EU-VALSMANIFEST 2014 ARBETSLÖSHETEN ÄR EU:S STÖRSTA UTMANING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU-VALSMANIFEST 2014 ARBETSLÖSHETEN ÄR EU:S STÖRSTA UTMANING"

Transkript

1 VAD KOSTAR EN MINUT FRED? Den retoriska frågan ställde sig Tjeckiens första president Vaclav Havel. Trots att mycket tid och fokus läggs på ekonomin så får vi inte glömma bort arbetet för de värderingar som vi ibland tar för givet. Då det ungerska ultranationalistiska partiet Jobbik fick tre ledamöter invalda i Europaparlamentet kom de iklädda militär uniform. Efter det här måste Europaparlamentet införa en klädkod: civil. I Spanien förbereds ett förbud av abort och att folksamlingar utanför regeringspartiers partikansli ska kunna få böter på tiotusentals euro. Det kräver betydligt mer mod att kritisera egna medlemsländer än OS i Sotji. Men här måste EU sopa rent framför egen dörr för att vara trovärdig. I iskylan på Frihetstorget i Kiev stod hela vintern frihetskämpar som inget hellre ville än att komma in i den europeiska värmen. Det är en viktig påminnelse om att EU är någonting större och viktigare än den maktlöshet vi ibland känner inför ogenomtänkta direktivförslag. Låt förintelsen och de fasansfulla krigen i Europa aldrig hända igen. DET ÄR EKONOMIN DUMBOM - BILL CLINTON Uttrycket Bill Clinton uttalade år 1992 är lika relevant för oss i Europa idag. Under vintern och våren har jag fungerat som den liberala gruppens föredragande i Europaparlamentets arbete med att utvärdera den s.k. trojkans arbete i krisländerna. Det var inte trojkans fel att Greklands och Portugals statsfinanser var konkursfärdiga när krisen bröt ut. Finanskrisen har varit en del av vår verklighet under minst tre decennier. Varje industrisektor som inte har klarat av att höja förädlingsgraden drabbas av en hårdnande global konkurrens. Krisländernas allvarligaste politiska misstag var att de försenade sig. Men också om de medskyldiga politikerna i krisländerna handlade kortsiktigt, hade det varit lika oansvarigt av EU och Finland att inte hjälpa. Nödlånen räddade länderna från konkurs och nu går det redan att skönja ljusglimtar i ekonomierna. Statskonkurser hade inneburit allvarliga följder också för Finland och övriga EU. Men krisen fäste också vår uppmärksamhet vid de sociala skyddsnätens brister. Hälsovården och socialskyddet höll inte för trycket. Därför ser vi allvarliga följder i synnerhet i Portugal och Grekland. Det är alltså minst lika viktigt att skapa hållbara sociala system och att visa solidaritet med människor som råkar illa ut på grund av politikens och strukturernas brister. ARBETSLÖSHETEN ÄR EU:S STÖRSTA UTMANING Det är en skam att så många unga i Europa går utan jobb. Politiken ska uppmuntra till företagande och skapa framtidstro. Det borde vara en grundläggande rättighet i hela EU att ha ett jobb. Ett jobb ger självkänsla och plats i tillvaron, medan lång sysslolöshet kan leda till en känsla av meningslöshet. EU har startat stora projekt som stöder små och medelstora företag, som uppmuntrar till innovationer och företagsamhet. Genom bättre strukturer och mindre krånglig byråkrati kan EU främja arbete och arbetsplatser. Även om det är EUländerna själva som framförallt ansvarar för att minska arbetslösheten så måste EU göra så mycket som man bara kan.

2 EU SKA VARA STORT I STORA SAKER OCH SMÅTT I SMÅ SAKER Jag tror att det är viktigt att inte vara en ja-sägare till allt i Bryssel, utan att vi kritiskt granskar alla lagförslag för att garantera att lagstiftningen utformas på ett sätt så att den också passar oss uppe i Norden. Att vara kritisk betyder däremot inte att enbart säga nej. EU har inneburit väldigt mycket gott för finländarna. Vi måste acceptera att Finland är för litet för att ensamt klara sig i dagens globala värld. Men vi behöver inte mer utan bättre lagar från EU. Direktiv och förordningar måste gälla på samma sätt i hela EU för att inte snedvrida konkurrensen. Regelverk är bara så bra som de följs. Om hårdare miljökrav verkligen ska få den effekt som de borde så måste alla, inte bara vissa, följa reglerna. EU borde här få tydligare möjligheter att dra in EU-stöd till de som inte följer reglerna så att de inte drabbar de laglydiga. VI MÅSTE HÅLLA VÅRT HUS I SKICK En statsekonomi är inte så annorlunda än att äga ett hus eller en lägenhet. Alla vet egentligen att man aldrig får ta ett större lån än man klarar av att betala tillbaka. På samma sätt går det att se på EU-ländernas ekonomier. När krisen bröt ut var det som om ett rör hade spruckit i huset och en renovering behövdes omedelbart. Men länderna var överskuldsatta och ingen bank ville därför ge mer lån. Därför är det viktigt att ha sunda statsfinanser. Nu när krisens värsta skede är bakom oss måste vi se till att krisen inte upprepas. Beredskapen måste bli mycket bättre. I alla EU- länder är det viktigt att stabilisera de offentliga ekonomierna och slå vakt om konkurrenskraften. Det gäller också Finland. Den som bär på en överstor skuld är inte längre fri i sina val. Arbetet med vår europeiska ekonomi måste fortsätta och alla EU-länder måste ta i bruk de nya budgetreglerna. Jag förespråkar och stöder etableringen av en Europeisk valutafond som en framtida demokratisk och transparent krismekanism. Vi måste också göra mer för att komma åt skatteparadis där pengar från EU-länder göms undan. Viktiga och stora skatteintäkter går förlorade. Här finns anledning för EU att bli tuffare. MADE IN FINLAND OCH MADE IN EU GER MERA ARBETE I EU Vi måste utöka produktionskedjorna i vårt land och i Europa genom bättre riktade strukturfonder, som verkligen stimulerar till företagande, sysselsättning och produktion. Arbete föder arbete. Finland behöver en genomtänkt industripolitik med mera jobb på verkstadsgolvet. I Europa behöver vi satsa på innovationer och spjutspetskunnande, samtidigt som det också måste finnas en industriell bas att stå på. Tyskland är ett gott exempel. De har stora företag med världsledande innovationer, men samtidigt en stor tillverkningsindustri. EU:s strukturfondspengar borde mer aktivt användas där vi kan skapa mer jobb och nya verksamheter. Det är bra att minnas att välfärd måste skapas innan den fördelas. Mera arbete skapar mera välfärd i hela EU. FÖRENADE I MÅNGFALDEN Frisinne är en av delarna som ännu ska åtgärdas i EU-bygget. Frisinne bygger långt på tolerans. Tolerans för olikheter, oliktänkande och andra religioner samt kulturer än vår egen. Europaparlamentets motto är förenade i mångfalden. I EU finns över 40 nationella minoriteter. Många av de här minoriteterna har begränsade möjligheter att leva på sitt eget modersmål. Med rätt till offentliga tjänster på vårt eget modersmål har vi det bättre än polacken i Litauen som inte ens får skriva sitt eget namn på sitt eget språk. Låt oss se EU:s motto förstärkas i Europa och ta hårda tag för mjuka värden.

3 DIGITALA AGENDAN OCH SPELUNDRET I Finland har vi skickliga ICT-företag och spelföretag. Men EU har inte en gemensam marknad för digitala tjänster. Det finns flera virtuella hinder som hindrar potentialen i ICT att främja tillväxt och innovationer. Om våra företag ska kunna konkurrera med Silicon Valley behöver de en större hemmamarknad än vad 5 miljoner människor ger dem. Den digitala agendan är en lösning som skulle ge mer jobb i Finland och EU. EU borde också se över upphovsrättsreglerna. Om du i Svenskfinland eller på Åland idag vill se en Champions League final på TV på svenska och är beredd att betala för sändningen från Sverige är detta inte möjligt eftersom det är ett annat företag i Finland som äger rättigheterna. Otaliga exempel finns i hela Europa och dessa blir allt fler i takt med att allt fler människor flyttar och tidvis bor utanför sitt hemland. Därför behöver vi en intern marknad för digitala tjänster och TV. BANKUNIONEN INTE EN UNION FÖR BANKER Den mycket omtalande bankunionen är inte en union för banker utan en union för att på sikt minska riskerna i banksystemet. Den ekonomiska krisen kastade ljus på stora bankers risktagningar. Samband mellan svaga banker och svaga stater har bidragit till att bankerna varit försiktiga att ge lån. Man kunde tro att vi redan tagit för mycket lån. Men i själva verket har de europeiska bankerna de senaste åren kraftigt skurit ned på de lån de beviljar till livskraftiga små och medelstora företag som vill expandera och anställa. Bankunionen är således också ett sätt att skapa mer jobb då vi prioriterar lån till den riktiga ekonomin framom lån till spekulanter. Finanskrisen visade att världens banker måste få ett bättre regelverk så att slutnotan för dessa ibland kortsiktiga vinster inte landar på skattebetalaren. Men samtidigt får vi inte straffa dem som har skött sig. De finska bankerna som inte är bovarna i bankkrisen - kommer nu att drabbas lika hårt av de regler som görs upp för att tygla stora investeringsbanker. Detta är inte rättvist och därför är det viktigt att se till att regleringarna inte straffar oskyldiga. FRIHET OCH RÖRLIGHET Den fria rörligheten är en av EU:s viktigaste grundpelare och trumfkort. EU får inte bli ett smörgåsbord där länder väljer vilka delar de vill vara med i. I så fall skulle allt klappa ihop. Helheten är ändå mycket bättre än 28 enskilda marknader. Det hoppas jag också att Storbritannien förstår. Den inre marknaden har gett ett export betonat land som Finland väldigt stora fördelar och en hemmamarknad som vi kunnat bygga oss starkare från då vi nu exporterar runt hela världen. Den fria rörligheten är ändå mer än business. Fria rörligheten har också inneburit passlöst resande, en avreglerad flygmarknad med billigare resor, Erasmus-utbyten samt förmånliga nationsöverskridande mobiltelefonsamtal. Utmaningen i den fria rörligheten ligger samtidigt i att skapa smarta gränser så att inte bovarna kan utnyttja rörligheten. Därför behövs mera resurser för att fortsätta det brottsförebyggande arbetet mot penningtvätt, människohandel, narkotikabrott och cyberkriminalitet.

4 EU:S ROLL I VÄRLDEN Man brukar säga att Tyskland är för stort för Europa men för litet för världen därför behövs EU för att höras i omvärlden. Jag tror att världen har att vinna på att det inte enbart är Kina, Ryssland och USA som dominerar världspolitiken. Om vi vill att de demokratiska värderingarna ska höras mer i världen, måste också Europa höras i omvärlden. Detta är ännu en orsak till varför vi måste få vår ekonomi i skick så att vi inte blir kidnappade i den globala debatten då vi har för mycket ekonomiskt att förlora på att markera demokratiska oegentligheter. Det får aldrig bli ett nollsummespel mellan pengar och demokrati. VI BEHÖVER EN BÄTTRE EUROPEISK SJÖFARTSPOLITIK Finland är en ö i EU och är det land som drabbas mest av svaveldirektivet. Svaveldirektivet är av den orsaken extra olyckligt för Finland och kommer att betyda stora utmaningar för vår sjöfart. Därför behöver sjöfarten få stöd av en klar och tydligt positiv sjöfartspolitik. Jag har arbetat hårt med att få stöd till sjöfartens miljöanpassningar. Sjöfarten behöver inte mer kostnader och byråkrati. Transporter till sjöss är det mest miljövänliga sättet att transportera stora volymer på. Vi får inte fatta sådana beslut som riskerar att sjöfarten tappar konkurrenskraft och transporterna flyttar till lastbilar på vägarna i stället med större utsläpp som konsekvens. Haven i EU ser olika ut. Regionala aspekter, som is i Östersjön, bör beaktas så att vi i Norden inte missgynnas. Vi har världens största passagerarfartyg med LNG-drift i trafik i våra vatten och det finns stora möjligheter för Finland att bli en ännu viktigare spelare inom LNG-relaterad teknik. Däremot investerar få i LNG-drivna fartyg om det inte finns någonstans att tanka dem. Det är viktigt att Europaparlamentet stöder strategin för rena bränslen som kan ge stöd för LNGbunkringsanläggningar. Jag stöder aktivt etablerandet av en LNG-importterminal i Ingå. MILJÖN OCH ÖSTERSJÖN Östersjön är vårt gemensamma hav. De ekonomiska, praktiska och gemensamma åtgärder som vidtagits för att förbättra Östersjöns tillstånd bör utvecklas och förstärkas. I Östersjön finns mycket kvar att göra, men i stället för att granska varje utedass måste fokus riktas på de större punktutsläppen. I vissa Östersjöländer finns grisfarmar där avfallet stora som miljonstäder rinner rakt ut i Östersjön. Här måste större insatser göras och EU måste stöda investeringar i reningsteknik via Europeiska investeringsbanken. Att Östersjön är Europas mest nedsmutsade hav är inget att vara stolt över. Klimatet är för viktigt för att inte tas på största allvar. Jag stöder EU-kommissionens klimatförslag och nya klimatmål. Finländska företag med brett kunnande inom miljö- och energieffektivitet har mycket att ge det europeiska klimatarbetet. Klimatmålen får ändå inte ställa orealistiska eller omöjliga krav på industrin. För klimatet blir inte bättre ifall fabrikerna bara flyttar till Kina och släpper ut mer där. Därför måste en gyllene medelväg hittas, även om EU fortsättningsvis ska ha en ambitiös klimatpolitik. EU-BUDGETEN EU:s budget borde finansieras i större grad av s.k. genuina egna medel, istället för av EU-ländernas statsbudgetar. Finansieringen borde vara rättvisare än den är idag så att EU-länderna inte delas upp i nettobetalare och mottagare. EU-budgeten ska fokusera på innehållet och visa den politik vi vill föra - inte rabatter och rabatters rabatter för en del länder.

5 FISKET, JORDEN OCH SKOGEN I Östersjön måste vi se till att det fortsättningsvis går att bedriva ett småskaligt kustfiske. EU-stöden för att ersätta säl- och skarvskador är viktiga, men åtgärder mot de växande skarv- och sälstammarna måste tas. Prickning av skarvägg bör vara möjligt i de områden där skarven lägger förödelse bakom sig och äter upp brödfödan för våra yrkesfiskare. Vi måste få en balans på laxfångsterna mellan sport- och yrkesfiskare. Våra bönder ska kunna livnära sig på det de producerar. Det behövs flera goda lösningar för att stimulera ren, närodlad och närproducerad mat. Det måste också i framtiden gå att bedriva jordbruk på våra breddgrader för att trygga självförsörjningen av mat. Trädbaserade biobränslen skapar jobb och stimulerar företagande. Vi ska ta vara på vår skog på ett hållbart och energigivande sätt. STOPPA KRÅNGLET EU ska hålla tassarna borta från snus, skarv, pälsnäringen, krokiga gurkor och lakritspipor. Samtidigt får vi inte låta dem som bara vill skylla på EU för att skydda sin egen rygg komma undan. Det gäller exempelvis NMT centralerna. Vi måste återvinna grundtanken i EU. Det betyder att EU håller fingrarna borta från detaljreglering och i stället fokuserar på samarbete och koordinering i frågor där EU-länderna är för små för att själva påverka. Många är idag uppgivna på EU och vissa tänker inte gå att rösta eftersom man upplever att EU bara ställer till det. Men det är just därför som det är viktigt att du går och röstar. Jag kommer att fortsätta jobba för att EU skapar bättre konkurrenskraft, mer jobb och fred i Europa. Samtidigt kommer jag lika fördomsfritt fortsätta kämpa mot de saker jag tycker att EU ska hålla tassarna borta från beslut som fattas bättre nära dig och mig. Dessutom vill jag få ett stopp på parlamentets pendlande mellan Bryssel och Strasbourg, något som årligen skulle spara kring 200 miljoner euro. FRIHANDELSAVTALET MED USA Bedömningarna om frihandelsavtalets ekonomiska betydelse är optimistiska, kanske till och med överoptimistiska. Men om redan hälften av den nyttan som nu marknadsförs går att genomföra så är avtalet värt det. Idag måste bilar som tillverkas i både USA och EU ha olika standarder något som kostar biltillverkarna miljarder euro per år i extra kostnader. I USA kräver man hårdare stötfångare för att skydda bilen vid en krock medan EU kräver mjukare stötfångare för att skydda fotgängarna vid en krock. Rimligtvis borde en mellanväg här kunna hittas vilket skulle spara onödiga kostnader. Det finns många exempel och det bör betyda fler jobb och mer inkomster. Frihandelsavtalet med USA är inget unikt. EU har redan ett sådant avtal med bl.a. Kanada. Det är inte reglerna som oroar mig. Däremot oroar det mig om företag börjar utnyttja reglerna till något som de inte alls är tänkta för. Kryphålen måste täckas till. Demokrati står ovanför handelsavtal, inte tvärtom. Samtidigt säger jag nej till GMO och hormonkött från USA, även om jag ser stor potential i handelsavtalet överlag.

6 FEM KORTA MED TORVALDS GMO: NEJ PÄLSFARMNING, GURKOR, SNUS OCH LAKRITSPIPOR: INGET EU SKA BESLUTA OM EUROOBLIGATIONER: NEJ ALLA MEDLEMSLÄNDER SKA HA EN EGEN KOMMISSIONÄR: JA FRIHANDELSAVTAL MED USA: JA, MEN INTE SÅ ATT DET INNEBÄR ATT PHILIP MORRIS KAN UTNYTTJA KRYPHÅL I AVTALEN

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi 1 (3) Mer men bättre EU 1. Akavas mål inför EU-valet och den nya

Läs mer

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna!

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Europaportalens särtryck av Feministiskt initiativs EU-valplattform 2014 i sin helhet. Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Det är dags att skapa ett öppet EU där mänskliga rättigheter,

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige EU:s främsta utmaningar 1. Ekonomiska situationen 2. Konflikter

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

Frågor och svar om TTIP

Frågor och svar om TTIP ENHET/HANDLÄGGARE DATUM DIARIENUMMER Internationella enheten/ Susanne Lindberg Elmgren 2015-05-28 MOTTAGARE Frågor och svar om TTIP 1. Vad är TTIP? TTIP är engelsk förkortning för Transatlantic Trade and

Läs mer

Tid för ansvar. Moderaternas valmanifest inför Europaparlamentets mandatperiod 2009-2014. Rösta i Europavalet 20 maj-7 juni

Tid för ansvar. Moderaternas valmanifest inför Europaparlamentets mandatperiod 2009-2014. Rösta i Europavalet 20 maj-7 juni Tid för ansvar. Moderaternas valmanifest inför Europaparlamentets mandatperiod 2009-2014 Rösta i Europavalet 20 maj-7 juni Innehåll Förord 3 Vi tar ansvar för att ta Europa ur krisen 4 Vi tar ansvar för

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG E-HANDEL E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG RIKSDAGSLEDAMOT (M) WWW.ELIZA.SE BAKGRUND Ett fritt informationsflöde

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Finanskrisens händelser dramatiska, men var de aldrig tidigare skådade? We came very, very close to a global financial meltdown

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

FDP. Svensk. Rösta den 22 September.

FDP. Svensk. Rösta den 22 September. FDP Svensk Rösta den 22 September. Fyra goda år för Tyskland Tillsammans kan vi skapa något stort Den individuella friheten är grunden och kärnan i liberal politik. Vi, de liberala, skapar förutsättningar

Läs mer

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-18 LS 1406-0753 Landstingsstyrelsen Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Föredragande

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Medborgarnas Europeiska union. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista

EUROPAPARLAMENTET. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Medborgarnas Europeiska union. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista EUROPAPARLAMENTET Euroopan unioni ja Eurooppavaalit Medborgarnas Europeiska union Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista 1 EU-parlamentin istunto käynnissä Brysselissä. Innehåll Europeiska

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

GMO på världsmarknaden

GMO på världsmarknaden GMO på världsmarknaden En marknadsöversikt för genetiskt modifierade organismer, GMO en kortversion USA, Argentina, Brasilien, Kanada, Kina, Indien, Paraguay och Sydafrika är de länder som producerar mest

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen I en period av stora förändringar och osäkerhet är det den absolut sämsta tiden för afrikanska regeringar att skriva på bindande avtal som minskar rätten att själva bestämma över sin ekonomiska utveckling

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s paket en enorm utmaning Klara klimatmålen Klara förnybarhetsmålen

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Industripolitik för den svenska fordonsindustrin

Industripolitik för den svenska fordonsindustrin Industripolitik för den svenska fordonsindustrin Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/3 Rikard Forslid, Stockholms universitet Karen Helene Ulltveit-Moe, Oslo universitet Den svenska fordonsindustrin

Läs mer

Vår EU-valkampanj våren 2009

Vår EU-valkampanj våren 2009 Vår EU-valkampanj våren 2009 Bilaga till verksamhetsberättelse 2007-2009 I GLÖD-KONGRESSEN 2009 RÅDHUSET, MALMÖ BOX 704 03, 107 25 STOCKHOLM Besök, Sveavägen 68 Telefon: 08 545 55 330 Broderskapsrörelsen

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Statssekreterare Hans Lindblad Det ekonomiska läget Fortsatt bekymmersamt läge i Europa ECB tillför likviditet Frånvaro av tydliga långsiktiga lösningar

Läs mer

Res, plugga & jobba. fokus. Europas inre marknad fyller 20 år. en tidning från eu-kommissionen #5 2012

Res, plugga & jobba. fokus. Europas inre marknad fyller 20 år. en tidning från eu-kommissionen #5 2012 europa fokus #5 2012 i detta nummer möt oss i gallerian dina rättigheter i eu världens största ekonomi vinn en eu-goodiebag en tidning från eu-kommissionen Res, plugga & jobba Europas inre marknad fyller

Läs mer

Konkurrens på sjysta villkor

Konkurrens på sjysta villkor KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2012-11-13 1 (5) Verksstaben Jimmy Dominius 08-7001580 Konkurrens på sjysta villkor Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom den 13 november 2012 vid konferensen

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO 1 Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO Finansierat av Havs- och Vattenmyndigheten Uppdraget omfattar 2 år (+ 2 år) Tjänsten har funnits sedan 1980 (tidigare på Naturvårdsverket) 2 HaV:s Oljejour

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen i ekonomin Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen utlöstes i september 2008 Investmentfirman Lehman Brothers går omkull vilket blir startskottet på en global finanskris Men grunderna till krisen var helt

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juni 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juni 2012 VETA MER OM EU EU:s klimatåtgärder Klimatförändringen är en av de viktigaste frågorna just nu och EU har tänkt omfatta energi- och klimatpaket med de ambitiösa målen för 2020. Man kallar det ClimateAction

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Förord. Sverige tar emot 2-3000 ensamkommande flyktingbarn per år. Av dessa bor många en kortare eller längre tid på Hem för Vård och Boende.

Förord. Sverige tar emot 2-3000 ensamkommande flyktingbarn per år. Av dessa bor många en kortare eller längre tid på Hem för Vård och Boende. Förord vob syd ab Sverige tar emot 2-3000 ensamkommande flyktingbarn per år. Av dessa bor många en kortare eller längre tid på Hem för Vård och Boende. VoB Syd AB driver ett antal sådana boenden i södra

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat.

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 5 teman: Utvecklingssamarbete / bistånd Handelsavtal Klimat och miljö Globala rättvisefrågor Mänskliga rättigheter Är partierna överens om någonting? Sverige bör arbeta

Läs mer

Vad handlar eurokrisen om?

Vad handlar eurokrisen om? Vad handlar eurokrisen om? U. Michael Bergman Københavns Universitet Presentation på konferens för undervisere 18 september 2018 Vad är problemet i Europa idag? Statsfinansiell kris i Grekland (stor och

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Enheten för internationell handelsutveckling 2012-04-27 Dnr: 2012/00574 Petter Stålenheim Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Mellan 2004 och 2007 ökade den svenska exporten till de nya EUmedlemmarna

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar vardagen för dig och dina kompisar. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går Företagen i västra och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit. Svenska företags uppfattning om EU:s inre marknad Företagen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 27.4.2015 ARBETSDOKUMENT om utveckling av en hållbar europeisk industri för oädla metaller Utskottet för industrifrågor, forskning

Läs mer

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU IP/08/1016 Bryssel den 26 juni 2008 Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU I syfte att öka konkurrensen mellan operatörerna och sänka telefonavgifterna

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer