SELASETUR REPORT NO. 0205

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SELASETUR REPORT NO. 0205"

Transkript

1 SELASETUR REPORT NO by Per Åke Nilsson *a a Selasetur Íslands/Hólaskóli

2 Åres genombrott som ett svenskt Davos När jag under min tid vid Mittuniversitetets turisminstitution försökte förklara för studenter som mestadels kom från södra Sverige att Frösön en gång i tiden var Jämtlands främsta turistattraktion, såg de bara frågande på mig. När jag nämnde Stokketitt och Utsiktstornet såg de ännu mer förvånade ut och Pettersson-Berger gav heller inget lyft. De hade till största delen sökt utbildningen för vintersportorten Åres skull. På Frösön bodde man i studentlyor, man turistade inte. Åre var från början också en sommardestination och det var först genom Bergbanans invigning 1910 som en spirande vinterturism uppenbarade sig där. Lundsbergsliften, invigd 1940 som den första i landet, ledde fram till det definitiva genombrottet för Åre som vintersportort genom att man fick arrangera alpina VM Fortfarande var dock steget långt till det mål som Carl Olof Rahm redan 1903 uppställde: att göra Åre till ett svenskt Davos. Politisering av fritiden Under 60-talet politiserades idrott och friluftsliv. I och för sig började politiseringen redan under 30-talet med exempelvis införandet av semester på två veckor och därmed problematiseringen av begreppet fritid. Man var rädd för att den nyvunna fritiden skulle missbrukas i stället för att utgöra en källa till vederkvickelse och därmed göra arbetaren till en bättre arbetare. Där var fack och arbetsgivare överens. Som en följd av detta intresse för fritiden som samhällsförbättrare infördes på 70-talet begrepp som det rörliga friluftslivet och översiktsplanering. En ändring av kommunallagen 1968 gjorde det möjligt för kommunerna att agera mer aktivt genom stöd till anläggningar och genom lån och tomtmark. Det blev också möjligt att starta kommunala bolag eller medverka i andra företag. En meningsfull fritid åt alla löd slagordet. Utvecklingen i kommunen Finansminister Gunnar Sträng myntade på 70-talet begreppet den gröna vågen. Han tänkte nog närmast på synkroniseringen av gatljusen i Stockholm när han med sin myndiga röst förkunnade att det går en grön våg från städerna till landsbygden. Men det var inte denna våg som gjorde Åre till en av de få tillväxtkommunerna i Norrlands inland. I stället var det turismen som drev utvecklingen framåt. Vid ingången av 70-talet fanns det knappt invånare i Åredalen och antalet turistbäddar var ca När 80-talet inleddes hade kapaciteten ökat till bäddar och turismen bedömdes att ha skapat cirka 800 helårsarbeten ( 25 till 30 % av alla helårsverk i kommunen). Åre hade nu störst marknadsandel av hotell av alla kommuner i Sverige. Kommunens skatteintäkter på turismen beräknades till tjugo miljoner medan utgifterna beräknades till tio miljoner. Under femton år förvandlades Åre från relativt beskedlig sommarturistort till ett svenskt Davos som Carl Oolof Rahm och STF redan vid sekelskiftet sett vid horisonten.

3 Starten som primärt rekreationsområde Nära besläktat med den gröna vågen på 70-talet var det spirande miljömedvetandet. I kölvattnet på Rachel Carsons omskakande och omdebatterade bok Tyst vår insåg många att miljöproblematiken måste hanteras och vid den här tiden betydde hantering detsamma som planering. En utredning Mark och vatten - tillsattes med direktiv att se över strandskyddet och det obrutna fjällområdet och därmed skapades de så kallade primära rekreationsområdena. Syftet var att dessa skulle planeras främst utifrån nationella rekreationsbehov vilket innebar att planeringsprocessen blev en samrådsprocess mellan stat och kommun. Som pilotområde föreslog utredningen Åre. Ett nytt Åreprojekt presenteras När Carl Olof Rahm lanserade sitt Åreprojekt var optimismen stor men resultatet blev ganska magert. Nu var optimismen om möjligt ännu större och Rahms tillkortakommande skulle vändas i framgång. 70-talet var de stora projektens årtionde med staten som pådrivande aktör. Det nya Åreprojektet sjösattes 1971 och man föreslog en skedesvis utbyggnad i sex etapper. Den första etappen rörde utbyggnad av centrala Åre med vissa basinvesteringar i regionen. Senare etapper rörde utbyggnad av Östersunds flygplats samt mindre insatser i Duved och Storlien. De sista etapperna rörde utbyggnad även av Bydalen, Kall och Vålådalen. I den sista etappen föreslogs anläggningar i Åre centrum för inomhusaktiviteter. Det var ett försök att bryta den ensidiga profil Åre skaffat sig som vintersportort eftersom de föreslagna anläggningarna var avsedda att kunna användas även på sommaren, en första ansats till diskussionen om ett året-runt Åre. Åreprojektet och verkligheten Den första etappen, beräknad till en kostnad av 47 miljoner kronor, innebar bland annat en satsning på en kabinbana. Likheten är slående med Rahms projekt där Bergbanan blev det stora numret. Denna kabinbana skulle liksom Bergbanan bli Åres flaggskepp och utvecklingsmotor. Byggtiden beräknades till tre år. Genom ändringarna i kommunalgen kunde man 1973 bilda ett finansieringsbolag, ÅPAB, med näringsliv, kommun och landsting som delägare. Året därpå bildades ytterligare ett bolag, Åre Lift-och Kabinbane AB (ÅKAB), med uppgift att ta över kabinbaneprojektets genomförande och så småningom dess drift. Åre kommuns politik var att låta näringslivet ta största ansvaret. Man menade att kommunen var för liten aktör i detta stora sammanhang. Det nya Åreprojektet blev dock, liksom Rahms projekt, aldrig fullföljt. Endast den första etappen påbörjades med Kabinbanan som den stora satsningen. Det visade sig dock tämligen snart att de föreslagna 47 miljonerna för etapp 1 knappast var en realistisk beräkning. I stället kom notan för staten att sluta på 127,3 miljoner kronor.

4 Kabinbanan en gökunge? Under 70-talet inträffade en planeringsturbulens av aldrig tidigare skådat slag. Den planeringsoptimism som präglat första halvan av årtiondet försvann som genom ett trollslag i slutet av samma årtionde genom den finansiella krisen. Långtidsplaneringen (på 5 år) 1978 hann aldrig lämna trycket innan den blev inaktuell. Slagordet blev planering med osäkerhet och man fick det att låta positivt, fast alla egentligen visste att man inte hade en aning om vad som skulle ske. I efterhand talade man i planeringskretsar om miljonärssjukan: när det offentliga bestämde sig för att bygga något nytt, exempelvis ett badhus, så resonerade man som så att ett nytt badhus kostar så pass mycket pengar att det är lika bra att satsa ordentligt och få något verkligt nytt och funktionellt för pengarna. I många fall innebar det skenande kostnader. Bygget av kabinbanan följde nästan bokstavligt denna process. Redan innan starten blev det problem. Den Schweiziska byggfirman var inte van vid de speciella vindförhållanden som gäller på Åreskutan och man lyssnade tydligen heller inte på kunniga ortsbor utan byggde banan på ett mycket utsatt ställe. Detta fick otaliga driftstopp till följd, framförallt på grund av nedisning. Ursprungligen beräknades kabinbanan kosta 7,28 miljoner kronor men redan innan man börjat bygga hade nya beräkningar hamnat på miljoner kronor. Departementet fick kalla fötter och ville ha alternativa lösningar. En ny beräkning gjordes med resultat att kostnaderna väntades stiga till 42,1 miljoner. Regeringen beviljade ändå medel så att bygget kunde starta. Redan året därpå sprang kostnaderna upp till 54 miljoner och ytterligare ett år senare redovisade ÅKAB att banan skulle kosta 74 miljoner kronor att färdigställa. Regeringen räddade ÅKAB med ett ränte- och amorteringsfritt lån på 30 miljoner kronor på fem år. Trots allt står Kabinbanan där idag som ett monument över 70-talet. Det är till och med ett av länsmuseet fredat monument som symboliserar 70- talets byggnadsestetik vilket gör det omöjligt att förskönas. Turister som överklass Turismen hade länge utsatts för negativa beskrivningar, men på 70-talet kopplades den ihop med klassklyftor och lyxtillvaro. Turisterna blev en överklass som på turistorterna tog plats från vanliga människor. Åreprästen Lennart Lindén var en av dem som förde ortsbornas talan mot turisterna. Han framhöll att Åreprojektet enligt hans mening startat i fel ända. I stället för att från början låta ortsbefolkningen vara med och utforma det, så presenterades man ett färdigt förslag för Åreborna. De stämningar som Lindén gör sig till tals för bildar också underlag för en då vanlig uppfattning om Åre i media. DN har 1977 rubrikerna Nu dundrar politikerna mot miljonrullningen i Åre och Ett huvudlöst projekt för rika utförsåkare. I Aftonbladet skrev Eva Wikander en artikel under rubriken Det inplastade Åre där hon ondgör sig över den marknadsföring som Åre lanserar. Hon kallar det ett kommersiellt hångrin mot människornas behov av friluftsliv och naturupplevelser.

5 Från statens sida konstaterade idrottsminister Rämgård att framtoningen i massmedia inte för Åreprojektet vidare precis. Under den tid Åreprojektet förbereddes fick Åre positiv draghjälp av media, men under slutet av 70-talet kom Åre att representera kapitalismens avigsidor och kritiserades för kommersialisering. De nya plastkorten för betalning var vid den här tiden i mångt och mycket något som de nya jet-set - människorna använde. Det var lätt att göra kopplingen inplastat Åre till dessa människor och deras plastkort. Åre uppfattades av många som ett sönderbyggt och turistförpestat område. Stenmarksepoken Vissa saker gav emellertid Åre en positiv image. En sådan var Stenmarksepoken. Den gav svenska folket insikten att alpländernas monopol på alpina skidframgångar var brutet och Åre var sinnebilden för att även Sverige kunde vara med i kampen om medaljer och framgångar. Alpin skidåkning blev 70-talets stora innegrej. Redan på 60-talet gav Bengt-Erik Grahn en försmak av vad utförsåkningen skulle komma att betyda i Sverige. Hans spektakulära åkstil uppmärksammades, men eftersom han nästan aldrig kom i mål blev effekten ändå inte så stor. Hans klubb Fjällvinden från Tärnaby blev dock känd. När därför Ingemar Stenmark dök upp som en produkt av samma klubb var marken till viss del preparerad. Under hans sagolika karriär på 70-talet med 86 världscupssegrar och 8 mästerskapsmedaljer blev utförsåkning definitivt en nationell angelägenhet. Varken förr eller senare har väl en svensk idrottsstjärna lyckats få svenska folket att så mangrant följa sporttävlingar under en så lång period. Utförsåkning blev en kommunal angelägenhet. Backar preparerades, liftar installerades och fritidsbyar etablerades. Utförsåkning blev ungdomens inneaktivitet. Där fanns inget av längdåkningens smått puritanska och självplågande anda. De nya storkommunerna med sina nya resurser, och med Åre som ledstjärna, etablerade informationskontor med det dubbla syftet att - med samma material - påverka både presumtiva näringsidkare och turister. De flesta anläggningar kostade dock skyhögt mer än de inbringade och efter Stenmarksepoken kom en smärtsam revidering av kommunens turismsatsningar. Åre sökte två av de OS som ägde rum under 1970-talet: 1972 i Sapporo, tillsammans med Tammerfors, och 1976 i Innsbruck, likaledes tillsammans med Tammerfors Inte bara Åre Under 70-talet gick det rörliga friluftslivet från att vara ett begrepp till att bli en realitet. Bilen tog över tåget som transportmedel och Åre fick nya turister som rörde sig fritt, alltmer oberoende av gamla tiders boende och övernattningsmönster.

6 Centralorten Åre fick konkurrens. Redan under kriget hade Bydalen fått gratisskjuts genom förbudet för utlänningar att besöka Åre och nu utnyttjade man läget med både ny lift och det dittills okända begreppet självhushåll. I Duved byggdes liftar och orten framstod som mer framåt och fräsch än det något insomnade Åre. Eldsjälen i Duved, Lennart Brunnhage, var den drivande kraften som såg till att Duved blev dominerande på liftområdet. Men Åre hade de intressantaste backarna och med satsningen som primärt rekreationsområde vände utvecklingen till Åres fördel. En samordning mellan Åres och Duveds liftsystem var en nödvändighet menade Åres kommunalråd John Bruno Jacobsson och Åres liftbolag köpte upp Duveds liftsystem i akt och mening att sammankoppla dem till en helhet. Det blev en kraftig kollisionskurs med Lennart Brunnhages Duved, men konflikten löstes i den plan som kommunen fastställde 1982 för turismutvecklingen i Åredalen där Åre/Duved sågs som en enhet tillsammans med Storlien. Andelshusbyggande och utveckling utanför Åre/Duved Andelshus blev populära under 70-talet. Idén kom på 60-talet efter mönster från kontinenten. Fördelarna låg i den låga kontantinsatsen för andelsägarna, nackdelarna låg i beroendet av en konjunkturkänslig marknad som lätt inbjuder till spekulation. Sjunker stugbyns attraktivitet blir det färre personer som delar på kostnaderna och till slut kan de sista andelsägarna blir sittande med Svarte Petter. Detta drabbade flera stugbyar med andelshus, bland annat i Storlien. Stugbyn i Strolien uppstod när vägen byggdes dit Samtidigt satsades det på Storulvån, Blåhammaren och Sylarna för att knyta ihop dessa anläggningar. Sylstationen totalrenoverades 1977, brann ned till grunden tre år senare och uppfördes på nytt ytterligare tre år senare. Lars Göran Larsson, Ottsjökocken, köpte Högåsens värdshus med andelshusby i Ottsjö Hans idé var att göra värdshuset känt för såväl vardagsmat som festmat. Även detta blev en i raden av konkurser i andelshusbranschen. Vissa av delägarna i bolaget hade sålt belånade andelar utan att meddela köparen att de var belånade, sålt andelar som ej var byggda och så vidare. Turismen och miljön Diskussioner om miljövänlig turism dök på 70-talet upp världen runt och kom i Europa att röra situationen i Alperna, beroende på det enorma slitage som dessa utsattes för samtidigt som området kontinuerligt vuxit som transitland för tung lastbilstrafik och tät persontrafik. Länsstyrelsen i Jämtland varnade 1978 kommunerna för en alltför snabb utbyggnad av turistorterna. Turismen hade börjat få sin beskärda del av miljörörelsens kritik som gick ut på att luftföroreningar genom avgaser, orenade avlopp, förbrukning av knappa färskvattenresurser och sopberg följde i massturismens spår. På sikt en ohållbar utveckling menade man. Naturvårdsverket påpekade att trängselproblem i fjällen kan upplevas besvärliga om kontakt med andra turister inte går att undvika, eftersom det stora flertalet har semester vid en och samma tid på året. Trängsel är, menade man, i de flesta fall liktydigt med upplevd trängsel.

7 Rekreationssociala mål Låginkomstutredningen gjorde på många sätt intryck på debattklimatet när den publicerades Den svenska rekreationspolitiken kunde inte ställas utanför denna debatt och 1975 fastställdes mål som innebar att sociala och ekonomiska hinder inte fick bestämma konsumtion av rekreation. Detta resulterade i att turismen blev till partipolitik. Det borgerliga blocket hävdade turismens näringspolitiska betydelse och att den skulle finansiera sig själv. Socialdemokraterna lyfte fram den rekreationspolitiska betydelsen i stället, bland annat genom begreppet hinderproblematik. För Åres del blev den näringspolitiska delen av rekreationspolitiken dominerande och koncentrationen av kapitalet inom näringen bäddade också för detta Stödområden införs i Sverige 1971 Tännforsen fridlyses 1971 Åreutredningen startar 1972 Gösta Olander dör 1973 SJ överlåter bergbanan till Åre Fjällbanor 1973 Turistkommitténs slutbetänkande 1973 Åre Fjällbanor köper Bergbanan och Fjällgården 1973 Ny lift byggs i Bydalen, meter lång 1973 ÅPAB bildas 1974 Åre storkommun bildas 1974 ÅKAB bildas 1974 Hedmans Hotell brinner ner 1975 Sveriges Turistråd skapas 1975 Beslut om primära rekreationsområden 1976 Ullådalens anläggning klar med väg 1976 Kabinbanan byggs 1977 Sylstationen totalrenoveras 1978 Hotell Granen säljs till Åre kommun 1979 ÅPAB läggs ner 1980 Åre/Falun söker OS 1988 Åres genombrott som ett svenskt Davos Litteraturhänvisningar Aronsson, Leif (1980) Marknader för turism i fjällområdet och Jämtlands län. Östersund: Utvecklingscentrum Turism Broggi, MF (1985) Sanfter Turismus: Schlagwort oder Chance für den Alpenraum? Vaduz : CIPRA Carlsson, Thomas & Sandeberg, Nils (1979) Trängsel i fjällen. Naturvårdsverket Rapport 1979:1211 Fagerström, Thomas & Ohlsson, Björn (1986) Turismen i Åre del 1. Turismens ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter i Åre kommun. Östersund: Mitthögskolan Hägerhäll, Bertil (1988) Vår gemensamma framtid. Stockholm: Prisma

8 Lindén, Lennart (1977) Turismens sociala konsekvenser. Stockholm: S:t Lukasinstitutet Lindgren, Göran (1979) Andelsboende. Östersund: J/H Turistförening Nilsson, Suzanne & Persson, Anneli (1992) Åre en möjlighet även på sommaren? Östersund: Mitthögskolan Olson, Hans-Erik (1988) Staten, turismen och rekreationen. Stockholm: Förvaltningshögskolan Rolén, Mats (1990) Jämtland-Härjedalens historia del V Tiden Östersund: Länsmuseet Sehlin, Halvar (1986) Känn ditt land: STF:s roll i den svenska turismens historia. Stockholm: STF Sjögren, Otto (1929) Förord I Till Fjälls, Svenska Fjällklubben Årsbok Turner, Louis & Ash, John (1975) The Golden Hordes. Constable London Waller, Martin (1986) Åre en krönika i ord och bild. Stenström Interpublishing. Uddevalla Utredningar Statens Offentliga Utredningar 1964:47 Utgångsläge och utvecklingstendenser Statens Offentliga Utredningar 1965:19 Friluftslivet i samhällsplaneringen Statens Offentliga Utredningar 1966:33 Anläggningar för det rörliga friluftslivet mm Statens Offentliga Utredningar 1967:50 Kommunala befogenheter inom turistväsendet Statens Offentliga Utredningar 1969:29 Idrott åt alla Statens Offentliga Utredningar 1971:75 Hushållning med mark och vatten Statens Offentliga Utredningar 1973:52 Turism och rekreation i Sverige Statens Offentliga Utredningar 1983:43 Områden för turism och rekreation Statskonsult (1979) Utvärdering av planerings- och beslutsprocessen i Åre-projektet Stockholm: Statskontoret TUR-75 (1978.) Länsstyrelsen i Jämtlands län, Kommunförbundets länsavdelning,

C-UPPSATS ÅRE. Utveckling, konsekvens & framtid. Karl Dumky. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS ÅRE. Utveckling, konsekvens & framtid. Karl Dumky. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2006:038 ÅRE Utveckling, konsekvens & framtid Karl Dumky Luleå tekniska universitet C-uppsats Historia Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Samhällsvetenskap

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015

ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015 ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015 Adrenalin. Äventyr. Frihet. Natur. Utmaning. Syre. Härproducerat. Upplevelse. Njutning. Puls. Upplevelse. Nöje.

Läs mer

historien om jaktvillans resa nedför berget

historien om jaktvillans resa nedför berget historien om jaktvillans resa nedför berget Det var en gång... Runt förra sekelskiftet var jakt och friluftsliv mycket populärt bland överklassen. På den tiden var Åre en kurort. Högsäsong var sommartid

Läs mer

Frågor och svar angående investering i Tegeliften

Frågor och svar angående investering i Tegeliften Frågor och svar angående investering i Tegeliften Varför ska bostadsrättsföreningarna satsa pengar? Räcker det inte om de privatpersoner som vill bli aktieägare blir det? En del av finansieringen kommer

Läs mer

FJÄLLFORSKNINGSKONFERENS

FJÄLLFORSKNINGSKONFERENS FJÄLLFORSKNINGSKONFERENS STORSLAGEN FJÄLLMILJÖ PÅ VEMS VILLKOR? VILHELMINA 17 18 NOVEMBER 2015 Välkommen till den tredje årliga konferensen i forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö. Tio forskningsprojekt

Läs mer

husvagnsfolk försöker muta sig till säsongsplats

husvagnsfolk försöker muta sig till säsongsplats husvagnsfolk försöker muta sig till säsongsplats den stora FÖRdELEN med vintercamping är att man kommer nära backen med sitt boende till ett rimligt pris. Ett halvårs uppställning kostar ungefär som en

Läs mer

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se PROMEMORIA Ärendenummer: FO 2007-016 Datum: 2007-11-21 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende ett kommunalt bolags ombyggnad

Läs mer

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND Q2 2010 RTS Index utfall för det andra kvartalet 2010 visar att det totala antalet resenärer som reser via rederier till/från våra kuster (-5 procent), via flyg (-2 procent) och via tåg (-1 procent) sjunker

Läs mer

Förändringarnas Åre. Kulturhistorisk landskapsanalys av riksintresset Åredalen

Förändringarnas Åre. Kulturhistorisk landskapsanalys av riksintresset Åredalen Förändringarnas Åre Kulturhistorisk landskapsanalys av riksintresset Åredalen Omslagsbilder: Turister vid bergbanan i Åre omkring 1925 respektive 2007. Foto: Nils Thomasson (privat ägo) resp. Johan Loock.

Läs mer

Att kommunisera i en politisk miljö. Bo Krogvig Springtime / Six Year Plan AB

Att kommunisera i en politisk miljö. Bo Krogvig Springtime / Six Year Plan AB Att kommunisera i en politisk miljö Bo Krogvig Springtime / Six Year Plan AB Eller where did we go right? http://www.youtube.com/watch?v=o n46ctew8r0 Från särintresse till allmänintresse VännerAmbassadörer

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande.

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-30 146 Tid 14.00 14.25 Plats Stadshuset Omfattning 149-153 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Vindkraft och turism. Bosse Bodén ETOUR/Mittuniversitetet Östersund

Vindkraft och turism. Bosse Bodén ETOUR/Mittuniversitetet Östersund Vindkraft och turism Bosse Bodén ETOUR/Mittuniversitetet Östersund Landskapsanalys * - Europiska landskapskonv. Betalningsvilja sol- resp vindk. Havsnäs; kort- (250-1000) resp lång sikt (13) lok. årsarbeten

Läs mer

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 091215 Kl 9-12 Plats: Åre Fjällsätra

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 091215 Kl 9-12 Plats: Åre Fjällsätra Sid 1 Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 091215 Kl 9-12 Plats: Åre Fjällsätra Medverkande Från LAG-grupp: Jörgen Andersson, Lena Bromarker, Mikael Sundman, Jan Andersson, Eva Hellstrand,

Läs mer

Vinterturismens byggnadsverk Åres byggnadshistoria från det första skidhotellet till dagens skidortsindustri

Vinterturismens byggnadsverk Åres byggnadshistoria från det första skidhotellet till dagens skidortsindustri Byggnadstraditioner i gränstrakter Vinterturismens byggnadsverk Åres byggnadshistoria från det första skidhotellet till dagens skidortsindustri Av Veronica Olofsson 2006-02-21 Jamtlis hörsal www.grenstrakter.org

Läs mer

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030 Airport Bakgrund Utvecklandet av området Södra Lappland kan beskrivas genom tre olika faser. Genom skapandet av ett destinationsbolag har de fyra kommunerna lagt grunden för att öka antalet besökare och

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Närvarande: Yvonne Nilsson Gauffin Flens Hembygdsförening, Krister Karlsson och Mats Frankenberg Vadsbro-Blacksta

Läs mer

LARS-BÖRJE BULAN ERIKSSON!

LARS-BÖRJE BULAN ERIKSSON! LARS-BÖRJE BULAN ERIKSSON! Professionell skidåkare 1986-1992! Olympisk brons medaljör 1988! VD, Åre Agentur AB 1992 2008! VD, Åre Destination AB 2008 2013! VD, Bulan & Partners AB 2013-!! Styrelse erfarenheter:!

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämnden firade år 2011 sitt 25-årsjubileum. Nämnden har sedan starten hösten 1986 utvecklats till en väletablerad institution på den svenska aktiemarknaden

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se SLUTLIG BEDÖMNING Ärendenummer: FO 2007-012 Datum: 2007-06-07 Utredning avseende ett kommunalt bolags ombyggnad av lokaler

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Upptäck fjällvärldens prisvärda backar

Upptäck fjällvärldens prisvärda backar Upptäck fjällvärldens prisvärda backar Åre eller Sälen i vinter? Fundera en gång till. Det finns närmare ett 20-tal andra vinteranläggningar som gärna är med och konkurrerar om dina semesterpengar. En

Läs mer

VINDKRAFTSUTREDNING FÖR ARVIDSJAURS KOMMUN TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN KOMPLETTERING AV SAMRÅDSREDOGÖRELSEN

VINDKRAFTSUTREDNING FÖR ARVIDSJAURS KOMMUN TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN KOMPLETTERING AV SAMRÅDSREDOGÖRELSEN VINDKRAFTSUTREDNING FÖR ARVIDSJAURS KOMMUN TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN KOMPLETTERING AV SAMRÅDSREDOGÖRELSEN Kommunen arbetar för närvarande även med en revidering av översiktsplanen i dess helhet. Vi är

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

Historik. Historisk tidsaxel

Historik. Historisk tidsaxel Historik Alla medarbetare, tillfälligheter och händelser genom åren har format och byggt upp företagskulturen och den verksamhet som idag bedrivs inom Helmia. Historiken sträcker sig flera decennier tillbaka

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Södermanlands län. Företagsamheten 2015

Södermanlands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Deborah Rosman, Skärgårdsvåfflan i Oxelösund. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Facit Språkvägen. för sfi kurs D

Facit Språkvägen. för sfi kurs D Facit Språkvägen för sfi kurs D Kapitel 1 Insändare 1 Den har skrivits av en person som bor i Tallbogård. 2 Han vill framföra att han tycker att det är fel av kommunen att bygga en väg rakt igenom parken

Läs mer

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun 1 IT- och regionminister Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun Sänder er detta brev som ett försök att beskriva den frustration

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

ERFARENHETER AV VINDKRAFTSETABLERING Förankring, acceptans och motstånd. Åsa Waldo Sociologiska institutionen, Lunds universitet asa.waldo@soc.lu.

ERFARENHETER AV VINDKRAFTSETABLERING Förankring, acceptans och motstånd. Åsa Waldo Sociologiska institutionen, Lunds universitet asa.waldo@soc.lu. ERFARENHETER AV VINDKRAFTSETABLERING Förankring, acceptans och motstånd Åsa Waldo Sociologiska institutionen, Lunds universitet asa.waldo@soc.lu.se NATIONELLA VINDKRAFTSKONFERENSEN 2009 7-8 maj i Kalmar

Läs mer

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Projektplan Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Inledning 1. Projektnamn Konstgräsanläggning Stallaholmsområdet

Läs mer

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson PROJEKT ALBYLEN Datum: 25 mars 2011 AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson 0 Sammanfattning: Föreningen Albylen som bedriver aktivitets- och friskvårdscentrum

Läs mer

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför lyftas och diskuteras för att det regionala arbetet ska kunna fortsätta. Regionfrågan/-indelningen är

Läs mer

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun 1 IT- och regionminister Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun Sänder er detta brev som ett försök att beskriva den frustration

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

och Värmdö Sammanfattning Hemställan

och Värmdö Sammanfattning Hemställan Förbud mot kommunala gym i Stockholm och Värmdö Sammanfattning Sveriges Riksdag beslutade hösten 2009 att ändra konkurrenslagen, i syfte att undanröja konkurrenskonflikter mellan privat och offentlig sektor.

Läs mer

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå 1. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 2. Fastställande

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

Idé och tanke från Anders Ahlgren. Krav från Visit Falun Borlänge AB - Vill näringen? - Varumärkesundersökning. - Hedemora och Avesta med!

Idé och tanke från Anders Ahlgren. Krav från Visit Falun Borlänge AB - Vill näringen? - Varumärkesundersökning. - Hedemora och Avesta med! Samordning av utvecklingen av besöksnäringen inom Södra Dalarna Gagnef, Falun, Borlänge, Säter, Hedemora, Ludvika, Avesta och Smedjebacken Idé och tanke från Anders Ahlgren Krav från Visit Falun Borlänge

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Vi investerar i små välskötta svenska bolag

Vi investerar i små välskötta svenska bolag Vi investerar i små välskötta svenska bolag 1 2 Engelbrekt Kapital köper företag med en omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Vi erbjuder Dig som står inför ett ägarbyte en trygg framtid för Ditt

Läs mer

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Hushållningssällskapet Branschundersökning April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Innehållförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund och fakta 4 Orsaker 15 Bortfallsanalys 16 Omsättning 5 Omsättning, fortsättning

Läs mer

Flygfraktens betydelse för näringslivet

Flygfraktens betydelse för näringslivet Frukostseminarier med tema: Att förbättra Stockholmsregionens internationella tillgänglighet för att främja regionens långsiktiga utveckling - ekonomiskt, socialt och kulturellt Tema för frukostseminarium

Läs mer

Protokoll fort vid Gnejsens Samfallighet. Extra föreningsstämma den 2005-12-06. 1. Till ordförande valdes Nils Häggström.

Protokoll fort vid Gnejsens Samfallighet. Extra föreningsstämma den 2005-12-06. 1. Till ordförande valdes Nils Häggström. Protokoll fort vid Gnejsens Samfallighet. Extra föreningsstämma den 2005-12-06 1. Till ordförande valdes Nils Häggström. 2. Roland Johansson valdes till sekreterare. 3. Till justerare och röstraknare valdes

Läs mer

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall?

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall? En svår konst modellen för Alingsås konsthall? EN UTREDANDE RAPPORT AV Jousette Carlsson Kulturverkstan 2010 SAMMANFATTNING Med väldigt små medel har Alingsås konsthall lyckats placera sig på Sveriges

Läs mer

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND BAKGRUND I november 2013 fick Tillväxt Gotland frågan om föreningen skulle kunna vara den samlade kraften för näringslivet

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Skidskyttets lokalisering. vid en eventuell ansökan om Vinter-OS och Paralympics år 2022

Skidskyttets lokalisering. vid en eventuell ansökan om Vinter-OS och Paralympics år 2022 Skidskyttets lokalisering vid en eventuell ansökan om VinterOS och Paralympics år 2022 Länsstyrelsen i Jämtlands län, Regionförbundet Jämtland och Östersunds kommun lämnar denna utredning och framställning

Läs mer

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014 STYRELSE Närvarande Frånvarande Eva Eriksson, ordförande Urban Jonsson, vice ordförande Åke Andersson, kassör Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

Framställning om vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs

Framställning om vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs Framställning till riksdagen 2011/12: RBX Framställning om vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs Sammanfattning I framställningen föreslås att en eller flera utredningar snarast påbörjas

Läs mer

Regionstyrelsen 2014-03-28

Regionstyrelsen 2014-03-28 2014-03-28 kl 11.00-13.00, CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi

Läs mer

Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna. - en sammanfattning

Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna. - en sammanfattning Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna - en sammanfattning 1 Bakgrund Frågan om frilansarnas sociala trygghet är en fråga som funnits på agendan länge. Frilans Riks har arbetat med den sedan

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering

Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering Skåne Nordväst Syfte och mål Uttrycker samsyn kring gemensamma fysiska utvecklingsfrågor och ställningstaganden.

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se FO 2008-08 Datum: 2008-07-19 Utredare: Micha Velasco Olaglig försäljning av Mejeriet i Årjäng samt olämplig kommunal verksamhet

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Resultatet av Indecaps enkätundersökning

Resultatet av Indecaps enkätundersökning Resultatet av Indecaps enkätundersökning Först och främst vill jag tacka er som var med och svarade på enkätundersökningen. Anledningen till att vi skickar ut en sådan lite då och då är för att få en chans

Läs mer

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Varumärket Kinda Kommunfullmäktige 97 20140929 Nära i Kinda - A different Kinda life Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Inledning Vi vill att Kinda kommun ska vara en attraktiv kommun för medarbetare, kommuninvånare,

Läs mer

Ungt årsmöte i Lycksele 2003

Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Liksom tidigare år genomfördes VA yngres årsmöte i anslutning till Svenskt Vattens årsmöte. Denna gång var det förlagt till Lycksele i Lappland. Trots ett intressant och aktuellt

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Sid 1 Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Medverkande Från LAG-grupp: Jörgen Andersson, Maria Kjellström, Lena Bromarker, Mikael Sundman,

Läs mer

11 Val av Sekreterare för mötet. Till Sekreterare för mötet valdes Magnus.

11 Val av Sekreterare för mötet. Till Sekreterare för mötet valdes Magnus. Protokoll styrelsemöte: Nummer: 4/11 Datum: 2011-04-11 Närvarande: Mats Hult, Jonsson, Ragnar Nilsson, Eva Persson, Owe Rosenholm, Magnus Sandberg och Rune Åström. Frånvarande: Inga. Telefonmöte över Skype:

Läs mer

Effekterna av vårdnadsbidraget

Effekterna av vårdnadsbidraget Effekterna av vårdnadsbidraget - Kraftiga neddragningar i förskolan - Begränsningar i barns rätt till förskola - Minskad jämställdhet i familjeliv och arbetsliv - Minskat deltagande i arbetslivet - Tillbakagång

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(10) Plats och tid L:a Bergsgatan 12 A, Askersund. Kl. 18.00-20.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) istället

Läs mer

VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC ENASTÅENDE SKIDÅKNING

VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC ENASTÅENDE SKIDÅKNING RESA CHAMONX VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC Chamonix, egentligen Chamonix-Mont-Blanc, är en ort belägen i regionen Rhône-Alpes i östra Frankrike, vid foten av Alpernas högsta berg Mont Blanc. Chamonix är till

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

skärgårdsstiftelsens pärlor

skärgårdsstiftelsens pärlor skärgårdsstiftelsens pärlor Lena Nyberg Lena Nyberg Vd SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN Syfte och stadgar Skärgårdsstiftelsen ska verka för att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 1(6) Kontaktperson Länsledningen Eva Nilsson Gunvor Landqvist Chef för enheten för social hållbarhet Åsa Stenbäck Holmér Integrationssamordnare Länsstyrelsen Skånes uppdrag och arbete inom integration

Läs mer

RTS INDEX Utfall Q3 2010 samt prognoser för helåren 2010 och 2011

RTS INDEX Utfall Q3 2010 samt prognoser för helåren 2010 och 2011 RTS INDEX Utfall Q3 2010 samt prognoser för helåren 2010 och 2011 Utfall Q3 2010: Resandet till, från och inom Sverige samt antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar ökar sammantaget med 2

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 STRESS + coping Söka skaffa högre status Fientlighet, negativism Cynism, vårdslöshet Främlingsrädsla/fientlighet

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Ett gemensamt underlag är också att betrakta som en styrka i dialogen med staten och regionen i frågor som rör investeringar och prioriteringar.

Ett gemensamt underlag är också att betrakta som en styrka i dialogen med staten och regionen i frågor som rör investeringar och prioriteringar. Tillväxtsekreteriatet Norra Bohuslän Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling Projektbeskrivning Bakgrund Utvecklingstakten i norra Bohuslän är hög främst inom besöksnäringen och boendet vilket

Läs mer

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73)

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73) Sundbyberg 2007-12-05 Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Tel. 08-546 40 422 Diarienummer 07-206 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över LSS-kommitténs

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

UTVÄRDERING av Föräldrar en resurs för sina barn. Ett pilotprojekt i Vallentuna kommun 2004-2005. Genomfört med stöd från Riksbankens Jubileumsfond

UTVÄRDERING av Föräldrar en resurs för sina barn. Ett pilotprojekt i Vallentuna kommun 2004-2005. Genomfört med stöd från Riksbankens Jubileumsfond UTVÄRDERING av Föräldrar en resurs för sina barn Ett pilotprojekt i Vallentuna kommun 2004-2005 Genomfört med stöd från Riksbankens Jubileumsfond Innehållsförteckning sid 1. Kort bakgrund 3 2. Utvärdering

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer