1 X KÄRNKRAF A B C D VATTEN BIOBRÄNSLE SOL FOSSILT SOPOR. Lärarhandledning VÅGKRAFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 X KÄRNKRAF A B C D VATTEN BIOBRÄNSLE SOL FOSSILT SOPOR. Lärarhandledning VÅGKRAFT"

Transkript

1 2 1 X VA D TRO För svi AR NA CK DEL FÖ RD ELA R 1.? 0% 10 %FT NK R KÄ %FT NK E TT VA O %LJA RINGA RÄTT S IN VAR A B C D KÄRNKF T VATTEN BIOBRÄNSLE EnergiSpelet SOL FOSSILT SOPOR Lärarhandledning VÅGKFT

2 Vad kul att du vill använda EnergiSpelet! Hur vi använder energi påverkar inte bara oss själva utan hela jordklotet. Genom att använda EnergiSpelet i din undervisning ger du eleverna en möjlighet att öka sina kunskaper om energi- och klimatfrågor och att utveckla sina tankar om framtidens energianvändning. EnergiSpelet är särskilt framtaget för att få skolungdomar att diskutera dessa aktuella frågor, och eleverna får i grupp testa vad de kan och utbyta kunskaper och idéer. Dialogen eleverna emellan är viktig i spelet. Det handlar inte om att tävla utan om att i grupp resonera kring, och besvara de ställda frågorna. Som en del av Fortums skolsatsning EnergiSnackis erbjuder EnergiSpelet ökade kunskaper om klimatutmaningen och hur vår energianvändning kan påverkas av våra val i vardagen. För Fortum är EnergiSnackis ett sätt att ta del av ungdomars idéer om framtiden. EnergiSpelet öppnar för en fördjupad diskussion i klassrummet. Spelet har fått ett enormt positivt bemötande och engagerar alla elever i gruppen, alla kan bidra. Dessutom öppnar spelet för en fördjupad diskussion i klassrummet på ett naturligt sätt kan eleverna förstå sitt ansvar och sina möjligheter att faktiskt påverka klimatutvecklingen och fundera på viktiga frågeställningar: hur kan vi använda energin smartare än idag? hur kan vi säkra en hållbar utveckling? 2 LÄRHANDLEDNING

3 EnergiSpelet i undervisningen Genom jämförelser mellan gruppernas olika svar går det att få ytterligare diskussioner och ömsesidig inspiration! 6. ATT: VE 5. D/ BIO % 4. VIN DK 3. n t Versio ispele % FT 2. er En påse att det chips inneh nollgr räcker för attåller så myck adigt et energ få 10 vatten i att börja liter koka. mm r inne Försv VAD Tillko SO LK % FT 1. KO LK U? % RD TRO OL % JA TTE VA NK % FT? KÄ RN AF KR 10 %T 2 1 X 0% Sverige minskade av kold sina utslä ioxid pp mellan med 37,5 åren 1980 procent och FÖ RD ELAR 1. NA CKDE LAR 2. A Elektrici tet och exem rörelsee pel nergi medan på energi är två av värm e är ener hög kvalitet, gi med låg kval itet. 3. B Vilket av följande länder och regioner gör av med mest energi per capita? Rangordna länderna från den som gör av med mest till den som gör av med minst. Vem eller vad bestämmer hur Sverige mycket el som ska produceras? Finland Norge EU USA Indien Spelkort_2011_84x110.indd Spelkort_2011_84x110.indd 3 EnergiSpelet 2011 QATAR använderär det land i mest energi världen som per invå nare EnergiSpelet 2011 VATTEN 3 L Ä R A R H A N D L ED N I N G KÄRNKFT N är gruppen är överens om ett svar på frågan antecknar den deltagare som sitter närmast det område på spelplanen som frågan rör det som gruppen kommit överens om. Det är viktigt att gruppen är överens om svaren innan de skriver ner dem. SOL E leverna drar sedan i turordning kort, läser upp frågan och diskuterar. BIOBRÄNSLE K orten blandas och placeras i mitten av spelplanen med textsidan nedåt. FOSSILT SOPOR VÅGKFT V arje grupp får en spelplan att skriva på och kortleken som består av 21 kort markerade med bokstäver från A till P (klipp ut korten från arket). Det finns ett kort av varje bokstav, utom D som det finns sex stycken av. INLÄMNA T AV: Namn FT RINGA IN RÄTT SVA R A B C D Genomförande D ela upp eleverna i grupper om 4 till 5 personer och berätta om spelets upplägg. VISSTE DU Tips: Uppmana gärna grupperna att tävla mot varandra, då detta brukar ge en extra motivation. De kan tävla om vilken grupp som fått flest rätt på de gröna och gula frågorna eftersom det i dessa finns ett rätt svar Energ Att spela EnergiSpelet tar cirka 40 minuter, men variationen är förstås stor. Spelet kan vid behov avbrytas och därefter påbörjas vid nästkommande lektion. Det är bra att avsätta tid för en avslutande genomgång av de rätta svaren på faktafrågorna samt en fördjupande diskussion. Efter detta kan man höra hur några grupper resonerat kring de mer värderingsbaserade frågorna, exempelvis fråga K (vad tycker eleverna att våra polititker kan göra för att förbättra klimatet) eller fråga E (vilka apparater kan de tänka sig att avstå från för att spara el, och vilka kan de absolut inte avstå från). Fjärrv ärme På Island är vanli gast i värms 95 proce Norden, Baltik nt av husen um och Polen med fjärrv. ärme. Faktafrågorna är de gula och gröna frågorna, värderingsfrågorna är de röda och blå frågorna. Gå igenom de rätta svaren på faktafrågorna. Fusionskra ft ligger Det har man redan minst 30 år fram sagt i i tiden. mer än 30 år. Upplägg Frågorna som finns på spelkorten är av två typer: faktafrågor och värderingsfrågor. I denna lärarhandledning finns svaren på alla faktafrågor och förslag till ytterligare diskussionsfrågor att ta upp med eleverna.

4 Facit och kommentarer till frågorna Fråga A Vilket av följande länder och regioner gör av med mest energi per capita? Rangordna länderna från den som gör av med mest till den som gör av med minst. Sverige, Finland, Norge, EU, USA, Indien Rätt svar: 1. Norge 2. USA 3. Finland 4. Sverige 5. Europa 6. Indien De kalla länderna i Norden använder mycket av energin till att värma upp hus. På grund av vår mycket höga levnadsstandard så använder vi ändå väldigt mycket mer energi än våra grannar i resten av EU. USA har både en otroligt hög levnadsstandard och dessutom en enormt kraftigt utbyggd transportsektor som konsumerar energi. Mycket av svensk industriproduktion, exempelvis pappers- och metallframställning, är energiintensiv. De flesta företag arbetar löpande med att effektivisera sin energianvändning. Totalt sett har industriproduktionen ökat med 159 procent från 1992 till Energianvändningen har under denna period ökat med cirka 17 procent och elanvändningen med cirka 13 procent. Under 2008 sjönk industriproduktionen till en nivå under 2006 års produktion på grund av den ekonomiska krisen. Då sjönk energianvändningen till den lägsta nivån på tio år. Transporter är nödvändiga i ett modernt samhälle. Olika transportslag påverkar klimatet i olika utsträckning. Tåg som körs med elektricitet bidrar minimalt till koldioxidutsläpp, medan bil och flyg har större utsläpp för motsvarande sträcka. Elbilar och laddhybridbilar väntas finnas tillgängligt i större utsträckning inom en snar framtid. Fråga B Vem eller vad bestämmer hur mycket el som ska produceras? Konsumenterna. Produktionen är ett resultat av den efterfrågan som finns. Ytterst är det alltså våra vanor som avgör hur mycket el som ska produceras. Men också energibolagen kan påverka genom att erbjuda olika sätt att producera el. Om konsumenterna vill ha mer miljövänligt producerad el, så kan bolagen investera i förnybara energikällor. Även politiska regleringar och skatter påverkar priset, vilket i sin tur påverkar efterfrågan. Ju dyrare elen är, desto mer sparar man på att använda energin effektivt. Fråga C En person kan förflytta sig en kilometer på olika sätt. Vad tror du släpper ut mest koldioxid för den förflyttningen? En lite lurig fråga, faktiskt. Om endast en person åker i bilen släpper den personen ut mer koldioxid än en flygresenär, men om två eller flera personer åker i bilen släpper de ut mindre koldioxid under hela resan än vad flygplansresenären gör. Om det dock är 300 personer som skall utomlands så är det bättre att de delar på ett flygplan än att de tar var sin bil. Tåget drivs oftast med el som är producerad med små eller inga koldioxidutsläpp. Cykel drar minst, eventuellt ökad utandningsluft ingår i den korta koldioxidcykeln och räknas därför inte till utsläppen. Cykel 0 gram Tåg 6,7 gram Bil 170 gram Bil/Samåkning (3 personer) 57 gram Flyg 160 gram Fråga D1 Hur mycket el använder vi per hushåll och år i Sverige? 1. ca kwh X. ca kwh 2. ca kwh Rätt svar: Alt 2 = kwh. Mellan 1970 och 1987 ökade elanvändningen i Sverige med i genomsnitt nästan 5 procent per år. Därefter har den årliga ökningen dämpats, och elanvändningen sjönk under åren 2002, 2003, 2008 och Endast Norge, Finland, Island, Kanada och Luxemburg uppvisar en större elanvändning per invånare än Sverige. Länder som USA, Australien, Qatar och Storbritannien använder mer energi per invånare, men då av annat slag än elektrisk energi, till exempel olja. 4 LÄRHANDLEDNING

5 Fråga D2 Hur mycket el använder en genomsnittlig svensk eluppvärmd villa per år i Sverige? 1. ca kwh X. ca kwh 2. ca kwh Rätt svar: Alt 1 = ca kwh Uppvärmning är en av de största energislukarna i ett hem. En genomsnittlig villa som värms med el gör av med mycket mer el än en villa uppvärmd med till exempel fjärrvärme. El är en högeffektiv energiform, som bör användas på bästa sätt. Diskutera gärna med eleverna om man bör använda el till att värma upp hus, eller om uppvärmning kan komma från andra energiformer. Fråga D3 Hur mycket vatten och hur mycket energi kan man spara med snålspolande duschar? 1. 5% X. 20% 2. 80% Rätt svar: Alt X = 20%. Vattenförbrukningen minskar med ungefär 20 procent. Ett annat sätt att spara energi är att stänga av duschen under intvålning. Fråga D4 Hur mycket el använder en genomsnittlig svensk trerumslägenhet per år i Sverige? 1. ca kwh X. ca kwh 2. ca 300 kwh Rätt svar: Alt X = 3000 kwh En lägenhet använder oftast mycket mindre el än en villa eftersom många städer i Sverige har fjärrvärme. Detta är ett mycket effektivt och miljövänligt sätt att värma lägenheter, som gör att den högeffektiva elen kan användas där den behövs bäst. Den el en lägenhet gör av med är så kallad hushållsel som används till hushållsapparater och belysning. Diskutera gärna i klassen hur mycket el man kan spara genom att byta glödlampor och stänga av stand by-läget på alla apparater. Fråga D5 Vad förbrukar en kilowattimme (kwh) när du använder den i en timme? 1. Dammsugare med effekten 1000 W X. En 60 W glödlampa 2. En dator med effekt 100 W Rätt svar: Alt 1 = Dammsugaren. En kwh är en mängd energi, som alltså motsvarar tusen watt på en timme. effekten är den energi som behöver tillföras varje sekund. Ju högre effekt en apparat har, desto mer energi behövs. Ju längre tid man använder en apparat, desto mer energi går det åt. Många dammsugare har en högre effekt än tusen watt, men å andra sidan så är dammsugaren sällan igång så mycket som en hel timme i ett sträck. Fråga D6 Hur mycket mindre koldioxid släpper en elbil ut jämfört med en bensinbil om båda åker tio mil? 1. Ca hälften X. Ca en tredjedel 2. Ca en tiondel Rätt svar: Alt 2 = ca en tiondel En bensinbil släpper ut ca 163g koldioxid per kilometer medan en elbil endast släpper ut 15g koldioxid per kilometer. Då räknar man med att elektricitet i Norden har ett visst utsläpp av koldioxid. Denna beräkning är gjord på en livscykelanalys av fordonen. Källa: Joint Research Council/EUCAR/concawe Well-To- Wheel analysis, Center for Transportation Research, Argonne Labs, Environmental Systems Analysis of Biogas Systems, Energimyndigheten, Nordel, Fortum Fråga E Vilka tre saker av följande kan du tänka dig att avstå ifrån för att effektivisera din energianvändning? Hårfön, Varm dusch, Dator, Tvättmaskin, Micro, TV, Spis, Värmeelement Lista också tre saker som du absolut vill behålla. Vad är onödigt, vad är nödvändigt? Det kan skilja sig åt mellan olika människor. En hårfön har hög effekt och drar därför mycket energi varje gång den används. Hur klarar man sig utan tvättmaskin? Det finns faktiskt hus som är byggda utan element. Kroppsvärmen från människor och den värme som kommer från matlagning räcker till för att värma dessa hus. Mikrovågsugn behöver ofta mindre energi för att värma maten än vad den vanliga spisen 5 LÄRHANDLEDNING

6 behöver, men många tycker inte maten blir lika god. Dessutom har det visat sig att många vitaminer förstörs när man värmer maten i mikrovågsugn. Fråga F För 70 år sedan fanns fortfarande ånglok, men ingen kärnkraft. Vad tror ni finns om 70 år, och vad tror ni har försvunnit? Frågan bör ledas in på energianvändning och klimatrelaterade åtgärder. Vilka fiffiga lösningar kan tillkomma? Framtiden är inte samma som i dag, men sällan det vi tror att den ska bli. Det är snarare fantasin än verkligheten som sätter gränser för vad som kan finnas om 70 år. Det är upp till eleverna att styra framtiden, både som forskare och som konsumenter. Tidigare generationer har lyckats att lösa flera miljöproblem. Blyutsläpp från bensin har minskat sedan blyfria bränslen infördes. Ju större problemen riskerar att bli, desto fler brukar kunna bidra med lösningar. Runt år 1900 var det många som trodde att hästskjutsar i stora städer skulle orsaka trängsel och att gödsel skulle täcka gatorna. Då sågs fler bilar som en lösning. Datorer behöver i framtiden inte väga mer än 1,5 ton. Tidskriften Popular Mechanics Fråga G Värme är det som kräver mest energi i ett boende. Diskutera i gruppen och kom fram till vad ni kan tänka er att göra för att minska mängden energi ni använder till värme. För att behålla värmen är god isolering den bästa metoden. Om man behöver vädra är det bättre att göra det ordentligt under kort tid än att ha ett fönster öppet hela dagen. Att minska inomhustemperaturen med en grad gör mycket stor skillnad för energianvändningen. Mycket värme går åt till varmvatten och att minska varmvattenanvändningen kan minska energianvändningen rejält. Hus kan värmas upp på olika sätt, exempelvis fjärrvärme, bergvärme, elvärme, oljepanna, ved, pellets eller solenergi. Fjärrvärme är ett klimatsmart sätt att värma hus. Då används varmvatten från ett kraftverk. Om kraftverket samtidigt producerar el, kallar man det för ett kraftvärmeverk. Ved och pellets är bioenergi och därför förnybara bränslen. Fråga H Vilka beteenden kan ni tänka er att förändra för att spara energi? Diskutera i gruppen hitta sex saker ni är överens om att ni kan göra annorlunda från hur ni gör idag. Uppmuntra gruppdiskussioner som leder till att gruppen kommer överens om att avstå från beteenden som har stor påverkan på energianvändningen. Kan man till exempel få gruppen att avstå från att resa med flygplan eller att sluta åka bil? Om gruppen enbart kan enas om små saker så är inte det en dålig sak, för även små steg är viktiga. Det kan dock öka förståelsen för hur svårt det kan vara för länder att komma överens om gemensamma aktioner om inte ens klasskompisar kan enas. På individnivå påverkas vi ofta av vad som är bekvämt och praktiskt, men en ökad kunskap kan påverka vilka val vi gör. Fråga I Hur stor andel av Sveriges elproduktion under 2009, tror ni kom från respektive energislag? Rätt svar: kärnkraft 37%, vattenkraft 48%, fossila bränslen 3%, solkraft 0%, vindkraft 2% och ved/bio 8% Andelarna varierar något, främst beroende på hur mycket regn som faller, vilket påverkar hur mycket vattenkraft som kan användas. Vindkraft står fortfarande för en liten andel, men den växer snabbt. Fossila bränslen, såsom kol och olja, som ger utsläpp av koldioxid, används i mycket liten utsträckning. Fråga J Hur bestäms elpriset? A. Konsumenterna B. På en elbörs C. Elbolagen D. Politiker Diskutera och ringa in ett svar på planen. En klurig fråga. Ytterst sätts priset på en elbörs, som heter Nord Pool (www.nordpoolspot.com) och är en marknadsplats för el som är gemensam för de nordiska länderna, Norge, Sverige, Danmark och Finland. Men konsumenternas efterfrågan och elbolagens möjlighet att producera el är det som avgör börspriset. Politikerna tar dessutom ut skatt på el som är nästan hälften av priset. Elbolagen har dessutom ett vinstpåslag på ett par öre (1-3 öre) på priset. Alltså kan man säga att alla dessa påverkar priset. Fråga K Rangordna följande energikällor efter hur mycket koldioxid de släpper ut för att producera samma mängd el. Börja med dem som släpper ut minst. Vatten, Vågkraft, Sol och kärnkraft släpper ut 6 LÄRHANDLEDNING

7 minimala mängder koldioxid. De utsläpp som kommer från dessa energikällor är förknippade med tillverkning och underhåll. Biobränslen bildar koldioxid i förbränning, men eftersom detta är koldioxid som under t.ex. trädets livstid har bundits upp i form av trä så bidrar inte förbränningen till en ökad koldioxidhalt i atmosfären. Sopor släpper ut en liten del koldoioxid eftersom sopor ofta innehåller en del plaster och andra oljeprodukter. Ju bättre folk är på att sortera sina sopor desto mindre koldioxidutsläpp bildas vid förbränning. Det är dock mycket bättre att elda soporna än att lägga dem på sopberg eftersom när soporna ligger på hög så bildas istället metangas som är en mycket värre växthusgas än koldioxid. Fossila bränslen som olja och kol bildar koldioxid i förbränning, och släpper ut denna i atmosfären som då får för mycket koldioxid eftersom kolet har grävts upp ur marken för att sedan släppas ut. Kol släpper ut ännu mer koldioxid än olja, och båda bidrar till växthuseffekten. Fråga L Vilken av följande saker gör av med mest el per sekund (vilken har högst effekt)? Rangordna med den som gör av med mest först. Rätt svar: Spis ca 7000W, Tvättmaskin ca 2300W, Hårfön ca 2000W, Mikrovågsugn ca 700W, TV (32tum LCD) ca 150W, Bärbar dator ca 100W, Fråga M Både nya vanor och ny teknik behövs för en hållbar utveckling? Vilken faktor tror ni i gruppen är viktigast, vanor eller teknik? Motivera ert svar. Det finns så klart inget givet svar på den här frågan. Ny teknik leder ju ofta till nya vanor. Men ny teknik är ofta dyr i början när den introduceras, det krävs också att det finns några som är nyfikna på att pröva på. Nya vanor kan dock tvinga fram ny teknik. källaren på ett hus, vilket leder till ett minskat behov av resurser. Stora verk gör även att man kan elda sopor, vilket är bättre än att lägga dem på tipp. Dock är fjärrvärme en kollektiv lösning som ofta skapar ett monopol för den som äger ledningarna. Fråga O Vad kan vi i Sverige göra åt ett globalt problem som växthuseffekten? Hur får man andra länder att göra samma sak? En av spelets viktigaste, och svåraste, frågor. Alla goda idéer är värdefulla. Frågan visar behovet av att göra något själv, men också att det är allas insatser som tillsammans kan göra skillnad. Sverige står för ungefär 0,2 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Fråga P Ge tre förslag på vad ni i gruppen tycker att politikerna kan göra åt klimatförändringarna. Just nu har Sverige en miljöminister och en näringsminister, så ansvaret för klimatfrågorna ligger i huvudsak på miljödepartementet, medan energin räknas som en del av näringspolitiken. Men oavsett departement har dessa frågor en tydligare koppling till varandra. Råden bör vara konkreta och det finns så klart inget som hindrar att ni skriver mer än tre förslag. Källor: Boverket, Cdiac, Energimyndigheten, Konsumentverket, Naturvårdsverket, Nord Pool, Svensk energi, Svenska naturskyddsföreningen. Fråga N Fjärrvärme innebär att man med ett fåtal verk värmer upp en hel stad genom att varmt vatten pumpas från kraftvärmeverket ut till alla fastigheter i staden. Vilka fördelar ser ni i gruppen med denna typ av uppvärmning? Vilka nackdelar ser ni? Denna fråga är mycket intressant. Fördelar med fjärrvärme är att istället för att varje hus har en eld i källaren så värmer man staden med ett fåtal stora eldar. Detta leder till minskade lokala utsläpp (inga skorstenar syns i Stockholm). Samtidigt är de stora verken mycket mer effektiva än små pannor i Vill du veta mer? Producerad i maj 2011

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER En del av verktyget: www.seeeffect.se SeeEffect har utvecklats i samarbete mellan Interactive Institute - Swedish ICT och Håll Sverige Rent. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Energikällor Underlag till debatt

Energikällor Underlag till debatt Energikällor Underlag till debatt Vindkraft Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2014 producerade vindkraften i Sverige 11,5 TWh el vilket är cirka 8 procent av vår elanvändning.

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former.

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Energi VT-13 Syfte: Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Världens energibehov tillgodoses idag till stor del genom kol och olja, de så kallade fossila energikällorna.de

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

RÄKNA MED ELEKTRICITET!

RÄKNA MED ELEKTRICITET! RÄKNA MED ELEKTRICITET! Övningens mål Eleverna lär sig att beräkna energibehoven för elektriska apparater. Eleverna förstår begreppet kwh och kan beräkna det. Eleverna lär sig hur de ska göra för att minska

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Instuderingsfrå gor el och energi å k5

Instuderingsfrå gor el och energi å k5 Instuderingsfrå gor el och energi å k5 1.Vad uppfann Thomas Alva Edison? Glödlampan, men han hade också över 1000 patent på andra uppfinningar. 2. Ungefär när visades glödlamporna upp för vanligt folk

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning?

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning? MIN ENERGI Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall Värm upp hösten HÖSTEN 2017 Har du rätt uppvärmning? Experten tipsar Framtidens energi på Vattenfall Hackaton 6 tips så blir du energismart

Läs mer

Exempeluppgift. Diskutera energifrågor

Exempeluppgift. Diskutera energifrågor Exempeluppgift Diskutera energifrågor exempeluppgift för läraren Diskutera energifrågor I den här uppgiften får eleverna träna på att samla ihop och jämföra information som de sedan ska använda som grund

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet Biobränsle Bränslen som har organiskt ursprung och kommer från de växter som finns på vår jord just nu. Exempelvis ved, rapsolja, biogas, men även från organiskt avfall. Biogas Gas, huvudsakligen metan,

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA AVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-05-08 Handläggare: Solveig Nilsson Telefon: 08-508 04 052 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2013-06-13

Läs mer

Klimatbokslut 2007. Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad.

Klimatbokslut 2007. Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad. Klimatbokslut 2007 Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad. 2 Innehållsförteckning Lämnar du ett stort eller litet avtryck efter dig? 4-5 Så här kan vi tillsammans minska ditt fotspår.

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Fysik: Energikällor och kraftverk

Fysik: Energikällor och kraftverk Fysik: Energikällor och kraftverk Under en tid framöver kommer vi att arbeta med fysik och då området Energi. Jag kommer inleda med en presentation och sedan kommer ni att få arbeta i grupper med olika

Läs mer

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär Vecka 49 Denna veckan ska vi arbeta med olika begrepp inom avsnittet energi. Var med på genomgång och läs s. 253-272 i fysikboken. Se till att du kan följande till nästa vecka. Du kan göra Minns du? och

Läs mer

Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i

Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i Kärnkraft: Ej växthusgaser men problemavfall Kärnkraft: Ej växthusgaser men problemavfall Kärnkraft: Ej växthusgaser men problemavfall Kärnkraft: Ej växthusgaser men problemavfall Kärnkraft: Ej växthusgaser

Läs mer

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem Senast uppdaterad 2012-12-09 41 Naturkunskap 1b Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Energi C apensis Förlag AB Läromedlet har sju kapitel: 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Borgviks bruk 1890 Asmundska handelshuset Göteborg 1680 VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Presentation vid STORA MARINDAGEN 2011 Göteborg Om Människans energibehov i en värld med minskande koldioxidutsläpp.

Läs mer

Svar: Extra många frågor Energi

Svar: Extra många frågor Energi Svar: Extra många frågor Energi 1. Vad menas med arbete i fysikens mening? En kraft flyttar något en viss väg. Kraften är i vägens riktning. 2. Alva bär sin resväska i handen från hemmet till stationen.

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete.

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är arbete i fysikens mening? Arbete är att en kraft flyttar något en viss vägsträcka. Vägen är i kraftens riktning. Arbete = kraft väg Vilken är enheten för

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Information från Ulricehamns kommun. Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll

Information från Ulricehamns kommun. Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll Information från Ulricehamns kommun Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll Allt är på en armlängds Det är lätt att spela roll. Det gäller bara att dina händer tar en annan produkt i butikens

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Innovate.on Koldioxid Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Koldioxidfotspår, E.ON Sverige 2007 Totalt 1 295 000 ton. Värmeproduktion 43 % 0,3 % Hantering och distribution

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

El- och värmeproduktion 2010

El- och värmeproduktion 2010 Energi 2011 El- och värmeproduktion 2010 El- och värmeproduktionen ökade år 2010 Den inhemska elproduktionen gick upp med 12 procent, fjärrvärmeproduktionen med 9 procent och produktionen av industrivärme

Läs mer

Checklistor och exempeltexter. Naturvetenskapens texttyper

Checklistor och exempeltexter. Naturvetenskapens texttyper Checklistor och exempeltexter Naturvetenskapens texttyper checklista argumenterande text Checklista för argumenterande text Tes Vilken åsikt har du? eller vilken fråga vill du driva? Argument För att motivera

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Vilka resor tror du är bäst för miljön?

Vilka resor tror du är bäst för miljön? Vilka resor tror du är bäst för miljön? En resa mot en bättre miljö Att kunna resa är en självklarhet idag. Det väldiga transportsystem vi skapat omkring oss är faktiskt förutsättningen för ett välfungerande

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Information från härryda kommun. Du som bor i Härryda kommun Din insats för vårt klimat spelar roll

Information från härryda kommun. Du som bor i Härryda kommun Din insats för vårt klimat spelar roll Information från härryda kommun Du som bor i Härryda kommun Din insats för vårt klimat spelar roll Allt är på en armlängds Det är lätt att spela roll. Det gäller bara att dina händer tar en annan produkt

Läs mer

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser Växthuseffekten Atmosfären runt jorden fungerar som rutorna i ett växthus. Inne i växthuset har vi jorden. Gaserna i atmosfären släpper igenom solstrålning av olika våglängder. Värmestrålningen som studsar

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

TellHus bo bort koldioxid. Lättare att både städa och möblera. Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig. Ett smartare sätt att bo!

TellHus bo bort koldioxid. Lättare att både städa och möblera. Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig. Ett smartare sätt att bo! Ett smartare sätt att bo! Lättare att både städa och möblera Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig värme från fjärrvärme Mindre el mindre koldioxid En knapp stänger allt Påverka klimatet från soffan

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Klimat- bokslut 2010

Klimat- bokslut 2010 K li m a t- bokslut 2010 Vi tror på handling Sedan 2004 redovisar E.ON Sverige vad vi gör för att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet och tillsammans med kunderna. I och med verksamhetsåret

Läs mer

Energi. s 83-92 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Energi. s 83-92 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk s 83-92 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Innehåll Vad är energi? källor Miljöpåverkan Grön el effektivisering råd Hur ser det ut i er verksamhet? Vad är energi? Allt som kan omvandlas till

Läs mer

Jino klass 9a Energi&Energianvändning

Jino klass 9a Energi&Energianvändning Jino klass 9a Energi&Energianvändning 1) Energi är en rörelse eller en förmåga till rörelse. Energi kan varken tillverkas eller förstöras. Det kan bara omvandlas från en form till en annan. Det kallas

Läs mer

Gröna, smarta Haninge. Klimatstrategi

Gröna, smarta Haninge. Klimatstrategi Gröna, smarta Haninge Klimatstrategi Haninge kommun arbetar för ett hållbart samhälle. För att ta de rätta stegen, göra kloka vägval måste vi veta var vi befinner oss och i vilken riktning vi bör gå. Syftet

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni.

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. Lycka till och ha så kul på din upptäcktsresa - ta gärna hjälp av ugglan Elvis på vägen! Namn station 1 Fotosyntesen

Läs mer

Ett scenario om energiförsörjning

Ett scenario om energiförsörjning Ett scenario om energiförsörjning Ett undervisningsmaterial om Förnybara Energikällor Bearbetat från SATIS/SNITT av Maria Sandström januari 2004 Till läraren Ön Ashton är ett läromedel som kan användas

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2007

Allmänheten och klimatförändringen 2007 Allmänheten och klimatförändringen 7 Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder och företagens ansvar RAPPORT 7 NOVEMBER 7 Beställningar Ordertel: 8-9 4 Orderfax:

Läs mer

INFO. Naturresurser avgörande för ett lands energianvändning och klimatutsläpp. En serie faktablad från Svensk Energi

INFO. Naturresurser avgörande för ett lands energianvändning och klimatutsläpp. En serie faktablad från Svensk Energi INFO En serie faktablad från Svensk Energi Naturresurser avgörande för ett lands energianvändning och klimatutsläpp Världens länder har berikats med olika naturresurser. Att utnyttja dessa har varit självklart

Läs mer

Stocksundsskolans Fyror!

Stocksundsskolans Fyror! Stocksundsskolans Fyror! På Stocksundsskolan i Danderyd har vi under några veckor arbetat med Energijakten. Vi har pratat om hur viktigt det är att försöka dra ner på vår energianvändning både hemma och

Läs mer

Naturpedagogiskt Centrums TIPSRUNDA KRING

Naturpedagogiskt Centrums TIPSRUNDA KRING Naturpedagogiskt Centrums TIPSRUNDA KRING KLIMAT och KRETSLOPP. Kopplingar till kursplanernas mål SO Förstå vad som utgör resurser i naturen, kunna se samband mellan naturresurser och människors verksamheter,

Läs mer

Vilket väder?! Pär Holmgren

Vilket väder?! Pär Holmgren Vilket väder?! Christian Runeby inledde och presenterade talarna. Jan Grimlund redogjorde för Miljökvalitetsmålens bakgrund och att det faktiskt finns ett klart samband mellan klimatförändringar och vad

Läs mer

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling-bakgrund Varför pratar vi idag mer

Läs mer

Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige?

Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige? Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige? My Nörrelökke 9c, 19/5 2010 Innehållsförteckning Inledning: s.2 Bakgrund: s.2 Syfte: s.2 Metod: s.2 Resultat: s.2 Slutsats: s.5 Felkällor: s.

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

UPPDRAG: ENERGI OCH TRANSPORTER

UPPDRAG: ENERGI OCH TRANSPORTER UPPDRAG: ENERGI OCH TRANSPORTER Människan har i alla tider behövt energi för att värma sig och laga mat, för att få ljus och för att få draghjälp. Under de senaste femtio åren har energianvändningen ökat

Läs mer

Proposition om klimathotet

Proposition om klimathotet Proposition om klimathotet Gemenskapspartiet Jordens klimat har de senaste 100 åren långsamt blivit allt varmare. Klimatforskare anser att det är vi människor som orsakar uppvärmningen av jorden. Vi bidrar

Läs mer

Lektion: Undersök inomhustemperatur

Lektion: Undersök inomhustemperatur Lektion: Undersök inomhustemperatur I den här lektionen undersöker eleverna hur temperatur påverkar oss och hur man kan värma och kyla byggnader. Material Termometrar, gärna digitala Fuktig tygbit/fuktig

Läs mer

Liv och miljö Lärarmaterial

Liv och miljö Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål och förmågor som tränas: Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som

Läs mer

Om klimat, miljö & energi och ett viktigt yrke

Om klimat, miljö & energi och ett viktigt yrke Om klimat, miljö & energi och ett viktigt yrke Lärarhandledning Vilken nytta gör energi? Vad påverkar klimatet? Vem fixar rören? Filmen Om klimat och energi handlar om hur energiförsörjningen fungerar,

Läs mer

WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey

WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey D5.2 National Evaluation Reports Kvantifiering av effekterna av Energiambassadörerna Sverige Sammanställd av Lena Eckerberg, Energikontor Sydost Framtidsvägen

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Trottaberg 3:21 Datum: 2015-03-12 Adress: Skutevägen 2, 302 72 Halmstad Rapportnummer: 976 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer