Vi plåstrar om världen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi plåstrar om världen."

Transkript

1 Vi plåstrar om världen. När de blir stora ska de rädda världen. Detta projekt är första milstolpen på vägen mot förändring. Barn leder kampen och vuxna följer, tillsammans står de på startlinjen och väntar på startskottet. De ska tävla, med varandra och mot varandra, med ett enda mål, att sänka sin energiförbrukning så långt det går och få pengar för det dessutom. På vägen mot målet hjälper de till att sprida budskapet, samtidigt som de sponsrar forskning och arbete för förnyelsebara energilösningar och en grönare värld. GrönaPlåstret är rörelsen och DU är ledaren! Luleå Tekniska Universitet. Daniel Cook, Katarina Nordqvist, Björn Nygren, Christoffer Sveder, Borjan Tasic och Victor Wallman.

2 Designprocessen Vi är sex studenter från Skandinaviens nordligaste tekniska universitet som har valt att under årets mörkaste period finna ljus till världens miljö- och energiproblem. Vi läser alla till civilingenjörer inom Teknisk Design och ställde upp i SVID Design Open med ett enda mål, att skapa en förändring. Utgångspunkter Årets tävling handlar om Energi i vardagen och hur vi kan påverka människors energibeteende. Hur kan vi bli medvetna om vår energiförbrukning och kan det vara roligt att vara energieffektiv? Vilka är framtidens energismarta produkter, tjänster och koncept? Uppgiftsformuleringen till årets upplaga av SVID Design Open lyder: Välj ett rum i bostaden och skapa en ny tjänst, produkt eller ett koncept som får oss att använda så lite energi som möjligt i vår vardag. Problemet med energislöseriet i världen går inte att koppla till ett specifikt rum, för att göra en förändring måste man se i ett större perspektiv. För att få till denna förändring måste medvetenheten spridas långt utanför rummets fyra väggar. Det är lätt att få en förståelse för hopplösheten. Trots att EU har som mål att energiförbrukningen ska minskas med 20 % de kommande 10 åren kommer den explosionsartade utvecklingen i Kina att äta upp denna minskning under samma period. Hur motiverar man då gemene man att anstränga sig lite extra för att förbättra vår miljö och minska sin elförbrukning? Marknadsundersökning För att få en överblick av marknaden genomfördes en marknadsundersökning med fokus på produkter som på något sätt bidrar till att minska energianvändningen i vardagen. Resultatet av detta visade att det finns en mängd mer eller mindre smarta produkter med just denna funktion. Det finns displayer som visar energiförbrukningen i hemmet, sladdar som ger feedback på ens strömförbrukning, ja listan kan göras lång men faktum kvarstår att det är få som använder dessa produkter. De når inte ut till den tänkta målgruppen. Fokus Eftersom marknaden redan har en mängd produkter med målet att sänka energiförbrukningen i hemmet, kände vi att det inte finns något nyhetsvärde i att ta fram ytterligare en i raden av produkter. Istället lades fokus på medvetenhet och hur man med enkla medel kan göra stora förändringar i sin energiförbrukning. Bakgrund Det är ingen nyhet att det förbrukas för mycket energi dagens samhälle. Dagligen presenteras nya studier som visar på att människan lever långt över jordens resurser. Rubriker som klimatproblem och växthuseffekter är resultat av just dessa studier. Hur kommer det då sig att de flesta väljer att blunda för problemen?

3 Designprocessen Designprocessen Arbetet med projektet genomfördes med designprocessen i åtanke, se bild nedan. För att utveckla idéerna på bästa möjliga sätt utfördes arbetes iterativt vilket gav en bra grogrund för potentiella lösningar. Det innebär att de 75% av alla som besvarade enkäten tror att de skulle kunna uppfylla EU s klimatmål 2020, redan idag. En sak som framkom ur enkätundersökningen var att många aktivt väljer att inte göra något som de inte själva har någon vinning av. Detta kan till stor del bero av att varje energibesparing som en person kan göra inte är så stor i sig själv, men sätts den besparingen i ett större perspektiv kan det betyda en stor förändring. Problemformulering Användarstudien kombinerat med allmän fakta ifrån studier om energianvändning visar tydligt var problemet finns. Tvärt emot vad man kan tro är problemet inte att vi förbrukar för mycket energi. Det verkliga problemet är att vi använder alldeles för mycket energi i onödan. Alla små detaljer som att spola i kranen när man borstar tänderna till att man öppnar kylskåpsdörren för ofta eller har någon grad för varmt i hemmet ger ett enormt spill. Användarstudier En enkät utformades med syftet att kontrollera huruvida gemene man anser sig vara miljömedveten eller ej. Resultatet från enkäten visade att 80 % av de tillfrågade ansåg sig vara miljömedvetna, ändå trodde nästan 75 % att med hjälp av enbart förändrade vanor i hemmet skulle de kunna minska sin elförbrukning med %. 75% av personerna som besvarade enkäten tror att de kan sänka sin energiförbrukning mellan 10% och 20% enbart genom att ändra sina vanor... Koncept och visualisering Då projektets mål var att med hjälp av en probleminriktad lösning öka medvetenheten hos den valda målgruppen blev den övergripande inriktningen att utforma ett koncept som är nytänkande och intressant. Detta kan göras på olika sätt, via en produkt, en tjänst eller via en fokuserad kampanj. I denna fas genomfördes arbetet med hjälp av ett antal olika kreativa metoder. Den metod som startade hela konceptgenereringsfasen var en traditionell brainstorming-session. Valet att starta med detta berodde på att det är en bra metod som ofta genererar en stor mängd idéer och det viktiga här var att inte ha några

4 Designprocessen spärrar och att aldrig ifrågasätta. De idéer som kom fram under brainstormingen var en bra grund för de kommande kreativa metoderna. För att inte påverkas av andras åsikter blev nästkommande kreativ metod en slags enskild utveckling av de idéer som kommit fram under brainstormingen där varje gruppmedlem fick möjlighet att på egen hand utveckla ett koncept som sedan presenterades inför gruppen. Under den senare delen av konceptgenereringsfasen användes diskussionsseminarier där alla idéer ifrågasattes på alla ingående punkter. Koncept med kraftigt tvivelaktiga inslag sållades bort direkt. Det viktiga med just detta tillvägagångssätt var att varje liten del i konceptet skulle få en stark grund och att onödiga detaljer kunde strykas. Ett koncept som hela gruppen fastnade för redan här var att skapa en kampanj. Moodboard För att underlätta kreativiteten och ge inspiration skapades moodboards med bilder och logotyper som på något sätt anknyter till det koncept som ska utformas. Valda delar presenteras till höger. När vi studerade kampanjer som Rosa Bandet, Mustaschkampen och Product Red skapades en tydlig bild över hemligheten bakom en lyckad kampanj. Om detta skulle kombineras med de stora företagens marknadsföring, så som Volkswagens kampanj Rolighetsteorin och den märkliga hysterin som råder kring Apples produktlanseringar, skulle chanserna öka för att utforma en lyckad informationskampanj. Med hjälp av ett tydligt budskap och en tillhörande symbol är marknadsföringen lätt att ta till sig och kan spridas snabbt och enkelt. De flesta av dessa större och moderna företag sprider sin marknadsföring via sociala medier som också är det absolut snabbaste kommunikationsmediet. Det utvecklas i bästa fall till en viral marknadsföring som föregår själva produkten, det vill säga att produkten eller tjänsten är så intressant att de individer som exponeras för den själva sprider reklamen vidare till sina vänner. På så sätt skapas ett behov. Kikar man historiskt så kan denna informationskampanj liknas med Spola Kröken-kampanjen som genomfördes under 70- och 80-talet i Sverige för att ändra folkets alkoholvanor. Utvärdering & Konceptval Med tanke på att vi ville skapa en lösning som inte primärt fokuserar på en målgrupp utan är mer flexibel än så, valde vi att undersöka möjligheterna med att skapa en kampanj. Den grundläggande idén var att få så många hushåll i Sverige som möjligt att ta del av information om hur energi används, vart den kommer ifrån och viktigast av allt hur man gör för att inte förbruka energi i onödan. Det kanske verkar självklart att man ska släcka lampan efter sig eller att inte värma

5 Designprocessen huset för mycket då det inte behövs. Detta sker ändå varje dag runt om i landet utan att man inser hur det påverkar samhället. Då vår kampanj skulle utvecklas fortsatte vi med brainstorming. Denna gång mer inriktat på krav, målgrupp och viktigast av allt intresse. De svar vi fick från vår enkätundersökning hjälpte oss att fatta ett beslut om vilken inriktning vi skulle ha men samtidigt också vilka krav som ställdes på kampanjen och dess utformning. Det viktigaste kravet var hur kampanjen skulle spridas. Sociala medier används mer och mer då de flesta har tillgång till internet via sin telefon. Genom till exempel Facebook och Twitter kan oerhört många nås på väldigt kort tid med information och uppdaterade händelser. Nyttjande av dessa medier kan ge en kedjereaktion då nyhetsflödet sprids vidare av kampanjens medlemmar. Vi ville ha en symbol som är enkel att få ut på marknaden och som är obestridligt kopplad till vår kampanj. Denna symbol skulle fungera enligt ovanstående principer som skapar en tankereaktion. Genom engagemang sprids budskapet vidare om att alla kan förändra sitt boende så att de både sparar pengar och gör jorden till en grönare plats att leva på nu och i framtiden. För att uppnå detta mål inleddes en kreativ process där vi undersökte viktiga uttryck som förknippas med energiförbrukning och miljöansvar. Ett tiotal förslag blev tre som ansågs lyfta fram vårt budskap på bästa sätt. Tiden läker inte alla sår, förändring börjar i hemmet, vi plåstrar om världen var de tre förslag som vi utgick från för att konkretisera en kampanj. Då vi ville ha ett koncept som kan förstärkas med en symbol valde vi att fortsätta med vi plåstrar om världen. Genom slogan vi plåstrar om världen blir plåstret en symbol. Tanken var att klistermärken i form av gröna plåster skulle sättas upp på produkter och platser i hemmet där det är vanligt att man glömmer bort hur energi förbrukas. Denna handling skulle väcka nyfikenhet och påminna om att sänka energiförbrukningen. Exempel på detta skulle kunna vara ett litet plåster på vattenkranen, fantasin och engagemanget är de enda begränsningarna. Justering & Genomförande Då vi valde att ta fram en kampanj för att lösa energiförbrukningen i hemmet var det viktigt att ha en stark informationsbas där man kan vända sig för att få tips och råd om hur man går till väga för att få ett grönare och billigare hem. Vi insåg att det bekvämaste för medlemmarna av kampanjen skulle vara att ha en hemsida samt en smartphone-applikation där man kan finna svar på frågor och ta del av miljöinformation riktad mot hemmet. Hemsidan och applikationen skulle dels vara en portal till oberoende hemsidor som energimyndigheten.se som inriktar sig mot hållbar energianvändning, dels som en källa till inspiration och kunskap där man kan ta del av tävlingar, följa miljöforskningen med fokus på hemmet och se vad GrönaPlåstret-kampanjen kan göra för Sverige. Själva kampanjen skulle vara koncentrerad till en viss månad på året. Under denna månad skulle även en stor tävling anordnas, en tävling som skulle engagera unga som gamla, oavsett geografisk tillhörighet. Tanken med tävlingen skulle vara att alla kan se en fördel i att deltaga. Man skulle nämligen kunna vinna även om man inte skulle stå som slutgiltig segrare.

6 Beskrivning av kampanjen Genom en omfattande behovsanalys har vi kommit fram till att vägen till den enskildes minskade energiförbrukning inte ligger i en dyr produkt eller omfattande ombyggnationer av hemmet. Det är givetvis bra med nya produkter och byggmaterial som hjälper en att sänka sin energiförbrukning men dessa tillhör enligt de flesta en lyxkonsumtion. Idag bor dessutom större delen av Sveriges befolkning i energislukande äldre hus och är inte heller villiga att köpa på sig produkter som inte ger en direkt ekonomisk vinning. Vi har istället valt att kämpa för att öka medvetenheten och på ett nyskapande sätt ändra folks vanor. GrönaPlåstret är en kampanj som syftar till att sprida kunskap om energi och dess miljöpåverkan. En månad om året arrangeras kampanjen som skapar ett växande intresse för att sänka energiförbrukningen i hemmet och på så sätt rädda miljön. Nålar Under denna månad kommer Gröna- Plåstret-nålar att säljas till dem som vill stödja kampanjen. Nålarna kommer att säljas i samarbetande butikskedjor för 25kr och 50kr. Väljer man att betala det högre priset går hälften oavkortat till Gröna- PlåstretFonden. Även klasser i årskurs ett till sex kommer att erbjudas försäljning av nålarna för att på så sätt krydda sin klasskassa och visa att de bryr sig om miljön. Barn har en stor genomslagskraft hos vuxna. Ungefär en tredjedel av försäljningspriset går till elevernas klasskassa och resten går till fonden. I mars månad när våren är i antågande och naturen gör sig påmind inleds den årliga GrönaPlåstret-kampanjen. Genom att skapa en hype och en lockande belöning vinner man genomslagskraft på bred front. Kampen som beskrivs längre ner riktar sig mot energiförbrukningen i hemmet och ger en direkt minskning av den onödiga energiförbrukningen. Månad I Sverige kallades mars månad förr i tiden för vårmånad och är den delen av året som påminner många om naturens skönhet. I slutet av mars varje år genomförs även världen största miljömanifestation Earth Hour där man under en timme släcker ner världen för att skicka en signal till politiker och beslutsfattare att ta klimatet på allvar. Av dessa två skäl valdes mars månad som GrönaPlåstretmånaden. Vi tror att GrönaPlåstret tillsammans med Earth Hour kan gynna och stärka varandra i kampen för miljön.

7 Beskrivning av kampanjen Klistermärken Vid köp av pins tillkommer fem stycken GrönaPlåstret-klistermärken som man kan sätta på energislukande föremål i hemmet som en liten påminnelse, till exempel som påminnelse att inte låta kranen spola under tiden man borstar tänderna. Plåstren består av miljövänliga material och dess klister lämnar inga rester. Bilderna nedan illustrerar plåsterpaketet. Tävling Kampen är till för att så många som möjligt ska sänka det onödiga energislöseriet. Så här går den till: Det finns två delar av kampen GrönaPlåstret-kampen som riktar sig till allmänheten och GrönaKlassen som riktar sig till skolklasser i årskurs ett till sex. GrönaPlåstret-kampen Genom att registrera sig på gronaplastret.se eller GrönaPlåstret-applikationen för iphone samt android startar kampen som pågår under mars månad. I samband med registrering skapas ett samarbete med den tävlandes elbolag. Personens energiförbrukning för föregående års mars månad noteras på dennes privata GrönaPlåstret-profil. Via profilen får den tävlande dagliga tips och råd på hur han/hon kan sänka sin privata energiförbrukning. Den sista mars är tävlingens slut och i början av april noteras GrönaPlåstret-månadens energiförbrukning. Den som har lyckats sänka sin energiförbrukning mest procentuellt sett har vunnit. Priset är den procentuella sänkningen översatt till tusenlappar, det vill säga -12 % motsvarar kronor. Andra- till tredjepris är en energibesparande produkt, till exempel en vattenkokare. Alla som lyckas sänka sin månatliga energiförbrukning med minst 8 % får en trisslott samt en GrönaPlåstret-utmärkelse och ett gott samvete. GrönaKlassen Varje svensk låg- och mellanstadieskola får erbjudandet om att deltaga i GrönaKlassen. De klassföreståndare som i samråd med sina elever vill ställa upp får information om tävlingen och hur denne ska gå tillväga för att registrera sina elever. Minst 50 % av klassens elever måste deltaga för att klassen ska få tävla. Varje elev

8 Beskrivning av kampanjen får med sig en broschyr om tävlingen och dess syfte för att informera sina föräldrar. Föräldrarna ger därefter sitt godkännande genom att tillsammans med sitt barn registrera hushållet på GrönaPlåstrets hemsida under fliken GrönaKlassen. Hushållets energiförbrukning från föregående års mars månad noteras genom ett samarbete med elbolaget. I början av april görs en ny notering och den procentuella minskningen noteras. Klassens totala procentuella minskning dividerat med antalet tävlande elever blir resultatet som jämförs med andra tävlande klasser. Vinnande klass får åka på klassresa med inslag av studiebesök på för året vald miljö- och energiförbättrande verksamhet. På detta sätt skapas en morot för minskad energiförbrukning i vardagen. Flera av de småknep som lärs ut under månaden och som används under kampen kommer ändra människors vanor. Många av dessa vanor tror vi kommer bestå året runt. Och i så fall har vi lyckats. Fond Allt överskott från bidrag och insamlade pengar under kampanjen hamnar i GrönaPlåstretFonden. Denna fond delar sedan årligen ut stipendier som stöd till den verksamhet, forskning eller person som på bästa sätt gynnar miljön och förnyelsebara energilösningar. Fonden delar även ut pengar till vinnaren av årets GrönaPlåstret-kamp samt GrönaKlassen. Svensk Insamlingskontroll, SFI, accepterar upp till 25% insamling- och administrationskostnader vilket gör att minst 75% går till kampen samt stipendieutbetalning.

9 Beskrivning av kampanjen Hemsida Detta är den vy som välkomnar dig till GrönaPlåstrets hemsida. Den har ett gränssnitt som är lätt att använda för både barn och vuxna. En avskalad och stilren design ger ett inbjudande intryck. När man för muspekaren över jordgloben roterar den och med ett musklick tar man sig vidare till nästa sida. När användaren har klickat sig förbi förstasidan syns fem flikar i form av plåster där var och ett pryds av en enkel symbol. Dessa flikar är olika menyer på hemsidan, sett från vänster; din profil, fakta om GrönaPlåstret, information om tävlingen, tips och råd på hur du kan sänka din energiförbrukning, kontakta GrönaPlåstret. Genom att trycka på ett plåster kommer det fram en textruta med information. Till höger syns tävlingsrutan där du kan trycka dig vidare som privatperson, klass eller företag.

10 Beskrivning av kampanjen Telefonapplikation Nu för tiden använder många sin smartphone för att utföra sina internetaktiviteter och därför finns även gronaplastret.se som applikation till iphone och android-mobiler. Reklamdrive Två veckor innan kampanjmånaden ska en riksomfattande reklamdrive gå av stapeln. Genom samarbete med Sveriges största tv-kanal kommer en daglig reklamslinga sändas där våra kända ambassadörer gör reklam med orden Kommer Du plåstra om världen i mars?. Samtidigt kommer gröna plåster dyka upp på utvalda platser. I och med ett samarbete med ICA och COOP kommer de under månaden märka sina ECOvaror med GrönaPlåstret. Vidare kommer landets största dagstidningar pryda sina förstasidor med ett GrönaPlåstret-klistermärke. Tack vare plåstrets miljöanpassade material och återanvändbara klister förväntas en viral marknadsföring, det vill säga att befolkningen själva hjälper till att sprida budskapet om kampanjen genom att plåstren hittar nya platser samt mun-till-öra -metoden. Detta har funge rat bra för andra företag, exempelvis Volkswagen med Rolighetsteorin. Genom en facebooksida kan man stödja kampanjen och plåstra om sin profilbild. På så sätt visar man sin medvetenhet för miljön och lovar att sänka sin energiförbrukning. Varje dag på både facebook och twitter kommer dagens energitips publiceras, till exempel visste du att genom att sänka temperaturen i hemmet med en grad minskar du strömförbrukning med 5 %. Bor du i en medelstor villa så kan du minska din elräkning med 1500kr per år genom att sänka värmen från 22 till 20 grader. Ambassadörer GrönaPlåstrets ambassadörer är utvalda kända profiler som befolkningen gärna vill identifiera sig med. Ett exempel är den svenske skådespelaren Mikael Persbrandt och vår drömambassadör är Kronprinsessan Victoria.

11 Beskrivning av kampanjen Samarbetspartners De företag vi väljer att samarbeta med kommer att stå som sponsorer och gynnas av den goda saken och det positiva reklamvärdet. Samarbetet kommer bestå av företag inom många olika områden, exempel på dessa kan vara tv-kanaler, tidningstryckerier, butiker och matvarukedjor. Som huvudsponsor ser vi helst en större opartisk myndighet som har stor kunskap om energi och miljö. Vi kommer även att samarbeta med landets elbolag för hjälp att genomföra GrönaPlåstret-kampen samt GrönaKlassen. De elbolag som väljer att samarbeta kan stolt utmärka sig genom att de stödjer GrönaPlåstret. Vidareutveckling I en vidare utveckling ser vi gärna en insamlingsgala på samarbetande större tvkanal som bidrar till både spridning av kunskap samt insamling av pengar till den miljöviktiga forskningen. Denna gala skulle kunna användas som en avslutningsceremoni för GrönaPlåstret-kampen samt GrönaKlassen där vinnarna presenteras. Även årets stipendiat skulle presenteras och de som skänker pengar på olika sätt får då en direkt återkoppling till vart deras pengar går. Liknande galor har visat sig fungera väldigt väl och stora summor pengar brukar skänkas av företag och privatpersoner. Mål Målet med kampanjen är att nå 75 % av Sveriges befolkning med reklamdriven. För att effekten av kampanjen ska bli så stor som möjligt gäller att vi lyckas attrahera så många som möjligt. Vi har som målsättning att 25 % av alla klasser i årskurs ett till sex ska delta i GrönaKlassen samt att 10 % av Sveriges ca 4,5 miljoner hushållen ska delta i GrönaPlåstret-kampen. Spridingen förväntas öka då eleverna även hjälper till med att sälja GrönaPlåstretNålar. På tre års sikt räknar vi med att dubblera deltagarantalet.

12 Referenser Designprocessen Fakta om energi Fakta om kampanjer Viral Marknadsföring Slutligen vill vi passa på att tacka Stig Karlsson för god handledning och vår coach Jon Håkansson för hans tid och engagemang. Tack!

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Green shower days Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Sammanfattning Vår produkt går ut på att man ska hålla koll på sin vattenförbrukning och försöka

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra Med ditt -kort gör du din energistatus synlig i samhället. Med hjälp av så kan du enkelt hålla reda på din energiförbrukning. Du

Läs mer

Anta utmaningen och bli ELvis!

Anta utmaningen och bli ELvis! Bli Anta utmaningen och bli ELvis! Tänk dig att du får en elranson i ditt hem som tvingar dig att ändra dina elvanor. Om du använder för mycket el så blir det kostsamt men lyckas du hålla dig till din

Läs mer

Miljölotteriet Där alla är vinnare

Miljölotteriet Där alla är vinnare Miljölotteriet Där alla är vinnare Vår idé för att sänka förbrukningen i ett rum är att göra en tävling. Då vår målgrupp är ungdomar har vi valt att göra tävlingen online. Vi vill hjälpa ungdomar att sänka

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

EcoFlake. Framtiden är ett steg närmare med EcoFlake!

EcoFlake. Framtiden är ett steg närmare med EcoFlake! EcoFlake Vårt enkla miljömedvetna och effektiva koncept kommer inte bara minska din elräkning utan också minska det tunga arbetet vid rengöring av kylskåpet. Vår målgrupp är alla som är i behov av ett

Läs mer

Miljöbladet. en informationskampanj

Miljöbladet. en informationskampanj Miljöbladet en informationskampanj Miljöbladet ska vara en informationskampanj med målet att informera de flesta människor om trafikens inverkan på miljön och att påverka dem att resa och färdas miljövänligare.

Läs mer

Energi jacktens koncept

Energi jacktens koncept Energi jacktens koncept Vi har utvecklat ett koncept som ska hjälpa personer sänka sin energiförbrukning och ge dom en lättförstådd överblick av sin förbrukningen. Konceptet bygger på en programvara som

Läs mer

FjärEL. FjärEL - Sammanfattning

FjärEL. FjärEL - Sammanfattning - Sammanfattning Vår produkt är en klämma som fästs på sladden till dina elektriska produkter. Dess funktion är att visa elkonsumtionen hos den apparaten, och skicka informationen till din mobil eller

Läs mer

Design Open 2009 Campus Varberg Produktutveckling, Design & Marknadsföring Coach Kenneth Österlin

Design Open 2009 Campus Varberg Produktutveckling, Design & Marknadsföring Coach Kenneth Österlin Design Open 2009 Campus Varberg Produktutveckling, Design & Marknadsföring Coach Kenneth Österlin Sammanfattning Idag finns många miljövänliga transportval men det svåra är att få folk att ändra sina vanor.

Läs mer

Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck.

Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck. Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck. Ett smart sätt att hålla koll på din el konsumtion och kostnad allt visas i realtid. Samtidigt som du bidrar

Läs mer

Induktionsringen Indus är en revolutionerande teknik som utnyttjar framtidens induktionsspisar på det mest optimala sätt. Tekniken sparar tid, energi

Induktionsringen Indus är en revolutionerande teknik som utnyttjar framtidens induktionsspisar på det mest optimala sätt. Tekniken sparar tid, energi Induktionsringen Indus är en revolutionerande teknik som utnyttjar framtidens induktionsspisar på det mest optimala sätt. Tekniken sparar tid, energi och pengar. Indus är skonsam för miljön genom mindre

Läs mer

ENERGIJAKTEN. Stora EnergiJakten

ENERGIJAKTEN. Stora EnergiJakten ENERGIJAKTEN Välj ut ett rum i bostaden... Bjud in familjen till en trevlig kväll och spela Lilla EnergiJakten Tillsammans lär ni er hur ni bäst sparar energi i er bostad Nyttja er kunskap och vinn presentkort

Läs mer

Energiförbrukningen är idag ett av samhällets största problem.

Energiförbrukningen är idag ett av samhällets största problem. Energiförbrukningen är idag ett av samhällets största problem. En anledning till att det blivit så är att teknologin har haft ett enormt uppsving sedan den industriella revolutionen, och rusat fram utan

Läs mer

Processen. Användarstudier Samtal, intervjuer och research.

Processen. Användarstudier Samtal, intervjuer och research. Vår kyl och frys består av åtta sektioner som man lätt kan sätta på och stänga av samt reglera temperaturen via en display, på så sätt sänks energiförbrukningen. Vi ser vår produkt som en kombinerad kyl

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk... 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk... 6 Beräkningar... 6 Produktion... 7 Marknadsföring...

Läs mer

Fusilli. Bidrag av Jonathan Hansson och Filip Hemberg från Polhemskolan i Lund, teknikprogrammet 2B.

Fusilli. Bidrag av Jonathan Hansson och Filip Hemberg från Polhemskolan i Lund, teknikprogrammet 2B. Fusilli Vi har en produkt som skall bidra till minskad energikostnad och minskad miljöpåverkan i samband med omvandlingen av energi. Vi har då valt att utveckla produkten vindkraftverk på så vis att alla

Läs mer

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval...

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... 4 Justering och genomförande... 4 Produktbeskrivning... 4 En

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin

-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin ELin -enkelhet framför allt Lika självklart som du tycker att det är med en specificerad telefonräkning, lika självklart ska det vara att få en specificerad elräkning. Med den enkla ELin loggar du enkelt

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Intellego Touch the Future! Innehåll:

Intellego Touch the Future! Innehåll: Innehåll: Analys: Hur började det? Redan i Göteborg tog vi och tänkte på lite idéer, bland annat kom vi fram till en display som gör att man kan ha en översikt över huset och dess energiförbrukning. När

Läs mer

Earth Hour krysset! Bilden: Natt över jorden - massor av lampor som är påslagna, är det en bra idé och ser det ut att vara lika mycket ljus överallt?

Earth Hour krysset! Bilden: Natt över jorden - massor av lampor som är påslagna, är det en bra idé och ser det ut att vara lika mycket ljus överallt? Earth Hour krysset! Energi är det i den mat vi äter, värmen i ett hus, bensinen som driver bilen framåt och elen vi måste ha för att våra mobiltelefoner och lampor ska fungera. Energi som vi kan använda

Läs mer

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag!

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff är ett system som informerar och styr din energiförbrukning i hemmet, vilket gör att du kan spara energi och pengar. Med den portabla

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Vår vision är att nästa generation har energisparandet med sig från barnsben!

Vår vision är att nästa generation har energisparandet med sig från barnsben! 1 I samhället slösas det mycket energi vilket blivit ett stort problem. Vi har efter undersökningar kommit fram till att inarbetade vanor och okunskap är två orsaker till varför vi inte energisparar mer.

Läs mer

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Av: Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson Datum och Plats: 03-09-19 Göteborg, Chalmers/GU Anledning: Uppgiften ingick som en obligatorisk

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare.

Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare. Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare. Den har en mätare som tydligt visar hur bränslesnålt man kör i en färgskala från grönt till rött. Green mile kan visa statistik

Läs mer

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Leveransdokument Välgörenhetskonsert Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Introduktion I denna rapport kommer vårt arbete med att finna band, lokaler och sponsorer

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Bidrag till tävlingen Bästa vara

Bidrag till tävlingen Bästa vara Haganässkolan, Älmhult Erik Nilsson tel. 070-574 97 18 Vår affärsidé: Att skapa snyggt designade kökstillbehör där funktion och kvalité står i centrum. Bidrag till tävlingen Bästa vara Bakgrund ES Design

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Niclas Forsgren Jonas Lindeberg Gabriel Walz

Niclas Forsgren Jonas Lindeberg Gabriel Walz Med utgångspunkten att synliggöra och förminska människors energiförbrukning påbörjade vi vårt arbete. Våra användarstudier visade att apparater ofta är påslagna när man lämnar hemmet. Designprocessen

Läs mer

CISV.se för hemsideadministratörer

CISV.se för hemsideadministratörer CISV.se för hemsideadministratörer Innehåll Om cisv.se... 2 Bakgrund... 2 Målgrupper... 2 Tekniskt... 3 Avdelningar... 3 Lediga uppdrag... 3 Framtiden... 4 Att sköta en lokalföreningssida... 4 Komma igång...

Läs mer

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Vi har i det här arbetet tagit fasta på några av de personlighetsdrag som kännetecknar Region Västerbotten. I uppdragsbeskrivningen

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Boknings- och värderingssajter Ida Blixt

Boknings- och värderingssajter Ida Blixt Boknings- och värderingssajter Ida Blixt Boknings- och va rderingssajter Internet kan kännas som en djungel, det finns oändligt många sajter som erbjuder dig som boendeanläggning möjlighet att öka din

Läs mer

Wjikmanska Gymnasiet Västerås Teknikprogrammet

Wjikmanska Gymnasiet Västerås Teknikprogrammet 1/12 Innehållsförteckning Presentation...3 Designprocessen...4 Utgångspunkter...4 Användarstudier...4 Koncept och visualisering...5 Utvärdering och konceptval...6 Produkten...9 SWOT...11 Styrkor...11 Svagheter...11

Läs mer

Kartläggningsguide för energitemat

Kartläggningsguide för energitemat Kartläggningsguide för energitemat Syftet med det här häftet är att erbjuda er färdiga mallar och metoder för kartläggningar inom energitemat. Häftet innehåller kartläggningsverktyg för både miljöbelastningen

Läs mer

THE SOCIAL MEDIA SHOW OFF SKÅNEMEJERIER

THE SOCIAL MEDIA SHOW OFF SKÅNEMEJERIER THE SOCIAL MEDIA SHOW OFF SKÅNEMEJERIER OM OSS Vi är visionärer som får saker gjorda med ett stort driv och ett ännu större sinne för kreativitet. Vi jobbar med korta och koncista budskap med en kreativ

Läs mer

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Lions Club Bålsta En liten cell i en världsomspännande organisation Org.-nr 817000-9222 Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Bankgiro 579-2957 Swish 1234 26 09 80 E-post balsta.lions@balsta.lions.se

Läs mer

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Stockholm, 3 juli 2013 ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Hängivna fans från hela världen träffades i Stockholm för att hylla ett uppskattat varumärke. Skulle du vara beredd att resa över 1 300 mil fem gånger

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Erbjudande för företag. att medverka i

Erbjudande för företag. att medverka i Erbjudande för företag att medverka i MUSTASCHKAMPEN 2015 2 Medverka i Mustaschkampen 2015 Att medverka i Mustaschkampen 2015 innebär att man som företag blir delaktig i en kampanj som genomförs i november

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

Elementkurerna Jord Vatten Luft Eld

Elementkurerna Jord Vatten Luft Eld Jord Vatten Luft Eld Du kommer vilja vänta på bussen! Människor är transportberoende varelser. Transporterna ska ske snabbare, billigare, bekvämare och numera till en lägre miljöpåverkan. För att påverka

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

Redovisning Student Green Day

Redovisning Student Green Day Redovisning Student Green Day 2014-12-22 Sammanfattning Student Green Day är en mötesplats i form av en tävling. En mötesplats för studenter, lärare, näringsliv och offentlig sektor. För att få en tvärvetenskaplig

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013 I DIN VARDAG NR. 3 - OKTOBER 2013 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN ETT SAMARBETE FÖR

Läs mer

Eddie the Worldsaver

Eddie the Worldsaver Eddie the Worldsaver Eddie är en konceptlösning som hjälper oss att minska energiförbrukningen genom att förändra våra beteenden. Att nå en bred folkgrupp är mer effektivt än att tillverka en produkt som

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

TankEl. Miljötänk, tänk el, tanka el på TankEl!

TankEl. Miljötänk, tänk el, tanka el på TankEl! TankEl TankEl är steget mot ett utsläppsfritt bilnät. Konceptet bygger på ett hyrsystem för extrabatterier till elbilar. Kunden blir oberoende av laddning och kan snabbt, enkelt och billigt färdas långa

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Att marknadsföra ett företag på Facebook

Att marknadsföra ett företag på Facebook Kurs: HT-12 Institutionen för kommunikation och medier Lunds universitet Kvalificerad yrkespraktik (30 hp) Att marknadsföra ett företag på Facebook Sofia Larsson Kursansvarig: Jessica Blom Larsson Innehållsförteckning

Läs mer

Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring

Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring Översikt Att skapa en podd Poddar är en central del av dagens radioproduktion, och eftersom Studentradion 98,9 ska producera innehåll av en

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Tänd lamporna med stil.

Tänd lamporna med stil. Tänd lamporna med stil. Interiördetaljen som många glömmer. Tänker du på strömbrytare, som något du bara använder för att tända och släcka lampor med? Eller vägguttag, som ett nödvändig ont för att få

Läs mer

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Genom våra studentföreningar har vi en nära anknytning till studenter hos samtliga utbildningar inom

Läs mer

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning KåKå Plus Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus ger vi dig en unik möjlighet att som kund på KåKå öka din försäljning och lönsamhet. Verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus får du

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida

OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida Varför en hemsida? Den viktigaste orsaken till att du som företagare bör ha en hemsida är att du kan erbjuda dina potentiella och befintliga kunder tillgång till

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

Det började 2010-2011 i Hässelby

Det började 2010-2011 i Hässelby Det började 2010-2011 i Hässelby Initiativtagare: Projektpartners: Familjen Lindells koldioxidavtryck Topp-3: hälsosam och klimatsmart mat 1. Minska det onödiga matavfallet 2. Välj kött med omsorg och

Läs mer

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag?

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag? Instagram Vad kan Instagram göra för ditt företag? Lite statistik 46 % män 54 % kvinnor 75 miljoner dagliga användare 1,2 biljoner gilla dagligen Många företag och offentliga personer väljer att använda

Läs mer

En teknikutmaning för förskolor och skolor i Vaggeryds kommun.

En teknikutmaning för förskolor och skolor i Vaggeryds kommun. En teknikutmaning för förskolor och skolor i Vaggeryds kommun. Bakgrund Kreativt återanvändningscentrum är ett projekt som på kort tid fått en etablerad roll som en länk mellan skola och näringsliv. Arbetet

Läs mer

Tävlingsregler Morningstar Fond-SM

Tävlingsregler Morningstar Fond-SM Tävlingsregler Morningstar Fond-SM Registrering Varje deltagare får registrera sig max en gång. Morningstar har rätt att stryka deltagare ur tävlingen om Morningstar misstänker att personen har skapat

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Vi sitter nu på Torsgränd 9 i Vasastan dit du förstås är hjärtlig välkommen.

Vi sitter nu på Torsgränd 9 i Vasastan dit du förstås är hjärtlig välkommen. Vi är en tight grupp med bred samlad erfarenhet från de flesta grafiska sammanhang såväl tryck som digitalt. Vi arbetar med allt från annonser till avancerad webbshop via trycksaker, montrar, appar, säljpresentationer

Läs mer

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Inbjudan till Sveriges företag Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Kära företag! Lördag den 31 mars 2012 klockan 20.30 är det dags att släcka! År 2011 deltog över 5 000 städer i 135 länder i Earth Hour.

Läs mer

LJUSETS VÄKTARE. Övningens mål

LJUSETS VÄKTARE. Övningens mål LJUSETS VÄKTARE Övningens mål De övergripande målen med övningen är att eleverna ska förstå sambandet mellan belysningen i klassrummet och energiförbrukningen att eleverna ska lära sig minska energiförbrukningen

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer.

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. QR-KODER En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. Vad är QR-koder? QR-koder, (Quick Response-koder), har blivit oerhört populära på senare tid. Varför? QR-koden har

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Tjänstedokument Gymnasium.se

Tjänstedokument Gymnasium.se Tjänstedokument Gymnasium.se 1 Inledande ord OM GYMNASIUM.SE Gymnasium.se hjälper gymnasieskolor att rekrytera elever till sina utbildningsplatser. Detta görs genom vårt nätverk av ledande webbsidor, våra

Läs mer

01. Vindkraftverk. Hållbar utveckling. Energiförbrukning 10-05-20. Handledare: Pernilla Vesterlund. Ronja 9B

01. Vindkraftverk. Hållbar utveckling. Energiförbrukning 10-05-20. Handledare: Pernilla Vesterlund. Ronja 9B Hållbar utveckling Energiförbrukning 1. Vindkraftverk 1-5- Handledare: Pernilla Vesterlund Ronja 9B Innehållsförteckning Bild 1... 1 Bild 2... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Bild 3... 3 Bild 4... 3 Bild

Läs mer