scirocco IRID & RFID

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "scirocco IRID & RFID"

Transkript

1 Nyemission i Scirocco AB (publ) December 2008 Högpresterande identifieringssystem scirocco IRID & RFID Ökad effektivitet, säkerhet och bekvämlighet inom produktion, transporter och passagekontroll RFID står för RadioFrekvent IDentifiering och är en teknik för trådlös identifiering av objekt på avstånd, där en s.k. tagg (en sorts elektronisk streckkod ) sätts på objektet. IRID, InfraRöd IDentifiering, fungerar på ungefär samma sätt som RFID, men med infraröda signaler i stället för radio. Med högpresterande identifieringssystem avses här system med över en halv meters räckvidd, ett krav när passerande stora objekt som t.ex. bilar, lastbilar, bussar, tåg och containrar och större tillverkningsobjekt som t.ex. bilkarosser under tillverkning skall identifieras. Investment Memorandum Nyemission i Scirocco AB (publ), december Sida 1

2 Villkor i korthet Teckningskurs Teckningsperiod Likviddag 0,40 kronor per aktie 3 december 19 december december 2008 Scirocco i sammandrag Scirocco har tagit fram ett infrarött identifieringssystem (IRID) som ger en ny och radikalt bättre lösning på många av de problem som upplevs med andra lösningar. Systemet har tre meters räckvidd och väldefinierad zon. Användningsområdena finns inom fabriksautomation och transportlogistik, d.v.s. vid identifiering av stora/värdefulla objekt som binder kapital i slutna flöden. Genom att läsarna är små och billiga finns marknaden främst där identifieringspunkterna är många. Scirocco har även tagit fram ett identifieringssystem (RFID) för tillämpningar inom passagekontroll och det övre segmentet av transportlogistikmarknaden. Systemet kännetecknas bl.a. av en mycket modern teknik och av att det utformats för att möta krav på extra robusta lösningar, samt att det passar för applikationer där objektens passagehastigheter kan vara höga och/eller där objekten är många. Förutom via egna återförsäljare på tjugotalet marknader har Scirocco i samverkan med ledande RFIDtaggtillverkare, vars kunder givetvis även behöver läsare, möjlighet att nå ett än större återförsäljarnät. Bakgrund och motiv för nyemissionen Nyemissionen görs med syfte att säkerställa behovet av rörelsekapital för de marknadssatsningar som samarbetsavtalen med Kinas ledande bolag inom högpresterande RFID, Invengo möjliggör. Genom samarbetet kan marknadsbearbetningen för bolagets nya produkter inom RFID under Sciroccos varumärke i främst Europa och Asien kraftigt påskyndas, samtidigt som positionen för Sciroccos befintliga IRID-produkter, Infraröd RFID i främst Kina förstärks. Almi har åtagit sig att låna ut 2 Mkr under förutsättning att ägarna skjuter till minst lika mycket. Huvudägarna Staffan Sjögren och Per Hedebark avstår från att utnyttja sina teckningsrätter motsvarande ca 5 miljoner aktier, detta med syfte att sprida ägandet i bolaget. Rätten att teckna dessa aktier kan komma att överlåtas på andra investerare. Intresserade investerare kan fylla i bifogad anmälningssedel om teckning utan företräde. För mer information, se stycket teckning utan företräde på sidan 10. Med Scirocco eller bolaget avses i detta Investment Memorandum Scirocco AB (publ), De siffror som här redovisas har i vissa fall avrundats, varför tabeller inte alltid summerar. Uttalanden om framtidsutsikter i detta Investment Memorandum är gjorda av styrelsen för Scirocco och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden, antaganden om utbyggnad av bolagets försäljningsorganisation samt de positiva effekter som samarbetsavtalen med Invengo väntas medföra. Styrelsens uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren bör vara uppmärksam på att dessa, liksom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. Styrelsen i Scirocco AB (publ) är ansvarig för innehållet i detta memorandum. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i memorandumet överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av Scirocco som skapas av memorandumet. Tvist rörande Erbjudandet ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Observera att en investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i detta Investment Memorandum kan bli tvungen att bekosta en översättning av Investment Memorandumet. Nyemission i Scirocco AB (publ), december Sida 2

3 VD har ordet RFID är ett begrepp som efter år med visioner och planer utvecklats till en industri. Beröringsfri identifiering med RFID-läsare och taggar är ett otroligt brett område som innefattar flera teknologier och en mångfald applikationer. Teknologierna har polariserats och internationella standards växt fram för vissa av dem. De två i särklass största RFID-områdena är LF/HF för korta avstånd (personaccess, stöldskydd), samt UHF för långa avstånd (logistik, fordonsaccess, parkering). Här finns omkring 2/3 av RFID-marknaden, som enligt oberoende IDTechEx i år omsätter c:a 30 miljarder SEK. Jag har haft förmånen att under ett antal år se denna utveckling på nära håll, där tekniken gradvis förfinats och industrin enats om standards. Ett mycket avgörande tekniskt steg var t.ex. att få bort batteriet från taggen, en förutsättning för att logistikmarknaden skulle ta fart. Marknaden har fått billigare taggar och levererat än fler applikationer, samtidigt som miljön gynnats. Och inom de områden där jag har flest kontakter, fordonsaccess/parkering, krävs långa läsavstånd samtidigt som jag allt oftare möts av krav på standards och frihet från batterier. Scirocco uppfyller dessa krav. Scirocco har fram till nu varit en nischspelare med patenterad teknik inom beröringsfri identifiering. Tekniken, Infraröd RFID (IRID), har ett antal unika egenskaper som kommer till användning i krävande miljöer, där radiobaserade system får svårigheter. Den medger t.ex. att läsarna blir mycket kompakta, lättinstallerade och kostnadseffektiva, vilket är viktigt inte minst inom fabriksautomation. I en tillverkningslinas utsatta miljöer sitter läsarna som styr tillverkningsrobotarna ofta både tätt och trångt. Scirocco IRID har i ett antal väl fungerande installationer bevisat sin funktion, och är på väg att bli en självklar och efterfrågad lösning där stora och värdefulla objekt i slutna flöden skall identifieras. Scirocco tog under våren ett strategiskt beslut att öppna en kompletterande produktlinje, RFID (UHF). Detta gjordes för att skapa en bredare produktportfölj och kundbas. UHF valdes, inte bara för att man här får höga prestanda utan även för att det är en världsstandard som snabbt tar en allt större andel av RFID marknaden. Vårt återförsäljarnät, som verkar på tjugotalet marknader i framförallt Europa och Asien, har efterfrågat ett UHF-system för att komplettera utbudet. Nu kan detta behov uppfyllas. Scirocco har sedan omkring 10 år ett stort nätverk på den kinesiska marknaden, särskilt inom RFIDområdet. Scirocco kunde därför i somras teckna avtal med Kinas ledande RFID-tillverkare inom UHF, Invengo. Invengo har utrustat större delen av Kinas järnvägsnät med sin RFID-teknik, samt förser logistikmarknaden i Kina med sina RFID-produkter. Avtalen med Invengo innebär såväl gemensamma marknadsinsatser som tekniska samarbeten. Scirocco har det återförsäljarnät och varumärke som Invengo behöver för att i Europa och Asien utanför Kina snabbt nå ut till UHF-marknaden med sin både beprövade och moderna RFID-teknik. Att vi nu säljer RFID under Sciroccos varumärke ger även draghjälp åt vår befintliga IRID-system. Dessutom erbjuder Scirocco en produktlinje Invengo saknar i Kina, Infraröd RFID, vilket möjliggör ett helt nytt affärsområde, fabriksautomation. Med Sciroccos unika IRID-produkter kan dörrarna öppnas till landets stora och snabbväxande tillverkningsindustri. Invengos imponerande referenslista inom identifieringsområdet, Invengos höga tekniska anseende (man är t.ex. drivande inom landets standardisering av RFID) och Invengos marknadsnärvaro över hela landet ger företaget ett unikt utgångsläge för en framgångsrik etablering även inom identifiering för fabriksautomation i Kina. Tempot i det vi vill göra är högt och innebär ett behov av att fylla på kassan så att vi mer effektivt och träffsäkert kan utnyttja de båda nya situationer som vi nu positionerat oss för. Du är välkommen att investera i denna möjlighet och ta del av Scirocco i dess kommande värdetillväxt. Peter Thorander, VD Nyemission i Scirocco AB (publ), december Sida 3

4 Organisation Affärsmodell Nyemission i Scirocco AB (publ), december Sida 4

5 Grundaren Varje gång en ny teknik etableras ser man inte alltid hela dess potential, och Scirocco IRID är ett bra exempel på detta. Med början i traditionella tillämpningar, som den framgångsrika installationen hos den helautomatiska metallpulverfabriken i Höganäs, och cementfabriken i Aalborg i Danmark, fick vi bevis på att tekniken är unik, fungerar och är efterfrågad. Det vi inte såg är dock kanske lika viktigt; Med Scirocco IRID kan man bygga en extremt liten handhållen läsare som har flera meters räckvidd mot en tagg utan batteri. Taggen kan exempelvis sättas i en bilruta eller på ett fast objekt som ett apparatskåp. Vi har redan en funktionsmodell och efter demonstration skrivit intentionsavtal med en stor systemintegratör inom parkeringsområdet. Vips blev jobbet för parkeringsvakterna mycket enklare! IRID-läsarna är så små att de kan monteras i en explosionssäker kapsling utan att det kostar en förmögenhet. Vi hör talas om gruvolyckor där gas exploderat t.ex. p.g.a. en okontrollerad gnista. Gruvorna har mängder av gångar där kolet eller vad som nu bryts transporteras på vagnar som måste identifieras vid växlar och lossningspunkter. Radiobaserade läsare för dessa miljöer väger upp till 50 kg (!) och kostar därefter, Scirocco IRID mycket mindre. Fler explosionsfarliga miljöer hittar man i petrokemisk industri, i färgfabriker och på alla andra ställen med explosiva gaser eller damm. Ett viktigt skäl att välja Scirocco IRID ovan är som sagts många läsare per installation. En tillämpning där man i stället behöver många taggar är t.ex. järnvägsområdet, också en möjlighet för Scirocco. Järnvägsbolagen har sedan många år sökt teknik för vagnidentifiering, och i liten skala provat RFID med batterier i taggarna. Men lösningen bör helst vara utan batterier i taggen, följa en etablerad standard och ha ett robust byggsätt. Vidare bör tillverkaren ha erfarenhet från järnvägsområdet. Scirocco har nu ett RFID-system som kan användas inom järnväg, och med Invengo och Kinas järnvägsnät i ryggen kan bolaget uppvisa den styrka som krävs för storskalighet! Scirocco RFID kommer även väl till pass även i parkeringsgaragen. Med ett kort i rutan och läsare vid bommarna passerar man snabbt igenom med båda händerna på ratten. Inga köer ut på gatan längre. Systemet är lättanvänt och passar därför även mindre installationer, t.ex. boendeparkeringar. Ovan visas några typiska miljöer där Scirocco IRID och Scirocco RFID hittar sin marknad Staffan Sjögren Grundare, styrelseledamot och CTO Nyemission i Scirocco AB (publ), december Sida 5

6 Tekniköversikt Sciroccos identifieringssystem opererar med infraröd teknik (IRID) eller radio (RFID), och har inga batterier i taggarna. I stället får taggarna sin kraft från läsarna. IRID-systemen fungerar på upp till tre meters avstånd, RFID-systemen upp till fem meter. Alla system har riktad avläsning, antingen med en precis infraröd kommunikationszon som definieras med läsarens optik (IRID), eller en bredare radiobaserad zon som sätts av läsarens antenn (RFID). IRID-systemen kännetecknas av låg läsarkostnad, medan RFID-systemen har billiga taggar. Båda systemen är robusta mot störningar från andra system, i IRID-fallet tack vare den infraröda teknikens fundamentala egenskaper och i RFID-fallet tack vare ett skyddat frekvensband som av myndigheterna reserverats exklusivt för RFID. Alla Sciroccos identifieringssystem har funktionell design baserad på lång erfarenhet inom området och är konstruerade för svåra miljöer, t.ex. med avseende på inkapsling, tålighet för svåra elektromagnetiska störningar och krävande mekaniska miljöer. Sciroccos försäljning har hämmats av att man hittills endast haft tillgång till en, visserligen mycket bra men ändå nischad, teknik - IRID. IRID-tekniken används för effektivisering och har en viktig målgrupp inom bilindustrin, där investeringsviljan i Europa på senare tid varit dämpad. Med både RFID och IRID enligt ovan i produktportföljen, och starkare närvaro i Kina med IRIDtekniken, har bolagets marknadserbjudande nu blivit avsevärt starkare. RFID har dessutom förutom till effektivisering även koppling till säkerhetsområdet, t.ex. vid identifiering av fordon i slutna områden (bostadsområden, flygplatser, militära anläggningar). Detta förhållande minskar konjunkturberoendet. Nyemission i Scirocco AB (publ), december Sida 6

7 Riskfaktorer Denna beskrivning av risker är gjord efter de faktorer som Scirocco i dag känner till och bedömer som väsentliga. Beskrivningen gör inte anspråk på att vara heltäckande och läsaren uppmanas därför att ta del av allt tillgängligt informationsmaterial från bolaget ihop med oberoende handlingar för att själv bilda sig en uppfattning om de risker en investering i Scirocco är behäftad med. RFID-området domineras av ett fåtal stora leverantörer med global närvaro vilka kan komma att erbjuda mer kostnadseffektiva lösningar än Scirocco. Även om Invengo-samarbetet har reglerats i avtal är det viktigt att understryka vikten av personliga kontakter och att man lyckas nå den kritiska massa som behövs för att generera överskott. Skulle problem uppstå vid certifieringen kan lanseringen försenas. Bolaget kan även komma att behöva ytterligare finansiering innan man klarar att finansiera verksamheten med överskott, och det finns inga garantier för att sådan finansiering går att genomföra. Scirocco har som litet innovationsbolag i tidigare högkonjunktur haft svårt att rekrytera kvalificerad säljpersonal, ett problem som nu är löst. Det finns dock inget som säger att denna personalstyrka kan utökas i tillräcklig grad om konjunkturen tar fart igen och bolaget vid detta tillfälle är underfinansierat. I och med samarbetet med Invengo får Scirocco under förmånliga villkor tillgång till en bred produktportfölj inom RFID vilket innebär ökad konkurrenskraft och dessutom underlättar rekrytering på säljsidan. Samarbetsavtalen har möjliggjorts genom de personliga kontakter som ledning och huvudägare i Scirocco har med ledning och huvudägare i Invengo. RFID-marknaden har fått sitt genombrott i och med standardiseringsprocessen, och tillväxten förväntas vara fortsatt stark inte minst i Kina. Invengos erfarenheter på RFID-området imponerar, produkterna är verifierade och bestämmelserna för RFID är i dag tydliga och rimliga. Det är därför svårt att se varför inte produkterna skall möta de kommersiella behov och certifieringskrav som finns. Vid full anslutning i föreliggande Erbjudande tillförs Bolaget 4,7 Mkr före emissionskostnader. Nyemission i Scirocco AB (publ), december Sida 7

8 Villkor och anvisningar Scirocco AB (publ) har beslutat att genomföra en företrädesemission om högst aktier av serie B, motsvarande en ökning av bolagets aktiekapital med högst ,45 kronor där rätt att teckna de nya aktierna tillkommer aktieägarna varvid fem (5) befintliga aktier serie B berättigar till teckning av tre (3) nya aktier av serie B till en kurs om 0,40 kr per aktie. Vid full teckning tillför detta bolaget ,68 kr. De aktier som de två huvudägarna Staffan Sjögren och Per Hedebark är berättigade att teckna kan komma att tecknas av andra investerare. Villkorat lån Ägarna går in med en nyemission på min 2 mkr kontant. Almi lånar ut 2 mkr på 5 år. Lånet förfaller till betalning Räntan är på 1 % och utan säkerheter. Ett villkor för lånet är att Almi erhåller en teckningsoption på 2 miljoner aktier, lösenkurs 1 kr per aktie, kvotvärde 0,05 kr/aktie med en teckningsperiod Bakgrund till emissionen Nyemissionen görs med syfte att säkerställa behovet av rörelsekapital för de marknadssatsningar som samarbetsavtalen med Kinas ledande bolag inom högpresterande RFID, Invengo möjliggör. Genom samarbetet kan marknadsbearbetningen för bolagets nya produkter inom RFID (UHF) under Sciroccos varumärke i främst Europa och Asien kraftigt påskyndas, samtidigt som positionen för Sciroccos befintliga IRID-produkter, Infraröd RFID i främst Kina förstärks. Företrädesrätt till teckning Den som på avstämningsdagen den 1 december 2008 är aktieägare i Scirocco AB (publ) äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget. Teckningsrätter Aktieägare i Scirocco erhåller för varje (1) innehavd aktie serie B, tre (3) teckningsrätter serie B. Det krävs fem (5) teckningsrätter serie B för att teckna en (1) ny aktie serie B. Detta medför att man för varje femtal (5) aktier har rätt att teckna tre (3) nya. Teckningskurs Teckningskursen är 0,40 kronor per aktie serie B. Courtage utgår ej. Avstämningsdag Avstämningsdag hos VPC AB för rätt till deltagande i emissionen är den 1 december Sista dag för handel i Sciroccos aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 26 november Första dag för handel i Sciroccos aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 27 november Teckningstid Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 3 december 2008 till och med den 19 december Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från VPC, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton. Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget från och med den 3 december 2008 till och med den 16 december Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter som inte utnyttjas för teckning i företrädesemissionen måste säljas senast den 16 december 2008 eller användas för teckning av aktier senast den 19 december 2008 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde. Nyemission i Scirocco AB (publ), december Sida 8

9 Emissionsredovisning och anmälningssedlar Direktregistrerade aktieägare De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av VPC för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från VPC samt särskild anmälningssedel ANMÄLAN 1 och en anmälningssedel avseende teckning utan företrädesrätt. Informationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på följande hemsidor: Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej. Förvaltarregistrerade aktieägare Aktieägare vars innehav av aktier i Scirocco är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken informationsmaterial, emissionsredovisning, särskild anmälningssedel eller anmälan avseende teckning med subsidiär företrädesrätt. Teckning och betalning skall då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Teckning med stöd av företrädesrätt Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 19 december Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogat till den särskilda anmälningssedeln ANMÄLAN 1 enligt följande alternativ: 1) Inbetalningsavi I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då inte användas. Observera att teckning är bindande. 2) Särskild anmälningssedel ANMÄLAN 1 I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln under rubriken Anmälan 1, uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aqurat Fondkommission AB på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Aqurat Fondkommisson tillhanda senast klockan den 19 december Observera att teckning är bindande. Aqurat Fondkommission AB Box Danderyd Tfn: Fax: Nyemission i Scirocco AB (publ), december Sida 9

10 Teckning utan företrädesrätt Privata och institutionella investerare erbjuds att teckna de aktier som inte tecknas under utövande av företrädesrätt genom teckningsrätter. I händelse av överteckning kommer styrelsen att besluta om tilldelning, varvid styrelsen kan fästa avseende vid tidpunkten för inkommen anmälningssedel. Tilldelningen kan dessutom helt eller delvis komma att ske genom slumpmässigt urval. Bolaget har ej fastställt en indikativ lägstanivå för enskild tilldelning, vare sig för professionella eller ickeprofessionella investerare. Vid överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad som angivits på anmälningssedlarna eller i vissa fall helt utebli. Intresseanmälan görs på Anmälningssedel för teckning utan företräde. Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare och som vill teckna ytterligare B-aktier, skall anmäla detta till sin förvaltare. Aktieägare bosatta i utlandet Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Aqurat på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. Betald tecknad aktie (BTA) Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Handel i BTA Handel i BTA B kommer att ske på AktieTorget från den 3 december 2008 till och med den dag emissionen har registrerats hos Bolagsverket. Leverans av aktier Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av januari 2009, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från VPC. Utdelning Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med det innevarande verksamhetsåret. Handel på AktieTorget Aktierna i Scirocco AB (publ) är upptagna till handel på AktieTorgets handelslista. Aktierna som emitteras i nyemissionen avses att tas upp till handel omedelbart efter registrering av nyemissionen. Information om när handeln i de nya aktierna inleds, kommer att lämnas via ett pressmeddelande innan handeln påbörjas. Handelsbeteckningen är SCIR B. Scirocco-aktiens ISIN-kod är SE En handelspost uppgår till aktier. Offentliggörande av utfallet i emissionen Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast omkring den 30 december 2008, kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida. Handel i aktien AktieTorget är ett värdepappersinstitut och har Finansinspektionens tillstånd att driva handel med värdepapper utifrån det regelverk som gäller MTF*. Genom avtal med OMStockholmsbörsen använder AktieTorget fondbörsens handelssystem SAXESS. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är noterade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekursen från bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurserna finns även att följa på Text-TV och i dagstidningarna. Finansiell översikt (delårsrapport kvartal 3 i sammandrag) Nyemission i Scirocco AB (publ), december Sida 10

11 Scirocco har tagit ett strategiskt beslut att bredda produktportföljen med RFID (UHF) för att nå fler applikationer, attrahera fler återförsäljare och öka försäljningen. Fokus för det nya produktområdet kommer främst att ligga på applikationer inom transportlogistik och access/parkering. Ett viktigt område för det befintliga systemet Scirocco IRID är Kina/Asien eftersom det nu byggs många fabriker där, medan IRID i Europa främst kommer att installeras för projekt inom transportlogistik. Sciroccos patent som under våren godkändes i Kina har senare även blivit godkänt i Europa. Scirocco har fr.o.m. 1 september ny VD, Peter Thorander. Grundare och tidigare VD Staffan Sjögren fortsätter att verka i bolaget som tekniskt ansvarig, samt från styrelsen. På bolagsstämman den 1:a september valdes Per Hedebark in som ordinarie styrelseledamot. Stämman beslutade om omvandling av aktieägartillskott till lån, samt kvittningsemission av lån mot B-aktier, och informerade om omstämpling av A-aktier till B-aktier. Totalt finns det nu B-aktier i bolaget. RFID-systemet är definierat och specifikationerna godkända. Prototyper är producerade på vilka verifiering och testning pågår för fullt. Delårsrapporten är ej granskad av bolagets revisor. Nyemission i Scirocco AB (publ), december Sida 11

12 Scirocco AB (publ) Electrum 217 (Isafjordsgatan 30A) Kista Sweden Nyemission i Scirocco AB (publ), december Sida 12

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning LJUS I ALLA RUM! 100-metersvisionen blir verklighet satsning mot nästa generation solljussystem INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ)

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Innehåll tractechnology Sammanfattning av prospektet 1 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av aktier i TracTechnology AB (publ) 8 Bakgrund och motiv

Läs mer

Emissionsprospekt 2007. Sammanfattning, del 1 av 3

Emissionsprospekt 2007. Sammanfattning, del 1 av 3 Emissionsprospekt 2007 Sammanfattning, del 1 av 3 Innehåll Riskfaktorer 3 Sammanfattning 4 Kindwalls i sammandrag 4 Affärsidé och organisation 5 Utvald finansiell information 6 Motiv för erbjudandet 6

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 prospekt nyemission 2009 I detta prospekt används definitionen Bredband2, Bredband2 i Skandinavien AB och Bolaget som beteckning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014 INFORMATIONSMEMORANDUM Företrädesemission maj 2014 Innehållsförteckning Emissionen i sammandrag 3 Definitioner 3 Sammanfattning 4 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av aktier i Kentima 9 Bakgrund och

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I NYEMISSION 14 MAJ 2 JUNI 2014 FONDKOMMISSION

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I NYEMISSION 14 MAJ 2 JUNI 2014 FONDKOMMISSION INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I NYEMISSION 14 MAJ 2 JUNI 2014 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges; Med Free2move eller

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DECEMBER 2014 VIKTIG INFORMATION Detta informationsmemorandum ( Memorandum ) har upprättats med anledning av den förestående nyemissionen i Senzime om högst 3 674 082

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units)

KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) Den Norske Opera & Ballett i Oslo Du kommer som aktieägare i Kentima Holding att erhålla uniträtter. Observera att

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) 11 november - 27 november 2013 Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt prisbelönta nya

Läs mer

LJUS I ALLA RUM! Parans för in naturligt solljus till ytor dit ljus från fönster aldrig kan nå.

LJUS I ALLA RUM! Parans för in naturligt solljus till ytor dit ljus från fönster aldrig kan nå. LJUS I ALLA RUM! Parans för in naturligt solljus till ytor dit ljus från fönster aldrig kan nå. INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS SOLAR LIGHTING AB (PUBL) EMISSIONSMEMORANDUM FEBRUARI 2011 Erbjudandet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Januari 2013 Biosensor Applications Sweden AB Solna Strandväg 3 SE-171 54 Solna, Sweden Telefon: +46 (0)8 706 75 00 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ) 2 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: En () befintlig aktie av serie A ger rätt att teckna två (2) nya aktier av serie A. En () befintlig aktie

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB 1 Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB Företrädesemission i september 2010 inför listning på AktieTorget Sales Process Outsourcing (SPO) Konsult & Utbildning Field Marketing (FM) Online Marketing

Läs mer

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden Cryptzone AB (publ) l Prospekt avseende nyemission l April 2009 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Starbreeze, Koncernen eller Bolaget avses i det följande Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, inklusive dotterbolag.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste

Läs mer

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group villkor i sammandrag villkor i sammandrag Företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 23 november

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) Foto: Benchmark där inget annat är angivet. 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ). Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Inbjudan att teckna units i

Inbjudan att teckna units i Inbjudan att teckna units i INNEHÅLLSFÖRTECKNING Generell information... 3 VD har ordet... 6 Inbjudan till teckning av Units... 8 Bakgrund och motiv... 9 Villkor och anvisningar... 12 Taurus Energy AB...

Läs mer

Inbjudan till teckning av A-aktier

Inbjudan till teckning av A-aktier Inbjudan till teckning av A-aktier Biosensor Applications Sweden AB (publ) mobile EQUIPMENT FOR DRUG AND EXPLOSIVES DETECTION Biosensor Applications Sweden AB (publ) mobile EQUIPMENT FOR DRUG AND EXPLOSIVES

Läs mer

NYEMISSION Alteco Medical AB

NYEMISSION Alteco Medical AB NYEMISSION Alteco Medical AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Över 1 600 behandlingar med Alteco LPS Adsorber Alteco Medical AB, Org nr. 556625-0840 Alteco MedicalAB i korthet Sepsis Det finns tre svårighetsgrader

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission i samband med listning på AktieTorget Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen ProstaLund AB (publ) 556745-3245 Redan etablerad metod

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011

Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011 Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011 VIKTIG INFORMATION Denna informationsbroschyr är inte och skall inte anses utgöra ett prospekt enligt

Läs mer