Hur påverkar de nya riktvärdena? TRAFIKBULLERDAGARNA Bullerläget idag och i framtiden. Sveriges största mötesplats om trafikbuller!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur påverkar de nya riktvärdena? TRAFIKBULLERDAGARNA 2015. Bullerläget idag och i framtiden. Sveriges största mötesplats om trafikbuller!"

Transkript

1 Sveriges största mötesplats om trafikbuller! TRAFIKBULLERDAGARNA 2015 inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2015 VÅRA TALARE Naturvårdsverket Johanna Bengtsson Ryberg Nationell bullersamordnare Göteborgs universitet Mikael Ögren Bullerforskare & akustiker Göteborgs stad Martin Knape, miljöutredare Henrik Nystedt, miljöutredare Stockholms stad Elisabeth Ström Miljöhandläggare Bullerläget idag och i framtiden Effektiva åtgärdsprogram Nya bullerreducerande åtgärder Juridiska uppdateringar Sveriges lantbruksuniversitet Gunnar Cerwén Landskapsarkitekt VTI Ulf Sandberg Forskningsledare Gävle kommun Torsten Sörell Miljöinspektör Fröberg och Lundholm Advokatbyrå Mikael Lundholm, advokat Hedvig Ekdahl, biträdande jurist Landstinget i Sörmland Mattias Göransson Miljösamordnare Hur påverkar de nya riktvärdena? Lennart Karlén Akustiker Acad Anne-Marie Frisell Trafikingenjör Helsingborgs stad WORKSHOP Så skapar du goda ljudmiljöer konkreta åtgårder Lisa Johansson, Structor BULLERREDUCERING ÅTGÄRDSPROGRAM LJUDDESIGN

2 TRAFIKBULLERDAGARNA 2015 Stockholm den 3-4 februari 2015 Trafikbuller ett allt större hälsoproblem vad gör vi åt det? Att trafikbuller har en dålig inverkan på vår hälsa är ingen nyhet och enligt WHO är trafikbuller EU:s näst största miljöproblem. Vilka åtgärder görs då runt om i landet för att minska trafikbullrets negativa effekter? Vi har bjudit in några av landets kommuner som jobbar aktivt med bullerreducering för att berätta om deras åtgärdsprogram och hur de prioriterar olika insatser. Konkreta tips på snabba lösningar med långsiktig hållbarhet! Hur påverkar nya riktvärden ditt dagliga arbete? Ovissheten och nyfikenheten kring de nya riktvärdena för trafikbuller är stora. När ska de bli verklighet och hur påverkar det mitt arbete? På konferensen reder vi ut vad de nya riktvärdena innebär i praktiken och diskuterar hur du ska förhålla dig till dem på bästa sätt. PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Senaste uppdateringarna i juridiken Ny beräkningsmetod gemensam för hela EU Hur de nya riktvärdena påverkar ditt arbete Ljuddesign för goda ljudmiljöer DU FÅR BL.A. LYSSNA TILL: Bullerreducerande åtgärder i praktiken Elisabeth Ström, miljöhandläggare, Stockholms stad Cnossos-EU ny beräkningsmetod för trafikbuller som är gemensam för hela EU Mikael Ögren, bullerforskare & akustiker, Göteborgs universitet Johanna Bengtsson Ryberg, nationell bullersamordnare, Naturvårdsverket Så jobbar Göteborgs stad för goda ljudmiljöer Martin Knape, miljöutredare, Göteborgs stad Henrik Nystedt, miljöutredare, Göteborgs stad Vill du också delta på årets nätverksträff om trafikbuller? Varmt välkommen på konferens! Anna Bergh Projektledare

3 TRAFIKBULLERDAGARNA 2015 TISDAG 3 FEBRUARI :00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Anna Bergh, Conductive, och moderator Mattias Göransson, Landstinget i Sörmland, hälsar välkommen SENASTE FORSKNINGEN 09:40 Trafikbuller, bullerberäkningar och samhällsekonomi nu och i framtiden Miljöproblemet trafikbuller eller handelsvaran trafiktystnad? Trafikbuller, en nödvändig del av vår urbana framtid? Mikael Ögren Bullerforskare & akustiker Göteborgs universitet 10:00 Bensträckare 10:10 Cnossos-EU ny beräkningsmetod för trafikbuller som är gemensam för hela EU Vad innebär den nya beräkningsmetoden? Data från de senaste bullerkartläggningarna hur ser det ut i Sverige? Diskussion hur påverkar den nya beräkningsmetoden oss i praktiken? Mikael Ögren Johanna Bengtsson Ryberg Bullerforskare & akustiker Nationell bullersamordnare Göteborgs universitet Naturvårdsverket 10:50 Förmiddagskaffe 11:10 Så jobbar Göteborgs stad för goda ljudmiljöer Lokala miljömål för buller Hur tog vi fram vårt åtgärdsprogram och vad innebär de antagna åtgärderna? Utmaningar och möjligheter med en bullerkartläggning i egen regi Martin Knape, miljöutredare Henrik Nystedt, miljöutredare Göteborgs stad 11:50 Nätverkslunch med dina branschkollegor från hela Sverige 13:00 Ljudlandskap och upplevelse av ljud designmöjligheter för utomhusmiljö Soundscape design så designar du för upplevelser av ljud, inte bara buller Så får du in ett ljudtänk i planeringen Exempel från genomförda projekt Gunnar Cerwén Landskapsarkitekt Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning 13:40 Bensträckare DISKUSSIONS- FORUM 13:50 Vilka krav ska gälla för vad en utredning hos tillsynsmyndigheten ska innehålla? För att få en ändring till stånd? Påtala problemet för tillsynsvägledande myndigheter? Nya höjda riktvärden från Trafikverket för åtgärder mot buller från spårbunden trafik i befintlig miljö erfarenheter från Gävle kommun Torsten Sörell Miljöinspektör Gävle kommun 14:30 Eftermiddagsfika 14:50 Exempel på trafikbulleråtgärder Bullerlösningar i ett flertal genomförda projekt Frågor och diskussion Civ.ing SVR Lennart Karlén Akustiker ACAD-International AB 15:30 Bensträckare 15:40 Vägbeläggningar för trafikbullerreduktion nuläge och en titt i kristallkulan Sammanställd data från mätningar på lågbullerbeläggningar PERSUADE så sänkte vi bullernivåerna dramatiskt Vad kan vi vinna på att slipa vägbeläggningen? Ulf Sandberg Forskningsledare VTI 16:20 After work! Passa på att nätverka, mingla och diskutera vad som tagits upp under dagen. 17:00 Konferensens första dag avslutas.

4 ONSDAG 4 FEBRUARI :00 Bullerreducerande åtgärder i praktiken Bullerskyddsåtgärder för skolor och förskolor Snart klara med bullerdämpande fönsteråtgärder hur har processen sett ut? Vilka bullerreducerande åtgärder prioriterar vi i Stockholm närmsta tiden? Elisabeth Ström Miljöhandläggare Stockholms stad 09:40 Bensträckare 09:50 Nya riktvärden för trafikbuller nyheter i juridiken Vad är ett riktvärde och vad har det för juridisk status? Ändringar i miljöbalken och PBL Att tänka på i tillsynsärenden Aktuell rättspraxis Frågor och diskussion Mikael Lundholm, advokat Hedvig Ekdahl, biträdande jurist Fröberg och Lundholm Advokatbyrå 10:50 Förmiddagskaffe 11:20 Nytt och utvidgat åtgärdsprogram 25 % av Helsingborgarna bor i buller över riktvärdena så ska bullret bekämpas Utmaningar vi stött på under processens gång 3 konkreta tips från framtagandet av vårt åtgärdsprogram Anne-Marie Frisell Trafikingenjör Helsingborgs stad 12:00 Konferensen avslutas och deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:00 Lunch för workshopens deltagare 13:00-16:00 Så skapar du goda ljudmiljöer konkreta åtgårder Under ledning av Lisa Johansson, Structor Separat bokningsbar workshop Vi reserverar oss för eventuella ändringar. TID & PLATS Konferens 3-4 februari 2015 Workshop 4 februari 2015 Lustikulla Konferens, Liljeholmsvägen 18, Stockholm PRIS T.o.m. 14 nov T.o.m. 19 dec Fr.o.m. 20 dec Konferens kr kr kr Workshop kr kr kr I konferenspriset ingår kaffe, lunch och digital dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Konferensens utställare tilldelas en deltagarlista. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. ANMÄLAN Telefon Bokningslinje Hemsida Mail Konferenskod Con695 Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avboknings regler se vår hemsida

5 TRAFIKBULLERDAGARNA 2015 Separat bokningsbar ONSDAG 4 FEBRUARI 2015 Buller är ett omfattande miljö- och folkhälsoproblem. Förutom att påverka vår hälsa, välbefinnande och livskvalitet stör det även vår återhämtning och skapar onödig irritation och stress. I anslutning till det som du har lärt dig under konferensen får du på denna workshop verktyg för hur du skapar goda ljudmiljöer i din kommun. Du får lära dig: ONSDAG 4 FEBRUARI KL. 13:00-16:00 Så skapar du goda ljudmiljöer konkreta åtgårder Konkreta åtgärder vad kan jag göra åt befintliga bullerproblem? Bullerplanering enligt de nya riktvärdena Hur reducerar och sanerar man bullerkällorna? Vilka åtgärder kan göras i planeringen i förebyggande syfte? Att planera för framtidens buller Passa på att planera, diskutera och få feedback Under workshopen får du tillfälle att själv lösa bullerproblematik i ett aktuellt exempel och få feedback. Du får konkreta verktyg som du kan använda i din egen verksamhet. Dessutom får du möjlighet att arbeta med frågor som har dykt upp under konferensen eller som du brottas med regelbundet i din egen verksamhet. WORKSHOP WORKSHOPEN LEDS AV Lisa Johansson (tidigare Granå) är teknisk licentiat inom akustik, har 10 års erfarenhet som akustikkonsult och är specialist inom samhällsbuller. Hon arbetar med projekt i samtliga skeden av samhällsbyggnadsprocessen samt åtgärder i befintliga miljöer. Hon arbetar även med bullerutredningar till tillståndsprocesser. Lisa är vidareutbildad inom miljökonsekvensbeskrivningar och har mycket goda kunskaper om planprocesser och hur buller bör hanteras i olika skeden.

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare. TRAFIKBULLERDAGARNA 2015 inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2015 VÅRA TALARE DÄRFÖR SKA DU GÅ PÅ KONFERENSEN: Tillfälle att nätverka och benchmarka med branschkollegor Lyssna till 14 talare om aktuella bullerfrågor Diskutera och analysera hur de nya riktvärdena påverkar ditt arbete Uppdatera dig inom juridiken WORKSHOP Så skapar du goda ljudmiljöer konkreta åtgårder Vad kan jag göra åt befintliga bullerproblem? Bullerplanering enligt de nya riktvärdena Hur reducerar och sanerar man bullerkällorna? Under ledning av Lisa Johansson, Structor FÖLJ OSS PÅ AB Conductive conductives Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con695

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2015 VÅRA TALARE Advokatfirman MarLaw Katarina Ladenfors Advokat & partner Huddinge kommun Martina Nygren PR-ansvarig Statistiska centralbyrån Sara

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

BOLAGSJURISTFORUM 2014

BOLAGSJURISTFORUM 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2014 VÅRA TALARE Konkurrensverket Per Karlsson TeliaSonera Michaela Ahlberg Chief Ethics and Compliance Officer Setterwalls Agnes Andersson Hammarstrand

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 VÅRA TALARE Isabell Landström Programdirektör Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Upplands

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 MODERATORER Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare VÅRA TALARE ps Arkitektur

Läs mer

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2014 SPECIELLT INBJUDEN: Torbjörn Wikland PRAKTIKFALL FRÅN: Upplands-Bro kommun Lena Jande Kvalitetsstrateg Nacka kommun Carina Legerius Utvärderingsexpert

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

FRAMTIDENS HR. HR:s framgång kräver agila förhållningssätt. Utveckla feedback-kultur Engagemang & medarbetaransvar Självstyrande team

FRAMTIDENS HR. HR:s framgång kräver agila förhållningssätt. Utveckla feedback-kultur Engagemang & medarbetaransvar Självstyrande team inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 VÅRA TALARE Vasakronan Cecilia Söderström Avanza Örjan Johnsson Skandia, Bank Cecilia Bernström HR:s framgång kräver agila förhållningssätt Håkan

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

FRAMTIDENS NÄRINGSLIVSKOMMUN

FRAMTIDENS NÄRINGSLIVSKOMMUN FRAMTIDENS inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2014 NAT ION E L LT P E R S P E KT IV Arena för tillväxt Katrien Vanhaverbeke Chef Tillväxtverket Therese Lindberg Projektledare, Besöksnäringsprogrammet

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

Digital teknik för optimala processer FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGNAD FOKUS: EFFEKTIVA PROCESSER. Nya metoder för:

Digital teknik för optimala processer FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGNAD FOKUS: EFFEKTIVA PROCESSER. Nya metoder för: inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2014 VÅRA TALARE PBL-överklagandeutredningen Susanne Bagge Särskild utredare Sveriges Kommuner och Landsting Daniel Antonsson Programansvarig samhällsbyggnad,

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet

Läs mer

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2015 MODERATOR Inge Hansson Karlstads kommun DU FÅR MÖTA Datainspektionen Magnus Bergström IT-säkerhetsspecialist Projectplace Maria Nordborg Director

Läs mer

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 MT + IT = patientsäkerhet Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE SIS Git Eliasson Salvatore Capizzello IT i Region Skåne Lennart Wallén Västra Götalandsregionen

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 TALARE FRÅN Hagfors kommun Louise Sjöholm Västerås stad Frederick Cederborg Susanne Aidanpää Christina Lundgren Fastighetsförvaltningschef Malmö

Läs mer

Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012

Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 EXPERTER KommunLex AB Jonas Reinholdsson Arbetsmiljöverket Agneta Karlström PRAKTIKFALL Praktisk arbetsledning

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 maj 2011 FÖRELÄSARE Äldrecentrum Eva Norman FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Eva Rönnbäck Octopus Demens

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 november 2013 KEyNOTE SPEAKER Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Västerbottens läns landsting Sara Lundberg Umeå kommun Petra Henriksson Patientsäkerhet,

Läs mer

Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012

Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012 Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012 KEYNOTE SPEAKER Odense kommun Charlotte Moosdorf Kontorschef Natur, miljø og trafik TALARE SMHI Jonas German Hydrolog

Läs mer

UTVECKLA DITT KÖPCENTRUM

UTVECKLA DITT KÖPCENTRUM inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 mars 2014 SPECIELLT INBJUDEN Storo Storsenter Unni Merethe Aasgaard PRAKTIKFALL FRÅN Emporia Frederik Ekelund Erikslunds Shopping Center Jessica Alenbring

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer