scirocco IRID & RFID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "scirocco IRID & RFID"

Transkript

1 Nyemission i Scirocco AB (publ) December 2008 Högpresterande identifieringssystem scirocco IRID & RFID Ökad effektivitet, säkerhet och bekvämlighet inom produktion, transporter och passagekontroll RFID står för RadioFrekvent IDentifiering och är en teknik för trådlös identifiering av objekt på avstånd, där en s.k. tagg (en sorts elektronisk streckkod ) sätts på objektet. IRID, InfraRöd IDentifiering, fungerar på ungefär samma sätt som RFID, men med infraröda signaler i stället för radio. Med högpresterande identifieringssystem avses här system med över en halv meters räckvidd, ett krav när passerande stora objekt som t.ex. bilar, lastbilar, bussar, tåg och containrar och större tillverkningsobjekt som t.ex. bilkarosser under tillverkning skall identifieras. Investment Memorandum Nyemission i Scirocco AB (publ), december Sida 1

2 Villkor i korthet Teckningskurs Teckningsperiod Likviddag 0,40 kronor per aktie 3 december 19 december december 2008 Scirocco i sammandrag Scirocco har tagit fram ett infrarött identifieringssystem (IRID) som ger en ny och radikalt bättre lösning på många av de problem som upplevs med andra lösningar. Systemet har tre meters räckvidd och väldefinierad zon. Användningsområdena finns inom fabriksautomation och transportlogistik, d.v.s. vid identifiering av stora/värdefulla objekt som binder kapital i slutna flöden. Genom att läsarna är små och billiga finns marknaden främst där identifieringspunkterna är många. Scirocco har även tagit fram ett identifieringssystem (RFID) för tillämpningar inom passagekontroll och det övre segmentet av transportlogistikmarknaden. Systemet kännetecknas bl.a. av en mycket modern teknik och av att det utformats för att möta krav på extra robusta lösningar, samt att det passar för applikationer där objektens passagehastigheter kan vara höga och/eller där objekten är många. Förutom via egna återförsäljare på tjugotalet marknader har Scirocco i samverkan med ledande RFIDtaggtillverkare, vars kunder givetvis även behöver läsare, möjlighet att nå ett än större återförsäljarnät. Bakgrund och motiv för nyemissionen Nyemissionen görs med syfte att säkerställa behovet av rörelsekapital för de marknadssatsningar som samarbetsavtalen med Kinas ledande bolag inom högpresterande RFID, Invengo möjliggör. Genom samarbetet kan marknadsbearbetningen för bolagets nya produkter inom RFID under Sciroccos varumärke i främst Europa och Asien kraftigt påskyndas, samtidigt som positionen för Sciroccos befintliga IRID-produkter, Infraröd RFID i främst Kina förstärks. Almi har åtagit sig att låna ut 2 Mkr under förutsättning att ägarna skjuter till minst lika mycket. Huvudägarna Staffan Sjögren och Per Hedebark avstår från att utnyttja sina teckningsrätter motsvarande ca 5 miljoner aktier, detta med syfte att sprida ägandet i bolaget. Rätten att teckna dessa aktier kan komma att överlåtas på andra investerare. Intresserade investerare kan fylla i bifogad anmälningssedel om teckning utan företräde. För mer information, se stycket teckning utan företräde på sidan 10. Med Scirocco eller bolaget avses i detta Investment Memorandum Scirocco AB (publ), De siffror som här redovisas har i vissa fall avrundats, varför tabeller inte alltid summerar. Uttalanden om framtidsutsikter i detta Investment Memorandum är gjorda av styrelsen för Scirocco och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden, antaganden om utbyggnad av bolagets försäljningsorganisation samt de positiva effekter som samarbetsavtalen med Invengo väntas medföra. Styrelsens uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren bör vara uppmärksam på att dessa, liksom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. Styrelsen i Scirocco AB (publ) är ansvarig för innehållet i detta memorandum. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i memorandumet överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av Scirocco som skapas av memorandumet. Tvist rörande Erbjudandet ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Observera att en investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i detta Investment Memorandum kan bli tvungen att bekosta en översättning av Investment Memorandumet. Nyemission i Scirocco AB (publ), december Sida 2

3 VD har ordet RFID är ett begrepp som efter år med visioner och planer utvecklats till en industri. Beröringsfri identifiering med RFID-läsare och taggar är ett otroligt brett område som innefattar flera teknologier och en mångfald applikationer. Teknologierna har polariserats och internationella standards växt fram för vissa av dem. De två i särklass största RFID-områdena är LF/HF för korta avstånd (personaccess, stöldskydd), samt UHF för långa avstånd (logistik, fordonsaccess, parkering). Här finns omkring 2/3 av RFID-marknaden, som enligt oberoende IDTechEx i år omsätter c:a 30 miljarder SEK. Jag har haft förmånen att under ett antal år se denna utveckling på nära håll, där tekniken gradvis förfinats och industrin enats om standards. Ett mycket avgörande tekniskt steg var t.ex. att få bort batteriet från taggen, en förutsättning för att logistikmarknaden skulle ta fart. Marknaden har fått billigare taggar och levererat än fler applikationer, samtidigt som miljön gynnats. Och inom de områden där jag har flest kontakter, fordonsaccess/parkering, krävs långa läsavstånd samtidigt som jag allt oftare möts av krav på standards och frihet från batterier. Scirocco uppfyller dessa krav. Scirocco har fram till nu varit en nischspelare med patenterad teknik inom beröringsfri identifiering. Tekniken, Infraröd RFID (IRID), har ett antal unika egenskaper som kommer till användning i krävande miljöer, där radiobaserade system får svårigheter. Den medger t.ex. att läsarna blir mycket kompakta, lättinstallerade och kostnadseffektiva, vilket är viktigt inte minst inom fabriksautomation. I en tillverkningslinas utsatta miljöer sitter läsarna som styr tillverkningsrobotarna ofta både tätt och trångt. Scirocco IRID har i ett antal väl fungerande installationer bevisat sin funktion, och är på väg att bli en självklar och efterfrågad lösning där stora och värdefulla objekt i slutna flöden skall identifieras. Scirocco tog under våren ett strategiskt beslut att öppna en kompletterande produktlinje, RFID (UHF). Detta gjordes för att skapa en bredare produktportfölj och kundbas. UHF valdes, inte bara för att man här får höga prestanda utan även för att det är en världsstandard som snabbt tar en allt större andel av RFID marknaden. Vårt återförsäljarnät, som verkar på tjugotalet marknader i framförallt Europa och Asien, har efterfrågat ett UHF-system för att komplettera utbudet. Nu kan detta behov uppfyllas. Scirocco har sedan omkring 10 år ett stort nätverk på den kinesiska marknaden, särskilt inom RFIDområdet. Scirocco kunde därför i somras teckna avtal med Kinas ledande RFID-tillverkare inom UHF, Invengo. Invengo har utrustat större delen av Kinas järnvägsnät med sin RFID-teknik, samt förser logistikmarknaden i Kina med sina RFID-produkter. Avtalen med Invengo innebär såväl gemensamma marknadsinsatser som tekniska samarbeten. Scirocco har det återförsäljarnät och varumärke som Invengo behöver för att i Europa och Asien utanför Kina snabbt nå ut till UHF-marknaden med sin både beprövade och moderna RFID-teknik. Att vi nu säljer RFID under Sciroccos varumärke ger även draghjälp åt vår befintliga IRID-system. Dessutom erbjuder Scirocco en produktlinje Invengo saknar i Kina, Infraröd RFID, vilket möjliggör ett helt nytt affärsområde, fabriksautomation. Med Sciroccos unika IRID-produkter kan dörrarna öppnas till landets stora och snabbväxande tillverkningsindustri. Invengos imponerande referenslista inom identifieringsområdet, Invengos höga tekniska anseende (man är t.ex. drivande inom landets standardisering av RFID) och Invengos marknadsnärvaro över hela landet ger företaget ett unikt utgångsläge för en framgångsrik etablering även inom identifiering för fabriksautomation i Kina. Tempot i det vi vill göra är högt och innebär ett behov av att fylla på kassan så att vi mer effektivt och träffsäkert kan utnyttja de båda nya situationer som vi nu positionerat oss för. Du är välkommen att investera i denna möjlighet och ta del av Scirocco i dess kommande värdetillväxt. Peter Thorander, VD Nyemission i Scirocco AB (publ), december Sida 3

4 Organisation Affärsmodell Nyemission i Scirocco AB (publ), december Sida 4

5 Grundaren Varje gång en ny teknik etableras ser man inte alltid hela dess potential, och Scirocco IRID är ett bra exempel på detta. Med början i traditionella tillämpningar, som den framgångsrika installationen hos den helautomatiska metallpulverfabriken i Höganäs, och cementfabriken i Aalborg i Danmark, fick vi bevis på att tekniken är unik, fungerar och är efterfrågad. Det vi inte såg är dock kanske lika viktigt; Med Scirocco IRID kan man bygga en extremt liten handhållen läsare som har flera meters räckvidd mot en tagg utan batteri. Taggen kan exempelvis sättas i en bilruta eller på ett fast objekt som ett apparatskåp. Vi har redan en funktionsmodell och efter demonstration skrivit intentionsavtal med en stor systemintegratör inom parkeringsområdet. Vips blev jobbet för parkeringsvakterna mycket enklare! IRID-läsarna är så små att de kan monteras i en explosionssäker kapsling utan att det kostar en förmögenhet. Vi hör talas om gruvolyckor där gas exploderat t.ex. p.g.a. en okontrollerad gnista. Gruvorna har mängder av gångar där kolet eller vad som nu bryts transporteras på vagnar som måste identifieras vid växlar och lossningspunkter. Radiobaserade läsare för dessa miljöer väger upp till 50 kg (!) och kostar därefter, Scirocco IRID mycket mindre. Fler explosionsfarliga miljöer hittar man i petrokemisk industri, i färgfabriker och på alla andra ställen med explosiva gaser eller damm. Ett viktigt skäl att välja Scirocco IRID ovan är som sagts många läsare per installation. En tillämpning där man i stället behöver många taggar är t.ex. järnvägsområdet, också en möjlighet för Scirocco. Järnvägsbolagen har sedan många år sökt teknik för vagnidentifiering, och i liten skala provat RFID med batterier i taggarna. Men lösningen bör helst vara utan batterier i taggen, följa en etablerad standard och ha ett robust byggsätt. Vidare bör tillverkaren ha erfarenhet från järnvägsområdet. Scirocco har nu ett RFID-system som kan användas inom järnväg, och med Invengo och Kinas järnvägsnät i ryggen kan bolaget uppvisa den styrka som krävs för storskalighet! Scirocco RFID kommer även väl till pass även i parkeringsgaragen. Med ett kort i rutan och läsare vid bommarna passerar man snabbt igenom med båda händerna på ratten. Inga köer ut på gatan längre. Systemet är lättanvänt och passar därför även mindre installationer, t.ex. boendeparkeringar. Ovan visas några typiska miljöer där Scirocco IRID och Scirocco RFID hittar sin marknad Staffan Sjögren Grundare, styrelseledamot och CTO Nyemission i Scirocco AB (publ), december Sida 5

6 Tekniköversikt Sciroccos identifieringssystem opererar med infraröd teknik (IRID) eller radio (RFID), och har inga batterier i taggarna. I stället får taggarna sin kraft från läsarna. IRID-systemen fungerar på upp till tre meters avstånd, RFID-systemen upp till fem meter. Alla system har riktad avläsning, antingen med en precis infraröd kommunikationszon som definieras med läsarens optik (IRID), eller en bredare radiobaserad zon som sätts av läsarens antenn (RFID). IRID-systemen kännetecknas av låg läsarkostnad, medan RFID-systemen har billiga taggar. Båda systemen är robusta mot störningar från andra system, i IRID-fallet tack vare den infraröda teknikens fundamentala egenskaper och i RFID-fallet tack vare ett skyddat frekvensband som av myndigheterna reserverats exklusivt för RFID. Alla Sciroccos identifieringssystem har funktionell design baserad på lång erfarenhet inom området och är konstruerade för svåra miljöer, t.ex. med avseende på inkapsling, tålighet för svåra elektromagnetiska störningar och krävande mekaniska miljöer. Sciroccos försäljning har hämmats av att man hittills endast haft tillgång till en, visserligen mycket bra men ändå nischad, teknik - IRID. IRID-tekniken används för effektivisering och har en viktig målgrupp inom bilindustrin, där investeringsviljan i Europa på senare tid varit dämpad. Med både RFID och IRID enligt ovan i produktportföljen, och starkare närvaro i Kina med IRIDtekniken, har bolagets marknadserbjudande nu blivit avsevärt starkare. RFID har dessutom förutom till effektivisering även koppling till säkerhetsområdet, t.ex. vid identifiering av fordon i slutna områden (bostadsområden, flygplatser, militära anläggningar). Detta förhållande minskar konjunkturberoendet. Nyemission i Scirocco AB (publ), december Sida 6

7 Riskfaktorer Denna beskrivning av risker är gjord efter de faktorer som Scirocco i dag känner till och bedömer som väsentliga. Beskrivningen gör inte anspråk på att vara heltäckande och läsaren uppmanas därför att ta del av allt tillgängligt informationsmaterial från bolaget ihop med oberoende handlingar för att själv bilda sig en uppfattning om de risker en investering i Scirocco är behäftad med. RFID-området domineras av ett fåtal stora leverantörer med global närvaro vilka kan komma att erbjuda mer kostnadseffektiva lösningar än Scirocco. Även om Invengo-samarbetet har reglerats i avtal är det viktigt att understryka vikten av personliga kontakter och att man lyckas nå den kritiska massa som behövs för att generera överskott. Skulle problem uppstå vid certifieringen kan lanseringen försenas. Bolaget kan även komma att behöva ytterligare finansiering innan man klarar att finansiera verksamheten med överskott, och det finns inga garantier för att sådan finansiering går att genomföra. Scirocco har som litet innovationsbolag i tidigare högkonjunktur haft svårt att rekrytera kvalificerad säljpersonal, ett problem som nu är löst. Det finns dock inget som säger att denna personalstyrka kan utökas i tillräcklig grad om konjunkturen tar fart igen och bolaget vid detta tillfälle är underfinansierat. I och med samarbetet med Invengo får Scirocco under förmånliga villkor tillgång till en bred produktportfölj inom RFID vilket innebär ökad konkurrenskraft och dessutom underlättar rekrytering på säljsidan. Samarbetsavtalen har möjliggjorts genom de personliga kontakter som ledning och huvudägare i Scirocco har med ledning och huvudägare i Invengo. RFID-marknaden har fått sitt genombrott i och med standardiseringsprocessen, och tillväxten förväntas vara fortsatt stark inte minst i Kina. Invengos erfarenheter på RFID-området imponerar, produkterna är verifierade och bestämmelserna för RFID är i dag tydliga och rimliga. Det är därför svårt att se varför inte produkterna skall möta de kommersiella behov och certifieringskrav som finns. Vid full anslutning i föreliggande Erbjudande tillförs Bolaget 4,7 Mkr före emissionskostnader. Nyemission i Scirocco AB (publ), december Sida 7

8 Villkor och anvisningar Scirocco AB (publ) har beslutat att genomföra en företrädesemission om högst aktier av serie B, motsvarande en ökning av bolagets aktiekapital med högst ,45 kronor där rätt att teckna de nya aktierna tillkommer aktieägarna varvid fem (5) befintliga aktier serie B berättigar till teckning av tre (3) nya aktier av serie B till en kurs om 0,40 kr per aktie. Vid full teckning tillför detta bolaget ,68 kr. De aktier som de två huvudägarna Staffan Sjögren och Per Hedebark är berättigade att teckna kan komma att tecknas av andra investerare. Villkorat lån Ägarna går in med en nyemission på min 2 mkr kontant. Almi lånar ut 2 mkr på 5 år. Lånet förfaller till betalning Räntan är på 1 % och utan säkerheter. Ett villkor för lånet är att Almi erhåller en teckningsoption på 2 miljoner aktier, lösenkurs 1 kr per aktie, kvotvärde 0,05 kr/aktie med en teckningsperiod Bakgrund till emissionen Nyemissionen görs med syfte att säkerställa behovet av rörelsekapital för de marknadssatsningar som samarbetsavtalen med Kinas ledande bolag inom högpresterande RFID, Invengo möjliggör. Genom samarbetet kan marknadsbearbetningen för bolagets nya produkter inom RFID (UHF) under Sciroccos varumärke i främst Europa och Asien kraftigt påskyndas, samtidigt som positionen för Sciroccos befintliga IRID-produkter, Infraröd RFID i främst Kina förstärks. Företrädesrätt till teckning Den som på avstämningsdagen den 1 december 2008 är aktieägare i Scirocco AB (publ) äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget. Teckningsrätter Aktieägare i Scirocco erhåller för varje (1) innehavd aktie serie B, tre (3) teckningsrätter serie B. Det krävs fem (5) teckningsrätter serie B för att teckna en (1) ny aktie serie B. Detta medför att man för varje femtal (5) aktier har rätt att teckna tre (3) nya. Teckningskurs Teckningskursen är 0,40 kronor per aktie serie B. Courtage utgår ej. Avstämningsdag Avstämningsdag hos VPC AB för rätt till deltagande i emissionen är den 1 december Sista dag för handel i Sciroccos aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 26 november Första dag för handel i Sciroccos aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 27 november Teckningstid Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 3 december 2008 till och med den 19 december Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från VPC, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton. Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget från och med den 3 december 2008 till och med den 16 december Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter som inte utnyttjas för teckning i företrädesemissionen måste säljas senast den 16 december 2008 eller användas för teckning av aktier senast den 19 december 2008 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde. Nyemission i Scirocco AB (publ), december Sida 8

9 Emissionsredovisning och anmälningssedlar Direktregistrerade aktieägare De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av VPC för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från VPC samt särskild anmälningssedel ANMÄLAN 1 och en anmälningssedel avseende teckning utan företrädesrätt. Informationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på följande hemsidor: Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej. Förvaltarregistrerade aktieägare Aktieägare vars innehav av aktier i Scirocco är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken informationsmaterial, emissionsredovisning, särskild anmälningssedel eller anmälan avseende teckning med subsidiär företrädesrätt. Teckning och betalning skall då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Teckning med stöd av företrädesrätt Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 19 december Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogat till den särskilda anmälningssedeln ANMÄLAN 1 enligt följande alternativ: 1) Inbetalningsavi I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då inte användas. Observera att teckning är bindande. 2) Särskild anmälningssedel ANMÄLAN 1 I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln under rubriken Anmälan 1, uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aqurat Fondkommission AB på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Aqurat Fondkommisson tillhanda senast klockan den 19 december Observera att teckning är bindande. Aqurat Fondkommission AB Box Danderyd Tfn: Fax: Nyemission i Scirocco AB (publ), december Sida 9

10 Teckning utan företrädesrätt Privata och institutionella investerare erbjuds att teckna de aktier som inte tecknas under utövande av företrädesrätt genom teckningsrätter. I händelse av överteckning kommer styrelsen att besluta om tilldelning, varvid styrelsen kan fästa avseende vid tidpunkten för inkommen anmälningssedel. Tilldelningen kan dessutom helt eller delvis komma att ske genom slumpmässigt urval. Bolaget har ej fastställt en indikativ lägstanivå för enskild tilldelning, vare sig för professionella eller ickeprofessionella investerare. Vid överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad som angivits på anmälningssedlarna eller i vissa fall helt utebli. Intresseanmälan görs på Anmälningssedel för teckning utan företräde. Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare och som vill teckna ytterligare B-aktier, skall anmäla detta till sin förvaltare. Aktieägare bosatta i utlandet Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Aqurat på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. Betald tecknad aktie (BTA) Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Handel i BTA Handel i BTA B kommer att ske på AktieTorget från den 3 december 2008 till och med den dag emissionen har registrerats hos Bolagsverket. Leverans av aktier Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av januari 2009, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från VPC. Utdelning Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med det innevarande verksamhetsåret. Handel på AktieTorget Aktierna i Scirocco AB (publ) är upptagna till handel på AktieTorgets handelslista. Aktierna som emitteras i nyemissionen avses att tas upp till handel omedelbart efter registrering av nyemissionen. Information om när handeln i de nya aktierna inleds, kommer att lämnas via ett pressmeddelande innan handeln påbörjas. Handelsbeteckningen är SCIR B. Scirocco-aktiens ISIN-kod är SE En handelspost uppgår till aktier. Offentliggörande av utfallet i emissionen Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast omkring den 30 december 2008, kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida. Handel i aktien AktieTorget är ett värdepappersinstitut och har Finansinspektionens tillstånd att driva handel med värdepapper utifrån det regelverk som gäller MTF*. Genom avtal med OMStockholmsbörsen använder AktieTorget fondbörsens handelssystem SAXESS. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är noterade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekursen från bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurserna finns även att följa på Text-TV och i dagstidningarna. Finansiell översikt (delårsrapport kvartal 3 i sammandrag) Nyemission i Scirocco AB (publ), december Sida 10

11 Scirocco har tagit ett strategiskt beslut att bredda produktportföljen med RFID (UHF) för att nå fler applikationer, attrahera fler återförsäljare och öka försäljningen. Fokus för det nya produktområdet kommer främst att ligga på applikationer inom transportlogistik och access/parkering. Ett viktigt område för det befintliga systemet Scirocco IRID är Kina/Asien eftersom det nu byggs många fabriker där, medan IRID i Europa främst kommer att installeras för projekt inom transportlogistik. Sciroccos patent som under våren godkändes i Kina har senare även blivit godkänt i Europa. Scirocco har fr.o.m. 1 september ny VD, Peter Thorander. Grundare och tidigare VD Staffan Sjögren fortsätter att verka i bolaget som tekniskt ansvarig, samt från styrelsen. På bolagsstämman den 1:a september valdes Per Hedebark in som ordinarie styrelseledamot. Stämman beslutade om omvandling av aktieägartillskott till lån, samt kvittningsemission av lån mot B-aktier, och informerade om omstämpling av A-aktier till B-aktier. Totalt finns det nu B-aktier i bolaget. RFID-systemet är definierat och specifikationerna godkända. Prototyper är producerade på vilka verifiering och testning pågår för fullt. Delårsrapporten är ej granskad av bolagets revisor. Nyemission i Scirocco AB (publ), december Sida 11

12 Scirocco AB (publ) Electrum 217 (Isafjordsgatan 30A) Kista Sweden Nyemission i Scirocco AB (publ), december Sida 12

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Emotra AB, 556612-1579 Självmord är den fjärde vanligaste döds - orsaken i världen och beräknas varje år kosta omkring en miljon människor livet. Varje dag tar fyra svenskar

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist Organisationen är nu anpassad för den planerade produktionsstarten. Syftet med emissionen är att tillföra EcoRub kapital som ska ge oss goda förutsättningar för en kraftig omsättningsökning. Styrelseordförande

Läs mer

NYEMISSION Alteco Medical AB

NYEMISSION Alteco Medical AB NYEMISSION Alteco Medical AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Över 1 600 behandlingar med Alteco LPS Adsorber Alteco Medical AB, Org nr. 556625-0840 Alteco MedicalAB i korthet Sepsis Det finns tre svårighetsgrader

Läs mer

Inbjudan. Företrädesemission i EcoRub AB (publ) september 2011

Inbjudan. Företrädesemission i EcoRub AB (publ) september 2011 Inbjudan till teckning av B-aktier Företrädesemission i EcoRub AB (publ) september 2011 Patenterad metod för tillverkning av ekologiskt gummi Material med konkurrenskraftiga egenskaper och priser Potentiell

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar.

Läs mer

I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier.

I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier. I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier. Företrädesemission våren 2011 Yield utvecklar bolag inom läkemedel och medicinteknik

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Saniona noterades på AktieTorget i april 2014 och vi har redan tagit ett stort steg framåt mot att bli ett bolag i klinisk

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Informationsträff Star Vault kommer den 13 februari klockan 18.00 hålla en informationsträff

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ) AroCell har utvecklat och håller på att kommersialisera en markör för bestämning av celltillväxt, som ger viktig information vid prognos, övervakning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på framförallt guld, men även basmetaller, i Sverige och Norden. Botnia inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter.

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466 INFORMATIONSMEMORANDUM ANGÅENDE ERBJUDANDE OM DELTAGANDE I EMISSION I JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) Styrelsen för Jojka Communications AB (publ), nedan benämnt Jojka eller Bolaget, har med årsstämmans

Läs mer

Visiting address: Fakturavägen 4 SE-175 62 JÄRFÄLLA Sweden

Visiting address: Fakturavägen 4 SE-175 62 JÄRFÄLLA Sweden Phone Fax E-mail Web +46(0)8 631 91 80 +46(0)8 501 09 548 info@deflamo.se www.deflamo.se Bakgrund Ett kilo flamskyddsmedel per invånare och år används i Europa idag. Dessa medel behövs för att uppfylla

Läs mer

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Fundior investerar i värdepapper, konsumentlån, fastigheter, ägarlägenheter och fastighetsrelaterade

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) FÖRETRÄDESEMISSION 2015 AroCells aktier är upptagna till handel på AktieTorget men Bolaget avser att under första halvåret 2016 lämna in en ansökan

Läs mer

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Inbjudan till teckning av B-aktier Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Verksamhet Clinical Laserthermia Systems AB (publ) ( CLS eller Bolaget ) utvecklar

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Utveckling av läkemedel mot tumörspridning Företrädesemission i syfte att finansiera fas 2-studie WntResearch WntResearch AB (publ) 556738-7864 www.wntresearch.com WntResearch

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier Nyemission i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), 556677-9871 Strokefinder möjliggör behandling av stroke i tid Kort om bolaget Stroke ett stort behov av snabbare diagnosförfarande

Läs mer

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador Inbjudan till teckning av aktier NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Organisationsnummer: 556595-6538 inbjudan till teckning av aktier Bakgrund I USA,

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier SensoDetect AB Diagnosstöd inom psykiatrin. Ger en snabb och objektiv indikation för enskild diagnos liksom samsjuklighet utan behov av patientens aktiva deltagande Undersökning

Läs mer

Företrädesemission 2016 Informationsdokument My Exchange AB (publ)

Företrädesemission 2016 Informationsdokument My Exchange AB (publ) Företrädesemission 2016 Informationsdokument My Exchange AB (publ) Teckningsperiod 29 september - 14 Oktober 2016 Erbjudandet i korthet Teckningskurs 1,5 SEK per B-aktie. Avstämningsdag 27 sep 2016. Teckningstid

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Invent Medic Sweden AB 556682-1046 www.inventmedic.com Invent Medic befinner sig i en intensiv fas med flera viktiga aktiviteter på gång och har som målsättning att lansera

Läs mer

Medicinsk kylning av hjärnan

Medicinsk kylning av hjärnan Inbjudan till teckning av aktier i BrainCool AB Nyemission inför notering på AktieTorget Medicinsk kylning av hjärnan BrainCool AB, 556813-5957, delades under 2014 ut till aktieägarna i Dignitana AB enligt

Läs mer

Informationsmemorandum. Företrädesemission i Aqeri Holding AB

Informationsmemorandum. Företrädesemission i Aqeri Holding AB Informationsmemorandum Företrädesemission i Aqeri Holding AB Maj Juni 2012 Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S-163 53 Spånga Sweden Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Viktig information... 2

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier och teckningsoptioner (units) i AroCell AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier och teckningsoptioner (units) i AroCell AB (publ) Inbjudan att teckna aktier och teckningsoptioner (units) i AroCell AB (publ) FÖrETräDESEMISSION 2013 AroCell AB (publ), 556596-6107 VD har ordet AroCell har lagt stora resurser under det senaste året på

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Follicum AB

Inbjudan till teckning av aktier i Follicum AB Inbjudan till teckning av aktier i Follicum AB Nyemission Forskning och utveckling av läkemedels kandidater för hämning och stimulering av hårväxt Follicum fokuserar i dagsläget på utveckling av produktkandidaten

Läs mer

Inbjudan till teckning av A-aktier

Inbjudan till teckning av A-aktier Inbjudan till teckning av A-aktier Biosensor Applications Sweden AB (publ) mobile EQUIPMENT FOR DRUG AND EXPLOSIVES DETECTION Biosensor Applications Sweden AB (publ) mobile EQUIPMENT FOR DRUG AND EXPLOSIVES

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i

Inbjudan att teckna aktier i Inbjudan att teckna aktier i - Säker läkemedelshantering i vården och i hemmet - Medirätt AB (publ) 556762-3391 VD har ordet Året som gått har inneburit att försäljningen av Medcheck har kommit igång och

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier SensoDetect AB (publ)»» Objektiva diagnosstöd»» Undersökning av läkemedels och andra substansers verkan»» Forskningsinstrument SensoDetect Aktiebolag (publ), 556682-7464

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Inbjudan Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ)

Inbjudan Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Inbjudan Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Värmlands Finans Sverige AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Erbjudande i sammandrag Erbjudet värdepapper Erbjudandet

Läs mer

FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014

FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014 Inbjudan till teckning av aktier i Sensavis AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014 When I met with Sensavis and saw The 3D Classroom for the first time I couldn t believe what I saw.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

effektiv och miljövänlig framställning av etanol

effektiv och miljövänlig framställning av etanol Inbjudan till teckning av A- och B-aktier effektiv och miljövänlig framställning av etanol Taurus har utvecklat och patenterat en avancerad jäsningsteknologi som kan omvandla pentoser, dvs. femkolssocker,

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ) INNEHÅLL 1 Företrädesemissionen i sammandrag 2 Bakgrund och motiv 3 Villkor och anvisningar 6 Så här gör du 7 Riskfaktorer 9 Kontakt VIKTIG

Läs mer

Erbjudandet i korthet Företrädesemission

Erbjudandet i korthet Företrädesemission Nyemission i Brighter AB (publ) Välkommen att teckna aktier 5 19 december 2012 Brighter One Erbjudandet i korthet Företrädesemission Avstämningsdag: 30 november 2012. Teckningstid: 5 19 december 2012.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR SCIROCCO AB (publ) Perioden till

DELÅRSRAPPORT FÖR SCIROCCO AB (publ) Perioden till Tel: +46 (0)8 752 9890 www..se Org. 556547-6933 DELÅRSRAPPORT FÖR SCIROCCO AB (publ) Perioden 2008-01-01 till 2008-06-30 Samarbetsavtal med Kinas ledande RFID-tillverkare Sciroccos IRID-läsare Heavy Duty

Läs mer

Porösa titangranuler

Porösa titangranuler Porösa titangranuler klätterställning för kroppens benceller Inbjudan till teckning av units Tigran Technologies AB (publ), 556596-4417 Inbjudan till teckning av units Tigran Technologies AB (publ), 556596-4417

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.00

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier och teckningsoptioner (units) i Taurus Energy AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier och teckningsoptioner (units) i Taurus Energy AB (publ) Inbjudan att teckna aktier och teckningsoptioner (units) i Taurus Energy AB (publ) Företrädesemission 2014 Med bakgrund av de fördjupade samarbetena, med ett stort amerikanskt etanolföretag samt med det

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier P H A R M A Läkemedelsutveckling baserad på det kroppsegna proteinet A1M. A1M:s funktion är att städa, skydda och återställa kroppens celler genom att befria kroppens vävnader

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Arbetet med läkemedelskandidaterna APO010 och Irofulven fortlöper enligt plan finansierat av befintlig kassa. Ny läkemedelskandidat (LiPlaCis TM ) inlicensierad fler än

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. Företrädesemission Senzime AB (publ),

Inbjudan att teckna aktier i. Företrädesemission Senzime AB (publ), Inbjudan att teckna aktier i Företrädesemission 2012 Senzime AB (publ), 556565-5734 VD har ordet Vi har under 2011 och 2012 satsat mycket kraft på att få vårt instrument SENZ-100G färdigt för lansering.

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

INVESTERINGSMEMORANDUM II 2016 I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL)

INVESTERINGSMEMORANDUM II 2016 I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) INVESTERINGSMEMORANDUM II 2016 I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) Erbjudandet i sammandrag Emissionen genomförs med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden löper från och med

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Pressmeddelande 2015-07- 08 Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 juli 2015 klockan 15.00 i företagets

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 17.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566 4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari

Läs mer

556470-2065 FÖRETRÄDESEMISSION INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MEDCORE AB (PUBL)

556470-2065 FÖRETRÄDESEMISSION INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MEDCORE AB (PUBL) 556470-2065 FÖRETRÄDESEMISSION INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MEDCORE AB (PUBL) VILLKOR FÖR NYEMISSIONEN I SAMMANDRAG: Rätt att teckna två (2) nyemitterade aktier per (1) befintlig aktie Emissionskurs

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ) Aktieägarna i Colabitoil Sweden AB (publ), 556478-4485, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 december 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ) Aktieägarna i Bong AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juli 2013 kl. 13.00 på Comfort Hotel, Carlsgatan 10 C i Malmö. A. Rätt att

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPAGO IMAGING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPAGO IMAGING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPAGO IMAGING AB (PUBL) Aktieägarna i Spago Imaging AB (publ), org nr 556574-5048, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl. 19.00, hos Erik

Läs mer

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET LIFEASSAYS AB (PUBL) LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET För omedelbar publicering [2016-02-16] Styrelsen

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. Community Entertainment Svenska AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i. Community Entertainment Svenska AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Community Entertainment Svenska AB (publ) mars/april 2013 Community Entertainment Svenska AB (publ) KORT OM COMMUNITY ENTERTAINMENT (CEAB) OCH LITE FAKTA OM FRÅGESPORT MÅL

Läs mer

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter 1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014

ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014 ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014 1 Erbjudandet i sammandrag Teckningstiden löper från och med den 25 april till och med den 30 maj 2014. Teckningskursen

Läs mer

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I FÖRETRÄDESEMISSION BLACK EARTH EAST AB TECKNINGSTID 23 MARS-8 APRIL 2015 OBSERVANDUM!

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I FÖRETRÄDESEMISSION BLACK EARTH EAST AB TECKNINGSTID 23 MARS-8 APRIL 2015 OBSERVANDUM! INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I FÖRETRÄDESEMISSION BLACK EARTH EAST AB TECKNINGSTID 23 MARS-8 APRIL 2015 OBSERVANDUM! Detta memorandum riktar sig till dig som genom att vara aktieägare i Bolaget känner till

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 14 februari 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV B-AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV B-AKTIER INBJUDAN TILL TECKNING AV B-AKTIER UPPNÅDDA RESULTAT UNDER 2016 CE-märkning av PExA 2.0 Marknadsintroduktion av PExA 2.0 på forskarmarknaden Försäljning av de tre första instrumenten Förlängt och utökat

Läs mer

FÖRETRÄDESEMISSON 2015 Rabbalshede Kraft AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSON 2015 Rabbalshede Kraft AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSON 2015 Rabbalshede Kraft AB (publ) FRAMTIDEN STAVAS FÖRNYBART Rabbalshede kraft har haft en stark tillväxt och växer nu ännu mer med nya strategier och erbjudanden. Förutom att Bolaget

Läs mer

Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev

Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev i TiksPac AB (publ) 26 februari 12 mars 2014 Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Inbjudan till aktieteckning. Erbjudandet i korthet

Inbjudan till aktieteckning. Erbjudandet i korthet Inbjudan till aktieteckning Phase Holographic Imaging PHI AB 556542-7811 Gängse metoder tvingar cellbiologer att studera livets minsta byggsten då den är döende PHI:s banbrytande produkter gör det möjligt

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET Styrelsen i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) org nr 556653-9705

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna.

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna. Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Cherryföretagen AB (publ), org nr 556210-9909, den 25 februari 2010 i Solna Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster för

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i ProstaLund AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i ProstaLund AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION 2015 Inbjudan till teckning av aktier i ProstaLund AB (publ) LIVSKVALITET PÅ 10 MINUTER ProstaLund AB 556745-3245 Fler än 50 000 genomförda behandlingar. Starkt uppåt i USA. Inom snar

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I TIGRAN TECHNOLOGIES AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I TIGRAN TECHNOLOGIES AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I TIGRAN TECHNOLOGIES AB (publ) Årsstämman i Tigran Technologies AB (publ) ( Tigran eller Bolaget ) beslutade den 22 juni 2015, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets

Läs mer