Föreläsning 14: Termodynamiska processer, värmemaskiner: motor, kylskåp och värmepump; verkningsgrad, Carnot-cykeln.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläsning 14: Termodynamiska processer, värmemaskiner: motor, kylskåp och värmepump; verkningsgrad, Carnot-cykeln."

Transkript

1 Föreläsning 14: Termodynamiska processer, värmemaskiner: motor, kylskåp och värmepump; verkningsgrad, Carnot-cykeln. Maj 7, 2013, KoK kap. 6 sid ) och kap. 8 Centrala ekvationer i statistisk mekanik Mikrokanonisk ensemble U,V,N konst):p s = 1/g, σu,v,n) = lng, Totalaσ ökar med max i jämvikt näru, V,N konst. Kanonisk ensemble τ,v, N konst):p s = 1 Z e ǫs/τ, Z = s e ǫs/τ Fτ,V,N) := U τσ = nz, SystemetsF min i jämvikt, τ,v, N konst. Storkanonisk ensemble τ,v,µkonst):p N,sN) = 1 ζ eµn ǫ N,sN))/τ, ζ = ASN eµn ǫ sn))/τ Ωτ,V,µ) := U τσ µn = nζ, SystemetsΩmin i jämvikt,τ, V,µkonst. Egenskaper är ensemblemedelvärden över alla elementj i ensemblen: f = f = j f jp j Gibbs entropi:σ = j lnp j)p j. Temperatur: 1 τ := ) σ U V,N, Tryck:p := τ ) σ V U,N, Termodynamiska identiteter: du = τ dσ pdv + µdn df = σdτ pdv +µdn, dω = σdτ pdv Ndµ Kemisk potential:µ := τ ) σ N U,V Tillbakablick, termodynamik-terminologi system, omgivning, avgränsning eng. boundary ), termodynamiskt tillstånd, process, termodynamisk jämvikt. Tillståndsfunktioner. Exakta och inexakta differentialer,du vs. dq. Extensiva storheter: Beror linjärt på storleken av systemet / antal partiklar:u,v,n,σ. Intensiva storheter: Egenskaper som inte direkt påverkas av storleken på systemet:τ,p,µ. Reversibla och icke-reversibla processer. Vi börjar föreläsningen med att besvara en fråga: vad är värme i termodynamiken? Energiöverföring uppdelad i värme och arbete Symmetrier ger bevarade storheter: translationssymmetri i rummet rörelsemängd, rotation i rummet rörelsemängdsmoment, tid energi. Totala energin är alltid bevarad. Notera: gäller bara riktig energi, ej fri energi, etc.) Att energi är bevarad man kan prata om energiöverföring. Överförd energi delas upp i två typer: Arbete: energiöverföring i en användbar energiform såsom tryck/volymsarbete som kan driva en generator och åt andra hållet skapas av en motor.), ett slags generaliserat mekaniskt arbete. Formellt: överföring av energi där systemets parametrar förändras, t.ex. systemets volym, ett yttre magnetiskt eller elektriskt fält, systemets yta energi via ytspänning), etc. 83

2 Värme: resten av energiöverförigen, sker genom termiska processer som värmeledning, värmestrålning. Energiprincipen ger då: Termodynamikens första huvudsats: }{{} du = dq }{{} Ändring i Inre energi Tillförd värme dw }{{} Uträttat arbete av systemet på omgivningen Vi betecknar dq och dw för värmeöverföring i ett infinitesimalt segment längs en process. Dessa summeras tillq = dq ochw = dw för den totala energiöverföringen i processen. Dessa beror på vilken väg processen tar, eftersomqoch W ej är tillståndsfunktioner. Var försiktig med tecknen! Håll alltid koll på vilka energibidrag som är definierade som positiva inåt i systemet resp. utåt ifrån systemet! Rita figur med riktningar! Tänk: beskriver ändringen i balans på systemets bankkonto U) = pengar in - pengar ut. Gäller alltid, oavsett jämvikt eller inte, reversibla och icke-reversibla processer. Obs: arbete och värme handlar alltid om energiöverföring!. Det går inte att dela upp U i värmeenergi och arbetsenergi! Men vad är dq? Man kan tycka att det borde ha något att göra med förändringen av entropin. Vi ger oss nu på att relatera dq till τ och σ som vi känner till ifrån statistisk mekanik. Icke-jämvikts-tillstånd, kvasi-statiska och reversibla processer Hittills har vi har främst tittat på system i jämviktstillstånd. Den termodynamiska identiteten du = τdσ pdv +µdn relaterar exakta differentialer för två jämviktstillstånd oberoende av vägen mellan dem, och kan därför integreras längs valfri väg, även om systemet egentligen går via icke-jämviktstillstånd. Men hur hanterar vi en inexakt differential som dq? Om vägen är via icke-jämviktstillstånd så kan vi inte använda ekvationen ovan, vad ska man sättaptill i ett system där t.ex. trycket inte har hunnit jämna ut sig? Definiera en kvasi-statisk process som en serie av små infinitesimala steg mellan jämviktstillstånd; tänk: långsam process, så att systemet i varje steg i processen tillåts hitta sitt jämviktstillstånd, t.ex. trycket jämnar ut sig, osv. Sådana processer kan ritas som linjer i ett tillståndsdiagram eftersom kvantiteter som, t.ex., p, µ, τ är väldefinierade längs hela vägen, och våra ekvationer som relaterar jämviktstillstånd gäller längs hela processens väg. Reversibla processer nämndes på föreläsning 3) kräver att totala entropin i universum inte ökar hur ska man annars kunna gå tillbaka?). Vi tar att reversibla processer också är kvasi-statiska, eftersom i ett system som inte är i jämvikt är inte entropin maximal, vilket normalt medför en spontan förändring av systemet mot ökad entropi. Notera dock att entropin i ett delsystem, eller ett system i kontakt med omgivning, får dock ändras i en reversibel process. 84

3 Arbete och värme för reversibla processer Betrakta en reversibel expansion / kompression. Tryck-volymarbetet blir: dw = pdv i princip kraft väg.) Låt partikelantalet vara konstant. Överförd värme är det som blir över efter att vi har betraktat tryck-volymarbetet. Första huvudsatsen ger: { } Termodynaiska identiteten,dn = 0 dq = du + }{{} dw = = τdσ du = τdσ pdv pdv För en kvasi-statisk) reversibel process med konstant partikelantal: dq rev = τdσ, dw rev = pdv Så, för reversibla processer råder en nära parallell mellan termodynamiska identiteten och energiprincipen du = }{{} τdσ pdv [ev. andra energi-termer för andra typer av arbete] } {{ } dq rev dw rev Uppdelningen av energiöverföring i värme och arbete har sin grund i att termodynamik utvecklades för att förstå sk. värmemaskiner som omvandlar mellan arbete och värme. Nu har vi tillräcklig bakgrund för att förstå och beskriva sådana maskiner. Värmemaskiner: cyklisk process som omvandlar mellan värme och arbete En cyklisk process återför systemet till ursprungstillståndet Entropiändringen σ i systemet måste bli 0 över en cykel, samma sak för skillnaden i inre energi, osv. Några exempel på värmemaskiner: Bilmotor, elkraftverk, ångmaskin: Varm kropp i kall omgivning, vi utvinner nyttigt arbete. Kallas värmemotor eng. heat engine ). Kylskåp, luftkonditionering: Kall kropp i varm omgivning, vi tillför arbete för att ytterligare kyla kroppen. Värmepump: Varm kropp i kall omgivning, vi tillför arbete för att värma kroppen.? : Kall kropp i varm omgivning, vi utvinner nyttigt arbete. LoR problem 8.2b) Reversibel värmemaskin, Carnot-verkningsgraden Se diagram. Vi ser varför man inte bara direkt kan ta värme-energi ur luften och omvandla till arbete. Det skulle nödvändigtvis bryta mot lagen om ökande entropi / termodynamikens andra huvudsats, eftersom vi i så fall skulle sätta = 0 och då bara minska entropin på den varma sidan total entropi i universum minskar. Men så länge vi betalar entropi-skatten genom att öka entropin i den kallare reservoaren minst lika mycket som vi minskar den i den varmare reservoaren så är det teoretiskt möjligt att använda återstående energi som arbete. Vi säger ännu inget om hur man bygger en sådan maskin, mer om det senare.) 85

4 En perfekt värmemaskin opererar helt reversibelt: σ tot = 0, och eftersom den är cyklisk får ingen entropi samlas upp inuti maskinen, så vi måste ha: { Minskning avσ på varm sida: } = Direkt ifrån energiprincipen: W = = {Ökning } avσ på kall sida 1 τ ) l τ }{{} h <1 = Vi får ut arbete, och har räknat ut dess storlek som en fraktion av. Hur avgör man hur bra en omvandlingsprocess mellan värme och arbete är? Reversibel värmemotor Δσ TOT =0 σ h = / σ l = / Resurs vid Genererat Arbete W Omgivning vid Verkningsgrad: η = nyttig energi förbrukad energi i vår resurs η = W = 1 = Vi kallar denna verkningsgrad för Carnot-verkningsgraden:η c. T.ex. resurs vid100 C, omgivning vid20 C = T h T l T h, 0 η < 1 η c = % Icke-reversibel värmemaskin Vad händer om värmemaskinen är irreversibel? σ h = / Resurs vid Låt ineffektiviteter i systemet t.ex. friktion) göra att någonstans i processen ökar entropin tänk: friktion i maskinen). Ska maskinen vara cyklisk så måste vi minska tillbaka maskinens entropi så σ = 0. I så fall måste vi åtminstone öka den kalla reservoarens entropi lika mycket. Men det enda sätt vi kan göra det på är genom att öka mängden energi vi för över i form av värme på den kalla sidan! Irreversibel värmemotor Δσ TOT >0 σ l = / Genererat Arbete W Omgivning vid Energiprincipen: W =. Låt vara samma som i den reversibla värmemaskinen. Om ökar så måste W minska: W < 1 τ ) l η = W < η c 86

5 Man kan alltså inte omvandla värme till arbete bättre än η c! η c sätter en övre gräns för verkningsgraden, oavsett hur fiffiga maskin man bygger. Gränsen sätts direkt av termodynamikens andra huvudsats / principen om ökande entropi. Den övre gränsen för verkningsgrad beror på temperaturskilladen och ökar för större temperaturskillnad. Titta också på LoR 8.2 där en resurs av kyla jämförs med en resurs av värme. Carnots verkningsgrad: η c = T h T l T h Max verkningsgrad för en värmemotor som opererar mellan konventionell temp.t h och T l. Kylskåp / värmepump Kylskåp: kyl den kalla kroppen med tillfört arbete. Alla storheter i den reversibla värmemaskinen byter riktning. Ger precis samma ekvationer: =, W = W = 1 τ ) l Tolkningen av nyttighet ändras!:w är förbrukad energi i vår resurs, producerad nyttighet. η = W = = 1 1 = 1 τl 1 = ; 0 < η Värmepump: värm den varma kroppen med tillfört arbete. Samma ekvationer och riktningar som kylskåp, men nu:w = Förbrukas, = Producerad nyttighet. η = W = = 1 1 Q = 1 l 1 τ = > 1 l Vi får ut mer energi än vi stoppar in! Detta är just poängen med en värmepump! Annars kunde vi värma med el istället, och få verkningsgrad 1. Men hur bygger man en värmemaskin? Hur fungerar den cykliska processen? Viktiga typer av termodynamiska processer Viktiga processer i termodynamik Isoterm: konstant temperatur Isobar: konstant tryck Isokor: konstant volym Isentrop: konstant entropi Adiabat: inget värmeutbyte, dq = 0 Ofta underförstått konstant partikelantal om inte annat sägs.) 87

6 Notera att reversibel adiabat = isentrop: dσ = dq rev τ = 0 τ = 0 Carnot-cykeln En av de mest grundläggande cykliska värmeprocesserna: Carnot-cykel: reversibel cyklisk process sammansatt av Isotermisk expansion + Adiabatisk expansion + Isotermisk kompression + Adiabatisk kompression. Omvandlar mellan värme och arbete med Carnot-effektiviteten bevis i KoK s. 236) Vi kommer titta på denna cykliska process för en monoatomär ideal gas. Först tittar vi på de involverade delprocesserna KoK kap. 6, ), och sedan slår vi ihop dem KoK kap 8, ). Tillbakablick, ideal gas: Carnot-Cykeln p V 4 V 3 V Ideala gaslagen:pv = Nτ Ingen potentiell energi mellan atomerna betyder att U ej beror på volym. Monoatomär gas U = 3 2 Nτ Värmekapaciteter:C p = C v +N Typiskt tillvägagångssätt för att beräkna arbete / värme som ju beskrivs av inexakta differentialer: i) förstå start och sluttillstånd, ii) förstå vilken väg processen tagit. iii) räkna ut storheten som en integral över vägen. För en exakt differential, t.ex.dσ kan man däremot ta valfri väg istället, jmfr. föreläsning 3. Har man ett uttryck för tillståndsfunktionen σu, V, N) kan man direkt räkna skillnaden.) Reversibel isotermisk expansion / kompression för ideal gas av en ideal gas, start vid tryckp 1. Sluttillstånd? Trycket efter expansionen? p 1 = Nτ, p 2 = Nτ p 2 = p 1 Arbete gasen utfört på omgivningen KoK ekv tarw åt andra hållet.) W = 2) 1) dw = { } Reversibel isoterm: V2 V2 Nτ = pdv = dw = pdv V dv = Nn Värme tillförd till gasen ifrån omgivningen: { } Ideal gas: du = dq dw = U ober. av volymen,τ,n konst. = 0 dq = dw Q = Nn 88

7 Reversibel adiabatisk expansion / kompression för monoatomär ideal gas, start vid tempτ 1. Sluttillstånd?: vad blir temperaturen efter expansionen? Vi har härlett tidigare finns på formelbladet): σ = Nln n Q n ), n Qτ) τ 3/2, n = N/V Nln n Qτ 1 ) N Arbete gasen utfört på omgivningen: W = 2) 1) ) = Nln n Qτ 2 ) N τ 3/2 1 = τ 3/2 2 τ 3/2 2 = τ 3/2 1 Reversibel adiabat dw = du = dq dw }{{} = 0 2) 1) du = ) { } Monoatomär ideal gas U = 3 2 Nτ = 3 2 Nτ 2 τ 1 ) = 3 2 Nτ 1 τ 2 ) Värme tillförd gasen ifrån omgivningen: Adiabatisk process Q = 0. Ovan härledde vi att τ 3/2 V = konst. för en monoatomär ideal gas. Detta är ett specialfall av ett viktigt generellt resultat för ideala gaser med frihetsgrader. Adiabatisk expansion för ideal gas med inre frihetsgrader pv γ = konst. Används tillsammans med ideala gaslagen för att hitta sluttillståndet för en adiabatisk process för en ideal gas likt hur ideala gaslagen ger sluttillståndet för en isotermisk process.) Bevis nedan: Kan vi skriva du på något sätt för en generell ideal gas? Eftersom U är en funktion av bara N,τ och ej V ) så gäller i en process med konstant partikelantal: ) U C v = du = C v dτ τ Och därför ifrån termodynamiska identiteten för en isoentropisk process N,V du = τ }{{} dσ +pdv +µ }{{} dn 0 0 C v dτ = pdv = Nτ V dv dτ τ = N dv C v V 89

8 Trick: N = C p C v N C v = γ 1 medγ = C p /C v dτ τ = γ 1)dV V Integrera båda sidor över processenτ 1 τ 2,, ln τ 1 τ 0 = ln V1 V 0 ) γ 1 τ 1 V γ 1 1 = τ 0 V γ 1 0 τv γ 1 = konst Och,pV = Nτ pv γ = konst Nu har vi verktygen för att ge oss på hela Carnot-cykeln. Carnot-cykel i monoatomär ideal gas Vi härleder först en relation mellan volymerna ifrån att τ/3 = konst. för båda de reversibla adiabaterna: /3 2 = /3 3, /3 4 = /3 1 V 4 = Summera bidragen för totalt arbete: W 12 = N ln W 23 = 3 2 N ) τh W 34 = N ln V 4 V 3 = N ln W 41 = 3 2 N ) Summa:W = N )ln Tillförd värme: = W 12 = N ln / ) ) 3/2 = V 3 V 4 V 3 = Verkningsgrad:η = W = = Carnot-verkningsgraden! Övningsuppgifter som passar denna föreläsning LoR 8.2, 8.5,

Två system, bägge enskilt i termisk jämvikt med en tredje, är i jämvikt sinsemellan

Två system, bägge enskilt i termisk jämvikt med en tredje, är i jämvikt sinsemellan Termodynamikens grundlagar Nollte grundlagen Termodynamikens 0:e grundlag Två system, bägge enskilt i termisk jämvikt med en tredje, är i jämvikt sinsemellan Temperatur Temperatur är ett mått på benägenheten

Läs mer

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser 7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser Sedan 1800 talet har man forskat i hur energi kan överföras och omvandlas så effektivt som möjligt. Denna forskning har resulterat i ett antal begrepp som bör

Läs mer

Laboration: Värmepump, Stirlingmotor och Kroppens Effekt

Laboration: Värmepump, Stirlingmotor och Kroppens Effekt FYSA15 Laboration: Värmepump, Stirlingmotor och Kroppens Effekt 1 2 Teori: Termodynamiska system och jämvikt Bild 1: En gas uppdelad i två delsystem A och B, skilda åt av en vägg. Ett termodynamiskt system,

Läs mer

Kapitel V. Praktiska exempel: Historien om en droppe. Baserat på material (Pisaran tarina) av Hanna Vehkamäki

Kapitel V. Praktiska exempel: Historien om en droppe. Baserat på material (Pisaran tarina) av Hanna Vehkamäki Kapitel V Praktiska exempel: Historien om en droppe Baserat på material (Pisaran tarina) av Hanna Vehkamäki Kapitel V - Praktiska exempel: Historien om en droppe Partiklar i atmosfa ren Atmosfa rens sammansa

Läs mer

Ch. 2-1/2/4 Termodynamik C. Norberg, LTH

Ch. 2-1/2/4 Termodynamik C. Norberg, LTH GRUNDLÄGGANDE BEGREPP System (slutet system) = en viss förutbestämd och identifierbar massa m. System Systemgräns Omgivning. Kontrollvolym (öppet system) = en volym som avgränsar ett visst område. Massa

Läs mer

Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3)

Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3) Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3) Introduktion En cell eller en organism måste syntetisera beståndsdelar, hålla koll på vilka signaler som kommer utifrån, och reparera skador som uppkommit.

Läs mer

Tentamen i FTF140 Termodynamik och statistisk fysik för F3

Tentamen i FTF140 Termodynamik och statistisk fysik för F3 Chalmers Institutionen för Teknisk Fysik Göran Wahnström Tentamen i FTF4 Termodynamik och statistisk fysik för F3 Tid och plats: Tisdag aug, kl 8.3-.3 i Väg och vatten -salar. Hjälpmedel: Physics Handbook,

Läs mer

Tid vad är det? Clas Blomberg. Teoretisk fysik KTH

Tid vad är det? Clas Blomberg. Teoretisk fysik KTH Tid vad är det? Clas Blomberg Teoretisk fysik KTH Det finns här i världen en stor och ändå mycket vardaglig hemlighet. Alla människor har del i den, alla känner till den, men mycket få tänker någonsin

Läs mer

Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs

Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs 10. Entropi och entropiströmmar 1 Fysikens andra stora delområde är värmeläran. Namnet antyder vad det handlar om: att undersöka fenomen som hänger ihop med ett

Läs mer

Teorin för denna laboration hittar du i föreläsningskompendiet kapitlet om värmemaskiner. Läs detta ordentligt!

Teorin för denna laboration hittar du i föreläsningskompendiet kapitlet om värmemaskiner. Läs detta ordentligt! Kretsprocesser Inledning I denna laboration får Du experimentera med en Stirlingmotor och studera en värmepump. Litteraturhänsvisning Teorin för denna laboration hittar du i föreläsningskompendiet kapitlet

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Idealgasens begränsningar märks bäst vid högt tryck då molekyler växelverkar mera eller går över i vätskeform.

Idealgasens begränsningar märks bäst vid högt tryck då molekyler växelverkar mera eller går över i vätskeform. Van der Waals gas Introduktion Idealgaslagen är praktisk i teorin men i praktiken är inga gaser idealgaser Den lättaste och vanligaste modellen för en reell gas är Van der Waals gas Van der Waals modell

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Inledning Innehållsförteckning Inledning 1 DEL I ETT DTK 9 TVÅ NOG 53 TRE KVA 124 FYRA XYZ 138 DEL II 1 FEM LÄS 148 SEX MEK 151 SJU ORD 152 ÅTTA ELF 155 NIO Tidsplan 156 TIO Efter provet 158 Om författaren

Läs mer

Stationer för Gymnasiecentrum-Work Shop Fysik 30-31/1 2008 Jonn Lantz

Stationer för Gymnasiecentrum-Work Shop Fysik 30-31/1 2008 Jonn Lantz Stationer för Gymnasiecentrum-Work Shop Fysik 30-31/1 008 Jonn Lantz 1. Kastmaskin. Ballonger 3. Kraft & acceleration 4. Accelerometer 5. PET-bil 6. Rörelsedetektor 7. Småexperiment snurrstol trådrulle

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Bergvärme på djupet. Erik Björk José Acuña Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber

Bergvärme på djupet. Erik Björk José Acuña Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber Bergvärme på djupet Boken för dig som vill veta mer om bergvärmepumpar Erik Björk José Acuña Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber Bergvärme på djupet Boken för dig som

Läs mer

ATT HUSHÅLLA MED SITT ENERGIKONTO av Bruce Campbell, PhD.

ATT HUSHÅLLA MED SITT ENERGIKONTO av Bruce Campbell, PhD. Pacing i praktiken: ATT HUSHÅLLA MED SITT ENERGIKONTO av Bruce Campbell, PhD. (Ur den amerikanska tidskriften CFIDS Chronicle, winter 2009. Översatt till svenska och publicerad på RME:s hemsida med tillstånd

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Lindab Solus Systembeskrivning

Lindab Solus Systembeskrivning Säkerställer en snabb återbetalning på din investering Lindab beskrivning Det självklara valet helt enkelt Bild 1. Lindabs aktiva kylbaffel. Vad är Lindabs -system? Att minimera energikostnaderna för värme

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Hästen ska alltid arbeta i en form, där det är fysiskt möjligt för den att utföra det vi ber om. Hästen ska alltså inte på något sätt känna sig

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

SGC MTIKROKROKRAFTVÄRMEVERK MED STIRLINGMOTOR. Rapport SGC 080. Tomas Nilsson Lunds Tekniska Högskola. Januari 1997

SGC MTIKROKROKRAFTVÄRMEVERK MED STIRLINGMOTOR. Rapport SGC 080. Tomas Nilsson Lunds Tekniska Högskola. Januari 1997 Rapport SGC 080 MTIKROKROKRAFTVÄRMEVERK MED STIRLINGMOTOR Tomas Nilsson Lunds Tekniska Högskola Januari 1997 SGC Rapport SGC 080 ISSN 1102-7371 ISRN SGC-R--80--SE Rapport SGC 080 MIKROKROKRAFTV ÄRMEVERK

Läs mer

Bergva rme fo r den intresserade

Bergva rme fo r den intresserade 1 Bergva rme fo r den intresserade En handbok för dig som äger eller funderar på att köpa en bergvärmepump Författare: Erik Björk Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber 1

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer