INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING OM SWEDWATCH STRATEGIER VERKSAMHETEN OUTPUT Rapporter Filmer och bildspel Övrigt Aktiviteter OUTCOME PER EFFEKTMÅL Effektmål 1: Leverantörs- och kundansvar Effektmål 2: Investeringar, företags egen verksamhet och institutionellt ägande Effektmål 3: Innovationer och best practice EXTERNA UPPDRAG MEDIEEXPONERING Ämnen som genererade flest artiklar Regional spridning Stark närvaro i etermedierna Debattartiklar Internationellt mediegenomslag Ökat intresse i sociala medier Fler nya besökare på hemsidan STYRELSE OCH KANSLI

3 1. INLEDNING Den här berättelsen redogör för Swedwatchs verksamhetsår 2014, det sista året i den treårsperiod som Swedwatch har avtal med Sida genom B4D, Business for Development. 1 Sidaprogrammet finansierar projekt som anges i Swedwatchs 3-åriga programplan från 2011, motsvarande 5,5 milj SEK per år. Den här verksamhetsberättelsen redovisar de outputs och outcomes som relaterar till Sidaprogrammet, det vill säga hur föreningen har svarat upp mot de effektmål och indikatorer som formulerades i programplanen. Berättelsen redogör även kortfattat för föreningens externa uppdrag. 2. OM SWEDWATCH Swedwatch är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Föreningens syfte är att minska sociala och miljömässiga missförhållanden i samband med svenskrelaterade företags verksamhet utomlands, framför allt i utvecklings- och låglöneländer, genom att granska, påverka och informera om sådana missförhållanden, samt genom att uppmuntra föredömen, driva på och i en öppen dialog samverka med företag och offentliga institutioner i Sverige så att större uppmärksamhet ägnas åt att förebygga sådana missförhållanden (Swedwatchs stadgar 1 och 2). Swedwatch kanaliserar berörda människors synpunkter och lösningsförslag till företagen själva, till allmänhet och beslutsfattare via rapporter, filmer, dialog och seminarier. Granskningarna fastställs i en verksamhetsplan som utformas årligen av Swedwatchs styrelse. 3. STRATEGIER Swedwatch ska uppnå sina syften och målsättningar genom tre strategier: Granska företags verksamhet i syd och informera allmänhet och näringsliv om slutsatserna. Tillsammans med medlemsorganisationerna bedriva pådrivande arbete genom aktiviteter som relaterar till en granskning. Samarbeta med och arbeta för kapacitetsbyggande av lokala partners i syd, nätverka internationellt och delta i den allmänna svenska och internationella CSR-debatten. Under 2014 har verksamheten legat i linje med dessa strategier genom rapporter och aktiviteter i samverkan med medlemsorganisationerna och deras aktiviteter som relaterar till rapporter. 4. VERKSAMHETEN 2014 Swedwatchs tre roller; vakthund, visselpipa och lykta har kombinerats och växlat dynamiskt utifrån situation och researchresultat. Den kommunikationsstrategi som utvecklades 2013 har implementerats vilket främst har resulterat i ett allt mer intensivt flöde av kortare publiceringar och bloggar. Dessa har publicerats under vinjetten Nyheter och blogg och fått god spridning. 1 ENICT, Enheten för Näringsliv och ICT 2

4 Därutöver har ett nyhetsbrev som samlar den senaste tidens händelser utvecklats och har sedan i mars gått ut till dryga 600 prenumeranter. På våren fortbildades kansliet i rörlig media. Den omorganisation som gjordes 2013 har gällt även 2014: en rapportchef ansvarar för dagligt redaktörsarbete och ansvarig utgivare/kanslichef är övergripande verksamhetsledare. En person har varit ansvarig för marknadsföring av Swedwatch till externa uppdragsgivare. Detta har gett resultat i form av externa uppdrag, mer om detta i kapitel 8. Utöver kärnverksamheten research och rapportproduktion har det tredje och sista året i Sidaprogrammet ägnats åt strategiarbete framåt med styrelse och kansli. En LFA-workshop har hållits med styrelsen och en programansökan för lämnades in till Sida i maj OUTPUT Rapporter 1. De olympiska kränkningarna om OS i Sotji, i samarbete med LO TCO Biståndsnämnd, RFSL och RFSU. Publicerad Slavliknande förhållanden bakom VM-byggen i Qatar, i samarbete med LO TCO Biståndsnämnd. Publicerad Mänskliga rättigheter på hal is om OS i Belarus, i samarbete med LO TCO Biståndsnämnd. Publicerad Dränkta rättigheter, flytande ansvar om kundansvar i Colombia, i samarbete med Svenska kyrkan, Diakonia och Latinamerikagrupperna. Publicerad Mänskliga rättigheters-due diligence den svenska statens skyldighet och företagens ansvar, i samarbete med ECCJ Sverige där Amnesty, Diakonia, Latinamerikagrupperna och Fair Trade Center ingår. Publicerad barn om textilarbetarnas barn i Bangladesh, i samarbete med LO-TCO Biståndsnämnd. Publicerad Filmer och bildspel 1. Ett bildspel om Rana Plaza-katastrofen som följdes av ett upprop till de företag som inte skrivit på Brand- och byggavtalet att göra det. (Skriv på avtalet, Ullared. Veckans Affärer, 24/4.) 2. Hur ska företag agera i konfliktområden? En utbildande film om företags ansvar enligt internationella riktlinjer. Filmen riktar sig till transnationella företag som deltar i eller 3

5 levererar till infrastruktur- och utvinningsprojekt i konfliktdrabbade områden, eller till projekt som riskerar leda till konflikt. Publicerad Övrigt Sju debattartiklar (se kapitel 8), ett 20-tal artiklar/notiser/bloggar till hemsidan, fyra nyhetsbrev till prenumeranter, en fotoutställning om hotade människorättsaktivister i Colombia, presentations- och utbildningsmaterial. 5.4 Aktiviteter Under 2014 har Swedwatch; 1. Genomfört ett rundabordssamtal med AP-fondernas Etikråd om fondernas hållbarhetsarbete i Stockholm den 23/6. 2. Anordnat eller deltagit i ett tjugotal större seminarier, om inget annat nämns i Stockholm: - Internationella idrottsevenemang och mänskliga rättigheter i arbetslivet på Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH den 17/1. - Företagsmoral på export en lönsam affär? på Handelshögskolan den 30/1. - Idrottssponsring och mänskliga rättigheter en omöjlig ekvation? på Social Responsibility Day den 26/3. - Företagsansvar i konfliktens Colombia på Världens fest i Karlstad 30/5. - Lärdomar från Niassa, om markinvesteringar och Chikwetiprojektet arrangerat av Svenska kyrkan i Uppsala den 3/6. - Mänskliga rättigheters-due diligence den svenska statens skyldighet och företagens ansvar, på Postmuseum den 10/6. - Women s rights and working conditions in the textile industry partnership for empowerment på Nordiskt Forum i Malmö den 14/6. - Svenskt välfärdsbygge i Afrika? Om svenska investeringar på den afrikanska kontinenten, i Almedalen, Visby den 30/6. - Staterna, företagen och de mänskliga rättigheterna hur når vi rättvisa? Paneldebatt i samarbete med Amnesty med riksdagsledamöter från Socialdemokraterna Moderaterna, Miljöpartiet och Centerpartiet i Almedalen den 3/7. - Vatten som finansiell risk, i Almedalen den 3/7 arrangerat av SIWI. - Sportens ansvar för mänskliga rättigheter, på Pride den 30/7. - EcoProcura internationell konferens om hållbar upphandling och de nya EU-direktiven om sociala krav i offentlig upphandling den 24-26/9. - OECD ILO High Level Roundtable i Paris om ansvarsfullt leverantörsansvar i klädindustrin den 29-30/9. - Forum for business and human rights: How to get beyond policy? den 10/11 i London. 4

6 - Sowing the Seeds for Global Sustainable Supply Chains, BSCI:s (Business Social Compliance Initiative) årsmöte den 13/11 i Bryssel. - MR-dagarna i Umeå 13-15/11 om textilindustrin i Bangladesh med LO-TCO biståndsnämnd och om UNGP med Raoul Wallenberg institutet. - CSR-seminarium på Stockholms Handelshögskola om företagens roll och ansvar i samhället den 14/11. - Asia-Europé Meeting (ASEM) om företag och mänskliga rättigheter den 18-20/11 i Hanoi. - FN:s årliga forum Business and Human Rights i Genève den 1-3/ Arrangerat Sverigepremiär av den bangladeshiska långfilmsdokumentären Are you listening! på Stockholms första klimatfilmfestival To Future With Love på Bio Rio vid Hornstull den 29/8. I samband med detta arrangerade Swedwatch även ett politikersamtal om klimatförändringarnas effekter, klimatsmarta aktiefonder och vilka klimathänsyn banker och fondbolag kan ta. 4. Deltagit i en intressentdialog om Swedfunds hållbarhetsrapport Växtkraft integrerad redovisning 2013 med syftet att ge feedback på rapporten till Swedfund den 9/6. 5. Deltagit i en intressentdialog om TeliaSoneras hållbarhetsstrategier den 13/ På förfrågan föreläst på branschmöten, skolor och organisationer. 7. Fortsatt engagemanget i den svenska avdelningen av European Coalition of Corporate Justice (ECCJ), dels genom att delta i årsmötet i Berlin, 19-20/4, där strategier för kommande år antogs, dels genom att ha varit delaktiga vid framtagandet av rapporten angående due diligence-mekanismer i det svenska rättssystemet, Mänskliga rättighetersdue diligence den svenska statens skyldighet och företagens ansvar, tillsammans med Amnesty International Sverige, Fair Trade Center, Diakonia och Latinamerikagrupperna. 8. Fortsatt sitt engagemang i European Working Group on Ethical Public Procurement (EWGEPP) genom att delta i arbetsgruppens möte i Bremen 26/3, där en framtida gemensam ansökan för finansiering av en studie kring upphandling inom vårdsektorn diskuterades. 9. Deltagit i en referensgrupp till nätverket Electronics Watch, som arbetar med att stärka arbetares rättigheter inom elektronikindustrin genom ökade hållbarhetskrav hos europeiska upphandlare. 10. Deltagit i fyra upprop: - Den 4/3 deltog Swedwatch i ett upprop i samband med EU-kommissionens arbete med ett lagförslag rörande handeln med mineraler. Swedwatch deltog som en av 58 organisationer i ett gemensamt utspel för att Europa tar sitt ansvar. Svenska 5

7 Dagbladet rapporterade om detta 4/3 i artikeln: EU förbereder lag mot konfliktmineraler. - Den 15/4 följde Swedwatch, LO-TCO Biståndsnämnd, RFSU och RFSL upp rapporten De olympiska kränkningarna med att skicka in ett brev till Internationella Olympiska Kommittén, IOK, med anledning av deras reformarbete Olympic Agenda I brevet uppmanas IOK att inkludera människorättsaspekter i processen för att utse värdstäder. - Den 23/5 skrev 47 miljömäktiga, Swedwatch en av dem, en appell till Sveriges politiker i Miljöaktuellt, och manade till breda parti- och generationsöverskridande överenskommelser gällande miljön, precis som demokrati, säkerhet och mänskliga rättigheter. - Den 12/8 deltog Swedwatch i ett internationellt upprop med drygt 100 andra organisationer för att stoppa rättegången mot Andy Hall. Researchern Andy Hall riskerar miljonböter och ett långt fängelsestraff i Thailand efter att ha granskat ananasindustrin i Thailand åt organisationen Finnwatch och avslöjat allvarliga kränkningar. 11. Bidragit till kapacitetshöjande insatser: - Rapporten Platinautvinning med risker från oktober 2013 om platinaindustrin har översatts till engelska och lanserats i Sydafrika. I rapporten konstaterade Swedwatch att svenska företag med kopplingar till platinaindustrin i Sydafrika inte hanterar riskerna med verksamheten transparent. Swedwatchs samarbetsorganisation Benchmarks Foundation har lanserat rapporten i Sydafrika. - Swedwatch har agerat rådgivare med särskild kompetens i bangladeshisk arbetsrättslagstiftning i utvecklingen av ett digitalt träningsverktyg för arbetare och ledning på fabriker i Kina och Bangladesh, Quiz Rights & Responsibilities. - Rapporten Vinets väg från druva till glas (2013) om Systembolagets leverantörsansvar har översatts i en kortare version till engelska och spanska för spridning till organisationer och fackförbund i Chile, Argentina och Sydafrika. - Rapporten Dränkta rättigheter, flytande ansvar (2014) översattes till spanska med syftet att stärka både företagen och civilsamhällesorganisationer i Colombia kring kundansvarsfrågan samt höja medvetandet om företags roll och ansvar i konfliktområden. 6

8 6. OUTCOME PER EFFEKTMÅL 6.1 Effektmål 1: Leverantörs- och kundansvar Mål: Svenska företag, konsumenter, beslutsfattare, investerare och kreditgivare har fått ökad medvetenhet om risker och möjligheter i värdekedjan (både nedåt i kund- och konsumentled och uppåt i leverantörsled). Rapporter 1. De olympiska kränkningarna Om OS i Sotji, de svenska sponsorerna och de mänskliga rättigheterna Rapporten publicerades i januari 2014 och granskade Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och dess svenska sponsorer i relation till kränkningar av de mänskliga rättigheterna i samband med OS i Sotji. Arrangemanget av OS i Sotji ledde till en rad olika människorättskränkningar, både i direkt samband med arrangemanget och under förberedelsefasen. Rapporten visar att den olympiska rörelsen, där SOK är den svenska delen, saknar policies och rutiner för att undvika mr-kränkningar i samband med de olympiska spelen. Rapporten slår fast att även sponsorer har ett ansvar att försöka minimera negativ påverkan på mänskliga rättigheter som står i samband med deras sponsringsverksamhet, i enlighet med UN Global Compact, OECD:s riktilinjer för multinationella företag och FN:s vägledande riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter. Ingen av SOK:s svenska huvudsponsorer hade dock gjort någon mr-due diligence i samband med sina sponsoravtal med SOK. Swedwatchs granskning visade att frågeställningen kring sponsring och CSR är ny och väckte debatt både i Sverige och internationellt. Outcome: Som en direkt följd av rapporten enades de svenska huvudsponsorerna tillsammans med SOK om att driva frågan om skärpta krav kring mänskliga rättigheter i samband med värdskapet för framtida olympiska spel. Vattenfall tog fram en policy kring sponsring och mänskliga rättigheter som delgavs Swedwatch. Inte bara huvudsponsorerna utan även andra sponsorer såsom H&M såg de Olympiska Spelens kopplingar till människorättskränkningar som mycket allvarliga. SOK:s huvudsponsorer ATG, Nordea och Vattenfall är angelägna om att hitta metoder för att påverka positivt och vill ta med människorättsaspekterna i de kommande förhandlingarna om sponsringen med SOK. Kulturdepartementet som har ansvar för idrottsfrågor bjöd in Swedwatch på en intern nordiskt tjänstemannaworkshop för att de ska kunna arbeta tydligare med mr-frågan i idrotten. ATG anlitade också Swedwatch som en del i en mr-utbildning för de anställda innan de åkte till Ryssland för att representera ATG i Sotji. Rapporten fick gott genomslag i media, både på tidningarnas ekonomisidor och på sportsidorna. Även internationellt plockades rapporten upp både i Danmark och i Storbritannien (The Guardian). I samband med att Internationella Olympiska Kommittén bjöd in olika intressenter att komma in 7

9 med förslag till den olympiska rörelsens förnyelsearbete inkom Swedwatch med en skrivelse med konkreta förslag på hur IOK bör arbeta med mänskliga rättigheter i samband med att nya värdstäder utses. En dialog har i samband med detta också förts med SOK. Rapporten togs fram i samarbete med LO-TCO biståndsnämnd, RFSL och RFSU som tillsammans med Swedwatch publicerade en debattartikel i Dagens Nyheter den 9/1. Den17/1 medverkade Swedwatch på seminariet Rena spel på Gymnastik- och idrottshögskolan för att diskutera De olympiska kränkningarna. Den 29/1 debatterades rapporten på Kulturhusets debattscen Plattan (livesändes). Bland deltagarna fanns Swedwatch, Ulrika Westerlund från RFSL samt Sveriges Olympiska Kommittés, ordförande Stefan Lindeberg. Den 26/3 debatterades idrottssponsring och mänskliga rättigheter på Social Responsibility Day Seminariet modereras av Henrik Fröjmark från Swedwatch och i panelen satt sponsorcheferna från Nordea, Vattenfall samt Kristina Henschen, kanslichef, LO-TCO Biståndsnämnd och Viveka Risberg, kanslichef, Swedwatch. 2. Slavliknande förhållanden bakom VM-byggen i Qatar Under våren genomförde Swedwatch en fältstudie i Qatar för att undersöka migrantarbetares situation på byggarbetsplatser i samband med landets förberedelser inför stora internationella mästerskap som handbolls-vm 2015 och fotbolls-vm Qatar genomgår en byggboom tack vare de kommande sportevenemangen och för att kunna genomföra dessa projekt arbetar en mycket stor mängd migrantarbetare i landet. Situationen för dessa utgör i många fall allvarliga kränkningar av arbetarnas mänskliga rättigheter. Rapporten beskriver hur det så kallade kafalasystemet, som i praktiken gör arbetarna livegna, fungerar samt intervjuar arbetare på qatariska byggen. Rapporten gjordes i form av ett längre reportage. Rapporten som publicerades i mars lyfte för första gången i Sverige fram handbolls-vm som ett arrangemang förknippat med stora risker för mr-kränkningar i samband med bygget av arenor för arrangemanget. I och med denna rapport uppmärksammades också frågan på Svenska handbollsförbundet vars ordförande i en intervju med Swedwatch öppnade för att driva frågan vidare. Rapporten diskuterades också under det seminarium som Swedwatch medverkade i på Pridefestivalen. Outcome: Rapporten har bidragit till diskussionen om idrottsevenemang och mänskliga rättigheter, både generellt och i fallet med VM i Qatar samt bidragit till att dessa frågor uppmärksammats av ansvariga aktörer. 8

10 3. Mänskliga rättigheter på hal is Svenska ishockeyförbundet och dess sponsorer passiva inför Lukasjenkas VM-show Rapporten publicerades i maj 2014 och granskade Svenska Ishockeyförbundet (SIF) och dess svenska sponsorer i relation till kränkningar av de mänskliga rättigheterna i samband med Ishockey- VM i Vitryssland. Arrangemanget ledde till direkta människorättskränkningar som tvångsarbete och tillslag mot politisk opposition. Mästerskapen fungerade också som ett inhemskt pr-jippo och en del i diktatorn Lukasjenkas presidentvalskampanj. Rapporten kunde bekräfta bilden från arbetet med OS i Sotji - att företagen hittills inte har sett sponsringen som en del av sin värdekedja, och att det är en ny dimension för dem. Inte heller har de drivit något arbete för att försöka påverka SIF i frågor om mänskliga rättigheter. I rapporten rekommenderas SIF att anta en policy för mänskliga rättigheter och att verka för att tydliga krav ställs på framtida värdländer. Outcome: Svenska spel, Skoda och Scandic Hotels öppnade som en följd av rapporten upp för att ställa tydligare mr-krav i sina sponsoravtal. De sa sig också vara villiga att driva dessa frågor tillsammans med övriga sponsorer gentemot ishockeyförbundet. Rapporten fick stort genomslag i media i hela landet i och med att TT och Sveriges radios P3 Nyheter plockade upp den. Swedwatch deltog också i en debatt med SIF:s generalsekreterare i SVT:s Nyhetsmorgon. Rapporten togs fram i samarbete med LO-TCO Biståndsnämnd som bidragit med expertis om fackliga rättigheter i Vitryssland. Rapportens preliminära resultat diskuterades också på ett seminarium anordnat av LO-TCO Biståndsnämnd. 4. Dränkta rättigheter, flytande ansvar En rapport om övergrepp runt bygget av Colombias största vattenkraftverk och de svenska aktörernas ansvar. Rapporten publicerades i juni 2014 och granskade de svenska företagen Atlas Copcos och Scanias kundansvar kopplat till deras inblandning i vattenkraftverket Hídroituango i Colombia, samt hur väl den svenska ambassaden lever upp till internationella riktlinjer för ambassaders ansvar i konfliktområden. Det pågående bygget av vattenkraftverket har lett till en allvarlig negativ påverkan på mänskliga rättigheter genom det försämrade säkerhetsläget, övergrepp mot civilbefolkningen från säkerhetspersonal runt bygget och en ökad hotbild mot människorättsaktivister som kritiserar projektet. De svenska företagen levererar utrustning till bygget och deltar också genom servicepersonal på plats. När Swedwatchs granskning började kände varken de svenska företagen eller ambassaden till den konfliktfyllda situationen runt vattenkraftverket och inte heller mordet på en aktivist i området, trots att det uppmärksammats internationellt. Inget av företagen hade gjort någon mr-due diligence eller utvärderat sin kund inför detta projekt. Ambassaden informerade inte företagen om de ökade riskerna att bli inblandade i människorättskränkningar i konfliktområden, vilket ambassaden ska göra enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. 9

11 Målet med granskningen var dels att bidra till att svenska företag i Colombia stärker sina system för mr-due diligence i kundledet, dels att bidra till att svenska ambassaden i Colombia utvecklar sitt stöd till svenska företag i dessa frågor i linje med FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Outcome: De granskade företagen Scania och Atlas Copco har genomfört en rad konkreta åtgärder för att förbättra sina processer för human rights due diligence i kundledet. Företagen har varit i kontakt med varandra och med ambassaden angående de problem som Swedwatch påtalat och skaffat sig mer kunskap om situationen genom kontakt med både sina kunder, civilsamhällesorganisationer och experter på området. Scanias VD har tillsammans med andra nyckelpersoner från huvudkontoret besökt Colombia och Atlas Copco planerar en mr-utbildning för personalen där. Atlas Copco har använt Colombia och Hídroituango-fallet för att utveckla sitt kundutvärderingsverktyg. Atlas Copco har också delat med sig av detta verktyg till Scania och företagen har haft flera möten om problemen runt Hídroituango. Ambassaden ska trappa upp sitt arbete med företagsansvar och har erbjudit företagen hjälp med kontakter i det specifika fallet. Ytterligare en outcome, som kan ses som en direkt följd av Colombiarapporten, är att Skanska har förbättrat sin hotline, trots att de inte var ett av de granskade företagen. Swedwatch var i kontakt med fler svenska företag än de som var aktuella i Colombiarapporten, bland annat intervjuades Skanska och i samband med det upptäckte Swedwatch flera brister i företagets hotline där anställda ska kunna rapportera problem anonymt. Skanska meddelade därefter Swedwatch att man ändrat hotlinesystemet så att det ska bli lättare för de anställda att använda. Svenska kyrkan, Diakonia och Latinamerikagrupperna har medverkat i hela processen runt rapporten och dess lansering. Svenska kyrkan har deltagit aktivt i processen runt rapporten, bland annat med personal på plats i Colombia. Under arbetet med rapporten dokumenterades Swedwatchs fältresa och de lokala förhållanden av en fotograf vars alster använts i en monterutställning under Svenska kyrkans internationella konferens Världens fest i Karlstad sista helgen i maj. Vid samma tillfälle deltog också ansvarig researcher från Swedwatch i två seminarier om rapporten. Samtliga medlemsorganisationer bakom rapporten deltog i en debattartikel som publicerades i Omvärlden i juni. Lokalt i Colombia anordnades en workshop med inblandade företag och andra svenska intressenter i april, vid vilken samtal fördes om företagsansvar och due diligence-frågor. I anslutning till workshopen genomförde Svenska kyrkan även ett antal möten med bland annat ambassaden, Scania och lokala människorättsorganisationer där samtalen kretsade kring rapporten. Swedwatch kommer att följa upp de preliminära resultaten av rapporten i Colombia genom en lansering av samma rapport översatt till spanska under Då kommer även dialogmöten att hållas med svenska företag med verksamhet i Colombia. 10

12 5. 44 barn En rapport om textilindustrins inverkan på barns rättigheter Swedwatch har för första gången granskat företagsansvar ur ett barnrättsperspektiv. Den 26:e september publicerades rapporten 44 barn gjord i samarbete med LO-TCO Biståndsnämnd. Studien bygger på intervjuer med barn till textilarbetare anställda på leverantörsfabriker med svenska kunder i Bangladesh. Rapporten visar att föräldrarnas låga löner inte räcker för att säkerställa en rimlig levnadsstandard för barnen. Att enbart lönehöjningar inte löser fattigdomsproblematiken för textilarbetarna i Bangladesh är en viktig slutsats i rapporten. Oreglerade hyresmarknader, prisökningar och korruption äter upp stora delar av den senaste höjningen av minimilönen. Samtliga 18 svenska företag som svarat på Swedwatchs enkät menar att de har ett delat ansvar för barnens situation, samtidigt som inget av företagen rapporterar ett systematiskt arbete med barnrättsfrågor, utöver policies som förbjuder barnarbete. Rapporten uppmanar bland annat företagen att föra dialog med relevanta myndigheter kring inte minst lönefrågan och levnadsvillkoren för arbetarnas familjer. Noteras kan också att detta var frågor som H&M:s vd Karl-Johan Persson lyfte vid ett möte med handelsministern i Bangladesh i mitten på oktober. I samband med publiceringen av rapporten deltog Swedwatch i frukostseminariet, Hur mår barnen när mamma syr kläder? på Bokmässan i Göteborg. Samma dag publicerades en debattartikel i Veckans Affärer som replikerades av Frivärld. Rapporten uppmärksammades också bland annat av TT och Sveriges Radios nyhetssändningar. Swedwatch uppmanade vidare till en nationell handlingsplan för en hållbar textilindustri i Bangladesh, i likhet med vad flera andra länder gjort Effektmål 2: Investeringar, företags egen verksamhet och institutionellt ägande Mål: Svenska investeringar i syd synkroniserar med biståndsmål och PGU, det vill säga tar relevanta sociala och miljömässiga hänsyn samt bidrar långsiktigt till fattigdomsminskning. Rundabordsmöte 1. Rundabordssamtal med AP-fondernas Etikråd Mötet hölls den 23/6 med John Howchin och Arne Lööw från Etikrådet samt en representant från Swedwatch och två från Latinamerikagrupperna. Samtalet utgick från rekommendationer ur Swedwatchs rapport Rena guldgruvan från 2011 och fokuserade på transparens och insyn, integrering av hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen, resurser för hållbarhetsarbete samt 11

13 uppdatering av hur Etikrådet agerat i förhållande till de gruvbolag som tas upp i rapporten. Inför mötet gjordes en skriftlig uppdatering av nuläget i de olika gruvprojekten som delgavs Etikrådet under mötet. Outcome: Etikrådet har genomfört flera förändringar i linje med Swedwatchs rekommendationer för att öka transparens i hållbarhetsarbetet och införa tydligare riktlinjer för ägardialoger. Etikrådets offentliga rapportering av hållbarhetsarbetet har blivit mer utförlig, exempelvis genom redovisning av hur dialogerna med problematiska bolag har utvecklats. Därtill har en tidsbegränsning för hur länge dialogerna kan pågå satts upp. Etikrådets medlemmar har också valt att sälja av sitt innehav i fyra kontroversiella bolag, samt har inlett dialog med Barrick Gold,ett av de företag som togs upp i rapporten. Sedan 2011 har Etikrådet ett särskilt fokus på gruvbranschen vilket också var fokus i Swedwatchs rapport. Etikrådet har även utökat sin dialog med olika intressentgrupper. När det gäller sjunde AP-fonden som inte representeras av Etikrådet har det kanadensiska gruvbolaget Barrick Gold satts på sjunde AP-fondens svarta lista över bolag som fonden inte investerar i Sjunde AP-fonden har sålt av sitt innehav efter de miljöbrott som bolaget dömts för i samband med Pascua-Lamagruvan på gränsen mellan Chile och Argentina. Pascua- Lamagruvan uppmärksammades av Swedwatch i rapporten Rena guldgruvan från Latinamerikagrupperna har arbetat tillsammans med Swedwatch med att planera mötet och ta fram faktaunderlag. Rapport 2. Mänskliga rättigheters-due diligence den svenska statens skyldighet och företagens ansvar Den 10/6 lanserade ECCJ Sverige (European Coalition for Corporate Justice), bestående av Amnesty International Sverige, Swedwatch, Fair Trade Center, Diakonia och Latinamerikagrupperna, rapporten Mänskliga rättigheters-due diligence den svenska statens skyldighet och företagens ansvar. Rapporten presenterar existerande due diligence-mekanismer i svensk rätt samt förslag på hur svenska staten kan stärka kraven på mr-due diligence genom olika lagstiftningsmetoder. I samband med lanseringen anordnades ett seminarium där även två andra rapporter om tillgången till rättvisa för drabbade av företagsrelaterade kränkningar presenterades. Seminariet avslutades med en panel bestående av Jonas Ebbesson (professor i miljörätt, SU), Sandra Atler (jurist och expert på företag och mänskliga rättigheter), Sven Östberg (gruppchef UD:s grupp för hållbart företagande) och Reinhilde Weidacher (Head of Research, Ethix SRI Advisors). 12

14 I Almedalen anordnade Swedwatch, tillsammans med Amnesty International Sverige, en paneldebatt med riksdagsledamöter från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och Centerpartiet med rapporten som utgångspunkt. Riksdagsledamöterna diskuterade deras syn på frågan om svenska statens roll när det gäller att säkerställa att svenska företag respekterar mänskliga rättigheter i hela sin verksamhet. Outcome: Samtliga närvarande partier slog fast att ytterligare arbete krävs och att dessa frågor ska få större fokus under nästa mandatperiod. Miljöpartiet vill ha hårdare krav på företag genom bindande regler. Moderaterna poängterar fortsatt dialog med näringslivet samt inom regeringskansliet genom gemenskapsberedningen. Centerpartiet anser att regeringens åtagande och det arbete som gjorts hittills, exempelvis framtagande av en handlingsplan för implementering av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, bör följas upp och förtydligas. Socialdemokraterna vill se över de riktlinjer och ramverk som finns idag för att se vad som behöver stärkas eller utvecklas. 6.3 Effektmål 3: Innovationer och best practice Mål: Nya metoder, innovationer, förändringsprocesser och goda exempel sprider sig i näringslivet i syfte att verka mot fattigdom, för positiva effekter för människor och miljö i syd. De två första effektmålen berör undvikande av skada ( do no harm ) och försiktighet ( due diligence ), Swedwatchs tredje effektmål är att bidra till spridning av nya metoder och goda exempel ( maximise good ). Det ingår i Swedwatchs metod att undersöka och lyfta fram goda exempel vilket också delges företagen i rapporter och dialoger. Detta har skett i samtliga rapporter som beskrivits ovan, i syfte att få företagen att både acceptera kritik och motiveras att gå till handling. Nedan ges några exempel på hur. 1. Rapporten Dränkta rättigheter, flytande ansvar: Rapporten lyfter flera viktiga branschinitiativ och visar möjliga vägar för företagen och ambassaden att arbeta mer aktivt med företagsansvar i Colombia efter en modell som de schweiziska företagen och schweiziska ambassaden i Colombia använt. Där formuleras gemensamma etiska riktlinjer inklusive verktyg för adekvata due diligence-processer inom olika prioriterade riskområden. I oktober planeras ett lanseringsseminarium i Colombia för svenska företag som också kommer att fokusera på dessa initiativ. De granskade företagen får då också möjlighet att berätta om hur de utvecklat sina kundutvärderingssystem, vilket andra företag kan lära av. 2. Rundabordssamtal med Etikrådet: Under dialogen med AP-fondernas Etikråd har Swedwatch lyft proaktiva rekommendationer från andra utvärderingar av fondernas etikarbete om att utveckla ett mer systematiskt arbete med målsättningar samt att kartlägga 13

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande Inledning Med denna publikation vill den svenska regeringen ge sin grundsyn om hur den ser på frågor kring hållbart företagande, eller Corporate Social

Läs mer

Vinets väg från druva till glas. En granskning av Systembolagets hållbarhetsarbete. Rapport #67

Vinets väg från druva till glas. En granskning av Systembolagets hållbarhetsarbete. Rapport #67 Vinets väg från druva till glas En granskning av Systembolagets hållbarhetsarbete Rapport #67 Denna rapport har publicerats med ekonomiskt stöd från Sida, som dock ej medverkat vid utformningen och ej

Läs mer

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Kandidatuppsats i Externredovisning Vårterminen 2007 Handledare: Märta Hammarström Författare: Johanna Ericson Sara

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

mot barnsexandel: Verksamhetsberättelse 2011

mot barnsexandel: Verksamhetsberättelse 2011 mot barnsexandel: 1 Verksamhetsberättelse 2011 tio viktiga resultat 2011 2 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ECPAT Sveriges förebyggande arbete mot barnsexturism har enligt en undersökning från YouGov lett till att

Läs mer

Näringslivet och biståndet

Näringslivet och biståndet rapport 8. 2014 Näringslivet och biståndet en uppföljande kartläggning om öppenhet, utvärderingar och bundenhet i svenskt bistånd 2011 2014. Innehåll Förord 3 Diakonias och Svenska kyrkans slutsatser och

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Riktlinjer för Sidas arbete med företags samhällsansvar (CSR)

Riktlinjer för Sidas arbete med företags samhällsansvar (CSR) Riktlinjer för Sidas arbete med företags samhällsansvar (CSR) I genomförandet av strategierna för biståndet ska Sida samverka med olika aktörer. Dessa riktlinjer bildar, tillsammans med Sidas B4D-program,

Läs mer

Ordförande har ordet 2006

Ordförande har ordet 2006 Verksamhetsberättelse 2006 Ordförande har ordet 2006 Så har ännu ett händelserikt år gått, ett år fyllt av kreativt engagemang och en hel del slit. RFSU:s verksamhet växer lokalt, nationellt och internationellt,

Läs mer

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Swedwatch rapport #60 BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning: Stora framsteg i bärbranschens ansvarsarbete... 3 2. Bakgrund... 5 3. ICA vägledare

Läs mer

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Innehåll Nystart för PGU...4 Säkerhet och krigsmateriel...7 Skatteflykt

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN

CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN MALMÖ HÖGSKOLA Miljövetenskap 61-90 Teknik och samhälle 2008-05-28 Författare Debong, Charlotte Jedholm, Sofia SVENSKA TEXTILFÖRETAGS MILJÖARBETE I TREDJE VÄRLDEN CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN

Läs mer

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Hifabs uppdragsnummer: 330732 Datum: 2013-06-24 Uppdragsnamn Förstudie CSR Östergötland Beställare Regionförbundet

Läs mer

utan mark, utan makt Kvinnorna utan rätt att fatta beslut när Swedfund investerar i Addax Bioenergy i Sierra Leone

utan mark, utan makt Kvinnorna utan rätt att fatta beslut när Swedfund investerar i Addax Bioenergy i Sierra Leone Swedwatch rapport #53 utan mark, utan makt Kvinnorna utan rätt att fatta beslut när Swedfund investerar i Addax Bioenergy i Sierra Leone Swedwatch är en partipolitiskt obunden organisation som granskar

Läs mer

Swedwatch rapport #52. vi konsumerar DE kompenserar. En granskning av Sveriges köp av utsläppskrediter

Swedwatch rapport #52. vi konsumerar DE kompenserar. En granskning av Sveriges köp av utsläppskrediter Swedwatch rapport #52 vi konsumerar DE kompenserar En granskning av Sveriges köp av utsläppskrediter Swedwatch är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som granskar svenska företag som verkar

Läs mer

Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst

Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst 1 2 Arbetsvillkor i leverantörsleden - 10 år efter debattens uppkomst 3 Blir det bättre? är en rapport som ges ut av Rena Kläder

Läs mer

FRII s effektrapport September 2014

FRII s effektrapport September 2014 FRII s effektrapport September 2014 ActionAid International Sweden 802431-3044 Ideell förening 1. Vad vill ActionAid uppnå? ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling.

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

CSR. varumärkesjippo eller vägen till en bättre värld?

CSR. varumärkesjippo eller vägen till en bättre värld? CSR varumärkesjippo eller vägen till en bättre värld? CSR varumärkesjippo eller vägen till en bättre värld? Innehållsförteckning Förord..................................................................................................................

Läs mer

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning PM 2003:05 Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 4 2. Sammanfattning... 5 3. Bakgrund... 8 3.1 Problembeskrivning... 8 3.2 Etisk märkning

Läs mer

FundWatch. En ranking av Sveriges 15 största bankers och pensionsfonders etiska ansvarsarbete

FundWatch. En ranking av Sveriges 15 största bankers och pensionsfonders etiska ansvarsarbete FundWatch En ranking av Sveriges 15 största bankers och pensionsfonders etiska ansvarsarbete Förord Finansbranschen skulle kunna göra betydligt mer för en hållbar utveckling och ta ett större samhällsansvar

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

EN Rapport om. Etiska fonder

EN Rapport om. Etiska fonder EN Rapport om Etiska fonder 2 Rapport om etiska fonder Rapport om etiska fonder Sammanfattning 4 Introduktion 6 Syfte 6 Metod och avgränsning 7 Bakgrund 8 Ansvarsfulla investeringar 11 Jämförelse av åtta

Läs mer

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön.

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. FN:s Global Compact Rapport om FRAMstegen under 2011 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. SEB Hållbarhetsrapport 11 Priser och utmärkelser under 2011 Utdelat av Kunder

Läs mer

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Fairtrade-rapporten 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Efter milleniemålen... 6 Millenniemålen... 6 Lång vägs färd mot nya utvecklingsmål... 7 Fair

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer