1 X KÄRNKRAF A B C D VATTEN BIOBRÄNSLE SOL FOSSILT SOPOR. Lärarhandledning VÅGKRAFT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 X KÄRNKRAF A B C D VATTEN BIOBRÄNSLE SOL FOSSILT SOPOR. Lärarhandledning VÅGKRAFT"

Transkript

1 2 1 X VA D TRO För svi AR NA CK DEL FÖ RD ELA R 1.? 0% 10 %FT NK R KÄ %FT NK E TT VA O %LJA RINGA RÄTT S IN VAR A B C D KÄRNKF T VATTEN BIOBRÄNSLE EnergiSpelet SOL FOSSILT SOPOR Lärarhandledning VÅGKFT

2 Vad kul att du vill använda EnergiSpelet! Hur vi använder energi påverkar inte bara oss själva utan hela jordklotet. Genom att använda EnergiSpelet i din undervisning ger du eleverna en möjlighet att öka sina kunskaper om energi- och klimatfrågor och att utveckla sina tankar om framtidens energianvändning. EnergiSpelet är särskilt framtaget för att få skolungdomar att diskutera dessa aktuella frågor, och eleverna får i grupp testa vad de kan och utbyta kunskaper och idéer. Dialogen eleverna emellan är viktig i spelet. Det handlar inte om att tävla utan om att i grupp resonera kring, och besvara de ställda frågorna. Som en del av Fortums skolsatsning EnergiSnackis erbjuder EnergiSpelet ökade kunskaper om klimatutmaningen och hur vår energianvändning kan påverkas av våra val i vardagen. För Fortum är EnergiSnackis ett sätt att ta del av ungdomars idéer om framtiden. EnergiSpelet öppnar för en fördjupad diskussion i klassrummet. Spelet har fått ett enormt positivt bemötande och engagerar alla elever i gruppen, alla kan bidra. Dessutom öppnar spelet för en fördjupad diskussion i klassrummet på ett naturligt sätt kan eleverna förstå sitt ansvar och sina möjligheter att faktiskt påverka klimatutvecklingen och fundera på viktiga frågeställningar: hur kan vi använda energin smartare än idag? hur kan vi säkra en hållbar utveckling? 2 LÄRHANDLEDNING

3 EnergiSpelet i undervisningen Genom jämförelser mellan gruppernas olika svar går det att få ytterligare diskussioner och ömsesidig inspiration! 6. ATT: VE 5. D/ BIO % 4. VIN DK 3. n t Versio ispele % FT 2. er En påse att det chips inneh nollgr räcker för attåller så myck adigt et energ få 10 vatten i att börja liter koka. mm r inne Försv VAD Tillko SO LK % FT 1. KO LK U? % RD TRO OL % JA TTE VA NK % FT? KÄ RN AF KR 10 %T 2 1 X 0% Sverige minskade av kold sina utslä ioxid pp mellan med 37,5 åren 1980 procent och FÖ RD ELAR 1. NA CKDE LAR 2. A Elektrici tet och exem rörelsee pel nergi medan på energi är två av värm e är ener hög kvalitet, gi med låg kval itet. 3. B Vilket av följande länder och regioner gör av med mest energi per capita? Rangordna länderna från den som gör av med mest till den som gör av med minst. Vem eller vad bestämmer hur Sverige mycket el som ska produceras? Finland Norge EU USA Indien Spelkort_2011_84x110.indd Spelkort_2011_84x110.indd 3 EnergiSpelet 2011 QATAR använderär det land i mest energi världen som per invå nare EnergiSpelet 2011 VATTEN 3 L Ä R A R H A N D L ED N I N G KÄRNKFT N är gruppen är överens om ett svar på frågan antecknar den deltagare som sitter närmast det område på spelplanen som frågan rör det som gruppen kommit överens om. Det är viktigt att gruppen är överens om svaren innan de skriver ner dem. SOL E leverna drar sedan i turordning kort, läser upp frågan och diskuterar. BIOBRÄNSLE K orten blandas och placeras i mitten av spelplanen med textsidan nedåt. FOSSILT SOPOR VÅGKFT V arje grupp får en spelplan att skriva på och kortleken som består av 21 kort markerade med bokstäver från A till P (klipp ut korten från arket). Det finns ett kort av varje bokstav, utom D som det finns sex stycken av. INLÄMNA T AV: Namn FT RINGA IN RÄTT SVA R A B C D Genomförande D ela upp eleverna i grupper om 4 till 5 personer och berätta om spelets upplägg. VISSTE DU Tips: Uppmana gärna grupperna att tävla mot varandra, då detta brukar ge en extra motivation. De kan tävla om vilken grupp som fått flest rätt på de gröna och gula frågorna eftersom det i dessa finns ett rätt svar Energ Att spela EnergiSpelet tar cirka 40 minuter, men variationen är förstås stor. Spelet kan vid behov avbrytas och därefter påbörjas vid nästkommande lektion. Det är bra att avsätta tid för en avslutande genomgång av de rätta svaren på faktafrågorna samt en fördjupande diskussion. Efter detta kan man höra hur några grupper resonerat kring de mer värderingsbaserade frågorna, exempelvis fråga K (vad tycker eleverna att våra polititker kan göra för att förbättra klimatet) eller fråga E (vilka apparater kan de tänka sig att avstå från för att spara el, och vilka kan de absolut inte avstå från). Fjärrv ärme På Island är vanli gast i värms 95 proce Norden, Baltik nt av husen um och Polen med fjärrv. ärme. Faktafrågorna är de gula och gröna frågorna, värderingsfrågorna är de röda och blå frågorna. Gå igenom de rätta svaren på faktafrågorna. Fusionskra ft ligger Det har man redan minst 30 år fram sagt i i tiden. mer än 30 år. Upplägg Frågorna som finns på spelkorten är av två typer: faktafrågor och värderingsfrågor. I denna lärarhandledning finns svaren på alla faktafrågor och förslag till ytterligare diskussionsfrågor att ta upp med eleverna.

4 Facit och kommentarer till frågorna Fråga A Vilket av följande länder och regioner gör av med mest energi per capita? Rangordna länderna från den som gör av med mest till den som gör av med minst. Sverige, Finland, Norge, EU, USA, Indien Rätt svar: 1. Norge 2. USA 3. Finland 4. Sverige 5. Europa 6. Indien De kalla länderna i Norden använder mycket av energin till att värma upp hus. På grund av vår mycket höga levnadsstandard så använder vi ändå väldigt mycket mer energi än våra grannar i resten av EU. USA har både en otroligt hög levnadsstandard och dessutom en enormt kraftigt utbyggd transportsektor som konsumerar energi. Mycket av svensk industriproduktion, exempelvis pappers- och metallframställning, är energiintensiv. De flesta företag arbetar löpande med att effektivisera sin energianvändning. Totalt sett har industriproduktionen ökat med 159 procent från 1992 till Energianvändningen har under denna period ökat med cirka 17 procent och elanvändningen med cirka 13 procent. Under 2008 sjönk industriproduktionen till en nivå under 2006 års produktion på grund av den ekonomiska krisen. Då sjönk energianvändningen till den lägsta nivån på tio år. Transporter är nödvändiga i ett modernt samhälle. Olika transportslag påverkar klimatet i olika utsträckning. Tåg som körs med elektricitet bidrar minimalt till koldioxidutsläpp, medan bil och flyg har större utsläpp för motsvarande sträcka. Elbilar och laddhybridbilar väntas finnas tillgängligt i större utsträckning inom en snar framtid. Fråga B Vem eller vad bestämmer hur mycket el som ska produceras? Konsumenterna. Produktionen är ett resultat av den efterfrågan som finns. Ytterst är det alltså våra vanor som avgör hur mycket el som ska produceras. Men också energibolagen kan påverka genom att erbjuda olika sätt att producera el. Om konsumenterna vill ha mer miljövänligt producerad el, så kan bolagen investera i förnybara energikällor. Även politiska regleringar och skatter påverkar priset, vilket i sin tur påverkar efterfrågan. Ju dyrare elen är, desto mer sparar man på att använda energin effektivt. Fråga C En person kan förflytta sig en kilometer på olika sätt. Vad tror du släpper ut mest koldioxid för den förflyttningen? En lite lurig fråga, faktiskt. Om endast en person åker i bilen släpper den personen ut mer koldioxid än en flygresenär, men om två eller flera personer åker i bilen släpper de ut mindre koldioxid under hela resan än vad flygplansresenären gör. Om det dock är 300 personer som skall utomlands så är det bättre att de delar på ett flygplan än att de tar var sin bil. Tåget drivs oftast med el som är producerad med små eller inga koldioxidutsläpp. Cykel drar minst, eventuellt ökad utandningsluft ingår i den korta koldioxidcykeln och räknas därför inte till utsläppen. Cykel 0 gram Tåg 6,7 gram Bil 170 gram Bil/Samåkning (3 personer) 57 gram Flyg 160 gram Fråga D1 Hur mycket el använder vi per hushåll och år i Sverige? 1. ca kwh X. ca kwh 2. ca kwh Rätt svar: Alt 2 = kwh. Mellan 1970 och 1987 ökade elanvändningen i Sverige med i genomsnitt nästan 5 procent per år. Därefter har den årliga ökningen dämpats, och elanvändningen sjönk under åren 2002, 2003, 2008 och Endast Norge, Finland, Island, Kanada och Luxemburg uppvisar en större elanvändning per invånare än Sverige. Länder som USA, Australien, Qatar och Storbritannien använder mer energi per invånare, men då av annat slag än elektrisk energi, till exempel olja. 4 LÄRHANDLEDNING

5 Fråga D2 Hur mycket el använder en genomsnittlig svensk eluppvärmd villa per år i Sverige? 1. ca kwh X. ca kwh 2. ca kwh Rätt svar: Alt 1 = ca kwh Uppvärmning är en av de största energislukarna i ett hem. En genomsnittlig villa som värms med el gör av med mycket mer el än en villa uppvärmd med till exempel fjärrvärme. El är en högeffektiv energiform, som bör användas på bästa sätt. Diskutera gärna med eleverna om man bör använda el till att värma upp hus, eller om uppvärmning kan komma från andra energiformer. Fråga D3 Hur mycket vatten och hur mycket energi kan man spara med snålspolande duschar? 1. 5% X. 20% 2. 80% Rätt svar: Alt X = 20%. Vattenförbrukningen minskar med ungefär 20 procent. Ett annat sätt att spara energi är att stänga av duschen under intvålning. Fråga D4 Hur mycket el använder en genomsnittlig svensk trerumslägenhet per år i Sverige? 1. ca kwh X. ca kwh 2. ca 300 kwh Rätt svar: Alt X = 3000 kwh En lägenhet använder oftast mycket mindre el än en villa eftersom många städer i Sverige har fjärrvärme. Detta är ett mycket effektivt och miljövänligt sätt att värma lägenheter, som gör att den högeffektiva elen kan användas där den behövs bäst. Den el en lägenhet gör av med är så kallad hushållsel som används till hushållsapparater och belysning. Diskutera gärna i klassen hur mycket el man kan spara genom att byta glödlampor och stänga av stand by-läget på alla apparater. Fråga D5 Vad förbrukar en kilowattimme (kwh) när du använder den i en timme? 1. Dammsugare med effekten 1000 W X. En 60 W glödlampa 2. En dator med effekt 100 W Rätt svar: Alt 1 = Dammsugaren. En kwh är en mängd energi, som alltså motsvarar tusen watt på en timme. effekten är den energi som behöver tillföras varje sekund. Ju högre effekt en apparat har, desto mer energi behövs. Ju längre tid man använder en apparat, desto mer energi går det åt. Många dammsugare har en högre effekt än tusen watt, men å andra sidan så är dammsugaren sällan igång så mycket som en hel timme i ett sträck. Fråga D6 Hur mycket mindre koldioxid släpper en elbil ut jämfört med en bensinbil om båda åker tio mil? 1. Ca hälften X. Ca en tredjedel 2. Ca en tiondel Rätt svar: Alt 2 = ca en tiondel En bensinbil släpper ut ca 163g koldioxid per kilometer medan en elbil endast släpper ut 15g koldioxid per kilometer. Då räknar man med att elektricitet i Norden har ett visst utsläpp av koldioxid. Denna beräkning är gjord på en livscykelanalys av fordonen. Källa: Joint Research Council/EUCAR/concawe Well-To- Wheel analysis, Center for Transportation Research, Argonne Labs, Environmental Systems Analysis of Biogas Systems, Energimyndigheten, Nordel, Fortum Fråga E Vilka tre saker av följande kan du tänka dig att avstå ifrån för att effektivisera din energianvändning? Hårfön, Varm dusch, Dator, Tvättmaskin, Micro, TV, Spis, Värmeelement Lista också tre saker som du absolut vill behålla. Vad är onödigt, vad är nödvändigt? Det kan skilja sig åt mellan olika människor. En hårfön har hög effekt och drar därför mycket energi varje gång den används. Hur klarar man sig utan tvättmaskin? Det finns faktiskt hus som är byggda utan element. Kroppsvärmen från människor och den värme som kommer från matlagning räcker till för att värma dessa hus. Mikrovågsugn behöver ofta mindre energi för att värma maten än vad den vanliga spisen 5 LÄRHANDLEDNING

6 behöver, men många tycker inte maten blir lika god. Dessutom har det visat sig att många vitaminer förstörs när man värmer maten i mikrovågsugn. Fråga F För 70 år sedan fanns fortfarande ånglok, men ingen kärnkraft. Vad tror ni finns om 70 år, och vad tror ni har försvunnit? Frågan bör ledas in på energianvändning och klimatrelaterade åtgärder. Vilka fiffiga lösningar kan tillkomma? Framtiden är inte samma som i dag, men sällan det vi tror att den ska bli. Det är snarare fantasin än verkligheten som sätter gränser för vad som kan finnas om 70 år. Det är upp till eleverna att styra framtiden, både som forskare och som konsumenter. Tidigare generationer har lyckats att lösa flera miljöproblem. Blyutsläpp från bensin har minskat sedan blyfria bränslen infördes. Ju större problemen riskerar att bli, desto fler brukar kunna bidra med lösningar. Runt år 1900 var det många som trodde att hästskjutsar i stora städer skulle orsaka trängsel och att gödsel skulle täcka gatorna. Då sågs fler bilar som en lösning. Datorer behöver i framtiden inte väga mer än 1,5 ton. Tidskriften Popular Mechanics Fråga G Värme är det som kräver mest energi i ett boende. Diskutera i gruppen och kom fram till vad ni kan tänka er att göra för att minska mängden energi ni använder till värme. För att behålla värmen är god isolering den bästa metoden. Om man behöver vädra är det bättre att göra det ordentligt under kort tid än att ha ett fönster öppet hela dagen. Att minska inomhustemperaturen med en grad gör mycket stor skillnad för energianvändningen. Mycket värme går åt till varmvatten och att minska varmvattenanvändningen kan minska energianvändningen rejält. Hus kan värmas upp på olika sätt, exempelvis fjärrvärme, bergvärme, elvärme, oljepanna, ved, pellets eller solenergi. Fjärrvärme är ett klimatsmart sätt att värma hus. Då används varmvatten från ett kraftverk. Om kraftverket samtidigt producerar el, kallar man det för ett kraftvärmeverk. Ved och pellets är bioenergi och därför förnybara bränslen. Fråga H Vilka beteenden kan ni tänka er att förändra för att spara energi? Diskutera i gruppen hitta sex saker ni är överens om att ni kan göra annorlunda från hur ni gör idag. Uppmuntra gruppdiskussioner som leder till att gruppen kommer överens om att avstå från beteenden som har stor påverkan på energianvändningen. Kan man till exempel få gruppen att avstå från att resa med flygplan eller att sluta åka bil? Om gruppen enbart kan enas om små saker så är inte det en dålig sak, för även små steg är viktiga. Det kan dock öka förståelsen för hur svårt det kan vara för länder att komma överens om gemensamma aktioner om inte ens klasskompisar kan enas. På individnivå påverkas vi ofta av vad som är bekvämt och praktiskt, men en ökad kunskap kan påverka vilka val vi gör. Fråga I Hur stor andel av Sveriges elproduktion under 2009, tror ni kom från respektive energislag? Rätt svar: kärnkraft 37%, vattenkraft 48%, fossila bränslen 3%, solkraft 0%, vindkraft 2% och ved/bio 8% Andelarna varierar något, främst beroende på hur mycket regn som faller, vilket påverkar hur mycket vattenkraft som kan användas. Vindkraft står fortfarande för en liten andel, men den växer snabbt. Fossila bränslen, såsom kol och olja, som ger utsläpp av koldioxid, används i mycket liten utsträckning. Fråga J Hur bestäms elpriset? A. Konsumenterna B. På en elbörs C. Elbolagen D. Politiker Diskutera och ringa in ett svar på planen. En klurig fråga. Ytterst sätts priset på en elbörs, som heter Nord Pool (www.nordpoolspot.com) och är en marknadsplats för el som är gemensam för de nordiska länderna, Norge, Sverige, Danmark och Finland. Men konsumenternas efterfrågan och elbolagens möjlighet att producera el är det som avgör börspriset. Politikerna tar dessutom ut skatt på el som är nästan hälften av priset. Elbolagen har dessutom ett vinstpåslag på ett par öre (1-3 öre) på priset. Alltså kan man säga att alla dessa påverkar priset. Fråga K Rangordna följande energikällor efter hur mycket koldioxid de släpper ut för att producera samma mängd el. Börja med dem som släpper ut minst. Vatten, Vågkraft, Sol och kärnkraft släpper ut 6 LÄRHANDLEDNING

7 minimala mängder koldioxid. De utsläpp som kommer från dessa energikällor är förknippade med tillverkning och underhåll. Biobränslen bildar koldioxid i förbränning, men eftersom detta är koldioxid som under t.ex. trädets livstid har bundits upp i form av trä så bidrar inte förbränningen till en ökad koldioxidhalt i atmosfären. Sopor släpper ut en liten del koldoioxid eftersom sopor ofta innehåller en del plaster och andra oljeprodukter. Ju bättre folk är på att sortera sina sopor desto mindre koldioxidutsläpp bildas vid förbränning. Det är dock mycket bättre att elda soporna än att lägga dem på sopberg eftersom när soporna ligger på hög så bildas istället metangas som är en mycket värre växthusgas än koldioxid. Fossila bränslen som olja och kol bildar koldioxid i förbränning, och släpper ut denna i atmosfären som då får för mycket koldioxid eftersom kolet har grävts upp ur marken för att sedan släppas ut. Kol släpper ut ännu mer koldioxid än olja, och båda bidrar till växthuseffekten. Fråga L Vilken av följande saker gör av med mest el per sekund (vilken har högst effekt)? Rangordna med den som gör av med mest först. Rätt svar: Spis ca 7000W, Tvättmaskin ca 2300W, Hårfön ca 2000W, Mikrovågsugn ca 700W, TV (32tum LCD) ca 150W, Bärbar dator ca 100W, Fråga M Både nya vanor och ny teknik behövs för en hållbar utveckling? Vilken faktor tror ni i gruppen är viktigast, vanor eller teknik? Motivera ert svar. Det finns så klart inget givet svar på den här frågan. Ny teknik leder ju ofta till nya vanor. Men ny teknik är ofta dyr i början när den introduceras, det krävs också att det finns några som är nyfikna på att pröva på. Nya vanor kan dock tvinga fram ny teknik. källaren på ett hus, vilket leder till ett minskat behov av resurser. Stora verk gör även att man kan elda sopor, vilket är bättre än att lägga dem på tipp. Dock är fjärrvärme en kollektiv lösning som ofta skapar ett monopol för den som äger ledningarna. Fråga O Vad kan vi i Sverige göra åt ett globalt problem som växthuseffekten? Hur får man andra länder att göra samma sak? En av spelets viktigaste, och svåraste, frågor. Alla goda idéer är värdefulla. Frågan visar behovet av att göra något själv, men också att det är allas insatser som tillsammans kan göra skillnad. Sverige står för ungefär 0,2 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Fråga P Ge tre förslag på vad ni i gruppen tycker att politikerna kan göra åt klimatförändringarna. Just nu har Sverige en miljöminister och en näringsminister, så ansvaret för klimatfrågorna ligger i huvudsak på miljödepartementet, medan energin räknas som en del av näringspolitiken. Men oavsett departement har dessa frågor en tydligare koppling till varandra. Råden bör vara konkreta och det finns så klart inget som hindrar att ni skriver mer än tre förslag. Källor: Boverket, Cdiac, Energimyndigheten, Konsumentverket, Naturvårdsverket, Nord Pool, Svensk energi, Svenska naturskyddsföreningen. Fråga N Fjärrvärme innebär att man med ett fåtal verk värmer upp en hel stad genom att varmt vatten pumpas från kraftvärmeverket ut till alla fastigheter i staden. Vilka fördelar ser ni i gruppen med denna typ av uppvärmning? Vilka nackdelar ser ni? Denna fråga är mycket intressant. Fördelar med fjärrvärme är att istället för att varje hus har en eld i källaren så värmer man staden med ett fåtal stora eldar. Detta leder till minskade lokala utsläpp (inga skorstenar syns i Stockholm). Samtidigt är de stora verken mycket mer effektiva än små pannor i Vill du veta mer? Producerad i maj 2011

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER En del av verktyget: www.seeeffect.se SeeEffect har utvecklats i samarbete mellan Interactive Institute - Swedish ICT och Håll Sverige Rent. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former.

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Energi VT-13 Syfte: Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Världens energibehov tillgodoses idag till stor del genom kol och olja, de så kallade fossila energikällorna.de

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär Vecka 49 Denna veckan ska vi arbeta med olika begrepp inom avsnittet energi. Var med på genomgång och läs s. 253-272 i fysikboken. Se till att du kan följande till nästa vecka. Du kan göra Minns du? och

Läs mer

RÄKNA MED ELEKTRICITET!

RÄKNA MED ELEKTRICITET! RÄKNA MED ELEKTRICITET! Övningens mål Eleverna lär sig att beräkna energibehoven för elektriska apparater. Eleverna förstår begreppet kwh och kan beräkna det. Eleverna lär sig hur de ska göra för att minska

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem Senast uppdaterad 2012-12-09 41 Naturkunskap 1b Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Energi C apensis Förlag AB Läromedlet har sju kapitel: 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden

Läs mer

Svar: Extra många frågor Energi

Svar: Extra många frågor Energi Svar: Extra många frågor Energi 1. Vad menas med arbete i fysikens mening? En kraft flyttar något en viss väg. Kraften är i vägens riktning. 2. Alva bär sin resväska i handen från hemmet till stationen.

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i

Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i Kärnkraft: Ej växthusgaser men problemavfall Kärnkraft: Ej växthusgaser men problemavfall Kärnkraft: Ej växthusgaser men problemavfall Kärnkraft: Ej växthusgaser men problemavfall Kärnkraft: Ej växthusgaser

Läs mer

Information från Ulricehamns kommun. Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll

Information från Ulricehamns kommun. Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll Information från Ulricehamns kommun Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll Allt är på en armlängds Det är lätt att spela roll. Det gäller bara att dina händer tar en annan produkt i butikens

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

Information från härryda kommun. Du som bor i Härryda kommun Din insats för vårt klimat spelar roll

Information från härryda kommun. Du som bor i Härryda kommun Din insats för vårt klimat spelar roll Information från härryda kommun Du som bor i Härryda kommun Din insats för vårt klimat spelar roll Allt är på en armlängds Det är lätt att spela roll. Det gäller bara att dina händer tar en annan produkt

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Trottaberg 3:21 Datum: 2015-03-12 Adress: Skutevägen 2, 302 72 Halmstad Rapportnummer: 976 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete.

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är arbete i fysikens mening? Arbete är att en kraft flyttar något en viss vägsträcka. Vägen är i kraftens riktning. Arbete = kraft väg Vilken är enheten för

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Borgviks bruk 1890 Asmundska handelshuset Göteborg 1680 VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Presentation vid STORA MARINDAGEN 2011 Göteborg Om Människans energibehov i en värld med minskande koldioxidutsläpp.

Läs mer

Fysik: Energikällor och kraftverk

Fysik: Energikällor och kraftverk Fysik: Energikällor och kraftverk Under en tid framöver kommer vi att arbeta med fysik och då området Energi. Jag kommer inleda med en presentation och sedan kommer ni att få arbeta i grupper med olika

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Lektion: Undersök inomhustemperatur

Lektion: Undersök inomhustemperatur Lektion: Undersök inomhustemperatur I den här lektionen undersöker eleverna hur temperatur påverkar oss och hur man kan värma och kyla byggnader. Material Termometrar, gärna digitala Fuktig tygbit/fuktig

Läs mer

Om klimat, miljö & energi och ett viktigt yrke

Om klimat, miljö & energi och ett viktigt yrke Om klimat, miljö & energi och ett viktigt yrke Lärarhandledning Vilken nytta gör energi? Vad påverkar klimatet? Vem fixar rören? Filmen Om klimat och energi handlar om hur energiförsörjningen fungerar,

Läs mer

UPPDRAG: ENERGI OCH TRANSPORTER

UPPDRAG: ENERGI OCH TRANSPORTER UPPDRAG: ENERGI OCH TRANSPORTER Människan har i alla tider behövt energi för att värma sig och laga mat, för att få ljus och för att få draghjälp. Under de senaste femtio åren har energianvändningen ökat

Läs mer

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Innovate.on Koldioxid Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Koldioxidfotspår, E.ON Sverige 2007 Totalt 1 295 000 ton. Värmeproduktion 43 % 0,3 % Hantering och distribution

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling-bakgrund Varför pratar vi idag mer

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Skolan. Lektion Tankar om energi. 1. Hitta energin

Skolan. Lektion Tankar om energi. 1. Hitta energin Skolan Det här avsnittet handlar om vad klassen kan göra för att hushålla med energin i skolan. Övningarna skapar förståelse för varför klimat- och energifrågor är viktiga. Dessutom får eleverna fundera

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey

WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey D5.2 National Evaluation Reports Kvantifiering av effekterna av Energiambassadörerna Sverige Sammanställd av Lena Eckerberg, Energikontor Sydost Framtidsvägen

Läs mer

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni.

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. Lycka till och ha så kul på din upptäcktsresa - ta gärna hjälp av ugglan Elvis på vägen! Namn station 1 Fotosyntesen

Läs mer

INFO. Naturresurser avgörande för ett lands energianvändning och klimatutsläpp. En serie faktablad från Svensk Energi

INFO. Naturresurser avgörande för ett lands energianvändning och klimatutsläpp. En serie faktablad från Svensk Energi INFO En serie faktablad från Svensk Energi Naturresurser avgörande för ett lands energianvändning och klimatutsläpp Världens länder har berikats med olika naturresurser. Att utnyttja dessa har varit självklart

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser Växthuseffekten Atmosfären runt jorden fungerar som rutorna i ett växthus. Inne i växthuset har vi jorden. Gaserna i atmosfären släpper igenom solstrålning av olika våglängder. Värmestrålningen som studsar

Läs mer

Stocksundsskolans Fyror!

Stocksundsskolans Fyror! Stocksundsskolans Fyror! På Stocksundsskolan i Danderyd har vi under några veckor arbetat med Energijakten. Vi har pratat om hur viktigt det är att försöka dra ner på vår energianvändning både hemma och

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut

Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut 7 oktober 2013 Dr. Jon-Erik Dahlin Bildkällor: t.v.: Alan Zomerfeld WC, ö.t.h.: U.S. Air Force PD, n.t.h.:

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Veidekke. TellHus. klimatsmart boende

Veidekke. TellHus. klimatsmart boende Veidekke TellHus klimatsmart boende Det ligger i luften Koldioxid syns inte, men den märks. De senaste 100 åren har koldioxidutsläppen ökat med 30 procent. Enligt FN:s klimatpanel måste dagens globala

Läs mer

SIDAN 1 Färdplan 2050 Ett fossilbränslefritt Stockholm Fossilbränslefritt inom våra systemgränser Transporter Energiproduktion Byggnader Övrig elanvändning och gasanvändning Kompensation av kvarstående

Läs mer

Energiförbrukning 2010

Energiförbrukning 2010 Energi 2011 Energiförbrukning 2010 Totalförbrukningen av energi ökade med 10 procent år 2010 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,46 miljoner terajoule (TJ) år 2010, vilket

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser. Modulerna

Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser. Modulerna Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser Du behöver inte skriva ut detta dokument. Medföljande lärare får materialet när klassen kommer till utställningen. Besöket börjar med en kort introduktion,

Läs mer

Klimatcirkel. Fossilfritt Västmanland Förbundet Agenda 21 i Västmanland. www.fa21.se 0220-395 98 kansliet@fa21.se. Studiehandledning.

Klimatcirkel. Fossilfritt Västmanland Förbundet Agenda 21 i Västmanland. www.fa21.se 0220-395 98 kansliet@fa21.se. Studiehandledning. Studiehandledning September 2008 Klimatcirkel Resor Konsumtion Boende Fossilfritt Västmanland Förbundet Agenda 21 i Västmanland www.fa21.se 0220-395 98 kansliet@fa21.se Förord Klimatcirkel Växthuseffekten

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson GLOBAL ENERGIANVÄNDNING 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY SHE S AFFÄRSIDÉ Att vara ett långsiktigt modernt hållbart energi- och datakommunikationsföretag

Läs mer

Regnmakarnas verktygslåda del 1, 2 och 3

Regnmakarnas verktygslåda del 1, 2 och 3 Regnmakarnas verktygslåda del 1, 2 och 3 Verktygslådan är uppdelad i tre delar; 1. En Regnmakare ÄR, 2. En Regnmakare VET och 3. En Regnmakare GÖR vilka följer de tre delarna av berättelsen om Regnmakarna,

Läs mer

Pellets i kraftvärmeverk

Pellets i kraftvärmeverk Pellets i kraftvärmeverk Av Johan Burman Bild: HGL Bränsletjänst AB Innehållsförteckning 1: Historia s.2-3 2: Energiutvinning s.4-5 3: Energiomvandlingar s.6-7 4: Miljö s.8-9 5: Användning s.10-11 6:

Läs mer

1 (5) HDA 2013-10-18. Taxor och avgifter

1 (5) HDA 2013-10-18. Taxor och avgifter 1 (5) Handläggare Datum HDA 2013-10-18 Taxor och avgifter En stor del av bostadsföretagens driftkostnader är taxor och avgifter för uppvärmning, el, avfall och vatten och avlopp. I Nils Holgersson undersökningen

Läs mer

El- och värmeproduktion 2011

El- och värmeproduktion 2011 Energi 2012 El- och värmeproduktion 2011 Energiproduktionen och fossila bränslen nedåtgående år 2011 Komplettering 18.10.2012. Tillägg av översikten El- och värmeproduktionen samt bränslen 2011. Den inhemska

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Energieffektivisering av Gällivare. 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu

Energieffektivisering av Gällivare. 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu Energieffektivisering av Gällivare 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 4 Bakgrund... 5 Målbeskrivning...

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Energiframtiden med nollvision för klimatet!

Energiframtiden med nollvision för klimatet! Energiframtiden med nollvision för klimatet! Svensk energi- och klimatpolitik måste utformas efter det faktum att Sverige är en del av Europa. Dagens svenska politik utgår fortfarande från ett snävt nationellt

Läs mer

ENERGI MÖJLIGHETER OCH DILEMMAN

ENERGI MÖJLIGHETER OCH DILEMMAN Prins Daniel Fellowship ENERGI MÖJLIGHETER OCH DILEMMAN Energianvändning historik, nuläge, och framtidsscenarier Prins Daniel Fellowship Prins Daniel Fellowship MÄNSKLIGHETENS TIO STÖRSTA UTMANINGAR 1996

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2012

Energiskaffning och -förbrukning 2012 Energi 2013 Energiskaffning och -förbrukning 2012 Träbränslen var den största energikällan år 2012 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule (TJ) år 2012,

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden

Läs mer

UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN!

UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN! UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN! Övningens mål Eleverna lär sig att hitta information om olika apparaters energiförbrukning, och lär sig tyda energimärken. Eleverna förstår fördelarna med att välja en A-märkt

Läs mer

Liv och miljö Lärarmaterial

Liv och miljö Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål och förmågor som tränas: Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som

Läs mer

Fram till år 2050 måste fossilbränsleanvändningen minskas radikalt.

Fram till år 2050 måste fossilbränsleanvändningen minskas radikalt. De industrialiserade ländernas välstånd har kunnat utvecklas tack vare den nästan obegränsade tillgången på fossila bränslen, speciellt olja. Nu råder emellertid stor enighet om att utsläppen från användning

Läs mer

Earth Hour krysset! Bilden: Natt över jorden - massor av lampor som är påslagna, är det en bra idé och ser det ut att vara lika mycket ljus överallt?

Earth Hour krysset! Bilden: Natt över jorden - massor av lampor som är påslagna, är det en bra idé och ser det ut att vara lika mycket ljus överallt? Earth Hour krysset! Energi är det i den mat vi äter, värmen i ett hus, bensinen som driver bilen framåt och elen vi måste ha för att våra mobiltelefoner och lampor ska fungera. Energi som vi kan använda

Läs mer

Energi. s 83-92 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Energi. s 83-92 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk s 83-92 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Innehåll Vad är energi? källor Miljöpåverkan Grön el effektivisering råd Hur ser det ut i er verksamhet? Vad är energi? Allt som kan omvandlas till

Läs mer

Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften en folkrörelse Vindkraften idag och imorgon Västerås 2008-11-27 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (v) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot VEABs

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson Teknik med el sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål ur Lgr 11: Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta (Teknik åk 4-6) Olika sätt att hushålla med

Läs mer