Hogia TA Proffs. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia TA Proffs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hogia TA Proffs. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia TA Proffs"

Transkript

1 Kom igång snabbt med Hogia TA Proffs Välkommen till Hogia TA Proffs I den här introduktionen beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. En fullständig beskrivning av programmet och dess rapporter finner du i hjälpsystemet. Den här instruktionen är tänkt att vara en hjälp för att komma igång med Hogia TA Proffs. De filer som vi hänvisar till finns med i installationen av programmet. Instruktionen består av både text, bilder och uppmaningar till aktivitet från din sida. Det som står vid en punkt ( ) innebär att du skall göra en aktivitet i programmet. Du kan alltid nå hjälpsystemet genom att välja Hjälp Hjälp om... eller genom att trycka F1 för att söka efter information. Du kan även trycka Ctrl+F1 och komma direkt till aktuell sida i hjälpsystemet. Programmet är ett Windowsanpassat program. Har du tidigare arbetat i Windowsprogram kommer du att känna igen dig. Det finns sammanhangskänsliga menyer när du klickar med höger musknapp. Dessa menyer innehåller således kommandon som direkt relaterar till den del av programmet som du för tillfället arbetar med. Du kan även använda kortkommandon för att navigera snabbare i programmet, läs mer om detta i programmets hjälpsystem. Uppdateringar av programmet För att kontrollera vilken version som är installerad väljer du Hjälp Om... Vi rekommenderar att alltid ha den senaste versionen installerad. Observera att varje ny version av programmet är en fullständig version. Det krävs alltså inte att du har installerat alla tidigare versioner för att kunna installera den senaste. Om du via RSS i programmet prenumererar på supportnyheter om programmet får du t.ex. info om när vi släpper en ny version av programmet med info om hur du laddar ner och installerar versionen. Information om RSS-flöden finns under menyalternativet Hjälp Support online Nyheter (RSS). Support För att du ska känna dig helt trygg när du använder programmet ingår programsupporten som en viktig del i serviceabonnemanget. Du kan enkelt själv söka svar på de vanligaste frågorna direkt inifrån programmet under Hjälp Support online Sök bland frågor och svar (FAQ). Härifrån kan du också ställa supportfrågor. Ytterligare uppgifter om e-postadress och telefonnummer hittar du i programmet under Hjälp Support online Kontakta supporten. Du ser vilket kundnamn och licensnummer som programmet är licensierat till under Hjälp Om... Starta programmet För att starta programmet dubbelklickar du på programikonen på skrivbordet. Du kan också starta programmet via Start Program Hogia Hogia TA Proffs. Programmet registrerar dig automatiskt som användare via Internet. Allt du behöver göra är att fylla i alla fält korrekt i dialogrutan som kommer upp första gången efter att du har startat programmet och klicka på Registrera. Utan registrering fungerar programmet som en demoversion i 30 dagar från installation. OBS! Du måste vara uppkopplad mot Internet under programregistreringen. Det är viktigt att du anger korrekt e-postadress eftersom du får viktig registreringsinformation skickad dit. Företagsnamn och licensnummer är också viktigt att du fyller i korrekt. 1

2 Starta programmet från andra Hogia-program Det finns fördelar att köra programmet integrerat med andra program från Hogia. Du får med dig kundinställningar och SIE-filer direkt vid start. Du startar TA Proffs på flera olika sätt, från verktygsknappar, från saldomatrisen eller arbetsgångar i Hogia Bokslut eller direkt från diagrammen i Hogia Analys. Komma igång - Import Det går att starta från Hogia Audit med Bokslut, Hogia Analys eller Hogia Ekonomi. Det går även att köra Hogia KA som ett fristående program via Start Program och det är på detta sätt körschemat är uppbyggt. Starta importen genom att välja något av valen nedan. Vi väljer att läsa in en SIE-fil eftersom detta är det absolut vanligaste. Leta upp och markera den SIE-fil du vill läsa in. I exemplet nedan använder vi vårt övningsföretag. SIE-filerna ligger med i installationen under C:\SIE\Övningsfiler\Kcom. Vi använder den för I fliken Företagsuppgifter/SIE-info ser du en status över det du läst in. Antal verifikationer, vilket program som genererat SIE-filen och vilka verifikationsserier som finns. All grönmarkerad text är kontroller vi gör vid inläsning och är OK. Visas röd text så är det något vi vill påkalla uppmärksamhet på. Exempelvis så visas det röd text på Tomma ver.nr vilket innebär att det inte finns några transaktioner för verifikationen. Klicka på den tomma verifikationen 2

3 Länken öppnar en ny flik. Klicka nu på ordet Borttagen som är en länk till samtliga verifikationer där det inte finns några transaktioner. Nu har du surfat runt bland redovisningen lite grann. Analyser av konton Nu skall vi göra ett par kontoanalyser. Klicka på Översikt Saldolista från Visa i Navigeringslistan (vänster list), se bild ovan. Nu visas en förteckning över alla konton med Ingående balans (IB), antal transaktioner och saldon som i sin tur ger en Utgående balans (UB) för respektive konto. Man kan borra sig ned till varje konto och få en kontoutdrag för hela periodens transaktioner. Men vi skall göra på ett annat sätt först. 3

4 Markera (genom att klicka i rutan) 3 st konton Kundfordringar, 1931 Swedbank och slutligen konto 2710 Anställdas skatter. Klicka nu på Slutrapport, från Visa i Navigeringslistan eller verktygsknappen. Klicka nu på konto 1510 Du får nu ett kontoutdrag för konto 1510 Kundfordringar. I kontoutdraget finns det nu 87 transaktioner. Du kan skriva kommentarer till varje rad och klicka på alla blå/understrukna transaktioner och texter. Gör kommentarer på 2 transaktioner (hitta på text själv). Bocka i dessa 2 transaktioner, för att få med dessa till Slutrapporten. Klicka återigen på Slutrapport. 4

5 Du har nu fått en Slutrapport med en snygg förteckning över de konton som du tänkt dig att analysera. Denna kan kompletteras med ytterligare konton från Översikt saldolista. Slutrapporten ger dig även resultatet av analysen av konto 1510 Kundfordringar. Det är nu ett 1:1 förhållande mellan Slutrapporten och kontoutdraget för konto Klicka på knappen Skriv ut (du hamnar i ett förhandsgranska-läge) i verktygslistan för att visa hur det ser ut vid utskrift och att det är enkelt att skicka till Excel, Word och PDF. Du kan självklart skriva ut till en vanlig skrivare också, se skrivarknapp längst upp till vänster i dialogen. Klicka på knappen Stäng i förhandsgranska dialogen. Klicka nu på Konto 1510 (röda pilen ovan) i Slutrapporten för att komma tillbaka till kontoutdraget. Klicka dig tillbaka till Slutrapporten genom Browser-knappen i Verktygsraden. 5

6 Nu står du åter i Slutrapporten och vi skall göra en ny övning där vi använder Snabbvalslistan för att visa de transaktioner som inte matchar varandra. Klicka på konto 2710 Anställdas skatter från Slutrapporten. Du kommer nu till kontoutdraget för 2710 Anställdas skatter. Här visas 28 st transaktioner + ingående balans. Detta konto stäms ofta av och vi skall nu visa hur du kan göra detta maskinellt. Programmet plockar bort alla transaktioner som beloppsmässigt exakt matchar varandra (debet mot kredit) och visar en resultatlista där alla belopp som inte matchades är kvar. Det finns en funktion som heter Kontoutdrag omatchade transaktioner. Du hittar denna i Snabbvalslisten bland verktygsknapparna. Välj Kontoutdrag omatchade transaktioner. Ange konto 2710 och tryck Enter. Nu visas en resultatlista med 5 transaktioner som inte matchades. Du kan hjälpa programmet ytterligare med avstämningen genom att summera och för de 2 återstående transaktionerna till Slutrapporten. 6

7 Summera de 2 första transaktionsbeloppen genom att måla upp dessa, se bild ovan. Nu visas en summering längst ned till höger i resultatlistan. Jättebra! Vi ser också att summan blir :- vilket stämmer överens med transaktion nummer 3. I praktiken innebär detta att man betalt löner vid 2 tillfällen (verifikationer) och när man betalar så sker detta vid ett tillfälle. Därmed blir det 2 transaktioner kvar vilket är detsamma som Utgående saldot för konto Vi kan för att dokumentera detta (till Slutrapporten) genom att: bocka i de båda sista transaktionerna enligt punkt 2 i bilden ovan. Klicka därefter på Slutrapport. Du har nu lagt till denna kontoavstämning till Slutrapporten. Snyggt eller hur? 7

8 Snabbval i verktygslistan Förutom Kontoutdrag omatchade transaktioner som vi gått igenom tidigare har programmet ytterligare ett antal snabbval som underlättar mycket. Kontoutdrag Genom dett a val kan du få ett eller flera kontoutdrag i en och samma resultatlista. För att ange flera konton kan du helt enkelt skriva in 1910,1931 eller ta ett helt intervall av konton genom att ange som ger dig alla likvidkonton. Du ser en förteckning på vilka skiljetecken (operatorer) som du kan använda genom verktygsknappen Förklaring av operatorer. Klicka på verktygsknappen Förklaring av operatorer. Sök på text Ytterligare ett snabbval är att söka och visa alla verifikationer som innehåller valfri transaktionstext. Ange Hugo (i snabbvalslistan Text). Tryck Enter eller Sök. Du får nu en resultatlista som innehåller visar alla verifikationer där transaktionstexten innehåller Hugo. 8

9 I resultatlistan (ovanstående bild) ser du att det är 224 verifikationer som innehåller ordet Hugo och detta är % av totalt antal verifikationer. Genom att bocka i den översta rutan (för en verifikation) så markeras alla transaktioner som tillhör verifikationen och på detta sätt kan vi enkelt få en hel verifikation till Slutrapporten. 9

10 Sök på Transaktionssaldo Det är ofta man vill söka efter ett exakt belopp. Det kan ju vara så att man konterat fel eller vill leta upp ett belopp. Ange 2000 (i snabbvalslistan - Transaktionssaldo). Du ser ovan att det fanns 8 transaktioner där beloppet var 2.000:-. Observera att det även går att använda operatorerna ex. kan du söka efter saldon större än 2000 och mindre än Ange >2000&<10000 (i snabbvalslistan om du vill testa detta). Sök efter verifikationer Om du snabbt vill se en specifik verifikation är det denna funktion du skall visa. Om du endast skriver in ett nummer så söker vi fram verifikationerna som stämmer oavsett verifikationsserie. Periodsaldo för konto Det finns idag en rapport som heter Periodsaldon. Denna är bra som översikt över alla konton och saldo per månad. Många gånger är det dock intressant att se Periodsaldon endast för en grupp av konton. För att visa vad vi menar skall du börja med att visa Rapporten Periodsaldon och sen göra ett urval. Starta menyvalet Rapporter Periodsaldon (eller från Rapporter i Navigeringslistan). I bakgrunden av nedanstående bild ser du Periodsaldon per konton. 10

11 Skapa en Periodsaldorapport för kontointervallet ifrån snabbvalslistan. Klicka på Redigera-knappen för att ta bort konton med 0-saldon. Klicka på knappen Kör i dialogen ovan. 11

12 Periodsaldo för resultatenhet I SIE-filen finns benämningar som heter Dimension/Objekt. Vi kallar detta normalt för Resultatenhet, Kostnadsställe, Objekt eller Projekt i olika redovisningsprogram. Med detta val kan du visa en Periodsaldolista för just en/ett Resultatenhet eller Projekt. Just i denna SIE-fil saknas Dimensioner så försök inte att köra denna fråga. Periodsaldo då resultatenhet saknas Detta är en jättebra rapport för avstämning. Genom att köra denna får du full kontroll på att alla transaktioner har erhållit en dimension. När du väljer detta så skall du även ange vilka konton eller kontointervall du vill kontrollera. Rapporten visar saldon per konto för de transaktioner som saknar dimension. Ange kontointervallet i snabbvalslistan för Periodsaldon då resultatenhet saknas. 12

13 Rapportöversikt Efter en stunds arbete har du lyckats skapa ett stort antal flikar och det börjar bli svårt snabbt hitta till rätt flik. Vi har en lösning på detta genom en egen vy som heter Rapportöversikt. Navigeringslistan i Visa Rapportöversikt. Som du ser av Rapportöversikten har vi strukturerat flikarna på typ av rapporter. Detta gör det mycket enklare att hitta. Du kan även göra en masshantering genom att bocka i några rapporter och sen använda alternativen till höger: Visa alla rapporter eller dölja de utan träffar, Exportera eller Skriva ut. Tips: Klicka med höger musknapp och få ytterligare alternativ. Avstämningar Programmet kan importera Text- och Excel-filer för att stämma av dessa mot kontoutdrag (Huvudbok) för ett speciellt konto. Detta är unikt och ger dig möjlighet att stämma av bank- och plusgirokonton, skattekontot hos skatteverket och depåkonton. Du kan även stämma av avräkningskonton mellan två olika företag på ett effektivt sätt. Om din kund- eller leverantörsreskontra kan exportera en lista på händelserna till Excel kan du även stämma av denna mot huvudbokskontot för kundfordringar respektive leverantörsskulder. Bankavstämning Med denna funktion kan du tjäna massor av tid och vem kan motstå det!? Vi har skapat en ny funktion som ger dig möjlighet att stämma av ett huvudbokskonto mot en transaktionslista i Excel. De flesta banker ger dig idag möjlighet att elektroniskt spara ner ett kontoutdrag i Excel-format. Vi har gjort tester från Nordea, Postgirot, SEB, SHB, Swedbank och Avanza som alla har denna möjlighet. Inifrån programmet väljer du Rapporten som heter Avstämning bank. 13

14 Du pekar ut Excel-filen som skall importeras, väljer vilket konto du skall stämma av denna mot. Resultatet får du i en resultatlista som visar de transaktioner som inte programmet kunde matcha. Dessa är uppdelade på Omatchade huvudbokstransaktioner och Omatchade banktransaktioner. Du får även en resultatlista med de transaktioner som programmet har matchat/parat ihop. De som stämmer exakt på beloppet kommer överst i resultatlistan de som matchats ihop per summa per dag kommer sist i resultatlistan. Bank-filen skall vara på ett sätt vi definierat och det finns en mall som du enkelt hittar i dialogen för Avstämning bank. Denna Excelmall innehåller makron som underlättar arbetet med att skapa en Excel-fil som går att importera. Avstämning av reskontrorna mm Det fungerar även att importera och stämma av annat än kontoutdrag från banken. Du kan exempelvis stämma av avräkningskonton mellan bolag som ingår i en koncern. Om du exporterar avräkningskontot i dotterbolaget till Excel och importerar detta till moderbolaget som du öppnat i programmet så kan du enkelt stämma av dessa. Eller varför inte skicka över en lista från reskontran till Excel om reskontran diffar gentemot huvudboken Låt din fantasi ge dig möjligheterna! Bankavstämning För att göra en bankavstämning med automatik krävs det att du endera har exporterat ett kontoutdrag från din bank eller helt enkelt kopierat kontoutdraget från internet till Excel. Därefter skall du ordna så att Excel-filen har rätt antal kolumner med rätt information. Från de vanligaste storbankerna och Plusgirot har vi underlättat för dig genom att vi skapat ett antal makron som gör detta åt dig. Starta TA Proffs. Klicka på Öppna Sie-fil eller tidigare sparat arbete. Gå till mappen C:\SIE\Övningsfiler\Kcom och läs in filen för år Den heter Kcom se. Nu skall vi börja med en bankavstämning för konto 1931 Swedbank konto. Börja med att öppna Översikt saldolista och ta fram ett kontoutdrag för kontot. Klicka på Översikt saldolista. Klicka på länken för konto 1931 Swedbank konto. Du har nu fått fram kontoutdraget för Swedbank konto 1931 och totalt finns det 1012 st transaktioner som vi nu skall stämma av mot bankens kontoutdrag. Av sekretesskäl så är det inte den riktiga bankfilen. Men detta spelar ingen roll. Vi visar endast hur det fungerar. Välj menyvalet Rapporter Avstämning bank. 14

15 I ovanstående dialog ser du momenten som du behöver göra om du har en Excel-fil som stämmer med importformatet. Vi börjar med detta! Klicka på knappen Importera. Gå till mappen C:\SIE\Övningsfiler\Kcom och läs in filen Bankexport Kcom 2008.xls. Nu har du läst in transaktionerna som visas i vänstra delen i bilden ovan. Ange kontonumret 1931 (se punkt 2 i bilden ovan). Klicka på knappen Kör (eller tryck Enter). Nu har du fått fram en resultatlista på det som inte stämmer. Eller rättare sagt det som vi inte automatiskt kunde matcha/para ihop. Att få fram detta underlag är superbra och kan spara mycket tid. I resultatlistan, ovan, kan vi enkelt se att saldot på de omatchade transaktionerna stämmer överens. Saldot på de 2 omatchade huvudbokstransaktionerna blir detsamma som de 3 omatchade banktransaktionerna! Tips! I ovanstående resultatlista kan vi hjälpa programmet ytterligare med en manuell avstämning genom att avmarkera (bocka ur) de transaktioner som vi kan para ihop. När vi är klara klickar vi på Slutrapport och då följer ju endast de rader med bockar i, över till Slutrapporten. 15

16 Klicka nu på Slutrapport, för att se hur det ser ut när vi dokumenterat vår avstämning. Klicka dig tillbaka till avstämningsrapporten. Vi kan även visa en resultatlista på det som vi matchat ihop. Det är viktigt för dig som användare att kunna spåra och se hur vi har matchat ihop transaktionerna. Klicka på länken Visa matchande trans. längst up till höger (se 2 bilder ovan). Nu förstår du hur det går till med en färdig Excel-fil. Hur filerna från bankerna ser ut skiljer sig en hel del. Vi har därför valt att underlätta för dig genom att skapa en Mall-fil i Excel som innehåller makron som fixar till din bankfil. Klicka på Redigera-knappen längst upp till höger i ovanstående bild, du kommer då till bankavstämningen. Klicka på länken Visa importmall (Excel) i dialogen. 16

17 Som du ser av Excel-mallen så finns det några makron för de vanligaste bankerna. Att vi tagit med Avanza är för att visa att även fondhandlare kan exportera Excel-filer som Du kan stämma av mot ett konto i din bokföring. I bilden ovan ser du hur den tomma mallen ser ut. Det som behövs är en kolumn för datum, en för text och en för belopp. En del banker har lagt det i två olika kolumner, en för debet och en för kredit. Har din bank 2 kolumner för belopp så lämnar du helt enkelt kolumn C (Belopp) tom, ta inte bort denna! 17

18 Nedan ser du hur Excel-filen ser ut när jag använt makrot för Swedbank. När du klickar på en av makroknapparna så ber makrot dig att peka ut bankfilen du sparat ner och sen importeras/kopieras transaktionerna till rätt kolumn och därefter får du liten dialog där makrot ber dig att skriva in ett filnamn så att vi kan spara ner den färdiga filen. Därefter är det bara att läsa in den färdigpreparerade filen till dialogen för Avstämning bank i programmet. Nedan ser du hur Excel-filen såg ut då den sparades ner från Swedbank. Vi har besparat dig en hel del arbete med att kopiera, formatera och klistra in. Håll tillgodo! 18

19 Avstämning av avräkningskonton mellan företag mm Det fungerar även att importera och stämma av annat än kontoutdrag från banken. Du kan exempelvis stämma av avräkningskonton mellan bolag som ingår i en koncern. Om du exporterar avräkningskontot i dotterbolaget till Excel och importerar detta till moderbolaget som du öppnat i programmet så kan du enkelt stämma av dessa. Observera att du måste i dessa fall bocka i alternativet Matcha debet mot kredit i dialogen som vi visar nedan. Avstämning av kund- och leverantörsreskontran mot huvudbok Ytterligare en avstämningsmöjlighet är att skicka över en lista från reskontran till Excel om reskontran diffar gentemot huvudboken. Det reskontran skall klara av är att exportera ut alla händelser såsom påbokningar och avbokningar förutom datum och text på händelsen. Du skall använda samma princip som för Bankavstämningar. Avstämning av kontoutdrag från skatteverket Vi använder oss av samma princip som för Bankavstämning som beskrivits ovan. Skillnaden är att Skatteverket alltid har samma Excel-format. Vi kan därför importera denna fil direkt in i programmet. För att du skall kunna ha nytta av detta måste du givetvis ha bokfört över ett skattekonto i din redovisning. Det är ju mot detta konto vi gör avstämningen. Du når funktionen via Rapporter Avstämning skattekonto. 19

20 Klicka på menyvalet Rapporter Avstämning skattekonto (bara för att visa). Dialogen som nu visas fungerar på samma sätt som för Avstämning bank. Skillnaden är att det inte behövs en Excelmall eftersom skatteverket har ett eget standardformat som gör det enklare att läsa in. Frågor / utsökningar En av hörnpelarna i programmet är möjligheten att ställa frågor mot den inlästa SIE-filen eller motsvarande. Vi har redan behandlat frågetypen Huvudboksfråga och Periodsaldofråga genom att vi tagit fram kontoutdrag från Översikt saldolista och olika varianter av periodsaldon från snabbvalslistan. En mycket användbar frågetyp är Verifikationsfråga där vi ställer olika transaktioner mot varandra i en verifikation mm. Innan vi går igenom några av de 80 färdiga/befintliga frågorna behöver vi gå igenom några grundinställningar såsom kontoinställningar mm. Kundinställningar Alla färdiga frågor och avstämningar som Avstämning moms, Avstämning skatt och avgifter samt Periodinställningar hämtar kontoinställningar från Kundinställningar. På detta sätt behöver du endast gå igenom företagets kontoplan och inställningar på ett ställe. Tips! Om du har flera företag med samma kontoplan så kan du Importera ett företags kontoplan mm genom att välja valet Arkiv Importera Importera kundinställningar. I Navigeringslistan Visa Kundinställningar hittar du bla kontodefinitioner. Klicka på Kundinställningar i Navigeringslistan Visa. 20

21 Du behöver gå igenom kontodefinitionerna. Vi har utgått från BAS-kontoplanen men eftersom kontoklass 3 är helt fri så måste du ange vilka konton som är kopplade till hög moms mm. Även momskontona skall ju harmonera med försäljningskonton. Detta är viktigt eftersom frågor och särskilt rapporten Avstämning moms hämtar kontoinställningarna här. Verifikationsfrågor Färdiga frågor I Hogia KA har du ett kraftfullt verktyg för att söka ut de transaktioner som du är intresserad av. Du kan skapa nya frågor, redigera frågor och ta bort frågor. Det finns ett stort antal frågor med vid leverans. Vi har grupperat dessa i grupper som du hittar i Navigeringslistan Frågor. Vi skall gå igenom några av dessa frågor. Klicka på Frågor A Leverantörsskulder Inköp (Expandera denna grupp). Dubbelklicka på den färdiga frågan 2441 Ovanliga debiteringar (betalningar). 21

22 Du har nu fått upp en resultatlista med 101 verifikationer som träffades av sökvillkoret. Vad syftet är med frågan framgår av ett Tooltip som visas i några sekunder om du för muspekaren över rapporthuvudet. För muspekaren över rapporthuvudet så att Tooltipen visas. Tooltipen för denna fråga är Frågan fångar upp bortbokade lev.skulder som inte har betalats från Kassa och bank eller Checkkredit. T.ex. felkonteringar, kvittningar m.m.. Om du nu tittar i resultatlistan så ser du att den första verifikationen har texten bortbokning av gamla leverantörsskulder. Hissar du dig längre ned i resultatlistan så ser du att det handlar mycket om kreditfakturor mm. Det är just detta frågan vill presentera! Om du vill ändra något villkor i frågan kan du enkelt redigera denna och därefter köra den eller spara den och skapa en ny unik/anpassad fråga för ditt företag. Klicka på knappen Redigera längst upp till höger i rapporthuvudet! 22

23 I dialogen nedan ser du alla de kriterier som ställts i frågan. Du ser även beskrivningstexten och syftet med frågan längst upp till höger. Om du skulle behöva ändra frågevillkoren så gör du enkelt detta. Vill du därefter köra fråga utan att spara så klickar du på Kör. Vill du spara frågan och kunna använda denna senare så klickar du på knappen Spara. Om du enbart vill se transaktionsraderna och inte hela verifikationen så är detta en enkel match. Kicka på Endast rader i dialogen, se nedan. Klicka på Enter eller knappen Kör. Resultatlistan som nu visas innehåller endast de rader som träffades av sökvillkoret du ställt. En fördel med denna resultatlista är att vi visar både verifikationstexten och transaktionstexten. 23

24 Vi skall nu köra ytterligare en fråga som kontrollerar att det inte bokförts några stora inventarier som kostnader på förbrukningskonton. Dessa kanske borde aktiverats och kostnaden fördelats över ett antal år. Expandera på frågegruppen Inventarier i Navigeringslistan. Dubbelklicka (Kör) frågan som heter 1200 Förbrukningsinventarier över kr. I ovanstående fråga fick vi ju en träff. Ibland är det bra att kunna köra flera frågor samtidigt. Det kan vi göra och vi kallar detta för Frågepaket. Vi skall nu köra ett frågepaket som kör 5 st frågor och ger underlag för hela Inventarieposten i redovisningen. Klicka på avsnittet som heter Frågepaket i Navigeringslistan. Kör frågepaketet som heter Kontrollera inventarie-inköp. 24

25 Ovanstående bild och frågepaket ger en bra dokumentation över alla inventarieinköp och avskrivningar som gjorts under året. Resultatlistan börjar med en sammanställning och sen kommer resultatet av de 5 frågorna. Rapporter - avstämningar Programmet har även några avancerade fasta rapporter för avstämningar. Gemensamt för dessa är att du genom ett knapptryck får en fantastisk fin uppställning över redovisningen av moms, löner och skatter samt en periodrapport över bruttovinst mm. Avstämning moms Denna rapport ger dig blixtsnabbt en översikt över hur momsredovisningen borde se ut enligt redovisningen. Rapporten visar bla hur många procent utgående moms är av redovisad försäljning mm. Du kan behöva göra lite kontoinställningar om du inte redan gjort detta. I så fall når du inställningarna från länkarna i rapporten. Öppna avsnittet Rapporter i Navigeringslistan och klicka på Avstämning moms. Rapporten Avstämning moms visar efter att jag gått in och gjort justeringar av försäljningskonton (jag tog med alla konton i kontoklass 3 som finns) att bolaget lyckats sköta sin redovisning ganska bra. Utgående moms i förhållande till försäljningen är 25 % för varje månad förutom i december. Klicka på kontolänken för försäljningskonton. I dialogen skall du ändra försäljningskonton till ,3740,

26 Ändra även konton för Försäljnin.konto moms 2 till endast konto För att ovanstående kontoändringar skall slå igenom i Avstämning moms måste du köra denna rapport igen. Klicka på Avstämning moms i Navigeringslistan. Nu skall du ha fått en lika fin rapport som ovan. Det går att göra denna rapport ännu lite bättre genom att ta bort de avsnitt som är tomma. Ditt företag kanske inte använder annat än 25% moms. Då kan du i Kundinställningar Rapporter ta bort de tomma avsnitten. Klicka på Kundinställningar i Navigeringslistan. Klicka på fliken Rapporter i dialogen. I denna dialog kan du ställa in hur rapporten Avstämning moms skall visas. Om företaget redovisar momsen var 3:dje månad klickar du i dena bock enligt bilden ovan. Klicka i Dölj tomma avsnitt i dialogen. Klicka på Avstämning moms (för att rapporten skall dölja tomma avsnitt). Nu visas en mer komprimerad rapport! 26

27 Avstämning skatt och avgifter Denna avstämningsrapport fungerar i princip på samma sätt som beskrivits ovan för Avstämning moms. Tanken är att man väldigt snabbt skall få en bild på hur man lyckats i redovisningen att redovisa avdragen skatt och sociala avgifter på löner och förmåner. Periodrapport Denna rapport är en kontamination. Den visar ett urval av intressanta värden och nyckeltal såsom försäljning, varuinköp och Bruttovinst. Den visar inköp av inventarier för att se att man kommit igång med avskrivningar under året på dessa inköp. Vidare visar rapporten personalkostnader och lokalkostnader i % av försäljningen mm. Dagbok och huvudbok Detta är egentligen en verifikationsfråga och en huvudboksfråga. Dessa ligger även bland frågor under avsnittet F Redovisning. Men för att det skall vara lätt att hitta dessa har vi valt att lägga dem väl synligt under Rapporter. 27

Hogia Koncern. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia Koncern en modul till Hogia Bokslut

Hogia Koncern. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia Koncern en modul till Hogia Bokslut Kom igång snabbt med Hogia Koncern Välkommen till Hogia Koncern en modul till Hogia Bokslut I denna introduktion beskrivs Hogia Koncern och dess grunder översiktligt. En fullständig beskrivning av programmet

Läs mer

Välkommen till Hogia Koncern en modul till Hogia Bokslut. I den här introduktionen beskrivs Hogia Koncern och dess grunder översiktligt.

Välkommen till Hogia Koncern en modul till Hogia Bokslut. I den här introduktionen beskrivs Hogia Koncern och dess grunder översiktligt. Kom igång snabbt med Hogia Koncern 3 Välkommen till Hogia Koncern en modul till Hogia Bokslut I den här introduktionen beskrivs Hogia Koncern och dess grunder översiktligt. En fullständig beskrivning av

Läs mer

Hogia Bokslut. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia Bokslut

Hogia Bokslut. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia Bokslut Kom igång snabbt med Hogia Bokslut Välkommen till Hogia Bokslut I denna introduktion beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. Hogia Bokslut är ett komplett verktyg för att upprätta bokslut och

Läs mer

Hogia Bokslut. Kom igång snabbt med. Välkommen till Hogia Bokslut. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet

Hogia Bokslut. Kom igång snabbt med. Välkommen till Hogia Bokslut. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet Kom igång snabbt med Hogia Bokslut 3 Välkommen till Hogia Bokslut I den här introduktionen beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. Hogia Bokslut är ett komplett verktyg för att upprätta bokslut2och

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar Visma Analys. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt Visma Analys analysera, presentera och följ upp Visma Analys är ett modernt och användarvänligt

Läs mer

Hogia Analys. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia Analys med simulering och budget

Hogia Analys. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia Analys med simulering och budget Kom igång snabbt med Hogia Analys Välkommen till Hogia Analys med simulering och budget I denna introduktion beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. Först beskrivs analysdelen, därefter simuleringsdelen

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Koncern Ekonomilösningar som du vill ha det Välkommen till Visma Koncern För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar. Tips

Läs mer

Manual för Diabas, version 1.2

Manual för Diabas, version 1.2 Manual för Diabas, version 1.2 Innehållsförteckning Kortversion sid 1 Kontoplan sid 3 Redovisning sid 4 Special sid 7 Begreppet Företag sid 7 Rapporter sid 8 Utskrift sid 9 Installation: Kortversion Diabas

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Visma Bokslut. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Bokslut. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Bokslut Ekonomilösningar som du vill ha det Välkommen till Visma Bokslut För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar. Tips

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het E t t e k o n o m i s y s t e m s p e c i e l lt a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet Aveny Ekonomi Aveny Ekonomi Med Aveny Ekonomi erbjuder Eniac Data det optimala verktyget för effektiv redovisning

Läs mer

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad 2012 Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad Adra Match 2012-03-30 CONTENTS Om detta dokumen... 4 Förberedelser... 5 Skapa kontoutdrag från ERP... 5 Exportera / Hämta kontoutdrag från din bank....

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Sida 1 av 36 Innehåll BAKGRUND... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Systeminställningar projektredovisning II... 3 Styrparametrar internredovisning... 4 HANTERING... 7

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 2007-02-28 Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 Ny momsdel i skattedeklarationen från 2007 (28 februari 2007) Till årsskiftet införs en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara

Läs mer

Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram

Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram Visma Compact 750. Pris från 2.990:- (6 månaders serviceavtal ingår, frakt och moms tillkommer). Leverantörsreskontra med utbetalningar Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram

Läs mer

Rapportkontoplan hantering

Rapportkontoplan hantering Rapportkontoplan hantering Sida 1 av 11 Innehåll Att kopiera kontoplan till rapportkontoplan... 3 Namn på rapportkontoplan... 5 Rapportkontoplan... 6 Kopiering av rapportkontoplan... 9 Klienthantering...

Läs mer

Vad gör programmet Datafångst från Plusgirot och Visa?

Vad gör programmet Datafångst från Plusgirot och Visa? Vad gör programmet Datafångst från Plusgirot och Visa? Programmet överför kontoutdragsinformation från Plusgirot och från Visa Business Card till en SIE-4 fil med komplett konterade verifikationer. Detta

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Innan bokföring Redovisningsansvariga kommer att få ett mail med en mall utskickad från EA. Spara mallen lokalt på er dator eller på ert lokala nätverk. Öppna

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Att arbeta med Nya Norstedts Bokslut

Att arbeta med Nya Norstedts Bokslut Att arbeta med Nya Norstedts Bokslut Inledning I november 2008 släpptes den första versionen - version 2008.2.5 - av Norstedts Bokslut som grundas på den nya teknik vi kommer att arbeta med framöver. Med

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro Sidan1(25) Innehållsförteckning Årsskifteskörning... 2 1. Redovisningsperioder... 3 2. Periodavslut... 4 3. Avsluta bokföringsår... 6 4. Påbörja bokföringsår... 7 5. Kontrollera styrparametrar Redovisning...

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra

Läs mer

VERIFIKATIONSREGISTRERING...

VERIFIKATIONSREGISTRERING... Entré Innehåll REDOVISNING... - 5 - Konteringsbegrepp i Entré... - 5 - Förberedande inställningar vid start av Entré... - 5 - VERIFIKATIONSREGISTRERING... - 7 - Verifikationsrader... - 8 - Fält att stanna

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Program Datafångst från Plusgirot?

Program Datafångst från Plusgirot? Program Datafångst från Plusgirot? Vad gör programmet? Programmet överför kontoutdragsinformation till en SIE-4 fil med komplett konterade verifikationer. Detta gör det möjligt att automatisera stora delar

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Lathund Avgiftshantering

Lathund Avgiftshantering Uppdaterad: 2013-09-17 Lathund Avgiftshantering Förbund 1 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen

Läs mer

Att upprätta koncernårsredovisning en handledning

Att upprätta koncernårsredovisning en handledning Att upprätta koncernårsredovisning en handledning Inledning Denna handledning beskriver hur du upprättar en koncernårsredovisning med den moderna tekniken i Norstedts Bokslut med hjälp av Norstedts Koncern.

Läs mer

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Bokslut i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014)

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte ger dig en sammanställning över de delar av arbetet i Pyramid som inför och efter årsskiftet kräver

Läs mer

Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1.

Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Momsredovisning Momsrapport Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Periodval Moms from Period : Se till att det är den första perioden på det

Läs mer

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner. Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto

Läs mer

SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer

SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer Bakgrund Sedan länge finns en standard för hur filöverföringen mellan olika ekonomisystem kan åstakommas. Denna standard är SIE formatet

Läs mer

VISMA har lämnat följande beskrivning av problemet (källa artikel på deras hemsida)

VISMA har lämnat följande beskrivning av problemet (källa artikel på deras hemsida) Det trista arbetet med avstämning av bankkontona Har du någon gång när du är klar med bokföringen upptäckt att det är en differens mellan checkkontots saldo och kontoutdraget? Om du svarar nej på den frågan

Läs mer

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Bokföring Innehåll Programbeskrivning Att komma igång Corbis Bokföring finns i tre nivåer: B1 B2 B3 Grundversion. B1 + kompletterande funktioner som t ex budget

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Manual program DPR SRU tax10

Manual program DPR SRU tax10 Manual program DPR SRU tax10 Ett program som skapar korrekta SRU-koder till 2010 års taxering Bakgrund I 2008 års taxering har Skatteverket gjort en omfattande blankettöversyn. I tax 2010 är blanketterna

Läs mer

Administratörsverktyget. Hogia Small Office Kassa

Administratörsverktyget. Hogia Small Office Kassa Administratörsverktyget Hogia Small Office Kassa Innehållsförteckning Administratörsverktyget Hogia Small Office Kassa Logga in............................................................. 3 Artiklar..............................................................

Läs mer

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2010-2011 Version 2,18 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Export av SIE-filer 3L Pro 2014. Export av SIE-filer. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Export av SIE-filer 3L Pro 2014. Export av SIE-filer. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Export av SIE-filer Innehåll Export av SIE-filer... 3 Skapa fil... 10 Rapportkontoplansavvikelse vid utskrift av SIE-Fil... 10 Export av SIE-filer SIE är en standard för att enkelt kunna flytta redovisningsdata

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Visma Revision. Med den nya revisionsstandarden. stöd genom hela revisionsarbetet. Så följer du nya revisionsstandarden. Ny unik SIE-analys förenklar

Visma Revision. Med den nya revisionsstandarden. stöd genom hela revisionsarbetet. Så följer du nya revisionsstandarden. Ny unik SIE-analys förenklar Visma Revision. Pris 5.900:- (frakt och moms tillkommer). Med den nya revisionsstandarden Visma Revision stöd genom hela revisionsarbetet Visma Revision ger dig stöd genom hela revisionsarbetet från revisionsplanering

Läs mer

Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut (flik 1-11)

Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut (flik 1-11) Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut (flik 1-11) 1 Ekonomisektionen 20101117 Inledning... 3 1. Balansräkning och resultaträkning: ekonomirapport INST BR

Läs mer

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet Företagsinställningar Du börjar med att ställa in hur du övergripande vill arbeta med programmet under Arkiv - Företagsinställningar -

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Visma Bokslut. Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt. med årsredovisning. Lättarbetat och överskådligt. Boksluts- och beräkningsbilagor

Visma Bokslut. Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt. med årsredovisning. Lättarbetat och överskådligt. Boksluts- och beräkningsbilagor Visma Bokslut. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt Visma Bokslut med årsredovisning Visma Bokslut är det självklara valet för dig som på professionell

Läs mer

Uppdaterad: 2013-09-17. Avgiftshantering

Uppdaterad: 2013-09-17. Avgiftshantering Uppdaterad: 2013-09-17 Avgiftshantering 1 Nya uppdateringar ägde rum 2013-09-17 Nytt Nya hjälptexter under betalstatus Tydligare felmeddelande om utskick misslyckas Möjlighet att backa från steg 2 till

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014 Import av SIE 4,revE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Import av SIE-filer... 3 Bakgrund... 3 Vad är SIE?... 3 Några argument för SIE... 4 Importera SIE-fil av typ 4 i 3L Pro... 4

Läs mer

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INLEDNING INNEHÅLL Effektiv verifikatsregistrering med Mamut

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten. E-dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningarna är gjorda i e-bokföringen fylls siffrorna för dagens försäljning i under respektive

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Nyheter i Norstedts Bokslut 2011.3

Nyheter i Norstedts Bokslut 2011.3 Nyheter i Norstedts Bokslut 2011.3 Kristina Dahlberg Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Bokslut. Denna version består framför allt av förbättringar för att enklare kunna justera för

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Rapporter på Valvets hemsida

Rapporter på Valvets hemsida Logga in på Internet och gå till www.valvetab.se. Klicka på Logga in. Här kan du välja både att logga in för att hantera föreningens fakturor och att komma åt föreningens rapporter. 1 Du kommer då till

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Instruktionsdokument Husarbete (hushålls- och ROT-arbete)

Instruktionsdokument Husarbete (hushålls- och ROT-arbete) Allmänt gällande Husarbete Instruktionsdokument Den 1 juli 2009 införs avdrag för husarbete, ett nytt system för skattereduktion på arbetskostnader för hushålls- och ROT-arbete. För mer detaljerad beskrivning

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Innehållsförteckning ADARO BOKFÖRING

Innehållsförteckning ADARO BOKFÖRING BOKFÖRING Innehållsförteckning Kom igång - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt earkiv är ett elektronisk arkiv i Business Online. Med earkiv får du tillgång till de flesta dokument elektroniskt i

Läs mer