Vi plåstrar om världen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi plåstrar om världen."

Transkript

1 Vi plåstrar om världen. När de blir stora ska de rädda världen. Detta projekt är första milstolpen på vägen mot förändring. Barn leder kampen och vuxna följer, tillsammans står de på startlinjen och väntar på startskottet. De ska tävla, med varandra och mot varandra, med ett enda mål, att sänka sin energiförbrukning så långt det går och få pengar för det dessutom. På vägen mot målet hjälper de till att sprida budskapet, samtidigt som de sponsrar forskning och arbete för förnyelsebara energilösningar och en grönare värld. GrönaPlåstret är rörelsen och DU är ledaren! Luleå Tekniska Universitet. Daniel Cook, Katarina Nordqvist, Björn Nygren, Christoffer Sveder, Borjan Tasic och Victor Wallman.

2 Designprocessen Vi är sex studenter från Skandinaviens nordligaste tekniska universitet som har valt att under årets mörkaste period finna ljus till världens miljö- och energiproblem. Vi läser alla till civilingenjörer inom Teknisk Design och ställde upp i SVID Design Open med ett enda mål, att skapa en förändring. Utgångspunkter Årets tävling handlar om Energi i vardagen och hur vi kan påverka människors energibeteende. Hur kan vi bli medvetna om vår energiförbrukning och kan det vara roligt att vara energieffektiv? Vilka är framtidens energismarta produkter, tjänster och koncept? Uppgiftsformuleringen till årets upplaga av SVID Design Open lyder: Välj ett rum i bostaden och skapa en ny tjänst, produkt eller ett koncept som får oss att använda så lite energi som möjligt i vår vardag. Problemet med energislöseriet i världen går inte att koppla till ett specifikt rum, för att göra en förändring måste man se i ett större perspektiv. För att få till denna förändring måste medvetenheten spridas långt utanför rummets fyra väggar. Det är lätt att få en förståelse för hopplösheten. Trots att EU har som mål att energiförbrukningen ska minskas med 20 % de kommande 10 åren kommer den explosionsartade utvecklingen i Kina att äta upp denna minskning under samma period. Hur motiverar man då gemene man att anstränga sig lite extra för att förbättra vår miljö och minska sin elförbrukning? Marknadsundersökning För att få en överblick av marknaden genomfördes en marknadsundersökning med fokus på produkter som på något sätt bidrar till att minska energianvändningen i vardagen. Resultatet av detta visade att det finns en mängd mer eller mindre smarta produkter med just denna funktion. Det finns displayer som visar energiförbrukningen i hemmet, sladdar som ger feedback på ens strömförbrukning, ja listan kan göras lång men faktum kvarstår att det är få som använder dessa produkter. De når inte ut till den tänkta målgruppen. Fokus Eftersom marknaden redan har en mängd produkter med målet att sänka energiförbrukningen i hemmet, kände vi att det inte finns något nyhetsvärde i att ta fram ytterligare en i raden av produkter. Istället lades fokus på medvetenhet och hur man med enkla medel kan göra stora förändringar i sin energiförbrukning. Bakgrund Det är ingen nyhet att det förbrukas för mycket energi dagens samhälle. Dagligen presenteras nya studier som visar på att människan lever långt över jordens resurser. Rubriker som klimatproblem och växthuseffekter är resultat av just dessa studier. Hur kommer det då sig att de flesta väljer att blunda för problemen?

3 Designprocessen Designprocessen Arbetet med projektet genomfördes med designprocessen i åtanke, se bild nedan. För att utveckla idéerna på bästa möjliga sätt utfördes arbetes iterativt vilket gav en bra grogrund för potentiella lösningar. Det innebär att de 75% av alla som besvarade enkäten tror att de skulle kunna uppfylla EU s klimatmål 2020, redan idag. En sak som framkom ur enkätundersökningen var att många aktivt väljer att inte göra något som de inte själva har någon vinning av. Detta kan till stor del bero av att varje energibesparing som en person kan göra inte är så stor i sig själv, men sätts den besparingen i ett större perspektiv kan det betyda en stor förändring. Problemformulering Användarstudien kombinerat med allmän fakta ifrån studier om energianvändning visar tydligt var problemet finns. Tvärt emot vad man kan tro är problemet inte att vi förbrukar för mycket energi. Det verkliga problemet är att vi använder alldeles för mycket energi i onödan. Alla små detaljer som att spola i kranen när man borstar tänderna till att man öppnar kylskåpsdörren för ofta eller har någon grad för varmt i hemmet ger ett enormt spill. Användarstudier En enkät utformades med syftet att kontrollera huruvida gemene man anser sig vara miljömedveten eller ej. Resultatet från enkäten visade att 80 % av de tillfrågade ansåg sig vara miljömedvetna, ändå trodde nästan 75 % att med hjälp av enbart förändrade vanor i hemmet skulle de kunna minska sin elförbrukning med %. 75% av personerna som besvarade enkäten tror att de kan sänka sin energiförbrukning mellan 10% och 20% enbart genom att ändra sina vanor... Koncept och visualisering Då projektets mål var att med hjälp av en probleminriktad lösning öka medvetenheten hos den valda målgruppen blev den övergripande inriktningen att utforma ett koncept som är nytänkande och intressant. Detta kan göras på olika sätt, via en produkt, en tjänst eller via en fokuserad kampanj. I denna fas genomfördes arbetet med hjälp av ett antal olika kreativa metoder. Den metod som startade hela konceptgenereringsfasen var en traditionell brainstorming-session. Valet att starta med detta berodde på att det är en bra metod som ofta genererar en stor mängd idéer och det viktiga här var att inte ha några

4 Designprocessen spärrar och att aldrig ifrågasätta. De idéer som kom fram under brainstormingen var en bra grund för de kommande kreativa metoderna. För att inte påverkas av andras åsikter blev nästkommande kreativ metod en slags enskild utveckling av de idéer som kommit fram under brainstormingen där varje gruppmedlem fick möjlighet att på egen hand utveckla ett koncept som sedan presenterades inför gruppen. Under den senare delen av konceptgenereringsfasen användes diskussionsseminarier där alla idéer ifrågasattes på alla ingående punkter. Koncept med kraftigt tvivelaktiga inslag sållades bort direkt. Det viktiga med just detta tillvägagångssätt var att varje liten del i konceptet skulle få en stark grund och att onödiga detaljer kunde strykas. Ett koncept som hela gruppen fastnade för redan här var att skapa en kampanj. Moodboard För att underlätta kreativiteten och ge inspiration skapades moodboards med bilder och logotyper som på något sätt anknyter till det koncept som ska utformas. Valda delar presenteras till höger. När vi studerade kampanjer som Rosa Bandet, Mustaschkampen och Product Red skapades en tydlig bild över hemligheten bakom en lyckad kampanj. Om detta skulle kombineras med de stora företagens marknadsföring, så som Volkswagens kampanj Rolighetsteorin och den märkliga hysterin som råder kring Apples produktlanseringar, skulle chanserna öka för att utforma en lyckad informationskampanj. Med hjälp av ett tydligt budskap och en tillhörande symbol är marknadsföringen lätt att ta till sig och kan spridas snabbt och enkelt. De flesta av dessa större och moderna företag sprider sin marknadsföring via sociala medier som också är det absolut snabbaste kommunikationsmediet. Det utvecklas i bästa fall till en viral marknadsföring som föregår själva produkten, det vill säga att produkten eller tjänsten är så intressant att de individer som exponeras för den själva sprider reklamen vidare till sina vänner. På så sätt skapas ett behov. Kikar man historiskt så kan denna informationskampanj liknas med Spola Kröken-kampanjen som genomfördes under 70- och 80-talet i Sverige för att ändra folkets alkoholvanor. Utvärdering & Konceptval Med tanke på att vi ville skapa en lösning som inte primärt fokuserar på en målgrupp utan är mer flexibel än så, valde vi att undersöka möjligheterna med att skapa en kampanj. Den grundläggande idén var att få så många hushåll i Sverige som möjligt att ta del av information om hur energi används, vart den kommer ifrån och viktigast av allt hur man gör för att inte förbruka energi i onödan. Det kanske verkar självklart att man ska släcka lampan efter sig eller att inte värma

5 Designprocessen huset för mycket då det inte behövs. Detta sker ändå varje dag runt om i landet utan att man inser hur det påverkar samhället. Då vår kampanj skulle utvecklas fortsatte vi med brainstorming. Denna gång mer inriktat på krav, målgrupp och viktigast av allt intresse. De svar vi fick från vår enkätundersökning hjälpte oss att fatta ett beslut om vilken inriktning vi skulle ha men samtidigt också vilka krav som ställdes på kampanjen och dess utformning. Det viktigaste kravet var hur kampanjen skulle spridas. Sociala medier används mer och mer då de flesta har tillgång till internet via sin telefon. Genom till exempel Facebook och Twitter kan oerhört många nås på väldigt kort tid med information och uppdaterade händelser. Nyttjande av dessa medier kan ge en kedjereaktion då nyhetsflödet sprids vidare av kampanjens medlemmar. Vi ville ha en symbol som är enkel att få ut på marknaden och som är obestridligt kopplad till vår kampanj. Denna symbol skulle fungera enligt ovanstående principer som skapar en tankereaktion. Genom engagemang sprids budskapet vidare om att alla kan förändra sitt boende så att de både sparar pengar och gör jorden till en grönare plats att leva på nu och i framtiden. För att uppnå detta mål inleddes en kreativ process där vi undersökte viktiga uttryck som förknippas med energiförbrukning och miljöansvar. Ett tiotal förslag blev tre som ansågs lyfta fram vårt budskap på bästa sätt. Tiden läker inte alla sår, förändring börjar i hemmet, vi plåstrar om världen var de tre förslag som vi utgick från för att konkretisera en kampanj. Då vi ville ha ett koncept som kan förstärkas med en symbol valde vi att fortsätta med vi plåstrar om världen. Genom slogan vi plåstrar om världen blir plåstret en symbol. Tanken var att klistermärken i form av gröna plåster skulle sättas upp på produkter och platser i hemmet där det är vanligt att man glömmer bort hur energi förbrukas. Denna handling skulle väcka nyfikenhet och påminna om att sänka energiförbrukningen. Exempel på detta skulle kunna vara ett litet plåster på vattenkranen, fantasin och engagemanget är de enda begränsningarna. Justering & Genomförande Då vi valde att ta fram en kampanj för att lösa energiförbrukningen i hemmet var det viktigt att ha en stark informationsbas där man kan vända sig för att få tips och råd om hur man går till väga för att få ett grönare och billigare hem. Vi insåg att det bekvämaste för medlemmarna av kampanjen skulle vara att ha en hemsida samt en smartphone-applikation där man kan finna svar på frågor och ta del av miljöinformation riktad mot hemmet. Hemsidan och applikationen skulle dels vara en portal till oberoende hemsidor som energimyndigheten.se som inriktar sig mot hållbar energianvändning, dels som en källa till inspiration och kunskap där man kan ta del av tävlingar, följa miljöforskningen med fokus på hemmet och se vad GrönaPlåstret-kampanjen kan göra för Sverige. Själva kampanjen skulle vara koncentrerad till en viss månad på året. Under denna månad skulle även en stor tävling anordnas, en tävling som skulle engagera unga som gamla, oavsett geografisk tillhörighet. Tanken med tävlingen skulle vara att alla kan se en fördel i att deltaga. Man skulle nämligen kunna vinna även om man inte skulle stå som slutgiltig segrare.

6 Beskrivning av kampanjen Genom en omfattande behovsanalys har vi kommit fram till att vägen till den enskildes minskade energiförbrukning inte ligger i en dyr produkt eller omfattande ombyggnationer av hemmet. Det är givetvis bra med nya produkter och byggmaterial som hjälper en att sänka sin energiförbrukning men dessa tillhör enligt de flesta en lyxkonsumtion. Idag bor dessutom större delen av Sveriges befolkning i energislukande äldre hus och är inte heller villiga att köpa på sig produkter som inte ger en direkt ekonomisk vinning. Vi har istället valt att kämpa för att öka medvetenheten och på ett nyskapande sätt ändra folks vanor. GrönaPlåstret är en kampanj som syftar till att sprida kunskap om energi och dess miljöpåverkan. En månad om året arrangeras kampanjen som skapar ett växande intresse för att sänka energiförbrukningen i hemmet och på så sätt rädda miljön. Nålar Under denna månad kommer Gröna- Plåstret-nålar att säljas till dem som vill stödja kampanjen. Nålarna kommer att säljas i samarbetande butikskedjor för 25kr och 50kr. Väljer man att betala det högre priset går hälften oavkortat till Gröna- PlåstretFonden. Även klasser i årskurs ett till sex kommer att erbjudas försäljning av nålarna för att på så sätt krydda sin klasskassa och visa att de bryr sig om miljön. Barn har en stor genomslagskraft hos vuxna. Ungefär en tredjedel av försäljningspriset går till elevernas klasskassa och resten går till fonden. I mars månad när våren är i antågande och naturen gör sig påmind inleds den årliga GrönaPlåstret-kampanjen. Genom att skapa en hype och en lockande belöning vinner man genomslagskraft på bred front. Kampen som beskrivs längre ner riktar sig mot energiförbrukningen i hemmet och ger en direkt minskning av den onödiga energiförbrukningen. Månad I Sverige kallades mars månad förr i tiden för vårmånad och är den delen av året som påminner många om naturens skönhet. I slutet av mars varje år genomförs även världen största miljömanifestation Earth Hour där man under en timme släcker ner världen för att skicka en signal till politiker och beslutsfattare att ta klimatet på allvar. Av dessa två skäl valdes mars månad som GrönaPlåstretmånaden. Vi tror att GrönaPlåstret tillsammans med Earth Hour kan gynna och stärka varandra i kampen för miljön.

7 Beskrivning av kampanjen Klistermärken Vid köp av pins tillkommer fem stycken GrönaPlåstret-klistermärken som man kan sätta på energislukande föremål i hemmet som en liten påminnelse, till exempel som påminnelse att inte låta kranen spola under tiden man borstar tänderna. Plåstren består av miljövänliga material och dess klister lämnar inga rester. Bilderna nedan illustrerar plåsterpaketet. Tävling Kampen är till för att så många som möjligt ska sänka det onödiga energislöseriet. Så här går den till: Det finns två delar av kampen GrönaPlåstret-kampen som riktar sig till allmänheten och GrönaKlassen som riktar sig till skolklasser i årskurs ett till sex. GrönaPlåstret-kampen Genom att registrera sig på gronaplastret.se eller GrönaPlåstret-applikationen för iphone samt android startar kampen som pågår under mars månad. I samband med registrering skapas ett samarbete med den tävlandes elbolag. Personens energiförbrukning för föregående års mars månad noteras på dennes privata GrönaPlåstret-profil. Via profilen får den tävlande dagliga tips och råd på hur han/hon kan sänka sin privata energiförbrukning. Den sista mars är tävlingens slut och i början av april noteras GrönaPlåstret-månadens energiförbrukning. Den som har lyckats sänka sin energiförbrukning mest procentuellt sett har vunnit. Priset är den procentuella sänkningen översatt till tusenlappar, det vill säga -12 % motsvarar kronor. Andra- till tredjepris är en energibesparande produkt, till exempel en vattenkokare. Alla som lyckas sänka sin månatliga energiförbrukning med minst 8 % får en trisslott samt en GrönaPlåstret-utmärkelse och ett gott samvete. GrönaKlassen Varje svensk låg- och mellanstadieskola får erbjudandet om att deltaga i GrönaKlassen. De klassföreståndare som i samråd med sina elever vill ställa upp får information om tävlingen och hur denne ska gå tillväga för att registrera sina elever. Minst 50 % av klassens elever måste deltaga för att klassen ska få tävla. Varje elev

8 Beskrivning av kampanjen får med sig en broschyr om tävlingen och dess syfte för att informera sina föräldrar. Föräldrarna ger därefter sitt godkännande genom att tillsammans med sitt barn registrera hushållet på GrönaPlåstrets hemsida under fliken GrönaKlassen. Hushållets energiförbrukning från föregående års mars månad noteras genom ett samarbete med elbolaget. I början av april görs en ny notering och den procentuella minskningen noteras. Klassens totala procentuella minskning dividerat med antalet tävlande elever blir resultatet som jämförs med andra tävlande klasser. Vinnande klass får åka på klassresa med inslag av studiebesök på för året vald miljö- och energiförbättrande verksamhet. På detta sätt skapas en morot för minskad energiförbrukning i vardagen. Flera av de småknep som lärs ut under månaden och som används under kampen kommer ändra människors vanor. Många av dessa vanor tror vi kommer bestå året runt. Och i så fall har vi lyckats. Fond Allt överskott från bidrag och insamlade pengar under kampanjen hamnar i GrönaPlåstretFonden. Denna fond delar sedan årligen ut stipendier som stöd till den verksamhet, forskning eller person som på bästa sätt gynnar miljön och förnyelsebara energilösningar. Fonden delar även ut pengar till vinnaren av årets GrönaPlåstret-kamp samt GrönaKlassen. Svensk Insamlingskontroll, SFI, accepterar upp till 25% insamling- och administrationskostnader vilket gör att minst 75% går till kampen samt stipendieutbetalning.

9 Beskrivning av kampanjen Hemsida Detta är den vy som välkomnar dig till GrönaPlåstrets hemsida. Den har ett gränssnitt som är lätt att använda för både barn och vuxna. En avskalad och stilren design ger ett inbjudande intryck. När man för muspekaren över jordgloben roterar den och med ett musklick tar man sig vidare till nästa sida. När användaren har klickat sig förbi förstasidan syns fem flikar i form av plåster där var och ett pryds av en enkel symbol. Dessa flikar är olika menyer på hemsidan, sett från vänster; din profil, fakta om GrönaPlåstret, information om tävlingen, tips och råd på hur du kan sänka din energiförbrukning, kontakta GrönaPlåstret. Genom att trycka på ett plåster kommer det fram en textruta med information. Till höger syns tävlingsrutan där du kan trycka dig vidare som privatperson, klass eller företag.

10 Beskrivning av kampanjen Telefonapplikation Nu för tiden använder många sin smartphone för att utföra sina internetaktiviteter och därför finns även gronaplastret.se som applikation till iphone och android-mobiler. Reklamdrive Två veckor innan kampanjmånaden ska en riksomfattande reklamdrive gå av stapeln. Genom samarbete med Sveriges största tv-kanal kommer en daglig reklamslinga sändas där våra kända ambassadörer gör reklam med orden Kommer Du plåstra om världen i mars?. Samtidigt kommer gröna plåster dyka upp på utvalda platser. I och med ett samarbete med ICA och COOP kommer de under månaden märka sina ECOvaror med GrönaPlåstret. Vidare kommer landets största dagstidningar pryda sina förstasidor med ett GrönaPlåstret-klistermärke. Tack vare plåstrets miljöanpassade material och återanvändbara klister förväntas en viral marknadsföring, det vill säga att befolkningen själva hjälper till att sprida budskapet om kampanjen genom att plåstren hittar nya platser samt mun-till-öra -metoden. Detta har funge rat bra för andra företag, exempelvis Volkswagen med Rolighetsteorin. Genom en facebooksida kan man stödja kampanjen och plåstra om sin profilbild. På så sätt visar man sin medvetenhet för miljön och lovar att sänka sin energiförbrukning. Varje dag på både facebook och twitter kommer dagens energitips publiceras, till exempel visste du att genom att sänka temperaturen i hemmet med en grad minskar du strömförbrukning med 5 %. Bor du i en medelstor villa så kan du minska din elräkning med 1500kr per år genom att sänka värmen från 22 till 20 grader. Ambassadörer GrönaPlåstrets ambassadörer är utvalda kända profiler som befolkningen gärna vill identifiera sig med. Ett exempel är den svenske skådespelaren Mikael Persbrandt och vår drömambassadör är Kronprinsessan Victoria.

11 Beskrivning av kampanjen Samarbetspartners De företag vi väljer att samarbeta med kommer att stå som sponsorer och gynnas av den goda saken och det positiva reklamvärdet. Samarbetet kommer bestå av företag inom många olika områden, exempel på dessa kan vara tv-kanaler, tidningstryckerier, butiker och matvarukedjor. Som huvudsponsor ser vi helst en större opartisk myndighet som har stor kunskap om energi och miljö. Vi kommer även att samarbeta med landets elbolag för hjälp att genomföra GrönaPlåstret-kampen samt GrönaKlassen. De elbolag som väljer att samarbeta kan stolt utmärka sig genom att de stödjer GrönaPlåstret. Vidareutveckling I en vidare utveckling ser vi gärna en insamlingsgala på samarbetande större tvkanal som bidrar till både spridning av kunskap samt insamling av pengar till den miljöviktiga forskningen. Denna gala skulle kunna användas som en avslutningsceremoni för GrönaPlåstret-kampen samt GrönaKlassen där vinnarna presenteras. Även årets stipendiat skulle presenteras och de som skänker pengar på olika sätt får då en direkt återkoppling till vart deras pengar går. Liknande galor har visat sig fungera väldigt väl och stora summor pengar brukar skänkas av företag och privatpersoner. Mål Målet med kampanjen är att nå 75 % av Sveriges befolkning med reklamdriven. För att effekten av kampanjen ska bli så stor som möjligt gäller att vi lyckas attrahera så många som möjligt. Vi har som målsättning att 25 % av alla klasser i årskurs ett till sex ska delta i GrönaKlassen samt att 10 % av Sveriges ca 4,5 miljoner hushållen ska delta i GrönaPlåstret-kampen. Spridingen förväntas öka då eleverna även hjälper till med att sälja GrönaPlåstretNålar. På tre års sikt räknar vi med att dubblera deltagarantalet.

12 Referenser Designprocessen Fakta om energi Fakta om kampanjer Viral Marknadsföring Slutligen vill vi passa på att tacka Stig Karlsson för god handledning och vår coach Jon Håkansson för hans tid och engagemang. Tack!

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Green shower days Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Sammanfattning Vår produkt går ut på att man ska hålla koll på sin vattenförbrukning och försöka

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra Med ditt -kort gör du din energistatus synlig i samhället. Med hjälp av så kan du enkelt hålla reda på din energiförbrukning. Du

Läs mer

Anta utmaningen och bli ELvis!

Anta utmaningen och bli ELvis! Bli Anta utmaningen och bli ELvis! Tänk dig att du får en elranson i ditt hem som tvingar dig att ändra dina elvanor. Om du använder för mycket el så blir det kostsamt men lyckas du hålla dig till din

Läs mer

Miljölotteriet Där alla är vinnare

Miljölotteriet Där alla är vinnare Miljölotteriet Där alla är vinnare Vår idé för att sänka förbrukningen i ett rum är att göra en tävling. Då vår målgrupp är ungdomar har vi valt att göra tävlingen online. Vi vill hjälpa ungdomar att sänka

Läs mer

Green Envi. Nösnäsgymnasiet 08Tet. Kristian L. Larsson, Jesper Svensson, Martin Nilsson, Eric Wesström, Emil Dahlqvist, Kim Jegerås.

Green Envi. Nösnäsgymnasiet 08Tet. Kristian L. Larsson, Jesper Svensson, Martin Nilsson, Eric Wesström, Emil Dahlqvist, Kim Jegerås. Green Envi Nösnäsgymnasiet 08Tet. Kristian L. Larsson, Jesper Svensson, Martin Nilsson, Eric Wesström, Emil Dahlqvist, Kim Jegerås. Vi har utvecklat ett koncept för att få dig att duscha så energieffektivt

Läs mer

Lysis. Lysis är en produkt för barn. En produkt som gör det mysigare för barn att kunna somna in på kvällen.

Lysis. Lysis är en produkt för barn. En produkt som gör det mysigare för barn att kunna somna in på kvällen. Lysis Lysis är en produkt för barn. En produkt som gör det mysigare för barn att kunna somna in på kvällen. Den är utvecklad i form av ett gosedjur som är självlysande. Med sina solcellsögon, sin inbyggda

Läs mer

Smart Light Energi i vardagen

Smart Light Energi i vardagen Smart Light Energi i vardagen Skulle du vilja bli mer miljömedveten utan att behöva ändra ditt beteende? Glömmer du att stänga av lampan när du lämnar rummet? Låta du lampan vara på när det är ljust? Vårt

Läs mer

Polhemsskolan Gävle TED2

Polhemsskolan Gävle TED2 Designprocessen Utgångspunkter: Vi började arbeta med tävlingsuppgiften som Design Open hade gett oss. Vi delade upp oss i sex basgrupper. Alla basgrupper skulle jobba med egna idéer som skulle kunna lösa

Läs mer

Design Open 2009 Campus Varberg Produktutveckling, Design & Marknadsföring Coach Kenneth Österlin

Design Open 2009 Campus Varberg Produktutveckling, Design & Marknadsföring Coach Kenneth Österlin Design Open 2009 Campus Varberg Produktutveckling, Design & Marknadsföring Coach Kenneth Österlin Sammanfattning Idag finns många miljövänliga transportval men det svåra är att få folk att ändra sina vanor.

Läs mer

Klimatsmart Mat. Juryns egna anteckningar. Tullâ ngsskolan. Not08Inde B. rebro. Fatta en platta! VälKommen till KöKet, husets hjärta

Klimatsmart Mat. Juryns egna anteckningar. Tullâ ngsskolan. Not08Inde B. rebro. Fatta en platta! VälKommen till KöKet, husets hjärta Klimatsmart mat Fatta en platta! Not08Inde B Tullâ ngsskolan rebro T änk dig: Ett rum i hemmet som är livsviktigt för ditt energiintag, dock slukar rummet mer energi än nödvändigt. Ett rum där du umgås

Läs mer

Induktionsringen Indus är en revolutionerande teknik som utnyttjar framtidens induktionsspisar på det mest optimala sätt. Tekniken sparar tid, energi

Induktionsringen Indus är en revolutionerande teknik som utnyttjar framtidens induktionsspisar på det mest optimala sätt. Tekniken sparar tid, energi Induktionsringen Indus är en revolutionerande teknik som utnyttjar framtidens induktionsspisar på det mest optimala sätt. Tekniken sparar tid, energi och pengar. Indus är skonsam för miljön genom mindre

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Miljöbladet. en informationskampanj

Miljöbladet. en informationskampanj Miljöbladet en informationskampanj Miljöbladet ska vara en informationskampanj med målet att informera de flesta människor om trafikens inverkan på miljön och att påverka dem att resa och färdas miljövänligare.

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2009

Allmänheten och klimatförändringen 2009 Allmänheten och klimatförändringen Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder, konsumtionsbeteenden och företagens ansvar RAPPORT NOVEMBER Beställningar Ordertel:

Läs mer

Motionera med mera. Sammanfattning. Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson

Motionera med mera. Sammanfattning. Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson Motionera med mera Sammanfattning Vi har valt att skapa en tjänst. Tjänstens syften är att minimera energiförbrukningen

Läs mer

EcoFlake. Framtiden är ett steg närmare med EcoFlake!

EcoFlake. Framtiden är ett steg närmare med EcoFlake! EcoFlake Vårt enkla miljömedvetna och effektiva koncept kommer inte bara minska din elräkning utan också minska det tunga arbetet vid rengöring av kylskåpet. Vår målgrupp är alla som är i behov av ett

Läs mer

Energi jacktens koncept

Energi jacktens koncept Energi jacktens koncept Vi har utvecklat ett koncept som ska hjälpa personer sänka sin energiförbrukning och ge dom en lättförstådd överblick av sin förbrukningen. Konceptet bygger på en programvara som

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

ENERGIJAKTEN. Stora EnergiJakten

ENERGIJAKTEN. Stora EnergiJakten ENERGIJAKTEN Välj ut ett rum i bostaden... Bjud in familjen till en trevlig kväll och spela Lilla EnergiJakten Tillsammans lär ni er hur ni bäst sparar energi i er bostad Nyttja er kunskap och vinn presentkort

Läs mer

HEMSIDAN OCH SHOWROOM

HEMSIDAN OCH SHOWROOM HEMSIDAN OCH SHOWROOM Detta är förstasidan ni möter när ni besöker www.ungforetagsamhet.se. Här kan ni välja viken region ni vill kika närmare på samt klicka er in på flikarna längst upp för att få veta

Läs mer

Är du trött på att behöva sträcka dig, huka dig, krypa eller anstränga dig för att komma åt strömbrytaren på grenkontakten?

Är du trött på att behöva sträcka dig, huka dig, krypa eller anstränga dig för att komma åt strömbrytaren på grenkontakten? Är du trött på att behöva sträcka dig, huka dig, krypa eller anstränga dig för att komma åt strömbrytaren på grenkontakten? Då har vi den perfekta produkten för dig som ogärna vill belasta rygg och knän.

Läs mer

orsakas av avgaser, informationen har vävts in i berättelser om sälen Pinni och hans vänner.

orsakas av avgaser, informationen har vävts in i berättelser om sälen Pinni och hans vänner. Pinni ETT PEDAGOGISKT ARBETSMATERIAL FÖR ATT VÄRNA OM VÅR MILJÖ. Syftet är att påverka viljan till att aktivt vara med och minska på koldioxidutsläpp. Materialet vänder sig till barn mellan 6-10 år. Miljömaterialet

Läs mer

FjärEL. FjärEL - Sammanfattning

FjärEL. FjärEL - Sammanfattning - Sammanfattning Vår produkt är en klämma som fästs på sladden till dina elektriska produkter. Dess funktion är att visa elkonsumtionen hos den apparaten, och skicka informationen till din mobil eller

Läs mer

Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck.

Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck. Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck. Ett smart sätt att hålla koll på din el konsumtion och kostnad allt visas i realtid. Samtidigt som du bidrar

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk... 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk... 6 Beräkningar... 6 Produktion... 7 Marknadsföring...

Läs mer

Processen. Användarstudier Samtal, intervjuer och research.

Processen. Användarstudier Samtal, intervjuer och research. Vår kyl och frys består av åtta sektioner som man lätt kan sätta på och stänga av samt reglera temperaturen via en display, på så sätt sänks energiförbrukningen. Vi ser vår produkt som en kombinerad kyl

Läs mer

Noel. Vi låta människan vara lat och glömsk. Rummet du tänker på. BA2 Designhögskolan Handledare: Johan Frössén

Noel. Vi låta människan vara lat och glömsk. Rummet du tänker på. BA2 Designhögskolan Handledare: Johan Frössén För strömbrytaren närmare dig Vi låta människan vara lat och glömsk Rummet du tänker på Hur lätt är det inte att glömma lamporna på i något rum när man åker hemifrån? Eller känna ångesten över att man

Läs mer

Energiförbrukningen är idag ett av samhällets största problem.

Energiförbrukningen är idag ett av samhällets största problem. Energiförbrukningen är idag ett av samhällets största problem. En anledning till att det blivit så är att teknologin har haft ett enormt uppsving sedan den industriella revolutionen, och rusat fram utan

Läs mer

Designprocessen. Vi gjorde upp en tidsplan över hur projektet skulle se ut och resultatet blev följande:

Designprocessen. Vi gjorde upp en tidsplan över hur projektet skulle se ut och resultatet blev följande: 1 SVID Design Open Designprocessen 1. Utgångspunkter Vi som deltar i denna tävlingen är vi som går teknikprogrammet med inriktning design här på Njudungsgymnasiet. Vår grupp består utav 17 st elever*,

Läs mer

AWARE! DESIGN OPEN 2016

AWARE! DESIGN OPEN 2016 DESIGN OPEN 2016 Användarstudier De första veckorna på projektarbetet arbetade vi med en undersökning för att se hur ofta människor cyklar och vad som skulle få dem att cykla mer. Vi gav ut undersökningen

Läs mer

Projektet Eddies hemliga vän

Projektet Eddies hemliga vän Projektet Eddies hemliga vän Eddies hemliga vän Vårt bidrag är en pop upbok som handlar om att minska vår energiförbrukning. Det är en barnbok som ska få barn att bli medvetna om att energiförbrukningen

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Affärsplan. G r u p p 4. a n d r e a s e r i k s s o n g u s t a v w e n g e r z i n k N u r a d i n H a s s a n

Affärsplan. G r u p p 4. a n d r e a s e r i k s s o n g u s t a v w e n g e r z i n k N u r a d i n H a s s a n Affärsplan G r u p p 4 E m m a T r y g g a n d r e a s e r i k s s o n g u s t a v w e n g e r z i n k N u r a d i n H a s s a n Bakgrund Varje år kastas cirka 1,9 miljoner ton mat i Sverige. 110 250 ton

Läs mer

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval...

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... 4 Justering och genomförande... 4 Produktbeskrivning... 4 En

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin

-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin ELin -enkelhet framför allt Lika självklart som du tycker att det är med en specificerad telefonräkning, lika självklart ska det vara att få en specificerad elräkning. Med den enkla ELin loggar du enkelt

Läs mer

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag!

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff är ett system som informerar och styr din energiförbrukning i hemmet, vilket gör att du kan spara energi och pengar. Med den portabla

Läs mer

D e s i g n p r o c e s s e n

D e s i g n p r o c e s s e n sense Anton Hellberg, Carl Jönsson, Max Hansson och Erik Johansson Teknik på Polhemskolan Te2A Lund Om reaqua sense reaqua sense s uppgift är att ta kontroll över cirkulationspumpen som finns i de flesta

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Härnösands Gymnasium, TETD08

Härnösands Gymnasium, TETD08 Utgångspunkt Vid festivaldagen fick alla deltagande klasser uppgiften: Utveckla produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter, som påverkar människors vilja att resa och frakta miljövänligt..

Läs mer

Ny grafisk symbol för Sölvesborg

Ny grafisk symbol för Sölvesborg Ny grafisk symbol för Sölvesborg På kommunfullmäktigesammanträdet i slutet av januari ligger ett ärende om en ny grafisk symbol för kommunen uppe för beslut. Denna symbol är tänkt att ersätta det träd

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Bidrag till tävlingen Bästa vara

Bidrag till tävlingen Bästa vara Haganässkolan, Älmhult Erik Nilsson tel. 070-574 97 18 Vår affärsidé: Att skapa snyggt designade kökstillbehör där funktion och kvalité står i centrum. Bidrag till tävlingen Bästa vara Bakgrund ES Design

Läs mer

Julia Strege, Ida Kylefalk, Tilda Sandin & Michaela Henriksson

Julia Strege, Ida Kylefalk, Tilda Sandin & Michaela Henriksson Julia Strege, Ida Kylefalk, Tilda Sandin & Michaela Henriksson 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Genomförande... 5 Utgångspunkter... 5 Användarstudie...

Läs mer

Affärsplan. Grupp 13. Simplex

Affärsplan. Grupp 13. Simplex Grupp 3 Affärsplan Simplex Simplex gör det möjligt för alla med ett hushåll att låna samt hyra ut prylar som inte används kontinuerligt i hemmet. Via en hemsida sparar kunden pengar och utrymme samtidigt

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Boknings- och värderingssajter Ida Blixt

Boknings- och värderingssajter Ida Blixt Boknings- och värderingssajter Ida Blixt Boknings- och va rderingssajter Internet kan kännas som en djungel, det finns oändligt många sajter som erbjuder dig som boendeanläggning möjlighet att öka din

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

Välj ett rum i bostaden och skapa en ny tjänst, produkt eller ett koncept som får oss att använda så lite energi som möjligt i vår vardag.

Välj ett rum i bostaden och skapa en ny tjänst, produkt eller ett koncept som får oss att använda så lite energi som möjligt i vår vardag. Innehållsförteckning Designprocessen........3 1.1 Utgångspunkter....3 1.2 Användarstudier...... 3 1.3 Koncept och visualisering........4 1.4 Utvärdering och konceptval.... 5 1.5 Justering och genomförande...5

Läs mer

Miljökalendern visar att varje enskild individ kan göra skillnad. Den mäter ökningen och minskningen i biltrafiken, och

Miljökalendern visar att varje enskild individ kan göra skillnad. Den mäter ökningen och minskningen i biltrafiken, och För att få människor att resa miljövänligt har vi tagit fram ett koncept, som ska visualisera hur biltrafiken påverkar miljön just i denna stund. Genom att placera vår kalender på ett flertal offentliga

Läs mer

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Inbjudan till Sveriges företag Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Kära företag! Lördag den 31 mars 2012 klockan 20.30 är det dags att släcka! År 2011 deltog över 5 000 städer i 135 länder i Earth Hour.

Läs mer

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Leveransdokument Välgörenhetskonsert Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Introduktion I denna rapport kommer vårt arbete med att finna band, lokaler och sponsorer

Läs mer

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning KåKå Plus Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus ger vi dig en unik möjlighet att som kund på KåKå öka din försäljning och lönsamhet. Verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus får du

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Earth Hour krysset! Bilden: Natt över jorden - massor av lampor som är påslagna, är det en bra idé och ser det ut att vara lika mycket ljus överallt?

Earth Hour krysset! Bilden: Natt över jorden - massor av lampor som är påslagna, är det en bra idé och ser det ut att vara lika mycket ljus överallt? Earth Hour krysset! Energi är det i den mat vi äter, värmen i ett hus, bensinen som driver bilen framåt och elen vi måste ha för att våra mobiltelefoner och lampor ska fungera. Energi som vi kan använda

Läs mer

Fusilli. Bidrag av Jonathan Hansson och Filip Hemberg från Polhemskolan i Lund, teknikprogrammet 2B.

Fusilli. Bidrag av Jonathan Hansson och Filip Hemberg från Polhemskolan i Lund, teknikprogrammet 2B. Fusilli Vi har en produkt som skall bidra till minskad energikostnad och minskad miljöpåverkan i samband med omvandlingen av energi. Vi har då valt att utveckla produkten vindkraftverk på så vis att alla

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2007

Allmänheten och klimatförändringen 2007 Allmänheten och klimatförändringen 7 Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder och företagens ansvar RAPPORT 7 NOVEMBER 7 Beställningar Ordertel: 8-9 4 Orderfax:

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Varför förbruka mer ljus än vad du behöver?

Varför förbruka mer ljus än vad du behöver? Varför förbruka mer ljus än vad du behöver? I ett vanligt hem förbrukar du i genomsnitt 5,0 MWh per år*. Vi i CareLight tror att man kan utnyttja dagsljuset bättre för att minimera energiförbrukningen

Läs mer

Akademiska sjukhuset på Instagram. Pia Olave, webbredaktör Kommunikationsavdelningen Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset på Instagram. Pia Olave, webbredaktör Kommunikationsavdelningen Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset på Instagram Pia Olave, webbredaktör Kommunikationsavdelningen Akademiska sjukhuset På agendan Bakgrund till varför vi startade kontot Erfarenheter längs vägen Forskningsstudie Tips

Läs mer

Affärsplan. Umeå 2005-11-29

Affärsplan. Umeå 2005-11-29 Umeå 2005-11-29 UF Stay Down Victor Setterberg, Johan Asmus Mats Karlsson, Julia Lund Dragonskolan Dragongatan 1 903 22 Umeå uf_staydown@hotmail.com www.staydown.se 1(9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Stockholm, 3 juli 2013 ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Hängivna fans från hela världen träffades i Stockholm för att hylla ett uppskattat varumärke. Skulle du vara beredd att resa över 1 300 mil fem gånger

Läs mer

JOBTIP SOCIAL RECRUITING

JOBTIP SOCIAL RECRUITING JOBTIP SOCIAL RECRUITING Idag finner du inte de bästa kandidaterna på jobbsajter de befinner sig redan på arbetsplatser. För att fånga potentiella kandidater behöver man ta jobbet till dem. Med Jobtips

Läs mer

Hej Nazar! Kommunikationskanal Språkligt budskap Visuellt budskap Reklam Instagram Reklam Digitalt nyhetsbrev Reklam Sydsvenskan Reklam Fysisk katalog

Hej Nazar! Kommunikationskanal Språkligt budskap Visuellt budskap Reklam Instagram Reklam Digitalt nyhetsbrev Reklam Sydsvenskan Reklam Fysisk katalog Hej Nazar! För att ni ska lära känna er nya primära målgrupp seniorer och få förståelse för hur ni på bästa sätt ska kunna kommunicera med dessa har vi träffat män och kvinnor i åldrarna 65-82 år. Utifrån

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Crossmedia design. Crossmedia design (27311VT14) Results of survey. Startade: den 21 juni Avslutad: den 22 augusti 2014

Crossmedia design. Crossmedia design (27311VT14) Results of survey. Startade: den 21 juni Avslutad: den 22 augusti 2014 Crossmedia design Crossmedia design (27311VT14) Results of survey Startade: den 21 juni 2014 Avslutad: den 22 augusti 2014 Svarsfrekvens: 26 ( 8 / 31 ) Elektroniskt utvärderingssystem Crossmedia*design*

Läs mer

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Sammanfattning 19 av 20 är missnöjda med elpriset. Förtroendet för kraftbolagen är mycket lågt

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Designprocessen ett arbetsverktyg

Designprocessen ett arbetsverktyg Designprocessen ett arbetsverktyg Designprocessen utformning varierar mellan olika organisationer, projekt och designområden. Många har sin egen beskrivning av designprocessen, men de liknar för det mesta

Läs mer

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 Uppgift Arbetet ska vara datorskrivet och varje grupp ska skriva 5-6 A4 sidor. Texten ska vara skriven i Times new roman storlek 12. Normalt radavstånd och

Läs mer

Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring

Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring Översikt Att skapa en podd Poddar är en central del av dagens radioproduktion, och eftersom Studentradion 98,9 ska producera innehåll av en

Läs mer

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag?

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag? Instagram Vad kan Instagram göra för ditt företag? Lite statistik 46 % män 54 % kvinnor 75 miljoner dagliga användare 1,2 biljoner gilla dagligen Många företag och offentliga personer väljer att använda

Läs mer

Rapport Projekt 1 Från material till webb

Rapport Projekt 1 Från material till webb IT-Universitetet Grafiska gränssnitt, 6 p Göteborg 2003-09-19 Rapport Projekt 1 Från material till webb Grupp 1: Vilhelm Bergman Hanna Friberg Björn Nord Ulrika Olsson Marlene Sjöberg Innehållsförteckning

Läs mer

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet.

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet. MILJÖPOLICY Vårt mål är att, tillsammans med våra hyresgäster, skapa en miljö som är trivsam, funktionell och miljöanpassad. För att lyckas med detta har vi påbörjat ett miljöarbete som involverar alla

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering

Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering Christer Pettersson, Eniro 26 oktober, 2010 Eniro har lanserat tre nya iphone-appar 2010: Eniro Live, PåSjön - och Rejta.se. Två med AR. Från vänster

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Storyline Hjulius Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Eleverna får träffa Hjulius som är en hasselmus. Han bor i området och har helt plötsligt

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

SIGTUNA GAMMAL KOMMUN, UNG ATTITYD Bakgrund:

SIGTUNA GAMMAL KOMMUN, UNG ATTITYD Bakgrund: Kampanjplan: SIGTUNA GAMMAL KOMMUN, UNG ATTITYD Bakgrund: Vi är en projektgrupp anställd av kommunen för att få ungdomar i Sigtuna kommun att engagera sig i Sigtunas politik samt öka röstdeltagandet bland

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi Inledning Vi har valt att rikta in oss på en målgrupp som är unga kvinnor och män i åldern 18-35 år. Efter de efterforskningar vi gjort på internet kan vi uppskatta att de flesta

Läs mer

Historisk struktur sju Gyllene Hjul

Historisk struktur sju Gyllene Hjul Historisk struktur sju Gyllene Hjul Årets bästa sponsring Årets interna event Årets rättighets innehavare Årets event B2C Årets samhälls engagemang Årets event B2B Årets mest kreativa lösning TNS 3 Gyllene

Läs mer

Meåfors. Meåfors Getgård

Meåfors. Meåfors Getgård Getgård En bit utanför Ramsele ligger den lilla byn. Där har Tove och Urban en gård där de tillverkar getost i olika former. De gör Vit Caprin som är traditionell för Västernorrland och uppfanns i grannbyn.

Läs mer

J RD KLOK. Du står i köket och ser dig om, var finns all den onödiga energin?

J RD KLOK. Du står i köket och ser dig om, var finns all den onödiga energin? J RD KLOK Du står i köket och ser dig om, var finns all den onödiga energin? Är det ugnen som är boven eller är det frysen som slösar energi? Följ med Globbe på en upptäcktsfärd i husets alla vrår och

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-04-20 Fastighetsbeteckning: Rosenbönan 26 Adress/ort: Katterumsvägen 45 / Norrköping Besiktigad av : Jonas Johansson (5843) Företag:

Läs mer

Stoppa onödan! om julgranar och andra ljuskällor

Stoppa onödan! om julgranar och andra ljuskällor Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om julgranar och andra ljuskällor Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror

Läs mer