Swedbank spår räntehöjning i sommar Spara rätt när räntan stiger

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedbank spår räntehöjning i sommar Spara rätt när räntan stiger"

Transkript

1 Swedbank spår räntehöjning i sommar Spara rätt när räntan stiger Med ett nytt ränteklimat i antågande kan det finnas anledning se över sina ränteplaceringar. Fonder med kort löptid är edra fram obligationsfonder. Men även bankkontot kan vara en bra idé. Sidan 3 Sketips in deklarationen In årets deklaration finns det flera nyheter både privatpersoner etag. Lars Bjering, jurist Varbergs Sparbank, ger några handfasta råd på vägen Sidan 4 Krönika Hur är en bra relation? Läs Andrée Lundin krönika. Sidan 2 OMVÄRLD & ANALYS Dags satsa på tillväxtbolag I dagsläget ser värderingen tillväxtbolag mer intressant ut än den gör värdebolag. Läs månadens rapport Sidan 7 Modellportföljen så byggs den upp Modellportföljen ligger till grund bankens rekommendationer vid placeringar. Därefter skräddarsys rådgivningen enligt kundens behov, säger Johan Bark på Swedbank. Sidan 5 Här är årets båttrender Båtfolket köper allt större bekvämare båtar. Samtidigt gör tidsbristen folk tar allt kortare dagsturer. Sidan 6

2 Jag vill sätta relationen i centrum Jag heter Andrée Lundin är ny chef Private Banking i Varbergs Sparbank. Private banking tycker jag ska skapa värde våra kunder. Ett annat sätt uttrycka detta på är säga jag vill våra kunder ska ha en bra relation med Varbergs Sparbank. Enkelt? Ja, enkelt säga, svårare leva upp till! Låt mig klara. Jag tycker ordet relation i banksammanhang de senaste åren har åsidoss. Det har mer präglats av ett inifråntänkande, där produkter, säljning volym varit ledord. Jag vill Private banking ska vara ledande på sätta relationen i centrum därifrån bygga en ömsesidigt stark affär. En bra relation, oavsett var, hur med vem, kännetecknas av ett stort troende mellan parterna. Man litar på varandra, kallar en spade en spade är ärlig konsekvent i sitt agerande. Långsiktighet gör också man undviker quick-fixes. Lösningarna ska tåla provtryckning uppvisa uthållighet. Utifrån en ännu starkare relation vill vi gärna fortsätta diskussioner, analyser se på slag till lösningar. Och allt med ett mål ögonen: göra våra kunder starkare, både finansiellt men också i andra dimensioner, ett tema som jag kommer ta upp i följande krönika! På återhörande! Andrée Lundin, chef Private banking

3 Nytt ränteklimat: Så möter du räntestigningen Reporäntan höjs redan i juli, spår Varbergs Sparbanks samarbetspartner Swedbank. Med det i åtanke kan det vara en god idé se över sitt räntesparande redan nu. Undvik obilgationsfonder, säger portföljstrategen Mikael Bjärkedal på Swedbank samtidigt som han plussar alternativet bankkonto. Ränteläget är på väg uppåt Riksbanken har indikerat en sta höjning av reporäntan från dagens 0,25 procent kan väntas i sommar eller tidig höst. Statistik visar dock den svenska ekonomin fortsätter gå på sparlåga vilket kan komma påverka när ränteresan uppåt startar i vilken takt höjningarna kommer. Inget är skrivet i sten. Tidigare trodde vi höjningen skulle komma i september. Nu signalerar Riksbanken en ökad sannolikhet juli, men vi får studera den ekonomiska statistiken under våren se hur ekonomin utvecklas, säger Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbanks ekonomiska sekretariat. Prognos räntehöjningar Varbergs Sparbanks samarbetspartner Swedbank ger i sin tidigare prognos en bild av en reporänta på 1,25 i slutet av året som når nivån 2 procent vid halvårsskiftet Följande sex månader väntas räntan höjas ytterligare någon procentenhet till årsskiftet 2011/2012. Det kan tyckas vara en snabb takt med tanke på tillståndet i ekonomin. Inte minst då den europeiska konjunkturen ser ut utvecklas svagare än vi tidigare bedömt. Det kan innebära svensk exportmarknad inte får det särskilt lätt framöver vi får en något starkare krona som även dämpar inflationen. Där kan ränteökningstakten komma bli något lugnare än vi bedömde i januari, säger Cecilia Hermansson. Spara på bankkontot I det rådande ränteklimatet är rekommendationen från Mikael Bjärkedal, portföljstrateg på Swedbank, sätta in pengarna på ett bankkonto snarare än i räntefonder. Ränterisken, det vill säga risken stigande räntor som påverkar obligationer negativt, ligger fortfarande där nu handlar det om undvika risken lora pengar i räntedelen av sparandet, speciellt efter avgifter. Vill du ändå spara i räntefonder är fonder med kort löptid, som en penningmarknadsfond, edra fram en obligationsfond, säger han. Ränteökningstakten kan komma bli något lugnare än vi bedömde i januari, säger Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank. Fakta Individuell rådgivning Varbergs Sparbank har produkter på bolånesidan möta väntade ändringar på räntemarknaden. Vi satsar också alltmer på individuell rådgivning där kundens egen riskprofil står i centrum. All rådgivning utgår från hur den egna privatekonomin ser ut vilken risk du som kund är beredd ta, säger Siv Larsson, privatmarknadschef. Bospar Maxkonto 12 mån Genom starta ett månadssparande till ett Bospar Maxkonto 12 mån kan man enkelt spara till en kontantinsats till nytt boende eller till en buffert som kan vara bra ha, till exempel när bolåneräntan stiger. Bospar Maxkonto 12 mån ger dig en hög ränta eftersom du binder pengarna till en fast ränta i 12 mån. Takräntelån En säkring lån med 3-månaders ränta där lån med rörlig ränta aldrig överstiger en i tid fastställd räntenivå.

4 Skedagen med stort D närmar sig Med vårens intåg stundar också deklarationstider. Här får du några handfasta råd in den 3 maj, som är slutdatum lämna in årets självdeklaration. Mina främsta tips är vara ute i god tid, kontrollera tryckta uppgifter gå in på Skeverkets webbplats ta del av de nyheter den info kring årets deklaration som finns där, säger Lars Bjering, jurist på Varbergs Sparbank. En av nyheterna berör uthyrning av privatbostäder. Från med i år har Skeverket höjt schablonavdraget uthyrning av privatbostad till kronor. En annan nyhet är minimigränsen avdrag den som reser med bil till från arbetet har höjts till kronor. Avdrag luster För deklaranter som har sålt värdepapper under året tipsar Lars Bjering: Tänk på luster på värdepapper fonder bara får dras av med 70 procent om det inte finns en vinst kvitta lusten mot. Om du däremot har en vinst kvitta mot blir avdraget värt 100 procent. Det är även möjligt ta fram hela eller delar av gamla obeskade vinster från aktiebyten som skett tidigare år, säger han. Skereduktion Hus-arbeten utda efter 1 juli 2009 dras av automatiskt syns på deklarationen. Den som haft kostnader Hus-arbeten e 1 juli 2009 måste däremot ansöka om det. Den separata ansökningsblanketten ska skickas till Skeverket senast den 3 maj tillsammans med kopior på fakturorna, säger Lars Bjering. Missar man det datumet lorar man möjligheten till skereduktion. Snåriga etagsregler Om ditt etag har sparat luster på kapitalplaceringar från tidigare år i en så kallad aktiefålla, i avvaktan på framtida vinster inom samma område, så gäller det komma ihåg utnyttja de lusterna mot eventuella vinster under Många av skereglerna etag är ganska snåriga. Mitt råd är fråga sin revisor eller redovisningskonsult om hur man bör göra inte ska i onödan, säger Lars Bjering. Ett annat tips till ägare av fåmansbolag är se till upprätta en så kallad K10-blankett redovisning av vinstutdelning, oavsett om man tagit ut vinst eller inte. Det är bra eftersom den visar hur mycket pengar man kan ta ut ur bolaget till lägre beskning, vilket kan vara intressant etagaren, säger Lars Bjering. Nytt i år är dessutom Skeverket går ut öppet med detaljerad information om ett 50- tal av de kontroller som görs av alla privatpersoners etags deklarationer. Informationen finns tillgänglig med tydliga exempel på Skverkets webbplats. Syftet med detta är ebygga fel få in rätt uppgifter från början. Tänk på luster på värdepapper fonder bara får dras av med 70 procent om det inte finns en vinst kvitta lusten mot, säger Lars Bjering, jurist Varberg Sparbank Tips in deklarationen: Var ute i god tid, så slipper du stressa de sista dagarna innan deklarationen ska lämnas in. Kontrollera de tryckta uppgifterna på din deklaration så de stämmer. Glöm inte du själv måste skicka in en särskild blankett få avdrag hushållsnära tjänster som skett e halvårsskiftet Ha kontroll på när respektive sker ska vara inbetalda så du slipper ränta seningsavgifter. För kunna få tillbaka eventuella skepengar i juni måste du senast den 3 maj ha anmält ett konto till din bank där Skeverket kan sätta in dina pengar. Detta gäller privatpersoner som deklarerar via internet, sms eller telefon. Läs mer på en bra källa till mycket information om deklarationer.

5 Val av fondvaltare en gedigen process Endast det bästa är gott nog. Så resonerar Swedbanks Investment Center när de gör sitt fondurval till Swedbanks Modellportfölj. En urvalsprocess i flera steg som ska garantera kunderna fonder med hög kvalitet god avkastning. Vad ligger bakom de rekommendationer som bankens rådgivare ger kunderna? Vårt mål är kontinuerligt rekommendera de bästa fonderna våra kunder. Där har vi ett noggrant utarbetat system hur vi aktivt håller koll på de fonder banken har i sitt utbud, så de stämmer överens med bankens våra analytikers syn på marknaden, säger Johan Bark, ansvarig fondurvalet, på Swedbank. Modellportföljen är grundportföljen bankens rekommendationer vid placeringar. Sedan skräddarsys varje kundportfölj efter den enskilda kundens behov önskemål. Vi har mer än tusen olika kundportföljer, men modellportföljen är en bas utgå ifrån, säger Johan Bark. För fungera optimalt är det A O produkterna i en modellportfölj är under kontinuerlig analys utvärdering. Swedbank har en väl strukturerad genomarbetad urvalsprocess säkra sig om kunderna får de bästa möjliga rekommendationerna inom respektive fondkategori. Taktiska ändringar i vår modellportfölj är en färskvara. För våra private banking-kunder har vi veckovis uppdatering, arbetet med analyser pågår kontinuerligt, berättar Johan Bark. Så sker urvalet Urvalsprocessen sker i flera steg. I det sta, kvantitativa urvalet delas fonderna in i olika kategorier klassificeras efter tillgång, region, storlek stil. Därefter analyseras data statistik respektive fond av Investment Centers analytiker i syfte identifiera vilka fonder som kan komma ge den bästa framtida avkastningen inom varje kategori. Vi tittar bland annat på om valtarna gör det de utgett sig göra, vilka fonder som historiskt sett har gett bäst avkastning i hållande till risken valtaren har tagit, risken i deras portfölj samt i vilken typ av marknad, till exempel i en uppåt- eller nedåtgående börs, som fonden har presterat bättre än sitt jämelseindex. Historien säger inte alltid något om framtiden, men vi söker på så vis identifiera en fonds potentiella framtida avkastning, säger Johan Bark. Kvalitativ analys När den kvantitativa analysen är klar tar den kvalitativa vid. I den här fasen träffar Swedbanks analytiker fondvaltarna personligen krypa under skinnet på dem få en bättre uppfning om människorna bakom fonderna, deras kompetens, erfarenhet, ansvarsområden, risksystem med mera, samt se hur de resonerar kring sina nuvarande eller potentiella innehav marknaden just nu. Det ger oss en bra uppfning om fondens kvalitet. Baserat på dessa kriterier bildar vi oss en uppfning om vilka fonder vi tror kan prestera bäst på nuvarande framtida marknad som vi kan välja ha med i Modellportföljen, säger Johan Bark. När vi valt in en fond i Modellportföljen är det viktigt se över utvärdera valet. Där håller vi ständig koll på fonderna i portföljen analyserar dem löpande, säger Johan Bark. Karin Cedronius Modellportföljen ligger till grund bankens rekommendationer vid placeringar. Därefter skräddarsys rådgivningen enligt kundens behov. - Utifrån modellporföljen skräddarsys sedan varje kundportfölj efter den enskilda kundens behov önskemål, säger Johan Bark på Swedbank. Nytt på Fondtorget i mars Fonder som har startat upp under mars: Lannebo Mixfond Lannebo Catella Avkastning Namnändringar: Gustavia Balkan till Gustavia Davegårdh Balkan Gustavia Greater Russia Small/ Mid Cap till Gustavia Davegårdh Greater Russia Small/Mid Cap Gustavia till Gustavia Davegårdh Fonder som avregistreras på Fondtorget: Selector World Value Swedbank Robur Performa Swedbank Robur Hockeyfonden Swedbank Robur Vasaloppsfonden

6 Nimbus 27 E power som presenterades i höstas är världens sta snabbgående, eldrivna motorbåt. Båten är större, bekvämare mer miljövänlig än r Båtarna blir allt större bekvämare men används i allt högre grad bara till dagsturer. Båtarna blir också mer miljövänliga, Nimbus lanserar nu s sta helt eldrivna motorbåt. Just nu väntar båtfolket otåligt på isarna ska svinna så de kan sätta s nära 1,2 miljoner fritidsbåtar i sjön. Båtsäljningen har åter kommit i gång på allvar, det väntas säljas närmare nya båtar i år, varav nära segelbåtar motorbåtar. Sedan ett 20-tal år ökar andelen motorbåtar den trenden väntas fortsätta, säger Mats Eriksson, vd på båtbranschens riksbund Sweboat. En seglare i grunden Mats Eriksson är egentligen seglare i hjärtat, men som småbarnspappa har han just nu en motorbåt. Jag har sällan har tid segla, gör mestadels enbart dagsturer. Just tidsbristen är en viktig klaring till motorbåtarnas frammarsch de senaste decennierna, säger Mats Eriksson. Vilka är årets trender? Bland motorbåtarna ser vi en tydlig trend med allt längre, smalare mer lättdrivna båtar, som drar mindre bensin eller diesel. Vi ser också allt fler hybridbåtar, som delvis går på el, säger han. Parallellt blir segelbåtarna allt större. På 1990-talet var en 32-fots båt normalstor, men i dag anses en båt på 40 fot (12 meter) vara en lagom storlek. Liksom motorbåtarna blir de också alltmer bekväma, det är inte ovanligt med både tv tvättmaskin ombord. Kortare båtliv Men även om kojerna blir mer komfortabla, hävdar Mats Eriksson det trots detta blir allt vanligare båtar används enbart till dagsturer. Folk ägnar inte lika mycket tid på båtlivet längre. Där blir det allt vanligare hyra eller chartra en båt, vara andelsägare i en. Trenden det säljs allt fler flerskrovsbåtar, katamaraner trimaraner, tror han också kan ha med längtan efter bekvämlighet göra. Sådana segelbåtar lutar nämligen inte. Interiört söker tillverkarna lansera ljusa träslag som björk ljus ek, liksom kompositmaterial, men de lyckas bara delvis. Vi båtägare är generellt ganska konservativa av oss. De flesta av oss edrar traditionella, fernissablänkande mahognyfärger på insidan av skrovet, säger han. Träbåtarna är dock på sikt utrotningshotade. I dag är det plast som gäller, i allt högre grad aluminium. Anders Wikberg Folk ägnar inte lika mycket tid på båtlivet längre. Där blir det allt vanligare hyra eller chartra en båt, vara andelsägare i en, säger Mats Eriksson, vd på båtbranschens riksbund Sweboat. Snabba elbåtar Bland s ungefär 50 småbåtstillverkare är Nimbus Boats AB i Göteborg både störst miljövänligast. Nimbus hade fått många miljöpriser redan innan Nimbus 27 E-power presenterades i höstas; världens sta snabbgående, eldrivna motorbåt. 27 E-power gör 27 knop, vilket motsvarar ungefär 50 kilometer i timmen, säger Magnus Andersson, som är vd på Nimbus Boats. Båten passar dock bäst kortare dagsturer, den går 20 sjömil (37 kilometer) på fullt beri. För säkerhets skull är den även sedd med en liten bränningsmotor. Magnus Andersson är glad över allt fler efterfrågar miljövänliga båtar, men är skeptisk till många av de så kallade hybridbåtarna på marknaden. Vill man göra miljön en tjänst gör man klokare i köpa en snål dieselbåt än en hybridbåt. Båtmotorer fungerar nämligen inte som bilmotorer. Utan extra, energislukande generatorer duger de inte till ladda några berier, klarar han. Ur-Nimbus ritades av seglarlegenden Pelle Pettersson i slutet av talet. I dag erbjuder Nimbus 15 olika modeller av motorbåtar.

7 Private Banking Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning analys av rådande marknadsläge, prognos kommande månad samt aktuell delning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en kundportfölj som riktar sig till den som är aktiv i sina placeringar. Portföljen ger slag på delning mellan aktier räntor samt delning mellan regioner. Fördelning aktier & räntor i regioner Läs mer på sid 3 Vi blir överviktade i aktier med fem procent i april. Denna månad får vi stöd aktier från tre av de fyra hörnpelarna i vår analys. Aktier är fortfarande lågt prissa får stöd av konjunkturutvecklingen. Marknadsklimatet är positivt aktier. Likviditet är det område som närvarande är mindre stödjande aktier. Aktier 55 % (+5 %) Räntor 45 % (-5 %) 21 % (+1 %) 1SPEVLUG STMBH Läs mer på sid 5 Aktieplaceringar t 4XFECBOL 3PCVS 4WFSJHFGPOE t 4UPSFCSBOE %FMQIJ &VSPQB t 4&# $IPJDF /PSEBNFSJLB 4NÉCPMBH t 4XFECBOL 3PCVS +BQBOGPOE t +1.PSHBO &NFSHJOH.BSLFUT Ränteplaceringar t 'SBNUJETLPOUP."9 t 41"9,SPOG STUÇSLOJOH."9 ÉS t 41"9 #3*$."9 ÉS Alternativa placeringar t $BUFMMB )FEHF t $SPTT.BSLFUT 3ÇOUF PDI WBMVUBVUWFDLMJOH Läs mer på sid 4 Vi utser en sidledes utveckling svenska räntor i väntan på nya besked om penningpolitiken. Till skillnad från tidigare prognos som sade september, väntar vi oss en höjning av reporäntan i juli den kommer vara 1,25 procent vid kommande årsskifte. EuroQB ) 3ÇOUFQSPHOPTFS USA 9 % (-1 %) "TJFO ) ) Trender & makroekonomi Läs mer på sid 2 Det kalla vädret har modligen hämmat tillväxten under det sta kvartalet, men konjunktursignalerna indikerar ändå den globala återhämtningen är på räls. Greklands statsfinansiella problem risken åtstramningar i Kina har däremot forts oroa räntemarknaderna under mars. Svag hussäljning i USA har återkommit som en riskfaktor, men detta har inte fått lika stor uppmärksamhet. USA t "NFSJLBOTLB IVTIÉMM LPOTVNFSBS t 4WBH IVTG STÇMKOJOH FO SJTLGBLUPS Europa t 1PTJUJW TUBUJTUJL J FVSPPNSÉEFU t 4WBH TWFOTL TUBUJTUJL NFE UFDLFO QÉ MZGU BOESB LWBSUBMFU Japan t $FOUSBMCBOL QÉ WÇH NPU MÇUUBSF QFOOJOHQPMJUJL t 0SP G S PNMÇHHOJOH BW QPMJUJLFO J,JOB 4WFSJHF 3FQPSÇOUB 2 år 10 år Stibor 3 mån Stibor 6 mån ,25 1,55 3,21 0,51 0,76 3 mån 0,50 1,80 3,30 0,80 1,20 6 mån 0,75 1,90 3,30 1,30 1,50 12 mån 1,25 2,20 3,20 1,50 1,60 Bankens tro på hur boräntorna kommer utvecklas under de närmaste tolv månaderna återfinns i vår boränteprognos. Boränteprognos ,65 2,64 4,23 5,10 3 månader 2 år 5 år 10 år 3 mån 1,94 2,89 4,23 5,19 6 mån 2,44 2,99 4,23 5,19 12 mån 2,64 3,29 4,43 5,09 I ljuset av den generella eurosvagningen till följd av krisen i Grekland har kronan forts stärkas mot euron under mars. %FO TJTUB UJEFO IBS EPDL &63 4&, TUJHJU OÉHPU UJMM G MKE BW BUU den mest akuta risken kring Greklands problem minskat. Vår prognos är kronan stärks till cirka 9,50 till sommaren. Valutaprognoser 64% 4&, &63 4&, /0, 4&, (#1 4&, +1: 4&, ,21 9,68 1,21 10,97 7,67 $)' 4&, 6,76 3 mån 7,23 9,55 1,21 11,24 7,70 6 mån 7,38 9,45 1,21 11,12 7,53 12 mån 8,08 9,70 1,20 11,69 7,70 6,73 6,75 7,08 Detta dokument är framställt av Swedbank allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är enade med osäkerhet rekommenderas komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är enade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv dessa risker. Innehållet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm.

8 Analys - Trender & Makroekonomi Analys Den globala - Trender återhämtningen & Makroekonomi fortsätter, men oron kring stimulanspaketens tillbakadragande är en av de saker som påverkar tan från med sommaren eller tidig höst. Det konstateras Estlands premiärminister meddelade ra veckan landet marknaden Det kalla vädret negativt. har modligen hämmat tillväxten under det återhämtningen i konjunkturen nu vilar på fastare mark, vilket har sta kvartalet, men konjunktursignalerna indikerar ändå är i uppfyllt linje med alla vår Maastrichtvillkor syn. Aktiviteten i svensk landet är ekonomi därmed har redo dock USA gå den globala återhämtningen är på räls. Greklands statsfinansiella problem risken åtstramningar i Kina har däremot varit in lägre i euroområdet än väntat, nästa särskilt år, inom vilket industri är i linje med byggande. vår vy. Återhämtningen i europeisk konjunktur har gått väldigt långsamt I Storbritannien har troendet inom både industri- tjänstesektor stigit de senaste månaderna. Den höga nivån pekar på forts oroa räntemarknaderna under mars. Svag hussäljning i USA har återkommit som en riskfaktor, men detta har en god tillväxt framöver. Dock visar statistik över industriproduktion export i januari återhämtningen har långt kvar. inte fått lika stor uppmärksamhet. Enkäter visar trots det efterfrågan börjar komma tillbaka etagen i allt större utsträckning ökat produktionen istället USA ta av sina lager. Låga lager betyder produktionssidan i ekonomin kommer fortsätta bidra till god BNP- Förtroendet är relativt högt hos svenska etag. Detaljhandeln har visserligen tappat fart inom livsmedel delar av sällanköpsvaror, men etagen räknar med positiv tillväxt den något tidigare än väntat. Arbetslösheten föll från 10 procent närmaste tiden. Efterfrågan inom tjänstesektorn byggsektorn ökar gradvis. Industriproduktionen har varit svag men dras nu även upp av högre elpriser. sjukvårdsreformen. Det stärker hans position något han kan negativt. En del av skillnaden beror på siffrorna kommer ordertillväxten Japan är god. Särskilt exportordrar har ökat kraftigt från skilda enkäter dessutom var båda enkäterna emål den årliga rapporten där amerikanska parlamentariker kan peka ut metodändringar. Det finns dock många indikationer på handelsparter som valutamanipulatörer. Det ansträngda statsfinansiella läget är en annan kritisk fråga. Meningarna går isär om arbetsmarknadsläget håller på stabiliseras, vilket bör ten till andra asiatiska länder är den drivande kraften, men även sta kvartalet, men vi räknar med ett lyft i andra kvartalet. komma som en lättnad de amerikanska hushållen som fortfarande tampas med en hög skuldsättning. effekterna av sjukvårdsreformen samtidigt som det senaste årets stimulanser räddningsaktioner har grävt djupa hål i statskassan. konsumtionen har stigit mer än väntat. Återhämtningen viss rekyl ned är vänta framöver. Underliggande inflation väntas fortsätta de kommande kvartalen men i en lugnare takt faller gradvis tillbaka under året. Säsongsrensad data visar på penning- obligationsmarknaden har gjort den amerikanska centralbanken har börjat anpassa sitt arbetssätt procent. som en följd av allt mindre stimulans från finanspolitiken. en svag uppgång i antal sysselsa en arbetslöshet på 9,1 Den privata konsumtionen ser ut bli starkare än väntat sta säkerställa den penningpolitiska effekten på ekonomin. Det konsumtionsbehov samt en viss ljusning på arbetsmarknaden kommer där fokuseras på bankernas frivilliga reserver hos centralbanken. Japan välbeställda står en stor del av konsumtionen i landet dem har läget bättrats väsentligt under andra halvan av I Kina har bankernas reservkrav höjts ytterligare. I januari Det är något oroande hussäljningen faller. Till viss del är det Europa början av februari oroades marknaderna av risken en följd av säljningen tidigare blåsts upp av de skeraber - den ekonomiska politiken, framallt penningpolitiken, skulle som skulle löpt ut 2009, men som senare längdes. Än så länge stramas åt. En del hade väntat sig en mer uttrycklig omläggning av politiken skulle komma till stånd efter det kinesiska är säljningsminskningen inte alarmerande, men fortsätter den kan priserna följa med då slår det igenom på både hushållens som nyåret, kommer men än har ingen lättare ändring penningpolitik i den riktningen de kommande skett. sex bankernas balansräkningar. till tolv månaderna. aktiviteten även i början av året, framallt inom byggsektorn. Där Europa har vi skrivit ner vår BNP prognos euroområdet. Vi kelse men vi tror den globala cykeln kan komma gynna tats som starka inflationen stiger. Förra årets sta kvartal Kinas konjunktursiffror som publicerats under mars har uppfat- Förra månaden skrev vi ner våra tillväxtprognoser euroområdet under 2010, men nya siffror visar risken yt- även Europa de kommande månaderna. Därtill är ett återuppbyggande av näringslivets lager sannolikt. Åtstramningen av ändringar blir där svårtolkade. Därtill finns en kalenderef- var mycket svagt i Kina data som bara publiceras som årliga terligare nedgraderingar är små. Det är till exempel positivt fekt på grund av det kinesiska nyåret bytt månad mellan industriproduktionen steg kraftigt i januari data Sifforna har ökat oron penningpolitiska länder utgör tillsammans 18 procent av euroområdets ekonomi åtstramningar. Även i Indien har höga inflationstal publicerats i industritroendet i mars pekar på den positiva produk- centralbanken höjde styrräntan i mars. Brasiliens centralbank trotsade däremot analytikernas väntningar höll inom industrin i Storbritannien var i januari den starkaste på har bekräftat styrräntan ligger på en lämplig nivå samtidigt 14 år. Det var en positiv överraskning ett tecken på som de fortsätter avveckla de extraordinära likviditetsåtgärderna som kom efter finanskrisen. i slutet av månaden. Länderna i euroområdet har kommit överens om ett skyddsnät väntas dock Grekland falla tillbaka vilket innebär de kommande finansiell månaderna. hjälp från både IMF andra europeiska länder. Det är en positiv utveckling som kommer stödja etagstroendet både i Grekland generellt i hela valutaunionen. Detta dokument är framställt av Swedbank allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är enade med osäkerhet rekommenderas komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är enade med ekonomiska risker. Detta dokument Kunden ansvarar är framställt själv av Swedbank dessa risker. allmän Innehållet distribution. i detta Dokumentet dokument är framställt får inte i mångfaldigas informationssyfte. utan Innehållet Swedbanks i dokumentet medgivande utgör inte. Swedbank individuell rådgivning Stockholm enligt lagen Adress: om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är enade med osäkerhet rekommen- Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. deras komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är enade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv dessa risker. Innehållet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Swedbanks Nyhetsbrevet vänder medgivande sig. Swedbank till Varbergs Stockholm Sparbanks Adress: Swedbank, Private Brunkebergstorg Banking-kunder 8, SE Stockholm. ges ut tio gånger per år. 2 2

9 Analys - Trender & Makroekonomi Den globala återhämtningen fortsätter, men oron kring stimulanspaketens tillbakadragande är en av de saker som påverkar marknaden Vi blir överviktade negativt. i aktier med fem procent i april. Denna månad får vi stöd aktier från tre av de fyra hörnpelarna i USA vår analys. Aktier är fortfarande lågt prissa får stöd av konjunkturutvecklingen. Marknadsklimatet är positivt aktier. Likviditet är det område som utvecklats till vara mindre stödjande aktier närvarande. etagen i allt större utsträckning ökat produktionen istället Tillgångsdelning ta av sina lager. Låga lager betyder produktionssidan i ekonomin Aktuell vikt Aktuell vikt kommer fortsätta bidra till god BNP- Aktier 50% 55 % (+5 %) 55 % (+5 %) något tidigare 50% än väntat. 45 Arbetslösheten % (-5 %) föll 45 från % (-5 10 %) procent Tillgångsdelningen visar hur aktier räntor är viktade i modellåportföljen kundportföljerna negativt. En del av skillnaden beror på siffrorna kommer från skilda enkäter dessutom var båda enkäterna emål 2 metodändringar. Det finns dock många indikationer på 1,5 arbetsmarknadsläget håller på stabiliseras, vilket bör komma som en lättnad de amerikanska hushållen som fortfarande tampas med en hög skuldsättning. 1 0,5 0 penning- obligationsmarknaden har gjort den amerikanska -0,5 centralbanken har börjat anpassa sitt arbetssätt -1 säkerställa den penningpolitiska effekten på ekonomin. Det kommer där fokuseras på bankernas frivilliga reserver -1,5 hos centralbanken. -2 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering Europa Swedbanks bedömning av tillgångsdelning görs utifrån fyra variabler: marknadsklimat, likviditet, värdering makroallokering på en skala från -2 till +2. Marknadsklimat Vi har nu åter tydligt stöd från pristrenden efter en stark börsmånad. Stigande korta räntor i USA påverkar dock marknadsklimatet aktiviteten något negativt även jämt i början med av året, ra framallt månaden. Vinstväntningarnas utveckling inom byggsektorn. Där har vi skrivit ger även ner denna vår BNP månad prognos kraft åt euroområdet. aktiemarknaden. Vi Likviditet kelse rande men likviditetsflöde vi tror den är bara globala marginellt cykeln högre kan komma än sitt långsiktiga gynna även medelvärde Europa de kommande har inte varit månaderna. så här svagt Därtill sedan är juni ett återuppbyggande Vår modell baserad av näringslivets på likviditetsflödet lager sannolikt. ger ett Åtstramningen negativt utslag av aktier. länder Värdering utgör tillsammans 18 procent av euroområdets ekonomi inom bättringstakt industrin i Storbritannien av etagens var vinster i januari ger den medvind starkaste åt värderingen. på 14 år. Det Stigande var en realräntor positiv överraskning gör däremot värderingen ett tecken på mindre raktiv. Makroallokering väntas Världens dock makroekonomiska falla tillbaka de kommande utveckling månaderna. fortsätter tala aktier även i april. tan från med sommaren Modellportfölj - Fördelning eller tidig regioner höst. Det konstateras I återhämtningen april underviktas i USA konjunkturen större nu delan vilar av på Asien fastare till mark, mån vilket är i linje med vår syn. Aktiviteten i svensk ekonomi har dock modell varit lägre länderallokering. än väntat, särskilt inom industri byggande. Återhämtningen i europeisk konjunktur har gått väldigt långsamt Små bolag edras återigen i april. Detta beror på kreditriskerna börjat gå ihop igen vilket tillsammans med minskande likviditet Enkäter gynnar visar trots små det bolag. efterfrågan börjar komma tillbaka Vi edrar tillväxtbolag fram värdebolag denna månad. Den åtstramning som nu sker av likviditeten på världens marknader påverkar värderingarna på värdebolagen mer negativt än tillväxtbolagen, då den relativa värderingen mellan de olika bolagsstilarna ligger betydligt närmare varandra än normalt. Detta gör - värderingen tillväxtbolag ser mer intressant ut än värdebolag. dras nu även upp av högre elpriser. Japan Regiondelning aktiemarknaden ten till andra asiatiska länder är den drivande kraften, men även Aktuell vikt Aktuell vikt * 21 % (+1 %) 21 % (+1 %) konsumtionen har stigit mer än väntat. Återhämtningen Europa väntas fortsätta de kommande kvartalen men i en lugnare takt USA 9 % (-1 %) 9 % (-1 %) som en följd av allt mindre stimulans från finanspolitiken. Asien Tillväxtmarkn. - * Aktuell vikt i respektive region beror både på hur aktier regioner är viktade. En region kan alltså vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan regionen i sig är överviktad. I Kina har bankernas reservkrav höjts ytterligare. I januari början av februari oroades marknaderna av risken den ekonomiska politiken, framallt penningpolitiken, skulle Marknadsklimat stramas åt. En del hade väntat sig en mer uttrycklig omläggning av politiken skulle komma till stånd efter det kinesiska Vinstrevideringarna faller tillbaka i USA andra månaden i rad. nyåret, men än har ingen ändring i den riktningen skett. Likviditet tydligast stramar åt likviditeten. Flödet av pengar är under sin starkaste sedan hösten Värdering Asien fortsätter vara dyrast USA blir något dyrare än ra månaden. Makroallokering tillväxt kommer ett kvartal senare än övriga länders vilket ger ett lägre stöd åt europeiska aktier relativt sett. Detta dokument är framställt av Swedbank allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är enade med osäkerhet rekommenderas komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är enade med ekonomiska risker. Detta dokument Kunden ansvarar är framställt själv av Swedbank dessa risker. allmän Innehållet distribution. i detta Dokumentet dokument är framställt får inte i mångfaldigas informationssyfte. utan Innehållet Swedbanks i dokumentet medgivande utgör inte. Swedbank individuell rådgivning Stockholm enligt lagen Adress: om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är enade med osäkerhet rekommen- Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. deras komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är enade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv dessa risker. Innehållet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Swedbanks Nyhetsbrevet vänder medgivande sig. Swedbank till Varbergs Stockholm Sparbanks Adress: Swedbank, Private Brunkebergstorg Banking-kunder 8, SE Stockholm. ges ut tio gånger per år. 2 3

10 Analys - Trender & Makroekonomi Den globala återhämtningen fortsätter, men oron kring stimulanspaketens tillbakadragande är en av de saker som påverkar marknaden Den gångna negativt. månaden har statspappersmarknaden präglats av sidledes till lägre räntor i, statsräntor i EMU-området USA som går isär på grund av Greklandsoron samt stigande räntor i USA på grund av börsuppgång svalt mottagna emissioner. Framöver räknar vi med makrodata kommer fortsätta visa en relativt bra cyklisk återhämtning. Vår tolkning av marknadsutvecklingen är emellertid huvuddelen av aktörerna etagen räknar med i forts allt större mjuka utsträckning centralbanker. ökat produktionen istället Under kommande ta av sina månad lager. Låga fortsätter lager fokus betyder på den politiska produktionssidan händelseutvecklingen i ekonomin kommer kring EMU i allmänhet fortsätta bidra Grekland till god i synner- BNP- enligt tidigare besked med sina köp av bolånerelaterade obligationer. något tidigare De hittillsvarande än väntat. Arbetslösheten köpen har varit föll en av från flera 10 metoder procent hålla tillbaka finansieringskostnaderna skuldtyngda negativt. En del av skillnaden beror på siffrorna kommer från köp ökar skilda risken enkäter stigande dessutom bostadsräntor, var båda enkäterna men en forts emål riskaptit metodändringar. bör kunna motverka Det finns ett sådant dock många lopp. indikationer på arbetsmarknadsläget håller på stabiliseras, vilket bör komma Vad gäller som svenska lättnad räntor de utser amerikanska vi en sidledes hushållen utveckling som fort-farande väntan tampas på nya med besked en om hög penningpolitiken. skuldsättning. Swedbank har reviderat sin riksbanksprognos den senaste månaden, vilket med vi utser en sta höjning i juli (tidigare prognos penningvar september) obligationsmarknaden styrräntan ligger har gjort på 1,25 procent den amerikanska vid årsskiftet. centralbanken Under en del har av börjat 2011 räknar anpassa vi sitt med arbetssätt ett uppehåll i räntehöjningar säkerställa den alternativt penningpolitiska höjningarna effekten på sker ekonomin. glesare Det på kommer grund av där en svag återhämtning fokuseras på både bankernas globalt frivilliga i. reserver För hos räntevaltare centralbanken. rekommenderar vi en högre ränterisk, man placerar sig något längre ut på kurvan, från två till tre år ra månaden till mellan tre fyra år. Europa om 3 mån om 6 mån om 12 mån 0,25 0,50 0,75 1,25 2 år 1,55 1,80 1,90 2,20 aktiviteten 10 år även i början 3,21 av året, framallt 3,30 3,30 inom byggsektorn. 3,20 Där Stibor 3 har månvi skrivit ner 0,51vår BNP 0,80 prognos 1,30 euroområdet. 1,50 Vi Stibor 6 mån 0,76 1,20 1,50 1,60 1,00 1,00 1,00 1,25 kelse 10 årmen vi tror den 3,08globala 3,10 cykeln kan 3,10 komma 2,90 gynna 2 år 0,98 1,20 1,20 1,60 USA Fed funds 0,25 0,25 0,25 1,00 även Europa de kommande månaderna. Därtill är ett återuppbyggande av näringslivets lager sannolikt. Åtstramningen av 2 år 1,16 1,30 1,70 2,30 10 år 3,97 4,00 4,10 4,20 länder utgör tillsammans 18 procent av euroområdets ekonomi inom industrin i Storbritannien var i januari den starkaste på 14 år. Det var en positiv överraskning ett tecken på väntas dock falla tillbaka de kommande månaderna. tan Analys från - Valutautveckling med sommaren eller tidig höst. Det konstateras återhämtningen EUR/USD i konjunkturen nu vilar på fastare mark, vilket är i linje med vår syn. Aktiviteten i svensk ekonomi har dock varit med lägre en ökad än väntat, riskpremie särskilt i euron inom som industri följd. Vi byggande. tror denna Återhämtningen riskpremie kan i europeisk komma konjunktur bestå. Dollarn har gått har väldigt dock inte långsamt enbart stärkts mot euron utan även mot yenen mot kronan, vilket delvis handlar om den amerikanska ekonomin - Enkäter visar trots det efterfrågan börjar komma tillbaka skillnaden har ökat med 30 räntepunkter under mars. Dollarn väntas periodvis tyngas av kapitalflöden från väst till tillväxtmarknader, i synnerhet Asien, där ekonomierna växer så det - dras nu även upp av högre elpriser. Japan sex månaders sikt. EUR/SEK ten i Grekland till andra har asiatiska Kronan länder forts är den drivande stärkas kraften, mot Euron men under även I ljuset av den generella eurosvagningen till följd av krisen konsumtionen har stigit mer än väntat. Återhämtningen väntas den fortsätta mest akuta de kommande risken kring kvartalen Greklands men i refinansieringsproblem en följd lagts av åt allt sidan mindre stimulans oron minskats. från finanspolitiken. Euroländerna har en lugnare takt som lämnat besked om de garanterar Grekland inte landar i en betalningsinställelse. Uppgörelsen innebär dock ett stöd bara blir aktuellt om landet uttömt alla andra möjligheter. En fullständig enighet ifrån EMU-länderna krävs också stöd ska ges. IMF kan väntas ställa tuffa krav kommer I Kina spela har en bankernas betydande reservkrav roll vid en räddning. höjts ytterligare. Stora delar I januari av eurozonen början står av med februari andra oroades ord in marknaderna ett stålbad av med risken betydande den ekonomiska politiken, framallt penningpolitiken, skulle stramas sin styrränta åt. En del hade euron väntat svagas sig en mer uttrycklig verka som omläggning motvikt mot av politiken låg inhemsk skulle efterfrågan. komma till stånd efter det kinesiska en nyåret, men än har ingen ändring i den riktningen skett. I det korta perspektivet ger Europas budgetproblem sannolikt inget större avtryck på regionens konsumenter. Kronan kan där fortsätta gynnas av ett fokus på statsfinansiell disciplin. I längningen kommer dock även svenska exportetag känna av euroområdet går kräftgång. Andra tydligare signaler om kommande räntehöjningar i april börserna är siktigt starkare. Vår prognos är kronan stärks till cirka 9,50 till sommaren. Med det sagt tror vi dock vi nu har större delen av kronstärkningen bakom oss. Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån 7,21 7,23 7,38 8,08 9,68 9,55 9,45 9,70 1,21 1,21 1,21 1,20 10,97 11,24 11,12 11,69 7,67 7,70 7,53 7,70 6,76 6,73 6,75 7,08 1,34 1,32 1,28 1,20 93,99 94,00 98,00 105,00 Detta dokument är framställt av Swedbank allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är enade med osäkerhet rekommenderas komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är enade med ekonomiska risker. Detta dokument Kunden ansvarar är framställt själv av Swedbank dessa risker. allmän Innehållet distribution. i detta Dokumentet dokument är framställt får inte i mångfaldigas informationssyfte. utan Innehållet Swedbanks i dokumentet medgivande utgör inte. Swedbank individuell rådgivning Stockholm enligt lagen Adress: om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är enade med osäkerhet rekommen- Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. deras komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är enade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv dessa risker. Innehållet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Swedbanks Nyhetsbrevet vänder medgivande sig. Swedbank till Varbergs Stockholm Sparbanks Adress: Swedbank, Private Brunkebergstorg Banking-kunder 8, SE Stockholm. ges ut tio gånger per år. 2 4

11 Analys - Trender & Makroekonomi Den globala återhämtningen fortsätter, men oron kring stimulanspaketens tillbakadragande är en av de saker som påverkar tan från med sommaren eller tidig höst. Det konstateras Alternativa - placeringar Aktieplaceringar marknaden negativt. återhämtningen i konjunkturen nu vilar på fastare mark, vilket mellan är i linje olika med strategier. vår syn. Aktiviteten Investeringarna i svensk baseras ekonomi framallt har dock på Förvaltarna USA har lyckats skapa en överavkastning mot index på fundamental varit lägre än analys väntat, men särskilt som inom komplement industri används byggande. även kvantitatihämtningen analys med i europeisk stort fokus konjunktur på riskanalysen. har gått väldigt långsamt Åter- nästan en procent per år de senaste fem åren. Fonden har en bra mix mellan stora mellanstora bolag även en blandning av gångsslag som aktier, krediter, räntor, valutor råvaror. tillväxt-, blend *- värdebolag. Enkäter visar trots det efterfrågan börjar komma tillbaka Europa *Blend är etag som varken kan klassificeras tillväxt- eller värdebolag. Vanligt etagen sparande: i allt större Storebrand utsträckning Delphi ökat Europa. produktionen Fonden istället har en mycket aktiv ta av valtning sina lager. med Låga stora lager avvikelser betyder från produktionssidan jämelseindex. i ekonomin kommer Detta har fortsätta gett resultat bidra både till i absoluta god BNP- tal sitt europeiska i riskjusterad avkastning. Fonden placerar framallt i stora medelstora bolag, samt i en blandning av tillväxt-, blend*- Kundportfölj - fem år högaktiva kunder något värdebolag. tidigare än väntat. Arbetslösheten föll från 10 procent cerar negativt. framallt En del av i stora skillnaden bolag beror i på en blandning siffrorna av kommer tillväxt-, dras nu även upp av högre elpriser. Tabellen visar utvecklingen kundportföljen högaktiva kunder Japan under mars. blend*- från skilda enkäter värdebolag. dessutom var båda enkäterna emål metodändringar. Det finns dock många indikationer på Utveckling USA arbetsmarknadsläget håller på stabiliseras, vilket bör Portföljens ten till andra asiatiska länder är den 5,6 drivande % kraften, 5 % men 0,3 även % innehav Vikt (2/3) Avkastning Bidrag komma som en lättnad de amerikanska hushållen som fortfarande valtad tampas fond med en som placerar hög skuldsättning. i amerikanska småbolag konsumtionen har stigit mer än väntat. Återhämtningen aktivt 2,4 % 5,5 % 0,1 % tillväxtbolag som har gett bra resultat i relation till sitt jämelseindex som har en hög riskjusterad avkastning. Vi ökar Blackrock Emerging Markets 7,0 % 6,2 % 0,4 % väntas fortsätta de kommande kvartalen men i en lugnare takt penning- obligationsmarknaden har gjort den amerikanska centralbanken har börjat anpassa sitt arbetssätt som en följd av allt mindre stimulans från finanspolitiken. risken något i vår exponering mot den amerikanska marknaden Storebrand Delphi Europa 11,0 % 7,2 % 0,8 % genom välja en småbolagsfond. säkerställa den penningpolitiska effekten på ekonomin. Det 23,0 % 7,3 % 1,7 % kommer där fokuseras på bankernas frivilliga reserver 11,0 % 5,8 % 0,6 % har hos lyckats centralbanken. skapa en överavkastning mot index de senaste fem åren. Fonden placerar framallt i stora bolag i en blandning 5,0 % 1,5 % 0,1 % av tillväxt- värdebolag. I Kina har bankernas reservkrav 5,0 höjts % ytterligare. 0,9 % I 0,0 januari % Framtidskonto början av Max februari oroades 30,0 marknaderna % 0,2 av % risken 0,1 % Europa Asien den ekonomiska politiken, framallt penningpolitiken, skulle Totalt 4,1 % stramas åt. En del hade väntat sig en mer uttrycklig omläggning av politiken skulle komma till stånd efter det kinesiska 3,5 % Fonden placerar framallt i stora bolag i en blandning av nyåret, men än har ingen ändring i den riktningen skett. aktiviteten även i början av året, framallt inom byggsektorn. Kommentar till avkastning Där har vi skrivit ner vår BNP prognos euroområdet. Vi Aktiemarknaden uppvisade en stark uppgång under mätperiobra riskspridning över tillväxtregionerna. kelse men vi tror den globala cykeln kan komma gynna relativavkastning på 0,6 procent jämt med jämelseindex. En aktivt valtad fond-i-fond med bra riskspridning över tillväxtregionerna. Övervikten i aktier produktvalen bidrog i samma omfning även Europa de kommande månaderna. Därtill är ett återuppbyggande av näringslivets lager sannolikt. Åtstramningen av till denna positiva avkastning. En övervikt i samt en undervikt i Asien gav även ett positivt utslag till relativavkastningen. Ränteplaceringar Vanligt sparande: Framtidskonto Max med olika löptider. länder utgör tillsammans 18 procent av euroområdets ekonomi jerna. inom industrin i Storbritannien var i januari den starkaste på 14 år. Det var en positiv överraskning ett tecken på av den svenska kronan i hållande till den japanska yenen. En stabilare världskonjunktur med stigande svensk export, starkare väntas dock falla tillbaka de kommande månaderna. tillväxt stigande korträntor i talar en kronstärkning. balansindex med exponering mot fyra tillväxtländer: Brasilien, Detta dokument är framställt av Swedbank allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är enade med osäkerhet rekommenderas komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas dokument utan Swedbanks är framställt av medgivande. Swedbank Swedbank allmän distribution. påminner Dokumentet om investeringar är framställt i på informationssyfte. kapitalmarknaden, Innehållet bl a i sådana dokumentet som utgör nämns inte på individuell denna sida, rådgivning är enade enligt lagen med om ekonomiska värdepappers- Detta marknaden risker. Kunden eller lagen ansvarar om finansiell själv rådgivning dessa risker. till konsumenter. Innehållet Mottagare i detta dokument av dokumentet får inte bör mångfaldigas vara uppmärksam utan på uttalanden Swedbanks om medgivande framtidsbedömningar. Swedbank är enade Stockholm med osäkerhet Adress: rekommenderas Brunkebergstorg komplettera 8, sitt SE-105 beslutsunderlag 34 Stockholm. med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om investeringar på Swedbank, kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är enade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv dessa risker. Innehållet i detta dokument får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. 2 5

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Så gick det för Sverige under krisåret

Så gick det för Sverige under krisåret Så gick det för Sverige under krisåret Det är fortfarande en grå morgon för svensk ekonomi. Efter att krisen var ett faktum i slutet av 2008 låg ett av de tyngsta åren någonsin framför oss. Nu är krisen

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång PLACERING. Just nu är räntenivåerna rekordlåga. Men hur optimerar man placeringarna inför den förväntade ränteuppgången? Martin Bolander på Investment Center

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys november 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Penningpolitisk

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer