Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010"

Transkript

1 Kyrkobladet Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Barnen ger gudstjänsten värme och liv Möt Kungälvs egen kommunitet 1

2 Kom! Varför kommer ni inte när vi ringer? För några år sedan hörde jag berättas om prästen som gick runt med plakat med denna text. Hans erfarenhet var att trots att man varje söndag ringde i kyrkklockorna så var det få som kom. Uppmaningen Kom går som en röd tråd genom allt som sker i kyrkan, inte bara när vi ringer i kyrkklockorna. Jesus säger Låt barnen komma hit till mig. Vi tar Jesus på orden och bjuder varje söndag barnen att komma till söndagsskola i våra kyrkor. Varje vecka öppnar vi också dörrarna för högstadieelever. Många kanske inte kommer till söndagens gudstjänst, istället vill vi möta dem mitt i deras vardag. I allt vill vi bygga kommun! Ordet kommer från latin och betyder gemenskap. Kyrkans uppdrag är att bygga en unik gemenskap där mänskliga gränser inte längre spelar någon roll varken kön, hudfärg, inkomst, partitillhörighet, status eller något annat. Därför finns ordet kommun i det som är kyrkans absoluta höjdpunkt. Nattvard heter på latin kommunion. I denna enkla måltid får vi gemenskap med Jesus och med varandra. När vi inbjuds till nattvardsbordet sker det med orden Kom, nu är allt tillrett! Inbjudan riktar sig till alla, ingen hålls utanför. Tydligare än så kan gemenskap och alla människors lika värde inte bli. martin lindh, kyrkoherde Dagens kyrkiska: Kommunitet Dagens kyrkiska presenterar denna gång tre ord från latinet som alla börjar med Kom. Kommunitet syftar på en liten gemenskap av människor som delar vardagsliv och böneliv tillsammans i en typ av kollektiv. Du kan läsa om Kungälvs egen kommunitet på sidan 4. Kommunion Ibland används det latinska ordet kommunion i gudstjänstagendan som beteckning för måltiden eller nattvarden. Kommunion betyder gemenskap - och nattvarden handlar också just om detta: Tillsammans får vi samlas runt nattvardsbordet, fattig som rik, ung som gammal och ta emot bröd och vin. De som deltar i nattvarden kallas ibland för kommunikanter. Komminister Är du kommunist? Så blir kanske reaktionen när prästen presenterar sig. Komminister betyder på latin medtjänare och är den yrkestitel en vanlig församlingspräst har som inte är kyrkoherde; alltså ledare för församlingen. Bilden på framsidan: Lammen och Lejonen samlas i Kastalakyrkan för sin barnsamling. foto: karolina olofsson Innehåll 3 En kamp för vatten 4 Kungälvs kommunitet 6 Barnen i gudstjänsten 8 Kyrkans skolcaféer 10 Vi tror: Död och begraven 11 Förtvivlad mor 12 Ytterbysidan 13 Kungälvssidan 14 Vaktmästare Magdalena 15 Korta nyheter: Om Bibeläventyret och Trampolinen m.m. 16 Personligt: Bland bullar och bröllop på Mallorca Vår vision är att nå ungdomar och ha ett öppet hem. möt kommuniteten i kungälv sidan 4 Varje minut dör fyra barn av brist på rent vatten Just nu pågår fasteinsamlingen med fokus på vatten. Läs mer om Hela världen i artikeln här intill. text: karolina olofsson foto: johanna olander & act Hallå Lars Hjort, kyrkoherde i Partille och ordförande i rådet för Svenska kyrkans internationella arbete i Göteborgs stift. Just nu pågår Hela världens kampanj för vatten och klimatet. Kan du berätta något om vad Hela världen är? Hela världen är en sammanslagning av gamla Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission. Vi arbetar dels med internationell hjälp vid katastrofer och med utvecklingsarbete, dels med mission. Hela världen tillhör ett nätverk som heter ACT Acting Churches Together och finns genom detta på plats i 130 länder. När folk ringde oss om Haiti kunde vi säga Vi finns redan där. Genom ACT kan vi göra snabba insatser. Hur vet man att hjälpen kommer fram? Alla som har 90-konton har en särskild kontroll. Sen går Hela världen också under Svenska kyrkans revision. Fem procent av de insamlade medlen går till administration. Ger du en hundralapp kommer alltså 95 kronor fram. Enligt en artikel i GP är fem procent lägre än hos många andra hjälporganisationer. Vad beror det på? Hela världen har en fördel i att vi redan har Svenska kyrkans organisation att falla tillbaka på. Det kan vara lite orättvist jämfört med andra organisationer, t ex Röda korset, som får bygga upp en organisation på ett annat sätt. 2 3 En kamp för rent vatten Hela världen och ACT arbetar med att få igång vattensystem och vattenrening på Haiti. Om du vill stödja detta arbete, märk gåvan med Haiti. Pg Hur arbetar Svenska kyrkan med internationell mission idag? Genom samverkan med systerkyrkor, genom prästutbildning och genom att ge stöd på olika sätt. Vi sänder inte längre ut svenska missionärer på samma sätt som förr. Tanken är snarare att det inte bara är vi som ger dem, vi får också mycket tillbaka. Du är själv uppvuxen i Etiopien, vad har missionen betytt där? Sverige började med mission där för ca 150 år sedan. Under decennierna har kyrkan där vuxit till 5 miljoner medlemmar och är därmed den snabbast växande lutherska kyrkan i världen. Den etiopiska kyrkan har ett helhetstänk, där det är lika viktigt att borra brunnar som att förmedla det kristna budskapet. Det kan vi lära oss och inspireras av. För tredje året i rad har Hela världens fasteinsamling klimat och vatten som tema. Varför just vatten? Vatten är lättbegripligt, det är lätt att förstå när man ordnar en kampanj. Men sen finns det en verklighet bakom som kan vara svårare för oss att förstå. Vi har så gott om vatten i vårt land, men i många länder är det en bristvara. Vatten kan dessutom vara en potential för konflikter. Även om det finns vatten så är det inte säkert att det är rent vatten, och då kan det leda till sjukdomar. Efter katastrofen i Haiti har man märkt av en stor givarvilja, inte minst här i våra församlingar där vi fått in stora kollekter. Årets kampanj har ett insamlingsmål på 40 miljoner. Detta klarades inte förra gången, tror du vi lyckas nu? Ja, jag tror vi kommer att nå det. Det har varit en omställningsperiod i och med omorganisationen, då det gått ned lite. Men under julinsamlingen ökade intäkterna med 13 procent i Göteborg, och det är glädjande. Jag märker också att Svenska kyrkans insamlingskampanjer har gott renommé. Vi möts inte av så mycket misstänksamhet som en del andra organisationer orättvist får. I din roll möter du engagerade som arbetar med internationella frågor i församlingarna. Ja det finns mycket framåtanda och engagemang. Gud kallar oss att förändra världen på olika sätt, både genom att föra ut evangeliet och genom konkreta handlingar. Det är viktigt att det internationella engagemanget inte hamnar vid sidan om det vanliga församlingsarbetet, utan det ligger i vårt uppdrag som församling: vi är en del i den världsvida kyrkan.. ge en gåva Pg Sms:a VATTEN till så skänker du 50 kr till klimatkampanjen webbshop.svenskakyrkan.se läs mer

3 Kommuniteten - en världsrörelse mitt i Kungälv Vi har upptäckt att människor är viktiga för Gud, men alla vet inte om detta. Så skriver ungdomarna i Kungälvs egen kommunitet på sin blogg. Kommuniteten är del i en världsrörelse, där bön, mission och rättvisetanken är ett signum och där gemenskap präglar vardagen. text & foto: karolina olofsson Det är en av årets återkommande snödagar i Kungälv. Sportlovet har börjat och många passar på att resa iväg. Få vet om att det just denna vecka samlas många i Kungälv, för att be, dygnet runt i sju dagar, i något som kallas Ett rum i Pingstkyrkans lokaler är inrett som bönerum. Alla som vill kan boka in sig på ett pass via kommunitetens blogg och det går också att sms:a in böneämnen till den som sitter där. Initiativet har mött intresse från både yngre och äldre från flera trossamfund och schemat är fulltecknat. Just denna timme sitter Margareta Torsdagskväll och tid för mat, chill, bön och lovsång i kommuniteten. Många ungdomar kommer hit varje torsdag, så också en del nyfikna äldre. och Lars här, representanter för de lite äldre, men också ungdomarna Jonas, Marcus, Linnea och Erika. Det är stilla i rummet, här pågår tyst bön, tills Jonas tar fram gitarren och börjar sjunga, eller någon säger sin bön högt. I rummet finns ett stort kors och någon har lagt sina böneämnen bredvid. Rummet ger också möjlighet till kreativitet. Den som vill kan rita eller skriva sina tankar på ett stort plakat på golvet. Andra kanske hellre vill tända ett ljus eller skriva någons namn på en fisk och fästa i nätet som en bön för den personen. Kärleken till Gud och till människorna vill vi ska vara drivkraften Initiativet till 24-7 kommer från Kungälvs egen kommunitet en fyrarummare i centrala Kungälv där Jonas Edsberger och Marcus Axelsson bor tillsammans med Richard Millings och Viktor Salekärr. Kommuniteten startade i maj förra året och vardag är ett av deras nyckelord. En utgångspunkt för oss var frågan Hur lever man ett kristet liv i vardagen?, berättar Marcus. Många kanske tänker att man är kristen på söndagen eller i ungdomsgruppen på fredagen, men hur gör man däremellan? Flera av oss som bor här kommer inte från kristna familjer, men vi har upplevt hur speciellt det är att komma till ett kristet hem, där man får vara sig själv, säger Jonas. Den längtan födde idén om ett gemensamt hem där Gud var något naturligt i vardagen. Att kommuniteten startade beror också på ungdomsgruppen Kefas i Kastalakyrkan, som blommat upp de senaste åren och som fortsätter att ge ringar på vattnet. Hur fungerar det att bo tillsammans? Det fungerar bra, även om det inte alltid är enkelt. Blir det konflikter är det ändå okej, de kan få komma och vi får lösa det, menar Richard som tycker att det finns en stark gemenskap i kommuniteten. Det viktigaste är att vi är ärliga mot varandra och att man vågar prata, säger Viktor. Gemenskapen stannar inte vid de som bor i lägenheten, utan tanken är just att kommuniteten ska vara öppen för andra. Idag fyller Anna Hansson 20 år och firar sin födelsedag i kommuniteten. Medan vi pratar runt bordet dyker det också upp ett par till ungdomar. Man kan få komma hit spontant och det behöver inte vara programpunkter, säger Jonas. Vi har en bönevägg man kan skriva på, eller om man vill sätta sig och läsa eller måla lite. Att tillhöra kommuniteten är en välsignelse för oss, då känns det naturligt att bjuda in fler, förklarar Marcus. Eftersom vi bor tillsammans tänker vi redan i flertermer och har passerat ensamhetsbarriären. Kärleken till Gud och till människorna vill vi ska vara drivkraften, understryker Jonas. Vår vision är att nå ungdomar i Kungälv och ha ett öppet hem. Kommuniteterna är på frammarsch i Sverige och i världen, berättar David Ekström, som rest hit från sin kommunitet i Skåne för att vara med på böneveckan. Och många kommuniteter har just växt upp kring bönerum och Det är en rörelse som startades i England för tio år sen då en ungdomsgrupp beslöt sig för att be dygnet runt i en månad, men i slutändan blev det tre månader! Nu finns det ett nätverk av bönerum och kommuniteter i 100 länder, berättar han. Nyckelorden är bön, mission och rättvisa och en vilja att vända sig mot individualismen i samhället. Det handlar om att be tillsammans och dela liv och ägande med varandra ett radikalt sätt att leva. Till skillnad från vanliga kollektiv finns här också tankar om regelbundna andakter. Från början berättar Jonas att ambitionerna var högt satta, men svåra att genomföra i praktiken då de studerar på olika tider och någon också jobbar deltid. De berättar att en nunna som de träffat gav dem rådet att sänka ribban. Nu har vi tidegärde (morgonbön) kl 7 på onsdagsmorgnarna och varje torsdag kväll bjuder vi också alla som vill på mat, chill (ta det lugnt och umgås), bön och lovsång. Drömmar och visioner för framtiden saknas dock inte. Vi har en dröm om en villa där vi kan ha eget bönerum, konstant. Eftersom det kommer många ungdomar hit kan det bli hög ljudnivå, och det är inte lika känsligt som i ett hus, säger Jonas. Det finns fler som också vill bo här, berättar Richard, men idag får inte alla plats. Ungdomar vill så mycket och 4 5 Jonas Edsberger, Richard Millings, Viktor Salekärr och Marcus Axelsson framför kommunitetens egen bönevägg. har idéer, det finns egentligen ingen begränsning på vad man skulle kunna göra. Kungälv är viktigt för dem, liksom tillhörigheten i den egna församlingen, även om de gärna tänker brett och ekumeniskt och möter ungdomar från flera samfund. Samtidigt tror de att sådana här initiativ behövs, och att det måste komma underifrån. Det är hos församlingsmedlemmarna som visionerna föds. Om en människa ska brinna måste hon tändas inifrån, inte utifrån, säger Richard.. läs mer I bönerummet under 24-7 finns plats för både stillhet och kreativitet. Att skriva en persons namn på fisk och fästa i nätet kan vara ett sätt att be för den personen.

4 Barnen ger gudstjänsten värme och liv Får barnen ta plats i gudstjänsten? Som förälder kan man kanske oroa sig för att ta med barnen till kyrkan och att de inte ska orka med. Men i Kungälvs och Ytterby församlingar har barnen en viktig plats. text: karolina olofsson Kastalakyrkan är i det närmaste fullsatt. Det är första söndagen på sportlovet men ändå är det många som tagit sig hit. Här finns äldre, ungdomar, barnfamiljer, vuxna och konfirmander. Röda pappershjärtan är uppsatta i hela kyrksalen för att påminna om Guds kärlek till människorna och temat för gudstjänsten är Kärlekens väg. Prästen Peter Frykman hälsar välkommen och sen får lilla Elvira trycka på knappen och starta kyrkklockorna. Efter textläsningarna sjunger hela församlingen sången Åh vilken glädje att få vara Guds barn. Barn, ledare och några föräldrar samlas då längst fram vid sina skyltar med ett lamm och ett lejon. Sedan skyndar de iväg på barnsamling där de delar upp sig i två grupper. De yngre barnen Lammen tar plats i ett rum med glada gulorangea väggar, medan de äldre Lejonen samlas i rummet bredvid. Ledare för Lammen idag är Britt Jansson som hoppat in trots att hon egentligen har slutat. Som medhjälpare har hon Andreas, konfirmand i Kastala som på eget initiativ erbjudit sig att vara med barnen. Märkte ni något annorlunda idag? frågar Britt. Barnen funderar en stund innan någon kommer på: Det var hjärtan i kyrkan! Alla barn får sen klistra fast ett litet hjärta på sig. Får man sätta det på b y x o r n a?, undrar Jesper. Då ser ju ingen det, tycker ledaren Andreas. Sedan får barnen fundera över vad kärlek är, Britt berättar ur en bok och det blir tid till att rita och måla. I Ytterby kyrka vill man också tydliggöra barnens närvaro i gudstjänsten med en särskild sång när söndagsskolan samlas, just nu Två små ögon att se dig min Gud. Innan alla tågar iväg ber ledaren Christina en bön för samlingen och gudstjänsten. I församlingshemmet övar barnen först rörelser till sången Jag går på livets väg som de ska framträda med längre fram. Barnen koncentrerar sig för att hänga med i snurrar och handviftningar innan de delar upp sig i grupper. Idag leder Harry Nygård gruppen för de äldre barnen. Först ber alla en bön tillsammans, som finns nedskriven på kort. Bönen handlar om att be Gud att hjälpa oss att ta hand om varandra. Sedan är det dags att titta till plantorna. För några gånger sedan planterade de frön och nu har långa grässtrån skjutit upp. Kom- Ibland säger man att barn ska sitta som ljus, men ljus brukar ju också fladdra! Jag går på livets väg. Sång och rörelser i söndagsskolan. foto: sven-börje andersson mer ni ihåg varför vi planterade fröna?, frågar Harry. Och Vilma och Samuel minns texten för några veckor sedan som handlade om fröet som dör för att kunna ge liv igen. I den äldre gruppen utgår man från texterna i gudstjänsten. Idag berättar Harry om kvinnan som gjort så mycket dumt i sitt liv och som kom fram till Jesus, grät och tvättade hans fötter med sina tårar. Jesus förlät henne och hon levde upp igen. Harry förklarar på ett pedagogiskt sätt och tar ett drama till hjälp. Till vardags är han lärare. Jag har varit ledare sen i somras, det känns roligt. Det är viktigt att det finns, det var därför jag ställde upp, även om jag var lite nervös för att ha hand om yngre barn än jag är van vid. För att barnsamlingarna ska fungera krävs det också att frivilliga engagerar sig. I Kastala är de flesta av ledarna själva föräldrar. En av dem är Helena Öhrvall. Barnen måste få något på sin nivå, gudstjänsten kan annars bli lite långtråkig för dem. Utformningen på samlingarna brukar bli lite olika. Själv tar jag gärna fram gitarren och sjunger med barnen, och så berättar jag med flanellografbilder - då sitter barnen som klistrade, säger hon och menar att det klassiska hjälpmedlet håller än idag. Varför engagerade du dig som ledare för barnsamlingen? Hela Kastalakyrkan kännetecknas av att många engagerar sig i gudstjänsten och för mig som förälder var det naturligt att vara med i barnsamlingen. Det är också bra att vi turas om. Jag frågar prästerna i de olika kyrkorna hur man ser på barnen i gudstjänsten i övrigt. Om föräldrarna känner oro för att ta med barnen till gudstjänsten får man underlätta genom att göra det praktiskt för dem, menar Tord Nordblom. I Ytterby har vi ett barnrum där de små barnen kan få vara i de vuxnas närvaro. Ibland säger man att barn ska sitta som ljus, men ljus brukar ju också fladdra! En del som kommer till Ytterby kyrka blir kanske överraskade av att barnfamiljerna inte är främmande för att röra sig i gudstjänstrummet, även om man självklart inte ska prata så högt så att andra blir störda. Peter Frykman i Kastalakyrkan berättar att man här medvetet försöker skapa en gudstjänst där alla åldrar finns med. Jag minns en präst som skrev om en gudstjänst han haft i en kyrka han inte brukade vara i. När han kom dit var kyrkan full med folk, han höll gudstjänsten, men på väg hem kände han att det var nånting som saknades. Det fanns inga barnljud i kyrkan och alltså inga barn. Och det har jag tagit vara på. Jag tycker det råder en avslappnad stämning i Kastalakyrkan. Upplever man att barnen har svårt att sitta still kan man ta en promenad, läsa en bok eller hämta en kaka i köket. I Munkegärdekyrkan vill vi att bar- Harry Nygård hjälper Samuel och Vilma med plantorna. foto: karolina olofsson nen ska känna att de har en riktig plats i gudstjänsten och inte bara är ett gulligt inslag, berättar Sigvard Möller. Ett exempel på det är barnen i dansgruppen. De har börjat med en spontan dans där de smyger fram och hämtar flaggor och sedan dansar i gudstjänstrummet. För dem är det roligt, men det tillför också en hel massa till gudstjänsten. Jag är själv förvånad över det som händer, jag tycker att bönen förstärks. Ett annat exempel är att en del äldre barn har blivit barnledare för de yngre barnen, och det stärker dem. I Kungälvs kyrka finns idag både barnrum för barnsamling och särskild hörna för de mindre i kyrkan. Innan dess brottades man länge med att göra den gamla kyrkan barnvänlig, eftersom man inte får ändra i kyrkorummet hur som helst. Göte Siverbo vill också lyfta fram barnens betydelse i gudstjänsten. Barn har en sådan positiv påverkan på omgivningen. Om någon kommer med en bebis så fylls hela rummet med något speciellt. Precis som i andra sammanhang så ger barnen mer av värme, liv, spontanitet och naturlighet. Hit kommer barnfamiljer mer sporadiskt, men familjegudstjänsterna är alltid välbesökta. Familjegudstjänster behövs för det är inte självklart för många familjer att komma till en vanlig gudstjänst. Sen har det visat sig att fler kommer regelbundet till just familjegudstjänsterna, så jag tror de kan fylla ett behov även för andra. Men idealet för mig är en gudstjänst där alla finns med, det skulle inte behövas särskilda familjegudstjänster. Egentligen kanske vi behöver enklare gudstjänster överlag, avslutar Göte Barn i gudstjänsten Barnsamling/Söndagsskola Barnens egen samling i gudstjänsten där de får skapa, höra bibelberättelser, fråga och fundera. Man behöver inte komma varje gång utan det går bra att också komma sporadiskt. Samlingar finns i alla kyrkor, men utformningen kan variera. Familjegudstjänst En enklare gudstjänst för alla åldrar, men där barnen är i fokus. Särskilt predikan brukar vara direkt vänd till barnen. Både efter familjegudstjänsten och efter vanlig gudstjänst är hela familjen välkommen till kyrkkaffe. Delaktighet Barnen medverkar i gudstjänsten på olika sätt. Det kan vara i barnkör-, dans- eller musikalframträdanden, eller genom att dopbarnets storasyskon häller upp dopvattnet. I Kastalakyrkan är det alltid ett barn som får starta kyrkklockorna. Aktivera sig För de minsta barnen finns det ofta ett rum eller hörna där de kan aktivera sig i föräldrarnas närvaro. Det finns också ofta böcker eller annat pyssel att ta med i kyrkbänken, det kan man fråga kyrkvaktmästaren/kyrkvärden om. Nattvardsgång Barnen är välkomna fram till nattvarden med sina föräldrar. Om de fått någon undervisning om nattvarden får de också ta nattvard. I annat fall får de välsignelse. Dop i gudstjänsten Dopet är en familjehögtid, men framför allt ett upptagande i den kristna församlingen. Därför är dop särskilt välkommet i söndagens gudstjänst, då detta blir särskilt tydligt. Lammen och Lejonen samlas till barnsamling i Kastala. foto: karolina olofsson

5 Klockan är elva på förmiddagen och det börjar strömma in skolelever till Ytterby församlingshem. Varje onsdag under skolterminerna förvandlas nedervåningen till... Smothies, frukt och kladdkaka på City Cross Café i Ytterby. Adam, Carl, Niklas, Mikaela och Sara är några som hittat hit. text & foto: karolina olofsson Café Munken & Kvällsmunken City Cross Café Spela spel och vara med på tävlingar är något av det man kan göra på Café Munken. Ledaren Susanna drar ett kort och har du rätt färg får du flytta ett steg i ringen. text & foto: karolina olofsson Vid ett bord i församlingshemmet sitter Mikaela, Jessica, Sara, Alice och Sofia i 7A på Ytterbyskolan. De har rast och framför dem ligger fat med kladdkaka. Brukar ni komma hit till caféet? Ja, vi är här varje vecka, vi brukar umgås och prata. Här är hemtrevligt och mysigt och inte som i skolan. Märks det att det är kyrkan som ordnar detta? Inte så mycket, men det brukar alltid vara en tävling med frågor varje gång, säger de och pekar mot en tavla där det bland annat står Vad hette Jesus mamma och pappa?. De som lämnar in sina svar har chans att vinna en gratis kladdkaka nästa gång de kommer hit, förklarar Josefine Isaksson för mig senare. Josefine ordnar caféet tillsammans med församlingens ungdomspedagog Mattias Wodlén. I hallen har de dukat upp en disk där man kan köpa dricka, smothies, frukt, godis och kladdkaka. Och just kladdkaka med grädde är det många som efterfrågar. Priset är självkostnadspris, eftersom caféets syfte inte är att tjäna pengar utan att möta eleverna. De kommer hit på rasterna och vissa tider är det alldeles fullt av skor och jackor i hallen. I ett rum finns plats för pingis och biljard. Här står Carl Gustafsson och Niklas Berglin som också går i sjuan och de brukar spela pingis eller biljard varje vecka här. Det är kul och lugnt här, tycker Carl. I skolan är det hög ljudnivå också på lektionerna. Niklas gillar egentligen inte kyrkan, men tycker det är bra här, ingen konstig musik eller hårda bänkar. Jag rör mig till köket, där jag får hjälpa till med att langa tallrikar med kladdkaka. Här stöter jag också på Adam Linhem från 9E som sitter och fikar i lugn och ro för sig själv. Hans kompisar har gått, men han känner sig hemtam i köket, och berättar att han varit med i caféet från början. Jag var med i något som hette Klubb 13 här som Drisse (tidigare ungdomsledaren) startade. Och vi kom på att vi skulle ha ett sånt här café. Då var det öppet även efter skolan, och det blev så att jag hjälpte till lite. Ett tag hade vi en tant här som bakade kladdkaka, minns Adam, och berättar att kladdkakan blev så populär att när någon sen skulle ordna fika i klassen så föll valet alltid på kladdkaka. Efter Klubb 13 var Adam med som konfirmand och i år är han själv fadder för årets konfirmander. Han berättar att caféet också höll öppet i somras i samband med att Sommarkyrkan höll öppet. Då kom förstås inte lika många. Men på onsdagarna var det mat också, det var gott, och det kom massa folk från ålderdomshemmet, minns Adam.. Café Munken i Munkegärdekyrkan har varit igång sen början av 2000-talet. I vår har också en ny verksamhet på kvällstid startat: Kvällsmunken. Här står mötet med ungdomar i centrum. Matina Larsson har varit med nästan från början och hon ser att Café Munken har utvecklats. Bara det att vi finns här är mycket positivt, och så nära skolan, tycker hon. Här kan eleverna umgås på ett annat sätt och koppla av från skolmiljön. När det gäller hennes roll tycker hon att bemötandet är det viktigaste. Det är viktigt att de som kommer känner sig välkomna och att ingen känner sig utanför. Om någon verkar vara det är det viktigt för mig att gå fram och prata med den. Sen är alla ungdomar olika. En del tar mer plats, medan andra vill dra sig undan lite eller bara vara. Förutom Matina jobbar Susanna Giselsson i caféet under våren och så kommer Mattias Wodlén dit en gång i veckan. På Café Munken finns inte lika stort fikautbud som i Ytterby, men eleverna kommer ändå. Istället blir det mer tid för ledarna att umgås med eleverna och ordna tävlingar. Dagens tävling går ut på att i par lyckas klämma fast så många lappar som möjligt med instruktioner som Hand mot fot och Näsa mot tumme. Vinnarna får rulltårta, och när den tar slut, varm choklad. Viktor, Mathilda, Andreas och Joel i 7C har tagit plats i soffan och spelar kort. Det tycker om att komma hit. Det är jättebra att det finns, bullarna är populärast. Julia, Linnea, Therese och Sara i 7A sitter och ritar vid ett bord. I skolan finns inget att göra, man bara går runt i korridorerna, det är kallt och finns ingenstans att sitta på. Här är varmt och trevligt, säger de. 8 9 Café Munken är öppet varje måndag och fredag under skolterminerna. Precis som i Ytterby kommer eleverna i skov när de har rast, ibland är det proppfullt för att en stund senare vara tomt ett tag. På senare tid har man infört ett andaktsrum, där den som vill kan gå in och be och tända ljus. Och flera tar chansen att besöka andaktsrummet. Att det är kyrkan som driver caféet märks också på musiken i bakgrunden och ibland på frågesporttävlingarna. Dessutom säger Mattias och de andra till om någon svär. Fast på ett schysst sätt. På torsdagskvällen håller nystartade Kvällsmunken öppet som vänder sig till ungdomar år. Susanna leder verksamheten ideellt tillsammans med Mats Kollind. Här finns tillfälle att prata mer med ungdomarna. Första gången kom 25 personer och jag blev glatt överraskad! berättar Susanna. Vi gjorde varma mackor, körde lite lekar och så var det aftonbön på slutet för den som ville. De hoppas att Kvällsmunken kan bli något bestående, eftersom de tror att verksamheten behövs. Denna torsdag blir det först häng i soffan. Någon berättar om toleransprojektets resa till Polens koncentrationsläger. Andra checkar mobilen för att se vilka som kommer ikväll. Och så drar Susanna och Mats igång en tävling på nytt..

6 Vi tror. Död och begraven text: henrik gustafsson foto: sven-börje andersson Maria är förtvivlad. Minnet av natten då hon födde Jesus framstår nu som en dimma där hon står vid hans kors. Förtvivlad mor Glädjen över sitt barn Jesus som hon känt är borta. Hon som kunnat sjunga: Min själ prisar Herren, och min ande gläder sig i Gud min Frälsare. Allt det hon tidigare upplevt är som en dimma. Stunden då herdarna kom och berättade om änglasynen ute på marken som hon bevarat i sitt innersta finns inte tilltext & foto: sven-börje andersson Henrik Gustafsson skriver om trosbekännelsens rader där påskens tema är centralt.... pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda... Detta är påskens händelser och vi finner dem centralt placerade i den apostoliska trosbekännelsen. Men det är inte bara här de är centrala, enligt kristen förståelse utgör påskhändelserna själva frälsningshistoriens nav. Påsken handlar dessutom om ämnen som jag skulle tro är centrala också under varje enskild människas livsvandring. Lidande och död. Hopp och liv. Och framför allt - kärleken. Att Pontius Pilatus nämns vid namn i vår trosbekännelse understryker att händelserna som beskrivs är historiska händelser. De har skett i tiden, vid tiden då Pontius Pilatus hade tjänsten som ståthållare i Judeen. Jesu dom under Pontius Pilatus styre innebär att Jesus var en som lydde under samma lagar som oss alla. Han var en av oss och han gick en brottslings öde till mötes. Jesu lidande är alla människors samlade lidande. Jesu död står för alla människors död. Genom detta blir korset symbolen för den självutgivande kärleken, den fullkomliga kärleken som gör tillvarons samlade lidande och död till sitt eget lidande och till sin egen död. Svårbegripligt förstås och kyrkan har därför alltid brottats med att hitta de rätta orden för korsets innebörd. Bilderna för att beskriva betydelsen av Jesu död är många. Så måste det nog få vara. Dock bör man komma ihåg att förståelsen av korset, precis som förståelsen av kärleken, inte har sin yttersta grund i förklaringarna, utan i erfarenheten. Det hade inte varit speciellt märkligt ifall berättelsen om Jesus hade slutat med att han dog. Personskildringar brukar vanligtvis sluta då personen i fråga dör. Så blev det inte denna gång. I 1 Petrusbrevet 3:18-20 har vi några dunkla formuleringar om vad som hände efter att Jesus dött: han gjordes levande i anden, och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse. Kanske innebär Jesu dödsrikespredikan att evangeliet riktar sig till alla i alla tider, de som levt, de som lever och de som kommer att leva. En vanlig tanke under kyrkans första århundraden var att Jesu död och nedstigande till dödsriket var ett uttryck för någon sorts gudomlig list. Kyrkoläraren Rufinus av Aquileia skriver runt år 400: han som hade dödens makt tog med sig Jesu kropp i döden, ovetande om den gudomliga fiskkrok som låg gömd inuti. När han väl svalt betet, var han fast. Helvetets portar krossades Jesu död och nedstigande i dödsriket är enligt denna tanke ett smart gudomligt drag för att på något sätt tillintetgöra dödens makt inifrån. Oavsett hur vi bäst förklarar Jesu nedstigande i dödsriket så är motivet med Jesu seger över döden central. Det är därför som kyrkan jorden runt proklamerar detta i påsknatten, när mörkret står som tätast. När påskafton övergår i påskdag blir så själva mörkret ljus. Orden Kristus är uppstånden rymmer ett hopp som är så mycket större än en enstaka människas uppståndelse från de döda. Jesu uppståndelse är ett hopp för mänskligheten. I kyrkan har vi dopet. Dopet handlar om påskens händelser, om Jesu död och uppståndelse. I vår dopgudstjänst läser vi ibland texten från Romarbrevet 6:4-5 som handlar om att dopkandidaten döps in i Jesu död och uppståndelse. I dopet så blir påskens händelser också den döptes händelser. Dopets budskap är alltså att Jesu död också är vår död, och att Jesu uppståndelse också är vår uppståndelse. Och det är i denna tro, att Jesu död och uppståndelse också är vår, som vi ber begravningsbönen när vi samlas för att ta avsked av de som lämnar oss i detta livet: När evighetens påsk gryr över jordens gravar, låt oss av nåd få uppstå till evigt liv Detta är påskens stora hopp. Detta är trons mysterium.. Maria står vid Jesu kors. Hon står där och ser sin egen son bli behandlad som en brottsling. Kanske också hon tvivlar på Jesu oskuld. Kanske hon tänker att någon orsak till att han hänger där på korset måste det väl finnas. Men hon står kvar. En mor överger inte sitt barn i första taget. Vilka tankar brottas hon med? Kanske är hon arg. Hur kunde det bli så här? Gud hade ju givit henne så stora löften. På olika sätt hade hon fått bekräftat att Jesus hennes son skulle bli något stort. Så verkar allt gå i stöpet. Vilken mor känner inte ilska när de ser sina barn råka illa ut. Varför tillåter Gud att mitt barn far illa? Kanske var hon bara fruktansvärt ledsen. Sörjer över att se sin son lida. Sörjer över att inget kunna göra. Lider med Jesus. Kanske är hon bara tom. Oförmögen att över huvud taget tänka. Allt är så förvirrat. Hon är chockad och förtvivlad. Ser ingen som helst väg framåt. gängligt nu. Nu har orden som Simon i templet sa till Maria när Jesus var 40 dagar besannats: Ja, också genom din själ skall det gå ett svärd. Tror att det är så det känns för Maria nu. Ett svärd genom själen. En obeskrivlig smärta. En smärta som kanske bara den kan förstå som själv på nära håll fått se sitt barn fara illa. Sett sitt barn bli utsatt för övergrepp. Sett sitt barn sitta fast i missbruk och kriminalitet. Sett sitt eget barn dö. Maria står kvar. Står där vid Jesu kors. Också Jesu lärjunge Johannes var där Jesus såg sin mor. Han var inte bara uppfylld av sin egen smärta. Han kunde också leva sig in i hur Maria hade det. Kvinna, se din son. Varför kallar han henne för Kvinna? Varför säger han inte mor eller mamma? Är det för svårt för Jesus att tilltala henne personligt? Skulle hans tal dränkas i tårar om han skulle säga mamma? Vi vet att det var lärjungen Johannes som Jesus menade att Maria skulle försöka se som sin son. Stunden efter säger Jesus till Johannes: Se din mor. Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig.. Maria, Jesu mor, och lärjungen Johannes vid korset. Bilderna är tagna i Ytterby kyrka.

7 Aktuellt Ytterby församling Däck för Hela världen Lördagen den 10 april är du välkommen att byta däck på baksidan av City Gross kl Möjligheten att byta däck har varit igång i några år nu och många passar på att få bytet gjort, samtidigt som pengar går till välgörande ändamål. För bytet ger du en gåva om minst 150 kr till Hela världen - Svenska kyrkans internationella arbete. Läs mer om Hela världen på sidan 3. Torsdagsluncher - om Mallorca och Kambodja Vi fortsätter med föredrag och enkel lunch en torsdag i månaden i Ytterby församlingshem. Den 25 mars kl 11 berättar Eivor Ideskog, kantor i Ytterby, om när hon var i Skut-tjänst på Mallorca. Skut är förkortning för Svenska kyrkan i utlandet, som möter turister, sjöfolk, studenter och utlandssvenskar på många ställen i världen. Läs gärna mer i texten på baksidan av bladet, där Eivor berättar. Den 22 april kl 11 förflyttar vi fokus till Kambodja, då vi gästas av Anders och Pia Nilsson. De berättar om sina upplevelser som missionärer i landet. Den 20 maj kl 11 berättar Daniel Bengtsson på temat I hasorna på Paulus - där kristendomen växer fram. Föredragen följs av lunch Välkomna! Upphittat guldarmband Söndagen 1:a advent på kvällen upphittades ett guldarmband utanför Ytterby kyrka. Detta återfås mot beskrivning av Tord Nordblom, telefon Norea Radio - missionsdagar Norea Radio är en missionsorganisation som sänder både i Sverige och internationellt. I Sverige sänds programserien Vägen genom Bibeln på många närradiostationer, så också i Kungälv på frekvens 95,4 MHz på lördagar kl 14. Den april inbjuder Norea Radio till missionsdagar i samverkan med Ytterby församling. Temat är Låt torra öknar blomma av ordet från din mun (svensk psalm 416). Offentliga möten dit allmänheten är välkomna är: lördag 10/4 i församlingshemmet: Curt Westman talar över Jesaja 58: Norea var står Norea idag? Arabvärldens törst stillas vid Guds källa. Nazih Omeish, radioevangelist. söndag 11/4 i kyrkan Högmässa i Ytterby kyrka. Owe Johansson, kyrkoherde i Kinna och med i Norea Radios styrelse, predikar. Kollekt till Norea Radio. Efter kyrkkaffet talar Nazih Omeish på temat En bättre värld för arabvärldens unga.. Påskens gudstjänster Ytterby kyrka Gudstjänst söndag 10, kyrkkaffe Söndagsskola barn 3-13 år i 10-gudstjänsten Kvällsgudstjänst vanligen söndag mars - marie bebådelsedag 10 Gudstjänst, Martin Lindh. 18 Gudstjänst helt enkelt i församlingshemmet, Åke Gillberg, lovsångsteam. 24 mars - onsdag 19 Passionsgudstjänst, Göte Siverbo. 28 mars - palmsöndagen 10 Gudstjänst, Tord Nordblom. 18 Musikgudstjänst: En gregoriansk Johannespassion, Tord Nordblom. Läs mer nedan. 1 april - skärtorsdag 19 Skärtorsdagsmässa, Åke Gillberg. 2 april - långfredag 10 Långfredagsgudstjänst, Tord Nordblom, Kyrkokören. 19 Aftonsång, Peter Frykman. 4 april - påskdagen 10 Påskgudstjänst, Åke Gillberg, Kyrkokören, blåsare. 5 april - annandag påsk 10 Gudstjänst, Tord Nordblom. Gregoriansk Johannespassion På Palmsöndagens kväll, 28 mars kl 18, är du välkommen till en musikgudstjänst med en gregoriansk Johannespassion i Ytterby kyrka. Nya Motettensemblen framför då musik av Tavener, Byrd, Lasso med flera, under ledning av Peter Corneliusson. Musiken bygger på enkla melodier varvat med flerstämmiga körhymner. Varmt välkommen! Lördag 20 mars inbjuder kyrkliga arbetskretsarna i Kungälv till vårbasar i Kungälvs församlingshem. Dagen inleds kl 10 med andakt av Åke Gillberg, och sedan finns tid att besöka Björken, brödtombola, fika och handla lotter. Intäkterna från dagen går till Hela världen (läs mer på s. 3). Kl 12 berättar också sjuksköterskan Anita Andersson om arbetet med hygien på en landsbygdssjukhus i Nepal. Välkommen! Fördjupning: den helige Ande Under våren blir det flera tematillfällen i Kastalakyrkan om den helige Ande. Söndagen 28 mars kl 17 gästas vi av Berit Simonsson, inspiratör i Oasrörelsen, som arbetar med förnyelse inom Svenska kyrkan? Hon talar på temat Vad är Andens gåvor?. Lite av en fortsättning blir det söndagen 25 april kl 17. Då talar Claes Josefsson, präst i Furulundskyrkan i Partille, utifrån temat Hur kan jag upptäcka och använda Andens gåvor i mitt och församlingens liv?. Varmt välkomna! Kvällsmunken, ny satsning Denna termin har Kvällsmunken kommit igång i Munkegärdekyrkan på torsdagskvällar kl 19. Intresset från ungdomarna i området har varit stort och ledarna hoppas att verksamheten kan bli bestående. Läs gärna mer om Kvällsmunken på sidan 9.. Påskens gudstjänster Kungälvs kyrka Gudstjänst söndag 11, kyrkkaffe 21 mars - marie bebådelsedag 11 Gudstjänst, Åke Gillberg. 25 mars - torsdag 12 Passionspredikan i Kungälvs församlingshem, Göte Siverbo. 28 mars - palmsöndagen 11 Högmässa, Göte Siverbo. 29 mars - måndag 19 Passionsgudstjänst, Åke Gillberg. 30 mars - tisdag 19 Passionsgudstjänst, Göte Siverbo. 31 mars - onsdag 19 Passionsgudstjänst, Henrik Gustafsson. 1 april - skärtorsdag 19 Skärtorsdagsmässa, Martin Lindh. Vårbasar imorgon lördag! Barndag Han lever På annandag påsk 5 april är alla barn välkomna till en barndag i Munkegärdekyrkan från kl Programmet är som följer: Först sjunger alla tillsammans med lovsångsteamet. Kl delas barnen in i två grupper, man kan välja mellan dansgrupp och dramgrupp. Under tiden träffas de vuxna och får prata med Pernilla West som arbetar med barn i Romelanda församling. Kl har vi knytkalas och kl blir det lovsångsgudstjänst där barnen medverkar med dans och drama. Anmälan till Sigvard Möller senast 28 mars, telefon eller sigvard. Ange antal barn och vilken grupp de ska delta i. 2 april - långfredag 11 Långfredagsgudstjänst, Martin Lindh, Kyrkokören. 18 Aftonsång, Peter Frykman. 4 april - påskdagen 11 Påskgudstjänst, Göte Siverbo, Kyrkokören, brasskvartett, barnkören och Stella Nova. 5 april - annandag påsk. 11 Gudstjänst, Göte Siverbo. Kastalakyrkan Gudstjänst söndag 10, kyrkkaffe Mässa tisdag mars - marie bebådelsedag 10 Familjegudstjänst, Peter Frykman, barnkören. 28 mars - palmsöndagen 10 Högmässa, Henrik Gustafsson. Kungälvs församling 1 april - skärtorsdag 19 Skärtorsdagsmässa, Henrik Gustafsson. 2 april - långfredag 10 Långfredagsgudstjänst, Henrik Gustafsson, Kastalakören. 3 april - påskafton Påsknattsmässa, Martin Lindh. 4 april - påskdagen 10 Påskgudstjänst, Peter Frykman,. Kastalakören. Munkegärdekyrkan Gudstjänst söndag 13, kyrkkaffe 21 mars - marie bebådelsedag 13 Familjegudstjänst, Sigvard Möller, barnkör. 28 mars - palmsöndag 13 Högmässa, Henrik Gustafsson. Stämningsfylld pianokonsert Bernt Wilhelmsson gästar Kungälvs församlingshem den 11 april kl 18 för en pianokonsert. Bernt är pianist som gjort konserter både i Europa och i Nordamerika. Han framträder både i egen regi och som ackompanjatör. Dessutom är han också verksam som lärare på Högskolan för scen och musik i Göteborg. Varmt välkommen! Fri entré. Möten med gamla i Kungälv Den 14 april kl 12 är det dagledigträff i Kungälvs församlingshem. Då berättar kyrkoherde Sven Melander, Hisings- Backa, om sina möten med gamla i Kungälv - och annorstädes. Välkomna! Vårsoaré Kungälvs kyrkokör bjuder även i år på vårsoaré i församlingshemmet. Programmet blir varierat med en del upptåg och roligheter. Tiden är 20 maj kl Välkomna! Göte avtackas I sommar går präst Göte Siverbo i pension och avtackning sker i samband med högmässan den 30 maj kl 11 i Kungälvs kyrka. Högmässan leds av Martin Lindh och medverkar gör även Kungälvs kyrkokör, Stella Nova och Sonora, samt KB-musikanterna. Efter högmässan är alla välkomna till kyrkkaffe. 1 april - skärtorsdag Skärtorsdagsmässa, Henrik Gustafsson. 2 april - långfredag 13 Långfredagsgudstjänst, Sigvard Möller. 4 april - påskdagen 13 Påskgudstjänst, Peter Frykman. 5 april - annandag påsk Barndag - se ovan. 17 Lovsångs- och förbönsgudstjänst, Sigvard Möller. Aktuellt 12 13

8 Magdalena - en problemlösare från Skåne Magdalena Jönsson är ny kyrkvaktmästare i Kungälvs kyrka och församlingshem. Att lösa praktiska problem och att idrotta är två saker hon gillar. text & foto: karolina olofsson denna stund är Magdalena nyss hemkommen från Tjejvasan. Hur gick det? I Jo det gick bra, jag är jättenöjd, målet var att få en tid under tre timmar och det lyckades jag med. Det är andra året Magdalena åker Tjejvasan och hon har även åkt Halvvasan. Framöver siktar hon mot att åka hela Vasaloppet. Är idrott ett stort intresse hos dig? Ja, jag har alltid varit intresserad och gillar utmaningar. Jag har sprungit Göteborgsvarvet och Midnattsloppet. Det är absolut inte på någon elitnivå, men det är kul att se att det blir resultat. Sen två år tillbaka spelar jag också golf. Du kommer från Skåne, vad har du jobbat med innan du kom hit? Jag är uppvuxen i Asmundtorp utanför Landskrona och jag har jobbat inom hemtjänsten, i en hemslöjdsbutik och som städerska i Stockholm. Sen utbildade jag mig till webbdesigner och jobbade som det ett halvår innan företaget lade ned den verksamheten. Sen dess har jag jobbat på Statoil i 7,5 år. Det är lite olika branscher, men gemensamt Svenska kyrkan i Skagen läggs ned Svenska kyrkans verksamhet i Skagen läggs ned den 31 december Ett tråkigt besked tycker många på Västkusten, inte minst Kungälvs kyrkoråd som skickat in en protest. Kyrkan i Skagen är en populär vigselkyrka, men en minskad verksamhet i övrigt och en är väl att det har med service att göra. Hur hamnade du här på Västkusten? Jag blev sambo och flyttade till Majorna i Göteborg. Jag fick jobb på Statoil här, men trivdes inte. Jag fick jobba natt och det var fruktansvärt stressigt. Det var en tuff tid. Efter en tid som arbetslös fick du sedan jobbet som kyrkvaktmästare. Vad var det som fick dig att söka tjänsten? Jag är praktisk och social och kyrkan känns som hemma för mig. Jag kommer från en kristen familj, mina föräldrar är aktiva i Svenska kyrkan, min pappa är t.ex. kyrkvärd och ordnar soppluncher. Vad har du för arbetsuppgifter? Det är inhandling av diverse varor, jag beställer så att allt finns, till exempel oblat, vin och kaffe. Jag ansvarar för Kungälvs kyrka, Kyrkstugan, Kungälvs församlingshem och Bergsalen och tjänstgör vid begravningar, dop, vigslar och gudstjänster. Sedan är jag lite församlingsvärdinna och hustomte i församlingshemmet. Hur tycker du jobbet är hittills? Det är kul och väldigt varierande. Det är ingen stress, jag styr min tid själv och det är jätteskönt. På min tidigare arbetsplats var jag van vid att folk skällde ut en och inte hälsade på en på morgnarna. Här är människor glada, frågar hur man mår, så det är stor skillnad på stämningen. Det känns redan som att jag har jobbat här länge. Särskilt gillar jag begravningar, det är lugnt och det känns som en viktig uppgift att se till att det blir bra. Du är lite av en problemlösare? Ja, alla dagar är verkligen inte likadana. Dagen då jag fick laga begravningsentreprenörens trasiga byxor en stund innan begravningen och sedan se till att stänga av vattnet då rören på toaletten sprack var en händelserik dag! Vad hade du för kännedom om Kungälv sedan tidigare? Jag hade varit på Bräckboden och så har en kompis stuga i Kornhall. Men jag hade inte varit direkt inne i Kungälv tidigare. Men gamla delen av stan är jättefin och det är också en jättevacker träkyrka som jag får vara i, ovanligt för mig som är van vid stenkyrkor.. sämre ekonomi ligger bakom beslutet. Förändringarna är smärtsamma, säger Anders Bergkvist, chef för Svenska kyrkan i utlandet. Vårt uppdrag är att följa svensken i världen, och då måste verksamheten förändras från tid till tid. Nu behöver vi mer resurser för verksamheter i andra delar av världen än de som ligger närmast Sverige. Två sådana platser är Phuket i Thailand och Florida i USA, där Svenska kyrkan startat verksamhet det senaste året.. Nu startar Bibeläventyret Bibeläventyret är en pedagogik som på ett enkelt och roligt sätt presenterar Gamla och Nya Testamentet för skolklasser. Nu erbjuder Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby skolorna i kommunen att ta del av Bibeläventyret. Pedagogiken följer läroplanen och presenterar Bibeln på ett objektivt sätt. Mattias Wodlén, Kristina Sikström och Christina Carlsson berättar om upplägget: Vi kommer att presentera hela Gamla Testamentet med hjälp av drama, musik, trolleri och en rap med tio Guds bud. Vi använder oss av rörelser där eleverna kan lära med hjälp av kroppen. Vi bygger också upp en karta i klassrummet. Erbjudandet har först gått ut till Kullensskolans fjärde- och femteklassare där Bibeläventyret ska komma igång denna termin.. Trampolinen möter utsatta barn och unga I vår har projektet Trampolinen startat - ett samverkansprojekt mellan individ- och familjeomsorgen och Svenska kyrkan. Projektet håller till i Kungälvs församlingshem. Eleonor Evenbratt är diakon och med från Svenska kyrkan. Vad är Trampolinen? Det är stödgrupper för barn och unga som har en utsatt situation i sin närhet, oftast i hemmet. Det finns två grupper, en för 6-12 år och en för år. Gruppen följs åt 15 gånger och vi tar upp olika teman. Ett sådant tema är känslor och vad gör du av dina känslor?. Andra tillfällen tar vi upp familjeroller, missbruk och värderingar. Gruppträffarna är väldigt strukturerade med tydliga gränser, vilket behövs eftersom de ofta har en gränslös närmiljö. Eleonor tror att behovet av sådana stödfunktioner är större än vi tror. Det viktigaste som vi vill förmedla är att det inte är barnens fel. Vi vill tala om för dem att du är värdefull!. Att vara med i Trampolinen är inget tvång. Barnen och ungdomarna som kommer får chans att pröva några gånger innan de bestämmer sig om de vill vara med. Eleonor ser Trampolinen som ett naturligt inslag i sitt arbete som diakon, där det just handlar om att möta och hjälpa utsatta. Hon finns även med i flera andra samverkansprojekt inom folkhälsan. Det är jätteroligt för mig att få vara en del i vår kommun. Vi som jobbar med detta kommer ofta i kontakt med samma personer och behöver samarbeta. Jag själv lär mig mycket som jag kan ha nytta av i annat arbete.. Kontaktens lokaler Vi har kunnat läsa en del i Kungälvs-Posten om Kontakten. Både positivt och sådant som väcker funderingar. Är lokalerna otjänliga? Osar det för mycket? Kommer verksamheten att stängas? Så här ligger det till: Miljöenheten på Kungälvs kommun har besiktigat lokalen och kommit med vissa synpunkter. Framförallt saknas särskild toalett för personalen och tvättställ i köket. Kungälvsbostäder som äger lokalen och som dessutom bidrar med hyran har tagit till sig bristerna. De är nu i full gång med att ordna toalett och tvättställ m.m. En stor eloge till Kungälvsbostäder som också på detta sätt sponsrar verksamheten. Vi har stort hopp om att också Miljöenheten kommer att bli nöjda. Verksamheten fungerar som förut och på sikt kommer det att bli ännu bättre. Kontakten på Torggatan 5 är en viktig mötesplats för många i Kungälv med omnejd. Gå gärna dit, ta en fika och upplev lite av den värme som finns där! Vill du läsa om verksamheten så kan du gå in på hemsidan: styrelsen för kyrkornas omsorgscentrum korta nyheter. Marie-Louise & Tonny på Kontakten Kontakt Växel/expedition Kyrkoherde Kungälvs kyrka/centrum - präst diakon organist/körledare vaktmästare Kastalakyrkan/Komarken - präst diakon kantor/körledare vaktmästare Munkegärdekyrkan - präst kantor/pedagog Ytterby kyrka - präst diakon organist/körledare vaktmästare Barnverksamhet, Kungälv Barnverksamhet, Ytterby Kyrkogårdsförvaltningen Sjukhuskyrkan Uppdrag medmänniska Kontakten, Torggatan Kyrkobladet delas ut till alla hushåll i Kungälv och Ytterby fyra gånger om året. Utgivningsplan 2010, Årgång 3: mars (nr 1), juni (nr 2), september (nr 3) och december (nr 4). I redaktionen: Martin Lindh (ansvarig utgivare), Karolina Olofsson (redaktör), Sven-Börje Andersson, Ann Kollind och Annelie Lundén. Saknar du eller någon du känner Kyrkobladet i brevlådan? Är det något i bladet du skulle vilja läsa mer om? Hör av dig till redaktören på telefon , eller mejla på Mer kontaktuppgifter hittar du på baksidan av bladet.

9 personligt. Bland bullar och bröllop på Mallorca Den som har gjort en resa har något att berätta är ett talesätt som det ligger mycket i. Jag tror att alla människor har något att berätta även om man inte är ute och reser. Det jag tänker berätta om är en resa som jag och min man Anders gjorde 2002 och 2003, vi var på Mallorca två somrar som semestervikarier i Svenska kyrkan i Palma de Mallorca. Jag var kantor och Anders assistent, det innebar att jag fick spela på vigslarna och gudstjänsterna och sen hjälptes vi åt med de övriga uppgifterna som var av skiftande karaktär: fotografera brudpar, trösta brudnäbbar, servera cava (spansk champagne), vara bröllopsvittnen listan kan göras lång. En sådan uppgift var bullbaket. Caféverksamheten pågick som vanligt och till det skulle det bakas bullar, stora bullar med kanel i. Normalt brukar det bli ca 100 bullar på 1 liter degvätska, i kyrkan blev det ca 45 bullar på 1 liter, det säger lite om storleken. Cafégästerna skulle också tas om hand så de kände sig välkomna och sedda. En del ville prata och en del ville bara sitta ner med en kopp kaffe och läsa svenska tidningar som vi hade i caféet. Släck för en ljusare framtid Lördagen den 27 mars kl pågår Earth Hour. Tillsammans kan vi då vara med och släcka ljuset - en insats för miljön och för vår framtid. Flera miljoner företag och hushåll deltar i arrangemanget - gör det du också. I Kungälv blir det ett särskilt arrangemang kring Earth Hour - ett samarbete mellan Kungälvs kommun, Kungälv Energi, ABF och Svenska kyrkan. P.S. Du som är medlem i Facebook kan gå med i intressegruppen Earth Hour - Kungälv och visa ditt engagemang. Under sommaren var det många vigslar. Anders räknade till 135 vigslar från maj till oktober. Som mest kunde det vara tre vigslar per dag. Brudparen kunde beställa brudbukett, fotograf och cava genom oss, så det var många turer hos floristen för att beställa och hämta blommor. Floristen kunde ingen engelska och jag kunde ingen spanska, men på något underbart sätt så gick det bra ändå. Många par kom ensamma och hade inga anhöriga med, medan andra hade vänner och delar av familjen med. Vi konstaterade att brudparen var lika nervösa oavsett om det var många gäster eller om det bara var präst och kantor med. En del hade spruckna förhållanden bakom sig och ville inte ha något stort bröllop igen och då var det enkelt att åka bort och gifta sig. Det var roligt att få vara med och dela deras högtid. Ett litet minne som jag har är brudparet som skulle vigas och brudgummen var 83 år och hans blivande fru 45 år. Han hade väldigt svårt att avge löftet att vara dig trogen tills döden skiljer oss åt. Rösten ville inte bära och han insåg att mänskligt sett så hade han inte så många år kvar. Deras kärlek kändes väldigt äkta. program Uppträdanden på Vita Fläcken Dardan Bakraqi, tenor, Dan Lindén, piano, Viktoria Linde, sång, och Peter Linde, konferencier. Enklare förtäring Ljuståg trån torg till torg Vi tågar längs Uddevallavägen och Västra Gatan med Gamla Torget som mål Earth Hour konsert i Kungälvs kyrka - för klimatets skull Duo Refräng, Sonorakören, ensembler ur Kungälvs Kulturklasser, Elisabeth Mattsson, kommunfullmäktiges ordförande, och kyrkoherde Martin Lindh. Vi hade också gudstjänster, torsdag kväll var det Taizémässa och söndag kväll söndagsgudstjänst. Kvällstiden hade man för att folk skulle hinna hem från stranden och annat som man gjorde när man var ledig. Efteråt drack vi kyrkkaffe, det var trevliga stunder då man lärde känna gudstjänstbesökarna lite mer. Jag har mycket mer att berätta om tiden i Mallorca men utrymmet räcker inte till. Utlandskyrkan har en viktig funktion att fylla både för turister och för de utlandssvenskar som bor där permanent eller tillfälligt. Det är en stor tillgång att det finns en plats där man kan fira gudstjänst och träffa andra svenskar. En del påstår att vi blir mycket mer svenskar när vi kommer utomlands och det ligger nog mycket i det.. eivor ideskog, kantor Besöksadress pastorsexpedition: Fredriksbergsgatan 12 i Kungälv Postadress: Box 344, Kungälv. Telefon: Öppettider: mån-fre 10-12, mån-tors även E-post: Webb:

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Berättarstunden. Termin 2: Fred & Frida show. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 2: Fred & Frida show. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 2: Fred & Frida show Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 2 Fred & Frida show s. Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 Låt min tro växa! Svenska Kyrkans

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Världens fest i Sverige (sas)

Världens fest i Sverige (sas) Avnr: 11223tv 6 Jesus, Diana och äggen (assyrisk/syriansk ortodox påsk) Handledning för svenska som andraspråk av Carolina Ahnhem och Viveca Öste OBS! Begär gärna att få en textad version av programmet

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge.

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. hur kan det finnas så mycket ondska i världen om Gud är god? konfirmand malmö

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN 29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR C) (20 OKTOBER 2013) ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 18:1-8 Liknelsen om änkan och domaren Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Liturgi / gudstjänst, kyrkoår

Liturgi / gudstjänst, kyrkoår Liturgi / gudstjänst, kyrkoår Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Varför firar

Läs mer

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man?

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? I kyrkan vet man hur begravningar går till! Ylva, Eleonora och Susanne har hand om Barnens kyrktimme i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm. Det är den 17 april

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MARS 2012 Meditation 1: Skärtorsdag. Markus 14:32-42, 120316 Getsemane - De svåra valen Getsemane. Stunden är laddad. Man har firat den sista måltiden tillsammans

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

Bibelsamlingar på. Barnläger

Bibelsamlingar på. Barnläger Bibelsamlingar på Barnläger Tema: Gud vill använda oss och vi behöver varandra! Av Sofia Svensson och Ingela Forslund EFS och Salt Västerbotten, 2008 Rev: 2015 för Salt riks Det här bibelstudiematerialet

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

KYRKNYTT. Våren 2015. Getinge-Rävinge församling

KYRKNYTT. Våren 2015. Getinge-Rävinge församling KYRKNYTT Våren 2015 Getinge-Rävinge församling Alfa och Omega Kristus säger om sig själv att han är A och O, den förste och den siste. Han är Ordet som blev människa Ordet med vilket Gud i begynnelsen

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 PÅSKKONFERENS - 17-20 APRIL 2014 - KUNGSPORTEN HUSKVARNA FÖR UNGT FOLK NYFIKNA PÅ VAD PÅSKEN HANDLAR OM 10 ÅR Detta enkla material vill ge ungdomsledare och ungdomsgrupper

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM MED SKÖRDEN I SIKTE Psalm 126:5-6 De som sår under tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer