Årsredovisning 2013 HSB Värmland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 HSB Värmland"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 HSB Värmland

2 HSB Värmland, årsredovising 2013 Grafisk form: HSB Foto: Linda Klemner Bodin, Öivind Lund, Mondo Arkitektbyrå, HSB Värmland Tryck: City Tryck, Karlstad Papper: Multidesign 300/150 g (uppfyller miljökraven för svanenmärkning)

3 Verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Det här är HSB 6 Miljö- och kvalitetsarbete 8 affärsverksamheten 10 Fastighetsutveckling 11 Administrativ förvaltning 12 Fastighetsskötsel 14 Nyproduktion 16 Medlemsverksamheten 18 Våra medlemmar 19 Medarbetare 20 Våra medarbetare 21 HSB Värmlands arbetsledare 22 Styrelsen FöreningsstyrningsrapporT 24 Förvaltningsberättelse 28 Resultatutveckling och förändring av den finansiella ställningen 30 Resultaträkning 31 Balansräkning 32 Kassaflödesanalys 34 Tilläggsupplysningar och noter 35 Revisionsberättelse 47

4 4 Årsredovisning HSB Värmland 2013 VD har ordet samverkan nyckeln till framgång Om det går att använda ett enda begrepp för att sammanfatta HSB Värmlands verksamhetsår 2013, skulle det kunna vara ordet samverkan. Året har präglats av flera nya initiativ som bl.a. innebär ökad samverkan med andra HSB-föreningar, fler samarbetsavtal med både underentreprenörer och kunder och dessutom ett ökat utbyte och samarbete mellan olika personalgrupper inom HSB Värmland. Samverkan är helt klart en framgångsfaktor och är strategiskt betydelsefullt för framtiden. Det skapar nya möjligheter att vara både mer effektiv och flexibel. Dessutom är det ofta utvecklande och främjar gemenskap och trivsel. Den medarbetarundersökning som genomfördes under året ger besked om att vi har ambitiösa och engagerade medarbetare som trivs och tycker att HSB Värmland är en bra arbetsplats. Det är väldigt glädjande, eftersom vårt företags framgång är likställt med människorna som är verksamma här. Det skapar framtidstro och goda förutsättningar att vi ska fortsätta utvecklas på ett bra sätt. Under 2013 började det komma signaler om återhämtning i konjunkturen, även om det går långsamt och skiljer sig mycket åt mellan regioner och branscher. Vi kan nu konstatera att bostadsbyggandet succesivt ökar i flera regioner. Våra planer att bygga en bostadsrättsförening i Haga, Karlstad, har kommit närmare ett förvekligande. HSB Värmland är en viktig aktör i regionen och har en roll att fylla. Att vi nu kommer igång med försäljningen av nya bostäder är helt i linje med detta. Stundtals har det kännts frusterarande att projektet av olika skäl dragit ut på tiden, men förhoppningsvis är det positiva med detta att vi nu får en bra tajmning avseende konjunktur och efterfrågan. Arbetet med att skapa ett attraktivt boende som blir trivsamma hem för HSB-medlemmar är långt framskridet. Skisser på projektet och möjligheter till intresseanmälan ligger ute på hemsidan. För att säkerställa att vi även under kommande år skall kunna bygga fler bra bostäder till våra medlemmar, arbetar vi också med att hitta fler markområden där det är möjligt att bygga bostäder som efterfrågas. För oss på HSB är det viktigt att på olika sätt engagera oss i det samhälle vi verkar i. Därför har vi även detta år varit delaktiga i projektet Julänglarna, som hjälper barnfamiljer som annars inte skulle ha råd med något julfirande. Vi har också lämnat stöd till de människor som drabbades av den ofattbara naturkatastrofen i Filippinerna. Dessutom bidrar alla HSB-medlemmar med två kronor av medlemsavgiften till We-Effcts arbete i världen. Det är också viktigt att skapa förutsättningar för ungdomar att komma i kontakt med arbetslivet och bygga nätverk. Därför fortsätter vi att erbjuda platser för arbetslösa ungdomar och för studenter som behöver praktik i sin utbildning. De ungdomar vi träffar visar prov på engagemang och entusiasm som är inspirerande och det bådar gott för framtiden. Jag vill avsluta med ett varmt tack till alla medarbetare, förtroendevalda, medlemmar och kunder som bidrar till HSB Värmland på olika sätt. Det finns gott om utmaningar för oss även i fortsättningen. Genom engagemang och samverkan blir det ett arbete att se fram emot! Annette Björkman vd HSB Värmland

5 5

6 6 Årsredovisning HSB Värmland 2013 Det här är HSB En kooperation för det goda boendet HSB är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar. En kooperation är en fristående sammanslutning av människor som frivilligt samverkar för att tillgodose sina gemensamma ekonomiska, sociala, kulturella behov och önskemål. Gemensamt ägande Gemensamt ägande och demokratiskt styre är grundstenarna. Ekonomisk vinst är inte ett mål i sig, utan ett medel för att skapa medlemsnytta. Vinsten återinvesteras i verksamheten för att göra den ännu bättre. Det goda boendet HSB skapar tillsammans med sina medlemmar det goda boendet. Idén är att människor äger sitt boende tillsammans med andra. HSB bygger nya bostäder med bostadsrätten som boendeform. Bosparare sparar på ett sparkonto till ett framtida boende i en bostadsrättslägenhet och samlar samtidigt poäng till en nyproducerad HSBlägenhet i hela landet. Tillsammans med våra intressenter utvecklar vi det goda boendet. Det innebär att vi försöker hitta mark för nya bostäder, skapa vackra och funktionella hus samt utveckla vårt tjänsteutbud. För att garantera den ekonomiska säkerheten när en bostadsrättsförening är färdigbyggd, finns HSB kvar genom trygghetsgarantin, som innebär att vi tar ansvar för osålda bostadsrättslägenheter. Påverkan HSB påverkar aktivt beslutsfattare för att uppnå rättvisa ekonomiska villkor för bostadsrätten och för att villkoren för boendet skall vara lika oavsett upplåtelseform. Organisationen Vår styrka i att kombinera lokalt självbestämmande med en demokratisk samverkan i tre led. De tre leden är bostadsrättsföreningen, HSB föreningen och HSB Riksförbund. HSB har totalt * medlemmar, HSB Värmland ca Den som är bostadsrättshavare är medlem i någon av landets ca bostadsrättsföreningar, (HSB Värmland 108 föreningar). Bosparare, bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningar är medlemmar i någon av landets 31 regionala HSB-föreningar varav HSB Värmland är en. HSB-föreningarna är i sin tur medlemmar i HSB Riksförbund. I bostadsrättsföreningen har varje medlem en andel. Vid föreningsstämman väljer medlemmarna en styrelse som ska svara för den ekonomiska och tekniska förvaltningen. För att påverka verksamheten kan medlemmarna skicka motioner till föreningsstämman och sedan vara med och besluta. Medlemmarna väljer även representanter till HSB-föreningens stämma. HSB-föreningen kallar dessa representanter till sin stämma för att bl.a välja den styrelse som skall svara för verksamheten. Även här kan medlemmarna påverka verksamheten genom att skicka in motioner. Slutligen kallas de representanter som HSB-föreningen utsett till HSB Riksförbunds årsmöte eller stämma. Kunder och tjänster HSB bostadsrättsföreningar, privata bostadsrättsföreningar, kommunala fastighetsbolag och privata fastighetsägare anlitar oss för många olika fastighetstjänster av ekonomisk, administrativ och teknisk karaktär. Det innebär att vi sköter avisering av månadsavgifter, löpande bokföring, upprättar förslag till budget och årsredovisning, sköter fastigheternas tekniska funktioner samt håller rent och snyggt. Vi utbildar bostadsrättsföreningarnas styrelser i bl a juridik, ekonomi, miljö och tekniska förvaltningsfrågor. Vi lämnar juridisk och ekonomisk rådgivning samt biträder med byggledare vid om-, till- och ny-byggnationer. Vi strävar också efter att vara en aktiv part i samhället genom miljöhänsyn i förvaltning och vid nyproduktion för att skapa hållbarhet. HSB erbjuder inte bara ett boende utan även en fysisk, ekonomisk och social trygghet som vi skapar tillsammans med våra medlemmar.

7 7 HSB är inte bara boende utan även en fysisk, ekonomisk och social trygghet medlemmar HSB Värmland medlemmar, 108 bostadsrättsföreningar 31 HSB Föreningar HSB Riksförbund HSBs Kärnvärderingar Vår verksamhet genomsyras av HSBs kärnvärderingar ETHOS: Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan. Vår vision Vi är den aktör som har det bästa anseendet när det gäller boende. Våra mål Vi ska ha nöjda kunder Vi ska ha en lönsamhet som skapar möjlighet till fortsatt utveckling av verksamheten och kompetensen hos våra medarbetare Vi ska stärka vårt varumärke och vår närvaro på marknaden Vårt uppdrag Att i samverkan med våra medlemmar och kunder skapa det goda boendet. Våra viktigaste intressenter är: Våra Medlemmar Våra Medarbetare Våra Kunder Leverantörer och samarbetspartners Samhället lokalt och globalt Kompassen HSB Riksförbunds årsstämma har antagit det gemensamma styrdokumentet Kompassen som är ett gemensamt policydokument inom hela HSB och som beskriver våra värderingar och synsätt. Gemensam kod Vi har också antagit en gemensam kod för föreningsstyrning som utgår från svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar. Kooperativa principer Vi arbetar även efter de internationella kooperativa principerna, som tydliggör vad HSB måste leva upp till för att vara en kooperation: Frivilligt och öppet medlemskap Demokratisk medlemskontroll Medlemmarnas ekonomiska deltagande Självständighet och oberoende Utbildning, praktik och information Samarbete mellan kooperativa föreningar Samhällssyn * Uppgift från HSB Riksförbund

8 8 Årsredovisning HSB Värmland 2013 Miljö- och kvalitetsarbete Våra kunder är bästa referensen för en långsiktigt hållbar verksamhet Fortsatt strävan efter mindre belastning på miljön och ständiga förbättringar i våra leveranser. Vi har sagt det tidigare och det är vi glada för. Miljö och kvalitetsarbete är just det - ett arbete som pågår från år till år. Återigen törs vi också säga att vi blivit bättre i många avseenden. Nytt system för koll på kemikalier Under året har stort fokus i vårt arbete med miljöfrågor legat på kemikaliehantering. Även om användandet av kemikalier i vår verksamhet inte är omfattande så är det viktigt att ha koll på användandet. HSB Värmland har investerat i ett nytt webbaserat system för att hålla ordning på de kemikalier som används i verksamheten. Systemet togs i bruk under senare delen av 2013 och vi förväntar oss att se konkreta resultat under första delen av Biogas i fordonsflottan Vi fortsätter att ställa om vår fordonsflotta till framförallt biogas. När vi köper in nya fordon ligger alltid fordon som drivs med biogas som förstaval. Effekterna av detta arbete syns tydligt i minskade utsläppsnivåer. Vårt första projekt med miljöbyggnad Under 2012 togs beslut tillsamans med HSB Projektpartner att all nybyggnation skall nå minst miljöbyggnad silver. Vår nyproduktion i Haga, Brf Hattmakaren som troligen byggstartas under 2014, kommer att genomföras så att vi når miljöbyggnad silver. Det känns bra att vi kan visa ett kvitto för våra kommande kunder att de erbjuds ett boende med hög standard även när det miljön. Våra kunder gör oss bättre Arbetet med ständiga förbättringar är en mycket viktig del för att uppnå en långsiktigt hållbar verksamhet. Här är våra kunders åsikter den viktigaste referenspunkten. I den årliga kundundersökningen steg nöjdheten med våra tjänster vilket var glädjande men också inte helt oväntat. Stora förbättringar har skett inom fastighetsskötsel genom ett systematiskt arbete. Fastighetsskötseln är den del i verksamheten som definitivt har den högsta graden av kritiskt granskande från våra kunder. Effektivare med digitalisering En bidragande anledning till vår förbättring inom fastighetsskötseln är projektet med mobil fastighetsskötare. Fastighetsskötarna har alltid tillgång till skötselbeskrivningar och möjlighet att avrapportera utförda uppdrag. Återkopplingen till kund om status i våra arbeten har tack vare detta förbättrats. Även andra delar i verksamheten har systematiserats med hjälp av digitala verktyg. Syftet med att ta in nya digitala verktyg är självklart att det skall bidra till förbättringar i verksamheten. Målet är att vi skall få bättre leveranser till våra kunder. Certifieringssystemet Miljöbyggnad är framtaget av Sweden Green Building Council, en ideell förening som ägs av medlemmarna. Föreningen verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i byggbranschen. Per Wikstrand kvalitets- och miljöansvarig HSB Värmland

9 9

10 10 Årsredovisning HSB Värmland 2013 Affärsversamheten

11 11 Fastighetsutveckling Mer teknik och nytta sätter prägel på vår utveckling Stor tillväxt inom energitjänster Den stora tillväxten inom affärsområdet har skett inom våra energitjänster. Vårt affärsupplägg kring energioptimering samt entreprenadtjänster visat sig vara mycket efterfrågat av alla typer av kunder. Kundnyttan är stor vilket är en tydlig förklaring till framgången. Den tekniska utveckling bidrar till en positiv och oundviklig förändring av vår verksamhet. Våra energitjänster som vi utvecklade för några år sedan har bidragit starkt till vår framgång och tillväxt under 2013 Mer teknik kräver nya tjänster Mer och mer ser vi att teknik av olika slag byggs in våra kunders byggnader. Detta skapar andra krav på oss som förvaltare nu och i framtiden. Av denna anledning ser vi ett stort behov av utveckling och nya tjänstekoncept. Även våra erbjudanden gällande förvaltning måste förändras så att de harmonierar med omvärlden. Utvecklingen är helt avgörande för att även i framtiden attrahera nya och befintliga kunder. Under året har utvecklingen av affärsområdets delar gått i rask takt. Framförallt har fokus lagts på att omforma verksamheten till mer långsiktigt hållbara tjänster. tex inom energi och det fastighetstekniska området. 125% Ökning av antalet Energioptimeringsavtal 2013 Passersystem för framtiden Andra delar i verksamheten där vi har positionerat oss inför framtiden är inom fastighetstekniska lösningar som passersystem och underhållsspolning. Utvecklingen av våra tjänster inom passersystem är intressant. Den innehåller inte bara portgångar och lägenhetsdörrar utan även andra digitala system som är av betydelse för en fastighet. Omstrukturering av olönsamma verksamheter Andra åtgärder som har vidtagits är att tidigare olönsamma delar i affärsområdet har omstrukturerats kraftigt. Detta belastar också resultatet för 2013 men skapar samtidigt betydligt bättre förutsättningar för kommande år. Trots omstruktureringar som har gjorts av byggservice och elservice så är omsättningsökningen kraftig inom affärsområdet. Energitjänsterna står för huvuddelen av den ökningen. Men även inom andra delar av verksamheten står vi väl rustade för att möta den ökande efterfrågan vi ser från marknaden. Per Wikstrand chef fastighetsutveckling HSB Värmland fastighetsutveckling i korthet I affärsområdet fastighetsutveckling jobbar vi med fastighetsenergi, entreprenad och konsultation. Här finns även hantverkare i form av elektriker, rörtekniker och snickare. Vi har även en grupp som jobbar med reparationer och jour i fastigheter. Under 2013 har antalet avtal inom energioptimering ökat från 24 till 54. Avtalen i sig medför även uppdrag på entreprenadsidan. Hela affärsområdet har ökat sin omsätting 36 % under Energitjänsterna står för huvuddelen av denna ökning. Totalt är vi 26 medarbetare inom avdelningen, alla utgår från Karlstad.

12 12 Årsredovisning HSB Värmland 2013 Administrativ förvaltning Trygghet och tillgänglighet en framgång Tillgänglighet fortsatt uppskattat Gränssnittet i nya Webbhero, som lanserades under slutet av 2012 är enklare vilket fått till följd att fler personer i styrelserna använder det i sitt arbete. Funktioner som även funnits tidigare används i högre grad. Med de nya funktionerna har föreningarna möjlighet att själva scanna in dokument och spara dessa på Webbhero, exempelvis protokoll och leverantörsavtal. Effekten blir att fler har ständig tillgång till viktiga dokument. Möjligheten för de föreningar som vill byta leverantör av administrativ förvaltning är många men trots det sker det sällan. Bra kvalitet på tjänsterna och fortsatt utveckling för en ökad tillgänglighet gör att verksamheten är stabil. Fortsatt stabil verksamhet Antalet möjligheter för en bostadsrättsförening att välja leverantör av administrativ förvaltning är många. Trots det sker inte byten särskilt ofta. Tryggheten med en upparbetad relation till leverantören är viktig. Detta faktum gäller såväl oss som vår konkurrenter. Vår verksamhet med den ekonomiska förvaltningen är fortsatt stabil och har en hög kundnöjdhet. Ny tjänst med fleårsbudget Under 2013 har vi erbjudit våra kunder en ny tjänst med 5-årsbudgetar och analyser gällande kapitalbildningsbehov. Tjänsten är ett komplement till våra andra avtal/tjänster inom administrativ förvaltning. Med 5-årsbúdget får man hjälp med att hålla koll på ekonomin i ett längre perspektiv än till nästa års budget. Den ger också en överblick av hur mycket man behöver göra i avsättningar för att klara kommande underhåll och investeringar. De föreningar som har köpt tjänsten har väsentligt ökat styrelsens insikt om föreningen och de ekonomiska samband som finns. De har också fått bättre kvalitet i budgetarbetet och med all säkerhet en hållbar ekonomi över tid. Samförstånd för helheten har ökat Utvecklingen av våra energitjänster har bidragit till förståelsen för att allt arbete man gör i en förening, som har bäring på förvaltning, på ett eller annat sätt hänger ihop. Ett tydligt exempel är de besparingar man gör i samband med våra energioptimeringsavtal. De pengar en förening sparar genom ett aktivt energiarbete kan, lite förenklat, användas för finansiering av planerade underhåll eller förbättringar. Fler väljer oss Tack vare vårt kompletta tjänsteutbud, avsett för bostadsrättsföreningar, fick vi ett nytt uppdrag gällande administrativ förvaltning med start i januari Föreningen ligger i Karlstad och är ombildad relativt nyligen. I fastigheten finns 64 lägenheter och 8 lokaler. Det nya året började bra! Mats Eriksson Affärsområdeschef administrativ förvaltning HSB Värmland Administrativ förvaltning i korthet HSB Värmland har 118 kunder inom administrativ förvaltning. Bostadsrättföreningar är dominerande men även kommunala bolag är kunder. Under 2013 minskade kundnöjdheten något men är fortstatt hög. Totalt arbetar 9 personer med våra administrativa tjänster, samtliga finns i Karlstad.

13 13

14 14 Årsredovisning HSB Värmland 2013 Fastighetsskötsel Nya rutiner har gett nöjdare kunder Hård konkurrens Vi upplever att alltfler kunder ser över sina avtal och blir aktiva i sina val av leverantörer. Ofta är också priset en alltför betydelsefull faktor. Mjuka värden som miljö och personalpolitik värderas till mycket liten del eller inte alls. Givetvis är god kvalitet i slutändan den största konkurrensfördelen. Vi har fått bättre omdömen i den årliga kundundersökningen. Att en stor kund som Hagaborg åter valt oss som leverantör, efter endast ett års uppehåll, ser vi som ett kvitto på att våra leveranser blivit bättre. Något som alltid kan utvecklas är dialogen med kund och att vi ska arbeta ännu mer proaktivt. Våra nya rutiner börjar sätta sig. Mer aktivt arbete tillsammans med våra kunder har gett resultat. Ett större flertal ger uttryck för att de är nöjda med våra tjänster vilket även återspeglas i den årliga kundundersökningen. Många gånger är inte åtgärderna så omfattande för att få till en positivt förändring. Ofta handlar det om god dialog och ömsesidig förståelse, för att kvalitén på det vi levererar skall bli bättre. Ronderingar och driftsmöten positivt för alla Ronderingar är ett bra sätt att möta kunden och bjuder in till ett samarbete där kunden får möjlighet att tillsammans med oss underhålla, förnya och utveckla sin fastighet. Det är också ett bra forum att diskutera hur uppdraget sköts och hur man kan utveckla samarbetet. Något som också blir allt vanligare är driftmöten. Vi träffar kunden och diskuterar avtalet samt skötseln av uppdraget i den senaste perioden. Gång på gång får vi bekräftelse att små problem inte behöver bli stora om man har en öppen dialog. Mobil fastighetsskötare Utvecklingen av mobil fastighetsskötsel fortsätter. För fastighetsskötarna innebär detta att det blivit tydligare vad som ska utföras samt att kraven på återrapportering ökat. För oss som arbetsledare innebär det ökade möjligheter att arbeta med personaldimensionering och arbetsfördelning. Vi kan dessutom återkoppla när vi är klara med specifika uppdrag. Personalen avgörande för vår framgång Rekryteringsprocessen är fortsatt prioriterad och avgörande för vår framgång. När vi har rätt personal på rätt ställe och lägger till utbildning har vi bra förutsättningar för lyckas med våra uppdrag Kontakten med kund viktigast I Karlstad arbetar vi i grupp med vissa arbetsuppgifter, t.e.x gräsklippning och lövupptagning. Arbeten som normalt tar lång tid. En positiv effekt av arbetssättet är även ökad nyttjandegrad av våra maskiner. Vi har också effektiviserat samarbetet med underentreprenörer. Väntetiderna vid framförallt snöröjning och sandupptag har blivit kortare. Kvalitetsarbetet och kontakten med kund är, jämfört med andra bra förbättringar, viktigast. Med hjälp av mobil fastighetsskötsel ökar vi kontrollen och säkrar våra leveranser. Ronderingar och driftmöten ger oss möjligheten att få veta hur kunden uppfattar vår leverans och gör HSB till en tydlig samarbetspartner. Niclas Björkman arbetsledare fastighetsskötsel HSB Värmland Fastighetsskötseln i korthet HSB Värmland har 148 uppdrag inom fastighetsskötsel. Under 2013 ökade kundnöjdheten med 8 %. Vi finns på plats med egen personal i Karlstad Forshaga/ Deje, Hagfors, Säffle, Grums/Vålberg, Arvika, Molkom och Skoghall, totalt 29 pers. Under den gröna säsongen ökar antalet medarbetare varje år med cirka 20 personer.

15 15

16 16 Årsredovisning HSB Värmland 2013 Nyproduktion Bättre förutsättningar för nyproduktion i Värmland Bättre marknad för bostäder Under 2013 har intresset för nya bostäder ökat avsevärt. Detta gäller både för lägenhet och villor. Under våren 2014 kommer vi att säljstarta vårt nya projekt HSB Brf Hattmakaren i Haga. Fastigheten omfattar 65 lägenheter i varierande storlek från 1-5 rum och kök. Intresset för projektet ser lovande ut och jag väntar med spänning på marknadens reaktioner. Jag och många med mig, inblandade entreprenörer, mäklare och personal på HSB tror att vår nya brf kommer innebära ett lyft för stadsdelen Haga. Förutsättningarna för nyproduktion i Värmland har förändrats under Intresset för nyproducerade bostäder är större än tidigare. Försäljningen på Östra Bärstad har tagit fart på riktigt och arbetet med nya bostadsrätter i Haga är snart framme vid säljstart. Parallellt med försäljning och projektering letar vi ny mark, för att kunna bygga bostäder där våra medlemmar vill bo. Fler projekt inom nyproduktion Efterfrågan på nyproducerade lägenheter ökar i Värmland, på vissa orter mer än andra. Från HSB Värmlands sida jobbar vi mycket med att få fram fler nyproduktionsprojekt inom de närmaste åren. Främst i Karlstad och Hammarö där efterfrågan är som störst. Både Karlstad och Hammarö kommun upplevs som väldigt aktiva för att få igång produktionen av nya bostäder. Detaljplaner finns för ett flertal områden som kommer att bli klara inom de närmaste åren. Bra försäljning på Bärstad Vi har sålt ett flertal tomter på Östra Bärstad, Hammarös nya villaområde. Ett samarbete med Myresjöhus, och deras koncept med Start Living som omfattar 9 tomter, har bidragit till försäljningen. Även den nya skolan, som kommer stå färdig under våren 2015 har bidragit till en större attraktionskraft för området. Under 2014 kommer många nya hus att färdigställas i området. Framförallt är det barnfamiljer som visat intresse och även köpt tomter. En uppskattning är att området till stora delar kommer att vara färdigbyggt under Grundviken vid Bergvik går sakta framåt Tillsammans med Karlstad Kommun, Skanska, Riksbyggen, PEAB och Kärnhem arbetar vi gemensamt för exploatering av området. Arbetet med detaljplanen går sakta framåt. Många av oss trodde att vi skulle ha en detaljplan för området antagen under Det visade sig vara väl optimistiskt. Området har en väldigt tydlig miljöprofil så planprocessen blir längre än i vanliga fall. Men skam den som ger sig, det är ett komplicerat projekt som kräver att alla parter tänker till så att det blir ett attraktivt område för alla parter. Lars Boman ansvarig för nyproduktion HSB Värmland

17 17 Skiss innergård brf Hatttmakaren i Haga, Karlstad Skiss gatufasad brf Hatttmakaren

18 18 Årsredovisning HSB Värmland 2013 Medlemsverksamheten

19 19 Våra medlemmar Ökat deltagande på våra kurser bygger förhoppningar förklara som gäller. Koden bidrar också till att ge medlemmarna ett större inflytande i sin förening och att de ska känna trygghet med att föreningen styrs demokratiskt och att verksamheten är stabil och hållbar. Viktigt är också att förtydliga att det är bostadsrättsföreningen själv som bestämmer om de ska arbeta enligt Koden eller inte. Årets medlemsaktiviteter rivstartade med remissarbete för den nya koden för föreningsstyrning i början av året. Med den stora ökning av antalet kursdeltagare på våra utbildningar och aktiviteter vi haft under året, ökar möjligheterna till att förbättra hela medlemsverksamheten. Positiv respons från våra medlemmar är en otroligt viktig drivkraft för vår fortsätta utveckling att göra medlemskapet ännu bättre. Remissarbete för ny kod När jag blickar tillbaka på 2013, konstaterar jag att året varit fyllt av olika aktiviteter och intressanta medlemsmöten. Året drog igång med remissarbetet av HSB koden för bostadsrättsföreningarna, som enligt stämmobeslut 2011 skulle vara klart till HSB-stämman i maj Remissgruppen som bestod av förtroendevalda från utvalda bostadsrättsföreningar, antog uppgiften med stort engagemang och resultatet är numera ett hjälpmedel för styrelsen och valberedningen att skapa ordning och reda i verksamheten. Koden bidrar till större inflytande och trygghet Koden är ett styrdokument som grundar sig på de kooperativa principerna och HSBs kärnvärderingar ETHOS. Reglerna i koden är inte tvingande utan det är följ eller Ökat deltagande på våra kurser Som ansvarig för medlemsverksamheten ser jag med glädje att deltagarantalet på våra kurser under 2013 skjutit i höjden, från 2012 har vi ökat deltagande med över 50 %! Vi ser det som en tydlig signal för att det finns ett stort intresse och en kunskapstörst hos våra förtroendevalda och medlemmar. Något som medlemsverksamheten även i fortsättningen ska ta väl vara på. Medlemsaktiviteter med social prägel Förutom kurser har det genomförts andra välbesökta arrangemang som HSB Båten, en konferens på böljan den blå och Öppet Hus med seminarium och mingel på vårt kontor. Helt klart är att behov finns för olika forum där vi kan träffas och utbyta erfarenheter. Vidareutbildning för HSB -ledamöter HSB-ledamoten är oerhört viktig och uppskattad -något jag vill att varje ledamot ska känna. Under året har vi tillsammans med ekonomisk- och teknisk förvaltning genomfört flera träffar. Träffarna fyller fler funktioner. Förutom att ta del av viktig information är det minst lika viktigt att våra ledamöter får träffa andra med samma uppdrag och därmed bli stärkta i sin roll. Bättre medlemskap genom god respons Med 2013 i ryggen ser jag med stor förhoppning fram i tiden. Stärkt med medlemmarnas goda respons vet jag hur vi kan gå vidare och göra medlemskapet ännu bättre. Annci Falk, Medlemsansvarig HSB Värmland

20 20 Årsredovisning HSB Värmland 2013 Medarbetare

21 21 Våra medarbetare Drivna och stolta medarbetare Medarbetarenkät Under hösten har vi haft en medarbetarenkät. Svarsfrekvensen var bra, 85 %. Resultatet från enkäten visar att HSB Värmland har högst siffror jämfört med alla tidigare NMIundersökningar (ca 250 företag) samt att vi har stolta, ambitiösa och drivna medarbetare som jobbar pro-aktivt. Antalet personalaktiviteter under 2013 har varit många. Friskvårdsarbete och utbildningar har bidragit till att HSB Värmland har drivna och stolta medarbetare. Friskvårdsgrupp för bättre hälsostatus Arbetet med friskvård fortsätter. Vår friskvårdgrupp har engagerat några företag som presenterat förslag på friskvårdsprojekt. Nio lag inom HSB Värmland deltog i en stegtävling, där målet var att ta sig till den spanska solkusten. Flera av oss var duktiga och hann gå sträckan flera gånger. Vi har också anordnat lunchpromenader samt efterjobbetpromenader. Vår företagshälsovård har engagerats i friskvårdsarbetet och de har utsett en medarbetare att få Årets hälsodiplom. Många medarbetare har tagit tag i sin hälsa, ändrat kostvanor och därmed förbättrat sin hälsostatus. Personalens dag i friskvårdens tecken Personalens dag gick även den i friskvårdens tecken. En halvdag avsattes till en levande stadsvandring i Karlstad. Vi delade upp oss i grupper och fick en karta med olika stationer. Vid stationerna fick vi uppgifter att utföra av celebriteter som Gustav Fröding, Sola i Karlstad och Lambergsfrua. De berättade även historier om sig själva och Karlstad. På kvällen hade vi kör- och danstävling som var mycket uppskattat! Flera av våra medarbetare har deltagit i lagtävlingar som Stafettvasan, Karlstads stadslopp, Tjurruset och Karlstads maratonstafett. Utbildningar Personalen har fått utbildning i brandkunskap samt HLR. De som har ansvar för vår hjärtstartare på Lantvärnsgatan 12, Karlstad har fått utbildning i handhavande. Fastighetsskötarna har bl a fått utbildning i affärsmannaskap och ökat kundfokus. En del av personalen har tagit motorsågskörkort samt körtillstånd för skylift. De har gått beskärningskurser samt skötsel av elanläggningar. Tjänstemännen har bl a gått utbildningar i entreprenadjuridik och skattefrågor för fastighetsbolag. Personlig utveckling Med individuella friskvårdssatsningar vill vi öka medarbetarnas kunskaper om de positiva effekterna av en hälsosammare livsstil. Vi kommer att analysera medarbetarenkäten och bilda grupper som skall arbeta med föreslagna åtgärder. Kompetens är viktigt för oss, därför genomför vi årligen medarbetarsamtal där vi kartlägger tankar om den personliga utvecklingen och utbildningsbehov. Ewa-Karin Eriksson, personalassistent HSB Värmland Sammansättning män/kvinnor (%) Män Kvinnor Styrelse: Ledning: Anställda: Sammansättning ålder (%) < 29 år år > 50 år Styrelse: Ledning: Anställda: Antal anställda: 73 personer (styrelsen ej inräknad) Personalomsättning: 14,55 % Sjukfrånvaro: 5,3 %

22 22 Årsredovisning HSB Värmland 2013 HSB Värmlands Arbetsledare 2013 Från vänster till höger i bild, Erik Stjärnborg, Lars-Erik Andersson, Anna-Karin Eddeborn, Lloyd Alfredsson, Björn Gustafsson, Niclas Björkman. Erik Stjärnborg Arbetsledare Energiservice Lars-Erik Andersson Arbetsledare Fastighetsskötsel, Grums/Vålberg, Säffle, Arvika, Forshaga/Deje Anna-Karin Eddeborn Arbetsledare HSB Byggservice Lloyd Alfredsson Förvaltare, Arbetsledare Fastighetsskötsel Molkom Björn Gustafsson Arbetsledare Rep-och jourgrupp Niclas Björkman Arbetsledare Fastighetsskötsel, Karlstad, Skoghall

23 23 HSB Värmlands Styrelse 2013 Lars Lindgren Ordförande Tore Olsson Vice ordförande Tomas Jonsson Ledamot (Personalrepresentant Fastighets) Lennart Steen Ledamot Ulf Ljungdahl Ledamot Jessica Lundgren Ledamot Carina Carlsson Ledamot (Personalrepresentant Unionen) Per-Åke Fredricksson Ledamot Kersti Fallander Ledamot

24 24 Årsredovisning HSB Värmland 2013 FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT

25 25 FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2013 HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för HSB-organisationen och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar. HSBs kod för föreningsstyrning började gälla den 1 januari Syftet med koden är att den ska vara ett verktyg för att i praktiken kunna verkställa en öppen demokratisk medlemskontroll av hur beslut fattas inom HSB. HSBs kod för föreningsstyrning omfattar HSB-föreningar, HSB nationella bolag samt HSB Riksförbund. Koncernerna för dessa verksamheter ska präglas av öppenhet och transparens i enlighet med kodens intentioner. Koden ska tillämpas enligt principen Följ eller förklara. Det innebär att om en förening avviker från del av koden ska skälen för avvikelsen redovisas i föreningsstyrningsrapporten. Begreppet förening i kodtexten innefattar även HSB-bolag. Koden innebär att årsredovisningen kompletteras med denna föreningsstyrningsrapport som översiktligt beskriver hur föreningen tillämpat HSBs kod för föreningsstyrning under räkenskapsår Föreningsstyrningsrapporten har granskats av föreningens revisor. 1. FÖRENINGSSTÄMMA Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsstämmans befogenhet utövas helt av fullmäktige. Den 31 januari lades uppgifterna ut på HSB.se/varmland. Information om stämman lades ut i Styrelseposten den 13 februari för information till alla brf ordföranden om datum för stämman och motionstider. Påminnelser har sedan skett i Styrelseposten kontinuerligt fram till föreningsstämman. FÖRENINGSSTÄMMA 2013 Föreningsstämman hölls den 21 maj 2013 i Karlstad. Antalet fullmäktige vid stämman uppgick till 54 stycken. Vid föreningsstämman var 9 av 9 styrelseledamöter och en av föreningens revisorer närvarande. Efter förslag från valberedningen valdes Birgitta Samuelsson till stämmoordförande. Till justeringsmän utsågs Björn Blix och Sonja Asph Sjökvist. Ingen av dessa är styrelseledamot eller anställd i föreningen. Fullmäktige gavs möjlighet att ställa frågor, kommentera och lämna förslag till beslut. 2. VALBEREDNING Föreningens valberedning väljs på föreningsstämma. Beslut innefattar förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört. Valberedningen har haft följande sammansättning: Namn sammankallande lars Andersson Född år 1949 Typ av medlem Bosparare Övriga/tidigare uppdrag HSB-ledamot Mandattid i valberedningen Namn lilian Byström Född år 1943 Typ av medlem Boende Övriga/tidigare uppdrag Ordförande i brf, HSB-ledamot Mandattid i valberedningen Namn kerstin Olsson Född år 1955 Typ av medlem Boende Övriga/tidigare uppdrag Tidigare styrelseledamot och ordförande i HSB Värmland, tidigare styrelseledamot i brf, HSB-ledamot Mandattid i valberedningen Namn Svante Linderberg Född år 1944 Typ av medlem Boende Övriga/tidigare uppdrag Tidigare ordförande i HSB Värmland HSB ledamot Mandattid i valberedningen Valberedningen ska i enlighet med instruktion som fastställts av föreningsstämman: lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på styrelseordföranden lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter lämna förslag till val och arvodering av revisor lämna förslag till ordförande för ordinarie föreningsstämma. Medlemmar har haft möjlighet att vända sig till valberedningen och lämna förslag på nomineringar. Förslaget har kunnat skickas med e-post till förslag publicerades i kallelsen till 2013 års föreningsstämma och på föreningens hemsida samt i Styrelseposten. Även en redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete har att publicerats.

26 26 Årsredovisning HSB Värmland Styrelse Styrelsen består av 9 ledamöter, varav 2 personalrepresentanter. VD ingår inte i styrelsen. Alla ledamöter, utom personalrepresentanterna, är oberoende i förhållande till föreningen och ledningen. Riktlinjerna för styrelsens arbete anges i arbetsordningen. Arbetsordningen reglerar antalet ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden som ska behandlas, arbetsfördelning inom styrelsen inklusive styrelseordförandens uppgifter. Styrelsen har under år 2013 hållit 7 ordinarie styrelsemöten och 1 strategimöte. För perioden från 1 januari till ordinarie föreningsstämma 21 maj 2013 utgjordes styrelsen av: Lars Lindgren Tore Olsson Jessika Lundgren Kersti Fallander Lennart Steen Ulf Ljungdahl Per-Åke Fredricksson Carina Carlsson Tomas Jonsson Ordförande Vice ordförande Personalrepresentant Unionen Personalrepresentant FF Styrelsen som valdes vid stämman den 21 maj var: Lars Lindgren Tore Olsson Jessika Lundgren Kersti Fallander Lennart Steen Ulf Ljungdahl Per-Åke Fredricksson Carina Carlsson Tomas Jonsson Ordförande Vice ordförande Personalrepresentant Unionen Personalrepresentant FF UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE Enligt HSBs kod för föreningsstyrning skall styrelsen årligen göra en utvärdering av sitt arbete. Utvärderingens ändamål är att klarlägga vilka utbildningsbehov som föreligger för styrelsens medlemmar, vilka kompetenser som finns i styrelsen och vilka kompetenser som bör tillföras styrelsen samt vilka förbättringar styrelsen kan göra i sitt sätt att arbeta. Till hjälp i denna utvärdering har styrelsen använt ett av HSB Riksförbund utarbetat frågeformulär som styrelseledamöterna får fylla i oberoende av varandra. Envar skall utifrån en given skala betygsätta olika parametrar. En sådan utvärdering har skett och resultatet har diskuterats av styrelsen. Resultatet visade att styrelsen har ett fungerande arbetssätt. Därefter har valberedningen delgivits resultatet och styrelsens uppfattning om vilka kompetenser och kravprofiler som skall eftersökas vid rekryteringen av nya ledamöter. Därvid har pekats på att även fortsatt säkerställa att styrelsen har minst en ledamot med erfarenhet av fastighetsförvaltning. Likaledes har pekats på önskvärdheten av att könsfördelningen och den geografiska fördelningen beaktas. Man bör även beakta åldersfördelningen i styrelsen så att kontinuiteten upprätthålls. Styrelsen har också fortlöpande diskuterat vilka utbildningar som ledamöterna bör delta i, allt för att förbättra styrelsens kompetens och förmåga att uppfylla de krav som uppställs i koden och föreningslagen. För att underlätta och förbättra vår omvärldsbevakning kommer styrelsens ledamöter, vid sidan av den normala, generella spaningen, speciellt fokusera på olika ämnesområden. Styrelsens ledamöter har under året visat ett mycket stort engagemang och deltar aktivt i diskussionerna på våra styrelsemöten. De delar villigt med sig av sina kunskaper. Under året har några av styrelsens ledamöter hållit kurser för ordförande i Brf-förening samt för nyvalda styrelseledamöter. Förutom ordinarie styrelsemöten har en strategidag hållits, där framtidsfrågorna fått en arvoden utbetalda till styrelsen Under räkenskapsåret Namn Lars Tore Jessika Kersti Per-Åke Lindgren Olsson Lundgren Fallander Fredricksson Född år Invald år Befattning Ordförande V. ordf. Ledamot Ledamot Ledamot Arvode Mötesnärvaro 100 % 71 % 71 % 100 % 86 % Namn Ulf Lennart Carina Tomas Ljungdahl Steen Carlsson Jonsson Född år Invald år Befattning Ledamot Ledamot Ledamot/ Ledamot/FF Unionen Arvode Mötesnärvaro 86 % 100 % 100 % 100 % Ersättning för förlorad arbetsförtjänst har utgått till ledamöterna enligt intyg.

27 27 djupare belysning. Även engagemanget som HSB-ledamot är stort inom styrelsen, där de nya ledamöterna skolats in och de har under året tagit på sig HSB-ledamotskap. Vid HSBs Riksförbunds stämma i maj deltog 3 st ledamöter från styrelsen samt vår VD. FINANSIELL RAPPORTERING Föreningens ekonomi behandlas på varje styrelsemöte genom VD:s rapportering. En noggrann och djupare detaljanalys görs vid genomgång vid varje tertialrapport och i övrigt vid behov. INTERN KONTROLL Styrelsen får löpande vid varje sammanträde redovisning av VD om den interna kontrollen och ges möjligheter att ställa frågor därom. Som ett led i denna kontroll sker jämväl en kontinuerlig uppföljning och eventuella revideringar av rutiner och attesträtter. Efterlevnaden av styrdokument diskuteras löpande. 4. VD Föreningens VD, Annette Björkman, är född 1963 och har en civilekonomutbildning. Huvudsaklig yrkesmässig erfarenhet kommer från revisionsbyrå och från ledande befattning från verksamhet inom företagsfinansiering och företagsutveckling. VD är styrelseledamot i föreningens dotterbolag och intressebolag samt styrelseledamot i Stiftelsen Hyresbostäder 5. UTBILDNING Styrelseledamöterna erbjuds att genomgå HSBs utbildningsprogram för föreningsstyrelser. De erbjuds dessutom att delta på HSB Riksförbunds temautbildningar och styrelsekonferenser. I samråd med ordförande erbjuds VD möjlighet till vidareutbildning. Ordförande har under året deltagit i flera ordförandeträffar i Stockholm, där olika aktuella frågor diskuterats. Ordförande deltog även i en arbetsdag på HSB Riksförbund där framtidsfrågor diskuterades. 6. PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA FÖRMÅNER TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Den övergripande principen för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare är att ersättningar och andra anställningsvillkor skall vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att föreningen kan attrahera och behålla rätt kompetens i ledningen. Lönen skall återspegla individens ansvarsområde och prestation. Samtliga befattningshavare har fast lön. Lön och ersättning till VD beslutas av styrelsen. 7. FÖRENINGENS REVISORER Vid föreningsstämma valdes Roland Stridh till revisor i föreningen. HSB Riksförbund har utsett auktoriserad revisor Peter Rosengren. Peter Rosengren är auktoriserad revisor och är anställd vid KPMG. Roland Stridh (f 1948) Utbildning -Fritidsledarutbildning Anställningar Föreningskonsulent , Fritidskonsulent, Köpings kommun Fritidschef, Flens kommun Fritidskonsulent, Huddinge kommun Fritidschef, Hammarö kommun Ekonom, Hammarö kommun Förvaltningssekreterare, Hammarö kommun HSB-erfarenhet Styrelseuppdrag i brf Mörmogärdet Styrelseuppdrag i brf Bergåsen Övriga meriter och relevanta erfarenheter Styrelseuppdrag i flertalet föreningar Revisor i Värmlands Fotbollförbund Peter Rosengren Utbildning Peter Rosengren är utbildad civilekonom vid Karlstads Universitet. Han har dessutom löpande fortbildning enligt Revisorsnämndens krav för att behålla auktorisation och licensiering. Anställningar Peter har arbetat i revisionsbranschen sedan BoRevision , Ernst & Young KPMG Övriga meriter och relevanta erfarenheter Licensierad revisor i finansiella företag med uppdrag som revisor i Sparbanker och lokala försäkringsbolag. Vald revisor i ett 50-tal aktiebolag samt ett stort antal stiftelser och bostadsrättsföreningar. Ansvarig för räkenskapsrevisionen i ett flertal kommuner och kommunalförbund. Har genomfört ett stort antal konsultuppdrag inom fastighetssektorn. Revisionsuppdrag i HSB föreningar HSB Värmland STYRELSENS KOMMUNIKATION MED FÖRENINGENS REVISOR Styrelsen sammanträffar med revisorerna minst en gång per år för genomgång och diskussion av revisorerna lämnade rapporter. Vid uppkomst av frågor under löpande verksamhetsår sker även direktkontakter med revisorerna. Föreningen har så vitt känt ej avvikit från koden för föreningsstyrning.

28 28 Årsredovisning HSB Värmland 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för HSB Värmland ek för avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Styrelse Styrelsen har efter fullmäktigesammanträdet följande sammansättning:: Ordinarie Lars Lindgren Tore Olsson Jessika Lundgren Kersti Fallander Lennart Steen Ulf Ljungdahl Per-Åke Fredricksson ordförande vice ordförande Carina Carlsson Tomas Jonsson personalrepresentant Unionen personalrepresentant FF Suppleanter Lars-Erik Andersson personalrepresentant Unionen Föreningens verkställande direktör, Annette Björkman, är styrelsens sekreterare. Revisorer Ordinarie Roland Stridh Peter Rosengren vald av fullmäktige utsedd av HSBs Riksförbund Suppleant Per Krogh vald av fullmäktige

29 29 Verksamhetsinriktning Föreningen har som verksamhet att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att. - Verka för bostadskooperationen samt de konsumentoch miljöintressen som är relaterade till byggandet och boendet. - Främja bosparande samt medverka i ett rikstäckande turordningssystem för bostadsrätts- och hyreslägenheter - Bistå vid bildande av bostadsrättsföreningar samt bygga och utveckla goda bostäder. - Genom opinionsbildning främja ett gott boende och slå vakt om bostadsrätten som upplåtelseform. - Tillhandahålla HSB bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare kvalificerade förvaltningstjänster som underlättar styrelsearbetet och i övrigt biträda genom rådgivning, beställning och upphandling. - Äga och förvalta fast egendom. - Äga och förvalta aktier samt andelar i ekonomiska föreningar och bolag. - Genom kompetent rådgivning, bl. a. genom att utse HSB-ledamot och genom att tillhandahålla utbildning av förtroendevalda, skapa förutsättningar för ett framgångs rikt arbete i bostadsrättsföreningens styrelse. - Utöva annan härmed sammanhängande verksamhet. - Lämna en kontinuerlig information till medlemmarna, bedriva en aktiv medlemsrekrytering och öka kunskaperna om de kooperativa idéerna och bostadsrätten som upplåtelseform. - I all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Fastigheter AB har avyttrats under Värmprod Utveckling AB planeras att avvecklas. Föreningen äger dessutom 50 % av bolaget Hagapaddan Utveckling AB samt 50% av andelarna i HSB Produktion i Värmland HB. Med hänvisning till Årsredovisningslagen 7:25 innefattar inte koncernredovisningen intressebolag Väsentliga händelser under räkenskapsåret Antalet medlemmar har minskat med 17 jämfört med en ökning med 128 för hela Totala nettoomsättningen har ökat jämfört med föregående år, vilket i huvudsak hänför sig till fastighetsutveckling och försäljning av mark. Årets resultat är totalt sett bättre än föregående år, vilket till stor del hänför sig till egna fastigheter samt intäkter från försäljning av mark. På östra Bärstad, Hammarö, har tomtförsäljningen tagit fart och ett samarbete med en husleverantör har inletts. Efter hand som tomter avyttras, förvärvar HSB Värmland respektive tomts andel av den genomförda markentreprenaden av HSB Projektpartner AB. Hela Bärstadprojektet, som omfattar ca 100 nya bostäder, kommer att byggas ut successivt under ett antal år framöver. Delar av bostäderna kommer att upplåtas med bostadsrätt och de delar som utgör småhus, med äganderätt. Marken ägs delvis av föreningen, delvis av HSB Produktion AB Avtal har tecknats om försäljning av fyra gruppbostäder, med tillträde i januari Därmed har samtliga kvarvarande gruppbostäder avyttrats. Ägarförhållanden Föreningen ägs av medlemmarna. Medlemsantalet har under året förändrats enligt följande: Medlemsantal Inträden Utträden Medlemsantal Handelsbolaget har under året inlett upphandling av entreprenad för nyproduktionen i kv. Sköldpaddan, ansökan om bygglov är inlämnat samt bildande av byggande Brf har påbörjats. Föreningen får namnet HSB Brf Hattmakaren i Karlstad. Förväntad utveckling Under 2014 beräknas försäljning av bostadsrätterna i HSB Brf Hattmakaren påbörjas. Föreningen äger bolaget HSB Centrala Värmland Utveckling AB till 100%. Bolaget har under året förvärvat ett dotterbolag, Fyra hus i Värmland AB. Detta dotterbolag kommer att avyttras under Föreningen äger också bolaget Värmprod Utveckling AB till 50%, där aktierna i det helägda dotterbolaget Järvlingen

30 30 Årsredovisning HSB Värmland 2013 Resultatutveckling och förändring av den finansiella ställningen Koncernen (Belopp i KKR) Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%)* 56,2 51, ,5 48,5 Avkastning på eget kapital (%) 2,4 neg ,9 9,9 Avkastning på totalt kapital (%) 2,5 0,6 3,9 4,2 5,8 Moderföreningen (Belopp i KKR) Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%)* 57,6 51,6 50,2 47,9 55,8 Avkastning på eget kapital (%) 6,0 neg 12,3 8,1 9,9 Avkastning på totalt kapital (%) 4,3 0,6 3,9 4,4 6,3 * Soliditetsmått beräknas enligt HSB koden dvs. (Eget kapital enl. balansräkningen +- övervärden eller undervärden)/ (Balansomslutningen +- ev. övervärden eller undervärden likvida medel) Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det fria egna kapitalet som står till fullmäktigesammanträdets förfogande: Balanserad vinst Årets resultat Summa kr kr kr disponeras enligt följande: Avsättes till reservfonden Balanseras i ny räkning Summa kr kr kr Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt noter och tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska KKR där ej annat anges.

31 31 resultaträkning (KKR) koncern moderförening Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Not Kostnad för sålda tjänster Not Bruttoresultat Not Central administration och marknadsföring Not Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgång Not Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Resultat efter finansiella poster Aktuell skatt Uppskjuten skatt Årets resultat

32 32 Årsredovisning HSB Värmland 2013 balansräkning (KKR) koncern moderförening TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not Inventarier Not Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Not Andelar i intresseföretag Not Andra långfristiga värdepappersinnehav Not Långfristig fordran koncernföretag Långfristig fordran intresseföretag Andra långfristiga fordringar Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Exploateringsfastigheter Not Varulager mm Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Fordringar hos koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kortfristig placering Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2015

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2015 2016-03-14 FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2015 HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för HSB-organisationen och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar.

Läs mer

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2014

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 HSBs kod för föreningsstyrning HSB där möjligheterna bor INLEDNING HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för HSB-rörelsen och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning,

Läs mer

Stadgar för HSB Stockholm ek.för. sid 1(9)

Stadgar för HSB Stockholm ek.för. sid 1(9) Stadgar för HSB Stockholm ek.för. sid 1(9) Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Stockholm ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

VD har ordet 4. Det här är HSB 6. Miljö- och kvalitetsredovisning 8. Fastighetsutveckling 10. Förvaltningsverksamheten 12. Vår byggverksamhet 14

VD har ordet 4. Det här är HSB 6. Miljö- och kvalitetsredovisning 8. Fastighetsutveckling 10. Förvaltningsverksamheten 12. Vår byggverksamhet 14 Årsredovisning 2010 HSB Värmland Värmland Grafisk form: Luckylane Produktionsbyrå AB Foto: Maria Obed, Benjamin Goss, HSB Riksförbund Tryck: Knappen, Karlstad Papper: Multidesign 240/130 g (uppfyller miljökraven

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

FRAMTIDSPROGRAMMET 2023

FRAMTIDSPROGRAMMET 2023 HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2015. Flik 5 FRAMTIDSPROGRAMMET 2023 HSB Stockholm initierade under 2013 en medlemsdialog som gick under rubriken HSB 100 år. Syftet med dialogen var att ge alla

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), Midcap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING 1 Bolagsstämma Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant

Läs mer

MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM För dig som boende eller styrelseledamot i en bostadsrättsförening MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Att vara medlem i HSB har stora fördelar både för bostadsrättsföreningar och för bostadsrättshavare.

Läs mer

Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Skåne Länsförsäkringar Skåne Bolagsstyrningsrapport för år 2015 Inledning Länsförsäkringar Skåne är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Bolagsformen innebär att bolaget till sin helhet ägs av försäkringstagarna

Läs mer

KURSKATALOG 2016 HSB UPPSALA

KURSKATALOG 2016 HSB UPPSALA KURSKATALOG 2016 HSB VARMT VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT KURSÅR! Du som är invald i styrelsen i din bostadsrättsförening har fått ett ansvarsfullt uppdrag. Det är också en stor och rolig utmaning. Du ingår i

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE 2016 1 09 Kalendarium 04 Introduktion för nya ledamöter 08 Ekonomi för bostadsrättsföreningen 10 Anmälan & praktisk information I HSB Södertäljes studieråd sitter Ulla Castenvik,

Läs mer

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Maria Lindegård Eiderholm, advokat på Advokatfirman Lindberg & Saxon, att föra protokoll vid årsstämman.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Maria Lindegård Eiderholm, advokat på Advokatfirman Lindberg & Saxon, att föra protokoll vid årsstämman. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, onsdagen den 11 maj 2016, klockan 17.30, i Bolagets lokaler, Söder Mälarstrand 65, Stockholm. Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Instruktion för valberedningen

Instruktion för valberedningen 1 Instruktion för valberedningen ALLMÄNT OM VALBEREDNING MM Bolaget skall ha en valberedning bestående av åtta ledamöter. Dessa ska representera kretsarna för val av fullmäktige. Av dessa ska kretsarna

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 25 maj 2010 på Umeå Folkets Hus

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 25 maj 2010 på Umeå Folkets Hus Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 25 maj 2010 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.05 Stämman inleds med att en grupp från klass NV2, Östra Gymnasiet underhåller med bluesmusik.

Läs mer

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE Sida 1 av 6 STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE 1. Föreningens firma Den ideella föreningens firma är Energiföretagen Sverige. 2. Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning av företag inom den

Läs mer

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstyrning Dannemora Mineral AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i Dannemora Mineral beslutade 2010 att bolaget ska ansluta till Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening

Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening Riksbyggens intresseförening utvecklar engagemanget för din bostadsrättsförening. 10081 1.0 2 (14) INNEHÅLL INNEHÅLL...3 RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENINGARS

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) Beslutad av kommunfullmäktige den 25 mars 2015 12 FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1. Inledning I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i förhållande till de kommunala bolagen.

Läs mer

Inlandsinnovation har tillämpat Koden under 2014 med följande avvikelser:

Inlandsinnovation har tillämpat Koden under 2014 med följande avvikelser: Inlandsinnovation är ett riskkapitalbolag som ägs av svenska staten. Ägarrollen utövas av regeringen, vars uppdrag från riksdagen är att aktivt förvalta statens tillgångar så att den långsiktiga värdeutvecklingen

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR REGIONAL UF-FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR REGIONAL UF-FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR REGIONAL UF-FÖRENING 1 UNG FÖRETAGSAMHET [REGIONENS] ÄNDAMÅL Ung Företagsamhet [Region] är en ideell förening som har till ändamål att ge ungdomar insikter i företagandets och arbetslivets

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Swedish National Road Consulting AB Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan 8, 2 tr Telefonnummer:

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening 1. Mål och uppgifter 1.1 Organisationens mål Organisationens grundläggande mål

Läs mer

Proposition 1 Stadgarna

Proposition 1 Stadgarna Proposition 1 Stadgarna Förslag till förändringar i stadgarna för PeaceWorks Sweden. PeaceWorks styrelse har under året som gått genomfört en översyn av föreningens stadgar i syfte att förtydliga utveckla

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1

Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1 Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1 1 Antagna av kommunfullmäktige den 16 februari.2009 och gäller från och med den 1 mars 2009 till och med 2012 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS

Läs mer

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013 Stadgar Svenska Blå Stjärnan 2013 STADGAR SVENSKA BLÅ STJÄRNAN SBS 2013 STADGAR FÖR SVENSKA BLÅ STJÄRNANS SBS RIKSFÖRBUND INLEDNING Svenska Blå Stjärnan (SBS) är det centrala organet för SBS föreningar

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2015-09-23 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelseinstitutet

Läs mer

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgarna senast ändrade av representantskapet 2014. Innehåller även normalstadgar för korpföreningar, korpförbund och specialdistriktsförbund. Innehåll

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Skall ni dra igång en förening? Här finns viktig information Innehåll Varför bilda en förening?... 3 Vad krävs?... 3 Förberedelser... 4 Bildandemötet... 4 Styrelsen... 5 Det första

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 ALLENEX TILLÄMPNING AV SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING Allenex är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Allenex noterades på Stockholmsbörsen i december 2006 och

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Författningssamling för Gotlands kommun STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP)

Författningssamling för Gotlands kommun STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP) STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP) Antagna av kommunfullmäktige 2004-06-23. Stadgar antagna vid konstituerande sammanträde den 23 juni år 2004 av Gotlands kommun, Högskolan

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Org.nr: 716444-6382 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Strategisk plan 2012-2015

Strategisk plan 2012-2015 Strategisk plan 2012-2015 1 Version Datum Ändrad av Utförda ändringar 1.0 2008-05-16 Henrik Stenwall Upprättat utkast till styrelsekonferensen på Ulvön. 1.1 2008-06-21 Henrik Stenwall Ändringar utförda

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång?

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? 2015-02-03 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelseinstitutet Satish Sen

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. Radiotjänst i Kiruna AB

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. Radiotjänst i Kiruna AB BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Radiotjänst i Kiruna AB 2012 Bolagsstyrningsrapport Radiotjänst i Kiruna AB, 2012 Bolagsstyrningen i Radiotjänst i Kiruna AB sker via bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2013

Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2013 C Friis Sida 1(5) Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2013 Inledning Almi har att avge en bolagsstyrningsrapport då regeringen har beslutat att Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) ska vara en del

Läs mer

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF).

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). STADGAR 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). 2 Förbundets ändamål och verksamhet Motorhistoriska Riksförbundet är en politiskt obunden ideell sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Lokalförening

Stadgar för Lokalförening 1 (8) Stadgar för Lokalförening 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3. Årsmöte... 3 4. Konstituerande årsmöte... 5 5. Extra årsmöte... 5 6. Lokalföreningens styrelse... 6 7. Valberedning...

Läs mer

Syftet med. affärsplanen

Syftet med. affärsplanen 1 Syftet med affärsplanen För att komma framåt måste vi först veta åt vilket håll vi ska gå en uppgift som blir svårare och svårare när vår omvärld förvandlas i en ständigt snabbare takt. Därför har vi

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 Fastställd av styrelsen 2013-11-12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Villaägarna Södra Halland Organisationsnummer 849202-4933 Antagen av styrelsen den 2014-03-20 Behandlad på årsmötet den 2014-03-20 Innehåll 1.Inledning 3 2.Villaägarna Södra

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Stadgar. Fonus, ekonomisk förening. Org.nr. 702000-1298. Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013.

Stadgar. Fonus, ekonomisk förening. Org.nr. 702000-1298. Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013. Stadgar Fonus, ekonomisk förening Org.nr. 702000-1298 Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 FIRMA, SÄTE

Läs mer

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag Policy Företagspolicy för Luleå kommuns bolag 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning. 3 2. Koncerndefinitioner...3 3. Ledning av kommunens bolag.4 3.1 Kommunfullmäktige....4 3.2 Kommunstyrelsen.... 4 3.3

Läs mer

Styrelsens egenskaper och kompetens

Styrelsens egenskaper och kompetens Internt PM Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2012-03-08 2013-08-21 Förbundsvalberedningen 1.2 Stefan Lundberg Styrelsens egenskaper och kompetens 1 (11) Bakgrund

Läs mer

Bolagspolicy för Vara kommun

Bolagspolicy för Vara kommun Bolagspolicy för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX XX 1. Bakgrund och omfattning Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den

Läs mer

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA 1 (14) STADGAR för organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (14) INNEHÅLL Stadgar för den nationella föreningen Företagarna 1 Organisationen Företagarnas uppbyggnad 3 2 Ändamål 3 3 Antagande

Läs mer

HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR

HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR Vi gör det enklare och lönsammare att driva bostadsrättsförening. HÄR ÄR DU I GODA HÄNDER DET HÄNDER SÅ MYCKET I ETT HUS Hus är en långsiktig investering. Den växer med tiden.

Läs mer

Praktikrapport. Arbetsplatsen. Bakgrund. Min placering. Emil Levin. emil_levin@hotmail.com

Praktikrapport. Arbetsplatsen. Bakgrund. Min placering. Emil Levin. emil_levin@hotmail.com Praktikrapport Emil Levin emil_levin@hotmail.com Arbetsplatsen Miljöstrategiska enheten Miljöavdelningen Länsstyrelsen Skåne Kungsgatan 13 205 15 Malmö Bakgrund Min utbildningsbakgrund är en kandidatexamen

Läs mer

STADGAR för HSB-Malmö ek.för.

STADGAR för HSB-Malmö ek.för. STADGAR för HSB-Malmö ek.för. Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Malmö ek.för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bilda bostadsrättsföreningar

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ÖVERSIKT OCH PRINCIPER FÖR BOLAGSSTYRNING Guidelines aktieägare är de som ytterst fattar beslut om bolagets ledning. På årsstämman utser aktieägarna styrelsen, styrelsens ordförande och revisorer. Styrelsen

Läs mer

BYGGRITNING FÖR VÅRT VARUMÄRKE.

BYGGRITNING FÖR VÅRT VARUMÄRKE. BYGGRITNING FÖR VÅRT VARUMÄRKE. Vårt varumärke är så mycket mer än en logotyp och det vi bygger. Det är summan av de förväntningar och känslor som väcks när man tänker på oss vad som förväntas av oss,

Läs mer

BRF Reimer teknisk förvaltning FÖRSLAG

BRF Reimer teknisk förvaltning FÖRSLAG BRF Reimer teknisk förvaltning FÖRSLAG UPPDRAG Jag har fått styrelsens uppdrag att ta fram ett förslag när det gäller BRF Reimers (fortsatt kallad föreningen) tekniska förvaltning. Så här har uppdraget

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2010 för Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2

Kallelse till årsstämma 2010 för Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Sidan 1 av 11 Kallelse till årsstämma 2010 för Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Onsdag 21 april kl 19.30 i Stenhamra Församlingsgård Styrelsen för Klevbergets samfällighetsförening 1och 2 bilägger

Läs mer

Årsredovisning 2006. HSBs bostadsrättsförening. Viksäng Strand

Årsredovisning 2006. HSBs bostadsrättsförening. Viksäng Strand Årsredovisning 2006 HSBs bostadsrättsförening Viksäng Strand HSB en kooperativ organisation i samverkan HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med?

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Målet är att göra Jönköping till Skandinaviens mest attraktiva stadskärna i sin storlek. Ganska kaxigt, tycker kanske en del. Men faktum

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA Ägare: Idrottsföreningen Friskis & Svettis JÄRFÄLLA Datum: 2003-02-02 Sid 1 av 7 1. Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen

Läs mer

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015.

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Stadgar Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Innehåll I. Allmänna bestämmelser för UNF... 2 II. Bestämmelser för UNF som riksorganisation...5 III. Bestämmelser för UNF-distrikt...

Läs mer

Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr

Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr 556656-3531 ( Bolaget ) fullständiga förslag inför årsstämman 2014 och motiverade yttrande över val av styrelse Valberedningen för Bolaget, som utsetts enligt

Läs mer

Årsredovisning 2012 HSB Värmland

Årsredovisning 2012 HSB Värmland Årsredovisning 2012 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2011 Grafisk form: HSB Foto: Öivind Lund, HSB Värmland Tryck: Just Nu, Karlstad Papper: Multidesign 300/150 g (uppfyller miljökraven för svanenmärkning)

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg 1. Föreningens firma Föreningens firma är Reningsborg. 2. Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen är en hjälporganisation på kristen grund och är organiserad

Läs mer

Vulcan Riders Sweden

Vulcan Riders Sweden Arbetsgruppens slutförslag till Vulcan Riders Swedens årsmöte 2011-07-02 Vulcan Riders Sweden - s t a d g a r - 1. Föreningens firma är Vulcan Riders Sweden 1.1 Vulcan Riders Sweden är en självständig,

Läs mer

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin.

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin. 2011-11-21 1(4) Dnr: 2011/1965-PL-013 Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Irsta förskolor Ansvarig: Katriina Hamrin Anne Persson 1. Utveckling, lärande och kunskaper Mål: Den pedagogiska utvecklingen

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2012

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2012 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2012 Styrningen av Electra Gruppen utgår från svensk lagstiftning, främst aktiebolags- lagen, noteringsavtalet med börsen Nasdaq OMX och Svensk kod för

Läs mer

Arbetsplan 2013. Hela Sverige ska leva - Uppsala län

Arbetsplan 2013. Hela Sverige ska leva - Uppsala län Arbetsplan 2013 För att nå största möjliga framgång med föreningen har denna arbetsplan tagits fram. Arbetsplanen ska underlätta för styrelsen, revisorer, valberedning och arbetsgrupper att utföra de uppdrag

Läs mer

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING 1 Firma Föreningens namn är Vätgas Sverige Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Vätgas Sveriges ändamål skall vara att: 1 Främja vätgas som energibärare

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.6

Laholms kommuns författningssamling 5.6 Laholms kommuns författningssamling 5.6 Ägardirektiv för Laholmshem AB; Detta ägardirektiv avser Laholmshem AB, (556517-0288), (nedan kallat bolaget) och har antagits av kommunfullmäktige den 17 december

Läs mer

Styrelsen i Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH, har upprättat denna arbetsordning för styrelsen.

Styrelsen i Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH, har upprättat denna arbetsordning för styrelsen. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen i Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH, har upprättat denna arbetsordning för styrelsen. ARBETSORDNING ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av ASVH:s

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND I KARLSTAD

Verksamhetsberättelse 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND I KARLSTAD Verksamhetsberättelse 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND I KARLSTAD Innehållsförteckning 1. Sammanfattning..2 2. Föreningen..2 3. Samarbete med Röda Korset...2 4. Medlemmar.3 5. Styrelsen..3 5.1 Förtroendevalda....3

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH

Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH 1 Ändamål och organisation Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH) är en riksorganisation med ändamål att främja kvalitativ

Läs mer

1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag

1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag 1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag Godkända av kommunfullmäktige 2011-05-24, 59, 2012-09-25 81, Dnr 2012/1210 Reviderade av kommunfullmäktige 2015-05-26, 64 och 2015-09-22, 134

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Proact IT Group AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Proact IT Group AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Proact IT Group AB (publ) Tisdagen den 5 maj 2015 Dagordning Dagordning för årsstämma med aktieägarna i Proact IT Group AB (publ) tisdagen den 5 maj 2015 kl. 18:00, Victoria

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Org.nr: 716444-6382 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

STADGAR FÖR REMIX LD HÄSSLEHOLMS KOMMUN

STADGAR FÖR REMIX LD HÄSSLEHOLMS KOMMUN STADGAR FÖR REMIX LD HÄSSLEHOLMS KOMMUN Stadgar för Remix LD, Hässleholms kommun 1 Om föreningen Föreningens namn är Remix LineDanceförening i Hässleholms kommun. Föreningen bildades 2013-02-16. Föreningen

Läs mer

Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag

Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 24 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 67 Ks 97 Au 106 KS/2014 0469 Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

HSB Brf Eklanda Dunge i Mölndal

HSB Brf Eklanda Dunge i Mölndal Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för HSB Brf Eklanda Dunge i Mölndal får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31. Verksamhetens art och inriktning Föreningen har till

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en från årsredovisningen skild handling. Upplysningar enligt 6 kap. 6 årsredovisningslagen återfinns i förvaltningsberättelsen på

Läs mer

ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP

ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP Ersta diakoni Direktors stab Årsmötesdirektiv ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP Val av styrelse och revisor Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av medlemmarna styrd,

Läs mer

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom Start Ordlista Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A aktie ägarandel i ett aktiebolag En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.

Läs mer

Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB

Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB 006:151 Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB Antagna av Kommunfullmäktige 2015-03-26 samt fastställda av bolagsstämman 2015-04-01. Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten

Läs mer

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Sidan 1 av (13) INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Program: 18.00 18.30 Samling och registrering

Läs mer

IOGT-NTO:s STADGAR. IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås

IOGT-NTO:s STADGAR. IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås IOGT-NTO:s STADGAR IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås 1 INNEHÅLL IOGT-NTO:S STADGAR... 1 IOGT-NTO... 4 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR IOGT-NTO... 4 1:1 Organisation... 4 1:2

Läs mer

Lekmannarevision 2007

Lekmannarevision 2007 Granskningsredogörelse * Lekmannarevision 2007 Krokomsbostäder 21 februari 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor *connectedthinking 2008-02-21 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1

Läs mer

Entreprenörshandboken

Entreprenörshandboken Entreprenörshandboken Tryck: Gävle Offset Formgivning: Ralf Fredriksson/Gavlegårdarna Illustrationer: Anette Hedberg/AH Form 2009/01 Andra upplagan 2012/10 4 5 6 7 8 10 13 14 17 18 20 23 Entreprenören,

Läs mer