INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING OM SWEDWATCH STRATEGIER VERKSAMHETEN OUTPUT Rapporter Filmer och bildspel Övrigt Aktiviteter OUTCOME PER EFFEKTMÅL Effektmål 1: Leverantörs- och kundansvar Effektmål 2: Investeringar, företags egen verksamhet och institutionellt ägande Effektmål 3: Innovationer och best practice EXTERNA UPPDRAG MEDIEEXPONERING Ämnen som genererade flest artiklar Regional spridning Stark närvaro i etermedierna Debattartiklar Internationellt mediegenomslag Ökat intresse i sociala medier Fler nya besökare på hemsidan STYRELSE OCH KANSLI

3 1. INLEDNING Den här berättelsen redogör för Swedwatchs verksamhetsår 2014, det sista året i den treårsperiod som Swedwatch har avtal med Sida genom B4D, Business for Development. 1 Sidaprogrammet finansierar projekt som anges i Swedwatchs 3-åriga programplan från 2011, motsvarande 5,5 milj SEK per år. Den här verksamhetsberättelsen redovisar de outputs och outcomes som relaterar till Sidaprogrammet, det vill säga hur föreningen har svarat upp mot de effektmål och indikatorer som formulerades i programplanen. Berättelsen redogör även kortfattat för föreningens externa uppdrag. 2. OM SWEDWATCH Swedwatch är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Föreningens syfte är att minska sociala och miljömässiga missförhållanden i samband med svenskrelaterade företags verksamhet utomlands, framför allt i utvecklings- och låglöneländer, genom att granska, påverka och informera om sådana missförhållanden, samt genom att uppmuntra föredömen, driva på och i en öppen dialog samverka med företag och offentliga institutioner i Sverige så att större uppmärksamhet ägnas åt att förebygga sådana missförhållanden (Swedwatchs stadgar 1 och 2). Swedwatch kanaliserar berörda människors synpunkter och lösningsförslag till företagen själva, till allmänhet och beslutsfattare via rapporter, filmer, dialog och seminarier. Granskningarna fastställs i en verksamhetsplan som utformas årligen av Swedwatchs styrelse. 3. STRATEGIER Swedwatch ska uppnå sina syften och målsättningar genom tre strategier: Granska företags verksamhet i syd och informera allmänhet och näringsliv om slutsatserna. Tillsammans med medlemsorganisationerna bedriva pådrivande arbete genom aktiviteter som relaterar till en granskning. Samarbeta med och arbeta för kapacitetsbyggande av lokala partners i syd, nätverka internationellt och delta i den allmänna svenska och internationella CSR-debatten. Under 2014 har verksamheten legat i linje med dessa strategier genom rapporter och aktiviteter i samverkan med medlemsorganisationerna och deras aktiviteter som relaterar till rapporter. 4. VERKSAMHETEN 2014 Swedwatchs tre roller; vakthund, visselpipa och lykta har kombinerats och växlat dynamiskt utifrån situation och researchresultat. Den kommunikationsstrategi som utvecklades 2013 har implementerats vilket främst har resulterat i ett allt mer intensivt flöde av kortare publiceringar och bloggar. Dessa har publicerats under vinjetten Nyheter och blogg och fått god spridning. 1 ENICT, Enheten för Näringsliv och ICT 2

4 Därutöver har ett nyhetsbrev som samlar den senaste tidens händelser utvecklats och har sedan i mars gått ut till dryga 600 prenumeranter. På våren fortbildades kansliet i rörlig media. Den omorganisation som gjordes 2013 har gällt även 2014: en rapportchef ansvarar för dagligt redaktörsarbete och ansvarig utgivare/kanslichef är övergripande verksamhetsledare. En person har varit ansvarig för marknadsföring av Swedwatch till externa uppdragsgivare. Detta har gett resultat i form av externa uppdrag, mer om detta i kapitel 8. Utöver kärnverksamheten research och rapportproduktion har det tredje och sista året i Sidaprogrammet ägnats åt strategiarbete framåt med styrelse och kansli. En LFA-workshop har hållits med styrelsen och en programansökan för lämnades in till Sida i maj OUTPUT Rapporter 1. De olympiska kränkningarna om OS i Sotji, i samarbete med LO TCO Biståndsnämnd, RFSL och RFSU. Publicerad Slavliknande förhållanden bakom VM-byggen i Qatar, i samarbete med LO TCO Biståndsnämnd. Publicerad Mänskliga rättigheter på hal is om OS i Belarus, i samarbete med LO TCO Biståndsnämnd. Publicerad Dränkta rättigheter, flytande ansvar om kundansvar i Colombia, i samarbete med Svenska kyrkan, Diakonia och Latinamerikagrupperna. Publicerad Mänskliga rättigheters-due diligence den svenska statens skyldighet och företagens ansvar, i samarbete med ECCJ Sverige där Amnesty, Diakonia, Latinamerikagrupperna och Fair Trade Center ingår. Publicerad barn om textilarbetarnas barn i Bangladesh, i samarbete med LO-TCO Biståndsnämnd. Publicerad Filmer och bildspel 1. Ett bildspel om Rana Plaza-katastrofen som följdes av ett upprop till de företag som inte skrivit på Brand- och byggavtalet att göra det. (Skriv på avtalet, Ullared. Veckans Affärer, 24/4.) 2. Hur ska företag agera i konfliktområden? En utbildande film om företags ansvar enligt internationella riktlinjer. Filmen riktar sig till transnationella företag som deltar i eller 3

5 levererar till infrastruktur- och utvinningsprojekt i konfliktdrabbade områden, eller till projekt som riskerar leda till konflikt. Publicerad Övrigt Sju debattartiklar (se kapitel 8), ett 20-tal artiklar/notiser/bloggar till hemsidan, fyra nyhetsbrev till prenumeranter, en fotoutställning om hotade människorättsaktivister i Colombia, presentations- och utbildningsmaterial. 5.4 Aktiviteter Under 2014 har Swedwatch; 1. Genomfört ett rundabordssamtal med AP-fondernas Etikråd om fondernas hållbarhetsarbete i Stockholm den 23/6. 2. Anordnat eller deltagit i ett tjugotal större seminarier, om inget annat nämns i Stockholm: - Internationella idrottsevenemang och mänskliga rättigheter i arbetslivet på Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH den 17/1. - Företagsmoral på export en lönsam affär? på Handelshögskolan den 30/1. - Idrottssponsring och mänskliga rättigheter en omöjlig ekvation? på Social Responsibility Day den 26/3. - Företagsansvar i konfliktens Colombia på Världens fest i Karlstad 30/5. - Lärdomar från Niassa, om markinvesteringar och Chikwetiprojektet arrangerat av Svenska kyrkan i Uppsala den 3/6. - Mänskliga rättigheters-due diligence den svenska statens skyldighet och företagens ansvar, på Postmuseum den 10/6. - Women s rights and working conditions in the textile industry partnership for empowerment på Nordiskt Forum i Malmö den 14/6. - Svenskt välfärdsbygge i Afrika? Om svenska investeringar på den afrikanska kontinenten, i Almedalen, Visby den 30/6. - Staterna, företagen och de mänskliga rättigheterna hur når vi rättvisa? Paneldebatt i samarbete med Amnesty med riksdagsledamöter från Socialdemokraterna Moderaterna, Miljöpartiet och Centerpartiet i Almedalen den 3/7. - Vatten som finansiell risk, i Almedalen den 3/7 arrangerat av SIWI. - Sportens ansvar för mänskliga rättigheter, på Pride den 30/7. - EcoProcura internationell konferens om hållbar upphandling och de nya EU-direktiven om sociala krav i offentlig upphandling den 24-26/9. - OECD ILO High Level Roundtable i Paris om ansvarsfullt leverantörsansvar i klädindustrin den 29-30/9. - Forum for business and human rights: How to get beyond policy? den 10/11 i London. 4

6 - Sowing the Seeds for Global Sustainable Supply Chains, BSCI:s (Business Social Compliance Initiative) årsmöte den 13/11 i Bryssel. - MR-dagarna i Umeå 13-15/11 om textilindustrin i Bangladesh med LO-TCO biståndsnämnd och om UNGP med Raoul Wallenberg institutet. - CSR-seminarium på Stockholms Handelshögskola om företagens roll och ansvar i samhället den 14/11. - Asia-Europé Meeting (ASEM) om företag och mänskliga rättigheter den 18-20/11 i Hanoi. - FN:s årliga forum Business and Human Rights i Genève den 1-3/ Arrangerat Sverigepremiär av den bangladeshiska långfilmsdokumentären Are you listening! på Stockholms första klimatfilmfestival To Future With Love på Bio Rio vid Hornstull den 29/8. I samband med detta arrangerade Swedwatch även ett politikersamtal om klimatförändringarnas effekter, klimatsmarta aktiefonder och vilka klimathänsyn banker och fondbolag kan ta. 4. Deltagit i en intressentdialog om Swedfunds hållbarhetsrapport Växtkraft integrerad redovisning 2013 med syftet att ge feedback på rapporten till Swedfund den 9/6. 5. Deltagit i en intressentdialog om TeliaSoneras hållbarhetsstrategier den 13/ På förfrågan föreläst på branschmöten, skolor och organisationer. 7. Fortsatt engagemanget i den svenska avdelningen av European Coalition of Corporate Justice (ECCJ), dels genom att delta i årsmötet i Berlin, 19-20/4, där strategier för kommande år antogs, dels genom att ha varit delaktiga vid framtagandet av rapporten angående due diligence-mekanismer i det svenska rättssystemet, Mänskliga rättighetersdue diligence den svenska statens skyldighet och företagens ansvar, tillsammans med Amnesty International Sverige, Fair Trade Center, Diakonia och Latinamerikagrupperna. 8. Fortsatt sitt engagemang i European Working Group on Ethical Public Procurement (EWGEPP) genom att delta i arbetsgruppens möte i Bremen 26/3, där en framtida gemensam ansökan för finansiering av en studie kring upphandling inom vårdsektorn diskuterades. 9. Deltagit i en referensgrupp till nätverket Electronics Watch, som arbetar med att stärka arbetares rättigheter inom elektronikindustrin genom ökade hållbarhetskrav hos europeiska upphandlare. 10. Deltagit i fyra upprop: - Den 4/3 deltog Swedwatch i ett upprop i samband med EU-kommissionens arbete med ett lagförslag rörande handeln med mineraler. Swedwatch deltog som en av 58 organisationer i ett gemensamt utspel för att Europa tar sitt ansvar. Svenska 5

7 Dagbladet rapporterade om detta 4/3 i artikeln: EU förbereder lag mot konfliktmineraler. - Den 15/4 följde Swedwatch, LO-TCO Biståndsnämnd, RFSU och RFSL upp rapporten De olympiska kränkningarna med att skicka in ett brev till Internationella Olympiska Kommittén, IOK, med anledning av deras reformarbete Olympic Agenda I brevet uppmanas IOK att inkludera människorättsaspekter i processen för att utse värdstäder. - Den 23/5 skrev 47 miljömäktiga, Swedwatch en av dem, en appell till Sveriges politiker i Miljöaktuellt, och manade till breda parti- och generationsöverskridande överenskommelser gällande miljön, precis som demokrati, säkerhet och mänskliga rättigheter. - Den 12/8 deltog Swedwatch i ett internationellt upprop med drygt 100 andra organisationer för att stoppa rättegången mot Andy Hall. Researchern Andy Hall riskerar miljonböter och ett långt fängelsestraff i Thailand efter att ha granskat ananasindustrin i Thailand åt organisationen Finnwatch och avslöjat allvarliga kränkningar. 11. Bidragit till kapacitetshöjande insatser: - Rapporten Platinautvinning med risker från oktober 2013 om platinaindustrin har översatts till engelska och lanserats i Sydafrika. I rapporten konstaterade Swedwatch att svenska företag med kopplingar till platinaindustrin i Sydafrika inte hanterar riskerna med verksamheten transparent. Swedwatchs samarbetsorganisation Benchmarks Foundation har lanserat rapporten i Sydafrika. - Swedwatch har agerat rådgivare med särskild kompetens i bangladeshisk arbetsrättslagstiftning i utvecklingen av ett digitalt träningsverktyg för arbetare och ledning på fabriker i Kina och Bangladesh, Quiz Rights & Responsibilities. - Rapporten Vinets väg från druva till glas (2013) om Systembolagets leverantörsansvar har översatts i en kortare version till engelska och spanska för spridning till organisationer och fackförbund i Chile, Argentina och Sydafrika. - Rapporten Dränkta rättigheter, flytande ansvar (2014) översattes till spanska med syftet att stärka både företagen och civilsamhällesorganisationer i Colombia kring kundansvarsfrågan samt höja medvetandet om företags roll och ansvar i konfliktområden. 6

8 6. OUTCOME PER EFFEKTMÅL 6.1 Effektmål 1: Leverantörs- och kundansvar Mål: Svenska företag, konsumenter, beslutsfattare, investerare och kreditgivare har fått ökad medvetenhet om risker och möjligheter i värdekedjan (både nedåt i kund- och konsumentled och uppåt i leverantörsled). Rapporter 1. De olympiska kränkningarna Om OS i Sotji, de svenska sponsorerna och de mänskliga rättigheterna Rapporten publicerades i januari 2014 och granskade Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och dess svenska sponsorer i relation till kränkningar av de mänskliga rättigheterna i samband med OS i Sotji. Arrangemanget av OS i Sotji ledde till en rad olika människorättskränkningar, både i direkt samband med arrangemanget och under förberedelsefasen. Rapporten visar att den olympiska rörelsen, där SOK är den svenska delen, saknar policies och rutiner för att undvika mr-kränkningar i samband med de olympiska spelen. Rapporten slår fast att även sponsorer har ett ansvar att försöka minimera negativ påverkan på mänskliga rättigheter som står i samband med deras sponsringsverksamhet, i enlighet med UN Global Compact, OECD:s riktilinjer för multinationella företag och FN:s vägledande riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter. Ingen av SOK:s svenska huvudsponsorer hade dock gjort någon mr-due diligence i samband med sina sponsoravtal med SOK. Swedwatchs granskning visade att frågeställningen kring sponsring och CSR är ny och väckte debatt både i Sverige och internationellt. Outcome: Som en direkt följd av rapporten enades de svenska huvudsponsorerna tillsammans med SOK om att driva frågan om skärpta krav kring mänskliga rättigheter i samband med värdskapet för framtida olympiska spel. Vattenfall tog fram en policy kring sponsring och mänskliga rättigheter som delgavs Swedwatch. Inte bara huvudsponsorerna utan även andra sponsorer såsom H&M såg de Olympiska Spelens kopplingar till människorättskränkningar som mycket allvarliga. SOK:s huvudsponsorer ATG, Nordea och Vattenfall är angelägna om att hitta metoder för att påverka positivt och vill ta med människorättsaspekterna i de kommande förhandlingarna om sponsringen med SOK. Kulturdepartementet som har ansvar för idrottsfrågor bjöd in Swedwatch på en intern nordiskt tjänstemannaworkshop för att de ska kunna arbeta tydligare med mr-frågan i idrotten. ATG anlitade också Swedwatch som en del i en mr-utbildning för de anställda innan de åkte till Ryssland för att representera ATG i Sotji. Rapporten fick gott genomslag i media, både på tidningarnas ekonomisidor och på sportsidorna. Även internationellt plockades rapporten upp både i Danmark och i Storbritannien (The Guardian). I samband med att Internationella Olympiska Kommittén bjöd in olika intressenter att komma in 7

9 med förslag till den olympiska rörelsens förnyelsearbete inkom Swedwatch med en skrivelse med konkreta förslag på hur IOK bör arbeta med mänskliga rättigheter i samband med att nya värdstäder utses. En dialog har i samband med detta också förts med SOK. Rapporten togs fram i samarbete med LO-TCO biståndsnämnd, RFSL och RFSU som tillsammans med Swedwatch publicerade en debattartikel i Dagens Nyheter den 9/1. Den17/1 medverkade Swedwatch på seminariet Rena spel på Gymnastik- och idrottshögskolan för att diskutera De olympiska kränkningarna. Den 29/1 debatterades rapporten på Kulturhusets debattscen Plattan (livesändes). Bland deltagarna fanns Swedwatch, Ulrika Westerlund från RFSL samt Sveriges Olympiska Kommittés, ordförande Stefan Lindeberg. Den 26/3 debatterades idrottssponsring och mänskliga rättigheter på Social Responsibility Day Seminariet modereras av Henrik Fröjmark från Swedwatch och i panelen satt sponsorcheferna från Nordea, Vattenfall samt Kristina Henschen, kanslichef, LO-TCO Biståndsnämnd och Viveka Risberg, kanslichef, Swedwatch. 2. Slavliknande förhållanden bakom VM-byggen i Qatar Under våren genomförde Swedwatch en fältstudie i Qatar för att undersöka migrantarbetares situation på byggarbetsplatser i samband med landets förberedelser inför stora internationella mästerskap som handbolls-vm 2015 och fotbolls-vm Qatar genomgår en byggboom tack vare de kommande sportevenemangen och för att kunna genomföra dessa projekt arbetar en mycket stor mängd migrantarbetare i landet. Situationen för dessa utgör i många fall allvarliga kränkningar av arbetarnas mänskliga rättigheter. Rapporten beskriver hur det så kallade kafalasystemet, som i praktiken gör arbetarna livegna, fungerar samt intervjuar arbetare på qatariska byggen. Rapporten gjordes i form av ett längre reportage. Rapporten som publicerades i mars lyfte för första gången i Sverige fram handbolls-vm som ett arrangemang förknippat med stora risker för mr-kränkningar i samband med bygget av arenor för arrangemanget. I och med denna rapport uppmärksammades också frågan på Svenska handbollsförbundet vars ordförande i en intervju med Swedwatch öppnade för att driva frågan vidare. Rapporten diskuterades också under det seminarium som Swedwatch medverkade i på Pridefestivalen. Outcome: Rapporten har bidragit till diskussionen om idrottsevenemang och mänskliga rättigheter, både generellt och i fallet med VM i Qatar samt bidragit till att dessa frågor uppmärksammats av ansvariga aktörer. 8

10 3. Mänskliga rättigheter på hal is Svenska ishockeyförbundet och dess sponsorer passiva inför Lukasjenkas VM-show Rapporten publicerades i maj 2014 och granskade Svenska Ishockeyförbundet (SIF) och dess svenska sponsorer i relation till kränkningar av de mänskliga rättigheterna i samband med Ishockey- VM i Vitryssland. Arrangemanget ledde till direkta människorättskränkningar som tvångsarbete och tillslag mot politisk opposition. Mästerskapen fungerade också som ett inhemskt pr-jippo och en del i diktatorn Lukasjenkas presidentvalskampanj. Rapporten kunde bekräfta bilden från arbetet med OS i Sotji - att företagen hittills inte har sett sponsringen som en del av sin värdekedja, och att det är en ny dimension för dem. Inte heller har de drivit något arbete för att försöka påverka SIF i frågor om mänskliga rättigheter. I rapporten rekommenderas SIF att anta en policy för mänskliga rättigheter och att verka för att tydliga krav ställs på framtida värdländer. Outcome: Svenska spel, Skoda och Scandic Hotels öppnade som en följd av rapporten upp för att ställa tydligare mr-krav i sina sponsoravtal. De sa sig också vara villiga att driva dessa frågor tillsammans med övriga sponsorer gentemot ishockeyförbundet. Rapporten fick stort genomslag i media i hela landet i och med att TT och Sveriges radios P3 Nyheter plockade upp den. Swedwatch deltog också i en debatt med SIF:s generalsekreterare i SVT:s Nyhetsmorgon. Rapporten togs fram i samarbete med LO-TCO Biståndsnämnd som bidragit med expertis om fackliga rättigheter i Vitryssland. Rapportens preliminära resultat diskuterades också på ett seminarium anordnat av LO-TCO Biståndsnämnd. 4. Dränkta rättigheter, flytande ansvar En rapport om övergrepp runt bygget av Colombias största vattenkraftverk och de svenska aktörernas ansvar. Rapporten publicerades i juni 2014 och granskade de svenska företagen Atlas Copcos och Scanias kundansvar kopplat till deras inblandning i vattenkraftverket Hídroituango i Colombia, samt hur väl den svenska ambassaden lever upp till internationella riktlinjer för ambassaders ansvar i konfliktområden. Det pågående bygget av vattenkraftverket har lett till en allvarlig negativ påverkan på mänskliga rättigheter genom det försämrade säkerhetsläget, övergrepp mot civilbefolkningen från säkerhetspersonal runt bygget och en ökad hotbild mot människorättsaktivister som kritiserar projektet. De svenska företagen levererar utrustning till bygget och deltar också genom servicepersonal på plats. När Swedwatchs granskning började kände varken de svenska företagen eller ambassaden till den konfliktfyllda situationen runt vattenkraftverket och inte heller mordet på en aktivist i området, trots att det uppmärksammats internationellt. Inget av företagen hade gjort någon mr-due diligence eller utvärderat sin kund inför detta projekt. Ambassaden informerade inte företagen om de ökade riskerna att bli inblandade i människorättskränkningar i konfliktområden, vilket ambassaden ska göra enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. 9

11 Målet med granskningen var dels att bidra till att svenska företag i Colombia stärker sina system för mr-due diligence i kundledet, dels att bidra till att svenska ambassaden i Colombia utvecklar sitt stöd till svenska företag i dessa frågor i linje med FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Outcome: De granskade företagen Scania och Atlas Copco har genomfört en rad konkreta åtgärder för att förbättra sina processer för human rights due diligence i kundledet. Företagen har varit i kontakt med varandra och med ambassaden angående de problem som Swedwatch påtalat och skaffat sig mer kunskap om situationen genom kontakt med både sina kunder, civilsamhällesorganisationer och experter på området. Scanias VD har tillsammans med andra nyckelpersoner från huvudkontoret besökt Colombia och Atlas Copco planerar en mr-utbildning för personalen där. Atlas Copco har använt Colombia och Hídroituango-fallet för att utveckla sitt kundutvärderingsverktyg. Atlas Copco har också delat med sig av detta verktyg till Scania och företagen har haft flera möten om problemen runt Hídroituango. Ambassaden ska trappa upp sitt arbete med företagsansvar och har erbjudit företagen hjälp med kontakter i det specifika fallet. Ytterligare en outcome, som kan ses som en direkt följd av Colombiarapporten, är att Skanska har förbättrat sin hotline, trots att de inte var ett av de granskade företagen. Swedwatch var i kontakt med fler svenska företag än de som var aktuella i Colombiarapporten, bland annat intervjuades Skanska och i samband med det upptäckte Swedwatch flera brister i företagets hotline där anställda ska kunna rapportera problem anonymt. Skanska meddelade därefter Swedwatch att man ändrat hotlinesystemet så att det ska bli lättare för de anställda att använda. Svenska kyrkan, Diakonia och Latinamerikagrupperna har medverkat i hela processen runt rapporten och dess lansering. Svenska kyrkan har deltagit aktivt i processen runt rapporten, bland annat med personal på plats i Colombia. Under arbetet med rapporten dokumenterades Swedwatchs fältresa och de lokala förhållanden av en fotograf vars alster använts i en monterutställning under Svenska kyrkans internationella konferens Världens fest i Karlstad sista helgen i maj. Vid samma tillfälle deltog också ansvarig researcher från Swedwatch i två seminarier om rapporten. Samtliga medlemsorganisationer bakom rapporten deltog i en debattartikel som publicerades i Omvärlden i juni. Lokalt i Colombia anordnades en workshop med inblandade företag och andra svenska intressenter i april, vid vilken samtal fördes om företagsansvar och due diligence-frågor. I anslutning till workshopen genomförde Svenska kyrkan även ett antal möten med bland annat ambassaden, Scania och lokala människorättsorganisationer där samtalen kretsade kring rapporten. Swedwatch kommer att följa upp de preliminära resultaten av rapporten i Colombia genom en lansering av samma rapport översatt till spanska under Då kommer även dialogmöten att hållas med svenska företag med verksamhet i Colombia. 10

12 5. 44 barn En rapport om textilindustrins inverkan på barns rättigheter Swedwatch har för första gången granskat företagsansvar ur ett barnrättsperspektiv. Den 26:e september publicerades rapporten 44 barn gjord i samarbete med LO-TCO Biståndsnämnd. Studien bygger på intervjuer med barn till textilarbetare anställda på leverantörsfabriker med svenska kunder i Bangladesh. Rapporten visar att föräldrarnas låga löner inte räcker för att säkerställa en rimlig levnadsstandard för barnen. Att enbart lönehöjningar inte löser fattigdomsproblematiken för textilarbetarna i Bangladesh är en viktig slutsats i rapporten. Oreglerade hyresmarknader, prisökningar och korruption äter upp stora delar av den senaste höjningen av minimilönen. Samtliga 18 svenska företag som svarat på Swedwatchs enkät menar att de har ett delat ansvar för barnens situation, samtidigt som inget av företagen rapporterar ett systematiskt arbete med barnrättsfrågor, utöver policies som förbjuder barnarbete. Rapporten uppmanar bland annat företagen att föra dialog med relevanta myndigheter kring inte minst lönefrågan och levnadsvillkoren för arbetarnas familjer. Noteras kan också att detta var frågor som H&M:s vd Karl-Johan Persson lyfte vid ett möte med handelsministern i Bangladesh i mitten på oktober. I samband med publiceringen av rapporten deltog Swedwatch i frukostseminariet, Hur mår barnen när mamma syr kläder? på Bokmässan i Göteborg. Samma dag publicerades en debattartikel i Veckans Affärer som replikerades av Frivärld. Rapporten uppmärksammades också bland annat av TT och Sveriges Radios nyhetssändningar. Swedwatch uppmanade vidare till en nationell handlingsplan för en hållbar textilindustri i Bangladesh, i likhet med vad flera andra länder gjort Effektmål 2: Investeringar, företags egen verksamhet och institutionellt ägande Mål: Svenska investeringar i syd synkroniserar med biståndsmål och PGU, det vill säga tar relevanta sociala och miljömässiga hänsyn samt bidrar långsiktigt till fattigdomsminskning. Rundabordsmöte 1. Rundabordssamtal med AP-fondernas Etikråd Mötet hölls den 23/6 med John Howchin och Arne Lööw från Etikrådet samt en representant från Swedwatch och två från Latinamerikagrupperna. Samtalet utgick från rekommendationer ur Swedwatchs rapport Rena guldgruvan från 2011 och fokuserade på transparens och insyn, integrering av hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen, resurser för hållbarhetsarbete samt 11

13 uppdatering av hur Etikrådet agerat i förhållande till de gruvbolag som tas upp i rapporten. Inför mötet gjordes en skriftlig uppdatering av nuläget i de olika gruvprojekten som delgavs Etikrådet under mötet. Outcome: Etikrådet har genomfört flera förändringar i linje med Swedwatchs rekommendationer för att öka transparens i hållbarhetsarbetet och införa tydligare riktlinjer för ägardialoger. Etikrådets offentliga rapportering av hållbarhetsarbetet har blivit mer utförlig, exempelvis genom redovisning av hur dialogerna med problematiska bolag har utvecklats. Därtill har en tidsbegränsning för hur länge dialogerna kan pågå satts upp. Etikrådets medlemmar har också valt att sälja av sitt innehav i fyra kontroversiella bolag, samt har inlett dialog med Barrick Gold,ett av de företag som togs upp i rapporten. Sedan 2011 har Etikrådet ett särskilt fokus på gruvbranschen vilket också var fokus i Swedwatchs rapport. Etikrådet har även utökat sin dialog med olika intressentgrupper. När det gäller sjunde AP-fonden som inte representeras av Etikrådet har det kanadensiska gruvbolaget Barrick Gold satts på sjunde AP-fondens svarta lista över bolag som fonden inte investerar i Sjunde AP-fonden har sålt av sitt innehav efter de miljöbrott som bolaget dömts för i samband med Pascua-Lamagruvan på gränsen mellan Chile och Argentina. Pascua- Lamagruvan uppmärksammades av Swedwatch i rapporten Rena guldgruvan från Latinamerikagrupperna har arbetat tillsammans med Swedwatch med att planera mötet och ta fram faktaunderlag. Rapport 2. Mänskliga rättigheters-due diligence den svenska statens skyldighet och företagens ansvar Den 10/6 lanserade ECCJ Sverige (European Coalition for Corporate Justice), bestående av Amnesty International Sverige, Swedwatch, Fair Trade Center, Diakonia och Latinamerikagrupperna, rapporten Mänskliga rättigheters-due diligence den svenska statens skyldighet och företagens ansvar. Rapporten presenterar existerande due diligence-mekanismer i svensk rätt samt förslag på hur svenska staten kan stärka kraven på mr-due diligence genom olika lagstiftningsmetoder. I samband med lanseringen anordnades ett seminarium där även två andra rapporter om tillgången till rättvisa för drabbade av företagsrelaterade kränkningar presenterades. Seminariet avslutades med en panel bestående av Jonas Ebbesson (professor i miljörätt, SU), Sandra Atler (jurist och expert på företag och mänskliga rättigheter), Sven Östberg (gruppchef UD:s grupp för hållbart företagande) och Reinhilde Weidacher (Head of Research, Ethix SRI Advisors). 12

14 I Almedalen anordnade Swedwatch, tillsammans med Amnesty International Sverige, en paneldebatt med riksdagsledamöter från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och Centerpartiet med rapporten som utgångspunkt. Riksdagsledamöterna diskuterade deras syn på frågan om svenska statens roll när det gäller att säkerställa att svenska företag respekterar mänskliga rättigheter i hela sin verksamhet. Outcome: Samtliga närvarande partier slog fast att ytterligare arbete krävs och att dessa frågor ska få större fokus under nästa mandatperiod. Miljöpartiet vill ha hårdare krav på företag genom bindande regler. Moderaterna poängterar fortsatt dialog med näringslivet samt inom regeringskansliet genom gemenskapsberedningen. Centerpartiet anser att regeringens åtagande och det arbete som gjorts hittills, exempelvis framtagande av en handlingsplan för implementering av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, bör följas upp och förtydligas. Socialdemokraterna vill se över de riktlinjer och ramverk som finns idag för att se vad som behöver stärkas eller utvecklas. 6.3 Effektmål 3: Innovationer och best practice Mål: Nya metoder, innovationer, förändringsprocesser och goda exempel sprider sig i näringslivet i syfte att verka mot fattigdom, för positiva effekter för människor och miljö i syd. De två första effektmålen berör undvikande av skada ( do no harm ) och försiktighet ( due diligence ), Swedwatchs tredje effektmål är att bidra till spridning av nya metoder och goda exempel ( maximise good ). Det ingår i Swedwatchs metod att undersöka och lyfta fram goda exempel vilket också delges företagen i rapporter och dialoger. Detta har skett i samtliga rapporter som beskrivits ovan, i syfte att få företagen att både acceptera kritik och motiveras att gå till handling. Nedan ges några exempel på hur. 1. Rapporten Dränkta rättigheter, flytande ansvar: Rapporten lyfter flera viktiga branschinitiativ och visar möjliga vägar för företagen och ambassaden att arbeta mer aktivt med företagsansvar i Colombia efter en modell som de schweiziska företagen och schweiziska ambassaden i Colombia använt. Där formuleras gemensamma etiska riktlinjer inklusive verktyg för adekvata due diligence-processer inom olika prioriterade riskområden. I oktober planeras ett lanseringsseminarium i Colombia för svenska företag som också kommer att fokusera på dessa initiativ. De granskade företagen får då också möjlighet att berätta om hur de utvecklat sina kundutvärderingssystem, vilket andra företag kan lära av. 2. Rundabordssamtal med Etikrådet: Under dialogen med AP-fondernas Etikråd har Swedwatch lyft proaktiva rekommendationer från andra utvärderingar av fondernas etikarbete om att utveckla ett mer systematiskt arbete med målsättningar samt att kartlägga 13

15 och positionera sig utifrån potentiella framtida risker. Swedwatch har också tagit upp exempel på alternativa investeringsstrategier med ökade resurser till hållbarhetsarbetet samt färre innehav för bättre kontroll och större möjlighet att föra aktiva dialoger med fler bolag. Swedwatch har även pekat på möjligheten att ta ett samlat grepp och jobba mer systematiskt med branschinitiativ i fler frågor än gruvindustrin, till exempel när det gäller investeringar i fossila bränslen och säkerhetsarrangemang i utvinningsindustrin där kränkningar mot mänskliga rättigheter är vanligt förekommande. 3. Rapporten Mänskliga rättigheters-due diligence den svenska statens skyldighet och företagens ansvar: I rapporten görs en presentation av existerande due diligencemekanismer i svensk rätt samt förslag på hur svenska staten kan stärka kraven på mänskliga rättigheters-due diligence genom olika lagstiftningsmetoder. 7. EXTERNA UPPDRAG Swedwatch utför uppdrag på kommersiell basis till offentlig sektor, enligt Swedwatchs policy för externa uppdrag. Under 2014 har riskanalyser och metodutvecklingsarbete utförts på beställning av kommuner, myndigheter och kommunala bolag, samt föreläsningar och utbildningar för företag och organisationer. Intäkterna från externa uppdrag var kr. Uppdragen beskrivs i korthet nedan. - Stockholm stad: Under 2013 utfördes riskanalys, frågeformulär, kravställan och bedömningsmall när det gäller vilka krav stadens upphandlare ska ställa på leverantörer på områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption har arbetet fortsatt då Stockholms stad har uppdragit åt Swedwatch att utföra fem nya riskanalyser. - Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi): En riskanalys av produktgrupper åt Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i Norge har utförts. - Borås textilmuseum: Texter om textilindustrin och globala arbetsvillkor har tagits fram till Borås textilmuseums permanenta utställning. - Parken Zoo i Eskilstuna AB: Riskanalys har utförts åt det kommunala bolaget gällande produktgrupperna mjukisdjur, leksaker, inredningsprodukter och kläder. - Myndigheten för tillgängliga medier: Stöd har givits i upphandlingsprocessen för Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). - RFSU AB: Generella synpunkter och vägledning i leverantörsansvar inför uppförandekod åt RFSU AB. 14

16 - Utbildningar Som en följd av Swedwatchs rapport om sponsring och mr-ansvar beställde ATG en utbildning för sina anställda. Swedwatch utförde denna på våren 2014 med särskilt Rysslandsfokus. I april höll Swedwatch en heldagsutbildning Säkra företagets mr-risker i värdekedjan för företag angående risker i värdekedjan. Teori varvades med praktik. I oktober höll Swedwatch en heldagsutbildning om Att följa upp sociala krav i offentlig upphandling. - Föreläsningar Swedwatch har haft föreläsningsuppdrag på KTH, Lunds universitet och Göteborgs universitet, för Näringslivets Miljöchefer, Svenska institutet och vid flera tillfällen genom den Globala skolan. Swedwatch har även deltagit i ett seminarium om hållbar upphandling arrangerat av Miljöaktuellt. 8. MEDIEEXPONERING 2014 Under 2014 har medieexponeringen legat på en förhållandevis hög nivå. Swedwatch lanserade fem rapporter under 2014 och omnämndes 414 gånger i media. Antalet potentiella läsare/lyssnare/tittare uppskattas till drygt 65 miljoner. (Källa: Google Analytics) Swedwatchs position som expert på frågor som rör företagsansvar har stärkts ytterligare under året. Medierna har särskilt efterfrågat Swedwatchs kunskaper om företagsansvar i konfliktområden och högriskländer, krav på mänskliga rättigheter i samband med stora sportarrangemang och inom textilindustrin. Vi har även noterat att media vänder sig till Swedwatch för kommentarer vid frågor av mer allmän karaktär, som hållbar produktion, konsumtion och julhandel. Swedwatch har medverkat i radio- och TV-sändningar och erbjudits att lyfta aktuella frågor på debattplats och i expertpaneler. Vid sidan om pressarbetet runt rapportlanseringar har kansliet agerat visselpipa genom att tipsa journalister om händelser inom det globala och svenska CSR-området samt gjort egna utspel vid viktiga nyhetshändelser. Ett exempel på det förstnämnda är att Swedwatch informerade TV4 Nyheterna om att Gekås Ullared vägrade skriva under brand- och byggavtalet i Bangladesh varpå TV4 gjorde ett reportage om saken. Ett exempel på det sistnämnda är Swedwatchs uppmärksammande av ettårsdagen av Rana Plaza-kollapsen. Swedwatch använder fortsatt medie- och omvärldsbevakningstjänsten Meltwater, varifrån statistiken i denna medierapport är hämtad, med undantag för statistik som relaterar till sociala medier och hemsidan. Tjänsten bevakar allt som nämnts om Swedwatch i källor på internet (414). Statistiken från Meltwater visar dock inte hur många av artiklarna som även/enbart förekommit i tryckta medier. 414 omnämningar är således en minimisiffra. 15

17 8.1 Ämnen som genererade flest artiklar Svenska Dagbladet och Miljöaktuellt har rapporterat flitigast om Swedwatch med totalt 11 artiklar och notiser per tidning. I affärspress har bland annat tidskriften Veckans Affärer skrivit om Swedwatch åtta gånger. Den mest uppmärksammade rapporten, De olympiska kränkningarna, omnämndes 95 gånger den 27 januari. I matrisen nedan redovisas hur media-genomslaget fördelas mellan de rapporter som lanserades under året. I vissa fall är Swedwatchs strategi att nå ut smalare men djupare i media, i andra fall att TT ska plocka upp nyheten så att den får maximal spridning även till lokala medier. För Colombiarapporten var strategin att inte gå ut brett utan istället bearbeta strategiskt utvalda medier, vilket förklarar den lägre siffran. Rapport Tema Antal artiklar (i samband med lansering) De olympiska kränkningarna Människorättskränkningar i samband med OS i Sotji. Vilket ansvar har/tar svenska 95 sponsorer och Sveriges olympiska kommitté Mänskliga rättigheter på hal is Människorättskränkningar i samband med VM i Vitryssland. Viket ansvar har/tar 47 svenska ishockeyförbundet och sponsorer i samband med ishockey-vm i Vitryssland. Dränkta rättigheter, flytande ansvar Människorättskränkningar vid colombianskt dammbygge där svenska företag deltar barn Barn till larbetare i fabriker som syr kläder till svenska företag får sina rättigheter hotade släppte Swedwatch två rapporter om ansvar för mänskliga rättigheter vid stora internationella idrottsarrangemang. Båda rapporterna nådde ut brett i media och diskuterades och kommenterades i de stora dagstidningarna och etermedia. Rapporterna genererade dessutom media under en längre period efter rapportsläpp eftersom kritiken ledde till att berörda sponsorer omedelbart agerade på kritiken. Rapporten 44 barn lanserades på Bokmässan i Göteborg, vilket var ett nytt grepp för Swedwatch och kan ha bidragit till ett extra stort medieintresse. Diagrammet ovan visar det totala antalet artiklar (414) om Swedwatch i svenska medier fördelade per vecka De fyra topparna relaterar till rapporteringen om OS i Sotji (v5), VM i Ishockey (v18), 44 barn (v37) och barnarbete i börsbolag (v50). I övrigt har Swedwatch omnämnts 1-17 gånger per vecka. 16

18 8.2 Regional spridning Årets inslag har varit jämnt fördelade mellan rikstäckande medier och lokala medier. Jämfört med tidigare år har genomslaget varit förhållandevis stort i Västra Götaland, vilket bland annat kan bero på att 44 barn lanserades på Bokmässan i Göteborg med närhet till textilstaden Borås. Diagrammet ovan visar Swedwatchs totala medieexponering 2014 fördelat på region/län. 8.3 Stark närvaro i etermedierna Swedwatch har uppmärksammats i både rikstäckande sändningar på Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och TV4. Det har rört sig om direktsändningar, förinspelade intervjuer och omnämningar vid totalt 16 tillfällen i följande program: Ekot (4), P1 Studio Ett (2), P1 Konflikt (2), P3 Nyheter (1), P4 Extra (1) och P4 Klartext (1), SVT Nyheter (2), TV 4 (1) och EFN TV (2). Därutöver har flera av P4:s lokala sändningar rapporterat om Swedwatch: P4 Uppland (2), P4 Västerbotten (2), P4 Västernorrland (1). Det innebär att Swedwatch totalt omnämnts i radiosändningar vid minst 17 tillfällen och TV vid fem sändningar/program. Skärmdumpar från TV-inslag ovan: Rapportchef Henrik Fröjmark debatterar MR-kränkningar vid ishockey-vm i SVT-Gomorron 8/5; kanslichef Viveka Risberg om kritik mot Gekås i Ullared i TV4 och 14/7; inslag om villkor för textilarbetarbarn i Bangladesh i EFN TV 26/9. 17

19 Skärmdumpar från radio-inslag ovan: Swedwatch diskuterar textilindustrins ansvar ett år efter Rana Plaza i P1:s Konflikt 19/4; Henrik Fröjmark om det nutida slaveriet i P4 Extra 23/8; Swedwatch kommenterar rapporten 44 Barn i Ekot 26/9; Inslag om kritiken mot svenska företags inblandning i vattenkraftverksbygge i Colombia i Ekot, 19/ Debattartiklar Under året har sju debattartiklar publicerats i svenska tidningar (se nedan sammanställning). Swedwatch har även kommenterat debattinlägg genom sina egna kanaler. OS-sponsorerna struntar i egna regler om rättigheter. DN-debatt den 9/1. Med: LO-TCO Biståndsnämnd, RFSL och RFSU Pensionsinvesteringarna måste bli hållbara. GP Debatt den 12/4 med 13 övriga organisationer. Skriv på avtalet, Ullared. Veckans Affärer den 24/4. Med: Fair Trade Center Hög tid att agera mot övergreppen i Vitryssland. ETC den 7/5. Med: LO-TCO Biståndsnämnd. Ambassader måste vägleda svenska företag i konfliktländer. Omvärlden nr 5/juni. Med: Svenska kyrkan, Diakonia och Latinamerikagrupperna. Svenska företag är del av textilindustrin som kränker miljontals barns rättigheter. Veckans Affärer den 26/9, samt slutreplik 9/10 Företagen bör ansvara för att minimera risker som 18

20 svar på Frivärlds Henrik Sundboms replik: Swedwatch pekar finger mot en hel bransch. Med: LO-TCO Biståndsnämnd. Planeten och pensionerna äventyras av brist på självkritik, DN Debatt 28/10, med tio övriga organisationer. 8.5 Internationellt mediegenomslag Under 2014 har Swedwatch omnämnts 34 gånger i utländska medier. Störst genomslag fick Swedwatch i finsk media. I andra länder var rapporteringen kopplad till specifika granskningar, som i Sydafrika där artiklarna handlade om svenska företags ansvar inom gruvnäringen och specifikt platinautvinning. De länder där Swedwatch omnämnts flest gånger i media 2014 (antal träffar) är: Finland (14), Sydafrika (4), Kina (3), Tyskland (3), UK (3) och USA (3). Artikel ovan i brittiska The Guardian 7/2 om hur företag kan bidra till en ökad respekt för mänskliga rättigheter, med referens till Swedwatchs rapport om The Olympic violations. 8.6 Ökat intresse i sociala medier Swedwatchs Facebooksida har fått 699 nya gillare under året och hade gillare per den sista december De inlägg som fick störst interaktion var en uppmaning om att skriva på ett avtal för att höja säkerheten i fabriker i Bangladesh, ett år efter Rana Plaza-kollapsen. Antal följare på Twitter har ökat från till runt under

Policy för Swedwatchs arbete

Policy för Swedwatchs arbete Policy för Swedwatchs arbete Fastställd av Swedwatchs styrelse den 18 mars 2009, reviderad den 22 okt 2012 och 3 mars 2014. Innehåll 1. Swedwatchs syfte och strategi 2. Arbetet med rapporter 3. Externa

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr [Fair Sex] is sex on equal terms and with mutual respect in all situations. Sex trafficking is the opposite of

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving

Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving Bakgrund I rapporten Ingen solskenshistoria granskade Fair Trade Center och Schyst resande 2012 arbetsvillkoren på hotell i Thailand

Läs mer

Hej! Latinamerikagrupperna

Hej! Latinamerikagrupperna B Detta kuvert ar viktigare an det andra du brukar få Hej! Vet du att mycket information om dina framtida pensionspengar inte står med i det där andra orange kuvertet? Information som är viktig. Som att

Läs mer

The Academy for Human Rights in Business

The Academy for Human Rights in Business The Academy for Human Rights in Business är en direkt respons på EU-krav, det svenska åttagande till John Ruggies ramverk för mänskliga rättigheter och den nya UK Bribery Act. Vi talar allt som oftast

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Union to Union på Union to Union: Samlat program på Bokmässan 2015

Union to Union på Union to Union: Samlat program på Bokmässan 2015 Union to Union på Union to Union: Samlat program på Bokmässan 2015 Våra seminarier på Bokmässan 2015 Union to Union deltar på Internationella torget - Bokmässan -den 24-27 september med ett program späckat

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Ärendets bakgrund. 1 Kapitel II Allmän policy

Ärendets bakgrund. 1 Kapitel II Allmän policy Uttalande av svenska Nationella kontaktpunkten (NKP) för OECD:s riktlinjer för multinationella företag med fullt stöd av Norges NKP - med anledning av anmälan från argentinska miljöorganisationen CEDHA

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 , VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 Internationella Juristkommissionen - Svenska Avdelningen V E R K S A M H E T S P L A N 2011-2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Övergripande och långsiktiga uppdrag... 3 Målgrupper...

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Ethical Trading Initiative (ETI)

Ethical Trading Initiative (ETI) INITIATIV Sammanfattning Fair Wear Foundation (FWF) för textilindustrin med fokus på arbetsvillkor i. Fair Labor Association (FLA) verifieringssystem som arbetar för förbättring av arbetsvillkoren bland

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Beviljade stöd 2009 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Engagerande nyheter MEG13. Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt

Engagerande nyheter MEG13. Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt Engagerande nyheter MEG13 Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt Innehållsförteckning Syfte och metod 3. Underlag 4. Redaktionella medier 5. Sociala medier 6. Jämförelse 7. Ämnena med störst genomslag 8-9. De

Läs mer

Presentation ISO 10667

Presentation ISO 10667 Presentation ISO 10667 Testdagen 2012 2011-03-30 1 Agenda 11.00 11.45 1. Övergripande presentation av ISO 10667 2. Certifiering mot ISO 10667 3. Frågor Tidplan ISO 10667 Vi är här nu ISO 10667 Förslag

Läs mer

Föreläsningspaket 2013-2014

Föreläsningspaket 2013-2014 Föreläsningspaket 2013-2014 Makten över maten I Sverige står maten idag för 25 procent av växthusgaserna, från produktion och transport tills den hamnar på tallriken eller i soporna. Olika livsmedel ger

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Styrelsens kvartalsrapport till medlemmarna kvartal 2, 2012 Kommentar från styrelsen 2 Kommentar från Generalsekreteraren 2 Verksamhetsrapport 3 Mål och utfall

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Ingen solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Vi reser mer än någonsin Rese- och turismsektorn är en av världens största branscher och står för nio procent av världens BNP.

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Mänskliga rättigheter på hal is Svenska ishockeyförbundet och dess sponsorer passiva inför Lukasjenkas VM-show

Mänskliga rättigheter på hal is Svenska ishockeyförbundet och dess sponsorer passiva inför Lukasjenkas VM-show Mänskliga rättigheter på hal is Svenska ishockeyförbundet och dess sponsorer passiva inför Lukasjenkas VM-show Rapport #69 Denna rapport har publicerats med ekonomiskt stöd från Sida som dock ej medverkat

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

AidWatch 2014 sammanfattning

AidWatch 2014 sammanfattning AidWatch 2014 sammanfattning För nionde året i rad har civilsamhällesorganisationer från EU:s medlemsländer inom ramen för CONCORD Europa producerat AidWatch-rapporten, som utvärderar EU-ets kvalitet och

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Årsredovisning 2014 och Verksamhetsberättelse för Sweden - Bangladesh Business Council

Årsredovisning 2014 och Verksamhetsberättelse för Sweden - Bangladesh Business Council Årsredovisning 2014 och Verksamhetsberättelse för Sweden - Bangladesh Business Council Org.nr. 802463-6683 Grundande medlemmar: Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2014-01-01 2014-12-31 Sweden- Bangladesh

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Tisdagen 17:e September 2013 1. Mötet öppnas Erik öppnar mötet klockan 19:46 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade.

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 1 Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 Senast reviderat: 2013-10-05 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Internt arbete...1 Politiskt programarbete...3 Aktivismera mera!...3

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN?

VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN? MANUAL VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN? Steget vidare, samverkan för arbete, har som syfte att möta behoven hos personer mellan 25-64 år som behöver ett samordnat stöd för att lyckas med sin arbetslivsinriktade

Läs mer

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting 1 En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000 Anna Linusson Stockholms läns landsting 2 Bakgrunden SLL:s engagemang Den svenska kommittén SIS/TK 478 Den internationella processen

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

en strategisk fråga för företagen?

en strategisk fråga för företagen? Vattensmart produktion Vattensmart produktion en strategisk fråga för företagen? Ansvarsfullt och hållbart företagande för Indiska När dessa tre moment ingår: Mänskliga rättigheter Miljö Ekonomi Indiskas

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Conscious Actions Höjdpunkter 2013

Conscious Actions Höjdpunkter 2013 CONSCIOUS ACTIONS HÖJDPUNKTER 2013 VÄLKOMMEN Conscious Actions Höjdpunkter 2013 På H&M har vi gett oss själva utmaningen att göra hållbart mode för våra kunder. Vi vill hjälpa människor att uttrycka sin

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board Gabriella har ordet I år firar Women on the Board 10 år. Vi är stolta och glada över att nätverket lever vidare och att vi får så mycket

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Journalisterna är överlag mest nöjda med presshanteringen hos intresseorganisationer!

Journalisterna är överlag mest nöjda med presshanteringen hos intresseorganisationer! 2010 Resultat från PR Barometern Samhälle 2010 en undersökning av svenska journalisters relation till institutioner, organisationer och intresseorganisationer i den offentliga sektorn. Journalisterna är

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Inslagen i Sydnytt fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.

Inslagen i Sydnytt fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen. 1/5 BESLUT 2010-09-06 Dnr: 10/00010, 11, 12 och 13 (221,293,512, och 587/10) SAKEN OS i Vancouver 2010, SVT, 2010-02-18 och 2010-02-20 och Sydnytt, SVT1, 2010-05-21, kl. kl, 7.40, 8.10, 8.40 och 9.10,

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE Medlemmar 22 000 akademiker inom kultur och kommunikation 5000-6000 är anställda inom musei- och kulturmiljövården Uppskattat några hundra som är under utbildning, utbildade

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2011-02- 23 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010.. Nätverket Genusföretagarna är Sveriges enda branschorganisation inom jämlikhet. Vi utgör ett viktigt nätverk för dem som arbetar med jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer