INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING OM SWEDWATCH STRATEGIER VERKSAMHETEN OUTPUT Rapporter Filmer och bildspel Övrigt Aktiviteter OUTCOME PER EFFEKTMÅL Effektmål 1: Leverantörs- och kundansvar Effektmål 2: Investeringar, företags egen verksamhet och institutionellt ägande Effektmål 3: Innovationer och best practice EXTERNA UPPDRAG MEDIEEXPONERING Ämnen som genererade flest artiklar Regional spridning Stark närvaro i etermedierna Debattartiklar Internationellt mediegenomslag Ökat intresse i sociala medier Fler nya besökare på hemsidan STYRELSE OCH KANSLI

3 1. INLEDNING Den här berättelsen redogör för Swedwatchs verksamhetsår 2014, det sista året i den treårsperiod som Swedwatch har avtal med Sida genom B4D, Business for Development. 1 Sidaprogrammet finansierar projekt som anges i Swedwatchs 3-åriga programplan från 2011, motsvarande 5,5 milj SEK per år. Den här verksamhetsberättelsen redovisar de outputs och outcomes som relaterar till Sidaprogrammet, det vill säga hur föreningen har svarat upp mot de effektmål och indikatorer som formulerades i programplanen. Berättelsen redogör även kortfattat för föreningens externa uppdrag. 2. OM SWEDWATCH Swedwatch är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Föreningens syfte är att minska sociala och miljömässiga missförhållanden i samband med svenskrelaterade företags verksamhet utomlands, framför allt i utvecklings- och låglöneländer, genom att granska, påverka och informera om sådana missförhållanden, samt genom att uppmuntra föredömen, driva på och i en öppen dialog samverka med företag och offentliga institutioner i Sverige så att större uppmärksamhet ägnas åt att förebygga sådana missförhållanden (Swedwatchs stadgar 1 och 2). Swedwatch kanaliserar berörda människors synpunkter och lösningsförslag till företagen själva, till allmänhet och beslutsfattare via rapporter, filmer, dialog och seminarier. Granskningarna fastställs i en verksamhetsplan som utformas årligen av Swedwatchs styrelse. 3. STRATEGIER Swedwatch ska uppnå sina syften och målsättningar genom tre strategier: Granska företags verksamhet i syd och informera allmänhet och näringsliv om slutsatserna. Tillsammans med medlemsorganisationerna bedriva pådrivande arbete genom aktiviteter som relaterar till en granskning. Samarbeta med och arbeta för kapacitetsbyggande av lokala partners i syd, nätverka internationellt och delta i den allmänna svenska och internationella CSR-debatten. Under 2014 har verksamheten legat i linje med dessa strategier genom rapporter och aktiviteter i samverkan med medlemsorganisationerna och deras aktiviteter som relaterar till rapporter. 4. VERKSAMHETEN 2014 Swedwatchs tre roller; vakthund, visselpipa och lykta har kombinerats och växlat dynamiskt utifrån situation och researchresultat. Den kommunikationsstrategi som utvecklades 2013 har implementerats vilket främst har resulterat i ett allt mer intensivt flöde av kortare publiceringar och bloggar. Dessa har publicerats under vinjetten Nyheter och blogg och fått god spridning. 1 ENICT, Enheten för Näringsliv och ICT 2

4 Därutöver har ett nyhetsbrev som samlar den senaste tidens händelser utvecklats och har sedan i mars gått ut till dryga 600 prenumeranter. På våren fortbildades kansliet i rörlig media. Den omorganisation som gjordes 2013 har gällt även 2014: en rapportchef ansvarar för dagligt redaktörsarbete och ansvarig utgivare/kanslichef är övergripande verksamhetsledare. En person har varit ansvarig för marknadsföring av Swedwatch till externa uppdragsgivare. Detta har gett resultat i form av externa uppdrag, mer om detta i kapitel 8. Utöver kärnverksamheten research och rapportproduktion har det tredje och sista året i Sidaprogrammet ägnats åt strategiarbete framåt med styrelse och kansli. En LFA-workshop har hållits med styrelsen och en programansökan för lämnades in till Sida i maj OUTPUT Rapporter 1. De olympiska kränkningarna om OS i Sotji, i samarbete med LO TCO Biståndsnämnd, RFSL och RFSU. Publicerad Slavliknande förhållanden bakom VM-byggen i Qatar, i samarbete med LO TCO Biståndsnämnd. Publicerad Mänskliga rättigheter på hal is om OS i Belarus, i samarbete med LO TCO Biståndsnämnd. Publicerad Dränkta rättigheter, flytande ansvar om kundansvar i Colombia, i samarbete med Svenska kyrkan, Diakonia och Latinamerikagrupperna. Publicerad Mänskliga rättigheters-due diligence den svenska statens skyldighet och företagens ansvar, i samarbete med ECCJ Sverige där Amnesty, Diakonia, Latinamerikagrupperna och Fair Trade Center ingår. Publicerad barn om textilarbetarnas barn i Bangladesh, i samarbete med LO-TCO Biståndsnämnd. Publicerad Filmer och bildspel 1. Ett bildspel om Rana Plaza-katastrofen som följdes av ett upprop till de företag som inte skrivit på Brand- och byggavtalet att göra det. (Skriv på avtalet, Ullared. Veckans Affärer, 24/4.) 2. Hur ska företag agera i konfliktområden? En utbildande film om företags ansvar enligt internationella riktlinjer. Filmen riktar sig till transnationella företag som deltar i eller 3

5 levererar till infrastruktur- och utvinningsprojekt i konfliktdrabbade områden, eller till projekt som riskerar leda till konflikt. Publicerad Övrigt Sju debattartiklar (se kapitel 8), ett 20-tal artiklar/notiser/bloggar till hemsidan, fyra nyhetsbrev till prenumeranter, en fotoutställning om hotade människorättsaktivister i Colombia, presentations- och utbildningsmaterial. 5.4 Aktiviteter Under 2014 har Swedwatch; 1. Genomfört ett rundabordssamtal med AP-fondernas Etikråd om fondernas hållbarhetsarbete i Stockholm den 23/6. 2. Anordnat eller deltagit i ett tjugotal större seminarier, om inget annat nämns i Stockholm: - Internationella idrottsevenemang och mänskliga rättigheter i arbetslivet på Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH den 17/1. - Företagsmoral på export en lönsam affär? på Handelshögskolan den 30/1. - Idrottssponsring och mänskliga rättigheter en omöjlig ekvation? på Social Responsibility Day den 26/3. - Företagsansvar i konfliktens Colombia på Världens fest i Karlstad 30/5. - Lärdomar från Niassa, om markinvesteringar och Chikwetiprojektet arrangerat av Svenska kyrkan i Uppsala den 3/6. - Mänskliga rättigheters-due diligence den svenska statens skyldighet och företagens ansvar, på Postmuseum den 10/6. - Women s rights and working conditions in the textile industry partnership for empowerment på Nordiskt Forum i Malmö den 14/6. - Svenskt välfärdsbygge i Afrika? Om svenska investeringar på den afrikanska kontinenten, i Almedalen, Visby den 30/6. - Staterna, företagen och de mänskliga rättigheterna hur når vi rättvisa? Paneldebatt i samarbete med Amnesty med riksdagsledamöter från Socialdemokraterna Moderaterna, Miljöpartiet och Centerpartiet i Almedalen den 3/7. - Vatten som finansiell risk, i Almedalen den 3/7 arrangerat av SIWI. - Sportens ansvar för mänskliga rättigheter, på Pride den 30/7. - EcoProcura internationell konferens om hållbar upphandling och de nya EU-direktiven om sociala krav i offentlig upphandling den 24-26/9. - OECD ILO High Level Roundtable i Paris om ansvarsfullt leverantörsansvar i klädindustrin den 29-30/9. - Forum for business and human rights: How to get beyond policy? den 10/11 i London. 4

6 - Sowing the Seeds for Global Sustainable Supply Chains, BSCI:s (Business Social Compliance Initiative) årsmöte den 13/11 i Bryssel. - MR-dagarna i Umeå 13-15/11 om textilindustrin i Bangladesh med LO-TCO biståndsnämnd och om UNGP med Raoul Wallenberg institutet. - CSR-seminarium på Stockholms Handelshögskola om företagens roll och ansvar i samhället den 14/11. - Asia-Europé Meeting (ASEM) om företag och mänskliga rättigheter den 18-20/11 i Hanoi. - FN:s årliga forum Business and Human Rights i Genève den 1-3/ Arrangerat Sverigepremiär av den bangladeshiska långfilmsdokumentären Are you listening! på Stockholms första klimatfilmfestival To Future With Love på Bio Rio vid Hornstull den 29/8. I samband med detta arrangerade Swedwatch även ett politikersamtal om klimatförändringarnas effekter, klimatsmarta aktiefonder och vilka klimathänsyn banker och fondbolag kan ta. 4. Deltagit i en intressentdialog om Swedfunds hållbarhetsrapport Växtkraft integrerad redovisning 2013 med syftet att ge feedback på rapporten till Swedfund den 9/6. 5. Deltagit i en intressentdialog om TeliaSoneras hållbarhetsstrategier den 13/ På förfrågan föreläst på branschmöten, skolor och organisationer. 7. Fortsatt engagemanget i den svenska avdelningen av European Coalition of Corporate Justice (ECCJ), dels genom att delta i årsmötet i Berlin, 19-20/4, där strategier för kommande år antogs, dels genom att ha varit delaktiga vid framtagandet av rapporten angående due diligence-mekanismer i det svenska rättssystemet, Mänskliga rättighetersdue diligence den svenska statens skyldighet och företagens ansvar, tillsammans med Amnesty International Sverige, Fair Trade Center, Diakonia och Latinamerikagrupperna. 8. Fortsatt sitt engagemang i European Working Group on Ethical Public Procurement (EWGEPP) genom att delta i arbetsgruppens möte i Bremen 26/3, där en framtida gemensam ansökan för finansiering av en studie kring upphandling inom vårdsektorn diskuterades. 9. Deltagit i en referensgrupp till nätverket Electronics Watch, som arbetar med att stärka arbetares rättigheter inom elektronikindustrin genom ökade hållbarhetskrav hos europeiska upphandlare. 10. Deltagit i fyra upprop: - Den 4/3 deltog Swedwatch i ett upprop i samband med EU-kommissionens arbete med ett lagförslag rörande handeln med mineraler. Swedwatch deltog som en av 58 organisationer i ett gemensamt utspel för att Europa tar sitt ansvar. Svenska 5

7 Dagbladet rapporterade om detta 4/3 i artikeln: EU förbereder lag mot konfliktmineraler. - Den 15/4 följde Swedwatch, LO-TCO Biståndsnämnd, RFSU och RFSL upp rapporten De olympiska kränkningarna med att skicka in ett brev till Internationella Olympiska Kommittén, IOK, med anledning av deras reformarbete Olympic Agenda I brevet uppmanas IOK att inkludera människorättsaspekter i processen för att utse värdstäder. - Den 23/5 skrev 47 miljömäktiga, Swedwatch en av dem, en appell till Sveriges politiker i Miljöaktuellt, och manade till breda parti- och generationsöverskridande överenskommelser gällande miljön, precis som demokrati, säkerhet och mänskliga rättigheter. - Den 12/8 deltog Swedwatch i ett internationellt upprop med drygt 100 andra organisationer för att stoppa rättegången mot Andy Hall. Researchern Andy Hall riskerar miljonböter och ett långt fängelsestraff i Thailand efter att ha granskat ananasindustrin i Thailand åt organisationen Finnwatch och avslöjat allvarliga kränkningar. 11. Bidragit till kapacitetshöjande insatser: - Rapporten Platinautvinning med risker från oktober 2013 om platinaindustrin har översatts till engelska och lanserats i Sydafrika. I rapporten konstaterade Swedwatch att svenska företag med kopplingar till platinaindustrin i Sydafrika inte hanterar riskerna med verksamheten transparent. Swedwatchs samarbetsorganisation Benchmarks Foundation har lanserat rapporten i Sydafrika. - Swedwatch har agerat rådgivare med särskild kompetens i bangladeshisk arbetsrättslagstiftning i utvecklingen av ett digitalt träningsverktyg för arbetare och ledning på fabriker i Kina och Bangladesh, Quiz Rights & Responsibilities. - Rapporten Vinets väg från druva till glas (2013) om Systembolagets leverantörsansvar har översatts i en kortare version till engelska och spanska för spridning till organisationer och fackförbund i Chile, Argentina och Sydafrika. - Rapporten Dränkta rättigheter, flytande ansvar (2014) översattes till spanska med syftet att stärka både företagen och civilsamhällesorganisationer i Colombia kring kundansvarsfrågan samt höja medvetandet om företags roll och ansvar i konfliktområden. 6

8 6. OUTCOME PER EFFEKTMÅL 6.1 Effektmål 1: Leverantörs- och kundansvar Mål: Svenska företag, konsumenter, beslutsfattare, investerare och kreditgivare har fått ökad medvetenhet om risker och möjligheter i värdekedjan (både nedåt i kund- och konsumentled och uppåt i leverantörsled). Rapporter 1. De olympiska kränkningarna Om OS i Sotji, de svenska sponsorerna och de mänskliga rättigheterna Rapporten publicerades i januari 2014 och granskade Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och dess svenska sponsorer i relation till kränkningar av de mänskliga rättigheterna i samband med OS i Sotji. Arrangemanget av OS i Sotji ledde till en rad olika människorättskränkningar, både i direkt samband med arrangemanget och under förberedelsefasen. Rapporten visar att den olympiska rörelsen, där SOK är den svenska delen, saknar policies och rutiner för att undvika mr-kränkningar i samband med de olympiska spelen. Rapporten slår fast att även sponsorer har ett ansvar att försöka minimera negativ påverkan på mänskliga rättigheter som står i samband med deras sponsringsverksamhet, i enlighet med UN Global Compact, OECD:s riktilinjer för multinationella företag och FN:s vägledande riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter. Ingen av SOK:s svenska huvudsponsorer hade dock gjort någon mr-due diligence i samband med sina sponsoravtal med SOK. Swedwatchs granskning visade att frågeställningen kring sponsring och CSR är ny och väckte debatt både i Sverige och internationellt. Outcome: Som en direkt följd av rapporten enades de svenska huvudsponsorerna tillsammans med SOK om att driva frågan om skärpta krav kring mänskliga rättigheter i samband med värdskapet för framtida olympiska spel. Vattenfall tog fram en policy kring sponsring och mänskliga rättigheter som delgavs Swedwatch. Inte bara huvudsponsorerna utan även andra sponsorer såsom H&M såg de Olympiska Spelens kopplingar till människorättskränkningar som mycket allvarliga. SOK:s huvudsponsorer ATG, Nordea och Vattenfall är angelägna om att hitta metoder för att påverka positivt och vill ta med människorättsaspekterna i de kommande förhandlingarna om sponsringen med SOK. Kulturdepartementet som har ansvar för idrottsfrågor bjöd in Swedwatch på en intern nordiskt tjänstemannaworkshop för att de ska kunna arbeta tydligare med mr-frågan i idrotten. ATG anlitade också Swedwatch som en del i en mr-utbildning för de anställda innan de åkte till Ryssland för att representera ATG i Sotji. Rapporten fick gott genomslag i media, både på tidningarnas ekonomisidor och på sportsidorna. Även internationellt plockades rapporten upp både i Danmark och i Storbritannien (The Guardian). I samband med att Internationella Olympiska Kommittén bjöd in olika intressenter att komma in 7

9 med förslag till den olympiska rörelsens förnyelsearbete inkom Swedwatch med en skrivelse med konkreta förslag på hur IOK bör arbeta med mänskliga rättigheter i samband med att nya värdstäder utses. En dialog har i samband med detta också förts med SOK. Rapporten togs fram i samarbete med LO-TCO biståndsnämnd, RFSL och RFSU som tillsammans med Swedwatch publicerade en debattartikel i Dagens Nyheter den 9/1. Den17/1 medverkade Swedwatch på seminariet Rena spel på Gymnastik- och idrottshögskolan för att diskutera De olympiska kränkningarna. Den 29/1 debatterades rapporten på Kulturhusets debattscen Plattan (livesändes). Bland deltagarna fanns Swedwatch, Ulrika Westerlund från RFSL samt Sveriges Olympiska Kommittés, ordförande Stefan Lindeberg. Den 26/3 debatterades idrottssponsring och mänskliga rättigheter på Social Responsibility Day Seminariet modereras av Henrik Fröjmark från Swedwatch och i panelen satt sponsorcheferna från Nordea, Vattenfall samt Kristina Henschen, kanslichef, LO-TCO Biståndsnämnd och Viveka Risberg, kanslichef, Swedwatch. 2. Slavliknande förhållanden bakom VM-byggen i Qatar Under våren genomförde Swedwatch en fältstudie i Qatar för att undersöka migrantarbetares situation på byggarbetsplatser i samband med landets förberedelser inför stora internationella mästerskap som handbolls-vm 2015 och fotbolls-vm Qatar genomgår en byggboom tack vare de kommande sportevenemangen och för att kunna genomföra dessa projekt arbetar en mycket stor mängd migrantarbetare i landet. Situationen för dessa utgör i många fall allvarliga kränkningar av arbetarnas mänskliga rättigheter. Rapporten beskriver hur det så kallade kafalasystemet, som i praktiken gör arbetarna livegna, fungerar samt intervjuar arbetare på qatariska byggen. Rapporten gjordes i form av ett längre reportage. Rapporten som publicerades i mars lyfte för första gången i Sverige fram handbolls-vm som ett arrangemang förknippat med stora risker för mr-kränkningar i samband med bygget av arenor för arrangemanget. I och med denna rapport uppmärksammades också frågan på Svenska handbollsförbundet vars ordförande i en intervju med Swedwatch öppnade för att driva frågan vidare. Rapporten diskuterades också under det seminarium som Swedwatch medverkade i på Pridefestivalen. Outcome: Rapporten har bidragit till diskussionen om idrottsevenemang och mänskliga rättigheter, både generellt och i fallet med VM i Qatar samt bidragit till att dessa frågor uppmärksammats av ansvariga aktörer. 8

10 3. Mänskliga rättigheter på hal is Svenska ishockeyförbundet och dess sponsorer passiva inför Lukasjenkas VM-show Rapporten publicerades i maj 2014 och granskade Svenska Ishockeyförbundet (SIF) och dess svenska sponsorer i relation till kränkningar av de mänskliga rättigheterna i samband med Ishockey- VM i Vitryssland. Arrangemanget ledde till direkta människorättskränkningar som tvångsarbete och tillslag mot politisk opposition. Mästerskapen fungerade också som ett inhemskt pr-jippo och en del i diktatorn Lukasjenkas presidentvalskampanj. Rapporten kunde bekräfta bilden från arbetet med OS i Sotji - att företagen hittills inte har sett sponsringen som en del av sin värdekedja, och att det är en ny dimension för dem. Inte heller har de drivit något arbete för att försöka påverka SIF i frågor om mänskliga rättigheter. I rapporten rekommenderas SIF att anta en policy för mänskliga rättigheter och att verka för att tydliga krav ställs på framtida värdländer. Outcome: Svenska spel, Skoda och Scandic Hotels öppnade som en följd av rapporten upp för att ställa tydligare mr-krav i sina sponsoravtal. De sa sig också vara villiga att driva dessa frågor tillsammans med övriga sponsorer gentemot ishockeyförbundet. Rapporten fick stort genomslag i media i hela landet i och med att TT och Sveriges radios P3 Nyheter plockade upp den. Swedwatch deltog också i en debatt med SIF:s generalsekreterare i SVT:s Nyhetsmorgon. Rapporten togs fram i samarbete med LO-TCO Biståndsnämnd som bidragit med expertis om fackliga rättigheter i Vitryssland. Rapportens preliminära resultat diskuterades också på ett seminarium anordnat av LO-TCO Biståndsnämnd. 4. Dränkta rättigheter, flytande ansvar En rapport om övergrepp runt bygget av Colombias största vattenkraftverk och de svenska aktörernas ansvar. Rapporten publicerades i juni 2014 och granskade de svenska företagen Atlas Copcos och Scanias kundansvar kopplat till deras inblandning i vattenkraftverket Hídroituango i Colombia, samt hur väl den svenska ambassaden lever upp till internationella riktlinjer för ambassaders ansvar i konfliktområden. Det pågående bygget av vattenkraftverket har lett till en allvarlig negativ påverkan på mänskliga rättigheter genom det försämrade säkerhetsläget, övergrepp mot civilbefolkningen från säkerhetspersonal runt bygget och en ökad hotbild mot människorättsaktivister som kritiserar projektet. De svenska företagen levererar utrustning till bygget och deltar också genom servicepersonal på plats. När Swedwatchs granskning började kände varken de svenska företagen eller ambassaden till den konfliktfyllda situationen runt vattenkraftverket och inte heller mordet på en aktivist i området, trots att det uppmärksammats internationellt. Inget av företagen hade gjort någon mr-due diligence eller utvärderat sin kund inför detta projekt. Ambassaden informerade inte företagen om de ökade riskerna att bli inblandade i människorättskränkningar i konfliktområden, vilket ambassaden ska göra enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. 9

11 Målet med granskningen var dels att bidra till att svenska företag i Colombia stärker sina system för mr-due diligence i kundledet, dels att bidra till att svenska ambassaden i Colombia utvecklar sitt stöd till svenska företag i dessa frågor i linje med FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Outcome: De granskade företagen Scania och Atlas Copco har genomfört en rad konkreta åtgärder för att förbättra sina processer för human rights due diligence i kundledet. Företagen har varit i kontakt med varandra och med ambassaden angående de problem som Swedwatch påtalat och skaffat sig mer kunskap om situationen genom kontakt med både sina kunder, civilsamhällesorganisationer och experter på området. Scanias VD har tillsammans med andra nyckelpersoner från huvudkontoret besökt Colombia och Atlas Copco planerar en mr-utbildning för personalen där. Atlas Copco har använt Colombia och Hídroituango-fallet för att utveckla sitt kundutvärderingsverktyg. Atlas Copco har också delat med sig av detta verktyg till Scania och företagen har haft flera möten om problemen runt Hídroituango. Ambassaden ska trappa upp sitt arbete med företagsansvar och har erbjudit företagen hjälp med kontakter i det specifika fallet. Ytterligare en outcome, som kan ses som en direkt följd av Colombiarapporten, är att Skanska har förbättrat sin hotline, trots att de inte var ett av de granskade företagen. Swedwatch var i kontakt med fler svenska företag än de som var aktuella i Colombiarapporten, bland annat intervjuades Skanska och i samband med det upptäckte Swedwatch flera brister i företagets hotline där anställda ska kunna rapportera problem anonymt. Skanska meddelade därefter Swedwatch att man ändrat hotlinesystemet så att det ska bli lättare för de anställda att använda. Svenska kyrkan, Diakonia och Latinamerikagrupperna har medverkat i hela processen runt rapporten och dess lansering. Svenska kyrkan har deltagit aktivt i processen runt rapporten, bland annat med personal på plats i Colombia. Under arbetet med rapporten dokumenterades Swedwatchs fältresa och de lokala förhållanden av en fotograf vars alster använts i en monterutställning under Svenska kyrkans internationella konferens Världens fest i Karlstad sista helgen i maj. Vid samma tillfälle deltog också ansvarig researcher från Swedwatch i två seminarier om rapporten. Samtliga medlemsorganisationer bakom rapporten deltog i en debattartikel som publicerades i Omvärlden i juni. Lokalt i Colombia anordnades en workshop med inblandade företag och andra svenska intressenter i april, vid vilken samtal fördes om företagsansvar och due diligence-frågor. I anslutning till workshopen genomförde Svenska kyrkan även ett antal möten med bland annat ambassaden, Scania och lokala människorättsorganisationer där samtalen kretsade kring rapporten. Swedwatch kommer att följa upp de preliminära resultaten av rapporten i Colombia genom en lansering av samma rapport översatt till spanska under Då kommer även dialogmöten att hållas med svenska företag med verksamhet i Colombia. 10

12 5. 44 barn En rapport om textilindustrins inverkan på barns rättigheter Swedwatch har för första gången granskat företagsansvar ur ett barnrättsperspektiv. Den 26:e september publicerades rapporten 44 barn gjord i samarbete med LO-TCO Biståndsnämnd. Studien bygger på intervjuer med barn till textilarbetare anställda på leverantörsfabriker med svenska kunder i Bangladesh. Rapporten visar att föräldrarnas låga löner inte räcker för att säkerställa en rimlig levnadsstandard för barnen. Att enbart lönehöjningar inte löser fattigdomsproblematiken för textilarbetarna i Bangladesh är en viktig slutsats i rapporten. Oreglerade hyresmarknader, prisökningar och korruption äter upp stora delar av den senaste höjningen av minimilönen. Samtliga 18 svenska företag som svarat på Swedwatchs enkät menar att de har ett delat ansvar för barnens situation, samtidigt som inget av företagen rapporterar ett systematiskt arbete med barnrättsfrågor, utöver policies som förbjuder barnarbete. Rapporten uppmanar bland annat företagen att föra dialog med relevanta myndigheter kring inte minst lönefrågan och levnadsvillkoren för arbetarnas familjer. Noteras kan också att detta var frågor som H&M:s vd Karl-Johan Persson lyfte vid ett möte med handelsministern i Bangladesh i mitten på oktober. I samband med publiceringen av rapporten deltog Swedwatch i frukostseminariet, Hur mår barnen när mamma syr kläder? på Bokmässan i Göteborg. Samma dag publicerades en debattartikel i Veckans Affärer som replikerades av Frivärld. Rapporten uppmärksammades också bland annat av TT och Sveriges Radios nyhetssändningar. Swedwatch uppmanade vidare till en nationell handlingsplan för en hållbar textilindustri i Bangladesh, i likhet med vad flera andra länder gjort Effektmål 2: Investeringar, företags egen verksamhet och institutionellt ägande Mål: Svenska investeringar i syd synkroniserar med biståndsmål och PGU, det vill säga tar relevanta sociala och miljömässiga hänsyn samt bidrar långsiktigt till fattigdomsminskning. Rundabordsmöte 1. Rundabordssamtal med AP-fondernas Etikråd Mötet hölls den 23/6 med John Howchin och Arne Lööw från Etikrådet samt en representant från Swedwatch och två från Latinamerikagrupperna. Samtalet utgick från rekommendationer ur Swedwatchs rapport Rena guldgruvan från 2011 och fokuserade på transparens och insyn, integrering av hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen, resurser för hållbarhetsarbete samt 11

13 uppdatering av hur Etikrådet agerat i förhållande till de gruvbolag som tas upp i rapporten. Inför mötet gjordes en skriftlig uppdatering av nuläget i de olika gruvprojekten som delgavs Etikrådet under mötet. Outcome: Etikrådet har genomfört flera förändringar i linje med Swedwatchs rekommendationer för att öka transparens i hållbarhetsarbetet och införa tydligare riktlinjer för ägardialoger. Etikrådets offentliga rapportering av hållbarhetsarbetet har blivit mer utförlig, exempelvis genom redovisning av hur dialogerna med problematiska bolag har utvecklats. Därtill har en tidsbegränsning för hur länge dialogerna kan pågå satts upp. Etikrådets medlemmar har också valt att sälja av sitt innehav i fyra kontroversiella bolag, samt har inlett dialog med Barrick Gold,ett av de företag som togs upp i rapporten. Sedan 2011 har Etikrådet ett särskilt fokus på gruvbranschen vilket också var fokus i Swedwatchs rapport. Etikrådet har även utökat sin dialog med olika intressentgrupper. När det gäller sjunde AP-fonden som inte representeras av Etikrådet har det kanadensiska gruvbolaget Barrick Gold satts på sjunde AP-fondens svarta lista över bolag som fonden inte investerar i Sjunde AP-fonden har sålt av sitt innehav efter de miljöbrott som bolaget dömts för i samband med Pascua-Lamagruvan på gränsen mellan Chile och Argentina. Pascua- Lamagruvan uppmärksammades av Swedwatch i rapporten Rena guldgruvan från Latinamerikagrupperna har arbetat tillsammans med Swedwatch med att planera mötet och ta fram faktaunderlag. Rapport 2. Mänskliga rättigheters-due diligence den svenska statens skyldighet och företagens ansvar Den 10/6 lanserade ECCJ Sverige (European Coalition for Corporate Justice), bestående av Amnesty International Sverige, Swedwatch, Fair Trade Center, Diakonia och Latinamerikagrupperna, rapporten Mänskliga rättigheters-due diligence den svenska statens skyldighet och företagens ansvar. Rapporten presenterar existerande due diligence-mekanismer i svensk rätt samt förslag på hur svenska staten kan stärka kraven på mr-due diligence genom olika lagstiftningsmetoder. I samband med lanseringen anordnades ett seminarium där även två andra rapporter om tillgången till rättvisa för drabbade av företagsrelaterade kränkningar presenterades. Seminariet avslutades med en panel bestående av Jonas Ebbesson (professor i miljörätt, SU), Sandra Atler (jurist och expert på företag och mänskliga rättigheter), Sven Östberg (gruppchef UD:s grupp för hållbart företagande) och Reinhilde Weidacher (Head of Research, Ethix SRI Advisors). 12

14 I Almedalen anordnade Swedwatch, tillsammans med Amnesty International Sverige, en paneldebatt med riksdagsledamöter från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och Centerpartiet med rapporten som utgångspunkt. Riksdagsledamöterna diskuterade deras syn på frågan om svenska statens roll när det gäller att säkerställa att svenska företag respekterar mänskliga rättigheter i hela sin verksamhet. Outcome: Samtliga närvarande partier slog fast att ytterligare arbete krävs och att dessa frågor ska få större fokus under nästa mandatperiod. Miljöpartiet vill ha hårdare krav på företag genom bindande regler. Moderaterna poängterar fortsatt dialog med näringslivet samt inom regeringskansliet genom gemenskapsberedningen. Centerpartiet anser att regeringens åtagande och det arbete som gjorts hittills, exempelvis framtagande av en handlingsplan för implementering av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, bör följas upp och förtydligas. Socialdemokraterna vill se över de riktlinjer och ramverk som finns idag för att se vad som behöver stärkas eller utvecklas. 6.3 Effektmål 3: Innovationer och best practice Mål: Nya metoder, innovationer, förändringsprocesser och goda exempel sprider sig i näringslivet i syfte att verka mot fattigdom, för positiva effekter för människor och miljö i syd. De två första effektmålen berör undvikande av skada ( do no harm ) och försiktighet ( due diligence ), Swedwatchs tredje effektmål är att bidra till spridning av nya metoder och goda exempel ( maximise good ). Det ingår i Swedwatchs metod att undersöka och lyfta fram goda exempel vilket också delges företagen i rapporter och dialoger. Detta har skett i samtliga rapporter som beskrivits ovan, i syfte att få företagen att både acceptera kritik och motiveras att gå till handling. Nedan ges några exempel på hur. 1. Rapporten Dränkta rättigheter, flytande ansvar: Rapporten lyfter flera viktiga branschinitiativ och visar möjliga vägar för företagen och ambassaden att arbeta mer aktivt med företagsansvar i Colombia efter en modell som de schweiziska företagen och schweiziska ambassaden i Colombia använt. Där formuleras gemensamma etiska riktlinjer inklusive verktyg för adekvata due diligence-processer inom olika prioriterade riskområden. I oktober planeras ett lanseringsseminarium i Colombia för svenska företag som också kommer att fokusera på dessa initiativ. De granskade företagen får då också möjlighet att berätta om hur de utvecklat sina kundutvärderingssystem, vilket andra företag kan lära av. 2. Rundabordssamtal med Etikrådet: Under dialogen med AP-fondernas Etikråd har Swedwatch lyft proaktiva rekommendationer från andra utvärderingar av fondernas etikarbete om att utveckla ett mer systematiskt arbete med målsättningar samt att kartlägga 13

15 och positionera sig utifrån potentiella framtida risker. Swedwatch har också tagit upp exempel på alternativa investeringsstrategier med ökade resurser till hållbarhetsarbetet samt färre innehav för bättre kontroll och större möjlighet att föra aktiva dialoger med fler bolag. Swedwatch har även pekat på möjligheten att ta ett samlat grepp och jobba mer systematiskt med branschinitiativ i fler frågor än gruvindustrin, till exempel när det gäller investeringar i fossila bränslen och säkerhetsarrangemang i utvinningsindustrin där kränkningar mot mänskliga rättigheter är vanligt förekommande. 3. Rapporten Mänskliga rättigheters-due diligence den svenska statens skyldighet och företagens ansvar: I rapporten görs en presentation av existerande due diligencemekanismer i svensk rätt samt förslag på hur svenska staten kan stärka kraven på mänskliga rättigheters-due diligence genom olika lagstiftningsmetoder. 7. EXTERNA UPPDRAG Swedwatch utför uppdrag på kommersiell basis till offentlig sektor, enligt Swedwatchs policy för externa uppdrag. Under 2014 har riskanalyser och metodutvecklingsarbete utförts på beställning av kommuner, myndigheter och kommunala bolag, samt föreläsningar och utbildningar för företag och organisationer. Intäkterna från externa uppdrag var kr. Uppdragen beskrivs i korthet nedan. - Stockholm stad: Under 2013 utfördes riskanalys, frågeformulär, kravställan och bedömningsmall när det gäller vilka krav stadens upphandlare ska ställa på leverantörer på områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption har arbetet fortsatt då Stockholms stad har uppdragit åt Swedwatch att utföra fem nya riskanalyser. - Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi): En riskanalys av produktgrupper åt Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i Norge har utförts. - Borås textilmuseum: Texter om textilindustrin och globala arbetsvillkor har tagits fram till Borås textilmuseums permanenta utställning. - Parken Zoo i Eskilstuna AB: Riskanalys har utförts åt det kommunala bolaget gällande produktgrupperna mjukisdjur, leksaker, inredningsprodukter och kläder. - Myndigheten för tillgängliga medier: Stöd har givits i upphandlingsprocessen för Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). - RFSU AB: Generella synpunkter och vägledning i leverantörsansvar inför uppförandekod åt RFSU AB. 14

16 - Utbildningar Som en följd av Swedwatchs rapport om sponsring och mr-ansvar beställde ATG en utbildning för sina anställda. Swedwatch utförde denna på våren 2014 med särskilt Rysslandsfokus. I april höll Swedwatch en heldagsutbildning Säkra företagets mr-risker i värdekedjan för företag angående risker i värdekedjan. Teori varvades med praktik. I oktober höll Swedwatch en heldagsutbildning om Att följa upp sociala krav i offentlig upphandling. - Föreläsningar Swedwatch har haft föreläsningsuppdrag på KTH, Lunds universitet och Göteborgs universitet, för Näringslivets Miljöchefer, Svenska institutet och vid flera tillfällen genom den Globala skolan. Swedwatch har även deltagit i ett seminarium om hållbar upphandling arrangerat av Miljöaktuellt. 8. MEDIEEXPONERING 2014 Under 2014 har medieexponeringen legat på en förhållandevis hög nivå. Swedwatch lanserade fem rapporter under 2014 och omnämndes 414 gånger i media. Antalet potentiella läsare/lyssnare/tittare uppskattas till drygt 65 miljoner. (Källa: Google Analytics) Swedwatchs position som expert på frågor som rör företagsansvar har stärkts ytterligare under året. Medierna har särskilt efterfrågat Swedwatchs kunskaper om företagsansvar i konfliktområden och högriskländer, krav på mänskliga rättigheter i samband med stora sportarrangemang och inom textilindustrin. Vi har även noterat att media vänder sig till Swedwatch för kommentarer vid frågor av mer allmän karaktär, som hållbar produktion, konsumtion och julhandel. Swedwatch har medverkat i radio- och TV-sändningar och erbjudits att lyfta aktuella frågor på debattplats och i expertpaneler. Vid sidan om pressarbetet runt rapportlanseringar har kansliet agerat visselpipa genom att tipsa journalister om händelser inom det globala och svenska CSR-området samt gjort egna utspel vid viktiga nyhetshändelser. Ett exempel på det förstnämnda är att Swedwatch informerade TV4 Nyheterna om att Gekås Ullared vägrade skriva under brand- och byggavtalet i Bangladesh varpå TV4 gjorde ett reportage om saken. Ett exempel på det sistnämnda är Swedwatchs uppmärksammande av ettårsdagen av Rana Plaza-kollapsen. Swedwatch använder fortsatt medie- och omvärldsbevakningstjänsten Meltwater, varifrån statistiken i denna medierapport är hämtad, med undantag för statistik som relaterar till sociala medier och hemsidan. Tjänsten bevakar allt som nämnts om Swedwatch i källor på internet (414). Statistiken från Meltwater visar dock inte hur många av artiklarna som även/enbart förekommit i tryckta medier. 414 omnämningar är således en minimisiffra. 15

17 8.1 Ämnen som genererade flest artiklar Svenska Dagbladet och Miljöaktuellt har rapporterat flitigast om Swedwatch med totalt 11 artiklar och notiser per tidning. I affärspress har bland annat tidskriften Veckans Affärer skrivit om Swedwatch åtta gånger. Den mest uppmärksammade rapporten, De olympiska kränkningarna, omnämndes 95 gånger den 27 januari. I matrisen nedan redovisas hur media-genomslaget fördelas mellan de rapporter som lanserades under året. I vissa fall är Swedwatchs strategi att nå ut smalare men djupare i media, i andra fall att TT ska plocka upp nyheten så att den får maximal spridning även till lokala medier. För Colombiarapporten var strategin att inte gå ut brett utan istället bearbeta strategiskt utvalda medier, vilket förklarar den lägre siffran. Rapport Tema Antal artiklar (i samband med lansering) De olympiska kränkningarna Människorättskränkningar i samband med OS i Sotji. Vilket ansvar har/tar svenska 95 sponsorer och Sveriges olympiska kommitté Mänskliga rättigheter på hal is Människorättskränkningar i samband med VM i Vitryssland. Viket ansvar har/tar 47 svenska ishockeyförbundet och sponsorer i samband med ishockey-vm i Vitryssland. Dränkta rättigheter, flytande ansvar Människorättskränkningar vid colombianskt dammbygge där svenska företag deltar barn Barn till larbetare i fabriker som syr kläder till svenska företag får sina rättigheter hotade släppte Swedwatch två rapporter om ansvar för mänskliga rättigheter vid stora internationella idrottsarrangemang. Båda rapporterna nådde ut brett i media och diskuterades och kommenterades i de stora dagstidningarna och etermedia. Rapporterna genererade dessutom media under en längre period efter rapportsläpp eftersom kritiken ledde till att berörda sponsorer omedelbart agerade på kritiken. Rapporten 44 barn lanserades på Bokmässan i Göteborg, vilket var ett nytt grepp för Swedwatch och kan ha bidragit till ett extra stort medieintresse. Diagrammet ovan visar det totala antalet artiklar (414) om Swedwatch i svenska medier fördelade per vecka De fyra topparna relaterar till rapporteringen om OS i Sotji (v5), VM i Ishockey (v18), 44 barn (v37) och barnarbete i börsbolag (v50). I övrigt har Swedwatch omnämnts 1-17 gånger per vecka. 16

18 8.2 Regional spridning Årets inslag har varit jämnt fördelade mellan rikstäckande medier och lokala medier. Jämfört med tidigare år har genomslaget varit förhållandevis stort i Västra Götaland, vilket bland annat kan bero på att 44 barn lanserades på Bokmässan i Göteborg med närhet till textilstaden Borås. Diagrammet ovan visar Swedwatchs totala medieexponering 2014 fördelat på region/län. 8.3 Stark närvaro i etermedierna Swedwatch har uppmärksammats i både rikstäckande sändningar på Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och TV4. Det har rört sig om direktsändningar, förinspelade intervjuer och omnämningar vid totalt 16 tillfällen i följande program: Ekot (4), P1 Studio Ett (2), P1 Konflikt (2), P3 Nyheter (1), P4 Extra (1) och P4 Klartext (1), SVT Nyheter (2), TV 4 (1) och EFN TV (2). Därutöver har flera av P4:s lokala sändningar rapporterat om Swedwatch: P4 Uppland (2), P4 Västerbotten (2), P4 Västernorrland (1). Det innebär att Swedwatch totalt omnämnts i radiosändningar vid minst 17 tillfällen och TV vid fem sändningar/program. Skärmdumpar från TV-inslag ovan: Rapportchef Henrik Fröjmark debatterar MR-kränkningar vid ishockey-vm i SVT-Gomorron 8/5; kanslichef Viveka Risberg om kritik mot Gekås i Ullared i TV4 och 14/7; inslag om villkor för textilarbetarbarn i Bangladesh i EFN TV 26/9. 17

19 Skärmdumpar från radio-inslag ovan: Swedwatch diskuterar textilindustrins ansvar ett år efter Rana Plaza i P1:s Konflikt 19/4; Henrik Fröjmark om det nutida slaveriet i P4 Extra 23/8; Swedwatch kommenterar rapporten 44 Barn i Ekot 26/9; Inslag om kritiken mot svenska företags inblandning i vattenkraftverksbygge i Colombia i Ekot, 19/ Debattartiklar Under året har sju debattartiklar publicerats i svenska tidningar (se nedan sammanställning). Swedwatch har även kommenterat debattinlägg genom sina egna kanaler. OS-sponsorerna struntar i egna regler om rättigheter. DN-debatt den 9/1. Med: LO-TCO Biståndsnämnd, RFSL och RFSU Pensionsinvesteringarna måste bli hållbara. GP Debatt den 12/4 med 13 övriga organisationer. Skriv på avtalet, Ullared. Veckans Affärer den 24/4. Med: Fair Trade Center Hög tid att agera mot övergreppen i Vitryssland. ETC den 7/5. Med: LO-TCO Biståndsnämnd. Ambassader måste vägleda svenska företag i konfliktländer. Omvärlden nr 5/juni. Med: Svenska kyrkan, Diakonia och Latinamerikagrupperna. Svenska företag är del av textilindustrin som kränker miljontals barns rättigheter. Veckans Affärer den 26/9, samt slutreplik 9/10 Företagen bör ansvara för att minimera risker som 18

20 svar på Frivärlds Henrik Sundboms replik: Swedwatch pekar finger mot en hel bransch. Med: LO-TCO Biståndsnämnd. Planeten och pensionerna äventyras av brist på självkritik, DN Debatt 28/10, med tio övriga organisationer. 8.5 Internationellt mediegenomslag Under 2014 har Swedwatch omnämnts 34 gånger i utländska medier. Störst genomslag fick Swedwatch i finsk media. I andra länder var rapporteringen kopplad till specifika granskningar, som i Sydafrika där artiklarna handlade om svenska företags ansvar inom gruvnäringen och specifikt platinautvinning. De länder där Swedwatch omnämnts flest gånger i media 2014 (antal träffar) är: Finland (14), Sydafrika (4), Kina (3), Tyskland (3), UK (3) och USA (3). Artikel ovan i brittiska The Guardian 7/2 om hur företag kan bidra till en ökad respekt för mänskliga rättigheter, med referens till Swedwatchs rapport om The Olympic violations. 8.6 Ökat intresse i sociala medier Swedwatchs Facebooksida har fått 699 nya gillare under året och hade gillare per den sista december De inlägg som fick störst interaktion var en uppmaning om att skriva på ett avtal för att höja säkerheten i fabriker i Bangladesh, ett år efter Rana Plaza-kollapsen. Antal följare på Twitter har ökat från till runt under

Policy för Swedwatchs arbete

Policy för Swedwatchs arbete Policy för Swedwatchs arbete Fastställd av Swedwatchs styrelse den 18 mars 2009, reviderad den 22 okt 2012 och 3 mars 2014. Innehåll 1. Swedwatchs syfte och strategi 2. Arbetet med rapporter 3. Externa

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Yrkesförberedande praktik 30 hp Praktikrapport

Yrkesförberedande praktik 30 hp Praktikrapport STOCKHOLMS UNIVERSITET Statsvetenskapliga institutionen Masterprogrammet i statsvetenskap Politik och utveckling Yrkesförberedande praktik 30 hp Praktikrapport Allmänna data om praktiken Praktikplats:

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

ISO Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR)

ISO Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR) ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR) SR Day, Stockholm, 20 januari 2011 Kristina Sandberg, SIS, Swedish Standards Institute - Verksamhetsområdeschef, Ledningssystem,

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Fastställd av styrelsen 2017-05-12 Kyrkans pensionskassa har antagit en hållbarhetsstrategi för alla sina placeringar som: Ingår i Placeringsriktlinjer

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Intressentdialog om Mänskliga Rättigheter

Intressentdialog om Mänskliga Rättigheter Swedfund, 12 november 2015 Intressentdialog om Mänskliga Rättigheter Mötesanteckningar Agenda Välkomsthälsning & uppdatering Tour de table introduktion av deltagare Swedfunds ansvar att respektera mänskliga

Läs mer

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan Hållbar upphandling Hållbar upphandling Gemensamt projekt Stockholms Läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne är huvudmän för framförallt sjukvård men också för kollektivtrafik och hållbar

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

ISO 26000. En standard om ta samhällsansvar

ISO 26000. En standard om ta samhällsansvar 1 ISO 26000 En standard om ta samhällsansvar Anna Linusson, Stockholms läns landsting, Ordförande Svenska ISO 26 000 kommittén Ordförande Internationella myndighetsgruppen 2 ISO 26000 i korthet Titel:

Läs mer

Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa

Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under 2017-2019. Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa samverkansmöjligheter mellan kommun, föreningar och företag.

Läs mer

Hållbart värdeskapande 2011

Hållbart värdeskapande 2011 Hållbart värdeskapande 2011 Vi vill börja med att tacka för den fina responsen i samband med projektlanseringen 2009. Med en svarsfrekvens på hela 84 procent fick vi som investerare en bra bild av hur

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

The Academy for Human Rights in Business

The Academy for Human Rights in Business The Academy for Human Rights in Business är en direkt respons på EU-krav, det svenska åttagande till John Ruggies ramverk för mänskliga rättigheter och den nya UK Bribery Act. Vi talar allt som oftast

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING

BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Agenda Välkomna! Dan Brännström, FARs Generalsekreterare Bästa hållbarhetsredovisning 2013 Åse Bäckström, juryns ordförande Årets pristagare "Hur bra är företags hållbarhetsredovisningar

Läs mer

Hej! Latinamerikagrupperna

Hej! Latinamerikagrupperna B Detta kuvert ar viktigare an det andra du brukar få Hej! Vet du att mycket information om dina framtida pensionspengar inte står med i det där andra orange kuvertet? Information som är viktig. Som att

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Tillväxtverket och OECD 28 november 2016

Tillväxtverket och OECD 28 november 2016 Tillväxtverket och OECD 28 november 2016 Program 9.00-10.00 Hur jobbar Tillväxtverket med OECD Introduktion: Vad är OECD? Sverker Lindblad, Näringsdepartementet Några exempel på hur Tillväxtverket tar

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving

Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving Bakgrund I rapporten Ingen solskenshistoria granskade Fair Trade Center och Schyst resande 2012 arbetsvillkoren på hotell i Thailand

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Beviljade stöd 2009 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef.

Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef. Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef katarina.sundberg@regeringskansliet.se www.sou.gov.se/agenda2030 Agenda 2030 Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens statsoch regeringschefer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till, arbetsmarknaden

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Pressmeddelande 2017-02-15 Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Hållbart värdeskapande, ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare som pågått sedan

Läs mer

hållbar entreprenör För dig som vill ta tempen på ditt CSR- arbete eller få tips på hur du kan föra in CSR i ditt företagande av: Åsa Helg

hållbar entreprenör För dig som vill ta tempen på ditt CSR- arbete eller få tips på hur du kan föra in CSR i ditt företagande av: Åsa Helg t lbarhe l och hå a s i v t t ör rä f Elever hållbar entreprenör För dig som vill ta tempen på ditt CSR- arbete eller få tips på hur du kan föra in CSR i ditt företagande av: Åsa Helg hållbar entreprenör

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 201415 Centrum mot rasism Stockholm 20140315 2 Inledning CMR:s huvudsakliga kärnverksamhet är att följa och påverka utvecklingen i Sverige vad gäller diskriminering och rasism. Följande

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Union to Union på Union to Union: Samlat program på Bokmässan 2015

Union to Union på Union to Union: Samlat program på Bokmässan 2015 Union to Union på Union to Union: Samlat program på Bokmässan 2015 Våra seminarier på Bokmässan 2015 Union to Union deltar på Internationella torget - Bokmässan -den 24-27 september med ett program späckat

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr [Fair Sex] is sex on equal terms and with mutual respect in all situations. Sex trafficking is the opposite of

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Presentation ISO 10667

Presentation ISO 10667 Presentation ISO 10667 Testdagen 2012 2011-03-30 1 Agenda 11.00 11.45 1. Övergripande presentation av ISO 10667 2. Certifiering mot ISO 10667 3. Frågor Tidplan ISO 10667 Vi är här nu ISO 10667 Förslag

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Inspirationsmöte FMV Upphandlingsutredningen. 18 november Lena Jupiter Larsson, FMV. Datum, Bild 1, Författare

Inspirationsmöte FMV Upphandlingsutredningen. 18 november Lena Jupiter Larsson, FMV. Datum, Bild 1, Författare Datum, Bild 1, Författare Inspirationsmöte FMV Upphandlingsutredningen 18 november 2011 Lena Jupiter Larsson, FMV Datum, Bild 2, Författare Agenda Presentation av uppdrag: Fas 1 Inhämtning Underlag och

Läs mer

cc ; utrikesminister Margot Wallström, finansminister Magdalena Andersson, biståndsminister Isabella Lövin

cc ; utrikesminister Margot Wallström, finansminister Magdalena Andersson, biståndsminister Isabella Lövin Stockholm 26 november 2014 Stefan Löfven, partiledare och statsminister Åsa Romson, språkrör och vice statsminister cc ; utrikesminister Margot Wallström, finansminister Magdalena Andersson, biståndsminister

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

Billigt, men till vilket pris? Hur man ställer, och följer upp, sociala och etiska krav i offentlig upphandling

Billigt, men till vilket pris? Hur man ställer, och följer upp, sociala och etiska krav i offentlig upphandling 1 Billigt, men till vilket pris? Hur man ställer, och följer upp, sociala och etiska krav i offentlig upphandling Erik Olsson/Delphi Malin Oud/Tracktwo Umeå den 25 mars 2014 Parallellseminarium SOI årkonferens

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra?

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? Karin Wimmer Agenda FN:s 17 Globala utvecklingsmål Global Reporting Initiative

Läs mer

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå I december 2007 behandlade Skellefteå kommunfullmäktige (KF) en motion från Folkpartiet, skriven 2002, angående rättvis handel. En uppförandekod i kommunens

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Inledning Detta policydokument utgör regelverk för Kvinna till Kvinnas kapitalförvaltning. Syfte, mål och avgränsning Syfte Syftet med placeringspolicyn

Läs mer

Politik för hållbart företagande

Politik för hållbart företagande Utrikesutskottets yttrande 2015/16:UU4y Politik för hållbart företagande Till näringsutskottet Näringsutskottet beslutade den 21 januari 2016 att bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

BOMBER OCH GRANATER SVENSKA BANKERS INVESTERINGAR I KONTROVERSIELL VAPENEXPORT

BOMBER OCH GRANATER SVENSKA BANKERS INVESTERINGAR I KONTROVERSIELL VAPENEXPORT BOMBER OCH GRANATER S V E N S K A B A N K E R S I N V E S T E R I N G A R I K O N T R O V E R S I E L L VA P E N E X P O R T Detta är en sammanfattning av en längre rapport publicerad på engelska av Diakonia

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

Utvärderingsriktlinjer för LO-TCO Biståndsnämnd

Utvärderingsriktlinjer för LO-TCO Biståndsnämnd Utvärderingsriktlinjer för LO-TCO Biståndsnämnd Antagna av styrelsen 2006-06-21 Inledning LO-TCO Biståndsnämnd är ett samarbetsorgan mellan LO och TCO för internationellt fackligt utvecklingssamarbete.

Läs mer

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod BILAGA 3 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (12) Bedömningsmall Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod Centrala grundförutsättningar: Frågorna avser tillverkningsprocessen

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Hur står det till med kycklingarna P i Thailand?

Hur står det till med kycklingarna P i Thailand? Hur står det till med kycklingarna P i Thailand? Hållbarhetskollen Tjänsten vänder sig till SKI:s kunder, d.v.s. kommuner, landsting och dess bolag Samordnad uppföljning av: etiska och sociala krav djurskyddskrav

Läs mer

Kommentarer till utkast till handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter

Kommentarer till utkast till handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter 2015-03-25 Kommentarer till utkast till handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter Undertecknande organisationer välkomnar att regeringen presenterar ett utkast till handlingsplan för företagande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 Styrelsens förslag till föreningens årsmöte

VERKSAMHETSPLAN 2017 Styrelsens förslag till föreningens årsmöte VERKSAMHETSPLAN 2017 s förslag till föreningens årsmöte 2017-03-16 Består av två delar: Verksamhetsstrategi samt handlingsplan 2017 Verksamhetsstrategi 1. Vision Sveriges Ekokommuners vision är ett hållbart

Läs mer

Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige

Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige 1. Inledning CONCORD Sveriges uppdrag är att inom ramen för EU:s utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik bedriva påverkans- och informationsarbete med fokus

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Talarmanus för presentation om Fairtrade region

Talarmanus för presentation om Fairtrade region Talarmanus för presentation om Fairtrade region Detta talarmanus är framtaget som stöd när du håller en presentation om Fairtrade region. Det innehåller också kort information om vad Fairtrade City är.

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Ärendets bakgrund. 1 Kapitel II Allmän policy

Ärendets bakgrund. 1 Kapitel II Allmän policy Uttalande av svenska Nationella kontaktpunkten (NKP) för OECD:s riktlinjer för multinationella företag med fullt stöd av Norges NKP - med anledning av anmälan från argentinska miljöorganisationen CEDHA

Läs mer

Temaundersökning om NÄTHAT

Temaundersökning om NÄTHAT Temaundersökning om NÄTHAT mot journalister i Sverige 2015 Tema näthat: Siffror från Cisions journalistoch kommunikatörsundersökning 2015 Hur ser hotbilden mot journalister ut online? Som en del av vår

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2015-2016 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

ISO Sustainable Procurement Guidance

ISO Sustainable Procurement Guidance ISO 20400 Sustainable Procurement Guidance (prel. Vägledning för hållbar upphandling ) staffan.soderberg@amap.se Ordförande ISO 20400 Hållbar Upphandling Standarder är verktyg för prestanda Organisationens

Läs mer

http://www.easyresearch.se/s.asp?id=27275423&pwd=4lrkvm8l&showresponses=true

http://www.easyresearch.se/s.asp?id=27275423&pwd=4lrkvm8l&showresponses=true Page 1 of 14 Language: Svenska Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Företagens samhällsansvar. Daniel Nordström

Företagens samhällsansvar. Daniel Nordström Företagens samhällsansvar Daniel Nordström Presentationens innehåll Företags samhällsansvar Begreppsmodell Globaliseringen skapar nya förutsättningar Företagens affärsverksamhet ger samhällsnytta Goda

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 , VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 Internationella Juristkommissionen - Svenska Avdelningen V E R K S A M H E T S P L A N 2011-2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Övergripande och långsiktiga uppdrag... 3 Målgrupper...

Läs mer

CHANGE YOUR SHOES VEM TAR ANSVAR FÖR SKOARBETAREN? En undersökning av 23 europeiska skoföretags hållbarhetsarbete

CHANGE YOUR SHOES VEM TAR ANSVAR FÖR SKOARBETAREN? En undersökning av 23 europeiska skoföretags hållbarhetsarbete CHANGE YOUR SHOES VEM TAR ANSVAR FÖR SKOARBETAREN? En undersökning av 23 europeiska skoföretags hållbarhetsarbete INTRODUKTION Ungefär 24 miljarder par skor tillverkas varje år 1. Skomarknaden är dynamisk

Läs mer