska bra att instruera genom en text som den här. I den här texten beskriver jag vad jag brukar tänka på och göra när jag tar ämnen till pilbågar. Ska du gå kursen tycker jag verkligen att du bör prova att ta åtminstone ett ämne själv innan kursen, helst 2-3 stycken så att du har lite redundans. Ta med allihop till kursen. Jag tror kursen blir mycket mera intressant om bågen du jobbar med är från ett träd du själv fällt. Då får du en känsla för hela processen, från träd till vapen. Ni kursdeltagare får erfarenheter som ni kan dela med varandra. Det är mycket värt. Dessutom är kunskapen om att ta ämnen applicerbar och värdefull på många andra typer av hantverk, från småslöjd till timring. Om du inte har möjlighet, eller misslyckas med att ta ämnen själv, finns reservämnen att tillgå. Se det här som kursens första, om än inte helt obligatoriska moment! Vilket träslag? Vilket träslag man ska använda till pilbågar är överlägset den vanligaste frågan jag får som pilbågsmakare. Ofta finns det en uppfattning att det finns ett eller ett par träslag som är bäst eller rätt. Nog är det så att det är lättare att göra bågar från vissa träslag än andra, men man kan göra en bra båge från väldigt många träslag. Ofta är det faktiskt lättare att rada upp de träslag man gör bäst i att undvika. I de svenska skogarna, och enligt min åsikt, är dessa: gran, tall, sälg/pil, asp och al. Det är möjligt att göra bågar av dessa träslag, men det är svårare och kräver mer arbete. De blir också mindre stöttåliga när de är klara. De träslag jag föredrar, här uppräknade efter hur tunga de är att arbeta med, är: ek, ask, alm, lönn, rönn, hassel, björk, ene. Dessa är alla fina träslag till bågar med normal dragvikt (mellan 30 och 55 pund). Gör man bågar med tyngre dragvikter (dragvikt = hur tung strängen är att dra/hur styv bågen är) blir träval lite viktigare, men inte så viktigt som många tror. Framför allt ställer tyngre dragvikt större krav på hantverket. Det finns pilbågsmakare som har gjort bågar av

2 björk och hassel på dragvikter upp emot pund (jättetungt!). Björk tror jag är det bästa valet av träslag till den här kursen. Det är lättarbetat, det är lätt att hitta bra ämnen, och det är lätt att torka. Dessutom är björk vad som kallas diffusporöst (tillsammans med lönn). De övriga i listan är ringporösa. Dessa benämningar handlar om hur porerna i veden är fördelade. De ringporösa träslagen placerar merparten av porerna i vårveden den dåliga veden trädet snabbt lägger på sig om våren. Dessa träslag gör man oftast bäst i att ta mellan juli och april. För de diffusporösa träslagen (björk och lönn, alltså) spelar årstid mindre roll eftersom porerna är fördelade mer eller mindre jämnt över hela veden. De är alltså inte särdeles mycket sämre att ta på våren. Ämnet ska vara (typ) rakt Den kanske viktigaste detaljen i pilbågsmakeriet är att bågens rygg utsidan på bågen ska bestå av ett homogent lager med fibrer, fibrer som inte är avskurna eller skadade. Det överlägset lättaste sättet att försäkra sig om att så är fallet är att använda trädets yttersta årsring d.v.s. veden precis under barken som bågens rygg. Ett yxhugg i ryggen är alltså inte bra (även när det gäller pilbågar). Var därför försiktig när du tar ämnet att inte skada den yttersta årsringen. Färskt trä är ytterst känsligt! Ämnet bör vara hyfsat rakt. Det går att göra bågar från ganska krokiga och knasiga ämnen också, men det är lättare desto rakare det är. Det viktiga är att om man tänker sig hur bågen ligger i trädet med ytveden som bågens rygg och man drar en sträng från ände till ände så hamnar strängen mitt bakom handtaget/mitten på bågen. Det betyder att ett ämne kan vara lätt S-format utan större problem eftersom strängen, dragen från ände till ände, trots det hamnar mitt bakom handtaget. Halva ämnet kan vara lite krokigt och andra halvan rak det spelar inte så stor roll. Det viktiga är, återigen, att strängen hamnar mitt bakom handtaget när man drar strängen från ände till ände. Likaså kan ämnet vara lite böjt hit och dit när man ser det från sidan utan att det skapar större problem. Men målet är att ämnet ska vara rakt när man ser det från sidan. Man ska alltså inte söka efter ett ämne som är böjt som en pilbåge när man ser det från sidan. Dragved och tjurved Träd växer sällan helt raka. De lutar lite, de växer i backar, kanske växer det så att vinden ligger på från ett håll hela tiden. Trä är som muskler det blir starkt på det som det tränar på. När ett träd

3 växer lutande åt en sida, även ganska lite, blir trät tränat på i huvudsak två olika sätt. Det ena sättet, som framför allt barrträd tränar på, är att bli extra starka i kompression på undersidan av stammen för att bära upp trädets vikt. Denna ved kallas tjurved, är ofta väldigt kompressionsstark, hård och inte särskilt stark i drag. Tjurved lämpar sig därför dåligt att göra pilbågar av om man inte kombinerar det med något dragstarkt material, som senor, råhud eller laminerar med ett dragstarkare trä. Det andra sättet att träna på, som framför allt lövträd använder sig av, är att bilda så kallad dragved på ovansidan av stammen för att bära upp trädets vikt. Denna ved är väldigt dragstark och lämpar sig väldigt väl att göra pilbågar av, även om den är ganska kompressionssvag. Försök ta ämnen från träd som växer rakt, utan vare sig dragved eller tjurved. Ty en nackdel med bägge är att de kan torka oförutsägbart. Särskilt dragved vrider sig praktiskt taget alltid, men inte nödvändigtvis dåligt. Ofta, när ämnet är torrt, kan det vara böjt som en pilbåge fast med ytveden på insidan av böjen. Bågen tycks då vara back-och-fram. Det blir i regel väldigt effektiva och snabbskjutande bågar av dragved, men det är också bra mycket svårare att arbeta med och torkningen är, som sagt, lite oförutsägbar. Ett ämne som ser rakt och fint ut när man tar det kan en månad senare ha vridit sig och vara snudd på obrukbart. Ämnet ska vara (typ) kvistfritt Ämnet ska vara utan grenar. Att ha någon liten kvist, död eller levande, i ämnet går ofta bra, men det är lite knöligare att arbeta med. Likaså kan ämnet ha lite bulor och knutar, men det är sällan något problem så länge veden är frisk. Ämnet ska vara (typ) rättkluvet Att veden ska vara rättkluven är kanske det viktigaste i hela den här listan. Många tänker att om trädet är rakt så är veden rak. Men så är inte nödvändigtvis fallet. Veden kan, även i ett helt rakt träd, vrida sig likt en polkagris genom stammen. På många träslag, som lönn, ene och alm, kan man lätt se hur fibrerna växer genom att studera barken om barken ser ut att vrida sig över trädets längd så är veden vriden. Men björk, som jag rekommenderar att ni tar, är omöjlig att läsa genom att studera barken eftersom näverns fibrer löper runt stammen och inte längs med stammen (samma sak med körsbärsträ, unga plommonträd, och till viss del rönn och hassel). För att läsa fibrerna i björken måste man försiktigt tälja sig ner till veden och titta direkt på fibrerna; man måste göra sig ett titthål. Ett förstoringsglas kan hjälpa att se fibrerna, om synen haltar lite. Tälj bort en fläck näver,

4 helst från någon sida av trädet som du inte tänker ska vara ett ämne (kanske där det växer en gren eller så) för att minska risken att skada den yttersta årsringen, och skrapa försiktigt bort innerbarken med kniven tills du kommer ner till veden. Skada inte veden! Fläcken behöver inte vara större än 3-4 cm bred och kanske 5-7 cm lång. Studera fibrernas riktning löper de längs med stammen eller tycks de vara lite vridna? Misstänker du att de är vridna, sök ett annat träd. Betänk att det är vanligt i den här situationen att tolka fibrernas riktning positivt. Man har kanske hittat ett träd som ser fint ut i alla avseenden, och man vill väldigt gärna att fibrerna ska vara raka då tenderar man gärna att se raka fibrer också. Så var kritisk när du undersöker fibrerna. Trädet dör inte av detta ingrepp. Träd dör bara om man avbarkar dem hela vägen runt. Så avbarka inte runt hela stammen! Tänk på att vedens vridning kan variera över ett ämnes längd. Veden kan vara rak nederst halvmetern för att sedan börja vrida sig, eller tvärtom. Därför rekommenderar jag att man först gör ett titthål i brösthöjd och sedan, om det första titthålet bådar raka fibrer, gör ett till i knähöjd. Visar bägge titthålen rak ved är det bra. Tänk också på att veden svänger i närheten av grenar, kvistar och bulor. Därför ska titthålen göras en bit bort ifrån sådana defekter. När man fällt trädet ska det helst klyvas. När man klyver det får man definitivt svar på om veden är vriden eller inte. Det går också att hugga eller såga med bandsåg, men klyvningen ger svar på fibrernas riktning om trädet är rättkluvet eller vint. Nedan finns ett litet kapitel om hur man klyver en stock. Att ämnet är rättlkuvet är viktigt eftersom det betyder att fibrerna löper rakt i bågen. Är veden vriden betyder det att fibrerna kommer löpa lite diagonalt i bågen. Med allt detta sagt är det ändå så att det oftast går bra att göra bågar från ämnen som är lite vridna. Är vridningen runt 45 över ämnets längd går det fortfarande utmärkt att använda, om man inte ska göra typ mosterbågar på 150 pund. Trädets storlek ämnets längd bågens krona Bågarna som vi kommer göra på kursen är i regel ungefär lika långa som skytten eller lite längre (egentligen är ett viktigare mått ditt vingspann, alltså hur långt det är mellan dina fingertoppar när du sträcker armarna rakt ut åt sidorna). En båge som är 180 cm behöver så klart göras från ett ämne som är åtminstone 180 cm långt. Låt därför din egen längd bestämma hur långt ämnet bör vara, men för att ha lite mån till godo, lägg gärna till ytterligare cm. Detta för oss till hur stort trädet ska vara, alltså dess diameter. Jag skulle rekommendera att trädet bör vara omkring 8-12 cm i diameter vid rotändan. Vid denna diameter får man i regel ut två ämnen från en stock när man klyver stocken i hälften givet att klyvningen går

5 bra. Dessutom får bågen en ganska platt så kallad krona. Eftersom man använder trädets ytved som rygg/utsida på bågen kommer ett mindre träd resultera i en mer rundad utsida av bågen. En båge som är 3 cm bred gjord från ett träd som var 4 cm i diameter kommer givetvis ha en mer rundad rygg/hög krona än en lika bred båge gjord av ett träd som var, säg, 10 cm i diameter. En hög krona alltså, en tydlig rundning betyder att påfrestningarna på ryggen av bågen koncenteras till mitten av bågen där den är som tjockast. De markant tunnare sidorna på bågen lagrar inte så värst mycket energi i jämförelse. Bågen blir då mindre stark eftersom mindre trä i praktiken utför mer arbete, och bågen bör göras lite längre för att vara hållbar (eller ha kortare draglängd, d.v.s. att man drar strängen kortare). Dessutom tenderar mindre träd att vrida och böja sig mer då de torkar. Vid en diameter på 8-12 cm kommer kronan vara låg vilket borgar för hållbara bågar som inte behövar vara så jättelånga, och torkningen är relativt överraskningslös. Barkning och torkning Man kan göra bågar av färskt trä, men de kommer inte bli bra. Dessutom kommer de sedan, efter att bågen är klar, torka och då gå upp kraftigt i dragvikt, antagligen gå av eller vrida sig. När det gäller att torka trä finns det många myter. Jag mötte t.ex. en träslöjdslärare som hävdade att björk till slöjd behövde torka i minst tre år. Det är rent strunt. Hur längre trä behöver torka beror på olika faktorer: träts densitet (hur tungt det är), temperatur, luftfuktighet, om och luften rör sig eller står still, och framför allt ämnets tjocklek. Så här är det. Att torka trä är hur lätt som helst, men det ska ju, när det gäller pilbågar, göras på sådant sätt att inga torksprickor uppstår. När trä torkar torkar givetvis den yttersta veden först, som då krymper. Eftersom den inre veden fortfarande är blöt och expanderad betyder det att den yttersta veden spricker längs med fiberriktningen. Det lättaste sättet att undvika detta är att göra ämnet tunnare. Att göra ämnet tunnare är också ett bra sätt att snabba på torktiden. Gör därför ämnet till, som smalast, 3,5 cm, kanske något tjockare i mitten av ämnet vid handtaget. Var dock noga med att inte spetsa till ändarna ämnet ska vara jämnbrett hela dess längd, annars kommer det slå sig och torka snett. Jag rekommenderar att ni tar av barken efter att ni klyvt ut ämnen, oavsett träslag. Tänk dock på att ytveden är ytterst känslig för stötar och slag när den är färsk, så hantera varsamt! På sommaren är det mycket lätt att ta av barken björk kan man ofta flå med handen. En viktig sak är att man limmar/målar/oljar/vaxar ändarna på ämnet. Man gör detta så att ingen(!) fukt ska fly ur de öppna porerna i ändarna på ämnet, vilket oundvikligen leder till torksprickor i ämnets ändar.

6 Jag skulle rekommendera att ni börjar torkperioden med att ha ämnena i en något sval miljö kanske en källare eller så den första tiden, åtminstone tills då veden känns ganska torr att vidröra. Det kan handla om 4-5 dagar. Är ämnet ett trä av hög densitet ek eller ask t.ex. bör man börja torkningen med att ha ämnet i en sval miljö lite längre, kanske 2 veckor (kanske 4 när det gäller ek), beroende på ämnets tjocklek. Trä släpper ifrån sig väldigt mycket fukt de första dagarna och att sakta ner denna process är en god idé. Dock bör jag säga att jag har torkat åtskilliga ämnen, av alltifrån björk till ask, genom att ha de i rumstemperatur direkt. (Sidenote: syrén är särskilt svårt att torka och spricker så fort man tittar på det på fel sätt. Behåll barken på, ha extremt svalt, kanske i plastpåse med lite hål, under 2-6 månader). Efter denna inledande torka-långsamt-tid kan man med fördel ta ämnet till rumstemperatur, särskilt björk och alm. De spricker aldrig. Rönn och ene kan man vara lite långsammare med att ta upp i rumstemperatur, kanske dubbla torka-långsamt-tiden. Ek spricker lite lättare än ask. I rumstemperatur tar ett barkat björkämne som är 3,5 4 cm tjockt ungefär en månad på sig att torka. Har man lite bråttom kan man faktiskt, efter ett par veckor i rumstemperatur, ta ämnet till ännu varmare ställen. Jag torkade en gång ett helt färskt men litet/smalt björkämne i en bastu över natten och gjorde en helt okej barnbåge av det dagen efter. Tänk på att luftgenomströmning påverkar torktiden markant. Trä torkar väldigt mycket snabbare om det fläktar lite precis som kläder som hänger på tork. På fina sommardagar kan man med fördel ta ut ämnet utomhus, helst i skugga, där vinden får flöda fritt. Solen kan torka ämnet lite för snabbt om det är hett och också påverka pigmenteringen. Allt det här låter lite knöligt men är egentligen rätt enkelt. Så här: Klyv och barka ämnet. Hugg ner till 3,5-4 cm tjockt och jämnbrett. Täta ändarna. Torka lite långsamt första veckan eller så. Torka sedan i rumstemperatur en månad. Ta ut i finväder den andra halvan av den tiden om du vill snabba på det hela. Det här receptet skulle jag säga fungerar utmärkt för björk, hassel, alm, och lönn. Gå snäppet långsammare tillväga med rönn och ene, och ännu snäppet långsammare mer ask och ek. Gå riktigt mycket långsammare fram med syrén, havtorn och oxel. Tiden olika träslag tar att torka är, i min erfarenhet, i följande ordning: björk, hassel, ene, rönn, alm, lönn, ask, ek. Ek tar kanske tre gånger så lång tid som björk. Ett sätt att veta om trä är torrt är att väga ämnet varje dag på gramvåg. Om ämnet inte blir lättare tre dagar i rad har ämnet nått balans med den omgivande luftfuktigheten och är därmed helt torrt. Men för den här kursen är det inte på millimetern noga. En bra tumregel kan vara att senast ta ämnen runt 20 juli och följa mitt recept.

7 Klyva en stam Det finns en gammal tumregel som säger att man ska klyva stockar uppifrån och ner. Det är av två bra anledningar. Den ena är att om klyvsprickan drar snett så finns det lite mer ved till godo i rotändan av stocken, vilket gör att det är större sannolikhet att man ändå får två ämnen som fungerar till bågar. Den andra anledningen är att rotändan ofta är lite kärvare och det är därför lite tyngre att börja klyvningen samt att det är mer sannolikt att klyvningen börjar med att dra lite snett. Att klyva en stock är som att hugga ved fast större. Det är inte så mycket svårare än så, och det är inte rocket science. Man sätter yxan mot änden av stocken och slår på den med en hammare, slägga eller en annan yxa. Man gör så för att ha precision i att starta klyvningen. När yxan väl nypit fast i trät, alltså åkt in i trät en bit och fastnat, är det bara att banka på tills den åkt in så långt den kan. Nu har en glipa mellan de två halvorna öppnats kanske 3-4 decimeter ner i stocken. Man tar så en andra yxa (eller en kil) och placerar längre ner i glipan som bildats, och slår in den så att glipan vidgas ännu mer. Då kommer yxan som man slog in i änden komma loss eftersom glipan vidgas ännu mer, och man tar då den yxan och sätter än längre ner än den andra yxan/kilen, och slår in den. Så turas man om att slå in yxorna/kilarna längs med hela stocken tills hela stocken är klyvd. Det tycks ofta vara fördelaktigt att slå in varannan yxa/kil från vardera sidan, så att man alternerar sida. Björk kan vara lite knepigt ibland. Trots bra trä kan klyvningen, av outgrundlig anledning, ibland dra åt sidan, och man förstör då den ena halvan av stocken. Ett sätt att försöka undvika detta är att slå in vad som kan kallas ledsnitt längs med stocken. Ledsnitt är snitt eller hugg längs med stocken som leder klyven/sprickan i rätt riktning, så att den inte drar åt sidan. Inled med att slå in en yxa/kil i änden av stocken som beskrivet ovan. Därefter, istället för att direkt slå in nästa yxa/kil, slå snitt med yxan längs hela stockens längd som om klyvsprickan, som startats i toppen, skulle fortsätta längs hela stocken. Klyvsprickan kommer följa vägen med minst motstånd, och genom att slå in sådana här snitt längs stocken ökar man sannolikheten att klyven följer den. Man kan med fördel göra dessa ledsnitt med yxa som man placerar varsamt och sedan slår på med slägga/hammare istället för att hugga på frihand. Verktyg man behöver är egentligen bara hammare och en yxa. Kilar kan man tälja själv av hårt trä, t.ex. en torr vedklabbe eller en gran- eller tallgren nära stammen (även från torra, döda tallar och granar). Har man bara en kniv att tälja kilar med, och en sten, kan man få jobbet gjort.

8 Var hittar man träd? Man får giventvis inte gå ut i vilken skog som helst och ta ner träd. Fråga (nästan) alltid markägaren om tillstånd. Ask, alm och lönn växer inte sällan i närheten av bondgårdar (i alla fall i Uppland) och bönder har sällan något emot om man tar ner något ungträd eller två, om man frågar om lov. Man vill, som sagt, ha mer eller mindre rakt, kvistfritt och rättkluvet trä som inte är dragved eller tjurved. Ofta hittar man sådant trä där träd växer ganska tätt. När träd växer tätt måste de konkurrera om solljuset och växer då hellre på höjden än på bredden så kallad apikal dominans. Det betyder långa, raka och kvistfria stammar. Ett ensamt träd ute på en äng, med fri tillgång till solljus, är ofta kvistigt och grenigt. Ibland kan ett träd som bara är 10 cm vid rotändan ändå vara meter högt, om det har tvingats genom konkurrens att sträcka sig mot ljuset, och kan ge ett halvt dussin ämnen. Det fina med detta är att skogsägare inte riktigt gillar den här typen av skog. Den är dåligt gallrad. Att fråga en markägare om man får gallra ur ett par ungbjörkar i en tät skog är sällan något problem. Vidare kan man ta träd utan att fråga om lov (enligt mig) vid elgator och rågångar. Dessa platser ska vara avskogade och det är bara en tidsfråga innan en butter markägare eller Vattenfallsanställd med slysåg drar ner alltihop till skräp. Jag har tagit många ämnen från Stadsskogen i Uppsala (en stor, halvt vild park i Uppsala). Där gallrar kommunen skogen varje vinter. Veden går till skräp eller, ibland, till massaved. Jag har frågat om lov och fått ta i högarna med träd de gallrat ur det har bara varit att ta. Fråga kommunen eller kanske grannar som rensar i trädgården om du kan ta deras spill. Håll också koll om någon markägare har gallrat skog nyligen (i vinter eller senare). Då kan man ofta hitta träd som bara ligger och väntar på att multna och man har faktiskt rätt, tror jag, enligt allemansrätten att ta dessa, såvida det inte är naturreservat(?). Likaså kan man med fördel ta stormfällda träd. Varje vår brukar jag ta långa skogspromenader i jakt på träd som fällts i vinterstormar. Trä ruttnar inget under vintern. Var inte ekologiskt korkad. Går du i en skog i timmar och allt är bara tall, gran, asp och björk, och så hittar du en alm ta inte den då! Det finns småkryp som lever på bara alm, fåglar som äter bara de småkrypen, och mossor och svampar som behöver just almved för att frodas. Dessutom kan det trädet fröa av sig och bli till fler almar. Det ensamma trädet kan vara ekologiskt viktigt. Försök alltid ta träd där det växer större bestånd, eller träslag som är vanliga vilket är ytterligare en anledning till att björk är ett bra träslag till kursen.

Gummibandsträning med ett dörrhandtag.

Gummibandsträning med ett dörrhandtag. Perfekt om du skall på semester då gummibandet är lätt att ta med sig. Använde själv programmet när jag var på semester i Sardinien i somras. Kan ju även göras hemma, på jobbet eller ute i skogen (då får

Läs mer

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan Bosses Trimguide Guiden bygger på mitt eget gamla valspråk ungefär rätt är alltid bättre än exakt fel! Med det menar jag att man skall se till att kunna få till ett skapligt bra trim snabbt och säkert

Läs mer

Tre träskikt och sju lager lack

Tre träskikt och sju lager lack Lita Parkettgolv Tre träskikt och sju lager lack Lita Parkettgolv är ett treskiktsgolv som limmas ihop med en miljövänlig limning. Ytskiktet på 3,5 mm är tillräckligt tjockt för att tåla flera omslipningar

Läs mer

Syre. Dessa delar är viktiga för att en eld ska kunna brinna.

Syre. Dessa delar är viktiga för att en eld ska kunna brinna. Syre Värme Bränsle Dessa delar är viktiga för att en eld ska kunna brinna. 1 Tändmaterial Det bästa tändmaterialet är det torra, döda och fina riset som sitter i stor mängd på de nedersta grenarna av täta

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA MÖBLER OCH SNICKERIER INOMHUS Med Beckers Elegant Aqua Lackfärg kan du måla det mesta i snickeriväg inomhus. Med snickerier menas fönster,

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Verktyg & Maskiner. trämaterial. Såga med rakt snitt. svängda snitt. Finns med sågblad för metall eller för trä.

Verktyg & Maskiner. trämaterial. Såga med rakt snitt. svängda snitt. Finns med sågblad för metall eller för trä. Sid 1(12) Verktyg & Maskiner Namn Bild Används till Fogsvans Kapa och klyva trämaterial. Såga med rakt snitt Kontursåg Såga krokiga och svängda snitt. Finns med sågblad för metall eller för trä. Ryggsåg

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILL DEN VÄSTERBOTTNISKA KULTURHISTORIEN. arbetsuppgifter skogen

LÄRARHANDLEDNING TILL DEN VÄSTERBOTTNISKA KULTURHISTORIEN. arbetsuppgifter skogen LÄRARHANDLEDNING TILL DEN VÄSTERBOTTNISKA KULTURHISTORIEN arbetsuppgifter skogen skogsmuseet i lycksele skogsbruksanläggningen i torvsjö exkursion trädhöjdsmätare vips en visp näverryva gör en skolresa

Läs mer

Asp - vacker & värdefull

Asp - vacker & värdefull Asp - vacker & värdefull Asp blir alltmer sällsynt i Sverige. I den här foldern berättar vi hur du med några enkla åtgärder kan hjälpa aspen. Du känner nog till hur en asp ser ut. Aspen lyser som en brinnande

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

Gör så många positioner du har tid eller lust med. I slutet finns några förslag på sekvenser.

Gör så många positioner du har tid eller lust med. I slutet finns några förslag på sekvenser. Yinyoga hemma I yinyogan sträcker och stimulerar du kroppens djupa vävnader, bindväv, ligament, fascia och leder. Det måste göras på yinvis, försiktigt och under lång tid. Så du håller positionerna länge,

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson

MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson A n na Joha nsson M A SK I N HY V L A D E S TICK SPÅ N MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson INNEHÅLL 3.6 Förord 7.6 Inledning FÖRSTA KAPITLET - HANTVERKET 13.6 13. 18. 19. Virke till stickspån Val av

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN

BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN En byggsats från Flaskskepparna www.flaskskepparna.se Flaskskepp Sjömän brukade för i tiden bygga flaskskepp som hobbyarbete under de långa seglatserna eller då båten

Läs mer

VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK

VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK A B D C E F SV VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Allmänna säkerhets- och användingstips: Säkerhet Läs användningsinstruktioner och se på bilderna innan du börjar använda bärsjalen. Det följer med speciella

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker.

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker. Länken Om Slipning har vi nu börjat lägga in på vår hemsida. Mycket felar ännu men efterhand kommer den att kompletteras. Vi arbetar också med nya tillbehör till er som slipar svarvstål. Informationen

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Inspirationshäfte Vinter Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn

Inspirationshäfte Vinter Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn Inspirationshäfte Vinter Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn Snögubbe Flaska 1. Gör en stor boll av leran (storleken beroende på flaskhalsens storlek). 2. Ta av korken och tryck på bollen

Läs mer

Rita ett vackert höstlöv till din text. Om du vill kan du gå ut och plocka ett.

Rita ett vackert höstlöv till din text. Om du vill kan du gå ut och plocka ett. Naturen på hösten!!!! Namn: Svara på följande frågor i ditt kladdhäfte: 1. Varför har vi olika årstider? 2. Varför har träden blad/löv? 3. Vad är fotosyntes? 4. Skriv så många hösttecken du kan! 5. Varför

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Att ta belägg / pressa växter

Att ta belägg / pressa växter Att ta belägg / pressa växter Lätt att göra rätt, svårare att göra p erfekt Torbjörn Tyler, museiintendent Varför? För att visa för eftervärden vilken växt/art du studerat För att eftervärden skall kunna

Läs mer

Temakväll - pausgympa

Temakväll - pausgympa Temakväll - pausgympa Pausgympa Ökad cirkulation/skakningar Spänn och andas in samtidigt som du spänner hela armen, andas ut och slappna av/skaka lätt på armen. Upprepa med andra armen och benen. Studsa

Läs mer

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG 1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN! När du vandrar längs Skogsstigen följer du en orangemarkerad slinga som är 2.5 km lång. På illustrerade skyltar berättar vi om skogsskötsel och naturvård

Läs mer

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog?

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Skogscentralen och Skogsforskningsinstitutet 2014 { 2 } Gå ut i skogen och kontrollera framför allt dina gamla granbestånd!

Läs mer

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä.

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Måla med linoljefärg Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Alcro har färg för traditionellt måleri. Samtidigt som vi har utvecklat nya färger har vi alltid värnat om att behålla den fina, svenska målningstraditionen.

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

KALLE ANKA CUP Matchskola

KALLE ANKA CUP Matchskola KALLE ANKA CUP Matchskola Kalle Anka Cup matchskola är uppdelad i fem avsnitt Sida Så ser tennisbanan ut 2 Så räknar du 4 Så spelar du singel 5 Så spelar du dubbel 7 Första matchen 8 Sida 1 av 10 Så ser

Läs mer

Idrott och hälsa. Emma Holström Borås

Idrott och hälsa. Emma Holström Borås Idrott och hälsa Emma Holström Borås Dylan Williams fem nyckelsstrategier 1. Tydliggör mål och kunskapskrav 2. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet 3. Återkoppling som för lärandet framåt 4. Aktivera

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Gråbo, Lavar Sälg, Älgört. Al, Blodrot En Sileshår, Stensöta. Blodrot, Blåbär, Gullris Stensöta Pors, Rölleka, Skvattram Ljung, Vänderot

Gråbo, Lavar Sälg, Älgört. Al, Blodrot En Sileshår, Stensöta. Blodrot, Blåbär, Gullris Stensöta Pors, Rölleka, Skvattram Ljung, Vänderot Detta dokument behandlar vilka medicinalväxter som finns att tillgå i Sverige. Kom ihåg att dessa växter ibland kan förväxlas med giftiga släktingar, så var försiktig. Likaså är de inte lika effektiva

Läs mer

Startprogram version 3

Startprogram version 3 Startprogram version 3 Så här kan du börja din träning i gymet. Du kan skriva ut sidorna och ha som stöd när du börjar träna. OBS!!: Börja med lägsta antalet rörelser och låg belastning. Ta det lätt de

Läs mer

Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon

Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon Klohammare Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon Penhammare Lämplig för mindre spikar Penen (baksidan) används för att fästa spikar Finns i olika storlekar

Läs mer

Ytterfack till regnkläder + matsaker är bra att ha samt en möjlighet att öppna underifrån.

Ytterfack till regnkläder + matsaker är bra att ha samt en möjlighet att öppna underifrån. Packa inför hajk Jacob-style! Jag kommer skriva det i prioritetsordning med det viktigaste först och gå igenom vissa saker som ofta går lite snett och som många undrat över lite mer i detalj! Ryggsäck:

Läs mer

Ut och gå. 30 60 minuter per dag!

Ut och gå. 30 60 minuter per dag! Ut och gå! Ut och gå Vi mår bra av dagliga raska promenader. Det är inte bara konditionen som blir bättre, också benstommen förstärks, lederna mjukas upp, muskelstyrkan i benen förbättras och balansen

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Sommarträning utomhus Tips på träningspass

Sommarträning utomhus Tips på träningspass Sommarträning utomhus Tips på träningspass Träna tufft utomhus utan redskap Att träna utomhus sommartid är ett härligt sätt att njuta av naturen medan man får dagens träning gjord. Man behöver inte träna

Läs mer

Axel/rygg rak kropp högt läge i axeln, sug in magen, böj armarna, sträck upp och tryck upp ytterligare till ett högt läge i skulderbladet. 2 x 10-15.

Axel/rygg rak kropp högt läge i axeln, sug in magen, böj armarna, sträck upp och tryck upp ytterligare till ett högt läge i skulderbladet. 2 x 10-15. Axel - magliggande armar rätt ut i sidan, för ihop skulderbladen först, lyft därefter armarna en liten bit från golvet, lyft gärna vikter eller typ vattenflaskor 2 x 15. Axel - muskler som stabiliserar

Läs mer

Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. Luften värms upp. Den varma luften blåses in i källaren.

Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. Luften värms upp. Den varma luften blåses in i källaren. 0 Klart på en helg Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. SVÅRIGHETSGRAD: LÄTT SVÅRT Det gäller att mäta noga för placering av solfångaren. Köp hellre en som är lite för stor, och beställ solfångaren

Läs mer

Skorstensslang information och installationsanvisningar

Skorstensslang information och installationsanvisningar Skorstensslang information och installationsanvisningar Innehåll När använder man insatsslang?... 2 Typer av slang... 2 Stålkvalitet... 3 Isolering av insatsslang... 3 Hur sker installationen av insatsslang?...

Läs mer

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås.

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås. ANDNINGSÖVNINGAR Andningen är grundläggande i yogan. Det medvetna djupa andetaget är den röda tråden, den centrala komponenten, runt vilken de olika övningarna byggs upp.vi börjar detta pass med två andningstekniker.

Läs mer

Montering och skötsel av massivagolv

Montering och skötsel av massivagolv Montering och skötsel av massivagolv MONTERING Monteringsanvisningar massiva golv Om massiva trägolv Södra Interiörs trägolv för inomhusbruk levereras från Södras fabriker med 8±2 % fuktkvot. Golven finns

Läs mer

Strandträning med funktionella övningar

Strandträning med funktionella övningar Strandträning med funktionella övningar Arbeta under 45 sekunder vid varje övning. Den första löpövningen kan du utföra under 1-2 minuter. När du arbetar med en sida i taget kan du arbeta växelvis med

Läs mer

5. Bryt ljus i ett hål, hålkamera.

5. Bryt ljus i ett hål, hålkamera. Ljusets dag 1. Ljuset går rakt fram tills det bryts. Låt ljuset falla genom dörröppningen till ett mörkt rum. Se var gränserna mellan ljus och mörker går. Reflektera ljus ut i mörkret med t ex CDskivor,

Läs mer

HUR ANVÄNDS VAX? TRÅDEN DRAS ÖVER VAXET TVÅ TRE GÅNGER. OM VAXET ÄR MYCKET HÅRT KAN DU SEDAN DRA - 32 - - 17 -

HUR ANVÄNDS VAX? TRÅDEN DRAS ÖVER VAXET TVÅ TRE GÅNGER. OM VAXET ÄR MYCKET HÅRT KAN DU SEDAN DRA - 32 - - 17 - STYGN SOM MÖJLIGT DÄR DE KAN SYNAS FRÅN RÄTAN. MEDAN DE ANDRA STYGNEN SOM LÄGGS PRECIS I FÅLLENS VECK GÖRS LÄNGRE, ALLTEFTER TYGSORT. KORSAD FÅLLSÖM HUR ANVÄNDS VAX? OBSERVERA ATT DU SYR SÖMMEN FRÅN DIG

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Luftförvärmare- Manual + Faktablad

Luftförvärmare- Manual + Faktablad Luftförvärmare- Manual + Faktablad Luftförvärmarens funktion och hur den är konstruerad Luftförvärmare är ett riktigt energismart och miljövänligt sätt att värma upp ett hus på. Den här luftförvärmaren

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

Elev: SESSION 19. Fisketuren

Elev: SESSION 19. Fisketuren Fisketuren Lyssna efter [l] Det är vindstilla och vattnet är spegelblankt av den neråtgående solen. Jag tar ett till kraftfullt och långsamt årtag. Spetsen på spöet böjs lätt varje gång båten far framåt.

Läs mer

Regler och off-information

Regler och off-information Regler och off-information In-lajv och off-lajv Off-lajv är allt som inte fanns under medeltiden, som tillexempel moderna kläder, mobiler, TV-spel, datorer etc. In-lajv är kanske inte så förvånande motsatsen

Läs mer

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt Läs igenom instruktionerna innan du börjar använda din Caboo DX sjal. Vi ber deg speciellt om att läsa säkerhetsanvisningarna som är till för att du

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Namn: Fysik åk 4 Väder VT 2014. Väder Ex. Moln, snö, regn, åska, blåst och temperatur. Meteorologi Läran om vad som händer och sker i luften

Namn: Fysik åk 4 Väder VT 2014. Väder Ex. Moln, snö, regn, åska, blåst och temperatur. Meteorologi Läran om vad som händer och sker i luften Namn: Fysik åk 4 Väder VT 2014 Väder Ex. Moln, snö, regn, åska, blåst och temperatur. Meteorologi Läran om vad som händer och sker i luften År, årstider, dag och natt Vi har fyra årstider; vår, sommar,

Läs mer

Sista dagen på landet

Sista dagen på landet Sista dagen på landet Sommarlovet är snart slut. Om en vecka börjar kusinerna Joel och Irma i skolan och morfar börjar jobba. I övermorgon åker alla tillbaka in till stan. De har redan börjat packa. Joel

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Mattsgården. Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland.

Mattsgården. Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland. Mattsgården Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland. Andreas Lindblad Rapport 2007:27 2 Mattsgården Genomgång och identifikation

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Fysik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Fysik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Fysik Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR DORO RÖKEN För rökning av fisk, kött och fläsk m.m.

RÅD OCH ANVISNINGAR DORO RÖKEN För rökning av fisk, kött och fläsk m.m. RÅD OCH ANVISNINGAR DORO RÖKEN För rökning av fisk, kött och fläsk m.m. Rekommenderad röktemperatur mellan 60-80 grader. Rimmat sidfläsk läggs med köttsidan ned. Dvs svålen upp, fläsket tar till sig smaken

Läs mer

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar Underhåll Skyddar, bevarar och reparerar Klistra takpapp När du spikar papptäckning på träpanel måste skarvarna klistras ordentligt. Mataki Specialklister är framtaget speciellt för detta. Det är enkelt

Läs mer

Seniorsportutrustning

Seniorsportutrustning Seniorsportutrustning från Lappset Övningar Träning är viktigt för att vi ska fungera i vardagen, både för unga och gamla. Med stigande ålder försämras framför allt balansen men vi blir även stelare i

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse Krafter 1 Krafter...2 Jordens dragningskraft, tyngdkraften...2 Fallrörelse...2 Repetera lutande plan...3 Friktion...4 Tröghet...5 Tröghet och massa...6 Tyngdpunkt...6 Ta reda på tyngdpunkten för en oregelbunden

Läs mer

Älskade Pelargoner...

Älskade Pelargoner... Stjärnpelargon Bladen spetsigt flikiga, liknar lönnblad. Blommorna är stjärnformiga, lite spretiga. Även dubbla sorter finns, de är charmigt rufsiga. blomjord. Plocka bort vissna blommor och blad efter

Läs mer

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser UPPTÄCK TYSTA PLATSER I SUNDBYBERG Guide till tystnaden Det här är en guide för dig som enkelt vill ta en promenad till en rofylld och tyst plats i naturen. Sundbybergs stad har valt ut fem natursköna,

Läs mer

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Upplevelsen av en landskapsbild är inte samma sak som att uppleva ett landskap på plats. Med de här tio tipsen kanske du ändå lyckas ta med dig upplevelsen

Läs mer

Du har fel. OM TORKSKÅP.

Du har fel. OM TORKSKÅP. Varsågod! Nyhetstorka sedan 1944. Nimoverken AB Box 124, 548 22 Hova nimoverken.com Nimo erbjuder energisnåla, skonsamma och snygga torkskåp för klädvårdsrummet. Verksamheten startades 1944 och har idag

Läs mer

HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2

HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2 HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2 Innehåll: Säkerhetsinformation 1 Översikt 2 Uppackning 3 Montering 4-5 Tryckknappshantering 6 Övningar 7-12 Kopplingsschema. El stycklista. 13 Underhåll och felmeddelanden

Läs mer

Vad är jord och vad är substrat?

Vad är jord och vad är substrat? Vad är jord och vad är substrat? I dagligt tal säger de flesta människor jord om allt som växtens rötter kan växa i. Det är inte fel, men inte tillräckligt bra för en växtskötare. Jord är något vi går

Läs mer

Integrerat växtskydd SJV, Uppsala 2014 11 19. Sjukdomar i skogsplantskolor mm. Elna Stenström

Integrerat växtskydd SJV, Uppsala 2014 11 19. Sjukdomar i skogsplantskolor mm. Elna Stenström Integrerat växtskydd SJV, Uppsala 2014 11 19 Sjukdomar i skogsplantskolor mm. Elna Stenström Spridningsmöjligheter för svampsjukdomar Direkt från planta till planta; Rotkontakt, kontakt mellan barr, blad

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim.

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Rörlighetsträning kallas de övningar som används för att förbättra rörligheten

Läs mer

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER. Monteringsanvisning

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER. Monteringsanvisning UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER Monteringsanvisning Mått och Väggöppning Fönstermått anges alltid med breddmåttet före höjdmåttet. Om väggöppningen för fönstret är 1010x1310mm (=modulmått 10x13) skall fönstrets

Läs mer

utmärkt luft kvalité ... och en känsla av levande trä

utmärkt luft kvalité ... och en känsla av levande trä möjlighet att bygga Massivtimmerhus: utmärkt luft kvalité... och en känsla av levande trä - huset som lever. Och i vilket det är bra att leva. Traditionell byggnadsteknik: genom att utnyttja vackert och

Läs mer

Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken

Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken <http://skrotboken.blogspot.com> Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken Så här ser det färdiga ryggsäckskortet ut. Detta behöver du 1 cardstock eller mönsterpapper 12 x 12 1 cardstock eller mönsterpapper

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

TRX TRIATHLON träningsprogram

TRX TRIATHLON träningsprogram TRX TRIATHLON träningsprogram Övningarna är funktionella på så sätt att de är grenspecifika för triathlon och eller aktiverar flera muskelgrupper. Programmet fungerar i alla träningsperioder men i synnerhet

Läs mer

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma Att tapetsera själv Här har vi samlat råd, tips och enkla uppsättningsanvisningar. Läs igenom och kom fram till det du behöver veta så är du snart igång med ditt nya rum! OBS! Kom ihåg att arbetet måste

Läs mer

Ergonomi 25 % 25 % 25 % 25 %

Ergonomi 25 % 25 % 25 % 25 % TEST En del tillverkare lovar att deras kvarnar kan mala 45 mm tjocka grenar. Det är helt orealistiskt. I en mindre trädgård är den elektriska kompostkvarnen idealisk till att mala kvistavfall, som då

Läs mer

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING Reducera eller ta bort all provocerande belastning av skadad vävnad. Öka cirkulationen av ledvätska

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA HÅLLBAR MÅLARFÄRG HÄMTAT FRÅN NATUREN EN REN NATURPRODUKT Trä är ett levande material. Klimat, surt nedfall, UVstrålning, insekter och rötsvampar påverkar

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design

Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design Working paper no. 6:17 Sammanfattning I den nu genomförda undersökningen

Läs mer

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden

Läs mer

UNDERVISNINGSMATERIAL

UNDERVISNINGSMATERIAL UNDERVISNINGSMATERIAL ARBETSUPPGIFTER UNDERVISNINGSMATERIAL 3: UPPTÄCKTEN Berättelse del 1: Uppgift 1: Det sista vykortet Vackrare horisont Berättelse del 2: Uppgift 2: Uppgift 3: Upptäckten Snurra på

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

Skötsel & Underhåll. Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6

Skötsel & Underhåll. Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6 1 Skötsel & Underhåll Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6 2 Generellt om virke Trä är en naturprodukt som förändras hela tiden. Färgskillnader, oregelbundenheter

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer