Den svenska sommarfilmen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den svenska sommarfilmen 2001-2011"

Transkript

1 Svenska Filminstitutet Box 27126, Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5 Telefon: Fax: Den svenska sommarfilmen Analys av Sommarbioprojektet och svenska sommarlanseringar

2 1. Inledning Enligt Filmavtalets ska Filminstitutet verka för att svensk film skall nå en större publik i alla visningsformer, vilket till exempel kan handla om att svensk film ska få en större marknadsandel än vad den har idag. På biografmarknaden råder en traditionell ordning med förväntade hög- och lågsäsonger gällande beräknade biografbesök: Därför väljer distributörer i samråd med producenter att ofta premiärsätta alla svenska filmer ungefär samtidigt; i oktober, 25 december och till påsk. De svenska filmerna tävlar därför mot varandra när de visas, vilket minskar möjligheten för ökade intäkter och stävjar en utveckling mot ökad marknadsandel för svensk film. Men de senaste åren har visat på höga besökssiffror på biografer landet runt på sommaren. Filminstitutet vill bidra till att utbudet av svensk film är brett året runt, för att på så sätt stimulera till en ökad publik för svensk film. Därför påbörjade vi 2009 en treårig satsning med fokus på att öka antalet premiärsatta svenska filmer på sommaren. Satsningen har inbegripit både en aktiv dialog med branschen, utökat finansiellt stöd till lansering av svensk långfilm och ett utökat antal parallellkopior till biografer på mindre orter. Därutöver arrangerade vi också särskilda sommarpresentationer för pressen varje år. Syftet med lanseringsstödet har varit att uppmuntra distributörer och producenter att våga testa premiärsättning under sommarperioden fördelades därför extra lanserings- och parallellstöd till filmer som hade premiär under perioden 15 juni 1 augusti. Året därpå utökades perioden till 28 maj 30 juli. Inför det tredje året gjordes en analys av hur filmutbudet sett ut de två tidigare åren och vi tittade också på hur den planerade line-upen såg ut för svenska filmer Vi identifierade att augusti månad redan var en månad med många svenska filmpremiärer, medan maj månad var den månad på året med minst antal svenska filmpremiärer. Därför modifierades stödperioden 2011 till 30 april 15 juli. De filmer som fick del av det särskilda stödet till sommarlansering var Sommaren med Göran, Johan Falk Gruppen för särskilda insatser, Broder Daniel Forever, Kommissarie Späck, Bröderna Karlsson, Beck Levande begravd, För Kärleken, Melancholia och Kronjuvelerna. Syftet med denna rapport är dels att utvärdera Sommarbiosatsningen , och dels att analysera utbudet av svensk film mer generellt under 2000-talets sommarmånader. 2

3 2. Effekter av Sommarbioprojektet Antalet svenska sommarpremiärer ökade markant de år då Sommarbioprojektet genomfördes i jämförelse med decenniets tidigare år, från i genomsnitt 3 filmer per år till 8 filmer per år. Visserligen fick inte alla filmer som hade premiär somrarna del av det finansiella stödet, men man kan ändå dra slutsatsen att projektet var en avgörande faktor bakom ökningen, då det allmänt synliggjorde sommaren som en säsong för svensk film. De svenska distributörerna var mycket positiva till satsningen, då den gav dem möjlighet att ta större risker samtidigt som den minskade producenternas ovilja att släppa sina filmer under sommaren. Antal premiärsatta svenska långfilmer maj-augusti Med fler svenska titlar på repertoaren ökade också besöken på svensk film under projektåren jämfört med tidigare somrar. Som framgår av diagrammet nedan var skillnaden störst vad gäller juni och juli. Vad gäller utvecklingen för maj ska tilläggas att projektperioden de första två åren inte omfattade denna månad. Det är möjligt att utvecklingen för maj hade varit ännu mer positiv om projektet omfattat denna månad samtliga år. Från distributörerna framfördes också kritik mot att projektperioden med kort varsel ändrades det sista året. Mer allmänt är ökad framförhållning viktigt framöver, både vad gäller Filminstitutets satsningar och branschens egna insatser. Vill man stärka svensk film under sommarsäsongen bör detta mål finnas med redan under produktionsplaneringen. Trots att både antalet svenska premiärer och besöken på svensk film ökade i samband med projektet var utbudet av färdigproducerade svenska filmer relativt begränsat även somrarna Minst skillnad vad gäller besöken på svensk film gjorde projektet för augustimånaderna. Förklaringen till detta är att svensk film var förhållandevis stark i augusti redan innan projektet inleddes. De särskilda svårigheter och risker som producenter och distributörer av svensk film upplever under sommaren gäller inte på samma sätt för augusti som för maj, juni och juli. Men trots detta skedde en ökning också för augusti, framförallt på grund av den stora succén med Sommaren med Göran första projektåret. 3

4 Antal biobesök på svensk film Maj Juni Juli Aug Sedan 2007 har de totala biobesöken under maj-augusti ökat, från en redan hög nivå. Med andra ord har sommarsäsongen blivit allt viktigare för både biograferna och publiken. Som framgår av diagrammet nedan skedde visserligen en tillbakagång 2010, beroende till stor del på Fotbolls-VM och ett ovanligt vackert semesterväder. Men i år ökade besöken igen, till närmare fem miljoner. Nästan en tredjedel av alla biobesök har med andra ord skett under sommarperioden de senaste åren. Detta passar också in i den allmänna tendens att människor går på bio när de har mycket tid över, dvs. framförallt under helger, semestrar och lov. Antal biobesök totalt maj-augusti Med tanke på att sommarpubliken har ökat och att maj-augusti därmed har blivit en strategiskt allt viktigare säsong är det fortfarande ett problem att svenska filmer inte premiärsätts mer under dessa 4

5 månader. Ser man till marknadsandelen för svenska filmer har denna, vilket framgår av tabellen nedan, visserligen ökat i samband med projektet. Men fortfarande ligger den svenska marknadsandelen fortfarande långt under snittet (ca procent) i såväl maj som juni och juli. I augusti ser det något bättre ut, även om också denna månad ligger under snittet. Betydligt bättre var den svenska marknadsandelen i DVD-fönstret. Avseende sålda långfilmer på DVD hade svensk film en marknadsandel på 23,2 % under maj-aug Svensk marknadsandel År Maj Juni Juli Aug Maj-aug ,1 % 3,5 % 6,5 % 16,9 % 8,4 % ,4 % 8,7 % 9,2 % 17,8 % 10,3 % Efter att vissa av de filmer som fick stöd inom ramen för projektet inte levde upp till publikförväntningarna, uttryckte åtminstone en av de stora distributörerna av svensk film en tveksamhet inför den sista projektsommaren. Trots möjligheten att få stöd valde därför denna distributör att inte lansera någon svensk film sommaren 2011 (bortsett från en mindre release alldeles i början av perioden). Det finns fortfarande en upplevelse i branschen av att publiken inte vill se svensk film på sommaren och att det kanske skulle ha gått bättre för filmerna om de hade lanserats under en annan period. Distributörerna påpekade att även andra perioder av året har sina svårigheter. Under hösten är antalet svenska filmer så många att man riskerar att försvinna i mängden, och under våren är konkurrensen från TV stor. Behovet av stöd från Filminstitutet finns året om, och även för de lite större titlarna, menar man. Samtidigt ifrågasatte man synsättet att alla svenska filmer konkurrerar om samma publik. Även svenska filmer har ju olika målgrupper, och därmed behöver inte trängseln på hösten ses som ett problem. Men även om koncentrationen under hösten inte utgör ett problem, så gör det bristande svenska utbudet under sommaren det. Detta gäller också om man utgår ifrån att svenska filmer sinsemellan kan ha mycket olika målgrupper. Även om det skulle vara så att vissa målgrupper av någon anledning väljer bort biobesök under sommaren gäller detta uppenbarligen långt ifrån alla målgrupper. Det finns helt enkelt en stor potentiell publik för svensk film under sommaren som fortfarande inte har tillgodosetts. Mot bakgrund av detta finns det därmed behov av att fortsatt stimulera sommarlanseringar av svenska filmer framöver. Men det finns också behov av att undersöka vilka målgrupper som faktiskt har besökt sommarvisningar av svensk film. Några möjliga svar på denna fråga presenteras i nästa kapitel. 5

6 3. Den svenska sommarfilmen Under sommarmånaderna (maj-aug) har totalt 50 svenska långfilmer haft premiär. Bland dessa 50 filmer finns en stor bredd. Här ryms både dokumentärer och spelfilmer, lågbudgetfilmer och stora produktioner, samt filmer inom många olika genrer. Men det finns också likheter mellan dessa svenska sommarfilmer. De svenska sommarsuccérna Bland 10-i-topp finns främst renodlade genrefilmer, med tungvikt på kriminalfilm: Beck, Wallander, och Johan Falk. De två filmer som har gått allra bäst är dock en komedi och ett romantiskt drama. Specifikt för den svenska sommarsuccén är, till skillnad från många av de amerikanska, att den utspelar sig i en realistisk nutidsmiljö. Det främsta undantaget är Arn riket vid vägens slut, som ju utspelar sig i en fjärran tid (även om miljön är realistisk). Bland de tio mest sedda filmerna utgjordes huvudrollen i åtta fall av en vuxen man. Sju av filmerna utspelade sig i stadsmiljö. Ett undantag är Grabben i graven bredvid vars huvudkaraktär är en kvinna och som utspelar sig till stor del på landet (dock stämmer det in i mönstret att huvudkaraktären är vuxen). De mest sedda svenska sommarpremiärerna Svensk premiärtitel Besök maj-aug Besök totalt Biopremiär 1 Sommaren med Göran Grabben i graven bredvid Beck hämndens pris Arn riket vid vägens slut Miffo Beck skarpt läge Livvakterna Bröderna Karlsson Steget efter Kommissarie Späck Vad gäller de tio mest sedda filmerna finns en stor spridning vad gäller premiärdatum. Men intressant är att de två mest sedda filmerna båda hade premiär omkring första augusti. Kritikernas sommarfavoriter Bland de svenska sommarpremiärerna finns också filmer som uppskattats av kritikerna. Dock följer dessa filmer ett annat mönster än publiksuccéerna. Här dominerar lågbudgetfilmer och dokumentärer. Bland de lite större lanseringarna som fått bra recensioner kan nämnas Kyss mig och Kronjuvelerna, vilka båda är dramafilmer med romantiska respektive magiska inslag. De kritikerrosade svenska filmerna har i högre grad än publiksuccéerna koncentrerats till början av maj och slutet av augusti. Att den s.k. arthousepubliken finns där även under högsommaren visar dock framgångarna med utländska filmer som En italiensk familj till gränsen till sammanbrott (2 juli 2010), Ghost World (12 juli 2002), The Squid and the Whale (7 juli 2006), Kärlek på italienska (16 juli 2010), Motståndaren (18 juli 2003), Still Walking (17 juli 2009), Seraphine (26 juni 2009) och Dogtooth (10 juni 2011). Liksom för den svenska sommarsuccén, utspelar sig de flesta svenska kritikerfavoriterna i en realistisk nutidsmiljö. Kronjuvelerna sticker ut med magiska inslag och en blandning av olika tidsreferenser. I jämförelse med publiksuccéerna är det dock betydligt fler av kritikerfavoriterna som har kvinnliga huvudroller. 6

7 De svenska sommarpremiärerna med högst recensionsindex Titel Recensionsindex Premiär 1 Lilja 4-ever 3, Videocracy 3, En enastående studie i mänsklig förnedring 3, Man tänker sitt 3, Hata Göteborg 3, Between 2 Fires 3, Kyss mig 3, Mio 3, Kronjuvelerna 3, Hur kunde hon 3, Den breda kvalitetsfilmen på sommaren? Att kombinera högt recensionsindex med höga besökssiffror, eller med andra ord att vara en publik- och kritikerfavorit på samma gång, är något som många filmmakare drömmer om. Man kan också se detta som en dröm för publiken filmer som tilltalar många och samtidigt håller en hög konstnärlig nivå. Ser man på de senaste somrarna finns det flera amerikanska filmer som lyckats kombinera ett högt recensionsindex med en stor publik. Harry Potter och dödsrelikerna del 2, Inception, Toy Story 3, och Bridesmaids är några exempel. Däremot är det få svenska sommarfilmer som har nått detta mål. Lilja 4- ever är det främsta undantaget, och denna film hade premiär i slutet av augusti och de flesta besöken under september. Om man däremot jämför med utbudet av svensk film under andra delar av året finns det desto fler exempel på sådana filmer. De senaste åren kan t ex Snabba Cash, Svinalängorna, I rymden finns inga känslor och Himlen är oskyldigt blå nämnas. I det här sammanhanget framstår sommaren fortfarande som en lågsäsong för svensk film. De stora prestigeprojekten lyser till stor del med sin frånvaro. Familje- och ungdomsfilmer Av de svenska sommarpremiärerna var det få som vände sig till barn och ungdomar. Visserligen är detta ett generellt problem vad gäller svensk film. Men det är också ett som blir extra tydligt under sommaren då många familjer och ungdomar vill gå på bio. Utbudet av utländska (framförallt amerikanska) familjeoch ungdomsfilmer har däremot varit stort de senaste somrarna, och många av dessa filmer har dessutom dominerat somrarnas boxoffice. Det finns dock några svenska filmer som utgör ett undantag. Kronjuvelerna hade i alla fall delvis ett familjetilltal, och Ciao Bella och Jag saknar dig var tydliga ungdomsfilmer. Filmer av och för kvinnor Utbudet av svenska filmer av och för kvinnor är relativt litet under alla säsonger. Men liksom när det gäller familje- och ungdomsfilmer blir bristen särskilt tydlig under sommaren. Inte minst då antalet utländska filmer med kvinnlig regi eller kvinnlig huvudroll är mycket mindre än utbudet av utländsk familje- och ungdomsfilm. Detta pekar på ett stort gap mellan utbud och efterfrågan vilket inte bara gäller svensk film. Bland de svensk sommarfilmerna var det dock flera som hade kvinnliga huvudkaraktärer: Lilja 4-ever, Kronjuvelerna, Underbar och älskad av alla, Jag saknar dig, Sex, hopp och kärlek, Kyss mig, 6 points, Tatuerad torso och Säg att du älskar mig, samt som redan nämnts, Grabben i graven bredvid. De finns också flera utländska succéer som visar att kvinnor gärna går på bio på sommaren (om någon nu tvivlade på detta). Mamma Mia!, Eclipse, Bridget Jones dagbok och Sex and the city är några exempel. Därutöver kan man också nämna filmer som svenska Miffo; regisserade av män och med män i huvudrollen, men som med tanke på genre och tematik troligen lockade en hög andel kvinnor. 7

8 Den svenska sommarfilmen året runt Om antalet svenska filmer som lanseras under sommaren är litet är antalet svenska filmer som utspelar sig under sommaren desto fler. Under vintermånaderna har en mängd svenska sommarskildringar haft premiär genom åren. Göta Kanal 2 kanalkampen, Änglagård, SOS en segelsällskapsresa, Vi hade i alla fall tur med vädret igen och Sunes sommar är bara några exempel på att sommarteman är populära året runt. Men som exemplet med Sommaren med Göran och den första Sällskapsresan-filmen (som hade premiär 22 augusti 1980) visar kan det löna sig att sätta upp sommarskildringar även under sommaren. Den enorma succén med Mamma Mia! (11 juli 2007) kan ses som ytterligare ett exempel. Filmen är visserligen ingen svensk produktion, men såväl innehålls- som målgruppsmässigt finns tydliga likheter med den typiska svenska åretrunt-sommarfilmen. Svensk DVD-sommar Det svenska sommarutbudet på bio skiljer sig markant från utbudet i DVD-fönstret. Som redan nämnts var den svenska marknadsandelen på DVD betydligt högre än på bio de senaste somrarna. Bland de mest sålda titlarna på DVD under somrarna ligger två svenska filmer i topp: Män som hatar kvinnor och Arn tempelriddaren. Bland de mest sålda filmerna på DVD fanns också Vi hade i alla fall tur med vädret igen, Snabba Cash, Änglagård tredje gången gillt, LasseMajas detektivbyrå kameleontens hämnd samt Farsan. Dessutom kan nämnas att Sällskapsresor Box är en av de DVD-boxar som har sålt mest de senaste somrarna. Intresset för svensk film finns uppenbarligen också under sommaren. 8

9 4. Sammanfattning och slutsatser Sommarbioprojektet har lett till ett ökat antal svenska sommarlanseringar. Också den svenska marknadsandelen har ökat, om än i mindre omfattning. Samtidigt pekar resultatet av satsningen på ett fortsatt behov av att stimulera svenska sommarlanseringar. Det finns fortfarande en viss tveksamhet i branschen kring om sommaren är en säsong för svensk film på bio. Ökad framförhållning är viktigt både vad gäller eventuella insatser från Filminstitutets sida och vad gäller branschens egna aktiviteter. Premiärdatum och andra frågor som rör filmernas lanseringar bör diskuteras mycket tidigare, redan i den inledande produktionsplaneringen. Det är svårt för distributörerna att lansera filmer under sommaren om det inte finns några nya filmer som är färdigproducerade inför denna säsong. Bland de svenska filmer som gått bäst under sommaren finns främst renodlade genrefilmer, med tonvikt på kriminalfilm, komedi och romantik. I de flesta succéerna var huvudpersonen en vuxen man, vilket dock också gäller för utbudet som helhet. Minst halva biopubliken utgörs samtidigt av kvinnor, också under sommaren. Detta borde också avspegla sig i utbudet. Här finns en särskild möjlighet för svensk film, då den internationella (amerikanska) branschen är minst lika dålig som den svenska på att producera filmer av kvinnor och/eller med kvinnor i huvudrollen. Sommaren är högsäsong på bio vad gäller familjer och ungdomar (liksom andra skollovstider). Samtidigt har utbudet av svensk barn- och ungdomsfilm varit närmast obefintligt under somrarna. Istället har sommarrepertoaren dominerats av amerikanska familje- och ungdomsfilmer. Det är ett generellt problem att få barn- och ungdomsfilmer produceras i Sverige. Men det är också ett problem som blir extra tydligt under sommaren. Mer resurser till barn- och ungdomsfilm kan med andra ord vara positivt också för sommarutbudet. Ska svensk film nå alla målgrupper måste fler filmer av hög kvalitet produceras. Det räcker inte att kvantiteten ökar om inte kvaliteten hänger med. Ser man på publikutfallet för det stora antal lågbudgetfilmer som lanserats under somrarna framgår det tydligt att det finns ett samband mellan ekonomiska resurser och publikframgång. Ska man öka volymen av kvalitativ film behövs med andra ord mer resurser till svensk film. Den låga produktionsfrekvensen i många av produktionsbolagen kan vara ytterligare en bidragande orsak till att utbudet av svensk film är så begränsat under sommaren. Ett bolag som bara gör en film var femte eller tionde år kanske inte i första hand tänker på att stärka sommarrepertoaren. I större bolag kan å andra sidan repertoarplanering vara ett mer naturligt inslag. 9

10 Bilaga: Alla svenska sommarlanseringar Svensk premiärtitel Distributör Biopremiär 1 Beck - hämndens pris Nordisk Film Livvakterna Sonet Film Grabben i graven bredvid Sonet Film Lilja 4-ever Sonet Film Terrorister Folkets Bio Miffo Sonet Film Alla bara försvinner SF Film Points Sonet Film Vi bara drömde Folkets Bio Komplett galen Folkets Bio Steget efter SF Film Sex, hopp & kärlek Sonet Film Carambole SF Film Fyra veckor i juni Sonet Film Flickan från Auschwitz Folkets Bio Beck - skarpt läge Sony (Walt Disney) Offside Sandrew Metronome New York Waiting Sonet Film Säg att du älskar mig Noble Entertainment Hata Göteborg Sonet Film Ciao Bella Sandrew Metronome Tatuerad torso Nordisk Film Underbar och älskad av alla Walt Disney En enastående studie i mänsklig förnedring Folkets Bio Mio Folkets Bio Arn riket vid vägens slut SF Film Mañana SF Film Johan Falk Gruppen för särskilda insatser Nordisk Film Scener ur ett kändisskap SF Film Sommaren med Göran Nordisk Film Beck i stormens öga Nordisk Film Man tänker sitt Nonstop Entertainment Videocracy Folkets Bio The Face of the Enemy Filmcentrum Hur kunde hon Folkets Bio Kommissarie Späck SF Film Gringa Movieboosters Beck levande begravd Nordisk Film För kärleken Nordisk Film Bröderna Karlsson SF Film X - lika barn leka bäst UIP / Universal The Extraordinary Ordinary Life of José González Folkets Bio Puss Nordisk Film Between 2 Fires SF Film Mammas comeback Folkets Bio Framtidens melodi Folkets Bio Kronjuvelerna Nordisk Film Kyss mig Nordisk Film Jag saknar dig Nordisk Film

11 50 Försvunnen Walt Disney

November, december samt ackumulerat 2010

November, december samt ackumulerat 2010 Statistikrapport 2010-8 November, december samt ackumulerat 2010 Framtagen av: Thomas Bryntesson (Statistikansvarig) 2011-02-15 November Biobesöken uppgick till 1 837 486 under november 2010. Detta är

Läs mer

Slutsatser av Digitalt projekt 2010 2011

Slutsatser av Digitalt projekt 2010 2011 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5 Telefon: 08-665 11 00 Fax: 08-661 18 20 www.sfi.se 2011-08-10 Slutsatser av Digitalt projekt 2010 2011 1. Inledning Med

Läs mer

Filmutbudet i mellanstora städer

Filmutbudet i mellanstora städer Svenska Filminstitutet Box 27126, 2 52 Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5 Telefon: 8-665 11 Fax: 8-661 18 2 www.sfi.se 211-11-3 Filmutbudet i mellanstora städer Kortfattad översikt 21-211 Inledning

Läs mer

Augusti samt ackumulerat 2010

Augusti samt ackumulerat 2010 Statistik tatistikrapport 2010 10-5 samt ackumulerat 2010 Framtagen av: Thomas Bryntesson (statistikansvarig) 2010-10 10-03 Biobesöken uppgick till 1 435 464 under augusti 2010. Även om det är en nedgång

Läs mer

Augusti samt ackumulerat 2011

Augusti samt ackumulerat 2011 Statistikrapport 2011-6 samt ackumulerat 2011 Framtagen av: Thomas Bryntesson (Statistikansvarig) 2011-10-06 Nya perioder för att få bättre jämförelser Tidigare har vi redovisat biografstatistiken baserat

Läs mer

Statistikrapport 2015-10 Oktober 2015

Statistikrapport 2015-10 Oktober 2015 Statistikrapport 2015-10 Oktober 2015 Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik 2015-11-30 1 (6) Oktober Besök 1 Besök 2015 Besök 2014 Besök 2013 Diff. 15/14 15/14 i % Diff. 15/13 15/13

Läs mer

Då jag i likhet med flertalet filmare står utanför Filmavtalet så vill jag yttra mig.

Då jag i likhet med flertalet filmare står utanför Filmavtalet så vill jag yttra mig. Remissyttrande över Ds 2015:31 Framtidens filmpolitik Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2015-06-10 Då jag i likhet med flertalet filmare står utanför Filmavtalet så vill jag yttra

Läs mer

Juli samt ackumulerat 2010

Juli samt ackumulerat 2010 Statistikrapport 2010-4 samt ackumulerat 2010 Framtagen av: Thomas Bryntesson (statistikansvarig) 2010-09-02 Biobesöken uppgick till 1 130 312 under juli 2010. Detta är en kraftig nedgång jämfört med de

Läs mer

Statistikrapport 2014-01 Januari 2014

Statistikrapport 2014-01 Januari 2014 Statistikrapport 2014-01 Januari 2014 Framtagen av: Johan Fröberg Chef, Analys & statistik 2014-03-12 1 (6) Ny period för redovisning Från och med januari 2014 övergår vi till att redovisa besök och intäkter

Läs mer

Mattias är maskinist på Filmfestivalen

Mattias är maskinist på Filmfestivalen Mattias är maskinist på Filmfestivalen Komedin som gör parodi på Beck - Kommissarie Smäck - är en av sju filmer som visas i helgen på Linnéa Bio. Det är filmfestival både i Virsbo, Surahammar, Hallstahammar

Läs mer

Statistikrapport 2013-09 September och Q1-Q3 2013

Statistikrapport 2013-09 September och Q1-Q3 2013 Statistikrapport 2013-09 September och Q1-Q3 2013 Framtagen av: Johan Fröberg Chef, Omvärldsanalys & statistik 2013-11-06 1 (9) September Besök Besök 2013 Besök 2012 Besök 2011 Diff. 13/12 13/12 i % Diff.

Läs mer

Februari Statistikrapport Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik

Februari Statistikrapport Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik Statistikrapport 2016-02 Februari 2016 Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik 2016-03-23 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1 Telefon:

Läs mer

September samt ackumulerat 2010

September samt ackumulerat 2010 Statistikrapport 2010-6 samt ackumulerat 2010 Framtagen av: Thomas Bryntesson (statistikansvarig) 2010-11-01 Biobesöken uppgick under september 2010 till 917 243. Detta är inte bara en kraftig nedgång

Läs mer

Januari Statistikrapport Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik

Januari Statistikrapport Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik Statistikrapport 2016-01 Januari 2016 Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik 2016-02-24 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1 Telefon:

Läs mer

Statistikrapport 2014-8 Augusti och sommaren (juni augusti) 2014

Statistikrapport 2014-8 Augusti och sommaren (juni augusti) 2014 Statistikrapport 2014-8 Augusti och sommaren (juni augusti) 2014 Framtagen av: Anna Sardelis Analytiker, Analys & statistik 2014-09-24 1 (9) Ny period för redovisning Från och med januari 2014 har vi övergått

Läs mer

Juli samt ackumulerat 2011

Juli samt ackumulerat 2011 Statistikrapport 2011-5 samt ackumulerat 2011 Framtagen av: Thomas Bryntesson (Statistikansvarig) 2011-09-09 Nya perioder för att få bättre jämförelser Tidigare har vi redovisat biografstatistiken baserat

Läs mer

Statistikrapport Oktober, november samt ackumulerat per november

Statistikrapport Oktober, november samt ackumulerat per november Statistikrapport 2009-7 Oktober, november samt ackumulerat per november Oktober Biobesöken i oktober ökade med knappt 1 procent jämfört med samma period 2008 och uppgick till 1 516 354. Under samma period

Läs mer

Oktober samt ackumulerat 2010

Oktober samt ackumulerat 2010 Statistikrapport 2010-7 samt ackumulerat 2010 Framtagen av: Thomas Bryntesson (statistikansvarig) 2010-12-08 Biobesöken uppgick till 1 106 756 under oktober 2010. Detta är minskning med 27,2 respektive

Läs mer

Statistikrapport 2014-12 December och helåret 2014

Statistikrapport 2014-12 December och helåret 2014 Statistikrapport 2014-12 December och helåret 2014 Framtagen av: Anna Sardelis Analytiker, Analys & statistik 2015-01-28 1 (12) December Besök 1 Besök 2014 Besök 2013 Besök 2012 Diff. 14/13 14/13 i % Diff.

Läs mer

Statistikrapport 2012-02 Februari, mars och första kvartalet 2012

Statistikrapport 2012-02 Februari, mars och första kvartalet 2012 Statistikrapport 2012-02, mars och första kvartalet 2012 Framtagen av: Johan Fröberg (Tf. Statistikansvarig) 2012-04-17 (korrigerad 2012-05-21) 1 (12) Nya perioder för att få bättre jämförelser Tidigare

Läs mer

SF Bios remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31)

SF Bios remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) SF Bios remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) SF Bio AB ( SF Bio ) har getts möjlighet att inkomma med remissvar och lämna synpunkter på regeringens förslag till Framtidens filmpolitik,

Läs mer

Statistikrapport November Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik (7)

Statistikrapport November Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik (7) Statistikrapport 2015-11 November 2015 Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik 2015-12-21 1 (7) November Besök 1 Besök 2015 Besök 2014 Besök 2013 Diff. 15/14 15/14 i % Diff. 15/13 15/13

Läs mer

Sanning eller konsekvens LÄS EN FILM. En lärarhandledning. Rekommenderad från åk. 3-6

Sanning eller konsekvens LÄS EN FILM. En lärarhandledning. Rekommenderad från åk. 3-6 Sanning eller konsekvens LÄS EN FILM En lärarhandledning Rekommenderad från åk. 3-6 1 TILL DIG SOM LÄRARE En historia kan berättas på många sätt. Ja, ibland berättas samma historia på flera olika vis.

Läs mer

Mars och första kvartalet 2016

Mars och första kvartalet 2016 Statistikrapport 2016-03 Mars och första kvartalet 2016 Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & statistik 2016-04-20 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besöksadress: Filmhuset,

Läs mer

Statistikrapport 2014-9 September och kvartal 1-3, 2014

Statistikrapport 2014-9 September och kvartal 1-3, 2014 Statistikrapport 2014-9 September och kvartal 1-3, 2014 Framtagen av: Anna Sardelis Analytiker, Analys & statistik 2014-10-24 1 (10) Ny period för redovisning Från och med januari 2014 har vi övergått

Läs mer

Unik helhetslösning för dig som vill visa film i skolan! 2 000 utbildnings- och spelfilmer att strömma direkt i klassrummet.

Unik helhetslösning för dig som vill visa film i skolan! 2 000 utbildnings- och spelfilmer att strömma direkt i klassrummet. Unik helhetslösning för dig som vill visa film i skolan! 2 000 utbildnings- och spelfilmer att strömma direkt i klassrummet. Prova Utbildningsfilm i en månad utan kostnad! AB Svensk Filmindustri AB Svensk

Läs mer

Det bästa som hänt under min tid som boklånare

Det bästa som hänt under min tid som boklånare Stockholms stadsbibliotek Det bästa som hänt under min tid som boklånare Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek tycker om att låna e-böcker från biblioteket.se.

Läs mer

Statistikrapport 2009

Statistikrapport 2009 tatistikrapport 2009 Ackumulerat S Besök 2009 Besök 2008 Besök 2007 Diff. 09/08 09/08 i % Diff. 09/07 09/07 i % 4 681 185 3 821 610 4 469 700 859 575 22,5% 211 485 4,7% Intäkter 2009 Intäkter 2008 Intäkter

Läs mer

Stärka mindre biografer i glesbygden och på mindre orter 2016

Stärka mindre biografer i glesbygden och på mindre orter 2016 Stärka mindre biografer i glesbygden och på mindre orter 2016 Övergripande strategi för hur medlen ska användas för regeringens särskilda satsning för att stärka visningsverksamheten i hela landet Innehåll

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Studio Ett den 12 december: Svensk film med svensk textning

Studio Ett den 12 december: Svensk film med svensk textning Studio Ett den 12 december: Svensk film med svensk textning Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande på Hörselskadades Riksförbund (HRF) och Kay Pollak, filmregissör, känd för bland annat "Så som i himmelen",

Läs mer

November Statistikrapport Framtagen av: Sara Karlsson, Analytiker, Analys & Statistik Svenska Filminstitutet

November Statistikrapport Framtagen av: Sara Karlsson, Analytiker, Analys & Statistik Svenska Filminstitutet Statistikrapport 2016-11 November 2016 Framtagen av: Sara Karlsson, Analytiker, Analys & Statistik 2016-12-21 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1 Telefon:

Läs mer

Maj Statistikrapport Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & Statistik Svenska Filminstitutet

Maj Statistikrapport Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & Statistik Svenska Filminstitutet Statistikrapport 2016-05 Maj 2016 Framtagen av: Sara Karlsson Analytiker, Analys & Statistik 2016-07-08 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1 Telefon:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Skolbioplan. 2013-05-07 Vår referens. Malena Sandgren Enhetschef KBU KN-KFÖ-2013-01205

Tjänsteskrivelse. Förslag till Skolbioplan. 2013-05-07 Vår referens. Malena Sandgren Enhetschef KBU KN-KFÖ-2013-01205 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-07 Vår referens Malena Sandgren Enhetschef KBU Tjänsteskrivelse Förslag till Skolbioplan KN-KFÖ-2013-01205 Sammanfattning Kulturförvaltningen inrättar

Läs mer

Stödöversyn distribution och visning

Stödöversyn distribution och visning Stödöversyn distribution och visning 4 september 2014 Kristina Börjeson & Johan Fröberg 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Distribution och visning av film i Sverige en översikt... 5 Hur och var filmen

Läs mer

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation ANFÖRANDE DATUM: 2007-10-08 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg Swedbank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Mother, I love you En filmhandledning av Elisabet Jonsved, Medioteket

Mother, I love you En filmhandledning av Elisabet Jonsved, Medioteket Mother, I love you En filmhandledning av Elisabet Jonsved, Medioteket Tema: att stå för sina handlingar, vänskap och svek Lettlands Oscarsbidrag handlar om 12-åriga Raimonds som bor med sin hårt arbetande

Läs mer

Remissvar från TV4 och C More ( TV4-gruppen ) promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31)

Remissvar från TV4 och C More ( TV4-gruppen ) promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 3 augusti 2015 Remissvar från TV4 och C More ( TV4-gruppen ) promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) Sammanfattning TV4-gruppen välkomnar regeringens

Läs mer

April 2016. Statistikrapport 2016-04. Framtagen av: Johan Fröberg Chef, Analys & statistik 2016-05-31. Svenska Filminstitutet

April 2016. Statistikrapport 2016-04. Framtagen av: Johan Fröberg Chef, Analys & statistik 2016-05-31. Svenska Filminstitutet Statistikrapport 2016-04 April 2016 Framtagen av: Johan Fröberg Chef, Analys & statistik 2016-05-31 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1 Telefon: 08-665

Läs mer

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Förord Få frågor väcker engagemang som parkeringar. Det kan handla om antalet parkeringsplatser, platsernas placering

Läs mer

September och kvartal 1 3, 2016

September och kvartal 1 3, 2016 Statistikrapport 2016-09 September och kvartal 1 3, 2016 Framtagen av: Sara Karlsson, Analytiker, Analys & Statistik 2016-10-27 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besöksadress: Filmhuset,

Läs mer

Skål för Åmål. Expressen Fredag förfestade med skådisarna i höstens film

Skål för Åmål. Expressen Fredag förfestade med skådisarna i höstens film Fucking Åmål Skål för Åmål. Expressen Fredag förfestade med skådisarna i höstens film TROLLHÄTTAN Finns det saker du skulle vilja göra men som du inte vågar? Se Fucking Åmål. Efteråt känns ingenting omöjligt.

Läs mer

Santos visste att det bara var en dröm men han fortsatte ändå att leka med bollen varje dag för det fanns inget han älskade mer.

Santos visste att det bara var en dröm men han fortsatte ändå att leka med bollen varje dag för det fanns inget han älskade mer. 1. Solen var precis på väg upp och där ute på den lilla grusplanen intill byn kunde man redan se Santos springa omkring med den bruna slitna läderbollen som han gjorde varje dag. Oavsett om det var vardag

Läs mer

Statistikrapport 2014-3 Mars och första kvartalet 2014

Statistikrapport 2014-3 Mars och första kvartalet 2014 Statistikrapport 2014-3 Mars och första kvartalet 2014 Framtagen av: Johan Fröberg Chef, Analys & statistik 2014-04-16 1 (9) Ny period för redovisning Från och med januari 2014 har vi övergått till att

Läs mer

SVERIGES SCHACKFÖRBUND

SVERIGES SCHACKFÖRBUND SVERIGES SCHACKFÖRBUND Styrelsen 2007-02-03 Plan för MARKNADSFÖRING av svenskt schack - synas.. - säljas.. - stimuleras... - styras.. Inledning Schack har i breda kretsar blivit en symbol för taktik och

Läs mer

Mars samt ackumulerat 2011

Mars samt ackumulerat 2011 Statistikrapport 2011-2 samt ackumulerat 2011 Framtagen av: Thomas Bryntesson (Statistikansvarig) 2011-03-38 Nya perioder för att få bättre jämförelser Tidigare har vi redovisat biografstatistiken baserat

Läs mer

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [11] Kvalitetsstöd

Läs mer

Lathund publikundersökning för biografer

Lathund publikundersökning för biografer Lathund publikundersökning för biografer Från Filminstitutet kan du söka stöd för lokalt publikarbete. Syftet med stödet är att stärka biografers arbete med att öka publiken till sina filmvisningar. För

Läs mer

Statistikrapport 2013-01 Januari 2013

Statistikrapport 2013-01 Januari 2013 Statistikrapport 2013-01 Januari 2013 Framtagen av: Johan Fröberg Enhetschef Omvärldsanalys & statistik 2013-03-08 1 (6) Nya perioder för att få bättre jämförelser Tidigare har vi redovisat biografstatistiken

Läs mer

Framtidens biograf utanför storstaden

Framtidens biograf utanför storstaden Framtidens biograf utanför storstaden Biografkonferensen i Hudiksvalls Folkets Hus den 3 september 2008 genomsyrades av framtidstro, förhoppningar och ett utökat samarbete mellan biografägare, ideella

Läs mer

Örebro län. Företagsamheten 2015. Anneli och Mikael Rådesjö, Karlskoga Wärdshus. Vinnare av tävlingen Örebro läns mest företagsamma människa 2014.

Örebro län. Företagsamheten 2015. Anneli och Mikael Rådesjö, Karlskoga Wärdshus. Vinnare av tävlingen Örebro läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anneli och Mikael Rådesjö, Karlskoga Wärdshus. Vinnare av tävlingen läns mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem

Läs mer

Statistikrapport Mars och första kvartalet 2013

Statistikrapport Mars och första kvartalet 2013 Statistikrapport 2013-03 Mars och första kvartalet 2013 Framtagen av: Thomas Bryntesson Analytiker, Omvärldsanalys & statistik 2013-05-06 1 (11) Ny utformning Vi har gett vår månadsrapport en annorlunda

Läs mer

En ny modell för åldersklassificering av film för barn och unga (SOU 2014:64) (Ku2014/1472/MFI)

En ny modell för åldersklassificering av film för barn och unga (SOU 2014:64) (Ku2014/1472/MFI) YTTRANDE Dnr: 66/2013 2015-01-19 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se En ny modell för åldersklassificering av film för barn och unga (SOU 2014:64) (Ku2014/1472/MFI) Sammanfattning

Läs mer

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL-rapport januari 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

Välfärdsbarometern 2016 En rapport från SEB, juni 2016

Välfärdsbarometern 2016 En rapport från SEB, juni 2016 Välfärdsbarometern En rapport från SEB, juni Låga välfärdsförväntningar trots goda tider Sveriges tillväxt är stark. Den svenska BP-ökningen överträffar enligt prognoserna de flesta OECD-länder och arbetslösheten

Läs mer

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Inledning I den här predikan kommer jag att ta upp några svåra frågor. Tyvärr är det väl annars så att det är de frågor som är svårast att svara

Läs mer

Statistikrapport Juli och ackumulerat 2013

Statistikrapport Juli och ackumulerat 2013 Statistikrapport 2013-07 Juli och ackumulerat 2013 Framtagen av: Johan Fröberg Chef, Omvärldsanalys & statistik 2013-09-04 1 (10) Ny utformning Vi har från och med rapport 2013:3 (mars) gett vår månadsrapport

Läs mer

Arrangerar du filmvisningar i din verksamhet?

Arrangerar du filmvisningar i din verksamhet? Arrangerar du filmvisningar i din verksamhet? Information kring filmaktiviteter i offentliga och institutionella miljöer. Här är några exempel på platser där Swedish Film Licens är relevant vid filmvisning:

Läs mer

Statistikrapport 2013-12 December och helåret 2013

Statistikrapport 2013-12 December och helåret 2013 Statistikrapport 2013-12 December och helåret 2013 Framtagen av: Johan Fröberg Chef, Analys & statistik 2014-02-12 1 (10) Ny period för redovisning Från och med denna månadsrapport övergår vi till att

Läs mer

ANGÅENDE UTVECKLINGEN AV EN NY SVENSK FILMPOLITIK

ANGÅENDE UTVECKLINGEN AV EN NY SVENSK FILMPOLITIK Till: Kulturminister Alice Bah Kuhnke Kulturdepartementet,103 33 Stockholm 2015-04- 29 ANGÅENDE UTVECKLINGEN AV EN NY SVENSK FILMPOLITIK Vi, Film&TV- Producenterna och Film i Väst, skriver till Dig därför

Läs mer

> > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN

> > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN HANDLEDNINGSMATERIAL Affischbild: Emilia Bergmark-Jiménez FÖR L Ä R A R E O C H A NDRA VUXNA > > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN >>VÄLKOMNA Vad kul att du valt att se Och ingen blev knivhuggen på

Läs mer

Kvinnor är våra favoriter

Kvinnor är våra favoriter Kvinnor är våra favoriter För oss på Bonnier Tidskrifter är skönhet ett av de viktigaste segmenten både innehållsmässigt i våra varumärken och gentemot våra annonsörer, läsare och besökare. Med våra varumärken

Läs mer

Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3)

Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3) Film&TV-Producenterna YTTRANDE 2016-02-26 Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3) Om Film&TV-Producenterna Film&TV-Producenterna

Läs mer

HUSBYGGET Bygga nytt hus? Ett stort och omfattande projekt, och också väldigt roligt. Allt om Villor&Hus frågade

HUSBYGGET Bygga nytt hus? Ett stort och omfattande projekt, och också väldigt roligt. Allt om Villor&Hus frågade Arkitektens bästa tips inför HUSBYGGET Bygga nytt hus? Ett stort och omfattande projekt, och också väldigt roligt. Allt om Villor&Hus frågade Tony Sundberg, arkitekt SAR/MSA på Sävsjö Trähus, om hans bästa

Läs mer

Kyrkomötet beslutar att motion 2015:66 är besvarad med vad utskottet anfört. Motion 2015:66 av Anna-Karin Westerlund m.fl., Eget produktionsbolag

Kyrkomötet beslutar att motion 2015:66 är besvarad med vad utskottet anfört. Motion 2015:66 av Anna-Karin Westerlund m.fl., Eget produktionsbolag Kyrkomötet Kyrkomötet Kyrkolivsutskottets betänkande 2015:15 Eget produktionsbolag Sammanfattning I detta betänkande behandlas motion 2015:66 Eget produktionsbolag. Motionärerna vill ge kyrkostyrelsen

Läs mer

MATERIAL TILL EFTERARBETE MED BARN

MATERIAL TILL EFTERARBETE MED BARN MATERIAL TILL EFTERARBETE MED BARN Kulor, cash och sedlar Hur många presenter behövs för att fylla ett hål av saknad i hjärtat? Kommer någon och räddar dig till slut, som prinsessan på den vita hästen,

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Föräldrajuryn om Halloween

Föräldrajuryn om Halloween Föräldrajuryn om Halloween November 2007 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har genomfört en undersökning i KfS Föräldrajury om Halloween. 715 föräldrar deltog

Läs mer

November och ackumulerat 2011

November och ackumulerat 2011 Statistik tatistikrapport 2011-9 November och ackumulerat 2011 Framtagen av: Johan Fröberg (Tf. Statistikansvarig) 2011-12 12-19 19 rev. 2012-01 01-09 09 (Svenska topplistor per november rättade) 1 (10)

Läs mer

WWW.LITTERALUND.SE FOTO: KRISTINE WREYFORD. Clara Henry. FREDAG 22/4 2016 FRI ENTRÉ. Med stöd av: och De Lekande Barnens Fond

WWW.LITTERALUND.SE FOTO: KRISTINE WREYFORD. Clara Henry. FREDAG 22/4 2016 FRI ENTRÉ. Med stöd av: och De Lekande Barnens Fond AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖöAaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖöAaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Löneutveckling i Järfälla

Löneutveckling i Järfälla Löneutveckling i Järfälla Vad krävs för att Järfälla ska placera sig i topp fem i Stockholms län? Sandra Backlund Rapportnr: Dnr Bun 2016/160 Juni 2016 2016-04-29 1 (13) Innehåll 1. INLEDNING... 2 1.1.

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Kunskap äger. VAs ungdomsstudie i korthet. VA-rapport 2007:8

Kunskap äger. VAs ungdomsstudie i korthet. VA-rapport 2007:8 Kunskap äger VAs ungdomsstudie i korthet VA-rapport 2007:8 Kortfakta om VAs ungdomsstudie Studiens övergripande syfte är att öka kunskapen om ungas syn på vetenskap och kunskap, samt om hur de utvecklar

Läs mer

Unga möter (inte) Arbetsförmedlingen. Malin Sahlén Mars 2011

Unga möter (inte) Arbetsförmedlingen. Malin Sahlén Mars 2011 Unga möter (inte) Arbetsförmedlingen Malin Sahlén Mars 2011 Inledning 1 Inledning Ungdomar har mycket låg tilltro till att Arbetsförmedlingen kan hjälpa dem till ett arbete. Det framkommer i den här rapporten

Läs mer

kapitel 4 en annan värld

kapitel 4 en annan värld Hej! kapitel 1-hej Jag heter Amy. Jag är 10 år gammal. Jag har brunt hår och gröna ögon. Jag har bott här i Sverige i snart 1 månad. Innan jag flyttade hit var mitt liv som vanligt. Just nu är min mamma

Läs mer

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar 2010-11-29 1 (7) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Upphandlingsforum den 29 november 2010 i Stockholm Det talade ordet gäller Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Läs mer

JOSEFINE STERNVIK. Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld

JOSEFINE STERNVIK. Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld UNGAS nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld JOSEFINE STERNVIK N yhetsvanor hos dagens unga har förändrats dramatiskt både om vi jämför med äldres

Läs mer

The Portal Diary of an (un)teenager av Pete Johnson Vad är en tonåring? Förändras man när man fyller 13 år?

The Portal Diary of an (un)teenager av Pete Johnson Vad är en tonåring? Förändras man när man fyller 13 år? The Portal Diary of an (un)teenager av Pete Johnson Vad är en tonåring? Förändras man när man fyller 13 år? INNEHÅLL: Om programmen Om serien The Portal Boken Att diskutera Att jobba med kring programmen

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Statistikrapport Maj 2013

Statistikrapport Maj 2013 Statistikrapport 2013-05 Maj 2013 Framtagen av: Johan Fröberg Chef, Omvärldsanalys & statistik 2013-07-22 1 (5) Ny utformning Vi har från och med rapport 2013:3 (mars) gett vår månadsrapport en annorlunda

Läs mer

ANMÄLAN SÄNDES TILL. Box 10231 100 55 Stockholm Telefon: +46 8 664 09 25 Mail: kansli@svuh.se

ANMÄLAN SÄNDES TILL. Box 10231 100 55 Stockholm Telefon: +46 8 664 09 25 Mail: kansli@svuh.se ANMÄLAN SÄNDES TILL Box 10231 100 55 Stockholm Telefon: +46 8 664 09 25 Mail: kansli@svuh.se Den ska vara inne senast den 19 februari 2016 Välkommen att tävla om Stora Produktivitetspriset 2016 Stora produktivitetspriset,

Läs mer

Tidningar i brevlådor, på bussar och i ställ

Tidningar i brevlådor, på bussar och i ställ Ingela Wadbring Texten är hämtad ur: Sören Holmberg och Lennart Weibull (red) Lyckan kommer, lyckan går SOM-institutet, Göteborgs universitet, rapport nr 36 Hela rapporten kan beställas via www.som.gu.se,

Läs mer

Glöd och dynamik när Ingrepp stod i centrum

Glöd och dynamik när Ingrepp stod i centrum Glöd och dynamik när Ingrepp stod i centrum The Politics of Magma. Så heter skriften där forskar- och konstnärsgruppen Ingrepp har formulerat sitt program. Och lite som magma blev det när Ingrepp presenterade

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Statistikrapport Februari 2014

Statistikrapport Februari 2014 Statistikrapport 2014-02 Februari 2014 Framtagen av: Johan Fröberg Chef, Analys & statistik 2014-03-25 1 (9) Ny period för redovisning Från och med januari 2014 har vi övergått till att redovisa besök

Läs mer

Marknadsföring i lågkonjunktur.

Marknadsföring i lågkonjunktur. Marknadsföring i lågkonjunktur. av c a r i n fr e d l u n d FÖR EFFEKTIVARE KOMMUNIKATION d u ve t nat u r l i g t v i s att reklam lönar sig. Även i bistra tider. Men riktigt säker kan man ju inte vara.

Läs mer

Din skattade profil inför 2012

Din skattade profil inför 2012 Jag som orienterare Din skattade profil inför 2012 Motivationsmål Målsättning inför 2012 Tekniska mål Mentala mål Din skattade profil efter 2012 Motivationsmål Uppnådda mål 2012 Tekniska mål Mentala mål

Läs mer

Folkbiblioteken i. Uppsala län 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Uppsala län 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län 2013 regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

SVERIGES FRÄMSTA TILLVÄXTPROGRAM FÖR CHEFER & FÖRETAGSLEDARE

SVERIGES FRÄMSTA TILLVÄXTPROGRAM FÖR CHEFER & FÖRETAGSLEDARE SVERIGES FRÄMSTA TILLVÄXTPROGRAM FÖR CHEFER & FÖRETAGSLEDARE Våra föreläsare och deras tillväxtnycklar Sedan 2010 har vi genomfört vårt populära tillväxtprogram och fler än 700 företagsledare och chefer

Läs mer

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 Hjälp andra att PRATA OM ER En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 VAD VILL DU UPPNÅ MED DIN KOMMUNIKATION? PÅVERKANSTRAPPAN: Kunskap Intresse Beslut Handling ( Komma tillbaka) Vad vill du ska hända? Människor

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Riktlinjer för budgetåret 2013 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

Riktlinjer för budgetåret 2013 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet l ^.cft/vww.cx Regiat. 2013 "01-09 Regeringsbeslut 16 REGERINGEN D*SHaO 2>- I 5" 2012-12-20 Ku2012/1898/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

ANTIRASISTISKA FILMDAGAR Landskrona

ANTIRASISTISKA FILMDAGAR Landskrona ANTIRASISTISKA FILMDAGAR Landskrona 21 22 november 2012 BIO MAXIM ANTIRASISTISKA FILMDAGAR Landskrona 21 22 november 2012 Antirasistiska filmdagar är en tematisk festival med film och samtal kring mänskliga

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL ATT GÅ PÅ TEATER

INSPIRATIONSMATERIAL ATT GÅ PÅ TEATER INSPIRATIONSMATERIAL ATT GÅ PÅ TEATER INFÖR TEATERBESÖKET Ska du gå på teater med en grupp barn/unga? Kanske ingår teaterbesöket som en del av ett större temaarbete på skolan? Eller kanske ska ni gå för

Läs mer

Intervju med Elisabeth Gisselman

Intervju med Elisabeth Gisselman Sida 1 av 5 Intervju med Elisabeth Gisselman 1. Tre av fyra personer hemlighåller psykisk ohälsa för sin omgivning på grund av rädsla för diskriminering och avståndstagande varför är vi så rädda för psykisk

Läs mer

Metod- PM: Påverkan på Sveriges apotek efter privatiseringen

Metod- PM: Påverkan på Sveriges apotek efter privatiseringen Metod- PM: Påverkan på Sveriges apotek efter privatiseringen Problem Sedan privatiseringen av landets apotek skedde för 3 år sedan är det många som hävdar att apoteken inte har utvecklats till det bättre,

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen Stockholms läns mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen Stockholms läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen s läns mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Text & Musik Hans Isacsson. Emma Mobbare En tuff tjej som mår dåligt. Elak.

Text & Musik Hans Isacsson. Emma Mobbare En tuff tjej som mår dåligt. Elak. Rädda Ana Text & Musik Hans Isacsson En pjäs byggd på några av FN,s barnartiklar. Skriven på beställning av Rädda Barnen i Motala 1999 inför 10-års dagen av Barnkonventionens tillkomst år 1989 Barnens

Läs mer