EU-VALSMANIFEST 2014 ARBETSLÖSHETEN ÄR EU:S STÖRSTA UTMANING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU-VALSMANIFEST 2014 ARBETSLÖSHETEN ÄR EU:S STÖRSTA UTMANING"

Transkript

1 VAD KOSTAR EN MINUT FRED? Den retoriska frågan ställde sig Tjeckiens första president Vaclav Havel. Trots att mycket tid och fokus läggs på ekonomin så får vi inte glömma bort arbetet för de värderingar som vi ibland tar för givet. Då det ungerska ultranationalistiska partiet Jobbik fick tre ledamöter invalda i Europaparlamentet kom de iklädda militär uniform. Efter det här måste Europaparlamentet införa en klädkod: civil. I Spanien förbereds ett förbud av abort och att folksamlingar utanför regeringspartiers partikansli ska kunna få böter på tiotusentals euro. Det kräver betydligt mer mod att kritisera egna medlemsländer än OS i Sotji. Men här måste EU sopa rent framför egen dörr för att vara trovärdig. I iskylan på Frihetstorget i Kiev stod hela vintern frihetskämpar som inget hellre ville än att komma in i den europeiska värmen. Det är en viktig påminnelse om att EU är någonting större och viktigare än den maktlöshet vi ibland känner inför ogenomtänkta direktivförslag. Låt förintelsen och de fasansfulla krigen i Europa aldrig hända igen. DET ÄR EKONOMIN DUMBOM - BILL CLINTON Uttrycket Bill Clinton uttalade år 1992 är lika relevant för oss i Europa idag. Under vintern och våren har jag fungerat som den liberala gruppens föredragande i Europaparlamentets arbete med att utvärdera den s.k. trojkans arbete i krisländerna. Det var inte trojkans fel att Greklands och Portugals statsfinanser var konkursfärdiga när krisen bröt ut. Finanskrisen har varit en del av vår verklighet under minst tre decennier. Varje industrisektor som inte har klarat av att höja förädlingsgraden drabbas av en hårdnande global konkurrens. Krisländernas allvarligaste politiska misstag var att de försenade sig. Men också om de medskyldiga politikerna i krisländerna handlade kortsiktigt, hade det varit lika oansvarigt av EU och Finland att inte hjälpa. Nödlånen räddade länderna från konkurs och nu går det redan att skönja ljusglimtar i ekonomierna. Statskonkurser hade inneburit allvarliga följder också för Finland och övriga EU. Men krisen fäste också vår uppmärksamhet vid de sociala skyddsnätens brister. Hälsovården och socialskyddet höll inte för trycket. Därför ser vi allvarliga följder i synnerhet i Portugal och Grekland. Det är alltså minst lika viktigt att skapa hållbara sociala system och att visa solidaritet med människor som råkar illa ut på grund av politikens och strukturernas brister. ARBETSLÖSHETEN ÄR EU:S STÖRSTA UTMANING Det är en skam att så många unga i Europa går utan jobb. Politiken ska uppmuntra till företagande och skapa framtidstro. Det borde vara en grundläggande rättighet i hela EU att ha ett jobb. Ett jobb ger självkänsla och plats i tillvaron, medan lång sysslolöshet kan leda till en känsla av meningslöshet. EU har startat stora projekt som stöder små och medelstora företag, som uppmuntrar till innovationer och företagsamhet. Genom bättre strukturer och mindre krånglig byråkrati kan EU främja arbete och arbetsplatser. Även om det är EUländerna själva som framförallt ansvarar för att minska arbetslösheten så måste EU göra så mycket som man bara kan.

2 EU SKA VARA STORT I STORA SAKER OCH SMÅTT I SMÅ SAKER Jag tror att det är viktigt att inte vara en ja-sägare till allt i Bryssel, utan att vi kritiskt granskar alla lagförslag för att garantera att lagstiftningen utformas på ett sätt så att den också passar oss uppe i Norden. Att vara kritisk betyder däremot inte att enbart säga nej. EU har inneburit väldigt mycket gott för finländarna. Vi måste acceptera att Finland är för litet för att ensamt klara sig i dagens globala värld. Men vi behöver inte mer utan bättre lagar från EU. Direktiv och förordningar måste gälla på samma sätt i hela EU för att inte snedvrida konkurrensen. Regelverk är bara så bra som de följs. Om hårdare miljökrav verkligen ska få den effekt som de borde så måste alla, inte bara vissa, följa reglerna. EU borde här få tydligare möjligheter att dra in EU-stöd till de som inte följer reglerna så att de inte drabbar de laglydiga. VI MÅSTE HÅLLA VÅRT HUS I SKICK En statsekonomi är inte så annorlunda än att äga ett hus eller en lägenhet. Alla vet egentligen att man aldrig får ta ett större lån än man klarar av att betala tillbaka. På samma sätt går det att se på EU-ländernas ekonomier. När krisen bröt ut var det som om ett rör hade spruckit i huset och en renovering behövdes omedelbart. Men länderna var överskuldsatta och ingen bank ville därför ge mer lån. Därför är det viktigt att ha sunda statsfinanser. Nu när krisens värsta skede är bakom oss måste vi se till att krisen inte upprepas. Beredskapen måste bli mycket bättre. I alla EU- länder är det viktigt att stabilisera de offentliga ekonomierna och slå vakt om konkurrenskraften. Det gäller också Finland. Den som bär på en överstor skuld är inte längre fri i sina val. Arbetet med vår europeiska ekonomi måste fortsätta och alla EU-länder måste ta i bruk de nya budgetreglerna. Jag förespråkar och stöder etableringen av en Europeisk valutafond som en framtida demokratisk och transparent krismekanism. Vi måste också göra mer för att komma åt skatteparadis där pengar från EU-länder göms undan. Viktiga och stora skatteintäkter går förlorade. Här finns anledning för EU att bli tuffare. MADE IN FINLAND OCH MADE IN EU GER MERA ARBETE I EU Vi måste utöka produktionskedjorna i vårt land och i Europa genom bättre riktade strukturfonder, som verkligen stimulerar till företagande, sysselsättning och produktion. Arbete föder arbete. Finland behöver en genomtänkt industripolitik med mera jobb på verkstadsgolvet. I Europa behöver vi satsa på innovationer och spjutspetskunnande, samtidigt som det också måste finnas en industriell bas att stå på. Tyskland är ett gott exempel. De har stora företag med världsledande innovationer, men samtidigt en stor tillverkningsindustri. EU:s strukturfondspengar borde mer aktivt användas där vi kan skapa mer jobb och nya verksamheter. Det är bra att minnas att välfärd måste skapas innan den fördelas. Mera arbete skapar mera välfärd i hela EU. FÖRENADE I MÅNGFALDEN Frisinne är en av delarna som ännu ska åtgärdas i EU-bygget. Frisinne bygger långt på tolerans. Tolerans för olikheter, oliktänkande och andra religioner samt kulturer än vår egen. Europaparlamentets motto är förenade i mångfalden. I EU finns över 40 nationella minoriteter. Många av de här minoriteterna har begränsade möjligheter att leva på sitt eget modersmål. Med rätt till offentliga tjänster på vårt eget modersmål har vi det bättre än polacken i Litauen som inte ens får skriva sitt eget namn på sitt eget språk. Låt oss se EU:s motto förstärkas i Europa och ta hårda tag för mjuka värden.

3 DIGITALA AGENDAN OCH SPELUNDRET I Finland har vi skickliga ICT-företag och spelföretag. Men EU har inte en gemensam marknad för digitala tjänster. Det finns flera virtuella hinder som hindrar potentialen i ICT att främja tillväxt och innovationer. Om våra företag ska kunna konkurrera med Silicon Valley behöver de en större hemmamarknad än vad 5 miljoner människor ger dem. Den digitala agendan är en lösning som skulle ge mer jobb i Finland och EU. EU borde också se över upphovsrättsreglerna. Om du i Svenskfinland eller på Åland idag vill se en Champions League final på TV på svenska och är beredd att betala för sändningen från Sverige är detta inte möjligt eftersom det är ett annat företag i Finland som äger rättigheterna. Otaliga exempel finns i hela Europa och dessa blir allt fler i takt med att allt fler människor flyttar och tidvis bor utanför sitt hemland. Därför behöver vi en intern marknad för digitala tjänster och TV. BANKUNIONEN INTE EN UNION FÖR BANKER Den mycket omtalande bankunionen är inte en union för banker utan en union för att på sikt minska riskerna i banksystemet. Den ekonomiska krisen kastade ljus på stora bankers risktagningar. Samband mellan svaga banker och svaga stater har bidragit till att bankerna varit försiktiga att ge lån. Man kunde tro att vi redan tagit för mycket lån. Men i själva verket har de europeiska bankerna de senaste åren kraftigt skurit ned på de lån de beviljar till livskraftiga små och medelstora företag som vill expandera och anställa. Bankunionen är således också ett sätt att skapa mer jobb då vi prioriterar lån till den riktiga ekonomin framom lån till spekulanter. Finanskrisen visade att världens banker måste få ett bättre regelverk så att slutnotan för dessa ibland kortsiktiga vinster inte landar på skattebetalaren. Men samtidigt får vi inte straffa dem som har skött sig. De finska bankerna som inte är bovarna i bankkrisen - kommer nu att drabbas lika hårt av de regler som görs upp för att tygla stora investeringsbanker. Detta är inte rättvist och därför är det viktigt att se till att regleringarna inte straffar oskyldiga. FRIHET OCH RÖRLIGHET Den fria rörligheten är en av EU:s viktigaste grundpelare och trumfkort. EU får inte bli ett smörgåsbord där länder väljer vilka delar de vill vara med i. I så fall skulle allt klappa ihop. Helheten är ändå mycket bättre än 28 enskilda marknader. Det hoppas jag också att Storbritannien förstår. Den inre marknaden har gett ett export betonat land som Finland väldigt stora fördelar och en hemmamarknad som vi kunnat bygga oss starkare från då vi nu exporterar runt hela världen. Den fria rörligheten är ändå mer än business. Fria rörligheten har också inneburit passlöst resande, en avreglerad flygmarknad med billigare resor, Erasmus-utbyten samt förmånliga nationsöverskridande mobiltelefonsamtal. Utmaningen i den fria rörligheten ligger samtidigt i att skapa smarta gränser så att inte bovarna kan utnyttja rörligheten. Därför behövs mera resurser för att fortsätta det brottsförebyggande arbetet mot penningtvätt, människohandel, narkotikabrott och cyberkriminalitet.

4 EU:S ROLL I VÄRLDEN Man brukar säga att Tyskland är för stort för Europa men för litet för världen därför behövs EU för att höras i omvärlden. Jag tror att världen har att vinna på att det inte enbart är Kina, Ryssland och USA som dominerar världspolitiken. Om vi vill att de demokratiska värderingarna ska höras mer i världen, måste också Europa höras i omvärlden. Detta är ännu en orsak till varför vi måste få vår ekonomi i skick så att vi inte blir kidnappade i den globala debatten då vi har för mycket ekonomiskt att förlora på att markera demokratiska oegentligheter. Det får aldrig bli ett nollsummespel mellan pengar och demokrati. VI BEHÖVER EN BÄTTRE EUROPEISK SJÖFARTSPOLITIK Finland är en ö i EU och är det land som drabbas mest av svaveldirektivet. Svaveldirektivet är av den orsaken extra olyckligt för Finland och kommer att betyda stora utmaningar för vår sjöfart. Därför behöver sjöfarten få stöd av en klar och tydligt positiv sjöfartspolitik. Jag har arbetat hårt med att få stöd till sjöfartens miljöanpassningar. Sjöfarten behöver inte mer kostnader och byråkrati. Transporter till sjöss är det mest miljövänliga sättet att transportera stora volymer på. Vi får inte fatta sådana beslut som riskerar att sjöfarten tappar konkurrenskraft och transporterna flyttar till lastbilar på vägarna i stället med större utsläpp som konsekvens. Haven i EU ser olika ut. Regionala aspekter, som is i Östersjön, bör beaktas så att vi i Norden inte missgynnas. Vi har världens största passagerarfartyg med LNG-drift i trafik i våra vatten och det finns stora möjligheter för Finland att bli en ännu viktigare spelare inom LNG-relaterad teknik. Däremot investerar få i LNG-drivna fartyg om det inte finns någonstans att tanka dem. Det är viktigt att Europaparlamentet stöder strategin för rena bränslen som kan ge stöd för LNGbunkringsanläggningar. Jag stöder aktivt etablerandet av en LNG-importterminal i Ingå. MILJÖN OCH ÖSTERSJÖN Östersjön är vårt gemensamma hav. De ekonomiska, praktiska och gemensamma åtgärder som vidtagits för att förbättra Östersjöns tillstånd bör utvecklas och förstärkas. I Östersjön finns mycket kvar att göra, men i stället för att granska varje utedass måste fokus riktas på de större punktutsläppen. I vissa Östersjöländer finns grisfarmar där avfallet stora som miljonstäder rinner rakt ut i Östersjön. Här måste större insatser göras och EU måste stöda investeringar i reningsteknik via Europeiska investeringsbanken. Att Östersjön är Europas mest nedsmutsade hav är inget att vara stolt över. Klimatet är för viktigt för att inte tas på största allvar. Jag stöder EU-kommissionens klimatförslag och nya klimatmål. Finländska företag med brett kunnande inom miljö- och energieffektivitet har mycket att ge det europeiska klimatarbetet. Klimatmålen får ändå inte ställa orealistiska eller omöjliga krav på industrin. För klimatet blir inte bättre ifall fabrikerna bara flyttar till Kina och släpper ut mer där. Därför måste en gyllene medelväg hittas, även om EU fortsättningsvis ska ha en ambitiös klimatpolitik. EU-BUDGETEN EU:s budget borde finansieras i större grad av s.k. genuina egna medel, istället för av EU-ländernas statsbudgetar. Finansieringen borde vara rättvisare än den är idag så att EU-länderna inte delas upp i nettobetalare och mottagare. EU-budgeten ska fokusera på innehållet och visa den politik vi vill föra - inte rabatter och rabatters rabatter för en del länder.

5 FISKET, JORDEN OCH SKOGEN I Östersjön måste vi se till att det fortsättningsvis går att bedriva ett småskaligt kustfiske. EU-stöden för att ersätta säl- och skarvskador är viktiga, men åtgärder mot de växande skarv- och sälstammarna måste tas. Prickning av skarvägg bör vara möjligt i de områden där skarven lägger förödelse bakom sig och äter upp brödfödan för våra yrkesfiskare. Vi måste få en balans på laxfångsterna mellan sport- och yrkesfiskare. Våra bönder ska kunna livnära sig på det de producerar. Det behövs flera goda lösningar för att stimulera ren, närodlad och närproducerad mat. Det måste också i framtiden gå att bedriva jordbruk på våra breddgrader för att trygga självförsörjningen av mat. Trädbaserade biobränslen skapar jobb och stimulerar företagande. Vi ska ta vara på vår skog på ett hållbart och energigivande sätt. STOPPA KRÅNGLET EU ska hålla tassarna borta från snus, skarv, pälsnäringen, krokiga gurkor och lakritspipor. Samtidigt får vi inte låta dem som bara vill skylla på EU för att skydda sin egen rygg komma undan. Det gäller exempelvis NMT centralerna. Vi måste återvinna grundtanken i EU. Det betyder att EU håller fingrarna borta från detaljreglering och i stället fokuserar på samarbete och koordinering i frågor där EU-länderna är för små för att själva påverka. Många är idag uppgivna på EU och vissa tänker inte gå att rösta eftersom man upplever att EU bara ställer till det. Men det är just därför som det är viktigt att du går och röstar. Jag kommer att fortsätta jobba för att EU skapar bättre konkurrenskraft, mer jobb och fred i Europa. Samtidigt kommer jag lika fördomsfritt fortsätta kämpa mot de saker jag tycker att EU ska hålla tassarna borta från beslut som fattas bättre nära dig och mig. Dessutom vill jag få ett stopp på parlamentets pendlande mellan Bryssel och Strasbourg, något som årligen skulle spara kring 200 miljoner euro. FRIHANDELSAVTALET MED USA Bedömningarna om frihandelsavtalets ekonomiska betydelse är optimistiska, kanske till och med överoptimistiska. Men om redan hälften av den nyttan som nu marknadsförs går att genomföra så är avtalet värt det. Idag måste bilar som tillverkas i både USA och EU ha olika standarder något som kostar biltillverkarna miljarder euro per år i extra kostnader. I USA kräver man hårdare stötfångare för att skydda bilen vid en krock medan EU kräver mjukare stötfångare för att skydda fotgängarna vid en krock. Rimligtvis borde en mellanväg här kunna hittas vilket skulle spara onödiga kostnader. Det finns många exempel och det bör betyda fler jobb och mer inkomster. Frihandelsavtalet med USA är inget unikt. EU har redan ett sådant avtal med bl.a. Kanada. Det är inte reglerna som oroar mig. Däremot oroar det mig om företag börjar utnyttja reglerna till något som de inte alls är tänkta för. Kryphålen måste täckas till. Demokrati står ovanför handelsavtal, inte tvärtom. Samtidigt säger jag nej till GMO och hormonkött från USA, även om jag ser stor potential i handelsavtalet överlag.

6 FEM KORTA MED TORVALDS GMO: NEJ PÄLSFARMNING, GURKOR, SNUS OCH LAKRITSPIPOR: INGET EU SKA BESLUTA OM EUROOBLIGATIONER: NEJ ALLA MEDLEMSLÄNDER SKA HA EN EGEN KOMMISSIONÄR: JA FRIHANDELSAVTAL MED USA: JA, MEN INTE SÅ ATT DET INNEBÄR ATT PHILIP MORRIS KAN UTNYTTJA KRYPHÅL I AVTALEN

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Forma det Europa du vill leva i.

Forma det Europa du vill leva i. 2 Studiematerial 2014 4 Forma det Europa du vill leva i. Vad skiljer rött från blått i Europapolitiken? Är våra kollektivavtal hotade? Vad görs för att minska arbetslösheten? Hur går det med välfärden?

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

EUs inre marknad segrar och utmaningar

EUs inre marknad segrar och utmaningar EUs inre marknad segrar och utmaningar EUs inre marknad världens största ekonomi Världens största ekonomi är varken Kina eller USA, utan EUs inre marknad. 20 år efter startskottet för den europeiska inre

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. EU-politiskt handlingsprogram

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. EU-politiskt handlingsprogram Kristdemokratiska Ungdomsförbundet EU-politiskt handlingsprogram Innehåll En alternativ väg framåt 3 En fungerande inre marknad 4 Fri rörlighet och migration 4 Mindre detaljreglering och politisk klåfingrighet

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34

En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34 En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34 Chatt om skuldkrisen Publicerad 2011-10-04 17:52 Kommer eurosamarbetet stå pall för krisens påfrestningar? Hur ska Grekland räddas

Läs mer

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom 22 Vad är EU? EU är en union (Europeiska Unionen) med 27 demokratiska medlemsländer. Unionens mål är att medlemsländerna och de 495 miljoner invånarna i EU ska få fred, välstånd, frihet och säkerhet. EU

Läs mer

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen Europa. Kunskapsmagasinet för unga Europeiska unionen Detta kunskapsmagasin tillsammans med en lärarhandledning finns på internet: http://europa.eu/teachers-corner/index_sv.htm bookshop.europa.eu Europeiska

Läs mer

Europeiska kommissionen Inre marknaden och tjänster. Din inre marknad? En inre marknadsakt för en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi

Europeiska kommissionen Inre marknaden och tjänster. Din inre marknad? En inre marknadsakt för en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi Europeiska kommissionen Inre marknaden och tjänster Din inre marknad? En inre marknadsakt för en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi En stor mängd övrig information om Europeiska unionen

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Stora planer för små företag

Stora planer för små företag 2011 års upplaga Stora planer för små företag detta gör EU för små och medelstora företag (SMF) Europeiska kommissionen Näringsliv Europeisk webbplats för små och medelstora företag Vill du veta vad EU

Läs mer

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms

Läs mer

En annan värld är möjlig Ung Vänsters program om kapitalismens kris

En annan värld är möjlig Ung Vänsters program om kapitalismens kris En annan värld är möjlig Ung Vänsters program om kapitalismens kris Antaget på Ung Vänsters 46:e kongress i Linköping 9-12 maj 2013 Med reservation för ej justerat protokoll. Inledning Kriser utgör inte

Läs mer

Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Inre marknaden Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd En bättre fungerande inre marknad är nyckeln till tillväxt i EU. Michel Barnier, EU:s inremarknadskommissionär

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi 2011

Utmaningar för svensk ekonomi 2011 1234 Utmaningar för svensk ekonomi 211 det går bra för sverige.trots att svensk ekonomi vintern 21 211 är i anmärkningsvärt god kondition finns det många stora och viktiga utmaningar. Finansmarknaderna

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström

rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström Rapporten Rödgrön EU-politik utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i april 2010

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Jag känner Europa, Finland och Svenskfinland Jag är redo att bli vår man i Europa

Jag känner Europa, Finland och Svenskfinland Jag är redo att bli vår man i Europa EU-valet 25.5.2014 Björn Månsson ANNONSBILAGA Jag känner Europa, Finland och Svenskfinland Jag är redo att bli vår man i Europa I denna tidning inför EU-valet: Sidan 2 Björns tio teser Anna-Maja Henriksson

Läs mer

Äldre program och manifest. Valmanifest Frihet för Sverige

Äldre program och manifest. Valmanifest Frihet för Sverige Äldre program och manifest Valmanifest Frihet för Sverige Från 2002 Innehåll Frihet för Sverige 3 Sverige behöver en ny regering 4 En politik för människor makten över våra liv 5 Utmaningar och reformer

Läs mer

obs. I denna webbversion av boken existerar inte kapitlen 10, 11, 12, 13 och 14.

obs. I denna webbversion av boken existerar inte kapitlen 10, 11, 12, 13 och 14. Innehåll 1. Inledning sid 4 2. Några basfakta om vår värld - sid 8 och ett dystert faktum 3. Vårt globala ekonomiska system, sid 10 kapitalmarknaden 4. Tillväxt sid 18 5. Inflation sid 29 6. Kapitalet

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer