Version 8.0 av LabOra Ekonomi, Lön och Kyrkogård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Version 8.0 av LabOra Ekonomi, Lön och Kyrkogård"

Transkript

1 Version 8.0 av LabOra Ekonomi, Lön och Kyrkogård Hej Detta brev handlar om en kommande version 8.0 av LabOra Ekonomi, Lön och Kyrkogård. Versionen innehåller dels, en helt ny databasplattform Progress 11.3 dels, ordinarie programutveckling i de tre systemen. Releasen är planerad till vecka 45/46. Räkna med att programvaran tidigast ligger ute fredagen den 7 november. Det är mycket viktigt att ni planerar in versionsuppgraderingen i organisationen. Alla användare behöver uppgraderas samtidigt så att så lite spilltid som möjligt uppstår. Därutöver måste uppgraderingen ha gjorts innan den 2 januari 2015 när nästa uppgraderingar är planerade att släppas. Detta gäller samtliga nu versionsuppgraderade system Ekonomi, EFH, Lön och Kyrkogård. För Lön gäller dessutom att nya versionen krävs för att skapa rätt SCB-årsstatistik (rapporteras senast 15:e dec). Nya Progressinstallationen och resp. versioner (länkar till) kommer du hitta på vår nya hemsida som beräknas vara i drift i samband med versionsläppet. Adressen blir som vanligt Inloggning till nedladdningssidorna och supportsidorna har du nedan: agrando.sverige 4nya Vill du hellre ha programvaran på en USB-sticka kan en sådan beställas via Ange församling, ditt namn och faktureringsadress. Pris: 500 kr exkl. lagstadgad moms. (Till All-inklusive kunder skickas en USB-sticka med allt material) Älvsjö Varma hälsningar från Agrando! M Jonsson Version 8 med installationsanvisningar Sida 1 av 18

2 1. Viktig generell information Din gamla databas konverteras Version 8 innehåller inte bara en ny version av systemet utan också en helt ny databasplattform som gör att din gamla databas behöver konverteras. Detta sker automatiskt om du gör installationen som den beskrivs nedan. OBS: Du måste också uppgradera alla systemen till version 8 för att integration m.m. skall fungera. Du måste ha senaste version installerad innan du går över till Version 8 För att din version 7 databas ska kunna konverteras rätt krävs att du har den senaste versionen av systemet installerad. Ekonomi version 7.7, EFH version 7.6 Kyrkogård version 7.72 och Lön version 7.61 Versionsbytet gäller inte KSAK Vi har valt att prioritera versionslyft för de tre huvudsystemen. KSAK fungerar vidare i den äldre miljön. Systemkraven har nu reviderats Agrando stödjer operativsystem från Windows 7 och uppåt för PC och från Windows Server 2008 och uppåt för nätverksserver. Vi stödjer både 32- och 64-bitarsoperativ Vad gäller Microsoft Officeversioner stödjer vi Office 2010 och uppåt. I Office 2013 stödjer vi inte s.k. streamad installation Office paketet måste vara installerat till fullo för att fungera med våra system. Det går att köra versionen på Windows XP och Vista men vi stödjer inte/supportar inte eller löser problem som uppstår vid installationer på dessa operativ. GIP De kunder som kör i GIP:en får sina system uppgraderade och databaser konverterade till version 8. GIP-driftcenter gör först egna tester och skapar nya applikationspaket som implementeras på servermiljön. GIP har sina egna servicefönster och vi hänvisar till Kanslistöd för ev. frågor kring när nya versionen kan finnas på plats. Agrando kommer ge full support till GIP-personalen så att övergången underlättas. Rapportverktyget Crystal Reports Du behöver inte installera om Crystal Reports som befintlig användare. Där emot har rapportverktyget förändrats pga. versionsuppdateringen och ändrad licensiering från ägaren SAP. Vi använder fortfarande rapportverktyget för att skapa rapporten men den visas antingen direkt i Adobe Reader eller i Internet Explorer. Vissa funktioner har bortfallit andra tillkommit. Läs mer i kapitel 5, Rapporter. M Jonsson Version 8 med installationsanvisningar Sida 2 av 18

3 2. Hur installerar jag ny version och konverterar databasen? Installationen av version 8 består av flera steg. För att installationen ska gå bra bör du inte göra några avvikelser från våra rekommendationer nedan. 2.1 Ta en Säkerhetskopia! Börja alltid med att ta en Säkerhetskopia för varje system. Innehåller databasen en Bilddatabas (fakturor i Ekonomi och gravplatsbilder i Kyrkogård) så ska back-up även göras på dessa. Agrando tar INTE ansvar för förstörda eller borttappade databaser i samband med versionsuppdateringar eller installationer. Installationen gör en egen säkerhetskopia men det är INGEN garanti för att ditt data är säkrat då installationen kan avbrytas pga. maskinfel/strömavbrott etc. 2.2 Installationsordning 1. Gör installationen exakt i den ordning som finns i anvisningarna: Kontrollera att Säkerhetskopia är tagen på samtliga databaser Installera Progress i föreslagen programmapp Installera på Servern först (om du kör singel kan du installera klient och Server samtidigt) Installera sen på klienterna i nätverket: - Resp. systems klientdel. Starta om Servern resp. klienterna. 2. Installationen uppgraderar automatiskt befintliga databaser i version 7, förutsatt att du installerar i samma programmapp. Du får således inte avinstallera version 7 eller göra installationen till annan plats än där nuvarande programvaror och databaser är installerade. 3. Några ytterligare förhållningsregler: a) Ha helst inga andra program öppna under installationerna. b) Om ni har nätversion av systemen: Logga ur alla klienter och stoppa databaserna på servern genom programmet OpenEdge Explorer. c) Se till att alltid vara Adminstratör på PC:n. Om ni har singelinstallationer: Stäng systemet och se till att vara inloggad som Administratör på PC:n. M Jonsson Version 8 med installationsanvisningar Sida 3 av 18

4 4. Installationen (se även Bilagan med detaljerade bilder) Börja alltid med att installera Progress Installera i mappen Progress eller den mapp som tidigare Progress installerats i (installationen föreslår alltid en målmapp). Den äldre Progress 10.1C skall inte tas bort. Nya installationen av Progress 11.3 installeras under C:/Progress Installationen av Progress tar tid då den innehåller flera inbyggda steg. Räkna med min beroende på datorns prestanda. Installera därefter resp. system och installationstyp på PC/servern Ett absolut krav för att installationen och den automatiska uppgraderingen ska lyckas är att version 8.0 installeras i samma programmapp som nuvarande version 7 är installerad i. Observera att många har den äldre programmappen Kasall5, Grav5 och Klos5 som installationsmappar för nuvarande version. Installationsprogrammet känner av var systemet är installerat sen tidigare och föreslår rätt målmapp men kontrollera gärna själv. Installationen av t.ex. LabOra Ekonomi 8 Server ska styras mot mappen C:/Server/Kasall5 Samma förfarande gäller klienten om den t.ex. installerats direkt på C: Version 7 av Agrandos system ska INTE avinstalleras. Ikonerna för programmen och programgrupperna läggs upp. Starta därefter om PC:en och ev. Server. Ta sen direkt en säkerhetskopia av den nykonverterade databasen innan du börjar jobba i systemet. M Jonsson Version 8 med installationsanvisningar Sida 4 av 18

5 2.3 Vad kan gå snett? Installationen är enkel att följa, speciellt om man tagit sig lite tid att läsa medföljande instruktioner. Oftast går det snett om man sätter igång och gör installationerna utan att ha en aning om vad den syftar till och i vilken ordning saker ska göras. Börja inte själv avinstallera/ominstallera om något gått snett ring supporten vi finns till för dig! Några saker som du INTE ska göra: Tänk först gör sen 1. Börja ingen installation innan du läst igenom anvisningarna 2. Avinstallera inte befintlig version 7 av systemen 3. Avinstallera inte befintlig Progress 10.1C 4. Installera inte till annan plats än där version 7 av system är installerade 5. Skapa inte en ny tom databas (ditt data går då förlorat) 6. Läs inte in en säkerhetskopia från version 7 till version 8 av systemet 7. Ta inte bort programgrupper eller databaser manuellt Vi svarar alltid på frågor kring dessa anvisningar och ger råd kring installationen det ingår i ordinarie support! 2.4 Installationshjälp och felavhjälpning Installationshjälp Om du känner dig osäker och inte har någon lokalt IT-stöd kan du beställa installationshjälp över nätet. Förutsättningen är att du är behörig och har tillgång inloggningar som administratör på den maskin/er som installation ska göras på. Hjälpen omfattar installation av serverdel och klient på en maskin och vi gör det via Teamviewer. Arbetet tar min. Pris: 925 kr exkl lagstadgad moms. Felavhjälpning Om fel uppstår i installationen ger vi fri support och felavhjälper om det beror på fel i vårt installationsprogram. Handhavandefel från dig som kund eller fel som uppstår pga. att instruktionerna inte efterföljts försöker vi avhjälpa mot timdebitering. Timpris: 925 kr exkl lagstadgad moms. M Jonsson Version 8 med installationsanvisningar Sida 5 av 18

6 3 Nyinstallation Om Du i samband med uppgraderingen av version 7 till 8 byter maskinvara (PC eller Server) rekommenderar vi att du fortfarande gör en uppgradering och konvertering av databasen på den gamla maskinen och tar ut en säkerhetskopia. Därefter gör du en Nyinstallation enligt anvisningarna i Teknisk information version 8.0.pdf 4 Nyheter i systemen, version 8 Här nedan tas bara upp de viktigaste/största ändringarna i systemen. Läs mer i resp. nyhetsbrev som skickas separat. LabOra Ekonomi Systemet har kompletterats med en omfattande Systemlogg i samtliga moduler där alla gjorda förändringar kan spåras. Ny funktion för att utnyttja Svenska kyrkans externfakturering (printertjänst). Utlandsbetalning och betalning till bankkonto är nu möjligt via Swedbank eller Nordea. I EFH (elektronisk fakturahantering) finns nu en Aviseringsfunktion som underlättar för fakturahandläggaren att överblicka aktivitetsläget ytterligare. LabOra Lön Bilddatabas kan nu aktiveras för att lägga in bilder, CV:n, utbildningsbevis eller annan dokumentation kring de anställda. Ytterligare funktionalitet kommer i senare versioner. SCB-statistiken har innehållit en del fel som nu är rättade. Fortfarande krävs dock rätt inregistreringar både på anställning och i löneberedningen för rätt resultat. Ett antal buggar i löneberedningen som rör import från Tid-redovisningen har rättats. LabOra Kyrkogård Innehåller fullt stöd för Kommunikatorn där du i olika delar av systemet och under förutsättning av behörighet kan slå på personnummer och erhålla rätt adress eller en adressuppdatering från Skatteverket och KBOK. Totala adressuppdateringar går också att göra Rättningar har gjorts i Återrapporten av betalningar från LabOra Ekonomi har rättats i flera avseenden och nu återrapporteras även fakturanummer för enklare spårning. I fortsättningen skall man använda antingen Direktöverföring eller filöverföring med det nya filformatet Sveorder (xml-filer). Kvittens av återrapporten från GAS är färdigställd. M Jonsson Version 8 med installationsanvisningar Sida 6 av 18

7 5 Rapporter I version 8 av Agrandos system kommer rapporterna på bildskärm se annorlunda ut jfr. tidigare. En del funktionalitet har bortfallit vilket vi avser att arbeta med i kommande versioner. Ny funktionalitet har också tillkommit vilket beskrivs nedan. 1. Innan du skriver ut första gången rekommenderar vi att du stänger av Adobe Readers något överdrivna Förbättrade skydd. Det gäller dels det aktiverade Sandlådeskyddet och det Förbättrade skyddet. Båda ska avaktiveras annars hindrar den utskrifter från våra system. Starta Adobe Reader. Välj Redigera och Inställningar. Välj Skydd (förbättrat). 2. När du tar ut en rapport från någon av systemen Ekonomi, Lön eller Kyrkogård så kommer den ut i Adobe Reader första gången. M Jonsson Version 8 med installationsanvisningar Sida 7 av 18

8 Rent prestandamässigt rekommenderar vi istället att välja Visa via Internet Explorer. Rapporten visas något snabbare. Gör inställningen direkt i Rapporten under Inställningar. 3. Du kan Skriva ut direkt eller Spara som (under Arkiv). P.g.a av förvrängningseffekter i Adobe Reader måste du skriva ut t.ex. Kundfakturor och Lönespecifikationer (allt som skall skrivas ut på färdiga talonger) direkt från Utskriftssymbolen eller Arkiv/Skriv ut. 4. I det lilla gråa pop-up fönstret finns fler alternativ såsom att minska eller öka storleken på texten. Om du väljer den högra symbolen öppna Adobe Reader Verktygsfält så kommer du till ett verktygsfält där du kan göra ett antal saker. a) E-posta pdf:en till en e-postmottagare b) Snabbhoppa till annan sida genom att skriva sidnumret M Jonsson Version 8 med installationsanvisningar Sida 8 av 18

9 Märk också att du nu kan scrolla ned för att byta sida! c) En förbättrad Sökfunktion i där du anger ett villkor, Konto, namn, belopp etc. och får ett sökresultat i den lilla scrollen till höger. Markera det värde som är av intresse och rätt sida visas i det högra Rapportfönstret. 5. Excelexporten (data only) har vi inte fått med i denna version. I Kyrkogård kan alla scrollar skrivas ut som Export till Excel. I Lön finns en dedikerad för Personregistret men kompletteringar kommer behöva göras. I Ekonomi rekommenderar vi att du väljer Skicka till Excel som skapar en kolumnseparerad rapport för vidare bearbetning. De inbyggda export och importmöjligheterna för t.ex Budget påverkas inte av detta. Vi avser att arbeta med frågan i kommande Versioner. M Jonsson Version 8 med installationsanvisningar Sida 9 av 18

10 BILAGA Detaljerade bilder på installationen av version 8.0 av LabOra Ekonomi, Lön och Kyrkogård Välkommen till version 8.0 av LabOra Ekonomi, Lön och Kyrkogård. Versionen innehåller dels, en helt ny databasplattform Progress 11.3 dels, ordinarie programutveckling i de tre systemen. OBS! Du bör ha läst dokumentet Version 8 med installationsanvisningar innan du påbörjar installationen. Den innehåller anvisningar för alla befintliga installationer med databaser som ska konverteras till den nya versionen DU MÅSTE TA SÄKERHETSKOPIA PÅ DATABASERNA INNAN DU PÅBÖRJAR INSTALLATIONEN! Installationsbilder ett komplett exempel 1. För att börja installera så går du till Agrando hemsida: 2. Ladda hem och spara Progress 8 - förslagsvis på en gemensam filarea på G:/ eller på din hårddisk. Gör samma sak med de system som din församling eller du använder. Du kan nämligen behöva göra flera klientinstallationer eller nyinstallationer senare. Vill du hellre ha programvaran på en USB-sticka kan en sådan beställas via (Till All-inklusive kunder skickas en färdig USB-sticka) Ange ditt namn och faktureringsadress. Pris: 500 kr exkl. lagstadgad moms. 3. För att starta installationen dubbelklickar du på filen: 4. En säkerhetsvarning dyker upp. Välj Kör. M Jonsson Version 8 med installationsanvisningar Sida 10 av 18

11 5. Installationspaketet lägger upp detta fönster. Välj Options 6. Kontrollera att installationsvägen ser ut enligt nedan: Tryck OK. Installationen startar detta moment tar tid. Ha tålamod M Jonsson Version 8 med installationsanvisningar Sida 11 av 18

12 7. Efter max 10 min kommer detta fönster upp låt installationen fortsätta. 8. Eventuellt triggar installationen igång en säkerhetsvarning från Windows. Välj Häv blockering M Jonsson Version 8 med installationsanvisningar Sida 12 av 18

13 9. Låt installationen gå klart tills du får upp detta fönster. Setup successful Stäng installationen med Close Tips. Har du flera klienter som ska uppgraderas så kan du starta installationen på flera samtidigt spar tid. 10. Installation av ett system och uppgradering av databasen t.ex. LabOra Lön 11. För att starta installationen dubbelklickar du på filen: 12. Även här får du upp en varning om Okänd utgivare. Tryck Kör. 13. Välkomstfönstret visas. Tryck Nästa M Jonsson Version 8 med installationsanvisningar Sida 13 av 18

14 14. Godkänn licensavtalet för produkten. Tryck Nästa 15. Om du är en s.k. singelanvändare så kan du installera server och klient samtidigt. Annars gäller att installera Server först därefter klienter. Not: Det är oftast en fördel att installera en klient på Servern också en del systeminställningar kan behöva nås när man administrerar servern. Serverinstallation Singelinstallation eller Klient och databas på samma maskin Klientinstallation Tryck nästa. M Jonsson Version 8 med installationsanvisningar Sida 14 av 18

15 16. Installationen föreslår en målmapp där den tidigare installationen finns. Kontrollera gärna att det stämmer. OBS! Om valt klient och server installation samtidigt så är det alltid Klientinstallationen den gör först. Om du behöver byta målmapp för installationen gör du det genom att Bläddra fram till rätt katalog. 17. Skriv in namn/adress på Servern det finns tre varianter; localhost, servernamn eller IP-adress till servern. På en Singelanvändare står det förvalt localhost. Srv01 M Jonsson Version 8 med installationsanvisningar Sida 15 av 18

16 18. Installationen föreslår mapp för temporärfiler för utskrifter. Välj Nästa 19. Om du INTE stängt databasen kommer detta meddelande upp: Stäng databasen via OpenEdge Explorer. Och börja om installationen 20. I annat fall frågar installationen var Servern skall installeras. Vi rekommenderar att man gör det till samma mapp som där man har den nuvarande. Tryck Nästa M Jonsson Version 8 med installationsanvisningar Sida 16 av 18

17 21. Om allt nu är redo för installation ser det ut så här: Välj Nästa. 22. Installationen startar. Databaserna säkerhetskopieras och konverteras. M Jonsson Version 8 med installationsanvisningar Sida 17 av 18

18 23. När installationen gått klart föreslås att du läser Readme-filen. I den står det att det är viktigt att du direkt gör en Säkerhetskopia på databasen och sätter upp de framtida back-up jobben. 24. Installationen är nu klar. Om du har fler system som ska installeras väljer du: och gör de andra installationerna. I annat fall trycker du Slutför och startar om datorn. Bra jobbat du är nu i version 8! M Jonsson Version 8 med installationsanvisningar Sida 18 av 18

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista och Windows 7. Om du vill installera en MSI-installation finns en separat

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5 Innehållsförteckning Val av installation................................3 Installationens olika delar..........................5 Installation.......................................6 Installationstyper................................12

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel FEBDOK 2014-01-07 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Singel Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 lokal klientinstallation. Skärmklipp är hämtade från Windows 7 i norsk version. För andra operativsystem

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Installationsanvisning fr o m version 2012.2

Installationsanvisning fr o m version 2012.2 Installationsanvisning fr o m version 2012.2 Hämta aktuell version från Kundtorget - Gå in på vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se eller logga in via programmet under menyn Kundtorget. Logga in genom att

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Nyheter i version 6.1 Nya möjligheter vid bokningar I Omnis version 6.1 finns möjligheten att reservera mer än en behörighetsgrupp för bokningar. Nya

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk)

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) FEBDOK 2014-01-08 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 koncerninstallation (server). För andra operativsystem kan skärmbilderna vara annorlunda

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Installation av WinPig

Installation av WinPig Installation av WinPig Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd-skiva, den går inte att hämta från Internet. Efter installationen skall grundinställningar göras, läs om dessa i slutet av detta

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Inledning Från och med version 2010.1 finns möjlighet att installera Tidbok på en server och sedan låta alla användare jobba mot denna installation I detta dokument finns

Läs mer

Hej och välkommen till nya IT-miljön på

Hej och välkommen till nya IT-miljön på Hej och välkommen till nya IT-miljön på Inloggning Ditt användarnamn är detsamma som förut. Det är FirstClass lösenordet som du ska använda när du loggar in. Windows 7 nytt operativsystem! När du har loggat

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

Installation av RIB Huvudprogram 1.3

Installation av RIB Huvudprogram 1.3 RIB Huvudprogram, version 1.3.0 Sidan 1 av 8 Installation av RIB Huvudprogram 1.3 Bakgrund RIB Huvudprogram är en informationskälla för alla som arbetar inom området samhällsskydd och beredskap, till exempel

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas.

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas. KGFs Databas 2013 Innehållsförteckning: Innehållsförteckning:... 1 Allmän information.... 2 Om databasens kvalité:... 2 Om tillämpning i din forskning:... 2 Om programmet:... 2 Om installationen.... 3

Läs mer

Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.12

Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.12 Sidan 1 av 7 2013-12-01 Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.12 Nu finns nya versioner av KeyDesign och DoorDesign tillgängliga på www.doordesign.se Detta dokument kommenterar - nya och ändrade programfunktioner

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Kom igång med Visma Byråpaket

Kom igång med Visma Byråpaket Kom igång med Visma Byråpaket Nedan följer en arbetsgång över hur du kommer igång med ditt Visma Byråpaket. När du har genomfört de instruktioner som är aktuella för dig och din byråpaketslösning, kan

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

Installationsanvisningar Mamut Skatt Norstedts

Installationsanvisningar Mamut Skatt Norstedts Installationsanvisningar Mamut Skatt Norstedts Observera att du vid nyinstallation först måste installera Norstedts Systemkomponenter, som finns för nedladdning på denna Supportsida. Följ instruktionerna

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB 7.0.3

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB 7.0.3 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB 7.0.3 Allmänt Tekis-FB 7.0.3 innefattar följande komponenter: Tekis-FB Avisering 7.0.3 Officiella vyer och webbtjänster 7.0.3 Tekis-FB Hjälpprogram 7.0.3 Tekis-KID

Läs mer

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 PLM Group Sverige AB www.plmgroup.se Stenfalksvägen 2 info@plmgroup.se 331 41 Värnamo, Sverige VAT: SE 556420145601 Telefon: +46 370 69 09 50 Telefax

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0 STR Service AB Installations guide astra 2010 kassaregister och hårdvara Version 1.0 1 Förord Detta dokument beskriver hur man uppdaterar till astra 2010 och installation av kontrollenhet e-tax, Kvittoskrivare

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer

instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer För att kunna logga in på Internetkontoret behöver du ett personligt certifikat samt ett Rot/CA Bankcertifikat. Så här gör du

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation 360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010 Magnus Larsson, Software Innovation Agenda 360 Grundinstallation 360 Avancerad installation 360 & Microsoft OneNote 360 Features installation 360 Grundinstallation

Läs mer

Manual för PC-Ställföreträdare. Version 2.0 Uppdaterad 2009-08-24. Copyright 2009 Massive Systems Sweden

Manual för PC-Ställföreträdare. Version 2.0 Uppdaterad 2009-08-24. Copyright 2009 Massive Systems Sweden Manual för PC-Ställföreträdare Version 2.0 Uppdaterad 2009-08-24 Copyright 2009 Massive Systems Sweden innehållsförteckning innehållsförteckning... 2 administrera programmet... 4 Installera PC-Ställföreträdare...

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL VIDA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER VIDA 2015 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 FÖRE INSTALLATION... 4 2.1 Checklista för åtgärder före installation... 4 2.2 Tredjepartsprodukter... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Terminologi i denna villkorstext Användarvillkor; står för det användarvillkor som beskrivs i nedanstående text.

Terminologi i denna villkorstext Användarvillkor; står för det användarvillkor som beskrivs i nedanstående text. ANVÄNDARVILLKOR Köp- och användarvillkor för KOL Utbildningsprogram Terminologi i denna villkorstext Användarvillkor; står för det användarvillkor som beskrivs i nedanstående text. Programvara; står för

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Installationsanvisning 3L Pro Version 1.2 [Externt Dokument] VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows på din Mac 4 Steg 4:

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Schemalätt 6.0 Installationsanvisning

Schemalätt 6.0 Installationsanvisning Schemalätt 6.0 Installationsanvisning Inledning Här följer en kort instruktion över hur du som ny kund installerar och aktiverar Schemalätt 6.0. Observera att Schemalätt 6.0 är ett Windows program och

Läs mer

INNEHÅLLS FÖRTECKNING

INNEHÅLLS FÖRTECKNING ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLS FÖRTECKNING Logga in på ditt konto... 2 Ladda upp filer... 3 Ladda ner klienten till din dator eller enhet... 4 Synk Mappen... 5 Dela filer... 6 Extern delning i webgränssnittet

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

Kom igång med RIB Karta 1.1

Kom igång med RIB Karta 1.1 Kom igång med RIB Karta 1.1 Introduktion... 3 Installation... 5 Rita på kartan... 9 Visa olika kartvyer... 11 LUPP och RIB Karta... 13 Spridning Luft och RIB Karta... 15 Dela information... 17 Hitta på

Läs mer

Inloggning till Treserva via extern dator

Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem

Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se ASSALUB AB - 2 - www.assalub.se I26101-S-11.02 Innehållsförteckning 1 SYSTEMKRAV... 4 2 INSTALLATION... 5 2.1 Inkopiering

Läs mer

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013 För DataPage+ 2013 Senast uppdaterad: 25 juli, 2013 Innehållsförteckning Installera komponenter som krävs... 1 Översikt... 1 Steg 1: Kör Setup.exe och starta guiden... 1 Steg 2: Godkänn licensavtalen...

Läs mer

Versionsnyheter FEBDOK 5.5.04

Versionsnyheter FEBDOK 5.5.04 2014-12-18 Sida 1/6 Versionsnyheter FEBDOK 5.5.04 FEBDOK-uppdatering 5.5.04 Vi lanserar nu en ny fullversion av FEBDOK. Version 5.5.04 fungerar också som en uppdatering, den kan uppdatera från version

Läs mer

PM 2007-12-05 Dokumentation

PM 2007-12-05 Dokumentation Installation av Cadcorp SIS Installerat program innehåller dessa moduler: Map Browser Map Reader Map Viewer Map Manager (ingår i Aveny Karta Manager) Map Editor (ingår i Aveny Karta Editor) Map Modeller

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Uppstart. Agda Drift

Uppstart. Agda Drift Uppstart Agda Drift Innehåll Installation och inloggning Installation sidan 3 Inloggning Agda Drift sidan 4 Starta Agda PS sidan 5 Administration och rutiner för användning av Agda PS via Agda Drift Utskrift

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer