Vi plåstrar om världen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi plåstrar om världen."

Transkript

1 Vi plåstrar om världen. När de blir stora ska de rädda världen. Detta projekt är första milstolpen på vägen mot förändring. Barn leder kampen och vuxna följer, tillsammans står de på startlinjen och väntar på startskottet. De ska tävla, med varandra och mot varandra, med ett enda mål, att sänka sin energiförbrukning så långt det går och få pengar för det dessutom. På vägen mot målet hjälper de till att sprida budskapet, samtidigt som de sponsrar forskning och arbete för förnyelsebara energilösningar och en grönare värld. GrönaPlåstret är rörelsen och DU är ledaren! Luleå Tekniska Universitet. Daniel Cook, Katarina Nordqvist, Björn Nygren, Christoffer Sveder, Borjan Tasic och Victor Wallman.

2 Designprocessen Vi är sex studenter från Skandinaviens nordligaste tekniska universitet som har valt att under årets mörkaste period finna ljus till världens miljö- och energiproblem. Vi läser alla till civilingenjörer inom Teknisk Design och ställde upp i SVID Design Open med ett enda mål, att skapa en förändring. Utgångspunkter Årets tävling handlar om Energi i vardagen och hur vi kan påverka människors energibeteende. Hur kan vi bli medvetna om vår energiförbrukning och kan det vara roligt att vara energieffektiv? Vilka är framtidens energismarta produkter, tjänster och koncept? Uppgiftsformuleringen till årets upplaga av SVID Design Open lyder: Välj ett rum i bostaden och skapa en ny tjänst, produkt eller ett koncept som får oss att använda så lite energi som möjligt i vår vardag. Problemet med energislöseriet i världen går inte att koppla till ett specifikt rum, för att göra en förändring måste man se i ett större perspektiv. För att få till denna förändring måste medvetenheten spridas långt utanför rummets fyra väggar. Det är lätt att få en förståelse för hopplösheten. Trots att EU har som mål att energiförbrukningen ska minskas med 20 % de kommande 10 åren kommer den explosionsartade utvecklingen i Kina att äta upp denna minskning under samma period. Hur motiverar man då gemene man att anstränga sig lite extra för att förbättra vår miljö och minska sin elförbrukning? Marknadsundersökning För att få en överblick av marknaden genomfördes en marknadsundersökning med fokus på produkter som på något sätt bidrar till att minska energianvändningen i vardagen. Resultatet av detta visade att det finns en mängd mer eller mindre smarta produkter med just denna funktion. Det finns displayer som visar energiförbrukningen i hemmet, sladdar som ger feedback på ens strömförbrukning, ja listan kan göras lång men faktum kvarstår att det är få som använder dessa produkter. De når inte ut till den tänkta målgruppen. Fokus Eftersom marknaden redan har en mängd produkter med målet att sänka energiförbrukningen i hemmet, kände vi att det inte finns något nyhetsvärde i att ta fram ytterligare en i raden av produkter. Istället lades fokus på medvetenhet och hur man med enkla medel kan göra stora förändringar i sin energiförbrukning. Bakgrund Det är ingen nyhet att det förbrukas för mycket energi dagens samhälle. Dagligen presenteras nya studier som visar på att människan lever långt över jordens resurser. Rubriker som klimatproblem och växthuseffekter är resultat av just dessa studier. Hur kommer det då sig att de flesta väljer att blunda för problemen?

3 Designprocessen Designprocessen Arbetet med projektet genomfördes med designprocessen i åtanke, se bild nedan. För att utveckla idéerna på bästa möjliga sätt utfördes arbetes iterativt vilket gav en bra grogrund för potentiella lösningar. Det innebär att de 75% av alla som besvarade enkäten tror att de skulle kunna uppfylla EU s klimatmål 2020, redan idag. En sak som framkom ur enkätundersökningen var att många aktivt väljer att inte göra något som de inte själva har någon vinning av. Detta kan till stor del bero av att varje energibesparing som en person kan göra inte är så stor i sig själv, men sätts den besparingen i ett större perspektiv kan det betyda en stor förändring. Problemformulering Användarstudien kombinerat med allmän fakta ifrån studier om energianvändning visar tydligt var problemet finns. Tvärt emot vad man kan tro är problemet inte att vi förbrukar för mycket energi. Det verkliga problemet är att vi använder alldeles för mycket energi i onödan. Alla små detaljer som att spola i kranen när man borstar tänderna till att man öppnar kylskåpsdörren för ofta eller har någon grad för varmt i hemmet ger ett enormt spill. Användarstudier En enkät utformades med syftet att kontrollera huruvida gemene man anser sig vara miljömedveten eller ej. Resultatet från enkäten visade att 80 % av de tillfrågade ansåg sig vara miljömedvetna, ändå trodde nästan 75 % att med hjälp av enbart förändrade vanor i hemmet skulle de kunna minska sin elförbrukning med %. 75% av personerna som besvarade enkäten tror att de kan sänka sin energiförbrukning mellan 10% och 20% enbart genom att ändra sina vanor... Koncept och visualisering Då projektets mål var att med hjälp av en probleminriktad lösning öka medvetenheten hos den valda målgruppen blev den övergripande inriktningen att utforma ett koncept som är nytänkande och intressant. Detta kan göras på olika sätt, via en produkt, en tjänst eller via en fokuserad kampanj. I denna fas genomfördes arbetet med hjälp av ett antal olika kreativa metoder. Den metod som startade hela konceptgenereringsfasen var en traditionell brainstorming-session. Valet att starta med detta berodde på att det är en bra metod som ofta genererar en stor mängd idéer och det viktiga här var att inte ha några

4 Designprocessen spärrar och att aldrig ifrågasätta. De idéer som kom fram under brainstormingen var en bra grund för de kommande kreativa metoderna. För att inte påverkas av andras åsikter blev nästkommande kreativ metod en slags enskild utveckling av de idéer som kommit fram under brainstormingen där varje gruppmedlem fick möjlighet att på egen hand utveckla ett koncept som sedan presenterades inför gruppen. Under den senare delen av konceptgenereringsfasen användes diskussionsseminarier där alla idéer ifrågasattes på alla ingående punkter. Koncept med kraftigt tvivelaktiga inslag sållades bort direkt. Det viktiga med just detta tillvägagångssätt var att varje liten del i konceptet skulle få en stark grund och att onödiga detaljer kunde strykas. Ett koncept som hela gruppen fastnade för redan här var att skapa en kampanj. Moodboard För att underlätta kreativiteten och ge inspiration skapades moodboards med bilder och logotyper som på något sätt anknyter till det koncept som ska utformas. Valda delar presenteras till höger. När vi studerade kampanjer som Rosa Bandet, Mustaschkampen och Product Red skapades en tydlig bild över hemligheten bakom en lyckad kampanj. Om detta skulle kombineras med de stora företagens marknadsföring, så som Volkswagens kampanj Rolighetsteorin och den märkliga hysterin som råder kring Apples produktlanseringar, skulle chanserna öka för att utforma en lyckad informationskampanj. Med hjälp av ett tydligt budskap och en tillhörande symbol är marknadsföringen lätt att ta till sig och kan spridas snabbt och enkelt. De flesta av dessa större och moderna företag sprider sin marknadsföring via sociala medier som också är det absolut snabbaste kommunikationsmediet. Det utvecklas i bästa fall till en viral marknadsföring som föregår själva produkten, det vill säga att produkten eller tjänsten är så intressant att de individer som exponeras för den själva sprider reklamen vidare till sina vänner. På så sätt skapas ett behov. Kikar man historiskt så kan denna informationskampanj liknas med Spola Kröken-kampanjen som genomfördes under 70- och 80-talet i Sverige för att ändra folkets alkoholvanor. Utvärdering & Konceptval Med tanke på att vi ville skapa en lösning som inte primärt fokuserar på en målgrupp utan är mer flexibel än så, valde vi att undersöka möjligheterna med att skapa en kampanj. Den grundläggande idén var att få så många hushåll i Sverige som möjligt att ta del av information om hur energi används, vart den kommer ifrån och viktigast av allt hur man gör för att inte förbruka energi i onödan. Det kanske verkar självklart att man ska släcka lampan efter sig eller att inte värma

5 Designprocessen huset för mycket då det inte behövs. Detta sker ändå varje dag runt om i landet utan att man inser hur det påverkar samhället. Då vår kampanj skulle utvecklas fortsatte vi med brainstorming. Denna gång mer inriktat på krav, målgrupp och viktigast av allt intresse. De svar vi fick från vår enkätundersökning hjälpte oss att fatta ett beslut om vilken inriktning vi skulle ha men samtidigt också vilka krav som ställdes på kampanjen och dess utformning. Det viktigaste kravet var hur kampanjen skulle spridas. Sociala medier används mer och mer då de flesta har tillgång till internet via sin telefon. Genom till exempel Facebook och Twitter kan oerhört många nås på väldigt kort tid med information och uppdaterade händelser. Nyttjande av dessa medier kan ge en kedjereaktion då nyhetsflödet sprids vidare av kampanjens medlemmar. Vi ville ha en symbol som är enkel att få ut på marknaden och som är obestridligt kopplad till vår kampanj. Denna symbol skulle fungera enligt ovanstående principer som skapar en tankereaktion. Genom engagemang sprids budskapet vidare om att alla kan förändra sitt boende så att de både sparar pengar och gör jorden till en grönare plats att leva på nu och i framtiden. För att uppnå detta mål inleddes en kreativ process där vi undersökte viktiga uttryck som förknippas med energiförbrukning och miljöansvar. Ett tiotal förslag blev tre som ansågs lyfta fram vårt budskap på bästa sätt. Tiden läker inte alla sår, förändring börjar i hemmet, vi plåstrar om världen var de tre förslag som vi utgick från för att konkretisera en kampanj. Då vi ville ha ett koncept som kan förstärkas med en symbol valde vi att fortsätta med vi plåstrar om världen. Genom slogan vi plåstrar om världen blir plåstret en symbol. Tanken var att klistermärken i form av gröna plåster skulle sättas upp på produkter och platser i hemmet där det är vanligt att man glömmer bort hur energi förbrukas. Denna handling skulle väcka nyfikenhet och påminna om att sänka energiförbrukningen. Exempel på detta skulle kunna vara ett litet plåster på vattenkranen, fantasin och engagemanget är de enda begränsningarna. Justering & Genomförande Då vi valde att ta fram en kampanj för att lösa energiförbrukningen i hemmet var det viktigt att ha en stark informationsbas där man kan vända sig för att få tips och råd om hur man går till väga för att få ett grönare och billigare hem. Vi insåg att det bekvämaste för medlemmarna av kampanjen skulle vara att ha en hemsida samt en smartphone-applikation där man kan finna svar på frågor och ta del av miljöinformation riktad mot hemmet. Hemsidan och applikationen skulle dels vara en portal till oberoende hemsidor som energimyndigheten.se som inriktar sig mot hållbar energianvändning, dels som en källa till inspiration och kunskap där man kan ta del av tävlingar, följa miljöforskningen med fokus på hemmet och se vad GrönaPlåstret-kampanjen kan göra för Sverige. Själva kampanjen skulle vara koncentrerad till en viss månad på året. Under denna månad skulle även en stor tävling anordnas, en tävling som skulle engagera unga som gamla, oavsett geografisk tillhörighet. Tanken med tävlingen skulle vara att alla kan se en fördel i att deltaga. Man skulle nämligen kunna vinna även om man inte skulle stå som slutgiltig segrare.

6 Beskrivning av kampanjen Genom en omfattande behovsanalys har vi kommit fram till att vägen till den enskildes minskade energiförbrukning inte ligger i en dyr produkt eller omfattande ombyggnationer av hemmet. Det är givetvis bra med nya produkter och byggmaterial som hjälper en att sänka sin energiförbrukning men dessa tillhör enligt de flesta en lyxkonsumtion. Idag bor dessutom större delen av Sveriges befolkning i energislukande äldre hus och är inte heller villiga att köpa på sig produkter som inte ger en direkt ekonomisk vinning. Vi har istället valt att kämpa för att öka medvetenheten och på ett nyskapande sätt ändra folks vanor. GrönaPlåstret är en kampanj som syftar till att sprida kunskap om energi och dess miljöpåverkan. En månad om året arrangeras kampanjen som skapar ett växande intresse för att sänka energiförbrukningen i hemmet och på så sätt rädda miljön. Nålar Under denna månad kommer Gröna- Plåstret-nålar att säljas till dem som vill stödja kampanjen. Nålarna kommer att säljas i samarbetande butikskedjor för 25kr och 50kr. Väljer man att betala det högre priset går hälften oavkortat till Gröna- PlåstretFonden. Även klasser i årskurs ett till sex kommer att erbjudas försäljning av nålarna för att på så sätt krydda sin klasskassa och visa att de bryr sig om miljön. Barn har en stor genomslagskraft hos vuxna. Ungefär en tredjedel av försäljningspriset går till elevernas klasskassa och resten går till fonden. I mars månad när våren är i antågande och naturen gör sig påmind inleds den årliga GrönaPlåstret-kampanjen. Genom att skapa en hype och en lockande belöning vinner man genomslagskraft på bred front. Kampen som beskrivs längre ner riktar sig mot energiförbrukningen i hemmet och ger en direkt minskning av den onödiga energiförbrukningen. Månad I Sverige kallades mars månad förr i tiden för vårmånad och är den delen av året som påminner många om naturens skönhet. I slutet av mars varje år genomförs även världen största miljömanifestation Earth Hour där man under en timme släcker ner världen för att skicka en signal till politiker och beslutsfattare att ta klimatet på allvar. Av dessa två skäl valdes mars månad som GrönaPlåstretmånaden. Vi tror att GrönaPlåstret tillsammans med Earth Hour kan gynna och stärka varandra i kampen för miljön.

7 Beskrivning av kampanjen Klistermärken Vid köp av pins tillkommer fem stycken GrönaPlåstret-klistermärken som man kan sätta på energislukande föremål i hemmet som en liten påminnelse, till exempel som påminnelse att inte låta kranen spola under tiden man borstar tänderna. Plåstren består av miljövänliga material och dess klister lämnar inga rester. Bilderna nedan illustrerar plåsterpaketet. Tävling Kampen är till för att så många som möjligt ska sänka det onödiga energislöseriet. Så här går den till: Det finns två delar av kampen GrönaPlåstret-kampen som riktar sig till allmänheten och GrönaKlassen som riktar sig till skolklasser i årskurs ett till sex. GrönaPlåstret-kampen Genom att registrera sig på gronaplastret.se eller GrönaPlåstret-applikationen för iphone samt android startar kampen som pågår under mars månad. I samband med registrering skapas ett samarbete med den tävlandes elbolag. Personens energiförbrukning för föregående års mars månad noteras på dennes privata GrönaPlåstret-profil. Via profilen får den tävlande dagliga tips och råd på hur han/hon kan sänka sin privata energiförbrukning. Den sista mars är tävlingens slut och i början av april noteras GrönaPlåstret-månadens energiförbrukning. Den som har lyckats sänka sin energiförbrukning mest procentuellt sett har vunnit. Priset är den procentuella sänkningen översatt till tusenlappar, det vill säga -12 % motsvarar kronor. Andra- till tredjepris är en energibesparande produkt, till exempel en vattenkokare. Alla som lyckas sänka sin månatliga energiförbrukning med minst 8 % får en trisslott samt en GrönaPlåstret-utmärkelse och ett gott samvete. GrönaKlassen Varje svensk låg- och mellanstadieskola får erbjudandet om att deltaga i GrönaKlassen. De klassföreståndare som i samråd med sina elever vill ställa upp får information om tävlingen och hur denne ska gå tillväga för att registrera sina elever. Minst 50 % av klassens elever måste deltaga för att klassen ska få tävla. Varje elev

8 Beskrivning av kampanjen får med sig en broschyr om tävlingen och dess syfte för att informera sina föräldrar. Föräldrarna ger därefter sitt godkännande genom att tillsammans med sitt barn registrera hushållet på GrönaPlåstrets hemsida under fliken GrönaKlassen. Hushållets energiförbrukning från föregående års mars månad noteras genom ett samarbete med elbolaget. I början av april görs en ny notering och den procentuella minskningen noteras. Klassens totala procentuella minskning dividerat med antalet tävlande elever blir resultatet som jämförs med andra tävlande klasser. Vinnande klass får åka på klassresa med inslag av studiebesök på för året vald miljö- och energiförbättrande verksamhet. På detta sätt skapas en morot för minskad energiförbrukning i vardagen. Flera av de småknep som lärs ut under månaden och som används under kampen kommer ändra människors vanor. Många av dessa vanor tror vi kommer bestå året runt. Och i så fall har vi lyckats. Fond Allt överskott från bidrag och insamlade pengar under kampanjen hamnar i GrönaPlåstretFonden. Denna fond delar sedan årligen ut stipendier som stöd till den verksamhet, forskning eller person som på bästa sätt gynnar miljön och förnyelsebara energilösningar. Fonden delar även ut pengar till vinnaren av årets GrönaPlåstret-kamp samt GrönaKlassen. Svensk Insamlingskontroll, SFI, accepterar upp till 25% insamling- och administrationskostnader vilket gör att minst 75% går till kampen samt stipendieutbetalning.

9 Beskrivning av kampanjen Hemsida Detta är den vy som välkomnar dig till GrönaPlåstrets hemsida. Den har ett gränssnitt som är lätt att använda för både barn och vuxna. En avskalad och stilren design ger ett inbjudande intryck. När man för muspekaren över jordgloben roterar den och med ett musklick tar man sig vidare till nästa sida. När användaren har klickat sig förbi förstasidan syns fem flikar i form av plåster där var och ett pryds av en enkel symbol. Dessa flikar är olika menyer på hemsidan, sett från vänster; din profil, fakta om GrönaPlåstret, information om tävlingen, tips och råd på hur du kan sänka din energiförbrukning, kontakta GrönaPlåstret. Genom att trycka på ett plåster kommer det fram en textruta med information. Till höger syns tävlingsrutan där du kan trycka dig vidare som privatperson, klass eller företag.

10 Beskrivning av kampanjen Telefonapplikation Nu för tiden använder många sin smartphone för att utföra sina internetaktiviteter och därför finns även gronaplastret.se som applikation till iphone och android-mobiler. Reklamdrive Två veckor innan kampanjmånaden ska en riksomfattande reklamdrive gå av stapeln. Genom samarbete med Sveriges största tv-kanal kommer en daglig reklamslinga sändas där våra kända ambassadörer gör reklam med orden Kommer Du plåstra om världen i mars?. Samtidigt kommer gröna plåster dyka upp på utvalda platser. I och med ett samarbete med ICA och COOP kommer de under månaden märka sina ECOvaror med GrönaPlåstret. Vidare kommer landets största dagstidningar pryda sina förstasidor med ett GrönaPlåstret-klistermärke. Tack vare plåstrets miljöanpassade material och återanvändbara klister förväntas en viral marknadsföring, det vill säga att befolkningen själva hjälper till att sprida budskapet om kampanjen genom att plåstren hittar nya platser samt mun-till-öra -metoden. Detta har funge rat bra för andra företag, exempelvis Volkswagen med Rolighetsteorin. Genom en facebooksida kan man stödja kampanjen och plåstra om sin profilbild. På så sätt visar man sin medvetenhet för miljön och lovar att sänka sin energiförbrukning. Varje dag på både facebook och twitter kommer dagens energitips publiceras, till exempel visste du att genom att sänka temperaturen i hemmet med en grad minskar du strömförbrukning med 5 %. Bor du i en medelstor villa så kan du minska din elräkning med 1500kr per år genom att sänka värmen från 22 till 20 grader. Ambassadörer GrönaPlåstrets ambassadörer är utvalda kända profiler som befolkningen gärna vill identifiera sig med. Ett exempel är den svenske skådespelaren Mikael Persbrandt och vår drömambassadör är Kronprinsessan Victoria.

11 Beskrivning av kampanjen Samarbetspartners De företag vi väljer att samarbeta med kommer att stå som sponsorer och gynnas av den goda saken och det positiva reklamvärdet. Samarbetet kommer bestå av företag inom många olika områden, exempel på dessa kan vara tv-kanaler, tidningstryckerier, butiker och matvarukedjor. Som huvudsponsor ser vi helst en större opartisk myndighet som har stor kunskap om energi och miljö. Vi kommer även att samarbeta med landets elbolag för hjälp att genomföra GrönaPlåstret-kampen samt GrönaKlassen. De elbolag som väljer att samarbeta kan stolt utmärka sig genom att de stödjer GrönaPlåstret. Vidareutveckling I en vidare utveckling ser vi gärna en insamlingsgala på samarbetande större tvkanal som bidrar till både spridning av kunskap samt insamling av pengar till den miljöviktiga forskningen. Denna gala skulle kunna användas som en avslutningsceremoni för GrönaPlåstret-kampen samt GrönaKlassen där vinnarna presenteras. Även årets stipendiat skulle presenteras och de som skänker pengar på olika sätt får då en direkt återkoppling till vart deras pengar går. Liknande galor har visat sig fungera väldigt väl och stora summor pengar brukar skänkas av företag och privatpersoner. Mål Målet med kampanjen är att nå 75 % av Sveriges befolkning med reklamdriven. För att effekten av kampanjen ska bli så stor som möjligt gäller att vi lyckas attrahera så många som möjligt. Vi har som målsättning att 25 % av alla klasser i årskurs ett till sex ska delta i GrönaKlassen samt att 10 % av Sveriges ca 4,5 miljoner hushållen ska delta i GrönaPlåstret-kampen. Spridingen förväntas öka då eleverna även hjälper till med att sälja GrönaPlåstretNålar. På tre års sikt räknar vi med att dubblera deltagarantalet.

12 Referenser Designprocessen Fakta om energi Fakta om kampanjer Viral Marknadsföring Slutligen vill vi passa på att tacka Stig Karlsson för god handledning och vår coach Jon Håkansson för hans tid och engagemang. Tack!

-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin

-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin ELin -enkelhet framför allt Lika självklart som du tycker att det är med en specificerad telefonräkning, lika självklart ska det vara att få en specificerad elräkning. Med den enkla ELin loggar du enkelt

Läs mer

Eddie the Worldsaver

Eddie the Worldsaver Eddie the Worldsaver Eddie är en konceptlösning som hjälper oss att minska energiförbrukningen genom att förändra våra beteenden. Att nå en bred folkgrupp är mer effektivt än att tillverka en produkt som

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

Miljölotteriet Där alla är vinnare

Miljölotteriet Där alla är vinnare Miljölotteriet Där alla är vinnare Vår idé för att sänka förbrukningen i ett rum är att göra en tävling. Då vår målgrupp är ungdomar har vi valt att göra tävlingen online. Vi vill hjälpa ungdomar att sänka

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag!

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff är ett system som informerar och styr din energiförbrukning i hemmet, vilket gör att du kan spara energi och pengar. Med den portabla

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

Bankuellt Nr 8 Februari 2013

Bankuellt Nr 8 Februari 2013 Bankuellt Nr 8 Februari 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Under 2012 hände något historiskt. Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor på en ort som varit utan bankkontor

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60

Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60 Institutionen för teknik och samhälle Butikschefprogrammet Examensarbete 10 poäng (B- nivå), Vt 2007 Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60 Vad påverkar kvinnors köpintentioner

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi

Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi Kandidatuppsats i företagsekonomi Akademin för Hållbar Samhälls- och Teknikutveckling FÖA 300, 15 Hp Slutseminarium: 2012-05-30 Författare:

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

AWARE design för energimedvetenhet Slutrapport, december 2008

AWARE design för energimedvetenhet Slutrapport, december 2008 2008-12-15 Jin Moen, projektledare & Carin Torstensson, avdelningschef 2 Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1 Inledning... 4 2 Projektets genomförande och metod... 9 3 Resultat och spridning... 11

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Högskolan i Halmstad Strategisk kommunikation, påbyggnadskurs 30hp Examinator: Matts Skagshöj Handledare: Martin Berg Författare: Elvedin

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer